administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014"

Transkrypt

1 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki, uniwersytety i uczelnie medyczne. Zapraszamy do zapoznania się z progami punktowymi podczas rekrutacji 2013/2014. Co to są progi punktowe i jak są ustalane? Progi punktowe nie są ustalane z góry, przed rekrutacją, lecz są zależne od poziomu kandydatów ubiegających się na studia. Przed procesem rekrutacji znana jest tylko maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać podczas rekrutacji oraz ilość miejsc. Natomiast próg (limit) punktowy, to liczba punktów uzyskana przez kandydata zakwalifikowanego na ostatnie wolne miejsce, inaczej najmniejsza liczba punktów, z którą kandydat zakwalifikował się na studia. Jest on znany dopiero po zakończeniu rekrutacji. W związku z tym progi punktowe z tego roku mogą różnić się od progów, które będą obowiązywać w roku przyszłym. Nie sposób nie zauważyć, jak duże są rozbieżności w progach punktowych na poszczególne kierunki na różnych uczelniach. Wynika to z faktu, że każda uczelnia ustala własne zasady rekrutacji. Na wysokość progu punktowego wpływają takie czynniki jak m.in. przeliczniki rekrutacyjne i ilość branych pod uwagę przedmiotów maturalnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z artykułem Przewodnik kandydata, czyli wszystko co powinniście wiedzieć o rekrutacji na studia. W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę próg punktowy dla ostatniej tury rekrutacji. Niektóre uczelnie realizują dany kierunek na kilku wydziałach - wówczas progi punktowe dla jednego kierunku i jednej uczelni mogą być różne (np. informatyka na Politechnice Krakowskiej). Lista którą prezentujemy, dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich (m.in. prawo, psychologia, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja). PROGI PUNKTOWE 2013/2013 administracja Politechnika Warszawska - 74 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański 40,00 Uniwersytet Kardynała Stefana aerospace Wyszyńskiego engineering w Warszawie 58,80 Politechnika Warszawska - amerykanistyka 153 Uniwersytet Gdański 103,10 analityka gospodarcza Uniwersytet Ekonomiczny w analityka Krakowie - medyczna 105 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 45 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 80 Uniwersytet Medyczny w Łodzi archeologia Uniwersytet Gdański 15,20 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 45,35 architektura strona 1 / 13

2 Politechnika Krakowska 116 Politechnika Wrocławska architektura i urbanistyka Politechnika Gdańska 84,45 architektura krajobrazu Politechnika Krakowska 126,7 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 40 audiofonologia Collegium Medicum im. L. automatyka Rydygiera w Bydgoszczy i robotyka - 23 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 942 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 63,52 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 52,53 Politechnika Krakowska Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Wrocławska: Wydział Elektroniki 220,2 Wydział Elektryczny 202,2 Wydział Mechaniczny - 379bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Gdański 76,40bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Kardynała Stefana bezpieczeństwo Wyszyńskiego w żywności Warszawie 55,35 Uniwersytet Przyrodniczy we bioinformatyka Wrocławiu 19,52 Uniwersytet Gdański 25,50 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 18,72 biologia Uniwersytet Gdański 30,60 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 54,30 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 30,56 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski biotechnologia w Olsztynie Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 22 Politechnika Gdańska 59,77 Politechnika Krakowska - 50 Politechnika Warszawska 140 Politechnika Wrocławska Uniwersytet Gdański 130,80 Uniwersytet Przyrodniczy we budownictwo Wrocławiu 57,5 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 55,53 Politechnika Krakowsk komunikacja medialno-kulturowa strona 2 / 13

3 Uniwersytet Kardynała Stefana kosmetologia Wyszyńskiego w Warszawie 73,00 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 40,8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 60 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 173a: Wydział Inżynierii Lądowej 136, w jęz. ang Wydział Inżynierii Środowiska - 70 Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 52 Politechnika Wrocławska 382,15 Uniwersytet Przyrodniczy we ceramika Wrocławiu 53 Akademia Górniczo-Hutnicza chemia w Krakowie Politechnika Gdańska 42,18 Politechnika Wrocławska 102,2 Uniwersytet Gdański 27,20 Uniwersytet Kardynała Stefana chemia Wyszyńskiego budowlana w Warszawie 26,30 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 58,92 Politechnika Krakowska - 50civil enineering Politechnika Warszawska - computer 88 sciences Politechnika Warszawska - dietetyka 81 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 33 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dziennikarstwo - 80 ogólne Uniwersytet Kardynała Stefana dziennikarstwo Wyszyńskiego w i komunikacja Warszawie 69,00 społeczna Uniwersytet Gdański 70,65edukacja medialna i dziennikarstwo Uniwersytet Kardynała Stefana edukacja Wyszyńskiego techniczno-informatyczna w Warszawie 60,45 Akademia Górniczo-Hutnicza ekologiczne w Krakowie źródła 252 energii Akademia Górniczo-Hutnicza ekonomia w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 227,5 Uniwersytet Gdański 70,90 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 66,50 Uniwersytet Przyrodniczy we electrical Wrocławiu engineering 30,85 Politechnika Warszawska - elektronika 70 Politechnika Warszawska strona 3 / 13

4 Politechnika Wrocławska - 44 elektronika i telekomunikacja Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 750, w jęz. ang Politechnika Gdańska 54,92 Politechnika Wrocławska elektroradiologia 83,7 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 24 Gdański Uniwersytet Medyczny 47,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku elektrotechnika - 90 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 47,92 Politechnika Krakowska - 92 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska energetyka 182,9 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki i Automatyki 59,33 Wydział Mechaniczny 62,70 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 44,30 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 88 Wydział Mechaniczny - 84 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska environmental engineering Politechnika Warszawska etnofilologia 71 kaszubska Uniwersytet Gdański - - etnologia Uniwersytet Gdański 19,00europeistyka Politechnika Gdańska 17,35 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 59 Uniwersytet Kardynała Stefana farmacja Wyszyńskiego w Warszawie 49,55 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 135, chemia 83 Uniwersytet Medyczny w Łodzi filologia angielska Uniwersytet Gdański 111,50 filologia germańska Uniwersytet Gdański 25,20filologia klasyczna Uniwersytet Gdański 46,80 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 36,30 filologia polska Uniwersytet Gdański 62,40 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 61,95 filologia romańska strona 4 / 13

5 Uniwersytet Gdański 24.00filologia rosyjska Uniwersytet Gdański 78,20filozofia Uniwersytet Gdański 46,80finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Ekonomii Wydział Zarządzania 208 Uniwersytet Gdański 85,08fizjoterapia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 36 Gdański Uniwersytet Medyczny -159 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku fizyka - 94 Politechnika Wrocławska 88,7 Uniwersytet Gdański 49,60fizyka medyczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 624 Uniwersytet Gdański 26,05fizyka techniczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie sp. fizyka stosowana 21,90 sp. informatyka stosowana 4,55 sp. konwersja energii 30,60 Politechnika Krakowska - 54 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska fotonika 47,8 Politechnika Warszawska - geodezja 103 i kartografia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 65,35 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska 238,1 Uniwersytet Przyrodniczy we geofizyka Wrocławiu 61 Akademia Górniczo-Hutnicza geografia w Krakowie Uniwersytet Gdański 40,05geologia Uniwersytet Gdański 46,20gospodarka i administracja publiczna Uniwersytet Ekonomiczny w gospodarka Krakowie przestrzenna Politechnika Gdańska 70,40 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska - 60 strona 5 / 13

6 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska 285,6 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: licencjacka - 98 inżynierska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 177 Uniwersytet Gdański 73,30 Uniwersytet Przyrodniczy we gospodarka Wrocławiu turystyczna 49 Uniwersytet Ekonomiczny w górnictwo Poznaniu i 185,5 geologia Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 700 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 602 Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Politechnika Wrocławska historia 158,1 Uniwersytet Gdański 34,90 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 56,00 historia cywilizacji śródziemnomorskiej Uniwersytet Kardynała Stefana historia Wyszyńskiego sztuki w Warszawie 30,30 Uniwersytet Gdański 41,90 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 59,00 iberystyka Uniwersytet Gdański 106,00 informatyka Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 920 Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Gdańska 67,67 Politechnika Krakowska: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 86 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Elektryczny Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Wrocławska: Wydział Elektroniki 207,5 Wydział Podstawowych Problemów Techniki 205,1 Wydział Informatyki i Zarządzania - 301,1 Uniwersytet Gdański 80,60 Uniwersytet Kardynała Stefana informatyka Wyszyńskiego i ekonometria w Warszawie 47,10 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 48,85 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 123 Uniwersytet Gdański 43,29informatyka stosowana strona 6 / 13

7 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 600 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 651 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Krakowska Uniwersytet Ekonomiczny w informatyka Krakowie - 94stosowana w języku angielskim Uniwersytet Ekonomiczny w inżynieria Krakowie - akustyczna - Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie bezpieczeństwa Politechnika Krakowska 78 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 32 inżynieria biomedyczna Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 56,18 Politechnika Krakowska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Wydział Mechatroniki - 88 Politechnika Wrocławska inżynieria 291,15 chemiczna i procesowa Politechnika Krakowska - 50 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska inżynieria 208,8 i gospodarka wodna Uniwersytet Przyrodniczy we inżynieria Wrocławiu materiałowa 37,3 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 452 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 798 Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Chemiczny 49,13 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 36,90 Wydział Mechaniczny 47,13 Politechnika Krakowska - 60 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska inżynieria 259,45 mechaniczna i materiałowa Akademia Górniczo-Hutnicza inżynieria w Krakowie mechaniczno-medyczna Politechnika Gdańska 57,85 inżynieria naftowa i gazownicza Akademia Górniczo-Hutnicza w inżynieria Krakowie - obliczeniowa 840 Akademia Górniczo-Hutnicza inż. w pojazdów Krakowie elektrycznych i hybrydowych Politechnika Warszawska - inżynieria 73 systemów Politechnika Wrocławska inżynieria 64,5 środowiska strona 7 / 13

8 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 535 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 651 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Politechnika Gdańska 51,90 Politechnika Krakowska - 50 Wydział Inżynierii Środowiska - 84 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 51 Politechnika Wrocławska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 54,40 Uniwersytet Przyrodniczy we inżynieria Wrocławiu wzornictwa 39,2 przemysłowego Politechnika Krakowska komunikacja medialno-kulturowa Uniwersytet Kardynała Stefana kosmetologia Wyszyńskiego w Warszawie 73,00 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 40,8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - 60 Uniwersytet Medyczny w Łodzi krajoznawstwo 173 i turystyka historyczna Uniwersytet Gdański 47,25kryminologia Uniwersytet Gdański 97,65kulturoznawstwo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 433 Uniwersytet Gdański 30,60 Uniwersytet Kardynała Stefana lekarski Wyszyńskiego w Warszawie 52,90 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 82,75 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Łodzi: ogólny wojskowy wojskowy - MON lekarsko-dentystyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 162, biologia 82 Uniwersytet Medyczny w Łodzi lingwistyka stosowana Uniwersytet Gdański 106,75 logopedia Uniwersytet Gdański 62,70logopedia z fonoaudiologią Uniwersytet Medyczny w Białymstoku lotnictwo - i 70 kosmonautyka Politechnika Warszawska - matematyka 174 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 49,35 strona 8 / 13

9 Politechnika Krakowska - 78 Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska 232,7 Uniwersytet Gdański: sp. matematyka 53,00 sp. matematyka ekonomiczna 69,00 Uniwersytet Kardynała Stefana mechanika Wyszyńskiego i budowa w Warszawie maszyn 44,80 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 52,38 Politechnika Krakowska - 80 Wydział Inżynierii Produkcji - 76 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 50 Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczno-Energetyczny 230,5 Wydział Mechaniczny 308,65 mechatronics Politechnika Warszawska - mechatronika 149 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 912, w j. Ang Politechnika Gdańska 55,55 Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny 254,4 Wydział Mechaniczny 355,6 Wydział Elektroniki Mikrosystemów medycyna i Fotoniki roślin- 122 Uniwersytet Przyrodniczy we metalurgia Wrocławiu 26 Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 250 Wydział Odlewnictwa 212 Wydział Metali Nieżelaznych międzynarodowe 305 stosunki gospodarcze Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 157,5 Uniwersytet Gdański 41,80, nanotechnologia sp. international business 55,80 Politechnika Gdańska 50,78 nanotechnologie i nanomateriały Politechnika Krakowska: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki - 60 Wydział Inżynierii i Technologii niemcoznawstwo Chemicznej - 50 Uniwersytet Gdański 46,90oceanografia Uniwersytet Gdański sp. oceanografia 32,20 sp. oceanografia fizyczna - ōceanotechnika strona 9 / 13

10 sp. inżynieria zasobów naturalnych 46,35 sp. specjalności okrętowe 30,70 sp. zarządzanie i marketing ochrona w gospodarce dóbr morskiej kultury 21,60 i środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana ochrona Wyszyńskiego środowiska w Warszawie 44,70 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Gdańska 26,8 Politechnika Krakowska - 50 Politechnika Warszawska - 70 Politechnika Wrocławska 40,6 Uniwersytet Gdański 17,25 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 47,50 Uniwersytet Przyrodniczy we odnawialne Wrocławiu źródła 11,5 energii i gospodarka odpadami Uniwersytet Przyrodniczy we ogrodnictwo Wrocławiu 60,5 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 19,6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie optyka Politechnika Wrocławska papiernictwo 188,5 i poligrafia Politechnika Warszawska - pedagogika 70 Uniwersytet Gdański: sp. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 59,40 sp. pedagogika resocjalizacyjna 69,90 Uniwersytet Kardynała Stefana pedagogika Wyszyńskiego specjalna w Warszawie 55,30 Uniwersytet Gdański 66,00pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Gdański 70,80pielęgniarstwo Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 25 Gdański Uniwersytet Medyczny 72,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku politologia- 70 Uniwersytet Gdański 43,50 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 48,25 polityka społeczna Uniwersytet Ekonomiczny w położnictwo Poznaniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 17 Gdański Uniwersytet Medyczny 60,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku power engineering - 60 Politechnika Warszawska - praca 159 socjalna Uniwersytet Gdański 67,70 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 43,85 prawno-ekonomiczny strona 10 / 13

11 Uniwersytet Ekonomiczny w prawo Poznaniu Uniwersytet Gdański 91,35 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 73,8 prawo kanoniczne Uniwersytet Kardynała Stefana psychologia Wyszyńskiego w Warszawie 42,9 Uniwersytet Gdański: sp. psychologia 94,55 sp. neurobiopsychologia 87,55 Uniwersytet Kardynała Stefana rachunkowość Wyszyńskiego i w controlling Warszawie 66,8 Uniwersytet Ekonomiczny w ratownictwo Krakowie - 126medyczne Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 13 Gdański Uniwersytet Medyczny 97,4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku religioznawstwo - 30 Uniwersytet Gdański 27,25rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy we rosjoznawstwo Wrocławiu 19,68 Uniwersytet Gdański 36,50rzeźba Uniwersytet Mikołaja Kopernika sinologia w Toruniu Uniwersytet Gdański 115,50 skandynawistyka Uniwersytet Gdański 120,10 slawistyka Uniwersytet Gdański 41,10socjologia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 341 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 53 Uniwersytet Gdański 36,30 Uniwersytet Kardynała Stefana stosunki Wyszyńskiego międzynarodowe w Warszawie 51,30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 83 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 53,60 technika rolnicza i leśna Uniwersytet Przyrodniczy we techniki Wrocławiu dentystyczne 13,28 Gdański Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Łodzi technologia chemiczna Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Energetyki i Paliw Politechnika Gdańska 46,85 Politechnika Krakowska - 50 strona 11 / 13

12 Wydział Chemiczny Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - 65 Politechnika Wrocławska technologia 170,1 żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Przyrodniczy we technologie Wrocławiu ochrony 49 środowiska Politechnika Gdańska 5,32teleinformatyka Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Politechnika Wrocławska 154,6 telekomunikacja Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska 44,7 towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 53 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 93 Uniwersytet Przyrodniczy we transport Wrocławiu 11,76 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 54,63 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 37,02 Politechnika Krakowska: Wydział Inżynierii Lądowej- 90 Wydział Mechaniczny - 82 Politechnika Warszawska - 83 Politechnika Wrocławska turystyka 213,9 i rekreacja Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie weterynaria Uniwersytet Przyrodniczy we wiedza Wrocławiu o teatrze 145 Uniwersytet Gdański 66,95wirtotechnologia Akademia Górniczo-Hutnicza zarządzanie w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w języku angielskim 35,65 inżynierskie 48,90 Politechnika Warszawska - 70 Politechnika Wrocławska 39,5 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 99 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 200,5 Uniwersytet Gdański 60,61zarządzanie i inżynieria produkcji Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 587 Wydział Metali Nieżelaznych 421 Wydział Zarządzania strona 12 / 13

13 Politechnika Gdańska 53,45 Politechnika Krakowska - 76 Wydział Inżynierii Produkcji - 80 Wydział Zarządzania - 70 Politechnika Wrocławska 246,25 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - 95 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 133 Uniwersytet Przyrodniczy we zarządzanie Wrocławiu instytucjami 31,4 artystycznymi Uniwersytet Gdański: sp. menedżerska 103,50 sp. sceniczno-menedżerska - 45,60 zdrowie publiczne Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy - 18 Gdański Uniwersytet Medyczny - 30 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zdrowie środowiskowe - 30 Gdański Uniwersytet Medyczny zootechnika - 32 Uniwersytet Przyrodniczy we żywienie Wrocławiu człowieka 20,48 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 45,5 strona 13 / 13

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015

administracja analityka medyczna Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2014/2015 Podobnie jak w minionych latach, prezentujemy Wam zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 160 Biologia medyczna /I stopień/ 80 Przyroda /I stopień/ 40 Biologia /II

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2018/2019 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (tj.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Limit ogółem W tym maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek stacjonarny w uczelni publicznej WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2017/2018 KIERUNEK STUDIÓW I STOPIEŃ miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA W KONINIE ROCZNIK 06-09 OGÓŁEM UCZNIÓW: BRAK INFORMACJI:8 PRZERWA: 9 45 Najpopularniejsze uczelnie 40 35 30 5 0 5 Absolwenci 0 5 0 8 Najpopularniejsze kierunki

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 110 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia eksperymentalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 PROGI PUKTOWE I LICZBA KADYDATÓW na stacjonarne studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020 KIERUEK STUDIÓW I STOPIEŃ (układ alfabetyczny) miejsc na kierunku na miejsce

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2018

LOSY ABSOLWENTÓW 2018 LOSY ABSOLWENTÓW 2018 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 215 Kontynuacja edukacji: 161 Brak informacji: 54 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza w Poznaniu: 32 Medyczny Poznań:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014/2015

Losy absolwentów 2014/2015 Losy absolwentów 204/205 Informacje wstępne Zebrano dane o losach 26 tegorocznych maturzystów, co stanowi 88% absolwentów naszej szkoły mogących ubiegać się o indeks wyższej uczelni. Spośród nich : 95,4%

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012 Po raz kolejny w serwisie kierunkistudiow.pl prezentujemy zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas rekrutacji na studia w 2011 roku. Lista kierunków i uczelni

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2017

LOSY ABSOLWENTÓW 2017 LOSY ABSOLWENTÓW 2017 DANE OGÓLNE Liczba absolwentów: 185 Kontynuacja edukacji: 151 Przerwa (chęć poprawiania matury): 5 Brak informacji: 29 UCZELNIE WYBIERANE PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETY Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc 2019/2020 WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 120 Biologia medyczna /I stopień/ 110 Genetyka i biologia

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Programy kształcenia w języku polskim Parametr procedury A B C D E L. p Kierunek Wydział/ Kolegium Kierunki o zbliżonym profilu programowym

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia germańska 1 : Uniwersytet Jagielloński 1 Filologia angielska 5 : Uniwersytet J. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów. Uniwersytet ,46 %

Losy absolwentów. Uniwersytet ,46 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1483 Ilość roczników: 20 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie

Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Studia jednolite magisterskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Rektora UMK z dnia 31 marca 2010 r. Liczby miejsc na studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia jednolite magisterskie Kierunek studiów liczba miejsc

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 86% absolwentów rocznika Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków

Grupa absolwentów. 0 Dane od 86% absolwentów rocznika Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków Grupa absolwentów 0 Dane od 86% absolwentów rocznika 0-07 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków Najczęściej wybierane uczelnie 5,00,9 0,00 9,7 5,00 5,60,,76 0,00 5,00,86,5,0,0,0,

Bardziej szczegółowo

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów

Grupa absolwentów. 0 Dane od 89,92% absolwentów rocznika 2013/ Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza. 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Grupa absolwentów 0 Dane od 89,9% absolwentów rocznika 0/06 0 Dane zebrane przez wychowawców 0 Analiza 0 Uczelni 0 Kierunków 0 Trybu studiów Uczelnie 0 Łącznie 6 uczelni, w tym w: 0 Anglii (4 uczelnie),

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja 2. Architektura krajobrazu Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e Załącznik do Uchwały Senatu nr 26 /19 Studia prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na określonych kierunkach, poziomach i profilach przyporządkowuje się do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski Przedmioty rozszerzone: 1A matematyka, fizyka, informatyka z elementami mechatroniki matematyka, geografia, język angielski 1B historia, WOS, język angielski 1C biologia, chemia, język angielski klasa

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT SEMESTRALNYCH ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W AGH DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Rb-D.0201-1-21/17 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3)

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) I. Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III razem 32

Bardziej szczegółowo

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedzina nauk humanistycznych Dziedzina nauk teologicznych Dziedzina nauk społecznych Archeologia Bibliologia i informatologia Etnologia Filozofia Historia Historia sztuki Językoznawstwo Literaturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. Rb-D.0201-1-20/16 Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 57/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. i uchwały nr 39/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2016

Losy absolwentów 2016 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 06 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Badanie losów absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE WYDZIAŁ BIOLOGII załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 39/R/17 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu Zebrano informacje o dalszej edukacji 161 absolwentów liceum i technikum. Klasa 3A profil matematyczno-fizyczny Politechnika Gdańska 12 Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo