dr Tomasz Wójcik DANE KONTAKTOWE tel. (17) pokój 26, budynek D9, ul. Zelwerowicza 4, Rzeszów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Tomasz Wójcik DANE KONTAKTOWE tel. (17) pokój 26, budynek D9, ul. Zelwerowicza 4, Rzeszów"

Transkrypt

1 dr Tomasz Wójcik DANE KONTAKTOWE tel. (17) pokój 26, budynek D9, ul. Zelwerowicza 4, Rzeszów ORCID: WYKSZTAŁCENIE Absolwent Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010, tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej). Temat pracy: Flora roślin naczyniowych Strzyżowa i okolic - stan po 130 latach badań (promotor: dr hab. prof. UR Małgorzata Kotańska) W roku 2018 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia). Temat pracy: Zbiorowiska łąkowe w dolinie Wielopolki na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie) (promotor: prof. dr hab. Krystyna Towpasz) ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

2 - flora Pogórza Karpat Zachodnich - roślinność Karpat i ich przedpola (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk łąkowych i leśnych) - wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacyjne rzadkich i chronionych gatunków roślin - antropogeniczne zmiany środowiska w obszarach chronionych - synantropizacja szaty roślinnej WYKAZ PUBLIKACJI Artykuły naukowe w czasopismach z bazy JCR: Ziaja M., Wójcik T Changes in Vascular Flora of the Rzeszow Reservoir after 20 years (SE Poland). Polish Journal of Environmental Studies 24(4): Ellis L.T., Asthana A.K., Srivastava P., Omar I., Rawat K.K., Sahu V., Cano M.J., Costa D.P., Dias E.M., Dias dos Santos N., Silva J.B., Fedosov V.E., Kozhin M.N., Ignatova E.A., Germano S.R., Golovina E.O., Gremmen N.J.M., Ion R., Stefanut S., von Konrat M., Jimenez M.S., Suárez G.M., Kiebacher T., Lebouvier M., Long D.G., Maity D., Ochyra R., Parnikoza I., Plášek V., Fialová L., Skoupá Z., Poponessi S., Aleffi M., Sabovljević M.S., Sabovljević A.D., Saha P., Aziz M.N., Sawicki J., Suleiman M., Sun B.- Y., Váňa J., Wójcik T., Yoon Y.-J., Żarnowiec J., Larraín J New national and regional bryophyte records, 46. Journal of Bryology 38(1): Ziaja M., Denisow B., Wrzesień M., Wójcik T Availability of food resources for pollinators in three types of lowland meadows. Journal of Apicultural Research 57(4): Ćwik A., Kasprzyk I., Wójcik T., Borycka K., Cariñanos P Attractiveness of urban parks for visitors versus their potential allergenic hazard: A case study in Rzeszów, Poland. Urban Forestry & Urban Greening 35: Kasprzyk I., Wójcik T., Cariñanos P., Borycka K., Ćwik A Evaluation of allergenicity of various types of urban parks in a warm temperate climate zone. Aerobiologia 35: Kasprzyk I., Borycka K., Ćwik A., Wójcik T., Cariñanos P Allergenic pollen concentrations in the air of urban parks in relation to their vegetation. Urban Forestry & Urban Greening 46: Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Ziaja M Antropogeniczne zmiany wybranych elementów środowiska przyrodniczego w rezerwacie leśnym Lisia Góra w Rzeszowie. Sylwan 164(3): Wójcik T., Kostrakiewicz-Gierałt K Trait Variability in the Rare Plant Species Arum alpinum in Carpathian Beech Forest Dentario glandulosae-fagetum (Western Carpathians, Poland). Polish Journal of Ecology 68(1):

3 Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K., Wójcik T Ecological Characteristics of Habitats Suitable for Solidago niederederi Khek (Asteraceae) Establishment. Polish Journal of Environmental Studies 30(2): Kasprzyk I., Grinn-Gofroń A., Ćwik A., Kluska K., Cariñanos P., Wójcik T Allergenic fungal spores in the air of urban parks. Aerobiologia 37(1): Artykuły naukowe w pozostałych czasopismach: Wójcik T Notatki florystyczne ze Strzyżowa i okolic (Pogórze Strzyżowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(1): Wójcik T Bogactwo florystyczne lasu Ratośniówki na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(1): Wójcik T Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy zachowania różnorodności florystycznej i fitocenotycznej ekosystemów łąkowych z cyklu Szata roślinna łąk w procesie przemian (Górzno, 6-7 września 2012). Wiadomości Botaniczne 56 (3/4): Wójcik T., Ziaja M Miejsca sacrum trzech wyznań na przykładzie żółtego szlaku turystycznego w Magurskim Parku Narodowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 19: Kotańska M., Wójcik T., Zachara K Murawy napiaskowe Mielca i okolic - stan zachowania po 15 latach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20(2): Ziaja M., Wójcik T Turystyka religijna w rezerwacie Kalwaria Pacławska w województwie podkarpackim. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 22: Wójcik T., Kotańska M Meadow communities with Cirsium canum (L.) All. in the Wielopolka River valley in the Strzyżow Foothills (Western Carpathians). Steciana 18(2): Ziaja M., Wójcik T Występowanie Leersia oryzoides (Poaceae) w zbiorowiskach szuwarowych Zalewu Rzeszowskiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): Ziaja M., Wójcik T Nowe stanowisko Botrychium lunaria (Ophioglossaceae) w południowo-wschodniej Polsce (Pogórze Dynowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 21(1): Wójcik T Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae) - nowy gatunek dla flory Pogórza Strzyżowskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(3): Ziaja M., Wójcik T Thermophilic plant communities in Natura 2000 site Łąki nad Wojkówką PLH Podkarpacie Province. Annales Universitatis Mariae

4 Curie-Skłodowska, Sectio C, 69(1): Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26: Wójcik T Rękopis Władysława Holzera Roślinność Strzyżowa i jego okolic ze zbiorów Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ. Wiadomości Botaniczne 58(3/4): Wójcik T., Ziaja M Występowanie Arum alpinum Schott & Kotschy w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(3): Ziaja M., Wójcik T Comparison of the educational offers of Bieszczadzki and Magurski National Parks. Scientific Review of Physical Culture 5(2): Wójcik T., Piątek K New locality of Gentiana cruciata L. in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). Steciana 19(2): Ziaja M., Wójcik T Vascular flora of the Natura 2000 area Łąki nad Wojkówką PLH (Dynowskie Foothills). Steciana 19(2): Kotańska M., Buziak-Chmielowiec E., Dąbrowska A., Gladysz M., Jakielaszek A., Wójcik T Human impact on the plant cover of four villages in SE Poland. Steciana 19(2): Wójcik T., Ziaja M Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 34(2): Wójcik T Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim. Strzyżowski Rocznik Muzealny 1: Kotańska M., Towpasz K., Wójcik T., Mitka J Łąki w krajobrazie rolniczym Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Ekologia i Technika 23(4): Wójcik T., Ziaja M Flora roślin naczyniowych wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(1): Wójcik T., Ochyra R Pierwsze stanowisko mchu różyczkoprątnika kanadyjskiego Rhodobryum ontariense na Pogórzu Karpackim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(2): Kotańska M., Kowalska A., Szlachta A., Wójcik T Przemiany roślinności łąk z klasy Molinio-Arrhenatheretea po zaniechaniu użytkowania w rejonach Boguchwały i Tarnobrzega (Polska południowo-wschodnia). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1): Wójcik T., Rogus A., Ćwik A Zbiorowiska roślinne lasu Św. Roch w Rzeszowie (Pogórze Dynowskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1):

5 Ziaja M., Wójcik T Occurrence of the globeflower Trollius europaeus in Łąki w Komborni Natura 2000 site (Podkarpackie Province, SE Poland). Ecological Questions 23: Wójcik T., Janicka M Current state and changes in Molinion meadows from Kostrze environs in Kraków. Ecological Questions 23: Ziaja M., Wójcik T Występowanie Gladiolus imbricatus L. (Iridaceae) w zbiorowiskach łąkowych w obszarze Natura 2000 Łąki w Komborni PLH (SE Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(2): Ćwik A., Wójcik T., Wojton A Rola interdyscyplinarnych badań terenowych w poznaniu obszaru przyrodniczo cennego na przykładzie progu Karpat w Rzeszowie. Problemy Ekologii Krajobrazu 41: Wójcik T., Ziaja M Występowanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-fagetum w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36(6): Ziaja M., Wójcik T Floristic diversity of the Łąki w Komborni Natura 2000 site PLH (western Carpathians). Steciana 21(2): Ziaja M., Wójcik T., Wrzesień M Conservation status and trends in the transformation of Molinia meadows in the Łąki w Komborni Natura 2000 site, SE Poland. Acta Agrobotanica 70(3): Wójcik T., Makuch-Pietraś I., Ziaja M., Ćwik A A quarry - a wound in the landscape or enrichment of its structure? 18 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 18: Wójcik T., Ziaja M., Makuch-Pietraś I., Ćwik A., Kotańska M Szata roślinna rezerwatu Lisia Góra w Rzeszowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(1): Wójcik T., Maraj M Pieniński Park Narodowy w świadomości turystów. Pieniny - Przyroda i Człowiek 15: Wójcik T Występowanie Gentiana cruciata (Gentianaceae) w zbiorowisku z Brachypodium pinnatum (Festuco-Brometea) w Bukowej na Pogórzu Strzyżowskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 25(2): Wójcik T., Towpasz K Occurrence of Gentiana cruciata in dry grassland (Festuco-Brometea) in Kołaczyce (Strzyżowskie Foothills). Ecological Questions 30(1): Wójcik T., Ziaja M Storczykowate (Orchidaceae) rezerwatu Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 26(2): Brogowski P., Wójcik T Szata roślinna wybranych śródleśnych oczek wodnych gminy Narol (Roztocze). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39(3): 3-39.

6 Wójcik T., Ziaja M Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych obszaru Natura 2000 Las Hrabeński PLH na Pogórzu Bukowskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27(2): Wójcik T Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum na Pogórzu Bukowskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(1): Rozdziały w monografiach: Wnuk Z., Ziaja M., Wójcik T Walory przyrodnicze szansą rozwoju turystycznego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W: J.R. Rak (red.), Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s Ziaja M., Wójcik T Zalew Rzeszowski jako potencjalny obszar Natura 2000 pod nazwą Wisłok Środkowy z dopływami (PLH ) - możliwości wykorzystania turystycznego. W: J.R. Rak (red.), Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s Ziaja M., Wójcik T Możliwości rozwoju geoturystyki na obszarach chronionych w południowej części województwa podkarpackiego w obrębie Karpat. W: I.M. Bubniak, A. Solecki (red.), Geo-Karpaty. Potencjał rozwoju turystyki poznawczej. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno, s Wójcik T., Ziaja M Bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W: J.R. Rak (red.), Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s Ziaja M., Wójcik T Walory przyrodnicze i kulturowe Sołonki (gmina Lubenia) atrakcją turystyczną regionu. W: J.R. Rak (red.), Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczną regionu Karpaty-Podkarpacie-Roztocze. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s Ziaja M., Wójcik T The use of natural values of the Pogórze Przemyskie Landscape Park in education and tourism. W: A.K. Mazurek-Kusiak (ed.), Managing the quality of tourism services. Katedra Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, p Ziaja M., Wójcik T Obce gatunki roślin Zalewu Rzeszowskiego. W: J. Krupa (red.), Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona

7 środowiska i dziedzictwa kulturowego. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s Wójcik T., Ziaja M Rzadkie, chronione i zagrożone gatunki roślin rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W: J. Krupa (red.), Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki. Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, s Wójcik T., Ziaja M Walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka (PLH180027) atrakcją turystyczną regionu. W: M. Ziaja, T. Wójcik (red.), Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Ziaja M., Wójcik T Walory przyrodnicze obszaru pogranicza polskiego. W: M. Michalko, L. Demková, M. Buczek-Kowalik, T. Mitura (red.), Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej na pograniczu Polsko-Słowackim. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s Wójcik T Szata roślinna. W: Ł. Fiedeń (red.), Turze Pole 600 lat działalności człowieka. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s Rechciński M., Wójcik T Ochrona przyrody. W: Ł. Fiedeń (red.), Turze Pole 600 lat działalności człowieka. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s Redakcja monografii: Ziaja M., Wójcik T. (red.) Możliwości rozwoju turystyki w obszarach Natura Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss UDZIAŁ W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Projekt 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim realizowany przez RDOŚ w Rzeszowie Udział w charakterze: wykonawca ekspertyzy botanicznej i fitosocjologicznej w ramach Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w Komborni PLH Projekt MONIT-AIR Zintegrowany System Monitorowania Danych Przestrzennych dla Poprawy Jakości Powietrza w Krakowie realizowany przez ProGea Consulting dla Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w latach Udział w charakterze: członek zespołu kartującego zbiorowiska roślinne do mapy roślinności rzeczywistej Krakowa. Projekt PLSK SK-0083/16-00 Nowoczesna edukacja bez granic otwiera

8 obszary wiejskie na przedsiębiorczość realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej interreg V-A Polska - Słowacja Udział w charakterze: wykonawca (rozdział w monografii oraz fotodokumentacja). Projekt POIS /16 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZO bis) realizowany przez RDOŚ w Rzeszowie Udział w charakterze: wykonawca ekspertyzy botanicznej i fitosocjologicznej w ramach Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Hrabeński PLH Projekt Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach realizowany przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w latach Udział w charakterze: członek zespołu ekspertów. WYKONANE EKSPERTYZY Uzupełnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Ropczycka na rzece Budzisz, na terenie: Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie Udział w charakterze: wykonawca części botanicznej. Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce Mineralne - Myczków na odcinku Solina - Myczków w ramach zadania pn.: Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 895 na odcinku Hoczew - Polańczyk Udział w charakterze: wykonawca części botanicznej. Ekspertyza dendrologiczna starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody Lisia Góra Udział w charakterze: opracowanie fitosocjologiczne i kartowanie drzewostanu. PROPONOWANA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH - Szata roślinna wybranego obszaru chronionego (rezerwat, użytek ekologiczny, obszar Natura 2000) - Wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacji rzadkiej/chronionej rośliny (gatunek x) - Synantropizacja szaty roślinnej wybranego rezerwatu przyrody i opracowanie skutecznych metod jej ochrony - Roślinność wodna i szuwarowa (teren x) i jej znaczenie w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności - Ocena stanu zachowania i perspektywy ochrony siedlisk wodno-błotnych (teren x)

Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim

Historia badań botanicznych w regionie strzyżowskim Strzyżowski Rocznik Muzealny T. I, Strzyżów 2015 Tomasz Wójcik Rzeszów Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania jest region strzyżowski, którego powierzchnia obejmuje obszar obecnego powiatu strzyżowskiego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska

Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL Lublin. dr Zofia Flisińska Zakład Botaniki i Mykologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Akademicka 19, PL-20-033 Lublin dr Zofia Flisińska WYKAZ PUBLIKACJI (stan na dzień 31.12.2007) 1981 1. Bystrek J., Flisińska Z. 1981. Porosty

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DRAWSKO POMORSKIE -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.5. Cel szczegółowy

Działanie 4.5. Cel szczegółowy Kryteria wyboru projektów dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna w ramach IV osi priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP 2014-2020 Departament Wdrażania Projektów

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ochrona przyrody. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ochrona przyrody S Ochrona przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Formy ochrony przyrody art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Parki narodowe Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH Polska włączyła się do sieci Natura 2000 w maju 2004, wraz z wejściem do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15.

14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu ul. Biskupa Jana Śnigurskiego 10 12, 37 700 Przemyśl 15. Wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego : 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej II Forum Karpackich Gmin 24 września 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych

Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Beskidy Zachodnie walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe Nieleśne zbiorowiska roślinne efektem

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. MAŁOPOLSKIM STAN na Dorota Horabik Magdalena Bregin WIĘCEJ: www.kp.org.pl Na terenie województwa małopolskiego powołano 85 rezerwatów przyrody

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych Biodiversity of Natural Environments Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Robert Kościelniak Dr Lucjan Schimscheiner Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Projekt KIK/53 Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Stowarzyszenie Pro Carpathia Instytucja Realizująca PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego Cele ochrony

Projekt Planu Ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego Cele ochrony Projekt Planu Ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego Cele ochrony Fot. Krameko. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, widok ze skały Okrążek. Szczegółowe cele ochrony Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 78 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 504 9 Organizmy

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I rok II rok Wymiar godzin 1. 2. 3. 4. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 866 9

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska marzec 2014 r. Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS

ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS ZAŁACZNIK NR 2 Lista źródeł możliwych do pozyskania informacji z zakresu różnorodności biologicznej, przy opracowywaniu KIP i ROS Źródło informacji Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH)

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) RAMOWY PROGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU LEŚNICTWO, REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH (NADLEŚNICTWACH) 1. Zapoznanie się z organizacją wewnętrzną, zakresem zadań komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Jak utrwalać efekty realizacji projektu Obszary Natura 2000 naszą szansą? RCEE, Płock 9-10 czerwca 2015 r. Janina Kawałczewska

Jak utrwalać efekty realizacji projektu Obszary Natura 2000 naszą szansą? RCEE, Płock 9-10 czerwca 2015 r. Janina Kawałczewska Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Jak utrwalać efekty realizacji projektu Obszary Natura 2000 naszą szansą? RCEE, Płock 9-10 czerwca 2015 r. Janina Kawałczewska Efekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I 1. 2. 3. podstawowe kierunkowe 124 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 796 8 Organizmy modelowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom drugi Sylabus modułu: Ekologia miasta. kod modułu: 2BL_52 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr hab. Ryszard Ciepał

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1. Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Flora wybranych środowisk Flora of selected environments Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. Beata Barabasz-Krasny prof. UP Zespół dydaktyczny dr hab. Beata Barabasz-Krasny

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska 1. 2. 3. 4. w. w. w. w. aud. lab. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska 8 Organizmy modelowe w badaniach toksykologicznych 10

Bardziej szczegółowo

jak skutecznie wybrać!!! specjalizację i promotora

jak skutecznie wybrać!!! specjalizację i promotora jak skutecznie wybrać!!! specjalizację i promotora Jak Państwo wybierają specjalizacje i promotora??? Jeżeli masz swój pomysł i wizję pracy to: możesz poszukać promotora który podejmie się opieki nad pracą

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze województwa

Walory przyrodnicze województwa VI. PRZYRODA Walory przyrodnicze województwa Województwo podkarpackie charakteryzuje siê dobrym stanem zachowania œrodowiska przyrodniczego. Œwiadczy o tym wystêpowanie na jego terenie szeregu gatunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa Mikołów Tel

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju. ul. Sosnowa Mikołów Tel Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie i Radzionkowie perspektywy rozwoju ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów Tel. 32 779 76 02 E-mail: sibg@sibg.org.pl Patryk Bubła Kraków 2017 Członkowie zwyczajni Związku Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I 1. 2. 3. podstawowe kierunkowe 1 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 556 11 Analityka substancji toksycznych

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 ECTS w semestrze Przedmioty podstawowe

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne II stopnia realizacja od roku akad. 2017/2018 ECTS w semestrze Przedmioty podstawowe specjalność: Analityka i toksykologia środowiska I podstawowe kierunkowe 110 Przedmioty specjalnościowe - Analityka i toksykologia środowiska specjalnościowe 344 11 Analityka substancji toksycznych w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sieci Natura 2000

Wyzwania sieci Natura 2000 Grażyna Zielińska Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku dofinansowanego przez Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i rekreacja Obsługa Ruchu Turystycznego, Hotelarstwo i Gastronomia, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomii,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

Przedmioty podstawowe. Przedmioty kierunkowe. Przedmioty specjalnościowe - Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody Plany studiów obowiązujące wyłącznie dla studentów kończących w bieżącym roku studia licencjackie. Plany zawierają: a) przedmioty z planu studiów inż., które zapewnią realizację efektów inżynierskich,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1056/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku

Uchwała Nr 1056/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku Uchwała Nr 1056/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 430/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 430/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku

Uchwała Nr 430/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku Uchwała Nr 430/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-005/15

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA CHOJNOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO N A R O D O W A F U N D A C J A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A U L. E R A Z M A C I O Ł K A 1 3 01-4 4 5 W A R S Z A W A T

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 53/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dębowiec

ROZPORZĄDZENIE NR 53/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dębowiec ROZPORZĄDZENIE NR 53/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dębowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 1191

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 1191 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 1191 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. WIELKOPOLSKIM RADOSŁAW JAROS WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE drugie co do wielkości w kraju, a zarazem jedno z najmniej zalesionych (lasy stanowią

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Planowanie przestrzenne, jako instrument ochrony różnorodności biologicznej Karpat Monika Rusztecka, Barbara Jabłońska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BTR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BTR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody i krajobrazu Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-317-ST-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody. Jan Balcerzak

Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody. Jan Balcerzak Finansowanie aktywnych form ochrony przyrody Jan Balcerzak Artykuł8 Dyrektywy Rady 92/43/EWGz dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ust. 1 - Równolegle

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i ochrona krajobrazu

Kształtowanie i ochrona krajobrazu Kształtowanie i ochrona krajobrazu Proseminarium licencjackie Zakład Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej dr Ewa Malinowska GEOEKOLOGIA naukowa synteza informacji o środowisku BADANIA CZYSTE służą

Bardziej szczegółowo

Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej

Karpacki Uniwersytet Partycypacji. Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej Karpacki Uniwersytet Partycypacji Monika Ochwat Marcinkiewicz Specjalista ds. Konwencji Karpackiej Cel projektu Zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Biologicznych Interesujesz się... Biologia sp. biologia człowieka rozwojem biologicznym człowieka i jego ewolucją populacjami pradziejowymi biologicznymi i psychologicznymi uwarunkowaniami

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Inwentaryzacja siedlisk łąkowych i bagiennych

ZAPROSZENIE. Inwentaryzacja siedlisk łąkowych i bagiennych ZAPROSZENIE Kurs naukowo-szkoleniowy z cyklu: Ocena stanu środowiska na obszarach NATURA 2000 Kurs II: Inwentaryzacja siedlisk łąkowych i bagiennych komunikat nr 1 Poznań, 9 12 maja 2011 r. Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Projekt z dnia 20 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia... 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ PRZYRODA, PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI- główny specjalista ds. ochrony przyrody JOANNA KURZAWA Dyrektor PKPK 20-02-2017

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy

Diagnoza obszaru. Dolina Tywy Diagnoza obszaru Dolina Tywy Dolina Tywy Dolina Tywy -3754,9 ha, zachodniopomorskie, Gmina Banie Czy w badanej gminie poza obszarem Natura 2000 występują: Parki narodowe podaj nazwy: NIE Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034

LIFE Pieniny PL Pieniński Park Narodowy Natura w mozaice ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny nr LIFE12 NAT/PL/000034 LIFE Pieniny PL 2013-2018 Zachowanie cennych siedlisk i gatunków charakterystycznych dla Pienin Ochrona półnaturalnych zbiorowisk łąkowych oraz wyłączenie z gospodarczego użytkowania ekosystemów leśnych

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego

Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego dr Agnieszka Łętkowska III Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy

Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Turystyka na obszarach Natura 2000 Plusy i minusy Zbigniew Witkowski przy współpracy Krystyny Krauz i Adama Mroczka Szkolenie regionalne

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry Lebus 26.10.2009 Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry W ramach Progamu Operacyjnego Celu 3 EFRR Stan obszaru

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyki prac magisterskich dla studentów kierunku turystyka przyrodnicza realizowanych w roku akademickim 2018/2019

Propozycje tematyki prac magisterskich dla studentów kierunku turystyka przyrodnicza realizowanych w roku akademickim 2018/2019 Propozycje tematyki prac magisterskich dla studentów kierunku turystyka przyrodnicza realizowanych w roku akademickim 2018/2019 Jednostka organizacyjna Katedra Turystyki Wiejskiej Opiekun pracy (imię i

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1472/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1472/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1472/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.07.2007 r. SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

Założenia do opracowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Założenia do opracowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Założenia do opracowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 I. Teren objęty projektem Planuje się wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Przemysław Stachyra Roztoczański Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze Tadeusz Grabowski Roztoczański Park Narodowy Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d

3. Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona naturalnego zbiornika wodnego w obszarze wododziałowym, otoczonego drzewostanem. 7) wydobywania d UCHWAŁA NR X/287/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

W Y N I K I Z B A D A Ń A N K I E T O W Y C H - W O J. P O D K A R P A C K I E

W Y N I K I Z B A D A Ń A N K I E T O W Y C H - W O J. P O D K A R P A C K I E Orelec, 30/01/2014 W D R A Ż A N I E P O S T A N O W I E Ń K O N W E N C J I K A R P A C K I E J P R Z E Z R Ó Ż N E P O D M I O T Y W W O J E W Ó D Z T W I E P O D K A R P A C K I M I K R A J U P R E

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie www.sibg.org.pl Nasi członkowie: Województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja turystyczna Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego

Waloryzacja turystyczna Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego Fornal-Pieniak B., 03. Waloryzacja turystyczna Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Problemy Ekologii Krajobrazu. Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale. Tom XXXIV. 8 85 Waloryzacja turystyczna

Bardziej szczegółowo

Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody

Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody Informacja dla chętnych na specjalizację Ochrona przyrody Fot. M. Aleksandrowicz Fot. J. Piętka Fot. E. Referowska Jakie są zajęcia na specjalizacji Ochrona przyrody? Studia inżynierskie Fot. R. Rogoziński

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo