ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia..j.qj'.^.^ r. zmieniajctca Uchwaly Nr 1/2060/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektow po merytorycznej oraz listy projektow wybranych do dofinasowania w konkursie Nr 01-IZ.OO-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziafania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziatania Ograniczanie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formula, ZIT Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U.z2016r., poz. 486 z pozn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 ust 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2016, poz. 217 z pozn. zm.), uchwala si, co naste.puje. 1. Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr 1/2060/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r, w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektow po merytorycznej oraz listy projektow wybranych do dofinansowania w konkursie Nr 01-IZ.OO-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziatania Ograniczanie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane poza formula^zit, otrzymuje brzmienie jak Zalacznik nr 1 do niniejszej Uchwaly. 2. Zalacznik nr 2 do Uchwaly Nr 1/2060/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektow po merytorycznej oraz listy projektow wybranych do dofinansowania Nr 01-IZ.OO-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Dzialania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddzialania Ograniczanie niskiej emisji w miastach - projekty realizowane ozaformula^zit, otrzymuje brzmienie jak Zalacznik nr 2 do niniejszej Uchwaly. 3. Wykonanie Uchwaly powierza si? Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia. MARSZALEK WOJEWODZTWA. -Q

2 Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego 2017 r. Lista rankingowa projektow po merytorycznej w ramach konkursu Nr C1-IZ.OO-08-K01/16 Ocena merytoryczna Lp- 1. Numer referencyjny wniosku DPI r\rld.uo,uij. R m n? noovi \J\JV\fJ 1 BU Nazwa Beneficjenta Gmina Nowa Sol - Miasto Tytul projektu Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obslugi Pasazerow Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego Wartosc wnioskowanego dofinansowania (PLN) ,05 Cafkowita wartosc projektu {PLN) horyzontalnej maxupkt* 12 specyficznej max pkt" 71 Suma merytorycznej max pkt 83 Wynik oceny srodowisko wej Max mozliwa do ilosc punktow dia projektu 92 Procent punktow w stosunku do maksymain ej liczby punktow mozliwej do na men/to ryczn ej 90,22% 2. DPI I\ l^t-l. R \J\J.\J\J, n^ fn 0011/16 Powiat Nowosolski Kolei na rower-budowa sciezek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego , ,00 7, , , /16 Gmina Zagari o Kompieksowy program komunikacji w 2arsko-2agaiiskim Obszarze Funkcjonalnym , , ,41 i W«te zachodu Rozwoju Reglonalnego

3 4. RPLB.03, /16 Gmina Babimost Zintegrowany System Sciezek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbaszynek , , , / / / / / /16 Gmina Zagari o Miejski Zaktad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. zo.o. Gmina Zary o Gmina Zary o Gmina Krosno Odrzatiskie Gmina Gubin o Budowa sieci sciezek rowerowych w miescie Zagan System zrownowazonego transports miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy Budowa sciezki rowerowej wraz z ciqgiem pieszym od ul. Gornoslqskiej do ul. Przetadunkowej w Zarach Budowa drogi wraz ze sciezka^ rowerowa^od ul. Kilinskiego do ul. Wapiennej oraz kladki pieszorowerowej nad drogqkrajowqnr 12 przy strefie przemystowej Lotnisko w Zarach Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kv - linii kablowej oswietlenia drogowego dz. o nr ew. 1227, obr^b Krosno Odrzariskie w pasie drogowym drogi krajowej nr29, ul, Poznahska w m. Krosno Odrzanskie oraz Wymiana opraw oswietienia drogowego nalezacych do Gminy Krosno Odrzanskie, zlokalizowanych na terenie miejscowosci Krosno Odrzanskie Modernizacja systemu oswietlenia ulic w Gubinie, celem zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej , , , , , , , , , , , , ,5 5,5 5 3, ,5 30, , ,63 64,86 56,48 56,48 45,45 42,04 Warte zachodu Rozwoju Regionalnego

4 11. RPLB.03, /16 Gmina Le.knica Modernizacja oswietlenia drogowego w miescie Legnica , ,56 4, , ,95 SUMA , ,78 - *Wynik oceny horyzontalnej projektu stanowi srednia arytmetyczna ocen dwoch Ekspertow. ** Wynik oceny specyficznej projektu stanowi srednia arytmetyczna ocen dwoch Ekspertow. Projekty, ktore nie spelnity kryteriow dopuszczajacych i/lub nie uzyskaty wystarczajacej ilosci punktow na merytorycznej. Projekt, w przypadku ktorego zmniejszyta si? wartosc wnioskowanego dofinansowania (pierwotna wartosc dofinansowania wynosita ,00 PLN). Lubusfcie Wane z«hodu Rozwoju Regionalnego

5 Zatacznik nr 2 douchwalynrr^ Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego 2017 r. Lista projektow wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr 01-IZ.OO-08-K01/16 Ocena merytoryczna Lp Numer referencyjny wniosku RPI Rmni Q00?/1fi RPI R o1} rn onn/ifi Nazwa Beneficjenta Gmina Nowa Sol - Miasto Powiat Nowosolski Tytuf projektu Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obstugi Pasazerow Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego Kolej na rower-budowa sciezek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego wnioskowanego dofinansowania (PLN) , ,95 Calkowita wartos"c projektu (PLN) ,00 horyzontalnej maxupkt* 12 7,5 specyficznej max pkt** Suma merytorycznej max pkt 83 58,5 Wynik oceny srodowisko wej Max mozliwa do ilosc punktow dla projektu Procent punktow w stosunku do maksymaln ej liczby punktow mozliwej do na merytoryczn ej 90,22% 88,64 SUMA ,00 - *Wynik oceny horyzontalnej projektu stanowi srednia arytmetyczna ocen dwoch Ekspertow. ** Wynik oceny specyficznej projektu stanowi srednia arytmetyczna ocen dwoch Ekspertow. I Projekt, ktoremu przyznaje sie. dofinansowanie w ramach niniejszej Uchwaty Prog ram Regionalny Watte zachodu Rozwoju Reglonalnego

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia.j&.k.feftr;?.a-... 2015 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia.j&.k.feftr;?.a-... 2015 r. UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia.j&.k.feftr;?.a-.... 2015 r. zmieniaja^ca Uchwat? Nr 274/3309/14 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dofinansowania projektow

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...wjefftj^.fttf 2017 roku zmieniaja^ca uchwat? nr 125/1618/16 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia roku w sprawie prowadzenia Wykazu programow rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB IZ K01/15

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB IZ K01/15 Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita

Bardziej szczegółowo

ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia..^..i&fe&g 2018 roku (I zmieniaja^ca uchwat? nr 125/1618/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia roku w sprawie prowadzenia Wykazu programow

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. 1. 2. 3. Numer referencyjny wniosku 08-0037/15 08-0013/15 08-0024/15 Nazwa Beneficjenta Fundacja

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $$..!%&*&

Bardziej szczegółowo

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K02/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K02/16 Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

zdnia...?:.!.';!/:.(<.!

zdnia...?:.!.';!/:.(<.! UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia...?:.!.';!/:.(

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR... ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA NR... ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR...... ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.&e&wafl

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. WOJEWODZTWA X x'' X'

UCHWALA NR. WOJEWODZTWA X x'' X' UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia w sprawie przyje.cia do realizacji projektow wybranych w konkursach 1/POKL/7.2.2/2009, 1/POKL/8.3/2009,1/POKL/8.2.1/2009,1/POKU9.3/2009,1/POKL/9.4/2009

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

RPLB IZ K01/17

RPLB IZ K01/17 Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej (zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny) w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/17 Ocena formalno-merytoryczna Ocena środowiskowa Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia zmieniajaca Uchwale. Nr 147/1735/12 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 31 pazdziernika 2012 r. w sprawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizacj?

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017

Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 Uchwała Nr 1710/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...#v./^ 4ft 2016 roku.. zmieniaja^ca uchwate, nr 41/449/15 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego zdnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyj^cia Szczegolowego Opisu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdn\a$...&i\ M& roku

UCHWALA NR. ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdn\a$...&i\ M& roku UCHWALA NR ZARZ/\DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdn\a$...&i\ M&... 218 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektow oraz listy projektow wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.8.1.1-IZ.OO-8-K2/17

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia 42..ty

Bardziej szczegółowo

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/16 Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/16 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...l.4itt&?. 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektom ocenionym merytorycznie podczas posiedzenia Grupy Asesorskiej w dniach 1-3 lutego 2010 r. J w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z M*S4 tf*wfam 2017 r. zmieniaj^ca Uchwal? Nr 149/1957/16 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z M*S4 tf*wfam 2017 r. zmieniaj^ca Uchwal? Nr 149/1957/16 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z M*S4 tf*wfam 2017 r. zmieniaj^ca Uchwal? Nr 149/1957/16 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Decyzji o przyznaniu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.... W J > &... roku zmieniajcica uchwat^ nr 125/1618/16 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 23 sierpnia roku w sprawie prowadzenia Wykazu programow rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość.

Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Fundusze europejskie doświadczenia i przyszłość. Zygfryd Kamilewicz, Wydział Integracji Europejskiej. Kierunki wydawania pieniędzy z EFRR - 2007-2013: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i

Bardziej szczegółowo

gminne powiatowe Razem

gminne powiatowe Razem Wstępna/ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Osoba upoważniona do zatwierdzenia listy WOJEWODA

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. 2015 r. LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na merytorycznej Lp. Numer projektu Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR 13/16/MZ Forum Małopolski Zachodniej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/17

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/17 Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/17 Lp. 1. Numer referencyjny wniosku 08-0006/18 Nazwa Beneficjenta Gmina Żagań o statusie miejskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 8.2 do Regulaminu konkursu Załącznik nr 8.2 do Regulaminu konkursu KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH RPO WP W ZAKRESIE ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ OŚ priorytetowa: Działanie/poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3137/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 3137/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. Uchwała Nr 3137/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2731/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2016 r.

Uchwała Nr 2731/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2016 r. Uchwała Nr 2731/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Zielona Góra 14 grudnia 2017 roku

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie Zielona Góra 14 grudnia 2017 roku Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra 14 grudnia 2017 roku Cel główny Celem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. Nr referencyjny 0002/15 Nazwa Beneficjenta Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285 706,03 2.

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2551/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r.

Uchwała nr 2551/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia r. Uchwała nr 2551/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji dla Działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4145/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 4145/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 4145/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu NR RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu NR RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu NR RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nr referencyjny wniosku 0001/15 0002/15 0003/15

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1 1. 2. 3. 0002/15 0003/15 0004/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa)

Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa) KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa) Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r. Opinia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r. UCHWAŁA NR 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu (PLN) Wynik oceny formalnej (pozytywny/ negatywny) , ,69 pozytywny 8 64,5 72,5 pozytywny

Całkowita wartość projektu (PLN) Wynik oceny formalnej (pozytywny/ negatywny) , ,69 pozytywny 8 64,5 72,5 pozytywny Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej (zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny) w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/18 Ocena formalno-merytoryczna Ocena środowiskowa Lp. Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Załącznik nr IV. do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr IV do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Planowane projekty komplementarne POIŚ i POPW - tryb pozakonkursowy Lublin, 3 marca 2016 r. 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...-!.$.&&. 2010 roku zmieniaja^ca uchwal? nr 207/1586/09 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie dofinansowania projektow w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej. RPO WiM Olsztyn, r.

Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej. RPO WiM Olsztyn, r. Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 Olsztyn, 21.04.2016 r. Szczegółowy opis osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 Układ

Bardziej szczegółowo

* % UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku

* % UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku r" ^ ^ * % g UCHWALA ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia.3*«:.4*z*:.. 2008 roku w sprawie przyj$cia Harmonogramu ogtaszania konkursow w ramach -v Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Poza Miastem Rzeszowem (stanowiącym rdzeń Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) gminy i miasta wchodzące w skład powiatów ziemskich: rzeszowskiego (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne,

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów*

Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów* Załącznik nr do uchwały nr. z dnia. r. Lista ocenionych projektów zawierająca wyniki prac Komisji Oceny Projektów* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 204-2020 Oś Priorytetowa: 4. Efektywność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Lp. projektu 1. 08-0001/16 Gmina Słubice Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/KOM Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 24 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 10/16/KOM Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 24 października 2016 r. UCHWAŁA NR 10/16/KOM Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice

Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice WYNIKI KWALIFIKACJI FORMALNEJ KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 1 RPOWM/SPR/KOM/201/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1677/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1677/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2019 roku UCHWAŁA Nr 1677/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/17

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/17 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN) Całkowita wartość

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB IZ.

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB IZ. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/17 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO roku zmieniaja^ca uchwaly nr 110/1388/16 Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 7 czerwca r. w sprawie przyj^cia wykazu projektow zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH

REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGULAMIN KOMISJI OCENY PROJEKTÓW W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej 4 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa -1- 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.1 Strategie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak" z dn. 29.08.2014 r.

Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak z dn. 29.08.2014 r. LOI^Al NA GRUPA DZIAtANIA.OWOCOWY SZLAK" REGON 050" 37465, NiP 717-177-74-72 ul.lubeiska4,24-300 Opole Lub. Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak" z dn. 29.08.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO w sprawie: powołania Rady Projektu i Zespołu Projektowego ds. zarządzania i realizacji Projektu partnerskiego pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1565/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 1565/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku Uchwała Nr 1565/11 Zarządu Województwa go z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa go z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANr. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSIEGO z dnia /!/?.. ^.^.^...2015 r. zmieniajstca uchwal? w sprawie zatwierdzenia planu zewn^trznych Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 stycznia 2007 roku

UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 stycznia 2007 roku UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planow Realizacji dla Dzialan 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. i 3.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim

Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w województwie lubuskim Wsparcie projektów w zakresie transportu kolejowego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w województwie lubuskim Realizacja projektów kolejowych Priorytet I. Rozwój

Bardziej szczegółowo

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA 1. SDA2013/158 98,5 35 000,00 zł 35 000,00 zł 2. SDA2014/201 97,5 35 000,00 zł 35 000,00 zł 3. SDA2014/194 97 34 304,51 zł 34 304,51 zł 4. SDA2014/175 97 35 000,00 zł 35 000,00 zł 5. SDA2014/193 96,5 34

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1678/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 1678/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Nr 1678/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR

WYKAZ ZŁOŻONYCH KART PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY W RAMACH PODDZIAŁANIA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI - SPR 1 RPOWM/SPR/KOM/2016/4.5.2/1 Gmina Krzeszowice Budowa parkingu przesiadkowego w formule Parkuj i jedź przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice (w dofinansowanie (w 3 500 000,00 2 845 528,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 32/2015 KM RPO WO z dnia 26 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 32/2015 KM RPO WO z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 32/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA - KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE (PUNKTOWANE) Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH I PREMIUJĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW

KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWYCH I PREMIUJĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/16( ) z 30 maja 2016 r. Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach Działania 4.4

Bardziej szczegółowo

Strategia 15 gmin 1,03 mln mieszkañców Powierzchnia 1275 km 2 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Wielka Wieœ Micha³owice Kocmyrzów- Zielonki -Luborzyca Igo³omia-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oraz list projektów, które pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 298/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 roku

Uchwała Nr 298/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 marca 2015 roku Uchwała Nr 298/15 Zarządu Województwa go z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa go z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w SzOOP RPO-Lubuskie 2020

Wykaz zmian w SzOOP RPO-Lubuskie 2020 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. Lp. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (Działanie, pkt tabeli, itp.) 1 Wykaz zmian w SzOOP RPO-Lubuskie 2020 Zapis przed zmianą

Bardziej szczegółowo

RPO WŁ na lata Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

RPO WŁ na lata Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WŁ na lata 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WŁ na lata 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ na lata 2014-2020 Struktura RPO WŁ na lata 2014-2020 OŚ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Prorozwojowa polityka podatkowa

Prorozwojowa polityka podatkowa Prorozwojowa polityka podatkowa Obniżenie podatków od środków transportu. Obniżenie podatku rolnego (obniżenie średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku). Utrzymanie pozostałych podatków

Bardziej szczegółowo

Wnioski pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Wnioski pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Wnioski pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 Lp. Numer referencyjny wniosku Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Wartość wnioskowanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE)* (wymagane minimum 60%) LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM

KRYTERIA MERYTORYCZNE (PUNKTOWE)* (wymagane minimum 60%) LP. NAZWA KRYTERIUM DEFINICJA KRYTERIUM OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.02- IZ.00-28-001/16 ( ) z. 2016 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych specyficznych punktowych wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia r. Projekt z dnia 18 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2017 r. w sprawie uchwalenia Aneksu nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia...

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia... I Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o.z dnia... PROJEKT w sprawie wprowadzeniaoplat za przeprawepromowa przez rzeke Odre w ciagu drogi powiatowej Nr 1296D w miejscowoscibrzegdolny oraz ustaleniastawek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2043/ 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała Nr 2043/ 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. Uchwała Nr 2043/ 2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1929/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 roku

UCHWAŁA Nr 1929/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 roku UCHWAŁA Nr 1929/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, działanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 18 maja 2017 r. Uchwała Nr 17/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy projektów z oceną strategiczną ZIT

Zakres rzeczowy projektów z oceną strategiczną ZIT STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ Zakres rzeczowy projektów z oceną strategiczną ZIT Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres realizacji Środki budżetu państwa, środki własne gminy Środki z EFRR i EFS

Lp. Nazwa programu, cel i zadanie Jednostka organizacyjna Okres realizacji Środki budżetu państwa, środki własne gminy Środki z EFRR i EFS ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku Limit wydatków majątkowych roku 2019 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 697/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku

Uchwała Nr 697/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku Uchwała Nr 697/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra 12.12.2016 rok WOJEWÓDZTWO LUBISKIE Witam wszystkich Państwa na podsumowaniu roku 2015/2016 PODSUMOWANIE Współzawodnictwa sportowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany niektórych regulaminów konkursów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1032 UCHWAŁA NR XXXIV/168/2017 RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1616/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1616/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 1616/15 Zarządu Województwa go z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa go z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia... i..^.s&9.... 2011 r. w sprawie ogtoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Na podstawie art. 16

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXIII/ 75/04<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r.

Uchwala Nr XXIII/ 75/04<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r. Data publikacji : 29.12.2006 Uchwala Nr XXIII/ 75/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego

Bardziej szczegółowo