Pismo okólne Nr 28/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. w Białej Podlaskiej. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo okólne Nr 28/2016/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. w Białej Podlaskiej. z dnia r."

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 8/16/17 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia.7.17 r. w sprawie: planów studiów poszczególnych kierunków W oparciu o zatwierdzone przez Radę Wydziału plany studiów, podaję do wiadomości obowiązujące w roku 17/18 plany kierunków: wychowanie fizyczne stacjonarne i niestacjonarne, trener personalny- stacjonarne, sport - studia stacjonarne. Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

2 SPIS TREŚCI WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPIEŃ Str. Plan studiów stacjonarnych I stopnia WF dla I i II roku studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia WF dla III roku studiów 7 TRENER PERSONALNY Plan studiów stacjonarnych I stopnia Trener personalny dla I roku studiów 1 SPORT Plan studiów stacjonarnych I stopnia Sport dla I roku studiów 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Sport dla II roku studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia Sport dla III roku studiów 17 WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPIEŃ Plan studiów stacjonarnych II stopnia WF dla I i II roku studiów 19 Plan studiów niestacjonarnych II stopnia WF dla II roku studiów

3 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA dla I i II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej I PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin Zajęcia kontaktowe** Praca W Ćw Og. własna Łączna liczba godzin ECTS Semestralny wymiar godzin w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E 1 Język obcy* E-6 Technologia informacyjna Z- II Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Z-1 RAZEM PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 4 Anatomia 1 4 E- Fizjologia 7 E- 6 Antropologia 7 E-4 7 Biochemia E- Biologiczne podstawy rozwoju 8 człowieka Z-1 9 Pedagogika E- 1 Psychologia E- 11 Ochrona własności intelektualnej Z-4 1 Teoria wf E- 1 Seminarium dyplomowe* 8 6 E-6 III RAZEM PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 14 Biomechanika 7 E- Antropomotoryka Z- 16 Edukacja zdrowotna Z Metodyka wf E- Forma zalicz.

4 4 18 Trening ogólnorozwojowy/zaprawa wojskowa* Z-1 19 Teoria i met. koszykówki Z- Teoria i met. p. nożnej Z- 1 Teoria i met. piłki siatkowej Z- Teoria i met. piłki ręcznej Z-4 Teoria i met. gimnastyki E- Gimnastyka artystyczna/sporty 4 walki* 4 7 Z-4 Teoria i met. pływania E-4 6 Teoria i met. lekkoatletyki E-4 7 Rytmika i taniec* Z- 8 Zabawy i gry ruchowe* 1 4 Z- 9 Ćw. kompensacyjno-korekcyjne Z- Teoria sportu E- 1 Historia kultury fizycznej 7 E-1 Emisja głosu Z-6 Organizacja i prawo w oświacie 4 7 Z-4 4 Pierwsza pomoc przedmedyczna 7 Z-4 Żywienie człowieka Z- 6 Organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej Z-6 7 Socjologia Z-6 8 Zajęcia ruchowe do wyboru* Z-,6 9 Obozy* Z-1, Przedmiot ogólnouczelniany lub 4 niezwiązany z kierunkiem studiów* Realizowany w wybranym semestrze IV RAZEM PRAKTYKI ZAWODOWE 41 Praktyki wdrożeniowe Z- Praktyki psychologicznopedagogiczne Z-4 4 Praktyki pedagogiczne Z- 44 Praktyki specjalizacyjne* Z-,6 RAZEM

5 V SPECJALNOŚCI * Va SPECJALNOŚĆ SPORTOWA Teoria treningu sportowego Z-6 Specjalizacja instruktorska 46 (sportowa) E-6 RAZEM SPECJALNOŚĆ Vb REKREACYJNA Teoria i metodyka rekreacji Z-6 Specjalizacja instruktorska 46 (rekreacja) E-6 Vc RAZEM SPECJALNOŚĆ WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH Zajęcia ruchowe do wyboru* Z Przygotowanie obronne 4 1 Z-6 47 Praktyki w służbach mundurowych Z-6 48a Specjalizacja instruktorska sportowa* E-6 48b Specjalizacja instruktorska rekreacyjna* E-6 RAZEM (specjalizacja sportowa) RAZEM (specjalizacja rekreacyjna) WF - INSTRUKTOR SPORTU WF - INSTRUKTOR REKREACJI WF w SM - INSTRUKTOR SPORTU WF w SM - INSTRUKTOR REKREACJI WF ZALICZENIA EGZAMINY WF w sł. mund. ZALICZENIA EGZAMINY

6 6 ** zajęcia kontaktowe - suma godzin z udziałem prowadzącego i studenta (wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, konsultacje) * zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1, 1, 19,, 8, 9, 9, 4, 41,, specjalności i specjalizacje (zgodnie z ofertami poszczególnych zakładów) Zajęcia ruchowe (do wyboru): atletyka terenowa, trening funkcjonalny, trening obwodowy, trening koordynacyjny, snorkeling, unihokej, tenis stołowy, skoki na trampolinie, taniec towarzyski, strzelectwo oraz inne propozycje katedr

7 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA dla III roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej I PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin Zajęcia kontaktowe** W Ćw Og. Praca własna Łączna liczba godzin ECTS Semestralny wymiar godzin w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E 1 Język obcy* E-6 Technologia informacyjna Z- II Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Z-1 RAZEM PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 4 Anatomia 7 1 E- Fizjologia E- 6 Antropologia 7 E-4 7 Biochemia 7 E- 8 Biologia 4 7 Z-1 9 Pedagogika E- 1 Psychologia E- 11 Ochrona własności intelektualnej 1 1 Z-6 1 Teoria wychowania fizycznego E- 1 Seminarium dyplomowe* 8 6 E-6 III RAZEM PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 14 Biomechanika E- Antropomotoryka Z- 16 Edukacja zdrowotna 7 Z-6 17 Metodyka wychowania fizycznego E-4 Trening ogólnorozwojowy/zaprawa 18 wojskowa* Z-1 19 Teoria i metodyka koszykówki Z- Teoria i metodyka piłki nożnej Z- 1 Teoria i metodyka piłki siatkowej Z- Forma zalicz.

8 8 Teoria i metodyka piłki ręcznej Z-4 Teoria i metodyka gimnastyki E- Gimnastyka artystyczna/sporty 4 walki* 4 7 Z-4 Teoria i metodyka pływania E-4 6 Teoria i metodyka lekkoatletyki E-4 7 Rytmika i taniec* Z- 8 Zabawy i gry ruchowe* 1 4 Z- Ćwiczenia kompensacyjnokorekcyjne 9 7 Z- Teoria sportu 7 E- 1 Historia kultury fizycznej 7 E-1 Emisja głosu Z-6 Organizacja i prawo w oświacie 4 7 Z-4 4 Pierwsza pomoc przedmedyczna Z-4 Żywienie człowieka Z- Organizacja i kierowanie w kulturze 6 fizycznej Z-6 7 Socjologia Z-6 8 Zajęcia ruchowe do wyboru* Z-,6 9 Obozy* Z-,4 Przedmiot ogólnouczelniany lub 4 niezwiązany z kierunkiem studiów* Realizowany w wybranym semestrze IV RAZEM PRAKTYKI ZAWODOWE 41 Praktyki wdrożeniowe Z- Praktyki psychologicznopedagogiczne Z-4 4 Praktyki pedagogiczne Z- 44 Praktyki specjalizacyjne* Z-,6 RAZEM V SPECJALNOŚCI * Va SPECJALNOŚĆ SPORTOWA Teoria treningu sportowego Z-6 Specjalizacja instruktorska 46 (sportowa) E-6 RAZEM

9 9 Vb SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA Teoria i metodyka rekreacji Z-6 Specjalizacja instruktorska 46 (rekreacja) E-6 Vc RAZEM SPECJALNOŚĆ WF W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH Zajęcia ruchowe do wyboru* Z Przygotowanie obronne 4 1 Z-6 47 Praktyki w służbach mundurowych Z-6 Specjalizacja instruktorska 48a sportowa* E-6 48b Specjalizacja instruktorska rekreacyjna* E-6 RAZEM (specjalizacja sportowa) RAZEM (specjalizacja rekreacyjna) WF - INSTRUKTOR SPORTU WF - INSTRUKTOR REKREACJI WF w sł. mund. - INSTRUKTOR SPORTU WF w sł. mund. - INSTRUKTOR REKREACJI WF ZALICZENIA EGZAMINY WF w sł. mund. ZALICZENIA EGZAMINY ** zajęcia kontaktowe - suma godzin z udziałem prowadzącego i studenta (wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, konsultacje) * zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1, 1, 19,, 8, 9, 9, 4, 41,, specjalności i specjalizacje (zgodnie z ofertami poszczególnych zakładów)

10 1 ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TRENER PERSONALNY I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Wymiar godzin Zajęcia Łączna Semestralny wymiar godzin Praca kontaktowe** godzin liczba W Ćw Og własna w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E Forma zalicz. I Moduł przyrodniczy 1 Anatomia i kinezjologia E- Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego E- Żywienie i suplementacja E-4 Elementy fizjoterapii w 4 sporcie Z-,6 II Moduł przygotowania motorycznego Teoria i technologia treningu sportowego 7 E- 6 Trening ogólnorozwojowy 4 7 Z-1 Trening siły i mocy 7 mięśniowej Z-1, 8 Trening szybkości Z- 9 Trening wytrzymałości Z-,4,6 III Moduł sportu dla wszystkich Nowoczesne formy 1 aktywności fizycznej* E-1,, 11 Animacja czasu wolnego 7 Z-6 1 Ćwiczenia prozdrowotne E- Aktywność fizyczna w 1 każdym wieku Z-,6 14 Ćwiczenia usprawniające* Z-,4,6 Szkoła letnia/zimowa* Z-4 Moduł relacji IV interpersonalnych 16 Język obcy Z-,4

11 11 17 Umiejętności coachingowe E- 18 Biznes i marketing Z-6 19 Projekty* Z-, 4 V Moduł specjalizacyjny Seminarium dyplomowe* E-6 1 Praktyki zawodowe Z--6 VI Moduł przedmiotów Przedmioty ogólnouczelniane lub niezwiązane z kierunkiem studiów Realizowany w wybranym semestrze Łączna liczba godzin *-przedmioty do wyboru **-suma godzin z udziałem prowadzącego i studenta Z-1-6 Łącznie ZALICZENIA EGZAMINY

12 1 ECTS I PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU SPORT I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Wymiar godzin Zajęcia Łączna Semestralny wymiar godzin Praca kontaktowe** godzin liczba W Ćw Og własna w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E Moduł biologicznego wspomagania procesu szkolenia sportowego 1 Anatomia E-1 Fizjologia wysiłku fizycznego* E- Biochemia wysiłku fizycznego* E- 4 Biomechanika sportu 7 E- Antropomotoryka* E-4 Biolog. uwarunk. wysiłku w 6 piłce nożnej* Z- 7 Genetyka w sporcie Z-6 II RAZEM Moduł rozwoju osobistego i relacji społecznych 8 Język obcy* E-6 9 Technologia informacyjna 4 1 Z- 1 Pedagogika E- 11 Psychologia sportu* E-1 1 Coaching sportowy 7 Z-4 1 Socjologia sportu 7 Z- 14 Historia sportu Z-1 Etyka* Z-6 III RAZEM Moduł menadżerski Zarządzanie i marketing w piłce nożnej* E-4 Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w sporcie Z-6 Forma zalicz.

13 1 18 IV 19 1 V Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi* E- RAZEM Moduł przygotowania motorycznego Teoria i technologia treningu sportowego* E- Nauczanie czynności ruchowych Z-4 Przygotowanie kondycyjne w piłce nożnej* 7 Z- Przygotowanie koordynacyjne w piłce nożnej* 7 Z-6 RAZEM Moduł działań profilaktyczno-zdrowotnych Traumatologia w piłce nożnej* Z-6 4 Żywienie w sporcie Z- Odnowa biologiczna Z- Pierwsza pomoc 6 przedmedyczna Z-1 VI 7 8 RAZEM Moduł ćwiczeń usprawniających Ćwiczenia gimnastyczne w piłce nożnej* Z-1 Ćwiczenia lekkoatletyczne w piłce nożnej* Z-1 9 Pływanie Z- Gry zespołowe* Z-1- Nowoczesne formy 1 aktywności fizycznej* Z-4 VII RAZEM Moduł szkolenia w piłce nożnej Filozofia gry w piłkę nożną* 7 Z-4 Historia piłki nożnej* Z-1 4 Przywództwo i budowanie drużyny* Z-

14 14 Analiza gry w piłce nożnej* Z-6 Gry i zabawy w piłce 6 nożnej* 4 7 Z- 7 Futsal* Z- 8 Specjalizacja zawodowa* E-,6 9 Praktyki zawodowe Z-1-6 RAZEM VIII Moduł naukowo-badawczy Badania naukowe w piłce 4 nożnej* Z- 41 Seminarium dyplomowe* 1 7 E-6 IX 4 RAZEM Moduł przedmiotów ogólnouczelnianych Przedmiot ogólnouczelniany lub niezwiązany z kierunkiem studiów* RAZEM Realizowany w wybranym semestrze Łączna liczba godzin *Zajęcia ruchowe (do wyboru): trening funkcjonalny, trening obwodowy, pilates oraz inne propozycje katedr ZALICZENIA EGZAMINY Łącznie

15 ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU SPORT I STOPNIA dla II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej I PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin Zajęcia Łączna Semestralny wymiar godzin Praca kontaktowe** godzin liczba W Ćw Og własna w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E 1 Język obcy* E-6 Technologia informacyjna 4 1 Z- II RAZEM PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia 7 1 E- 4 Fizjologia E- Antropologia E-4 6 Biochemia E-1 7 Pedagogika E- 8 Psychologia E- 9 Ekonomia 6 Z-1 1 Zarządzanie i marketing E-4 11 Historia sportu Z-1 1 Socjologia sportu Z-6 1 Ochrona własności intelektualnej Z- 14 Seminarium dyplomowe* 1 7 E-6 RAZEM III PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Teoria sportu E- 16 Teoria treningu sportowego E- 17 Biolog. uwarunk. wysiłku w sporcie Z-1 18 Zarządz. przedsięwzięciami sport Z- 19 Prawo w sporcie 4 7 Z- Forma zalicz.

16 16 Biomechanika sportu E- 1 Traumatologia sportowa Z-6 Genetyka w sporcie Z- Żywienie w sporcie Z- 4 Odnowa biologiczna Z- Nauczanie czynności ruchowych Z-6 6 Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w sporcie Z-6 7 Coaching sportowy Z-4 8 Koszykówka/Streetball* 4 7 Z-1 9 Piłka nożna/futsal* 4 7 Z-4 Piłka siatkowa/siatkówka plażowa* 4 7 Z- 1 Piłka ręczna/piłka ręczna uliczna* 4 7 Z- Gimnastyka E- Pływanie 9 6 E- 4 Lekkoatletyka E-4 Sporty walki do wyboru* 4 7 Z-4 6 Pierwsza pomoc przedmedyczna 7 Z- Przedmiot ogólnouczelniany lub 7 niezwiązany z kierunkiem studiów* Realizowany w wybranym semestrze V RAZEM SPECJALIZACJE 8 Specjalizacja zawodowa* E-6 VI PRAKTYKI 9 Praktyki zawodowe Z-1-6 TRENER SPORTU ZALICZENIA EGZAMINY Łącznie ** zajęcia kontaktowe - suma godzin z udziałem prowadzącego i studenta (wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, konsultacje) zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1, 16,, 1,,, 7, 9, 4 (zgodnie z ofertami poszczególnych zakładów)

17 17 ECTS I PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw Og PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU SPORT I STOPNIA dla III roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Zajęcia kontaktowe** Praca własn a Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E w ćw E 1 Język obcy* E-6 Technologia informacyjna 4 1 Z- II RAZEM PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia 1 4 E- 4 Fizjologia E- Antropologia E-4 6 Biochemia 7 E-1 7 Biochemia sportu Z- 8 Pedagogika E- 9 Psychologia E- 1 Ekonomia Z- 11 Zarządzanie i marketing E-4 1 Historia sportu Z-1 1 Socjologia sportu Z-6 14 Olimpizm 4 7 Z-4 Ochrona własności intelektualnej Z-6 16 Seminarium dyplomowe* E-6 RAZEM III PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 17 Teoria sportu E- 18 Teoria treningu sportowego E- 19 Biologiczne uwarunkowania wysiłku w sporcie Z-1 Forma zalicz.

18 18 Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi Z- 1 Prawo w sporcie 4 7 Z- Biomechanika sportu 7 E- Traumatologia sportowa Z-6 4 Genetyka w sporcie Z- Żywienie w sporcie Z- 6 Odnowa biologiczna 4 7 Z- 7 Nauczanie czynności ruchowych Z-6 8 Sponsoring sportowy Z-6 9 Coaching sportowy 7 Z-4 Koszykówka/Streetball* 4 7 Z-1 1 Piłka nożna/futsal* 4 7 Z-4 Piłka siatkowa/siatkówka plażowa* 4 7 Z- Piłka ręczna/piłka ręczna uliczna* 4 7 Z- 4 Gimnastyka E- Pływanie 9 6 E- 6 Lekkoatletyka E-4 7 Sporty walki do wyboru* 4 7 Z-6 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna Z-1 Przedmiot ogólnouczelniany lub niezwiązany z kierunkiem Realizowany w wybranym semestrze 9 studiów* V RAZEM SPECJALIZACJE 4 Specjalizacja zawodowa* E-6 VI PRAKTYKI 41 Praktyki zawodowe 7 1 Z-1-6 TRENER SPORTU Łącznie ZALICZENIA EGZAMINY ** zajęcia kontaktowe - suma godzin z udziałem prowadzącego i studenta (wykłady, ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, konsultacje) zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1, 16,, 1,,, 7, 9, 4 (zgodnie z ofertami poszczególnych zakładów)

19 19 Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPNIA WF dla I i II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Semestralny wymiar godzin Wymiar godzin 1 4 ECTS W Ćw Og W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E Forma zalicz. I PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1 Język obcy II* 1 6 E- Ekologia Z-1 Filozofia/Etyka* E-1 4 Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie Z-1 Badania i wdrożenia w praktyce* 4 7 Z- 6 Pedagogika kf 4 7 E- 7 Psychologia aktywności fizycznej E-4 8 Socjologia 4 7 E- 9 Statystyka 7 Z- 1 Seminarium magisterskie* E-4 II RAZEM PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 11 Zaawansowana metodyka wf E- 1 Teoria i technologia treningu sportowego E-1 1 Turystyka szkolna 7 Z-4 14 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych 7 Z-4 Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w sporcie Z- 16 Wychowanie fizyczne specjalne 7 Z- 17 Biometria E-4 18 Biochemia wysiłku fizycznego 4 7 Z-1 19 Fizjologia wysiłku fizycznego 4 7 E- Trening zdrowotny 4 7 Z-1

20 1 Podstawy dietetyki 7 Z- Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne Z- Etnologia sportu i rekreacji/olimpizm* 4 7 Z-1 4 Tenis 4 7 Z- Gimnastyka Z-1 6 Pływanie Z-4 7 Lekkoatletyka Z- 8 Koszykówka 7 Z-1 9 Piłka nożna 7 Z-4 Piłka ręczna 7 Z- 1 Piłka siatkowa 7 Z- Przedmiot ogólnouczelniany lub niezwiązany z kierunkiem studiów Realizowany w wybranym semestrze III RAZEM PRZEDMIOTY DO WYBORU Zajęcia ruchowe (do wyboru)* Z- RAZEM 9 1 IVa SPECJALNOŚĆ SPORTOWA 4a Specjalizacja instruktorska/trenerska#* E-4 IVb SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA 4b Specjalizacja instruktorska (rekreacja)* IVc SPECJALNOŚĆ EDUKACJA ZDROWOTNA 4c V E-4 Korektywa i kompensacja / Odnowa biologiczna* E-4 PRAKTYKI Praktyki zawodowe^ Z- INSTRUKTOR/TRENER SPORTU INSTRUKTOR REKREACJI KOREKTYWA I KOMPENSACJA/ ODNOWA BIOLOGICZNA Łącznie ZALICZENIA EGZAMINY 6 1

21 Zajęcia ruchowe (do wyboru): aqua fitness, free diving, dance-fitness, korfball, grappling, trening kondycyjny oraz inne propozycje katedr Zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1,,, 1,, 4 * - łączna liczba godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) # - w ramach specjalizacji instruktorskiej ( godz); w ramach specjalizacji trenerskiej ( godz.) + 1 godz. nieobjętych planem studiów (płatnych) ^- tygodnie realizowane w gimnazjum, tygodnie realizowane w szkole ponadgimnazjalnej 1

22 Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPNIA WF dla II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Wymiar godzin ECTS Semestralny wymiar godzin 1 4 Forma zalicz. I PRZEDMIOTY PODSTAWOWE W Ćw Og W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E 1 Język obcy II* E- Ekologia Z-1 Filozofia/Etyka* E-1 4 Metody badań w wychowaniu fizycznym i sporcie Z-1 Badania i wdrożenia w praktyce* Z- 6 Pedagogika kf E- 7 Psychologia aktywności fizycznej E-4 8 Socjologia E- 9 Statystyka Z- 1 Seminarium magisterskie E-4 II RAZEM PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 11 Zaawansowana metodyka wf E- 1 Teoria i technologia treningu sportowego E-1 1 Turystyka szkolna Z-4 14 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych Z-4 Ekonomiczno-prawne podstawy działalności biznesowej w sporcie Wychowanie fizyczne specjalne Z- 17 Biometria E-4

23 18 Biochemia wysiłku fizycznego Z-1 19 Fizjologia wysiłku fizycznego E- Trening zdrowotny Z-1 1 Podstawy dietetyki Z- Zarządzanie i marketing techniki decyzyjne Z- Etnologia sportu i rekreacji/olimpizm Z-1 4 Tenis Z- Gimnastyka Z-1 6 Pływanie Z-4 7 Lekkoatletyka Z- 8 Koszykówka Z-1 9 Piłka nożna Z-4 Piłka ręczna Z- 1 Piłka siatkowa Z- Przedmiot ogólnouczelniany lub niezwiązany z kierunkiem studiów Realizowany w wybranym semestrze III RAZEM PRZEDMIOTY DO WYBORU Zajęcia ruchowe (do wyboru) Z- RAZEM IVa SPECJALNOŚĆ SPORTOWA 4a Specjalizacja instruktorska/trenerska# E-4 IVb SPECJALNOŚĆ REKREACYJNA 4b Specjalizacja instruktorska (rekreacja) IVc SPECJALNOŚĆ EDUKACJA ZDROWOTNA 4c V E-4 Korektywa i kompensacja / Odnowa biologiczna E-4 PRAKTYKI Praktyki zawodowe^ Z- INSTRUKTOR/TRENER SPORTU INSTRUKTOR REKREACJI KOREKTYWA I KOMPENSACJA/ ODNOWA BIOLOGICZNA

24 4 Łącznie ZALICZENIA EGZAMINY 6 1 Zajęcia ruchowe (do wyboru): aqua fitness, free diving, dance-fitness, korfball, grappling, trening kondycyjny oraz inne propozycje katedr Zajęcia do wyboru przez studenta: pozycje: 1,,, 1,, 4 * - łączna liczba godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) # - w ramach specjalizacji instruktorskiej ( godz); w ramach specjalizacji trenerskiej ( godz.) + 1 godz. nieobjętych planem studiów (płatnych) ^- tygodnie realizowane w gimnazjum, tygodnie realizowane w szkole ponadgimnazjalnej

25 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 7/16/17 Dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia.7.17 r. w sprawie: planów studiów poszczególnych kierunków W oparciu o zatwierdzone przez Radę Wydziału plany studiów, podaję do wiadomości obowiązujące w roku 17/18 plany kierunków: turystyka i rekreacja stacjonarne, fizjoterapia stacjonarne, kosmetologia stacjonarne. Dziekan Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

26 TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI Str. Plan studiów stacjonarnych I stopnia TiR dla I roku studiów 7 Plan studiów stacjonarnych I stopnia TiR dla II roku studiów 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia TiR dla III roku studiów Plan studiów stacjonarnych II stopnia TiR dla I roku studiów 9 Plan studiów stacjonarnych II stopnia TiR dla II roku studiów 4 FIZJOTERAPIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla II roku studiów 47 Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla III roku studiów Plan studiów stacjonarnych jednolitych mgr dla I roku Plan studiów stacjonarnych II stopnia dla I roku studiów 66 Plan studiów stacjonarnych II stopnia dla II roku studiów 7 KOSMETOLOGIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla I roku studiów 74 Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla II roku studiów 78 Plan studiów stacjonarnych I stopnia dla III roku studiów 8 6

27 7 ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej4 PRZEDMIOTY OGÓlNE Wymiar godzin W Ćw Og. Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin w ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E 1 Język angielski Z1-,E Język obcy* Z,4,,6 Technologia informacyjna 17 Z Forma zaliczenia 4 Wychowanie fizyczne* Z1,,,4, RAZEM (poz. 1-4) PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Historia architektury i sztuki Z,E 6 Fizjologia człowieka 17 Z 7 Psychologia 17 Z1,E1 8 Ekologia i ochrona środowiska Z1,E1 9 Ekonomia Z1,E1 1 Zarządzanie Z,E 11 Filozofia Z6 1 Socjologia Z 1 Podstawy anatomii człowieka 17 Z1 14 Podstawy marketingu Z,E Seminarium dyplomowe* Z,Z6 RAZEM (poz. -) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 16 Podstawy turystyki Z1,E1 17 Teoria i metodyka rekreacji Z1,Z,E 18 Prawo w turystyce i rekreacji Z,Z4,E4 19 Geografia turystyczna Z1,E1 Krajoznawstwo Z 1 Obsługa ruchu turyst Z,E

28 8 Ekonomika turyst. i rekr Z,E Podstawy hotelarstwa 17 Z1 4 Pedagogika czasu wolnego 17 Z Wychowanie zdrowotne Z4 6 Podstawy treningu zdrowotnego 17 Z 7 Walory przyrodnicze wschodniej Polski 17 Z4 8 Żywienie człowieka 17 Z 9 Zagospodarowanie turystyczne 17 Z Zagospodarowanie rekreacyjne 17 Z 1 Turystyka kwalifikowana i alternatywna Z4 Agroturystyka 17 Z6 Pierwsza pomoc przedmedyczna 17 Z 4 Komunikacja interpersonalna Z Ochrona własności intelektualnej Z6 6 Etyka w turystyce i rekreacji Z6 7 Bezpiecz.i higiena pracy oraz ergonomia Z 8 Organizacja imprezy rekreacyjnej Z 9 Organizacja imprezy turystycznej Z Nowoczesne formy gier i zabaw 4 ruchowych 17 Z1 41 Tradycyjne formy gier i zabaw ruchowych Z RAZEM (poz ) OBOZY 4 Letni 1 dni* Z 4 Zimowy 1 dni* Z1 44 Wędrowny 7 dni Z4 RAZEM (poz. 4-44) Moduł specjalizacyjny* - AKTYWNE FORMY TURYSTYKI I REKREACJI a Narciarstwo powszechne zjazdowe Z,4,E4 b Snowboard rekreacyjny Z,6,E6 c Kajakarstwo turystyczne Z,4,E4 d Żeglarstwo jachtowe Z,6,E6 e Animator czasu wolnego Z,4,E4 f Tenis ziemny Z,6,E6 g Fitness - nowoczesne formy gimnastyki Z,4,E4

29 9 h Nordic walking Z,6,E6 RAZEM (poz. ) Moduł specjalizacyjny* - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO a Hotelarstwo Z,4,E4 b Event manager w TiR Z,6,E6 c Pracownik biura podróży Z,4,E4 d Turystyka biznesowa Z,6,E6 e Przewodnik turystyczny Z,4,E4 f Pilotaż wycieczek Z,6,E6 g Biznes agroturystyczny Z,4,E4 Turystyka i rekreacja osób h niepełnosprawnych Z,6,E6 RAZEM (poz. ) PRAKTYKI ZAWODOWE 46 Praktyka kierunkowa - turystyka Z 47 Praktyka kierunkowa - rekreacja Z 48 Praktyka specjalizacyjna I Z miesiące Praktyka specjalizacyjna II Z4 Praktyka specjalizacyjna III Z Praktyka specjalizacyjna IV Z6 RAZEM (poz.46-48) OGÓŁEM GODZIN Semestr I II III IV V VI Łącznie 1 Egzaminy 17-9 Zaliczenia w tyg * moduły podlegające wyborowi przez studenta ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje pw. - praca własna

30 Zajęcia do wyboru: ; 4; ; ; 49 - propozycje podawane przez zakład prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego poz. 4 obóz letni - przedmioty do wyboru: windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie i ratownictwo wodne, survival, triatlon turystyczny, kolarstwo, atletyka terenowa poz. 4 obóz zimowy - przedmioty do wyboru: snowboard, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe poz. specjalizacje student wybiera 4 specjalizacje z propozycji dwóch modułów specjalizacyjnych

31 1 ECTS PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw Og. Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin w ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E 1 Język angielski E Język obcy* Z,4,,6 Technologia informacyjna Z 4 Wychowanie fizyczne* Z1,,,4, RAZEM (poz. 1-4) PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Historia architektury i sztuki 7 E 6 Fizjologia człowieka Z 7 Psychologia E1 8 Ekologia i ochrona środowiska E1 9 Ekonomia 7 E1 1 Zarządzanie 7 E 11 Filozofia 1 1 Z6 1 Socjologia 1 1 Z 1 Podstawy anatomii człowieka Z1 14 Podstawy marketingu 7 E Seminarium dyplomowe* E6 RAZEM (poz. -) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 16 Podstawy turystyki 7 E1 17 Teoria i metodyka rekreacji E 18 Prawo w turystyce i rekreacji E4 19 Geografia turystyczna E1 Krajoznawstwo 7 Z Forma zalicz.

32 1 Obsługa ruchu turyst E Ekonomika turyst. i rekr. 7 E Podstawy hotelarstwa Z1 4 Pedagogika czasu wolnego Z Wychowanie zdrowotne 1 1 Z4 6 Podstawy treningu zdrowotnego Z 7 Walory przyrodnicze wschodniej Polski Z4 8 Żywienie człowieka Z 9 Zagospodarowanie turystyczne 1 1 Z Zagospodarowanie rekreacyjne 1 1 Z 1 Turystyka kwalifikowana i alternatywna 7 Z4 Agroturystyka Z6 Pierwsza pomoc przedmedyczna Z 4 Komunikacja interpersonalna 1 1 Z Ochrona własności intelektualnej 1 1 Z6 6 Etyka w turystyce i rekreacji 1 1 Z6 7 Bezpiecz.i higiena pracy oraz ergonomia 1 1 Z 8 Org.imprezy rekreacyjnej 1 1 Z 9 Org.imprezy turystycznej 1 1 Z 4 Nowoczesne formy gier i zabaw ruchowych Z1 41 Tradycyjne formy gier i zabaw ruchowych 1 1 Z RAZEM (poz ) OBOZY 4 Letni 1 dni* Z 4 Zimowy 1 dni* Z1 44 Wędrowny 7 dni Z4 RAZEM (poz. 4-44) Moduł specjalizacyjny* - AKTYWNE FORMY TURYSTYKI I REKREACJI a Narciarstwo powszechne zjazdowe E4 b Snowboard rekreacyjny E6 c Kajakarstwo turystyczne E4 d Żeglarstwo jachtowe E6 e Animator czasu wolnego E4 f Tenis ziemny E6

33 g Fitness - nowoczesne formy gimnastyki h Nordic walking E6 RAZEM (poz. ) Moduł specjalizacyjny* - OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO a Hotelarstwo E4 b Event manager w TiR E6 c Pracownik biura podróży E4 d Turystyka biznesowa E6 e Przewodnik turystyczny E4 f Pilotaż wycieczek E6 g Biznes agroturystyczny E4 Turystyka i rekreacja osób h niepełnosprawnych E6 RAZEM (poz. ) PRAKTYKI ZAWODOWE 46 Praktyka kierunkowa - turystyka Z 47 Praktyka kierunkowa - rekreacja Z 48 Praktyka specjalizacyjna I Z 49 Praktyka specjalizacyjna II Z4 Praktyka specjalizacyjna III Z Praktyka specjalizacyjna IV Z6 RAZEM (poz.46-48) PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE* Przedmiot z grupy zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów Z6 miesiące RAZEM poz. 49 OGÓŁEM GODZIN E Semestr I II III IV V VI Łącznie Egzamimy 18 Zaliczenia

34 4 w tyg * moduły podlegające wyborowi przez studenta ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje 1 pw. - praca własna.18 Zajęcia do wyboru: ; 4; ; ; 49 - propozycje podawane przez Zakład prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego poz. 4 obóz letni - przedmioty do wyboru: windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie i ratownictwo wodne, survival, triatlon turystyczny, kolarstwo, atletyka terenowa poz. 4 obóz zimowy - przedmioty do wyboru: snowboard, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe poz. specjalizacje - student wybiera 4 specjalizacje z propozycji dwóch modułów specjalizacyjnych

35 ECTS PRZEDMIOTY OGÓLNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla III roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Wymiar godzin W Ćw Og. Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E 1 Język obcy /do wyboru/* E RAZEM PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Historia architektury i sztuki E Fizjologia człowieka 4 7 E 4 Psychologia E1 Ekologia i ochrona środowiska E1 6 Prawo w turystyce i rekreacji E4 7 Podstawy ekonomii E1 8 Zarządzanie E 9 Filozofia 18 E 1 Socjologia 1 1 Z6 11 Etyka 1 1 Z6 1 Anatomia 4 7 Z RAZEM (poz.-1) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 Podstawy turystyki E1 14 Teoria i metodyka rekreacji E Geografia turystyczna Z1 16 Krajoznawstwo Z 17 Obsługa ruchu turystycznego E 18 Ekonomika turystyki i rekreacji E 19 Hotelarstwo 7 E Pedagogika czasu wolnego 7 Z 1 Wychowanie zdrowotne 7 Z4 Forma zalicz.

36 6 Podstawy treningu zdrowotnego E Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody 7 Z6 4 Żywienie człowieka 7 Z6 6 7 Wprowadzenie do marketingu usług TiR 7 Z Podstawy finansów i przedsiębiorczości 7 Z6 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne E4 8 Etnologia rekreacji Z 9 Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych 7 Z Turystyka kwalifikowana i alternatywna E 1 Agroturystyka 4 8 Z6 Pierwsza pomoc przedmedyczna Z Komunikacja interpersonalna Z6 4 Ochrona własności intelektualnej Z6 Technologia informacyjna 7 Z 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia Z4 7 Organizacja pracy biurowej Z6 Seminarium dyplomowe /do 8 wyboru/* E6 RAZEM (poz.1-8) WYCHOWANIE FIZYCZNE /do wyboru/* 9 Gimnastyczne formy rekreacji 1 1 Z 4 Fitness 1 1 Z Rekreacyjne formy gier 41 zespołowych 4 1 Z6 4 Tańce 4 1 Z 4 Gry i zabawy* 4 1 Z1 44 Aktywność fizyczna w wodzie Z,4 RAZEM (poz. 9-44) Organizacja imprezy rekreacyjnej /do wyboru/* 1 1 Z4

37 7 46 Organizacja wycieczki /do wyboru/* Z6 RAZEM (poz.-46) Obozy do wyboru 47 Letni 9 dni Z4 48 Zimowy 9 dni Z 49 Wędrowny 7 dni Z RAZEM SPECJALIZACJA /do wyboru/* Instruktor rekreacji E Turystyka aktywna E Hotelarstwo E Obsługa ruchu turystycznego E RAZEM (poz.) PRAKTYKI ZAWODOWE (4 tygodnie) 1 zimowa/letnia - rekreacja zimowa/letnia - turystyka w sem. IV - tygodnie w sem. IV - tygodnie 6 Z4 6 Z4 RAZEM (poz.1-) PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE* Przedmiot z grupy zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów RAZEM poz. OGÓŁEM GODZIN

38 8 * moduły podlegające wyborowi przez studenta tj. ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje pw. - praca własna Zajęcia do wyboru poz. 1; 8; 9; 4; 41; 4; 4; 44; ; 46 - propozycje podawane przez Zakład prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego poz. 4. do wyboru: a) fitness, b) fitness ćwiczenia siłowe poz. 41. do wyboru: a) rekreacyjne formy gier zespołowych piłka siatkowa, plażowa, piłka ręczna plażowa; b) rekreacyjne formy gier zespołowych - piłka nożna i koszykówka poz. 4. do wyboru: a) rekreacyjne formy taneczne, b) muzyka, rytm, taniec w rekreacji ruchowej poz. 4. do wyboru: a) gry i zabawy, b) nordic walking, tenis poz. 44. a) zabawy i gry rekreacyjne w wodzie, b) pływanie rekreacyjne poz. 47. Obóz letni - student ma prawo wyboru przedmiotów: windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo, pływanie i ratownictwo wodne, survival, triatlon turystyczny, kolarstwo, atletyka terenowa poz. 48. Obóz zimowy - student ma prawo wyboru zajęć: snowboard, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe poz. 49. Obóz wędrowny - do wyboru obóz pieszy nizinny, pieszy górski, rowerowy, żeglarski, kajakowy, konny, survivalowy poz.. Specjalizacje - student wybiera jedną z propozycji: pilates, zespołowe gry rekreacyjne koszykówka, kinezygerontoprofilaktyka, narciarstwo powszechne zjazdowe, snowboard rekreacyjny, aquafitness, pływanie rekreacyjne, tańce, samoobrona, płetwo Praktyki zawodowe poz. 1 i - student może realizować praktyki w sezonie letnim lub zimowym

39 9 ECTS KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA II STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Wymiar godzin Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin 1 4 W Ćw Og. W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E Forma zalicz. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Język obcy* Z,,4,E4 Kształcenie ruchowe* Z1,, Razem (poz. 1-) PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Historia kultury Z4 4 Socjologia czasu wolnego Z1 Regiony turystyczne Z1,, E 6 Metodologia badań naukowych 4 1 Z1 7 Statystyka Z 8 Seminarium magisterskie* Z-4 Razem (poz. -8) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 9 Informatyka w turystyce i rekreacji Z1 1 Polityka turystyczna i rekreacyjna 1 1 Z1 11 Planowanie w turystyce i rekreacji Z1 1 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 7 Z1,E1 1 Doradztwo turystyczne i rekreacyjne Z4 14 Produkt turystyczny i rekreacyjny Z Organizacja i kierowanie przedsięb. turystycznym i rekreacyjnym 4 1 Z1,E1 16 Kierowanie procesami zmian w turystyce i rekreacji 7 Z 17 Psychologia wpływu społecznego 4 1 Z1 18 Bioróżnorodność 1 1 Z4

40 4 19 Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji 7 Z4 Rekreacyjne formy tańca 4 1 Z1 1 Terenowe formy rekreacji 4 1 Z Razem (poz. 9-1) A SPECJALNOŚĆ - ODNOWA BIOLOGICZNA I REKREACJA RUCHOWA* Podstawy odnowy biologicznej 4 1 Z1 Dietetyka w odnowie biologicznej 1 1 Z1 4 Techniki relaksacyjne i masaż punktowy Z4 Metody fizykoterapeutyczne odnowy biologicznej Z,4 6 Klimatoterapia i leczenie uzdrowiskowe 1 1 Z4 7 SPA & Welness 4 1 Z4 8 Trening zdrowotny 1 1 Z 9 Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne 4 1 Z Elementy rehabilitacji 4 1 Z1 Razem (poz. -) B SPECJALNOŚĆ - TRENER OSOBISTY* Podstawy biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego 4 1 Z1 Żywienie i suplementacja 1 1 Z1 4 Trening umiejętności osobistych 4 1 Z4 Odnowa biologiczna 4 1 Z4 6 Anatomia funkcjonalna 4 1 Z1 7 Trening zdrowotny 4 1 Z 8 Planowanie i programowanie treningu 7 Z 9 Współczesne trendy w treningu motorycznym 6 14 Z4 Razem (poz. -9) SPECJALNOŚĆ - TURYSTYKA AKTYWNA I C PRZYGODOWA* Kajakarstwo turystyczne 7 Z Turystyka rowerowa 4 1 Z1 4 Jazda konna 4 1 Z4 Organizacja i bezpieczeństwo turystyki aktywnej 7 Z1 6 Turystyka eventowa Z,4 7 Turystyka przygodowa 7 Z4 Razem (poz. -7)

41 41 D SPECJALNOŚĆ - MENEDŻER TURYSTYKI, REKREACJI I HOTELARSTWA* Promocja usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich Ryzyko działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i hotelarstwie Badania i analiza rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich Finanse przedsiębiorstw turystycznych, rekreacyjnych i hoteli Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku usług turystycznych i hotelarskich Techniki decyzyjne w przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych, hotelach 4 1 Z1 4 1 Z Z1, 1 1 Z1 4 1 Z 4 1 Z4 8 Planowanie inwestycji (Biznes plan) 4 1 Z 9 E-biznes Z1 Obsługa klienta na rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich 4 1 Z4 Razem (poz. -) E SPECJALNOŚĆ - GERONTOKINEZA* Gerontologia społeczna 4 1 Z1 Fizjologia starzenia 4 1 Z 4 Psychologia starzenia 4 1 Z1 Metodyka rekreacji fizycznej osób starszych Z, 6 Gerohigiena 1 1 Z4 7 Inwolucja motoryczna 1 1 Z1 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna w geriatrii 1 1 Z4 9 Rewitalizacja osób starszych 1 1 Z4 Turystyka osób starszych 1 1 Z4 1 Imprezy okolicznościowe osób starszych 4 1 Z4 Razem (poz. -1) Moduł specjalizacji Specjalizacja I* Z,,E Specjalizacje II* Z,,E Razem (poz. )

42 4 PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka kierunkowa - turystyka Z 4 Praktyka kierunkowa - rekreacja Z1 Praktyka specjalnościowa Z,4 Razem (poz. -) OGÓŁEM GODZIN: A SPECJALNOŚĆ - ODNOWA BIOLOGICZNA I REKREACJA RUCHOWA B SPECJALNOŚĆ TRENER OSOBISTY C D SPECJALNOŚĆ - TURYSTYKA AKTYWNA I PRZYGODOWA MENEDŻER TURYSTYKI, REKREACJI I HOTELARSTWA E SPECJALNOŚĆ - GERONTOKINEZA Semestr I II III IV Łącznie EGZAMIN ZALICZENIA Specjalność A Specjalność B Specjalność C Specjalność D Specjalność E * - moduły podlegające wyborowi przez studenta ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje pw. - praca własna Zajęcia do wyboru: poz. 1; ; 8; - propozycje podawane przez zakład prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego specjalności A; B; C; D; E - student wybiera jedną specjalność poz. - do wyboru dwie specjalizacje w ramach każdej specjalności

43 4 ECTS KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA II STOPNIA dla II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Wymiar godzin Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin 1 4 W Ćw Og. W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E Forma zalicz. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Język obcy* E4 Wychowanie fizyczne* Z1,, Razem (poz. 1-) PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Historia kultury Z4 4 Socjologia czasu wolnego Z1 Regiony turystyczne E 6 Metodologia badań naukowych 4 1 Z1 7 Statystyka Z 8 Seminarium magisterskie* E4 Razem (poz. -8) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 9 Informatyka w turystyce i rekreacji Z1 1 Polityka turystyczna i rekreacyjna 1 1 Z1 11 Planowanie w turystyce i rekreacji Z1 1 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 7 E1 1 Doradztwo turystyczne i rekreacyjne Z4 14 Produkt turystyczny i rekreacyjny Z Organizacja i kierowanie przedsięb. turystycznym i rekreacyjnym E1 16 Kierowanie procesami zmian w turystyce i rekreacji 7 Z 17 Psychologia wpływu społecznego Z1 18 Bioróżnorodność 1 1 Z4

44 44 19 Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji 7 Z4 Rekreacyjne formy tańca Z1 1 Terenowe formy rekreacji Z Razem (poz. 9-1) A SPECJALNOŚĆ - ODNOWA BIOLOGICZNA I REKREACJA RUCHOWA* Podstawy odnowy biologicznej Z1 Dietetyka w odnowie biologicznej 1 1 Z1 4 Techniki relaksacyjne i masaż punktowy Z4 Metody fizykoterapeutyczne odnowy biologicznej Z,4 6 Klimatoterapia i leczenie uzdrowiskowe 1 1 Z4 7 SPA & Welness Z4 8 Trening zdrowotny 1 1 Z 9 Rekreacja ruchowa i usprawnienie fizyczne 4 1 Z Elementy rehabilitacji Z1 Razem (poz. -) B SPECJALNOŚĆ - TRENER OSOBISTY* Podstawy biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego Z1 Żywienie i suplementacja 1 1 Z1 4 Trening umiejętności osobistych 4 1 Z4 Odnowa biologiczna 8 1 Z4 6 Anatomia funkcjonalna 6 14 Z1 7 Trening zdrowotny 4 1 Z 8 Planowanie i programowanie treningu 7 Z 9 Współczesne trendy w treningu motorycznym 6 14 Z4 Razem (poz. -9) SPECJALNOŚĆ - TURYSTYKA AKTYWNA I C PRZYGODOWA* Kajakarstwo turystyczne 7 Z Turystyka rowerowa 4 1 Z1 4 Jazda konna 4 1 Z4 Organizacja i bezpieczeństwo turystyki aktywnej 7 Z1 6 Turystyka eventowa 7 1 Z,4 7 Turystyka przygodowa 7 Z4 Razem (poz. -7)

45 SPECJALNOŚĆ - MENEDŻER TURYSTYKI, D REKREACJI I HOTELARSTWA* Promocja usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich Ryzyko działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i hotelarstwie Badania i analiza rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich Finanse przedsiębiorstw turystycznych, rekreacyjnych i hoteli Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku usług turystycznych i hotelarskich Techniki decyzyjne w przedsiębiorstwach turystycznych, rekreacyjnych, hotelach 4 1 Z1 7 1 Z Z1, 1 1 Z1 Z Z4 8 Planowanie inwestycji (Biznes plan) 4 1 Z 9 E-biznes Z1 Obsługa klienta na rynku usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarskich Z4 Razem (poz. -) E SPECJALNOŚĆ - GERONTOKINEZA* Gerontologia społeczna Z1 Fizjologia starzenia Z 4 Psychologia starzenia Z1 Metodyka rekreacji fizycznej osób starszych 7 1 Z, 6 Gerohigiena 1 1 Z4 7 Inwolucja motoryczna 1 1 Z1 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna w geriatrii 1 1 Z4 9 Rewitalizacja osób starszych 1 1 Z4 Turystyka osób starszych 1 1 Z4 1 Imprezy okolicznościowe osób starszych 4 1 Z4 Razem (poz. -1) Moduł specjalizacji Specjalizacja I* E Specjalizacje II* E Razem (poz. )

46 46 PRAKTYKI ZAWODOWE Praktyka kierunkowa - turystyka Z 4 Praktyka kierunkowa - rekreacja Z1 Praktyka specjalnościowa Z,4 Razem (poz. -) PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE* 6 Przedmiot z grupy zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów Z4 RAZEM (poz. 6) OGÓŁEM GODZIN: A SPECJALNOŚĆ - ODNOWA BIOLOGICZNA I REKREACJA RUCHOWA B SPECJALNOŚĆ TRENER OSOBISTY C D SPECJALNOŚĆ - TURYSTYKA AKTYWNA I PRZYGODOWA MENEDŻER TURYSTYKI, REKREACJI I HOTELARSTWA E SPECJALNOŚĆ - GERONTOKINEZA Semestr I II III IV Łącznie EGZAMIN 1 7 ZALICZENIA Specjalność A 1 1 Specjalność B Specjalność C Specjalność D Specjalność E * - moduły podlegające wyborowi przez studenta ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje pw. - praca własna Zajęcia do wyboru: poz. 1; ; 8; ; 6; - propozycje podawane przez Zakład prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem roku akademickiego specjalności A; B; C; D; E - student wybiera jedną specjalność poz. - do wyboru dwie specjalizacje w ramach każdej specjalności

47 47 ECTS Wymiar godzin W Ćw Og. kon sult acje PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA dla II roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Wychowanie fizyczne* Z1,,,4 Etyka zawodowa i E1 6 ochr.własn.intelekt. Socjologia* 6 E1 4 Język obcy* E4 Technologia informacyjna 6 Z6 6 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia 1 1 RAZEM (poz. 1-6) PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 7a Człowiek niepełnosp. w społeczeństwie* 6 Z 7b Podstawy rehabilit. społecz. i zawodowej* 8 Anatomia prawidłowa E człowieka 9 Biologia medyczna 6 E1 1 Fizjologia E 11 Biochemia 6 E1 1 Biofizyka 6 Z1 1 Biomechanika 6 E 14 Kinezjologia 6 E Kwalifikowana pierwsza 6 pomoc medyczna 16 Psychologia* E 17 Patologia ogólna 6 Z4 18 Pedagogika* 6 Z4 Forma zalicze nia Z1 Z1

48 48 19 Propedeutyka metodologii badań naukowych 1 1 Z4 Psychologia kliniczna 1 1 Z 1 Promocja zdrowia* Z Seminarium dyplomowe* E6 RAZEM (poz. 7-) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Kształcenie ruchowe* A. Ćwiczenia w wodzie Z1,,,4 B. Zespołowe gry sportowe niepełnosp. 9 C. Rekreacja terapeutyczna/terapia 1 1 zajęciowa D. Gry i zabawy ruchowe niepełnosprawnych 6 4 Teoria i metodyka nauczania E ruchu* Kinezyterapia E4 6 Terapia manualna* Z6 7 Fizykoterapia E 8 Masaż leczniczy* 6 Z4 9 Fizjoterapia ogólna E1 Kliniczne podstawy fizjoterapii Fizjoterapia kliniczna: Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu Fizjoterapia kliniczna w Z,4,,6 chorobach narządów wewnętrznych Zaopatrzenie ortopedyczne 1 1 Z4 Przedmioty E6 specjalnościowe: 4 Kardiologia 6 Z Neurologia i neurochirurgia 6 Z6 6 Ortopedia i traumatologia 6 Z 7 Pediatria 6 Z6 RAZEM (poz. -7) E E6 Z1 Z1 Z Z,4,,6

49 49 8 PRAKTYKI ZAWODOWE PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE * 9 Przedmiot z grupy zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów RAZEM (poz. 9) OGÓŁEM GODZIN: Z6 Z6 74 Semestr Łącznie godz. w/ćw. na tydzień * moduły podlegające wyborowi przez studenta ** - suma godzin z udziałem prowadzącego (wykłady, ćwiczenia, egzaminy, konsultacje) k - konsultacje pw. - praca własna Praktyki zawodowe poz. 8: Egzaminy 4 18 Zaliczenia

50 ECTS I. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA I STOPNIA dla III roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Wymiar godzin W Ćw Og. Zajęcia kontaktowe** Praca własna Łączna liczba godzin Semestralny wymiar godzin W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E W Ćw E Forma zaliczenia 1 WF (do wyboru)* Z1,,,4 Etyka zawodowa i ochrona własności E intelektualnej. Socjologia E1 4a Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie Z, 4b Podstawy rehabilitacji społecznej i zawodowej Język obcy /do wyboru/* E4 6 Technologia informacyjna 8 6 Z6 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Z ergonomia 8 Seminarium dyplomowe /do wyboru/* E6 RAZEM (poz. 1-8) II. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 9 Anatomia prawidłowa człowieka E 1 Biologia medyczna E1 11 Fizjologia E 1 Biochemia E1 1 Biofizyka Z 14 Biomechanika E Kinezjologia E 16 Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 17 Psychologia E Z1

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE

Forma zaliczenia. PRZEDMIOTY OGÓlNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA I STOPNIA dla I roku studiów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E

W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E W Ćw. k pw E PRZEDMIOTY OGÓLNE Wymiar godzin W Ćw. Og. Zajęcia kontaktowe** Łączna Praca liczba własna godzin PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPNIA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 10 30 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 10 10 E WZ/ZO 6 3 Biochemia 15 15 WZ/ZO

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 1 Anatomia narządu ruchu 6 18 WZ/ZO 5 2 Anatomia narządów wewnętrznych 6 6 E WZ/ZO 6 3 Biochemia WZ/ZO 3 4 Podstawy biologii WZ/ZO 3 5 Teoria wychowania fizycznego 18

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS

1 rok 2 rok 3 rok 1 sem. 2 sem. 6 sem Lp. Nazwa przedmiotu ogółem w ćw. 3 sem. 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg 15 tyg ECTS Plan -letnich studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ze specjalnością dodatkową: gimnastyką korekcyjną lub odnową biologiczną lub trenerem personalnym obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. Lp Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Wychowanie Fizyczne, specjalność: nauczycielska Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Semestr 1 Semestr 2 w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Anatomia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw.

PRZEDMIOT Ogół. Wykł. Ćw. Wyk Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Wykł Ćw. Wykł Ćw. Wykł. Ćw. Grupa przedmiotów przygotowania A 5 5 5 55 x ogólnego Technologia informacyjna 5 5 5 5 E- x Język obcy 5 5 5 5 E- x Organizacja i prawo w oświacie E- x Informacja biblioteczna Z- 5 Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r.

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014 r. AKADEMA WYCHOWANA FZYCZNEGO J. PŁSUDSKEGO WYDZAŁ WYCHOWANA FZYCZNEGO SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 72/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska

POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska POLITECHNIKA OPOLSKA w OPOLU Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE Plan studiów stacjonarnych II stopnia: Specjalność Nauczycielsko - Trenerska Lp. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu ECTS E G Z Z A L Suma godzin

Bardziej szczegółowo

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO

E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war. 3. Antropologia E ZO Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH ECTS 2 ECTS 3 ECTS 4 ECTS E ZO Łącznie w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c w lab. war 1. Anatomia E 50 20 30 0

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r.

PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. PISMO OKÓLNE NR 8 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 W oparciu o Zarządzenie nr 35/2015/2016Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technic Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Specjalność: Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2018/2019 Forma

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH.

Rozkład godzin w semestrze EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS EC TS MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH. Lp. Przedmiot Forma zaliczeni a E ZO Łącz nie MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Godziny ogółem 1. Anatomia E 50 20 30 0 0 20 30 4 EC TS EC TS w lab. war ćw. w lab. c w lab. war c w lab. war c w lab. war c

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r.

PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia r. PISMO OKÓLNE NR 18/2014/2015 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE z dnia 1.07.2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów

Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Kierunek studiów A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne.

P R O G R A M S T U D I Ó W I I S T O P N I A N A K I E R U N K U W Y C H O W A N I E F I Z Y C Z N E. wychowanie fizyczne. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne UWAGA STUDENCI I rok stacjonarne studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne Proszę o dokonanie wyboru przez USOSWEB: - specjalności - form aktywności ruchowej -przedmiotów teoretycznych - specjalizację

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z W Z szkoleniowy (zimowy) Wychowanie fizyczne O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunek fizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z

I rok II rok III rok IV rok V rok O Z O Z Ekonomia i systemy ochrony O Z Ogółem Status przedmiotu w programie studiów Forma zaliczenia Godziny dydaktyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego- cykl kształcenia 2017-2022 Kierunekfizjoterapia Profil praktyczny Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA PLAN JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH KIERUNEK FIZJOTERAPIA Wydział prowadzący kierunek studiów Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 Warszawa lipiec 2016 1 PISMO OKÓLNE NR 9/2015/2016 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 PISMO OKÓLNE NR 11/2017/2018 DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Warszawa lipiec 2015 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop, Edyta Rzemek, Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8

Narciarstwo alpejskie 6 Katedra Sportów Indywidualnych Nordic walking 7 Katedra Sportów Indywidualnych Pływanie zdrowotno-rekreacyjne 8 Każdy student wybiera: 1. Specjalność (wybrać jedną specjalność) - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - TRENING SPORTOWY - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - FUNKCJONALNY TRENING ZDROWOTNY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 studia stacjonarne 2019/2020 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne I*

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

sport praktyczny studia stacjonarne

sport praktyczny studia stacjonarne A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów

Informacje ogólne o kierunku studiów Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie Profil kształcenia Formy studiów

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Krajowe Ramy Kwalifikacji 3.5.1. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od roku akademickiego 2012/2013 Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA Specjalności: 1. Obsługa ruchu turystycznego 2. Rekreacja ruchowa 3. Menedżer

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 22/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26.09.2011r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2013r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Warszawa lipiec 2018 1 OPRACOWANIE: Beata Prokop,Edyta Rzemek,Edyta Sienkiewicz-Dianzenza Copyright

Bardziej szczegółowo

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A

U R Y S T Y K A I R E K R E A C J A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P r o g

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 72 72 128 18 2 18 2 18 2 18 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2015/2018 FIZJOTERAPIA profil praktyczny I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO A1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 A2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 A3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 A4. Zajęcia ogólnouczelniane*

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U F I Z J O T E R A P I A A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł T u r y s t y k i i Z d r o w i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j P R O G

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY Załącznik nr 2 przedmioty TEORETYCZNE do wyboru ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 2 teoretyczny 10 20 Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego Praca opiekuńczo-wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie odpłatności za studia i zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 (profil ogólnoakademicki) Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013* studia niestacjonarne DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 60 0 60 140 15 2 15 2 15 2 15 2 2. Socjologia Z o 1 25 15 15 10 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 0 30 20 15 1 15 1 B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

WYCHOWANIE FIZYCZNE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WYDZIAŁ PEDAGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZE STOPNIA dla kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach II stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014. Kierunek Sport Załącznik nr 3 ROK I, SEMESTR 1 Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Warszawa lipiec 2014 OPRACOWANIE: BEATA PROKOP Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego 2 PISMO

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

A C H M U N D U R O W Y C H

A C H M U N D U R O W Y C H A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału , korekta RW Zalecenia E, z/o, z godziny kontaktowe wykłady zajęcia praktyczne Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Kierunek Fizjoterapia Rada Wydziału 06.06.2017, korekta RW 19.09.2017 5 letnie studia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko, nr albumu

Imię i nazwisko, nr albumu Adres zamieszkania studenta... ************************************************************************************************************************ * Przyznano stypendium w wysokości...... data, podpisy

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna

Semestr 1: Lp. Przedmiot Egz W C PZ ZP sem samksz. ECTS SumGodz. Podstawy diagnostyki obrazowej / Dokumentacja fizjoterapeutyczna Semestr 1: 2 Psychologia 15 10 15 1 40 25 3 Pedagogika 20 25 5 2 50 45 4 Socjologia 30 15 10 2 55 45 5 Międzynarodowe zdrowie publiczne 25 20 5 2 50 45 6 Metodologia badań naukowych i statystyka 20 20

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ FIZJOTERAPII ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 studia stacjonarne 2018/2019 Liczba grup studenckich Rodzaj studiów Rok studiów Liczba grup wykładowe dziekańskie ćwiczeniowe kliniczne Jednolite

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 studia stacjonarne KIERUNKI: - Wychowanie Fizyczne - Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Po zmianach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo