Przedmiar. 21*1,17*0,54 m2 13,268. 4*0,84*0,80 m2 2,688. 4*0,84*0,80 m2 2,688. 4*1,17*1,75 m2 8,190. 2*2,35*1,15 m2 5, *2,38*2,05 m2 185,402

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. 21*1,17*0,54 m2 13,268. 4*0,84*0,80 m2 2,688. 4*0,84*0,80 m2 2,688. 4*1,17*1,75 m2 8,190. 2*2,35*1,15 m2 5, *2,38*2,05 m2 185,402"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Inwestycja: Termomodernizacja budynku ZSP w Bolimowie Budynek ZSP w Bolimowie Adres: ul. Sokołowska BOLIMÓW Polska Kod CPV 1: Nazwa wg CPV 1: Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Kod CPV 2: Nazwa wg CPV 2: Roboty murarskie w zakresie fasad Kod CPV 3: Nazwa wg CPV 3: Instalowanie wentylacji zewnętrznej Inwestor: Starostwo Powiatowe Adres: ul. Konstytucji 3 Maja SKIERNIEWICE Polska Wykonawca: Specjalistyczne Biuro Projektowo-Handlowo-Usługowe Adres: ul. Sucharskiego 1/36, pracownia: ul. Trzcińska 21/23 pok SKIERNIEWICE Polska Sporządził: Sprawdził: Data opracowania r. Inwestor Wykonawca

2 1 Wymiana stolarki okie nne j dre wniane j na z PVC 1.1 KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W 2-02 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 29,000 Okna o wym. 1,17 0,54 m - szt szt. 21,000 Okna o wym. 0,84 0,80 m - szt szt. 8,000 Wykucie z muru ościeŝnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 257,299 Okna o wym. 2,35 1,15 m - szt. 2 2*1,15*2,35 m2 5,405 Okna o wym. 1,17 1,75 m - szt. 4 (2+2)*1,17*1,75 m2 8,190 Okna o wym. 1,17 2,05 m - szt. 6 (3+3)*1,17*2,05 m2 14,391 Okna o wym. 2,38 2,05 m - szt. 38 (2* )*2,38*2,05 m2 185,402 Okna o wym. 3,57 2,05 m - szt. 6 (2*2+2)*3,57*2,05 m2 43,911 do 1,0 m2,montowane przy pomocy łączników rozporowych - 21 szt. m2 13,268 21*1,17*0,54 m2 13,268 do 1,0 m2,montowane przy pomocy łączników rozporowych - 4 szt. m2 2,688 4*0,84*0,80 m2 2,688 do 1,0 m2,montowane przy pomocy łączników rozporowych - z szybą bezpieczną P2-4 szt. m2 2,688 4*0,84*0,80 m2 2,688 z szybą bezpieczną P2-4 szt. m2 8,190 4*1,17*1,75 m2 8,190 2 szt. m2 4,797 2*1,17*2,05 m2 4,797 z szybą bezpieczną P2-4 szt. m2 9,594 4*1,17*2,05 m2 9,594 z szybą bezpieczną P2-2 szt. m2 5,405 2*2,35*1,15 m2 5, szt. m2 185,402 38*2,38*2,05 m2 185,402 z szybą bezpieczną P2-6 szt. m2 29,274 6*2,38*2,05 m2 29,274 4 szt. m2 29,274 4*3,57*2,05 m2 29,274 2

3 1.13 KNR-W 2-02 z szybą bezpieczną P2-2 szt. m2 14,637 2*3,57*2,05 m2 14, Analiza własna Nawiewniki higroskopijne zainstalowane w oknach szt. 48,000 2* szt. 48,000 2 Wymiana drzwi wejściowych aluminiowych 2.1 KNR KNR-W Wykucie z muru ościeŝnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - analogia dla ościeŝnic aluminiowych - 2 szt. m2 11,897 2*2,37*2,51 m2 11,897 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z szybą bezpieczną P2 m2 11,897 2*2,37*2,51 m2 11,897 3 O cie ple nie ścian z ewnętrznych 3.1 KNR KNR KNR KNR Kalkulacja własna 3.6 KNR-W KNR KNR KNR-I KNR-I Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - krat okiennych szt. 21, szt. 21,000 Wykucie z muru ościeŝnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - krat okiennych m2 44,712 2*1,20*2,07+8*2,40*2,07 m2 44,712 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2 m 61,600 4*7,4+4*8 m 61,600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŝytku - analogia równieŝ dla rur z PVC m 173,500 4*1+10*7,4+8*8+8*1,7+8*1,8+2*1,75 m 173,500 Przewody kominowe dwupłaszczowe o śr. zewn. 250 mm - demontaŝ m2 3,768 9,6*3,14*0,125 m2 3,768 DemontaŜ opraw Ŝarowych blaszanych otwartych, zawieszanych kpl 3,000 3 kpl 3,000 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŝytku Podokienniki zewnętrzne okien w piwnicy m2 21,987 0,24*21*1,19 m2 5,998 Podokienniki zewnętrzne okien na parterze 0,24*((8+8+3)*2,4+(2+3)*1,19+(2+1)*3,59) m2 14,957 Podokienniki zewnętrzne okien na poddaszu 0,15*(4+4)*0,86 m2 1,032 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŝytku Podokienniki zewnętrzne okien na klatce schodowej i piętrze m2 16,109 0,24*((8+10+1)*2,4+(2+3)*1,19+(2+1)*3,59+2*2,4) m2 16,109 mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Elewacja południowa - cokół (47,75+2*5*0,12)*(0,5*(1,75+1,81)-0,36)-((1,74-1,28)*(0,5* 0,9+4,72+0,5*9)+2*2*0,12*(1,74-1,28)+2,37*(1,28-0,36)) Elewacja wschodnia - cokół m2 184,179 m2 62,660 (17,56+2*0,12)*(0,5*(1,81+1,9)-0,36) m2 26,611 Elewacja północna - cokół (47,75+2*4*0,12)*(0,5*(1,90+1,93)-0,36) m2 75,744 Elewacja zachodnia - cokół i schody zewnętrzne (2,8+0,12)*(1,93-0,36)+2*0,9*(2,4+2*(1,5-0,3))+1,65*2,4+2* 0,5*(1,5-0,3)*1,65 mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 19,164 m2 722,339 3

4 3.11 KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-I Elewacja południowa - parter i piętro (7,4-0,36)*(10,54+11,26+2*0,12)+(8-0,36)*(25,95+2*4*0,12)+ 0,9*6-(2*8*2,38*2,05+2*2,35*1,15+2*2*1,17*1,75+2*2*3,57* 2,05+2,37*2,51) Elewacja wschodnia - parter i piętro m2 239,272 (17,56+2*0,12)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(3+1)*2,38*2,05 m2 106,996 Elewacja północna - parter i piętro (7,4-0,36)*(11,26+11,87+2*0,12)+(8-0,36)*(24,62+2*2*0,12)+( 8-3,2)*2*2*0,12+0,9*6-((8+10)*2,38*2,05+2*3*1,17*2,05+2* 3,57*2,05+2,37*2,51)+2*3,6*3*0,3+2*(3,6-0,9-0,3)*0,3+2* 0,3*(2,4+2*(1,5-0,3))+(2,4+2*1,5)*2,6 Elewacja zachodnia - parter i piętro (17,56+0,12)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(6,5*(17,56-9,0)+ 1,8*(9,0-2,8)) OścieŜa okien i drzwi - parter i piętro 0,14*(4*(1,17+2*1,75)+6*(1,17+2*2,05)+38*(2,35+2*2,05)+6* (3,57+2*2,05)+2*(2,35+2*1,15)+2*(2,37+2*2,51)) mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Atlas Uni-Grunt dwukrotnie m2 266,034 m2 58,867 m2 51,170 m2 184, ,179 m2 184,179 mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Atlas Uni-Grunt dwukrotnie m2 722, ,339 m2 722,339 mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŝa m2 184, ,179 m2 184,179 mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŝa m2 722, ,339 m2 722,339 MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŝa ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych m 61,600 61,6 m 61,600 Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m 61,600 61,6 m 61,600 Przygotowanie podłoŝa betonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych szt. 8, szt. 8,000 MontaŜ na gotowym podłoŝu puszek 95x115 i 140x140 z tworzywa sztucznego przykręcanych z wymiennymi wylotami z podłączeniem.3 wyloty,przekrój przewodu do 16mm2 szt. 8,000 8 szt. 8,000 Przewody izolowane jednoŝyłowe o przekroju do 50 mm2 wciągane do rur m 61,600 61,6 m 61,600 Badania i pomiary instalacji odgromowej. Pomiar pierwszy pomiar 1,000 1 pomiar 1,000 Badania i pomiary instalacji odgromowej. Dodatek za kaŝdy następny pomiar pomiar 7,000 7 pomiar 7,000 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grubość warstwy 14 cm Elewacja południowa - cokół (47,75-4*0,51)*(0,5*(1,75+1,81)-0,36)-((1,74-1,28)*(0,5*0,9+ 4,72+0,5*9)+2*0,51*(1,74-1,28)+2,37*(1,28-0,36)-9*1,17*0,54) Elewacja wschodnia - cokół m2 155,317 m2 63,497 4

5 3.23 KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I (17,56-2*0,51)*(0,5*(1,81+1,9)-0,36)-2*1,17*0,54 m2 23,464 Elewacja północna - cokół (47,75-4*0,51)*(0,5*(1,90+1,93)-0,36)-10*1,17*0,54 m2 64,761 Elewacja zachodnia - cokół (2,8-0,51)*(1,93-0,36) m2 3,595 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grubość warstwy 2 cm Elewacja południowa - cokół m2 7,926 4*0,51*(0,5*(1,75+1,81)-0,36)-(2*0,51*(1,74-1,28)) m2 2,428 Elewacja wschodnia - cokół 2*0,51*(0,5*(1,81+1,9)-0,36) m2 1,525 Elewacja północna - cokół 4*0,51*(0,5*(1,90+1,93)-0,36) m2 3,172 Elewacja zachodnia - cokół 0,51*(1,93-0,36) m2 0,801 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grubość warstwy 12 cm Elewacja południowa - parter i piętro (7,4-0,36)*(10,54+11,26-2*0,51)+(8-0,36)*(25,95+4*0,51)+ 0,9*6-(2*8*2,38*2,05+2*2,35*1,15+2*2*1,17*1,75+2*2*3,57* 2,05+2,37*(1,22+0,36)) Elewacja wschodnia - parter i piętro m2 607,079 m2 240,857 (17,56-2*0,51)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(3+1)*2,38*2,05 m2 98,126 Elewacja północna - parter i piętro (7,4-0,36)*(11,26+11,87-2*0,51)+(8-0,36)*(24,62-2*0,51)+ 0,9*6-((8-3,2)*2*0,51+(8+10)*2,38*2,05+2*3*1,17*2,05+2* 3,57*2,05+2,37*2,51) Elewacja zachodnia - parter i piętro (17,56-0,51)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(6,5*(17,56-9,0)+1,8* (9,0-2,8)) Przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy m2 213,664 m2 54,432 m2 17,073 (0,14+0,14)*21*(1,17+2*0,54)+(0,14+0,12)*2*(2,37+2*2,51) m2 17,073 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeŝy (0,14+0,12)*(4*(1,17+2*1,75)+6*(1,17+2*2,05)+38*(2,35+2* 2,05)+6*(3,57+2*2,05)+2*(2,35+2*1,15)) Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły m2 91,187 m2 91,187 szt. 621,268 4*155,317 szt. 621,268 Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt. 31,704 4*7,926 szt. 31,704 Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt ,500 4*604,875 szt ,500 lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Elewacja południowa - cokół (47,75+0,02)*(0,5*(1,75+1,81)-0,36)-((1,74-1,28)*(0,5*0,9+ 4,72+0,5*9)+2*0,51*(1,74-1,28)+2,31*(1,28-0,36)-9*1,11*0,51) Elewacja wschodnia - cokół m2 178,633 m2 65,886 (17,56+0,02)*(0,5*(1,81+1,9)-0,36)-2*1,11*0,51 m2 25,150 5

6 3.31 KNR-I KNR-I KNR-I KNR-W KNR-I KNR KNR KNR-I KNR-I KNR-I KNR-I Elewacja północna - cokół (47,75+0,02)*(0,5*(1,90+1,93)-0,36)-10*1,11*0,51+2*0,9*( 2,4+2*(1,5-0,3))+1,65*2,4+2*0,5*(1,5-0,3)*1,65 Elewacja zachodnia - cokół m2 83,201 2,8*(1,93-0,36) m2 4,396 lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Elewacja południowa - parter i piętro (7,4-0,36)*(10,54+11,26+0,02)+(8-0,36)*25,95+0,9*6-(2*8* 2,32*2,02+2*2,29*1,12+2*2*1,11*1,72+2*2*3,51*2,02+2,31*( 1,20+0,36)) Elewacja wschodnia - parter i piętro m2 640,694 m2 237,558 (17,56+0,02)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(3+1)*2,32*2,02 m2 106,218 Elewacja północna - parter i piętro (7,4-0,36)*(11,26+11,87+0,02)+(8-0,36)*24,62+0,9*6-((8+10)* 2,32*2,02+2*3*1,11*2,02+2*3,51*2,02+2,31*2,48) Elewacja zachodnia - parter i piętro (17,56+0,02)*(7,4-0,36)+2*0,5*(8-7,4)*2-(6,5*(17,56-9,0)+ 1,8*(9,0-2,8)) lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach m2 238,755 m2 58,163 m2 16,305 (0,14+0,14)*21*(1,11+2*0,51)+(0,14+0,12)*2*(2,31+2*2,48) m2 16,305 lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŝach (0,14+0,12)*(4*(1,11+2*1,72)+6*(1,11+2*2,02)+38*(2,29+2* 2,02)+6*(3,51+2*2,02)+2*(2,29+2*1,12)) m2 89,440 m2 89,440 Docieplenie parteru,dodatkowa warstwa siatki m2 337, ,633+(3,1+0,36-2,05)*(2*(47,75+0,02)+17,56+0,02+2,8+ 0,02-2*2,31+2*2*(0,14+0,12)) lekką-mokrą przy uŝyciu gotowych zapraw klejących.ochrona naroŝników wypukłych kątownikiem metalowym 21*(1,11+2*0,51)+2*2*2,48+2*(2,4+2*(1,5-0,3))+2*2*(3+3-0,9) m2 337,061 m 84,650 m 84,650 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. m2 6,527 (0,14+0,14)*21*1,11 m2 6,527 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. m2 32,178 (0,14+0,12)*(4*1,11+6*1,11+38*2,29+6*3,51+2*2,29) m2 32,178 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej. NałoŜenie na podłoŝe preparatu poprawiającym przyczepność Weber PG221 - pierwsza warstwa m2 194, ,633+16,305 m2 194,938 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej. NałoŜenie na podłoŝe preparatu poprawiającym przyczepność Weber PG221 - pierwsza warstwa m2 730, ,694+89,440 m2 730,134 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowosilikonowy T D336 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - na ścianach budynku m2 613, ,694-(2,9*(2,4+2*1,5)+3,0*(2,4+2*0,65)) m2 613,934 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku krzemianowosilikonowy T D336 o fakturze rustykalnej grubości do 1,5 mm na ościeŝach o szerokości do 30 cm m2 89,440 89,440 m2 89,440 6

7 3.42 KNR-I KNR-I KNR KNR KNR KNR KNR Kalkulacja własna 3.50 KNR KNR KNR KNR KNR Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku Ŝywicznego o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - na cokole budynku i na ścianach przy wejściach do budynku m2 205, ,633+(2,9*(2,4+2*1,5)+3,0*(2,4+2*0,65)) m2 205,393 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku Ŝywicznego o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm na ościeŝach o szerokości do 30 cm - na cokole budynku m2 16,305 16,305 m2 16,305 Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5 m2 przy uŝyciu szczotek stalowych - okapu dachu m2 65,850 2*0,5*(47,55+17,3+2*0,5) m2 65,850 Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi - okapu dachu m2 65,850 65,85 m2 65,850 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. m 173, ,5 m 173,500 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. m2 9,017 21*0,38*1,13 m2 9,017 RóŜne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. m2 44,957 0,36*(4*1,13+6*1,13+38*2,31+6*3,53+2*2,31) m2 44,957 Przewody kominowe dwupłaszczowe o śr. zewn. 250 mm - powtórny montaŝ m2 3,768 9,6*3,14*0,125 m2 3,768 MontaŜ na gotowym podłoŝu opraw zawieszanych zwykłych końcowych w obudowie aluminiowej z gwintem E40 dla lamp rtęciowych i sodowych z podłączeniem szt. 3,000 3 szt. 3,000 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2. m2 13,268 21*1,17*0,54 m2 13,268 Kraty stałe stalowe prętowe,osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. m2 44,712 44,712 m2 44,712 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. m ,000 10*2*(47,55+17,3) m ,000 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych,przyściennych o wysokości do 10 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3 mm. m2 925, ,92 m2 925,920 4 Wentylacja - montaŝ wywietrzaków dachowych 4.1 Analiza własna Rozebranie izolacji z wełny mineralnej na poddaszu m2 105,720 2*(4,8+0,64+4,8+5,06+1,06+4,8+4,58+7*1)+2,3+1,44+2* ,5 m2 105, Analiza własna Rozebranie izolacji z foli polietylenowej szerokiej na poddaszu m2 105, ,72 m2 105, Analiza własna Wycięcie otworów w pokryciu dachowym dla wywietrzaków m2 13, KNR KNR KNR *3,14*0,1575 m2 13,847 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 315 mm w układach kanałowych szt. 28, szt. 28,000 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 315 mm szt. 28, szt. 28,000 Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 65% m2 29,159 3,14*0,315*(4,8+0,64+4,8+5,06+2,3+1,44+1,06+4,8+4,58) m2 29,159 7

8 4.7 KNR KNR KNR Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy aluminiowej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% m2 24,598 ( )*1,2*3,14*0,08*0,8 m2 24,598 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.izolacja pozioma podposadzkowa. m2 105, ,72 m2 105,720 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.jedna warstwa. m2 105, ,72 m2 105,720 8

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Piekielniku Przedmiar robót Data: 2011-07-04 Budowa: Dom Nauczyciela Nr STWiOR: SST-7/2011 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Lokalizacja: Piekielnik Zamawiający: Gmina Czarny Dunajec ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ KOD CPV: 454530000-7 ADRES INWESTYCJI : KONIN UL. CHOPINA 12 INWESTOR : MIASTO KONIN ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11

Numer sprawy: GKLP Załącznik nr 11 Numer sprawy: GKLP.271.10.2019 Załącznik nr 11 Przedmiar robót na roboty budowlane pod nazwą: Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

630x400, L=1000 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt

630x400, L=1000 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt strona nr: 8 Wentylacja mechaniczna Sali Gimnastycznej 2.1 Wentylacja Sali Gimnastycznej - Nawiew N-1 74 KNRW 401/331/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Ogólna charakterystyka obiektu 1.1 Technologia robót - tradycyjna, 1.2 Dane techniczno-uŝytkowe: 3 kompleks budynków Szpital Powiatowego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys

Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Kosztorys Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie drzwi zewnętrznych w istniejącym budynku administracyjnym z częścią warsztatowo-magazynową

Bardziej szczegółowo

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie.

Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. Przedmiar docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Będzinie. I. Rusztowania i roboty przygotowawcze. 1. Osłony okien folią polietylenową 141,24

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa ul.: Żymierskiego 16, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Biuro kosztorysowe KNKTBR,

Bardziej szczegółowo

łękajmy 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót

łękajmy 1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Wykopy 1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III 0,5*1,5*1,2 = 0,900000

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót PRZEBUDOWA PAWILONU MIESZKALNEGO A W ZAKŁADZIE KARNYM W CHEŁMIE Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe KNR -0 0-08 KNR -0 0-08 KNR -0 0-0 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM ADRES INWESTORA: PŁOCK, ul. Harc. A. GRADOWSKIEGO 9a SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, ul. Harc. A. Gradowskiego 9A (dz. nr 1409/1) NAZWA INWESTORA: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy KOSZTORYS OFERTOWY ślepy NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku ADRES INWESTYCJI : Olecko ul.kasprowicza 18/20 INWESTOR : Gmina Olecko ADRES INWESTORA : Olecko ul.plac Wolności 3 BRANśA : budowlana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały

Kosztorys nakładczy - szatnia 1 Tynki wewn trzne Robocizna Robocizna Robocizna Materiały Sprz Materiały 2 Roboty na poddaszu Robocizna Materiały Kosztorys nakładczy - szatnia Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Tynki wewnętrzne 1 KSNR 3 0601/01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Kosztorysowanie FORTE Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK roboty remontowe - remiza OSP w Rożnowie. Identyfikator kosztorysu: GMINA GRÓDEK - ROBOTY REMONTOWE - REMIZA OSP W ROŻNOWIE AKTUALNY PRZETARG 29.08 Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Bardziej szczegółowo

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11

szt 4,00 7 KNR /13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt 4,00 8 KNR /08 szt 4,00 9 KNR /11 Przedmiar robót Obiekt Termomodernizacja budynku Remizy w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola Rzędzińska Kod CPV 45453000-7 Budowa Remiza w Woli Rzędzińskiej dz.. nr 4763 i 4762/4 obr. Wola

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza śywiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w śywcu ul. Sienkiewicza śywiec PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w śywcu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej od strony południowej Nazwa i adres zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNR PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. WYMIANA POKRYCIA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ Kod CPV: 45261410-1 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45261910-6 1 wg nakładów KNR 4-010535-08-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2015

Przedmiar robót 1/2015 Przedmiar robót 1/2015 BUDYNEK STRAŻNICY KPPSP w BARTOSZYCACH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45200000-9 - Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Adres budowy: Brzostków, 28-136 Nowy Korczyn Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej. Tytuł / Rodzaj robót: Docieplenie elewacji. Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres

Bardziej szczegółowo

Nowy1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1. Przedmiar robót

Nowy1 Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Roboty ziemnne 1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III Budynek głowny

Bardziej szczegółowo

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa

Ocieplenie dachu, roboty dekarsko-blacharskie, instalacja odgromowa 1 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor :Gmina Pępowo 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85

Przedmiar. Prace remontowo budowlane remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszycach, działka nr 85 Przedmiar Data: 2018-02-24 Budowa: Kod CPV 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej Zamawiający: Gmina Skała, 32-043 Skała ul. Rynek 29 Jednostka opracowująca kosztorys: Załad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 OPIERZENIE DACHU 1.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Spis działów przedmiaru robót

Spis działów przedmiaru robót strona nr: 2 Spis działów przedmiaru robót Nr Nazwa działu robót 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 DACH 1.1.1 Rozebranie rynien nadającej się do użytku 1.1.2 Rozebranie rur spustowych nadającej się do użytku 1.1.3

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17.

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych ARPRO mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" gr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ELEWACYJNE związane z docieplenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 12/2010

Przedmiar robót 12/2010 Przedmiar robót 12/2010 Obiekt Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych Budowa Szkoła Podstawowa nr 2 Sułoszowa III Inwestor Urząg Gminy Sułoszowa Biuro kosztorysowe "BOWO" Kraków

Bardziej szczegółowo

szkoła Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Korszach

szkoła Zuzia (C) DataComp (lic. 12) strona nr: 1 Przedmiar robót Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Korszach strona nr: 1 Przedmiar robót Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Korszach strona nr: 2 1 1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1.1.1 KNR 1901/612/5 Izolacje cieplne z YTONG MULTIPOR, pionowa, płytki, grubość 8 cm,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Branża ogólnobudowlana Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Gmina Mielec ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Ewa Przepiórka Świdnik, ul. C.K.Norwida 7/18A

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Ewa Przepiórka Świdnik, ul. C.K.Norwida 7/18A USŁUGI PROJEKTOWE gr inż. Ewa Przepiórka 21-040 Świdnik, ul. C.K.Norwida 7/18A PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Norwida 10 w Świdniku ADRES INWESTYCJI : 21-040

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Remont elewacji budynku Szkoły Muzycznej w Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna II Stopnia w ul. Sienkiewicza 19

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach. Zamawiający:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach. Zamawiający: PRZEDMIAR ROBÓT Temat: Remont i termomodernizacja elewacji budynku Domu Kultury w Komorowicach Zamawiający: Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej ul. Olimpijska 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV: 45321100-3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt dokuentacji technicznej "Teroodernizacja budynku z przeznaczenie na zaplecze koła pszczelarskiego ADRES INWESTYCJI : Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAXIDUS Paweł Oleśków Opole ul. Ozimska 62/2

PRZEDMIAR ROBÓT. MAXIDUS Paweł Oleśków Opole ul. Ozimska 62/2 MAXIDUS Paweł Oleśków 45-368 Opole ul. Oziska 62/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek ieszkalny wielorodzinny - docieplenie ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Sienkiewicza 23 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE 1 60 1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 21 1.2 Stolarka okienna i drzwiowa 22 25 1.3 Docieplenie ścian 26 50 1.4 Elementy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1.

KOSZTORYS OFERTOWY Termomodernizacja budynku mieszkalnego 1Ściany piwniczne 1.1 Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu 1 d.1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Ściany piwniczne. Izolacja ścian piwnic ponizej gruntu d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. KNR 4-0 004-0 KNR AT-6 00-04 KNR 0-9 064-0 KNNR-W 007-0 KNR 4-0 005-0 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka

Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka Przedmiar Robót Pyrzowice OSP-Stolarka Wymiana Stolarki Drzwiowej i Okiennej wg. projekt nr 1/171/12 Obiekt Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45262500-6 - Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec

Przedmiar robót. Termomodernizacja Szkoły w Rzędzianowicach. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach. ul. Głowackiego Mielec Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Branża ogólnobudowlana Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Gmina Mielec ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar

ocieplenie Batorego 18 od podwórka Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN 1.1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową 1,64*1,25*5+1,0*2,18*5+0,71* 1,58*5 = 26,759 1,70*1,25*3+2,08*0,90*4+1,45* 2,38 = 17,314 1,00*2,20*23+1,70*1,25*23

Bardziej szczegółowo

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Przedmiar ROBOTY ELEWACYJNE I DACHOWE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W JĘDRZEJOWIE Data: 2010-04-29 Budowa: ELEWACJE ORAZ DACH BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W JEDRZEJOWIE Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM

PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM PRZEDMIAR ROBÓT - TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STAROGARDZIE GDŃSKIM BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Konin Przeyslowa 6 el. południowa teroodernizacja KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty rozbiórkowe 1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 17/12

Przedmiar robót 17/12 Przedmiar robót 17/12 Obiekt Kod CPV 45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych Budowa Wola Kalinowska Inwestor Gmina Sułoszowa Biuro kosztorysowe "Bowo" Jan Sokołowsli

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2,00*3 6,00 RAZEM: 6,00 m 6, KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Przedmiar robót. 2,00*3 6,00 RAZEM: 6,00 m 6, KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys 1 Element Izolacja ścian piwnicznych 1.1 KNR 231/815/7 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie elewacji z wyburzeniem istniejących balkonów i przebudową elewacji południowo -zachodniej istniejącego budynku ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 1036/5, ul. Papieża Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Obiekt : Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1.

Formularz cenowy. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto. m2 1,9 1. Ocieplenie ścian - szkoła w Zelczynie Numer Opis Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Cena jdn. Wartość netto 1 Wymiana drzwi zewnętrznych 1.1 Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2, osadzanie na kotwach, z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, kwiecień 2012r. Przedmiar robót Nazwa inwestycji Adres inwestycji 76-009 Bonin, działka nr 22/111 Inwestor Zespół Szkół Cenrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, 76-009 Bonin Sporządziła Irena Grunwald Koszalin,

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM

OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: OCIEPLENIE BUDYNKU O.S.P. W BOROWYM Gm. Budynek O.S.P w Borowym / Rrace remontowe Borowe gm. 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y

TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y P R Z E D M I A R R O B Ó T TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1. B U D Y N E K G Ł Ó W N Y Data: 2009-12-15 Budowa: POŁCZYN ZDRÓJ, UL. GRUNWALDZKA / DZIAŁKA NR 115/5 W OBRĘBIE 003 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

RENOWACJA ELEWACJ AK7 PRZEDMIAR ROBÓT. Data : 2010-07-09 Str: 1 Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary Budowa : woj. Pomorskie Obiekt : Armii Krajowej 7 PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2010-07-09 Str: 1 1. ELEMENT : ELEWACJA PN-WSCH 1.1. ASORTYMENT : RUSZTOWANIA 1. KNNR 002-1501-01-00 MRRiB 1,851

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r.

Przedmiar. Bydgoszcz 24 styczeń 2011 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Bukowa 2, Koronowo Inwestor ZGKiM w Koronowie, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo Biuro kosztorysowe Biuro inŝynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Zakrzewie przy ul. Poznańskiej 10

Kosztorys ofertowy. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Zakrzewie przy ul. Poznańskiej 10 Kosztorys ofertowy Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Zakrzewie przy ul. Poznańskiej 10 Obiekt lub rodzaj robót: roboty termomodernizacyjne Lokalizacja: Zakrzewo ul. Poznańska 10 Inwestor: Wspólnota

Bardziej szczegółowo

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT

DFF Projekt Jacek Fiuk Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT DFF Projekt Jacek Fiuk 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 48 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r. DATA OPRACOWANIA : 22 marzec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r. DATA OPRACOWANIA : 22 marzec 2011 B I U R O T E C H N I C Z N E 43-450 Ustroń, Osiedle Manhatan 2/55 Fax/tel. 33 854 35 27 + 504 500 340 e-mail: gaudy@bb.onet.pl www.gaudy-projekty.pl 45262600-7 RóŜne specjalne roboty budowlane Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych PASTOSO Krzysztof Kopczyński 96-300 Żyrardów ul. Wypoczynkowa 88 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 15 SAL LEKCYJNYCH ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół w Odrzykoniu INWESTOR : Gmina Wojaszówka ADRES INWESTORA : 38-471 Wojaszówka BRANśA : Budowlana

Bardziej szczegółowo

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m2 577,8 5 kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 740,96

analogia - zabezpieczenie chodników przed zabrudzeniem papą m2 577,8 5 kalk. ind. - praca rusztowań - el.1 m-g 740,96 Rodos 7.0.14 [11916] Strona 2/5 1 KNR 2-02 0925/01 2 KNR 4-01 1216/01 3 KNR AT-05 1651/02 4 KNR AT-05 1663/04 1. Roboty wg audytu 1.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze Osłony okien folią polietylenową

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

KOSZTORYS. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt DOCIEPLENIE ŚCIAN WRAZ Z WYKONANIEM ELEWACJI PAWILONU "L" SZPITALA W BRZOZOWIE Kod CPV 45215140-0 Budowa SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - formularz cenowy

Przedmiar robót - formularz cenowy INSTALACJA ODGROMOWA GIMNAZJUM 2 1. dachu, płaskim, podłoŝe: papa na betonie szt 120 1 1.2 DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt m 140 1 1.3 MontaŜ zwodów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU STAROSTWA Budowa: Remont dachu Inwestor: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul Chramcówki 15, 34-500 Zakopane Data opracowania: 2014-03-12 Przedmiar robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY II

KOSZTORYS NAKŁADCZY II KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 91-048 ŁÓDŹ ul. Lutomierska 108/112 NAKŁADCZY II 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku KP

Bardziej szczegółowo