ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A."

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A. Przedmiotem zamówienia jest System Multipleksu Cyfrowego: wykonanie wstępnego projektu technicznego instalacji Systemu Multipleksu oraz powykonawczej dokumentacji technicznej; dostawa profesjonalnych urządzeń technologicznych (fabrycznie nowych klasy broadcast, wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej, przystosowanych do pracy ciągłej, zasilanie AC230V +5%/-10% 50Hz) oraz niezbędnych stojaków na aparaturę 19 (głębokość min. 100cm, wysokość co najmniej 42U, wyposażonych w panele rozdzielcze sieci z zabezpieczeniem każdego odbioru, wymuszona cyrkulacja powietrza, uziom technologiczny); instalacja sprzętu wraz z niezbędnym okablowaniem i mocowaniem mechanicznym w stojakach na aparaturę 19, podłączenie do układu zasilania oraz torów sygnałowych; uruchomienie, integracja i konfiguracja sprzętu, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu. Zamawiający udostępni pomieszczenie aparatury oraz zapewni dostęp do infrastruktury teletechnicznej. Przeznaczeniem Systemu Multipleksu jest dotarcie z programami Telewizji Polskiej S.A. do odbiorców indywidualnych i operatorów kablowych. 1

2 1. Założenia projektowe W ofercie Dostawca przedstawi - projekt systemu wraz ze schematem ideowym, zgodnie z przedstawioną koncepcją (rys.1), układ urządzeń w stojakach na aparaturę, określi wymagania na zasilanie i klimatyzację sprzętu, dołączy kosztorys z wyszczególnieniem cen detalicznych. Wymagania na system multipleksu: - pełna kompatybilność ze standardem DVB, spełnienie obowiązujących postanowień specyfikacji zawartych w Załączniku A; - nadawanie co najmniej 28 programów telewizyjnych standardowej jakości SDTV oraz jednego programu wysokiej rozdzielczości HDTV; - nadawanie co najmniej 20 programów radiowych stereofonicznych (należy przyjąć, że każdemu programowi mogą towarzyszyć dane sterujące oraz RDS); - konfiguracja początkowa zakłada utworzenie na bazie tych samych koderów następujących strumieni cyfrowych: > 1 multipleks satelitarny z modulacją DVB-S i wyjściem IF 70MHz; > 1 multipleks satelitarny z modulacją DVB-S2 i wyjściem IF 70MHz; > 1 multipleks naziemny DVB-T z inserterem pakietów MIP i wyjściem ASI; - remultipleksacja co najmniej 3 zewnętrznych strumieni transportowych typu ASI oraz IP - filtrowanie i remapping pakietów, enkapsulacja danych IP, gotowość do upgrade u w celu umożliwienia konwersji strumieni VBR do VBR (SPTS/MPTS MPEG-2/MPEG-4 Part 10); dopuszcza się realizację funkcji remultipleksacji przez multipleksery; - system powinien umożliwiać rozbudowę, która zapewni co najmniej podwojenie liczby obsługiwanych programów, strumieni i multipleksów cyfrowych. Programy telewizyjne kompresowane będą w czasie rzeczywistym w oparciu o standard MPEG-4 Part 10. Zastosowane kodery muszą być z wyjściem ASI i IP. 9 koderów SDTV (w tym 1 redundanty) muszą posiadać opcję pracy w systemie kodowania MPEG-2 System multipleksu musi zapewniać interoperacyjność z odbiornikami DVB i chipsetami AVC/MPEG-2/SD/HD takich firm jak STMicroelectronics (STi7100), Broadcom (BCM7402, BCM4502), Conexant (CX24501) i in. 2

3 Zamawiający narzuca architekturę wewnętrzną całego systemu multipleksu kodery mają przekazywać multiplekserom strumienie transportowe MPEG przez sieć Gigabit Ethernet. Sygnały wejściowe: SDI (SD SDI dla SDTV i HD SDI dla HDTV) z zaembedowana fonią PCM dla strumienia podstawowego i AC-3 dla strumieni dodatkowych. Obowiązującym standardem dla programów telewizyjnych jest sygnał cyfrowy SDI (SD-SDI dla SDTV i HD-SDI dla HDTV) z telegazetą i co najmniej dwiema grupami fonii (PCM dla strumienia podstawowego i AC-3 dla strumieni dodatkowych), AES/EBU dla programów radiowych. Dostawca rozprowadzi je poprzez wzmacniacze dystrybucyjne do koderów i automatycznych krosownic. Sygnały wejściowe na kodery powinny przechodzić przez pasywny panel lub panele krosownicze, dla sygnałów SDI i ASI należy wybrać gniazda i krosówki zgodne z HD MUSA. Dostawca zamontuje dodatkowy panel krosowniczy z sygnałami rezerwowymi. Wszystkie zastosowane wzmacniacze dystrybucyjne muszą być wykonane jako karty do chassis z redundantnymi zasilaczami, wzmacniacze SDI muszą posiadać wewnętrzny bypass na wypadek awarii modułu, moduły typu hot-swappable. Okablowanie sygnałowe SDI ze złączami BNC oraz wszystkie wzmacniacze dystrybucyjne SDI muszą przenosić sygnały w formatach SD (576i/25) i HD (1080i/25, 720p/50). Dostawca doprowadzi zasilanie z tablicy energetycznej w pomieszczeniu aparatury oraz dokona podłączenia sygnałów wyjściowych do torów transmisyjnych w CAE (urządzenia nie objęte niniejszym Zamówieniem). Należy zapewnić wolne miejsce oraz okablowanie sygnałowe i zasilające w stojakach aparatury do instalacji dodatkowego sprzętu (nie będące przedmiotem niniejszego Zamówienia) w celu obsługi: - minimum 10 programów telewizyjnych, - minimum jednego multipleksu satelitarnego z redundancją. 3

4 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne multipleksu: a) System Zarządzania - interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim, funkcja pomocy; - graficzne przedstawienie wszystkich elementów systemu; - automatyczna i ręczna redundancja sprzętu, odłączanie wybranego urządzenia z systemu, umożliwiać modyfikację układu redundancji; - konfiguracja serwisów w multipleksach cyfrowych i grupach statystycznych; - monitorowanie wydajności multipleksu statystycznego; - monitorowanie serwisów i ich komponentów w czasie rzeczywistym z sygnalizacją alarmową (wizualizacja i sygnał dźwiękowy), kontrola strumieni wyjściowych urządzeń; - dynamiczna generacja tablic PSI/SI zgodna z bieżącą konfiguracją serwisów/multipleksów, generacja deskryptorów, PID remapping, tworzenie i importowanie nowych tablic; - dynamiczne włączania i wyłączanie strumieni poprzez GPIO; - praca w trybie on-line i off-line (przygotowanie i analiza nowej konfiguracji przed uruchomieniem, kontrola wykorzystanej przepływności bitowej), system musi umożliwiać przygotowanie i analizę nowej konfiguracji przed uruchomieniem na rezerwowym sprzęcie; - generacja komend DPI; - przenoszenie informacji o formacie obrazu serwisu (16:9/4:3) i rodzaju dźwięku stereo/dolby Digital ( ); - monitoring sprzętu wykorzystujący interfejsy GPIO, szeregowe i Ethernet (SNMP); - rejestracja czynności operatora, logi alarmowe z analizą czasową stanów alarmowych urządzeń; - zapis i ładowanie przygotowanych wcześniej konfiguracji, planowanie czasowe konfiguracji (ang. scheduling); - kontrola i sterowanie urządzeń w wydzielonej sieci Ethernet; - zastosowane oprogramowanie powinno być typu klient-serwer (minimum 2 klientów) z gotowością do integracji z systemami zarządzającymi wyższego poziomu (wbudowany agent i interfejs SNMP) oraz zdalnego zarządzania i monitoringu z wykorzystaniem w sieciach lokalnych i rozległych, komputer 4

5 przemysłowy powinien być zabezpieczony przed utratą danych w technologii RAID, pakiet oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych systemu, montaż w stojaku aparatury, wyłączenie/włączenie komputera/aplikacji nie powinno zakłócać pracy systemu multipleksu, po resecie sieciowym System Zarządzania powinien uruchomić się bez ingerencji użytkownika i załadować automatycznie ostatnią konfigurację; b) kompresja sygnału wizyjnego w pełnej rozdzielczości obrazu w standardzie MPEG- 4 Part 10: dla sygnałów SDTV (z zastosowaniem technologii single-slice video processing architecture) i oraz dla sygnałów HDTV (formaty 1080i/25 i 720p/50), zmienna przepływność bitowa VBR w zakresie co najmniej od 0.5Mbit/s (dla SDTV), zastosowanie adaptacyjnego przestrzenno-czasowego układu redukcji szumów, wieloprzebiegowe przetwarzanie sygnału wizyjnego; przetwarzanie VBI (m.in. telegazeta, Video Index, VPS); kodery SDTV muszą być gotowe do upgrade u w celu wytworzenia dodatkowego strumienia wyjściowego o mniejszej rozdzielczości; c) kodowanie sygnału fonii skojarzonej wymaga się: - nadawania każdego programu telewizyjnego z co najmniej dwoma strumieniami fonii skojarzonej z sygnałem telewizyjnym, w czterech programach SDTV i programie HDTV należy przewidzieć nadawanie co najmniej trzech strumieni fonicznych; - wyboru systemu kodowania podstawowego strumienia fonicznego MPEG-1 Layer II/Dolby Digital 2.0; - przenoszenia przez kodery (pass-trough) wstępnie zakodowanych przez TVP dodatkowych strumieni fonicznych w systemie AC-3 (Dolby Digital ); - dynamicznego włączania i wyłączania dodatkowych strumieni fonii z uwzględnieniem zmiany ich przepływności bitowej i alokacją bitów wizja-fonia, informacja dotycząca dynamicznego włączania i wyłączania strumieni będzie sygnalizowana przez GPIO; 5

6 d) kodowanie programów radiowych wymaga się wyboru systemu kodowania mono/stereo dla programów radiowych: MPEG-1 Layer II. Sygnały wejściowe sygnały PCM bez kompresji, standard AES/EBU; e) multipleksowanie strumieni transportowych DVB-ASI o maksymalnej przepływności co najmniej 60Mbit/s na każdy multipleks DVB, utworzenie co najmniej dwóch podgrup statystycznych w każdym multipleksie cyfrowym DVB z kontrolą przepływności koderów w czasie rzeczywistym; multipleks powinien być kontrolowany i wewnętrznie chroniony przed przekroczeniem przepływności strumieni składowych, obsługa pakietów typu burst; interfejs PSIG-MUX do zewnętrznego generatora tablic PSI/SI (nie objęty niniejszym zamówieniem); f) skramblowanie (szyfrowanie) kompatybilność z systemem DVB SimulCrypt (wersja 3 lub nowszy), synchronizacja do minimum 10 różnych systemów warunkowego dostępu różnych producentów poprzez interfejs DVB EIS-SCS; skrambler może być modułem wewnętrznym multipleksera i powinien udostępniać co najmniej 2 sygnały wyjściowe ASI kodowany/niekodowany oraz umożliwiać monitoring poprzez krosownicę ASI; wymagana jest współpraca z Systemem Dostępu Warunkowego (nie objęty niniejszym Zamówieniem): VideoGuard, Nagravision, MediaGuard, Conax i innymi; g) modulacja DVB konstelacje QPSK (DVB-S/DVB-S2) i 8PSK (DVB-S2); min. współczynnik kształtowania pasma (roll-off) co najmniej 0.25, SR co najmniej >30MSymb/s, wybór wartości współczynnika FEC co najmniej 2 / 3, ¾, 5 / 6 (dla DVB-S/DVB-S2), 8 / 9, 9 / 10 (dla DVB-S2), utrzymanie stałej przepływności strumienia transportowego (rate adaptation), pożądana regulacja poziomu sygnału wyjściowego w zakresie min. -20 do +0dBm, IF 70MHz, impedancja wyjściowa sygnału IF 75 Ohm; charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa spełniająca wymagania operatora SES Astra dokument DVB-ASOG - zgodnie z EN nadawanie sygnału musi być zgodne z Usługą nadawania Non_backwards-Compatible określoną w tej normie; 6

7 h) adaptacja do sieci SFN/MFN dla DVB-T obsługa pakietów typu burst, co najmniej podwójne wyjście ASI (w trybie nonhierarchical), wsparcie wszystkich trybów DVB-T, modyfikacja tablicy NIT, utrzymanie stałej przepływności strumienia transportowego (rate adaptation), odnawianie PCR (restamping), insertowanie pakietów MIP zgodnie z TS w trybach non-hierarchical i hierarchical; odbiornik GPS z wyjściem sygnału 10 MHz oraz 1 PPS, może być elementem składowym kontrolera MIP, antenę GPS należy zamontować na dachu bloku H; automatyczne przełączanie na wewnętrzny generator sygnałów 10 MHz oraz 1 PPS na wypadek utraty sygnałów GPS; i) redundancja sprzętu zastosowane rozwiązania techniczne powinny zapewniać ciągłość emisji w przypadku awarii dowolnego urządzenia w systemie - w tym celu należy m.in. zapewnić automatyczną redundancję urządzeń: - kodery SDTV w układzie n+3, podłączenie do wyjścia bypass wzmacniaczy dystrybucyjnych; - koder HDTV układzie n+1, podłączenie do wyjścia bypass wzmacniacza dystrybucyjnego; - remultipleksery w układzie n+1, podłączenie do krosownicy ASI; - modulatory w układzie 1+1 na każdy multipleks cyfrowy, na wyjściu IF automatyczny przełącznik, spliter 1x2; - przełączniki GigabitEthernet (switche), multipleksery w układzie 1+1; - insertery pakietów MIP w układzie 1+1, na wyjściu ASI automatyczny przełącznik; - skramblery w układzie 1+1 na każdy multipleks cyfrowy, na wyjściach - wzmacniacze dystrybucyjne ASI z minimum dwoma wyjściami; - wszystkie urządzenia w sieci GbE muszą posiadać podwójne porty wejściowe i wyjściowe; - wielokanałowy koder lub kodery programów radiowych w układzie n+1, podłączenie do wzmacniaczy dystrybucyjnych; W wyniku awarii chwilowy zanik serwisu/serwisów nie może przekroczyć 5 sekund. 7

8 j) krosownice automatyczne krosownice służą do realizacji automatycznej redundancji sprzętu oraz do monitoringu: - krosownica dla sygnałów SD-SDI, HD-SDI(1080i/25, 720p/50), o rozmiarach co najmniej 32 wejścia x 16 wyjść, podłączenie do wyjścia wzmacniaczy dystrybucyjnych; - krosownica ASI (o rozmiarze co najmniej 32 wejścia x16 wyjść); Każda krosownica musi mieć układy automatycznej redundacji kontrolerów i zasilaczy, zasilacze typu hot-swappable muszą posiadać własne wejście sieciowe (gniazdo Euro). k) system monitoringu system ma być wyposażony w 2 stanowiska: - podgląd wizji (SDTV i HDTV), telegazety wraz z odsłuchem fonii (stereo i Dolby Digital ), komutacja sygnałów wejściowych i wyjściowych; - monitoring w czasie rzeczywistym strumieni transportowych IP w sieci Gigabit Ethernet oraz ASI 1 wielokanałowy analizator DVB - analiza TS / Service / PID, tablice PSI/SI, pomiar MDI (Media Delivery Index) wszystkich strumieniach jednocześnie, detekcja brakujących pakietów PID i tablic, pomiar stabilności PCR, pomiar przepływności strumieni składowych, analiza czasowa pakietów zgodnie z wymaganiami DVB, pomiar i analiza strumienia zgodnie z normą ETR 290, podłączenie do krosownicy ASI, dekodowanie video MPEG-2/AVC; - pulpity krosownic: SDI, ASI, funkcja zablokowania wydzielonej grupy wejść i wyjść dla układu redundancyjnego sterowanie z Systemu Zarządzania; l) odbiorniki profesjonalne i dekodery dostawca zapewni i zainstaluje sprzęt w CAE w następującym celu: - odbioru niezbędnych danych PSI/SI, które są wymagane przez operatora satelitarnego SES Astra, 1 odbiornik DVB-S/SDTV, wyjścia SDI i ASI, system zaimportuje dane do wybranych tablic NIT_other. - odbioru sygnałów zewnętrznych: 5 odbiorników satelitarnych DVB- S2/SDTV/HDTV MPEG-2/AVC (interfejs CI, co najmniej 2 wejścia RF, wyjścia SDI embedded audio i ASI, wbudowany serwer web); 8

9 - monitoringu nadawanych multipleksów satelitarnych- 4 dekodery DVB/SDTV/HDTV MPEG-2/AVC (interfejs CI,, wyjścia SDI embedded audio, wejście/wyjście ASI, serwer web), podłączenie do krosownic: SDI i ASI; Od ww. odbiorników satelitarnych wymaga się: zdekodowania fonii mono i stereofonicznej na wyjściach analogowych i cyfrowych odbiornika dla sygnałów zakodowanych w MPEG-1 Layer II, AC-3 2.0, realizacji funkcji passtrough na wyjściu cyfrowej fonii AES/EBU dla sygnałów zakodowanych w systemie AC 3 (Dolby Digital) praca z zewnętrznym dekoderem Dolby Digital, realizacji funkcji passtrough dla sygnałów Dolby E na wyjściu cyfrowej fonii AES/EBU i SDI embedded audio, opóźnienia między sygnałem wizyjnym i towarzyszącymi sygnałami fonicznymi nie może przekraczać +/- 5 ms zarówno dla statycznych jak i dynamicznie zmieniających się strumieni fonii towarzyszącej wizji (np.: zmiana ilości strumieni fonicznych przyporządkowanych każdemu sygnałowi wizyjnemu, przepływności, rodzaju pracy ); Dopuszcza się zastosowanie odbiorników panelowych (moduły odbiorników we wspólnym chassis, redundantne zasilacze). 3. Referencje, gwarancja, opieka serwisowa, szkolenie, upgrade systemu Dostawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie przynajmniej jednej pięćdziesięciokanałowej platformy satelitarnej DTH (w standardach SD i HDTV) dla co najmniej 500 tys. odbiorców. W okresie gwarancji - przez co najmniej 2 lata - wymagana jest zdalna diagnostyka, pomoc Dostawcy i producenta sprzętu, upgrade oprogramowania i sprzętu, konsultacje dot. zmian konfiguracji systemu, wymiana uszkodzonego sprzętu w ciągu najdłużej 5 dni roboczych, czas reakcji nie dłuższy niż 24 godziny. Pracownicy wskazani przez Zamawiającego (grupa 5 osób) będą przeszkoleni z zakresu obsługi, konfiguracji, monitoringu, utrzymania sprawności sprzętu i oprogramowania. Dostawca dostarczy niezbędną dokumentację i oprogramowanie instalacyjne. Czas trwania szkolenia 3 dni. 9

10 Dostawca przedstawi projekty upgrade ów systemu multipleksu tj. koszty wymiany sprzętu i oprogramowania dotyczące aktualizacji wersji koderów MPEG-4 (SD i HD), koderów fonii oraz przejścia z SD na HD. Wymaga się gotowości do implementacji systemu kodowania Dolby Digital Plus dla sygnałów dźwięku przestrzennego 5.1 zakodowanego przez TVP w PCM lub AC-3 ( ). 10

11 Załącznik A ETSI TS : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wytyczne dotyczące stosowania kodowania wideo i audio w aplikacjach nadawczych opierające się na strumieniu transportowym w standardzie MPEG-2 Zalecenie ITU-T H.222.0/ISO/IEC (2 wydanie, 2000): Technika informacyjna ogólne kodowanie obrazu i towarzyszącego im dźwięku: Systemy i ITU-T Rec H.222.0/ISO/IEC :2000/Amd.3:(2003). Zmiana 3: Przesył danych sygnału wizyjnego skompresowanego w standardzie AVC ITU-T Rec H.222/ISO/IEC Zalecenie ITU-T H.262 ISO/IEC (2 wydanie, 2000): "Technika informacyjna ogólne kodowanie obrazu i towarzyszącego im dźwięku: sygnał wizyjny ITU-T Rec. H.264 ISO/IEC AVC: "Zaawansowane kodowanie sygnału wizyjnego dla ogólnych usług audiowizualnych, Maj 2003 ISO/IEC :2004/AM 1, Część 10: Zaawansowane kodowanie sygnału wizyjnego ZMIANA 1: rozszerzenia wierności zakresu AVC ETSI ETR 289: Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Pomoc w stosowaniu kodowania i dostępu warunkowego (CA) w ramach systemów emisji cyfrowej ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Specyfikacja dla informacji o usługach (SI) w systemach DVB ETSI TR : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wytyczne w sprawie wdrożenia i zastosowania informacji o usługach (SI) ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Struktura strumienia cyfrowego, kodowanie kanałowe i modulacja dla usług satelitarnych 11/12 GHz. ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Struktura strumienia cyfrowego drugiej generacji, kodowanie kanałowe i systemy modulacji w rozpowszechnianiu, usługi interaktywne, newsy i inne szerokopasmowe aplikacje satelitarne. ETSI TR : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wskazówki dla użytkownika dla systemu drugiej generacji w rozpowszechnianiu, usługi interaktywne, newsy i inne szerokopasmowe aplikacje satelitarne (DVB-S2) SCTE DVS 311: Transmisja danych ATVEF w sieciach cyfrowych MPEG 11

12 12

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Co wystarczy zrobić?

Co wystarczy zrobić? INSTALATORTV.PL to darmowa baza firm instalatorskich z całej Polski, których główny profil działalności obejmuje: H INSTALACJE TV HOTELOWEJ INSTALACJE TV NAZIEMNEJ INSTALACJE TV SATELITARNEJ INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Część nr 1 aktualizacja 15.05.2015 r. Opis Ogólny Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie stacji komputerowych na potrzeby Laboratorium animacji, produkcji multimediów,

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje minimum 192 metry bieżące mobilnej bandy wykonanej w technologii LED, według poniższych parametrów:

Zamówienie obejmuje minimum 192 metry bieżące mobilnej bandy wykonanej w technologii LED, według poniższych parametrów: Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia. Mobilna banda w technologii LED. Minimalne wymagania techniczne bandy. Parametry techniczne: Banda ma mieć budowę modułową umożliwiającą złożenie ekranu zarówno

Bardziej szczegółowo