POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH SĄDY REJONOWE I OKRĘGOWE W LATACH EDYCJA M E D I A C J A.GOV.PL I S W S.MS. G O V.PL Warszawa, luty 2018

2 Założenia dotyczące danych statystycznych wizualizowanych na mapach 1) Dane z sądów rejonowych zagregowano na poziomie okręgów sądowych; 2) Zakres danych statystycznych w poszczególnych pionach: w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy dane dotyczą liczby spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu art kpc 1 ; w sprawach rodzinnych i nieletnich dane dotyczą liczby postępowań mediacyjnych; w sprawach karnych dane dotyczą liczby spraw wpisanych w okresie statystycznym do wykazu Med. Informacja Od 1 stycznia 2016 roku czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego (art kpc 2 ). Spis treści I. Mierniki mediacji w sądach powszechnych...3 II. Mediacje ogółem w sądach rejonowych i okręgowych...5 III. Mediacje w sądach rejonowych (okręgi sądowe)...6 IV. Mediacje w sądach okręgowych Opracowanie zostało wykonane przez Mateusza Bettina, Głównego specjalistę w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej pod kierownictwem Justyny Kowalczyk, Naczelnika Wydziału 1 Art kpc Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania 2 Art kpc Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do trzech miesięcy. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin na przeprowadzenie mediacji może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy. Czasu trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego. 2

3 I. Mierniki mediacji w sądach powszechnych 3 L.p. Nazwa miernika spraw skierowanych do mediacji Wskaźnik mediacji - odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których mediacja może być zastosowana 0,50% 0,50% 0,70% 0,90% 1,09% 3 skutecznych mediacji Wskaźnik skuteczności mediacji 28,69% 28,69% 24,30% 21,76% 32,36% 5 ugód zawartych w sprawach cywilnych Wskaźnik ugód w sprawach cywilnych w mediacjach podjętych spraw, w których przeprowadzono spotkanie informacyjne (art ,80% 32,88% 33,39% 32,47% 34,21% spraw skierowanych do mediacji Wskaźnik mediacji ,20% ,90% 0,60% ,30% ,00% skutecznych mediacji Wskaźnik skuteczności mediacji ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Wartości mierników zostały obliczone dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. 3

4 ugód zawartych w sprawach cywilnych Wskaźnik ugód w sprawach cywilnych ,00% ,00% ,00% ,00% ) W sprawach cywilnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy dane dotyczą liczby spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu art kpc. W sprawach rodzinnych i nieletnich dane dotyczą liczby postępowań mediacyjnych. W sprawach karnych liczba spraw wpisanych w okresie statystycznym do wykazu Med 2) Odsetek spraw, w których strony skierowano do mediacji w stosunku do liczby wszystkich spraw wpływających do sądów powszechnych ewidencjonowanych w repertoriach: w SA AKa, ACa, APa, ACa-gosp., w SO K, Ka, C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Ca, P, Pa, GC, GNs, Ga w SR K, C, CG-G, Ns, RC, RNs, Nsm, Nkd czyny karalne, P, GC, GNs 3) Dla spraw cywilnych - liczba spraw w sądach powszechnych załatwionych poprzez umorzenie w wyniku mediacji; dla spraw karnych i nieletnich - liczba spraw zakończonych ugodą w związku z postępowaniem mediacyjnym 4) Odsetek skutecznych mediacji w ogólnej liczbie spraw skierowanych do mediacji 5) ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych skierowanych do mediacji w trybie art kpc 6) Wskaźnik ugód w sprawach cywilnych w mediacjach podjętych - odsetek ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych do liczby protokołów złożonych przez mediatorów w mediacjach podjętych 4

5 II. Mediacje ogółem w sądach rejonowych i okręgowych Rok Postępowanie mediacyjne w sądach rejonowych i okręgowych w latach Ogółem sądy rejonowe w tym: sądy okręgowe Postępowanie mediacyjne w sądach rejonowych i okręgowych w latach sądy okręgowe sądy rejonowe ogółem 5

6 III. Mediacje w sądach rejonowych (okręgi sądowe) Zestawienie rankingowe liczby postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych (okręgi sądowe) Najmniej Najwięcej 2016 rok 2017 roku 2016 rok 2017 roku Krośnieński (12) Jeleniogórski (26) Ostrołęcki (31) Tarnowski (37) Tarnobrzeski (65) Łomżyński (67) Włocławski (78) Gorzowski (81) Przemyski (85) Kaliski (86) Krośnieński (16) Jeleniogórski (27) Tarnobrzeski (80) Tarnowski (93) Łomżyński (100) Piotrkowski (107) Włocławski (107) Ostrołęcki (123) Suwalski (125) Przemyski (128) * zestawienie z danymi wszystkich sądów znajduje się na stronie 19 Warszawski (3120) Gliwicki (1498) Gdański (1362) Lubelski (1266) Krakowski (1042) Wrocławski (858) Poznański (801) Płocki (768) Katowicki (649) Warszawsko-Praski (640) Warszawski (2561) Krakowski (1515) Poznański (1425) Gliwicki (1346) Lubelski (1157) Gdański (1101) Katowicki (899) Kielecki (724) Koniński (699) Płocki (634) Mediacje ogółem w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 6

7 Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych Lata spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w sądach rejonowych w latach POSTĘPOWANIE SĄDOWE protokołów złożonych przez mediatorów (art Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

8 Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 8

9 Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych Lata spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w sądach rejonowych w latach POSTĘPOWANIE SĄDOWE protokołów złożonych przez mediatorów (art Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

10 Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 10

11 Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy Lata Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych w latach spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art POSTĘPOWANIE SĄDOWE protokołów złożonych przez mediatorów (art Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

12 Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 12

13 Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych (z wył. nieletnich) w sądach rejonowych w latach Lata Ewidencja postepowań mediacyjnych (liczba spraw) Wpłynęło Załatwiono Razem przeprowadzonych mediacji z tego zakończono ugodą brakiem ugody w inny sposób Wpływ postępowań mediacyjnych w sprawach rodzinnych (z wył. nieletnich)

14 Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych (z wył. nieletnich) w sądach rejonowych (okręgi sądowe) 2017 r. 14

15 Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich Lata Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich w sądach rejonowych w latach Ewidencja postepowań mediacyjnych (liczba spraw) Wpłynęło Załatwiono Razem przeprowadzonych mediacji z tego zakończono ugodą brakiem ugody w inny sposób Wpływ postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich

16 Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 16

17 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych Lata Suma kol. 2 i 3 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w sądach rejonowych w latach spraw z rep. K skierowanych do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art kpk wniosków skierowanych w sprawach z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym Razem przeprowadzonych mediacji z tego zakończono ugodą brakiem w inny ugody sposób wniosków skierowanych w sprawach z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym oraz sprawy z rep. K skierowane do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art kpk * * od 2017 roku - liczba spraw wpisanych do wykazu Med 17

18 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w sądach rejonowych (okręgi sądowe) w 2017 r. 18

19 Okręg postępowań mediacyjnych w sądach rejonowych w poszczególnych okręgach sądowych 2016 roku 2017 roku Białostocki Bielski Bydgoski Częstochowski Elbląski Gdański Gliwicki Gorzowski Jeleniogórski Kaliski Katowicki Kielecki Koniński Koszaliński Krakowski Krośnieński Legnicki Lubelski Łomżyński Łódzki Nowosądecki Olsztyński Opolski Ostrołęcki Piotrkowski Płocki Poznański Przemyski Radomski Rzeszowski Siedlecki Sieradzki Słupski Suwalski Szczeciński Świdnicki Tarnobrzeski Tarnowski Toruński Warszawski Warszawsko-Praski Włocławski Wrocławski Zamojski Zielonogórski POLSKA

20 IV. Mediacje w sądach okręgowych Zestawienie rankingowe liczby postępowań mediacyjnych w sądach okręgowych Najmniej Najwięcej 2016 rok 2017 roku 2016 rok 2017 roku SO w Tarnobrzegu (1) SO w Przemyślu (5) SO w Elblągu (9) SO we Włocławku (10) SO w Ostrołęce (10) SO w Suwałkach (10) SO w Świdnicy (11) SO w Gorzowie Wlkp. (12) SO w Piotrkowie Tryb (12) SO w Słupsku (13) SO w Tarnobrzegu (5) SO w Jeleniej Górze (9) SO w Siedlcach (11) SO w Elblągu (13) SO w Świdnicy (13) SO w Gorzowie Wlkp. (15) SO w Łomży (21) SO w Krośnie (23) SO w Przemyślu (24) SO w Suwałkach (26) * zestawienie z danymi wszystkich sądów znajduje się na stronie 29 SO w Warszawie (1257) SO w Krakowie (582) SO w Gliwicach (494) SO w Poznaniu (431) SO w Katowicach (408) SO w Gdańsku (290) SO we Wrocławiu (282) SO w Bydgoszczy (174) SO w Szczecinie (163) SO Warszawa-Praga (158) Mediacje ogółem w sądach okręgowych w 2017 r. SO w Warszawie (1357) SO w Krakowie (542) SO w Poznaniu (492) SO w Katowicach (440) SO w Gliwicach (406) SO we Wrocławiu (328) SO w Gdańsku (294) SO w Białymstoku (190) SO Warszawa-Praga (183) SO w Lublinie (175) 20

21 Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w sądach okręgowych w latach POSTĘPOWANIE SĄDOWE POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE Lata spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art w tym o rozwód i separację protokołów złożonych przez mediatorów (art w tym o rozwód i separację Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art b.d. 546 b.d b.d. 707 b.d b.d. 760 b.d b.d. 914 b.d b.d b.d b.d b.d spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

22 Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych w sądach okręgowych w 2017 r. 22

23 Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych Lata spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w sądach okręgowych w latach POSTĘPOWANIE SĄDOWE protokołów złożonych przez mediatorów (art Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

24 Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w sądach okręgowych 4 w 2017 r. 4 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1397, z późn. zm.) tylko następujące sądy okręgowe rozpoznają sprawy gospodarcze: SO w Białymstoku, SO w Bydgoszczy, SO w Częstochowie, SO w Gdańsku, SO w Gliwicach, SO w Katowicach, SO w Kielcach, SO w Koszalinie, SO w Krakowie, SO w Legnicy, SO w Lublinie, SO w Łodzi, SO w Olsztynie, SO w Opolu, SO w Poznaniu, SO w Rzeszowie, SO w Szczecinie, SO w Toruniu, SO w Warszawie, SO we Wrocławiu 24

25 Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy Lata Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach okręgowych w latach spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art POSTĘPOWANIE SĄDOWE protokołów złożonych przez mediatorów (art Umorzono postępowanie w wyniku ugody zawartej przed mediatorem (art i 2 Odmówiono ugody w trybie art kpc protokołów złożonych przez mediatorów (art POSTĘPOWANIE POZASĄDOWE wniosków o zatwierdzenie ugody Zatwierdzono ugodę ogółem w tym przez nadanie klauzuli wykonalności (art Odmówiono ugody w trybie art b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d spraw, w których strony skierowano do mediacji na podstawie postanowienia sądu (art

26 Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy w sądach okręgowych w 2017 r. 26

27 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych Lata Suma kol. 2 i 3 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w sądach okręgowych w latach spraw z rep. K skierowanych do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art kpk wniosków skierowanych w sprawach z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym Razem przeprowadzonych mediacji z tego zakończono ugodą brakiem ugody w inny sposób * wniosków skierowanych w sprawach z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym oraz sprawy z rep. K skierowane do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art kpk * * * od 2017 roku - liczba spraw wpisanych do wykazu Med 27

28 Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w sądach okręgowych w 2017 r. 28

29 Sąd postępowań mediacyjnych w sądach okręgowych 2016 rok 2017 roku SO w Białymstoku SO w Bielsku Białej SO w Bydgoszczy SO w Częstochowie SO w Elblągu 9 13 SO w Gdańsku SO w Gliwicach SO w Gorzowie Wlkp SO w Jeleniej Górze 19 9 SO w Kaliszu SO w Katowicach SO w Kielcach SO w Koninie SO w Koszalinie SO w Krakowie SO w Krośnie SO w Legnicy SO w Lublinie SO w Łodzi SO w Łomży SO w Nowym Sączu SO w Olsztynie SO w Opolu SO w Ostrołęce SO w Piotrkowie Tryb SO w Płocku SO w Poznaniu SO w Przemyślu 5 24 SO w Radomiu SO w Rzeszowie SO w Siedlcach SO w Sieradzu SO w Słupsku SO w Suwałkach SO w Szczecinie SO w Świdnicy SO w Tarnobrzegu 1 5 SO w Tarnowie SO w Toruniu SO w Warszawie SO w Zamościu SO w Zielonej Górze SO Warszawa-Praga SO we Włocławku SO we Wrocławiu POLSKA

Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce

Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie upowszechniania instytucji mediacji w Polsce Aleksandra Siemianowska Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwo Sprawiedliwości Mierniki

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia

Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Załącznik nr 5 lista sądów dla których ma zostać wykonana usługa migrację i przyłączenia Grupa A1- sądy, które obecnie są klientami Banku i jednocześnie są użytkownikami Interfejsu ZSD3 BGK LP Nazwa sądu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2016 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2017 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2018 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach i okręgach łowieckich w minionym

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2013 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2015 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH 2014 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH 2014 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2014 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK

ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK Stacja Badawcza PZŁ Czempiń ZESTAWIENIA DANYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI ŁOWIECKIEJ 2012 ROK Prezentowane dane o liczebności i pozyskaniu zwierzyny w kraju podczas ostatniego dziesięciolecia oraz w województwach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2 Dotacja podstawowa, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznana uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uczelniom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. a. 16 materiałów informacyjnych w 16 różnych tytułach prasy lokalnej, regionalnej Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Celem opublikowania materiałów informacyjnych dotyczących POPŻ 2014-2020 w różnych tytułach prasy (w wersjach papierowych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz. 1540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177

Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 Warszawa, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 1177 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone uchybienia

Stwierdzone uchybienia Szczegółowy wykaz uchybień nadal występujących w poszczególnych Sądach Okręgowych, który został opracowany na podstawie analizy nadesłanych protokołów lustracji przeprowadzonych w 2004r. Okręgi Sądów Apelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349

Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349 Warszawa, dnia 22 lutego 2019 r. Poz. 349 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia r.

Projekt z dnia r. z dnia r. Projekt z dnia 29.06.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych

Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr hab. Beata Gruszczyńska dr Marek Marczewski dr Anna Więcek-Durańska Katarzyna Drapała Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Lp Nazwa uczelni liczba przyjętych w roku Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl

Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Kolekcja atlasów morskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk opublikowanych w portalu Polska.pl Anna Wytyk BG PAN Aneta Kwiatkowska NASK-Polska.pl Marek Marzec NASK-Polska.pl II spotkanie

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 167

Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 167 Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy

Bardziej szczegółowo

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 54 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET: JAK WYPOCZYWALIŚMY LATEM?

, , INTERNET:     JAK WYPOCZYWALIŚMY LATEM? CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 445 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ Prof. dr hab. Janina Stopa Ad. 1. Potrzeby w zakresie specjalności: stomatologia zachowawcza z endodoncją Podstawę do dokonania analizy aktualnej liczby lekarzy czynnych

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE

KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE KURATORSKA SŁUŻBA SĄDOWA W POLSCE wg stanu na dzień 31.12.2014 roku Opracowanie Komisji ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów Krajowej Rady Kuratorów Sądowych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

1 2 3 4 5 6 75007 - Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Załącznik nr 2 Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy urzędy podległe i nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach czerwca 2019 r.

Projekt. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach czerwca 2019 r. Projekt PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 czerwca 2019 r. 25 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń KRS 26 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń KRS 27 czerwca godz. 10:00 sala posiedzeń

Bardziej szczegółowo

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie),

a) Sąd Rejonowy w Mogilnie (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu), b) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (7 sędziów, Sąd Rejonowy w Szubinie), Gdzie przestaną funkcjonować sądy? Rozporządzenie zakłada zniesienie następujących sądów rejonowych (w nawiasie wskazana została liczba etatów sędziowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sąd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tura I A. Seniorzy. Mistrzostwa Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym Opole-Rzeka Odra, września 2019 r. Sektor. Waga ryb.

Tura I A. Seniorzy. Mistrzostwa Polski Seniorów w Wędkarstwie Spławikowym Opole-Rzeka Odra, września 2019 r. Sektor. Waga ryb. A Sektor 1 Leszek JAMBOR we Wrocławiu 15 7 750-1 2 Kacper GÓRECKI w Elblągu 4 6 165-2 3 Krzysztof SAMOL w Opolu 11 5 470-3 4 Krzysztof ORŁOWSKI PZW Okręg w Poznaniu 9 4 635-4 5 Tomasz DREWNIAK w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Tura I A. Seniorzy. 67 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW WROCŁAW ul.zawalna, Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny.

Tura I A. Seniorzy. 67 SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW WROCŁAW ul.zawalna, Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny. A Sektor Imię i Naz 1 Sylwester DAWIDZIUK w Siedlcach 12 3 655-1 2 Artur KULKA w Tarnobrzegu 6 2 780-2 3 Zbigniew MILEWSKI w Opolu 8 2 725-3 4 Krzysztof KUROWSKI w Gdańsku 10 2 025-4 5 Piotr WOREK w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 8 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 4 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

G (P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyŝszych napięć

G (P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyŝszych napięć MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.7 (P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30 Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 30 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,

V. Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. w Bydgoszczy: 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:41:25 Numer KRS: Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 03:41:25 Numer KRS: 0000032870 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław tel./fax: (71) 782 38 80 adres mailowy: dops.adopcje@dops.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-Mobile na terenie częstochowy i okolic

Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-Mobile na terenie częstochowy i okolic Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-Mobile na terenie częstochowy i okolic 1 Cel i charakterystyka projektu budowy nowej sieci Budowa Sieci Współdzielonych to modernizacja infrastruktury radiowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zastawów. Opr. Anna Sierzputowska

Rejestr Zastawów. Opr. Anna Sierzputowska Rejestr Zastawów Opr. Anna Sierzputowska Termin rejestr zastawów oznacza rejestr, do którego wpisów dokonuje sąd rejonowy (gospodarczy). Jest on właściwy również do dokonywania dalszych wpisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r.

Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych - dane ogólnopolskie i z terenu Warszawy za 2015 r. Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Ewidencja wybranych spraw cywilnych i gospodarczych oraz dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

LICZBA OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE

LICZBA OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE POLICJA.PL http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/wydzial-nadzoru-nad-sp/specjalistyczne-uzbroj/76255,liczba-obiektow-podlegaj acych-obowiazkowej-.html 2019-06-25, 06:45 LICZBA OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych Na podstawie art. 166 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Powołani Prokuratorzy Apelacyjni. Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie. Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie,

Powołani Prokuratorzy Apelacyjni. Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie. Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie, Powołani Prokuratorzy Apelacyjni Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie Andrzej Pogoda - Prokurator Apelacyjny w Lublinie, Jerzy Ojrzyński - Prokuratora Apelacyjny w Łodzi Józef Skoczeń -

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

, , POWRÓT LECHA WAŁĘSY DO PRACY W STOCZNI WARSZAWA, MARZEC 96

, , POWRÓT LECHA WAŁĘSY DO PRACY W STOCZNI WARSZAWA, MARZEC 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-mobile na terenie Łodzi i okolic 2014-02-11 1

Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-mobile na terenie Łodzi i okolic 2014-02-11 1 Przebieg Prac nad modernizacją sieci T-mobile na terenie Łodzi i okolic 1 Cel i charakterystyka projektu budowy nowej sieci Budowa Sieci Współdzielonych to modernizacja infrastruktury radiowej poprzez

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH AP POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ KLUBU SPORTOWEGO NA ROK Modelarstwo lotnicze i kosmiczne.

WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH AP POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ KLUBU SPORTOWEGO NA ROK Modelarstwo lotnicze i kosmiczne. Aeroklub Białostocki 64/18 TAK TAK TAK TAK Aeroklub Bielsko-Bialski 47/18 TAK TAK TAK TAK Aeroklub Bydgoski 36/18 TAK TAK Aeroklub Częstochowski 13/18 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Aeroklub Elbląski 44/18

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 1. MEDICAL PROFESSIONS. A) Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Authorities competent to issue certificates C) List of

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia Monitor Polski Nr 68 1185 - Poz. 762 i 763 16. Delegatura Wojewódzka w Koninie 17. Delegatura Wojewódzka w Koszalinie 18. Delegatura Wojewódzka w Krakowie 19. Delegatura Wojewódzka w Krośnie 20. Delegatura

Bardziej szczegółowo