Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość przyjętych na studia wprowadzenie. Warszawa, 11 lipca 2017r."

Transkrypt

1 Jakość przyjętych na studia wprowadzenie Warszawa, 11 lipca 2017r.

2 Dlaczego wprowadzamy kryterium Jakość przyjętych na studia do Rankingu? wskaźnik odzwierciedla jakość uczelni (najzdolniejsi maturzyści wybierają uczelnie mające opinie najlepszych) tworzy jakość uczelni, gdyż zdolni uczniowie wpływają na wyższy poziom procesu kształcenia prowadzi do odbudowy elitarności studiów oraz przywrócenia wartości dyplomu uczelni. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

3 Dlaczego uczniowie zdają tak mało przedmiotów dodatkowych i na tak słabym poziomie? brak obligatoryjności lub znacznego premiowania w rekrutacji na studia, zdania egzaminu maturalnego z przedmiotu wiodącego dla danego kierunku studiów Przykład: W rekrutacji na kierunek historia tylko trzy uczelnie wymagają zdania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, dwie dodatkowo premiują wynik z tego przedmiotu. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

4 OKE Kraków (matematyka i fizyka) Na terenie województwa małopolskiego, podlegającego OKE Kraków, do egzaminu maturalnego przystąpiło: z matematyki rozszerzonej maturzystów z fizyki 1062 osób AGH limit przyjęć osób (w większości przypadków dla tych przedmiotów w rekrutacji obowiązuje zasada matematyka lub fizyka) Politechnika Krakowska limit przyjęć osób (w rekrutacji uwzględniany jeden ze wskazanych przedmiotów) Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

5 Rozważane były dwa warianty bazowe kryterium Jakości przyjętych na studia : I wariant - oparty o punkty rekrutacyjne II wariant oparty o wyniki matur Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

6 I wariant - oparty o punkty rekrutacyjne Kryterium opierałoby się o dane: o minimalnej liczbie punktów, z którą można było zostać przyjętym na dany kierunek studiów w danej jednostce, maksymalnej liczbie punktów, z którą można było zostać przyjętym na dany kierunek studiów w danej jednostce, średniej liczbie punktów rekrutacyjnych dla danego kierunku Wskaźnik rankingowy mógłby być np. odniesieniem wyniku średniego do wyniku minimalnego lub maksymalnego. Porównywane byłby wskaźniki względne itp. Zrezygnowano z tego wariantu ze względu na znaczne różnice zasad rekrutacyjnych w poszczególnych uczelniach. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

7 II wariant oparty o wyniki matur Ponownie rozważano dwa warianty: I - oparty jedynie o dane o wynikach średnich z przedmiotów rekrutacyjnych dla danego kierunku z wariantu tego zrezygnowano ze względu na duże różnice w zasadach rekrutacji II oparty o dane o wynikach średnich ze wszystkich przedmiotów maturalnych osób przyjętych na studia ten wariant wybrano do liczenia wskaźnika rankingowego Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

8 Dane o wynikach średnich ze wszystkich przedmiotów maturalnych: nie ma znaczenia jakie wymagania rekrutacyjne (przedmioty) bierze pod uwagę uczelnia zakłada się, że im uczeń zdawał na maturze więcej przedmiotów i zdał je lepiej tym jest lepszym kandydatem jednocześnie, skoro został przyjęty na studia, musiał wykazać się odpowiednim poziomem zdania matury z przedmiotów rekrutacyjnych Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

9 W roku 2017 kryterium Jakość przyjętych na studia zostało wprowadzone pilotażowo jedynie dla Rankingu Kierunków Inżynierskich. W Rankingu Kierunków Inżynierskich nie uwzględniliśmy tych uczelni technicznych, które nie przesłały danych maturalnych osób przyjętych na studia. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

10 Jakość przyjętych na studia - nowy wskaźnik mierzony wynikami egzaminów maturalnych osób, które z dniem 1 października 2016 r. podjęły studia na I roku studiów stacjonarnych na określonym kierunku studiów w danej jednostce (dotyczy maturzystów 2016). Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

11 Maturzystów, których roczników uwzględniać do obliczenia wskaźnika? w rankingu 2017 poprosiliśmy o dane jedynie maturzystów 2016 wstępnie zakładaliśmy, że kandydaci wcześniejszych roczników matury stanowią od 5% do 10% osób przyjętych na studia po zebraniu danych z ok. 60% uczelni okazało się, że maturzyści wcześniejszych roczników mogą stanowić nawet 35% przyjętych na I rok studiów. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

12 Dlaczego tak wielu kandydatów na studia to maturzyści lat ubiegłych? W pierwotnej rekrutacji osoby nie dostały się na wymarzony kierunek studiów: - zabrakło punktów rekrutacyjnych i kandydat w roku kolejnym podejmuje kolejną próbę, - kandydat przystąpił do poprawki z matury i uzyskał lepszy wynik z egzaminu maturalnego, Student po roku studiów uznaje, że dokonał nietrafnego wyboru kierunku zmienia kierunek studiów Sprawy finansowe Gap Year - po maturze podjęcie pracy w kraju lub za granicą, odpoczynek od nauki, poszukiwanie najbardziej odpowiedniego kierunku studiów Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

13 Maturzystów, których roczników uwzględniać do obliczenia wskaźnika w latach kolejnych? w kolejnych latach będziemy gromadzić dane o wszystkich osobach przyjętych na studia nie będziemy rozdzielać poszczególnych roczników matury i odnosić średnich wyników z poszczególnych przedmiotów osób przyjętych na studia do wyników średnich z danego przedmiotu w danym roku maturalnym. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

14 Przykład wyników średnich ogólnopolskich z matematyki na poziomie rozszerzonym w ostatnich latach: rok % rok % rok % Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

15 Tylko matura z przedmiotów dodatkowych analiza wyników matur pokazała, że wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym praktycznie nie różnicuje poziomu maturzystów dane te można ewentualnie pominąć główną informację o jakości kandydatów niosą za sobą wyniki matury z przedmiotów dodatkowych Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

16 Informatyka Teleinformatyka Automatyka i robotyka Inżynieria akustyczna Elektronika i telekomunikacja Inżynieria mechatroniczna Mikroelektronika w technice i Ekologiczne Źródła Energii Informatyka stosowana Informatyka stosowana Geofizyka Fizyka medyczna Górnictwo i geologia Budownictwo Inżynieria środowiska Technologia chemiczna Chemia budowlana Inżynieria materiałowa Inżynieria naftowa i gazownicza Ceramika Inżynieria ciepła Metalurgia Górnictwo i geologia Górnictwo i geologia Inżynieria środowiska Zarządzanie i inżynieria Akademia Górniczo-Hutnicza Wskaźnik matura obowiązkowa Średni wynik matematyka podstawowa Wskaźnik matura dodatkowa Średni wynik matematyka rozszerzona 2,5 2,0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 Informatyka Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka Mechanika i budowa maszyn Lotnictwo i Kosmonautyka Informatyka Energetyka Automatyka i robotyka Informatyka Matematyka Geoinformatyka Inżynieria biomedyczna Architektura Telekomunikacja Inżynieria biomedyczna Automatyka i robotyka Mechatronika Elektronika Inżynieria chemiczna i Biotechnologia Budownictwo Fizyka techniczna Inżynieria materiałowa Geodezja i kartografia Gospodarka przestrzenna Technologia chemiczna Elektrotechnika Automatyka i robotyka Inżynieria Pojazdów Fotonika Biogospodarka Mechatronika Mechanika i budowa maszyn Inżynieria środowiska Transport Zarządzanie i inżynieria Technologia chemiczna Mechanika i budowa maszyn Zarządzanie i inżynieria Papiernictwo i poligrafia Ochrona środowiska Budownictwo Mechanika i budowa maszyn Inżynieria środowiska 2,5 2,0 Politechnika Warszawska Wskaźnik matura obowiązkowa Wskaźnik matura dodatkowa Średni wynik matematyka podstawowa Średni wynik matematyka rozszerzona 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

18 Jak obliczany jest wskaźnik rankingowy? Algorytm wyliczania wskaźnika oparty jest na sprawdzonej metodologii Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. 1. Obliczenie wyników względnych dla każdej jednostki/wydziału z poszczególnych przedmiotów odnosząc jej wynik procentowy do średniej ogólnopolskiej (dane CKE), 2. Obliczenie wskaźnika rankingowego Wp DOD = (W pol *L pol + W mat *L mat + W ang *L ang +W biol *L biol + )/L P W DOD wskaźnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych W pol wartość względna jednostki dla j. polskiego L pol liczba uczniów, którzy przystąpili do j. polskiego W mat wartość względna jednostki dla matematyki L mat liczba uczniów, którzy przystąpili do matematyki..itd L P liczba wszystkich osobo/przedmiotów Algorytm premiuje zdawanie jak największej liczby przedmiotów dodatkowych na jak najwyższym poziomie. Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

19 W. Elektroniki i Technik Informacyjnych Energetyki i Lotnictwa W. Mechatroniki W. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej W. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki W. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki W. Informatyki W. Inżynierii Produkcji W. Elektroniki W. Elektrotechniki i Automatyki W. Automatyki, Elektroniki i Informatyki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Elektrotechniki i Informatyki Technologiczny W. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki W. Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki W. Budowy Maszyn i Informatyki Automatyka i robotyka 2,5 2,14 2,14 2,0 1,96 1,90 1,88 1,83 1,82 1,79 1,69 0 1,48 1,41 1,36 1, ,92 0,83 0,80 0,65 1 PW PW PW AGH AGH PWr PW PG PP PW PWr PG PP PŚl PWr PB ZUT PŁ PRz PŁ PŚl PO PCz UZ ATH

20 W. Architektury W. Architektury W. Architektury W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Architektury W. Architektury W. Architektury W. Budownictwa i Architektury W. Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury W. Budownictwa i Architektury W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Architektury W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa i Architektury W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Architektury W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2,0 1,84 Architektura i urbanistyka 1,42 1,34 1,34 1,31 1,30 1, ,99 0,98 0,96 0,94 0,93 0,92 0,79 0,78 PW PWr PŚl PŁ PG PP PB ZUT PRz PL PŁ PŚl UTP PO PB PB UTP UZ

21 W. Chemiczny W. Chemiczny W. Inżynierii Środowiska i Energetyki W. Automatyki, Elektroniki i Informatyki W. Biotechnologii i Nauk o Żywności W. Chemiczny W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Infrastruktury i Środowiska W. Chemiczny W. Chemiczny 2,0 1,74 Biotechnologia 1,40 1,23 1,21 1,16 1,13 1, PW PG PŚl PŚl PŁ PŚl PB PCz PRz PWr

22 W. Inżynierii Lądowej W. Górnictwa i Geoinżynierii W. Inżynierii Lądowej i Środowiska W. Budownictwa Lądowego i Wodnego W. Inżynierii Lądowej i Geodezji W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa i Architektury W. Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury W. Budownictwa i Architektury W. Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa W. Budownictwa W. Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji W. Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska W. Budownictwa i Architektury W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2,0 1,67 Budownictwo 1,37 1,27 1,24 1,13 1, ,98 0,97 0,94 0,92 0,85 0,82 0,75 0,75 0,74 0,70 PW AGH PG PWr WAT PP UTP PŚl PW PŁ PB PL PRz ZUT UWM PCz PKosz ATH PO UZ

23 W. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej W. Elektrotechniki i Automatyki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Elektrotechniki i Informatyki W. Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki W. Elektrotechniki i Informatyki W. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki W. Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 2,0 Elektrotechnika 2 1,45 4 0,94 0,92 0,89 0,88 0,84 0,82 0,79 0,75 0,73 0,71 0,70 2 PW AGH PG PP ZUT PŁ PWr PB PL UTP PŚl PRz PCz PO UZ

24 W. Elektroniki i Technik Informacyjnych W. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji W. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji W. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki W. Elektroniki W. Elektroniki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Automatyki, Elektroniki i Informatyki W. Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki W. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki W. Elektroniki i Telekomunikacji W. Elektroniki i Informatyki W. Elektrotechniki i Informatyki Elektronika i telekomunikacja 2,0 1,77 1,71 1,66 1,44 0 0,99 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,85 0,85 0,72 0,71 0,69 PW AGH AGH PG WAT PWr PŁ PŚl UTP PWr PB PŚl PP PKosz PRz PCz

25 Energetyki i Lotnictwa W. Energetyki i Paliw W. Elektrotechniki i Automatyki W. Mechaniczno-Energetyczny W. Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki W. Elektroniki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Inżynierii Środowiska i Energetyki W. Infrastruktury i Środowiska W. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki W. Oceanotechniki i Okrętownictwa W. Elektrotechniki i Informatyki W. Nauk Technicznych 2,5 Energetyka 2,0 1,98 1 1,33 1,29 1, ,96 0,90 0,90 0,88 0,85 0,84 0,77 0,73 0,72 PW AGH PG PG PP PO PWr PŁ UTP WAT PŁ ZUT PKosz PŚl PCz PCz PG PRz UWM PŚl

26 Fizyka techniczna 2,0 1,64 4 1,35 1,33 1,12 0,99 0,93 4 W. Fizyki W. Fizyki i Informatyki Stosowanej W. Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej W. Podstawowych Problemów Techniki W. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej W. Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów W. Fizyki Technicznej W. Fizyki i Astronomii PW AGH PŁ PWr PG PCz PP UZ

27 2,0 Geodezja i kartografia 1,63 2 1,37 1,23 0,99 0,95 0,92 W. Geodezji i Kartografii W. Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii W. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska W. Inżynierii Lądowej i Środowiska W. Inżynierii Lądowej i Geodezji W. Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa W. Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PW PWr AGH PG WAT UWM PKosz

28 1,39 Górnictwo i geologia 1, ,74 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Górnictwa i Geologii AGH PWr AGH AGH PŚl

29 W. Mechatroniki W. Elektroniki i Technik Informacyjnych W. Podstawowych Problemów Techniki W. Fizyki i Informatyki Stosowanej W. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Budowy Maszyn i Zarządzania W. Inżynierii Mechanicznej W. Inżynierii Biomedycznej W. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki W. Technologii i Edukacji W. Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów W. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki W. Fizyki i Astronomii 2,0 1,86 1,82 Inżynieria biomedyczna 7 1,44 1,44 1,39 1,36 1,26 1,15 1,11 6 0,99 0,90 0,84 0,82 0,76 4 PW PW PWr AGH PG PŁ PP UTP PŚl PL PB PO PKosz UZ PCz PCz UZ

30 2,0 Inżynieria chemiczna 1,75 1,45 1,23 1,21 1,12 1,11 0,99 0,88 W. Inżynierii Chemicznej i Procesowej W. Technologii Chemicznej W. Chemiczny W. Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów W. Chemiczny W. Chemiczny W. Nauki o Żywności W. Technologii i Inżynierii Chemicznej PW PP PWr PCz PRz PŚl UWM ZUT

31 W. Inżynierii Materiałowej W. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki W. Chemiczny W. Budowy Maszyn i Zarządzania W. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej W. Chemiczny Technologiczny W. Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów W. Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów W. Metali Nieżelaznych W. Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej W. Budowy Maszyn i Lotnictwa W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Inżynierii Materiałowej i Metalurgii W. Nowych Technologii i Chemii W. Technologii i Inżynierii Chemicznej W. Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 2,0 1,64 1,63 Inżynieria materiałowa 1,36 1,29 1,19 1, ,99 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,92 0,91 0,88 9 PW AGH PWr PP AGH PG PŚl PCz PL PŁ PŁ AGH PG PG PRz ZUT PŚl WAT UTP ATH

32 W. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska W. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska W. Górnictwa i Geoinżynierii W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Inżynierii Środowiska W. Inżynierii Lądowej i Środowiska W. Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa i Architektury W. Inżynierii Środowiska i Energetyki W. Infrastruktury i Środowiska W. Inżynierii Środowiska W. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska W. Nauk o Środowisku W. Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii W. Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury W. Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa i Inżynierii Środowiska W. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska 1,36 1,29 1, ,96 0,94 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,84 0,84 0,80 0,80 0,75 0,70 0,60 AGH PW AGH PŁ PL PG AGH ZUT PŚl PCz PWr PŁ UWM ATH PP PW PRz PKosz UTP PB UZ

33 W. Matematyki i Nauk Informacyjnych W. Elektroniki i Technik Informacyjnych W. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji W. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki W. Informatyki W. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki W. Podstawowych Problemów Techniki W. Fizyki i Informatyki Stosowanej W. Informatyki i Zarządzania W. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska W. Inżynierii Metali i Informatyki W. Fizyki Technicznej Informatyki i W. Elektroniki W. Automatyki, Elektroniki i Informatyki W. Cybernetyki W. Matematyki Stosowanej W. Elektrotechniki i Informatyki W. Elektrotechniki i Informatyki W. Informatyki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki W. Informatyki W. Telekomunikacji, Informatyki i W. Informatyki W. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki W. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki W. Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki W. Matematyki i Informatyki W. Budowy Maszyn i Informatyki W. Elektroniki i Informatyki 2,5 2,0 Kierunki IT informatyka techniczna 2,18 2,08 2,07 1,96 1,95 1,95 1,83 1,81 1,81 1,74 1, ,48 1,46 1,45 1,39 1,37 1,28 1,26 1,23 1, ,91 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 0,78 0,76 PW PW AGH AGH PW PP PG PWr AGH PWr AGH AGH PŁ PP PWr PŚl WAT PŚl PL PRz PB PŁ PJATK UTP ZUT PCz PO PŚl PCz UZ UWM ATH PKosz

34 Logistyka 1,25 1, ,94 0,91 0,90 0,89 0,86 0,77 W. Inżynierii Zarządzania W. Logistyki Kolegium Logistyki W. Zarządzania W. Zarządzania W. Inżynierii Produkcji i Logistyki W. Zarządzania W. Organizacji i Zarządzania W. Ekonomii i Zarządzania PP WAT PŁ PRz WAT PCz PO PB PŚl UZ

35 Energetyki i Lotnictwa W. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki W. Samochodów i Maszyn Roboczych W. Budowy Maszyn i Zarządzania W. Inżynierii Produkcji W. Mechaniczno-Energetyczny W. Inżynierii Mechanicznej W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii W. Maszyn Roboczych i Transportu Technologiczny W. Inżynierii Środowiska i Energetyki W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki W. Budowy Maszyn i Lotnictwa W. Nauk Technicznych W. Budowy Maszyn i Informatyki 2,5 2,0 2,10 Mechanika i budowa maszyn 1,39 1,39 1,31 1,24 1,19 1,11 1, ,97 0,97 0,93 0,91 0,88 0,85 0,81 0,80 0,77 0,75 0,72 0,71 0,64 0,64 0,45 PW PWr AGH PW PG PP PW WAT PŁ PWr UTP PW PP PŚl PB PŚl ZUT PL PO PCz PRz UWM PKosz ATH UZ

36 W. Mechatroniki W. Samochodów i Maszyn Roboczych W. Budowy Maszyn i Zarządzania W. Mechatroniki i Lotnictwa Technologiczny W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Technologii i Edukacji W. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Inżynierii Mechanicznej i Informatyki W. Budowy Maszyn i Lotnictwa W. Nauk Technicznych W. Techniczno-Inżynieryjny 2,0 1,77 Mechatronika 1,48 1,44 1,43 1,29 1,21 1, ,96 0,94 0,84 0,83 0,82 0,82 0,81 0,80 0,78 0,78 0,77 0,65 PW PWr PG PW PP WAT PWr PL PŁ PŚl ZUT PKosz PWr PŁ PCz PŚl PO PRz PB UWM PWr

37 2,0 Technologia chemiczna 7 1,33 1,27 1,20 1,16 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 9 0,91 W. Chemiczny W. Inżynierii W. Technologii Materiałowej i Chemicznej Ceramiki W. Chemiczny W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii W. Energetyki i W. Chemiczny W. Chemiczny W. Technologii Paliw i Inżynierii Chemicznej W. Chemiczny W. Chemiczny W. Technologii i Inżynierii Chemicznej PW AGH PP PŚl PW AGH PŁ PG ZUT PRz PWr UTP

38 W. Inżynierii Lądowej i Środowiska W. Transportu W. Oceanotechniki i Okrętownictwa W. Transportu W. Maszyn Roboczych i Transportu W. Zarządzania i Transportu W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki W. Techniki Morskiej i Transportu W. Transportu W. Inżynierii Mechanicznej W. Budowy Maszyn i Lotnictwa 1,39 1,27 Transport 1 0,93 0,90 0,89 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84 0,81 0,78 0,73 0,67 0,65 PG PW PWr PG PŚl PP ATH PL ZUT PŁ ZUT PŚl PKosz UTP PRz PŁ

39 W. Inżynierii Produkcji W. Organizacji i Zarządzania W. Zarządzania W. Budowy Maszyn i Zarządzania W. Górnictwa i Geoinżynierii W. Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów W. Zarządzania W. Zarządzania W. Metali Nieżelaznych W. Zarządzania W. Inżynierii Produkcji i Logistyki Technologiczny W. Zarządzania W. Budowy Maszyn i Lotnictwa W. Nauk Ekonomicznych W. Organizacji i Zarządzania W. Inżynierii Materiałowej i Metalurgii W. Budownictwa W. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki W. Budowy Maszyn i Informatyki Zarządzanie i inżynieria produkcji 1,35 1,21 1, ,96 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,87 0,85 0,82 0,80 0,79 0,78 0,77 0,67 0,66 0,64 0,61 PWr PW PŁ PW PG PP AGH PCz UTP PL PL AGH PB PKosz PO PŁ PŚl PCz PRz UWM PŚl PŚl PŚl UZ ZUT ATH

40 Rekomendacje Biura Rankingów dla Kapituły Rankingu na lata kolejne: wprowadzenie tego kryterium do rankingu wszystkich kierunków studiów niewprowadzenie tego kryterium do Rankingu Szkół Wyższych (całych uczelni) Warszawa, 11 lipca CZIiTT PW, Seminarium Rankingowe Perspektyw

41 Warszawa, 11 lipca 2017r. Dziękuję za uwagę!

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie liczby i wysokości stawek stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Opracowano na podstawie: uchwały nr 40/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 40/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20 ust.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018

R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 R E K T O R PISMO OKÓLNE 13/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 57/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. i uchwały nr 39/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. Rb-D.0201-1-20/16 Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Programy kształcenia w języku polskim Parametr procedury A B C D E L. p Kierunek Wydział/ Kolegium Kierunki o zbliżonym profilu programowym

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019. Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019. Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 26 czerwca 2019 r. Uchwała nr 96/2019 PKT 6 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. PKT 4 Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 158/2018. Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 303/2015/XXIII z 21 października 2015 r. w sprawie: zmiany zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej w latach 2016-2018 laureatów oraz finalistów niektórych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej Monitor Prawny Politechniki Śląskiej poz. 152 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014*

Tabela Liczba zgłoszeń na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* KSZTAŁCENIE 2013 1. KSZTAŁCENIE. 1.1. Popularność studiów Tabela 1.1.1. na poszczególne rodzaje studiów w latach akademickich od 2002/2003 do 2013/2014* Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020 1 Zasady ogólne 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY mechanika i budowa maszyn 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Wymagania dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Kierunek studiów Advanced Mechanical Engineering Wydział realizujący kształcenie na kierunku (skrót)

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2019 z 27 maja 2019 r.

Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2019 z 27 maja 2019 r. Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2019 z 27 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Kierunek studiów Advanced Mechanical Engineering Wydział realizujący kształcenie na kierunku (skrót) WM/CKM* Forma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne

Zasady przyjęć kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne Załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW nr 284/XLIX/2018 Senatu z dnia 19 grudnia 2018 r. Zasady przyjęć kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity decyzji. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r.

Tekst jednolity decyzji. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. Tekst jednolity decyzji POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 89 /2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 107/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 107/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok.

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. 2. Uchwała Senatu nr 96/2011 w sprawie podziału wyniku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium.

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium. OGŁOSZENIE dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 W dniu 25 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu PG nr 170/018/XXIV z 18 kwietnia 018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 73/017/XXIV z 17 maja 017 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 77/015/XXIII z 0 maja 015 r. w sprawie: ustalenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne uczestnictwo w wybranych zajęciach

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Na podstawie art. 70 ust.

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 73/017/XXIV z 17 maja 017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 37 Rektora PK z dnia 11 czerwca 2018 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 25 x 25 (kierunek międzywydziałowy (WA

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 19 grudnia 2018 r. PKT 5 Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo