file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/..."

Transkrypt

1 1 z :43 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Zakład Diagnostyki Radiologicznej - Instalacja wod - kan I i II etap Kod CPV Budowa Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Inwestor Szpital Wojewódzki w Koszalinie Poziom cen W/g ustaleń rynkowych oraz informatorów Sekocenbud Stawka robocizny Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Koszty transportu i zaopatrzenia materiałowego wliczono w cenę materiałów Do cen naleŝy doliczyć podatek VAT Koszalin marzec 2011

2 2 z :43 Przedmiar robót Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-02w 0141/01 - DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej 2 3 poczekalnia 1 szt 1,000 socjalny (obecna ciemnia) 2 szt 2,000 wc 2 szt 2,000 pokój kierownika 1 szt 1,000 gabinet USG 1 szt 1,000 archiwum 1 szt 1,000 brudownik 1 szt 1,000 KNR /04 - Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej razem szt 9 poczekalnia 1,50 m 1,500 socjalny (ciemnia) 3,40 m 3,400 wc 0,50 + 2,20 m 2,700 pokój kierownika (szatnia) 0,50 m 0,500 gabinet USG 0,50 m 0,500 archiwum 0,50 m 0,500 KNR /04 - Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej razem m 9,1 pokój kierownika 3,40 m 3,400 4 KNR 4-02w 0142/01 - DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm razem m 3,4 poczekalnia 2 szt 2,000 pom. socjalne 2 szt 2,000 wc 3 szt 3,000 KNR 4-02w 0140/03 - DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm bez korkowania podejścia razem szt 7 skanerownia i pom. socjalne 2 szt 2,000 KNR 4-02w 0110/01 - Analogia -wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów- połączenie rur po zdemontowanych zaworach razem szt 2 poczekalnia 2 miejsc 2,000 skanerownia 1 miejsc 1,000 KNR 4-02w 0110/01 - Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów razem miejsc 3 8,5 miejsc 8,500 KNR 4-02w 0141/01 - Analogia -DemontaŜ podejścia wodociągowego do baterii o średnicy 15 mm z zakorkowaniem. Odkucie podejścia razem miejsc 8,5 poczekalnia 2 szt 2,000 socjalny (ciemnia) 8 szt 8,000 wc (baterie + dolnopłuki) 6 szt 6,000 9 KNR 4-02w 0120/01 - DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm razem szt 16 poczekalnia 1,50 * 2 szt 3,000 socjalny (ciemnia) 2,40 * 2 szt 4,800 wc (0,50 + 2,20) * 2 + 2,20 szt 7,600 razem szt 15,4

3 3 z :43 Przedmiar robót Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 10 KNR 4-02w 0235/06 - DemontaŜ umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 11 poczekalnia 1 kpl 1,000 socjalny (ciemnia) 1 kpl 1,000 wc 2 kpl 2,000 pokój kierownika 1 kpl 1,000 gabinet USG 1 kpl 1,000 archiwum 1 kpl 1,000 brudownik 1 kpl 1,000 KNR 4-02w 0235/05 - DemontaŜ kadzi kominkowej bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych razem kpl 8 1 kpl 1, KNR 4-02w 0232/06 - DemontaŜ podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm razem kpl 1 poz.10 i 11 9 szt 9,000 KNR 4-02w 0201/02 - Wymiana odcinka rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 70mm na PCV 75 mm razem szt 9 socjalny / skaner 1,500 miejsc 1,500 KNR 4-02w 0201/03 - Wymiana odcinka rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 100mm na PCV 110 mm razem miejsc 1,5 skanerownia 4 miejsc 4,000 wc damski 4 miejsc 4, KNR /13 - Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,10dm3 w podłoŝu betonowym razem miejsc 8 skanerownia 1 szt 1,000 KNR /03 - Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 30cm - strop razem szt 1 skanerownia 2 szt 2,000 wc 2 szt 2,000 pom. gospodarcze 1 szt 1,000 KNR 4-02w 0233/02 - DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu Ŝeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm razem szt 5 skanerownia 2 szt 2,000 brudownik 1 szt 1, KNR 4-02w 0229/07 - DemontaŜ rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku razem szt 3 podejścia do umywalek 7,50 m 7,500 KNR 2-15w 0106/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm razem m 7,5 pom. socjalne 3 m 3,000 wc i pom. gospodarcze 9,20 m 9,200 KNR 2-15w 0130/01 - Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm razem m 12,2 pod armaturę 16 szt 16,000 razem szt 16

4 4 z :43 Przedmiar robót Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość KNR /01 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ jak poz ,20 m 12,200 KNR 2-15w 0115/01 - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm razem m 12,2 socjalny 2 szt 2,000 wc i pom.gospodarcze 6 szt 6, KNR 2-15w 0137/01 - Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm razem szt 8 pom. socjalne 1 szt 1,000 wc 1 szt 1,000 pom. gosp. 1 szt 1,000 brudownik 1 szt 1,000 pokój kierownika 1 szt 1,000 gabinet USG 1 szt 1,000 KNR 2-15w 0208/01 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm razem szt 6 umywalki i zlewozmywaki 7,0 m 7,000 wpusty podłogowe 1,80 m 1,800 KNR 2-15w 0211/01 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm razem m 8,8 10 podejść 10,000 KNR 2-15w 0211/03 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm razem podejść 10 wc 1 podejść 1, KNR /01 - Wpusty podłogowe PCV o średnicy 50mm razem podejść 1 pom. gospodarcze 1 szt 1,000 brudownik 1 szt 1, KNR 2-15w 0229/05 - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem na szafce 29 razem szt 2 pom. socjalne 1 szt 1,000 pom. gospodarcze 1 szt 1,000 KNR 4-02w 0234/08 - DemontaŜ ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych razem szt 2 2 kpl 2, KNR 2-15u2 0104/01 - MontaŜ ustępu na gotowym elemencie montaŝowym razem kpl 2 1 kpl 1, KNR 2-15u2 0202/01 - Armatura pneumatyczna ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe razem kpl 1 1 kpl 1, KNR 2-15w 0135/01 - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - do spłuczki razem kpl 1 2 szt 2,000 razem szt 2

5 5 z :43 Przedmiar robót Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 33 KNR 2-15w 0230/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl 6,000 KNR 2-15w 0126/04 - Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych i stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm razem kpl 6 12,20 m 12,200 KNR /05 - Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno" razem m 12,2 jak poz. 2 9,10 m 9,100 KNR 4-01w 0206/04 - Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach razem m 9,1 5 szt 5,000 KNR /05 - Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł razem szt 5 jak poz. 3 3,40 m 3,400 KNR /18 - Wywiezienie gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km razem m 3,4 0,38 m3 0,380 KNR /20 - Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km krotność 9 razem m3 0,38 0,38 m3 0,380 razem m3 0,38

6 6 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 KNR 4-02w 0141/01 - DemontaŜ baterii umywalkowej i zmywakowej szt Robotnicy r-g 0,7 Korki Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 pomocnicze % 1,5 KNR /04 - Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,1 m Cieśle gr.ii r-g 0,17 Robotnicy gr.i r-g 1,6 KNR /04 - Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3,4 m Cieśle gr.ii r-g 0,08 Robotnicy gr.i r-g 1,98 KNR 4-02w 0142/01 - DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm 7 szt Robotnicy r-g 0,26 KNR 4-02w 0140/03 - DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm bez korkowania podejścia 2 szt Robotnicy r-g 0,07 pomocnicze (od R) % 1,5 KNR 4-02w 0110/01 - Analogia -wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów- połączenie rur po zdemontowanych zaworach 3 miejsc Robotnicy r-g 1,65 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 1,05 Złączki remontoweo cynkowane Qi GEBO GW d=15mm szt 1 pomocnicze % 1,5

7 7 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena KNR 4-02w 0110/01 - Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów 8,5 miejsc Robotnicy r-g 1,65 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 1,05 Uchwyty do rur szt 1 Złączki remontoweo cynkowane Qi GEBO GW d=15mm szt 1 Dwuzłączki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 1 pomocnicze % 1,5 KNR 4-02w 0141/01 - Analogia -DemontaŜ podejścia wodociągowego do baterii o średnicy 15 mm z zakorkowaniem. Odkucie podejścia 16 szt Robotnicy r-g 0,7 Korki Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 pomocnicze % 1,5 KNR 4-02w 0120/01 - DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm 15,4 szt Robotnicy r-g 0,16 KNR 4-02w 0235/06 - DemontaŜ umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 8 kpl Robotnicy r-g 0,86 pomocnicze (od R) % 1,5 KNR 4-02w 0235/05 - DemontaŜ kadzi kominkowej bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 1 kpl Robotnicy r-g 0,78 pomocnicze (od R) % 1,5 12 KNR 4-02w 0232/06 - DemontaŜ podejścia odpływowego z rur PCW o średnicy 50mm 9 szt Robotnicy r-g 0,32

8 8 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena KNR 4-02w 0201/02 - Wymiana odcinka rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 70mm na PCV 75 mm 1,5 miejsc Robotnicy r-g 1,62 Przejscie Ŝeliwo/PCV fi 75 szt Rura z PCV kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 1,05 Uchwyty do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 75 mm szt 1 Kolano kanaliz.kielich PP fi 75 mm/45 st. szt. KNR 4-02w 0201/03 - Wymiana odcinka rury Ŝeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o średnicy 100mm na PCV 110 mm 8 miejsc Robotnicy r-g 1,77 Rura z PCV kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 1,05 Uchwyty do rurociagu pion. fi mm szt 1 Przejscie Ŝeliwo/PCV fi 110 mm szt ZwęŜki (redukcje) kanaliz. z PCV 110x75 mm szt Kolano kanaliz. kielich.pp fi 110 mm/45 st. szt KNR /13 - Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,10dm3 w podłoŝu betonowym 1 szt Elektromonterzy gr.ii r-g 0,2678 KNR /03 - Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 30cm - strop 5 szt Robotnicy gr.i r-g 1,43 KNR 4-02w 0233/02 - DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu Ŝeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm 3 szt Robotnicy r-g 0,36 KNR 4-02w 0229/07 - DemontaŜ rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku 7,5 m

9 9 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy r-g 0,14 KNR 2-15w 0106/01 - Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy nominalnej 15mm 12,2 m Robotnicy r-g 0,307 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 1,03 Łączniki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 0,54 Uchwyty do rurociąg. fi mm szt 0,7 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0066 KNR 2-15w 0130/01 - Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm 16 szt Robotnicy r-g 0,213 Zawory przelotowe proste do wody d=15mm szt 1 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0,003 KNR /01 - Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ 12,2 m Izolarze gr.ii r-g 0,0777 Robotnicy gr.i r-g 0,0776 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 6mm fi 15 mm m 1,1 Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 6 pomocnicze % 3 Środek transportowy m-g 0,0006 KNR 2-15w 0115/01 - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm 8 szt Robotnicy r-g 0,256

10 10 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Łączniki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 4 Uchwyty do rurociąg. fi mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,003 KNR 2-15w 0137/01 - Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm 6 szt Robotnicy r-g 0,711 Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką szt Baterie umywalkowe ścienne 15mm szt Bateria zlewozmywakowa szt pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0,006 KNR 2-15w 0208/01 - Rurociągi z PCW kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm 8,8 m Robotnicy r-g 0,177 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm m 1,04 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 0,36 Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0056 KNR 2-15w 0211/01 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm 10 podejść Robotnicy r-g 0,561 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 3,1 Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,004 KNR 2-15w 0211/03 - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm

11 11 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 podejść Robotnicy r-g 1,27 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3,1 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0, KNR /01 - Wpusty podłogowe PCV o średnicy 50mm 2 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,19 Robotnicy gr.i r-g 0,24 Wpust ściekowy podłogowy z rusztem d=50mm szt 1 pomocnicze % 0,2 28 KNR 2-15w 0229/05 - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem na szafce 29 2 szt Robotnicy r-g 1,26 Zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową szt 1 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,22 KNR 4-02w 0234/08 - DemontaŜ ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 2 kpl Robotnicy r-g 3,44 Korki Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 1 Korki kanalizacyjne z PVC d=110mm szt 1 pomocnicze % 1,5 30 KNR 2-15u2 0104/01 - MontaŜ ustępu na gotowym elemencie montaŝowym 1 kpl Robotnicy r-g 0,54 Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1

12 12 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 31 KNR 2-15u2 0202/01 - Armatura pneumatyczna ręczna ścienna spłukująca miski ustępowe 1 kpl Robotnicy r-g 0,29 Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna kpl 1 32 KNR 2-15w 0135/01 - Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - do spłuczki 2 szt Robotnicy r-g 0,171 Zawór ze złączką do węŝa szt Zawór kulowy do spłuczki fi 15x15 mm szt 1 pomocnicze % 0,5 Środek transportowy m-g 0, KNR 2-15w 0230/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 34 6 kpl Robotnicy r-g 1,95 Umywalki porcelanowe szt 1 Wsporniki do umywalek szt 1 Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1 pomocnicze % 1 Środek transportowy m-g 0,14 KNR 2-15w 0126/04 - Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych i stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm 12,2 m Robotnicy r-g 0,08 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 0,02 Zawory mosięŝne proste d=15mm szt 0,002 Zawory zwrotne mosięŝne d=15mm szt 0,002 Łączniki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 0,006 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,0001

13 13 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena KNR /05 - Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł "na pełno" 9,1 m Murarze gr.ii r-g 0,46 Cieśle gr.ii r-g 0,17 Robotnicy gr.i r-g 0,25 Cegła budowlana pełna szt 15 Cement portlandzki 35 kg 2,39 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,33 Piasek do zapraw m3 0,015 Woda m3 0,006 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08 KNR 4-01w 0206/04 - Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 i głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 5 szt Robotnicy r-g 3,3 Cement portlandzki 35 kg 11 Piasek do betonów m3 0,019 świr do betonów m3 0,032 pomocnicze % 2 Betoniarka 150dm3 m-g 0,06 śuraw okienny przenośny m-g 0,21 KNR /05 - Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł 3,4 m Murarze gr.ii r-g 0,49 Cieśle gr.ii r-g 0,08 Robotnicy gr.i r-g 0,25 Cegła budowlana pełna szt 15 Cement portlandzki 35 kg 2,39 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,33 Piasek do zapraw m3 0,013 Woda m3 0,006 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08

14 14 z :43 Kosztorys Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena KNR /18 - Wywiezienie gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0,38 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,49 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,91 KNR /20 - Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km krotność 9 0,38 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,04 Ogółem Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Zysk Razem Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

15 15 z :43 Tabela elementów Nr Opis robót Wartość Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

16 16 z :43 Zestawienie robocizny Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Cieśle gr.ii r-g 3,638 2 Elektromonterzy gr.ii r-g 0,268 3 Izolarze gr.ii r-g 0,948 4 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,380 5 Murarze gr.ii r-g 5,852 6 Robotnicy gr.i r-g 33,560 7 Robotnicy r-g 131,812 Razem 176,458

17 17 z :43 Zestawienie materiałów Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna ręczna ścienna kpl 1,000 2 Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką szt 1,000 3 Bateria zlewozmywakowa szt 1,000 4 Baterie umywalkowe ścienne 15mm szt 4,000 5 Cegła budowlana pełna szt 187,500 6 Cement portlandzki 35 kg 84,875 7 Dwuzłączki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 8,500 8 Klej Thermaflex 474 dm3 0,072 9 Klipsy montaŝowe Thermaclips szt 73, Kolano kanaliz. kielich.pp fi 110 mm/45 st. szt 2, Kolano kanaliz.kielich PP fi 75 mm/45 st. szt. 1, Korki kanalizacyjne z PVC d=110mm szt 2, Korki Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 52, Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm szt 34, Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3, Łączniki Ŝeliwne ocynkowane 15mm szt 38, Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1, Otuliny Thermaflex FRZ grubości 6mm fi 15 mm m 13, Piasek do betonów m3 0, Piasek do zapraw m3 0, Przejscie Ŝeliwo/PCV fi 110 mm szt 1, Przejscie Ŝeliwo/PCV fi 75 szt 1, Rura z PCV kanaliz.kielichowa fi 110 mm m 8, Rura z PCV kanaliz.kielichowa fi 75 mm m 1, Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 24, Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm m 9, Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1, Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 6, Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0, Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm szt 18, Uchwyty do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 75 mm szt 1, Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1, Uchwyty do rur szt 8, Uchwyty do rurociagu pion. fi mm szt 8, Uchwyty do rurociąg. fi mm szt 16, Umywalki porcelanowe szt 6, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 16, Woda m3 0, Wpust ściekowy podłogowy z rusztem d=50mm szt 2, Wsporniki do umywalek szt 6, Zawory mosięŝne proste d=15mm szt 0, Zawory przelotowe proste do wody d=15mm szt 16, Zawory zwrotne mosięŝne d=15mm szt 0, Zawór kulowy do spłuczki fi 15x15 mm szt 2, Zawór ze złączką do węŝa szt 1, Zlewozmywak jednokomorowy z płytą ociekową szt 2, Złączki remontoweo cynkowane Qi GEBO GW d=15mm szt 11, ZwęŜki (redukcje) kanaliz. z PCV 110x75 mm szt 1, świr do betonów m3 0,160 Razem

18 18 z :43 Zestawienie materiałów Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość pomocnicze Razem

19 19 z :43 Zestawienie sprzętu Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,300 2 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,361 3 Środek transportowy m-g 1,588 4 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,000 5 śuraw okienny przenośny m-g 1,050 Razem 4,299

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Inwestor : Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, 64-100 Leszno Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "ślepy" Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys "ślepy" Obiekt Budowa Trzebiatów ul. Zagórska 21, Budynek nr 21 Inwestor Kompleks Wojskowy 2111 w m. Trzebiatów Koszalin luty 2019r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOTYCZĄCA WYKONANIA REMONTU INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN 04-333 Warszawa, ul.serocka 28/20 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA WOD.-KAN. ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. Staszica 21, 23 ; śeromskiego 20,22 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR : Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Roboty budowlano-remontowe

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Roboty budowlano-remontowe Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Roboty budowlano-remontowe Obiekt Budowa Inwestor Komiłowo, gm. Kobylnica "Wodociągi Słupsk" Spółka z o.o., ul. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk Poziom cen I kwartał

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lublin

Przedmiar robót. Lublin Przedmiar robót Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w bud. C-16 z przeznaczeniem na izbę przyjęć Ginekologiczno-PołoŜniczą, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej - instalacja wod.-kan. i c.w.u. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty instalacyjne Pomieszczenia prlania i suszarnia,magazyn warzyw, obierak i magazynek

Rodos [7297] - Rekomendacja SKB. Roboty instalacyjne Pomieszczenia prlania i suszarnia,magazyn warzyw, obierak i magazynek Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor Wykonanie remontu w Żłobku "Krasnal" - roboty sanitarne pomieszczenia pralnie i suszarnia, magazyn warzyw,obierak i magazynek Kołobrzeg ul. Bogusława

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem 1 2 3 4 5 6 1 45330000-9 Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 2 (P1) 3 (P2) 4 (P3) 5 (P4) 6 (P5) 7 (P6) W1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-06-02 Budowa: GIMNAZJUM NR 14 BIELSKO-BIAŁA ul. Mazańcowicka 34 Obiekt: INSTALACJE WEWNĘTRZNE Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Przedmiar robót Obiekt WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł MIELNO UL. PIASTÓW 10

Przedmiar. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł MIELNO UL. PIASTÓW 10 kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Przedmiar Obiekt Lokalizacja Inwestor REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPI MIELNO UL. PIASTÓW 10 Stawka robocizny 0,00 zł/r-g Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, Kod CPV nr 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; Kod CPV nr 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; STWiOR: Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-93/07 NR PROJEKTU: P 337-2/5/A NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 501/89, 624/89 obręb Brzezinka

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR

Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wymiana pionu wod-kan. G-1 / dot. również pionu G2 - t.j. 2 szt. takich samych pionów Budowa Inowrocław ul. Łokietka 37

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002]

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002] Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji Przedmiar robót 1. KNNR 4 0112-0100 [ST-002] Opis robót Rurociągi z tworzyw sztuczn.(pp,pe,pb) o połącz. zgrzew.na ścianach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kosztorys

Kosztorys nakładczy. Kosztorys Kosztorys nakładczy Kosztorys Data: 2008-03-12 Budowa: Remont i przebudowa pawilonu nr 5 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. waleriana Łukasińskiego ul. Szpitalna 1, Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. Obiekt Kod CPV 45332400-7 Budowa CZĘSTOCHOWA AL.JANA PAWŁA II 126/130 Inwestor CJO-NAUCZYCIELSIKE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CZĘSTOCHOWIE AL.JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalno - usługowym Przedmiar robót Budowa: Budynek mieszkalno - usługowy Obiekt lub rodzaj robót: Instalacja centralnego ogrzewania Lokalizacja: Nowy Sącz - Rynek 3 Inwestor: Urząd Miasta Nowego Sącza Data opracowania: 2018-04-25

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WOK-KN-01-A Instalacja wod-kan

Kosztorys WOK-KN-01-A Instalacja wod-kan Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys 8-05-WOK-KN-0-A Instalacja wod-kan Obiekt Zespół boisk sportowych z zapleczem Budowa Szkoła Podstawowa nr 6 Inowrocław, ul. Inwestor Urząd Miasta, Inowrocław,

Bardziej szczegółowo

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński 03-964 Warszawa Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ............ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Jaworzno, ul.zawiszy Czarnego 4 INWESTOR : Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ADRES INWESTORA : Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... 1 z 7 2011-03-30 13:41 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Obiekt Zakład Radiologii- instalacja centralnego ogrzewania Kod CPV 45330000-9 Budowa Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne

Przedmiar robót. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne Kielce Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE IV - PRZEDMIAR

ZADANIE IV - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,Am/04/2009 Załącznik nr 7B ZADANIE IV - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Domu Studenckim "Amicus" ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ - instalacja ADRES INWESTYCJI : WAŁCZ, ul. Nowomiejska 4, nr dz. 2650/2, 2647 INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... file:///x:/doc/justyna/20/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... z 8 20-03-30 3:4 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Obiekt Zakład Radiologii- instalacja gazów medycznych-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 18-400 Łomża Al.Legionów 133 Remont pomieszczeń wewnętrznych w bud. nr 2 na potrzeby blp w Łomży Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45330000-9,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO P R Z E D M I A R R O B Ó T WEWNĘTRZNA INSTAACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO Data: 2007-09-23 Budowa: OKRĘGOWY SZPITA KOEJOWY W KATOWICACH Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sala gimnastyczna: instalacje wewn. wod-kan Budowa Czechówka dz.nr 368,369,370 Inwestor Gmina Siepraw Siepraw 1

Przedmiar robót. Obiekt Sala gimnastyczna: instalacje wewn. wod-kan Budowa Czechówka dz.nr 368,369,370 Inwestor Gmina Siepraw Siepraw 1 Przedmiar robót Obiekt Budowa Czechówka dz.nr 368,369,370 Inwestor Gmina Siepraw 32-447 Siepraw 1 Podstawa wyceny: 1.Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną "AP"Kielan-Paprocki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót nr 6

Przedmiar Robót nr 6 Część sanitarna Przedmiar Robót nr 6 Lp. T Podsta wa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1 d.1 2 d.1 3 d.1 INTALACJA WODOCIĄGOWA - Z.W.U I C.W.U. 08-08- 08-03 ocynkowanego o śr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów

Przedmiar robót. Remont sanitariatów Przedmiar robót Budowa: Podział środków - transza XIX (ŚDM) Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2/ Roboty sanitarne Lokalizacja: 31-234 Kraków ul. Porzeczkowa 3 Inwestor: ZEO w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - ZAMIENNE ADRES INWESTYCJI : UL.OWOCOWA 4m4 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015 Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokali 4 i 4C Zelazna 75A wraz z remontem ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Żelazna 75 A m 4C

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana urządzeń sanitarnych. Część sanitarna.

Przedmiar robót. Wymiana urządzeń sanitarnych. Część sanitarna. Przedmiar robót Budowa: Wykorzystanie środków I transzy (ŚDM realizacja ZEO) Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie. Roboty sanitarne Lokalizacja: 31-433 Kraków ul. Łąkowa 31 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót

Przedmiar robót. J.m. Norma Ilość Cena Wartość podstawy nakładów wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Opis pozycji 1 Element Roboty wentylacyjne 1.1 KNRW 401/335/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 3 cegły 9 szt Robotnicy r-g 3,05 27,45000

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SANITARNY OFERTOWY

KOSZTORYS SANITARNY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS SANITARNY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont mieszkania - prace instalacyjne ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Bogusława 23 m 21 INWESTOR : Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji wodociągowej dla hal warsztatowych "A" i "B". ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22. NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15

KOSZTORYS ŚLEPY. ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22. NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15 ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE [CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakałdczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakałdczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45331100-7, -, Instalowanie, centralnego, ogrzewania, 45232140-5, -, Lokalne,

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - ZAMIENNE ADRES INWESTYCJI : UL.KOLUMBA 7 m 13 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO /INTERNATU/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo