PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR : ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "TWÓJ DOM I OGRÓD" ADRES INWESTORA : UL. GOSTYŃSKA 14, ŚREM BRANŻA : instalacje Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE 1 Instalacje sanitarne 1.1 Instalacja wody zinej i ciepłej 1 d.1.1 KNR-W KNR-W 2- d KNZ d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR-W 2- d KNR 2-15 d Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 18,00 18,000 18,000 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych 10 10,000 10,000 Izolacja rurciągów otulinai THERMAFLEX o śr. do 25 i grubości ,000 28,000 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o śr. zewnętrznej ,000 9,000 Próba szczelności instalacji wodociągowych z PP w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 28,00 28,000 28,000 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nieieszkalnych 28,00 28,000 28,000 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. noinalnej ,000 1,000 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. noinalnej ,000 1,000 Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. noinalnej ,000 3,000 Zawory przelotowe kulowe czerpalne o śr. noinalnej ,000 2,000 Zawory przelotowe kulowe spustowe o śr. noinalnej ,000 2,000 Zawór wypływowy uywalkowy ,000 3, Instalacja kanalizacji sanitarnej 13 KNR-W 2- d Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 0,8 i głębokości do 0,8 ze złożenie urobku na odkład (kat. gruntu III) 3 10, ,100 10, KNR-W 2- d Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 i szerokości ; kat. gr. III-IV 3 10, ,100 10, KNR-W 2- d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5,00 5,000 5, KNR-W 2- d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4,00 4,000 4, KNR-W 2- d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8,00 8,000 8, KNR-W 2- d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 5,00 5, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

3 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 5, KNR-W 2- d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych 5,00 5,000 5, KNR-W 2- d Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowy o śr ,000 1, KNR-W 2- d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych 2 2,000 2, KNR-W 2- d Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych podej. 6 podej. 6,000 6, KNR-W 2- d Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych podej. 3 podej. 3,000 3, KNR-W 2- d Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr ,000 2, KNR-W 2- d Muszla ustępowa - KOMPAKT z deską sedesową kpl. 3 kpl. 3,000 3, KNR-W 2- d Uywalki pojedyncze porcelanowe z syfone gruszkowy kpl. 3 kpl. 3,000 3, KNR-W 2- d Pisuarypojedyncze z zawore spłukujący kpl. 1 kpl. 1,000 1, KNR 4-01 d Przebicie otworów w stropach o gr 25 c 1 1,000 1, KNR 4-01 d Zaurowanie przebić w stropach o gr. 25 c 1 1,000 1, KNR 4-01 d Wykucie bruzd pinowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 5,00 5,000 5, KNR 4-01 d Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 5,00 5,000 5, Instalacja wentylacji grawitacyjnej 32 KNR-W 2- d Rurociągi z PCW instalacji wentylacyjnej o śr koinki wywiewne 5 5, KNR-W 2- d KNR 4-01 d Koinki wywiewne dachowe o śr , ,000 5,000 Przebicie otworów w stropach o gr 25 c 5 5,000 5, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

4 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar TABELA robót ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z 1.1 Instalacja wody zinej i ciepłej 1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej 1 Instalacje sanitarne netto VAT Raze brutto Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

5 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE 1 Instalacje sanitarne 1.1 Instalacja wody zinej i ciepłej 1 KNR-W 2-15 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. d zewnętrznej 20 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 18,000 0,255r-g/ 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 PP PN20 1,1/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 kształtki PP PN20 0,58/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 '' 1,43szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0016-g/ 2 KNR-W 2-15 d ,285r-g/ Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nieieszkalnych obiar = 10,000 2* rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 PP PN20 1,08/ 3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 PP PN20 0,66/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 ' 1,25szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,0018-g/ 3 KNZ d ,187r-g/ Izolacja rurciągów otulinai THERMAFLEX o śr. do 25 i grubości 13 obiar = 28,000 2* otuliny izolacyjne do śr. 25 i gr. 9 1,01/ 3* ateriały poocnicze 4* saochód skrzyniowy do 5 t 0,013-g/ r-g 4, , ,4400 szt 25,7400 -g 0,0288 r-g 2, ,8000 6,6000 szt 12,5000 -g 0,0180 r-g 5, ,2800 -g 0, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

6 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4 KNR-W 2-15 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach d z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o śr. zewnętrznej 20 obiar = 9,000 0,289r-g/ 2* kolano PP/GW o śr 20 1/ 3* kształtki PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 2/ 4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 1szt/ 5* ateriały poocnicze 6* środek transportowy 0,001-g/ 5 KNR-W 2-15 d ,0916r-g/ Próba szczelności instalacji wodociągowych z PP w budynkach ieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) obiar = 28,000 2* rury iedziane śr.15 0,02/ 3* zawory przelotowe proste osiężne śr.15 0,002szt/ 4* zawory zwrotne przelotowe osiężne śr.15 0,002szt/ 5* złączki osiężne śr.15 0,006szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0001-g/ 6 KNR-W 2-15 d Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nieieszkalnych obiar = 28,000 r-g 2,6010 9, ,0000 szt 9,0000 -g 0,0090 r-g 2,5648 0,5600 szt 0,0560 szt 0,0560 szt 0,1680 -g 0,0028 0,0556r-g/ 7 KNR-W 2-15 d Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. noinalnej 20 obiar = 1,000 r-g 1,5568 0,237r-g/ 2* zawory kulowy o śr. noinalnej 20 1/ 3* ateriały poocnicze 0,5%(od M) r-g 0,2370 1,0000 % 0, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

7 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* środek transportowy 0,005-g/ 8 KNR-W 2-15 d Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. noinalnej 25 obiar = 1,000 -g 0,0050 0,211r-g/ 2* zawory kulowy o śr. noinalnej 25 1/ 3* ateriały poocnicze 0,5%(od M) 4* środek transportowy 0,007-g/ 9 KNR-W 2-15 d ,213r-g/ Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. noinalnej 15 obiar = 3,000 2* Zawory przelotowe kulowe kątowe o śr. noinalnej 15 1/ 3* ateriały poocnicze 0,5%(od M) 4* środek transportowy 0,003-g/ 10 KNR-W 2-15 d ,213r-g/ Zawory przelotowe kulowe czerpalne o śr. noinalnej 15 obiar = 2,000 2* Zawory przelotowe kulowe czerpalne o śr. noinalnej 15 1/ 3* ateriały poocnicze 0,5%(od M) 4* środek transportowy 0,003-g/ 11 KNR-W 2-15 d ,213r-g/ Zawory przelotowe kulowe spustowe o śr. noinalnej 15 obiar = 2,000 r-g 0,2110 1,0000 % 0,5000 -g 0,0070 r-g 0,6390 3,0000 % 0,5000 -g 0,0090 r-g 0,4260 2,0000 % 0,5000 -g 0,0060 r-g 0, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

8 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* Zawory przelotowe kulowe spustowe o śr. noinalnej 2, / 3* ateriały poocnicze % 0,5000 0,5%(od M) 4* środek transportowy 0,003-g/ 12 KNR 2-15 d Zawór wypływowy uywalkowy 15 obiar = 3,000 1*0,955=0,955r-g/ 2* zawór wypływowy uywalkowy fi 15 1szt/ 3* przyłącze elastyczne do aratury dł. 200 śr. 15 z tworzywa 2/ 4* ateriały poocnicze 0,9%(od M) 5* saochód dostawczy 0.9 t 0,01-g/ -g 0,0060 r-g 2,8650 szt 3,0000 6,0000 % 0,9000 -g 0,0300 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Instalacja wody zinej i ciepłej Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

9 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 13 KNR-W 2-01 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości 3 d dna do 0,8 i głębokości do 0,8 ze złożenie urobku na odkład (kat. gruntu III) obiar = 10,100 3 r-g 23,2300 2,3r-g/ 3 14 d.1.2 KNR-W Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 i szerokości ; kat. gr. III-IV obiar = 10,100 3 r-g 12,3220 1,22r-g/ 3 15 d.1.2 KNR-W Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych obiar = 5, ,161r-g/ 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 1,01/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 0,62/ 4* ateriały poocnicze r-g 0,8050 5,0500 3,1000 5* środek transportowy 0,0035-g/ 16 KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych obiar = 4,000 -g 0,0175 0,253r-g/ 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr ,96/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,52szt/ 4* ateriały poocnicze r-g 1,0120 3,8400 szt 2,0800 5* środek transportowy 0,0099-g/ 17 KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych obiar = 8,000 -g 0,0396 0,313r-g/ r-g 2, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

10 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr ,4400 0,93/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,6000 0,45/ 4* ateriały poocnicze 5* środek transportowy 0,02-g/ 18 KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych obiar = 5,000 -g 0,1600 0,177r-g/ 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 1,04/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 0,36/ 4* rury PCV przepustowe o śr. 50 0,14/ 5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 1/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0056-g/ 19 KNR-W 2-15 d ,267r-g/ Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach nieieszkalnych o połączeniach wciskowych obiar = 5,000 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr ,93/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,6szt/ 4* rury PCV przepustowe o śr ,12/ 5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr ,8szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0172-g/ 20 KNR-W 2-15 d ,34r-g/ Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowy o śr. 110 obiar = 1,000 r-g 0,8850 5,2000 1,8000 0,7000 5,0000 -g 0,0280 r-g 1,3350 4,6500 szt 3,0000 0,6000 szt 4,0000 -g 0,0860 r-g 0, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

11 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 szt 1,0000 1szt/ 3* ateriały poocnicze 4* środek transportowy 0,03-g/ 21 KNR-W 2-15 d ,38r-g/ Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych obiar = 2,000 2* czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr / 3* ateriały poocnicze 1%(od M) 22 KNR-W 2-15 d ,561r-g/podej. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych obiar = 6,000 podej. 2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 3,1/podej. 3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 1/podej. 4* ateriały poocnicze -g 0,0300 r-g 0,7600 2,0000 % 1,0000 r-g 3, ,6000 6,0000 5* środek transportowy 0,004-g/podej. 23 KNR-W 2-15 d Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych obiar = 3,000 podej. -g 0,0240 podej. podej. 1,27r-g/podej. 2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,1szt/podej. 3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr szt/podej. 4* ateriały poocnicze 5* środek transportowy 0,018-g/podej. 24 KNR-W 2-15 d ,52r-g/ Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 obiar = 2,000 r-g 3,8100 szt 9,3000 szt 3,0000 -g 0,0540 r-g 1, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

12 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 2, / 3* ateriały poocnicze % 1,0000 1%(od M) 4* środek transportowy 0,02-g/ 25 KNR-W 2-15 d Muszla ustępowa - KOMPAKT z deską sedesową obiar = 3,000 kpl. -g 0,0400 kpl. 3,1r-g/kpl. 2* Urządzenie sanit. KOMPAKT z deską sedesową 1szt/kpl. 3* sedesy z tworzywa sztucznego 1szt/kpl. 4* ateriały poocnicze 1%(od M) 5* środek transportowy 0,11-g/kpl. 26 KNR-W 2-15 d ,95r-g/kpl. Uywalki pojedyncze porcelanowe z syfone gruszkowy obiar = 3,000 kpl. 2* Uywalka prostokątna lub trapezowa porcel. z półpostuente 1szt/kpl. 3* wsporniki do uywalek 1/kpl. 4* syfony uywalkowe z tworzywa sztucznego ze spuste 1/kpl. 5* ateriały poocnicze 1%(od M) 6* środek transportowy 0,14-g/kpl. 27 KNR-W 2-15 d ,82r-g/kpl. Pisuarypojedyncze z zawore spłukujący obiar = 1,000 kpl. 2* Pisuar porcelanowy biały 1szt/kpl. 3* zawory spłukujące do pisuarów 1/kpl. 4* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego 1/kpl. 5* złączki spłukujące do pisuarów 1/kpl. 6* ateriały poocnicze 1%(od M) r-g 9,3000 szt 3,0000 szt 3,0000 % 1,0000 -g 0,3300 kpl. r-g 5,8500 szt 3,0000 3,0000 3,0000 % 1,0000 -g 0,4200 kpl. r-g 1,8200 szt 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 % 1, Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

13 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 7* środek transportowy 0,06-g/kpl. 28 d.1.2 KNR ,5r-g/ 29 d.1.2 KNR ,63r-g/ Przebicie otworów w stropach o gr 25 c obiar = 1,000 Zaurowanie przebić w stropach o gr. 25 c obiar = 1,000 2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5c - kl.15 3szt/ 3* ceent portlandzki 35 bez dodatków' 0,0012t/ 4* wapno suchogaszone'' 0,00067t/ 5* piasek 0,006 3 / 6* woda z rurociągu 0,003 3 / 7* ateriały poocnicze 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01-g/ 9* wyciąg 0,03-g/ 30 KNR 4-01 d ,5r-g/ 31 KNR 4-01 d ,63r-g/ Wykucie bruzd pinowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej obiar = 5,000 Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. obiar = 5,000 2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5c - kl.15 3szt/ 3* ceent portlandzki 35 bez dodatków' 0,0012t/ 4* wapno suchogaszone'' 0,00067t/ 5* piasek 0,006 3 / 6* woda z rurociągu 0,003 3 / 7* ateriały poocnicze -g 0,0600 r-g 0,5000 r-g 0,6300 szt 3,0000 t 0,0012 t 0, , ,0030 -g 0,0100 -g 0,0300 r-g 2,5000 r-g 3,1500 szt 15,0000 t 0,0060 t 0, , , Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

14 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 8* betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01-g/ 9* wyciąg 0,03-g/ -g 0,0500 -g 0,1500 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Instalacja kanalizacji sanitarnej Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

15 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1.3 Instalacja wentylacji grawitacyjnej 32 d.1.3 KNR-W Rurociągi z PCW instalacji wentylacyjnej o śr koinki wywiewne obiar = 5,000 0,267r-g/ 2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr ,93/ 3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr ,6szt/ 4* rury PCV przepustowe o śr ,12/ 5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr ,8szt/ 6* ateriały poocnicze 7* środek transportowy 0,0172-g/ 33 d.1.3 KNR-W ,34r-g/ Koinki wywiewne dachowe o śr. 110 obiar = 5,000 2* Koinki wywiewne dachowe o śr szt/ 3* ateriały poocnicze 4* środek transportowy 0,03-g/ 34 d.1.3 KNR ,5r-g/ Przebicie otworów w stropach o gr 25 c obiar = 5,000 r-g 1,3350 4,6500 szt 3,0000 0,6000 szt 4,0000 -g 0,0860 r-g 1,7000 szt 5,0000 -g 0,1500 r-g 2,5000 PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Instalacja wentylacji grawitacyjnej Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

16 reont toalety nad jeziore_sanitarne_przediar robót PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] Instalacje sanitarne Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 7907

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO I SALI LEKCYJNEJ NA SANITARIATY DLA CHŁOP- CÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI : AL. KRASIŃSKIEGO 1 LESZNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 125 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Hydraulika i roboty sanitarne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI WOD - KAN. W POMIESZCZENIU PRALNI NA POZIOMIE 100

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) I-ART MGR INŻ. ARCH. ROMAN INYDORCZYK 41-902 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 59 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST

Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Adaptacja budynku gospodarczego na biurowiec ślepy. KST Lp. Podstawa Opis j Nakłady 1 KNR 0-35 0102-03 Rurociągi iedziane o śr. zewn. i gr. ścianki 15x1 w rurze osłonowej z rozdzielaczai z kapilarny połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH ZALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEZŁÓW SANITARNYCH INSTALACJA WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR.174 i JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI UL.GAŁCZYNSKIEGO NR.6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA wod - kan ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. Legionów 29 10 INWESTOR : AZK ŁÓDŹ ŚRÓDMIESCIE ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kościuszki 47 BRANŻA : instalacje sanitarne KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17

Załącznik nr 8 B ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY PRZEDMIAR SZCZECIN AL PIASTÓW 17 Załącznik nr 8 B NAZWA INWESTYCJI : REMINT SAL NR 2,132 ROBOTY SANITARNE- WTiICH ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ TECHNOLOGII i IŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Pawilon przy kąpielisku otwarty w Centru Sportowo - Rekreacyjny

Bardziej szczegółowo

m szt. szt. szt.

m szt. szt. szt. Szpital Powiatowy w Brzesku 1 KNNR-W 3 3 0309-02 1) bruzd w ścianach z cegły na zaprawie ceentowej obiar = 0.2*0.2*32.0 = 1.280 3 147r-g/ 3 r-g 188.1600 szt 266.2400 3 0.3840 2* cegła budowlana 208szt/

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zakres robót instalacji kanalizacji sanitarnej obejuje: - ontaŝ rur kanalizacji sanitarnej z PCV w wykopach oraz na ścianach z zaontowanie rury ochronnej, - zaontowanie czyszczaka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wodociągowej wraz z zaworai pod pionowyi ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie ul. Ks. Waculika 13 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. Waculika 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32

PRZEDMIAR. Rurociągi miedziane i kształtki o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. 32 m 32 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Ujkowice - Reiza OSP - instalacje wod-kan i c.w.u. 1 INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE 1.1 KNRW 2-15 0114-03 Rurociągi iedziane i kałtki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku Zespolu Szkól Elektroniczno - Telekounikacyjnych ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Killinskiego, obręb: Zatorze, ark. apy 4: nr ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Pawilony handlowe na targowisku iejski nr w Pile - Instalacje sanitarne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : 64-90 Piła, ul. Rynkowa 4 nr działki 04/ INWESTOR : TARPIL Sp.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr.

PRZEDMIAR. Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE/RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm. Zawór kulowy podejścia do armatury śr. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Adaptacja poddasza budynku KP PSP - wewn. instalacja wz, wc - etap II 1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 1 d.1 0112-01 2 d.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Opitek DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Do Studenta ARKONA w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 61 INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE ADRES INWESTORA : AL. PIASTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2016r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola - reont poieszczeń ADRES INWESTYCJI : 78-650 Mirosławiec, ul. Zakowa dz. nr 466 INWESTOR : Saorządowe Przedszkole "Słoneczko" ADRES INWESTORA : 78-650

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY

Poczta Polska SA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Figiński DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń Stawka roboczogodziny : NARZUTY Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont i przebudowa poieszczeń UP Pszczyna ADRES INWESTYCJI : 43-200 Pszczyna, ul.batorego 1 INWESTOR : Poczta Polska SA Centru Infrastruktury Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka

PRZEDMIAR ROBÓT. MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, Grabówka MProjekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. ul. Szczęśliwa 7, 15-523 Grabówka ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Reizy OSP o Świetlicę Wiejską z zaplecze socjalno-sanitarny i garaże ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE I SIECI ZEWNĘTRZNE 1 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE (WOD-KAN, CO, CW) - ST 1,2,3,5,6,7,9,10 1.1 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA

PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA PRZEDMIAR ROBÓT-BRANśA SANITARNA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO /INTERNATU/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr 2 w piwnicy w budynku główny Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN WOLA Józefa Bea 70 Adres inwestycji : Krochalna 30 6 i 7 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adres inwestora : Warszawa, ul.bea 70 BranŜa : Sanitarna Sporządził : inŝ.arkadiusz Reguła Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji kanalizacyjnej ADRES INWESTYCJI : 99-400 Łowicz,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WOD - KAN, CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA kod CPV 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7 NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO - MAGAZYNOWY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w OSTROŁĘCE

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śubrów 1 71-834 Szczecin, ul. śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przediar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019

DATA OPRACOWANIA : Luty Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Luty 2019 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont kuchni w Hotelu*** NAT "Jarosławiec" ADRES INWESTYCJI : 76-17 Jarosławiec ul. Uzdrowiskowa 11 INWESTOR : Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy 01-225 Warszawa ul. Bea 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 45232460-4 Roboty sanitarne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ DOBROWOLSKI DATA OPRACOWANIA : Styczeń. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY SZCZECIN AL PIASTÓW 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów kanalizacyjnych oraz wodnych. ADRES INWESTYCJI : Szczecin wydział WBiA INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego DIR-WAT 00-908 Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Brzeg ul 6 Lutego ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka ul Sielska 57 PRZEDMIAR ROBÓT

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka ul Sielska 57 PRZEDMIAR ROBÓT PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka ul Sielska 57 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE. ADRES INWESTYCJI : Kościan ul. Szpitalna 7

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE. ADRES INWESTYCJI : Kościan ul. Szpitalna 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : APTEKA SZPITALNA W SZPITALU W KOŚCIANIE ADRES INWESTYCJI : 64-00 Kościan ul. Szpitalna 7 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS BUDOWLANY. DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul.sienkiewicza 13A KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan - piony i podejścia odpływowe ADRES INWESTYCJI : Płock ul. Jachowicza 44 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała

PRZEDMIAR. P.P.-W. DEEM Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane gr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe gr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-0 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 4B NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienek - INSTALACJE SANITARNE - piętro budynku ADRES INWESTYCJI : 44-0 Jastrzebie-Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMU- NALNYCH -REJON 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Nazwa inwestycji: : REMONT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN Adinistracja KOŁO Warszawa ul. Ciołka 33 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana urządzeń sanitarnych ADRES INWESTYCJI : Wolska 115 1 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia Projektowa REV 73-110 Stargard Szczeciński PRZEDMIARY ROBÓT I SPECYFIKACJE TECHNICZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pionów wod-kan. i poziomów wodnych w piwnicy. ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion m 1, 4, 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pionów wod-kan. i pozioów wodnych w piwnicy ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Wojciech 3 pion 1, 4, 7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Poznań ul. Św.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Przedmiar. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Partyka DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Przediar NAZWA INWESTYCJI : Instalacje c.o. w budynku łącznika Szkoły i Sali Ginastycznej ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda, ul. Mickiewicza INWESTOR : Urząd Miejski w Czarnej Wodzie ADRES INWESTORA : Czarna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - Remont budynku nr 62 w kompleksie nr 0044 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie

PRZEDMIAR - Remont budynku nr 62 w kompleksie nr 0044 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie "AMA" 05-800 Pruszków ul. Czerwonych Maków 5 - Reont budynku nr 6 w kopleksie nr 00 przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. : mgr inŝ. Sebastian Durda (Sanitarna). : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV Kwartał 2015 NARZUTY. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku nr 4 do przepisów higieniczno- sanitarnych, zlokalizowanego na terenie Akadeii Obrony Narodowej, działka ew. nr 2/88 obręb -2-28. Instalacja wod-kan ETAP

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : MONTAś SYSTEMOWEGO WKŁADU KOMINOWEGO UL DĄBRÓWKI ADRES INWESTYCJI : UL. Dąbrówki, INWESTOR : ZBiLK SZCZECIN ADRES INWESTORA : SZ-N UL KOŚCIELNNA 12 BRANśA : SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c Łódź, ul. Nowa 29/31

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektowe Budownictwa PARTNER s.c Łódź, ul. Nowa 29/31 Biuro Projektowe Budownictwa "PARTNER" s.c. 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRU- SZYNIE - BUDYNEK ODZIAŁU ZEROWEGO - INSTALACJE WOD-KAN KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4521150-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : M Lewandowski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki nr1 w piwnicy w budynku główny Dou Poocy Społecznej w Gdańsku ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Starogardzka 20 INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Agata Tyszczak Przemyśl ul. Słowackiego 6/1 Biuro Projektowe Agata Tyszczak 37-700 Przeyśl ul. Słowackiego 6/ PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i reont krytej pływalni w Przeyslu ADRES INWESTYCJI : 37-700 Przeysl ul. - Stycznia 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd 11-100 Lidzbark Wariński, ul. Bartoszycka 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk Usługi Projektowe gr inż. Krzysztof Pilarczyk 10-511 Olsztyn ul. Koprenika 1/20 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty Pośrednie [KP]... % R, S Zysk [Z]... % R+KP(R), S+KP(S) Podatek VAT [V]... % R+KP(R)+Z(R), M, S+KP(S)+Z(S) Gina Ochotnica Dolna osiedle Dłubacze 160; 34-452 Ochotnica Dolna KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : "Utworzenie lokali socjalnych w raach rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej" - INS- TALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa budynku "Dou Ludowego" w Psarach ADRES INWESTYCJI : Psary dz. nr 63/ 63-405 Sieroszewice INWESTOR : Gina Sieroszewice ADRES INWESTORA : Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87 A3 Studio Projektowe Architektury 59-300 Lubin, ul. Małoicka 87 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU NR3 MPWiK W LUBINIE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ul. Mariacka 25, Szczecin Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

ul. Mariacka 25, Szczecin Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ZBiLK ul. Mariacka 25, Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozdział przyłącza wodociągowego w budynku frontowy dla budynku oficyny ADRES INWESTYCJI : Pocztowa 41 INWESTOR : ZBiLK Szczecin ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR

DOMAR Budownictwo Architektura ul. Strumykowa 30, Ostrów Wielkopolski PRZEDMIAR DOMAR Budownictwo Architektura ul. Struykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski NAZWA INWESTYCJI : Budowy Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego - Socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. SST poz 1.3 10 m 10.000 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby Centru Poocy Społecznej Dzielnicy Śródieście ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Twarda 1 INWESTOR : Centru Poocy Społecznej dla Dzielnicy Śródieście

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 00- Roboty instalacyjne hydrauliczne 00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 00-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane G-M Michał Szyanowski Woryty 101 11-036 Gietrzwałd Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2

PRZEDMIAR. VENTRA Sp. z o.o. 90-742 Łódź, ul.lipowa 2 VENTRA Sp. z o.o. 90-74 Łódź, ul.lipowa NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA CZĘŚCI ODDZIAŁU IOM W CELU POWIĘKSZENIA SALI ŁÓŻKOWEJ I WYDZIELE- NIA IZOLATKI w szpitalu Poddębickiego Centru Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 260/2017

KOSZTORYS OFERTOWY 260/2017 RAMB Sp. z o.o. Piaski 2 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 106 OFERTOWY 260/2017 NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja, wod-kan i c.o. w budynku BUE poz. +12.00 ADRES INWESTYCJI : Budynek Główny - BUE INWESTOR : PGE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42 A3Creative Desing 03-187 Warszawa ul. Pancerna 10/42 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO R3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA ADRES INWESTYCJI : SŁAWOMIRA 13-14/37 INWESTOR : ZBiLK REJON R3 ADRES INWESTORA : SZCZECIN UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3 BRANśA : SANITARNA Ogółe wartość

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Karolak DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Dickensa 25 INWESTOR : Do Poocy Społecznej dla Kobatantów ADRES INWESTORA : ul. Dickensa 25 Warszawa BRANśA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA ADAMCZYK DATA OPRACOWANIA : 04/2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA ADAMCZYK DATA OPRACOWANIA : 04/2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m m RAZEM KNR Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom.

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m m RAZEM KNR Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1ST 4.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.- KOD CPV- 45255600-5 - KŁADZENIE RUR KANALIZACYJNYCH. 1KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - SOCJALNE ADRES INWESTYCJI : UL.JAGIEŁŁY 2125 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> KOSZTORYS NAKŁADCZY

<<adres firmy opracowującej kosztorys>> KOSZTORYS NAKŁADCZY Grażyna Pustelnik KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiar

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiar KOSZTORYS ŚLEPY- przediar NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OBIEKTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ-Insalacja wod-kan w budynku DPS ADRES INWESTYCJI : Glinik Dolny INWESTOR : POWIAT STRZYśOWSKI ADRES INWESTORA : StrzyŜów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z o.o. ul. Ostrowska 338; 61-312 Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WREZSIEN Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WREZSIEN Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : OŚRODEK ZDROWIA + STACJA "CARITAS" INSTALACJE SANITARNE ADRES INWESTYCJI : GMINA ŁUBNIANY OBRĘB ŁUBNIANY K.M. 2 DZ. NR 376/6 UL. OPOLSKA INWESTOR : URZAD GMINY ŁUBNIANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SNIiR Lublin, ul. Akademicka 13

PRZEDMIAR. SNIiR Lublin, ul. Akademicka 13 SNIiR 20-950 Lublin, ul. Akadeicka 13 NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Hurtownia kwiatów z kwiaciarnią i szklarnią ekspozycyjną - wewnętrzna instalacja wod - kan.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Hurtownia kwiatów z kwiaciarnią i szklarnią ekspozycyjną - wewnętrzna instalacja wod - kan. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Hurtownia kwiatów z kwiaciarnią i szklarnią ekspozycyjną - wewnętrzna instalacja wod - kan. 1 Kanalizacja sanitarna 1 d.1 KNR 2-01 0310-01 2 KNR 2-01 d.1 0320-01

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa "PIK" s.c śory, ul. Szeroka 24

Pracownia Projektowa PIK s.c śory, ul. Szeroka 24 Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 śory, ul. Szeroka 24 NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wod-kan - Budynek A ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/EL/14

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/EL/14 PRZEDMIAR ROBÓT NR 2/EL/14 NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ADRES INWESTYCJI : 44-100 GLIWICE, UL. JEDNOŚCI 35 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE,

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45332200-5 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł ADRES INWESTYCJI : UL. LIBELTA 56 GNIEZNO KOSZTORYS NAKŁADCZY Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 4533300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT LOKALU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV:45331100-7 ADRES INWESTYCJI : KONSTANTYNÓW ŁODZKI ul. KOŚCIUSZKI nr 1 INWESTOR : GMINA KONSTANTYNÓW

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonawczy. m połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2*5 m 10.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wykonawczy. m połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2*5 m 10. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW 1 Instalacja wody zinej oraz ciepłej w budynku 1 KNR-W 2-15 d.1 0105-01 2 KNR 2-15 d.1 0103-02 3 KNR 2-16 d.1 0501-01 4 KNR 2-16 d.1 0501-01 5 KNR INSTAL d.1 0106-01 6 KNR 0-31 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - instalacja wod-kan

PRZEDMIAR - instalacja wod-kan - instalacja wod-kan Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo