ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A."

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE DO SYSTEMU MULTIPLEKSU CYFROWEGO TVP S.A. Przedmiotem zamówienia jest System Multipleksu Cyfrowego: wykonanie wstępnego projektu technicznego instalacji Systemu Multipleksu oraz powykonawczej dokumentacji technicznej; dostawa profesjonalnych urządzeń technologicznych (fabrycznie nowych klasy broadcast, wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat CE zgodny z zaleceniami Unii Europejskiej, przystosowanych do pracy ciągłej, zasilanie AC230V +5%/-10% 50Hz) oraz niezbędnych stojaków na aparaturę 19 (głębokość min. 100cm, wysokość co najmniej 42U, wyposażonych w panele rozdzielcze sieci z zabezpieczeniem każdego odbioru, wymuszona cyrkulacja powietrza, uziom technologiczny); instalacja sprzętu wraz z niezbędnym okablowaniem i mocowaniem mechanicznym w stojakach na aparaturę 19, podłączenie do układu zasilania oraz torów sygnałowych; uruchomienie, integracja i konfiguracja sprzętu, oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu. Zamawiający udostępni pomieszczenie aparatury oraz zapewni dostęp do infrastruktury teletechnicznej. Przeznaczeniem Systemu Multipleksu jest dotarcie z programami Telewizji Polskiej S.A. do odbiorców indywidualnych i operatorów kablowych. 1

2 1. Założenia projektowe W ofercie Dostawca przedstawi - projekt systemu wraz ze schematem ideowym, zgodnie z przedstawioną koncepcją (rys.1), układ urządzeń w stojakach na aparaturę, określi wymagania na zasilanie i klimatyzację sprzętu, dołączy kosztorys z wyszczególnieniem cen detalicznych. Wymagania na system multipleksu: - pełna kompatybilność ze standardem DVB, spełnienie obowiązujących postanowień specyfikacji zawartych w Załączniku A; - nadawanie co najmniej 28 programów telewizyjnych standardowej jakości SDTV oraz jednego programu wysokiej rozdzielczości HDTV; - nadawanie co najmniej 20 programów radiowych stereofonicznych (należy przyjąć, że każdemu programowi mogą towarzyszyć dane sterujące oraz RDS); - konfiguracja początkowa zakłada utworzenie na bazie tych samych koderów następujących strumieni cyfrowych: > 1 multipleks satelitarny z modulacją DVB-S i wyjściem IF 70MHz; > 1 multipleks satelitarny z modulacją DVB-S2 i wyjściem IF 70MHz; > 1 multipleks naziemny DVB-T z inserterem pakietów MIP i wyjściem ASI; - remultipleksacja co najmniej 3 zewnętrznych strumieni transportowych typu ASI oraz IP - filtrowanie i remapping pakietów, enkapsulacja danych IP, gotowość do upgrade u w celu umożliwienia konwersji strumieni VBR do VBR (SPTS/MPTS MPEG-2/MPEG-4 Part 10); dopuszcza się realizację funkcji remultipleksacji przez multipleksery; - system powinien umożliwiać rozbudowę, która zapewni co najmniej podwojenie liczby obsługiwanych programów, strumieni i multipleksów cyfrowych. Programy telewizyjne kompresowane będą w czasie rzeczywistym w oparciu o standard MPEG-4 Part 10. Zastosowane kodery muszą być z wyjściem ASI i IP. 9 koderów SDTV (w tym 1 redundanty) muszą posiadać opcję pracy w systemie kodowania MPEG-2 System multipleksu musi zapewniać interoperacyjność z odbiornikami DVB i chipsetami AVC/MPEG-2/SD/HD takich firm jak STMicroelectronics (STi7100), Broadcom (BCM7402, BCM4502), Conexant (CX24501) i in. 2

3 Zamawiający narzuca architekturę wewnętrzną całego systemu multipleksu kodery mają przekazywać multiplekserom strumienie transportowe MPEG przez sieć Gigabit Ethernet. Sygnały wejściowe: SDI (SD SDI dla SDTV i HD SDI dla HDTV) z zaembedowana fonią PCM dla strumienia podstawowego i AC-3 dla strumieni dodatkowych. Obowiązującym standardem dla programów telewizyjnych jest sygnał cyfrowy SDI (SD-SDI dla SDTV i HD-SDI dla HDTV) z telegazetą i co najmniej dwiema grupami fonii (PCM dla strumienia podstawowego i AC-3 dla strumieni dodatkowych), AES/EBU dla programów radiowych. Dostawca rozprowadzi je poprzez wzmacniacze dystrybucyjne do koderów i automatycznych krosownic. Sygnały wejściowe na kodery powinny przechodzić przez pasywny panel lub panele krosownicze, dla sygnałów SDI i ASI należy wybrać gniazda i krosówki zgodne z HD MUSA. Dostawca zamontuje dodatkowy panel krosowniczy z sygnałami rezerwowymi. Wszystkie zastosowane wzmacniacze dystrybucyjne muszą być wykonane jako karty do chassis z redundantnymi zasilaczami, wzmacniacze SDI muszą posiadać wewnętrzny bypass na wypadek awarii modułu, moduły typu hot-swappable. Okablowanie sygnałowe SDI ze złączami BNC oraz wszystkie wzmacniacze dystrybucyjne SDI muszą przenosić sygnały w formatach SD (576i/25) i HD (1080i/25, 720p/50). Dostawca doprowadzi zasilanie z tablicy energetycznej w pomieszczeniu aparatury oraz dokona podłączenia sygnałów wyjściowych do torów transmisyjnych w CAE (urządzenia nie objęte niniejszym Zamówieniem). Należy zapewnić wolne miejsce oraz okablowanie sygnałowe i zasilające w stojakach aparatury do instalacji dodatkowego sprzętu (nie będące przedmiotem niniejszego Zamówienia) w celu obsługi: - minimum 10 programów telewizyjnych, - minimum jednego multipleksu satelitarnego z redundancją. 3

4 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne multipleksu: a) System Zarządzania - interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim, funkcja pomocy; - graficzne przedstawienie wszystkich elementów systemu; - automatyczna i ręczna redundancja sprzętu, odłączanie wybranego urządzenia z systemu, umożliwiać modyfikację układu redundancji; - konfiguracja serwisów w multipleksach cyfrowych i grupach statystycznych; - monitorowanie wydajności multipleksu statystycznego; - monitorowanie serwisów i ich komponentów w czasie rzeczywistym z sygnalizacją alarmową (wizualizacja i sygnał dźwiękowy), kontrola strumieni wyjściowych urządzeń; - dynamiczna generacja tablic PSI/SI zgodna z bieżącą konfiguracją serwisów/multipleksów, generacja deskryptorów, PID remapping, tworzenie i importowanie nowych tablic; - dynamiczne włączania i wyłączanie strumieni poprzez GPIO; - praca w trybie on-line i off-line (przygotowanie i analiza nowej konfiguracji przed uruchomieniem, kontrola wykorzystanej przepływności bitowej), system musi umożliwiać przygotowanie i analizę nowej konfiguracji przed uruchomieniem na rezerwowym sprzęcie; - generacja komend DPI; - przenoszenie informacji o formacie obrazu serwisu (16:9/4:3) i rodzaju dźwięku stereo/dolby Digital ( ); - monitoring sprzętu wykorzystujący interfejsy GPIO, szeregowe i Ethernet (SNMP); - rejestracja czynności operatora, logi alarmowe z analizą czasową stanów alarmowych urządzeń; - zapis i ładowanie przygotowanych wcześniej konfiguracji, planowanie czasowe konfiguracji (ang. scheduling); - kontrola i sterowanie urządzeń w wydzielonej sieci Ethernet; - zastosowane oprogramowanie powinno być typu klient-serwer (minimum 2 klientów) z gotowością do integracji z systemami zarządzającymi wyższego poziomu (wbudowany agent i interfejs SNMP) oraz zdalnego zarządzania i monitoringu z wykorzystaniem w sieciach lokalnych i rozległych, komputer 4

5 przemysłowy powinien być zabezpieczony przed utratą danych w technologii RAID, pakiet oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych systemu, montaż w stojaku aparatury, wyłączenie/włączenie komputera/aplikacji nie powinno zakłócać pracy systemu multipleksu, po resecie sieciowym System Zarządzania powinien uruchomić się bez ingerencji użytkownika i załadować automatycznie ostatnią konfigurację; b) kompresja sygnału wizyjnego w pełnej rozdzielczości obrazu w standardzie MPEG- 4 Part 10: dla sygnałów SDTV (z zastosowaniem technologii single-slice video processing architecture) i oraz dla sygnałów HDTV (formaty 1080i/25 i 720p/50), zmienna przepływność bitowa VBR w zakresie co najmniej od 0.5Mbit/s (dla SDTV), zastosowanie adaptacyjnego przestrzenno-czasowego układu redukcji szumów, wieloprzebiegowe przetwarzanie sygnału wizyjnego; przetwarzanie VBI (m.in. telegazeta, Video Index, VPS); kodery SDTV muszą być gotowe do upgrade u w celu wytworzenia dodatkowego strumienia wyjściowego o mniejszej rozdzielczości; c) kodowanie sygnału fonii skojarzonej wymaga się: - nadawania każdego programu telewizyjnego z co najmniej dwoma strumieniami fonii skojarzonej z sygnałem telewizyjnym, w czterech programach SDTV i programie HDTV należy przewidzieć nadawanie co najmniej trzech strumieni fonicznych; - wyboru systemu kodowania podstawowego strumienia fonicznego MPEG-1 Layer II/Dolby Digital 2.0; - przenoszenia przez kodery (pass-trough) wstępnie zakodowanych przez TVP dodatkowych strumieni fonicznych w systemie AC-3 (Dolby Digital ); - dynamicznego włączania i wyłączania dodatkowych strumieni fonii z uwzględnieniem zmiany ich przepływności bitowej i alokacją bitów wizja-fonia, informacja dotycząca dynamicznego włączania i wyłączania strumieni będzie sygnalizowana przez GPIO; 5

6 d) kodowanie programów radiowych wymaga się wyboru systemu kodowania mono/stereo dla programów radiowych: MPEG-1 Layer II. Sygnały wejściowe sygnały PCM bez kompresji, standard AES/EBU; e) multipleksowanie strumieni transportowych DVB-ASI o maksymalnej przepływności co najmniej 60Mbit/s na każdy multipleks DVB, utworzenie co najmniej dwóch podgrup statystycznych w każdym multipleksie cyfrowym DVB z kontrolą przepływności koderów w czasie rzeczywistym; multipleks powinien być kontrolowany i wewnętrznie chroniony przed przekroczeniem przepływności strumieni składowych, obsługa pakietów typu burst; interfejs PSIG-MUX do zewnętrznego generatora tablic PSI/SI (nie objęty niniejszym zamówieniem); f) skramblowanie (szyfrowanie) kompatybilność z systemem DVB SimulCrypt (wersja 3 lub nowszy), synchronizacja do minimum 10 różnych systemów warunkowego dostępu różnych producentów poprzez interfejs DVB EIS-SCS; skrambler może być modułem wewnętrznym multipleksera i powinien udostępniać co najmniej 2 sygnały wyjściowe ASI kodowany/niekodowany oraz umożliwiać monitoring poprzez krosownicę ASI; wymagana jest współpraca z Systemem Dostępu Warunkowego (nie objęty niniejszym Zamówieniem): VideoGuard, Nagravision, MediaGuard, Conax i innymi; g) modulacja DVB konstelacje QPSK (DVB-S/DVB-S2) i 8PSK (DVB-S2); min. współczynnik kształtowania pasma (roll-off) co najmniej 0.25, SR co najmniej >30MSymb/s, wybór wartości współczynnika FEC co najmniej 2 / 3, ¾, 5 / 6 (dla DVB-S/DVB-S2), 8 / 9, 9 / 10 (dla DVB-S2), utrzymanie stałej przepływności strumienia transportowego (rate adaptation), pożądana regulacja poziomu sygnału wyjściowego w zakresie min. -20 do +0dBm, IF 70MHz, impedancja wyjściowa sygnału IF 75 Ohm; charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa spełniająca wymagania operatora SES Astra dokument DVB-ASOG - zgodnie z EN nadawanie sygnału musi być zgodne z Usługą nadawania Non_backwards-Compatible określoną w tej normie; 6

7 h) adaptacja do sieci SFN/MFN dla DVB-T obsługa pakietów typu burst, co najmniej podwójne wyjście ASI (w trybie nonhierarchical), wsparcie wszystkich trybów DVB-T, modyfikacja tablicy NIT, utrzymanie stałej przepływności strumienia transportowego (rate adaptation), odnawianie PCR (restamping), insertowanie pakietów MIP zgodnie z TS w trybach non-hierarchical i hierarchical; odbiornik GPS z wyjściem sygnału 10 MHz oraz 1 PPS, może być elementem składowym kontrolera MIP, antenę GPS należy zamontować na dachu bloku H; automatyczne przełączanie na wewnętrzny generator sygnałów 10 MHz oraz 1 PPS na wypadek utraty sygnałów GPS; i) redundancja sprzętu zastosowane rozwiązania techniczne powinny zapewniać ciągłość emisji w przypadku awarii dowolnego urządzenia w systemie - w tym celu należy m.in. zapewnić automatyczną redundancję urządzeń: - kodery SDTV w układzie n+3, podłączenie do wyjścia bypass wzmacniaczy dystrybucyjnych; - koder HDTV układzie n+1, podłączenie do wyjścia bypass wzmacniacza dystrybucyjnego; - remultipleksery w układzie n+1, podłączenie do krosownicy ASI; - modulatory w układzie 1+1 na każdy multipleks cyfrowy, na wyjściu IF automatyczny przełącznik, spliter 1x2; - przełączniki GigabitEthernet (switche), multipleksery w układzie 1+1; - insertery pakietów MIP w układzie 1+1, na wyjściu ASI automatyczny przełącznik; - skramblery w układzie 1+1 na każdy multipleks cyfrowy, na wyjściach - wzmacniacze dystrybucyjne ASI z minimum dwoma wyjściami; - wszystkie urządzenia w sieci GbE muszą posiadać podwójne porty wejściowe i wyjściowe; - wielokanałowy koder lub kodery programów radiowych w układzie n+1, podłączenie do wzmacniaczy dystrybucyjnych; W wyniku awarii chwilowy zanik serwisu/serwisów nie może przekroczyć 5 sekund. 7

8 j) krosownice automatyczne krosownice służą do realizacji automatycznej redundancji sprzętu oraz do monitoringu: - krosownica dla sygnałów SD-SDI, HD-SDI(1080i/25, 720p/50), o rozmiarach co najmniej 32 wejścia x 16 wyjść, podłączenie do wyjścia wzmacniaczy dystrybucyjnych; - krosownica ASI (o rozmiarze co najmniej 32 wejścia x16 wyjść); Każda krosownica musi mieć układy automatycznej redundacji kontrolerów i zasilaczy, zasilacze typu hot-swappable muszą posiadać własne wejście sieciowe (gniazdo Euro). k) system monitoringu system ma być wyposażony w 2 stanowiska: - podgląd wizji (SDTV i HDTV), telegazety wraz z odsłuchem fonii (stereo i Dolby Digital ), komutacja sygnałów wejściowych i wyjściowych; - monitoring w czasie rzeczywistym strumieni transportowych IP w sieci Gigabit Ethernet oraz ASI 1 wielokanałowy analizator DVB - analiza TS / Service / PID, tablice PSI/SI, pomiar MDI (Media Delivery Index) wszystkich strumieniach jednocześnie, detekcja brakujących pakietów PID i tablic, pomiar stabilności PCR, pomiar przepływności strumieni składowych, analiza czasowa pakietów zgodnie z wymaganiami DVB, pomiar i analiza strumienia zgodnie z normą ETR 290, podłączenie do krosownicy ASI, dekodowanie video MPEG-2/AVC; - pulpity krosownic: SDI, ASI, funkcja zablokowania wydzielonej grupy wejść i wyjść dla układu redundancyjnego sterowanie z Systemu Zarządzania; l) odbiorniki profesjonalne i dekodery dostawca zapewni i zainstaluje sprzęt w CAE w następującym celu: - odbioru niezbędnych danych PSI/SI, które są wymagane przez operatora satelitarnego SES Astra, 1 odbiornik DVB-S/SDTV, wyjścia SDI i ASI, system zaimportuje dane do wybranych tablic NIT_other. - odbioru sygnałów zewnętrznych: 5 odbiorników satelitarnych DVB- S2/SDTV/HDTV MPEG-2/AVC (interfejs CI, co najmniej 2 wejścia RF, wyjścia SDI embedded audio i ASI, wbudowany serwer web); 8

9 - monitoringu nadawanych multipleksów satelitarnych- 4 dekodery DVB/SDTV/HDTV MPEG-2/AVC (interfejs CI,, wyjścia SDI embedded audio, wejście/wyjście ASI, serwer web), podłączenie do krosownic: SDI i ASI; Od ww. odbiorników satelitarnych wymaga się: zdekodowania fonii mono i stereofonicznej na wyjściach analogowych i cyfrowych odbiornika dla sygnałów zakodowanych w MPEG-1 Layer II, AC-3 2.0, realizacji funkcji passtrough na wyjściu cyfrowej fonii AES/EBU dla sygnałów zakodowanych w systemie AC 3 (Dolby Digital) praca z zewnętrznym dekoderem Dolby Digital, realizacji funkcji passtrough dla sygnałów Dolby E na wyjściu cyfrowej fonii AES/EBU i SDI embedded audio, opóźnienia między sygnałem wizyjnym i towarzyszącymi sygnałami fonicznymi nie może przekraczać +/- 5 ms zarówno dla statycznych jak i dynamicznie zmieniających się strumieni fonii towarzyszącej wizji (np.: zmiana ilości strumieni fonicznych przyporządkowanych każdemu sygnałowi wizyjnemu, przepływności, rodzaju pracy ); Dopuszcza się zastosowanie odbiorników panelowych (moduły odbiorników we wspólnym chassis, redundantne zasilacze). 3. Referencje, gwarancja, opieka serwisowa, szkolenie, upgrade systemu Dostawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie przynajmniej jednej pięćdziesięciokanałowej platformy satelitarnej DTH (w standardach SD i HDTV) dla co najmniej 500 tys. odbiorców. W okresie gwarancji - przez co najmniej 2 lata - wymagana jest zdalna diagnostyka, pomoc Dostawcy i producenta sprzętu, upgrade oprogramowania i sprzętu, konsultacje dot. zmian konfiguracji systemu, wymiana uszkodzonego sprzętu w ciągu najdłużej 5 dni roboczych, czas reakcji nie dłuższy niż 24 godziny. Pracownicy wskazani przez Zamawiającego (grupa 5 osób) będą przeszkoleni z zakresu obsługi, konfiguracji, monitoringu, utrzymania sprawności sprzętu i oprogramowania. Dostawca dostarczy niezbędną dokumentację i oprogramowanie instalacyjne. Czas trwania szkolenia 3 dni. 9

10 Dostawca przedstawi projekty upgrade ów systemu multipleksu tj. koszty wymiany sprzętu i oprogramowania dotyczące aktualizacji wersji koderów MPEG-4 (SD i HD), koderów fonii oraz przejścia z SD na HD. Wymaga się gotowości do implementacji systemu kodowania Dolby Digital Plus dla sygnałów dźwięku przestrzennego 5.1 zakodowanego przez TVP w PCM lub AC-3 ( ). 10

11 Załącznik A ETSI TS : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wytyczne dotyczące stosowania kodowania wideo i audio w aplikacjach nadawczych opierające się na strumieniu transportowym w standardzie MPEG-2 Zalecenie ITU-T H.222.0/ISO/IEC (2 wydanie, 2000): Technika informacyjna ogólne kodowanie obrazu i towarzyszącego im dźwięku: Systemy i ITU-T Rec H.222.0/ISO/IEC :2000/Amd.3:(2003). Zmiana 3: Przesył danych sygnału wizyjnego skompresowanego w standardzie AVC ITU-T Rec H.222/ISO/IEC Zalecenie ITU-T H.262 ISO/IEC (2 wydanie, 2000): "Technika informacyjna ogólne kodowanie obrazu i towarzyszącego im dźwięku: sygnał wizyjny ITU-T Rec. H.264 ISO/IEC AVC: "Zaawansowane kodowanie sygnału wizyjnego dla ogólnych usług audiowizualnych, Maj 2003 ISO/IEC :2004/AM 1, Część 10: Zaawansowane kodowanie sygnału wizyjnego ZMIANA 1: rozszerzenia wierności zakresu AVC ETSI ETR 289: Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Pomoc w stosowaniu kodowania i dostępu warunkowego (CA) w ramach systemów emisji cyfrowej ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Specyfikacja dla informacji o usługach (SI) w systemach DVB ETSI TR : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wytyczne w sprawie wdrożenia i zastosowania informacji o usługach (SI) ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Struktura strumienia cyfrowego, kodowanie kanałowe i modulacja dla usług satelitarnych 11/12 GHz. ETSI EN : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Struktura strumienia cyfrowego drugiej generacji, kodowanie kanałowe i systemy modulacji w rozpowszechnianiu, usługi interaktywne, newsy i inne szerokopasmowe aplikacje satelitarne. ETSI TR : Telewizja Cyfrowa (Digital Video Broadcasting - DVB); Wskazówki dla użytkownika dla systemu drugiej generacji w rozpowszechnianiu, usługi interaktywne, newsy i inne szerokopasmowe aplikacje satelitarne (DVB-S2) SCTE DVS 311: Transmisja danych ATVEF w sieciach cyfrowych MPEG 11

12 12

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR

Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej. Jacek Gwizdak VECTOR Narodowa Platforma DVB-T w ujęciu cyfrowej stacji czołowej Jacek Gwizdak VECTOR Agenda Projekt Multipleksu Cyfrowego - założenia Elementy toru sygnałowego (20 min.) Router SDI Koder Parametry i kodowanie

Bardziej szczegółowo

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT szczegółowe informacje: dystrybucja w Polsce: wisi@diomar.com.pl DIOMAR Sp. z o.o. ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 02-197 Warszawa fax. +48 /22/ 868

Bardziej szczegółowo

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/

wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ wszechstronna cyfrowa stacja czołowa COMPACT szczegółowe informacje: dystrybucja w Polsce: wisi@diomar.com.pl DIOMAR Sp. z o.o. ul. Na Skraju 34 tel. +48 /22/ 846 04 88 02-197 Warszawa fax. +48 /22/ 868

Bardziej szczegółowo

WISI Chameleon. Najbardziej elastyczna cyfrowa stacja czołowa. Chameleon.

WISI Chameleon. Najbardziej elastyczna cyfrowa stacja czołowa. Chameleon. WISI Najbardziej elastyczna cyfrowa stacja czołowa Funkcjonalność W SKRÓCIE Jeden panel, dwa tory sygnałowe, wiele funkcji Wszystkie urządzenia stacji posiadają: Podwójne tunery Podwójne gniazda CI Podwójne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

TANTRAX. Operatorska stacja czołowa IP oriented

TANTRAX. Operatorska stacja czołowa IP oriented TANTRAX Operatorska stacja czołowa oriented Telewizja cyfrowa z VECTOR Dzięki unikalnemu doświadczeniu, rozwiązania VECTOR w pełni odpowiadają na potrzeby operatorów VECTOR jest jedyną firmą na rynku,

Bardziej szczegółowo

STACJA CZOŁOWA TANGRAM

STACJA CZOŁOWA TANGRAM STACJA CZOŁOWA TANGRAM Redundantna nowoczesna stacja czołowa klasy operatorskiej stworzona na potrzeby IPTV. Jej funkcjonalność idealnie dopasowuje się do różnorodnych potrzeb Użytkowników. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Technologia ProStreamer

Technologia ProStreamer Technologia ProStreamer Programowalny streamer IP Quad, sygnałów DVB- S(S2), DVB-T, A/V Technologia ProStreamer jest nową, interaktywną metodą dystrybucji i zarządzania ofertą telewizji satelitarnej, naziemnej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne sposoby redundancji sygnałów IPTV w sieciach Operatorów internetowych

Praktyczne sposoby redundancji sygnałów IPTV w sieciach Operatorów internetowych Praktyczne sposoby redundancji sygnałów IPTV w sieciach Operatorów internetowych Krzysztof Sidor tv@diomar.pl DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl Dlaczego usługa telewizyjna

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa TV. Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl. DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl

Stacja czołowa TV. Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl. DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl Stacja czołowa TV Skuteczne zarządzanie listą programów Redundancja sygnałów IPTV i antenowych Lokalny kontent TV jako sposób na budowanie lojalności abonentów Krzysztof Sidor k.sidor@diomar.pl DIOMAR

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Badanie odbiorników DVB-T

Badanie odbiorników DVB-T Badanie odbiorników DVB-T 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI DYREKTOR GENERALNY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Instytut Łączności Państwowy Instytut Telekomunikacyjny - założony w 1934 r. przez prof.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1042 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak

Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak Cyfrowa stacja czołowa dla telewizji kablowej oraz naziemnej w pudełku. Autor: Borys Owczarzak 1 Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji analogowej i cyfrowej

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

CYFROWA STACJA CZOŁOWA

CYFROWA STACJA CZOŁOWA CYFROWA STACJA CZOŁOWA DIGI - 6 CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE Możliwość łączenia do 6 kart odbiorników/transmodulatorów. W każdej szafce opcjonalny pełnopasmowy wzmacniacz. Trwała aluminiowa szafka z zasilaczem,

Bardziej szczegółowo

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio;

interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w różnych językach oraz przełączenia języka ścieżki audio; DVB (ang. Digital Video Broadcast) to standard cyfrowej telewizji, który charakteryzuje się jakością: obrazu i dźwięku (podobną do DVD 500i), pozwalając na interaktywny odbiór, tj. włączenie napisów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U.09.221.1742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO dr inż. Bogdan Uljasz Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837696, fax: 0-22 6839038, e-mail: bogdan.uljasz@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych Projekt z dnia 3 września 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Miasto Włocławek Włocławek, 7.07. 2015 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Dotyczy: Zapytania ofertowego do zamówienia publicznego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Bogdan Uljasz Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Konferencja naukowo-techniczna Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152

USB DVB-T STICK. Instrucja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 USB DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4152 Instrucja obsługi PL 2 Opis urządzenia Dziękujemy za wybór tunera cyfrowego MT4152. W tunerze zastosowano najnowszy procesor cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania z tego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1 Łódź, dnia 14 listopada 2013 roku, Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu 1 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 IV Oś

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp

projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp projekt Plan wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T Wstęp Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T, telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

3DGFLEX. Cyfrowa Rewolucja

3DGFLEX. Cyfrowa Rewolucja 3DGFLEX Cyfrowa Rewolucja 1 3DGFLEX: CYFROWA REWOLUCJA FRACARRO prezentuje innowacyjną w pełni cyfrową stację czołową dedykowaną do obiektów hotelowych, pensjonatów, szpitali, sanatoriów, domów opieki,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1

KONWERTER DVB ASI -> DVB IP DELTA-1 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-3713136, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat...

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. dla każdego... bez opłat... NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA dla każdego... bez opłat... Wykaz programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MPEG-4 Obecnie dostępne programy nadawane są w ramach trzech multipleksów. W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 17 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 2 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

TechniSat Profesjonalna stacja czołowa TechniNet BS4

TechniSat Profesjonalna stacja czołowa TechniNet BS4 TechniSat Profesjonalna stacja czołowa TechniNet BS4 Jednostka bazowa TechniNet BS 4 Professional to najnowsza, w pełni profesjonalna, cyfrowa stacja czołowa do tworzenia prywatnych sieci kablowych, ze

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2

KONWERTER DVB IP -> DVB ASI DELTA-2 MIKROPROJEKT P.P.H. Rafał Buczyński ul. Zieleniecka 10B, 05-091 Ząbki; NIP: 774-124-16-05 biuro: ul. Ratuszowa 11 p. 312, 03-450 Warszawa; tel. 022-4242588, fax: 022-6192610, gsm: 503125553 www.mikroprojekt.com,

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego.

1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu radiowo - telewizyjnego. 2. Ilość: gwarantowana 66 szt., opcjonalna 31

Bardziej szczegółowo

Pioneer HD-V9000. Playery DIGITAL SIGNAGE : Pioneer HD-V9000. Opis 1 / 5. Pioneer HD-V9000

Pioneer HD-V9000. Playery DIGITAL SIGNAGE : Pioneer HD-V9000. Opis 1 / 5. Pioneer HD-V9000 Pioneer HD-V9000 Pioneer HD-V9000 Profesjonalny odtwarzacz sieciowy HD: MPEG2-TS, AVC/H.264, 1080p, HDMI, LAN, kompozyt BNC, Genlock wideo, sterowanie RS-232C lub oprogramowanie HD Pilot Software, 2xUSB,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie techniczne dla potrzeb wdrożenia telewizji cyfrowej DVB-T w instalacjach hotelowych

Rozwiązanie techniczne dla potrzeb wdrożenia telewizji cyfrowej DVB-T w instalacjach hotelowych Rozwiązanie techniczne dla potrzeb wdrożenia telewizji cyfrowej DVB-T w instalacjach hotelowych Szanowni Państwo! Dotychczas oferta hotelu w zakresie instalacji TV polegała na przesłaniu kilkunastu lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie

INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie INFORMATOR Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NTC) Województwo Świętokrzyskie Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji źródło: www.cyfryzacja.gov.pl 1 Proces cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Skrócona argumentacja za instalacją stacji czołowej TANGRAM IPTV firmy WISI Communications

Skrócona argumentacja za instalacją stacji czołowej TANGRAM IPTV firmy WISI Communications Skrócona argumentacja za instalacją stacji czołowej TANGRAM IPTV firmy WISI Communications ZAWARTOŚĆ: 1) Wprowadzenie 2) Technika IPTV w hotelowych instalacjach TV 3) Innowacyjne rozwiązania techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Co Właściwie Dzieje Się w Środku Mojego Strumienia Transportowego MPEG-2???

Co Właściwie Dzieje Się w Środku Mojego Strumienia Transportowego MPEG-2??? Co Właściwie Dzieje Się w Środku Mojego Strumienia Transportowego MPEG-2??? ( Zapytaj StreamXpress firmy DekTec... ) (22)846 05 03; @.pl 1/10 UWAGA, AWARIA!!! Nadawanie telewizji cyfrowej to złożone zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/61/2016 Załącznik Nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia są zestawy profesjonalnych telewizyjnych monitorów kontrolnych i podzielników obrazu oraz zestaw

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Oferta kamer IP Copyright Siemens AG 2010

Oferta kamer IP Copyright Siemens AG 2010 Oferta kamer IP Standardy Kompresji Wideo Ciągły rozwój JPEG JPEG2000 M-JPEG2000 Skompresowane zdjęcia ISO/IEC Zdjęcia z zaawansowan a kompresją Opis zawartości Seria zdjęć z zaawansowaną kompresją MPEG-7

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej

Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Technologie rozsiewcze telewizji cyfrowej Podstawowa terminologia w dziedzinie telewizji cyfrowej Radosław Tyniów DTV Digital Television ogólna nazwa emisji sygnału telewizyjnego za pomocą techniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego

KOMUNIKAT. Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego KOMUNIKAT UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA. Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA Zasady przygotowania abonentów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej Dlaczego cyfrowo oznacza lepiej? bogatsza oferta programowa (nawet do 21 programów) lepsza jakość obrazu

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku

Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Wielokanałowe systemy kodowania dźwięku Początki dźwięku wielokanałowego Fantasound (1940) pokazy filmu Fantasia Walta Disneya dodatkowa taśma filmowa z dźwiękiem (zapis optyczny): L, C, P mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz

TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce. Dr Karol Jakubowicz TECHNIKI SATELITARNE A RADIOFONIA I TELEWIZJA Foresight sektora kosmicznego w Polsce Dr Karol Jakubowicz Wprowadzenie Technika satelitarna ma trwałe miejsce w radiofonii i telewizji. Aplikacje, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

WIDEOSERWER GXV3501 i GXV3504

WIDEOSERWER GXV3501 i GXV3504 SZYBKI START WIDEOSERWER GXV3501 i GXV3504 1. Opis Seria GXV350x (modele 3501 i 3504) to najnowszej generacji serwery wideo IP wyposażone w rewolucyjne rozwiązania techniczne. Zawierają najnowsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ PO ZMIANACH. Zespół Szkół Wołomiński im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

ILOŚĆ PO ZMIANACH. Zespół Szkół Wołomiński im. Prezydenta Ignacego Mościckiego ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI I ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) PRACOWNIA ELEKTRONICZNA - SPECYFIKACJA L.P. NAZWA ILOŚĆ PO ZMIANACH 1 Rozgałęźnik do instalacji multiswitchowych,

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo