INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORÓW OSIOWYCH Z SERII FR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORÓW OSIOWYCH Z SERII FR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJ OBSŁUGI WENTYLTORÓW OSIOWYCH Z SERII FR

2 Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi jest wymagane do właściwego użytkowania urządzenia, a bezwzględne przestrzeganie zawartych w niej wytycznych stanowi podstawowy warunek bezpieczeństwa. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinny posiadać swobodny dostęp do instrukcji, a w przypadku jego odsprzedaży należy ją dołączyć do wentylatora. 2. Przeznaczenie Wentylatory osiowe z serii FR przystosowane są do montażu naściennego. Mogą być wykorzystane zarówno w pomieszczeniach komercyjnych, jak i przemysłowych. Są również odpowiednie do lokali mieszkalnych. Przykładowe miejsca zastosowania wentylatorów osiowych z serii FR: sklepy, lokale gastronomiczne, hale, magazyny, warsztaty. 3. Transport i przechowywanie Wentylator należy przewozić oraz przechowywać w oryginalnym opakowaniu do tego przeznaczonym. Odpowiednio zapakowane urządzenie należy trzymać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami, aż do momentu jego zamontowania. Ponadto wentylator powinien być chroniony przed wstrząsami. 4. Instalacja by instalacja urządzenia przebiegła pomyślnie i umożliwiła późniejsze, bezpieczne użytkowanie wentylatora należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji obsługi. Jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje są upoważnione do podjęcia czynności związanych z montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem urządzenia. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac urządzenie należy bezwzględnie odłączyć od zasilania. Sprawdzić należy takie parametry jak: opór izolacji i uzwojenia, opór uziemienia, stan łożysk. Przed przystąpieniem do montażu oraz podłączenia wentylatora należy sprawdzić, czy podczas transportu bądź przechowywania nie uległ on usterkom (pęknięcie, zniekształcenie śmigła). Należy sprawdzić czy dane techniczne na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom instalacji elektrycznej. Urządzenie należy montować na powierzchni płaskiej. Jeśli nieprawidłowości nie zostały stwierdzone można przystąpić do instalacji w następujący sposób: przygotować właściwe przyłącza elektryczne, umiejscowić wentylator w kanale wentylacyjnym, zaznaczyć umiejscowienie otworów montażowych, wyciągnąć wentylator z kanału wentylacyjnego, wywiercić otwory i umieścić w nich kołki rozporowe, umiejscowić wentylator w odpowiednim miejscu i dokręcić wkręty, podłączyć wentylator do sieci. Połączenie elektryczne musi być zgodne ze schematem połączeń w skrzynce zaciskowej. 5. Konserwacja Urządzenia dostosowane są do pracy ciągłej, jednak ich konserwacja powinna być przeprowadzana raz na rok lub częściej w zależności od warunków w jakich pracuje. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją bezwzględnie należy odłączyć wentylator od zasilania oraz zabezpieczyć przed włączeniem. W celu oczyszczenia wentylatora należy: zdemontować urządzenie, umyć wszystkie elementy wilgotną szmatką, z zachowaniem szczególnej uwagi, aby nie zamoczyć silnika, dokładnie wysuszyć wszystkie elementy, ponownie zamontować wentylator, podłączyć wentylator do sieci. Po czyszczeniu silnik powinien pracować przez 2 minut na 8-1% obrotów, aby się osuszyć. 6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wentylator przeznaczony jest jedynie do przesyłania powietrza. Nie wolno używa wentylatora w środowisku niebezpiecznym (na przykład w pobliżu materiałów łatwopalnych, w środowisku mocno zanieczyszczonym). Właściwy dla funkcjonowania wentylatora zakres temperatury to -25 C. Niektóre z elementów urządzenia nagrzewają się, a ich dotknięcie może skutkować poparzeniem. Nietypowe dźwięki podczas pracy wentylatora mogą oznaczać usterkę. Nieprzestrzeganie wytycznych, zawartych w instrukcji obsługi może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub stwarzać zagrożenie dla życia użytkownika. 2

3 Warunki gwarancji I. Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3B, 43-3 Bielsko-Biała, Polska, zapewnia 12 miesięczny okres gwarancyjny. II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej. III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o. IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części dostarcza Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym. V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków: a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe składowanie, bądź niewłaściwy transport; b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji; -użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.); -samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; - podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu, w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną; - nieprawidłowego napięcia zasilania. c) części urządzeń ulegające zużyciu, w tym odbarwienia obudowy, oraz materiałów eksploatacyjnych. VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych napraw poza serwisem Reventon Group Sp. z o.o., a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać. VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie podpisanej karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego. VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej gwarancji przestaje ona obowiązywać. IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3B, 43-3 Bielsko-Biała lub na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w danych technicznych. Krzywa przepływu powietrza FR-2 1 FR qv[m 3 /h] qv[m 3 /h] 3

4 FR-3 1 FR qv[m 3 /h] qv[m 3 /h] 12 1 FR FR qv[m 3 /h] qv[m 3 /h] FR qv[m 3 /h] FR qv[m 3 /h] FR-63 FR qv[m 3 /h] qv[m 3 /h] FR qv[m 3 /h] 4

5 Dane techniczne Jednostka WENTYLTORY OSIOWE MODEL FR Napięcie V/Hz 23/5 4/5 Moc W Δ 9 Δ 12 Y 65 Y 93 Pobór prądu,25,42,4,65,82 1,15 1,75 2,55 3,5 Δ 1,9 Δ 2,85 Y 1,15 Y 1,65 Wydajność m³/h Δ1512 Δ 2695 Y 135 Y Prędkość obrotów Obr/min Δ 9 Δ Y 73 Y 77 Ciśnienie akustyczne db Δ73 Δ 75 Y 72 Y 74 Kondensator µ F/ VDB 2/45 3/45 3/45 4/45 6/45 8/45 1/45 12/45 16/ Łożysko Kulkowe Klasa izolacji B F Temp. w pomieszczeniu ºC (-3) ~ (+ ) Zabezpieczenie termiczne ºC 135 +/ /-5 Typ Przyrost temp. k Wyciągowy < 75 Waga kg 2 2, Klasa izolacji IP X4 5

6 WENTYLTOR OSIOWY Z SITKĄ OCHRONNĄ TŁOCZĄCY Wymiary ΦB ΦC ΦD E FR-25-BG 75,5± ±1 FR-3-BG 88± FR-35-BG 169± FR-4-BG 117± FR-45-BG 1± FR-5-BG 124± FR-55-BG 139± FR-63-BG 159± FR-71-BG 24± FR-8-BG 24± ΦB ΦC ΦD E 6

7 WENTYLTOR OSIOWY Z SITKĄ OCHRONNĄ SSĄCY Wymiary ΦB ΦC ΦD E FR-25-SG 75,5± ±1 FR-3-SG 88± FR-35-SG 169± FR-4-SG 117± FR-45-SG 1± FR-5-SG 124± FR-55-SG 139± FR-63-SG 159± FR-71-SG 24± FR-8-SG 24± ΦB ΦC ΦD E 7

8 WENTYLTOR OSIOWY W KWDRTOWEJ OBUDOWIE Wymiary ΦB ΦC ΦD ΦE ΦF ΦG ΦH I FR-2-BS 4xΦ7 -, FR-25-BS 4xΦ7 -, FR-3-BS 4xΦ7 -, FR-35-BS 4xΦ1 -, FR-4-BS 4xΦ1 -, FR-45-BS 4xΦ1 -, FR-5-BS 4xΦ1 -, FR-55-BS 4xΦ1 -, FR-63-BS 4xΦ1 -, M8 ΦB ΦC ΦD ΦE ΦF ΦG H I 8

9 WENTYLTOR OSIOWY KNŁOWY Wymiary B C ΦD ΦE ΦF ΦG ΦH FR-2-BC ,5 8-Φ7 FR-25-BC Φ7 FR-3-BC Φ7 FR-35-BC Φ9,5 FR-4-BC Φ9,5 FR-45-BC ,5 12-Φ9,5 FR-5-BC Φ9,5 FR-55-BC Φ1 FR-63-BC ,5 12-Φ1 ΦG H B ΦD ΦE ΦF C 9

10 Schemat podłączenia Żółto-zielony Żółto-zielony Układ jednofazowy u ~ Czarny Brązowy C M Niebieski TK TK TK TK Y Czarny U 1 Szary U 2 Układ trójfazowy Biały M Pomarańczowy Brązowy Czerwony V 2 V 1 W 2 L1 L2 M Pomarańczowy Czerwony Czarny V 2 W 2 W 2 U 1 Brązowy Szary W 1 U 2 L3 Brązowy Niebieski W 1 U 2 V 1 W 1 1

11 Karta gwarancyjna Pieczątka i podpis firmy instalującej: Numer fabryczny urządzenia: dres i miejsce montażu urządzenia: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Numer lokalu: Miejsce: 11

12 Formularz reklamacyjny Firma zgłaszająca reklamację: Firma instalująca urządzenie: Numer fabryczny urządzenia: Data montażu: Data i okoliczności zauważenia usterki: Data zgłoszenia reklamacji: Dokładny adres i miejsce montażu urządzenia: Osoba kontaktowa: Numer telefonyi/lub adres Dokładny opis usterki: 12

13 Karta serwisowa Lp. Data zgłoszenia usterki Data naprawy Dokładny opis naprawy Pieczątka serwisu 13

14 Notatki 14

15 Notatki 15

16 REVENTON GROUP SP. Z O.O., UL.MONTŻOW 3B, 43-3 BIELSKO-BIŁ, POLSK

DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBSŁUGI WENTYLATORÓW OSIOWYCH Z SERII FR

DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBSŁUGI WENTYLATORÓW OSIOWYCH Z SERII FR DOKUMENTCJ TECHNICZN OBSŁUGI WENTYLTORÓW OSIOWYCH Z SERII FR Informacje ogólne 1. Informacje ogólne D z ięk u jemy z a wy b ran ie n as z ego p r o d u k tu. Zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR HC3P

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR HC3P Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR HCP PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści. WSTĘP. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. TRANSPORT. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. ZASTOSOWANIE I OPIS DZIAŁANIA NAGRZEWNIC WODNYCH. SCHEMATY

Bardziej szczegółowo

DTR Destratyfikator HC-3S

DTR Destratyfikator HC-3S Dokumentacja techniczna DTR Destratyfikator HC-3S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści 1. WSTĘP 1.1.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2.TRANSPORT 1.3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.4.ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC3P MODELE: REVENTON GROUP HC3P 20 REVENTON GROUP HC3P 30 REVENTON GROUP HC3P 35 REVENTON GROUP HC3P 45 REVENTON GROUP HC3P 50 REVENTON GROUP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA ORYGINALNA WENTYLATORA OSIOWEGO TYPU WSO

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA ORYGINALNA WENTYLATORA OSIOWEGO TYPU WSO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA MODELE: REVENTON GROUP 20 REVENTON GROUP 0 REVENTON GROUP 5 REVENTON GROUP 45 REVENTON GROUP 50 REVENTON GROUP 70 PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Destratyfikator HC-3S

Dokumentacja techniczna Destratyfikator HC-3S Dokumentacja techniczna Destratyfikator HC-3S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2 TRANSPORT 1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.4 ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 2.1 BUDOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: AERIS 100EN-1P

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: AERIS 100EN-1P Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: AERIS 100EN-1P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2 TRANSPORT 1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.4 ZASTOSOWANIE 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Wentylator dachowy seria STORM

Dokumentacja techniczna Wentylator dachowy seria STORM Dokumentacja techniczna Wentylator dachowy seria STORM MODELE: STORM 19 AC STORM AC STORM 315 AC STORM AC STORM 225 EC STORM 315 EC STORM 355 EC PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 WSTĘP 11 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 90EN-3P REVENTON GROUP AERIS 120EN-3P REVENTON GROUP AERIS 150EN-3P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 90EN-3P REVENTON GROUP AERIS 120EN-3P REVENTON GROUP AERIS 150EN-3P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 120E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 120E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: AERIS 100E-1P AERIS 120E-1P AERIS 150E-1P 7. UWAGI INSTALACYJNE Należy postępować zgodnie z niniejszymi zaleceniami: PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P 7. UWAGI INSTALACYJNE Należy postępować zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC3P MODELE: HC3P 20 HC3P 30 HC3P 35 HC3P 45 HC3P 50 HC3P 70

Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC3P MODELE: HC3P 20 HC3P 30 HC3P 35 HC3P 45 HC3P 50 HC3P 70 Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA MODELE: 20 0 5 45 50 70 PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2 TRANSPORT 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.4 ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści 1. WSTĘP 1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2 TRANSPORT 1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1.4 ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-20 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-20 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści. WSTĘP. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. TRANSPORT. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. ZASTOSOWANIE I OPIS DZIAŁANIA NAGRZEWNIC WODNYCH. SCHEMATY IDEOWE.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100E-1P REVENTON GROUP AERIS 150E-1P REVENTON GROUP AERIS 200E-1P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 S4

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 S4 Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 S4 Spis treści 2 1. Wstęp 3 1.1 Środki ostrożności 3 1.2 Transport 3 1.3 Zawartość opakowania 4 1.4 Zastosowanie i opis działania nagrzewnic wodnych Blowair 4 2. Schematy

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże,

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA WYMIENNIKA GLIKOLOWEGO KARTA GWARANCYJNA Wymiennika glikolowego Comfofond-L Typ urządzenia:.. PIECZĘĆ SPRZEDAWCY /FIRMY INSTALUJĄCEJ Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy IWF

Przekładnik prądowy IWF www.fanina.pl Przekładnik prądowy IWF z szyną 20x5 mm oraz z szyną 30x10 mm Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 5 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników

Bardziej szczegółowo

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego.

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego. WENTYLATORY OSIOWE K Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m 3 /h. Przeznaczony do montażu ściennego. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania,

Bardziej szczegółowo

Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego Skarżysko-Kamienna. Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego Skarżysko-Kamienna. Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Mesko-AGD Sp z o.o. ul. Mościckiego 30 26-110 Skarżysko-Kamienna Opiekacz elektryczny OE-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr S1-OE-5/S-01 Rok wydania: 08/2017 Instrukcja obsługi Opiekacza elektrycznego OE-5 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3

Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 Dokumentacja techniczna: S1 S2 S3 Spis treści 2 1. Wstęp 3 1.1 Środki ostrożności 3 1.2 Transport 3 1.3 Zawartość opakowania 4 1.4 Zastosowanie i opis działania nagrzewnic wodnych Blowair 4 2. Schematy

Bardziej szczegółowo

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nr seryjny: (91) (10)...(99) NR TELEFONU POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ KARTA GWARANCYJNA Centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła AERIS Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny: (91) (10)....(99) DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

VKF OVK. Seria. Seria OV. Seria

VKF OVK. Seria. Seria OV. Seria K Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali oraz wydajności do12 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.12 2013-11-08 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

1. OFERTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1. OFERTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 1. OFERTA SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 1. Ofertę sprzedaży internetowej stanowi urządzenie Nubax Trio. 2. Urządzenie jest fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta realizowaną przez Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA 5 LAT Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AB KLIMA

KARTA GWARANCYJNA 5 LAT Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AB KLIMA KARTA GWARANCYJNA 5 LAT Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła AB KLIMA PIECZĘĆ SPRZEDAWCY/FIRMY INSTALUJĄCEJ Typ centrali:.. Data sprzedaży:.... Nr seryjny/kod produktu:.... DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem,

Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Seria Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo niewysokiego

Bardziej szczegółowo

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego.

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego. WENTYLATORY OSIOWE Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 12 2 m 3 /h. Przeznaczony do montażu ściennego. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MODELE: REVENTON GROUP AERIS 100WN-1P REVENTON GROUP AERIS 150WN-1P REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

HXBR ECOWATT wentylator osiowy

HXBR ECOWATT wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR ECOWATT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny, hale produkcyjne)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S MODELE: REVENTON GROUP S1-3S REVENTON GROUP S2-3S REVENTON GROUP S3-3S REVENTON GROUP S4-3S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC-3S MODELE: REVENTON GROUP HC 20-3S REVENTON GROUP HC 30-3S REVENTON GROUP HC 35-3S REVENTON GROUP HC 45-3S REVENTON GROUP HC 50-3S REVENTON

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja 10 WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ

Gwarancja 10 WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ WARUNKI GWARANCJI PODSTAWOWEJ 1. Importer Heating Polska s.c. z siedzibą w Iławie przy ul. Lubawskiej 12 (zwany w dalszej treści Importerem) udziela 24 miesięcznej gwarancji na pompę ciepła do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA S MODELE: REVENTON GROUP S1-3S REVENTON GROUP S2-3S REVENTON GROUP S3-3S REVENTON GROUP S4-3S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1

Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik kotła nadmuchowego Fx25.1 "Fenix" Krzysztof Skowroński, 62-230 Witkowo, ul. Jasna 36 tel. 531 750 252, e-mail: fenix@sterowniki.co, www.sterowniki.co I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. max. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wentylator dachowy WDD

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wentylator dachowy WDD DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wentylator dachowy WDD DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 188 42-280 Częstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00 fax + 48 (34) 370-30-00 wew.165 email: professional@dospel.com

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATOR DACHOWY WDD

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATOR DACHOWY WDD DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATOR DACHOWY WDD ul. Główna 88 42-280 Częstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00 fax + 48 (34) 370-30-00 wew.65 email: professional@dospel.com www.dospel.com Niniejsza dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01

REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 REGULATOR POMPY CYRKULACYJNEJ RPC-01 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2017

KATALOG PRODUKTÓW 2017 KATALOG PRODUKTÓW 2017 WWW.OLVENT.PL WENTYLATORY OSIOWE SPIS TREŚCI 03 04... Wstęp 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... 250mm 230V ssący lub tłoczący... 300mm 230V ssący lub tłoczący...

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MODELE: AERIS 100WN-1P AERIS 150WN-1P AERIS 200WN-1P

Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MODELE: AERIS 100WN-1P AERIS 150WN-1P AERIS 200WN-1P Dokumentacja techniczna KURTYNA POWIETRZNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MODELE: AERIS 100WN-1P AERIS 150WN-1P AERIS 200WN-1P PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1.2 TRANSPORT 1.3 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku INSTRUKCJA OBSŁUGI Wialnia Do Pyłku Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 34-125 Sułkowice, ul. Racławicka 162, Polska www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kurtyny Powietrzne. Instrukcja obsługi i montażu DELTA 100-A DELTA 150-A DELTA 200-A

Kurtyny Powietrzne. Instrukcja obsługi i montażu DELTA 100-A DELTA 150-A DELTA 200-A Kurtyny Powietrzne Instrukcja obsługi i montażu DELTA 100-A DELTA 150-A DELTA 200-A Dziękujemy za zakup kurtyny powietrznej Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem urządzenia 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jakość - Podczerwień - Ekologia. Panel grzewczy podczerwieni SUNPOWER 550 W

Jakość - Podczerwień - Ekologia. Panel grzewczy podczerwieni SUNPOWER 550 W Jakość - Podczerwień - Ekologia Panel grzewczy podczerwieni SUNPOWER 550 W INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA GRZEWCZEGO PODCZERWIENI Szanowny Kliencie, gratulujemy zakupu panela grzewczego przyjaznego środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy ISS-1

Przekładnik prądowy ISS-1 www.fanina.pl Przekładnik prądowy ISS-1 Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 5 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników prądowych typu ISS-1. Zawarto w niej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY ENERGOSTRIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY ENERGOSTRIP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMIENNIK ELEKTRYCZNY 2 INSTRUKCJA UNIWERSALNA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA PROMIENNIKÓW GRZEWCZYCH EE, to stropowe promienniki grzewcze w klasie H z klasą ochrony IP 44 na napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

L L

L L VALENCE KDJ v0 7 8. 9 9 7 L 0 L 6 5 6. 5 6. 8 9. 9 8 7 0 Nr Nr No. No... Oznaczenie Mark ezeichnung обозначение. Sztuk Pcs. Stück штук 5. 6. 6. 6. 6. SW,0 SW,5 SW,0 7. 8 8. M5 Typ A DIN 90 8 9. 0 5x0 DIN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Antygrawitacyjny hamak do jogi Hammock insportline Hemmok

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN Antygrawitacyjny hamak do jogi Hammock insportline Hemmok INSTRUKCJA OBSŁUGI PL IN 12699 Antygrawitacyjny hamak do jogi Hammock insportline Hemmok SPIS TREŚCI OPCJA 1: INSTALACJA KOŁKÓW ROZPOROWYCH... 3 OPCJA 2: INSTALACJA DYSKU... 3 METODA WIESZANIA LINY...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W OBUDOWIE EPP SERIA HC-3S

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W OBUDOWIE EPP SERIA HC-3S Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W OBUDOWIE EPP SERIA HC-S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści. WSTĘP. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. TRANSPORT. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. ZASTOSOWANIE I OPIS

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA 3S

Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA 3S Dokumentacja techniczno-rozruchowa DTR NAGRZEWNICE WODNE W STALOWEJ OBUDOWIE SERIA 3S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści. WSTĘP. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. TRANSPORT.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.4 ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna KOMORA MIESZANIA MC WSPÓŁPRACUJĄCA Z NAGRZEWNICAMI REVENTON GROUP Z SERII HC-3S MODELE: KOMORA MIESZANIA MC DO HC 20-45 KOMORA MIESZANIA MC DO HC 50-70 PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF 125 i 160

wentylatory dachowe RF 125 i 160 wentylatory dachowe R 125 i 16 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe R 125 i 16 przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków mieszkalnych (SWM*) jak i do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-25, 31,5 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-25, 31,5 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02

REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02 REGULATOR TEMPERATURY POKOJOWEJ CTP-02 strona 2 Spis treści Spis treści 1 Informacje ogólne 4 1.1 Wstęp 4 1.2 Skład zestawu 4 1.3 Środki ostrożności 5 1.4 Postępowanie ze zużytym sprzętem 6 2 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji

Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji www.fanina.pl Przekładnik prądowy ISSN-70 Instrukcja eksploatacji Strona 1 z 4 WSTĘP Niniejsza instrukcja jest dokumentem przeznaczonym dla użytkowników przekładników prądowych napowietrznych typu ISSN-70.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna KOMORA MIESZANIA MC WSPÓŁPRACUJĄCA Z NAGRZEWNICAMI REVENTON GROUP Z SERII HC-3S MODELE: KOMORA MIESZANIA MC DO HC 20-45 KOMORA MIESZANIA MC DO HC 50-70 PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF wentylatory dachowe RF 125 355-315 630 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl DTR Poniższa instrukcja powinna być umieszczona w miejscu umożliwiającym stały do niej dostęp dla personelu technicznego. Instrukcję należy przeczytać uważnie i ze zrozumieniem przed montażem, rozruchem

Bardziej szczegółowo

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)]

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)] Zastosowanie Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach

Bardziej szczegółowo

RADAWAY Sp. z o. o. Jasin, ul. Rabowicka 59, Swarzędz, Polska tel , fax ,

RADAWAY Sp. z o. o. Jasin, ul. Rabowicka 59, Swarzędz, Polska tel , fax , Indos A RADAWAY Sp. z o. o. Jasin, ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, Polska tel. +48 61 835 75 10, fax +48 61 835 75 17, e-mail: office@radaway.pl, www.radaway.pl A / WARUNKI GWARANCJI 1. Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny). Urządzenia chłodnicze. Maksymalna wilgotność względna 95%. Konstrukcja Wentylatory osiowe o zwartej

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach wyciągowych z budynków

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC-3S MODELE: HC 20-3S HC 30-3S HC 35-3S HC 45-3S HC 50-3S HC 70-3S HC 80-3S

Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC-3S MODELE: HC 20-3S HC 30-3S HC 35-3S HC 45-3S HC 50-3S HC 70-3S HC 80-3S Dokumentacja techniczna NAGRZEWNICA WODNA W OBUDOWIE EPP SERIA HC-S MODELE: HC 20-S HC 0-S HC 5-S HC 45-S HC 50-S HC 70-S HC 80-S PL DOKUMENTACJA TECHNICZNA Spis treści. WSTĘP. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.2 TRANSPORT.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka AIR 26 model S SILESIA ul. Bysewska 30, Gdańsk,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kostkarka AIR 26 model S SILESIA ul. Bysewska 30, Gdańsk, INSTRUKCJA OBSŁUGI Kostkarka AIR 26 model S5302026 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed pierwszym użyciem prosimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA ZASTOSOWANIE Kanałowe wentylatory osiowo-odśrodkowe TT MIX do kanałów o średnicy od 100 mm do 315 mm przeznaczone są do montażu w systemie

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFV ZN

wentylatory dachowe RFV ZN Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFV ZN przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo