Źródło: kwartalne raporty NBP Informacja o kartach płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło: kwartalne raporty NBP Informacja o kartach płatniczych"

Transkrypt

1 Na koniec I kwartału 2018 r. na polskim rynku znajdowały się karty płatnicze, z czego (89,7%) to karty klientów indywidualnych, a (10,3%) to karty klientów biznesowych. Wg stanu na dzień 31 marca 2010 r. w Polsce było kart płatniczych. Oznacza to, że na przestrzeni ośmiu ostatnich lat liczba kart płatniczych wzrosła o , czyli o 20,7%, z tego jedynie w I kw. br. wzrost wyniósł 495 tys. Pomimo tego, iż liczba kart płatniczych w Polsce systematycznie rośnie, w dalszym ciągu ich ilość w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej niska. Wg danych zawartych w raporcie NBP Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r., na koniec 2016 r. liczba wydanych kart płatniczych na jednego mieszkańca wynosiła w Polsce 0,96, przy średniej unijnej na poziomie 1,57. Jedynie na Węgrzech (0,91 karty na jednego mieszkańca) i w Rumunii (0,81) wskaźnik ten był niższy niż w Polsce. W naszym kraju było cztery razy mniej kart na jednego mieszkańca niż w Luksemburgu (3,93), prawie 3 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii (2,50) i ponad dwa razy mniej niż w Holandii (2,20), Szwecji (2,12), Chorwacji (2,08), na Malcie (2,03), Belgii (2,0), czy Portugalii (1,99). W naszym regionie na podobnym poziomie co Polska znajdowały się Bułgaria (1,04) i Słowacja (1,03), natomiast znacznie wyższy poziom omawiany wskaźnik osiągał w Słowenii (1,62), Estonii (1,40), na Łotwie (1,21) i Litwie (1,20). Wśród kart płatniczych występujących na polskim rynku dominują karty debetowe (umożliwiają dokonywanie zakupów lub wypłatę gotówki tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym), których na koniec I kw r. było , tj.

2 78,4% wszystkich kart. Kart kredytowych (umożliwiających posiadaczowi skorzystanie z oferowanego przez bank limitu kredytowego) było (14,8%), kart obciążeniowych (zwanych również charge pozwalają na korzystanie z przyznanego miesięcznego limitu kredytowego) (0,6%), a kart przedpłaconych (umożliwiają dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym) (6,2%). Specyfiką polskiego rynku jest powszechne korzystanie przez klientów z kart zbliżeniowych. Na koniec marca 2018 r. w Polsce było ich , co stanowiło 80,6% wszystkich kart płatniczych. Ważne jest przy tym, iż popularność tego typu kart systematycznie rośnie. Jeszcze na koniec 2017 r. było ich o 765 tys. mniej, a ich udział w łącznej liczbie kart wynosił 79,6%. W I kwartale 2018 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 50,7 zł. W poprzednim kwartale było to 51,9 zł. Liczby te mogą wskazywać na to, iż transakcje zbliżeniowe nie dotyczą już, tak jak dotychczas, płatności nisko kwotowych (nie wymagających użycia PIN i ograniczonych górnym limitem 50 zł), ale są wykorzystywane przez klientów także w przypadku płatności na wyższe kwoty. W dalszym ciągu rośnie liczba oraz wartości transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych. W I kw r. za ich pośrednictwem zrealizowano transakcji (z czego 96,4% to transakcje klientów detalicznych, a 3,6% klientów biznesowych). Ponad miliard transakcji (86%) miało charakter bezgotówkowy, zaś pozostałe 14% (niespełna 170 mln) gotówkowy (czyli wypłaty z bankomatów, kas banków lub wypłaty sklepowe tzw. cash back). Transakcje zrealizowane w kraju stanowiły 96,2% wszystkich transakcji, zaś transakcje poza Polską 3,8%. W strukturze transakcji, w podziale na rodzaje kart, dominowały transakcje zrealizowane za pośrednictwem kart debetowych (91,3%). W dalszej kolejności były transakcje wykonane kartami kredytowymi (8,1%), przedpłaconymi (0,4%) i obciążeniowymi (0,2%).

3 Liczba transakcji realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych była kilkakrotnie większa od ilości transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem innych systemów rozliczeniowych. W I kw r. w systemie SORBNET2 było ich , w Target , w ELIXIR 458,4 mln, w Euro ELIXIR , w Express ELIXIR , w Blue Cash , a w systemie BLIK I kwartał 2018 r. i Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r. W Polsce nadal dokonuje się średnio mniej płatności za pomocą kart płatniczych niż w krajach Unii Europejskiej (dane do wyliczenia tego wskaźnika nie uwzględniają liczby operacji wypłaty gotówki), przy czym różnice w tym zakresie z roku na rok się zmniejszają. W 2016 r. liczba transakcji bezgotówkowych kartami na jednego mieszkańca wyniosła w Polsce 83,3, przy średniej dla Unii Europejskiej na poziomie 116,6. W odróżnieniu jednak od wskaźnika ilości kart na jednego mieszkańca, wg którego Polska znajduje się na trzecim od końca miejscu spośród wszystkich krajów UE, pod względem ilości transakcji bezgotówkowych na jednego mieszkańca, w 2016 r. nasz kraj znajdował się w połowie skali tej grupy. Mniej transakcji bezgotówkowych na jednego mieszkańca zrealizowanych za pomocą kart płatniczych było w

4 takich krajach, jak: Litwa, Słowenia, Hiszpania, Austria, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Cypr, Malta, Węgry, Niemcy, Włochy, Grecja, Rumunia i Bułgaria. Więcej transakcji na jednego mieszkańca zrealizowano w 2016 r. w: Dani, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Estonii, Luksemburgu, Francji, Irlandii, Belgii, Portugalii i Łotwie. W stosunku do danych na koniec 2017 r. liczba terminali POS zwiększyła się o 32,9 tys. (5,3%). Na koniec marca 2018 r. było ich ponad 657 tys. Liczba punktów handlowousługowych wyposażonych w terminale zwiększyła się od końca 2017 roku o 4,4% i na koniec I kw r. wynosiła Na koniec marca 2018 r. było w Polsce 646,7 tys. terminali wyposażonych w funkcję zbliżeniową. Ich liczba w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o prawie 10%. W chwili obecnej ponad 98% terminali umożliwia przeprowadzanie transakcji zbliżeniowych. Liczba terminali w Polsce jest wciąż znacząco mniejsza niż średnia w UE. Wg danych na koniec 2016 r. wskaźnik urządzeń na milion mieszkańców dla Polski był jednym z najniższych wśród krajów UE. Nasz kraj zajmował wówczas 22. miejsce w UE, wyprzedzając Węgry, Słowację i Rumunię (Malta, Słowenia i Finlandia nie podały danych na ten temat). Znacznie więcej takich urządzeń funkcjonowało w Luksemburgu, Grecji, Irlandii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandia, Hiszpanii, Portugalii, Cyprze, Estonii, Łotwie i Litwie. Na zbliżonym poziomie do Polski prezentowała się liczba urządzeń w Austrii, Bułgarii, Niemczech i Czechach. Średnia liczba terminali na milion mieszkańców wynosiła w 2016 r. w Unii Europejskiej

5 Z innych zmian, jakie w ostatnim czasie można zaobserwować w obszarze kart płatniczych, warto wymienić dynamiczny wzrost płatności w Internecie. W I kwartale 2018 r. zrealizowano w ten sposób 18,9 mln transakcji, czyli o 2,5 mln (15,3%) więcej niż w ostatnim kwartale 2017 r. Kolejną tendencją widoczną w ostatnich miesiącach jest zmniejszająca się liczba bankomatów. Na koniec marca 2018 r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła szt. i od końca 2016 r. zmniejszyła się o 245 szt. Zmniejszeniu uległa także liczba operacji przeprowadzanych z użyciem bankomatu. W I kw wypłat z bankomatów było o 5,5% mniej niż w IV kw r. W efekcie tych zmian w strukturze transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych rośnie udział operacji o charakterze bezgotówkowym. Transakcje bezgotówkowe stanowią już 86% wszystkich transakcji kartami, podczas gdy transakcje wypłaty gotówki z bankomatu jedynie 13%. Pod tym względem Polska prezentuje się dobrze także na tle innych krajów Unii Europejskiej. W 2016 r. udział transakcji bezgotówkowych w ogólnej liczbie transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi wynosił u nas 81,4%, podczas gdy średnia dla UE to 80,2%. Lepiej pod tym względem prezentowały się jedynie Szwecja, Holandia, Estonia, Francja, Wielka Brytania i Belgia.

6 Pod względem ilości wydanych kart płatniczych liderami pozostają największe, funkcjonujące w Polsce banki. Wg danych portalu PR News na koniec I kw r. najwięcej kart debetowych dla osób indywidualnych obsługiwały: PKO BP (6 947 tys. kart), BZ WBK (3 415 tys.), Pekao SA (3 219 tys.), ING Bank Śląski (2 838 tys.) i mbank (2 499 tys.), a kart kredytowych dla klientów indywidualnych: PKO BP (859,6 tys.), BZ WBK (802,9 tys.), Citi Handlowy (697,3 tys.), Pekao SA (656,2 tys.) i Credit Agricole (656 tys.). W zestawieniach tych brak jest informacji na temat ilości kart płatniczych obsługiwanych przez banki spółdzielcze.

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ r. Warszawa, wrzesień r. Info - IV kwartał r. Tabela nr 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rynek kart

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 29 r. Warszawa, wrzesień 29 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 27 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, kwiecień 2006 r. - IV kwartał r. Tabela nr 1. Wybrane wskaźniki charakteryzujące rynek kart

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 28 r. Warszawa, wrzesień 28 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze.......................................... strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ r. Warszawa, czerwiec r. Narodowy Bank Polski Załącznik nr 1 Departament Systemu Płatniczego Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ r. Warszawa, marzec 2009 r. Informacja o kartach płatniczych - IV kwartał r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1427

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1427 Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 r. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2007 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze..........................................

Bardziej szczegółowo

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2010 R. Warszawa, grudzień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2007 R. Warszawa, luty 2008 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2018 r.

Grudzień 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2018 r. Grudzień 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2018 r. Grudzień 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2018 r. Departament

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2018 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018 r.

Lipiec 2018 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018 r. Lipiec 2018 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018 r. Lipiec 2018 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2018 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2019 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2019 r.

Czerwiec 2019 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2019 r. Czerwiec 2019 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2019 r. Czerwiec 2019 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2019 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2019 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN

Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN Dr hab. Michał Polasik Spis treści Cele i założenia projektu Część 1. Polski rynek płatności zbliżeniowych

Bardziej szczegółowo

Październik 2018 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2018 r.

Październik 2018 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2018 r. Październik 2018 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2018 r. Październik 2018 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2018 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2018 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r.

Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Styczeń 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2008 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2008 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2008 R. Warszawa, maj 2008 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona 3

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r.

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok Warszawa, grudzień 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2007 R. Warszawa, listopad 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Grudzień 2013 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2012 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2019 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2018 r.

Kwiecień 2019 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2018 r. Kwiecień 2019 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2018 r. Kwiecień 2019 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2018 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2019 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2006 R. Warszawa, luty 2007 r. Wprowadzenie Jednym z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2019 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2018 r.

Styczeń 2019 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2018 r. Styczeń 2019 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2018 r. Styczeń 2019 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2018 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2019 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2007 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2007 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2007 R. Warszawa, sierpień 2007 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r.

Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. Czerwiec 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2018 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r.

Kwiecień 2018 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r. Kwiecień 2018 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r. Kwiecień 2018 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2018 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2010 R. Warszawa, sierpień 2010 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2013 r. Grudzień 213 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 213 r. Grudzień 213 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 213 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 213 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2012 R. Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2010 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 21 R. Warszawa, luty 211 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r.

Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2015 r. Grudzień 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Październik 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r.

Październik 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r. Październik 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r. Październik 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT]

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.05.14 Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji. Niektóre grupy społeczne domagają się jej podniesienia, z kolei

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2011 R. Warszawa, czerwiec 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE III KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i

Bardziej szczegółowo

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej Pozycja polskiego przemysłu spożywczego na tle krajów Unii Europejskiej mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Sofia, 12-13 września 2017 r. Plan wystąpienia 1. Cel pracy, źródła danych 2. Porównawcza

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r.

Lipiec 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r. Lipiec 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r. Lipiec 2018 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2018 r. Departament

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r.

Grudzień 2017 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r. Grudzień 2017 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2017 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2014 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

Luty 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2016 r.

Luty 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2016 r. Luty 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2016 r. Luty 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 r.

Kwiecień 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 r. Kwiecień 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 r. Kwiecień 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 r. Departament

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2017 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2017 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2017 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r.

Grudzień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014 r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Grudzień r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2017 r.

Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2017 r. Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK MIĘSA. Wg ZSRIR (MRiRW) r. tys. ton RYNEK MIĘSA SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE Według wstępnych danych GUS w okresie styczeń kwiecień 2018 r. ogółem skupiono 1 658 tys. ton żywca rzeźnego, o 9% więcej niż przed rokiem. Największy

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r.

Październik 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2017 r. Październik 2017 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r.

Grudzień 2016 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. Grudzień 2016 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2016 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2012 R. Warszawa, czerwiec 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r.

Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Grudzień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 2 kwartał 2018

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 2 kwartał 2018 Raport: NetB@nk bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe 2 kwartał 2018 spis treści 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp 4 3. Bankowość internetowa 5 4. Bankowość mobilna 9 5. Płatności bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r.

Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Wrzesień 2015 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00

RYNEK MIĘSA. Towar bez VAT. żywiec wieprzowy 5,10 żywiec wołowy 6,49 kurczęta typu brojler 3,45 indyki 5,00 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W ostatnim tygodniu września br. dalszej obniżce uległy ceny żywca wieprzowego oraz kurcząt brojlerów i indyków, a ceny bydła nie zmieniły się istotnie. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r.

Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2015 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 215 r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec 215 r. Spis treści 1. Streszczenie 1 2. Liczba kart płatniczych 3 2.1. Ogólna liczba kart 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W II KWARTALE 2011 R. Warszawa, sierpień 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r.

Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2015 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2011 R. Warszawa, listopad 2011 r. SPIS TREŚCI Informacja o rozliczeniach

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2018 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2017 r.

Kwiecień 2018 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2017 r. Kwiecień 2018 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2017 r. Kwiecień 2018 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r.

Czerwiec 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r. Czerwiec 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r. Czerwiec 2019 r. Informacja o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r. Departament

Bardziej szczegółowo