WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ"

Transkrypt

1 Deutsche Bank Kod Agenta do rozliczeń: Kod promocji: WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ DANE WNIOSKODAWCY DANE WSPÓŁWNIOSKODAWCY Imiona: Obywatelstwo: Kraj rezydencji podatkowej: Nr identyfikacji podatkowej (kraj rezydencji): Rezydent: Certyfikat nierezydenta: Tak, data obowiązywania certyfikatu do: - - Nie Dokument tożsamości: Seria i numer: Data wydania: Płeć dokumentu tożsamości: - - (dot. Obcokrajowców): M K Data urodzenia PESEL: (dot. Obcokrajowców): - - Miejsce urodzenia: Relacja do Banku: Agent Akcjonariusz Członek Rady Banku (pow. 5%) Nadzorczej Banku Osoba nie powiązana z Bankiem organizacyjnie z pracownikiem na kierowniczym stanowisku z Członkiem RN Banku z Członkiem Zarządu Banku Pośrednik - Członek Zarządu Pracownk / członek na stanowisku kierowniczym organów podmiotu dominującego Pracownik / członek organów podmiotu należącego do gr. kap. DB AG ADRES ZAMELDOWANIA: Imiona: Obywatelstwo: Kraj rezydencji podatkowej: Nr identyfikacji podatkowej (kraj rezydencji): Rezydent: Certyfikat nierezydenta: Tak, data obowiązywania certyfikatu do: - - Nie Dokument tożsamości: Seria i numer: Data wydania: Płeć dokumentu tożsamości: - - (dot. Obcokrajowców): M K Data urodzenia PESEL: (dot. Obcokrajowców): - - Miejsce urodzenia: Relacja do Banku: Agent Akcjonariusz Członek Rady Banku (pow. 5%) Nadzorczej Banku Osoba nie powiązana z Bankiem organizacyjnie z pracownikiem na kierowniczym stanowisku z Członkiem RN Banku z Członkiem Zarządu Banku Pośrednik - Członek Zarządu Pracownk / członek na stanowisku kierowniczym organów podmiotu dominującego Pracownik / członek organów podmiotu należącego do gr. kap. DB AG ADRES ZAMELDOWANIA: ADRES KORESPONDENCYJNY (należy podać, jeżeli jest inny niż zameldowania - na poniższy adres Bank będzie przesyłał korespondencję): ADRES KORESPONDENCYJNY (należy podać, jeżeli jest inny niż zameldowania - na poniższy adres Bank będzie przesyłał korespondencję): Nr telefonu (główny): Nr telefonu (kom): Nr telefonu (główny): Nr telefonu (kom): Nr telefonu (praca): Adres Stan cywilny: Mężatka/Żonaty Panna/Kawaler Wdowa/Wdowiec Separacja Rozwiedziona/Rozwiedziony Rozdzielność majątkowa: Tak Nie Związek partnerski Nazwisko panieńskie matki: własne mieszkanie/dom własne mieszkanie/dom Status zamieszkania: (nieobciążone hipoteką) (obciążone hipoteką) mieszkanie u rodziców wynajem inny Wykształcenie: podstawowe/ niepełne podstawowe zasadnicze zawodowe średnie pomaturalne wyższe niepełne (licencjat/inżynier) wyższe podyplomowe inne Zawód wykonywany: Data początku zatrudnienia: - - Forma zatrudnienia / Źródło dochodu: umowa o pracę na czas określony do - - umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o dzieło / zlecenie działalność gosp. emerytura / renta wynajem nieruchomości kontrakt managerski stażysta Nr telefonu (praca): Adres Stan cywilny: Mężatka/Żonaty Panna/Kawaler Wdowa/Wdowiec Separacja Rozwiedziona/Rozwiedziony Rozdzielność majątkowa: Tak Nie Związek partnerski Nazwisko panieńskie matki: własne mieszkanie/dom własne mieszkanie/dom Status zamieszkania: (nieobciążone hipoteką) (obciążone hipoteką) mieszkanie u rodziców wynajem inny Wykształcenie: podstawowe/ niepełne podstawowe zasadnicze zawodowe średnie pomaturalne wyższe niepełne (licencjat/inżynier) wyższe podyplomowe inne Zawód wykonywany: Data początku zatrudnienia: - - Forma zatrudnienia / Źródło dochodu: umowa o pracę na czas określony do - - umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o dzieło / zlecenie działalność gosp. emerytura / renta wynajem nieruchomości kontrakt managerski stażysta Inne (jakie?): Branża głównego źródła dochodu: Budownictwo / Architektura Consulting Dystrybucja / Logistyka Edukacja / Badania naukowe Finanse / Bankowość / Ubezpieczenia Gastronomia / Hotelarstwo / Turystyka Handel Instytucje rządowe i samorządowe Łączność i telekomunikacja Media / Kultura i sztuka / Rozrywka Medycyna / Ochrona Zdrowia Produkcja Rachunkowość i audyt Inna Posiadane udziały w firmach/ pełnione funkcje w organach firmy: brak danych tak nie POSIADANE UDZIAŁY W FIRMACH Nazwa podmiotu Kraj siedziby REGON Powiązania organizacyjne Udział (procent) 1/4 Inne (jakie?): Branża głównego źródła dochodu: Budownictwo / Architektura Consulting Dystrybucja / Logistyka Edukacja / Badania naukowe Finanse / Bankowość / Ubezpieczenia Gastronomia / Hotelarstwo / Turystyka Handel Instytucje rządowe i samorządowe Łączność i telekomunikacja Media / Kultura i sztuka / Rozrywka Medycyna / Ochrona Zdrowia Produkcja Rachunkowość i audyt Inna Posiadane udziały w firmach/ pełnione funkcje w organach firmy: brak danych tak nie POSIADANE UDZIAŁY W FIRMACH Nazwa podmiotu Kraj siedziby REGON Powiązania organizacyjne Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP: Udział (procent)

2 DANE PRACODAWCY WNIOSKODAWCY Nazwa: DANE PRACODAWCY WSPÓŁWNIOSKODAWCY Nazwa: REGON: NIP: REGON: NIP: Ulica/nr domu/ nr lokalu: Kod pocztowy: - Miejscowość: Telefon do pracy: Firma znana DANE FINANSOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY Ulica/nr domu/ nr lokalu: Kod pocztowy: - Miejscowość: Telefon do pracy: Firma znana DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO WSPÓŁWNIOSKODAWCY Miesięczny dochód netto: Kwota stałych miesięcznych wydatków gospodarstwa: Koszt utrzymania samochodu: Koszty stałe utrzymania nieruchomości: Alimenty: Inne: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Typ produktu Wysokość przyznanego kredytu/ kwota pierwotna Waluta Liczba osób w gospodarstwie domowym uzyskujących dochód: Miesięczny dochód netto: Kwota stałych miesięcznych wydatków gospodarstwa: Koszt utrzymania samochodu: Koszty stałe utrzymania nieruchomości: Alimenty: Inne: Liczba osób w gospodarstwie domowym: TABELA ZOBOWIĄZAŃ WNIOSKODAWCÓW Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW/POŻYCZEK Kwota pozostała do spłaty Rata Data udzielenia Okres kredytowania Nazwa Banku Czy konsolidować (TAK/NIE) Liczba osób w gospodarstwie domowym uzyskujących dochód: Nr rachunku do spłaty Właścicielstwo zobowiązania Relacja* (imię i nazwisko) * 1 - Główny kredytobiorca; 2 - Współkredytobiorca; 3 - Poręczyciel / Gwarant DANE WNIOSKOWANEGO PRODUKTU: KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt gotówkowy: Wnioskowana kwota kredytu Okres kredytowania m-cy(e) Przeznaczenie kredytu: Wydatki bieżące / na życie Zakup sprzętu RTV / AGD Cel edukacyjny: zakup książek, kursy Wakacje Zakup samochodu Spłata innej pożyczki lub zobowiązań Zakup mebli Wydatki świąteczne Remont Inne Nr rachunku Wartość dodatkowej gotówki: do wypłaty dodatkowej gotówki: db Kredyt Standard db Kredyt Premium Promocja, nazwa promocji: Wnioskowane warunki cenowe: Oprocentowanie: Prowizja: Proponowana data pierwszej spłaty: - - Ubezpieczenie spłaty kredytu: AXA Pakiet Życie AXA Pakiet Rozszerzony Europa (WU 1) Europa (WU 2) Europa (WU 3) Ubezpieczenie ALL RISK / NNW: Pakiet W1 Pakiet W2 Pakiet W3 Pakiet W4 Pakiet W5 Pakiet W6 Pakiet W7 Pakiet W8 Pakiet W9 Skąd się Pani/Pan dowiedział(a) o naszej ofercie? Akcje mikro - Targi, imprezy plenerowe etc. Inne Internet Klient z ulicy Odnowienie - Telefon/List z Banku Oferta w Firmie Prasa ogólnopolska Prasa regionalna PREMIUM CLUB Radio Telegazeta Ulotka od hostessy Znajomy (MG) Z polecenia DANE WNIOSKOWANEGO PRODUKTU: KARTA KREDYTOWA Wnioskowana kwota limitu karty Wnioskowany typ karty kredytowej: Pakiety ubezpieczeń/usługi dodatkowe: Gwarancja Spłaty Bezpieczna Karta (dotyczy Kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, Deutsche Bank Premium Club Gold) Assistance (dotyczy Kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, ) Concierge (dotyczy Kart Deutsche Bank Gold, Deutsche Bank Premium Club Gold) Powiadomienia SMS: Tak Nie Imię i nazwisko (forma do umieszczenia na karcie): Wnioskowana kwota limitu karty Wnioskowany typ karty kredytowej: Pakiety ubezpieczeń/usługi dodatkowe: Gwarancja Spłaty Bezpieczna Karta (dotyczy Kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, Deutsche Bank Gold, Deutsche Bank Premium Club Gold) Assistance (dotyczy Kart Deutsche Bank Silver, Deutsche Bank Premium Club Silver, ) Concierge (dotyczy Kart Deutsche Bank Gold, Deutsche Bank Premium Club Gold) Powiadomienia SMS: Tak Nie Imię i nazwisko (forma do umieszczenia na karcie): Cykl rozliczeniowy: Forma dostarczenia wyciągu: papierowy e-wyciąg Rodzaj automatycznej spłaty karty: Całe zadłużenie Kwota minimalna Nr rachunku do spłaty w Deutsche Bank: Karta Sposób przesyłka (nie dotyczy ekspresowa: odbioru karty: oddział Karty Platinum) Oddział do odbioru karty (dla Karty Platinum): Numer lojalnościowy dla Kart kredytowych Deutsche Bank Premium Club (Karta główna): Cykl rozliczeniowy: Forma dostarczenia wyciągu: papierowy e-wyciąg Rodzaj automatycznej spłaty karty: Całe zadłużenie Kwota minimalna Nr rachunku do spłaty w Deutsche Bank: Karta Sposób przesyłka (nie dotyczy ekspresowa: odbioru karty: oddział Karty Platinum) Oddział do odbioru karty (dla Karty Platinum): Numer lojalnościowy dla Kart kredytowych Deutsche Bank Premium Club (Karta główna): wraz ze zmianą typu karty na: wraz ze zmianą typu karty na: 2/4

3 OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Upoważniam Bank do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem BIK do biur informacji gospodarczej z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem. 3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, Warszawa (dalej: Bank) moich danych osobowych (w tym dotyczących mnie danych stanowiących tajemnicę bankową) w celach marketingowych i statystycznych, w szczególności w celu sporządzania i przedstawiania mi zindywidualizowanej, czyli dopasowanej do moich przewidywanych potrzeb lub mojego profilu, utworzonego w oparciu o moje dane osobowe, w tym na przesłanie mi przez Bank informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniej, w szczególności na przesyłanie mi w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem telefonu lub sms, reklamy lub oferty produktów Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie umowy. Niniejsze oświadczenie upoważnia Bank do przetwarzania moich danych w przyszłości. Poinformowano mnie, że Bank jest administratorem moich danych osobowych, jak również o dobrowolności ich podania, prawie dostępu do ich treści i ich poprawiania. 4. Oświadczam, że toczy się / nie toczy się** przeciwko mnie żadne postępowanie egzekucyjne ani upadłościowe i nie są mi znane żadne przesłanki świadczące o tym, iż takie postępowanie może zostać wszczęte. Oświadczam również, że nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości w odniesieniu do mojej osoby. 5. Oświadczam, że jestem / nie jestem** akcjonariuszem, pracownikiem, członkiem organów Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub banku należącego do tej samej bankowej grupy kapitałowej. 6. Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art Ustawy z dnia r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). 7. Wyrażam zgodę na dokonanie aktualizacji moich danych osobowych w systemach operacyjnych Banku zgodnie z danymi wskazanymi w niniejszym Wniosku. 8. Wyrażam zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem, celem zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości obsługi. 9. Wnioskuję / Nie wnioskuję** o udostępnienie usług bankowości elektronicznej na warunkach określonych w doręczonych mi dokumentach. (Nie dotyczy Klientów posiadających dostęp do usług bankowości elektronicznej). 10. Wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Bank moich danych zawartych w oświadczeniu na temat źródeł dochodu lub dokumentach złożonych w Banku, w tym w Zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę/zleceniodawcę do ich potwierdzenia, jak również upoważniam Bank do przekazania pracodawcy/zleceniodawcy informacji, że przedmiotowa weryfikacja odbywa się w związku z czynnościami mającymi na celu zawarcie Umowy Kredytu i Umowy o Kartę Kredytową. 11. Oświadczam, że otrzymałam/em od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego przeze mnie zobowiązania kredytowego, w szczególności informacje zawarte w udostępnionym mi formularzu informacyjnym oraz uzyskałam/em od Banku wszelkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, w szczególności w zakresie treści przekazanych mi informacji. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość ryzyk związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. W przypadku wyboru karty kredytowej: 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania udostępnionych mi w ramach Umowy o Kartę usług ubezpieczeniowych, w zakresie niezbędnym do ich wykonania, przez następujące podmioty: a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, Warszawa, b) Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na przekazanie przez Bank wskazanym wyżej podmiotom dotyczących mnie informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do wykonania świadczonych dla mnie przez te podmioty usług ubezpieczeniowych. 13. Wyrażam zgodę na podwyższenie przez Bank Limitu do wydanej mi Karty kredytowej do wysokości wyliczonej na podstawie mojej zdolności kredytowej. 14. Zostałam/em poinformowana/y o warunkach, terminie i miejscu odbioru Karty kredytowej. 15. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a przez Bank o ryzyku związanym z oprocentowaniem Karty kredytowej zmienną stopą procentową oraz jestem świadomy/a ponoszenia tego ryzyka w przypadku otrzymania w/w Karty kredytowej oprocentowanej zmienną stopą procentową. 16. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z przykładowym wyliczeniem rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania oraz całkowitego kosztu dla Karty kredytowej. 17. Wybierając elektroniczną formę udostępniania Zestawień Transakcji Wnioskodawca wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie powiadomień o ich dostępności na wskazany we wniosku adres Oświadczam, iż ureguluję wszelkie należności Banku, które pojawią się po zamknięciu Rachunku Karty rozliczenia transakcji, które zostały zrealizowane w czasie korzystania z Karty, a nie zostały rozliczone przed datą rozwiązania Umowy o Kartę kredytową. 19. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przesyłanie przez Bank, za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany wraz z danymi do Umowy, informacji o nadchodzącym terminie spłaty. 20. W przypadku zmiany typu karty na Kartę Kredytową Deutsche Bank Premium Club: a) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (wymienionych powyżej jak również danych pozyskanych w związku z moim uczestnictwem w programie) w bazie danych Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa, ul. Puławska 86 (administrator Programu) oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) w celach marketingowych przez Administratora Programu oraz obecnych i przyszłych Partnerów Programu, b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. oraz obecnych i przyszłych Partnerów Programu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204) przesyłanych na adres elektroniczny wskazany powyżej lub przekazany Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. w trakcie mojego uczestnictwa w Programie, c) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Premium Club, dostępnym na stronie i akceptuję jego postanowienia. OŚWIADCZENIA WSPÓŁWNIOSKODAWCY 1. Upoważniam Bank do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem BIK do biur informacji gospodarczej z wnioskiem o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 2. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem. 3. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przetwarzanie przez Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, Warszawa (dalej: Bank) moich danych osobowych (w tym dotyczących mnie danych stanowiących tajemnicę bankową) w celach marketingowych i statystycznych, w szczególności w celu sporządzania i przedstawiania mi zindywidualizowanej, czyli dopasowanej do moich przewidywanych potrzeb lub mojego profilu, utworzonego w oparciu o moje dane osobowe, w tym na przesłanie mi przez Bank informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniej, w szczególności na przesyłanie mi w drodze elektronicznej, z wykorzystaniem telefonu lub sms, reklamy lub oferty produktów Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie umowy. Niniejsze oświadczenie upoważnia Bank do przetwarzania moich danych w przyszłości. Poinformowano mnie, że Bank jest administratorem moich danych osobowych, jak również o dobrowolności ich podania, prawie dostępu do ich treści i ich poprawiania. 4. Oświadczam, że toczy się / nie toczy się** przeciwko mnie żadne postępowanie egzekucyjne ani upadłościowe i nie są mi znane żadne przesłanki świadczące o tym, iż takie postępowanie może zostać wszczęte. Oświadczam również, że nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości w odniesieniu do mojej osoby. 5. Oświadczam, że jestem / nie jestem** akcjonariuszem, pracownikiem, członkiem organów Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie lub banku należącego do tej samej bankowej grupy kapitałowej. 6. Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art Ustawy z dnia r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). 7. Wyrażam zgodę na dokonanie aktualizacji moich danych osobowych w systemach operacyjnych Banku zgodnie z danymi wskazanymi w niniejszym Wniosku. 8. Wyrażam zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z Bankiem, celem zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości obsługi. 9. Wnioskuję / Nie wnioskuję** o udostępnienie usług bankowości elektronicznej na warunkach określonych w doręczonych mi dokumentach. (Nie dotyczy Klientów posiadających dostęp do usług bankowości elektronicznej). 10. Wyrażam zgodę na zweryfikowanie przez Bank moich danych zawartych w oświadczeniu na temat źródeł dochodu lub dokumentach złożonych w Banku, w tym w Zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę/zleceniodawcę do ich potwierdzenia, jak również upoważniam Bank do przekazania pracodawcy/zleceniodawcy informacji, że przedmiotowa weryfikacja odbywa się w związku z czynnościami mającymi na celu zawarcie Umowy Kredytu i Umowy o Kartę Kredytową. 11. Oświadczam, że otrzymałam/em od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego przeze mnie zobowiązania kredytowego, w szczególności informacje zawarte w udostępnionym mi formularzu informacyjnym oraz uzyskałam/em od Banku wszelkie wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości, w szczególności w zakresie treści przekazanych mi informacji. Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość ryzyk związanych z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. W przypadku wyboru karty kredytowej: 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania udostępnionych mi w ramach Umowy o Kartę usług ubezpieczeniowych, w zakresie niezbędnym do ich wykonania, przez następujące podmioty: a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, Warszawa, b) Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Wyrażam również zgodę na przekazanie przez Bank wskazanym wyżej podmiotom dotyczących mnie informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do wykonania świadczonych dla mnie przez te podmioty usług ubezpieczeniowych. 13. Wyrażam zgodę na podwyższenie przez Bank Limitu do wydanej mi Karty kredytowej do wysokości wyliczonej na podstawie mojej zdolności kredytowej. 14. Zostałam/em poinformowana/y o warunkach, terminie i miejscu odbioru Karty kredytowej. 15. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a przez Bank o ryzyku związanym z oprocentowaniem Karty kredytowej zmienną stopą procentową oraz jestem świadomy/a ponoszenia tego ryzyka w przypadku otrzymania w/w Karty kredytowej oprocentowanej zmienną stopą procentową. 16. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z przykładowym wyliczeniem rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania oraz całkowitego kosztu dla Karty kredytowej. 17. Wybierając elektroniczną formę udostępniania Zestawień Transakcji Współwnioskodawca wyraża jednocześnie zgodę na przesyłanie powiadomień o ich dostępności na wskazany we wniosku adres Oświadczam, iż ureguluję wszelkie należności Banku, które pojawią się po zamknięciu Rachunku Karty rozliczenia transakcji, które zostały zrealizowane w czasie korzystania z Karty, a nie zostały rozliczone przed datą rozwiązania Umowy o Kartę kredytową. 19. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody** na przesyłanie przez Bank, za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany wraz z danymi do Umowy, informacji o nadchodzącym terminie spłaty. 20. W przypadku zmiany typu karty na Kartę Kredytową Deutsche Bank Premium Club: a) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (wymienionych powyżej jak również danych pozyskanych w związku z moim uczestnictwem w programie) w bazie danych Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. z siedzibą: Warszawa, ul. Puławska 86 (administrator Programu) oraz na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) w celach marketingowych przez Administratora Programu oraz obecnych i przyszłych Partnerów Programu, b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. oraz obecnych i przyszłych Partnerów Programu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204) przesyłanych na adres elektroniczny wskazany powyżej lub przekazany Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. w trakcie mojego uczestnictwa w Programie, c) Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Premium Club, dostępnym na stronie i akceptuję jego postanowienia. 21. Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą, a składanie nieprawdziwych informacji może spowodować pociągnięcie mnie do odpowiedzialności zgodnie z art Ustawy z dnia r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zmianami). 22. Wyrażam zgodę na mocy art. 104 ust. 3 Ustawy Prawo Bankowe na ujawnienie przedsiębiorcy (nazwa pośrednika) przez Bank informacji, związanych z umową zawartą na podstawie niniejszego wniosku, niezbędnych do identyfikacji zawartej umowy, w szczególności informacji o wysokości udzielonego kredytu / pożyczki wraz z moimi danymi osobowymi potrzebnymi do identyfikacji. ** zaznaczyć właściwe 3/4

4 OŚWIADCZENIA BANKU 1. Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami) jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26. Dane osobowe są zbierane w celu wykonywania czynności bankowych i innych czynności z zakresu działalności bankowej oraz prowadzenia marketingu. 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz współpracujące z Bankiem na podstawie zawartych umów. W szczególności Bank ma prawo udostępniania danych osobowych Wnioskodawcy oraz informacji o czynnościach bankowych, związanych z negocjowaniem, zawieraniem i realizacją Umowy: a) Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D Frankfurt nad Menem) oraz powiązanym z nim podmiotom krajowym lub zagranicznym, w celu: (1) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Bankowi środków pieniężnych, (2) przeciwdziałania wykorzystaniu działalności Banku dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub innymi przestępstwami, (3) realizacji obowiązków sprawozdawczych w tym sporządzania sprawozdań na potrzeby Deutsche Bundesbank z siedzibą we Frankfurcie, zgodnie z niemieckim prawem bankowym, b) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A (BIK) oraz do Związku Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17A (ZBP), administrującemu systemem Bankowy Rejestr, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, c) za pośrednictwem BIK bankom i innym instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków. 3. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych koniecznych do zawarcia umowy, może skutkować odmową jej zawarcia. INFORMACJE DODATKOWE 1. W przypadku, gdy zmiana danych osobowych Posiadacza Karty Kredytowej skutkować będzie usunięciem z danych osobowych adresu Posiadacza, Bank nie będzie przesyłał na adres Posiadacza powiadomienia o dostępności Zestawienia Transakcji w formie elektronicznej. 2. W przypadku zmiany typu karty kredytowej - dla zmienionego typu Karty kredytowej nowe stawki Taryfy, Tabeli Oprocentowania oraz Tabeli Limitów Transakcji obowiązują odpowiednio: a) Tabela Oprocentowania z wyłączeniem opcji Wygodnej Spłaty zaczyna obowiązywać od nowego cyklu rozliczeniowego następującego po akceptacji wniosku o nowy typ Karty w systemach Banku. W przypadku opcji Wygodnej Spłaty Transakcje rozkładane po akceptacji wniosku o nowy typ Karty w systemach Banku są oprocentowane zgodnie z nowym typem Karty. b) Taryfa Opłat i Prowizji zaczyna obowiązywać od momentu aktywacji nowego typu Karty z wyłączeniem opłaty za wydanie Karty, opłaty rocznej za Kartę oraz warunków zniesienia opłaty rocznej za Kartę dla których Taryfa Opłat i Prowizji obowiązuje od momentu akceptacji wniosku o nowy typ Karty w systemach Banku. c) Tabela Limitów Transakcji (zmiana limitu Karty kredytowej) zaczyna obowiązywać z równoczesną wymianą produktową od momentu akceptacji wniosku o nowy typ Karty w systemach Banku. 3. Bank udzieli Kredytu na wniosek Wnioskodawcy(ów) na warunkach określonych w Umowie Kredytu oraz Regulaminie, z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w Umowie Kredytu, pod warunkiem: a) zgodności ze stanem faktycznym danych podanych przez Wnioskodawcę(ów) w niniejszym Wniosku, jak również przedłożonych dokumentów, b) pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy dokonanej na zasadach określonych w Banku. Wypełnia Wnioskodawca Wypełnia Współwnioskodawca Data złożenia Wniosku - - Data złożenia Wniosku - - Podpis Wnioskodawcy (zgodny ze wzorem podpisu) Podpis Współwnioskodawcy (zgodny ze wzorem podpisu) Wypełnia / Upoważniony Doradca Potwierdzam zgodność danych z okazanym(i) dokumentem(ami) tożsamości oraz autentyczność złożonego(ych) podpisu(ów) Wnioskodawcy. Podpis lub pieczątka i podpis Pracownika przyjmującego Wniosek 4/4

5 Deutsche Bank KARTA INFORMACYJNA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY Imię: Data urodzenia / PESEL: Imię ojca Obywatelstwo Adres zamieszkania Numer dokumentu tożsamości Imię matki Wykonywany zawód Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Kod pocztowy: -, Miejscowość: II. CEL ZAMIERZONYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z BANKIEM bieżąca obsługa płatności oszczędzanie (produkty depozytowe) kredytowanie korzystanie z usług Biura Maklerskiego jestem pełnomocnikiem (przedstawicielem ustawowym) III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH wynagrodzenie za pracę sprzedaż nieruchomości dochody z majątku darowizna spadek kredyt dochody z prowadzonej działalności gospodarczej nie dotyczy jestem pełnomocnikiem/przedstawicielem ustawowym) IV. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* w rozumieniu art. 2 ust. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46. poz 276 j.t., ze zm.). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego** (Dz. U ze zm.). * Zgodnie z art. 2 ust. 1f ww. Ustawy przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się następujące osoby fizyczne: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych powyżej, b) małżonków osób, o których mowa w lit. a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) osoby fizyczne, które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ** Art. 233 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Data: - - Miejscowość: Podpis Klienta Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP: WZ/2004/08/03

6 Deutsche Bank FORMULARZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA (do użytku wewnętrznego wypełnia Doradca Pośrednika Finansowego) I. TYP KLIENTA osoba fizyczna firma I A. DANE KLIENTA (osoba fizyczna) Imię: Data urodzenia / PESEL: I B. DANE KLIENTA (podmiot prowadzący działalność gospodarczą) Nazwa firmy: Numer referencyjny umowy (uzupełniane po zatwierdzeniu relacji): II. DODATKOWE INFORMACJE O KLIENCIE Numer dokumentu tożsamości A. Czy zachowanie klienta wzbudza podejrzenia? (oceń, czy klient działa w imieniu własnym, jest swoim własnym beneficjentem rzeczywistym, chętnie udziela informacji, czy towarzyszą mu osoby trzecie) B. Czy klient współpracuje lub ma powiązania organizacyjne / personalne z innymi klientami Banku? REGON: III. OPINIA OSOBY POZYSKUJĄCEJ INFORMACJE ZGROMADZONE O KLIENCIE z uwzględnieniem szczegółowego opisu jeżeli w pkt II A lub II B odznaczony został kwadrat TAK (II A = TAK opisz podejrzenia; II B = TAK podaj innych Klientów, opisz powiązanie, itp. (minimum 10 znaków)) TAK TAK NIE NIE Imię i Nazwisko pozyskującego informacje: Mail Osoby pozyskującej informacje: Nazwa Pośrednika: Data pozyskania informacji: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wysokość kapitału zakładowego: zł (kapitał opłacony w całości), NIP: WZ/2004/08/03

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Załącznik nr 2 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych.. Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM Kwota kredytu:.. zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

Bank Spółdzielczy w...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów na cele konsumpcyjne w Banku Spółdzielczym w Skórczu Bank Spółdzielczy w... Data wpływu... Numer w rejestrze...... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Formularz danych Klienta

Formularz danych Klienta Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie kredytu Formularz danych Klienta relacja do kredytu: imię/imiona i nazwisko adres zameldowania adres zamieszkania/ korespondencji nazwisko rodowe data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny. Imię matki. Adres do korespondencji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Bank Spółdzielczy w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

Nr wniosku Data wpływu. BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE Oddział w... WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne w Banku Spółdzielczym w Halinowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt hipoteczny Pieczęć placówki Data (ddmmrrrr) Wnioskodawcy Wniosek o kredyt hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Imię i nazwisko Współwnioskodawcy Imię i nazwisko Poręczyciela Wypełnia placówka Szczegóły kredytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny

WNIOSEK o kredyt na kolektor słoneczny Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania kredytu na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie Nr wniosku Data wpływu Wnioskodawca Imiona i Nazwisko Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:... Kwota kredytu:.. zł Słownie:........ złotych Rodzaj kredytu Okres

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ Załącznik do wniosku kredytowego nr..... INFORMACJE O PORĘCZYCIELU I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imiona Nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe Nazwisko rodowe matki Data złożenia

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI *

INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * Bank Spółdzielczy w Zatorze Data złożenia wniosku kredytowego.. INFORMACJE O PORĘCZYCIELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCIELI * I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel I / Współmałżonek Poręczyciel II / Współmałżonek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Parczewie.Oddział w............... Zał. 1E Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1 do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od...

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od... Data złożenia... Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Oddział w... WNIOSEK O KREDYT ODNAWIALNY DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA ZAKUP POJAZDÓW BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 1a do nstrukcji udzielania kredytów dla osób fizycznych Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI* WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa Oddział/Filia.. (adres) (wypełnia Bank) data przyjęcia wniosku nr z rejestru. data decyzji. nr umowy. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI*

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Formularz danych klienta wnioskodawca współ-wnioskodawca poręczyciel

Formularz danych klienta wnioskodawca współ-wnioskodawca poręczyciel Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 143/2012 Zarządu Banku z dnia 31.12.2012r. Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie znakiem X odpowiednich informacji w polach wyboru. W przypadku wątpliwości podczas

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSIĘBIORCA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W DĘBICY Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy Nr wniosku /FPPP/2013 Data złożenia wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZY

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI poręczeń Załącznik Nr 30 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję www.bslezajsk.pl Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Na każdą okazję I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Zał. 1D Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz.

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy inny Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik Nr 1 B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego

Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Wniosek o udzielenie Kredytu Konsolidacyjnego Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy

Wniosek o udzielenie Kredytu 1. Podstawowe informacje o Kredytobiorcy Załącznik nr 8 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym Duszniki Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w polach. Bank

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W JANOWIE LUBELSKIM GRUPA BPS POWATOWY BANK SPÓŁDZELCZY W JANOWE LUBELSKM GRUPA BPS Oddział w............... Nr wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt na zimę Data złożenia wniosku kredytowego..

Bardziej szczegółowo

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

GRUPA BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH . NFORMACJE PODSTAWOWE GRUPA BPS BANK SPÓŁDZELCZY W WOJSŁAWCACH Załącznik do wniosku kredytowego nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. NFORMACJE O PORĘCZYCELACH / WSPÓŁMAŁŻONKACH PORĘCZYCEL * Poręczyciel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI

BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPIECZNEGO KREDYTU BEZ PORĘCZYCIELI Załącznik nr 1C BANK SPÓŁDZELCZY W RABE WYŻNEJ Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO /BEZPECZNEGO KREDYTU BEZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Zał. Nr 2 do nstr. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów odnawialnych dla posiadaczy ROR Oddział w.. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAŁ. 10 Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPIECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU UŻYWANEGO/ EKO-KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWY/BEZPECZNA GOTÓWKA NA ZAKUP SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO*/ W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM* Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Załącznik 1A Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWYM Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO- ROZLCZENOWYM. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny

PESEL. E-mail. Telefon stacjonarny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA* zmiana częstotliwości opłacania składek rezygnacja z indeksacji zawarcie umów dodatkowych wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO GRATKA / STANDARD* Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Załącznik nr 1B do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej BANK SPÓŁDZELCZY W KŁODZKU Wypełnia pracownik banku ODDZAŁ /FLA W... Data złożenia wniosku Wniosek kompletny Tak

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE

Imię i Nazwisko /Nazwa Poręczyciela. Adres OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości i instytucje, które przekazały Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DETALICZNEGO BANK SPÓŁDZELCZY W SUCHEDNOWE Oddział w............... Data złożenia wniosku kredytowego.. Nr wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU DETALCZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: Modulo:. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. zł Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W ROR Bank Spółdzielczy w łży Załącznik nr 1 do Metryki kredytu w ROR Oddział/Filia w... NFORMACJE O WNOSKODAWCACH WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W ROR Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego. miona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU JUBILEUSZOWEGO Oddział w........... Nr wniosku kredytowego. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU JUBLEUSZOWEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

GRUPA MLC Sp. z o. o.

GRUPA MLC Sp. z o. o. Wniosek kredytowy Grupa MLC Sp. z o. o. Produkt finansowy Kredyt gotówkowy Kredyt konsolidacyjny Kredyt oddłużeniowy Pożyczka krótkoterminowa Leasing Nr Konta Wnioskodawcy 1 Dane wnioskodawcy Imię i Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 1B.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O WNOSKODAWCACH WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO miona Nazwisko miona rodziców PESEL Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty**

IV. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH Kwota pozostała do spłaty** Załącznik Nr 1 D do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach BANK SPÓLDZELCZY W WOJSŁAWCACH Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

od do /dzień/miesiąc/rok/

od do /dzień/miesiąc/rok/ Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu technologicznego z premią technologiczną BGK WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO Z PREMIĄ TECHNOLOGICZNĄ BGK 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej

Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer wniosku z dnia - - r. Filia/Oddział w Numer modulo Numer umowy / / / WNIOSKUJĘ O UDZIELE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU DOM NA START Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. I. INFORMACJE O KREDYCIE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach

Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Bank Spółdzielczy w Werbkowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZELCZY W DOŁHOBYCZOWE... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCOWO - ROZLCZENOWYM. NFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr W.4a do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Cz. II WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH

Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH Załącznik nr W.5 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II. WNIOSEK O LIMIT NA WYKUP WIERZYTELNOŚCI HANDLOWYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA (ZBYWCA): Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie Kredytu

Wniosek o udzielenie Kredytu Załącznik nr 9 do Instrukcji udzielania i monitoringu kredytów konsumenckich w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku i zaznaczenie X odpowiednich informacji w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo