Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW"

Transkrypt

1 Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Web Mining. Wykład 3. Rok akademicki 2009/ Zakres badao web miningowych Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników, analiza struktury serwisów internetowych. 2 1

2 Dlaczego warto przeprowadzad badania użytkowników serwisów WWW? Przeciętny miesięczny czas spędzony w sieci przez polskiego użytkownika: styczeo 2006: 28 godzin 23 minuty, styczeo 2008: 45 godzin 33 minuty. Źródło: Dominik Kaznowski, Nowy marketing, Communications, 2008 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 Polski rynek e-commerce Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 4 2

3 Polscy e-klienci Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5 Profil klienta e-commerce Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 6 3

4 Klasyfikacja metod badania zachowao użytkowników ze względu na sposób gromadzenia danych o użytkownikach Ze względu na miejsce gromadzenia danych o użytkownikach ze względu na cel analizy. 7 Sposób gromadzenia danych Klasyfikacja ze względu na sposób gromadzenia danych: modele tworzone przy aktywnym udziale użytkowników podstawowym źródłem danych są informacje uzyskane od użytkowników i będące odpowiedziami na zadane pytania (ankiety, formularze, kupony, dane adresowe i in.) modele tworzone przy pasywnym udziale użytkowników podstawowym źródłem danych są informacje opisujące sposób korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego 8 4

5 Ankiety dotyczące aktywności internautów 9 Dziennik serwera główne źródło informacji w podejściu pasywnym Dane obrazujące przebieg sesji HTTP - zapisy w dzienniku systemu :00: GET /universe/data/index.htm Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5; +Windows+98) Problemy: identyfikowany jest komputer, a nie użytkownik, trudności w identyfikacji robotów sieciowych problemy z identyfikacją przy stosowaniu dynamicznego przydziału numerów IP, wpływ serwerów pośredniczących. 10 5

6 Bazy danych o użytkownikach przechowywane po stronie serwera w celu identyfikacji użytkownika konieczne logowanie! 11 Miejsce gromadzenia danych Klasyfikacja ze względu na miejsce gromadzenia danych stanowiących podstawę do ich konstrukcji komputery użytkowników, odwiedzane serwisy firm internetowych, serwery pośredniczące (proxy), ośrodki gromadzenia i analizy danych. 12 6

7 Cel stosowania metod analizy aktywności użytkowników. Klasyfikacja ze względu na cel ich stosowania Badanie klienta Profil klienta Cechy demograficzne Zainteresowania Cykl życia klienta Geolokalizacja Sposób nawigacji w serwisie Funkcjonowanie serwisu Jakośd serwisu Skutecznośd i efektywnośd Rozliczanie kosztów Bezpieczeostwo systemu Systemy wykrywania włamao 13 Określenie cech demograficznych użytkownika Czy użytkownik jest kobietą? 35% 73% 65% 52% Wyniki badań panelowych Historia aktywności użytkownika 69% Wyniki badań panelowych Prawdopodobieostwo poprawnej identyfikacji płci w rzeczywistych serwisach kształtuje się na poziomie 95% (DoubleClick) 14 7

8 Badanie aktywności klientów Podstawowy problem identyfikacja użytkownika W wielu przypadkach identyfikowany jest komputer, a nie jego użytkownik dynamiczne przydzielanie IP, serwery pośredniczące, użytkowanie adresów prywatnych IP. 15 Identyfikacja poprzez pliki cookies pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez serwer WWW na komputerze użytkownika (przechowują informacje o aktywności użytkowników). Problemy: nie wszyscy użytkownicy wyrażają zgodę na zapisywanie plików cookies (chęd ochrony prywatności) użytkownik korzystający z kilku komputerów nie jest prawidłowo rozpoznawany, 16 8

9 Zapis danych po stronie serwera informacje przechowywane są w bazie danych po stronie serwera możliwośd realizacji połączeo z różnych komputerów koniecznośd identyfikacji użytkowników (poprzez logowanie) 17 Cele badania klientów systemy rekomendujące, systemy wspomagające kampanie marketingowe (dostosowanie reklam do zainteresowao użytkowników) geolokalizacja modelowanie sposobu poruszania się klienta w serwisie oszacowanie wartości klientów, oszacowanie prawdopodobieostwa pozostania lub utraty klienta, 18 9

10 Systemy rekomendujące Systemy rekomendujące systemy pozwalające na prognozowanie preferencji użytkownika poprzez analizę preferencji innych użytkowników (podobnych do danego) BAZA DANYCH dane o użytkownikach podobnych do bieżącego PROGNOZA BAZA DANYCH dane o użytkownikach podobnych do bieżącego MODEL PROGNOZA Klasyfikacja systemów rekomendujących ze względu na sposób wyrażania preferencji użytkownika systemy oparte na opiniach wyrażonych w sposób jawny, systemy oparte na opiniach wyrażanych w sposób niejawny (jest ona szacowana na podstawie aktywności użytkowników /przeglądanych stron/) 20 10

11 Systemy ad serwerowe Funkcje ad serwera: dostarczanie reklam prezentowanych w serwisach WWW, monitorowanie przebiegu akcji promocyjnej (ewidencjonowanie stron oglądanych przez użytkowników i prezentowanych reklam oraz sposobu reakcji na reklamy), profilowanie przekazu reklamowego (w zależności od czasu, profilu użytkownika /cookies, dane z ankiet/, numeru IP, systemu operacyjnego, sposobu zachowania się użytkownika. zawartości strony /kontekstowe/), generowanie raportów

12 Rodzaje targetowania targetowanie behawioralne kierowanie reklam na podstawie danych dotyczących wcześniejszej aktywności użytkownika wcześniejsza aktywnośd użytkownika może byd analizowana w obrębie komputera użytkownika (konieczne zainstalowanie programu śledzącego działalnośd użytkownika), portalu sieci reklamowej reklama nie musi mied związku tematycznego z zawartością strony targetowanie kontekstowe dostosowanie reklam do zawartości strony (przykładem mogą byd reklamy w wyszukiwarkach Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 23 Modele geolokalizacyjne Celem stosowania modeli geolokalizacyjnych jest określenie miejsca pobytu użytkownika systemu (klienta firmy) Źródła danych: bazy danych z rejestrami numerów IP, informacja o topologii sieci, specjalizowane usługi sieciowe (ping, traceroute, dns), analiza adresów domenowych (np

13 Zastosowania modeli geolokalizacyjnych identyfikacja preferencji użytkowników związanych z miejscem zamieszkania, koordynacja akcji promocyjnych przeprowadzanych drogą internetową z innymi działaniami przeprowadzanymi na danym obszarze, identyfikacja klientów pochodzących z obszarów o podwyższonym ryzyku biznesowym, dostosowanie się do przepisów prawnych obowiązujących na obszarze, z którego pochodzi użytkownik serwisu, dostosowanie się do kulturowych i językowych preferencji użytkownika, określenie strefy czasowej w obszarze przebywania użytkownika. 25 Modelowanie sposobu korzystania z serwisu Źródła danych: pliki dzienników serwerów WWW (numer IP komputera klienta, data i czas pobrania elementu, nazwa pobieranego pliku), programy śledzące aktywnośd użytkowników instalowane na ich komputerach. Najpopularniejsze typy modeli: modele asocjacyjne, modele Markowa

14 ... Zastosowania: możliwośd dostosowania zawartości serwisu do rozpoznanego profilu użytkownika, analiza struktury serwisu z punktu widzenia jej dostosowania do potrzeb użytkownika, systemy rekomendujące, pobieranie z wyprzedzeniem (prefetching) elementów serwisu w celu skrócenia czasu dostępu do żądanego elementu. 27 Modelowanie funkcjonowania serwisu Rodzaje stosowanych modeli: modelowanie jakości serwisu (dostępnośd serwisu, dostępnośd usług serwisu, wydajnośd, aktualnośd, integralnośd, popularnośd), modele służące ocenie skuteczności i efektywności serwisów i kampanii promocyjnych, modele służące rozliczeniu kosztów kampanii promocyjnych

15 Ocena popularności serwisów Podstawowe mierniki: liczba wizyt w serwisie, liczba użytkowników, liczba nowych użytkowników, liczba powracających użytkowników, przeciętna szybkośd poruszania się po serwisie, przeciętna częstotliwośd odwiedzin. 29 Ocena skuteczności i efektywności działao promocyjnych CTR click through ratio liczba kliknięd w reklamę w stosunku do liczby wyemitowanych odsłon (wskaźnik ten waha się zwykle w granicach od 1 do 2%) przeciętny koszt pozyskania klienta (odwiedzającego serwis, rejestrującego się w serwisie, dokonującego transakcji), odsetek użytkowników, którzy zdecydowali się na dokonanie określonej akcji (wśród wszystkich / nowych / powracających odwiedzających), odsetek użytkowników, którzy rozpoczęli realizację transakcji, ale zrezygnowali z jej zakooczenia, odsetek odchodzących użytkowników, przeciętna liczba kliknięd prowadzących do wykonania określonej akcji

16 Systemy wykrywania włamao Metody wykrywania włamao: analiza plików dzienników, porównywanie ruchu sieciowego z wzorcami ataków, konstruowanie profili normalnego zachowania się użytkowników i wykrywanie zachowao niezgodnych ze wzorcami. 31 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 32 16

17 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 33 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 34 17

18 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 35 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 36 18

19 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 37 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 38 19

20 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 39 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 40 20

21 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 41 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 42 21

22 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 43 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 44 22

23 Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 45 Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 46 23

24 Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 47 Reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords Modele płatności CPM za tysiąc wyświetleo reklamy CPC za kliknięcie na reklamie Warunki wyświetlenia reklamy słowa kluczowe wpisane w wyszukiwarce język lokalizacja użytkownika budżet na reklamę Podręcznik: Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 48 24

25 Reklamy Google na innych stronach Google AdSense Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 49 Reklamy Google na innych stronach Google AdSense Sposób funkcjonowania: Zgłoszenie strony Akceptacja przez Google Zdefiniowanie sposobu wyświetlania reklamy (kolor, wielkośd, blokada reklam konkurencji,...) poprzez umieszczenie fragmentu kodu HTML w kodzie strony Dobór reklam przez Google (dopasowanie do zawartości strony, języka,...) Zasady płatności właściciel strony otrzymuje nie mniej niż 1 centa za kliknięcie na reklamie (wypłata co miesiąc po zgromadzeniu 100 USD) Paweł Lula, Katedra Systemów Obliczeniowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 50 25

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych

2011-05-23. Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW. Zakres badao web miningowych Zakres badao web miningowych Analiza zachowao użytkowników serwisów WWW Podstawowe problemy rozważane na gruncie Web Miningu to: analiza zawartości serwisów internetowych, analiza zachowao użytkowników,

Bardziej szczegółowo

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics

Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics Praca z narzędziami Google AdWords i Google Analytics SŁOWNIK PRZYDATNYCH POJĘĆ I WSKAZÓWEK 1. Interfejs Google AdWords Zarządzanie kampanią AdWords może odbywad się z poziomu interfejsu AdWords dostępnego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

REKLAMA KONTEKSTOWA. Słowa kluczowe: reklama kontekstowa, systemy reklamy kontekstowej.

REKLAMA KONTEKSTOWA. Słowa kluczowe: reklama kontekstowa, systemy reklamy kontekstowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 216 2015 Informatyka i Ekonometria 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Usługi w Internecie Jesień 2014

Usługi w Internecie Jesień 2014 Usługi w Internecie Jesień 2014 Konstrukcja stron Problemy z użytecznością stron - usability http://www.clickz.com/print_article/clickz/column/2113344/key-tips-website-usability Strony w Internecie Twórca

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE

INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE INTERNETOWE BADANIA MARKETINGOWE W I-PRZEDSIĘBIORSTWIE Beata Szkodzin Jadwiga Sobieska-Karpińska Wprowadzenie Współcześni menadżerowie niejednokrotnie stają przed koniecznością podjęcia decyzji marketingowej

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

RTB. Poradnik. Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła IAB Polska PORADNIK RTB dodatek do Media

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła

Poradnik. RTB Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła Poradnik RTB Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej RTB IAB Polska. Zespół redakcyjny: Anna Listopad-Nowocin, Anna Wątła rozdział 1 CO TO JEST RTB? 48 Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie

E-biznes. 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie E-biznes dr Radosław Mącik Wykład i konwersatorium E-biznes wykład i konwersatorium Radosław Mącik, 2011 Slajd 1 1. Wykorzystanie Internetu w biznesie - wprowadzenie 1.1. Model biznesowy i jego efektywnośd

Bardziej szczegółowo

1. Które wykluczające słowo kluczowe NIE jest odpowiednie w przypadku witryny sprzedającej komputery? a. kup b. informacje c. bezpłatne d.

1. Które wykluczające słowo kluczowe NIE jest odpowiednie w przypadku witryny sprzedającej komputery? a. kup b. informacje c. bezpłatne d. 1. Które wykluczające słowo kluczowe NIE jest odpowiednie w przypadku witryny sprzedającej komputery? a. kup b. informacje c. bezpłatne d. definicja 2. Gdzie na koncie AdWords są wyświetlane kredyty za

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21 NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką... 03 Budowanie zaangażowania... 04 Nośniki reklamowe... 06 Pakiety zasięgowe... 07 Kampanie targetowane... 08 Kampanie na Stronie Głównej portalu... 11 Reklama

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski

Przewodnik po Google Analytics Mariusz Gąsiewski Przewodnik po Google Analytics 1 http:// 1. Wstęp... 5 Jak założyć konto Google Analytics?... 7 Tworzenie konta Google Analytics w przypadku posiadania konta Google AdWords... 7 Łączenie konta Google AdWords

Bardziej szczegółowo