Arkusz1. Strona 1. Kosztorys Ofertowy. Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz1. Strona 1. Kosztorys Ofertowy. Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor"

Transkrypt

1 Kosztorys Ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych, przebudowa SUW w miejscowośc 45-7, 451-8, 452-9, 453-, Średnie Wiekie, Kalnica gm. Zagórz Zakład Usług Technicznych sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 5, Zagórz Sporządził "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6. ana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.h Rodos [7967] - Rekomendacja SKB, Kosztorys Ofertowy Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych, przebudowa SUW w miejs Średnie Wielkie i Kalnica gm. Zagórz - Średnie Wiekie, Kalnica gm. Zagórz Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena I. Przebudowa sieci wodociągowej - przyłącza w m. Średnie Wielkie 1. Roboty ziemne 1 KNNR 1 111/2 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim 2 KNNR 1 21/3 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,25-,6m3 na głębokość do 3m w 3 gruncie KNNR 1 kategorii 37/2 III-IV - Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 4 urobku KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 2. grubości Roboty warstwy montżowe w stanie luźnym 25cm z km,6 m3 8,36 m3 2,35 m3 81,8 5 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17o średnicy zewnętrznej 32x2,mm m 2,4 6 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 4x2,4mm m 27,9 7 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 5x3,mm m 11,1 8 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 63x3,8mm m 16 Strona 1

2 9 KNNR 4 111/1 - Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 63mm za pomocą kształtek gwintowanych 1 KNNR 4 166/3 - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PCW, PE, PEHD o średnicy 2mm (1 próba - 2m) 11 KNNR /2 - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 2-25mm (2m) złącze 15 próba 1 odcinek 1 12 KNR /1 - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociąg ułożonego w ziemi m 57,4 II. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Średnie Wielkie 1. Roboty ziemne 13 KNNR 1 111/2 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim 14 KNNR 1 21/3 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,25-,6m3 na głębokość do 3m w 15 gruncie KNNR 1 kategorii 37/2 III-IV - Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 16 urobku KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 2. grubości Roboty warstwy montżowe w stanie luźnym 25cm z km 1,34 m3 1641,8 m3 47,746 m3 1688,82 17 KNNR 4 19/3 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 średnicy zewnętrznej 9x5,4mm m 1229,6 18 Kalkulacja indywidualna - Przewiert rurą PE1RC SDR17 średnicy zewnętrznej 9x5,4mm, w gruncie kategorii IV 19 KNNR 4 11/3 - Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 9mm metodą zgrzewania czołowego m 51,2 złącze 15 2 Kalkulacja indywidualna - Przewiert rurą ochronna PE d=16mm, w gruncie kategorii VII m 42,8 21 KNNR 4 129/1 - Przeciąganie rurociągów PE d=9mm prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 16m 22 KNR 2-2u1 1/2 - Montaż rur preizolowanych średnicy d o średnicy do 88,9/16mm, grubość ścianki 3,2mm, współczynnik λ dla izolacji <,4 W/(m*K) 23 KNNR 4 114/2 - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 8mm (Trójnik 8/8) m 42,8 m 18,2 szt 3 24 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 25mm Strona 2

3 25 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 32mm kpl 8 26 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 4mm 27 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe gwintowane z obudową o średnicy 5mm kpl 5 28 KNNR 4 115/2 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 8mm kpl 2 29 KNNR 4 112/1 - Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 9mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 3 KNNR /3 - Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 8mm szt 13 kpl 3 31 KNNR 4 143/1 - Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 ( bloki oporowe,) 32 KNNR 4 166/3 - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu, PCW, PE, PEHD o średnicy 2mm (1 próba - 2m) 33 KNNR /2 - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 2-25mm (2m) m3 2,1 próba 6 odcinek 6 34 KNR /1 - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociąg ułożonego w ziemi m 1229,6 35 KNR /3 - Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl Napraw nawierzchni dróg 36 KNR /7 - Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm m KNR /8 - Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm 38 KNR /1 - Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm m2 1 m KNR /2 - Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm 4 KNR /5 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 41 KNR /7 - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm m2 3 m2 1 m KNR /8 - Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 43 KNR /3 - Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowo-żwirowej o grubości 2cm m2 2 m2 1 Strona 3

4 44 KNR /4 - Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowo-żwirowej o grubości 2cm - za każdy dalszy 45 1cm KNR /1 - Chodnik z mieszanki grysowożwirowej asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm 4. Roboty geodezyjne m2 4 m Kalkulacja indywidualna - Kompletna obsługa geodezyjna IIII. Przebudowa sieci wodociągowej - przyłącza w m. Kalnica 1. Roboty ziemne 47 KNNR 1 111/2 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim 48 KNNR 1 21/3 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,25-,6m3 na głębokość do 3m w 49 gruncie KNNR 1 kategorii 37/2 III-IV - Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 5 urobku KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 2. grubości Roboty warstwy montżowe w stanie luźnym 25cm z km,16 m3 228,6 m3 6,52 m3 235,12 51 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 4x2,4mm m 3,4 52 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 5x3,mm m 12,1 53 KNNR 4 19/1 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 o średnicy zewnętrznej 63x3,8mm m 3,4 54 KNNR 4 111/1 - Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej do 63mm za pomocą kształtek gwintowanych 55 KNNR 4 166/3 - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PE, PEHD o średnicy 2mm (1 próba - 2m) 56 KNNR /2 - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 2-25mm (2m) złącze 13 próba 1 odcinek 1 57 KNR /1 - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociąg ułożonego w ziemi m 162,9 IV. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kalnica 1. Roboty ziemne Strona 4

5 58 KNNR 1 111/2 - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim 59 KNNR 1 21/3 - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki,25-,6m3 na głębokość do 3m w 6 gruncie KNNR 1 kategorii 37/2 III-IV - Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości,8-2,5m, głębokości 1,5m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem 61 urobku KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 2. grubości Roboty warstwy montżowe w stanie luźnym 25cm z km 1,21 m3 1572,34 m3 44,92 m3 1617,26 62 KNNR 4 19/3 - Rurociągi z rur polietylenowych PE1RC SDR17 średnicy zewnętrznej 9x5,4mm m 1123,1 63 KNNR 4 11/3 - Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej rur 9mm metodą zgrzewania czołowego 64 Kalkulacja indywidualna - Przewiert rurą ochronna PE d=16mm, w gruncie kategorii VI złącze 11 m 86,3 65 KNNR 4 129/1 - Przeciąganie rurociągów PE d=9mm prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 16m 66 KNNR 4 114/2 - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 8mm (Trójnik 8/8) m 86,3 67 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 32mm kpl 6 68 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 4mm kpl 5 69 KNNR 4 115/1 - Zasuwy żeliwne klinowe gwintowane z obudową o średnicy 5mm 7 KNNR 4 115/2 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 8mm kpl 2 71 KNNR 4 112/1 - Montaż tulei kołnierzowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 9mm o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych 72 KNNR /3 - Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 8mm szt 1 kpl 2 73 KNNR 4 143/1 - Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 ( bloki oporowe,) 74 KNNR 4 166/3 - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PE, PEHD o średnicy 2mm (1 próba - 2m) 75 KNNR /2 - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 2-25mm (2m) m3 2,1 próba 6 odcinek 6 76 KNR /1 - Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociąg ułożonego w ziemi m 1123,1 Strona 5

6 77 KNR /3 - Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl Napraw nawierzchni dróg 78 KNR /7 - Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm m KNR /5 - Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 8 KNR /3 - Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 8cm 4. Roboty geodezyjne m2 118 m Kalkulacja indywidualna - Kompletna obsługa geodezyjna V. Przebudowa stcji uzdatniania wody w m. Średne Wielkie 1. Kontener 2' 82 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV 83 KNNR /4 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm m3 14,5 m3 8,8 84 KNNR 2 11/2 - Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych 85 KNNR 2 16/2 - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych 86 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż Kontenra 2' m2 5,96 m3 8,8 kpl 2 87 KNNR 2 121/1 - Podkłady betonowe m3 1,6 88 KNNR 2 123/2 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm 89 KNNR 4 23/4 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 16mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 9 KNNR 4 23/3 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 11mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 91 KNNR 4 211/3 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 11mm o połączeniach wciskowych 92 KNNR 4 216/2 - Montaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 1mm m2 26,5 m 5,5 m 2,7 szt 5 szt 5 Strona 6

7 93 KNNR 4 229/1 - Montaż zlewu żeliwnego szt 1 94 Kalkulacja indywidualna - Wewnętrzna instalacja elektrycza 2. SUW technoloia 95 Kalkulacja indywidualna - Stacja Uzdatniania Wody 96 Kalkulacja indywidualna - Dstawa i monaż kompletnej autmatyki i wizualizacji pracy SUW 97 Kalkulacja indywidualna - Zbiornik wody z PP V=2m3 98 KNNR 4 112/1 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 2mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 99 niemieszkalmych KNNR 4 112/4 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 4mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 1 niemieszkalmych KNNR 4 112/5 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 5mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 11 niemieszkalmych KNNR 4 112/8 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 11 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 12 niemieszkalmych KNNR 4 135/1 - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm m 1 m 11 m 8 m 12 szt 1 13 KNNR 4 135/1 - Zawory czerpalne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mnm szt 1 14 KNNR 4 14/5 - Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 4mm 15 KNNR 4 131/5 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 4mm z połączeniem na dwuzłączkę 16 KNNR 4 131/6 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 5mm z połączeniem na dwuzłączkę 17 KNNR 4 132/8 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 8mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 18 KNNR 4 132/8 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 1 mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych kpl 2 szt 9 19 KNNR 4 132/6 - Analogia fitr 2" (18 m3/h) szt 1 11 KNR /3 - Montaż i dostawa zestawu hydroforowego masie,2t 111 KNR /4 - Montaż i dostawa pompy płucznej o masie,3t Strona 7

8 3. Pompownia wody surowej, 112 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV 113 KNNR /3 - Zbiornik polimerobetonu o średnicy 14mm w gotowym wykopie m3 55 studnia KNR /1 - Montaż i dostawa pompy wody surowej o masie,1t 115 Kalkulacja indywidualna - Zasilane elektyrzne pompowi 4. Rurociągi zewnętrzne 116 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV 117 KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 118 grubości KNNR 4 19/1 warstwy - w Rurociągi stanie luźnym z rur polietylenowych 25cm z (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 63mm m3 94 m3 9 m KNNR 4 19/4 - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 11mm m KNNR 4 19/11 - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 25mm m KNNR 4 138/2 - Kanały z rur PCW o średnicy 16mm łączone na wcisk m KNNR /2 - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 4-425mm z zamknięciem rurą teleskopową 5. Komora zasuw szt KNR 4-5t1 223/5 - Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 25mm - w komorach 124 KNNR 4 52/9 - Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 1mm dla ciśnień,6mpa 124a KI montaż kształtek ( trójnik + łuk) PE 1 SDR 11 Dn 11 szt KNNR 4 52/12 - Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 2mm dla ciśnień,6mpa 125a KI montaż kształtek ( trójnik + łuk) PE 1 SDR 17 Dn 25 szt b KI próba szczelności rurociągu wody surowej i wody płucznej Strona 8

9 VI. Przebudowa stcji uzdatniania wody w m. Kalnica 1. Kontener 2' 126 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV 127 KNNR /4 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm m3 14,5 m3 8,8 128 KNNR 2 11/2 - Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych 129 KNNR 2 16/2 - Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych 13 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż Kontenra 2' m2 5,96 m3 8,8 kpl KNNR 2 121/1 - Podkłady betonowe m3 1,6 132 KNNR 2 123/2 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regularną o wymiarach ponad 15x15cm 133 KNNR 4 23/4 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 16mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 134 KNNR 4 23/3 - Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 11mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 135 KNNR 4 211/3 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 11mm o połączeniach wciskowych 136 KNNR 4 216/2 - Montaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 1mm m2 26,5 m 5,5 m 2,7 szt 5 szt KNNR 4 229/1 - Montaż zlewu żeliwnego szt Kalkulacja indywidualna - Wewnętrzna instalacja elektrycza 2. SUW technoloia 139 Kalkulacja indywidualna - Stacja Uzdatniania Wody 14 Kalkulacja indywidualna - Dstawa i monaż kompletnej autmatyki i wizualizacji pracy SUW 141 Kalkulacja indywidualna - Zbiornik wody z PP V=2m3 142 KNNR 4 112/1 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 2mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalmych Strona 9 m 1

10 143 KNNR 4 112/4 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 4mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 144 niemieszkalmych KNNR 4 112/5 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 5mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 145 niemieszkalmych KNNR 4 112/8 - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 11 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 146 niemieszkalmych KNNR 4 135/1 - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mnm m 11 m 8 m 12 szt KNNR 4 135/1 - Zawory czerpalne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mnm szt KNNR 4 14/5 - Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 4mm 149 KNNR 4 131/5 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 4mm z połączeniem na dwuzłączkę 15 KNNR 4 131/6 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 5mm z połączeniem na dwuzłączkę 151 KNNR 4 132/8 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 8mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 152 KNNR 4 132/8 - Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 1 mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych kpl 2 szt KNNR 4 132/6 - Analogia fitr 2" (18 m3/h) szt KNR /3 - Montaż i dostawa zestawu hydroforowego masie,2t 155 KNR /4 - Montaż i dostawa pompy płucznej o masie,3t 3. Pompownia wody surowej, 156 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV 157 KNNR /3 - Zbiornik polimerobetonu o średnicy 12mm i głębokości 4,6 m w gotowym wykopie 158 KNR /1 - Montaż i dostawa pompy wody surowej o masie,1t m3 55 studnia Kalkulacja indywidualna - Zasilane elektyrzne pompowi 4. Rurociągi zewnętrzne 16 KNR /7 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki,4m3, grunt kategorii IV m3 139 Strona 1

11 161 KNNR 1 214/5 - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 162 grubości KNNR 4 19/1 warstwy - w Rurociągi stanie luźnym z rur polietylenowych 25cm z (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 63mm m3 135 m 5,5 163 KNNR 4 19/4 - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 11mm m KNNR 4 19/11 - Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 25mm m KNNR 4 138/2 - Kanały z rur PCW o średnicy 16mm łączone na wcisk m KNNR /2 - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 4-425mm z zamknięciem rurą teleskopową 5. Komora zasuw szt KNR 4-5t1 223/5 - Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 25mm - w komorach 168 KNNR 4 52/9 - Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 1mm dla ciśnień,6mpa 168a KI montaż kształtek ( trójnik + łuk) PE 1 SDR 11 Dn 11 szt 4 szt KNNR 4 52/12 - Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe o średnicy nominalnej 2mm dla ciśnień,6mpa 169a KI montaż kształtek ( trójnik + łuk) PE 1 SDR 17 Dn b KI próba szczelności rurociągu wody surowej i wody płucznej Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Strona 11

12 ciach Średnie scowościach Wartość Strona 12

13 Strona 13

14 Strona 14

15 Strona 15

16 Strona 16

17 Strona 17

18 Strona 18

19 Strona 19

20 Strona 2

21 Strona 21

22 Strona 22

Kosztorys Ofertowy. Kod CPV , , , , Budowa. Średnie Wiekie, Kalnica gm. Zagórz.

Kosztorys Ofertowy. Kod CPV , , , , Budowa. Średnie Wiekie, Kalnica gm. Zagórz. Kosztorys Ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z odcinkami przyłączy wodociągowych, przebudowa SUW w miejscowościach Średnie Wielkie i Kalnica gm. Zagórz 45000000-7,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Grunwaldzka Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót Obiekt Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ul. Św. Mikołaja i ul. 6-go Stycznia w Inowrocławiu Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT 27-1 PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 452313-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa budowy: WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA Adres budowy: ŻEROMSKIEGO, 19-5 GOŁDAP

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Przedmiar robót Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Górna w Myślachowicach Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Trzebinia, Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY

Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY Obiekt Kod CPV Budowa NAKŁO DZ. 445/5 Inwestor NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP.Z O.O. Sporządził Piotr Młynarek MAJ 2019 "Rekomendacja Jakości" dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Obiekt Kod CPV Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu

Przedmiar robót. Przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu Przedmiar robót Data: 2008-05-31 Budowa: Kanal. sanitarna, deszcowa, wodociąg Obiekt: Przebudowa Amfiteatru w Żywcu Zamawiający: Urząd Miasta w Żywcu; ul. Rynek 2 Kosztorys opracowali: mgr inż. Jerzy Olearczyk,...

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01 Tabela elementów Strona 6/6 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. ST-01 45231300-8 Pompownia sieciowa 1.1. ST-01 45231300-8 Roboty ziemne 1.2. ST-01 45231300-8 Roboty montażowe 2. ST-02 Wodociąg 2.1. ST-02 45231300-8

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Przedmiar robót Obiekt Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu

Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa zewnętrzna-odwodnienie dachu Obiekt Budowa ul. Bema, 87-100 Toruń Inwestor Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń Biuro kosztorysowe THERMIT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Przedmiar robót Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne Data: 2010-11-10 Budowa: Przebudowa istn. budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny Bielsko - Biała ul. Partyzantów 62, 62a Kody CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budowa sieci wodociągowej ul. Ligęzów w Chrzanowie. 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej ul.ligęzów w Chrzanowie. Dz. nr: 306/18,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg w miejscowościach Budy Czarnockie i Marianowo Adres inwestycji: Zamawiający: Gmina Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r. ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 08.05.2009r. KOSZTORYS OFERTOWY "Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe" 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.karszówka. Podstawa Wartość/zł/ 5 L.p.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 ROMAN KLAPUCH PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Przyłącza wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Matuszak

mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót * Przy opracowniu kosztorysu zastosowano: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz 1389

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REWITALIZACJA RYNKU W TRZEBINI

Przedmiar REWITALIZACJA RYNKU W TRZEBINI Przedmiar Data: 2008-12-04 Budowa: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ Z PRZYŁACZAMI Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Zamawiający: GMINA TRZEBINIA UL. PIŁSUDSKIEGO 14 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sieci wodociagowej ul. Torowej w Skarzysku - Kamiennej Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-31 Budowa: Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do Obiekt: Zamawiający: Gmina Skarzysko-Kamienna Kosztorys opracowali: St. Nowakowska,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jazdówka w Libiążu - etap I od węzła W1,T1,Z1 do węzła W7 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT

proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT proekobud 52-220 Wrocław, ul. Grota Roweckiego 8/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Płaszczyzna pod hangar typu lekkiego dla statków powietrznych M28 w kopleksie wojskowy Gdynia -Babie Doły - INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo Data opracowania: 2011-01-11 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa Adres inwestycji: Perlejewo Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Brzezowa, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA BRZEZOWA ETAP II Kanalizacja sanitarna niskociśnieniowa PE fi.75, PE fi.63, PE fi.50,pe fi.40.pompownie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p.

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje wodne i kanalizacyjne. Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA s.c., Zabrze, ul. Wolności 262 II p. PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje wodne i kanalizacyjne Inwestycja: Budowa kompostowni osadów ściekowych PSZCZYNA. Inwestor: Urząd Miasta Pszczyna, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2 Wykonawca: CDF TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny 1 KNNR 6 Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas Cena Wartość

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość

Numer Podstawa Opis Ilość Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Brodzińskiego 22 1 PRZYŁĄCZE GAZOWE (szafka zaliczona w instalacji wewnętrznej) 1 KNR 219/215/1 DemontaŜ przyłącza domowego, Dn 50 mm (Wsp do R i S =0,3) (R= 0,287,

Bardziej szczegółowo

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1

jedn. obm. m3 113,77 m3 28,44 m3 5,29 m3 142,21 m 58,5 szt. 1 szt. 1 Lp. Podstawa Opis.. SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACJA SANITARNA.. 5- ROBOTY ZIEMNE jedn. obm. Ilość Cena jedn. Wartość. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki,m w gr. Kat. I-II na odkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie cmentarza przy ulicy Krasickiego w Bielsku-Białej

Przedmiar. Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie cmentarza przy ulicy Krasickiego w Bielsku-Białej Przedmiar Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie cmentarza przy ulicy Krasickiego w Bielsku-Białej Data: 2008-11-22 Budowa: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na terenie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-09-12 Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ W STALOWEJ WOLI. Zamawiający: GMINA STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7 37-450 STALOWA WOLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obiekt Kanalizacja sanitarna-odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego, w rejonie ul.wł.sikorskiego, dz. nr 7, obręb nr 5, miasto Kołobrzeg. Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY 2010-12-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nr. Umowy: Kod CPV: Kody CPV: Data Oprac.: 2010-12.10 Nazwa budowy: Budynek mieszkalny wielorodzinny Tychy ul. Grota Roweckiego PRZYŁĄCZA WOD-KAN I DRENAŻ OPASKOWY Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze

PRZEDMIAR ROBÓT. Strona tytułowa dla przedmiaru. Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Strona tytułowa dla przedmiaru PRZEDMIAR ROBÓT BranŜa kosztorysu: Sanitarna Inwestycja: Sieć wodociagowa z przyłącz ami w miejscowości Zagórz e gm. Dz iałoszyce W odociag dla wsi Zagórze Adres: Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ulicy Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze Obiekt : Sieć wodociągowa Adres : Zielona Góra ul. Osiedle Robotnicze PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie sieci wodociagowej w Sieklukach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Przepompownia ścieków P-1 z rurociagiem tłocznym Adres : Bodzewo

Bardziej szczegółowo