Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14"

Transkrypt

1 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ

2 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku Lokalizacja zadań inwestycyjnych

3 Cele Projektu Celem Projektu jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej, poprzez budowę i modernizację kanalizacji deszczowej z elementami podczyszczania wód deszczowych, urządzeń retencyjno sedymentacyjnych oraz naturalnej regulacji potoków w obszarach zurbanizowanych sąsiadujących bezpośrednio z Bałtykiem tj. Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

4 Cel projektu jest spójny z głównym celem i celami szczegółowymi III Osi Priorytetowej Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj.: Cel główny: zapewnienie minimalizacji skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych. Cel szczegółowy: zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych

5 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło r. Całkowity koszt realizacji projektu: mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi mln zł, co stanowi 25.2 % kosztów całkowitych. Uzyskano dotychczas refundację w wysokości zł

6 Zakres Projektu Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem realizację 19 niżej wymienionych zadań w poszczególnych zlewniach.

7 Zakres rzeczowy Projektu: Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi ,0 m zaś przyłączy i przykanalików do wpustów ulicznych 1 196,5 m; Urządzenia podczyszczające, w tym 10 szt. osadników i 15 szt. separatorów, Długość uregulowanych cieków wynosi 2 335,7 m, w tym: - potoków 1 486,2 m - rowów 849,5 m; Budowa, rozbudowa i modernizacja 8 zbiorników retencyjnych o łącznej retencji m 3, w tym: - budowa 6 zbiorników retencyjnych o łącznej retencji m 3 - rozbudowa 1 zbiornika retencyjnego o całkowitej retencji m 3 (rozbudowa o m 3 ) - modernizacja 1 zbiornika retencyjnego o retencji m 3 ; Modernizacja 2 jazów; Budowa 3 nowych przepompowni.

8 Nazwa zlewni Potok Oliwski Nr Zadania Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja Nazwa zadania Kolektor kanalizacji deszczowej (m) Przyłącza i przykanali ki do wpustów ulicznych osadnik (kpl) separator substancji ropopochod nych ( kpl) przepomp o- wnia wód deszczow ych przebudowa/budowa zbiornika* Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II w 1 Gdańsku 228,0 21,0 Kanał Raduni Potok Siedlicki/Kanał Raduni Potok Oruński/Kanał Raduni F ret (ha) V ret (m3) moder nizacja jazu regulacja potoku (m) regulacja rowu (m) 2 Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do ul. Gospody w Gdańsku 553,5 0, Zbiornik retencyjny Orłowska II w Gdańsku 463,0 0,0 1, ,0 4 Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej w Gdańsku 603,6 0, , ,0 30,0 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja i Armii Krajowej wraz 5 z przejściem syfonowym pod torami i odprowadzeniem wód do Kanału Raduni oraz odwodnieniem terenu Urzędu Miejskiego w Gdańsku 928,9 45,5 4 6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja w Gdańsku 577,7 38,8 7 Zbiornik Madalińskiego w Gdańsku 64,1 0, , Zbiornik retencyjny Jabłoniowa wraz z rowem S-1 w Gdańsku 476,1 27, , ,0 9 Zbiornik Cedrowa w Gdańsku 122,6 0,0 1, Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w Gdańsku 271,3 91, Regulacja Potoku Oruńskiego (Km ) w Gdańsku 0,0 0, ,0 ZR-2b- ZR-2b - Potoku 12 Kanalizacja deszczowa w zlewni potoku Rotmanka w Pruszczu Gdańskim 0,33; 3571; Rotmanka ZR-2a - ZR-2a - 841,0 226, , ,0 Rzeka Radunia 13 Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. Wojciech, etap I w Gdańsku 832,0 276, Kanalizacja deszczowa Złota Karczma w Gdańsku Potok Strzyża 410,4 51,3 1 1 (Bystrzec I) 15 Przebudowa zbiornika Srebrzysko w Gdańsku 0,0 0,0 3, ,2 16 Zbiornik Budowlanych II w Gdańsku 137,9 0,0 0, ,0 264,0 Rzeka Strzelenka 17 Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w Gdańsku 359,5 97, Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i Galaktycznej w Gdańsku 1620,8 226,5 1 1 Martwa Wisła 19 Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka w Gdańsku 1954,7 95,2 1 30,5 RAZEM 10445, , , , ,5 Zestawienie zadań z zakresem rzeczowym

9 Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia wg zadań- ceny bieżące brutto [tys. PLN] Lp Nazwa zadania Koszty 1 Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II 2 537,3 2 Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do ul. Gospody 4 441,8 3 Zbiornik retencyjny Orłowska II 7 153,4 4 Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej 1 871,3 5 Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja i Armii Krajowej wraz z przejściem syfonowym pod torami i odprowadzenie wód do Kanału Raduni oraz odwodnieniem terenu Urzędu Miejskiego w Gdańsku 9 239,3 6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja 2 928,2 7 Zbiornik Madalińskiego 6 752,1 8 Zbiornik retencyjny "Jabłoniowa" wraz z rowem S ,9 9 Zbiornik Cedrowa 1 958,0 10 Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej 1 372,8 11 Regulacja Potoku Oruńskiego (km ) 1 359,1

10 Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia wg zadań- ceny bieżące brutto [tys. PLN] c.d. Lp Nazwa zadania Koszty 12 Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Rotmanka (Miasto Pruszcz Gdański) ,9 13 Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. Wojciech, etap I 1 342,0 14 Kanalizacja deszczowa Złota Karczma 1 855,7 15 Przebudowa zbiornika Srebrzysko 6 831,8 16 Zbiornik Budowlanych II 3 330,0 17 Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca 2 102,5 18 Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i Galaktycznej 7 728,5 19 Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka ,8 Wszystkie zadania wchodzące w skład projektu zostały wykonane.

11 Zadanie 1. Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II Zadanie 2. Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do ul. Gospody Zadanie 3. Zbiornik retencyjny Orłowska II y

12 Zadanie 1. Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do zbiornika Orłowska II droga wykonana w ramach zadania

13 Zadanie 2. Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do ul. Gospody Zadanie realizowane było w ramach budowy hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdańska i Sopotu. Trasa kolektora usytuowana jest w rejonie ścieżki rowerowej.

14 Zadanie 3. Zbiornik retencyjny Orłowska II

15 Zadanie 4. Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej w Gdańsku Fot. Lech Makara

16 Zadanie 4. Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej w Gdańsku Wylot kanału Ulgi do Potoku Jelitkowskiego Fot. Lech Makara

17 Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja i Armii Krajowej Zadanie 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja

18 Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja i Armii Krajowej Zadanie 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja Komora przeciskowa syfonu Wylot kanalizacji deszczowej do Kanału Raduni

19 Zadanie 7. Zbiornik Madalińskiego

20 Zadanie 7. Zbiornik Madalińskiego

21 Zadanie 8. Zbiornik retencyjny Jabłoniowa wraz z rowem S-1 w Gdańsku

22 Zadanie 8. Zbiornik retencyjny Jabłoniowa wraz z rowem S-1 w Gdańsku Budowla wylotowa zbiornika Jabłoniowa

23 Zadanie 8. Zbiornik retencyjny Jabłoniowa wraz z rowem S-1 w Gdańsku wegetacyjne umocnienie brzegu wyspy pływające rybitwa i mewa śmieszka

24 Zadanie 9. Zbiornik Cedrowa w Gdańsku

25 Zadanie 9. Zbiornik Cedrowa w Gdańsku

26 Zadanie 10. Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w Gdańsku

27 Zadanie 10. Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w Gdańsku Stan po inwestycji Stan przed inwestycją

28 Zadanie 11. Regulacja Potoku Oruńskiego (Km )

29 Zadanie 11. Regulacja Potoku Oruńskiego (Km ) Jaz na Potoku Oruńskim przed i po remoncie

30 Zadanie 11. Regulacja Potoku Oruńskiego (Km ) Odcinek środkowy Potoku Oruńskiego przed i po regulacji.

31 Zadanie 13. Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. Wojciech, etap I

32 Zadanie 13. Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. Wojciech, etap I

33 Zadanie 14. Kanalizacja deszczowa Złota Karczma

34 Zadanie 14. Kanalizacja deszczowa Złota Karczma

35 Zadanie 15. Przebudowa zbiornika Srebrzysko

36 Zadanie 15. Przebudowa zbiornika Srebrzysko

37 Zadanie 16. Zbiornik Budowlanych II

38 Zadanie 16. Zbiornik Budowlanych II

39 Zadanie 17. Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w Gdańsku

40 Zadanie 17. Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w Gdańsku Stan po inwestycji Stan przed inwestycją

41 Zadanie 18. Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i Galaktycznej

42 Zadanie 18. Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i Galaktycznej Stan po inwestycji Stan przed inwestycją

43 Zadanie 19. Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka

44 Zadanie 19. Odwodnienie terenu pod stadion Arena Bałtycka

45 Realizacja Projektu spowoduje: redukcję zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzonych z obszarów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego: - zawiesin ogólnych o 75% - substancji ropopochodnych o 85% wzrost ilości podczyszczonych ścieków deszczowych odprowadzanych ze zlewni (separatory i piaskowniki) objętych Projektem - 7,06 m 3 /s wzrost ilości podczyszczonych ścieków deszczowych odprowadzanych ze zbiorników retencyjnych w wyniku procesu sedymentacji - 2,58 m 3 /s ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochrona dóbr materialnych na obszarach zabudowanych -liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową 35 tys. osób zamieszkałych na powierzchni oddziaływania Projektu 519 ha ochronę wód Zatoki Gdańskiej -długość linii brzegowej objętej oddziaływaniem Projektu wynosi 5,4 km.

46 W celu pełnej ochrony wód Zatoki Gdańskiej i zapewnienia bezpieczeństwa od skutków powodzi opadowych Gmina Miasta Gdańska będzie w kolejnych latach kontynuować realizację następnych zadań w zakresie budowy i modernizacji odprowadzania wód opadowych. Również lokalne Samorządy miejscowości oddziaływujących bezpośrednio na Zatokę Gdańską tj. Miasto Gdańsk wraz z Miastem Pruszcz Gdański, Miasto Sopot, Miasto Gdynia oraz tzw. Małe Trójmiasto Kaszubskie, czyli Rumia, Reda i Wejherowo, przygotowują się do kompleksowej realizacji projektów dotyczących ochrony wód Zatoki Gdańskiej.

47 Obliczenie poziomu dofinansowania Łączna wartość wydatków inwestycyjnych [tys. PLN] ,9 Łączna wartość kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych [tys. PLN] Przyjęta procentowa wielkość dofinansowania wydatków kwalifikowanych w inwestycji przez Fundusz Spójności ,8 64,47% Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności [tys. PLN] ,25 Pozostała wartość inwestycji do sfinansowania z innych źródeł niż Fundusz Spójności [tys. PLN] Udział finansowania Funduszu Spójności w całkowitych wydatkach ,65 25,2%

48 Korzyści społeczno-ekonomiczne Korzyści z tytułu zwiększenia pojemności retencyjnej - uniknięcie szkód powstałych w wyniku powodzi i podtopień Korzyści z tytułu uniknięcia strat w wyniku zamykania plaż (ruch turystyczny) Likwidacja nieprawidłowego odprowadzania wód deszczowych (zmniejszenie wydatków na naprawy dróg) Korzyści wynikające ze zwiększonego zatrudnienia przy realizacji projektu Korzyści z tytułu uniknięcia chorób

49

ZESTAWIENIE INFRASTRUKTURY W ADMINISTRACJI GDAŃSKICH MELIORACJI

ZESTAWIENIE INFRASTRUKTURY W ADMINISTRACJI GDAŃSKICH MELIORACJI ZESTAWIENIE INFRASTRUKTURY W ADMINISTRACJI GDAŃSKICH MELIORACJI lp urządzenia j.m. stan na 31.12.2009 r systemy otwarte 1 Potoki m 76 560,00 2 Kanały melioracji podstawowej m 63 715,60 3 Rowy melioracji

Bardziej szczegółowo

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych 3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych

Bardziej szczegółowo

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych 3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych

Bardziej szczegółowo

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych 3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych Gmina Miasta Gdańska położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych

Bardziej szczegółowo

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE

DAŃSKI E. sp. z o.o. MELI ORACJE DAŃSKI E sp. z o.o. MELI ORACJE OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA MIASTA GDAŃSKA Andrzej Chudziak Obszar Żuław Gdańskich z lewej koniec XIII w; z prawej stan obecny Powodzie o katastrofalnych skutkach dla Gdańska

Bardziej szczegółowo

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych

3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych 3.2. Wody powierzchniowe, odprowadzenie wód deszczowych Miasto Gdańsk położone jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych (Żuławy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie studium wykonalności dla projektu

Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wersja archiwalna Wykonanie studium wykonalności dla projektu Wykonanie studium wykonalności dla projektu OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska POIiŚ 3.1-2.4 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o

Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych. Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych Ryszard Gajewski Gdańskie Wody Sp. z o.o Lipiec 2001r. Objętość zbiorników retencyjnych w Gdańsku [m³] 678826 450374 121712 136944

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska. POIiŚ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto Gdańsk Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska POIiŚ 3.1-2.4 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I Miasto

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku

Podsumowanie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Biuro Prasowe Podsumowanie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku 26 28 lipca 2017 r. Zwołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku zebrał się po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie POIiŚ 2007-2013

Podsumowanie POIiŚ 2007-2013 Podsumowanie POIiŚ 2007-2013 Wpływ inwestycji ochrony środowiska na rozwój Pomorza Danuta Grodzicka-Kozak Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Finansowanie ochrony środowiska przez WFOŚiGW w Gdańsku w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg

Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Beneficjent: Gmina

Bardziej szczegółowo

3.3. WODY POWIERZCHNIOWE, ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH

3.3. WODY POWIERZCHNIOWE, ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 3.3. WODY POWIERZCHNIOWE, ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Gmina Gdańsk położona jest na wzgórzach morenowych (Górny Taras), na nizinnych terenach nadmorskich (Dolny Taras) oraz terenach depresyjnych (Żuławy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Koszty realizacji Programu

Tabela 1. Koszty realizacji Programu Tabela 1. Koszty Programu e Rozbudowa oczyszczalni Gdańsk Wschód w zakresie zaostrzonych wymogów usuwania azotu 2010 62 696 880 30 974 100 31 722 780 13 148 189 602 597 Budowa kanalizacji w dzielnicach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk po nawałnicy 14/15 lipca 2016

Gdańsk po nawałnicy 14/15 lipca 2016 Gdańsk po nawałnicy 14/15 lipca 2016 Prognozy a rzeczywistość 14/15 lipca Godz. 6 48 do MCZK wpływa ostrzeżenie meteorologiczne IMGW nr 50 dotyczące prognozowanych opadów od 30 do 45 mm, lokalnie 90 mm

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi WFOŚ wspomaga realizację projektów z zakresu ochrony środowiska, poprzez wsparcie finansowe oraz pomoc

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA

Koszty realizacji Programu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA Koszty Programu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA LATA 2013 - Cel środowiska i bezpieczeństwa I.1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych, w tym

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód

Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód ZAŁĄCZNIK 3 Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód Informacje o inwestycjach z zakresu ochrony wód zebrano na podstawie wojewódzkich raportów z realizacji programów ochrony środowiska w okresie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Żuławski 2030 I Etap

Program Żuławski 2030 I Etap Program Żuławski 2030 I Etap 2007-2015 08.12.2015 r. Halina Czarnecka Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Droga do celu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 II.2007 I lista projektów

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku

Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach: Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej 4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej Ładunek wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska 1 do Zatoki Gdańskiej jest liczony rokrocznie, od 1992 r. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY

NIP Konto: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr OPERAT WODNOPRAWNY ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L 85-027 BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) 346 11 36 e-mail: zupnbmotyl@pro.onet.pl NIP 953-10-34-309 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki

Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Koncepcja ogólna odprowadzenia wód deszczowych z terenu miasta Marki Pracownia Projektowania Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Stefan Putkiewicz na zlecenie Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245)

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245) DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej w mieście Gdańsku (nr planu 2245) Gdańsk 22.11.2017 roku PRZYSTĄPIENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan Strategiczny miasta Sopotu

Plan Strategiczny miasta Sopotu RETENTION OF RAINWATER IN SOPOT IN THE YEARS 1995-2015 Plan Strategiczny miasta Sopotu Cel strategiczny - Zdrowe miasto, w którym walory przyrodniczokrajobrazowe są utrzymywane i wykorzystywane z myślą

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem miasta Trzebiatów

Bardziej szczegółowo

«Umowy podpisane w 2011 roku Umowy podpisane w 2013 roku

«Umowy podpisane w 2011 roku Umowy podpisane w 2013 roku «Umowy podpisane w 2011 roku Umowy podpisane w 2013 roku "Ochrona brzegów morskich w granicach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie" Beneficjent: Urząd Morski w Słupsku Data podpisania umowy:

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku (nr planu 2720) Gdańsk roku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku (nr planu 2720) Gdańsk roku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku (nr planu 2720) Gdańsk 20.11.2017 roku PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

3.3. Jakość wód powierzchniowych

3.3. Jakość wód powierzchniowych 3.3. Jakość wód powierzchniowych W 2006 r. kontynuowano prowadzony od 1992 r. monitoring wód powierzchniowych. Badaniem objęto położone w granicach miasta: - morskie wody przybrzeżne (15 stanowisk badawczych),

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie. POIiŚ

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie. POIiŚ Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie POIiŚ 7.2-8.2 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Informacje ogólne o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 1 I rys. 1/20 3. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 2 I rys. 2/20 4. Plan sytuacyjny sieć istniejąca Arkusz 3 I

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2011

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2011 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

Ładunek odprowadzony z Gdańska został porównany z ładunkiem zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Wisłą.

Ładunek odprowadzony z Gdańska został porównany z ładunkiem zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Wisłą. 4. ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZONY Z TERENU GMINY GDAŃSK DO ZATOKI GDAŃSKIEJ Szacowanie wielkości ładunków wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej jest kontynuowane

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka

Strona 1 z 5. Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja Ostrów Mazowiecka Miasto Ostrów Mazowiecka 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Zaproszenie do składania ofert Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

fundusze ue Kategoria: POIiŚ - Poprawiono: środa, 20, czerwiec 2012 14:51 Opublikowano: sobota, 21, luty 2009 19:00 Dawid Brzozowski Odsłony: 4413

fundusze ue Kategoria: POIiŚ - Poprawiono: środa, 20, czerwiec 2012 14:51 Opublikowano: sobota, 21, luty 2009 19:00 Dawid Brzozowski Odsłony: 4413 W sobotę 21 lutego Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/131/2015 Rady ej Władysławowa z dnia 30 września 2015r. kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku. Gdańsk r.

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku. Gdańsk r. DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i Sarniej w mieście Gdańsku Gdańsk 09.01.2019 r. PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS /08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS /08 Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt realizowany w ramach: działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz

KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz KONFERENCJA SŁUPSK SIT 28 LISTOPADA 2013 Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar. Andrzej Wójtowicz ISTOTNE PYTANIA czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Czy w mieście Słupsku i regionie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 468/XXVIII/2012

UCHWAŁA NR 468/XXVIII/2012 UCHWAŁA NR 468/XXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 01 roku w sprawie: zobowiązania się Gminy Płock do zabezpieczenia w Budżecie Gminy środków finansowych na realizację I i II etapu zadania:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV. Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza IV Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 30.12.2009 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-204/09-00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/221/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr XVI/221/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr XVI/221/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. PROJEKT NR 13 Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Giżycku z dnia.. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE NR 8/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej 4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzony z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej Ładunek wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska 1 do Zatoki Gdańskiej jest liczony rokrocznie, od 1992 r. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji

Bardziej szczegółowo

II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia

II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia II Etap realizacji Programu Żuławskiego - założenia Gdańsk 08.12.2015 r. Programowanie strategiczne związane z realizacją inwestycji przeciwpowodziowych na Żuławach Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa Powodziowa

Bardziej szczegółowo

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego POWIAT/GMINA: WĘGROWSKI/MIASTO WĘGRÓW 1. Uwagi ogólne do treści Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Nazwa rozdziału/podrozdziału

Bardziej szczegółowo

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej

4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej 4. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany z terenu gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej Prace związane z obliczaniem ładunku wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Zatoki Gdańskiej są prowadzone

Bardziej szczegółowo

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2011 Cel i zakres pracy Monitoring w Gminie Gdańsk w roku 2011 Celem pracy było przeprowadzenie monitoringowych badań wybranych na terenie Gminy Gdańsk i na podstawie uzyskanych wyników badań określenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Nowe prawo wodne oraz jego wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Gdańsk, 27 marca 2017 r. Wody opadowe charakterystyka problemu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI DROGOWEJ. ZDW w Gdańsku, ul.mostowa 11A, Gdańsk. Gdańsk r.

INWESTYCJI DROGOWEJ. ZDW w Gdańsku, ul.mostowa 11A, Gdańsk. Gdańsk r. Adam Stypik, ul.kołobrzeska 50G/15 80-394 Gdańsk, NIP: 984-013-81-59 tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61 biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net MATERIAŁY DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU Projekt pn.: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej, realizowany

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY

TABELA ELEMENTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY pieczątka firmowa Wykonawcy ZAŁĄCZNIK Nr 9 TABELA ELEMENTÓW ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW CENY OFERTY Lp. OPIS ELEMENRU ROBÓT Wg przedmiaru Cz. A Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wsparcia infrastruktury technicznej województwa opolskiego z funduszy strukturalnych w latach

MoŜliwości wsparcia infrastruktury technicznej województwa opolskiego z funduszy strukturalnych w latach MoŜliwości wsparcia infrastruktury technicznej województwa opolskiego z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego 5 kwietnia 2006 r. Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Sołectwo Mysiadło w pigułce

Sołectwo Mysiadło w pigułce Sołectwo MYSIADŁO Sołectwo Mysiadło w pigułce Sołtys: Pani Bożena Obłucka W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: Mysiadło Łączna powierzchnia sołectwa: 200,94 ha Liczba zameldowanych: 3654 Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji I Etapu Programu Żuławskiego 2030 Projekty 2007-2015

Zakończenie realizacji I Etapu Programu Żuławskiego 2030 Projekty 2007-2015 Zakończenie realizacji I Etapu Programu Żuławskiego 2030 Projekty 2007-2015 Bartłomiej Maliszewski Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 08.12.2015 r., Gdańsk Projekty związane z ochroną przeciwpowodziową,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny.

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Miasto Działdowo Działdowo, ul. Zamkowa 12. sanitarna. Rodzaj opracowania: operat wodno - prawny. 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : przebudowa polegająca na likwidacji istniejącego kolektora deszczowego na przedłużeniu rowu R B do ul. Olsztyńskiej i wykonanie rowu otwartego. Inwestor : Branża: Gmina Miasto

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rozbudowany system monitoringu hydrologicznego i ostrzegania o zagrożeniu to większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe?

Dlaczego rozbudowany system monitoringu hydrologicznego i ostrzegania o zagrożeniu to większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe? Dlaczego rozbudowany system monitoringu hydrologicznego i ostrzegania o zagrożeniu to większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe? Gdański System Monitoringu Hydrologicznego 19 nowych deszczomierzy i 55 nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/11 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 27 września 2011r. Załącznik do Uchwały Nr XIV/0/ Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 7 września 0r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej.

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Aby konkretne zamierzenia warunkujące, zdaniem radnych Wyspy Sobieszewskiej, właściwe kierunki rozwoju Wyspy

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku

DYSKUSJA PUBLICZNA. Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku DYSKUSJA PUBLICZNA Projekt planu Kokoszki rejon ulicy Stokłosy w mieście Gdańsku Gdańsk 10.12.2018 PRZYSTĄPIENIE PROJEKT MPZP UWAGI UCHWALENIE analiza zasadności stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskona lata

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskona lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskona lata 2007 2013 Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH KARTA INFORMACYJNA ZADANIA (W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kilku zadań zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy

Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Adaptacja miasta do skutków zmian klimatu przykład Bydgoszczy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie Forum Ochrony Środowiska Warszawa, 15-16 lutego 2016 Działania inicjujące realizację polityki ochrony klimatu

Bardziej szczegółowo

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności

o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności Informacja o wnioskach złożonych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2008 roku do Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności UNIA EUROPEJSKA I. Wnioski drogowe złożone do Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r.

Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r. Budżet Gdańska 8 Gdańsk grudnia 7r. Założenia do projektu budżetu 8 Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 8 Nominalne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

KONCEPCJA TECHNIKA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA. Gmina Miasta Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Egzemplarz nr 1 Umowa nr KB/1201/UI/219/W/2012/0070 Branża: TECHNIKA SANITARNA Nazwa opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA Przedsięwzięcie: Odprowadzanie wód deszczowych ze zlewni Działki Leśne do istniejącego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: RPDS /16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Projekt nr: RPDS /16 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojew Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i dr Projekt nr:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP III Dla rozwoju infrastruktury i środowiska SIEDEM KONTRAKTÓW Z UNIJNYM WSPARCIEM Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap III jest projektem realizowanym

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/64/2018 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 27 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/64/2018 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 27 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/64/2018 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pruszcz

Bardziej szczegółowo

3.3. Jakość wód powierzchniowych

3.3. Jakość wód powierzchniowych 3.3. Jakość wód powierzchniowych W 2008 r. kontynuowano prowadzony od 1992 r. monitoring wód powierzchniowych. Badaniem objęto położone w granicach miasta: - morskie wody przybrzeżne (15 stanowisk badawczych),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY)

PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) ul. Kolejowa 19, 39-200 Dębica tel: 730 47 66 77 www.fpprojekt.pl Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY (ZAMIENNY) Nazwa obiektu budowlanego lub zamierzenia budowlanego: Rozbudowa ulicy Łokietka - modyfikacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Anna Czyżewska Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami

Anna Czyżewska Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach Anna Czyżewska

Bardziej szczegółowo

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podpisanie: 18 sierpnia 2017 r. w Gdańsku, Sala im. Lecha Bądkowskiego UMWP, godz. 10.00 Gmina

Bardziej szczegółowo

1.2 Finansowanie dłużne miejska

1.2 Finansowanie dłużne miejska załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/1189/09 Rady Miasta a z dnia 26 listopada 2009 roku, zmienionej Uchwałą nr L/1393/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku, zmienionej Uchwałą nr LI/1426/10 z dnia 26 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo