PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) , fax (085) PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja kolektorów słonecznych w Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie OBIEKT: Budynek Domu Pielgrzyma INWESTOR: Biuro Administracyjno Usługowo - Handlowe Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Gietrzwałd, ul. Klasztorna 1 PROJEKTANT Imię i nazwisko Data Podpis mgr inż. Beata Gutowska upr. w zakr. sieci i inst. sanit nr PDL /0048/POOS/12 WSPÓŁPRACA SPRAWDZAJĄCY WŁAŚCICIELE mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr Bł/119/83 i Bł/185/90 mgr inż. Jerzy Brynkiewicz mgr inż. Waldemar Filipkowski

2 Spis treści I. Opis techniczny II. Obliczenia III. Zestawienie urządzeń IV. Rysunki A.1 Plan sytuacyjny skala 1: Schemat technologiczny instalacji solarnej 2. Instalacja solarna rzut kotłowni skala 1:25 3. Rzut dachu lokalizacja kolektorów słonecznych skala 1:50

3 I. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych w Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora umowa zawarta między inwestorem a jednostką projektową audyt energetyczny budynku Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie inwentaryzacja obiektu obowiązujące normy i wytyczne. 2. Zakres opracowania. Projekt zawiera rozwiązania w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych na dachu budynku Domu Pielgrzyma w Gietrzwałdzie. Instalacja kolektorów słonecznych wykorzystywać będzie energię słoneczną do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynku i pracować będzie w oparciu o 12 szt. kolektorów płaskich Vitosol 100F o łącznej powierzchni 30,12 m 2 brutto. 3. Charakterystyka budynku. Obiekt jest budynkiem wolnostojącym częściowo podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach naziemnych i z poddaszem użytkowym. Całość wykonana jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej. W piwnicy budynku znajduje się kotłownia gazowa pracująca w oparciu o dwa kotły firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 105 kw każdy. 4. Opis istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej. Budynek wyposażony jest w instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywało się dotychczas się w kotłowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku, pracującej w oparciu o dwa kotły firmy Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 105 kw każdy i podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 500l. 5. Opis projektowanej instalacji solarnej. Projektowana instalacja solarna wspomagać będzie wytwarzanie energii cieplnej do produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynku Domu Pielgrzyma a także budynku Handlowego. Podstawowym źródłem ciepła będzie tak jak dotychczas istniejąca kotłownia gazowa. Zasilenie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji budynku Handlowego odbywać się będzie poprzez projektowaną sieć cieplną (projektowana sieć cieplna zasilająca budynek Handlowy wg odrębnego opracowania). Instalacja solarna składać się będzie się z następujących części:

4 3 baterie słoneczne złożone z 4 szt. płaskich kolektorów cieczowych Vitosol 100-F każda, o łącznej powierzchni brutto 30,12 m 2, umieszczone na dachu budynku Domu Pielgrzyma (część dachu nad pomieszczeniem kotłowni); instalacja doprowadzająca czynnik solarny z kolektorów do pomieszczenia kotłowni w zlokalizowanej w piwnicy budynku; solarny węzeł cieplny wraz z niezbędnym osprzętem hydraulicznym i sterownikiem, zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000l, umieszczony w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku. Źródłem ciepła są kolektory płaskie Vitosol 100-F w ilości 12 sztuk zestawionych w 3 baterie o łącznej powierzchni brutto 30,12 m 2. Kolektory będą usytuowane na konstrukcjach wg wytycznych producenta, na dachu pochyłym, w miejscu pokazanym w części graficznej opracowania. Przy każdej baterii kolektorów przewidziano zawory odcinające każdą baterię oraz zawory odpowietrzające. Nośnikiem energii w obiegu solarnym będzie glikol propylenowy o stężeniu 40% zawierający dodatki stabilizujące i inhibitory korozji. Ciepło z kolektorów zostanie przekazanie wodzie użytkowej poprzez wężownicę w zasobniku ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-V firmy Viessmann o pojemności 1000l, który połączony będzie w sposób szeregowy z istniejącym w kotłowni zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 500l. W zależności od temperatury osiągniętej w zasobniku, woda użytkowa będzie wymagała lub nie dogrzewania poprzez pracujące w kotłowni kotły gazowe. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia przez zawory bezpieczeństwa, a przyrost objętości wody oraz płynu solarnego będzie przejmowany przez naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex. Rurę wyrzutową zaworu bezpieczeństwa płynu solarnego należy wprowadzić do zbiornika płynu uzupełniającego. Do napełniania instalacji solarnej i uzupełniania ubytków płynu przewidziano pompę ręczną skrzydełkową. Ciepłą wodę użytkową zmagazynowaną w zasobniku należy przynajmniej raz w tygodniu przegrzać do temperatury ok. 70 C, aby nie dopuścić do rozwoju bakterii Legionelli. Pracą urządzeń w przyjętym schemacie sterować będzie regulator solarny. 6. Urządzenia technologiczne. Rozmieszczenie urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory Zastosowano kolektory płaskie typu Vitosol 100-F typu SV1A. - ilość kolektorów - 12 sztuk (3 baterie po 4 sztuki)

5 - powierzchnia brutto - 2,51 m 2 - powierzchnia absorbera - 2,32 m 2 - powierzchnia czynna absorbera - 2,33 m 2 - wymiary x 2380 x 72 - ciężar - 41,5 kg - pojemność cieczy - 1,48 dm 3 - maksymalne ciśnienie pracy - 6 bar - maksymalna temperatura postojowa C Kolektory mocować na dachu przy użyciu podpór montażowych i uchwytów, zgodnie z wytycznymi producenta. Kolektory należy łączyć w baterie tylko przy użyciu systemowych rur łączących o średnicy 15mm. W najwyższych punktach zamontować należy odpowietrzniki solarne z zaworem odcinającym. Pompa obiegu solarnego Zaprojektowano pompę WILO typ STRATOS 25/1-8 CAN PN10 - moc znamionowa pompy W - prędkość obrotowa obr/min - napięcie znamionowe - 1~230V, 50Hz - maksymalny pobór prądu - 1,2A - stopień ochrony - IP X4D - ciężar - 4,5 kg Zbiornik ciepłej wody użytkowej Dobrano zbiornik ciepłej wody użytkowej Vitocell 100-V o pojemności 1000l. - masa kg - średnica z izolacją mm - średnica zbiornika mm - wysokość mm Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX S80 o pojemności 80l. Naczynie wzbiorcze wody użytkowej Dobrano naczynie wzbiorcze REFIX DT100 o pojemności 100l z Flowjet 1 1/4. Istniejące urządzenia w kotłowni

6 Istniejący w kotłowni zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500l należy połączyć szeregowo z projektowanym zasobnikiem wg schematu technologicznego zawartego w części graficznej opracowania. Istniejącą pompę cyrkulacyjną pracującą na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej w Domu Pielgrzyma należy przenieść i połączyć z instalacją wg schematu technologicznego zawartego w części graficznej opracowania. 7. Rurociągi i armatura. W zaprojektowanej instalacji występują rurociągi obiegu glikolowego, obiegu zasilającego zbiornik ciepłej wody użytkowej, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. Rurociągi obiegu glikolowego instalacji solarnej wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie kapilarne. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu armatury i urządzeń. Jako szczeliwo zastosować materiały odporne na temperaturę 220 C oraz na działanie roztworu wodnego glikolu propylowego o stężeniu 40% a także posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rurociągi wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych instalacyjnych ze szwem PN-80/H ocynkowanych wg ZN , łączonych kształtkami gwintowanymi dopuszczonych do kontaktu z wodą użytkową. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropu pomieszczenia. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20mm. Jako armaturę odcinającą na rurociągach obiegu glikolowego należy zastosować zawory kulowe przystosowane do pracy z glikolem. Na rurociągach wody użytkowej zastosować zawory kulowe gwintowane z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. W obiegu solarnym zawór spustowy połączyć za pomocą węża elastycznego ze zbiornikiem uzupełniającym. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzić nad zbiornik uzupełniający. Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowić będą: - manometry centryczne, - termometry techniczne, - czujniki temperatury. Rurociągi obiegu glikolowego z kolektorów słonecznych sprowadzić należy istniejącym szachtem wentylacyjnym (w miejscu pokazanym w części rysunkowej opracowania) do piwnicy budynku, do pomieszczenia kotłowni.

7 Rurociągi ciepłej wody i cyrkulacji w kotłowni należy połączyć z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 8. Zabezpieczenie antykorozyjne. Rury stalowe ocynkowane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 9. Izolacje termiczne. Izolacje rurociągów obiegu glikolowego wykonać przez nałożenie otuliny np. FLEXOROCK (normalna temperatura pracy 120 C, maksymalna 170 C, temperatura stagnacji 192 C) o grubościach podanych w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Grubość izolacji [mm] Dn 22 mm 60 Dn 18 mm 60 Dn 15mm 60 Rurociągi układane napowietrznie owinąć dodatkowo płaszczem z blachy ocynkowanej. Rurociągi w kotłowni zaizolować należy otulinami termoizolacyjnymi ROCKWOOL z płaszczem ochronnym o grubościach podanych w poniższej tabeli. DN zasilanie powrót Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót z protokołem odbioru. - Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. - Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8 - Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być zamocowane za. pomocą opasek. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat innych producentów izolacji. Dopuszcza się stosowanie izolacji cieplnej z mat z wełny mineralnej pod blachą ocynkowaną lub aluminiową. Izolacje powinny być zgodne z normą PN-B-02421:2000. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N przez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 10. Próby i odbiory. Przed uruchomieniem należy: - instalację przepłukać mieszaniną wody i sprężonego powietrza. Płukanie prowadzić do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej 5mg/dm 3 - przeprowadzić próbę hydrauliczną przy ciśnieniu 5 bar - sprawdzić pozycje czujników, - sprawdzić działanie wszystkich elementów instalacji i armatury bezpieczeństwa, - sprawdzić ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wyrównawczym, - wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawić na projektowaną wartość przepływu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności i wykonaniu niezbędnych prac rozruchowych przystąpić do ruchu próbnego 72 godzinnego. Ruch próbny powinien być prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta kolektorów z udziałem przedstawicieli użytkownika, inspektorów nadzoru inwestycyjnego, autorów projektu i wykonawcy. Po napełnieniu instalacji glikolem dla pełnego odpowietrzenia włączyć obieg wymuszony na przynajmniej 48 godzin. Sprawdzić ciśnienie w instalacji i ewentualnie dopełnić ją czynnikiem. Należy pamiętać, że czynnik solarny wymaga znacznie dłuższego odpowietrzania niż woda. Następnie przełączyć w tryb automatyczny. Sprawdzić przepływ przez wszystkie części pola kolektorów. W każdej grupie kolektorów należy zmierzyć temperatury zasilania i powrotu. Dopuszczalne są odchyłki 10%. 7. Uwagi Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wszystkie urządzenia montować i eksploatować zgodnie z fabrycznymi DTR. Do wszystkich robót używać należy atestowanych materiałów i rurociągów. Opracowała:

9 II. OBLICZENIA 1. Wstępny dobór powierzchni i ilości kolektorów Zaprojektowano 3 baterie kolektorów po 4 szt. Każda 12 szt. Powierzchnia absorbera jednego kolektora 2,32 m 2 Łączna powierzchnia absorbera 27,8 m 2 Szerokość kolektora 1056 mm Wysokość kolektora 2380 mm Głębokość kolektora 72 mm Zawartość płynu w kolektorze 1,48 dm 3 Dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar 2 Obieg solarny Jednostkowy przepływ płynu solarnego (wg wytycznych producenta) 25 dm 3 /m 2 h Przepływ płynu solarnego dla 1-go pola 4 kolektorów 15x dm 3 /h Przepływ płynu solarnego dla 2 pól kolektorów (8szt.) 22x1,0 464 dm 3 /h Przepływ płynu solarnego dla 2 pól kolektorów (12szt.) 22x1,0 696 dm 3 /h Wymagany przepływ wody po stronie bufora 598 dm 3 /h Ciepło właściwe glikolu (40%) 3,6 kj/kgxk Ciepło właściwe wody 4,19 kj/kgxk 2.1 Regulator przepływu solarnego RP1 Przepływ 0,7 m 3 /h Współczynnik wypływu Kvs = 5 m 3 /h Strata ciśnienia na zaworze H = 194 mm H 2 O Dobrano regulator przepływu TACO SETTER typ AV-23 SETTER BYPASS SD SOLAR wielkość DN20 o zakresie przepływu 8-20 l/min Temperatura maksymalna pracy 185 o C Ciśnienie pracy 8 Bar 2.2 Naczynie wzbiorcze obiegu solarnego NW1 Pojemność kolektorów VK= 17,76 dm 3 Pojemność przewodów Pojemność wężownicy zasobnika cwu VP= Vw= 28,8 dm 3 26,8 dm 3 Pojemność całkowita instalacji solarnej VA= 73,4 dm 3 Pojemność naczynia wzbiorczego: Vn=[(Vk+0,15*Vi+3)*(0,9pc+1)]/(0,9pc-0,7-0,1*hs)= 76,0 dm 3 gdzie: Vk pojemność łączna kolektorów 17,8 dm 3 Vi pojemność całkowita instalacji wraz z kolektorami 73,4 dm 3 Pc ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 5 bar Hs wysokość statyczna 15 m od dna naczynia przeponowego do najwyższego punktu instalacji solarnej Dobrano naczynie wzbiorcze REFLEX S 100 o pojemności 80l 2.3. Pompa obiegu solarnego PS Przepływ Opory przepływu 0,70 m 3 /h 2,31 mh 2 0 Kolektory 0,80 mh 2 0 Zasobnik cwu 0,1 mh 2 0 Regulator przepływu 0,19 mh 2 0 Rurociągi 1,22 mh 2 0 Dobrano pompę WILO typ Stratos 25/1-8 CAN PN10 Moc znamionowa Prędkość obrotowa Napięcie znamionowe Max pobór prądu 100 W /min 1~ 230 V 1,2 A

10 Stopień ochrony 3. Obieg cwu 3.1. Zasobnik ciepłej wody użytkowej Dobrano zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000l IP X4D Pojemność zbiornika 1000 dm 3 Średnica zbiornika 1055 mm Wysokość zbiornika 2070 mm Ciężar zbiornika 350 kg Pojemność wężownicy obiegu solarnego 26,8 dm Zbiornik ciepłej wody użytkowej istniejący Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 500l istniejący Pojemność zbiornika 500 dm 3 Pojemność wężownicy obiegu grzewczego 34,2 dm Naczynie wzbiorcze NW2 Pojemność zasobników ciepłej wody użytkowej Pojemność rurociągów dm 3 Pojemność instalacji 10 dm 3 V= dm 3 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu=V ρ1 υ= ρ1 gęstość wody instalacyjnej υ przyrost objętości wody Pojemność całkowita naczynia Vn=Vu*(pmax+1)/(pmax-p)= pmax maksymalne ciśnienie w naczyniu p ciśnienie wstępne 59 dm3 999,7 kg/m3 0, dm3 6 bar 1 bar Dobrano naczynie wzbiorcze REFIX DT5 100 o pojemności 100l z Flowjet 11/4 4. Zawory bezpieczeństwa 4.1 Zawór bezpieczeństwa instalacji solarnej Zb1 p1 ciśnienie przed zaworem 0,5 MPa p2 ciśnienie za zaworem 0 MPa r ciepło parowania przy p kj/kg N maksymalna moc trwała instalacji solarnej 19,49 kw r1 gęstość cieczy 988 kg/m 3 Wymagana przepustowość zaworu m=3600*n/r= 34,0 kg/h Przyjęto zawór SYR 1915 DN3/4 a - współczynnik wypływu dla pary ac - współczynnik wypływu dla cieczy 0,55 0,20 K1 współczynnik zależny od właściwości czynnika 0,523 K2 wsp. zależny od ciśnienia przed i za zaworem 0,57 A powierzchnia kanału przepływowego A=Ap+Aw= 36,0 mm 2 Ap powierzchnia kanału przepływowego do odprowadzenia pary Ap = m/[10*k1*k2*α*(p1+0,1)]= 34,5 mm 2 Aw powierzchnia kanału przepływowego do odprowadzenia wody Średnica gniazda Aw = m/[5,03*αc*pierw((p1-p)ρ1)]= 1,5 mm 2 6,8 mm 2 Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR typu 2115 DN 1/2 do=12mm 4.2. Zawór bezpieczeństwa zasobnika cwu Dal zasobników o łącznej pojemności 1500l dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 DN 1'' do=20mm ciśnienie otwarcia zaworu przepustowość zaworu 4 bar 9,5 m3/h

11 III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ INSTALACJA SOLARNA Oznaczenie Wyszczególnienie j.m Ilość Producent Vitosol 100 F Kolektor słoneczny Vitosol 100 F SV1A 'kpl. 12 Viessmann Zestaw montażowy na dach pochyły kpl. 12 Viessmann Zestaw AS: 2x kompensator rozszerzalności + 4x uszczelka Zestaw TE: tuleja zanurzeniowa + uszczelka + instarukcja montażu Vitosolic 100 Regulator solarny Vitosolic 100 kpl. kpl. kpl Viessmann Viessmann Viessmann ZB Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1000l, Vitocell V100 Viessmann Ps Pompa obiegu solarnego WILO typ TOP-E 25/1-7 WILO P1 Ręczna pompka skrzydełkowa o średnicy 25mm typ S2/2 LFP Regulator przepływu Taco-Setter typ AV-23 SETTER BYPASS HT, SOLAR RP1 DN20, na ciśnienie 8bar i przy +130 C, Kvs=2,2m3/h, zakres prze pływu 2-12 Valmark l/min NW1 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej REFLEX typ S80 o pojemności całkowitej 80dm 3 Reflex NW2 Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody użytkowej REFLEX typ REFIX DT5 100 o pojemności 100l z Flowjet 11/4 Reflex ZG Zbiornik o pojemności ok.50dm 3 dla przejęcia glikolu zrzucanego z zaworów bezpieczeństwa Separator powietrza do instalacji solarnych typu SPIROVENT SOLAR, wielkość Sps 22mm, przyłącze łączka zaciskowa 22mm, na ciśnienie 10 bar i temperaturę SPIROTECH-HUSTY 180 C Zb1 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typu 2115 DN 1/2 do=12mm, ciśnienie otwarcia 5bar, temperatura 140 C HUSTY SYR Zb2 Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR typ 2115 DN 1'' do=20mm, ciśnienie otwarcia 4bar HUSTY SYR F1 Filtr siatkowy gwintowany Dn20, wielkość oczek 0,25mm Z1 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN20 T max 250 o C, PN10 bar do pracy z glikolem propylenowym szt. 5 Z2 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN15 T max 250 o C, PN10 bar do pracy z glikolem propylenowym szt. 6 Zz1 Zawór zwrotny DN20 T max 250 o C, PN10 bar do pracy z glikolem propylenowym Zw Zawór odcinający kulowy gwintowany ze złączką do węża DN15, T max 250 o C, PN10 bar do pracy z glikolem propylenowym TI Termometr techniczny o C PI Manometr techniczny o C szt. 3 O Automatyczny odpowietrznik solarny z trójnikiem i kurkiem odcinającym 15mm szt. 3 Z3 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN50 do wody użytkowej szt. 3 Z4 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN32 do wody użytkowej Rura stalowa ocynkowana Dn 50 mb. 10 PN/H Rura stalowa ocynkowana Dn 32 mb. 2 PN/H Rura miedziana instalacyjna do kapilarnych połączeń lutowanych 22x1.0 mb. 57 EN 1057 Rura miedziana instalacyjna do kapilarnych połączeń lutowanych 15x1.0 mb. 7 EN 1057

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S-01 Rzut przyziemia instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 50 S-02 Rzut 1 piętra instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-03 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S-01 Rzut przyziemia instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-02 Rzut 1 piętra instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-03 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTLACJI SOLARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTLACJI SOLARNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

ETAP II - Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. W DPS w Klimkówce.

ETAP II - Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. W DPS w Klimkówce. ETAP II - Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. W DPS w Klimkówce. Spis treści 1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 2.0. STAN PROJEKTOWANY.... 2 2.1. Charakterystyka instalacji....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86; fax. (15) 642-69-03; kom. 0603-744-221; email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

ul. Białowieska Narewka Narewka

ul. Białowieska Narewka Narewka PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ WC-1 GM. NAREWKA, W. ŁUKA, TEREN STARY DWÓR Inwestor: Adres budowy: Wójt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja solarna

Przedmiar robót. Instalacja solarna Przedmiar robót Instalacja solarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Obliczenia III. Zestawienie urządzeń IV. Rysunki Rys. nr 1. - Schemat technologiczny Rys. nr 2. - Rzut węzła instalacji solarnej 1 : 50 Rys. nr 3. - Rzut poddasza

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 ARCHIMEDIA POZNAŃ UL. WOLSZTYŃSKA 4, 60-367 POZNAŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45212225-9 NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny ADRES INWESTYCJI : Słupsk, ul. Niedziałkowskiego, dz. nr ewid.: 574/7

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY TECHNOLOGII KOTŁOWNI STAŁOPALNEJ Projektowanie, kosztorysowanie, kierowanie robotami w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 56-200 Góra, Ul. Cisowa 2, tel. kom. 0604/112

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR

EGZ. NR EGZ. NR... ------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW STANICY KAJAKOWEJ W NAREWCE

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW STANICY KAJAKOWEJ W NAREWCE PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW STANICY KAJAKOWEJ W NAREWCE Inwestor: Adres budowy: Wójt Gminy Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Schemat technologii kotłowni - 3. Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1.Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do Projektu Wykonawczego trzyfunkcyjnego, dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego dla budynku biurowego A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : listopad 2007 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : INSTAACJA SOARNA ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Długiem gm. Koluszki INWESTOR : Urząd Gminy w Koluszkach ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Brzezińska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ARS MEDICAL sp. z o.o Piła. ARS MEDICAL Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego Piła. Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY. ARS MEDICAL sp. z o.o Piła. ARS MEDICAL Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego Piła. Sanitarna KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY OBIEKT: ARS MEDICAL sp. z o.o. ADRES: al. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła INWESTOR: ARS MEDICAL Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 43 64-920 Piła BRANŻA: STADIUM: TEMAT: CENA KOSZTORYSOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

Dominikowice 139, Kobylanka, tel. (0-18) NIP STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

Dominikowice 139, Kobylanka, tel. (0-18) NIP STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH PRO-TERM mgr inż. Mirosław Syc PROJEKTOWANIE I REALIZACJA Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka, tel. (0-18) 353-17-37 NIP 678-255-21-29 INWESTOR: OBIEKT: STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH ul. Biecka 3, 38-300

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012

Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Inwestor: MASTER Sp z o.o. ul. Grota Roweckiego 44 43-100 Tychy Wykonawca:, Przedmiar robót Nr: 1/04/2012 Nazwa budowy: Modernizacja inst cwu budynku mieszkalnego Adres budowy: ul. Stefana Batorego 6a,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

Technologia wymiennikowni z pompami ciepła i GWC wg nakładów rzeczowych KNNR

Technologia wymiennikowni z pompami ciepła i GWC wg nakładów rzeczowych KNNR Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 1/14 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Technologia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania............ 20. Instalacja solarna - Układ technologiczny instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1 Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: Modernizacja wymiennikowni i instalacji c.w.u. dla potrzeb basenu w SP 3 w Bieruniu Adres budowy:, Obiekt: Data oprac.: 2016-05-24 Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. DT 5/ Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne AK-SYSTEM str 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. INWESTOR....2 3. ZAKRES OPRACOWANIA...2 4. BUDYNEK....2 5.

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2 Vitosol 100-F typ SV1 Vitosol 100-F Kolektor płaski Typ SV1 i SH1 do pionowego lub poziomego montażu, na płaskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE  J U W A  Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis rysunków:

Spis treści. Spis rysunków: Spis treści 1 Oświadczenie projektanta... 2 2 Informacja BIOZ.... 3 3 Przedmiot opracowania... 4 4 Podstawa opracowania... 4 5 Zakres opracowania... 4 6 Opis stanu aktualnego... 4 7 Parametry obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY POZ II. WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY Wymiar ILOŚĆ KOCIOŁ z osprzętem K Kocioł wodny kondensacyjny kpl Moc nominalna:

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA

SOLARNA GRUPA POMPOWA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Dwa termometry w pokrętłach zaworów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów

Przedmiar robót. Rzeszów Przedmiar robót Obiekt Budowa Rzeszów ul. Mickiewicza 13 Inwestor Teatr,, Maska" Rzeszów 12.2009 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 4 5 6 7 8 9 SmartPlus J.M. G5+ G6+ G8+ G+ G12+ G14+ G16+ Moc grzewcza* Moc chłodnicza Moc elektryczna sprężarki Moc elektryczna dodatkowej grzałki elektrycznej Liczba faz Napięcie Częstotliwość Prąd

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową Inwestor: Jednostka opracowująca: Dom Dziecka nr 2 ul. Partyzantów 3B 22-470 Zwierzyniec Przedmiar robót Nazwa zadania: Adres budowy: Obiekt: Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ 2 Inwestor: SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police Adres: POLICE ul. FABRCZYNA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin Pokrzywnica. Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin Pokrzywnica DZ. NR 34 PROJEKT BUDOWLANY

Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin Pokrzywnica. Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin Pokrzywnica DZ. NR 34 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin 105 06-121 Pokrzywnica Gimnazjum w Dzierżeninie Dzierżenin 105 06-121 Pokrzywnica DZ. NR 34 GMINA POKRZYWNICA Al. Jana Pawła II 1 06-121

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych 1. Odpowietrzenie instalacji glikolowej 30 komplet 2. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: sanitarna Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 4 BRANŻA SANITARNA BUDYNEK ADMINISTRACYJNO

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo