OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT"

Transkrypt

1 OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOTYCZĄCA WYKONANIA REMONTU INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g. CPV: 451, 452, 453, 454 I.1. Roboty demontaŝowe: I.1.1 DemontaŜ rurociągów ciepłej i zimnej wody oraz podejść wodociągowych. I.1.2 DemontaŜ przyborów, I.1.3 DemontaŜ baterii i zaworów czerpalnych, I.1.4 DemontaŜ rurociągów i podejść odpływowych, I.1.5 Wywiezienie omu. I.2 Instalacje zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją I.2.1 MontaŜ rurociągów ciepłej wody i cyrkulacji. I.2.2 MontaŜ rurociągów zimnej wody. I.2.3 MontaŜ podejść pod zawory czerpalne i baterie. I.2.4 MontaŜ kulowych zaworów przelotowych, kulowych zaworów czerpalnych i baterii. I.3. Kanalizacja I.3.1 MontaŜ rurociągów odpływowych. I.3.2 MontaŜ podejść odpływowych, I.3.3 MontaŜ szafek zlewozmywakowych, zlewozmywaków, zlewików i umywalek. I.3.4 UdroŜnienie podejść i odcinków poziomych kanalizacji odpływowej. II. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWANE II.1 Wykucie bruzd w ścianach, II.2 Przebicie otworów w ścianach i stropach II.3 Zabetonowanie i zamurowanie bruzd i otworów w stropach i ścianach, II.4 Wyniesienie i wywiezienie gruzu.

2 OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOT: WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZENIESIENIEM RUROCIĄGÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKUACJĄ W PRZYZIEMIU PAWIONU F INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g. CPV: 451, 452, 453, 454 I. ROBOTY INSTAACYJNE - HYDRAUICZNE I.1. Instalacje zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją I.1.1 MontaŜ poziomów i pionów ciepłej wody i cyrkulacji pod stropem ostatniej kondygnacji. I.1.2 MontaŜ poziomów i pionów zimnej wody j.w. I.1.3 MontaŜ podejść pod piony w szachtach, z zaworami odcinającymi. I.1.4 MontaŜ odcinków pionów w szachtach. I.1.5 Przepięcie poziomów i pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. I.1.5 Próby szczelności. I.2. Roboty demontaŝowe I.2.1 DemontaŜ poziomów i odcinków pionów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją, I.2.2 DemontaŜ zaworów odcinających w węzle i szachtach. I.2.3 Wyniesienie z budynku i wywiezienie gruzu i omu. II. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWANE II.1 Wykucie bruzd w ścianach, II.2 Przebicie otworów w ścianach i stropach II.3 Zabetonowanie i zamurowanie bruzd i otworów w posadzkach, stropach i ścianach, II.4 Wyniesienie i wywiezienie gruzu.

3 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr 1 1 Strona lewa 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 3 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) szt. 3 o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 m 3 d na ścianach 4 KNR-W 4- d kpl. 1 5 KNR-W 2- d KNR-W 2- d DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o m 6 szt. 3 7 KNR-W 2- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 d KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące d o śr. nominalnej 15 9 KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m 3 d ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 10 KNR-W 2- Zlewozmywaki okrągły z blachy kwasoodpornej na szafce d KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 1 d PVC o śr. 50 o połączeniach. 2 Strona prawa 12 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 2 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 m 2 d na ścianach 16 KNR-W 4- kpl. 1 d KNR-W 2- d KNR-W 2- d DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o m 5 szt. 3

4 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr 1 19 KNR-W 2- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 d KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące d o śr. nominalnej KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m 2 d ścianach w budynkach niemieszkalnych o po- 22 KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d łączeniach Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 1 PVC o śr. 50 o połączeniach. Zlewozmywaki z ociekaczem z blachy kwasoodpornej MontaŜ rurociągów przyłączeniowych chłodziarki m 4 z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT - 2 -

5 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m o śr KNR-W 4- DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych kpl KNR-W umywalka DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6 KNR-W 4- Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 7 KNR-W 2- z tworzyw sztucznych do baterii o połą- 8 KNR-W KNR-W czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 m 3 m 1 m 2 10 KNR-W 2- Szafka zlewozmywakowa 60 szt KNR-W 2- Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej okrągłe na szafce KNR-W 2- Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej PVC o śr. 50 o połączeniach. kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT

6 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m o śr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 m na ścianach 3 KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 5 KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W do 20 cm DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach m 4 m 3 10 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej PVC o śr. 50 o połączeniach. 11 KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej KNR-W 2- Zlewozmywaki z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT

7 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr 12A 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m o śr KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 3 KNR-W KNR-W KNR-W DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr z zakorkowaniem podejścia DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak Ŝeliwny lub kamionkowy 6 KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W 4- Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu m 2 kpl. 1 m 1 Ŝwirowego 8 KNR-W 2- Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce 9 KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt KNR-W 2- Baterie zmywakowe pionowe o śr. nominalnej KNR-W 2- Zawory czerpalne o śr. nominalnej KNR-W 2- m KNR-W KNR-W o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 15 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT m 1.5 podej. 1

8 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr 13 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m o śr KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie 3 KNR-W KNR-W sztywne o śr. 20 DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 5 KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej KNR-W 4- Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu m 3 kpl. 3 m 1 Ŝwirowego 7 KNR-W 2- Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce 8 KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt KNR-W 2- Baterie zmywakowe pionowe o śr. nominalnej KNR-W 2- szt. 4 z rur stalowych o śr. nominalnej KNR-W KNR-W KNR-W o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 14 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT m 3 m 1.5 podej. 1

9 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr Strona lewa 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 6 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 m 4 d na ścianach 3 KNR-W 4- d kpl. 1 4 KNR-W 4- d KNR-W 4- d d.2 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr z zakorkowaniem podejścia 2 Strona prawa KNR-W KNR-W 2- d KNR-W 2- d o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach szt. 4 m 4 szt. 3 m 3 9 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 1 d PVC o śr. 50 o połączeniach. 10 KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt 1 d KNR-W 2- Baterie zlewozmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 d KNR-W 2- Zlewozmywak 50x50 z blachy kwasoodpornej d na szafce 13 d.2 Syfony z blachy kwasoodpornej o śr d.2 KNR-W (analogia) KNR-W KNR-W 4- d Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego m 2 16 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 1 d PVC o śr. 50 o połączeniach. 17 KNR-W 2- d m 1.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach

10 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr 203 kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT - 2 -

11 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr Strona lewa 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 8 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego o śr m 3 d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) szt. 3 o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu d czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 5 KNR-W 4- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o 10 KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d m 2 m 10 szt. 7 m 3 8 KNR-W 2- Baterie zmywakowe scienne o śr. nominalnej d KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na d ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 3 PVC o śr. 50 o połączeniach. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 1 gruszkowym Postument porcelanowy do umywalek kpl. 1 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego 2 Strona prawa 15 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego d o śr KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu d czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 17 KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr bez korkowania podejścia DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm m 1 m 9 m 1.5

12 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W 4- DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych kpl. 1 d KNR-W 4- d umywalka Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT - 2 -

13 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr Strona lewa 1 KNR-W 2- d m 6 2 KNR-W 2- d o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o 5 KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- Baterie umywalkowe pionowe o śr. nominalnej d KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m 3 d ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 2 PVC o śr. 50 o połączeniach. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 1 gruszkowym Postument porcelanowy do umywalek kpl. 1 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 9 KNR-W 2- Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej d KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 d w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 11 KNR-W 4- d do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT m 0.5

14 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W m 4 2 KNR-W KNR-W o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 4 KNR-W 2- Baterie zmywakowe pionowe o śr. nominalnej KNR-W 2- Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce 6 KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt KNR-W 4- Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 8 KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 9 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT podej. 1

15 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr Strona lewa 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 10 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) szt. 4 o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu szt. 3 d czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 4 KNR-W 4- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach Rurociągi ciepłej wody z tworzyw sztucznych STABIGASS o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych Rurociągi zimnej wody z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 m 3 m 14 m 3 9 KNR-W 2- Baterie zmywakowe pionowe o śr. nominalnej d KNR-W 2- Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy kwasoodpornej na szafce d KNR-W 2- Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt 1 d KNR-W 2- Szafki laboratoryjne 80 cm. z blatem roboczym szt 3 d KNR-W 2- Szafki laboratoryjne 40 cm. szt 2 d KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m 3 d ścianach w budynkach niemieszkalnych o po- 15 KNR-W 2- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d łączeniach Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 3 PVC o śr. 50 o połączeniach. Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego 2 Strona prawa 18 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego d o śr KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 d na ścianach m 1 m 1.5 m 1.5

16 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 d w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 22 KNR-W 4- d do 10 cm Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT - 2 -

17 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W m 10 2 KNR-W o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o 5 KNR-W KNR-W 2- Zawory czerpalne o śr. nominalnej KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na m ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 6 KNR-W 2- Wpusty ściekowe z blachy kwasoodpornej o śr KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 8 KNR-W do 20 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT m 2

18 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr Strona lewa 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 5 d o śr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego o śr m 3 d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) szt. 7 o śr bez korkowania podejścia d KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu szt. 3 d czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr. 50 m 3 d na ścianach 6 KNR-W 4- DemontaŜ zlewozmywaka kamionkowego kpl. 1 d KNR-W 4- DemontaŜ zlewika kamionkowego kpl. 2 d KNR-W 2- m 6 d KNR-W 2- d o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o 14 KNR-W 2- d KNR-W 2- d szt. 7 szt. 4 m 4 10 KNR-W 2- Zawory czerpalne z końcówką do węŝa o śr. d nominalnej KNR-W 2- Zawory czerpalne z wylewką o śr. nominalnej d KNR-W 2- Baterie zmywakowe scienne o śr. nominalnej d KNR-W 2- Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na d ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach Zlewozmywak okrągły z blachy kwasoodpornej na szafce Zlewiki z blachy na blacie (analogia) 16 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 3 d PVC o śr. 50 o połączeniach. 17 KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 d w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 18 KNR-W 4- d do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego 2 Strona prawa 19 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego d o śr KNR-W 4- DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej d m 2 m 6

19 KOSZTORYS OFERTOWY - Remont instalacji wod-ka w laboratorium nr KNR-W 4- DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr bez korkowania podejścia szt. 6 d KNR-W 4- DemontaŜ podejścia dopływowego do zaworu szt. 3 d czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 23 KNR-W 4- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d DemontaŜ rurociągu kamionkowego o śr na ścianach o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o m 6 m 8 26 KNR-W 2- Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 d KNR-W 2- z rur z tworzyw sztucznych o d śr. 28 KNR-W 2- d nominalnej 15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach m 3 29 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z podej 1 d PVC o śr. 50 o połączeniach. 30 KNR-W 2- d Zlewiki z blachy na blacie (analogia) 31 KNR-W 2- Zlewozmywaki z ociekaczem z blachy kwasoodpornej d KNR-W 4- Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 d w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości 33 KNR-W 4- d do 10 cm Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m2 w elementach z betonu Ŝwirowego kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT m 1-2 -

20 KOSZTORYS OFERTOWY - Przeniesienie rurociągów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w pawilonie F (7 / 5) 1 Przeniesienie rurociągów zimnej wody 1 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 m 82 d o połączeniach zgrzewanych 2 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr m 26 d o połączeniach zgrzewanych 3 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr m 162 d o połączeniach zgrzewanych 4 KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego 2 o śr d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 80 d KNR-W 2- d m 88 7 KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d o śr. zewnętrznej 90 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o śr. zewnętrznej 40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o śr. zewnętrznej 32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych baterii, mieszaczy, hydrantów it o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 2 Przeniesienie rurociągów ciepłej wody 14 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr. 75 d o połączeniach zgrzewanych 15 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr d o połączeniach zgrzewanych 16 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr d o połączeniach zgrzewanych 17 KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr d m 54 m 12 m 94 m m 35 m 78 m 110 2

21 KOSZTORYS OFERTOWY - Przeniesienie rurociągów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w pawilonie F (7 / 5) 19 KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 65 d KNR-W 2- d m KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d Rurociągi cw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 75 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi cw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 63 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi cw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi cw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 z rur stalowych o śr. nominalnej 50 z rur stalowych o śr. nominalnej 32 z rur stalowych o śr. nominalnej 20 m 60 m 18 m Przeniesienie rurociągów cyrkulacji ciepłej wody 29 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr m 78 d o połączeniach zgrzewanych 30 KNR-W 4- DemontaŜ rurociągu z PP, PE, PB o śr m 112 d o połączeniach zgrzewanych 31 KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego 2 o śr d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr d KNR-W 4- DemontaŜ zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr d KNR-W 2- d m KNR-W 2- d Rurociągi ccw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 50 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi ccw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 40 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m

22 KOSZTORYS OFERTOWY - Przeniesienie rurociągów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w pawilonie F (7 / 5) 36 KNR-W 2- d m KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d Rurociągi ccw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 32 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi ccw z tworzyw sztucznych STABI o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 ) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 ) 43 KNR-W 4- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej d KNR-W 4- Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych d KNR 4-04 Transport omu samochodem skrzyniowym z d załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. 46 KNR 4-04 d do 1 km Transport omu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŝdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 30 4 Izolacje rurociągów 47 KNZ d KNZ d KNZ d KNZ d KNZ d KNZ d.4 06 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 89 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 76 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 60 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 54 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 42 Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr m m 123 m 618 szt. 50 szt. 50 t 1.5 t 1.5 m 35 m 60 m 60 m 36 m 12 m 80

23 KOSZTORYS OFERTOWY - Przeniesienie rurociągów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w pawilonie F (7 / 5) 53 KNZ Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ " m 85 d.4 12 CIMAFEX" gr. 13 dla ruroc. o śr. 114 kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT kosztorysowa robót bez podatku VAT - 4 -

24 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g. CPV: 451, 452, 453, 454 I. ROBOTY INSTAACYJNE W ABORATORIACH PAWIONU E-F I.1. Roboty demontaŝowe: I.1.1 DemontaŜ rurociągów ciepłej i zimnej wody oraz podejść wodociągowych. I.1.2 DemontaŜ zlewów, zlewików, umywalek, syfonów odpływowych, I.1.3 DemontaŜ baterii i zaworów czerpalnych, I.1.4 DemontaŜ rurociągów i podejść odpływowych, I.1.5 Wyniesienie z budynku i wywiezienie omu na miejsce zwałki odległość do 30 km. I.2 Instalacje zimnej wody I.2.1 MontaŜ rurociągów ciepłej wody z rur polipropylenowych stabilizowanych, I.2.2 MontaŜ rurociągów zimnej wody z rur polipropylenowych PN16 I.2.3 MontaŜ podejść pod zawory czerpalne i baterie z kształtek polipropylenowych, I.2.4 MontaŜ kulowych zaworów przelotowych, zaworów czerpalnych i baterii. I.3. Kanalizacja I.3.1 MontaŜ rurociągów odpływowych z rur i kształtek PP, I.3.2 MontaŜ podejść odpływowych i syfonów z rur i kształtek PP, I.3.3 MontaŜ szafek zlewozmywakowych, zlewozmywaków, zlewików, umywalek. II. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWANE II.1 Wykucie bruzd w ścianach, II.2 Przebicie otworów w ścianach i stropach II.3 Zabetonowanie i zamurowanie bruzd i otworów w posadzkach, stropach i ścianach, II.4 Wyniesienie i wywiezienie gruzu na miejsce zwałki odległość do 30 km.

25 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT DOT: PRZENIESIENIA RUROCIĄGÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z CYRKUACJĄ Z PRZYZIEMIA NA OSTATNIĄ KONDYGNACJĘ PAWIONU F INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g. CPV: 451, 452, 453, 454 I. ROBOTY INSTAACYJNE - HYDRAUICZNE I.1. Instalacje zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją I.1.1 MontaŜ poziomów i pionów ciepłej wody i cyrkulacji pod stropem ostatniej kondygnacji z rur polipropylenowych stabilizowanych. I.1.2 MontaŜ poziomów i pionów zimnej wody z rur polipropylenowych PN16. I.1.3 MontaŜ podejść pod piony w szachtach, z kulowymi zaworami odcinającymi. I.1.4 MontaŜ odcinków pionów w szachtach. I.1.5 Przepięcie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. Ze względu na konieczność zapewnienia dopływu wody do obiektów Instytutu przepięcie poziomu i pionów zimnej wody naleŝy wykonać w dniach wolnych od pracy. I.1.6 Izolowanie poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji otulinami kauczukowymi o grubości 13. I.1.5 Próby szczelności. I.2. Roboty demontaŝowe I.2.1 DemontaŜ poziomów i odcinków pionów zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją, I.2.2 DemontaŜ zaworów odcinających w węźle i szachtach. I.2.3 Wyniesienie i wywiezienie gruzu i omu na miejsce zwałki w odległości do 30 km.. II. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWANE II.1 Wykucie bruzd w ścianach, II.2 Przebicie otworów w ścianach i stropach II.3 Zabetonowanie i zamurowanie bruzd i otworów w posadzkach, stropach i ścianach, II.4 Wyniesienie i wywiezienie gruzu.

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Inwestor : Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, 64-100 Leszno Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOD CPV

Kosztorys inwestorski KOD CPV Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 Kosztorys inwestorski KOD CPV 45333000-0 Nazwa inwestycji : Remont lokalu uzytkowego po spaleniu( tapicer) Adres inwestycji : ul. Żelazna 64 tapicer

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych. 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Projekt remontu i modernizacji pomieszczeń przychodni na pierwszym piętrze budynku południowego

Bardziej szczegółowo

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015 Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokali 4 i 4C Zelazna 75A wraz z remontem ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Żelazna 75 A m 4C

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... 1 z 19 2011-03-30 13:43 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Zakład Diagnostyki Radiologicznej - Instalacja wod - kan I i II etap Kod CPV 45330000-9 Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : DoposaŜenie w instalację cw i cyrk ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Białobrzeska 62/64 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, 02-390 WARSZAWA ul. Białobrzeska 62/64 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP)

Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Przedmiar robót ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU Z ADAPTACJĄ PODDASZA -- INSTALACJA WOD-KAN, C.W.U., HYDRANTOWA (II-ETAP) Data: 2011-11-23 Budowa: Budynek przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu Obiekt: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne

Przedmiar robót. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - Oddział Ginekologiczno-PołoŜniczy i Noworodków, instalacje wewnętrzne Kielce Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : modernizacja i remonty pomieszczeń SP CSK ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Banacha 1A INWESTOR : SP CSK ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Banacha 1A DATA OPRACOWANIA : 24.05.2014 Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót nr 6

Przedmiar Robót nr 6 Część sanitarna Przedmiar Robót nr 6 Lp. T Podsta wa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1 d.1 2 d.1 3 d.1 INTALACJA WODOCIĄGOWA - Z.W.U I C.W.U. 08-08- 08-03 ocynkowanego o śr.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lublin

Przedmiar robót. Lublin Przedmiar robót Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w bud. C-16 z przeznaczeniem na izbę przyjęć Ginekologiczno-PołoŜniczą, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej - instalacja wod.-kan. i c.w.u. Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002]

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002] Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji Przedmiar robót 1. KNNR 4 0112-0100 [ST-002] Opis robót Rurociągi z tworzyw sztuczn.(pp,pe,pb) o połącz. zgrzew.na ścianach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA WOD.-KAN. ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. Staszica 21, 23 ; śeromskiego 20,22 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR : Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w laboratorium 102.

PRZEDMIAR ROBÓT- Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w laboratorium 102. PRZEDMIAR ROBÓT- Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w laboratoriu 102. 1 KNR-W 4-02 0230-05 DeontaŜ rurociągu kaionkowego o śr. 80-100 - na ścianach 2 2.000 0232-03 DeontaŜ podejścia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE

INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-93/07 NR PROJEKTU: P 337-2/5/A NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 501/89, 624/89 obręb Brzezinka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY

KOSZTORYS ŚLEPY Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE [CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Budowa: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ CZĘŚCIOWEJ ROZBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO P R Z E D M I A R R O B Ó T WEWNĘTRZNA INSTAACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO Data: 2007-09-23 Budowa: OKRĘGOWY SZPITA KOEJOWY W KATOWICACH Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Adres :

Bardziej szczegółowo

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem 1 2 3 4 5 6 1 45330000-9 Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 2 (P1) 3 (P2) 4 (P3) 5 (P4) 6 (P5) 7 (P6) W1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT - SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. - przebudowa wraz z rozbudową - INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIAR ROBOT - SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. - przebudowa wraz z rozbudową - INSTALACJE SANITARNE Strona tytułowa obmiaru PRZEDMIAR ROBOT - SPZOZ Przychodnia Lekarska Starogard Gd. - przebudowa wraz z rozbudową - INSTALACJE SANITARNE BranŜa: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: KOSZTORYS:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inż. Lech Słowiński,... Przedmiar robót Data: 2008-12-04 Budowa: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej Obiekt: Instalacja kanalizacyjna. Instalacja wodna. Wentylacja. Zamawiający: Urząd Gminy w Polance Wielkiej Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku nr 4 do przepisów higieniczno- sanitarnych, zlokalizowanego na terenie Akadeii Obrony Narodowej, działka ew. nr 2/88 obręb -2-28. Instalacja wod-kan ETAP

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W m RAZEM KNR-W

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W m RAZEM KNR-W PRZEDMIAR ROBÓT -Reont instalacji wod.-kan. i c.o. w laboratoriu nr 106. 0120-01 8 8.000 0140-03 DeontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 bez korkowania 5 5.000 0230-04 DeontaŜ rurociągu kaionkowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd 11-100 Lidzbark Wariński, ul. Bartoszycka 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Instalacja c.o. Instalacja c.o. Budowa: Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biura obsługi klienta cmentarza. Obiekt lub rodzaj robót: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2 VENTRA Sp. z o.o. 90-74 Łódź, ul.lipowa NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁU IOM W CELU POWIĘKSZENIA SALI ŁÓŻKOWEJ I WYDZIELE- NIA IZOLATKI w szpitalu Poddębickiego Centru Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN WRAZ Z INSTALACJĄ HYDRANTOWĄ Data: 2008-09-10 Budowa: Adaptacja budynku połozonego w Żywcu przy Al. Wolności 2 dla potrzeb Wydziałów Starostwa Powiatoweg Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego DIR-WAT 00-908 Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Data: 2011-09-05 Budowa: Będzin ul. Kijowska 2 Obiekt: Budynek zaplecza Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2012-07-25 Remont Budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży Tabela robót Dział nr 1. Kuchnia - demontaż 1 KNNR 8 0409-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Budowa: Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie Obiekt: BUDYNEK DYDAKTYCZNY Rodzaj robót: Roboty sanitarne - instalacja wodno-kanalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WOD-KAN Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 18-400 Łomża Al.Legionów 133 Remont pomieszczeń wewnętrznych w bud. nr 2 na potrzeby blp w Łomży Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45330000-9,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. pruchnik. Instalacja wod-kan ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT CPV

PRZEDMIAR ROBOT CPV ZGN w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 0-5 Warszawa ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBOT CPV 45453000-0 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. Obiekt Kod CPV 45332400-7 Budowa CZĘSTOCHOWA AL.JANA PAWŁA II 126/130 Inwestor CJO-NAUCZYCIELSIKE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CZĘSTOCHOWIE AL.JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe gr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-0 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 4B NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienek - INSTALACJE SANITARNE - piętro budynku ADRES INWESTYCJI : 44-0 Jastrzebie-Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42 A3Creative Desing 03-187 Warszawa ul. Pancerna 10/42 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - roboty sanitarne ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR

P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Data opr. Kosztorysu: 24.08.2009 r P R Z E D M I A R R O B Ó T W UKŁADZIE KNR Nazwa obiektu: Utworzenie pracowni tkackiej z elementami folkloru obrzędowego w świetlicy wiejskiej. Lokalizacja obiektu: 21-542

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie instalacji budowlanych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r

Przedmiar robót. mgr inz. Monika Machniewska mgr inż. Adam Wróbel. Koszalin r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45332000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45332000-3 Budowa Budynek żłobka "KRASNAL" dz. nr 226/2 obręb 12, Kołobrzeg ul. Bogusława X 18, 78-100 Kołobrzeg Inwestor Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Rupik DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Monika Rupik DATA OPRACOWANIA : styczeń 2017 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Ludwika Zamenhofa 40-46 w Zielonej Górze ADRES INWESTYCJI : ul. Ludwika Zamenhofa 40-46

Bardziej szczegółowo

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR :

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR : ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz 0-987 Warszawa; ul. Syta 8 B 5/9 NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 57 w K-6077 ADRES INWESTYCJI : 00-909 WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY C INWESTOR : BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN 04-333 Warszawa, ul.serocka 28/20 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową. rur z PVC o śr. 110 mm

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową. rur z PVC o śr. 110 mm Lp. 1 d.1 2 d.1 3 d.1 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.2 9 d.2 10 d.2 11 d.2 12 d.2 Podst Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Deontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT POZNAŃ Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoriów oraz obiektów uzytecznosci publicznej Budowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zaontowanie rury ochronnej, - zaontowanie czyszczaka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Dąbrowskiego 151-155 / Miła 1/ Botaniczna 2 Obiekt : Budynek mieszkalny Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Przedmiar robót Obiekt WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - ul.łukaszewicza 35 a, b, c POZNAŃ Obiekt : Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej i zimnej wody wraz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADÓW wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.o.

KOSZTORYS NAKŁADÓW wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.o. PROJEKTOWANIE I NADZORY -------------------------------------------------------------- KOSZTORYS NAKŁADÓW wewnętrzna instalacja wod.-kan. i c.o. OBIEKT: Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ............ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Jaworzno, ul.zawiszy Czarnego 4 INWESTOR : Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ADRES INWESTORA : Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Roboty sanitarne - Szalet Miejski Adres inwestycji: Zamawiający: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński 03-964 Warszawa Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul. Jugosłowiańska ; 60-0 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień -7 Roboty budowlane 0-0 Roboty instalacyjne w budynkach -7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne Instalacja sanitarne Przedmiar robót Data: 2009-05-20 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Bielasko - Biała ul. Wapienna - Solskiego Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo