Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r."

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

2 Spis treści I. STAN ORGANIZACYJNY Status prawny Działalność statutowa Schemat organizacyjny... 5 II. ZASOBY Stan zasobów Powierzchnia administrowana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zmiany w zasobach i powierzchni administrowanej Czynsz i świadczenia w lokalach mieszkalnych Lokale użytkowe Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe Stanowiska handlu obwoźnego Opłata targowa Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych Dzierżawa nieruchomości gruntowych Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców Dzierżawa gruntów na cele komercyjne...22 III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Windykacja przedsądowa Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Windykacja sądowa i egzekucyjna Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Czynniki wpływające na poziom zadłużenia oraz efektywność podejmowanych działań Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych IV. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI...39 V. REMONTY Remonty w budynkach Place zabaw dla dzieci...44 VI. INWESTYCJE

3 6.1. Doposażenie budynków Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych Termomodernizacja budynków Zakupy inwestycyjne...49 VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...49 VIII. PLAN FINANSOWY Realizacja planu finansowego z dochodów i wydatków za okres I-XII 2014 r Spis tabel

4 I. STAN ORGANIZACYJNY 1.1. Status prawny Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, zwany w dalszej części sprawozdania Zakładem, jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy, powołany został 1 stycznia 2005 r., na mocy uchwały nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. (z późn. zm.), w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych Wola w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 309, poz. 9581, z późn. zm.). Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa Statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. Zakładem kieruje Dyrektor, którego kompetencje, jako kierownika jednostki, określają zapisy statutu, pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zgodnie z 9 ust. 3 Statutu, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny, który zatwierdzany jest przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy, po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Działalność statutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zadaniem Zakładu jest : 1) gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy: a) mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, b) powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, 2) podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego, 3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy. 4

5 1.3. Schemat organizacyjny Funkcję Dyrektora w 2014 roku sprawowały następujące osoby: do dnia 9 czerwca 2014 r., Pan Jacek Bielecki, od dnia 10 czerwca 2014 r., i obecnie Pan Witold Olender. Strukturę organizacyjną Zakładu przedstawia zamieszczony poniżej schemat organizacyjny. Schemat organizacyjny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., zatrudnienie w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wynosiło 339,45 etatów. 5

6 II. ZASOBY 2.1. Stan zasobów Stan prawny budynków według stanu na dzień r. - własność m. st. Warszawy budynków o powierzchni ,74 m 2 w tym: 182 budynki mieszkalne o powierzchni ,86 m budynków użytkowych o powierzchni ,88 m 2 - współwłasność m.st. Warszawy budynki o powierzchni ,69 m 2 Budynki wykwaterowane i przeznaczone do rozbiórki: 1. Łucka 12 (mieszkalny); 2. Waliców 12 (prawa oficyna południowa); 3. Zwrotnicza 1/3 (użytkowy); 4. Płocka 22 (użytkowy). Budynki wykwaterowane, bez decyzji o rozbiórce: 1. al. Solidarności 145 (front); 2. Chmielna 102 (oficyna); 3. Chmielna 128; 4. Miedziana 20; 5. Młocińska 13/15 (użytkowy); 6. Młynarska 64 przeznaczony do sprzedaży przez Urząd m.st. Warszawy; 7. Niska 30 - przeznaczony przez Urząd Dzielnicy Wola do sprzedaży; 8. Władysława Warneńczyka 5 - dawna ul. Ordona 17A (użytkowy); 9. Płocka 22 (użytkowy); 10. Płocka 27A; 11. Przyokopowa 45 (użytkowy); 12. Redutowa 10 (użytkowy); 13. Sienna 87 (oficyna); 14. Śliska 52 (oficyna); 15. Twarda 28; 16. Twarda 62; 17. Waliców 12 (I klatka schodowa); 18. Waliców 14; 19. Wolska 67; 6

7 20. Wronia 45A; 21. Wronia 50; 22. Wronia 52; 23. Wronia 57; 24. Wronia 57A; 25. Złota 83 przeznaczony do sprzedaży przez Urząd m.st. Warszawy; 26. Złota 65A (oficyna); 27. Żelazna 22; 28. Żelazna 43; 29. Żelazna 66; 30. Łucka 12 (użytkowy); 31. Wronia 47; 32. Gibalskiego 12; 33. Karolkowa 16; 34. Łucka 10; 35. Pańska 100A. Budynki w trakcie wykwaterowania bez decyzji o rozbiórce: 1. al. Solidarności 145; 2. Ciepła 3; 3. Łucka 14; 4. Łucka 16; 5. Pańska 100A; 6. Sowińskiego 14B; 7. Brylowska 8A; 8. Chmielna 130; 9. Władysława Warneńczyka 5 - dawna ul. Ordona 17A; 10. Płocka 20 (użytkowy); 11. Waliców 12 ( II, III klatka schodowa); 12. Płocka 3 (wykwaterowanie ostatniego piętra do czasu wykonania remontu dachu). 7

8 Tabela 1. Struktura budynków według roku budowy Rok budowy Liczba budynków do 1900 r. 26 po 1901 r. do 1939 r. 178 po 1945 r. do 1970 r. 249 po 1971 r. do 1990 r. 8 po 1990 r. 3 Razem 464 brak danych o dacie budowy 296 Ogółem 760 Tabela 2. Liczba budynków w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wyszczególnienie Liczba Liczba budynków mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy Liczba budynków użytkowych stanowiących 100% m.st. Warszawy Liczba budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy wyłączonych z eksploatacji, w tym: - liczba budynków mieszkalnych 53 - liczba budynków użytkowych Liczba budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy będących w eksploatacji, w tym: liczba budynków mieszkalnych liczba budynków użytkowych 563 8

9 Tabela 3. Liczba lokali w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wyszczególnienie Liczba lokali mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: Liczba w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy w budynkach wspólnotowych Liczba lokali użytkowych 100% m.st. Warszawy, w tym: w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy 631 w budynkach wspólnotowych 605 Liczba garaży 100% m.st. Warszawy, w tym: 424 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych w budynkach wspólnotowych 15 Liczba boksów motocyklowych 100% m.st. Warszawy, w tym: 259 w budynkach 100% m.st. Warszawy 55 w budynkach wspólnotowych 204 Tabela 4. Wyposażenie techniczne budynków Wyposażenie Liczba zimna woda 354 kanalizacja 348 instalacja gazowa 159 centralne ogrzewanie (z sieci) 157 instalacja c.o. (lokalówka) 17 instalacja c.c.w. (z sieci) 101 instalacja c.c.w. (lokalówka) 17 dźwigi osobowe 17 instalacja elektryczna 417 szambo 7 9

10 2.2. Powierzchnia administrowana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Według stanu na dzień r. powierzchnia administrowanego zasobu wynosiła ogółem ,80 m 2, w tym: powierzchnia wewnątrz budynków ,31 m 2, zewnętrzna ,49 m 2, w tym: Tabela 5. Powierzchnia administrowana wraz z terenami zielonymi w latach Powierzchnia administrowana r r r. Powierzchnia ogółem w m 2 w tym: wewnętrzna zewnętrzna w tym: zewnętrzna utwardzona terenów zielonych Tabela 6. Powierzchnia budynków w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Powierzchnia budynków m 2 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: ,74 powierzchnia budynków mieszkalnych ,86 powierzchnia budynków użytkowych, w tym: powierzchnia garaży komunalnych, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych , , , ,03 powierzchnia boksów motocyklowych 442,58 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, wyłączonych z eksploatacji, w tym: ,37 powierzchnia budynków mieszkalnych ,78 powierzchnia budynków użytkowych 3 719,59 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, będących w eksploatacji, w tym: ,37 powierzchnia budynków mieszkalnych ,08 powierzchnia budynków użytkowych ,29 10

11 Tabela 7. Powierzchnia lokali w zasobach Zakładu gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Powierzchnia lokali m 2 Powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: ,55 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy ,86 w budynkach wspólnotowych ,69 Powierzchnia lokali użytkowych 100% m.st. Warszawy, w tym: ,52 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy ,23 w budynkach wspólnotowych ,29 Powierzchnia garaży 100% m.st. Warszawy, w tym: 8 195,20 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych 7 797, , ,03 w budynkach wspólnotowych 397,42 Powierzchnia boksów motocyklowych 100% m.st. Warszawy, w tym: 1 448,24 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy 442,58 w budynkach wspólnotowych 1 005, Zmiany w zasobach i powierzchni administrowanej W roku sprawozdawczym zwrócono właścicielom następujące budynki: 1. Burakowska 17-2 budynki, 2. Grzybowska 73, 3. Jana Kazimierza 18A - 3 budynki, 4. Wolska 89. Dokonano rozbiórki budynków: 1. Chłodna 47-2 budynki, 2. al. Solidarności 153. Ponadto w 2014 r. wykupionych przez najemców zostało 13 o łącznej powierzchni 709,65 m 2. lokali mieszkalnych 11

12 2.4. Czynsz i świadczenia w lokalach mieszkalnych Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata oraz Uchwały Nr XXIX/196/2013 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stref i ich granic w dzielnicy Wola wpływających na ustalenie wysokości stawek czynszu, do dnia 30 czerwca 2014 r., na terenie Dzielnicy Wola obowiązywały stawki: 1. za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stawka bazowa 7,32 zł dla II strefy (miejskiej) za najem lokalu socjalnego 1,45 zł 2. za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego 7,32 zł za 1 m 2 Od dnia 1 lipca 2014 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa, na terenie Dzielnicy Wola obowiązywały stawki: 1. za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stawka bazowa 7,39 zł dla II strefy (miejskiej) za najem lokalu socjalnego 1,45 zł 2. za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego 7,39 zł za 1 m 2 Zaliczkowe opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokali, realizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ustalane były w oparciu o koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym oraz prognozy odnośnie ewentualnego wzrostu cen i usług. Koszty mediów podlegają okresowym rozliczeniom. 12

13 2.5. Lokale użytkowe Średnia stawka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w 2014 roku wyniosła 26,60 zł/m 2 i była niższa o 1,9 % (0,54 zł) w stosunku do uzyskanej w poprzednim roku sprawozdawczym. Tabela 8. Średnia stawka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w latach z podziałem na branże*, ** Lokale użytkowe z podziałem na branże Średnia stawka czynszu w zł za m 2 wg stanu na dzień r. Średnia stawka czynszu w zł za m 2 wg stanu na dzień r. lokale handlowe 35,17 35,22 lokale gastronomiczne 36,82 37,43 lokale usługowe 21,10 25,45 biura 20,74 16,01 apteki 50,31 54,30 magazyny 15,86 10,09 pozostałe 20,91 10,70 Ogółem 27,14 26,60 Tabela 9. Struktura najmu lokali użytkowych w latach *, ** Lokale użytkowe z podziałem na branże Liczba lokali wg stanu na dzień r. Liczba lokali wg stanu na dzień r. lokale handlowe lokale gastronomiczne lokale usługowe biura apteki magazyny inne Ogółem * w tym lokale wynajęte po stawkach preferencyjnych, wynegocjowanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola na rzecz organizacji pozarządowych, siedzib partii politycznych oraz biur poselskich. ** tabela nie uwzględnia lokali użytkowanych nieodpłatnie przez jednostki m.st. Warszawy. 13

14 W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do jak najszerszego zaprezentowania pustostanów lokali użytkowych. Oprócz ogłoszeń prasowych, w witrynach lokali umieszczano tablice i banery informacyjne. Ponadto informacje o przeznaczeniu lokali do wynajęcia zamieszczane były na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wola, ZGN Wola oraz administracjach. Na stronie internetowej Zakładu dostępne były informacje dotyczące zasad najmu wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem lokali. Została również uruchomiona miejska aplikacja Nieruchomości na Wynajem, w której również zamieszczano informacje o lokalach do wynajęcia w drodze konkursu ofert oraz poza konkursem wraz z dokumentacją fotograficzną. W 2014 roku zawartych zostało łącznie 238 nowych umów najmu. W rozstrzygniętych 11 konkursach na najem 112 lokali użytkowych, wpłynęło 194 ofert. W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych, wyłoniono 70 oferentów, natomiast umowy najmu zawarto z 60 oferentami. Maksymalna stawka czynszu jaka została uzyskana w okresie sprawozdawczym to 153,30 zł/m² netto za powierzchnię podstawową i 101,50 zł/m² netto za powierzchnię dodatkową. W 2013 roku uzyskano odpowiednio 140,50 zł/m² netto za powierzchnię podstawową i 100,00 zł/m² netto za powierzchnię dodatkową. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych (bez garaży, boksów i miejsc postojowych) za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wyniosły ,56 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o ,97 zł, co stanowi wzrost o 6,81%, a w stosunku do przychodu zaplanowanego o ,56 zł. Na wzrost przychodów zasadniczy wpływ miały przeprowadzone negocjacje warunków najmu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 235 negocjacji, w tym: 127 w związku z ekspirowaniem terminów obowiązywania zawartych umów najmu; 108 w związku ze standardowo podejmowanymi działaniami, innymi niż powyższe a wynikającymi z Zarządzenia 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 14

15 Tabela 10. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych w latach Rok Plan w zł Wykonanie w zł % wzrostu ,34 7,94% ,30 8,98% ,94 18,04% ,59 1,19% ,56 6,58% 2.6. Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe W 2014 roku, w rozstrzygniętych 4 konkursach na najem 17 komunalnych garaży, wpłynęło 12 ofert. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, zawartych zostało 6 umów najmu z wyłonionymi oferentami, uzyskując maksymalną stawkę czynszu w wysokości 12,25 zł/m² netto. Natomiast w trybie poza konkursem ofert, oddanych w najem zostało 12 garaży. Ponadto działając zgodnie z Zarządzeniem 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, podpisano 29 umów w zakresie kontynuacji najmu. Działając zgodnie z Uchwałą Nr 8010/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków najmu miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 7 oraz ul. Piaskowej 9 oraz uchylenia Uchwały nr 2272/2011 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 r., zostały zakończone renegocjacje umów najmu miejsc postojowych. Zmienionych zostało łącznie 77 umów na czas określony, spełniających wymogi Zarządzenia 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.). Dodatkowo zostało zawartych 20 umów najmu miejsc postojowych w związku z realizacją czynności związanych z najmem w trybie poza konkursem ofert. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 konkurs na najem komunalnych boksów użytkowych. W wyniku postępowań konkursowych zawarto 1 umowę najmu z wyłonionymi oferentami. 15

16 W związku z niską skutecznością ogłoszonego konkursu, wysłano pisma do administratorów budynków wspólnotowych z informacją o wolnych boksach użytkowych do wynajęcia z wykazu boksów przeznaczonych do wynajęcia poza konkursem ofert. W ostatnich miesiącach zaobserwowano zwiększenie zainteresowania najmem boksów w tym trybie, z uwagi na krótsze procedury związane z podpisaniem umowy najmu w stosunku do procedur konkursowych. Skutkowało to podpisaniem 12 nowych umów najmu ww. boksów. Przychody z tytułu najmu komunalnych garaży, boksów użytkowych, miejsc postojowych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosły ,91 zł i były wyższe w stosunku do planowanych dochodów o kwotę ,91 zł. Tabela 11. Przychody z tytułu najmu garaży, boksów użytkowych, miejsc postojowych w latach Rok Plan Wykonanie % Wzrostu ,73 32,11% ,28 40,46% ,64 54,60% ,33 25,79% ,91 24,06% 2.7. Stanowiska handlu obwoźnego W bieżącym okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udostępniał stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego w ciągu pasaży ulicznych, zlokalizowanych przy ul. Płockiej 43, ul. Górczewskiej 97, ul. Żytniej 64 i ul. Piaskowej 7. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest uchwalany przez Zarząd Dzielnicy, po zasięgnięciu opinii Rady Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. W trosce o należyty wizerunek m.st. Warszawy, dla ochrony reprezentacyjnego charakteru przestrzeni publicznej, stanowiska do handlu obwoźnego udostępniane są na ujednoliconych zasadach, określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy. 16

17 Powierzchnia ogólna miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego zlokalizowanych przy ul. Płockiej 43, ul. Górczewskiej 97, ul. Żytniej 64 i ul. Piaskowej 7 wynosi 312,00 m 2, w tym powierzchnia sprzedażowa 205,50 m 2. Liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego, obsługiwanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wynosi 94 punkty. Tabela 12. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego Numer miejsca Adres, numer działki ewidencyjnej i obręb Płocka 43 (dz. ew. nr 68/4, obręb ) Górczewska 97 (dz. ew. nr 1/2, obręb ) Górczewska 97 (dz. ew. nr 1/2, obręb ) Żytnia 64 (dz. ew. nr 26/3, obręb ) Płocka 43 (dz. ew. nr 68/4, obręb ) Piaskowa 7 (dz. ew. nr 48, obręb ) Powierzchnia Liczba stanowisk Powierzchnia stanowisk Przedmiot sprzedaży (asortyment) 100 m 2 68 od 1 do 2 m 2 wielobranżowe, drobne agd, art. odzieżowe, kwiaty, słodycze 60 m m 2 dowolny asortyment 20 m 2 3 od 1 do 4 m 2 dowolny asortyment 12 m m 2 owoce i warzywa 20 m m 2 warzywa, owoce 100 m² 5 9 m² asortyment uzgodniony z zarządcą Okres prowadzenia handlu całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny, wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego netto uzyskiwane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z tytułu udostępniania stanowisk do handlu obwoźnego, w okresie sprawozdawczym, kształtowały się w przedziale od 200,00 zł netto do 700,00 zł netto, w zależności od powierzchni stanowiska oraz jego lokalizacji. Analiza porównawcza wskazuje, że w bieżącym okresie sprawozdawczym zmalało zainteresowanie Kupców dzierżawą miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w lokalizacjach udostępnianych przez Zakład. 17

18 W roku 2014 zostało podpisanych łącznie 51 umów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wydzierżawionych było 55 miejsc do handlu obwoźnego. Najwięcej umów podpisanych zostało w szczycie sezonu handlowego, tj. w okresie od kwietnia do września. Tabela 13. Zestawienie ilościowe miejsc udostępnionych do prowadzenia handlu obwoźnego w 2014 r. Miesiąc Liczba stanowisk udostępnionych do prowadzenia handlu obwoźnego w roku 2014 r. przy ul. Płockiej 43 przy ul. Górczewskiej 97 przy ul. Piaskowej 7 przy ul. Żytniej 64 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Dochód uzyskany w bieżącym roku sprawozdawczym z tytułu udostępniania miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenach obsługiwanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyniósł ,00 zł netto Opłata targowa Zgodnie z Uchwałą nr LII/1600/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, od dnia 1 kwietnia 2010 r. wykonanie funkcji inkasenta poboru opłaty targowej powierzone zostało Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola. Dochody z tytułu opłaty targowej w 2014 roku wyniosły ,00 zł. Średniomiesięczny dochód z tytułu opłaty targowej w 2014 r. wyniósł ,00 zł. 18

19 Tabela 14. Wpływy z opłaty targowej w 2014 r. według lokalizacji Miesiąc WSS MHL Górczew. Płocka Olimpia Cmen. Pozostałe Podziemia Choinki Razem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem WSS - targowisko przy ul. Obozowej MHL - targowisko przy ul. Górczewskiej Górczewska - miejsca do handlu obwoźnego przy ul Górczewskiej 97 Płocka - miejsca do handlu obwoźnego przy ul. Płockiej 43 Olimpia - Niedzielna Giełda przy ul. Górczewskiej 56/60 Cmentarze - miejsca do handlu w pobliżu wolskich cmentarzy Podziemia - przejścia podziemne ul. Wolska róg Młynarskiej Choinki miejsca wyznaczone do handlu choinkami Pozostałe - inne miejsca do handlu na terenie Dzielnicy Wola 19

20 Tabela 15. Wpływy z opłaty targowej w latach Miesiąc 2010 r r r r r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych Zakład Gospodarowania w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozyskuje także środki finansowe za udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych będących w 100% własnością m.st. Warszawy. Najem dotyczy reklam wielkoformatowych, reklam umieszczanych nad witrynami lokali użytkowych, szyldów, markiz i innych urządzeń zamontowanych na elewacjach budynków oraz anten stacji bazowych telefonii komórkowej. Na dzień r. obowiązywało 150 umów na korzystanie z części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych, z czego 43 podpisano w 2014 r. Dochody z tytułu udostępniania powierzchni budynków i urządzeń budowlanych za okres od do r. wyniosły ,05 zł. i były wyższe w stosunku do planowanych dochodów o kwotę ,05 zł, co stanowi wzrost o 13,26 %. 20

21 2.10. Dzierżawa nieruchomości gruntowych W bieżącym okresie sprawozdawczym pozyskiwano również środki finansowe z dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy. Grunty udostępniane były w formie umowy dzierżawy, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy. Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym Dyrektorowi przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotem dzierżawy były nieruchomości zlokalizowane na terenie Dzielnicy Wola, nieadministrowane przez inne jednostki m.st. Warszawy Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców Umowami dzierżawy zostały objęte tereny wykorzystywane przez wspólnoty mieszkaniowe, między innymi z przeznaczeniem na ustawienie rusztowań oraz zaplecza budowy podczas prowadzenia robót termomodernizacyjnych budynków, pod warstwę dociepleniową elewacji, składowanie gabarytów, budowanie i użytkowanie altan śmietnikowych oraz wykonywanie innych prac związanych z podniesieniem standardów mieszkaniowych istniejących nieruchomości. W bieżącym roku sprawozdawczym, zgodnie z wnioskami wspólnot mieszkaniowych, przygotowano również umowy dzierżawy gruntu, położonego przy budynkach, pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, w przypadku gdy grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełniał wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając tym samym prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku. Nieruchomości gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy, dzierżawione były również wspólnotom mieszkaniowym lub mieszkańcom w celu utrzymania na nich porządku oraz pielęgnacji zieleni. Ponadto, część terenów wewnątrzosiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została wydzierżawiona przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na parkingi społeczne, wykorzystywane przez mieszkańców. Kontynuowano również działania mające na celu regulację sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy przylegających do budynków wspólnotowych i wykorzystywanych pod warstwę dociepleniową. 21

22 Tabela 16. Zestawienie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele niezarobkowe w latach Cel umowy dzierżawy warstwa ocieplenia budynków rusztowania, zaplecza budowy, kontenery Liczba umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele niezarobkowe parking wiata na gabaryty/altana prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej/inne Razem Dzierżawa gruntów na cele komercyjne W bieżącym okresie sprawozdawczym, grunty m.st. Warszawy dzierżawione były także na cele komercyjne, między innymi na prowadzenie działalności gospodarczej w ogródkach gastronomicznych usytuowanych przy lokalach użytkowych, w pawilonach handlowych, kioskach, warsztatach samochodowych oraz na płatnych parkingach. Grunty m.st. Warszawy udostępniane były również na dojścia i dojazdy do lokali użytkowych, punkty edukacyjno-promocyjne oraz zaplecza budowy przy inwestycjach budowlanych. Dzięki usprawnieniu współpracy z innymi jednostkami i wydziałami m.st. Warszawy, możliwe było podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu w przypadku korzystania z nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy bez tytułu prawnego. W wyniku działań prowadzonych przez pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, podmioty korzystające z gruntów m.st. Warszawy bez tytułu prawnego, zostały obciążone stosowną opłatą. W przypadkach, gdy podjęcie przez Dyrektora działań w danej sprawie przekraczałoby kompetencje określone w pełnomocnictwie Prezydenta m.st. Warszawy, zgromadzona 22

23 dokumentacja była przekazywana do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, celem dalszego prowadzenia sprawy. W trakcie okresu sprawozdawczego zostały również podjęte działania mające na celu uregulowanie kwestii dzierżaw i warunków korzystania z gruntu m.st. Warszawy położonego przy ul. Nakielskiej 4. Wprowadzona organizacja ruchu, w tym pilotażowy system identyfikatorów, umożliwiających postój pojazdów na terenie nieruchomości, wpłynęły znacząco na wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników dzierżawą miejsc postojowych przy ul. Nakielskiej 4. W efekcie przeprowadzonych działań podpisano łącznie 20 umów dzierżawy miejsc postojowych, uzyskując w ten sposób miesięczny przypis w wysokości 4 070,60 zł netto. W 2014 roku kontynuowano również działania mające na celu przygotowanie do wydzierżawienia i zaprezentowanie potencjalnym dzierżawcom nieruchomości zabudowanych, które zostały przekazane do administrowania uchwałą Zarządu Dzielnicy Wola lub zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości były wywieszane na tablicy ogłoszeń w Zakładzie i podległych administracjach oraz na stronie internetowej. Tabela 17. Zestawienie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele komercyjne w latach Cel umowy dzierżawy Liczba umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele komercyjne pawilony handlowe stoiska handlowe/ekspozycje parkingi/miejsca postojowe inne Razem W okresie sprawozdawczym, dzięki usprawnieniu współpracy z innymi jednostkami i wydziałami m.st. Warszawy, oraz przeprowadzeniu licznych kontroli w terenie, w wyniku których możliwe było naliczanie i egzekwowanie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów m.st. Warszawy, uzyskano dochód w wysokości przekraczającej założenia planistyczne, ustalone na początku roku budżetowego. W roku 2014 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozyskał dla m.st. Warszawy dochód w wysokości ,76 zł netto. 23

24 Oznacza to wzrost dochodu o blisko 26 % w stosunku do ubiegłego roku i aż o 165 % w stosunku do roku Podkreślić należy, że regulacja sposobu korzystania z gruntów m.st. Warszawy poprzez zawieranie umów dzierżawy, pozwoliła jednocześnie na właściwe zabezpieczenie interesów m.st. Warszawy, przy jednoczesnym wyłączeniu po stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy obecnych kosztów utrzymania przedmiotowych nieruchomości. Tabela 18. Zestawienie dochodów uzyskanych z czynszów dzierżawnych i wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości m.st. Warszawy w latach Rok Plan finansowy Wykonanie Wykonanie (%) , ,78 193, ,91 199, ,95 105, ,76 115,52 Wykres 1. Wykonanie dochodów uzyskanych z czynszów dzierżawnych i wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości m.st. Warszawy w latach

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

A N A L I Z A W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH A N A L I Z A DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH W 2013 R. W ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich administruje mieszkaniowym zasobem Gminy Piekary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ZASAD PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne: a) Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze

Postanowienia ogólne. Postępowanie przygotowawcze 1 Postanowienia ogólne 1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dochodzenia należności wynikających

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.126.2013 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności z tytułu opłat czynszowych za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2040 UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r.

Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Załącznik do zarządzenia nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.04.2012 r. Regulamin windykacji należności m. st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r.

GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. GP-IX.0050.2331.2012 ZARZĄDZENIE NR 2331/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2014. Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu. dnia 30 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu windykacji należności Gminy Miejskiej Lubań z tytułu opłat za lokale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ JEDNOŚĆ W OSTRÓDZIE Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 32 z dnia 23.09.2010 prot. nr 9/2010 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie

Regulamin windykacji wierzytelności. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Regulamin windykacji wierzytelności Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.Nałkowskich w Lublinie Postanowienia ogólne 1 1 Regulamin określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok 5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA. w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA. w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

NIE. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale mieszkalne stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa

DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM Konferencja 12 września 2014 r., Warszawa PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU 241 3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA. z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2015 RADY GMINY KARCZMISKA z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 września 2014 r. Poz. 3698 UCHWAŁA NR 438/2014 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych REGULAMIN postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych I. Postanowienia ogólne 1 1. Określone w Regulaminie zasady i tryb postępowania windykacyjnego dotyczą wszystkich osób zadłużonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r.

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r. Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 20 11 r. w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku

Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku Uchwała Nr LXXVI/2333/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i garaże w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03.01.2011r Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 1 Spis treści Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH

REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2014 r. Poz. 4547 UCHWAŁA NR XLVIII/947/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów WSTĘP Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jako dokument opracowywany w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r.

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE. z dnia 10 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA. z dnia 31 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 137/2016 WÓJTA GMINY GARDEJA z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE. Rozdział I Załącznik do uchwały Nr XIX/126/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2007 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BŁONIE Rozdział I Analiza aktualnego stanu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/65/15 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1 mogą wynająć miejski lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK REGULAMIN WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI SM ENERGETYK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Windykacji Wierzytelności, zwany dalej regulaminem, został przygotowany w oparciu o następujące akty prawne::

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. LKA-4111-01-04/2009 K/09/005 Prezydent Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2014 r. Poz. 2679 UCHWAŁA NR PR.0007.82.2014 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ REGULAMIN PROWADZENIA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEZ GDAŃSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ Działając na podstawie 98 ust. 1 pkt 10 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej: Spółdzielnia), Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice

Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Josz nr 27.2013 nr z dnia 28.II.2013 Procedury windykacyjne należności cywilno prawnych występujących w JOSz i szkołach Gminy Siechnice ( ) Rozdział 1 Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2015 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH INSTRUKCJA WINDYKACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w zakresie dochodzenia należności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/247/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/247/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/247/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych od właściciela użytkownikom lokali mieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie

Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawy prawne: - Ustawa Prawo Spółdzielcze z 16 września1982 r. (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo