Warszawa, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 23.04.2013"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia ROZEZNANIE RYNKU Dotyczy: Opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą przy ul. Rolnej 175, zaprasza do przesłania oferty cenowej w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którego przedmiotem jest opiniowanie zatwierdzanie prac kontrolnych, opracowanych w ramach projektu: Otwarta szkoła system wsparcia uczniów migrujących, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie udzielane jest w częściach od 1 do 20. Zamówienie dotyczy opiniowania i zatwierdzania prac kontrolnych. W ramach zamówienia zostanie opracowanych 168 zestawów prac kontrolnych ze wszystkich przedmiotów dla każdego etapu edukacyjnego w programie ramowym i uzupełniającym, w wersji elektronicznej według wytycznych Zamawiającego. Każdy zestaw prac kontrolnych będzie się składał z 5-ciu prac kontrolnych, które umożliwią sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów z danego przedmiotu w danej klasie na określonym etapie edukacyjnym. Każda praca kontrolna będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z autorskich zadań zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), zadań otwartych (krótszej odpowiedzi) i zadań otwartych (dłuższej odpowiedzi). Zestawy prac kontrolnych do programu ramowego powinny umożliwić sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 977). Zestawy prac kontrolnych do programu uzupełniającego powinny umożliwić sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz ). Wykonawca przyjmujący obowiązki związane z realizacją umowy będzie zatrudniony przez Zamawiającego na podstawie umowy o dzieło. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach zawartej umowy i za wynagrodzeniem w niej określonym, do przeniesienia praw autorskich do opracowanych opinii dotyczącej zestawów prac kontrolnych na Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu zadań umowy. Wszystkie zestawy prac kontrolnych do opiniowania będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na CD lub za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca nie może być autorem zestawów prac kontrolnych. Do zadań Wykonawcy będzie należało: 1. Opiniowanie prac kontrolnych pod kątem: poprawności merytorycznej, językowej i konstrukcyjnej; poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej,

2 zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiedniej podstawie programowej danego przedmiotu, zgodności z wytycznymi przekazanymi autorom prac kontrolnych, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. W przypadku uwag lub braku akceptacji materiałów lub ich części, autor zostanie zobowiązany do naniesienia wskazanych poprawek i dokonania korekty materiału w celu jego akceptacji. 2. Współpraca z autorem zestawów prac kontrolnych oraz Zamawiającym. 3. Przekazanie opinii w formie papierowej oraz elektronicznej nagranej na CD. Opinie powinny być opracowane na papierze firmowym Zamawiającego oraz podpisane i przesłane do siedziby Zamawiającego. 4. Ostateczne merytoryczne zatwierdzenie dzieła. Opis części przetargowych od 1 do 18 dla programu ramowego PROGRAM RAMOWY Część przetargowa nr 1 Opiniowanie i zatwierdzanie 3 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Edukacja wczesnoszkolna 1. Klasa 1 SP edukacja wczesnoszkolna; 2. Klasa 2 SP edukacja wczesnoszkolna; 3. Klasa 3 SP edukacja wczesnoszkolna. Część przetargowa nr 2 Opiniowanie i zatwierdzanie 12 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Język polski 1. Klasa 4 SP język polski; 2. Klasa 5 SP język polski; 3. Klasa 6 SP język polski; 4. Klasa 1 Gimn. język polski; 5. Klasa 2 Gimn. język polski; 6. Klasa 3 Gimn. język polski; 7. Klasa 1 LO język polski;

3 8. Klasa 2 LO język polski (zakres podstawowy); 9. Klasa 2 LO język polski (zakres rozszerzony); 10. Klasa 3 LO język polski (zakres podstawowy); 11. Klasa 3 LO język polski (zakres rozszerzony); Wiedza o kulturze 12. Klasa 1 LO wiedza o kulturze; Każdy zestaw prac kontrolnych z języka polskiego będzie się składać z 5-ciu prac kontrolnych. Każda praca kontrolna będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 20 autorskich zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym: Zestaw prac kontrolnych z wiedzy o kulturze będzie się składać z 5-ciu prac kontrolnych. Każda praca kontrolna będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym: 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Część przetargowa nr 3 Opiniowanie i zatwierdzanie 14 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Język angielski 1. Klasa 1 SP język angielski; 2. Klasa 2 SP język angielski; 3. Klasa 3 SP język angielski; 4. Klasa 4 SP język angielski; 5. Klasa 5 SP język angielski; 6. Klasa 6 SP język angielski; 7. Klasa 1 Gimn. język angielski; 8. Klasa 2 Gimn. język angielski; 9. Klasa 3 Gimn. język angielski; 10. Klasa 1 LO język angielski; 11. Klasa 2 LO język angielski (zakres podstawowy); 12. Klasa 2 LO język angielski (zakres rozszerzony); 13. Klasa 3 LO język angielski (zakres podstawowy); 14. Klasa 3 LO język angielski (zakres rozszerzony);

4 Część przetargowa nr 4 Opiniowanie i zatwierdzanie 8 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Język niemiecki 1. Klasa 1 Gimn. język niemiecki; 2. Klasa 2 Gimn. język niemiecki; 3. Klasa 3 Gimn. język niemiecki; 4. Klasa 1 LO język niemiecki; 5. Klasa 2 LO język niemiecki (zakres podstawowy); 6. Klasa 2 LO język niemiecki (zakres rozszerzony); 7. Klasa 3 LO język niemiecki (zakres podstawowy); 8. Klasa 3 LO język niemiecki (zakres rozszerzony); Część przetargowa nr 5 Opiniowanie i zatwierdzanie 8 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Język francuski 1. Klasa 1 Gimn. język francuski; 2. Klasa 2 Gimn. język francuski; 3. Klasa 3 Gimn. język francuski; 4. Klasa 1 LO język francuski; 5. Klasa 2 LO język francuski (zakres podstawowy); 6. Klasa 2 LO język francuski (zakres rozszerzony); 7. Klasa 3 LO język francuski (zakres podstawowy); 8. Klasa 3 LO język francuski (zakres rozszerzony);

5 Część przetargowa nr 6 Opiniowanie i zatwierdzanie 8 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Język rosyjski 1. Klasa 1 Gimn. język rosyjski; 2. Klasa 2 Gimn. język rosyjski; 3. Klasa 3 Gimn. język rosyjski; 4. Klasa 1 LO język rosyjski; 5. Klasa 2 LO język rosyjski (zakres podstawowy); 6. Klasa 2 LO język rosyjski (zakres rozszerzony); 7. Klasa 3 LO język rosyjski (zakres podstawowy); 8. Klasa 3 LO język rosyjski (zakres rozszerzony); Część przetargowa nr 7 Opiniowanie i zatwierdzanie 11 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Matematyka 1. Klasa 4 SP matematyka; 2. Klasa 5 SP matematyka; 3. Klasa 6 SP matematyka; 4. Klasa 1 Gimn. matematyka; 5. Klasa 2 Gimn. matematyka; 6. Klasa 3 Gimn. matematyka; 7. Klasa 1 LO matematyka; 8. Klasa 2 LO matematyka (zakres podstawowy); 9. Klasa 2 LO matematyka (zakres rozszerzony); 10. Klasa 3 LO matematyka (zakres podstawowy); 11. Klasa 3 LO matematyka (zakres rozszerzony);

6 Część przetargowa nr 8 Opiniowanie i zatwierdzanie 16 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Historia i społeczeństwo 1. Klasa 4 SP historia i społeczeństwo; 2. Klasa 5 SP historia i społeczeństwo; 3. Klasa 6 SP historia i społeczeństwo; 4. Klasa 1 Gimn. historia; 5. Klasa 2 Gimn. historia; 6. Klasa 3 Gimn. historia; 7. Klasa 1 LO historia; 8. Klasa 2 LO historia i społeczeństwo (zakres podstawowy) 9. Klasa 2 LO historia(zakres rozszerzony); 10. Klasa 3 LO historia i społeczeństwo (zakres podstawowy); 11. Klasa 3 LO historia(zakres rozszerzony); Wiedza o społeczeństwie (WOS) 12. Klasa 1Gimn. WOS; 13. Klasa 2Gimn. WOS; 14. Klasa 1 LO WOS. 15. Klasa 2 LO WOS (zakres rozszerzony). 16. Klasa 3 LO WOS (zakres rozszerzony). Część przetargowa nr 9 Opiniowanie i zatwierdzanie 11 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Przyroda 1. Klasa 4 SP przyroda; 2. Klasa 5 SP przyroda; 3. Klasa 6 SP przyroda; 4. Klasa 2 LO przyroda; 5. Klasa 3 LO przyroda; Biologia 6. Klasa 1 Gimn. biologia;

7 7. Klasa 2 Gimn. biologia; 8. Klasa 3 Gimn. biologia; 9. Klasa 1 LO biologia; 10. Klasa 2 LO biologia (zakres rozszerzony); 11. Klasa 3 LO biologia (zakres rozszerzony); Część przetargowa nr 10 Opiniowanie i zatwierdzanie 6 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Geografia 1. Klasa 1 Gimn. geografia; 2. Klasa 2 Gimn. geografia; 3. Klasa 3 Gimn. geografia; 4. Klasa 1 LO geografia; 5. Klasa 2 LO geografia (zakres rozszerzony); 6. Klasa 3 LO geografia (zakres rozszerzony). Część przetargowa nr 11 Opiniowanie i zatwierdzanie 6 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Chemia 1. Klasa 1 Gimn. chemia; 2. Klasa 2 Gimn. chemia; 3. Klasa 3 Gimn. chemia; 4. Klasa 1 LO chemia; 5. Klasa 2 LO chemia (zakres rozszerzony); 6. Klasa 3 LO chemia (zakres rozszerzony);

8 Część przetargowa nr 12 Opiniowanie i zatwierdzanie 6 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Fizyka 1. Klasa 1 Gimn. fizyka; 2. Klasa 2 Gimn. fizyka; 3. Klasa 3 Gimn. fizyka; 4. Klasa 1 LO fizyka; 5. Klasa 2 LO fizyka (zakres rozszerzony); 6. Klasa 3 LO fizyka (zakres rozszerzony); Część przetargowa nr 13 Opiniowanie i zatwierdzanie 8 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Zajęcia komputerowe 1. Klasa 4 SP zajęcia komputerowe; 2. Klasa 5 SP zajęcia komputerowe; 3. Klasa 6 SP zajęcia komputerowe; Informatyka 4. Klasa 1 Gimn. informatyka; 5. Klasa 2 Gimn. informatyka; 6. Klasa 1 LO informatyka; 7. Klasa 2 LO informatyka (zakres rozszerzony); 8. Klasa 3 LO informatyka (zakres rozszerzony);

9 Część przetargowa nr 14 Opiniowanie i zatwierdzanie 4 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Plastyka 1. Klasa 4 SP plastyka; 2. Klasa 5 SP plastyka; 3. Klasa 6 SP plastyka; 4. Klasa 1 Gimn. plastyka; części przetargowej będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Część przetargowa nr 15 Opiniowanie i zatwierdzanie 6 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Zajęcia artystyczne 1. Klasa 2Gimn. zajęcia artystyczne; 2. Klasa 3Gimn - zajęcia artystyczne; Muzyka 3. Klasa 4 SP muzyka; 4. Klasa 5 SP muzyka; 5. Klasa 6 SP muzyka; 6. Klasa 1Gimn. muzyka; części przetargowej będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Część przetargowa nr 16 Opiniowanie i zatwierdzanie 7 zestawów prac kontrolnych z przedmiotów: Zajęcia techniczne 1. Klasa 4 SP zajęcia techniczne; 2. Klasa 5 SP zajęcia techniczne;

10 3. Klasa 6 SP zajęcia techniczne; 4. Klasa 1 Gimn. zajęcia techniczne; 5. Klasa 2Gimn. zajęcia techniczne; Edukacja dla bezpieczeństwa 6. Klasa 3Gimn. edukacja dla bezpieczeństwa; 7. Klasa 1 LO edukacja dla bezpieczeństwa; części przetargowej będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Część przetargowa nr 17 Opiniowanie i zatwierdzanie 1 zestawu prac kontrolnych z przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości 1. Klasa 1 LO podstawy przedsiębiorczości; Zestaw prac kontrolnych będzie się składać z 5-ciu prac kontrolnych. Każda praca kontrolna w tej części przetargowej będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Część przetargowa nr 18 Opiniowanie i zatwierdzanie 9 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Wychowanie fizyczne (WF) 1. Klasa 4 SP WF; 2. Klasa 5 SP WF; 3. Klasa 6 SP WF; 4. Klasa 1 Gimn. WF; 5. Klasa 2 Gimn. WF; 6. Klasa 3 Gimn. WF; 7. Klasa 1 LO WF; 8. Klasa 2 LO WF; 9. Klasa 3 LO WF. części przetargowej będzie obejmować różne zakresy tematyczne i składać się z 12 autorskich zadań

11 10 zadań zamkniętych (różnego typu, z czterema proponowanymi do wyboru odpowiedziami), 2 zadań otwartych (krótszej odpowiedzi). Opis części przetargowej nr 19 i 20 dla programu uzupełniającego PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY Część przetargowa nr 19 Opiniowanie i zatwierdzanie 12 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Język polski 1. Klasa 1 SP język polski; 2. Klasa 2 SP język polski; 3. Klasa 3 SP język polski; 4. Klasa 4 SP język polski; 5. Klasa 5 SP język polski; 6. Klasa 6 SP język polski; 7. Klasa 1 Gimn. język polski; 8. Klasa 2 Gimn. język polski; 9. Klasa 3 Gimn. język polski; 10. Klasa 1 LO język polski; 11. Klasa 2 LO język polski; 12. Klasa 3 LO język polski. Część przetargowa nr 20 Opiniowanie i zatwierdzanie 12 zestawów prac kontrolnych z przedmiotu: Wiedza o Polsce (elementy historii, geografii, kultury) 1. Klasa 1 SP wiedza o Polsce; 2. Klasa 2 SP wiedza o Polsce; 3. Klasa 3 SP wiedza o Polsce; 4. Klasa 4 SP wiedza o Polsce; 5. Klasa 5 SP wiedza o Polsce; 6. Klasa 6 SP wiedza o Polsce; 7. Klasa 1 Gimn. wiedza o Polsce; 8. Klasa 2 Gimn. wiedza o Polsce;

12 9. Klasa 3 Gimn. wiedza o Polsce; 10. Klasa 1 LO wiedza o Polsce; 11. Klasa 2 LO wiedza o Polsce; 12. Klasa 3 LO wiedza o Polsce. WYMAGANIA WOBEC PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą: a. Wykształcenie wyższe magisterskie/jednolite pedagogiczne (lub pedagogiczne studia podyplomowe) odpowiednie dla danej części zamówienia; b. Doświadczenie w pełnieniu funkcji doradcy metodycznego/egzaminatora gimnazjalnego lub maturalnego/recenzenta podręczników lub innych materiałów edukacyjnych - odpowiednio dla danej części zamówienia minimum 3 lata Wykonawca dysponuje: a. Komputerem i łączem internetowym Osoby, które będą wykonywały powyższe zlecenie, nie mogą być autorami zestawów prac kontrolnych. Termin realizacji zamówienia: I etap - Opiniowanie zestawów prac kontrolnych - w ciągu 7 dni od daty przekazania zestawów prac kontrolnych przez Zamawiającego. II etap - Wprowadzenie poprawek przez autorów 10 dni. III etap - Ponowne sprawdzenie i zatwierdzenie zestawów prac kontrolnych 5 dni od daty przekazania poprawionych przez autorów zestawów prac kontrolnych. Ofertę proszę przesłać do dnia 27 kwietnia 2013 r. do godz. 9:00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Rolna 175, Warszawa) lub na numer faksu lub adres z dopiskiem/tytułem: Oferta na opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych. Oferta powinna zawierać: 1) Nazwę/firmę/Imię i nazwisko i adres Wykonawcy; 2) Oferowaną cenę (brutto) za wykonanie zamówienia, każdej części przetargowej osobno ze wskazaniem jej numeru (dla jednej części, kliku wybranych lub wszystkich). 3) Informację o rodzaju prowadzonej działalności (działalność wykonywana osobiście, działalność

13 gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, działalność prowadzona w formie spółki ze wskazaniem nr KRS); 4) Termin realizacji zamówienia; 5) Termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni, licząc od daty złożenia; 6) Warunki płatności (jednorazowo po wykonaniu całości zamowienia); Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Warszawa, dnia r. ROZEZNANIE RYNKU

Warszawa, dnia r. ROZEZNANIE RYNKU Warszawa, dnia 18.04.2013 r. ROZEZNANIE RYNKU Dotyczy: Opracowanie zestawów prac kontrolnych do weryfikacji umiejętności nabytych w procesie kształcenia na odległość. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie prac kontrolnych Numer ogłoszenia: 256632-2013;

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Opracowania podręcznika metodycznego on-line dla rodziców dzieci uczących się języka polskiego poza granicami kraju

Dotyczy: Opracowania podręcznika metodycznego on-line dla rodziców dzieci uczących się języka polskiego poza granicami kraju Warszawa, dnia 25.06.2013r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Dotyczy: Opracowania podręcznika metodycznego on-line dla rodziców dzieci uczących się języka polskiego poza granicami kraju Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie zestawów materiałów do prowadzenia lekcji i konsultacji

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 A my to widzimy tak: 5 6 7 8 Nazwa przedmiotu Przedmioty obowiązkowe Liczba godzin w cyklu 1-3 MEN Realizacja przedmiotów w KLO P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240 30 300 biologia 30

Bardziej szczegółowo

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D

KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język polski KLASA I A KLASA I B KLASA I C KLASA I D Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Język francuski Historia Historia i społeczeństwo szkół Wyd., wyd. Nowa Era, szkół Wyd., wyd. Nowa Era,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA I W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII Klasa I Zajęcia edukacyjne 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A w Zespole Szkół nr 125

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A w Zespole Szkół nr 125 ZS125.410.2.2015 S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N A w Zespole Szkół nr 125 na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016

PLAN LEKCJI I SEMESTR 2015/2016 PLAN LEKCJI I SEMESTR 20/2016 KLASA I A 8 00-8 45 j. polski 10 j. polski 10 geografia 28 religia 10 j. polski 10 8 55-9 40 matematyka 9 j. niemiecki / 9 50-10 35 j. niemiecki / 14 4 / fizyka 25 z. / 10

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA ROK SZKOLNY GIMNAZJUM KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM. Liczba ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo. Lp.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA ROK SZKOLNY GIMNAZJUM KOLEJNE LATA W CYKLU TRZYLETNIM. Liczba ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo. Lp. pieczęć placówki GIMNAZJUM a 0/0 0/0 0/0 godzin w godzin. Edukacja dla bezpieczeństwa. Język polski. Historia. Wiedza o społeczeństwie. Muzyka. Plastyka 8 Język niemiecki /rosyjski,, 0 Fizyka i astronomia,,.

Bardziej szczegółowo

Projekt VII Budowa banków zadań

Projekt VII Budowa banków zadań Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, PO KAPITAŁ LUDZKI Projekt VII Budowa banków zadań Konkurs na sędziów kompetentnych do standaryzacji eksperckiej

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N I A. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N I A. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej S Z K O L N Y P L A N N A U C Z A N A X Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2016/2017. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt VII Budowa banków zadań

Projekt VII Budowa banków zadań Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, PO KAPITAŁ LUDZKI Projekt VII Budowa banków zadań Konkurs na recenzentów poprawności merytorycznej zadań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla szkoły ponadpodstawowej zwanej dalej KPN, (w tym ocenie

Bardziej szczegółowo

Projekt VII Budowa banków zadań

Projekt VII Budowa banków zadań Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, PO KAPITAŁ LUDZKI Projekt VII

Bardziej szczegółowo

1 8: systemy operacyjne (GR1) 5 sieci komputerowe 8 język niemiecki 9 religia

1 8: systemy operacyjne (GR1) 5 sieci komputerowe 8 język niemiecki 9 religia Dzień Lekcja Czas lasa lasa lasa lasa V 0 7:0-7: 6 systemy operacyjne (G) s wf 8:00-8.4 6 systemy operacyjne (G) sieci komputerowe 8 język niemiecki 9 religia P N D Z Ł 2 8: - 9:40 7 biologia sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego Numer u 17 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego 30 Numer u 18 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 A my to widzimy tak: 6 7 8 9 Przedmioty obowiązkowe liczba godzin w cyklu trzyletnim Propozycja MEN Realizacja przedmiotów w KLO Nazwa przedmiotu P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A. klasa I w roku szkolnym 2018/2019. w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej

S Z K O L N E P L A N Y N A U C Z A N I A. klasa I w roku szkolnym 2018/2019. w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej X Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej 00-682 Warszawa, ul. Hoża 88 e-mail: ixlo@hoffmanowa.pl, tel.: (22) 628 05 45, fax: (22) 622 48 35 NP 7010388736, REGON 000798860 S Z K O L N E P L

Bardziej szczegółowo

Klasa matematyczna 1 a

Klasa matematyczna 1 a Klasa matematyczna 1 a I II Liczba w cyklu 2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka. tj.: język angielski, informatyka, geografia, biologia, chemia, wos. Klasa biologiczno

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania w roku szkolnym 2017/2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie

Szkolny plan nauczania w roku szkolnym 2017/2018 w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Garncarska 3, 58-200 Dzierżoniów tel.: +48 74 832 36 88, 512 222 807, 698 815 811 e-mail.: szkola.korczak@wp.pl Szkolny plan nauczania w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA SZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA LATA 2010-2013 Zespół Szkół im. A. Mickiewicza Gimnazjum w Żołyni Przedmiot Rok szk. 2010/2011 Rok szk. 2011/2012 Rok szk. 2012/2013 Suma Łącznie godz. g. dyr. g. dyr. g. dyr.

Bardziej szczegółowo

Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach

Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach Klasa 0: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach godz. lekcyjne 1. 8 00-8 45 ½ zajęcia ½ zajęcia - - - 2. 8 55-9 40 ½ rel./½ zaj. zajęcia zajęcia/wf zajęcia zajęcia 3. 9 50 10 35 zajęcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na ocenie koncepcji programów nauczania ze scenariuszem zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej zwanej

Bardziej szczegółowo

Klasa I A 2017/2018. Klasa II A 2018/2019

Klasa I A 2017/2018. Klasa II A 2018/2019 Szkolne Plany Nauczania dla Klas I-III od roku szkolnego 207/208 Klasa A (matematyczno fizyczna) rozszerzenia: fizyka, matematyka Klasa I A 207/208 Klasa II A 208/209 Klasa III A 209/2020 język polski

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Trzecia A 1 J. polski 4 5 5 11 Biologia 3+1R 2 --- 2R 1R+2D 12 Chemia 2 1 --- 2R 2R+1D 13 Fizyka i astronomia 2 1 --- 1R 1R+1D 14 Geografia 2 1 --- --- --- 1 1 --- 54 Trzecia B 1 J. polski 4 5 5 11 Biologia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMATOR O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ INFORMATOR O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Spis treści System nauki w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą... 3 Informacje dla uczniów... 8 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KLASA IA g. KLASA IB g

KLASA IA g. KLASA IB g TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE KLASA IA g 8.00-8.45 WDŻWR 01 W-f Matematyka 5 Muzyka 13 Matematyka 2 8.55-9.40 Matematyka 2 Historia 3 Zajęcia techniczne

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w roku szkolnym 2018/2019 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w roku szkolnym 2018/2019 1. Edukacja wczesnoszkolna Klasa I - II - Wydawnictwo Nowa Era, Elementarz

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania

Szkolne plany nauczania Szkolne plany nauczania obowiązujące w latach ; ; klasy III IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie Szkolne plany nauczania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016

Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Organizacja zajęć w klasach drugich w roku szkl. 2015/2016 Oferta edukacyjna Szkoła oferuje nauczanie 2 lub 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy

Bardziej szczegółowo

Klasa I A. Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek. Gr DZ - Wych - fiz

Klasa I A. Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek. Gr DZ - Wych - fiz Klasa I A 0. Zaj. wyrównawcze z j. polskiego Wychowanie do życia w rodzinie Fizyka Gr. DZ Wych - fiz 1. Matematyka Plastyka Matematyka 2. Gr CH - Informatyka Geografia Gr. DZ - Informatyka Gr. CH - Wych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji i konsultacji on-line przez nauczycieli dla uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011 SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł programu Numer programu 1a Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Numer u 01 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Numer u 02 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH przyroda edukacja informatyczna wos j. łaciński 1 A podstawy filozofii godzin 18 2 7 4, 4, 3, 3, 3, 1 przyroda 2 4, 3 4, wos 3 wszystkie 1 biologia chemia fizyka j. obcy: pierwsza pomoc j. łaciński 1 B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3. na wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski

Zapytanie ofertowe nr 3. na wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski Zapytanie ofertowe nr 3 na wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ 1 Spis treści System nauki w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą... 3 Informacje dla uczniów... 10 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych rok szkolny 2015/2016 semestr II

Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych rok szkolny 2015/2016 semestr II Dzień Lp. Godziny Nume r 0 07.10-07.55 Informatyka zakres rozszerzony 14 1 08.00-08.45 Informatyka zakres rozszerzony 14 Witryny i aplikacje internetowe Matematyka 5 2 08.55-09.40 Matematyka zakres rozsz.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od 2015 r.

Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Egzamin maturalny obejmuje

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawało 359 569 osób) 1 najniższa 0% 23% 2 bardzo niska 24% 31% 3 niska 32% 40%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1

Dziennik Ustaw 5 Poz. 205. Nr 2a str. 1 W A RZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLITAPOLSKARZECZPOSPOLI

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin zdawały 329 043 osoby) 1 najniższa 0% 24% 2 bardzo niska 25% 33% 3 niska 34% 41%

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa Lp. Przedmiot Nazwa programu 1. Wychowanie przedszkolne,,od przedszkola do pierwszaka. 3-4 latki 2. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Data zajęć Klasa 1b Klasa 2b Klasa 3b Klasa 3c

Data zajęć Klasa 1b Klasa 2b Klasa 3b Klasa 3c 24.09.2016 J. angielski Matematyka Techniczne x 7 Zarządzanie x 5 J. angielski Na 10:00 Matematyka J. angielski Matematyka Ergonomia x 5 Zagrożenia x 3 Fizyka J. angielski Matematyka Fizyka J. angielski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M.KONOPNICKIEJ W ŚWIEBODZICACH 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na angielski, niemiecki, francuski i hiszpański do przygotowywanych materiałów informacyjnych działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania 2018/19; 2019/20; 2020/21. klasy I

Szkolne plany nauczania 2018/19; 2019/20; 2020/21. klasy I Szkolne plany nauczania obowiązujące w latach ; ; klasy I IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie Szkolne plany nauczania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASY 0-3 (wszystkie podręczniki odpłatne można będzie zakupić w szkole)

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASY 0-3 (wszystkie podręczniki odpłatne można będzie zakupić w szkole) ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASY 0-3 (wszystkie i odpłatne można będzie zakupić w szkole) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA PRZEDMIOT PODRĘCZNIKI WYDAWNICTWO UWAGI Oddział przedszkolny WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania 2017/18; 2018/19; 2019/20. klasy I

Szkolne plany nauczania 2017/18; 2018/19; 2019/20. klasy I Szkolne plany nauczania obowiązujące w latach ; ; klasy I IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie obowiązujący w latach do KLASA A matematyka, fizyka, informatyka, Klasa pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ROK SZKOLNY 08/09 Druga A 4 J. rosyjski 5 J. francuski 6 J. łaciński 11 Biologia 3+1R 2 --- 2R 1R+2D 12 Chemia 2 1 --- 2R 2R+1D 13 Fizyka i astronomia 2 1 --- 1R 1R+1D 1 1 --- 43 Druga B 4 J. rosyjski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku Plan nauczania w zreformowanym Liceum Ogólnokształcącym (4 letnie LO do absolwentów klas VIII Szkół Podstawowych) zawierający przedmioty oraz tygodniowy wymiar godzin, w którym te przedmioty będą nauczane.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie SzZP w dniu 17.05.2014 roku Szkolny Zestaw Programów Nauczania został zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

r o k s z k o l n y /

r o k s z k o l n y / R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa Zajęcia edukacyjne Tytuł programu Numer programu Numer w ZSS Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Warszawa: Prowadzenie lekcji i konsultacji on-line przez nauczycieli dla uczniów Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na platformie internetowej. Numer ogłoszenia: 5636-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SIATKA GODZIN DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SIATKA GODZIN DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SIATKA GODZIN DLA KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W KOSZALINIE Klasa o profilu językowym (A) godzin Lp. W zakresie podstawowym i/lub rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Klasa 0 Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8:00-8:45 zajęcia dydaktycznowychowawcze

Klasa 0 Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 8:00-8:45 zajęcia dydaktycznowychowawcze Klasa 0 8:00-8:45 zajęcia dydaktycznowychowawcze s. zajęcia muzycznoruchowe zajęcia dydaktycznowychowawcze zajęcia artystyczne zajęcia dydaktycznowychowawcze e 8:55-9:40 zajęcia dydaktycznowychowawcze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Szkolne plany nauczania 2017/18; 2018/19; 2019/20. klasy II

Szkolne plany nauczania 2017/18; 2018/19; 2019/20. klasy II Szkolne plany nauczania obowiązujące w latach ; ; klasy II IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie Szkolne plany nauczania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę

Bardziej szczegółowo

1. Język polski 2. Matematyka 3. Fizyka 4. Język obcy obowiązkowy (jeśli na świadectwie są dwa obowiązkowe, pod uwagę brana jest ocena wyższa

1. Język polski 2. Matematyka 3. Fizyka 4. Język obcy obowiązkowy (jeśli na świadectwie są dwa obowiązkowe, pod uwagę brana jest ocena wyższa Klasa 1a matematyczno-fizyczna ( rozszerzone: fizyka, matematyka) język polski 3 5 4 12 język niemiecki (dwie grupy) 3 2 2 7 fizyka 1 6 6 13 matematyka 4 3 4 3 4 18 informatyczne narzędzia mat i fiz 1

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. www.oskko.edu.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy prawne ramowe plany nauczania koncepcja organizacji pracy szkoły oferta edukacyjna szkoły IX Konferencja OSKKO, UJ,

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan nauczania. dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego

Ramowy plan nauczania. dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego Ramowy plan nauczania dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

2

2 2 3 4 5 A my to widzimy tak: 6 7 8 9 Przedmioty obowiązkowe liczba godzin w cyklu trzyletnim Propozycja MEN Realizacja przedmiotów w KLO Nazwa przedmiotu P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240

Bardziej szczegółowo

1

1 2 3 4 5 A my to widzimy tak: 6 7 8 9 Przedmioty obowiązkowe liczba godzin w cyklu trzyletnim Propozycja MEN Realizacja przedmiotów w KLO Nazwa przedmiotu P R P R historia 60 240 60 300 geografia 30 240

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Strona 2 Spis treści System nauki w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą... 3 Informacje dla uczniów...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. na rok szkolny 2018/2019 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 WE WŁOCŁAWKU ZATWIERDZONY PRZEZ DYREKTORA. DNIA 13 CZERWCA 2018 r.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW. na rok szkolny 2018/2019 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 WE WŁOCŁAWKU ZATWIERDZONY PRZEZ DYREKTORA. DNIA 13 CZERWCA 2018 r. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 WE WŁOCŁAWKU ZATWIERDZONY PRZEZ DYREKTORA DNIA 13 CZERWCA 2018 r. SP- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Kl. I Przedmiot Podręcznik/ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w gimnazjum. Nowa Era 2009. Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era 2009

Program nauczania fizyki w gimnazjum. Nowa Era 2009. Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era 2009 PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOŁĘBIU Załącznik nr 1do: Zarządzenia Nr 1/2013/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. - Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2013 2014. Klasa 1 L.P. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA ABSOLWENTÓW 3-LETNIEGO GIMNAZJUM

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA ABSOLWENTÓW 3-LETNIEGO GIMNAZJUM NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA ABSOLWENTÓW 3-LETNIEGO GIMNAZJUM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI REFORMY PROGRAMOWEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM OD WRZEŚNIA 2012 ROKU NASTĄPIŁY NASTĘPUJĄCE ZMIANY: KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji października 2017 roku

Plan konsultacji października 2017 roku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE sem.i 1. 16.00-16.45 Podstawy przedsiębiorczości 11 2. 16.50-17.35 Podstawy przedsiębiorczości 11 3. 17.40-18.25 Podstawy przedsiębiorczości 11 4. 18.30-19.15 Fizyka 11 5. 19.20-20.05

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 6 / 2 0 1 7 W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy nabór do dziewięciu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach. Plan lekcji obowiązuje od dnia 0.09.09 Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Szkolenie służb 00 - Szkolenie służb -9 0 Klasa I LO A religia fizyka

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach. Plan lekcji obowiązuje od dnia 0.09.09 Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach Szkolenie służb 00 - Szkolenie służb -9 0 Klasa I LO A religia fizyka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży tel. (0 86) 215 05 80 18 400 Łomża ul. Sadowa 12 email: kglolomza@wp.pl www: kglo.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Plan lekcji- Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych - ważny od dnia Rok szkolny 2017/2018

S t r o n a 1. Plan lekcji- Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych - ważny od dnia Rok szkolny 2017/2018 S t r o n a 1 Klasa 1 szkoły podstawowej 1. 08:25-09:10 e_wczesno e_wczesno e_wczesno zaj_kompu-2 e_wczesno 2. 09:20-10:05 j.angielski e_wczesno religia j.angielski e_wczesno 3. 10:15-11:00 e_wczesno e_wczesno

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW

INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW INFORMATOR O PRACACH KONTROLNYCH DLA UCZNIÓW Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Spis treści System nauki w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą... 3 Informacje dla uczniów... 7 Logowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie. Tygodniowy rozkład zajęć. w roku szkolnym 2017/2018

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie. Tygodniowy rozkład zajęć. w roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 01/018 Lp Czas trwania ZESPOŁY EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNE Szkoła Podstawowa E. Żuk E. Szymborska J. Papiernik B. Pieńczykowska

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

R E K R U T A C J A. r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 R E K R U T A C J A r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy nabór do ośmiu klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Juliusza Słowackiego. Informujemy, że w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KLASA I PRZEDMIOT NUMER I NAZWA PROGRAMU Edukacja wczesnoszkolna SP6/1/I

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Kwestionariusz zgłoszeniowy do szkół Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 1. Dane personalne ucznia Imiona i nazwisko Data i miejsce urodzenia Kwestionariusz zgłoszeniowy PESEL lub, w przypadku braku, numer paszportu 2. Dane kontaktowe Kraj pobytu Adres zamieszkania w kraju

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH Numer procedury: C4 G 1 Tytuł procedury: PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W GIMNAZJUM im. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH wprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ USTNA - Bez określania poziomu * JĘZYK POLSKI * JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY- wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR

REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR Tekst jednolity. REGULAMIN PRYWATNEGO GIMNAZJUM - SALWATOR Załącznik nr 1 Statutu 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZASADY REKRUTACJI DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM SALWATOR......str. 3 ROZDZIAŁ II OFERTA EDUKACYJNA PRYWATNEGO

Bardziej szczegółowo

Przegląd zasobów portalu Scholaris.pl opis przedmiotu zamówienia

Przegląd zasobów portalu Scholaris.pl opis przedmiotu zamówienia Przegląd zasobów portalu Scholaris.pl opis przedmiotu zamówienia Portal Scholaris (www.scholaris.pl) udostępnia bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Klasa I A prawno-społeczna

Klasa I A prawno-społeczna Klasa I A prawno-społeczna Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, j. polski, wos 1. język polski 6 7 7 2. język angielski 3 3 3+1 dyr. 3. język niemiecki/francuski 2 2 2 5. historia 2 4 4 6. wiedza

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach.

Plan lekcji obowiązuje od dnia Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach. Plan lekcji obowiązuje od dnia 0.09.019 Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach 1 Szkolenie służb 00 - Szkolenie służb -9 0 Klasa I LO A 1.09 1.09 religia

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI na rok szkolny 2018/2019

PLAN LEKCJI na rok szkolny 2018/2019 1 08:00-08:45 2 08:50-09:35 3 09:45-10:30 4 10:40-11:25 5 11:45-12:30 6 12:40-13:25 Język angielski Język angielski WF WF WF 1 08:00-08:45 2 08:50-09:35 3 09:45-10:30 4 10:40-11:25 PLAN LEKCJI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PLAN NAUCZANIA DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM NA LATA SZKOLNE DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU MATEMATYCZNO - FIZYCZNYM 18. 2 rozszerzenie matematyka 3 3 6 19. 3 rozszerzenie - fizyka 4 4 8 20. 4 rozszerzenie - informatyka 3 3 6 DLA GRUPY O UKIERUNKOWANIU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie. Zbigniew Herbert

Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie. Zbigniew Herbert Witamy w XCIX LO Jeśli masz dwie drogi do wyboru, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie. Zbigniew Herbert dla kandydatów i rodziców 30 marca (sobota) 2019 gimnazjaliści godz. 9:00-11:30 ósmoklasiści

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż.

SZKOŁA PODSTAWOWA. Klasa: 0, 1-3. Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż. SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa: 0, 1-3 Przedmiot Wydawnictwo Tytuł Oddział przedszkolny Mac Odkrywam siebie szkoła tuż tuż. Nauczanie zintegrowane Kl. I Kl. II MAC Edukacja Odkrywam siebie Ja i moja szkoła Kl.

Bardziej szczegółowo

I II III IV Zakres podstawowy 1. Język polski

I II III IV Zakres podstawowy 1. Język polski Załącznik nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

KLASA I PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE. L.p. przedmiot tytuł podręcznika wydawnictwo ilość

KLASA I PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE. L.p. przedmiot tytuł podręcznika wydawnictwo ilość Płochocin, 09.07.09 r. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul. Lipowa 3 05-860 Płochocin ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa podręczników, materiałów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo