Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta"

Transkrypt

1 Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI

2 AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message Recenzja: prof. dr hab. Danuta Dziawgo

3 Spis treści 3 Wstęp 5 Rozdział 1 Podstawowe informacje o VI edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych 15 Rozdział 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Komunikacja z inwestorem Zawartość informacyjna Użyteczność serwisu 2.2 Prace Jury na II etapie Konkursu Informacje ogólne Jasność komunikatu, zawartość informacyjna Komunikacja z inwestorem Innowacyjność komunikacji Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji Poprawność zastosowanych technologii Estetyka strony Opinia inwestorów indywidualnych Opinia inwestorów instytucjonalnych Opinia inwestora zagranicznego Podsumowanie II etapu 2.3. Werdykt Kapituły Konkursu 1

4 59 Rozdział 3 Międzynarodowe trendy i standardy stron korporacyjnych 3.1. Serwisy korporacyjne w języku angielskim Analiza Rozkład wyników Kategorie Podsumowanie 3.2. Jak zmieniają się strony korporacyjne i komunikacja korporacyjna online? 3.3. Zawartość nie bez znaczenia 3.4. Sześć kluczowych trendów w projektowaniu stron, o których musisz wiedzieć 3.5 Raportowanie w mediach społecznościowych 91 Wnioski 93 Indeks tablic 95 Indeks wykresów 2

5 Wstęp WSTĘP Od 2007 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych regularnie analizuje poziom komunikacji internetowej notowanych z inwestorami. Jednym z najważniejszych aspektów tej analizy jest szczegółowe badanie wyników cyklicznego konkursu Złota Strona Emitenta, które zawarte zostało w niniejszym raporcie. Rozdział pierwszy prezentuje zasady i kryteria oceny oraz opis przebiegu ostatniej edycji konkursu. Ponadto, przedstawia najważniejsze wnioski wynikające z rozkładu wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych. Spółki poddane analizie pogrupowane zostały na 5 kategorii konkursowych pod względem wielkości (4 kategorie) oraz kraju pochodzenia (spółki zagraniczne, ze względu na specyfikę komunikacji z polskimi inwestorami stanowiły odrębną kategorię konkursową). W rozdziale drugim niniejszego raportu zawarte zostały szczegółowe wyniki analizy przebiegu konkursu. Przedstawione zostały one w podziale na poszczególne kategorie konkursowe oraz w rozbiciu na poszczególne kryteria, które podlegały ocenie na poszczególnych etapach konkursu. Daje to bardzo bogatą macierz wyników badania 854 pod kątem 25 kryteriów na I etapie konkursu, 57 względem 9 kryteriów na II etapie oraz oceny najlepszych 15 przez Członków Kapituły. Ostatni rozdział obejmuje trendy i standardy międzynarodowe dotyczące rozwoju komunikacji internetowej giełdowych, opisane na podstawie anglojęzycznych stron korporacyjnych. 3

6

7 ROZDZIAŁ 1 Informacje podstawowe 1.1. Zasady i kryteria oceny Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu Złota Strona Emitenta, analiza objęła wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem rynku New- Connect. Jako kryterium przyjęte zostało notowanie papierów wartościowych w dniu 19 października 2012 r. Badaniu poddane zostały zatem 854 spółki (wzrost o 11,4% względem roku poprzedniego), w tym 442 notowane na rynku regulowanym (wzrost o 2,3%) oraz 412 z rynku NewConnect (wzrost o 30%). Szczegółowe dane przedstawione zostały na wykresie nr 1. ROZDZIAŁ 1 Wykres Wykres nr nr 1 1 Rozkład wg wg kategorii kategorii konkursowych konkursowych spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Metodologia oceny i przebieg konkursu nie uległy zmianie, choć dokonane zostały pewne modyfikacje odnośnie poszczególnych kryteriów, tak aby konkurs odzwierciedlał Wykres nr 2 Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych wyniki wcześniejszej edycji oraz trendy międzynarodowe

8 ROZDZIAŁ 1 Spółki poddane analizie podzielone zostały na kilka kategorii, aby ułatwić rywalizację poszczególnym grupom emitentów. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości spółki, wyodrębnione zostały 4 kategorie: dużych (notowanych w ramach indeksów WIG20 i mwig40), średnich (objętych indeksem swig80), małych (spółki z rynku regulowanego poza w/w indeksami), oraz notowanych na rynku NewConnect. Ponadto, z uwagi na specyfikę komunikacji zagranicznych z polskimi inwestorami, wyodrębniona została kategoria zagranicznych (notowanych zarówno na rynku regulowanym, jak i NewConnect). Etap I konkursu to przede wszystkim ocena zawartości informacyjnej, komunikacji z inwestorem oraz użyteczności serwisu. Mając na względzie skalę wyzwania (ocena wszystkich notowanych, tj. 854 stron internetowych), analiza opiera się przede wszystkim na badaniu ilościowym odnoszącym się do stwierdzenia występowania (lub braku) poszczególnych elementów w komunikacji internetowej spółki. Drugi etap konkursu polegał na ocenie przez członków Jury stron internetowych, które osiągnęły najlepsze rezultaty na etapie pierwszym. Analiza jakościowa dokonana przez 31 osób w ramach 9 kryteriów pozwoliła na wyłonienie najlepszych 15 serwisów wśród notowanych. Ostatni etap obejmował wyłonienie laureatów przez członków Kapituły wybitnych osobistości rynku kapitałowego oraz uznanych fachowców w dziedzinach technologii internetowych, grafiki, komunikacji, dziennikarstwa czy relacji inwestorskich. Kapituła dokonała wyboru 5 (po jednej w każdej z kategorii), które najlepiej komunikują się z inwestorami za pośrednictwem internetu. Kolejna, szósta już, edycja konkursu pozwala na porównanie wyników osiąganych przez spółki na przestrzeni kilku lat, przez co umożliwia obserwację ewolucji zjawiska internetowej komunikacji emitentów w Polsce w ujęciu dynamicznym. Fakt, że w okresie ostatnich sześciu lat ocenie podlegały strony internetowe wszystkich notowanych na polskim rynku powoduje, że badanie to jest unikatowe zarówno w skali kraju, jak i świata. Czytelnicy zainteresowani dokonaniem dalej idących porównań z poprzednimi edycjami konkursu mogą skorzystać z raportów podsumowujących poziom komunikacji internetowej w poprzednich latach. 6

9 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Analiza danych zawartych w tabeli nr 1 pozwala na porównanie wyników osiągniętych przez spółki giełdowe w ostatnich 2 edycjach konkursu. Mając na względzie, iż w ostatniej edycji ZSE uległa modyfikacji punktacja, a także zmienione zostały niektóre kryteria, dla ułatwienia porównania tabela prezentuje także procentowy wskaźnik względem maksymalnej liczby punktów. Tabela nr 1 Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w 2011 i 2012 r. Kategorie Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Średnia arytmetyczna 35,16 pkt. (73,25%) 30,46 pkt. (63,46%) 29,41 pkt. (61,27%) 21,21 pkt. (44,19%) 16,42 pkt. (34,21%) Mediana ,00 pkt. (75,00%) 31,00 pkt. (64,58%) 30,00 pkt. (62,50%) 21,00 pkt. (43,75%) 16,00 pkt. (33,33%) Dominanta 36,00 pkt. (75,00%) 33,00 pkt. (68,75%) 30,00 pkt. (62,50%) 23,00 pkt. (47,92%) 8,00 pkt. (16,67%) Ocena maksymalna 47,00 pkt. (97,92%) 43,00 pkt. (89,58%) 45,00 pkt. (93,75%) 48,00 pkt. (100,00%) 38,00 pkt. (79,17%) Ocena minimalna 22,00 pkt. (45,83%) 7,00 pkt. (14,58%) 8,00 pkt. (16,67%) 0 pkt. (0,00%) 1,00 pkt. (2,08%) ROZDZIAŁ Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 32,92 pkt. (78,38%) 34,00 pkt. (80,95%) 34,00 pkt. (80,95%) 40,00 pkt. (95,24%) 18,00 pkt. (42,86%) Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 26,80 pkt. (63,81%) 27,00 pkt. (64,29%) 34,00 pkt. (80,95%) 39,00 pkt. (92,86%) 10,00 pkt. (23,81%) Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów 25,75 pkt. (61,31%) 26,00 pkt. (61,90%) 29,00 pkt. (69,05%) 41,00 pkt. (97,62%) 1,00 pkt. (2,38%) Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect 18,05 pkt. (42,98%) 18,00 pkt. (42,86%) 19,00 pkt. (45,24%) 41,00 pkt. (97,62%) 0 pkt. (0,00%) Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect 13,95 pkt. (33,21%) 12,50 pkt. (29,76%) 6,00 pkt. (14,29%) 37,00 pkt. (88,10%) 0,00 pkt. (0,00%) 7

10 ROZDZIAŁ 1 Analiza zaprezentowanych rezultatów pozwala stwierdzić, iż podobnie jak w latach poprzednich mamy do czynienia z gradacją wyników od największych do najmniejszych, aż po spółki zagraniczne. Przy czym gradacja ta uległa uwypukleniu w porównaniu z poprzednią edycją konkursu. Można zauważyć przede wszystkim istotnie lepszy wynik dużych (78,38% wobec 73,25% rok wcześniej) oraz nieco słabszy wynik z rynku NewConnect i zagranicznych. Natomiast spółki średnie i małe osiągnęły rezultaty prawie identyczne z poprzednią edycją. Wykres Wykres nr 2 nr Rozkład 2 Rozkład wyników wyników w poszczególnych w poszczególnych kategoriach kategoriach konkursowych konkursowych , , , ,05 13,95 0 spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Wykres nr 9 Rozkład zakwalifikowanych do II etapu konkursu 8 spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40

11 Ważnym czynnikiem wpływającym na interpretację wyników badania jest wciąż rosnąca liczba notowanych na rynku NewConnect stanowi ona już blisko połowę całej populacji emitentów. Spółki te statystycznie osiągają bardzo niskie oceny, przez co zaniżają wyniki zbiorcze. Ponadto, bardzo dynamiczny wzrost liczby badanych w tej kategorii (30% wzrost względem roku poprzedzającego) powoduje, iż relatywnie większy wpływ mają debiutanci, przy czym jednoznaczna ocena kierunku tego wpływu jest bardzo trudna. Z jednej strony nowe spółki nie mają doświadczenia w komunikacji z inwestorami, z drugiej jednak, są to emitenci, którzy dopiero co ukończyli plasowanie ofert, a to przecież wymagało m.in. dobrej komunikacji internetowej. Kwestia ta będzie wymagała przeprowadzenia odrębnych analiz. Bardziej szczegółowa analiza rezultatów osiągniętych przez poszczególne kategorie prowadzi do dalszych wniosków. Spośród 55 największych 1 średnia arytmetyczna w 2012 r. wyniosła 32,92 pkt., co stanowiło 78,38% oceny maksymalnej (tabela nr 1). Uzyskana w tej edycji konkursu wartość procentowa była wyższa niż w latach poprzednich. Stosunkowo nieduże rozbieżności pomiędzy średnią arytmetyczną, medianą a dominantą wskazują, że podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu uzyskane wyniki w kategorii dużych nie są bardzo zróżnicowane (wykres nr 3). Jest to sytuacja odmienna od tej z 2010 r., gdzie rozkład wyników, pomimo relatywnie niewielkiej liczby ocenianych, był silnie zróżnicowany. W ostatnim badaniu żadna ze nie uzyskała mniej niż 10 pkt., tylko dwie spółki znalazły się w przedziale pomiędzy 10 a 19 punktów, a zdecydowania większość (39 emitentów) osiągnęła rezultat powyżej 31 punktów. Prowadzi to do konkluzji, że w przypadku największych mówić można o wyrównanym - dobrym i bardzo dobrym poziomie stron internetowych. ROZDZIAŁ 1 1 Z uwagi na wydzielenie zagranicznych jako osobnej kategorii, spośród 60 notowanych w ramach indeksów WIG20 i mwig40 tylko 55 zostało ocenionych w ramach pierwszej kategorii, a pozostałe 5 zostało ocenione w kategorii zagranicznych. Podobna uwaga odnosi się do kategorii swig80 spośród 80 9 zostało ocenionych w ramach kategorii zagranicznych. 9

12 Wykres nr 3 Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig40 Wykres nr Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt Polskie spółki giełdowe średniej wielkości (71 emitentów wobec 74 w roku poprzedzającym) Wykres nr uzyskały 4 Rozkład wyników w 2012 w r. kategorii średni swig80 wynik 26,8 pkt. stanowiący 63,81% oceny maksymalnej. Uzyskana wartość w ujęciu procentowym była prawie identyczna z rezultatami osiągniętymi 50 w poprzednich latach. Rozkład wyników jest w analizowanym przypadku bardziej zróżnicowany niż w największych spółkach (wykres nr 4), choć mniej niż wśród 40 średnich w poprzedniej edycji konkursu. Żadna ze nie otrzymała mniej niż 10 punktów, stosunkowo mało (9) w przedziale pomiędzy 10 a 19, natomiast najliczniejsza była grupa w przedziale punktów (47 emitentów, co stanowi 2/3 30 w tej grupie) pkt pkt 19 pkt 9 10

13 pkt pkt 19 pkt VI Wykres Wykres nr nr 4 Rozkład 4 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii swig80 swig ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt W kategorii nie zaliczanych do w/w indeksów przeanalizowano 268 (wobec 260 w roku poprzedzającym). Ta liczna grupa uzyskała średnią arytmetyczną w wysokości 25,74 pkt., co stanowiło 61,31% oceny maksymalnej (61,27% w poprzedniej edycji). Rozkład wyników w 2011 r. w spółkach małych (wykres nr 5) przypomina ten w grupie średnich. Tu również dominował przedział punktów, w którym znalazło się 159 (59,3% liczebności tej kategorii). Warto dodać, iż w tej grupie znalazła się jedna z dwóch (Centrum Medyczne Enel-med), które osiągnęły największą liczbę punktów na I etapie konkursu (97,62% oceny maksymalnej). 11

14 Wykres nr 5 Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych Wykres nr 5 Rozkład indeksów wyników GPW w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW 150 ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt Grupa Wykres nr 6 Rozkład notowanych wyników na w rynku kategorii NewConnect jest najbardziej liczna spośród wszystkich kategorii konkursowych. Przeanalizowane zostało 412, co stanowi bardzo istotny wzrost względem roku poprzedzającego (317 emitentów) i może wpływać na interpretację 200 wyników. Porównanie wartości średniej, mediany i dominanty wskazuje jednak na rozkład normalny wyników, bardziej nawet niż w innych kategoriach konkursowych. Wynika to najprawdopodobniej z największej liczebności tej grupy, dzięki czemu metody analizy statystycznej są bardziej efektywne. Jednocześnie w tej grupie możemy zaobserwować najwyższą rozpiętość pomiędzy wynikami minimalnymi (0%) i maksymalnymi (97,62%), 150 co częściowo może być pochodną liczebności, a częściowo bardzo dużego zróżnicowania tej grupy emitentów. Warto odnotować, iż najlepszy rezultat osiągnięty został przez spółkę EGB Investments, która w poprzedniej edycji jako jedyna zdobyła 100% punktów na I etapie konkursu. Świadczy to o utrzymywaniu bardzo wysokiego 214poziomu komunikacji nawet wśród notowanych na rynku NewConnect

15 VI 50 Spółki w tej kategorii osiągnęły średni rezultat na poziomie 42,98% wartości maksymalnej, co było wynikiem gorszym od osiągniętego w latach poprzednich (44,19% w roku 2011 i 45,46 w roku 2010), choć lepszym niż w roku 2009 (37,95%). Jak ilustruje wykres nr 6, wśród NewConnect dominujący okazał się przedział punktów 3 (214, czyli 0 51,94%), ale sporo emitentów znalazło się również w przedziale punktów (154, co stanowiło 37,38%) pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect 200 ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt 13

16 ROZDZIAŁ 1 Ostatnia z kategorii spółki zagraniczne, została wyodrębniona w ZSE po raz pierwszy w 2010 r. w wyniku zaobserwowania istotnie niższego poziomu komunikacji względem polskich. Niestety, od początku analizy rezultat jest coraz gorszy, co wynika najprawdopodobniej z braku konieczności komunikacji z polskim inwestorem. Na etapie przeprowadzania oferty komunikacja ta jest niezbędna, przez pewien czas jest utrzymywana siłą inercji, a w końcu zamiera. W ramach tej kategorii przeanalizowano 48 (wobec 43 rok wcześniej), które średnio uzyskały 33,21% oceny maksymalnej (w porównaniu do 34,21% w roku 2011 i 36% w roku 2010). Jak widać na wykresie nr 7 dominuje przedział punktów (18 stanowiących 37,5%), ale porównywalny jest przedział 0-9 punktów, w którym znalazło się aż 17 emitentów (35,42%). Jeśli dodamy, że podstawą do zakwalifikowania do kategorii zagranicznych jest miejsce siedziby, a zatem w gronie tym znalazły się także spółki de facto krajowe (w kontekście pochodzenia kapitału, czy też miejsca prowadzenia działalności), które bardzo mocno podniosły średnie wyniki, to widać wyraźnie, iż poziom komunikacji jest na żenująco niskim poziomie. Rezultaty badania skłaniają do podtrzymania wniosków z lat poprzednich, że przypuszczalnie emitenci zagraniczni nie traktują polskiego rynku kapitałowego jako długookresowego źródła finansowania swojej działalności. Wykres Wykres nr nr 77 Rozkład wyników w w kategorii zagranicznych zagranicznych pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt 14

17 ROZDZIAŁ 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu W ostatniej edycji konkursu analiza pierwszego etapu podzielona została na 3 obszary: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu. Jednakże dla zachowania porównywalności z wynikami poprzednich edycji same kryteria nie uległy istotnym zmianom, możliwa jest zatem analiza w ujęciu dynamicznym, uwzględniającym kilkuletnie szeregi czasowe Komunikacja z inwestorem W ramach tego kryterium pod uwagę brane były 4 aspekty: komunikacja dwustronna (czy i jak szybko spółka odpowiada na maile inwestorów max 6 punktów), transmisje video zamieszczone na stronie internetowej (max 1 punkt), wykorzystywanie przez spółkę nowoczesnych kanałów komunikacji (max 3 punkty) oraz dedykowany kontakt dla inwestorów (max 1 punkt). ROZDZIAŁ 2 Najciekawszym chyba elementem analizy jest badanie komunikacji dwustronnej. W ramach konkursu oceniane są odpowiedzi na e wysyłane przez fikcyjnego inwestora. Mając na względzie, iż spółki znały kryteria konkursowe i wiedziały w jakim okresie będą kierowane do nich 3 pytania od fikcyjnych inwestorów, takich zapytań wygenerowanych zostało więcej, aby zminimalizować wpływ na wyniki badania wzmożonej czujności podczas oceny konkursowej. Analizie poddane zostały jednak tylko odpowiedzi na 3 pytania (zgodnie z regulaminem konkursu). 15

18 Maksymalna ocena każdej z odpowiedzi wynosiła 2 pkt. Łącznie za tę kategorię Konkursu spółki mogły uzyskać 6 pkt. Przy ocenie brane były 2 czynniki: czas reakcji oraz wartość merytoryczna odpowiedzi. Emitent mógł otrzymać: w przypadku merytorycznej odpowiedzi w ciągu 24 h 2 pkt. za każdą z 3 odpowiedzi; w przypadku merytorycznej odpowiedzi w ciągu 48 h 1 pkt.; w przypadku merytorycznej odpowiedzi w czasie dłuższym niż 48 h 0 pkt. Tabela nr 2 Rozkład wyników komunikacji dwustronnej w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ 2 Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Udział (%) Razem Udział (%) 6 punktów 23 41, , , , , ,44 5 punktów 1 1,82 5 7, , ,85 2 4, ,92 4 punkty 13 23, , , ,53 2 4, ,92 3 punkty 1 1,82 5 7,04 9 3, ,88 3 6, ,98 2 punkty 10 18, , , , , ,44 1 punkt ,04 8 2, ,16 0 0, ,04 0 punktów 7 12, , , , , ,26 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zaprezentowanych w tabeli nr 2 wskazuje na bardzo niski poziom komunikacji dwustronnej. Dominuje grupa, które w ogóle nie odpowiadają na maile kierowane do nich przez inwestorów (267 1, co stanowi 31,26% populacji). Jest to zatrważające nie tylko w ujęciu wartościowym i procentowym, ale także jeśli porównamy z wynikami 1 Należy dodać, iż po upływie 48 godzin odpowiedzi udzieliło kolejnych 59, co jednak nie zmienia negatywnej oceny poziomu komunikacji dwustronnej, zwłaszcza że w wielu przypadkach odpowiedzi nadchodziły po upływie kilku tygodni, a zatem w żaden sposób nie mogły być przydatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 16

19 poprzednich edycji konkursu (w 2011 takich było 24,17%, a w %). Tym bardziej, że maile kierowane były pod adresy wskazane do komunikacji przez same spółki, a odpowiedź nie wymagała specjalistycznej wiedzy i mogła być udzielona natychmiast. Wśród przyczyn dramatycznie niskiego poziomu komunikacji dwustronnej można wskazać czynniki takie same jak w latach ubiegłych: brak przekierowania korespondencji w przypadku nieobecności (lub wręcz odejścia) danego pracownika, a w przypadku outsourcowania relacji inwestorskich niekiedy brak możliwości identyfikacji o jaką spółkę chodzi (jeśli na stronach internetowych kilku podany jest ten sam adres do korespondencji mailowej, co pomimo wielu lat negatywnych doświadczeń wciąż się na rynku zdarza). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wyników w ostatniej edycji konkursu może być brak debiutów, gdyż to często spółki nowe na rynku mają najwięcej entuzjazmu do komunikacji z inwestorami. Dominacja wyników parzystych (2, 4, i 6 punktów osiągnęło odpowiednio 19,44%, 17,92% i 19,44%, czyli w sumie 59,79% badanej populacji, a spośród, które uzyskały przynajmniej 1 punkt aż 82,26%) wskazuje, iż zdecydowana większość odpowiada na maile od razu (w ciągu 24 godzin) lub w ogóle. Budujący jest natomiast bardzo dobry poziom komunikacji dużych spośród nich aż 41,82% odpowiada na maile niezwłocznie, co jest wynikiem dużo lepszym, niż osiągniętym w poprzedniej edycji konkursu (30,91%) i w roku 2010 (34,48%). Martwić może natomiast, iż w tej grupie największych emitentów aż 12,73% nie odpowiada na maile inwestorów i jest to wartość dość stabilna (również 12,73% w roku 2011 i 15,52% w roku 2010). ROZDZIAŁ 2 W pozostałych kategoriach konkursowych mamy do czynienia z obniżeniem odsetka, które komunikują się bardzo dobrze i zwiększeniem tych emitentów, którzy w ogóle nie odpowiadają na maile inwestorów. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja w przypadku notowanych na rynku NewConnect (37,38% nie odpowiada na maile, wobec 26,81% w roku 2011 i 25,93% w roku 2010) oraz zagranicznych (60,42% wobec 44,19% w roku 2011 oraz 60% w roku 2010). Drugim elementem oceny komunikacji z inwestorami była dostępność materiałów wideo z wydarzeń korporacyjnych na stronie internetowej spółki. Dla wielu akcjonariuszy 17

20 VI spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 jest to jedyna okazja do bezpośredniego kontaktu z zarządem spółki, a przez wielu emitentów ten kanał kontaktu z inwestorami jest niedoceniany. Szczegółowe wyniki badania przedstawione zostały na wykresie nr 8. Wykres nr 8 Rozkład wyników dostępności transmisji w poszczególnych kategoriach konkursowych spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 39 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 ROZDZIAŁ spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Zaskakujące jest, że zaledwie 29,39% zamieszcza na swych stronach internetowych zapis transmisji wideo związanych z wydarzeniami korporacyjnymi, jak np. prezentacja wyników czy WZA. Nawet wśród największych emitentów, gdzie wydawałoby się to oczywistym standardem materiały takie publikuje zaledwie 70,91%. W pozostałych kategoriach sytuacja wygląda dużo gorzej, choć pozytywnie zaskakiwać może stosunkowo wysoki wynik notowanych na rynku NewConnect (28,64% wobec 30,99% wśród średnich i 24,25% wśród małych). Jest to spowodowane zamieszczaniem przez spółki transmisji z debiutów giełdowych, a w tej grupie było ich przecież najwięcej. 18

21 Kolejnym aspektem badania relacji z inwestorami była analiza wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji. Eksperci zweryfikowali wykorzystywanie takich form jak czat (max 1 punkt), blogi, fora eksperckie, portale społecznościowe (max 1 punkt) oraz RSS lub wersji mobilnej strony interntowej (max 1 punkt). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 3. Tabela nr 3 Rozkład wyników odnośnie nowoczesnych sposobów komunikacji w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) 3 punkty 3 5,45 1 1,41 8 2,99 3 0,73 0 0, ,75 2 punkty 13 23,64 1 1, , ,83 2 4, ,85 1 punkt 23 41, , , , , ,87 0 punktów 16 29, , , , , ,53 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Zaskakujące jest, że zdecydowana większość (62,53%) nie wykorzystuje do kontaktów z inwestorami żadnego ze wskazanych powyżej kanałów komunikacji. Zaledwie 27,87% emitentów zdołało uzyskać 1 punkt (najczęściej za obecność w mediach społecznościowych), natomiast ocenę maksymalną osiągnęło tylko 1,76% analizowanych. Jest to sytuacja nieco lepsza niż w poprzedniej edycji konkursu (68,76% nie uzyskało żadnego punktu, a 0,93% osiągnęło wartość maksymalną), ale wciąż pozostawia wiele do życzenia i wskazuje, że spółki nie wykorzystują potencjału, jaki drzemie w nowoczesnych kanałach komunikacji. 19

22 Ostatnią kwestią analizowaną w ramach kryterium kontaktu z inwestorami był właśnie dedykowany kontakt dla inwestorów. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli nr 4, aż 81,85% wskazuje na swoich stronach specjalne dane kontaktowe dla tej grupy interesariuszy, niemniej jednak głębsza analiza wskazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Tabela nr 4 Rozkład wyników względem kryterium kontakt dla inwestorów w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem ROZDZIAŁ 2 Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) TAK 52 94, , , , , ,85 NIE 3 5, , , , , ,15 Razem , , , , , ,00 Po pierwsze warto się skupić na tych 18,15%, które takiego kontaktu nie podają. Wśród nich są 3 duże spółki (to 5,5% emitentów z tej kategorii), 14,08% średnich, 16,04% małych, 19,17% emitentów z rynku NewConnect i aż 41,67% zagranicznych. Trudno znaleźć uzasadnienie dla braku takiego kontaktu na stronie internetowej spółki giełdowej. Po drugie, jak zostało już wcześniej wspomniane, duża część tych kontaktów nie ma żadnej wartości, ponieważ na maile kierowane pod podane adresy inwestorzy nie otrzymują odpowiedzi (dla przypomnienia prawie 1/3 nie odpowiada na maile inwestorów). 20

23 Zawartość informacyjna W kryteriach konkursowych określonych zostało 17 kategorii informacji, które uznano za niezbędne elementy internetowej komunikacji z inwestorami. Zaliczono do nich: podstawowe dokumenty korporacyjne (statut i regulaminy organów spółki max 1 punkt); życiorysy zawodowe członków organów spółki (1); raporty bieżące (1); raporty okresowe (1); raporty okresowe dostępne w pliku do edycji (1); roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej (1); informacje o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego (lub akcjonariuszy znaczących max 1 punkt); kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1); podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1); podstawowe wskaźniki finansowe dostępne w pliku do edycji (1); aktualności (1); opinię biegłego rewidenta (1); szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1); wykres notowań spółki (1); prezentacje inwestorskie (1); komunikaty prasowe (1); odnośniki do innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII max 2 punkty). ROZDZIAŁ 2 W tabeli nr 6 przedstawione zostały szczegółowe informacje odnośnie zawartości informacyjnej stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych. Analiza tych danych wskazuje, iż zaledwie 8 (tj. mniej niż 1%) prezentuje wszystkie dane wymagane w ramach konkursu. Najwięcej zgromadziło pomiędzy 9 a 12 punktów (w tym przedziale znalazło się 37,2% emitentów). 21

24 Tabela nr 5 Rozkład wyników zawartości informacyjnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem ROZDZIAŁ 2 Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) 18 punktów 5 9,09 2 2,82 0 0,00 1 0,24 0 0,00 8 0,94 17 punktów 8 14,55 1 1,41 8 2,99 2 0,49 0 0, ,22 16 punktów 11 20,00 6 8, ,60 2 0,49 0 0, ,98 15 punktów 11 20, , ,07 8 1,94 1 2, ,67 14 punktów 8 14, , , ,91 0 0, ,67 13 punktów 6 10,91 4 5, , ,61 2 4, ,38 12 punktów 4 7, , , ,98 0 0, ,66 11 punktów 0 0, , , ,50 1 2, ,43 10 punktów 0 0,00 5 7, , ,14 2 4, ,78 9 punktów 1 1,82 7 9, , ,92 4 8, ,37 8 punktów 0 0,00 6 8, , ,71 3 6, ,38 7 punktów 1 1,82 1 1, , ,19 0 0, ,67 6 punktów 0 0,00 0 0,00 5 1, ,47 2 4, ,39 5 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0, ,50 4 8, ,80 4 punkty 0 0,00 0 0,00 1 0, ,64 0 0, ,87 3 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1,94 0 0,00 8 0,94 2 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1, , ,87 1 punkt 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,7 2 4,17 9 1,05 0 punktów 0 0,00 0 0,00 1 0,37 7 1, , ,93 Razem , , , , , ,00 Wśród dużych dominuje przedział punktów (69,1%), spółki średnie i małe najczęściej zdobywały punktów (odpowiednio 60,6% i 63,4%), natomiast spółki z rynku NewConnect najczęściej osiągały rezultat 7-10 punktów (43%). Podobnie jak w poprzednich latach bardzo rozczarowujące są wyniki zagranicznych aż 17 na 22

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*,

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*, Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VII Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej

Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie. Monika Telega Hubert Turaj. Raport pod patronatem Gazety Bankowej Użyteczność portali banków działających na polskim rynku Banki w Internecie Monika Telega Hubert Turaj Raport pod patronatem Gazety Bankowej Kraków, Grudzień 2008 Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

ekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi

ekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi ekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi ekomendowane praktyki komunikacji spółek notowanych z inwestorami indywidualnymi Materiał przygotowany przez partnerów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów

Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów Serwisy Investor Relations źródłem informacji dla inwestorów 299 mgr inż. Maria Tokarska Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Serwisy Investor Relations źródłem

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r.

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. SPIS TREŚCI 5 7 13 25 29 41 45 51 57 61 65 71 75 81 87 WPROWADZENIE GDZIE UKRYWA SIĘ E-HANDEL BEZPIECZNY ESKLEP

Bardziej szczegółowo

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1 Strona 1 O Bluerank Bluerank to agencja SEM działająca od 2005 roku. Do głównych kompetencji firmy należą: optymalizacja i pozycjonowanie serwisów internetowych (SEO), strategie reklamowe oparte na kampaniach

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Stabilizacja poziomów i struktur wynagrodzeń członków zarządów Mało agresywne podejście

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK MAGDALENA BASZURO ANNA DWORAKOWSKA MATEUSZ SZEWCZYK

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Materiał przygotowany przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo