układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora"

Transkrypt

1 Centrala C1 warianty pracy (1) tryb pow. zewnętrznego - ZIMA (2) tryb pow. zewnętrznego - LATO dane ogólne spręż dyspozycjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny 228 / / 227 Pa prędkość powietrza nawiew / wywiew 1,65 / 1,63 1,62 / 1,59 m/s ciąg nawiewny króciec powietrza zewnętrznego temperatura powietrza -18,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* materiał polipropylen sprawność temperaturowa 90,4 82,0 % odzysk wilgoci % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 18,4 30,0 / 26,9 C wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / / 53 % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 93,6 6,5 kw temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 22,3 / -12,1 26,3 / 29,4 C wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 39 / / 45 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw Pa moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 93,6 6,5 kw napędu natężenie nominalne 4,8 A moc nominalna 2,90 kw m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,4 K pobór mocy 1,73 1,79 kw pobor mocy przy czystych filtrach 1,37 1,42 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 2,32 2,41 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 1 filtr nawiewu F7 spadek ciśnienia początkowy Pa

2 spadek ciśnienia Pa nagrzewnica wodna czynnik grzewczy woda sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające pojemność wymiennika 5,18 l m³/h spadek ciśnienia Pa temperatura powietrza (wlot / wylot) 18,8 / 22,0 -- / -- C temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / -- C strumień wody 1,38 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) 4,5 -- kpa strumień wody zasilającej / powrotnej 0,12 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) na zaworze 4,8 -- kpa moc grzewcza 6,5 -- kw króciec powietrza nawiewanego temperatura powietrza 22,0 27,3 C wilgotność powietrza % m³/h ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego temperatura powietrza 22,0 26,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr pow. wywiewanego M5 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu natężenie nominalne 4,8 A moc nominalna 2,90 kw m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 K pobór mocy 1,31 1,32 kw pobor mocy przy czystych filtrach 1,13 1,14 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 1,75 1,78 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 1 regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego

3 temperatura powietrza -12,1 29,4 C wilgotność powietrza % m³/h Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r. UOC inny stopień odzysku ciepła 89,9 % przeniesienie 2,3 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 1,7 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 90 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 89 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) V2 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 9,6 A moc przyłączona Smax 6,7 kva zasilanie sieciowe poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 83 db(a) poziom mocy akustycznej - 82 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 67 db(a) zewnętrznego poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 78 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 73 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 75 db(a) poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 59 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 53 db(a) * Regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła wykonany z dwóch mas akumulacyjnych omywanych naprzemiennie powietrzem usuwanym lub powietrzem nawiewanym, wyposażony w zestaw przepustnic mechanicznych oraz przepustnic dynamicznych.

4 Centrala C2 warianty pracy (1) praca z obejściem wymiennika krzyżowego ZIMA (2) praca z obejściem wymiennika krzyżowego LATO dane ogólne spręż dyspozycjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny 200 / / 200 Pa prędkość powietrza nawiew / wywiew 1,58 / 1,69 1,58 / 1,69 m/s ciąg nawiewny króciec powietrza zewnętrznego temperatura powietrza -18,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa rekuperator materiał polipropylen sprawność temperaturowa 88,3 81,0 % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 21,1 30,0 / 27,0 C wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / 5 45 / 54 % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 74,7 5,9 kw temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 26,3 / 0,9 26,3 / 29,1 C wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 39 / / 46 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h strumień masowy pow. wywiewanego 2,04 2,03 kg/s moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 74,7 5,9 kw napędu natężenie nominalne 4,5 A moc nominalna 2,90 kw m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,2 0,3 K pobór mocy 1,34 1,38 kw pobor mocy przy czystych filtrach 1,14 1,19 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 1,94 2,01 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 1 nagrzewnica wodna czynnik grzewczy woda sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające pojemność wymiennika 5,18 l

5 m³/h spadek ciśnienia Pa strumień wody przez zawór 1,38 -- m³/h temperatura powietrza (wlot / wylot) 21,3 / 26,0 -- / -- C temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / -- C strumień wody 1,38 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) 4,3 -- kpa spadek ciśnienia (woda) na zaworze 4,8 -- kpa moc grzewcza 8,9 -- kw króciec powietrza nawiewanego temperatura powietrza 26,0 27,2 C wilgotność powietrza 4 53 % m³/h ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego temperatura powietrza 26,0 26,0 C wilgotność powietrza % strumień objętościowy powietrza m³/h filtr pow. wywiewanego M5 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu natężenie nominalne 4,5 A moc nominalna 2,90 kw strumień objętościowy powietrza m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 K sprawność systemu (statyczna/całkowita) 64,1 / 68,0 64,5 / 69,0 % pobór mocy 1,66 1,48 kw pobor mocy przy czystych filtrach 1,45 1,28 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 2,37 2,12 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 2 1 rekuperator parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego temperatura powietrza 0,9 29,1 C wilgotność powietrza % m³/h Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r.

6 UOC inny stopień odzysku ciepła 77,9 % stopień wewnętrznych przecieków powietrza 0,4 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 2,1 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 78 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 75 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasy energooszczędności Centrala odpowiada wymogom klasy energooszczędności: klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) A+ V2 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 9 A moc przyłączona Smax 6,2 kva zasilanie sieciowe poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 81 db(a) poziom mocy akustycznej - 83 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 60 db(a) zewnętrznego poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 78 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 74 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 68 db(a) poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 54 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 49 db(a)

7 Centrala C3, Centrala C4 warianty pracy (1) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją ZIMA (2) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją ŚREDNIA ROCZNA (3) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją WG VDI 2089 (4) free cooling z 100% pow. zewn. PRZEWIETRZANIE LETNIE dane ogólne spręż dyspozycyjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny prędkość powietrza nawiew / wywiew 1,99 / 1,98 ciąg nawiewny (3) (4) 258 / / / / 399 Pa 2,00 / 1,98 1,99 / 1,98 2,39 / 2,39 króciec powietrza zewnętrznego (3) (4) temperatura powietrza -18,0 8,6 15,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 (3) (4) spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa rekuperator materiał polipropylen (3) (4) sprawność temperaturowa 98,0 89,7 82,0 0,0 % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 8,6 / 28,1 15,0 / 30,0 / C 29,3 27,6 30,0 wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / 3 85 / / / 45 % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - 175,3 145,6 118,3 0,0 kw nawiewanego temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 30,3 / 5,6 30,3 / 30,3 / 30,3 / C 17,0 19,3 30,3 wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 54 / / / / 54 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw Pa moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 175,3 145,6 118,3 0,0 kw ilość skroplin: wywiew - pow. usuw. 118,7 65,8 20,1 0,0 kg/h Sekcja rekuperatora wyposażona w obustronny bypass (na nawiewie i na wywiewie) przepustnica recyrkulacyjna (3) (4) strumień objętościowy m³/h stosunek mieszania % temperatura powietrza - wlot 29,3 28, C wilgotność względna powietrza - wlot % temperatura powietrza - wylot 29,9 28, C wilgotność względna powietrza - wylot % napędu m/s

8 natężenie nominalne 3x 7,7 A moc nominalna 3x 5,00 kw (3) (4) strumień objętościowy powietrza 3x x x x m³/h 3x x x x m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,2 0,3 0,3 0,3 K pobór mocy 3x 2,17 3x 2,64 3x 2,91 3x 3,74 kw pobor mocy przy czystych filtrach 3x 1,84 3x 2,28 3x 2,58 3x 3,37 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 8,68 10,36 11,38 14,53 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP nagrzewnica wodna czynnik grzewczy woda sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające pojemność wymiennika 40,99 l (3) (4) m³/h spadek ciśnienia Pa strumień wody przez zawór 5,66 5,64 5,63 -- m³/h temperatura powietrza (wlot / wylot) 30,1 / 28,8 / 27,9 / -- / -- C 40,4 34,5 33,2 temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / / / -- C strumień wody 5,66 5,64 5,63 -- m³/h prędkość przepływu po stronie wodnej 0,50 0,50 0,50 -- m/s spadek ciśnienia (woda) 4,6 4,7 4,7 -- kpa strumień wody zasilającej / powrotnej 2,72 1,28 1,16 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) na zaworze 5,1 5,1 5,1 -- kpa moc grzewcza 97,3 53,7 50,0 -- kw króciec powietrza nawiewanego (3) (4) temperatura powietrza 40,4 34,5 33,2 30,3 C wilgotność powietrza % m³/h spręż dyspozycyjny Pa ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego (3) (4) temperatura powietrza 30,0 30,0 30,0 30,0 C wilgotność powietrza % strumień objętościowy powietrza m³/h filtr pow. wywiewanego typ filtr kieszeniowy M5 (3) (4) spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu natężenie nominalne 3x 7,7 A moc nominalna 3x 5,00 kw

9 (3) (4) strumień objętościowy powietrza 3x x x x m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 0,3 0,3 K sprawność systemu (statyczna/całkowita) 65,9 / 66,5 / 66,6 / 67,3 / % 70,0 70,0 70,0 72,0 pobór mocy 3x 2,39 3x 2,77 3x 2,95 3x 3,67 kw pobor mocy przy czystych filtrach 3x 2,06 3x 2,46 3x 2,65 3x 3,34 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 9,47 10,86 11,57 14,24 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP przepustnica recyrkulacyjna parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny rekuperator parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego (3) (4) temperatura powietrza 5,6 17,0 19,3 30,3 C wilgotność powietrza % m³/h Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r. UOC inny stopień odzysku ciepła 78,1 % stopień wewnętrznych przecieków powietrza 0,4 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 0,9 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 78 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 74 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) V5 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 46,2 A moc przyłączona Smax 32 kva zasilanie sieciowe poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 93 db(a) poziom mocy akustycznej - 92 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 83 db(a) zewnętrznego poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 90 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 83 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 92 db(a) usuwanego poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 66 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 61 db(a)

10 Centrala C5 warianty pracy (1) tryb pow. zewnętrznego - ZIMA (2) tryb pow. zewnętrznego - LATO dane ogólne spręż dyspozycyjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny 140 / / 125 Pa prędkość powietrza nawiew / wywiew 1,29 / 1,29 1,26 / 1,26 m/s ciąg nawiewny króciec powietrza zewnętrznego temperatura powietrza -18,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* materiał polipropylen sprawność temperaturowa 91,0 82,6 % odzysk wilgoci % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 18,6 30,0 / 26,9 C wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / / 54 % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 58,2 4,1 kw temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 22,2 / -11,7 26,2 / 29,3 C wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 39 / / 46 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h strumień masowy pow. wywiewanego 1,23 1,21 kg/s spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw Pa moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 58,2 4,1 kw napędu natężenie nominalne 3,3 A moc nominalna 1,95 kw strumień objętościowy powietrza m³/h m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 K pobór mocy 0,77 0,81 kw pobor mocy przy czystych filtrach 0,64 0,68 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 1,08 1,14 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 1 nagrzewnica wodna

11 czynnik grzewczy sposób podłączenia zaworu woda + 34% glikol etylenowy podłączenie mieszające m³/h spadek ciśnienia Pa strumień wody przez zawór 0,50 -- m³/h temperatura powietrza (wlot / wylot) 18,9 / 22,0 -- / -- C temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / -- C strumień wody 0,50 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) 9,1 -- kpa strumień wody zasilającej / powrotnej 0,08 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) na zaworze 10,0 -- kpa moc grzewcza 3,9 -- kw regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* temperatura powietrza 22,0 27,2 C wilgotność powietrza % m³/h ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego temperatura powietrza 22,0 26,0 C wilgotność powietrza % strumień objętościowy powietrza m³/h filtr pow. wywiewanego M5 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu natężenie nominalne 3,3 A moc nominalna 1,95 kw strumień objętościowy powietrza m³/h m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa prędkość obrotowa /min przyrost temperatury na wentylatorze 0,2 0,2 K sprawność systemu (statyczna/całkowita) 58,3 / 63,3 58,6 / 63,3 % pobór mocy 0,71 0,72 kw pobor mocy przy czystych filtrach 0,56 0,57 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 0,99 1,01 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 1 regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego temperatura powietrza -11,7 29,3 C

12 wilgotność powietrza % m³/h Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r. UOC inny stopień odzysku ciepła 89,9 % przeniesienie 2,8 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 1,3 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 90 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 88 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) V1 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 6,6 A moc przyłączona Smax 4,6 kva zasilanie sieciowe poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 79 db(a) poziom mocy akustycznej - 78 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 62 db(a) zewnętrznego poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 76 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 68 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 71 db(a) poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 52 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 47 db(a) * Regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła wykonany z dwóch mas akumulacyjnych omywanych naprzemiennie powietrzem usuwanym lub powietrzem nawiewanym, wyposażony w zestaw przepustnic mechanicznych oraz przepustnic dynamicznych.

13 Centrala C6 warianty pracy (1) tryb pow. zewnętrznego - ZIMA (2) tryb pow. zewnętrznego - LATO dane ogólne spręż dyspozycyjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny 232 / / 351 Pa ciąg nawiewny króciec powietrza zewnętrznego temperatura powietrza -18,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* materiał polipropylen sprawność temperaturowa 91,7 83,1 % odzysk wilgoci % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 13,5 30,0 / 27,0 C wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / / 53 % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 303,8 25,1 kw temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 16,3 / -12,9 26,3 / 29,3 C wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 39 / / 46 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw Pa moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 303,8 25,1 kw napędu natężenie nominalne 2x 8,0 A moc nominalna 2x 5,00 kw strumień objętościowy powietrza 2x x m³/h 2x x m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 K sprawność systemu (statyczna/całkowita) 58,6 / 67,3 61,3 / 68,8 % pobór mocy 2x 3,02 2x 3,03 kw pobor mocy przy czystych filtrach 2x 2,69 2x 2,69 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 7,15 7,47 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 2 2 nagrzewnica wodna ilość rzędów 2

14 czynnik grzewczy woda sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające strumień objęt. powietrza na wlocie m³/h m³/h spadek ciśnienia Pa temperatura powietrza (wlot / wylot) 13,8 / 16,0 -- / -- C temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / -- C strumień wody 4,81 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) 3,8 -- kpa spadek ciśnienia (woda) na zaworze 5,8 -- kpa moc grzewcza 17,5 -- kw króciec powietrza nawiewanego temperatura powietrza 16,0 27,3 C wilgotność powietrza % m³/h ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego temperatura powietrza 16,0 26,0 C wilgotność powietrza % strumień objętościowy powietrza m³/h filtr pow. wywiewanego M5 spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu natężenie nominalne 2x 8,0 A moc nominalna 2x 5,00 kw strumień objętościowy powietrza 2x x m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,3 K pobór mocy 2x 3,55 2x 3,52 kw pobor mocy przy czystych filtrach 2x 3,23 2x 3,18 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 8,57 8,74 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 2 2 regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła* parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego temperatura powietrza -12,9 29,3 C wilgotność powietrza % m³/h dane ogólne

15 Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r. UOC inny stopień odzysku ciepła 89,9 % przeniesienie 3,2 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 0,9 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 90 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 88 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) V4 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 32 A moc przyłączona Smax 22,2 kva zasilanie sieciowe poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 91 db(a) poziom mocy akustycznej - 92 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. 74 db(a) zewnętrznego poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 88 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 83 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 85 db(a) poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 67 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 62 db(a) * Regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła wykonany z dwóch mas akumulacyjnych omywanych naprzemiennie powietrzem usuwanym lub powietrzem nawiewanym, wyposażony w zestaw przepustnic mechanicznych oraz przepustnic dynamicznych.

16 Centrala C7 warianty pracy (1) tryb pow. zewnętrznego - usuwanego przez wymiennik z obejściem powietrza zewnętrznego ZIMA (2) free cooling z 100% pow. zewn. LATO dane ogólne spręż dyspozycyjny ciąg nawiewny / ciąg wywiewny 366 / / 326 Pa ciąg nawiewny króciec powietrza zewnętrznego temperatura powietrza -18,0 30,0 C wilgotność powietrza % m³/h filtr powietrza zewnętrznego F7 długość 96 mm spadek ciśnienia końcowy 200 Pa spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa rekuperator materiał polipropylen sprawność temperaturowa 87,6 -- % temperatura powietrza pow. zewn. / nawiew -18,0 / 17,3 -- / -- C wilgotność względna pow. zewn. / nawiew 100 / 6 -- / -- % norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew m³/h spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew Pa moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 12,8 -- kw temperatura powietrza wywiew / pow. usuw. 22,3 / 0,4 26,4 / 26,4 C wilgotność względna wywiew / pow. usuw. 39 / / 54 % norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw m³/h spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw Pa moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 12,8 0,0 kw napędu 1/N/PE 230V 50Hz natężenie nominalne 3,3 A moc nominalna 0,75 kw strumień objętościowy powietrza m³/h m³/h spręż całkowity (statyczny) Pa prędkość obrotowa /min przyrost temperatury na wentylatorze 0,4 0,4 K pobór mocy 0,35 0,29 kw pobor mocy przy czystych filtrach 0,30 0,24 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 0,54 0,46 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 2 2 nagrzewnica wodna ilość rzędów 2 czynnik grzewczy woda

17 sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające strumień objęt. powietrza na wlocie m³/h m³/h spadek ciśnienia Pa strumień wody przez zawór 0,25 -- m³/h temperatura powietrza (wlot / wylot) 17,8 / 22,0 -- / -- C temperatura wody (zasilanie/powrót) 70 / / -- C strumień wody 0,25 -- m³/h spadek ciśnienia (woda) 5,3 -- kpa spadek ciśnienia (woda) na zaworze 6,3 -- kpa moc grzewcza 1,6 -- kw króciec powietrza nawiewanego temperatura powietrza 22,0 30,4 C wilgotność powietrza 5 44 % m³/h ciąg wywiewny króciec powietrza wywiewanego temperatura powietrza 22,0 26,0 C wilgotność powietrza % strumień objętościowy powietrza m³/h filtr pow. wywiewanego M5 długość 96 mm spadek ciśnienia początkowy Pa spadek ciśnienia Pa napędu 1/N/PE 230V 50Hz natężenie nominalne 3,3 A moc nominalna 0,75 kw strumień objętościowy powietrza m³/h m³/h strumień masowy powietrza 0,45 0,44 kg/s gęstość powietrza 1,183 1,158 kg/m³ spręż całkowity (statyczny) Pa prędkość obrotowa /min przyrost temperatury na wentylatorze 0,3 0,4 K sprawność systemu (statyczna/całkowita) 59,0 / 62,0 58,3 / 61,0 % pobór mocy 0,35 0,40 kw pobor mocy przy czystych filtrach 0,29 0,34 kw pobór mocy (wartość referencyjna) PSFPm ref 0,57 0,64 kw współczynnik wydajności (SFPV) Ws/m³ kategoria SFP 1 2 rekuperator parametry podzespołu: patrz ciąg nawiewny króciec powietrza usuwanego temperatura powietrza 0,4 26,4 C wilgotność powietrza %

18 m³/h strumień masowy powietrza 0,45 0,44 kg/s Ecodesign Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy EU nr 1253/2014 stopień 2 dla 2018r. UOC inny stopień odzysku ciepła 75,1 % stopień wewnętrznych przecieków powietrza 0,4 % stopień zewnętrznych przecieków powierza 2,3 % obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) stopień odzysku ciepła 75 % odzysk ciepła (EN 13053: ) sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) klasa 73 % H1 klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053: (dla pełnego strumienia powietrza) klasa prędkości powietrza w przekroju centrali klasa (EN 13053: ) V2 zasilanie sieciowe urządzenia całkowity pobór prądu 6,6 A moc przyłączona Smax 1,5 kva zasilanie sieciowe 1/N/PE 230V 50Hz poziom sumaryczny mocy akustycznej poziom mocy akustycznej - 80 db(a) poziom mocy akustycznej - 79 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. zewnętrznego 69 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 77 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 71 db(a) poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 79 db(a) poziom mocy akustycznej - obudowa centrali 58 db(a) ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 52 db(a)

19 Uwagi dodatkowe: - parametry powietrza zewnętrznego: zima -18 C/100%, lato 30 C/45% - łączny pobór energii elektrycznej i ciepła przez centrale wentylacyjne nie może przekroczyć wartości określonych w projekcie instalacji elektrycznej i ciepła technologicznego - współczynniki SFP wentylatorów obliczone zgodnie z normą PN-EN powinny spełniać aktualne wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami) Aby zapewnić możliwość weryfikacji parametrów technicznych oraz zapewnić wysoką systemu wentylacji na poziomie odpowiadającym obecnemu stanowi techniki i przepisów, do karty materiałowej central wentylacyjnych należy załączyć: - informację o typoszeregu i modelu central wentylacyjnych, a także zastosowanych wentylatorów i silników, w celu możliwości ich weryfikacji i sprawdzenia zgodności zakresu dostawy, - atest higieniczny PZH, - deklarację zgodności, - certyfikat ISO 9001 dla producenta central w zakresie produkcji central wentylacyjnych, - certyfikat akredytowanej jednostki badawczej z podaniem spełnianych klas zgodnie z EN 1886 dla oferowanej obudowy central, - charakterystyka techniczna (dane techniczne) w formie wydruku karty doboru centrali certyfikowanej przez Eurovent, z wykazaniem klasy energooszczędności A lub wyższej wg. Eurovent (2016) - certyfikat Eurovent, potwierdzający zgodność parametrów oferowanych central i parametrów obliczonych przez programy doborowe Główne parametry techniczne zainstalowanych central wentylacyjnych będą przedmiotem badań podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstępstwa od wymagań projektowych będą traktowane jako istotna wada przedmiotu zamówienia.

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Kryta pływalnia w Naprawie Wymogi dotyczące wyposażenia i parametrów technicznych centrali basenowej

Kryta pływalnia w Naprawie Wymogi dotyczące wyposażenia i parametrów technicznych centrali basenowej Kryta pływalnia w Naprawie Wymogi dotyczące wyposażenia i parametrów technicznych centrali basenowej Dla systemu wentylacji hali basenowej określa się następujące parametry techniczne: Konstrukcja nośna

Bardziej szczegółowo

Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A. Nawiew

Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 10 A. Nawiew Strona 1 Dane techniczne Obiekt OSP Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa Gęstość powietrza 1.200 kg/m3 Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie techniczne i wymagania dla central wentylacyjnych basenowych NB/WB

Wyposażenie techniczne i wymagania dla central wentylacyjnych basenowych NB/WB Wyposażenie techniczne i wymagania dla central wentylacyjnych basenowych NB/WB Zaprojektowane centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Wykonany fabrycznie:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne doboru urządzenia nr GD/17/03/DK/315a ( NW1 ) NAWIEW HIGIENOS 2 50 Prawe TUV WYCIĄG HIGIENOS 2 50 Lewe TUV

Dane techniczne doboru urządzenia nr GD/17/03/DK/315a ( NW1 ) NAWIEW HIGIENOS 2 50 Prawe TUV WYCIĄG HIGIENOS 2 50 Lewe TUV Przedstawicielstwo Techniczno-Handlowe ul. Przebendowskich 40/6 81-526 Gdynia Dane techniczne doboru urządzenia nr GD/17/03/DK/315a ( NW1 ) Typ urządzenia Wielkość Grubość izolacji Strona obsługi Wydatek

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RK-4000-UPE-2.5

Karta doboru RK-4000-UPE-2.5 Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RK-4000-UPE-2.5 Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości 50

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RK UPE-3.0

Karta doboru RK UPE-3.0 Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RK-12000-UPE-3.0 Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RP-3000-SPE-ALU

Karta doboru RP-3000-SPE-ALU Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RP-3000-SPE-ALU Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości 50

Bardziej szczegółowo

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-900-SPX-K2.0AN-E-W-1N8-1W7-K5-K5-E-W86-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-900-SPX-K2.0AN-E-W-1N8-1W7-K5-K5-E-W86-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY Karta doboru Oferta 2018/08/07 z 02.08/2018 Klient - Obiekt/projektant Układy Opracował GETAK S Suwałki / Agnieszka Kuc C2 JZ Centrala wentylacyjna RP-900-SPX-K2.0AN-E-W-1N8-1W7-K5-K5-E-W86-X-X SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-1300-SPX-K2.0AN-E-W-1N9-1W8-K5-K5-X-W180-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-1300-SPX-K2.0AN-E-W-1N9-1W8-K5-K5-X-W180-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY Karta doboru Oferta 25018/08/07 z dn. 02.08.2018 Klient - Obiekt/projektant Układy Opracował GETAK S Suwałki / Agnieszka Kuc C1 JZ Centrala wentylacyjna RP-1300-SPX-K2.0AN-E-W-1N9-1W8-K5-K5-X-W180-X-X

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RK-700-SPE-1.8

Karta doboru RK-700-SPE-1.8 Karta doboru Data 31.05.2016 Oferta 2016-05-31 Klient Jolanta Bokowy Obiekt/projektant Przychodnia Laguna w Warszawie/Jolanta Bokowy Układ NW1 Opracował mr Zamówienie - Centrala wentylacyjna RK-700-SPE-1.8

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Czarnowąsach Ciśnienie atmosferyczne

Zespół Szkół w Czarnowąsach Ciśnienie atmosferyczne Strona 2-06- Wersja: / 2.05.3 7-72.pru Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

ProUnit. Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-phase, 5-wired, 400 V-10/+15%, 50Hz, 32A.

ProUnit. Z komputerowym systemem IQnomic Lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją 3-phase, 5-wired, 400 V-10/+15%, 50Hz, 32A. Strona 1 Dane techniczne Obiekt Akademia Sztuk Pięknych Katowice Ciśnienie atmosferyczne 101325 Pa Gęstość powietrza 1.200 kg/m3 Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136 Tłumienie sekcji funkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ProUnit. Hala sportowa Bydgoszcz Agnieszka Jan. Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. Hala sportowa Bydgoszcz Agnieszka Jan. Ciśnienie atmosferyczne Strona z 2 Dane techniczne Obiekt Hala sportowa Bydgoszcz Agnieszka Jan. Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 650h SERIES 3 DT.AirPackHome650h.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1850f SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1850f SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1850f SERIES 2 DT.AirPack1850f.02.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 400v SERIES 3 DT.AirPackHome400v.02.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Strona 9--9 Wersja: / 9..6 Dane techniczne Obiekt DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Centrala basenowa DanX 1 HP

Centrala basenowa DanX 1 HP Centrala basenowa DanX 1 HP DANE TECHNICZNE Zakres przepływu powietrza m 3 /h 500 1300 Nominalny przepływ powietrza m 3 /h 1000 Spręż dyspozycyjny 1) Pa 200 Ilość powietrza świeżego % 0 100 Filtr nawiewny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1450f SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1450f SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1450f SERIES 2 DT.AirPack1450f.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2 DT.AirPack300.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E:

Bardziej szczegółowo

Rysunek z wymiarami. Szpital Wrocław - Hematologia Centrala1 150/ /3500 m³/h. Projekt Centrala. Razem dla centrali Szerokość Wysokość Długość

Rysunek z wymiarami. Szpital Wrocław - Hematologia Centrala1 150/ /3500 m³/h. Projekt Centrala. Razem dla centrali Szerokość Wysokość Długość Razem dla centrali Szerokość Wysokość Długość Waga Flexomix Nawiew 1120 Wywiew 1120 Nawiew 930 Wywiew 930 mm Nawiew 4025 Wywiew 1720 Nawiew 552 Wywiew 289 kg Rysunek z wymiarami 150/150 4500/3500 m³/h

Bardziej szczegółowo

VERSO-RHP-10-LZ-1/1-M5/M5-X-IS1-HW/2R/2.6/2-C5.1

VERSO-RHP-10-LZ-1/1-M5/M5-X-IS1-HW/2R/2.6/2-C5.1 Data: 29/09/2015 Centrala wentylacyjna model: VERSO-RHP-10-LZ-1/1-M5/M5-X-IS1-HW/2R/2.6/2-C5.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozmiar centrali wentylacyjnej 10 Typologia SWNM DSW Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

VTS Polska Sp. z o.o. Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; Gdansk; Poland ;

VTS Polska Sp. z o.o. Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; Gdansk; Poland ; Nazwa projektu Sala gimnastyczna Głubczyce Typ Aplikacja Oznaczenie projektowe Rozmiar Zestaw RecoveryHexHorizontal Wewnętrzny VVS05s VVS05s-R-FPVH/VVS05s-L-FPV_cd Wydatek nawiewu 200,00 m³/h Ciśnienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2 DT.AirPack1700.09.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35

Bardziej szczegółowo

Klient. Miasto Data Poznań. Chłodnica DX ( Wymiennik czterosekcyjny ) Moduł Grzewczy

Klient. Miasto Data Poznań. Chłodnica DX ( Wymiennik czterosekcyjny ) Moduł Grzewczy Opracował: Waldemar Przywara Nawiew MCKS12644120R-PFPRVFWCESMG+AD+FC+O+A* Wydatek 64350 m3/h Ciśnienie dysp. 1200 Pa Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym. Przepustnice i króćce wlotowe obliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RIS 400 POZIOMA (H) OPIS Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki ciepła. Ich podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Complete, ready to use

Complete, ready to use XK KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE XK UNIWERSALNA PLATFORMA OBRÓBKI POWIETRZA Seria kompaktowych central XK to nowy typoszereg urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oferowanych przez HVAC RATHERM.

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Nawiew MCKS033925R-SLPFEFCPRCMVFWHSL+AD+FC+O+A Wywiew MCKS033725L-PFSLCMCPRVFSL+AD+FC+O+A

Nawiew MCKS033925R-SLPFEFCPRCMVFWHSL+AD+FC+O+A Wywiew MCKS033725L-PFSLCMCPRVFSL+AD+FC+O+A 6175 1700 1725 1600 1150 1430 1 2 3 4 5 640 640 Widok z boku od strony obsługowej 120 1700 1725 1600 1150 750 6925 1020 940 940 Widok z góry Nazwa Sekcji Masa kg Sekcja nr 5 67 Sekcja nr 4 206 Sekcja nr

Bardziej szczegółowo

Widok z boku. Widok z góry. Nawiew: MCKP011430L-PFPRWHVF+AD+FC+A. Nawiew: Wydatek m3/h Sprez dysp. Pa

Widok z boku. Widok z góry. Nawiew: MCKP011430L-PFPRWHVF+AD+FC+A. Nawiew: Wydatek m3/h Sprez dysp. Pa Widok z boku Widok z góry Nawiew: Wywiew: Nawiew: MCKP011430L-PFPRWHVF+AD+FC+A Nazwa sekcji Masa +/-15% [kg] - - - - - - Razem 398 Wydatek m3/h 1310 1220 Sprez dysp. Pa 300 300 Wywiew: MCKP011330R-PFVFPR+AD+FC+A

Bardziej szczegółowo

- 3D READY - Oferta MCKS022445R-PFCPRWHVFSF+AD+FC+A MCKS022045L-PFCPRVF+AD+FC+A. Poz. of. B.Krzywoustego Gdynia

- 3D READY - Oferta MCKS022445R-PFCPRWHVFSF+AD+FC+A MCKS022045L-PFCPRVF+AD+FC+A. Poz. of. B.Krzywoustego Gdynia - 3D READY - 850 850 Widok z boku od strony obsługowej 20 740 480 2 3 750 850 300 3900 75 Widok z góry Nazwa Sekcji Masa kg Sekcja nr 3 0 Sekcja nr 2 355 Sekcja nr 77 pozostałe elementy 6 Razem 558 Nawiew

Bardziej szczegółowo

URP. Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h

URP. Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h URP Centrale rekuperacyjne o wysokiej sprawności 65% 3 rozmiary o wydajnościach od 1500 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URP są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić wysoki

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1500 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

AirPack 650h AirPack 650v AirPack Base 650h AirPack Base 650v DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. DT.AirPack

AirPack 650h AirPack 650v AirPack Base 650h AirPack Base 650v DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. DT.AirPack DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 650h AirPack 650v AirPack Base 650h AirPack Base 650v DT.AirPack650.03.2016.1 THESSLA GREEN Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4A, 31-752 Kraków T: 12

Bardziej szczegółowo

AirPack 170 flat AirPack Base 170 flat. Series 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. IO.AirPack

AirPack 170 flat AirPack Base 170 flat. Series 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. IO.AirPack DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 170 flat AirPack Base 170 flat Series 2 IO.AirPack170.04.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T:

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97%

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEN UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97% Zastosowanie do zapewnienia skutecznej

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 1/8 RIRS 350 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 2/8 RIRS 350 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V

Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Spis treści Dokumentacja techniczna 1. Opis produktu... 4 2. Tabliczka znamionowa... 4 3. Recycling i utylizacja odpadów...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY... 4

SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY... 4 2 SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4 OPIS TECHNICZNY... 4 4.1 Parametry powietrza założenia normatywne... 4 4.2 Stan istniejący... 5 4.2.1

Bardziej szczegółowo

0-01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA ROT CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA m3/h. Opis.

0-01 CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA ROT CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA m3/h. Opis. CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA HESTOR ROT ROT CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA 1000-7 m3/h Opis Budowa W celu udosknalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 1/8 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 2/8 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Oferta MCKS011420R-PFCPRVF+AD+FC+A. Poz. of. NW1. ul. B. Krzywoustego 5Klient. Poradnie lekarskie Gliwice. Miasto. Widok z boku.

Oferta MCKS011420R-PFCPRVF+AD+FC+A. Poz. of. NW1. ul. B. Krzywoustego 5Klient. Poradnie lekarskie Gliwice. Miasto. Widok z boku. 540 440 440 440 440 Widok z boku 20 2450 750 250 450 430 75 75 635 635 2 3 4 5 635 635 Widok z góry 450 250 000 2700 Nazwa Sekcji Masa kg Sekcja nr 5 36 Sekcja nr 4 83 Sekcja nr 3 37 Sekcja nr 2 66 Sekcja

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło: 19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM RIRS 2500 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 178 m 3 /h (100 Pa) Strumień powietrza. 164 m 3 /h (150 Pa) 150 m 3 /h (200 Pa) Sprawność odzysku ciepła do 92%

Dane techniczne. 178 m 3 /h (100 Pa) Strumień powietrza. 164 m 3 /h (150 Pa) 150 m 3 /h (200 Pa) Sprawność odzysku ciepła do 92% AirPack 170 flat Rekuperator AirPack 170 flat przeznaczony jest do indywidualnej wentylacji budynków mieszkalnych i komercyjnych. Konstrukcja umożliwia montaż podwieszany. Niewielka wysokość obudowy wynosząca

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h

URPX. Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h URPX Centrale rekuperacyjne o bardzo wysokiej sprawności 90% 3 rozmiary o wydajnościach od 1350 do 5500 m3/h Centrale rekuperacyjne URPX są zaprojektowane tak by wymusić recyrkulację powietrza I zapewnić

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM RIRS 700 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. Jednostki

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania HVAC w jednym urządzeniu

Kompleksowe rozwiązania HVAC w jednym urządzeniu RHP RHP innowacyjne i skuteczne rozwiązanie do regulowania klimatu w pomieszczeniach Kompleksowe rozwiązania HV w jednym urządzeniu Pełna regulacja klimatu w pomieszczeniach: Komfortowe ogrzewanie entrale

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

AirPack 1450 flat AirPack Base 1450 flat DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. DT.AirPack

AirPack 1450 flat AirPack Base 1450 flat DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. DT.AirPack DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1450 flat AirPack Base 1450 flat DT.AirPack1450.03.2016.1 THESSLA GREEN Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4A, 31-752 Kraków T: 12 352 38 00 F: 12 376

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostarczenia Central Wentylacyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostarczenia Central Wentylacyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostarczenia Central Wentylacyjnych Kielce, dn. 18.04.2017 Zamawiający: ZPC Złoty Kłos W.Binkowska D.Binkowska SP.J Oś. Barwinek 28 25-113 Kielce NIP: 6570233537 1. Parametry

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE F 2018 PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

INSTALACJE F 2018 PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH INSTALACJE F 2018 PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH Przepisy Prawa Przepisy prawa europejskiego i krajowego Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne podlegają przepisom prawa europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Seria Seria A16 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2200 m 3 /h, w izolowanej obudowie.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Wydajność: do 510 m³/h. Efektywność odzysku ciepła: do 94% Pobór mocy: do 230 W. Poziom hałasu: do 24 db(a) Silnik

Wydajność: do 510 m³/h. Efektywność odzysku ciepła: do 94% Pobór mocy: do 230 W. Poziom hałasu: do 24 db(a) Silnik 2019 WENTYLACJA DECENTRALNA Zastosowanie Centrala wentylacyjna jest przeznaczona do wentylacji pojedynczych pomieszczeń w szkołach, biurach, innych budynkach komercyjnych oraz w obiektach użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 5500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 1/8 RIS 5500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 5500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 31-10-2016 2/8 RIS 5500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

VTS Polska Sp. z o.o. Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; Gdansk; Poland ;

VTS Polska Sp. z o.o. Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; Gdansk; Poland ; Nazwa projektu GES - produkcja lodów Typ Aplikacja Oznaczenie projektowe Rozmiar Zestaw RecoveryRotaryVertical Zewnętrzny 1 VVS120 VVS120-R-SFRHCVFS/VVS120-L-SFVRS_cd Wydatek nawiewu 11793,00 m³/h Ciśnienie

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Spis treści GOLD LP wielkość 05... 44 GOLD LP wielkość 08... 46 Parametry techniczne central GOLD oraz sposoby prezentacji danych technicznych Parametry

Bardziej szczegółowo

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej Typ Przyłącza wodne Pokrywa filtra Regulowane nóżki HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi VDI 022 Urządzenie nawiewno-wywiewne

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA POZIOMA (H) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 1/7 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 2/7 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 1/8 RIS 1000 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 2/8 RIS 1000 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 1/7 RIS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 3500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 27-01-2018 2/7 RIS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

MENERGA. Centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła. Typ: Resolair. klimatyzacyjna z regenergacyjnym wymiennikiem ciepła

MENERGA. Centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła. Typ: Resolair. klimatyzacyjna z regenergacyjnym wymiennikiem ciepła Typ 62.... Resolair MENERGA Centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła Typ: 62.... Resolair Centrala klimatyzacyjna z regenergacyjnym wymiennikiem ciepła Sprawność odzysku ciepła ponad 90% Centrala klimatyzacyjna

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD

Wydajność, instalacja, wymiary i waga central GOLD Wydajność, instalacja, wymiary i waga central Spis treści CX wielkość 35... 9 CX wielkość 40... 94 CX wielkość 50... 96 CX wielkość 60... 98 CX wielkość 70... 00 CX wielkość 80... 0 CX wielkość 00... 04

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia ( sprzętu)

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia ( sprzętu) Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Specjalistyczne wyposażenie warsztatu/pracowni - część 2 - system wentylacji Lp Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu) Nazwa składnika/ parametru technicznego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Karta katalogowa Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Przeznaczenie centrali Notos xxxx-2 Centrale basenowe

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM PRZECIWPRĄDOWYM RIS 1200 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone są w wysokowydajny przeciwprądowy

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-06-2014 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-06-2014 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo