Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika"

Transkrypt

1 Dekoder Horizon Instrukcja Użytkownika

2 Spis Treści 1. Opis Dekodera i pilota zawartość opakowania przedni panel dekodera tylny panel dekodera bok dekodera pilot dekodera obsługa telewizora pilotem dekodera 9 2. instalacja i aktywacja podłączenie dekodera podłączenie do gniazdka abonenckiego podłączenie do telewizora podłączenie do gniazdka elektrycznego wybór ŹRÓDŁA sygnału aktywacja dekodera i podłączenie usługi internetowej KONFIGURACJA dekodera PODŁĄCZENIE KOMPUTERA PRZEZ WI-Fi POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE Z WYKORZYSTANIEM WPS PODŁĄCZENIE TELEFonu PODŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ audio FUNKCJE PODSTAWOWE NAWIGACJA W menu WŁąCZANIE I OGLĄDANIE telewizji OZNACZENIE ikon ZMIANA kanałów REGULACJA głośności NAGRYWANIE* korzystanie z upc na żądanie ZATRZYMYWANIE I PRZEWIJANIE NA ŻYWO* BUFOR* STEROWANIE odtwarzaniem WŁĄCZANIE TRYBU czuwania MENU MENU kanałów MENU Funkcyjne MENU główne TERAZ W TV PROGRAM TV polecane wyszukaj NARZĘdzia aplikacje NA żądanie MOJA kolekcja INFORMACJE DODATKOWE KOMUNIKATY NA ekranie ZABLOKOWANE POZYCJE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI PRZY NAGRYWANIU* SPRAWDZANIE STATUSU MODEMU I ZMIANA USTAWIEŃ WI-Fi PAROWANIE PILOTA HORIZON Z dekoderem LISTA KODÓW MODELI telewizorów ROZWIĄZYWANIE problemów INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I RECYKLINGU PRAWA autorskie dane kontaktowe 80 * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką 2

3 1. OPIS dekodera i pilota Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! Powitaj Horizon nową telewizję nieskończonych możliwości. 1.1 Zawartość opakowania Sprawdź, czy w opakowaniu nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów: Przewód zasilający Przewód ethernet Zasilacz Przewód HDMI Pilot Dekoder Horizon Instrukcja skrócona W wypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów zestawu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: lub *. * Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci. 3

4 1.2 Przedni panel dekodera CZERWONA DIODA:* ZIELONA DIODA: Nagrywanie. Jeśli się świeci, trwa nagrywanie programu. Wi-Fi. Jeśli się świeci łączność Wi-Fi w dekoderze jest włączona. Miganie diody oznacza tryb parowania urządzeń Wi-Fi. 3 PRZYCISKI DO ZMIANY KANAŁÓW: CH +/CH - / 4 PRZYCISK WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA TRYBU CZUWANIA: Włączanie dekodera i jego przełączanie w stan czuwania. Opis sygnalizacji diody na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania: dioda zielona: dekoder jest włączony, dioda pomarańczowa: dekoder jest w trybie czuwania, dioda się nie świeci: dekoder jest wyłączony z zasilania, dioda miga na pomarańczowo: trwa pobieranie oprogramowania. * CZERWONA DIODA jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką. 4

5 1.3 TylnY panel dekodera GNIAZDKO TELEFONICZNE Do podłączenia telefonu PORT ETHERNET MODEM RESET COAX IN SD OUT Audio OUT Do podłączenia do komputera za pomocą kabla ethernet. Przycisk służący do resetowania wewnętrznego modemu. Do podłączenia dekodera do gniazdka abonenckiego sieci kablowej UPC za pomocą przewodu antenowego. Do podłączenia urządzeń wideo za pomocą kabla SCART. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela UPC. Do podłączenia urządzeń audio za pomocą kabla Cinch. 7 S/PDIF Do podłączenia urządzeń audio z obsługą dźwięku w standardzie Dolby Digital GNIAZDO HDMI GNIAZDKO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WYŁĄCZNIK ZASILANIA Do podłączenia urządzeń wideo w standardzie wysokiej rozdzielczości HD 2 za pomocą kabla HDMI. Do podłączenia do gniazdka elektrycznego poprzez zasilacz UPC. Do WŁĄCZANIA i WYŁĄCZANIA dekodera. 1 Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. 2 HD oznacza "High definition", standard sygnału obrazu o wysokiej rozdzielczości. 5

6 1.4 Bok dekodera SMART CARD Gniazdo na karty UPC (gniazdo jest nieaktywne). 12 USB Gniazdo USB (gniazdo jest nieaktywne). 6

7 1.5 Pilot dekodera FUNKCJE STEROWANIA TELEWIZOREM WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV Włączanie lub wyłączanie telewizora (przejście do stanu czuwania). ŹRÓDŁO SYGNAŁU Przełączanie pomiędzy poszczególnymi wejściami sygnału wideo w telewizorze. REGULACJA GŁOŚNOŚCI VOL Regulacja głośności telewizora. WYCISZ Wyciszanie/wyłączanie dźwięku w telewizorze STEROWANIE FUNKCJAMI DEKODERA HORIZON 5 6 WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER BOX Włączanie lub wyłączanie dekodera (przejście do stanu czuwania). PRZYCISKI NUMERYCZNE Bezpośrednie wprowadzanie numeru kanału lub cyfry w tekście. 7 7 MENU MENU Wywołanie menu głównego PRZYCISKI ZE STRZAŁKAMI Zaznaczanie pozycji na ekranie. OK OK Potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów. BACK BACK Powrót do poprzedniej pozycji menu. POWRÓT DO POPRZEDNIO OGLĄDANEGO KANAŁU TV Powrót do poprzednio oglądanego kanału z aktualnie oglądanego programu, menu, telewizji oglądanej z przesunięciem czasowym, odtwarzanego nagrania lub pozycji z oferty NA ŻĄDANIE. CH CH Zmiana kanału na wyższy lub niższy. INFORMACJE O PROGRAMIE Wyświetlenie dodatkowych informacji na temat aktualnie wybranego lub oglądanego programu. TELETEKST TELETEKST Wyświetlenie telegazety. Wyłączenie po naciśnięciu przycisku BACK lub ponownie TELETEKST. PRZYCISKI FUNKCYJNE: POMOC POMOC Wyświetlenie informacji, pod jakim numerem telefonu można uzyskać pomoc. VOD - NA ŻĄDANIE VOD Dostęp do wypożyczalni filmów i programów. PROGRAM TV PROGRAM TV Wyświetlenie programu telewizyjnego. NAGRANE* Dostęp do nagranych programów w menu NAGRANE ZATRZYMAJ* Wyjście z odtwarzanego nagrania lub programu NA ŻĄDANIE. PRZEWIŃ DO PRZODU* Przewijanie do przodu nagrania, wstrzymanego programu na żywo lub pozycji NA ŻĄDANIE NAGRAJ* REC Nagrywanie wybranego programu. PRZEWIŃ DO TYŁU* Przewijanie do tyłu nagrania wstrzymanego programu na żywo lub pozycji NA ŻĄDANIE. ODTWARZAJ/PAUZA* Rozpoczęcie oraz wstrzymanie/ wznowienie programu oglądanego na żywo. * Przyciski są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 7

8 1 PRZYCISKI FUNKCYJNE 3 KLAWIATURA ALFABETYCZNA MENU MENU Wywołanie menu głównego. BACK BACK Powrót do poprzedniej pozycji menu. OK OK Potwierdzenie wyboru w menu lub wywołanie menu kanałów. CAPS LOCK Po naciśnięciu tego przycisku włączony zostanie tryb pisania dużymi literami. Ponowne naciśnięcie dezaktywuje tę funkcję. FN ZIELONY Fn Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem zielonym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić zielony znak, należy jednocześnie przycisnąć przycisk Fn i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak #, przyciśnij jednocześnie klawisze Fn oraz E # ę. FN ŻÓŁTY Fn Pozwala na wpisanie znaków oznaczonych kolorem żółtym na przyciskach klawiatury alfabetycznej. Aby wprowadzić żółty znak, należy jednocześnie przycisnąć Fn i wybrany przycisk klawiatury. Na przykład, aby otrzymać znak ę, przyciśnij jednocześnie klawisze Fn oraz. E # ę 4 Przyciski do poruszania się po menu w poziomie i w pionie. 5 Domyślnie aktywną stroną pilota jest strona wierzchnia. Aby aktywować obie strony pilota, naciśnij przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. Aby powrócić do wcześniejszego ustawienia, naciśnij ponownie przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. 6 NAWIGACJA PRZYCISK ODBLOKOWANIA KLAWIATURY KLAWIATURA NUMERYCZNA Cyfry 0-9 do wyboru kanału i wprowadzania kodu PIN. 7 PRZYCISK PAROWANIA 2 KOLOROWE PRZYCISKI Służą do obsługi telegazety. Przycisk pozwala na ponowne sparowanie pilota z dekoderem. Należy skierować pilot w stronę włączonego dekodera, następnie przytrzymać przycisk przez minimum 10 sekund do momentu aż zacznie migać przycisk ODBLOKOWANIA KLAWIATURY. Po tym czasie dekoder powinien reagować na polecenia pilota

9 1.6 Obsługa telewizora pilotem dekodera Pilot umożliwia obsługę dekodera oraz dostęp do podstawowych funkcji telewizora, tj. włączania i wyłączania telewizora, regulacji jego głośności i zmian źródła sygnału. Należy sparować pilot dekodera z telewizorem, wykonując następujące kroki: Włącz telewizor za pomocą swojego dotychczasowego pilota do telewizora. Skieruj pilot dekodera w stronę telewizora, naciśnij VOL i przytrzymaj dolny przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI (nr 4), w tym samym czasie naciśnij przycisk ŹRÓDŁO SYGNAŁU (nr 2). Po 5 sekundach przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV (nr 1) zmieni kolor na czerwony. Zwolnij oba przyciski. Za pomocą klawiatury numerycznej (nr 3) na pilocie wprowadź kod telewizora: LG 1628 Panasonic 2153 Philips 2195 Samsung 2448 Sharp 2550 Sony 2679 Toshiba 3021 TCL 2856 Thomson 2972 Pozostałe kody znajdują się w Instrukcji Użytkownika na str Aby sprawdzić połączenie, skieruj pilot w stronę telewizora, wciśnij i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV (nr 1) do momentu, aż telewizor się wyłączy (może to potrwać nawet do 1 minuty). Jeżeli telewizor nie wyłączy się, powtórz czynności od punktu 2. Po wyłączeniu telewizora naciśnij przycisk nagraj REC (nr 5), aby zapisać ustawienia. 5 UWAGA! Pilot fabrycznie jest sparowany z telewizorami Samsung, jeśli posiadasz telewizor marki Samsung, nie musisz parować pilota z telewizorem. 9

10 2. INSTALACJA I AKTYWACJA 2.1 Podłączenie Dekodera W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące instalacji i aktywacji dekodera oraz połączenia z innymi urządzeniami. Po wykonaniu opisanych czynności będziesz mógł zacząć korzystać z dekodera. UWAGA! ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY NAJPIERW PODŁĄCZYĆ: - KABEL ANTENOWY - HDMI - ETHERNET - TELEFONICZNY - ZASILANIA 2.2 Podłączenie do gniazdka abonenckiego Podłącz dekoder do gniazdka abonenckiego sieci kablowej UPC za pomocą kabla antenowego. W przypadku, gdy posiadałeś dekoder KAON, nakręć przejściówkę. PRZEWÓD ANTENOWY 10

11 2.3 Podłączenie do telewizora Dekoder Horizon jest wyposażony w dwa złącza wideo typu: HDMI (HD OUT) i EURO (SCART poprzez adapter z wyjścia SD OUT). Aby oglądać telewizję w formacie wysokiej rozdzielczości, do podłączenia dekodera do telewizora należy użyć kabla HDMI. Jeżeli nie masz wejścia HDMI w swoim telewizorze i chcesz skorzystać z kabla EURO (SCART) skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: lub *. scart PRZEWÓD CYFROWY HDMI ADAPTER EURO-SCART sd UWAGA! Dekoder obsługuje rozdzielczość 1080p. Aby móc z niej skorzystać, zalecamy podłączenie urządzenia przy pomocy dołączonego do zestawu kabla HDMI w wersji 1.4 lub Za pomocą kabla HDMI oznaczonego jako "High speed" w wersji co najmniej 1.3. Jeśli twój telewizor nie obsługuje rozdzielczości 1080p, możesz podłączyć dekoder standardowym kablem HDMI. Jeśli telewizor jest wyposażony zarówno w złącza HDMI jak i Scart, należy użyć tylko złącza HDMI, ponieważ zapewnia ono najlepszą jakość dźwięku i obrazu. * Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci 11

12 2.4 Podłączenie do gniazdka elektrycznego Podłącz dekoder do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza i przewodu zasilającego. PRZEWÓD ZASILAJĄCY UWAGA! NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ZASILACZA DOSTARCZONEGO PRZEZ UPC. NIEZATWIERDZONE DO UŻYTKU ZASILACZE SĄ NIEDOZWOLONE MOGĄ SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB USTERKI DEKODERA. 2.5 Wybór źródła sygnału Na pilocie TV w zależności od pilota naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału (przycisk może być oznaczony jako: ( SOURCE/INPUT/HOME/AV). Na ekranie, za pomocą pilota wybierz nazwę wejścia z tyłu telewizora (wejście może być oznaczone jako: (AV/HDMI/SCART/EXT/EURO), do którego podłączony jest dekoder przy użyciu kabli. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wybierania źródła sygnału znajdziesz w instrukcji Twojego odbiornika telewizyjnego. lub 12

13 2.6 Aktywacja dekodera i podłączenie usługi internetowej. 1. Włącz dekoder Horizon przyciskiem z tyłu obudowy. Ustaw w pozycji I UWAGA! PIERWSZE URUCHOMIENIE DEKODERA MOŻE TRWAĆ DO 10 MINUT. W TYM CZASIE NIE NALEŻY WYŁĄCZAĆ DEKODERA Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO! 2. Dekoder Horizon uruchomi się. Naciśnij na dekoderze przycisk Na ekranie telewizora pokaże się ekran powitalny. 3. Opcjonalnie dekoder rozpocznie pobieranie oprogramowania (o czym poinformuje Cię wyświetlony na dole pasek postępu) dioda na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania miga na pomarańczowo. 13

14 Opcjonalna rejestracja Internetu na dekoderze Horizon UWAGA! CZYNNOŚCI OPISANE PONIŻEJ WYKONUJEMY TYLKO W SYTUACJI, GDY POSIADAŁEŚ WCZEŚNIEJ TELEWIZJĘ CYFROWĄ UPC WRAZ Z USŁUGĄ INTERNETU LUB/I TELEFONU NA OSOBNYM MODEMIE I WSZYSTKIE TE USŁUGI PRZENOSZONE SĄ NA DEKODER HORIZON. AKTYWACJA DEKODERA MOŻLIWA JEST JEDYNIE ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA KABLOWEGO. 4. Podłącz komputer z dekoderem Horizon za pomocą kabla ethernet dostarczonego w zestawie. PRZEWÓD ethernet 5. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz 14

15 6. Zaloguj się za pomocą Nazwy Użytkownika i Hasła do swojej poczty UPC. UWAGA! W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYKONANIA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI DOPIERO, GDY PASEK POSTĘPU NA EKRANIE TELEWIZORA BĘDZIE POWYŻEJ 15%. UWAGA! NAZWA UŻYTKOWNIKA TO POCZĄTEK ADRESU MAILOWEGO UPC, NP. m.nowak123. JEŻELI NIE ZNASZ SWOJEJ NAZWY UŻYTKOWNIKA LUB HASŁA, ZADZWOŃ POD NUMER LUB

16 7. Na kolejnych ekranach zatwierdź dane oraz zaznacz pole a i pole b a b 8. Pojawi się komunikat INSTALACJA ZAKOŃCZONA. 16

17 2.7 Konfiguracja dekodera 1. Poczekaj na zakończenie aktywacji dekodera Horizon, która cały czas biegnie równolegle do działań, które wykonywałeś w systemie. Po zakończeniu aktywacji pojawi się plansza z wyborem języka menu. 2. Przy użyciu przycisków STRZAŁEK na pilocie zaznacz preferowany język i naciśnij OK w celu potwierdzenia wyboru. OK UWAGA! JEŻELI PILOT NIE REAGUJE, OZNACZA TO, ŻE WYMAGA SPAROWANIA Z DEKODEREM HORIZON. MOŻESZ CHWILĘ POCZEKAĆ, AŻ ZOSTANIE WYŚWIETLONY EKRAN PAROWANIA ALBO WYKONAĆ PAROWANIE OD RAZU. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PAROWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ROZDZIALE DODATKOWE INFORMACJE. 17

18 3. Zapoznaj się z informacją o personalizacji treści, zaznacz swój wybór i naciśnij OK OK na pilocie. 4. Jeśli chcesz skonfigurować połączenie internetowe, wybierz TAK i naciśnij OK. OK 18

19 5. Wybierz opcję NOWA, aby skonfigurować nową sieć domową i potwierdź swój wybór przyciskiem OK. Jeśli posiadasz usługę internetu na innym modemie, wybierz ISTNIEJĄCA i podłącz kabel sieciowy od komputera do tego modemu. Aby pominąć wybierz WYJŚCIE. 6. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi sieci domowej i naciśnij OK OK. Sieć bezprzewodową możesz w dowolnym momencie skonfigurować w menu NARZĘDZIA. 7. Po zakończeniu wstępnej konfiguracji odtworzony zostanie krótki film powitalny, po jego zakończeniu możesz rozpocząć korzystanie z dekodera. 19

20 2.8 PołĄczenie komputera przez WI-FI Komputer możesz podłączyć do dekodera za pomocą sieci Wi-Fi. Podane instrukcje na temat sposobu podłączenia do komputera dotyczą standardu WPS oraz następujących systemów operacyjnych: Windows 7 Windows 8 Windows XP MAC OS X UWAGA! DEKODER HORIZON NIE EMITUJE SIECI UPC WI-FREE, JEDNAK UŻYTKOWNIK DEKODERA HORIZON MOŻE KORZYSTAĆ Z SIECI UPC WI-FREE TWORZONEJ PRZEZ ROUTERY UPC. DEKODER HORIZON EMITUJE DWIE SIECI WI-FI. PIERWSZĄ, DZIAŁAJĄCĄ NA CZĘSTOTLIWOŚCI 2,4 GHZ SSID: UPC24XXXXXXX, A DRUGĄ NA CZĘSTOTLIWOŚCI 5 GHz SSID: UPC50XXXXXXX. JEŻELI URZĄDZENIE, KTÓRE CHCEMY PODŁĄCZYĆ, WYKRYWA OBIE SIECI, TO UPC REKOMENDUJE WYBRAĆ SIEĆ 5 GHZ, GDYŻ ZAPEWNIA ONA LEPSZE PARAMETRY POŁĄCZENIA. 2.9 połączenie BEZPRZEWODOWE Z WYKORZYSTANIEM WPS Urządzenia wykorzystujące standard WPS można w prosty sposób połączyć z siecią Wi-Fi, wykonując poniższe polecenia. Na dekoderze naciśnij i przytrzymaj przycisk + do momentu, aż dioda Wi-Fi na przednim panelu dekodera zacznie szybko migać. Na urządzeniu, które chcesz połączyć z siecią, nawiąż połączenie z wykorzystaniem standardu WPS. Poczekaj na komunikat informujący o poprawnym nawiązaniu połączenia (najczęściej trwa to kilka sekund). Dioda Wi-Fi na dekoderze przestanie migać. 20

21 Windows 7 Krok 1: Kliknij na ikonę Wi-Fi w obszarze powiadomień w dolnej części ekranu komputera. Krok 2: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC ). Jest to identyfikator SSID podany na naklejce na spodzie obudowy dekodera. Krok 3: Kliknij przycisk Połącz. Krok 4: Wprowadź klucz zabezpieczeń (WPA2-PSK) i wybierz OK. Klucz PASSWORD podany jest na spodzie obudowy dekodera. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić duże i małe litery. Krok 5: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. 21

22 Windows 8 Krok 1 Kliknij na ikonę Wi-Fi w obszarze powiadomień w dolnej prawej części ekranu komputera. Krok 2: Wybierz ikonę ustawień. Krok 3: Kliknij na ikonę Wi-Fi. Krok 4: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC338980). Jest to identyfikator SSID podany na naklejce na spodzie obudowy dekodera. Krok 5: Kliknij Połącz. 22

23 Krok 6: Wprowadź klucz zabezpieczeń (WPA2-PSK) i wybierz OK. Klucz PASSWORD podany jest na spodzie obudowy dekodera. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić małe i duże litery. Krok 7: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. Windows XP Krok 1: Kliknij na ikonę komputera. w obszarze powiadomień na dole ekranu Krok 2: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC ). Jest to identyfikator SSID podany na naklejce na spodzie obudowy dekodera. Krok 3: Wprowadź klucz zabezpieczeń PASSWORD i wybierz OK. Klucz podany jest na spodzie obudowy dekodera. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić duże i małe litery. Krok 4: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. 23

24 MAC OS X Krok 1: Kliknij ikonę na pasku statusu w górnej części ekranu komputera i wybierz Wyłącz airport. Krok 2: Wybierz identyfikator sieci bezprzewodowej dekodera (np. UPC ). Jest to identyfikator SSID podany na naklejce na spodzie obudowy dekodera. Krok 3: Wprowadź klucz zabezpieczeń PASSWORD i wybierz OK. Klucz podany jest na spodzie obudowy dekodera. Uwaga: Przy wprowadzaniu klucza należy uwzględnić duże i małe litery. Krok 4: Gratulacje! Od tego momentu jesteś podłączony bezprzewodowo do Internetu UPC. 24

25 2.10 Podłączenie telefonu Jeśli razem z dekoderem Horizon zamówiłeś usługę telefoniczną, podłącz kabel telefoniczny (RJ11) do gniazdka telefonicznego w dekoderze oraz do telefonu. Po poprawnym podłączeniu pojawi się sygnał w słuchawce. PRZEWÓD telefoniczny UWAGA! JEŚLI MASZ ABONAMENT TELEFONICZNY U INNEGO USŁUGODAWCY, NIE PODŁĄCZAJ TELEFONU DO DEKODERA. NIE ZMIENIAJ SPOSOBU PODŁĄCZENIA TELEFONU DO SIECI TELEFONICZNEJ. 25

26 2.11 Podłączenie do urządzeń audio Dekoder możesz dodatkowo podłączyć do zestawu Hi-Fi lub zestawu kina domowego. W zależności od dostępnego w urządzeniu audio złącza, skorzystaj z jednej z dwóch następujących opcji: Opcja 1: PRZEWÓD toslink Opcja 2: PRZEWÓD AUDIO (CHINCH) UWAGA! ZŁĄCZA S/PDIF UŻYWA SIĘ DO WYPROWADZENIA CYFROWEGO SYGNAŁU AUDIO. ZŁĄCZA L/R SŁUŻĄ DO WYPROWADZENIA ANALOGOWEGO SYGNAŁU AUDIO. ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ DŹWIĘKU, REKOMENDUJEMY PODŁĄCZENIE ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO LUB ZESTAWU HI-FI ZA POMOCĄ ZŁĄCZA S/PDIF. 26

27 3. FUNKCJE PODSTAWOWE W tym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje na temat obsługi dekodera Horizon. Po zapoznaniu się z jego treścią, będziesz wiedział jak poruszać się po menu i korzystać z jego funkcji. Szczegółowe informacje na temat obsługi dekodera Horizon można znaleźć w pozostałych rozdziałach Instrukcji Użytkownika. 3.1 Nawigacja w menu STRZAŁKI ok back menu OK BACK MENU Wybór pozycji. Po jednorazowym naciśnięciu przycisku OK w trakcie oglądania pojawi się MENU KANAŁÓW. Dwukrotne naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do MENU FUNKCYJNEGO. W momencie, gdy dana pozycja menu jest zaznaczona, naciśnięcie przycisku OK spowoduje przejście do wybranej pozycji menu. Powrót do poprzedniego ekranu. Wywołanie MENU GŁÓWNEGO. Szczegółowe informacje na temat menu dekodera Horizon znajdują się w rozdziale 4. Krótkie i długie naciśnięcie przycisków CH Niektóre przyciski, takie jak: CH oraz STRZAŁKI mają odmienne funkcje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad 1,5 sekundy. Wyrażenia "krótkie naciśnięcie" i "długie naciśnięcie" oznaczają: Krótkie naciśnięcie przycisku. Naciśnij przycisk i zwolnij go w ciągu 1,5 sekundy. Długie naciśnięcie przycisku. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1,5 sekundy. 27

28 3.2 Włączanie i oglądanie telewizji 1. Włącz telewizor, naciskając przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV na pilocie Horizon. UWAGA! PRZYCISK DZIAŁA PO SPAROWANIU PILOTA Z TELEWIZOREM. 2. Włącz dekoder, naciskając przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER TV na pilocie. 3. Wyświetlone zostanie MENU GŁÓWNE. Naciśnij przycisk OK OK. 4. Oglądaj telewizję! 28

29 3.3 OZNACZENIA IKON Oznaczenia różnych ikon: HD SD - kanał jest na liście ulubionych - program/pozycja jest w nadawana/dostępna w najlepszej jakości HD - program/pozycja jest w nadawana/dostępna w standardowej jakości SD - program/pozycja już wcześniej oglądana - kanał zablokowany - nagrywanie pojedynczego programu - trwa nagrywanie wielu programów - nagrywanie serii - nagrywanie się powiodło - nagrywanie się nie powiodło! - nagrywanie tylko części programu - nagranie zaplanowane jest jako trzecie lub czwarte, w przypadku zaplanowania kolejnych w tym samym czasie, może się nie nagrać - konflikt nagrań. - ustawiono przypomnienie - ustawiono przypomnienie serii - sezon/folder program dostępny dla określonej cyfrą grupy wiekowej. 3.4 Zmiana kanałów Kanały można zmieniać, posługując się jedną z następujących metod: PRZYCISKI CH ^ / Zmieniaj kanały za pomocą przycisków CH CH ^ na pilocie. NUMER KANAŁU Wprowadź numer kanału korzystając z klawiatury numerycznej. 29

30 UWAGA! JEŚLI WYBRANY NUMER KANAŁU NIE ISTNIEJE, DEKODER WYŚWIETLI ODPOWIEDNI KOMUNIKAT I PRZEŁĄCZY SIĘ NA NAJBLIŻSZY DOSTĘPNY KANAŁ. LISTA KANAŁÓW CH 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez ponad 1,5 sekundy. CH 2. Pojawi się lista kanałów. Kanały możesz przeglądać, używając przycisków CH 30

31 MENU KANAŁÓW Naciśnięcie przycisku OK OK podczas oglądania telewizji powoduje wywołanie MENU KANAŁÓW. Używając przycisków STRZAŁEK, możesz sprawdzić programy nadawane TERAZ na innych kanałach. Przy poszczególnych pozycjach wyświetlany jest krótki opis. Naciśnij przycisk OK OK, aby wybrać kanał. Aby zobaczyć opis następnego programu na danym kanale, wybierz opcję NASTĘPNY, używając STRZAŁKI. UWAGA! MENU KANAŁÓW JEST DOMYŚLNIE WYŚWIETLANE PRZEZ 5 SEKUND. CZAS WYŚWIETLANIA MOŻESZ ZMIENIĆ W MENU NARZĘDZIA > PREFERENCJE. PROGRAM TV Naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie, następnie wybierz program, używając przycisków STRZAŁEK i naciśnij przycisk OK OK 31

32 3.5 Regulacja głośności Reguluj głośność odbiornika TV za pomocą przycisku VOL VOL. UWAGA! PRZYCISK DZIAŁA PO SPAROWANIU PILOTA Z TELEWIZOREM. 3.6 Nagrywanie* NATYCHMIASTOWE NAGRYWANIE Aby nagrać aktualnie emitowany program, naciśnij przycisk nagrywania REC. Jeśli program, który ma zostać nagrany jest częścią serii, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej serii. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie. PLANOWANIE NAGRYWANIA Aby zaplanować nagranie programu, który jeszcze się nie rozpoczął, naciśnij przycisk PROGRAM TV na pilocie Horizon. Przy pomocy STRZAŁEK wybierz program, który chcesz nagrać i naciśnij przycisk nagrywania REC. Możesz nagrywać pojedyncze odcinki lub całą serię, jeśli program jest cykliczny. Opcjonalnie możesz również zmienić czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania. ODTWARZANIE NAGRANIA Aby obejrzeć nagrany wcześniej program, naciśnij przycisk NAGRANE, wybierz pozycję, którą chcesz obejrzeć. i korzystając ze STRZAŁEK 3.7 Korzystanie z upc na żądanie Aby obejrzeć film lub program w usłudze UPC NA ŻĄDANIE (VOD): 1. Naciśnij przycisk VOD VOD na pilocie Horizon. 2. Użyj przycisków STRZAŁEK, aby przeglądać dostępne pozycje. Znajdź pozycję, którą chcesz obejrzeć i naciśnij OK OK. 3. W zależności od typu pozycji możesz natychmiast rozpocząć oglądanie lub musisz ją najpierw zamówić, potwierdzając zamówienie 4-cyfrowym kodem PIN. UWAGA! DOMYŚLNY KOD PIN TO MOŻESZ GO ZMIENIĆ W MENU NARZĘDZIA > KONTROLA RODZICIELSKA. 4. Odtwarzanie wybranej pozycji rozpocznie się automatycznie. * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką. 32

33 3.8 Zatrzymywanie i przewijanie telewizji na żywo* Aby zatrzymać oglądany program na żywo, naciśnij przycisk ODTWARZAJ/PAUZA sterowania odtwarzaniem z informacją o łącznym czasie wstrzymania programu. na pilocie. Pojawi się pasek Korzystając z przycisków sterowania odtwarzaniem rozpocząć odtwarzanie programu., możesz przewijać do wybranego punktu, a następnie 3.9 BUFOR* Dekoder Horizon po przełączeniu na dowolny kanał, natychmiast rozpoczyna nagrywanie tego kanału do bufora (pamięci). Dzięki tej funkcji, możesz w każdej chwili cofnąć (przewinąć do tyłu) oglądany program na żywo, jeśli np. przegapiłeś jakąś scenę lub chcesz powtórzyć dany fragment w filmu. Dekoder zapamiętuje w Buforze dany program maksymalnie 3 godziny wstecz. UWAGA! funkcja bufora nie jest aktywna na dekoderze Horizon bez nagrywarki 3.10 Sterowanie odtwarzaniem Pasek sterowania odtwarzaniem wyświetla się po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem na pilocie. Zostanie on również wyświetlony po naciśnięciu przycisku OK OK, gdy zaznaczona jest opcja PAUZA w MENU FUNKCYJNYM. UWAGA! KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU < > POWODUJE PRZESKOK O 30 SEKUND NA OSI CZASU ODTWARZANEGO PROGRAMU. DŁUGIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU < > POWODUJE PRZESKOK DO NASTĘPNEGO/POPRZEDNIEGO PROGRAMU NA OSI CZASU. * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką. 33

34 Nad paskiem sterowania odtwarzaniem wyświetlany jest pasek postępu. Biały pasek postępu oznacza całkowity czas odtwarzania wideo, a szary pasek postępu pokazuje, ile pozostało wolnego czasu w buforze. Jeśli odtwarzanie zostanie na pewien czas wstrzymane, biały pionowy wskaźnik będzie pokazywał czas od miejsca zatrzymania, biały pasek postępu będzie się nadal przesuwał, wskazując postęp programu, natomiast szary pasek pokaże czas do końca wolnej pamięci bufora. Przykład: Program zatrzymany na 3 minuty: PRZEWIJANIE DO TYŁU Naciśnięcie przycisku PRZEWIJANIA DO TYŁU na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje rozpoczęcie przewijania do tyłu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. Naciskanie ponownie przycisku PRZEWIJANIA DO TYŁU w trakcie przewijania powoduje stopniowe zwiększenie prędkości przewijania. Dostępne są cztery prędkości. Krótkie naciśnięcie przycisku W LEWO powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu.długie naciśnięcie przycisku W LEWO powoduje przeskok do poprzedniego programu na osi czasu. ODTWARZANIE / PAUZA PRZEWIJANIE DO PRZODU OK Naciśnięcie przycisku OK w dowolnym momencie w trakcie PRZEWIJANIA DO TYŁU lub PRZEWIJANIA DO PRZODU powoduje przywrócenie odtwarzania z normalną prędkością. Trzykrotne naciśnięcie przycisku OK OK podczas odtwarzania programu na żywo włącza funkcję PAUZA. Trzykrotne naciśnięcie przycisku OK OK w trybie PAUZY powoduje rozpoczęcie odtwarzania z normalną prędkością. Naciśnięcie przycisku W PRAWO w trybie PAUZY powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu i wznowienie odtwarzaniaz normalną prędkością. Naciśnięcie przycisku PRZEWIJANIA DO PRZODU na pilocie przy odtwarzaniu wideo powoduje rozpoczęcie przewijania do przodu i pojawienie się elementów sterowania odtwarzaniem. Naciskanie ponownie przycisku PRZEWIJANIA DO PRZODU w trakcie przewijania powoduje stopniowe zwiększenie prędkości przewijania. Dostępne są cztery prędkości. Krótkie naciśnięcie przycisku W PRAWO powoduje przeskok o 30 sekund na osi czasu odtwarzanego programu. Długie naciśnięcie przycisku W PRAWO powoduje przeskok do następnego programu na osi czasu. UWAGA! W TRYBIE SZYBKIEGO PRZEWIJANIA DO PRZODU/DO TYŁU WYŚWIETLANE NA EKRANIE ELEMENTY STEROWANIA ODTWARZANIEM WSKAZUJĄ NA WYKONYWANĄ CZYNNOŚĆ WRAZ ZE WSKAŹNIKIEM PRĘDKOŚCI. W TAKIEJ SYTUACJI PRZYCISK BACK NIE PEŁNI ŻADNEJ FUNKCJI Włączanie trybu czuwania Dekoder przejdzie w tryb czuwania po naciśnięciu przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ DEKODER BOX na pilocie. Jeśli chcesz włączyć tryb czuwania na telewizorze, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ TV TV na pilocie Horizon. 34

35 4. Menu Ten rozdział zawiera informacje na temat nawigacji w menu i optymalnego sposobu korzystania z niego. 4.1 Menu Kanałów MENU KANAŁÓW pojawia się po: OK naciśnięciu przycisku OK na pilocie podczas oglądania telewizji, naciśnięciu przycisków STRZAŁEK podczas oglądania telewizji, włączeniu kanału. MENU KANAŁÓW może w zależności od wybranego kanału zawierać do pięciu z następujących opcji: TERAZ NASTĘPNY NA ŻĄDANIE PODOBNE Jest to pozycja domyślna w MENU KANAŁÓW. Zawiera informacje na temat aktualnie emitowanego programu. Krótkie naciśnięcie OK OK powoduje wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać pozycje oznaczone TERAZ z innych kanałów. Naciśnięcie OK OK powoduje wybranie dostępnego kanału do oglądania. Prezentacja informacji o kolejnym programie na aktualnie wybranym kanale. Naciśnięcie OK OK powoduje wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO. W przypadku, gdy nie ma następnego programu, opcja ta nie jest wyświetlana. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać pozycje oznaczone NASTĘPNY z pozostałych kanałów. Naciśnięcie OK OK powoduje wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO. Dostęp do programów na żądanie, zależnie od kanału, np. na kanale TVP HD dostęp do TVP NA ŻĄDANIE. Naciśnięcie OK OK wywołuje usługę NA ŻĄDANIE. W przypadku, gdy programy na żądanie nie są dostępne, opcja ta nie jest wyświetlana w MENU KANAŁÓW. Lista programów podobnych tematycznie do aktualnie wybranego programu. Używając przycisków STRZAŁEK, można przeglądać programy oznaczone jako PODOBNE z innych kanałów. APLIKACJE Dostęp do popularnych serwisów internetowych,takich jak YouTube czy Twitter. Naciśnięcie OK OK uruchamia wybraną aplikację. 35

36 4.2 Menu funkcyjne MENU FUNKCYJNE zawiera opcje związane z danym programem lub kanałem. Menu pojawia się: po dwukrotnym naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie podczas oglądania telewizji, po naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie w trakcie wyświetlania MENU KANAŁÓW w opcjach TERAZ lub NASTĘPNY. Poszczególne opcje menu mogą się od siebie różnić, co powoduje, że nie każda z wymienionych poniżej opcji będzie dostępna. PAUZA* NAGRAJ* ANULUJ NAGRYWANIE* POWRÓT DO TELEWIZJI NA ŻYWO* WŁĄCZ/WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY USUŃ KANAŁ Z ULUBIONYCH Naciśnięcie przycisku OK powoduje wstrzymanie odtwarzania oraz wyświetlenie paska sterowania odtwarzaniem z informacją o łącznym czasie wstrzymania programu. Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z funkcji sterowania można znaleźć w punkcie STEROWANIE ODTWARZANIEM (str. 32 ). Ustawienie nagrywania wybranego programu. Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlony zostanie ekran z opcjami nagrywania. Opcja DODATKOWY CZAS pozwala na zmianę czasu jego rozpoczęcia lub zakończenia. Jeśli dany program, który ma zostać nagrany, jest częścią serii programów, to wówczas pojawią się dodatkowe opcje umożliwiające nagranie tylko wybranego odcinka lub całej serii. Anulowanie wybranego nagrania. Wyłączenie odtwarzania z opóźnieniem czasowym i powrót do telewizji na żywo. Wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów. Dodanie kanału do listy ulubionych. Usunięcie kanału z listy ulubionych. * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 36

37 DODAJ PRZYPOMNIENIE WIĘCEJ PODOBNE DŹWIĘK/NAPISY ZAMÓW ODTWARZAJ* ODTWÓRZ OD POCZĄTKU* KONTYNUUJ* ZATRZYMAJ* ZOBACZ ZWIASTUN WŁĄCZ/WYŁĄCZ OCHRONĘ* ZABLOKUJ KODEM PIN* ODBLOKUJ* Pozwala ustawić przypomnienie o programie, który nie został jeszcze wyemitowany. Przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie. Wyświetla informacje o aktualnie oglądanym programie. Zakres danych obejmuje (w zależności od informacji dostarczonych przez nadawcę programu) czas rozpoczęcia i zakończenia, pasek postępu, klasyfikację kontroli rodzicielskiej oraz informacje na temat reżysera, aktorów, a także opis danego programu. Lista programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE lub pakietu. Rozpoczęcie odtwarzania wybranej pozycji. Odtwarzanie wybranej pozycji od początku. Ponowne uruchomienie odtwarzania od miejsca zatrzymania. Zatrzymanie odtwarzania i powrót do menu. Uruchomienie odtwarzania zwiastuna. Zabezpieczenie nagrania przed automatycznym usunięciem po zapełnieniu dysku lub wyłączenie zabezpieczenia z zezwoleniem na usunięcie nagrania. Odtwarzanie nagrania będzie poprzedzone prośbą o wpisanie kodu PIN. Odblokowanie nagrania, podanie kodu PIN nie będzie wymagane. EDYTUJ* Zmiana ustawień zaplanowanego nagrania. * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 37

38 4.3 Menu główne Wszystkie funkcje dekodera Horizon dostępne są poprzez MENU GŁÓWNE, które składa się z następujących kategorii: TERAZ W TV Wyświetla informacje na temat obecnie emitowanego programu. PROGRAM TV Program telewizyjny z informacjami na temat bieżących i przyszłych programów. POLECANE WYSZUKAJ NARZĘDZIA APLIKACJE NA ŻĄDANIE MOJA KOLEKCJA Spersonalizowane rekomendacje oraz listy polecanych filmów i programów. Wyszukiwanie pozycji według słów kluczowych, takich jak tytuł, aktor, reżyser. Umożliwia zmianę ustawień dekodera. Łatwy dostęp do aplikacji, takich jak You Tube czy Twitter. Darmowe i płatne filmy, seriale i programy dostępne na żądanie. Zawiera wszystkie nagrane* lub wypożyczone filmy i programy. MENU GŁÓWNE jest wyświetlane zawsze po włączeniu dekodera lub po naciśnięciu przycisku MENU MENU na pilocie. Naciśnięcie przycisku BACK BACK na pilocie powoduje wyjście z MENU GŁÓWNEGO i powrót do oglądania. Po włączeniu menu głównego domyślnie wybrana jest kategoria TERAZ W TV, która podaje tytuł aktualnie odtwarzanej pozycji w TELEWIZJI NA ŻYWO, w tle MENU GŁÓWNEGO widoczny jest ostatni kanał oglądany przed wyłączeniem dekodera. Kategorie MENU GŁÓWNEGO wybiera się za pomocą przycisków STRZAŁEK na pilocie. Dla części kategorii OK dostępne są opcje. Naciśnięcie przycisku OK powoduje wybranie danej kategorii lub opcji. * Usługa Nagrywania jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką. 38

39 4.4 Teraz w TV TERAZ W TV wyświetla informacje o aktualnym programie. Jeśli naciśniesz przycisk OK OK na pilocie, MENU GŁÓWNE zostanie zamknięte i włączy się tryb pełnoekranowy. 39

40 4.5 Program TV W menu PROGRAM TV można znaleźć szczegółowe informacje o pozycjach emitowanych aktualnie, a także przez kolejne 15 dni (w zależności od kanału). Aby uzyskać dostęp do PROGRAMU TV, należy nacisnąć przycisk PROGRAM TV PROGRAM TV na pilocie lub w menu głównym wybrać pozycję PROGRAM TV. STRZAŁKI Wybór pozycji. ok OK Potwierdzenie wyboru. back menu BACK MENU Powrót do poprzedniego ekranu. Wywołanie MENU GŁÓWNEGO. UWAGA! W WYPADKU WPROWADZENIA USTAWIEŃ KLASYFIKACJI PROGRAMÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ ICH OGLĄDANIE PRZEZ DZIECI LUB ZABLOKOWANIA KANAŁU, DANEGO PROGRAMU NIE BĘDZIE MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W PROGRAMIE TV. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU ODBLOKOWANIA TEGO RODZAJU POZYCJI MOŻNA ZNALEŹĆ W PUNKCIE DODATKOWE INFORMACJE ZABLOKOWANE POZYCJE (STR. 57). 40

41 Widok wszystkich kanałów Opcja WSZYSTKIE KANAŁY pozwala na uzyskanie dostępu do informacji na temat wszystkich programów z maksymalnym wyprzedzeniem 15 dni. Kanały są prezentowane zgodnie z ich kolejnością na liście kanałów. Krótkie naciśnięcie przycisków CH ^ lub CH Przytrzymanie przycisku CH ^ lub CH Krótkie naciśnięcie przycisku < lub > Przytrzymanie przycisku < lub > BACK CH CH BACK Wybór następnego/poprzedniego kanału. Przyspieszone przeglądanie z wyborem następnego/poprzedniego kanału bez wyświetlania szczegółowych informacji. Zaznaczenie następnego/poprzedniego programu. Przyspieszone przeglądanie z wyborem następnego/poprzedniego programu bez wyświetlania szczegółowych informacji. Powrót do głównego ekranu PROGRAMU TV. MENU MENU Wywołanie MENU GŁÓWNEGO Bezpośrednie wprowadzenie numeru kanału. PO ZAZNACZENIU AKTUALNIE EMITOWANEGO PROGRAMU: Krótkie naciśnięcie przycisku OK OK Wybór kanału i programu oraz przełączenie do widoku pełnoekranowego programu. Długie naciśnięcie OK OK Wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO z zaznaczoną funkcją PAUZA. PO ZAZNACZENIU PROGRAMU, KTÓRY BĘDZIE EMITOWANY: Krótkie lub długie naciśnięcie przycisku OK OK Wyświetlenie MENU FUNKCYJNEGO z zaznaczoną funkcją NAGRAJ. 41

42 Menu funkcyjne dla PROGRAMU TV MENU FUNKCYJNE w kategorii PROGRAM TV jest wyświetlane po naciśnięciu przycisku OK OK, po zaznaczeniu bieżącego programu (długie naciśnięcie przycisku) lub programu, który będzie nadawany (krótkie naciśnięcie). MENU FUNKCYJNE po naciśnięciu przycisku OK OK przy zaznaczeniu programu: PAUZA/ODTWARZAJ* PODOBNE WIĘCEJ NAGRAJ/ANULUJ NAGRYWANIE* DODAJ PRZYPOMNIENIE USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY WŁĄCZ/WYŁACZ LISTĘ ULUBIONYCH DŹWIĘK/NAPISY ZAMÓW Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Wyświetlanie listy programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Dodatkowe informacje o wybranym programie. Funkcja nagrywania wybranego programu lub anulowania bieżącego nagrania. Przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie. Dodanie kanału do listy ulubionych. Wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów. Przełączanie między dostępnymi ustawieniami ścieżek audio i napisów. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE (VOD) lub pakietu. UWAGA! JEŚLI MENU FUNKCYJNE ZOSTANIE WYWOŁANE W TRAKCIE NAGRYWANIA, TO ZAMIAST OPCJI NAGRAJ POJAWI SIĘ OPCJA ANULUJ NAGRYWANIE. * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 42

43 Przedział czasowy Opcja ta pozwala zmienić przedział czasowy dla informacji o programach prezentowanych w PROGRAMIE TV. Przedział czasowy może być ustawiony tak, aby pokazywał kolejnych 30, 60, 90 i 120 minut. Dostęp do tej opcji można uzyskać po jej wybraniu w menu PROGRAM TV i naciśnięciu przycisku OK OK na pilocie. Wybierz jeden z przedziałów czasowych, a następnie naciśnij przycisk OK OK na pilocie. W zależności od wybranej opcji: 30 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 30 minut w dwóch przedziałach po 15 minut, 60 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 60 minut w dwóch przedziałach po 30 minut, 90 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 90 minut w trzech przedziałach po 30 minut, 120 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 120 minut w czterech przedziałach po 30 minut. Po dokonaniu wyboru pojawi się ekran główny WSZYSTKIE KANAŁY z wybranym przedziałem czasowym. 43

44 4.6 Polecane Dekoder Horizon wyróżnia się unikalnymi funkcjami, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do świata rozrywki w pełni dopasowanej do własnych upodobań. Kategoria POLECANE w MENU GŁÓWNYM zawiera spersonalizowane rekomendacje programów i filmów tworzone na podstawie informacji o wcześniej oglądanych programach, o ile aktywna jest opcja personalizacji. W tym miejscu można również zmienić własne ustawienia personalizacji. Naciśnij przycisk MENU MENU na pilocie i przejdź do POLECANE. Wybierz jedną z opcji i naciśnij OK OK. Personalizacja Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję spersonalizowanych propozycji. Naciśnięcie przycisku OK OK powoduje wyświetlenie ekranu wyboru z opcjami TAK/NIE. Wybierz TAK lub NIE i naciśnij przycisk OK OK. Dodatkowe informacje na temat sposobu, w jaki dekoder Horizon korzysta z informacji na temat oglądanych programów znajdują się w Polityce Prywatności na stronie Propozycje dla Ciebie Lista pozycji wybranych specjalnie dla Ciebie na podstawie wcześniej oglądanych programów. W wypadku rezygnacji z personalizacji będą wyświetlane tylko ogólne rekomendacje. Lista stale będzie aktualizowana o nowe pozycje. Domyślnie propozycje przedstawione są w widoku mozaiki. Opcjonalnie dostępny jest widok listy. Widok listy możesz włączyć w menu PREFERENCJE w NARZĘDZIACH. 44

45 Menu funkcyjne dla POLECANYCH MENU FUNKCYJNE pojawia się po wybraniu pozycji i naciśnięciu OK OK. Menu różni się w zależności od dostępnych dla danej pozycji funkcji. Poniższa lista przedstawia wszystkie dostępne funkcje: PAUZA/ODTWARZAJ* NAGRAJ/ANULUJ NAGRYWANIE* USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY USUŃ KANAŁ Z ULUBIONYCH ZAMÓW WŁĄCZ/WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH WIĘCEJ DODAJ PRZYPOMNIENIE PODOBNE ZOBACZ ZWIASTUN Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Funkcja nagrywania wybranego programu lub anulowania bieżącego nagrania. Dodanie kanału do listy ulubionych. Usunięcie kanału z listy ulubionych. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE (VOD) lub pakietu. Wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów. Dodatkowe informacje o wybranym programie. Ich zakres obejmuje (w zależności od informacji dostarczonych przez nadawcę programu) czas rozpoczęcia i zakończenia, pasek postępu, klasyfikację kontroli rodzicielskiej oraz informacje na temat reżysera, aktorów, a także opis danego programu. Przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie. Wyświetlanie listy programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Odtworzenie zwiastuna. * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 45

46 4.7 Wyszukaj Dzięki pilotowi z klawiaturą możesz z łatwością wyszukiwać programy telewizyjne, pozycje na żądanie oraz nagrania. Aby uruchomić wyszukiwarkę, naciśnij przycisk MENU, wybierz WYSZUKAJ i naciśnij OK OK. UWAGA! WYSZUKIWARKA ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE URUCHOMIONA, JEŚLI ROZPOCZNIESZ WPISYWANIE TEKSTU NA KLAWIATURZE. Po uruchomieniu wyszukiwarki, wprowadź słowo kluczowe związane z wyszukiwaną pozycją, takie jak np.: tytuł, aktor, reżyser. Po wprowadzeniu kilku znaków na ekranie automatycznie pojawi się lista wyników. Po wprowadzeniu każdego kolejnego znaku lista będzie zawężana. Kontynuuj wprowadzanie znaków, aż na liście pojawi się oczekiwany wynik. UWAGA! JEŻELI WYNIK WYSZUKIWANIA NIE JEST PRAWIDŁOWY, SPRÓBUJ INACZEJ DOBRAĆ SŁOWO KLUCZOWE. Używając przycisków STRZAŁEK, zaznacz pozycję na liście wyników. 46

47 Następnie ją wybierz, naciskając przycisk OK OK na pilocie. MENU FUNKCYJNE DLA WYSZUKIWARKI Po wybraniu pozycji pojawi się menu funkcyjne. Menu różni się w zależności od dostępnych dla danej pozycji funkcji. Poniższa lista przedstawia wszystkie dostępne funkcje: PAUZA/ODTWARZAJ* NAGRAJ/ANULUJ NAGRYWANIE* USTAW KANAŁ JAKO ULUBIONY USUŃ KANAŁ Z ULUBIONYCH ZAMÓW WŁĄCZ/WYŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH WIĘCEJ DODAJ PRZYPOMNIENIE PODOBNE ZOBACZ ZWIASTUN Rozpoczęcie, wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania. Nagrywanie wybranego programu lub anulowanie nagrania. Dodanie kanału do listy ulubionych. Usunięcie kanału z listy ulubionych. Zamówienie wybranej pozycji NA ŻĄDANIE (VOD) lub pakietu. Wyświetlanie listy ulubionych lub wszystkich kanałów. Dodatkowe informacje o wybranym programie. Ich zakres obejmuje (w zależności od informacji dostarczonych przez nadawcę programu) czas rozpoczęcia i zakończenia, pasek postępu, klasyfikację kontroli rodzicielskiej oraz informacje na temat reżysera, aktorów, a także opis danego programu. Przed rozpoczęciem programu zostanie wyświetlone przypomnienie. Wyświetlanie listy programów podobnych do aktualnie wybranego lub odtwarzanego programu. Odtwarzanie zwiastuna. DOSTOSUJ Opcja DOSTOSUJ pozwala filtrować wyniki wyszukiwania na podstawie ich źródła (TEWIZJA NA ŻYWO, NA ŻĄDANIE lub MOJA KOLEKCJA). * Funkcje są aktywne w usłudze NA ŻĄDANIE lub dla dekodera Horizon z nagrywarką. 47

48 4.8 Narzędzia Kategoria NARZĘDZIA w MENU GŁÓWNYM umożliwia dostosowanie ustawień dekodera do potrzeb i preferencji użytkownika. USTAWIENIA Opcja USTAWIENIA w NARZĘDZIACH pozwala skonfigurować ustawienia audio-wideo oraz podstawowe funkcje dekodera. Dostępne są następujące opcje: WYJŚCIE WIDEO USTAWIENIA HDMI USTAWIENIA SCART USTAWIENIA DŹWIĘKU DEKODER HORIZON Pozwala wybrać opcję połączenia kablowego HDMI lub SCART. Możliwy jest także automatyczny wybór wymaganego połączenia wideo przez dekoder. Informacja o statusie HDCP, HDMI i preferowanej rozdzielczości HD. ROZDZIELCZOść HD przełączanie między różnymi rozdzielczościami obrazu telewizyjnego. KONWERSJA FORMATóW umożliwia wybór trybu wyświetlania obrazu na ekranie standardowego telewizora. Może to być: TRYB PILLARBOX (AUTOMATYCZNE DOSTOSOWYWANIE SIĘ FORMATU OBRAZU DO EKRANU), TRYB POWIĘKSZENIA, TRYB PEŁNY (Z ROZCIĄGANIEM OBRAZU), TRYB WYJśCIA TV przełączanie pomiędzy trybami sygnału RGB i YCbCr. WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI EKRANU TELEWIZORA wybór EKRANU PANORAMICZNEGO (16:9) lub STANDARDOWEGO (4:3) OBSŁUGA FORMATU 4:3 wybór pomiędzy trybem POWIĘKSZENIA (Z ROZCIĄGNIĘCIEM OBRAZU), PILLARBOX (automatyczne dopasowanie) i PEŁNOEKRANOWYM. AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE TELEWIZORA W opcjach dostępnych w USTAWIENIACH DźWIĘKU można włączać i wyłączać różne wyjścia audio i zmieniać opóźnienia sygnału audio, zarówno dla HDMI, jak i SCART. WYJśCIE SCART włączanie/wyłączanie wyjścia audio SCART. WYJśCIE HDMI włączanie/wyłączanie wyjścia audio HDMI. OPóźNIENIE AUDIO HDMI ustawianie opóźnienia sygnału audio w HDMI. Opóźnienie może być zmieniane w krokach co 10 ms pomiędzy wartościami granicznymi -200 ms i +200 ms. WYJśCIE S/PDIF włączanie/wyłączanie wyjścia audio S/PDIF. OPóźNIENIE DźWIĘKU S/PDIF ustawianie opóźnienia sygnału audio w S/PDIF. Opóźnienie może być zmieniane w krokach co 10 ms pomiędzy wartościami granicznymi -200 ms i +200ms. WYJśCIE DOLBY DIGITAL - włączanie/wyłączanie wyjścia audio S/PDIF DOLBY (AC3). Umożliwia wprowadzanie ustawień i regulację podstawowych funkcji dekodera. PRZYWRACANIE USTAWIEń FABRYCZNYCH umożliwia zresetowanie dekodera i przywrócenie ustawień fabrycznych z możliwością zachowania lub usunięcia zapisanych na dysku dekodera nagrań. USUń NAGRANIA* umożliwia usunięcie wszystkich nagrań na dysku twardym. USUń NIEKOMPLETNE NAGRANIA* usuwa wszystkie niekompletne nagrania. USUń ZAPLANOWANE NAGRANIA* usuwa wszystkie zaplanowane nagrania. SPARUJ PILOTA opcja ta pozwala na dodanie dodatkowych pilotów i powiązanie ich z dekoderem w celu zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. SPRAWDź AKTUALIZACJE sprawdza, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania dekodera. PREFERENCJE Opcja PREFERENCJE w NARZĘDZIACH pozwala dostosować ustawienia dekodera do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dostępne są następujące opcje: JĘZYK MENU PRZEZROCZYSTOŚĆ MENU Zmiana języka menu. Dostępne są takie same opcje, jak przy pierwszym uruchomieniu dekodera. Pozwala ustawić przezroczystość menu przy wyświetlaniu obrazu telewizyjnego w trybie pełnoekranowym. Dostępne są następujące opcje: DUŻA najbardziej przezroczyste. STANDARDOWY przezroczyste w ok. 50%. MAŁA najmniej przezroczyste. * Opcje są aktywne dla dekodera Horizon z nagrywarką. 48

49 MENU KANAŁÓW LIMIT CZASU WIDOK Język NAPISów NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH JĘZYK ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ AUDIODESKRYPCJA PERSONALIZACJA TRYB CZUWANIA TŁO PROGRAMU TV PRZEDZIAŁ CZASU CZAS PRZED NAGRANIEM CZAS PO NAGRANIU NAGRYWANIE SERII ULUBIONE KANAŁY AUTOMATYCZNY TRYB CZUWANIA ZARZĄDZANIE DYSKIEM Pozwala ustawić czas wyświetlania menu kanałów. Dostępne opcje to 2 sek, 5 sek (wartość domyślna), 10 sek lub 15 sek. Umożliwia wybór pomiędzy widokiem listy a widokiem mozaiki w menu NA ŻĄDANIE I PROPOZYCJE DLA CIEBIE. Włączenie i wyłączenie opcji wyświetlania napisów (jeśli w danym kanale są dostępne). Włączenie i wyłączenie opcji wyświetlanie napisów dla osób niesłyszących. Napisy będą wyświetlane w zależności od ich dostępności. Pozwala wybrać język ścieżki dźwiękowej. Dostępność wybranej ścieżki jest uzależniona od nadawcy programu. Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję audiodeskrypcji. Włączenie lub wyłączenie funkcji personalizowanych propozycji programów. Wybór trybu czuwania dekodera. Umożliwia zmianę sposobu prezentacji PROGRAMU TV. PRZEZROCZYSTE PROGRAM TV jest wyświetlany na bieżącym kanale w trybie pełnoekranowym. PEŁNE PROGRAM TV jest wyświetlany z podglądem bieżącego kanału w miniaturowym oknie w lewym górnym rogu. Opcja ta pozwala zmienić przedział czasowy na ekranie WSZYSTKIE KANAŁY w PROGRAMIE TV. Przedział czasowy może być ustawiony na 30, 60, 90 i 120 minut. Aby uzyskać dostęp do tej pozycji, naciśnij przycisk OK na pilocie. W opcji 30 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 30 minut w dwóch przedziałach po 15 minut. W opcji 60 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 60 minut w dwóch przedziałach po 30 minut. W opcji 90 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 90 minut w trzech przedziałach po 30 minut. W opcji 120 min wyświetlane są informacje dotyczące okresu 120 minut w czterech przedziałach po 30 minut. BRAK nagrywanie rozpocznie się w zaplanowanym czasie rozpoczęcia emisji programu. 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min dodanie wybranej liczby minut do czasu rozpoczęcia nagrania. BRAK nagrywanie zakończy się w zaplanowanym czasie zakończenia emisji programu. 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 15 min dodanie wybranej liczby minut do czasu zakończenia nagrania. WSZYSTKIE KANAŁY nagrywa serię z wszystkich kanałów, na których jest ona emitowana. WYBRANY KANAŁ nagrywanie serii tylko z wybranego kanału. Konfiguracja listy ulubionych kanałów. Aby skonfigurować listę ulubionych kanałów, przewiń listę kanałów strzałkami ^/v, gdy natrafisz na ulubiony kanał dodaj go do listy naciskając OK, obok wybranego kanału na liście pojawi się znak i kanał pojawi się na liście ulubionych po lewej stronie. Gdy skomponujesz już listę ulubionych kanałów, naciśnij strzałkę w lewo <, a następnie wybierz POWIERDŹ LISTĘ, lista ulubionych kanałów została skonfigurowana. Aby z niej skorzystać, podczas oglądania telewizji, naciśnij dwa razy OK, a następnie w MENU FUNKCYJNYM wybierz WŁĄCZ LISTĘ ULUBIONYCH. Lista ulubionych kanałów będzie aktywna podczas przełączania kanałów, kanały ulubione będą oznaczone ikoną gwiazdki (patrz str. 30). Włączenie i wyłączenie opcji automatycznego przejścia w stan czuwania. W opcji WŁĄCZ TRYB CZUWANIA możesz wybrać po ilu minutach ma to nastąpić. Zarządzanie nagraniami w przypadku przepełnienia dysku. KONTROLA RODZICIELSKA Opcja KONTROLA RODZICIELSKA w NARZĘDZIACH umożliwia konfigurację różnych funkcji związanych z ochroną prywatności, ustalanie zasad dostępu do dekodera i kanałów przez dzieci oraz zmianę kodu PIN. Aby przejść do tej opcji menu, konieczne będzie podanie kodu PIN, domyślny PIN to 0000 (cztery zera). UPC rekomenduje zmianę domyślnego kodu PIN. ZMIEŃ KOD PIN KLASYFIKACJA WIEKOWA Opcję tę należy wybrać w wypadku konieczności zmiany kodu PIN. Pozwala ustawić ograniczenie wiekowe. Zablokowany zostanie każdy program sklasyfikowany jako nieodpowiedni dla osób w podanym wieku lub młodszych, o ile klasyfikacja wiekowa będzie udostępniona przez nadawcę programu. Oglądanie programu będzie możliwe po podaniu kodu PIN. 49

Instrukcja dekodera Horizon

Instrukcja dekodera Horizon TV B X Instrukcja dekodera Horizon Radość z każdej chwili Spis Treści 1. Opis Dekodera i pilota 3 1.1 zawartość opakowania 3 1.2 przedni panel dekodera 4 1.3 tylny panel dekodera 5 1.4 bok dekodera 6 1.5

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Wymiany dekodera Mediabox/Kaon, Mediamodułu CI+ na dekoder Horizon. Radość z. każdej chwili

INSTRUKCJA. Wymiany dekodera Mediabox/Kaon, Mediamodułu CI+ na dekoder Horizon. Radość z. każdej chwili INSTRUKCJA Wymiany dekodera Mediabox/Kaon, Mediamodułu CI+ na dekoder Horizon Radość z każdej chwili 1 Dziękujemy, że korzystasz z usług UPC, które zapewniają dostęp do najlepszej rozrywki dla całej rodziny.

Bardziej szczegółowo

Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika

Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika Strona: 39 z 80 125% 24 SHARE HTML DOWNLOAD Sylwester Romanowski 2 lat temu Przeglądów: 14505 Transkrypt 1 Dekoder Horizon Instrukcja Użytkownika 2 Spis Treści 1.

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4. Menu Filmy 7. Menu Dla dzieci i Seriale 10

Spis treści. UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4. Menu Filmy 7. Menu Dla dzieci i Seriale 10 Spis treści UPC NA ŻĄDANIE Twoja ulubiona rozrywka od ręki 3 Ustawienia PIN i Kontrola rodzicielska 4 Zmiana kodu PIN 4 Wprowadzenie błędnego kodu PIN 5 Blokada programu według wieku 6 Zabezpieczenie zamawiania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Obsługa dekodera Opis dekodera MAG 254/MAG250 3 Opis pilota EPG 4

Spis treści 1. Obsługa dekodera Opis dekodera MAG 254/MAG250 3 Opis pilota EPG 4 Spis treści 1. Obsługa dekodera Opis dekodera MAG 254/MAG250 3 Opis pilota...3 2. EPG 4 Pełne EPG Mini EPG 4 Pełna lista kanałów TV 5 3. FinePortal 6 FinePortal Opis. 6 FinePortal Radio... FinePortal TV...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Horizon Instrukcja skrócona dekodera

Horizon Instrukcja skrócona dekodera Horizon Instrukcja skrócona dekodera Witamy w UPC! Cieszymy się, że wybrałeś Horizon przełomową telewizję od UPC. Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Orange TV Dekoder Samsung ICU 100

Orange TV Dekoder Samsung ICU 100 Orange TV Dekoder Samsung ICU 100 Spis treści Twój dekoder Orange TV Pilot Podłączenie Porty USB i podłączenie dysku PVR Menu główne Wyszukiwarka EPG Ulubione kanały Lista kanałów VOD Nagrywarka Moje konto

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Vectra Novo Instrukcja obsługi

Vectra Novo Instrukcja obsługi Vectra Novo Instrukcja obsługi www.vectra.pl Spis treści 1. Używanie dekodera... 3 Włączanie i wyłączanie dekodera... 3 Okno informacyjne... 3 Wybór kanałów... 4 Opcje programu... 4 Opis programów... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Technicolor CGA 4233 INSTRUKCJA INSTALACJI Modem Technicolor CGA 4233 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Zestaw instalacyjny... 3 2. Budowa modemu kablowego... 4 2.1. Przedni panel... 4 2.2. Tylny panel... 5 3. Podłączenie modemu...

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86

przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 przewodnik użytkownika dekoder UHD 86 Wszystkie pytania związane z instalacją i korzystaniem z usługi tv kieruj do działu pomocy technicznej pod numer : 801 505 505 253380733 Twój świat.cały świat. 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV

Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Instrukcja oprogramowania PowerVCR do obsługi tunera TV Podstawowe funkcje Wyłącza program PowerVCR. Minimalizuje PowerVCR. Włącza pomoc Online (wymaga połączenia z Internetem). Informacje o programie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB

INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB INSTRUKCJA PROCEDURY DIAGNOSTYCZNEJ DLA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SPRZEDAŻY I SERWISU DOT. DEKODERÓW ADB Wersja 0.5 z dnia 30.09.2013 I. WSTĘP Instrukcja przeznaczona jest dla Punktów Serwisowych. Należy

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E. Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_RNS-E TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS-E Spis treści 1 WSTĘP 2 2 URUCHOMIENIE 2 3 OBSŁUGA TV 3 Wybór i przełączanie stacji TV 3 Informacji o programach [EPG] 3 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratorów XVR. Zapoznaj się przed użyciem

Instrukcja obsługi rejestratorów XVR. Zapoznaj się przed użyciem Instrukcja obsługi rejestratorów XVR Zapoznaj się przed użyciem Schemat podłączenia kamery Symbol V-IN / CH1, CH2... A-OUT HD OUT VGA USB / NET / RS485 DC12V Specyfikacja BNC - wejścia wideo, podłączanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Horizon Instrukcja skrócona dekodera

Horizon Instrukcja skrócona dekodera Horizon Instrukcja skrócona dekodera 2 Witamy w UPC! Cieszymy się, że wybrałeś Horizon przełomową telewizję od UPC. Z tej instrukcji dowiesz się, jak wykorzystać wyjątkowe możliwości Twojego dekodera.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratorów XVR. wersja

Instrukcja obsługi rejestratorów XVR. wersja Instrukcja obsługi rejestratorów XVR wersja 10.2018 Schemat podłączenia kamery Symbol V-IN / CH1, CH2... A-OUT HD OUT VGA USB / NET / RS485 DC12V Specyfikacja BN wejścia wideo, podłączanie kamer Wyjście

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI w Konwertowalny tablet SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 8085 LKB001X CJB1FH002AQA Spis treści 1 Pierwsze kroki... 1 1.1 Wygląd... 1 1.2 Ładowanie tabletu i klawiatury... 3 1.3 Wkładanie kart microsd i SIM...

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Wymiany dotychczasowego dekodera UPC lub Mediamodułu CI+ na dekoder Mediabox. Radość z. każdej chwili

INSTRUKCJA. Wymiany dotychczasowego dekodera UPC lub Mediamodułu CI+ na dekoder Mediabox. Radość z. każdej chwili INSTRUKCJA Wymiany dotychczasowego dekodera UPC lub Mediamodułu CI+ na dekoder Mediabox Radość z każdej chwili 1 Dziękujemy, że korzystasz z usług UPC, które zapewniają dostęp do najlepszej rozrywki dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF JAK PODŁĄCZYĆ MULTIROOM STANDARD? INSTRUKCJA KONFIGURACJI A GŁÓWNEGO HD ITI-4740SF WERSJA - 2 TELEWIZORY BEZ U cieszyć się możliwością oglądania telewizji na dwóch dekoderach jednocześnie WERSJA - 2 TELEWIZORY

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Podłączenia MediaModułu CI+ w ramach usługi Multiroom. Radość z. każdej chwili

INSTRUKCJA. Podłączenia MediaModułu CI+ w ramach usługi Multiroom. Radość z. każdej chwili INSTRUKCJA Podłączenia MediaModułu CI+ w ramach usługi Multiroom Radość z każdej chwili 1 Dziękujemy, że korzystasz z usług UPC, które zapewniają dostęp do najlepszej rozrywki dla całej rodziny. W tej

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Kasda KW 58283

INSTRUKCJA INSTALACJI. Modem Kasda KW 58283 INSTRUKCJA INSTALACJI Modem Kasda KW 58283 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Zestaw instalacyjny... 3 2. Budowa modemu ADSL WiFi... 4 2.1. Przedni panel... 4 2.2. Tylny panel... 5 3. Podłączenie modemu ADSL WiFi...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja

Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo Co zawiera opakowanie Elementy czujnika Dymo Specyfikacja Szybki start Contents 1. Czujniki, wskaźniki, wyposażenie Dymo... 1 1.1 Co zawiera opakowanie... 1 1.2 Elementy czujnika Dymo... 2 1.3 Specyfikacja... 3 1.4 Operacje na Dymo przyciski i wskaźniki... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV

Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV Poniżej znajdziesz instrukcję, dzięki której w prosty sposób podłączysz telewizor do sieci zarówno poprzez kabel sieciowy jak i router bezprzewodowy,

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy

Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent. domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy Instrukcja inteligentnego gniazda Wi-Fi współpracującego z systemem Asystent domowy 1 Podłącz do prądu 2 Połącz z siecią

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88. Przewodnik użytkownika

Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88. Przewodnik użytkownika Orange TV z dekoderem Sagemcom UHD 88 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA VMS. Spis treści Instalacja Instrukcje użytkowania i obsługi... 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA VMS. Spis treści Instalacja Instrukcje użytkowania i obsługi... 3 Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA VMS Spis treści... 1 1 Instalacja... 2 2 Instrukcje użytkowania i obsługi... 3 2.1 Instrukcja konfiguracji modułu VMS MANAGMENT... 3 2.1.1 Logowanie... 3 2.1.2

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo