Sprawozdanie z ankietyzacji. po 6. miesiącach od daty ukończenia studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z ankietyzacji. po 6. miesiącach od daty ukończenia studiów"

Transkrypt

1 l CM Sprawozdanie z ankietyzacji po 6. miesiącach od daty ukończenia studiów dotyczy studentów, którzy zakończyli studia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 W roku akademickim 2019/2020

2 1. Informacje ogólne W ankietyzacji wzięli udział absolwenci Wydziału Medycznego Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie, którzy zakończyli naukę w Collegium Masoviense w roku akademickim Po 6. miesiącach od zakończenia studiów całą grupę studentów poddano ankietyzacji. Wszystkich byłych studentów CM, którzy wyrazili wcześniej zgodę na uczestnictwo w badaniach ankietowych, poproszono o wypełnienie elektroniczne ankiety. Na badania ankietowe przeznaczono okres 3 miesięcy ( dla absolwentów studiów I stopnia -wrzesień, październik, listopad, dla absolwentów studiów II stopnia - luty, marzec, kwiecień 2021r.). Ogólna liczba studentów kierunku pielęgniarstwo studiów magisterskich, którzy zakończyli naukę w Collegium Masoviense w roku akademickim , wytypowanych do badań ankietowych, oscylowała na poziomie 366 osób. W badaniu wzięło udział 12 studentów, co stanowi 3,0 planowanej liczby respondentów. 1. Cel ankietyzacji Celem ankietyzacji było zapoznanie się z losami absolwentów CM kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie po 6 miesiącach od ukończenia studiów w roku akademickim Opis ankietyzacji Ankietyzacja przeprowadzona została przy współpracy pełnomocnika dziekana ds. ankietyzacji mgr inż. Andrzeja Suszka oraz pracowników Biura Karier- mgr Anny Kosińska, pod nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości kształcenia dr Grażyna Tomiak. Badania ankietowe zostały zrealizowane z wykorzystaniem e- platformy Collegium Masoviense.

3 Opracowanie wyników Wyniki z przeprowadzonego badania zostały opracowane przez pracowników Biura Karier. Tab.1. Planowany i rzeczywisty udział absolwentów w badaniu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim Studia licencjackie Studia magisterskie Udział studentów w ankietyzacji Planowany Rzeczywisty 32 6, ,3 RAZEM ,0

4 Wyniki zbiorcze ankietyzacji Pytania ankietowe Odpowiedzi proponowane w ankiecie Rozkład liczbowy i procentowy wybieranych odpowiedzi Studia licencjackie Studia magisterskie Rok ukończenia studiów , ,3 Wydział Medyczny 6, ,3 Kierunek i specjalność Pielęgniarstwo 6, ,3 Stopień 6, ,3 Płeć Kobieta 6, ,3 Moje miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów licencjackich Moje miejsce zamieszkania po zakończeniu studiów licencjackich Poziom wykształcenia ojca Poziom wykształcenia matki małe miasto (poniżej mieszkańców) duże miasto wielkie miasto (powyżej mieszkańców małe miasto (poniżej mieszkańców) 11 26,6 26,6 3,33 0, , 6 1,0 1 6,6 1 36,61 duże miasto 1 6,6 21 wielkie miasto (powyżej mieszkańców wyższe policealne średnie 3 gimnazjalne 13 86,6 26,6 26,6 20,00 26,6 podstawowe 16 wyższe policealne średnie gimnazjalne 3 26,6 26,6 26,6 20,00 18, 0, , 2 22, , , ,29 23,21 1,86 30,36 18, podstawowe 11 9,82

5 Stan cywilny Moja sytuacja zawodowa Do tej pory nie podjąłem/am pracy bo (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) Jestem Jestem zatrudniony/a w oparciu o wolny 6 zamężna 9 kontynuuję naukę 2 kontynuuję naukę i pracuję nie kontynuuję nauki, pracuję nie kontynuuje nauki, nie pracuję taka sytuacja nie występowała wśród badanych pracownikiem najemnym 8 prowadzę własna działalność gospodarczą łączę obie formy 3 umowę na czas nieokreślony 0,00 13,33 66, ,1 6, , , , ,33 20,00 0,0 0 umowę na czas określony 21 umowę o dzieło umowę zlecenie umowę na okres próbny umowę na zastępstwo ,0,18 2,11 22,32 3, 81,2 18, umowę na staż próbny praca bez umowy Moje dochody brutto po skończeniu studiów licencjackich/magisterskich w stosunku do okresu przed studiami Obecna moja praca to Charakterystyka obecnej sytuacji zawodowej inne ( np. umowa agencyjna) wzrosły 11 nie zmieniły się obniżyły się praca zgodna z profilem wykształcenia praca niezgodna z profilem wykształcenia kontynuacja pracy podjętej przed rozpoczęciem studiów kontynuacja pracy podjętej na studiach 11 0, ,0 0 0,0 0 31,2 Kryteria doboru pracy (możesz wybrać dowolną liczbę praca znaleziona po studiach dobra atmosfera w pracy 12 satysfakcjonujące zarobki 0,0 11,3 1, ,,89 11,99

6 odpowiedzi) Mój poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy możliwość podnoszenia kwalifikacji stabilność pracy 11 zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem możliwość awansu w pracy dodatkowy pakiet socjalny korzystna lokalizacja firmy/instytucji elastyczny czas pracy 6 samodzielne stanowisko 9 zdecydowanie zadowolony/a raczej zadowolony jest ani zadowolony ani niezadowolony raczej niezadowolony zdecydowanie niezadowolony 9,2,8 1, ,2,1,8,1 8,,, , 12,3 9 1, ,9 8,30 9,0,90, 31,2 6,29,6 dobra atmosfera w pracy 13 satysfakcjonujące zarobki możliwość podnoszenia kwalifikacji 13,0 9 9,98,22 39, ,3 2,9 Przyczyny zadowolenia z pracy (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) stabilność pracy zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem 1,31 1,3 2,9 8 9,8 możliwość awansu 9 9, 39,9 w pracy dodatkowy pakiet socjalny korzystna lokalizacja firmy/instytucji, ,3 68,9 13,8 elastyczny czas pracy 6 6,19 9, samodzielne stanowisko 9 9, 9,16 zła atmosfera w pracy 13 11,93 12,03 Przyczyny niezadowolenia z pracy (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) niskie zarobki brak możliwości podnoszenia kwalifikacji brak stabilności pracy ,6 11,93 11,01 9,8 32 8,6 8 12,83 brak zgodności podejmowania pracy ze zdoby- 11,09 3 9,89

7 tym wykształceniem brak możliwości awansu 8,3 2 6,68 brak w pracy dodatkowy pakiet socjalny brak korzystnej lokalizacji firmy/instytucji brak elastycznego czas pracy brak samodzielnego stanowiska pracowałem/am już podczas studiów 6,2 2 6,2 11,09 39,3 9 8,26 3 9,09 9,1 29, Jak długo szukał/a lub szuka nadal Pan(i) pracy po ukończeniu studiów? mniej niż 2 miesiące 2-6 miesięcy 6-12 miesięcy 0,0 0,0 0 powyżej roku nie szukam pracy Biuro Karier 2 13,33,19 miejsce praktyki 6,9 ogłoszenia w Internecie Poprzez jakie źródła szuka lub znalazł Pan(i) pracę? Urząd Pracy sieć kontaktów/znajomych 13 86, ,31 ogłoszenia w prasie Targi Pracy inne Czy po ukończeniu studiów wróciła Pan(i) do swojej rodzinnej miejscowości? Czy wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów pomogły Panu(i) zdobyć pracę? tak 9 nie tak 11 0,0 38 nie 68 60,1 9,00

8 Zdecy-dowanie nie daje szans Ani daje ani nie daje Zdecydowanie daje szansę Nie daje szansy Daje szansę Zdecydowanie nie daje szans Ani daje ani nie daje Zdecydowanie daje szansę Nie daje szansy Daje szansę podjęcie pracy w zawodzie 13,33 13,33 3,33 12,0 12,0,00 wykazanie się kompetencjami zawodowymi 1 0 0,00 0,00 Oceń szanse jakie daje ukończenie studiów Twojego kierunku satysfakcjonujące zarobki ,6 26,6 26,6 20,00 62,0 12,0 12,0 12,0 podjęcie własnej działalności gospodarczej ,00 13,33 66,6 12,0 12,0, elastyczność zawodowa 13,33 13,33 3,33 12,0 12,0 12,0 12,0 0,00 Kompetencje wyniesione ze studiów (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi): umiejętność samokształcenia umiejętność pracy w zespole samodzielność w pracy 8 dobra organizacja pracy własnej ,00 0,00 3,33 3, ,00,00 6,0 2,0

9 Kompetencje wymagane przez pracodawców (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) skuteczne komunikowanie się myślenie syntetyczne 6 myślenie analityczne umiejętność wykorzystania teorii w praktyce umiejętność prezentacji wyników umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność innowacyjność 9 umiejętność negocjacji 6 umiejętności zawodowe odporność na stres 8 asertywność 8 umiejętność zarządzania zespołem umiejętność obsługi komputera znajomość specjalistycznego oprogramowania dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie bierna znajomość jerzyka obecnego w mowie i piśmie czynna znajomość języka obcego umiejętność samokształcenia umiejętność pracy w zespole samodzielność w pracy dobra organizacja pracy własnej skuteczne komunikowanie się myślenie syntetyczne myślenie analityczne umiejętność wykorzystania teorii w praktyce umiejętność prezentacji wyników umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność 9 innowacyjność umiejętność negocjacji 6 umiejętności zawodowe odporność na stres 12 asertywność 11 umiejętność zarządzania zespołem ,6 0,00 6,6 0,0 0 0,00 93,33 66,6 0,00 0,0 0 3,33 3,33 3,33 6,6 3,33 6,6 6,6 3,33 66,6 3,33 6,6 66,6 66,6 0,0 0 33,33 80,00 66,6 0,00 0,0 0 80,00 3,33 3, ,0,00 92,0 2,0 9,00 2,0,00 9,00 2,0 0,00 8,00,00 0,00,00,0 0,00 62,0 80,00 8,00 90,00 0,00,00,0 9,0 0,00 92,0,00 2,0,00 0,0 0 62,0 2,0 6,00

10 Gdyby wybierał(a) Pan(i) ponownie studia, dokonał(a)by Pan(i) wyboru Czy po studiach uczestniczył(a) Pan(i) w jakiś formach kształcenia? Wskaż powody dla których kontynuujesz naukę, po ukończeniu studiów licencjackich (możesz wybrać dowolna liczbę odpowiedzi) Wskaz formę kontynuacji nauki umiejętność obsługi komputera znajomość specjalistycznego oprogramowania dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie bierna znajomość jerzyka obecnego w mowie i piśmie czynna znajomość języka obcego tego samego wyboru innego kierunku tego samego kierunku w innej uczelni innego kierunku w innej uczelni nie studiował(a)bym w ogóle innego (jakiego?) tak nie chęć zdobycia wyższych kwalifikacji ,6 3,33 3,33 6,6 6,6 0, ,6 33,33 0,0 0* daje mi to satysfakcje 3 33,3 8 daje mi to możliwości realizacji moich zainteresowań daje mi to szansę awansu zawodowego jest niezbędne do podjęcia pracy naukowej obecnie nie mam innych planów zawodowych ten sam kierunek, studia II stopnia inny kierunek, studia II stopnia inny kierunek, studia I stopnia inny kierunku jednolite studia magisterskie kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 0,0 0* 0,0 0* ,00 2,0,00,0 0,00 0,0 0 8,82,18 0,0 0* 0,3 0,3 9, 0,0 0* studia podyplomowe 1/ odsetek liczony w stosunku do osób, którzy pracę znaleźli po studiach *odsetek liczony w stosunku do osób, po studiach uczestniczyli w jakiś formach kształcenia

11 Wnioski Przedstawione poniżej wnioski zwracają uwagę na charakterystyczne zmiany następujące wśród respondentów, a powstałe na skutek podjęcia i zakończenia studiów w Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. 1. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w perspektywie 6.miesięcy nie wpłynęło na zmianę miejsca zamieszkania badanych. 2. Respondenci nadal zachowują tendencje do łączenia różnych form zatrudnienia. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, że konsekwencją studiowania i ukończenia studiów jest większa elastyczność zawodowa absolwentów CM. Można jednak stwierdzić, że 3, badanych po studiach II stopnia radzi sobie na rynku pracy dość sprawnie łącząc zatrudnienie w charakterze najemnika z własną działalnością gospodarczą, dalszych 22,32 prowadzi własna działalność gospodarczą. Nieco inaczej jest po studiach I stopnia, gdzie 3,33 jest pracownikami najemnymi. 3. Wśród absolwentów I i II stopnia dominującą forma zatrudnienia jest umowę na czas nieokreślony.. U wszystkich ankietowanych po ukończeniu studiów zarobki wzrosły.. Cieszyć musi również, że wszyscy absolwenci studiów kierunku pielęgniarstwo pracują w zawodzie zgodnym z profilem wykształcenia. 6. Przy wyborze miejsca pracy respondenci wracają głównie uwagę na stabilność pracy dobra atmosferę w pracy, satysfakcjonujące zarobki, zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem.. Zdaniem badanych ukończenie studiów w CM daje możliwości podjęcie pracy w zawodzie, wykazanie się kompetencjami zawodowymi, podjęcie własnej działalności gospodarczej, wyzwala elastyczność zawodową. 8. Po studiach I stopnia 0 badanych jest zdecydowanie zadowolony bądź raczej zadowolony z obecnie wykonywanej pracy, podczas gdy po studiach II stopnia takie opinie wyraziło 9,. 9. Najważniejszymi przyczynami zadowolenia z pracy wg respondentów są dobra atmosfera w pracy, satysfakcjonujące zarobki, zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem.. Za główne czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy ankietowani wskazują: niskie zarobki, brak stabilności pracy, brak zgodności podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem. 11. W grupie badanych, którzy znaleźli/zmienili prace po zakończeniu studiów, po studiach I stopnia 13,33, a po studiach II stopnia,19 korzystało z pośrednictwa Biura Karier CM. 12. Zadowolenie może wywoływać, że po studiach I stopnia 0, a po studiach II stopnia 9,00 badanych podkreśla korzystny wpływ studiów w CM na poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu. 13. Wśród badanych prawie 8,0 podkreśla, że studia na CM zdecydowanie dają lub dają szansę podjęcie pracy w zawodzie. Podobnie wysoki odsetek wskazuje na korzystny wpływ studiów na rozwijanie kompetencji zawodowych.

12 1. Ukończenie studiów również korzystnie aktywizuje absolwentów do własnej działalności gospodarczej i buduje elastyczność zawodową.. Za najważniejsze kompetencje wyniesione ze studiów ankietowaniu uważają: umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności zawodowe, umiejętność prezentowania wyników. 16. Z kolei za najważniejsze kompetencje wymagane przez pracodawców uznają: umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności zawodowe. 1. Można zauważyć, że wszystkie najczęściej wymieniane kompetencje jakie kształtują studia, wg respondentów, są również najczęściej docenianie i pożądane przez pracodawców. 18. Cieszy jednocześnie, że 0 badanych, przy ponownym wyborze studiów wybrałoby uczelnie i kierunek ten sam co poprzednio, a więc CM i kierunek pielęgniarstwo. 19. Zwraca uwagę, że po studiach I stopnia 66,6 a po studiach II stopni a 8,82 badanych po zakończonych studiach, kontynuuje naukę w różnych formach. Najczęściej po studiach I stopnia jest to ten sam kierunek, studia II stopnia, natomiast po studiach II stopnia są to kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. 20. Najważniejszą motywacją dla kontynowania równych form nauki po studiach w CM jest chęć zdobycia wyższych kwalifikacji i satysfakcja osobista. Przygotowała Sekcja Analiz UKdsJK: mgr Anna Kosińska zaakceptował Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

13 CM SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZA- CJI po 3. latach od daty ukończenia studiów dotyczy studentów, którzy zakończyli studia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 201/2018 W roku akademickim 2019/2020

14 3. Informacje ogólne W ankietyzacji wzięli udział absolwenci Wydziału Medycznego Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie kierunku pielęgniarstwo studiów I i II stopnia, którzy zakończyli naukę w Collegium Masoviense w roku akademickim Po 3. latach od zakończenia studiów całą grupę studentów poddano ankietyzacji. Wszystkich byłych studentów CM, którzy wyrazili wcześniej zgodę na uczestnictwo w badaniach ankietowych, poproszono o wypełnienie elektroniczne ankiety. Na badania ankietowe przeznaczono okres 3 miesięcy ( wrzesień, październik, listopad 2020r.) Ogólna liczba studentów kierunku pielęgniarstwo studiów magisterskich, którzy zakończyli naukę w Collegium Masoviense w roku akademickim , wytypowanych do badań ankietowych, oscylowała na poziomie 119 osób. W badaniu wzięło udział 38 studentów, co stanowi 31,93 planowanej liczby respondentów.. Cel ankietyzacji Celem ankietyzacji było zapoznanie się z losami absolwentów CM kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie po 3. latach od ukończenia studiów w roku akademickim Opis ankietyzacji Ankietyzacja przeprowadzona została przy współpracy pełnomocnika dziekana ds. ankietyzacji mgr inż. Andrzeja Suszka oraz pracowników Biura Karier- mgr Anny Kosińska, pod nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości kształcenia dr Grażyna Tomiak. Badania ankietowe zostały zrealizowane z wykorzystaniem e- platformy Collegium Masoviense.

15 Opracowanie wyników Wyniki z przeprowadzonego badania zostały opracowane przez pracowników Biura Karier. Tab.1. Planowany i rzeczywisty udział absolwentów w badaniu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim Studia licencjackie Studia magisterskie Udział studentów w ankietyzacji Planowany Rzeczywisty 32 31,2 8 32,18 RAZEM ,93

16 Wyniki zbiorcze ankietyzacji Pytania ankietowe Odpowiedzi proponowane w ankiecie Rozkład liczbowy i procentowy wybieranych odpowiedzi Studia licencjackie Studia magisterskie Rok ukończenia studiów ,2 32,18 Wydział Medyczny 31,2 32,18 Kierunek i specjalność Pielęgniarstwo 31,2 32,18 Stopień 31,2 32,18 Płeć Kobieta 31,2 32,18 Moje miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów licencjackich Moje miejsce zamieszkania po zakończeniu studiów licencjackich Poziom wykształcenia ojca małe miasto (poniżej mieszkańców) 0,0 9 32,1 duże miasto 0,0 wielkie miasto (powyżej mieszkańców 1, ,0 1 0,00 małe miasto (poniżej 0 1,0 1, mieszkańców),0 duże miasto 1 1,29 wielkie miasto (powyżej mieszkańców 8 80,0 wyższe 0,0 19 6,86 3,1 policealne 0,0 6 21,3 średnie 2 0,0 8, gimnazjalne 1,29 podstawowe Poziom wykształcenia matki wyższe 0,0 6 21,3 policealne 2 20,0 13 6,3 średnie 3 30,0 2,00 gimnazjalne 1,00 2,1 podstawowe

17 Stan cywilny Moja sytuacja zawodowa Do tej pory nie podjąłem/am pracy bo (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) Jestem wolny 2 zamężna 8 kontynuuję naukę 2 kontynuuję naukę i pracuję nie kontynuuję nauki, pracuję nie kontynuuje nauki, nie pracuję taka sytuacja nie występowała wśród badanych pracownikiem najemnym 2 prowadzę własna działalność gospodarczą łączę obie formy 2 umowę na czas nieokreślony umowę na czas określony 1 20,00 860,0 0 20,00 0,00, , 1,3,00 2, ,00 20,00 0, ,29 1,86 1,3 0,0 0 umowę o dzieło Jestem zatrudniony/a w oparciu o umowę zlecenie umowę na okres próbny umowę na zastępstwo umowę na staż próbny praca bez umowy Moje dochody brutto po skończeniu studiów licencjackich/magisterskich w stosunku do okresu przed studiami Obecna moja praca to Charakterystyka obecnej sytuacji zawodowej inne ( np. umowa agencyjna) wzrosły nie zmieniły się obniżyły się praca zgodna z profilem wykształcenia praca niezgodna z profilem wykształcenia kontynuacja pracy podjętej przed rozpoczęciem studiów kontynuacja pracy podjętej na studiach 1 0, ,00 0,0 0 0,0 0 3,1 Kryteria doboru pracy (możesz wybrać dowolną liczbę praca znaleziona po studiach dobra atmosfera w pracy 8 satysfakcjonujące zarobki 9 90,00 80,00 0, ,29 92,86 92,86

18 odpowiedzi) Mój poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy możliwość podnoszenia kwalifikacji stabilność pracy zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem możliwość awansu 6 w pracy dodatkowy pakiet socjalny korzystna lokalizacja firmy/instytucji elastyczny czas pracy samodzielne stanowisko 6 zdecydowanie zadowolony/a 6 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 raczej zadowolony 0, 8 jest ani zadowolony ani niezadowolony raczej niezadowolony 2 20, ,1 82, ,86 82, ,1 82,1 6,29 60,1 60,1, 3,1 zdecydowanie niezadowolony dobra atmosfera w pracy satysfakcjonujące zarobki możliwość podnoszenia kwalifikacji 8 0,0 0 0,00 80,00 2 8,1 2 8,1 2 89,29 Przyczyny zadowolenia z pracy (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) stabilność pracy 6 zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem możliwość awansu 6 w pracy dodatkowy pakiet socjalny korzystna lokalizacja firmy/instytucji 9 90,00 0,00 0, ,1 2 8,1 21, , ,1 elastyczny czas pracy samodzielne stanowisko 6 0,00 1 0, ,1 zła atmosfera w pracy 9 90,00 2 8,1 Przyczyny niezadowolenia z pracy (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) niskie zarobki brak możliwości podnoszenia kwalifikacji brak stabilności pracy 8 brak zgodności podejmowania pracy ze zdoby- 8 0,0 0 80,00 80,00 0,00 0, ,3 0,0 0 0,0 0

19 tym wykształceniem brak możliwości awansu brak w pracy dodatkowy pakiet socjalny brak korzystnej lokalizacji firmy/instytucji brak elastycznego czas pracy brak samodzielnego stanowiska pracowałem/am już 6 0,00 0,00 0,00 0, , ,1 2 89, , ,1 podczas studiów Jak długo szukał/a lub szuka nadal Pan(i) pracy po ukończeniu studiów? mniej niż 2 miesiące miesięcy 6-12 miesięcy 90, ,29 powyżej roku nie szukam pracy Biuro Karier 2 20,00 1 3, miejsce praktyki 1,29 ogłoszenia w Internecie Poprzez jakie źródła szuka lub znalazł Pan(i) pracę? Urząd Pracy sieć kontaktów/znajomych 0, ,3 ogłoszenia w prasie Targi Pracy inne Czy po ukończeniu studiów wróciła Pan(i) do swojej rodzinnej miejscowości? Czy wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów pomogły Panu(i) zdobyć pracę? tak 8 nie 80,00 tak 0,0 2 nie 1 0,00 96,3

20 Zdecy-dowanie nie daje szans Ani daje ani nie daje Zdecydowanie daje szansę Nie daje szansy Daje szansę Zdecydowanie nie daje szans Ani daje ani nie daje Zdecydowanie daje szansę Nie daje szansy Daje szansę podjęcie pracy w zawodzie 20,00 20,00 1,86 1,86 6,29 wykazanie się kompetencjami zawodowymi 1 0 0,00 0,00 Oceń szanse jakie daje ukończenie studiów Twojego kierunku satysfakcjonujące zarobki ,00 20,00 20,00 0,00 1,86 1,86 6,29 podjęcie własnej działalności gospodarczej ,00 20,00,1,1 8, elastyczność zawodowa ,00 20,00,1,1 8, Kompetencje wyniesione ze studiów (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi): umiejętność samokształcenia umiejętność pracy w zespole samodzielność w pracy dobra organizacja pracy własnej 8 80,00 0,00 0,00 0, , 6,3 60,1 3,

21 Kompetencje wymagane przez pracodawców (możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi) skuteczne komunikowanie się myślenie syntetyczne myślenie analityczne umiejętność wykorzystania teorii w praktyce umiejętność prezentacji wyników umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność 6 innowacyjność 6 umiejętność negocjacji umiejętności zawodowe odporność na stres asertywność umiejętność zarządzania zespołem umiejętność obsługi komputera znajomość specjalistycznego oprogramowania dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie bierna znajomość jerzyka obecnego w mowie i piśmie czynna znajomość języka obcego umiejętność samokształcenia umiejętność pracy w zespole samodzielność w pracy dobra organizacja pracy własnej skuteczne komunikowanie się myślenie syntetyczne 6 myślenie analityczne 6 umiejętność wykorzystania teorii w praktyce umiejętność prezentacji wyników umiejętność rozwiązywania problemów kreatywność 6 innowacyjność umiejętność negocjacji umiejętności zawodowe odporność na stres 8 asertywność ,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 90,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 33,33 80,00 0,00 0,00 0,0 0 80,00 0, ,1 60,1 3, 96,3 3, 96,3 3, 2,86,1 96,3 6,3 0,00 8,1,00 2,86 3,1 3,1 3,1 16, , , , , ,29 16,1 0, ,00 0,0 0 21,00 1 0,00 3, 0,0 0 16,1 3,

22 Gdyby wybierał(a) Pan(i) ponownie studia, dokonał(a)by Pan(i) wyboru Czy po studiach uczestniczył(a) Pan(i) w jakiś formach kształcenia? Wskaż powody dla których kontynuujesz naukę, po ukończeniu studiów licencjackich (możesz wybrać dowolna liczbę odpowiedzi) Wskaz formę kontynuacji nauki umiejętność zarządzania zespołem umiejętność obsługi komputera znajomość specjalistycznego oprogramowania dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie bierna znajomość jerzyka obecnego w mowie i piśmie czynna znajomość języka obcego tego samego wyboru innego kierunku tego samego kierunku w innej uczelni innego kierunku w innej uczelni nie studiował(a)bym w ogóle innego (jakiego?) tak 9 nie chęć zdobycia wyższych kwalifikacji daje mi to satysfakcje daje mi to możliwości realizacji moich zainteresowań daje mi to szansę awansu zawodowego jest niezbędne do podjęcia pracy naukowej obecnie nie mam innych planów zawodowych ten sam kierunek, studia II stopnia inny kierunek, studia II stopnia inny kierunek, studia I stopnia inny kierunku jednolite studia magisterskie kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 90,00 0* 0,0 0*, ,1 89,29 3, 21,3 6 21,3 21,3 6 0, ,0 0* 18 6,29 * studia podyplomowe 3,1 * 1/ odsetek liczony w stosunku do osób, którzy pracę znaleźli po studiach *odsetek liczony w stosunku do osób, po studiach uczestniczyli w jakiś formach kształcenia

23 Wnioski Przedstawione poniżej wnioski zwracają uwagę na charakterystyczne zmiany następujące wśród respondentów, a powstałe na skutek podjęcia i zakończenia studiów w Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. 21. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo w perspektywie 3 lat wpłynęło na zmianę miejsca zamieszkania badanych, zwiększył się odsetek osób mieszkających i pracujących w wielkich i dużych miastach. 22. Respondenci nadal zachowują tendencje do łączenia różnych form zatrudnienia. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, że konsekwencją studiowania i ukończenia studiów jest większa elastyczność zawodowa absolwentów CM. Można jednak stwierdzić, że po I stopniu 20,00, a po II stopniu 1,3 badanych radzi sobie na rynku pracy dość sprawnie łącząc zatrudnienie w charakterze najemnika z własną działalnością gospodarczą, własną działalność gospodarczą prowadzi po studiach I stopnia dalszych 20,00, a po studiach II stopnia 1, W porównaniu do poprzedniej edycji badań zwiększył się odsetek absolwentów zatrudnionych na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony. 2. Zadowolenie może również wywoływać fakt, że wszyscy respondenci (0,00) po zakończeniu studiów zostali docenieni przez pracodawcę w postaci podwyższenia zarobków. 2. Cieszyć musi również, że wszyscy ankietowani absolwenci zarówno I jak i II stopnia kierunku pielęgniarstwo pracują w zawodzie zgodnym z profilem wykształcenia. 26. Przy wyborze miejsca pracy respondenci zwracają głównie uwagę na dobra atmosferę w pracy, satysfakcjonujące zarobki, zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem. 2. Po studiach I stopnia 80,0 badanych, a po studiach II stopnia 89, jest zdecydowanie zadowolony bądź raczej zadowolony z obecnie wykonywanej pracy.. Najważniejszymi przyczynami zadowolenia z pracy wg respondentów są dobra atmosfera w pracy, satysfakcjonujące zarobki, zgodność podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem. 29. Za główne czynniki wywołujące niezadowolenie z pracy ankietowani wskazują: niskie zarobki, brak stabilności pracy, brak zgodności podejmowania pracy ze zdobytym wykształceniem. 30. W grupie badanych, którzy zmienili prace po zakończeniu studiów, po studiach I stopnia 20,00, a po studiach II stopnia 3, korzystało z pośrednictwa Biura Karier CM. 31. Zadowolenie może wywoływać, że po studiach I stopnia 0, a po studiach II stopnia 96,3 badanych podkreśla korzystny wpływ studiów w CM na poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu. 32. Wśród badanych po studiach I stopnia 80,0, a po studiach II stopnia 82, podkreśla, że studia na CM zdecydowanie dają lub dają szansę podjęcie pracy w zawo-

24 dzie. Podobnie wysoki odsetek wskazuje na korzystny wpływ studiów na rozwijanie kompetencji zawodowych. 33. Ukończenie studiów również korzystnie aktywizuje absolwentów do własnej działalności gospodarczej i buduje elastyczność zawodową. 3. Za najważniejsze kompetencje wyniesione ze studiów ankietowaniu uważają: umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności zawodowe, umiejętność prezentowania wyników. 3. Z kolei za najważniejsze kompetencje wymagane przez pracodawców uznają: umiejętność wykorzystania teorii w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności zawodowe. 36. Można zauważyć, że wszystkie najczęściej wymieniane kompetencje jakie kształtują studia, wg respondentów, są również najczęściej docenianie i pożądane przez pracodawców. 3. Cieszy jednocześnie, że 0,00 badanych, przy ponownym wyborze studiów wybrałoby uczelnie i kierunek ten sam co poprzednio, a więc CM i kierunek pielęgniarstwo. 38. Zwraca uwagę, że po zakończonych studiach I stopnia 90,00, a po studiach II stopnia 0 badanych, kontynuuje naukę w różnych formach. Najczęściej jest to po studiach I stopnia ten sam kierunek, studia II stopnia, na po ukończeniu studiów II stopnia - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i studia podyplomowe. 39. Najważniejszą motywacją dla kontynowania równych form nauki po studiach w CM jest chęć zdobycia wyższych kwalifikacji. Przygotowała Sekcja Analiz UKdsJK: mgr Anna Kosińska zaakceptował Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 42 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób 24 osób specjalna 135 osób Praca socjalna 25 osób 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jak

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 42 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób Pedagogika 24 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 25 osób 2 18 16 14 12 8 6 4 2

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 2 18 16 14 12 8 6 4 2 Jak oceniasz

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Rocznik 2012/2013

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Rocznik 2012/2013 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Rocznik 2012/2013 SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH CM Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 213 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Administracja 32 osoby Filozofia 9 osób Historia 25 osób Politologia 99 osób Socjologia 22 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 4 absolwentów (obrona pracy w roku 13) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób Pedagogika 24 osób 135 osób Praca socjalna 25 osób 7 6 5 4 3 1 Jak oceniasz

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 275 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 22 osoby Pedagogika 178 osób Pedagogika specjalna 62 osób Praca socjalna 13 osób 12 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 37 absolwentów (obrona pracy w roku 2013) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 20 osób Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydział Lekarski UJ CM Rocznik 2015/2016 SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku

Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku Uchwała Nr 6/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie: określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 138 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: matematyka 79 osób edukacja techniczno-informatyczna 25 osób informatyka 25 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydział Lekarski UJ CM Rocznik 2014/2015 SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Elektroradiologia - I stopień Kierunek Fizjoterapia - I stopień Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010

Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010 Losy zawodowe absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, rocznik 2009/2010 1 Wstęp Metodologia Wyjaśnienie głównych pojęć Absolwent osoba, która w roku akademickim 2009/2010 była studentem ostatniego roku

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2013/2014 FOLLOW

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 78 absolwentów (obrona pracy w roku 15) Kierunki: edukacja techniczno-informatyczna 26 osób informatyka 24 osób matematyka 19 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 147 absolwentów (obrona pracy w roku 13) Kierunki: filologia polska 63 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 26 osób filologia angielska 35 osób filologia rosyjska 4 osoby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr AR001-11 -IX/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik 2010/2011

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik 2010/2011 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Nauk o Zdrowiu Rocznik SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 68 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Digital Design 6 osób Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 29 osób Wzornictwo 16 osób 4 35 3 25

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 123 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: matematyka 39 osób edukacja techniczno-informatyczna 45 osób informatyka 35 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik 2010/2011 Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Rocznik SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH CM Uniwersytet Jagielloński Collegium

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie.

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Badania przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium w pierwszym kwartale 2012 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2013/14 Agnieszka Feliks-Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia 4.11.2015 Metodologia Ilościowe badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - rocznik 2007/2008 Przegląd najważniejszych wyników Okres realizacji projektu: styczeń 2008 listopad 2009r. Populacja badawcza: wszyscy absolwenci

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Biuro Współpracy z Absolwentami Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rocznik

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu.

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu. Badania Absolwentów WSB w Toruniu Toruń, 2013 Badanie losów absolwentów WSB 2 Badanie absolwentów WSB 1. Cele badania: a) Modyfikacja efektów kształcenia i w konsekwencji: - modyfikacja programów studiów

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek Dietetyka I stopień Rocznik 2015/2016. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER AKADEMICKICH CM Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo