Dell Latitude Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P86F Typ regulacji: P86F001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dell Latitude Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P86F Typ regulacji: P86F001"

Transkrypt

1 Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P86F Typ regulacji: P86F001

2 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu. OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci Dell Inc. lub podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spółek zależnych. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich właścicieli Wer. A00

3 Spis treści 1 Serwisowanie komputera...5 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...5 Wyłączanie komputera Windows Przed przystąpieniem do serwisowania komputera...6 Po zakończeniu serwisowania komputera Technologia i podzespoły... 7 DDR4...7 Szczegółowe informacje na temat pamięci DDR4...7 Błędy pamięci...8 Funkcje USB... 8 USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji (SuperSpeed USB)...8 Szybkość... 9 Zastosowania...9 Zgodność USB Type-C...10 Tryb alternatywny Dostarczanie zasilania przez USB...10 USB Type-C i USB Pamięć Intel Optane...11 Włączanie pamięci Intel Optane...11 Wyłączanie pamięci Intel Optane Intel UHD Graphics Odpowiednik karty Nvidia GeForce MX Wymontowywanie i instalowanie komponentów...14 Zalecane narzędzia Karta Secure Digital...14 pokrywa dolna...15 Akumulator...20 Dysk twardy Płyta IO...28 Tabliczka dotykowa...32 Moduły pamięci Karta sieci WLAN...40 Dysk SSD / pamięć Intel Optane Głośniki...51 Wentylator systemowy...55 Radiator...61 Karta rozszerzeń VGA...64 płyta przycisku zasilania...68 Płyta systemowa Zestaw wyświetlacza...78 Spis treści 3

4 Osłona wyświetlacza Panel wyświetlacza...91 Zawiasy wyświetlacza...97 Kabel wyświetlacza...99 Kamera Zestaw podparcia dłoni i klawiatury Rozwiązywanie problemów Program diagnostyczny epsa (Enhanced Pre-Boot System Assessment) Przeprowadzanie testu diagnostycznego epsa Lampka diagnostyczna Wskaźnik LED stanu akumulatora Uzyskiwanie pomocy Kontakt z firmą Dell Spis treści

5 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Warunek wstępny Serwisowanie komputera Aby uchronić komputer przed uszkodzeniem i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki: Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować przez wykonanie procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności. Informacje na temat zadania OSTRZEŻENIE: Przed otwarciem obudowy komputera lub zdjęciem paneli należy odłączyć wszystkie źródła zasilania. Po zakończeniu pracy należy najpierw zainstalować wszystkie pokrywy i panele oraz wkręcić śruby, a dopiero potem podłączyć zasilanie. OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej Regulatory Compliance (Zapewnianie zgodności z przepisami) PRZESTROGA: Wiele napraw może być przeprowadzanych tylko przez certyfikowanego technika serwisowego. Użytkownik może jedynie samodzielnie rozwiązywać problemy oraz przeprowadzać proste naprawy opisane odpowiednio w dokumentacji produktu lub na telefoniczne polecenie zespołu wsparcia technicznego. Uszkodzenia wynikające z napraw serwisowych nieautoryzowanych przez firmę Dell nie są objęte gwarancją. Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi z produktem i przestrzegać ich. PRZESTROGA: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni i jednocześnie złącza z tyłu komputera. PRZESTROGA: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy trzymać za krawędzie lub za jej metalowe wsporniki. Komponenty, takie jak mikroprocesor, należy trzymać za brzegi, a nie za styki. PRZESTROGA: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; jeśli odłączasz kabel tego rodzaju, przed odłączeniem naciśnij zatrzaski. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy upewnić się, że oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane. UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie. Wyłączanie komputera Windows 10 Informacje na temat zadania Kroki PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem komputera lub zdjęciem pokrywy bocznej należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy. 1 1 Kliknij lub stuknij przycisk. 2 Kliknij lub stuknij przycisk, a następnie kliknij lub stuknij polecenie Wyłącz. Serwisowanie komputera 5

6 UWAGA: Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie po wyłączeniu systemu operacyjnego, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 6 sekund w celu ich wyłączenia. Przed przystąpieniem do serwisowania komputera Informacje na temat zadania Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera. Kroki 1 Przestrzegaj Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. 2 Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera. 3 Wyłącz komputer. 4 Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe. PRZESTROGA: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego. 5 Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych. 6 Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej. UWAGA: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając okresowo niemalowanej metalowej powierzchni podczas dotykania złącza z tyłu komputera. Po zakończeniu serwisowania komputera Informacje na temat zadania Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu, ale jeszcze przed włączeniem komputera, podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable. Kroki 1 Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe. PRZESTROGA: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera. 2 Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych. 3 Włącz komputer. 4 W razie potrzeby uruchom program epsa Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo. 6 Serwisowanie komputera

7 2 Technologia i podzespoły DDR4 Pamięć DDR4 (pamięć Double Data Rate czwartej generacji) jest nową, szybszą wersją pamięci zastępującą technologie DDR2 i DDR3. Umożliwia instalowanie modułów o pojemności nawet 512 GB, podczas gdy wersja DDR3 obsługiwała moduły DIMM o maksymalnej pojemności 128 GB. Synchroniczny moduł RAM DDR4 jest zbudowany inaczej niż moduły SDRAM i DDR, co uniemożliwia jego nieprawidłową instalację w komputerze. Pamięć DDR4 wymaga do działania napięcia tylko 1,2 V, czyli o 20% mniej niż pamięć DDR3, która wymaga 1,5 V. Pamięć DDR4 obsługuje także nowy tryb oszczędzania energii, który umożliwia przełączenie zawierającego ją urządzenia w tryb gotowości bez konieczności odświeżania pamięci. Ten tryb powinien zmniejszać zużycie energii w trybie gotowości nawet o 40 50%. Szczegółowe informacje na temat pamięci DDR4 Między modułami pamięci DDR3 i DDR4 istnieją drobne różnice opisane niżej. Inne położenie wycięcia Moduł DDR4 ma wycięcie w innym miejscu niż moduł DDR3. Obie wersje mają wycięcia na krawędzi wkładanej do gniazda, ale moduł DDR4 ma wycięcie w innym miejscu, co uniemożliwia zainstalowanie go w niezgodnej płycie. Rysunek 1. Inne położenie wycięcia Większa grubość Moduły DDR4 są nieco grubsze od modułów DDR3, aby obsługiwać więcej warstw sygnału. Rysunek 2. Różnica grubości Zakrzywiona krawędź Moduły DDR4 mają zakrzywioną krawędź, co ułatwia ich wkładanie do złącza i zmniejsza obciążenie płytki drukowanej podczas instalacji. Technologia i podzespoły 7

8 Rysunek 3. Zakrzywiona krawędź Błędy pamięci Błędy pamięci w komputerze wyświetlają nowy kod błędu ON-FLASH-FLASH lub ON-FLASH-ON. Jeśli wszystkie moduły pamięci ulegną awarii, wyświetlacz LCD nie włączy się. Spróbuj znaleźć przyczynę awarii pamięci, sprawdzając działanie sprawnych modułów w złączach umieszczonych na spodzie komputera lub pod klawiaturą (w przypadku niektórych komputerów przenośnych). UWAGA: Pamięć DDR4 jest wbudowana w płytę główną, a nie stanowi wymiennego modułu DIMM, jak wynika z materiałów referencyjnych. Funkcje USB Standard uniwersalnej magistrali szeregowej USB (Universal Serial Bus) został wprowadzony w 1996 r. Interfejs ten znacznie uprościł podłączanie do komputerów hostów urządzeń peryferyjnych, takich jak myszy, klawiatury, napędy zewnętrzne i drukarki. Przyjrzyjmy się pokrótce ewolucji USB, korzystając z poniższej tabeli. Tabela 1. Ewolucja USB Typ Prędkość przesyłania danych Kategoria Rok wprowadzenia USB Mb/s Hi-Speed 2000 USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji 5 Gb/s Super-Speed 2010 USB 3.1 drugiej generacji 10 Gb/s Super-Speed 2013 USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji (SuperSpeed USB) Przez wiele lat standard USB 2.0 był stale rozpowszechniany jako jedyny właściwy standard interfejsu komputerów. Sprzedano ok. 6 miliardów urządzeń, jednak potrzeba większej szybkości wciąż istniała w związku z rosnącą szybkością obliczeniową urządzeń oraz większym zapotrzebowaniem na przepustowość. Odpowiedzią na potrzeby klientów jest standard USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji, który teoretycznie zapewnia 10-krotnie większą szybkość niż poprzednik. W skrócie funkcje standardu USB 3.1 pierwszej generacji można opisać następująco: Wyższa szybkość przesyłania danych (do 5 Gb/s) Większa maksymalna moc zasilania magistrali i większy pobór prądu dostosowany do urządzeń wymagających dużej mocy Nowe funkcje zarządzania zasilaniem Transmisja typu pełny dupleks i obsługa nowych typów transmisji danych Wsteczna zgodność z USB 2.0 Nowe złącza i kable Poniższe tematy zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytana dotyczące standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji. 8 Technologia i podzespoły

9 Szybkość Obecnie w najnowszej specyfikacji standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zdefiniowane są 3 tryby szybkości. Są to tryby Super- Speed, Hi-Speed i Full-Speed. Nowy tryb SuperSpeed ma prędkość przesyłania danych 4,8 Gb/s. W specyfikacji nadal istnieją tryby USB Hi-Speed i Full-Speed, znane szerzej odpowiednio jako USB 2.0 i 1.1. Te wolniejsze tryby nadal działają z szybkością odpowiednio 480 Mb/s i 12 Mb/s. Zostały one zachowane dla zgodności ze starszym sprzętem. Znacznie wyższa wydajność złącza USB 3.0/3.1 pierwszej generacji jest możliwa dzięki następującym zmianom technologicznym: Dodatkowa fizyczna magistrala istniejącą równolegle do bieżącej magistrali USB 2.0 (patrz zdjęcie poniżej). Złącze USB 2.0 miało cztery przewody (zasilania, uziemienia oraz parę przewodów do danych różnicowych); złącze USB 3.0/3.1 pierwszej generacji dysponuje czterema dodatkowymi przewodami obsługującymi dwie pary sygnałów różnicowych (odbioru i przesyłu), co daje łącznie osiem przewodów w złączach i kablach. Złącze USB 3.0/3.1 pierwszej generacji wykorzystuje dwukierunkowy interfejs transmisji danych w przeciwieństwie do układu półdupleks występującego w wersji USB 2.0. Zapewnia to 10-krotnie większą teoretyczną przepustowość. Współczesne rozwiązania, takie jak materiały wideo w rozdzielczości HD, pamięci masowe o pojemnościach wielu terabajtów i aparaty cyfrowe o dużej liczbie megapikseli, wymagają coraz większej przepustowości standard USB 2.0 może nie być wystarczająco szybki. Ponadto żadne połączenie USB 2.0 nie zbliżało się nawet do teoretycznej maksymalnej przepustowości 480 Mb/s: realne maksimum wynosiło około 320 Mb/s (40 MB/s). Podobnie złącze USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji nigdy nie osiągnie prędkości 4,8 Gb/s. Prawdopodobnie realne maksimum będzie wynosiło 400 MB/s z uwzględnieniem danych pomocniczych. Przy tej prędkości złącze USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji będzie 10-krotnie szybsze od złącza USB 2.0. Zastosowania Złącze USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zapewnia urządzeniom większą przepustowość, zwiększając komfort korzystania z nich. Przesyłanie sygnału wideo przez złącze USB było dotychczas bardzo niewygodne (z uwagi na rozdzielczość, opóźnienia i kompresję), ale można sobie wyobrazić, że przy 5 10-krotnym zwiększeniu przepustowości rozwiązania wideo USB będą działać znacznie lepiej. Sygnał Single-link DVI wymaga przepustowości prawie 2 Gb/s. Przepustowość 480 Mb/s była tu ograniczeniem, ale szybkość 5 Gb/s jest więcej niż obiecująca. Ten zapowiadający prędkość 4,8 Gb/s standard może się znaleźć nawet w produktach, które dotychczas nie były kojarzone ze złączami USB, na przykład w zewnętrznych systemach pamięci masowej RAID. Poniżej wymieniono niektóre produkty z interfejsem SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji: Technologia i podzespoły 9

10 Zewnętrzne stacjonarne dyski twarde USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Przenośne dyski twarde USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Stacje dokujące i przejściówki do dysków USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Pamięci i czytniki USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Nośniki SSD USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Macierze RAID USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Multimedialne napędy dysków optycznych Urządzenia multimedialne Rozwiązania sieciowe Karty rozszerzeń i koncentratory USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji Zgodność Dobra wiadomość: standard USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji został od podstaw zaplanowany z myślą o bezproblemowym współistnieniu ze standardem USB 2.0. Przede wszystkim mimo że w przypadku standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji zastosowano nowe fizyczne metody połączeń i kable zapewniające obsługę większych szybkości, samo złącze zachowało taki sam prostokątny kształt i cztery styki rozmieszczone identycznie jak w złączu standardu USB 2.0. W kablu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji znajduje się pięć nowych połączeń odpowiedzialnych za niezależny odbiór i nadawanie danych, które są aktywowane po podłączeniu do odpowiedniego złącza SuperSpeed USB. System Windows 8/10 będzie wyposażony w macierzystą obsługę kontrolerów USB 3.1 pierwszej generacji. Poprzednie wersje systemu Windows w dalszym ciągu wymagają oddzielnych sterowników dla kontrolerów USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji. Firma Microsoft poinformowała, że system Windows 7 będzie obsługiwał standard USB 3.1 pierwszej generacji być może nie od razu, ale po zainstalowaniu późniejszego dodatku Service Pack lub aktualizacji. Niewykluczone, że po udanym wprowadzeniu obsługi standardu USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji w systemie Windows 7 zostanie ona wprowadzona również w systemie Vista. Firma Microsoft potwierdziła to, mówiąc, że większość jej partnerów jest zdania, iż system Vista powinien również obsługiwać standard USB 3.0/USB 3.1 pierwszej generacji. USB Type-C USB Type-C to nowe, miniaturowe złącze fizyczne. Może ono obsługiwać różne nowe funkcje standardu USB, takie interfejs USB 3.1 i dostarczanie zasilania przez USB (USB PD). Tryb alternatywny USB Type-C to nowy standard złącza o niewielkich wymiarach. Jest mniej więcej trzy razy mniejsze niż starszy wtyk USB Type-A. Jest to standard pojedynczego złącza, który powinien być obsługiwany przez wszystkie urządzenia. Złącza USB Type-C mogą obsługiwać wiele różnych protokołów za pomocą trybów alternatywnych, co umożliwia podłączanie do jednego portu USB przejściówek do złączy HDMI, VGA, DisplayPort i innych. Dostarczanie zasilania przez USB Specyfikacja funkcji dostarczania zasilania przez USB (USB PD) jest ściśle związana ze złączem USB Type-C. Obecnie smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne często ładuje się przy użyciu połączeń USB. Połączenie USB 2.0 zapewnia maks. 2,5 W mocy, co w zasadzie wystarcza tylko do ładowania telefonu. Przykładowo komputer przenośny może wymagać nawet 60 W. Standard USB PD pozwala dostarczać nawet 100 W energii. Połączenie jest dwukierunkowe, więc dane urządzenie może wysyłać lub odbierać zasilanie. Energię można przesyłać również podczas transmisji danych przy użyciu tego samego złącza. Może to oznaczać koniec zastrzeżonych, autorskich kabli do ładowania notebooków, ponieważ wszystkie urządzenia będzie można ładować za pośrednictwem standardowego połączenia USB. Pozwala to potencjalnie ładować notebooka z przenośnych akumulatorów, 10 Technologia i podzespoły

11 które obecnie służą do zasilania smartfonów i innych urządzeń przenośnych. Można na przykład podłączyć komputer przenośny do zewnętrznego wyświetlacza podłączonego do zasilania, a wyświetlacz będzie ładował komputer podczas używania go wszystko to przez jedno niewielkie złącze USB Type-C. Aby można było używać tej funkcji, urządzenie i kabel muszą obsługiwać standard USB Power Delivery. Sama obecność złącza USB Type-C nie musi oznaczać, że tak jest. USB Type-C i USB 3.1 USB 3.1 to nowa wersja standardu USB. Teoretyczna przepustowość złącza USB 3 wynosi 5 Gb/s, natomiast złącza USB 3.1 drugiej generacji 10 Gb/s. To dwukrotnie więcej, tyle ile w przypadku połączenia Thunderbolt pierwszej generacji. Połączenie USB Type-C to nie to samo co USB 3.1. USB Type-C oznacza tylko kształt złącza, które może być oparte na standardzie USB 2 lub USB 3.0. Przykładowo tablet Nokia N1 z systemem Android używa złącza USB Type-C, ale z interfejsem USB 2.0, a nie USB 3.0. Technologie te są jednak ze sobą blisko powiązane. Pamięć Intel Optane Pamięć Intel Optane działa tylko jako akcelerator pamięci masowej. Nie zastępuje ani nie zwiększa pamięci (RAM) zainstalowanej w komputerze. UWAGA: Pamięć Intel Optane jest obsługiwana na komputerach, które spełniają następujące wymagania: Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacji lub nowszy 64-bitowa wersja systemu Windows 10 lub nowsza Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji lub nowszej Tabela 2. Specyfikacja pamięci Intel Optane Cecha Dane techniczne Interfejs PCIe 3x2 NVMe 1.1 Złącze Gniazdo karty M.2 (2230/2280) Obsługiwane konfiguracje Capacity Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacji lub nowszy 64-bitowa wersja systemu Windows 10 lub nowsza Sterownik Intel Rapid Storage Technology w wersji lub nowszej 16 GB Włączanie pamięci Intel Optane 1 Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania i wpisz Technologia pamięci Intel Rapid. 2 Kliknij pozycję Technologia pamięci Intel Rapid. 3 Na karcie Stan kliknij opcję Włącz, aby włączyć pamięć Intel Optane. 4 Na ekranie ostrzeżenia wybierz kompatybilny szybki napęd, a następnie kliknij przycisk Tak, aby kontynuować włączanie pamięci Intel Optane. 5 Kliknij kolejno opcje Pamięć Intel Optane > Uruchom ponownie, aby włączyć pamięć Intel Optane. UWAGA: Aplikacje mogą wymagać do trzech kolejnych uruchomień, aby zaobserwować pełne korzyści związane z wydajnością. Technologia i podzespoły 11

12 Wyłączanie pamięci Intel Optane Informacje na temat zadania Kroki PRZESTROGA: Po wyłączeniu pamięci Intel Optane nie należy odinstalowywać sterownika Intel Rapid Storage Technology, ponieważ spowoduje to wystąpienie błędu niebieskiego ekranu. Interfejs użytkownika technologii pamięci Intel Rapid można usunąć bez odinstalowywania sterownika. UWAGA: Wyłączenie pamięci Intel Optane jest wymagane przed wymontowaniem z komputera urządzenia pamięci masowej SATA z akceleracją sprzętową zapewnianą przez moduł pamięci Intel Optane. 1 Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania, a następnie wpisz Technologia pamięci Intel Rapid. 2 Kliknij pozycję Technologia pamięci Intel Rapid. Zostanie wyświetlone okno Technologia pamięci Intel Rapid. 3 Na karcie Pamięć Intel Optane kliknij opcję Wyłącz, aby wyłączyć pamięć Intel Optane. 4 Kliknij przycisk Tak, jeśli akceptujesz ostrzeżenie. Zostanie wyświetlony postęp wyłączania. 5 Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zakończyć wyłączanie pamięci Intel Optane i uruchomić ponownie komputer. Intel UHD Graphics 620 Tabela 3. Intel UHD Graphics 620 dane techniczne Intel UHD Graphics 620 Typ magistrali Typ pamięci Kontroler zintegrowany DDR4 Poziom grafiki i3/i5/i7: G T2 (UHD 620) Szacowany maksymalny pobór mocy (TDP) Płaszczyzny nakładek Obsługa interfejsów API grafiki/wideo dostępnych w systemie operacyjnym Maksymalna częstotliwość odświeżania w pionie Obsługa wielu monitorów 15 W (zasilanie wraz z procesorem) Tak DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.3 Do 85 Hz, zależnie od rozdzielczości W systemie: edp (wewnętrzne), HDMI Złącza zewnętrzne HDMI 1.4b Za pośrednictwem opcjonalnego portu USB Type-C: VGA, DisplayPort Port USB Type-C 12 Technologia i podzespoły

13 Odpowiednik karty Nvidia GeForce MX130 Tabela 4. Dane techniczne karty NVIDIA GeForce MX130 Cecha Pamięć graficzna Dane techniczne 2 GB GDDR5 Typ magistrali Gniazdo PCI Express 3.0 Interfejs pamięci Szybkość rdzenia procesora Maksymalna głębia kolorów Maksymalna częstotliwość odświeżania w pionie Obsługa interfejsów API grafiki/wideo dostępnych w systemie operacyjnym Obsługiwane rozdzielczości i maksymalne częstotliwości odświeżania (Hz) Liczba obsługiwanych wyświetlaczy GDDR (przyspieszenie) MHz n/d n/d Windows 10 / DX 12 / OGL4.5 n/d Brak sygnału z karty MX130 Technologia i podzespoły 13

14 Wymontowywanie i instalowanie komponentów Zalecane narzędzia Procedury przedstawione w tym dokumencie wymagają użycia następujących narzędzi: Wkrętak krzyżakowy nr 0 Wkrętak krzyżakowy nr 1 Rysik z tworzywa sztucznego UWAGA: Wkrętak nr 0 jest przeznaczony do śrub 0 1, a wkrętak nr 1 do śrub Karta Secure Digital Wymontowywanie karty Secure Digital Warunek wstępny 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. Kroki 1 Wciśnij kartę pamięci Secure Digital, aby zwolnić ją z komputera. 2 Wysuń kartę Secure Digital z komputera. 14 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

15 Instalowanie karty Secure Digital 1 Wsuń kartę Secure Digital do gniazda, aż zatrzaśnie się w miejscu. 2 Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera. pokrywa dolna Wymontowywanie pokrywy dolnej Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. Kroki 1 Poluzuj dziesięć śrub mocujących pokrywę dolną do zestawu podparcia dłoni i klawiatury. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 15

16 2 Podważ pokrywę dolną, zaczynając od jej prawej strony. 16 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

17 3 Unieś prawą stronę pokrywy dolnej [1] i zdejmij ją z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 17

18 Instalowanie pokrywy dolnej Kroki 1 Umieść pokrywę dolną na zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 18 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

19 2 Dokręć dziesięć śrub mocujących pokrywę dolną do zestawu podparcia dłoni i klawiatury. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 19

20 Kolejne kroki 1 Zainstaluj kartę pamięci SD. 2 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Akumulator Środki ostrożności dotyczące akumulatora litowo-jonowego PRZESTROGA: Podczas obsługi akumulatora litowo-jonowego zachowaj ostrożność. Przed wyjęciem z systemu akumulator należy maksymalnie rozładować. Można to zrobić, odłączając zasilacz sieciowy od systemu i czekając na wyładowanie się akumulatora. Nie wolno zgniatać, upuszczać lub uszkadzać akumulatora ani przebijać go. Nie wolno wystawiać akumulatora na działanie wysokiej temperatury ani rozmontowywać go lub jego ogniw. Nie należy naciskać powierzchni akumulatora. Nie wyginać akumulatora. Nie wolno podważać akumulatora żadnymi narzędziami. Jeśli akumulator litowo-jonowy utknie w urządzeniu z powodu spuchnięcia, nie należy go przebijać, wyginać ani zgniatać, ponieważ jest to niebezpieczne. W takiej sytuacji należy wymienić cały system. Skontaktuj się z firmą w celu uzyskania pomocy i dalszych instrukcji. Kupuj tylko oryginalne akumulatory od firmy lub autoryzowanych partnerów bądź sprzedawców produktów firmy Dell. 20 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

21 Wymontowywanie akumulatora Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. Kroki 1 Odłącz kabel akumulatora od płyty systemowej. 2 Wykręć cztery śruby (M2x3) mocujące akumulator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 3 Wyjmij akumulator z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 21

22 Instalowanie akumulatora Kroki 1 Dopasuj otwory na śruby w akumulatorze do otworów w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć cztery śruby (M2x3) mocujące akumulator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 22 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

23 3 Podłącz kabel akumulatora do płyty systemowej. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 23

24 Kolejne kroki 1 Zainstaluj pokrywę dolną. 2 Zainstaluj kartę pamięci SD. 3 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Dysk twardy Wymontowywanie zestawu dysku twardego Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Odłącz kabel dysku twardego od płyty systemowej [1]. 2 Odklej taśmę mocującą kabel dysku twardego do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 24 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

25 3 Wykręć cztery śruby (M2x4) mocujące zestaw dysku twardego do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Unieś i wyjmij dysk twardy z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 25

26 Instalowanie zestawu dysku twardego Kroki 1 Dopasuj otwory na śruby w zestawie dysku twardego do otworów w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć cztery śruby (M2x4) mocujące zestaw dysku twardego do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 26 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

27 3 Przyklej taśmę mocującą kabel napędu dysku twardego do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Podłącz kabel dysku twardego do płyty systemowej [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 27

28 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Płyta IO Wymontowywanie płyty IO Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj zespół dysku twardego. Kroki 1 Otwórz zatrzask i odłącz kabel płyty I/O od płyty systemowej [1]. 2 Odklej kabel płyty I/O od zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 28 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

29 3 Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące płytę I/O do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Wyjmij płytę we/wy razem z kablem z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 29

30 Instalowanie płyty IO Kroki 1 Umieść płytę we/wy w zestawie podparcia dłoni i klawiatury, dopasowując ją do wypustek [1]. 2 Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące płytę I/O do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 30 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

31 3 Przyklej kabel płyty we/wy do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Podłącz kabel płyty we/wy do płyty systemowej i zamknij zatrzask, aby zamocować kabel [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 31

32 Kolejne kroki 1 Zainstaluj zestaw dysku twardego 2 Zainstaluj akumulator. 3 Zainstaluj pokrywę dolną. 4 Zainstaluj kartę pamięci SD. 5 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Tabliczka dotykowa Wymontowywanie zestawu tabliczki dotykowej Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Wykręć trzy śruby (M2x2) mocujące wspornik tabliczki dotykowej do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wyjmij wspornik tabliczki dotykowej z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2] i zdejmij taśmę mocującą wspornik do zestawu. 32 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

33 3 Otwórz zatrzask i odłącz kabel tabliczki dotykowej od płyty systemowej [1]. 4 Odklej taśmę mocującą tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 33

34 5 Wykręć cztery śruby (M2x2) mocujące tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 6 Zdejmij wspornik tabliczki dotykowej z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 34 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

35 Instalowanie zestawu tabliczki dotykowej Informacje na temat zadania Kroki UWAGA: Upewnij się, że tabliczka dotykowa jest dopasowana do prowadnic na zestawie podparciu dłoni i klawiatury, a odstęp po obu stronach tabliczki dotykowej jest taki sam. 1 Umieść tabliczkę dotykową w gnieździe zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć cztery śruby (M2x2) mocujące tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 35

36 3 Przyklej taśmę mocującą tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Podłącz kabel tabliczki dotykowej do złącza na płycie systemowej i zamknij zatrzask zabezpieczający, aby zamocować kabel [2]. 36 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

37 5 Umieść wspornik tabliczki dotykowej w gnieździe w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 6 Wkręć trzy śruby (M2x2) mocujące wspornik tabliczki dotykowej do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2] i przyklej taśmę mocującą wspornik do zestawu. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 37

38 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Moduły pamięci Wymontowywanie modułu pamięci Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Odciągnij zaciski mocujące moduł pamięci, aż moduł odskoczy [1]. 2 Wyjmij moduł pamięci z gniazda [2]. 38 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

39 Instalowanie modułu pamięci Kroki 1 Dopasuj wycięcie w module pamięci do wypustki w gnieździe. 2 Pewnie wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem [1]. 3 Dociśnij moduł pamięci, aby zaciski mocujące zabezpieczyły moduł [2]. UWAGA: Jeśli nie usłyszysz kliknięcia, wyjmij moduł pamięci i zainstaluj go ponownie. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 39

40 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Karta sieci WLAN Wymontowywanie karty sieci WLAN Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Wykręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty sieci WLAN do płyty systemowej [1]. 2 Przesuń i wyjmij wspornik karty sieci WLAN mocujący kable tej karty [2]. 3 Odłącz kable sieci WLAN do złączy na karcie [3]. 4 Wyjmij kartę sieci WLAN ze złącza [4]. 40 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

41 Instalowanie karty sieci WLAN Informacje na temat zadania PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia kart sieci WLAN, nie należy umieszczać pod kartą żadnych kabli. Kroki 1 Umieść kartę WLAN w złączu na płycie systemowej [1]. 2 Podłącz kable WLAN do gniazd na karcie WLAN [2]. 3 Załóż wspornik karty sieci WLAN, aby przymocować do tej karty kable sieci WLAN [3]. 4 Wkręć śrubę (M2x3), aby zamocować wspornik karty sieci WLAN do karty sieci WLAN [4]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 41

42 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Dysk SSD / pamięć Intel Optane Wymontowywanie dysku SSD M lub pamięci Intel Optane (opcjonalnie) Wymagania UWAGA: Przed wymontowaniem modułu Intel Optane z komputera wyłącz pamięć Intel Optane. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania pamięci Intel Optane, patrz wyłączanie pamięci Intel Optane 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 42 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

43 Kroki 1 Wykręć śrubę (M2x3) mocującą podkładkę termoprzewodzącą do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Odwróć podkładkę termoprzewodzącą [2]. 3 Przesuń podkładkę termoprzewodzącą i zdejmij ją z gniazda karty SSD / Intel Optane [3]. 4 Wykręć śrubę (M2x2) mocującą kartę SSD / Intel Optane do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 5 Przesuń i wyjmij kartę SSD / Intel Optane z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 43

44 Instalowanie dysku SSD M lub pamięci Intel Optane (opcjonalnie) Kroki 1 Wsuń kartę SSD / Intel Optane do gniazda SSD / Intel Optane [1]. 2 Wkręć śrubę (M2x2) mocującą kartę SSD / Intel Optane do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 3 Wyrównaj i załóż płytkę termoprzewodzącą na gniazdo karty SSD / Intel Optane [1, 2]. 4 Wkręć jedną śrubę (M2x3) mocującą podkładkę termoprzewodzącą do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [3]. 44 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

45 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie wspornika dysku SSD M.2 Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Wykręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty SSD do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wyjmij wspornik karty SSD z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 45

46 Instalowanie wspornika SSD Kroki 1 Wyrównaj i załóż wspornik SSD na zestaw podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik SSD do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 46 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

47 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie dysku SSD M Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Wykręć śrubę (M2x3) mocującą podkładkę termoprzewodzącą do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Odwróć podkładkę termoprzewodzącą [2]. 3 Przesuń podkładkę termoprzewodzącą i zdejmij ją z gniazda karty SSD [3]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 47

48 4 Wykręć śrubę (M2x2) mocującą dysk SSD do wspornika [1]. 5 Przesuń i wyjmij dysk SSD z gniazda [2]. 48 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

49 Instalowanie dysku SSD M Kroki 1 Wsuń kartę SSD do gniazda na płycie systemowej [1]. 2 Wkręć śrubę (M2x3) mocującą kartę SSD do wspornika [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 49

50 3 Wyrównaj i załóż płytkę termoprzewodzącą na kartę SSD [1, 2]. 4 Wkręć jedną śrubę (M2x3) mocującą podkładkę termoprzewodzącą do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [3]. 50 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

51 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Głośniki Wymontowywanie głośników Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Odłącz kabel głośników od płyty systemowej [1]. 2 Odklej taśmę samoprzylepną mocującą kabel głośnika do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 3 Wyjmij kabel głośników z prowadnic w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [3]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 51

52 4 Wyjmij głośniki razem z kablem z zestawu podparcia dłoni i klawiatury. 52 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

53 Instalowanie głośników Informacje na temat zadania UWAGA: Umieść gumowe pierścienie uszczelniające na miejscu, jeśli zostały przesunięte podczas wymontowywania głośników. Kroki 1 Umieść głośniki w gniazdach w zestawie podparcia dłoni i klawiatury, dopasowując je do wypustek i gumowych krążków. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 53

54 2 Umieść kabel głośnikowy w prowadnicach w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 3 Przylep taśmę samoprzylepną mocującą kabel głośnika do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 4 Podłącz kabel głośnikowy do płyty systemowej [3]. 54 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

55 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Wentylator systemowy Wymontowywanie wentylatora systemowego Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Odłącz kabel płyty VGA [1] i kabel wyświetlacza od płyty systemowej [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 55

56 2 Wyjmij kabel płyty VGA i kabel wyświetlacza z prowadnic na wentylatorze [1]. 3 Odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej [2]. 56 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

57 4 Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące wentylator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 5 Wyjmij wentylator z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 57

58 Instalowanie wentylatora systemowego Kroki 1 Dopasuj otwory na śruby wentylatora do otworów w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć dwie śruby (M2.3) mocujące wentylator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 58 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

59 3 Podłącz kabel wentylatora do złącza na płycie systemowej [1]. 4 Umieść kabel płyty VGA i kabel wyświetlacza w prowadnicach na wentylatorze [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 59

60 5 Podłącz kabel płyty VGA [1] i kabel wyświetlacza do płyty systemowej [2]. 60 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

61 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Radiator Wymontowywanie radiatora konfiguracja UMA Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Poluzuj cztery śruby mocujące radiator do płyty systemowej [1]. UWAGA: Poluzuj śruby w kolejności wskazanej na radiatorze [1, 2, 3, 4]. 2 Zdejmij radiator z płyty systemowej [2]. Instalowanie radiatora konfiguracja UMA Kroki 1 Umieść radiator na płycie systemowej i dopasuj otwory na śruby w radiatorze do otworów w płycie systemowej [1]. 2 W kolejności wskazanej na radiatorze dokręć cztery śruby mocujące radiator do płyty systemowej [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 61

62 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie radiatora konfiguracja z autonomiczną kartą graficzną Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Poluzuj siedem śrub mocujących radiator do płyty systemowej [1]. UWAGA: Poluzuj śruby w kolejności wskazanej na radiatorze [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 2 Zdejmij radiator z płyty systemowej [2]. 62 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

63 Instalowanie radiatora konfiguracja z autonomiczną kartą graficzną Kroki 1 Umieść radiator na płycie systemowej i dopasuj otwory na śruby w radiatorze do otworów w płycie systemowej [1]. 2 W kolejności wskazanej na radiatorze dokręć siedem śrub mocujących radiator do płyty systemowej [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 63

64 Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Karta rozszerzeń VGA Wymontowywanie karty rozszerzeń VGA Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Kroki 1 Odłącz kabel karty rozszerzeń VGA [1] i kabel wyświetlacza od płyty systemowej [2, 3] 64 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

65 2 Wyjmij kabel płyty VGA i kabel wyświetlacza z prowadnic na wentylatorze. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 65

66 3 Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące kartę rozszerzeń VGA do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Wyjmij kartę rozszerzeń VGA z płyty systemowej [2]. Instalowanie karty rozszerzeń VGA Kroki 1 Umieść kartę rozszerzeń VGA i wyrównaj otwory na śruby w karcie z otworami w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące kartę rozszerzeń VGA do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 66 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

67 3 Umieść kabel karty rozszerzeń VGA i kabel wyświetlacza w prowadnicach na wentylatorze. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 67

68 4 Podłącz kabel karty rozszerzeń VGA [1] i kabel wyświetlacza [2] do płyty systemowej. Kolejne kroki 1 Zainstaluj akumulator. 2 Zainstaluj pokrywę dolną. 3 Zainstaluj kartę pamięci SD. 4 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. płyta przycisku zasilania Wymontowywanie zespołu przycisku zasilania Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj wentylator systemowy. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. Kroki 1 Otwórz zatrzask i odłącz kabel płyty przycisku zasilania od płyty systemowej [1]. 2 Odklej taśmę przewodzącą od płyty przycisku zasilania [2]. 68 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

69 3 Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące płytę przycisku zasilania do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [3]. 4 Wyjmij płytę przycisku zasilania razem z kablem z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 69

70 Instalowanie zespołu przycisku zasilania Kroki 1 Umieść płytę przycisku zasilania w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące płytę przycisku zasilania do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 70 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

71 3 Przyklej kabel przycisku zasilania do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Podłącz kabel przycisku zasilania do płyty systemowej i zamknij zatrzask, aby zamocować kabel [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 71

72 Kolejne kroki 1 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 2 Zainstaluj wentylator systemowy. 3 Zainstaluj akumulator. 4 Zainstaluj pokrywę dolną. 5 Zainstaluj kartę pamięci SD. 6 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Płyta systemowa Wymontowywanie płyty systemowej Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj moduły pamięci. 7 Wymontuj dysk SSD. 8 Wymontuj wentylator systemowy. 9 Wymontuj radiator. 72 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

73 10 Wymontuj zestaw wyświetlacza. Kroki 1 Odłącz następujące kable od płyty systemowej: a Płyta przycisku zasilania [1]. b edp [2]. c Płyta I/O [3]. d Dysk twardy [4]. e Tabliczka dotykowa [5]. f Klawiatura [6]. 2 Odłącz następujące kable od płyty systemowej: a Wejście prądu stałego [1, 2]. b Głośnik [3]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 73

74 3 Wykręć dwie śruby (M2x3) i dwie śruby (M2x2) mocujące płytę systemową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Wyjmij płytę systemową z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. 74 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

75 Instalowanie płyty systemowej Kroki 1 Dopasuj otwór na śrubę w płycie systemowej do otworu w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 2 Wkręć dwie śruby (M2x3) i dwie śruby (M2x2) mocujące płytę systemową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 75

76 3 Podłącz kable następujących urządzeń do płyty systemowej: a Wejście prądu stałego [1, 2]. b Głośnik [3]. 76 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

77 4 Podłącz kable następujących urządzeń do płyty systemowej: a Płyta przycisku zasilania [1]. b edp [2]. c Płyta I/O [3]. d Dysk twardy [4]. e Tabliczka dotykowa [5]. f Klawiatura [6]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 77

78 Kolejne kroki 1 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 2 Zainstaluj radiator. 3 Zainstaluj wentylator systemowy. 4 Zainstaluj dysk SSD. 5 Zainstaluj pamięć 6 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 7 Zainstaluj akumulator. 8 Zainstaluj pokrywę dolną. 9 Zainstaluj kartę pamięci SD. 10 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Zestaw wyświetlacza Wymontowywanie zestawu wyświetlacza Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 78 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

79 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. Kroki 1 Odklej taśmę mocującą antenę sieci bezprzewodowej i odłącz antenę od płyty systemowej [1]. 2 Odłącz kabel wyświetlacza od złącza na płycie systemowej [2, 3]. 3 Wyjmij kabel wyświetlacza z prowadnic w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 4 Wykręć cztery śruby (M2,5x5) mocujące lewy i prawy zawias do płyty systemowej oraz zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 79

80 5 Unieś zestaw podparcia dłoni i klawiatury pod kątem [1]. 6 Unieś zawiasy, aby uwolnić zestaw podparcia dłoni i klawiatury z zestawu wyświetlacza [2]. 80 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

81 7 Przesuń i wyjmij zestaw podparcia dłoni i klawiatury z zestawu wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 81

82 8 Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności pozostaje zestaw wyświetlacza. 82 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

83 Instalowanie zestawu wyświetlacza Informacje na temat zadania Kroki UWAGA: Przed zainstalowaniem zestawu wyświetlacza na zestawie podparcia dłoni i klawiatury upewnij się, że zawiasy są otwarte pod maksymalnym kątem. 1 Umieść zestaw podparcia dłoni i klawiatury pod zawiasami zestawu wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 83

84 2 Dociśnij zawiasy na płycie systemowej oraz zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 3 Osadź zestaw podparcia dłoni i klawiatury na zestawie wyświetlacza [2]. 84 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

85 4 Umieść kabel wyświetlacza w prowadnicach w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1]. 5 Wkręć cztery śruby (M2,5x5) mocujące lewy i prawy zawias do płyty systemowej oraz zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 85

86 6 Podłącz kable antenowe sieci bezprzewodowej i przyklej taśmę mocującą je do płyty systemowej [1]. 7 Podłącz kabel wyświetlacza do złącza na płycie systemowej [2, 3]. 86 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

87 Kolejne kroki 1 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 2 Zainstaluj akumulator. 3 Zainstaluj pokrywę dolną. 4 Zainstaluj kartę pamięci SD. 5 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Osłona wyświetlacza Wymontowywanie oprawy wyświetlacza Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. Kroki 1 Naciśnij boki pokrywy zawiasu wyświetlacza i zdejmij ją z tylnej pokrywy wyświetlacza. 2 Podważ wewnętrzne krawędzie osłony wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 87

88 3 Zdejmij osłonę z zestawu wyświetlacza. 88 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

89 Instalowanie osłony wyświetlacza Kroki 1 Dopasuj osłonę wyświetlacza do tylnej pokrywy wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 89

90 2 Delikatnie wciśnij osłonę wyświetlacza na miejsce. 90 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

91 Kolejne kroki 1 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 2 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 3 Zainstaluj akumulator. 4 Zainstaluj pokrywę dolną. 5 Zainstaluj kartę pamięci SD. 6 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Panel wyświetlacza Wymontowywanie panelu wyświetlacza Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. 7 Wymontuj osłonę wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 91

92 Kroki 1 Wykręć cztery śruby (M2x2,5) mocujące panel wyświetlacza do pokrywy tylnej wyświetlacza [1]. 2 Ostrożnie unieś panel wyświetlacza i odwróć go [2]. 3 Odklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do tyłu panelu wyświetlacza [1]. 4 Otwórz zatrzask i odłącz kabel wyświetlacza od złącza kabla panelu wyświetlacza [2]. 5 Wyjmij panel wyświetlacza z pokrywy tylnej wyświetlacza [3]. 92 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

93 UWAGA: Nie ciągnij ani nie odrywaj taśmy elastycznej od panelu wyświetlacza. Nie ma potrzeby oddzielać wsporników od panelu. 6 Po wykonaniu powyższych czynności pozostaje panel wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 93

94 Instalowanie panelu wyświetlacza Kroki 1 Połóż panel wyświetlacza na płaskiej i czystej powierzchni. 94 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

95 2 Podłącz kabel wyświetlacza do złącza z tyłu panelu wyświetlacza i zamknij zaczep, aby zamocować kabel [1]. 3 Przyklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do tyłu panelu wyświetlacza [2]. 4 Odwróć panel wyświetlacza i umieść go na tylnej pokrywie wyświetlacza [3]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 95

96 5 Dopasuj otwory na śruby w panelu wyświetlacza do otworów w pokrywie tylnej wyświetlacza [1]. 6 Wkręć cztery śruby (M2x2,5) mocujące panel wyświetlacza do pokrywy tylnej wyświetlacza [2]. 96 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

97 Kolejne kroki 1 Zainstaluj osłonę wyświetlacza. 2 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 3 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 4 Zainstaluj akumulator. 5 Zainstaluj pokrywę dolną. 6 Zainstaluj kartę pamięci SD. 7 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Zawiasy wyświetlacza Wymontowywanie zawiasów wyświetlacza Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. 7 Wymontuj osłonę wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 97

98 8 Wymontuj panel wyświetlacza. Kroki 1 Wykręć sześć śrub (M2,5x2,5) i dwie śruby (M2x2,5), które mocują zawiasy do pokrywy tylnej wyświetlacza [1]. 2 Zdejmij zawiasy i wsporniki z pokrywy tylnej wyświetlacza [2]. Instalowanie zawiasów wyświetlacza Kroki 1 Dopasuj otwory na śruby w zawiasach i wspornikach do otworów w pokrywie tylnej wyświetlacza [1]. 2 Wkręć sześć śrub (M2,5x2,5) i dwie śruby (M2x2,5) mocujące zawiasy do pokrywy tylnej wyświetlacza [2]. 98 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

99 Kolejne kroki 1 Zainstaluj panel wyświetlacza. 2 Zainstaluj osłonę wyświetlacza. 3 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 4 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 5 Zainstaluj akumulator. 6 Zainstaluj pokrywę dolną. 7 Zainstaluj kartę pamięci SD. 8 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Kabel wyświetlacza Wymontowywanie i instalowanie komponentów 99

100 Wymontowywanie kabla wyświetlacza Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. 7 Wymontuj osłonę wyświetlacza. 8 Wymontuj panel wyświetlacza. Kroki 1 Wyjmij kabel kamery i kabel wyświetlacza z prowadnic w pokrywie tylnej wyświetlacza [1, 2]. 2 Odklej taśmę mocującą kabel kamery [3, 4, 5]. 3 Wyjmij kabel kamery i kabel wyświetlacza z zestawu tylnej pokrywy wyświetlacza. 100 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

101 Instalowanie kabla wyświetlacza Kroki 1 Umieść kabel wyświetlacza i kabel kamery w tylnej pokrywie wyświetlacza. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 101

102 2 Umieść kabel wyświetlacza i kabel kamery w prowadnicach na zestawie pokrywy wyświetlacza i anteny [1, 2]. 3 Przyklej taśmę mocującą kabel kamery [3, 4, 5]. 102 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

103 Kolejne kroki 1 Zainstaluj panel wyświetlacza. 2 Zainstaluj osłonę wyświetlacza. 3 Zainstaluj zestaw wyświetlacza 4 Zainstaluj kartę sieci WLAN. 5 Zainstaluj akumulator. 6 Zainstaluj pokrywę dolną. 7 Zainstaluj kartę pamięci SD. 8 Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera. Kamera Wymontowywanie kamery Wymagania 1 Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. 2 Wymontuj kartę pamięci SD. 3 Wymontuj pokrywę dolną. 4 Wymontuj akumulator. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 103

104 5 Wymontuj kartę sieci WLAN. 6 Wymontuj zestaw wyświetlacza. 7 Wymontuj osłonę wyświetlacza. 8 Wymontuj panel wyświetlacza. Kroki 1 Rysikiem z tworzywa sztucznego delikatnie podważ kamerę i wyjmij ją z pokrywy tylnej wyświetlacza [1]. 2 Odłącz kabel kamery od modułu kamery [2]. 3 Wyjmij moduł kamery z pokrywy wyświetlacza [3]. 1 Follow the below procedure to remove the camera in systems with the Touch functionality. 4 Zdejmij taśmę mocującą kamerę do pokrywy wyświetlacza [1]. 5 Wyjmij moduł kamery z pokrywy wyświetlacza [2]. 104 Wymontowywanie i instalowanie komponentów

105 Instalowanie kamery Kroki 1 Za pomocą wypustki prowadzącej przyklej moduł kamery do pokrywy wyświetlacza [1]. 2 Umieść kabel kamery w prowadnicach [2]. 3 Podłącz kabel kamery do modułu kamery [3]. Wymontowywanie i instalowanie komponentów 105

Inspiron 11. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P24T Typ regulacji: P24T001

Inspiron 11. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P24T Typ regulacji: P24T001 Inspiron 11 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 11 3162 Model regulacji: P24T Typ regulacji: P24T001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 17 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 17 5767 Model regulacji: P32E Typ regulacji: P32E001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001 Inspiron 15 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-5567 Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001 Inspiron 15 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-5567 Model regulacji: P66F Typ regulacji: P66F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Gaming Instrukcja serwisowa

Inspiron Gaming Instrukcja serwisowa Inspiron 15 7000 Gaming Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-7567 Model regulacji: P65F Typ regulacji: P65F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która

Bardziej szczegółowo

Alienware 15 R3 Instrukcja serwisowa

Alienware 15 R3 Instrukcja serwisowa Alienware 15 R3 Instrukcja serwisowa Model komputera: Alienware 15 R3 Model regulacji: P69F Typ regulacji: P69F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 17 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 17 5767 Model regulacji: P32E Typ regulacji: P32E001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 15 3000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-3565 Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

XPS 13 Instrukcja serwisowa

XPS 13 Instrukcja serwisowa XPS 13 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 13 9350 Model regulacji: P54G Typ regulacji: P54G002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej

Bardziej szczegółowo

XPS 13 Instrukcja serwisowa

XPS 13 Instrukcja serwisowa XPS 13 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 9343 Model regulacji: P54G Typ regulacji: P54G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 15 7000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-7570 Model regulacji: P70F Typ regulacji: P70F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS 9550 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS 9550 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001 XPS 15 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 9550 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 XPS 15 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 15-9570 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series Inspiron 15 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15 3541/Inspiron 15 3542/ Inspiron 15 3543 Model regulacji: P40F Typ regulacji: P40F001/P40F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15 Gaming Instrukcja serwisowa

Inspiron 15 Gaming Instrukcja serwisowa Inspiron 15 Gaming Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-7566 Model regulacji: P65F Typ regulacji: P65F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 11 3000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 11 3169 Model regulacji: P25T Typ regulacji: P25T002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010

Dell Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010 Dell Vostro 3580 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Inspiron dla graczy Instrukcja serwisowa

Inspiron dla graczy Instrukcja serwisowa Inspiron 15 5000 dla graczy Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-5577 Model regulacji: P57F Typ regulacji: P57F003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość,

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010

Dell Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010 Dell Vostro 3583 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Inspiron. Instrukcja użytkownika. Model komputera: Inspiron Model wg normy: P28F Typ wg normy: P28F001

Dell Inspiron. Instrukcja użytkownika. Model komputera: Inspiron Model wg normy: P28F Typ wg normy: P28F001 Dell Inspiron Instrukcja użytkownika Model komputera: Inspiron Model wg normy: P28F Typ wg normy: P28F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa. Seria Model komputera: Inspiron 7547 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa. Seria Model komputera: Inspiron 7547 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001 Inspiron 15 Seria 7000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 7547 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2 w 1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P30E Typ regulacji: P30E001

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2 w 1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P30E Typ regulacji: P30E001 Inspiron 17 7000 2 w 1 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 17-7773 Model regulacji: P30E Typ regulacji: P30E001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 XPS 15 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 15-9570 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

XPS 13 Instrukcja serwisowa

XPS 13 Instrukcja serwisowa XPS 13 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 9360 Model regulacji: P54G Typ regulacji: P54G002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15. Podręcznik właściciela Series. Model komputera: Inspiron 5547 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001

Inspiron 15. Podręcznik właściciela Series. Model komputera: Inspiron 5547 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Podręcznik właściciela Model komputera: Inspiron 5547 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F003

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F003 XPS 15 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 15-7590 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001

XPS 15. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001 XPS 15 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 15 9560 Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 11 3000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 11 3179 Model regulacji: P25T Typ regulacji: P25T002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 15 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 5570 Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron 7548 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron 7548 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001 Inspiron 15 7000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 7548 Model regulacji: P41F Typ regulacji: P41F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która

Bardziej szczegółowo

XPS 15. Instrukcja użytkownika. Model komputera: XPS 9530 Model wg normy: P31F Typ wg normy: P31F001

XPS 15. Instrukcja użytkownika. Model komputera: XPS 9530 Model wg normy: P31F Typ wg normy: P31F001 XPS 5 Instrukcja użytkownika Model komputera: XPS 9530 Model wg normy: P3F Typ wg normy: P3F00 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron 5548 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001

Inspiron 15. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron 5548 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 5548 Model regulacji: P39F Typ regulacji: P39F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29E Typ regulacji: P29E002

Dell Precision Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29E Typ regulacji: P29E002 Dell Precision 7720 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P29E Typ regulacji: P29E002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2 w 1. Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2 w 1. Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001 Inspiron 13 5000 2 w 1 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S

Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S Instrukcja serwisowa komputera NTT Business W903S Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer. PRZESTROGA: Napis PRZESTROGA

Bardziej szczegółowo

Inspiron 20. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B003

Inspiron 20. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B003 Inspiron 20 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 20 3059 Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2-in-1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P58F Typ regulacji: P58F001

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2-in-1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P58F Typ regulacji: P58F001 Inspiron 15 5000 2-in-1 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 15-5578 Model regulacji: P58F Typ regulacji: P58F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron 24. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C003

Inspiron 24. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C003 Inspiron 24 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 24 3459 Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron 20. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B002

Inspiron 20. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 20 3052 Model regulacji: W15B Typ regulacji: W15B002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron 24. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C004

Inspiron 24. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 24 5459 Model regulacji: W12C Typ regulacji: W12C004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Dell XPS 12 Instrukcja użytkownika Model komputera: XPS 9Q23 Model zgodny z normą: P20S Typ zgodny z normą: P20S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która

Bardziej szczegółowo

Inspiron 11. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P25T Typ regulacji: P25T001

Inspiron 11. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P25T Typ regulacji: P25T001 Inspiron 11 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 11 3168 Model regulacji: P25T Typ regulacji: P25T001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2-in-1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001

Inspiron Instrukcja serwisowa. 2-in-1. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001 Inspiron 13 5000 2-in-1 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 13-5378 Model regulacji: P69G Typ regulacji: P69G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

XPS 12. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: T02H Typ regulacji: T02H001

XPS 12. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: T02H Typ regulacji: T02H001 XPS 12 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 12 9250 Model regulacji: T02H Typ regulacji: T02H001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny Inspiron do gier Instrukcja serwisowa

Komputer stacjonarny Inspiron do gier Instrukcja serwisowa Komputer stacjonarny Inspiron do gier Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 5680 Model regulacji: D27M Typ regulacji: D27M002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość,

Bardziej szczegółowo

Inspiron 13. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P57G Typ regulacji: P57G001

Inspiron 13. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: P57G Typ regulacji: P57G001 Inspiron 13 7000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 13 7348 Model regulacji: P57G Typ regulacji: P57G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Dell Precision Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P34E Typ regulacji: P34E002

Dell Precision Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P34E Typ regulacji: P34E002 Dell Precision 7740 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P34E Typ regulacji: P34E002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 22 3000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 22 3264 Model regulacji: W17B Typ regulacji: W17B003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa

Inspiron Instrukcja serwisowa Inspiron 22-3280 Instrukcja serwisowa Model regulacji: W19B Typ regulacji: W19B003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 3590 (z napędem optycznym)

Dell Vostro 3590 (z napędem optycznym) Dell Vostro 3590 (z napędem optycznym) Instrukcja serwisowa Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F010 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

XPS 13. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G001

XPS 13. Instrukcja serwisowa. Model komputera: XPS Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G001 XPS 13 Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 13 9370 Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dell XPS 12. Instrukcja użytkownika. Model komputera: XPS 9Q33/9Q34 Model zgodny z przepisami prawa: P20S Typ zgodny z przepisami prawa: P20S002

Dell XPS 12. Instrukcja użytkownika. Model komputera: XPS 9Q33/9Q34 Model zgodny z przepisami prawa: P20S Typ zgodny z przepisami prawa: P20S002 Dell XPS Instrukcja użytkownika Model komputera: XPS 9Q33/9Q34 Model zgodny z przepisami prawa: P0S Typ zgodny z przepisami prawa: P0S00 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną

Bardziej szczegółowo

Inspiron 3668 Instrukcja serwisowa

Inspiron 3668 Instrukcja serwisowa Inspiron 3668 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 3668 Model regulacji: D19M Typ regulacji: D19M003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej

Bardziej szczegółowo

XPS Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M001

XPS Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M001 XPS 8930 Instrukcja serwisowa Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Inspiron 22. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W17B Typ regulacji: W17B001

Inspiron 22. Instrukcja serwisowa Series. Model komputera: Inspiron Model regulacji: W17B Typ regulacji: W17B001 Inspiron 22 3000 Series Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 22 3265 Model regulacji: W17B Typ regulacji: W17B001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację,

Bardziej szczegółowo

Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F009

Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F009 Vostro 3584 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P75F Typ regulacji: P75F009 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

XPS 13 laptop konwertowalny

XPS 13 laptop konwertowalny XPS 13 laptop konwertowalny Instrukcja serwisowa Model komputera: XPS 9365 Model regulacji: P71G Typ regulacji: P71G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która

Bardziej szczegółowo

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001

Inspiron Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001 Inspiron 7590 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Dell Precision 3431 Small Form Factor

Dell Precision 3431 Small Form Factor Dell Precision 3431 Small Form Factor Instrukcja serwisowa Model regulacji: D11S Typ regulacji: D11S004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Dell Inspiron M4040/ 14-N4050

Podręcznik użytkownika Dell Inspiron M4040/ 14-N4050 Podręcznik użytkownika Dell Inspiron M4040/ 14-N4050 Model: P22G Typ: P22G001; P22G002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje na ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje.

Dell Vostro V130. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje. Dell Vostro V130 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Inspiron Service Manual. Regulatory Model: P85F Regulatory Type: P85F001

Inspiron Service Manual. Regulatory Model: P85F Regulatory Type: P85F001 Inspiron 5584 Service Manual Regulatory Model: P85F Regulatory Type: P85F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Latitude w 1. Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S001

Latitude w 1. Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S001 Latitude 5289 2 w 1 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Instrukcja użytkownika Dell Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P18T Typ regulacji: P18T002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

OptiPlex XE3 Tower. Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D18M Typ regulacji: D18M005

OptiPlex XE3 Tower. Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D18M Typ regulacji: D18M005 OptiPlex XE3 Tower Instrukcja serwisowa Model regulacji: D18M Typ regulacji: D18M005 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001

Vostro Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001 Vostro 7590 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P83F Typ regulacji: P83F001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S002

Dell Latitude Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S002 Dell Latitude 7390 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002

Dell Vostro Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002 Dell Vostro 15 3568 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S001

Dell Latitude Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S001 Dell Latitude 7280 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P28S Typ regulacji: P28S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Precision Tower Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M003

Precision Tower Instrukcja serwisowa. Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M003 Precision Tower 3630 Instrukcja serwisowa Model regulacji: D24M Typ regulacji: D24M003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 430 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 430 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 430 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Instrukcja użytkownika

Dell Latitude 14 Rugged 5414 Instrukcja użytkownika Dell Latitude 14 Rugged 5414 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P46G Typ regulacji: P46G002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Vostro Service Manual (with optical drive) Regulatory Model: P75F Regulatory Type: P75F011

Vostro Service Manual (with optical drive) Regulatory Model: P75F Regulatory Type: P75F011 Vostro 3582 Service Manual (with optical drive) Regulatory Model: P75F Regulatory Type: P75F011 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Dell Edge Gateway. Instrukcja serwisowa. Seria 5000

Dell Edge Gateway. Instrukcja serwisowa. Seria 5000 Dell Edge Gateway Seria 5000 Instrukcja serwisowa Model komputera: Dell Edge Gateway 5000/5100 Model regulacji: N01G/N02G Typ regulacji: N01G001/N02G001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA

Bardziej szczegółowo

Inspiron 3650 Instrukcja serwisowa

Inspiron 3650 Instrukcja serwisowa Inspiron 3650 Instrukcja serwisowa Model komputera: Inspiron 3650 Model regulacji: D19M Typ regulacji: D19M002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje

Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje Ostrzeżenie OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Latitude E6400 Instrukcja konfiguracji i funkcje 1 2 3 4 24 25

Bardziej szczegółowo

Precision Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002

Precision Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 Precision 5530 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P56F Typ regulacji: P56F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002

Dell Vostro Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002 Dell Vostro 15 3568 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P63F Typ regulacji: P63F002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

XPS Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G003

XPS Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G003 XPS 13 7390 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P82G Typ regulacji: P82G003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Alienware Alpha R2 Program konfiguracji systemu i dane techniczne

Alienware Alpha R2 Program konfiguracji systemu i dane techniczne Alienware Alpha R2 Program konfiguracji systemu i dane techniczne Model komputera: Alienware Alpha R2 Model regulacji: D07U Typ regulacji: D07U002/ D07U003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 7070 Small Form Factor

Dell OptiPlex 7070 Small Form Factor Dell OptiPlex 7070 Small Form Factor Instrukcja serwisowa Model regulacji: D11S Typ regulacji: D11S004 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Latitude w 1. Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S002

Latitude w 1. Instrukcja użytkownika. Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S002 Latitude 7390 2 w 1 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S002 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P98G Typ regulacji: P98G003

Dell Latitude Instrukcja serwisowa. Model regulacji: P98G Typ regulacji: P98G003 Dell Latitude 5401 Instrukcja serwisowa Model regulacji: P98G Typ regulacji: P98G003 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude w 1

Dell Latitude w 1 Dell Latitude 7389 2 w 1 Instrukcja użytkownika Model regulacji: P29S Typ regulacji: P29S001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo