Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r."

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

2 Spis treści I. STAN ORGANIZACYJNY Status prawny Działalność statutowa Schemat organizacyjny... 5 II. ZASOBY Stan zasobów Powierzchnia administrowana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Zmiany w zasobach i powierzchni administrowanej Czynsz i świadczenia w lokalach mieszkalnych Lokale użytkowe Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe Stanowiska handlu obwoźnego Opłata targowa Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych Dzierżawa nieruchomości gruntowych Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców Dzierżawa gruntów na cele komercyjne...22 III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Windykacja przedsądowa Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Windykacja sądowa i egzekucyjna Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Czynniki wpływające na poziom zadłużenia oraz efektywność podejmowanych działań Lokale mieszkalne Lokale użytkowe, garaże, tereny zewnętrzne Skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych IV. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI...39 V. REMONTY Remonty w budynkach Place zabaw dla dzieci...44 VI. INWESTYCJE

3 6.1. Doposażenie budynków Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych Termomodernizacja budynków Zakupy inwestycyjne...49 VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE...49 VIII. PLAN FINANSOWY Realizacja planu finansowego z dochodów i wydatków za okres I-XII 2014 r Spis tabel

4 I. STAN ORGANIZACYJNY 1.1. Status prawny Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, zwany w dalszej części sprawozdania Zakładem, jako jednostka budżetowa m.st. Warszawy, powołany został 1 stycznia 2005 r., na mocy uchwały nr XLIII/1015/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. (z późn. zm.), w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych Wola w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 309, poz. 9581, z późn. zm.). Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej jednostki określa Statut stanowiący załącznik do ww. uchwały. Zakładem kieruje Dyrektor, którego kompetencje, jako kierownika jednostki, określają zapisy statutu, pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zgodnie z 9 ust. 3 Statutu, strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa regulamin organizacyjny, który zatwierdzany jest przez Dyrektora, w uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy, po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Działalność statutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Zadaniem Zakładu jest : 1) gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy: a) mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, b) powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, 2) podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego, 3) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem i zasobem nieruchomości m.st. Warszawy. 4

5 1.3. Schemat organizacyjny Funkcję Dyrektora w 2014 roku sprawowały następujące osoby: do dnia 9 czerwca 2014 r., Pan Jacek Bielecki, od dnia 10 czerwca 2014 r., i obecnie Pan Witold Olender. Strukturę organizacyjną Zakładu przedstawia zamieszczony poniżej schemat organizacyjny. Schemat organizacyjny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., zatrudnienie w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wynosiło 339,45 etatów. 5

6 II. ZASOBY 2.1. Stan zasobów Stan prawny budynków według stanu na dzień r. - własność m. st. Warszawy budynków o powierzchni ,74 m 2 w tym: 182 budynki mieszkalne o powierzchni ,86 m budynków użytkowych o powierzchni ,88 m 2 - współwłasność m.st. Warszawy budynki o powierzchni ,69 m 2 Budynki wykwaterowane i przeznaczone do rozbiórki: 1. Łucka 12 (mieszkalny); 2. Waliców 12 (prawa oficyna południowa); 3. Zwrotnicza 1/3 (użytkowy); 4. Płocka 22 (użytkowy). Budynki wykwaterowane, bez decyzji o rozbiórce: 1. al. Solidarności 145 (front); 2. Chmielna 102 (oficyna); 3. Chmielna 128; 4. Miedziana 20; 5. Młocińska 13/15 (użytkowy); 6. Młynarska 64 przeznaczony do sprzedaży przez Urząd m.st. Warszawy; 7. Niska 30 - przeznaczony przez Urząd Dzielnicy Wola do sprzedaży; 8. Władysława Warneńczyka 5 - dawna ul. Ordona 17A (użytkowy); 9. Płocka 22 (użytkowy); 10. Płocka 27A; 11. Przyokopowa 45 (użytkowy); 12. Redutowa 10 (użytkowy); 13. Sienna 87 (oficyna); 14. Śliska 52 (oficyna); 15. Twarda 28; 16. Twarda 62; 17. Waliców 12 (I klatka schodowa); 18. Waliców 14; 19. Wolska 67; 6

7 20. Wronia 45A; 21. Wronia 50; 22. Wronia 52; 23. Wronia 57; 24. Wronia 57A; 25. Złota 83 przeznaczony do sprzedaży przez Urząd m.st. Warszawy; 26. Złota 65A (oficyna); 27. Żelazna 22; 28. Żelazna 43; 29. Żelazna 66; 30. Łucka 12 (użytkowy); 31. Wronia 47; 32. Gibalskiego 12; 33. Karolkowa 16; 34. Łucka 10; 35. Pańska 100A. Budynki w trakcie wykwaterowania bez decyzji o rozbiórce: 1. al. Solidarności 145; 2. Ciepła 3; 3. Łucka 14; 4. Łucka 16; 5. Pańska 100A; 6. Sowińskiego 14B; 7. Brylowska 8A; 8. Chmielna 130; 9. Władysława Warneńczyka 5 - dawna ul. Ordona 17A; 10. Płocka 20 (użytkowy); 11. Waliców 12 ( II, III klatka schodowa); 12. Płocka 3 (wykwaterowanie ostatniego piętra do czasu wykonania remontu dachu). 7

8 Tabela 1. Struktura budynków według roku budowy Rok budowy Liczba budynków do 1900 r. 26 po 1901 r. do 1939 r. 178 po 1945 r. do 1970 r. 249 po 1971 r. do 1990 r. 8 po 1990 r. 3 Razem 464 brak danych o dacie budowy 296 Ogółem 760 Tabela 2. Liczba budynków w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wyszczególnienie Liczba Liczba budynków mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy Liczba budynków użytkowych stanowiących 100% m.st. Warszawy Liczba budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy wyłączonych z eksploatacji, w tym: - liczba budynków mieszkalnych 53 - liczba budynków użytkowych Liczba budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy będących w eksploatacji, w tym: liczba budynków mieszkalnych liczba budynków użytkowych 563 8

9 Tabela 3. Liczba lokali w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wyszczególnienie Liczba lokali mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: Liczba w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy w budynkach wspólnotowych Liczba lokali użytkowych 100% m.st. Warszawy, w tym: w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy 631 w budynkach wspólnotowych 605 Liczba garaży 100% m.st. Warszawy, w tym: 424 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych w budynkach wspólnotowych 15 Liczba boksów motocyklowych 100% m.st. Warszawy, w tym: 259 w budynkach 100% m.st. Warszawy 55 w budynkach wspólnotowych 204 Tabela 4. Wyposażenie techniczne budynków Wyposażenie Liczba zimna woda 354 kanalizacja 348 instalacja gazowa 159 centralne ogrzewanie (z sieci) 157 instalacja c.o. (lokalówka) 17 instalacja c.c.w. (z sieci) 101 instalacja c.c.w. (lokalówka) 17 dźwigi osobowe 17 instalacja elektryczna 417 szambo 7 9

10 2.2. Powierzchnia administrowana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Według stanu na dzień r. powierzchnia administrowanego zasobu wynosiła ogółem ,80 m 2, w tym: powierzchnia wewnątrz budynków ,31 m 2, zewnętrzna ,49 m 2, w tym: Tabela 5. Powierzchnia administrowana wraz z terenami zielonymi w latach Powierzchnia administrowana r r r. Powierzchnia ogółem w m 2 w tym: wewnętrzna zewnętrzna w tym: zewnętrzna utwardzona terenów zielonych Tabela 6. Powierzchnia budynków w zasobach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Powierzchnia budynków m 2 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: ,74 powierzchnia budynków mieszkalnych ,86 powierzchnia budynków użytkowych, w tym: powierzchnia garaży komunalnych, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych , , , ,03 powierzchnia boksów motocyklowych 442,58 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, wyłączonych z eksploatacji, w tym: ,37 powierzchnia budynków mieszkalnych ,78 powierzchnia budynków użytkowych 3 719,59 Powierzchnia budynków stanowiących 100% m.st. Warszawy, będących w eksploatacji, w tym: ,37 powierzchnia budynków mieszkalnych ,08 powierzchnia budynków użytkowych ,29 10

11 Tabela 7. Powierzchnia lokali w zasobach Zakładu gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Powierzchnia lokali m 2 Powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: ,55 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy ,86 w budynkach wspólnotowych ,69 Powierzchnia lokali użytkowych 100% m.st. Warszawy, w tym: ,52 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy ,23 w budynkach wspólnotowych ,29 Powierzchnia garaży 100% m.st. Warszawy, w tym: 8 195,20 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy, w tym: garaży wolnostojących miejsc garażowych 7 797, , ,03 w budynkach wspólnotowych 397,42 Powierzchnia boksów motocyklowych 100% m.st. Warszawy, w tym: 1 448,24 w budynkach stanowiących 100% m.st. Warszawy 442,58 w budynkach wspólnotowych 1 005, Zmiany w zasobach i powierzchni administrowanej W roku sprawozdawczym zwrócono właścicielom następujące budynki: 1. Burakowska 17-2 budynki, 2. Grzybowska 73, 3. Jana Kazimierza 18A - 3 budynki, 4. Wolska 89. Dokonano rozbiórki budynków: 1. Chłodna 47-2 budynki, 2. al. Solidarności 153. Ponadto w 2014 r. wykupionych przez najemców zostało 13 o łącznej powierzchni 709,65 m 2. lokali mieszkalnych 11

12 2.4. Czynsz i świadczenia w lokalach mieszkalnych Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata oraz Uchwały Nr XXIX/196/2013 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia stref i ich granic w dzielnicy Wola wpływających na ustalenie wysokości stawek czynszu, do dnia 30 czerwca 2014 r., na terenie Dzielnicy Wola obowiązywały stawki: 1. za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stawka bazowa 7,32 zł dla II strefy (miejskiej) za najem lokalu socjalnego 1,45 zł 2. za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego 7,32 zł za 1 m 2 Od dnia 1 lipca 2014 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa, na terenie Dzielnicy Wola obowiązywały stawki: 1. za najem 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stawka bazowa 7,39 zł dla II strefy (miejskiej) za najem lokalu socjalnego 1,45 zł 2. za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego 7,39 zł za 1 m 2 Zaliczkowe opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokali, realizowane za pośrednictwem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ustalane były w oparciu o koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym oraz prognozy odnośnie ewentualnego wzrostu cen i usług. Koszty mediów podlegają okresowym rozliczeniom. 12

13 2.5. Lokale użytkowe Średnia stawka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w 2014 roku wyniosła 26,60 zł/m 2 i była niższa o 1,9 % (0,54 zł) w stosunku do uzyskanej w poprzednim roku sprawozdawczym. Tabela 8. Średnia stawka czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych w latach z podziałem na branże*, ** Lokale użytkowe z podziałem na branże Średnia stawka czynszu w zł za m 2 wg stanu na dzień r. Średnia stawka czynszu w zł za m 2 wg stanu na dzień r. lokale handlowe 35,17 35,22 lokale gastronomiczne 36,82 37,43 lokale usługowe 21,10 25,45 biura 20,74 16,01 apteki 50,31 54,30 magazyny 15,86 10,09 pozostałe 20,91 10,70 Ogółem 27,14 26,60 Tabela 9. Struktura najmu lokali użytkowych w latach *, ** Lokale użytkowe z podziałem na branże Liczba lokali wg stanu na dzień r. Liczba lokali wg stanu na dzień r. lokale handlowe lokale gastronomiczne lokale usługowe biura apteki magazyny inne Ogółem * w tym lokale wynajęte po stawkach preferencyjnych, wynegocjowanych przez Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola na rzecz organizacji pozarządowych, siedzib partii politycznych oraz biur poselskich. ** tabela nie uwzględnia lokali użytkowanych nieodpłatnie przez jednostki m.st. Warszawy. 13

14 W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania zmierzające do jak najszerszego zaprezentowania pustostanów lokali użytkowych. Oprócz ogłoszeń prasowych, w witrynach lokali umieszczano tablice i banery informacyjne. Ponadto informacje o przeznaczeniu lokali do wynajęcia zamieszczane były na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wola, ZGN Wola oraz administracjach. Na stronie internetowej Zakładu dostępne były informacje dotyczące zasad najmu wraz z dokumentacją fotograficzną i opisem lokali. Została również uruchomiona miejska aplikacja Nieruchomości na Wynajem, w której również zamieszczano informacje o lokalach do wynajęcia w drodze konkursu ofert oraz poza konkursem wraz z dokumentacją fotograficzną. W 2014 roku zawartych zostało łącznie 238 nowych umów najmu. W rozstrzygniętych 11 konkursach na najem 112 lokali użytkowych, wpłynęło 194 ofert. W efekcie przeprowadzonych postępowań konkursowych, wyłoniono 70 oferentów, natomiast umowy najmu zawarto z 60 oferentami. Maksymalna stawka czynszu jaka została uzyskana w okresie sprawozdawczym to 153,30 zł/m² netto za powierzchnię podstawową i 101,50 zł/m² netto za powierzchnię dodatkową. W 2013 roku uzyskano odpowiednio 140,50 zł/m² netto za powierzchnię podstawową i 100,00 zł/m² netto za powierzchnię dodatkową. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych (bez garaży, boksów i miejsc postojowych) za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wyniosły ,56 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o ,97 zł, co stanowi wzrost o 6,81%, a w stosunku do przychodu zaplanowanego o ,56 zł. Na wzrost przychodów zasadniczy wpływ miały przeprowadzone negocjacje warunków najmu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 235 negocjacji, w tym: 127 w związku z ekspirowaniem terminów obowiązywania zawartych umów najmu; 108 w związku ze standardowo podejmowanymi działaniami, innymi niż powyższe a wynikającymi z Zarządzenia 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 14

15 Tabela 10. Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych w latach Rok Plan w zł Wykonanie w zł % wzrostu ,34 7,94% ,30 8,98% ,94 18,04% ,59 1,19% ,56 6,58% 2.6. Garaże, miejsca postojowe oraz boksy motocyklowe W 2014 roku, w rozstrzygniętych 4 konkursach na najem 17 komunalnych garaży, wpłynęło 12 ofert. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych, zawartych zostało 6 umów najmu z wyłonionymi oferentami, uzyskując maksymalną stawkę czynszu w wysokości 12,25 zł/m² netto. Natomiast w trybie poza konkursem ofert, oddanych w najem zostało 12 garaży. Ponadto działając zgodnie z Zarządzeniem 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, podpisano 29 umów w zakresie kontynuacji najmu. Działając zgodnie z Uchwałą Nr 8010/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków najmu miejsc postojowych w halach garażowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piaskowej 7 oraz ul. Piaskowej 9 oraz uchylenia Uchwały nr 2272/2011 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 r., zostały zakończone renegocjacje umów najmu miejsc postojowych. Zmienionych zostało łącznie 77 umów na czas określony, spełniających wymogi Zarządzenia 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.). Dodatkowo zostało zawartych 20 umów najmu miejsc postojowych w związku z realizacją czynności związanych z najmem w trybie poza konkursem ofert. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym ogłoszono 1 konkurs na najem komunalnych boksów użytkowych. W wyniku postępowań konkursowych zawarto 1 umowę najmu z wyłonionymi oferentami. 15

16 W związku z niską skutecznością ogłoszonego konkursu, wysłano pisma do administratorów budynków wspólnotowych z informacją o wolnych boksach użytkowych do wynajęcia z wykazu boksów przeznaczonych do wynajęcia poza konkursem ofert. W ostatnich miesiącach zaobserwowano zwiększenie zainteresowania najmem boksów w tym trybie, z uwagi na krótsze procedury związane z podpisaniem umowy najmu w stosunku do procedur konkursowych. Skutkowało to podpisaniem 12 nowych umów najmu ww. boksów. Przychody z tytułu najmu komunalnych garaży, boksów użytkowych, miejsc postojowych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosły ,91 zł i były wyższe w stosunku do planowanych dochodów o kwotę ,91 zł. Tabela 11. Przychody z tytułu najmu garaży, boksów użytkowych, miejsc postojowych w latach Rok Plan Wykonanie % Wzrostu ,73 32,11% ,28 40,46% ,64 54,60% ,33 25,79% ,91 24,06% 2.7. Stanowiska handlu obwoźnego W bieżącym okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udostępniał stanowiska do prowadzenia handlu obwoźnego w ciągu pasaży ulicznych, zlokalizowanych przy ul. Płockiej 43, ul. Górczewskiej 97, ul. Żytniej 64 i ul. Piaskowej 7. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest uchwalany przez Zarząd Dzielnicy, po zasięgnięciu opinii Rady Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. W trosce o należyty wizerunek m.st. Warszawy, dla ochrony reprezentacyjnego charakteru przestrzeni publicznej, stanowiska do handlu obwoźnego udostępniane są na ujednoliconych zasadach, określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy. 16

17 Powierzchnia ogólna miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego zlokalizowanych przy ul. Płockiej 43, ul. Górczewskiej 97, ul. Żytniej 64 i ul. Piaskowej 7 wynosi 312,00 m 2, w tym powierzchnia sprzedażowa 205,50 m 2. Liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego, obsługiwanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wynosi 94 punkty. Tabela 12. Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego Numer miejsca Adres, numer działki ewidencyjnej i obręb Płocka 43 (dz. ew. nr 68/4, obręb ) Górczewska 97 (dz. ew. nr 1/2, obręb ) Górczewska 97 (dz. ew. nr 1/2, obręb ) Żytnia 64 (dz. ew. nr 26/3, obręb ) Płocka 43 (dz. ew. nr 68/4, obręb ) Piaskowa 7 (dz. ew. nr 48, obręb ) Powierzchnia Liczba stanowisk Powierzchnia stanowisk Przedmiot sprzedaży (asortyment) 100 m 2 68 od 1 do 2 m 2 wielobranżowe, drobne agd, art. odzieżowe, kwiaty, słodycze 60 m m 2 dowolny asortyment 20 m 2 3 od 1 do 4 m 2 dowolny asortyment 12 m m 2 owoce i warzywa 20 m m 2 warzywa, owoce 100 m² 5 9 m² asortyment uzgodniony z zarządcą Okres prowadzenia handlu całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny, wg. umów całoroczny w godz wg. umów całoroczny w godz wg. umów Miesięczne stawki czynszu dzierżawnego netto uzyskiwane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z tytułu udostępniania stanowisk do handlu obwoźnego, w okresie sprawozdawczym, kształtowały się w przedziale od 200,00 zł netto do 700,00 zł netto, w zależności od powierzchni stanowiska oraz jego lokalizacji. Analiza porównawcza wskazuje, że w bieżącym okresie sprawozdawczym zmalało zainteresowanie Kupców dzierżawą miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w lokalizacjach udostępnianych przez Zakład. 17

18 W roku 2014 zostało podpisanych łącznie 51 umów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wydzierżawionych było 55 miejsc do handlu obwoźnego. Najwięcej umów podpisanych zostało w szczycie sezonu handlowego, tj. w okresie od kwietnia do września. Tabela 13. Zestawienie ilościowe miejsc udostępnionych do prowadzenia handlu obwoźnego w 2014 r. Miesiąc Liczba stanowisk udostępnionych do prowadzenia handlu obwoźnego w roku 2014 r. przy ul. Płockiej 43 przy ul. Górczewskiej 97 przy ul. Piaskowej 7 przy ul. Żytniej 64 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Dochód uzyskany w bieżącym roku sprawozdawczym z tytułu udostępniania miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenach obsługiwanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyniósł ,00 zł netto Opłata targowa Zgodnie z Uchwałą nr LII/1600/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, od dnia 1 kwietnia 2010 r. wykonanie funkcji inkasenta poboru opłaty targowej powierzone zostało Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola. Dochody z tytułu opłaty targowej w 2014 roku wyniosły ,00 zł. Średniomiesięczny dochód z tytułu opłaty targowej w 2014 r. wyniósł ,00 zł. 18

19 Tabela 14. Wpływy z opłaty targowej w 2014 r. według lokalizacji Miesiąc WSS MHL Górczew. Płocka Olimpia Cmen. Pozostałe Podziemia Choinki Razem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem WSS - targowisko przy ul. Obozowej MHL - targowisko przy ul. Górczewskiej Górczewska - miejsca do handlu obwoźnego przy ul Górczewskiej 97 Płocka - miejsca do handlu obwoźnego przy ul. Płockiej 43 Olimpia - Niedzielna Giełda przy ul. Górczewskiej 56/60 Cmentarze - miejsca do handlu w pobliżu wolskich cmentarzy Podziemia - przejścia podziemne ul. Wolska róg Młynarskiej Choinki miejsca wyznaczone do handlu choinkami Pozostałe - inne miejsca do handlu na terenie Dzielnicy Wola 19

20 Tabela 15. Wpływy z opłaty targowej w latach Miesiąc 2010 r r r r r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Razem Udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych Zakład Gospodarowania w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozyskuje także środki finansowe za udostępnianie części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych będących w 100% własnością m.st. Warszawy. Najem dotyczy reklam wielkoformatowych, reklam umieszczanych nad witrynami lokali użytkowych, szyldów, markiz i innych urządzeń zamontowanych na elewacjach budynków oraz anten stacji bazowych telefonii komórkowej. Na dzień r. obowiązywało 150 umów na korzystanie z części powierzchni budynków i innych urządzeń budowlanych, z czego 43 podpisano w 2014 r. Dochody z tytułu udostępniania powierzchni budynków i urządzeń budowlanych za okres od do r. wyniosły ,05 zł. i były wyższe w stosunku do planowanych dochodów o kwotę ,05 zł, co stanowi wzrost o 13,26 %. 20

21 2.10. Dzierżawa nieruchomości gruntowych W bieżącym okresie sprawozdawczym pozyskiwano również środki finansowe z dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność m.st. Warszawy. Grunty udostępniane były w formie umowy dzierżawy, na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy. Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym Dyrektorowi przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedmiotem dzierżawy były nieruchomości zlokalizowane na terenie Dzielnicy Wola, nieadministrowane przez inne jednostki m.st. Warszawy Dzierżawa gruntów na cele niezarobkowe na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców Umowami dzierżawy zostały objęte tereny wykorzystywane przez wspólnoty mieszkaniowe, między innymi z przeznaczeniem na ustawienie rusztowań oraz zaplecza budowy podczas prowadzenia robót termomodernizacyjnych budynków, pod warstwę dociepleniową elewacji, składowanie gabarytów, budowanie i użytkowanie altan śmietnikowych oraz wykonywanie innych prac związanych z podniesieniem standardów mieszkaniowych istniejących nieruchomości. W bieżącym roku sprawozdawczym, zgodnie z wnioskami wspólnot mieszkaniowych, przygotowano również umowy dzierżawy gruntu, położonego przy budynkach, pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, w przypadku gdy grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie spełniał wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając tym samym prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynku. Nieruchomości gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy, dzierżawione były również wspólnotom mieszkaniowym lub mieszkańcom w celu utrzymania na nich porządku oraz pielęgnacji zieleni. Ponadto, część terenów wewnątrzosiedlowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została wydzierżawiona przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na parkingi społeczne, wykorzystywane przez mieszkańców. Kontynuowano również działania mające na celu regulację sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy przylegających do budynków wspólnotowych i wykorzystywanych pod warstwę dociepleniową. 21

22 Tabela 16. Zestawienie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele niezarobkowe w latach Cel umowy dzierżawy warstwa ocieplenia budynków rusztowania, zaplecza budowy, kontenery Liczba umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele niezarobkowe parking wiata na gabaryty/altana prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej/inne Razem Dzierżawa gruntów na cele komercyjne W bieżącym okresie sprawozdawczym, grunty m.st. Warszawy dzierżawione były także na cele komercyjne, między innymi na prowadzenie działalności gospodarczej w ogródkach gastronomicznych usytuowanych przy lokalach użytkowych, w pawilonach handlowych, kioskach, warsztatach samochodowych oraz na płatnych parkingach. Grunty m.st. Warszawy udostępniane były również na dojścia i dojazdy do lokali użytkowych, punkty edukacyjno-promocyjne oraz zaplecza budowy przy inwestycjach budowlanych. Dzięki usprawnieniu współpracy z innymi jednostkami i wydziałami m.st. Warszawy, możliwe było podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu w przypadku korzystania z nieruchomości gruntowych m.st. Warszawy bez tytułu prawnego. W wyniku działań prowadzonych przez pracowników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, podmioty korzystające z gruntów m.st. Warszawy bez tytułu prawnego, zostały obciążone stosowną opłatą. W przypadkach, gdy podjęcie przez Dyrektora działań w danej sprawie przekraczałoby kompetencje określone w pełnomocnictwie Prezydenta m.st. Warszawy, zgromadzona 22

23 dokumentacja była przekazywana do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, celem dalszego prowadzenia sprawy. W trakcie okresu sprawozdawczego zostały również podjęte działania mające na celu uregulowanie kwestii dzierżaw i warunków korzystania z gruntu m.st. Warszawy położonego przy ul. Nakielskiej 4. Wprowadzona organizacja ruchu, w tym pilotażowy system identyfikatorów, umożliwiających postój pojazdów na terenie nieruchomości, wpłynęły znacząco na wzrost zainteresowania potencjalnych użytkowników dzierżawą miejsc postojowych przy ul. Nakielskiej 4. W efekcie przeprowadzonych działań podpisano łącznie 20 umów dzierżawy miejsc postojowych, uzyskując w ten sposób miesięczny przypis w wysokości 4 070,60 zł netto. W 2014 roku kontynuowano również działania mające na celu przygotowanie do wydzierżawienia i zaprezentowanie potencjalnym dzierżawcom nieruchomości zabudowanych, które zostały przekazane do administrowania uchwałą Zarządu Dzielnicy Wola lub zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości były wywieszane na tablicy ogłoszeń w Zakładzie i podległych administracjach oraz na stronie internetowej. Tabela 17. Zestawienie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele komercyjne w latach Cel umowy dzierżawy Liczba umów dzierżawy nieruchomości gruntowych udostępnionych na cele komercyjne pawilony handlowe stoiska handlowe/ekspozycje parkingi/miejsca postojowe inne Razem W okresie sprawozdawczym, dzięki usprawnieniu współpracy z innymi jednostkami i wydziałami m.st. Warszawy, oraz przeprowadzeniu licznych kontroli w terenie, w wyniku których możliwe było naliczanie i egzekwowanie należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntów m.st. Warszawy, uzyskano dochód w wysokości przekraczającej założenia planistyczne, ustalone na początku roku budżetowego. W roku 2014 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pozyskał dla m.st. Warszawy dochód w wysokości ,76 zł netto. 23

24 Oznacza to wzrost dochodu o blisko 26 % w stosunku do ubiegłego roku i aż o 165 % w stosunku do roku Podkreślić należy, że regulacja sposobu korzystania z gruntów m.st. Warszawy poprzez zawieranie umów dzierżawy, pozwoliła jednocześnie na właściwe zabezpieczenie interesów m.st. Warszawy, przy jednoczesnym wyłączeniu po stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy obecnych kosztów utrzymania przedmiotowych nieruchomości. Tabela 18. Zestawienie dochodów uzyskanych z czynszów dzierżawnych i wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości m.st. Warszawy w latach Rok Plan finansowy Wykonanie Wykonanie (%) , ,78 193, ,91 199, ,95 105, ,76 115,52 Wykres 1. Wykonanie dochodów uzyskanych z czynszów dzierżawnych i wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości m.st. Warszawy w latach

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo