Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta"

Transkrypt

1 Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI

2 AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message Recenzja: prof. dr hab. Danuta Dziawgo

3 Spis treści 3 Wstęp 5 Rozdział 1 Podstawowe informacje o VI edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych 15 Rozdział 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Komunikacja z inwestorem Zawartość informacyjna Użyteczność serwisu 2.2 Prace Jury na II etapie Konkursu Informacje ogólne Jasność komunikatu, zawartość informacyjna Komunikacja z inwestorem Innowacyjność komunikacji Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji Poprawność zastosowanych technologii Estetyka strony Opinia inwestorów indywidualnych Opinia inwestorów instytucjonalnych Opinia inwestora zagranicznego Podsumowanie II etapu 2.3. Werdykt Kapituły Konkursu 1

4 59 Rozdział 3 Międzynarodowe trendy i standardy stron korporacyjnych 3.1. Serwisy korporacyjne w języku angielskim Analiza Rozkład wyników Kategorie Podsumowanie 3.2. Jak zmieniają się strony korporacyjne i komunikacja korporacyjna online? 3.3. Zawartość nie bez znaczenia 3.4. Sześć kluczowych trendów w projektowaniu stron, o których musisz wiedzieć 3.5 Raportowanie w mediach społecznościowych 91 Wnioski 93 Indeks tablic 95 Indeks wykresów 2

5 Wstęp WSTĘP Od 2007 roku Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych regularnie analizuje poziom komunikacji internetowej notowanych z inwestorami. Jednym z najważniejszych aspektów tej analizy jest szczegółowe badanie wyników cyklicznego konkursu Złota Strona Emitenta, które zawarte zostało w niniejszym raporcie. Rozdział pierwszy prezentuje zasady i kryteria oceny oraz opis przebiegu ostatniej edycji konkursu. Ponadto, przedstawia najważniejsze wnioski wynikające z rozkładu wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych. Spółki poddane analizie pogrupowane zostały na 5 kategorii konkursowych pod względem wielkości (4 kategorie) oraz kraju pochodzenia (spółki zagraniczne, ze względu na specyfikę komunikacji z polskimi inwestorami stanowiły odrębną kategorię konkursową). W rozdziale drugim niniejszego raportu zawarte zostały szczegółowe wyniki analizy przebiegu konkursu. Przedstawione zostały one w podziale na poszczególne kategorie konkursowe oraz w rozbiciu na poszczególne kryteria, które podlegały ocenie na poszczególnych etapach konkursu. Daje to bardzo bogatą macierz wyników badania 854 pod kątem 25 kryteriów na I etapie konkursu, 57 względem 9 kryteriów na II etapie oraz oceny najlepszych 15 przez Członków Kapituły. Ostatni rozdział obejmuje trendy i standardy międzynarodowe dotyczące rozwoju komunikacji internetowej giełdowych, opisane na podstawie anglojęzycznych stron korporacyjnych. 3

6

7 ROZDZIAŁ 1 Informacje podstawowe 1.1. Zasady i kryteria oceny Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu Złota Strona Emitenta, analiza objęła wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, z uwzględnieniem rynku New- Connect. Jako kryterium przyjęte zostało notowanie papierów wartościowych w dniu 19 października 2012 r. Badaniu poddane zostały zatem 854 spółki (wzrost o 11,4% względem roku poprzedniego), w tym 442 notowane na rynku regulowanym (wzrost o 2,3%) oraz 412 z rynku NewConnect (wzrost o 30%). Szczegółowe dane przedstawione zostały na wykresie nr 1. ROZDZIAŁ 1 Wykres Wykres nr nr 1 1 Rozkład wg wg kategorii kategorii konkursowych konkursowych spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Metodologia oceny i przebieg konkursu nie uległy zmianie, choć dokonane zostały pewne modyfikacje odnośnie poszczególnych kryteriów, tak aby konkurs odzwierciedlał Wykres nr 2 Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych wyniki wcześniejszej edycji oraz trendy międzynarodowe

8 ROZDZIAŁ 1 Spółki poddane analizie podzielone zostały na kilka kategorii, aby ułatwić rywalizację poszczególnym grupom emitentów. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości spółki, wyodrębnione zostały 4 kategorie: dużych (notowanych w ramach indeksów WIG20 i mwig40), średnich (objętych indeksem swig80), małych (spółki z rynku regulowanego poza w/w indeksami), oraz notowanych na rynku NewConnect. Ponadto, z uwagi na specyfikę komunikacji zagranicznych z polskimi inwestorami, wyodrębniona została kategoria zagranicznych (notowanych zarówno na rynku regulowanym, jak i NewConnect). Etap I konkursu to przede wszystkim ocena zawartości informacyjnej, komunikacji z inwestorem oraz użyteczności serwisu. Mając na względzie skalę wyzwania (ocena wszystkich notowanych, tj. 854 stron internetowych), analiza opiera się przede wszystkim na badaniu ilościowym odnoszącym się do stwierdzenia występowania (lub braku) poszczególnych elementów w komunikacji internetowej spółki. Drugi etap konkursu polegał na ocenie przez członków Jury stron internetowych, które osiągnęły najlepsze rezultaty na etapie pierwszym. Analiza jakościowa dokonana przez 31 osób w ramach 9 kryteriów pozwoliła na wyłonienie najlepszych 15 serwisów wśród notowanych. Ostatni etap obejmował wyłonienie laureatów przez członków Kapituły wybitnych osobistości rynku kapitałowego oraz uznanych fachowców w dziedzinach technologii internetowych, grafiki, komunikacji, dziennikarstwa czy relacji inwestorskich. Kapituła dokonała wyboru 5 (po jednej w każdej z kategorii), które najlepiej komunikują się z inwestorami za pośrednictwem internetu. Kolejna, szósta już, edycja konkursu pozwala na porównanie wyników osiąganych przez spółki na przestrzeni kilku lat, przez co umożliwia obserwację ewolucji zjawiska internetowej komunikacji emitentów w Polsce w ujęciu dynamicznym. Fakt, że w okresie ostatnich sześciu lat ocenie podlegały strony internetowe wszystkich notowanych na polskim rynku powoduje, że badanie to jest unikatowe zarówno w skali kraju, jak i świata. Czytelnicy zainteresowani dokonaniem dalej idących porównań z poprzednimi edycjami konkursu mogą skorzystać z raportów podsumowujących poziom komunikacji internetowej w poprzednich latach. 6

9 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Analiza danych zawartych w tabeli nr 1 pozwala na porównanie wyników osiągniętych przez spółki giełdowe w ostatnich 2 edycjach konkursu. Mając na względzie, iż w ostatniej edycji ZSE uległa modyfikacji punktacja, a także zmienione zostały niektóre kryteria, dla ułatwienia porównania tabela prezentuje także procentowy wskaźnik względem maksymalnej liczby punktów. Tabela nr 1 Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w 2011 i 2012 r. Kategorie Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Średnia arytmetyczna 35,16 pkt. (73,25%) 30,46 pkt. (63,46%) 29,41 pkt. (61,27%) 21,21 pkt. (44,19%) 16,42 pkt. (34,21%) Mediana ,00 pkt. (75,00%) 31,00 pkt. (64,58%) 30,00 pkt. (62,50%) 21,00 pkt. (43,75%) 16,00 pkt. (33,33%) Dominanta 36,00 pkt. (75,00%) 33,00 pkt. (68,75%) 30,00 pkt. (62,50%) 23,00 pkt. (47,92%) 8,00 pkt. (16,67%) Ocena maksymalna 47,00 pkt. (97,92%) 43,00 pkt. (89,58%) 45,00 pkt. (93,75%) 48,00 pkt. (100,00%) 38,00 pkt. (79,17%) Ocena minimalna 22,00 pkt. (45,83%) 7,00 pkt. (14,58%) 8,00 pkt. (16,67%) 0 pkt. (0,00%) 1,00 pkt. (2,08%) ROZDZIAŁ Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 32,92 pkt. (78,38%) 34,00 pkt. (80,95%) 34,00 pkt. (80,95%) 40,00 pkt. (95,24%) 18,00 pkt. (42,86%) Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 26,80 pkt. (63,81%) 27,00 pkt. (64,29%) 34,00 pkt. (80,95%) 39,00 pkt. (92,86%) 10,00 pkt. (23,81%) Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów 25,75 pkt. (61,31%) 26,00 pkt. (61,90%) 29,00 pkt. (69,05%) 41,00 pkt. (97,62%) 1,00 pkt. (2,38%) Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect 18,05 pkt. (42,98%) 18,00 pkt. (42,86%) 19,00 pkt. (45,24%) 41,00 pkt. (97,62%) 0 pkt. (0,00%) Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect 13,95 pkt. (33,21%) 12,50 pkt. (29,76%) 6,00 pkt. (14,29%) 37,00 pkt. (88,10%) 0,00 pkt. (0,00%) 7

10 ROZDZIAŁ 1 Analiza zaprezentowanych rezultatów pozwala stwierdzić, iż podobnie jak w latach poprzednich mamy do czynienia z gradacją wyników od największych do najmniejszych, aż po spółki zagraniczne. Przy czym gradacja ta uległa uwypukleniu w porównaniu z poprzednią edycją konkursu. Można zauważyć przede wszystkim istotnie lepszy wynik dużych (78,38% wobec 73,25% rok wcześniej) oraz nieco słabszy wynik z rynku NewConnect i zagranicznych. Natomiast spółki średnie i małe osiągnęły rezultaty prawie identyczne z poprzednią edycją. Wykres Wykres nr 2 nr Rozkład 2 Rozkład wyników wyników w poszczególnych w poszczególnych kategoriach kategoriach konkursowych konkursowych , , , ,05 13,95 0 spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Wykres nr 9 Rozkład zakwalifikowanych do II etapu konkursu 8 spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40

11 Ważnym czynnikiem wpływającym na interpretację wyników badania jest wciąż rosnąca liczba notowanych na rynku NewConnect stanowi ona już blisko połowę całej populacji emitentów. Spółki te statystycznie osiągają bardzo niskie oceny, przez co zaniżają wyniki zbiorcze. Ponadto, bardzo dynamiczny wzrost liczby badanych w tej kategorii (30% wzrost względem roku poprzedzającego) powoduje, iż relatywnie większy wpływ mają debiutanci, przy czym jednoznaczna ocena kierunku tego wpływu jest bardzo trudna. Z jednej strony nowe spółki nie mają doświadczenia w komunikacji z inwestorami, z drugiej jednak, są to emitenci, którzy dopiero co ukończyli plasowanie ofert, a to przecież wymagało m.in. dobrej komunikacji internetowej. Kwestia ta będzie wymagała przeprowadzenia odrębnych analiz. Bardziej szczegółowa analiza rezultatów osiągniętych przez poszczególne kategorie prowadzi do dalszych wniosków. Spośród 55 największych 1 średnia arytmetyczna w 2012 r. wyniosła 32,92 pkt., co stanowiło 78,38% oceny maksymalnej (tabela nr 1). Uzyskana w tej edycji konkursu wartość procentowa była wyższa niż w latach poprzednich. Stosunkowo nieduże rozbieżności pomiędzy średnią arytmetyczną, medianą a dominantą wskazują, że podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu uzyskane wyniki w kategorii dużych nie są bardzo zróżnicowane (wykres nr 3). Jest to sytuacja odmienna od tej z 2010 r., gdzie rozkład wyników, pomimo relatywnie niewielkiej liczby ocenianych, był silnie zróżnicowany. W ostatnim badaniu żadna ze nie uzyskała mniej niż 10 pkt., tylko dwie spółki znalazły się w przedziale pomiędzy 10 a 19 punktów, a zdecydowania większość (39 emitentów) osiągnęła rezultat powyżej 31 punktów. Prowadzi to do konkluzji, że w przypadku największych mówić można o wyrównanym - dobrym i bardzo dobrym poziomie stron internetowych. ROZDZIAŁ 1 1 Z uwagi na wydzielenie zagranicznych jako osobnej kategorii, spośród 60 notowanych w ramach indeksów WIG20 i mwig40 tylko 55 zostało ocenionych w ramach pierwszej kategorii, a pozostałe 5 zostało ocenione w kategorii zagranicznych. Podobna uwaga odnosi się do kategorii swig80 spośród 80 9 zostało ocenionych w ramach kategorii zagranicznych. 9

12 Wykres nr 3 Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig40 Wykres nr Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt Polskie spółki giełdowe średniej wielkości (71 emitentów wobec 74 w roku poprzedzającym) Wykres nr uzyskały 4 Rozkład wyników w 2012 w r. kategorii średni swig80 wynik 26,8 pkt. stanowiący 63,81% oceny maksymalnej. Uzyskana wartość w ujęciu procentowym była prawie identyczna z rezultatami osiągniętymi 50 w poprzednich latach. Rozkład wyników jest w analizowanym przypadku bardziej zróżnicowany niż w największych spółkach (wykres nr 4), choć mniej niż wśród 40 średnich w poprzedniej edycji konkursu. Żadna ze nie otrzymała mniej niż 10 punktów, stosunkowo mało (9) w przedziale pomiędzy 10 a 19, natomiast najliczniejsza była grupa w przedziale punktów (47 emitentów, co stanowi 2/3 30 w tej grupie) pkt pkt 19 pkt 9 10

13 pkt pkt 19 pkt VI Wykres Wykres nr nr 4 Rozkład 4 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii swig80 swig ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt W kategorii nie zaliczanych do w/w indeksów przeanalizowano 268 (wobec 260 w roku poprzedzającym). Ta liczna grupa uzyskała średnią arytmetyczną w wysokości 25,74 pkt., co stanowiło 61,31% oceny maksymalnej (61,27% w poprzedniej edycji). Rozkład wyników w 2011 r. w spółkach małych (wykres nr 5) przypomina ten w grupie średnich. Tu również dominował przedział punktów, w którym znalazło się 159 (59,3% liczebności tej kategorii). Warto dodać, iż w tej grupie znalazła się jedna z dwóch (Centrum Medyczne Enel-med), które osiągnęły największą liczbę punktów na I etapie konkursu (97,62% oceny maksymalnej). 11

14 Wykres nr 5 Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych Wykres nr 5 Rozkład indeksów wyników GPW w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW 150 ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt Grupa Wykres nr 6 Rozkład notowanych wyników na w rynku kategorii NewConnect jest najbardziej liczna spośród wszystkich kategorii konkursowych. Przeanalizowane zostało 412, co stanowi bardzo istotny wzrost względem roku poprzedzającego (317 emitentów) i może wpływać na interpretację 200 wyników. Porównanie wartości średniej, mediany i dominanty wskazuje jednak na rozkład normalny wyników, bardziej nawet niż w innych kategoriach konkursowych. Wynika to najprawdopodobniej z największej liczebności tej grupy, dzięki czemu metody analizy statystycznej są bardziej efektywne. Jednocześnie w tej grupie możemy zaobserwować najwyższą rozpiętość pomiędzy wynikami minimalnymi (0%) i maksymalnymi (97,62%), 150 co częściowo może być pochodną liczebności, a częściowo bardzo dużego zróżnicowania tej grupy emitentów. Warto odnotować, iż najlepszy rezultat osiągnięty został przez spółkę EGB Investments, która w poprzedniej edycji jako jedyna zdobyła 100% punktów na I etapie konkursu. Świadczy to o utrzymywaniu bardzo wysokiego 214poziomu komunikacji nawet wśród notowanych na rynku NewConnect

15 VI 50 Spółki w tej kategorii osiągnęły średni rezultat na poziomie 42,98% wartości maksymalnej, co było wynikiem gorszym od osiągniętego w latach poprzednich (44,19% w roku 2011 i 45,46 w roku 2010), choć lepszym niż w roku 2009 (37,95%). Jak ilustruje wykres nr 6, wśród NewConnect dominujący okazał się przedział punktów 3 (214, czyli 0 51,94%), ale sporo emitentów znalazło się również w przedziale punktów (154, co stanowiło 37,38%) pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect 200 ROZDZIAŁ pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt 13

16 ROZDZIAŁ 1 Ostatnia z kategorii spółki zagraniczne, została wyodrębniona w ZSE po raz pierwszy w 2010 r. w wyniku zaobserwowania istotnie niższego poziomu komunikacji względem polskich. Niestety, od początku analizy rezultat jest coraz gorszy, co wynika najprawdopodobniej z braku konieczności komunikacji z polskim inwestorem. Na etapie przeprowadzania oferty komunikacja ta jest niezbędna, przez pewien czas jest utrzymywana siłą inercji, a w końcu zamiera. W ramach tej kategorii przeanalizowano 48 (wobec 43 rok wcześniej), które średnio uzyskały 33,21% oceny maksymalnej (w porównaniu do 34,21% w roku 2011 i 36% w roku 2010). Jak widać na wykresie nr 7 dominuje przedział punktów (18 stanowiących 37,5%), ale porównywalny jest przedział 0-9 punktów, w którym znalazło się aż 17 emitentów (35,42%). Jeśli dodamy, że podstawą do zakwalifikowania do kategorii zagranicznych jest miejsce siedziby, a zatem w gronie tym znalazły się także spółki de facto krajowe (w kontekście pochodzenia kapitału, czy też miejsca prowadzenia działalności), które bardzo mocno podniosły średnie wyniki, to widać wyraźnie, iż poziom komunikacji jest na żenująco niskim poziomie. Rezultaty badania skłaniają do podtrzymania wniosków z lat poprzednich, że przypuszczalnie emitenci zagraniczni nie traktują polskiego rynku kapitałowego jako długookresowego źródła finansowania swojej działalności. Wykres Wykres nr nr 77 Rozkład wyników w w kategorii zagranicznych zagranicznych pkt pkt 19 pkt 9-0 pkt 14

17 ROZDZIAŁ 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu W ostatniej edycji konkursu analiza pierwszego etapu podzielona została na 3 obszary: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu. Jednakże dla zachowania porównywalności z wynikami poprzednich edycji same kryteria nie uległy istotnym zmianom, możliwa jest zatem analiza w ujęciu dynamicznym, uwzględniającym kilkuletnie szeregi czasowe Komunikacja z inwestorem W ramach tego kryterium pod uwagę brane były 4 aspekty: komunikacja dwustronna (czy i jak szybko spółka odpowiada na maile inwestorów max 6 punktów), transmisje video zamieszczone na stronie internetowej (max 1 punkt), wykorzystywanie przez spółkę nowoczesnych kanałów komunikacji (max 3 punkty) oraz dedykowany kontakt dla inwestorów (max 1 punkt). ROZDZIAŁ 2 Najciekawszym chyba elementem analizy jest badanie komunikacji dwustronnej. W ramach konkursu oceniane są odpowiedzi na e wysyłane przez fikcyjnego inwestora. Mając na względzie, iż spółki znały kryteria konkursowe i wiedziały w jakim okresie będą kierowane do nich 3 pytania od fikcyjnych inwestorów, takich zapytań wygenerowanych zostało więcej, aby zminimalizować wpływ na wyniki badania wzmożonej czujności podczas oceny konkursowej. Analizie poddane zostały jednak tylko odpowiedzi na 3 pytania (zgodnie z regulaminem konkursu). 15

18 Maksymalna ocena każdej z odpowiedzi wynosiła 2 pkt. Łącznie za tę kategorię Konkursu spółki mogły uzyskać 6 pkt. Przy ocenie brane były 2 czynniki: czas reakcji oraz wartość merytoryczna odpowiedzi. Emitent mógł otrzymać: w przypadku merytorycznej odpowiedzi w ciągu 24 h 2 pkt. za każdą z 3 odpowiedzi; w przypadku merytorycznej odpowiedzi w ciągu 48 h 1 pkt.; w przypadku merytorycznej odpowiedzi w czasie dłuższym niż 48 h 0 pkt. Tabela nr 2 Rozkład wyników komunikacji dwustronnej w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ 2 Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Udział (%) Razem Udział (%) 6 punktów 23 41, , , , , ,44 5 punktów 1 1,82 5 7, , ,85 2 4, ,92 4 punkty 13 23, , , ,53 2 4, ,92 3 punkty 1 1,82 5 7,04 9 3, ,88 3 6, ,98 2 punkty 10 18, , , , , ,44 1 punkt ,04 8 2, ,16 0 0, ,04 0 punktów 7 12, , , , , ,26 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zaprezentowanych w tabeli nr 2 wskazuje na bardzo niski poziom komunikacji dwustronnej. Dominuje grupa, które w ogóle nie odpowiadają na maile kierowane do nich przez inwestorów (267 1, co stanowi 31,26% populacji). Jest to zatrważające nie tylko w ujęciu wartościowym i procentowym, ale także jeśli porównamy z wynikami 1 Należy dodać, iż po upływie 48 godzin odpowiedzi udzieliło kolejnych 59, co jednak nie zmienia negatywnej oceny poziomu komunikacji dwustronnej, zwłaszcza że w wielu przypadkach odpowiedzi nadchodziły po upływie kilku tygodni, a zatem w żaden sposób nie mogły być przydatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. 16

19 poprzednich edycji konkursu (w 2011 takich było 24,17%, a w %). Tym bardziej, że maile kierowane były pod adresy wskazane do komunikacji przez same spółki, a odpowiedź nie wymagała specjalistycznej wiedzy i mogła być udzielona natychmiast. Wśród przyczyn dramatycznie niskiego poziomu komunikacji dwustronnej można wskazać czynniki takie same jak w latach ubiegłych: brak przekierowania korespondencji w przypadku nieobecności (lub wręcz odejścia) danego pracownika, a w przypadku outsourcowania relacji inwestorskich niekiedy brak możliwości identyfikacji o jaką spółkę chodzi (jeśli na stronach internetowych kilku podany jest ten sam adres do korespondencji mailowej, co pomimo wielu lat negatywnych doświadczeń wciąż się na rynku zdarza). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wyników w ostatniej edycji konkursu może być brak debiutów, gdyż to często spółki nowe na rynku mają najwięcej entuzjazmu do komunikacji z inwestorami. Dominacja wyników parzystych (2, 4, i 6 punktów osiągnęło odpowiednio 19,44%, 17,92% i 19,44%, czyli w sumie 59,79% badanej populacji, a spośród, które uzyskały przynajmniej 1 punkt aż 82,26%) wskazuje, iż zdecydowana większość odpowiada na maile od razu (w ciągu 24 godzin) lub w ogóle. Budujący jest natomiast bardzo dobry poziom komunikacji dużych spośród nich aż 41,82% odpowiada na maile niezwłocznie, co jest wynikiem dużo lepszym, niż osiągniętym w poprzedniej edycji konkursu (30,91%) i w roku 2010 (34,48%). Martwić może natomiast, iż w tej grupie największych emitentów aż 12,73% nie odpowiada na maile inwestorów i jest to wartość dość stabilna (również 12,73% w roku 2011 i 15,52% w roku 2010). ROZDZIAŁ 2 W pozostałych kategoriach konkursowych mamy do czynienia z obniżeniem odsetka, które komunikują się bardzo dobrze i zwiększeniem tych emitentów, którzy w ogóle nie odpowiadają na maile inwestorów. Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja w przypadku notowanych na rynku NewConnect (37,38% nie odpowiada na maile, wobec 26,81% w roku 2011 i 25,93% w roku 2010) oraz zagranicznych (60,42% wobec 44,19% w roku 2011 oraz 60% w roku 2010). Drugim elementem oceny komunikacji z inwestorami była dostępność materiałów wideo z wydarzeń korporacyjnych na stronie internetowej spółki. Dla wielu akcjonariuszy 17

20 VI spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 jest to jedyna okazja do bezpośredniego kontaktu z zarządem spółki, a przez wielu emitentów ten kanał kontaktu z inwestorami jest niedoceniany. Szczegółowe wyniki badania przedstawione zostały na wykresie nr 8. Wykres nr 8 Rozkład wyników dostępności transmisji w poszczególnych kategoriach konkursowych spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie spółki giełdowe należace do indeksów WIG20 i mwig40 39 spółki giełdowe należace do segmentu swig80 ROZDZIAŁ spółki należace do GPW nie należące do indeksow WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spólki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Zaskakujące jest, że zaledwie 29,39% zamieszcza na swych stronach internetowych zapis transmisji wideo związanych z wydarzeniami korporacyjnymi, jak np. prezentacja wyników czy WZA. Nawet wśród największych emitentów, gdzie wydawałoby się to oczywistym standardem materiały takie publikuje zaledwie 70,91%. W pozostałych kategoriach sytuacja wygląda dużo gorzej, choć pozytywnie zaskakiwać może stosunkowo wysoki wynik notowanych na rynku NewConnect (28,64% wobec 30,99% wśród średnich i 24,25% wśród małych). Jest to spowodowane zamieszczaniem przez spółki transmisji z debiutów giełdowych, a w tej grupie było ich przecież najwięcej. 18

21 Kolejnym aspektem badania relacji z inwestorami była analiza wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji. Eksperci zweryfikowali wykorzystywanie takich form jak czat (max 1 punkt), blogi, fora eksperckie, portale społecznościowe (max 1 punkt) oraz RSS lub wersji mobilnej strony interntowej (max 1 punkt). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 3. Tabela nr 3 Rozkład wyników odnośnie nowoczesnych sposobów komunikacji w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) 3 punkty 3 5,45 1 1,41 8 2,99 3 0,73 0 0, ,75 2 punkty 13 23,64 1 1, , ,83 2 4, ,85 1 punkt 23 41, , , , , ,87 0 punktów 16 29, , , , , ,53 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Zaskakujące jest, że zdecydowana większość (62,53%) nie wykorzystuje do kontaktów z inwestorami żadnego ze wskazanych powyżej kanałów komunikacji. Zaledwie 27,87% emitentów zdołało uzyskać 1 punkt (najczęściej za obecność w mediach społecznościowych), natomiast ocenę maksymalną osiągnęło tylko 1,76% analizowanych. Jest to sytuacja nieco lepsza niż w poprzedniej edycji konkursu (68,76% nie uzyskało żadnego punktu, a 0,93% osiągnęło wartość maksymalną), ale wciąż pozostawia wiele do życzenia i wskazuje, że spółki nie wykorzystują potencjału, jaki drzemie w nowoczesnych kanałach komunikacji. 19

22 Ostatnią kwestią analizowaną w ramach kryterium kontaktu z inwestorami był właśnie dedykowany kontakt dla inwestorów. Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli nr 4, aż 81,85% wskazuje na swoich stronach specjalne dane kontaktowe dla tej grupy interesariuszy, niemniej jednak głębsza analiza wskazuje, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Tabela nr 4 Rozkład wyników względem kryterium kontakt dla inwestorów w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem ROZDZIAŁ 2 Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) TAK 52 94, , , , , ,85 NIE 3 5, , , , , ,15 Razem , , , , , ,00 Po pierwsze warto się skupić na tych 18,15%, które takiego kontaktu nie podają. Wśród nich są 3 duże spółki (to 5,5% emitentów z tej kategorii), 14,08% średnich, 16,04% małych, 19,17% emitentów z rynku NewConnect i aż 41,67% zagranicznych. Trudno znaleźć uzasadnienie dla braku takiego kontaktu na stronie internetowej spółki giełdowej. Po drugie, jak zostało już wcześniej wspomniane, duża część tych kontaktów nie ma żadnej wartości, ponieważ na maile kierowane pod podane adresy inwestorzy nie otrzymują odpowiedzi (dla przypomnienia prawie 1/3 nie odpowiada na maile inwestorów). 20

23 Zawartość informacyjna W kryteriach konkursowych określonych zostało 17 kategorii informacji, które uznano za niezbędne elementy internetowej komunikacji z inwestorami. Zaliczono do nich: podstawowe dokumenty korporacyjne (statut i regulaminy organów spółki max 1 punkt); życiorysy zawodowe członków organów spółki (1); raporty bieżące (1); raporty okresowe (1); raporty okresowe dostępne w pliku do edycji (1); roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej (1); informacje o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego (lub akcjonariuszy znaczących max 1 punkt); kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1); podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1); podstawowe wskaźniki finansowe dostępne w pliku do edycji (1); aktualności (1); opinię biegłego rewidenta (1); szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1); wykres notowań spółki (1); prezentacje inwestorskie (1); komunikaty prasowe (1); odnośniki do innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII max 2 punkty). ROZDZIAŁ 2 W tabeli nr 6 przedstawione zostały szczegółowe informacje odnośnie zawartości informacyjnej stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych. Analiza tych danych wskazuje, iż zaledwie 8 (tj. mniej niż 1%) prezentuje wszystkie dane wymagane w ramach konkursu. Najwięcej zgromadziło pomiędzy 9 a 12 punktów (w tym przedziale znalazło się 37,2% emitentów). 21

24 Tabela nr 5 Rozkład wyników zawartości informacyjnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect Razem ROZDZIAŁ 2 Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) Udział (%) 18 punktów 5 9,09 2 2,82 0 0,00 1 0,24 0 0,00 8 0,94 17 punktów 8 14,55 1 1,41 8 2,99 2 0,49 0 0, ,22 16 punktów 11 20,00 6 8, ,60 2 0,49 0 0, ,98 15 punktów 11 20, , ,07 8 1,94 1 2, ,67 14 punktów 8 14, , , ,91 0 0, ,67 13 punktów 6 10,91 4 5, , ,61 2 4, ,38 12 punktów 4 7, , , ,98 0 0, ,66 11 punktów 0 0, , , ,50 1 2, ,43 10 punktów 0 0,00 5 7, , ,14 2 4, ,78 9 punktów 1 1,82 7 9, , ,92 4 8, ,37 8 punktów 0 0,00 6 8, , ,71 3 6, ,38 7 punktów 1 1,82 1 1, , ,19 0 0, ,67 6 punktów 0 0,00 0 0,00 5 1, ,47 2 4, ,39 5 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0, ,50 4 8, ,80 4 punkty 0 0,00 0 0,00 1 0, ,64 0 0, ,87 3 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1,94 0 0,00 8 0,94 2 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 1, , ,87 1 punkt 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 1,7 2 4,17 9 1,05 0 punktów 0 0,00 0 0,00 1 0,37 7 1, , ,93 Razem , , , , , ,00 Wśród dużych dominuje przedział punktów (69,1%), spółki średnie i małe najczęściej zdobywały punktów (odpowiednio 60,6% i 63,4%), natomiast spółki z rynku NewConnect najczęściej osiągały rezultat 7-10 punktów (43%). Podobnie jak w poprzednich latach bardzo rozczarowujące są wyniki zagranicznych aż 17 na 22

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message

Bardziej szczegółowo

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*,

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*, Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VII Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA STRONA EMITENTA X KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

ZŁOTA STRONA EMITENTA X KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ ZŁOTA STRONA KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, iż Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych rozpoczyna kolejną, jubileuszową edycję Konkursu Złota

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Recenzja: prof. dr hab. Danuta Dziawgo

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta V AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Bartosz Sawulski Michał Jasiński Recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Joanna Bielecka Magdalena Raczek

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Modelowy serwis relacji inwestorskich,

Modelowy serwis relacji inwestorskich, Modelowy serwis relacji inwestorskich, czyli co powinna zawierać strona www spółki giełdowej We wrześniu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła modelowy serwis relacji inwestorskich, który

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA. wydanie I

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA. wydanie I Załącznik do Uchwały Nr 636/III/2014 Zarządu ENERGA SA z dnia 17 lutego 2014 roku Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Grupie ENERGA wydanie I Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ADRESACI

Bardziej szczegółowo

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR PATRONAT MEDIALNY: KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR Patronat medialny: Patronat honorowy: Instytucje wspierające: NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY WEDŁUG MSSF/MSR LISTA FIRM ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ? liczba osób 07.09.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Konrad Akowacz tel. 511 057 700 media@sedlak.pl WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH- KTO PŁACI NAJWIĘCEJ, A KTO NAJMNIEJ?

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 03 Wstęp. 05 Rozdział I. Magdalena Raczek - Grupa Etendard

Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 03 Wstęp. 05 Rozdział I. Magdalena Raczek - Grupa Etendard S P I S T R E Ś C I Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 03 Wstęp 05 Rozdział I Autorzy: Joanna Bielecka - Grupa Etendard Magdalena Raczek - Grupa Etendard

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

FAM Grupa Kapitałowa S.A Wrocław, ul. Avicenny 16. Raport nr 1/2016. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 1/2016 Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Data: 28.01.2016r. 14:15 Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW

Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Raport na temat niestosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Notowanych na GPW Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Dąbrowa Górnicza, dnia 1 lipca 2010 roku Strona

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Warszawa, 16 grudnia 2005 WarsawScan 2005 Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Plan prezentacji Cel i metodologia badań Uczestnicy badań Najważniejsze źródła informacji dla inwestorów Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2016 EBI Data sporządzenia: 2016-01-07 Nazwa Emitenta: Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Podstawa prawna: 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. 1. Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka informacyjna w zakresie

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo