Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII"

Transkrypt

1 Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII

2 AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Recenzja: prof. dr hab. Danuta Dziawgo

3 Spis treści 3 Wstęp 5 Rozdział 1 Podstawowe informacje o VII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych 15 Rozdział 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Komunikacja z inwestorem Zawartość informacyjna Użyteczność serwisu 2.2. Prace Jury na II etapie Konkursu Informacje ogólne Jasność komunikatu, zawartość informacyjna Komunikacja z inwestorem Innowacyjność komunikacji Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji Poprawność zastosowanych technologii Estetyka strony Opinia inwestorów indywidualnych Opinia inwestorów instytucjonalnych Opinia inwestora zagranicznego Zdaniem eksperta Podsumowanie II etapu 2.3. Werdykt Kapituły Konkursu 1

4 61 Rozdział 3 Międzynarodowe trendy i standardy stron korporacyjnych 3.1. Serwisy korporacyjne w języku angielskim Analiza Rozkład wyników Kategorie Wnioski 3.2. Trendy w komunikacji korporacyjnej on-line Mobilna komunikacja korporacyjna: scenariusze rozwoju Wideo jako coraz ważniejszy środek przekazu Ewolucja raportowania wyników rocznych giełdowych 99 Wnioski 101 Indeks tablic 103 Indeks wykresów 2

5 Wstęp WSTĘP Niniejszy raport podsumowuje kolejną, siódmą już edycję konkursu Złota Strona Emitenta. Zawartość raportu prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu oraz ewolucję i przewidywane zmiany w komunikacji internetowej. Wieloletnia analiza stron internetowych wszystkich notowanych na warszawskiej giełdzie pozwala na wyciągnięcie wniosków zarówno w odniesieniu do poszczególnych grup, jak i w relacji do różnych form komunikacji. Rozdział pierwszy przedstawia zasady konkursu, przyjęte kryteria oceny oraz rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych. Podział na pięć kategorii konkursowych pozwala na analizę jakości komunikacji emitentów przy uwzględnieniu ich wielkości i kraju siedziby. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki przebiegu konkursu. Ta część raportu obejmuje analizę jakości komunikacji w rozbiciu na poszczególne kryteria i kategorie konkursowe. Pozwala to na porównanie wyników osiągniętych przez 889 względem 23 kryteriów ocenianych ilościowo oraz 70 emitentów względem 9 kryteriów ocenianych jakościowo. Jest to bardzo cenne źródło wiedzy odnośnie zawartości serwisów internetowych wszystkich notowanych oraz używanych metod komunikacji. Rozdział ostatni obejmuje trendy dotyczące rozwoju komunikacji internetowej, biorąc pod uwagę analizę rynków bardziej rozwiniętych. Zaprezentowane zostały zarówno nowe narzędzia, jak i nowe sposoby wykorzystania narzędzi już istniejących. Ponadto, w tej części raportu przedstawiona została ocena stron internetowych największych polskich względem standardów międzynarodowych. Analiza ta wskazuje na kierunki działań, jakie powinny być podejmowane przez emitentów celem uatrakcyjnienia sposobów komunikacji z inwestorami. 3

6

7 ROZDZIAŁ 1 Przebieg VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny Przedmiotem analizy w ramach konkursu Złota Strona Emitenta była komunikacja internetowa wszystkich notowanych na warszawskiej giełdzie. W ostatniej edycji konkursu badaniem objętych zostało 889, będących w obrocie w dniu 27 września 2013 r. Zostały one podzielone na 5 kategorii konkursowych: spółki duże (emitenci należący do indeksów WIG20 i mwig40), spółki średnie (swig80), spółki małe (emitenci z rynku regulowanego nie należący do w/w indeksów), spółki notowane na rynku NewConnect oraz spółki zagraniczne. Liczba analizowanych emitentów wzrosła w ciągu roku o 4%, przy czym największa dynamika miała miejsce w przypadku z rynku NewConnect (wzrost o 6%). ROZDZIAŁ 1 Podział na wskazane powyżej kategorie konkursowe uzasadniony jest specyfiką komunikacji w poszczególnych grupach. Najwyraźniej specyfikę tę widać w przypadku zagranicznych oraz emitentów notowanych na rynku NewConnect. Natomiast podział na 3 kategorie z rynku regulowanego wynikał z wielkości emitentów, a zatem z jednej strony możliwości, a z drugiej celowości wykorzystania różnego rodzaju narzędzi docierania do szerokiej grupy inwestorów. Najliczniejsza jest grupa notowanych na rynku NewConnect, co ma szczególne znaczenie przy interpretacji wyników, a zwłaszcza wyników uśrednionych. Szczegółowy rozkład wg kategorii konkursowych przedstawiony został na wykresie nr 1. Konkurs prowadzony jest w trzech etapach, których celem jest stopniowe wyłanianie emitentów, którzy najlepiej komunikują się z rynkiem za pośrednictwem internetu. Etap pierwszy to ocena zawartości informacyjnej stron, komunikacji z inwestorem oraz użyteczności serwisu. Jest to głównie badanie ilościowe, polegające na weryfikacji występowania poszczególnych elementów. Na tym etapie przeanalizowane zostały strony internetowe 889 notowanych, a najlepsze z nich zakwalifikowane zostały do dalszych prac. 5

8 Wykres Wykres nr 1. nr Rozkład 1 wg kategorii konkursowych spółki nie należące do indeksów swig80, mwig40 i WIG20 ROZDZIAŁ spółki należące do indeksów mwig40 i WIG20 spółki należące do indeksu swig80 spółki zagraniczne notowane na GPW spółki notowane na rynku NewConnect W ramach drugiego etapu przeprowadzona została analiza jakościowa 70. Dokonana ona Wykres została nr 2 Średnia przez artmetyczna 34 ekspertów pracujących w 9 zespołach, których zadaniem było badanie względem poszczególnych kryteriów. Rezultatem tych prac było wyłonienie stron internetowych (po 3 w każdej z 5 kategorii), najwyżej ocenionych przez ekspertów. 30 Ostatnim etapem konkursu jest werdykt Kapituły. Składa się ona z wybitnych osobistości 25 rynku kapitałowego oraz specjalistów w dziedzinie technologii internetowej, grafiki, dziennikarstwa, 20 komunikacji 33,8 i relacji inwestorskich. W wyniku prac kapituły wyłonione zostało grono 5 laureatów (po jednym w każdej z kategorii), czyli, które najlepiej komunikują się za pośrednictwem 15 28,1 Internetu. 25,79 10 Konkurs Złota Strona Emitenta zorganizowany został po 18,04 raz siódmy, przy czym zasady i kryteria 5 oceny zmieniane są względem poprzednich edycji tylko w 15,31 uzasadnionych przypadkach, tak aby umożliwić możliwie daleko idącą porównywalność rezultatów osiąganych 0 w latach wcześniejszych. Czytelnicy zainteresowani tą tematyką mają zatem możliwość dokonania analizy ewolucji komunikacji internetowej giełdowych w ujęciu dynamicznym, porównując spółki giełdowe dane należące z analogicznych raportów spółki należące publikowanych do GPW nie należące w latach wcześniejszych. do indeksów WIG20 i mwig40 do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie 6

9 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Wyniki osiągnięte przez całą populację 889 dają bardzo bogate pole do analiz. W szczególności określić możemy jakość komunikacji z otoczeniem, jej powiązanie z rodzajem spółki (wielkość/rynek notowań/miejsce siedziby) oraz dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat. Biorąc pod uwagę różną punktację w poszczególnych edycjach konkursu, porównywane powinny być wskaźniki procentowe (względem maksymalnej liczby punktów w danej edycji konkursu), nie zaś wartości bezwzględne. Szczegółowe rezultaty przedstawione zostały w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w edycjach 2011, 2012 i 2013 Kategorie Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Średnia arytmetyczna 35,16 pkt. (73,25%) 30,46 pkt. (63,46%) 29,41 pkt. (61,27%) 21,21 pkt. (44,19%) 16,42 pkt. (34,21%) 32,92 pkt. (78,38%) 26,80 pkt. (63,81%) 25,75 pkt. (61,31%) 18,05 pkt. (42,98%) 13,95 pkt. (33,21%) Mediana ,00 pkt. (75,00%) 31,00 pkt. (64,58%) 30,00 pkt. (62,50%) 21,00 pkt. (43,75%) 16,00 pkt. (33,33%) ,00 pkt. (80,95%) 27,00 pkt. (64,29%) 26,00 pkt. (61,90%) 18,00 pkt. (42,86%) 12,50 pkt. (29,76%) Dominanta 36,00 pkt. (75,00%) 33,00 pkt. (68,75%) 30,00 pkt. (62,50%) 23,00 pkt. (47,92%) 8,00 pkt. (16,67%) 34,00 pkt. (80,95%) 34,00 pkt. (80,95%) 29,00 pkt. (69,05%) 19,00 pkt. (45,24%) 6,00 pkt. (14,29%) Ocena maksymalna 47,00 pkt. (97,92%) 43,00 pkt. (89,58%) 45,00 pkt. (93,75%) 48,00 pkt. (100,00%) 38,00 pkt. (79,17%) 40,00 pkt. (95,24%) 39,00 pkt. (92,86%) 41,00 pkt. (97,62%) 41,00 pkt. (97,62%) 37,00 pkt. (88,10%) Ocena minimalna 22,00 pkt. (45,83%) 7,00 pkt. (14,58%) 8,00 pkt. (16,67%) 0 pkt. (0,00%) 1,00 pkt. (2,08%) 18,00 pkt. (42,86%) 10,00 pkt. (23,81%) 1,00 pkt. (2,38%) 0 pkt. (0,00%) 0,00 pkt. (0,00%) ROZDZIAŁ 1 7

10 Kategorie Średnia arytmetyczna Mediana Dominanta Ocena maksymalna Ocena minimalna 2013 Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 33,8 pkt. (84,50%) 35,00 pkt. (87,50%) 35,00 pkt. (87,50%) 40,00 pkt. (100,00%) 23,00 pkt. (57,50%) Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 28,10 pkt. (70,25%) 29,00 pkt. (72,50%) 29,00 pkt. (72,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 10,00 pkt. (25,00%) ROZDZIAŁ 1 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) 25,79 pkt. (64,48%) 18,04 pkt. (45,10%) 15,31 pkt. (38,28%) 26,00 pkt. (65,00%) 18,00 pkt. (45,00%) 14,00 pkt. (35,00%) 27,00 pkt. (67,50%) 19,00 pkt. (47,50%) 9,00 pkt. (22,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 34,00 pkt. (85,00%) 2,00 pkt. (5,00%) 0,00 pkt. (0,00%) 0,00 pkt. (2,50%) Pierwszy wniosek jaki się wyłania, to utrzymująca się od wielu lat silna korelacja osiągniętych wyników z wielkością spółki. Jeśli przyjęlibyśmy średni poziom komunikacji dużych jako punkt odniesienia, to spółki średnie osiągnęły 83% tego rezultatu, spółki małe 76%, spółki z rynku NewConnect 53%. Dużą specyfikę widać w poziomie komunikacji zagranicznych, które osiągnęły zaledwie 45% poziomu odniesienia. Porównując te dane z wynikami poprzednich edycji konkursu można stwierdzić, iż poziom komunikacji (mierzony procentową wartością maksymalnej możliwej liczby punktów) wyraźnie wzrósł względem roku ubiegłego, a także w odniesieniu do wcześniejszej edycji konkursu. Jest to o tyle istotne, że po wielu latach stabilnie rosnącej jakości komunikacji, w poprzedniej edycji konkursu zanotowany został regres, szczególnie w przypadku zagranicznych i notowanych na rynku NewConnect. Pozwala to wysnuć wniosek, iż spadek jakości komunikacji miał charakter incydentalny i związany był z gorszymi wynikami finansowymi zanotowanymi w tym okresie. 8

11 Wykres nr 2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Wykres nr 2 Średnia artmetyczna ,8 28,1 25,79 18,04 15,31 ROZDZIAŁ 1 0 spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Szczegółowa analiza wyników osiągniętych przez spółki w poszczególnych kategoriach pozwala na wyciągnięcie dalszych wniosków. W przypadku 56 największych 1 osiągnięte zostały wyniki pomiędzy 23 a 40 punktów, co daje najmniejszą rozpiętość osiągniętą na przestrzeni ostatnich lat. Potwierdza to również bardzo zbliżony poziom średniej arytmetycznej (33,8), mediany (35) i dominanty (35). Są to spółki o stosunkowo równym, wysokim poziomie komunikacji. Aż 48 z nich zanotowało rezultaty w przedziale punktów, a zaledwie 8 w przedziale punktów. Średnio spółki te osiągnęły 84,5% oceny maksymalnej, co jest najwyższym rezultatem osiągniętym w historii konkursu. 1 Spośród 60 emitentów wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 tylko 56 ocenionych zostało w kategorii dużych, a pozostałych 4 w kategorii zagranicznych. 9

12 Wykres nr 3 Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig40 nr 3. Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig ROZDZIAŁ pkt pkt 19-0 pkt W kategorii polskich średniej wielkości oceniono 72 emitentów 2. Średnia arytmetyczna wyniosła 28,1, co stanowiło 70,3% wartości maksymalnej. Zróżnicowanie wyników jest nieco większe niż w przypadku dużych, choć wartości mediany (29) i dominanty (29) Wykres również nr 4 Rozkład są bardzo wyników zbliżone w kategorii do swig80 średniej arytmetycznej. W przedziale punktów znalazły się wyniki 31, 36 emitentów zanotowało rezultaty w przedziale punktów, 40 a 5 osiągnęło poniżej 20 punktów Do tej kategorii zaliczone zostały tylko spółki polskie, a 8 wchodzących w skład indeksu swig80 ocenionych zostało w kategorii zagranicznych pkt pkt 19-0 pkt 10

13 pkt pkt 19-0 pkt VII Wykres nr 4. 4 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii swig80 swig ROZDZIAŁ pkt pkt 19-0 pkt Analiza małych dotyczyła 271 emitentów. Zróżnicowanie wyników jest w tej grupie bardzo duże (pomiędzy 2 a 39 punktów), jednak zbliżone wartości średniej arytmetycznej (25,79), mediany (26) i dominanty (27) wskazują na stosunkowo płaski rozkład. Ponad połowa (155) osiągnęła rezultat w przedziale punktów. Tylko 77 emitentów zanotowało lepszy rezultat, natomiast 35 znalazło się w przedziale punktów. Najgorszy poziom komunikacji (poniżej 10 punktów) odnosił się tylko do 4. 11

14 Wykres nr 5. Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW Wykres nr 5 Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW 200 ROZDZIAŁ pkt pkt pkt 9-0 pkt Najbardziej liczna jest kategoria notowanych na rynku NewConnect, co częściowo tłumaczy największe zróżnicowanie wyników pomiędzy 0 a 39 punktów. Średnio osiągnęły one zaledwie 45% maksymalnej liczby punktów, co jest rezultatem dalekim od zado- Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect walającego. Bardzo podobne wartości średniej arytmetycznej (18,04), mediany (18) i dominanty (19) pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia z rozkładem zbliżonym do 250 normalnego. Spośród 436 zaledwie 22 komunikują się na poziomie dobrym (30-40 punktów), 157 na poziomie średnim (20-29 punktów), a dominującą grupę stanowią 213 spółki o 200 słabej komunikacji (10-19 punktów). Aż 10 % to spółki reprezentujące poziom najgorszy, tj. 0-9 punktów

15 pkt pkt pkt 9-0 pkt 35 4 VII Wykres Wykres nr 6. nr Rozkład 6 Rozkład wyników wyników w kategorii NewConnect NewConnect ROZDZIAŁ pkt pkt pkt 9-0 pkt Zdecydowanie najgorszy poziom komunikacji reprezentują spółki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych. Warto jednak podkreślić, iż w tej najmniej licznej grupie mamy do czynienia z największym zróżnicowaniem wyników. Chodzi tu nie tyle o różnicę pomiędzy wynikiem maksymalnym (34 punkty) a minimalnym (1 punkt), co o duże rozbieżności pomiędzy średnią arytmetyczną (15,31), medianą (14) i dominantą (9), a także o rozkład w poszczególnych przedziałach. Aż 22 spółki reprezentowały słaby poziom komunikacji (10-19 punktów), 12 poziom średni (20-29 punktów), a tylko 4 poziom dobry (30-40 punktów). Warto podkreślić, iż aż 16 (czyli 30%) znalazło się przedziale 0-9 punktów, czyli komunikacji absolutnie niezadowalającej. 13

16 ROZDZIAŁ 1 Tak duże zróżnicowanie wyników jest rezultatem przyjętej metodologii klasyfikacji. Do kategorii emitentów zagranicznych zaliczone zostały firmy z siedzibą poza granicami Polski. Powoduje to, że w tej grupie znalazły się także spółki silnie powiązane z naszym krajem czy to miejscem prowadzenia biznesu, czy też pochodzeniem kapitału. Wpływa to znacząco na średni poziom wyników po odseparowaniu tych polsko-zagranicznych emitentów mielibyśmy do czynienia z jeszcze gorszymi rezultatami. Świadczy to o tym, że spółki zagraniczne często traktują polski rynek jedynie jako jednorazowe źródło kapitału i nie inwestują w długofalowe relacje z polskimi akcjonariuszami. Wykres Wykres nr 7 nr Rozkład 7 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii zagranicznych zagranicznych pkt pkt pkt 9-0 pkt 14

17 ROZDZIAŁ 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Na pierwszym etapie konkursu ocenie poddane zostały wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Badane były 3 obszary: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej i użyteczności serwisu. W ramach każdego z tych obszarów wydzielone zostały szczegółowe kryteria umożliwiające analizę jakości komunikacji z inwestorami. Łącznie na I etapie spółki mogły zgromadzić maksymalnie 40 punktów Komunikacja z inwestorem W ramach tego obszaru analizowane były 4 kryteria: komunikacja dwustronna (maksymalna ocena 6 punktów), transmisje video (1 punkt), nowoczesne kanały komunikacji (3 punkty) oraz kontakt dla inwestorów (1 punkt). Łącznie zatem obszar komunikacji z inwestorem pozwalał na zdobycie 11 punktów, czyli 27,5% całości punktacji z I etapu. ROZDZIAŁ 2 Jak co roku bardzo interesujących wniosków dostarcza analiza danych dotyczących dwustronnej komunikacji. Ocena polegała na sprawdzeniu czy i w jakim czasie spółka odpowiada na pytania inwestorów. Warto podkreślić, iż pytania te kierowane były na adresy podane przez spółki jako kontakt dla inwestorów (w przypadku braku takiego kontaktu mail adresowany był na adres ogólny), a udzielenie odpowiedzi nie wymagało specjalistycznej wiedzy, ani zaangażowania. Do przesłane zostały 3 pytania i za odpowiedź na każde z nich emitent mógł uzyskać 2 punkty (jeśli odpowiedź wpłynęła w ciągu 24 godzin) lub 1 punkt (odpowiedź w ciągu 48 godzin). Odpowiedzi po upływie 48 godzin nie były punktowane, gdyż taki czas oczekiwania na informacje potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej zdecydowanie przekracza cierpliwość większości inwestorów. Warto jednak nadmienić, iż spółki, które nie odpowiadały w ciągu 2 dni najczęściej nie odpowiadały w ogóle. 15

18 Tabela nr 2. Rozkład wyników komunikacji dwustronnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem ROZDZIAŁ 2 Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 6 punktów 31 55, , , , , ,34 5 punktów 3 5,36 7 9, , ,36 0 0, ,17 4 punkty 5 8, , , , , ,35 3 punkty 3 5,36 1 1, , ,59 3 5, ,16 2 punkty 10 17, , , , , ,29 1 punkt 2 3,57 2 2,78 1 0, ,75 0 0, ,91 0 punktów 2 3, , , , , ,78 Razem , , , , , ,00 Przedstawione w tabeli 2 wyniki, choć mogą wydawać się niezadowalające, wskazują olbrzymią poprawę względem poprzedniej edycji konkursu. Stosunkowo dużo, bo 27% odpowiedziało na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin (przeważały odpowiedzi w ciągu 3 godzin) i jest to najwyższy wynik od kilku lat. Rok wcześniej taki rezultat zanotowało zaledwie 19%, a we wcześniejszych edycjach 24% (2011/12) i 28% (2010/11). Na drugim biegunie mamy spółki, które nie odpowiedziały w przewidzianym czasie na żaden z 3 maili i choć jest to odsetek wysoki (blisko 28%), to jest znacząco niższy niż w roku poprzednim (ponad 31%). Warto zwrócić uwagę na ciekawą prawidłowość (obserwowaną również w poprzednich latach), iż tylko 11% wyników to liczby nieparzyste. Oznacza to, że spółki odpowiadały na zapytania mailowe niezwłocznie lub wcale. Oczywiście może to wynikać z konstrukcji zadawanych pytań były one na tyle proste, że umożliwiały natychmiastową odpowiedź. Zdecydowanie najlepsze rezultaty osiągnęły spółki duże. Aż 55% spośród nich odpowiedziało na wszystkie zapytania w ciągu jednego dnia, a tylko 2 spółki (stanowiące niecałe 16

19 4%) nie odpowiedziały na żaden z maili inwestorów. Oczywiście można stwierdzić, iż brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia, aby choćby jedna z tak dużych ignorowała zapytania kierowane do niej od inwestorów, ale jeśli odniesiemy ten wynik do danych historycznych, to widać bardzo wyraźną poprawę. Rok wcześniej tylko 42% największych uzyskało maksymalną punktację, a aż 13% nie odpowiedziało na żaden z maili, natomiast w latach wcześniejszych dane te były jeszcze bardziej niepokojące. W przypadku średnich giełdowych również zanotowany został bardzo istotny wzrost jakości komunikacji dwustronnej. Maksymalną liczbę punktów otrzymało 29% i choć jest to rezultat bardzo niski w porównaniu do dużych, to jest dużo lepszy od wyniku osiągniętego rok wcześniej (20%). Niepokojące jest natomiast to, że nieznacznie wzrósł odsetek, które nie odpowiadają na maile inwestorów do 18% względem 17% rok wcześniej. Grupa małych charakteryzuje się największą polaryzacją wyników. Jest to rezultatem stosunkowo dużej liczebności emitentów oraz dużego ich zróżnicowania są w tej grupie spółki, które nie muszą obecnie spełniać żadnych wymogów jakościowych, choć spełniały je w momencie dopuszczania do notowań. Z jednej strony mamy zatem 31% emitentów, którzy komunikują się doskonale, a na drugim biegunie mamy 22%, które nie odpowiadają na maile inwestorów. Warto podkreślić, iż są to rezultaty istotnie lepsze niż osiągnięte w poprzedniej edycji konkursu, kiedy wynosiły odpowiednio: 23,5% i 24%. ROZDZIAŁ 2 Spółki notowane na rynku NewConnect również zanotowały istotną poprawę komunikacji. Najwyższą notę uzyskało 23% (wobec 15% rok wcześniej), a najniższą 37% (w poprzedniej edycji było to 34%). Wzrost liczby emitentów, którzy nie odpowiadają na zapytania inwestorów wynika najprawdopodobniej z pogarszającej się sytuacji finansowej wielu z nich. Co ciekawe, liczebność w tej kategorii konkursowej wzrosła zaledwie o 6%, co jest istotną zmianą w stosunku do lat poprzednich, kiedy to liczba notowanych na rynku NewConnect wzrastała dużo bardziej dynamicznie, przy jednoczesnym pogarszaniu się jakości dwustronnej komunikacji. Pozwala to postawić hipotezę, iż w tej grupie debiut giełdowy nie jest skorelowany z otwartością komunikacyjną. Zdecydowanie najgorzej komunikacja dwustronna przedstawia się w grupie zagranicznych. Zaledwie 15% spośród nich otrzymało najwyższą ocenę, a aż 44% nie odpo- 17

20 wiedziało na żadne z pytań Inwestorów. Jest to jednak wynik istotnie lepszy niż w roku ubiegłym, kiedy wartości te wyniosły odpowiednio 10% i 60%, mamy zatem do czynienia z zauważalną poprawą. Warto nadmienić, iż zapytania mailowe kierowane były w języku polskim, co mogło (choć nie powinno) mieć wpływ na punktację. ROZDZIAŁ 2 Drugą kwestią badaną w ramach kryterium komunikacji z inwestorem była dostępność materiałów wideo z wydarzeń korporacyjnych spółki. Jest to bowiem bardzo istotny aspekt nawiązywania relacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. Dla dużej grupy inwestorów, w tym zwłaszcza inwestorów indywidualnych, bezpośrednie spotkanie z zarządem spółki jest stosunkowo trudne do zorganizowania. Tym ważniejsza jest możliwość obejrzenia materiału wideo podsumowującego np. dany okres sprawozdawczy. Należy podkreślić, iż taki materiał powinien być dostępny dla inwestorów nawet wówczas, kiedy spółka nie organizuje spotkania z inwestorami powiązanego z prezentacją wyników finansowych. Sam raport okresowy jest lekturą dość trudną do samodzielnego czytania, powinien zatem zostać wsparty prezentacją najważniejszych kwestii oraz opatrzony komentarzem zarządu. Nagranie kilkunastominutowego wystąpienia nie jest przecież istotnym kosztem dla spółki, a będzie wyrazem troski o relacje z inwestorami. Mając na względzie powyższe, absolutnie zaskakujące jest, że aż 70% nie publikuje na swoich stronach internetowych materiałów wideo, będących niezwykle tanią i efektywną formą komunikacji. Jest to wprawdzie rezultat o 1% lepszy niż w poprzedniej edycji konkursu, niemniej bardzo niezadowalający. Gradacja wyników jest w tym przypadku standardowa, czyli najlepiej prezentują się spółki największe, a najgorzej zagraniczne. Aż 80% dużych zamieszcza materiały wideo (w poprzedniej edycji 71%), natomiast mniejsi emitenci prezentują się dużo gorzej. W przypadku średnich było to zaledwie 37,5% (choć zauważyć należy wzrost wobec 31% rok wcześniej), w spółkach małych 28% (także wzrost względem 24%), a w spółkach zagranicznych 22% (15% w poprzedniej edycji). 18

21 Wykres nr 8 Rozkład wyników emitentów uzyskujących największą liczbę punktów w kategorii zawartość stron internetowych Wykres nr 8. Rozkład wyników dostępności transmisji w poszczególnych kategoriach konkursowych dostepność transmisji brak transmisji spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Natomiast w spółkach notowanych na rynku NewConnect materiały wideo prezentuje 25% emitentów, co jest spadkiem względem 29% w roku wcześniejszym. Wynika to najprawdopodobniej ze spadającej liczby debiutów na tym rynku i tym samym czynnikiem tłumaczony był w poprzedniej edycji stosunkowo dobry rezultat na tle innych. Po prostu debiut giełdowy jest doskonałą okazją do opracowania i opublikowania materiału wideo, a w ostatniej edycji konkursu wzrost liczby NewConnect wyniósł zaledwie 6% w porównaniu z 30% wzrostem rok wcześnej. ROZDZIAŁ 2 Trzecim obszarem badania relacji z inwestorami była analiza wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami. Spółki mogły otrzymać maksymalnie 3 punkty za wykorzystanie takich kanałów komunikacji jak czat (1 punkt), blogi, fora eksperckie, portale społecznościowe (1 punkt) oraz RSS (również 1 punkt). 19

22 Tabela nr 3. Rozkład wyników odnośnie nowoczesnych sposobów komunikacji w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 3 punkty 8 14,29 1 1,39 5 1,85 5 1,15 0 0, ,14 2 punkty 13 23,21 3 4, , ,88 2 3, ,76 1 punkt 22 39, , , , , ,20 0 punktów 13 23, , , , , ,90 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Jak wynika z danych przedstawionych w Tabeli nr 3 zdecydowana większość (65%) nie korzysta z żadnych wymienionych powyżej kanałów komunikacji zdefiniowanych jako nowoczesne (choć wiele z nich jest przecież dostępnych już od stosunkowo długiego czasu). Jeszcze bardziej zadziwiające jest, że mamy do czynienia z pogorszeniem tego rezultatu względem roku poprzedniego (62,5%). Analizując te dane względem kategorii konkursowych możemy stwierdzić, iż najbardziej nowoczesne w komunikacji są spółki duże 14% osiągnęło wynik maksymalny w porównaniu z 5,5% rok wcześniej, a 37,5% otrzymało przynajmniej 2 punkty (rok wcześniej tylko 29%). Natomiast bardzo rozczarowująca była ocena średnich w ubiegłym roku 2/3 z nich osiągnęło przynajmniej 1 punkt, a w bieżącej edycji konkursu zaledwie 40%. W tej grupie emitentów mieliśmy do czynienia z największym regresem, który trudno jest wytłumaczyć w jakikolwiek racjonalny sposób, zwłaszcza na tle poprawy jakości komunikacji w innych obszarach. W pozostałych kategoriach konkursowych spółki osiągnęły wyniki nieco lepsze niż w poprzedniej edycji. Ostatnim aspektem analizy komunikacji z inwestorem była kwestia dedykowanego kontaktu dla inwestorów. Dane zaprezentowane w tabeli nr 4 wskazują, iż w przypadku 81% 20

23 inwestorzy mają wskazany adres mailowy, pod który mogą kierować swoje zapytania. Pozornie rezultat ten wydaje się zadowalający, ale wymaga dalszego komentarza. Niestety, tegoroczny wynik jest gorszy od oceny w poprzedniej edycji konkursu o 1 punkt procentowy. Skala zmiany nie jest może istotna, ale jej kierunek wydaje się niepokojący. W szczególności warto zadać sobie pytanie, jak na rynku może funkcjonować 19%, które takiego kontaktu nie podały. Oczywiście dane te nie wydają się szokujące na tle opisanej powyżej dwustronnej komunikacji (z której wynika, że nawet więcej, bo 22% nie reaguje na mailowe zapytania inwestorów), ale wymagają podjęcia działań. Tabela nr 4. Rozkład wyników względem kryterium kontakt dla inwestorów w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) TAK , , , , , ,76 NIE 0 0, , , , , ,24 ROZDZIAŁ 2 Razem , , , , , ,00 Budujące jest, że wszystkie duże spółki wskazują kontakt dedykowany dla inwestorów (zwłaszcza że rok wcześniej 5,5% tego nie robiło) i że poprawia się sytuacja w spółkach małych (86% względem 84%) i zagranicznych (68,5% względem 58%). Natomiast na uwagę zasługują negatywne zmiany w przypadku średnich (82% wskazuje dedykowany kontakt względem 86% rok wcześniej) oraz rynku NewConnect (76% względem 81%). Tym bardziej, że zmiany te nie mogą być rezultatem debiutów (nie było ich aż tak wiele, aby mogły wpłynąć na wyniki zbiorcze, a poza tym debiutujące spółki najczęściej ustanawiają kontakt dla inwestorów), a zatem w niektórych spółkach mieliśmy do czynienia z usunięciem dedykowanego kontaktu dla inwestorów. 21

24 Zawartość informacyjna W ramach tego kryterium analizowana była dostępność na stronach internetowych notowanych informacji, które uznane zostały za szczególnie istotne dla inwestorów: ROZDZIAŁ 2 podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1) życiorysy zawodowe członków organów spółki (1) raporty bieżące (1) raporty okresowe (1) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1) informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1) kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1) podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1) aktualności (1) opinia Biegłego Rewidenta (1) szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1) wykres notowań spółki (dzień, miesiąc, rok) (1) prezentacje inwestorskie (1) komunikaty prasowe (1) odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2) Wykaz ten jest uboższy niż w poprzedniej edycji konkursu nie była weryfikowana dostępność danych w plikach do edycji, gdyż rozwój narzędzi informatycznych spowodował, iż pobieranie danych możliwe jest także z plików zamkniętych, co zresztą utrudniało jednoznaczną ocenę. W związku z powyższym, w ostatniej edycji maksymalna możliwa liczba punktów wyniosła 16 o dwa mniej niż rok wcześniej, co ma duże znaczenie dla interpretacji wyników w ujęciu porównawczym rok do roku. 22

25 Tabela nr 5. Rozkład wyników zawartości informacyjnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 16 punktów 21 37,50 7 9, ,48 4 0,92 0 0, ,40 15 punktów 13 23, ,28 1 0,40 5 1,15 1 1, ,49 14 punktów 12 21, , , ,75 1 1, ,00 13 punktów 5 8, , , ,82 1 1, ,44 12 punktów 4 7,14 5 6, , ,05 0 0, ,97 11 punktów 1 1, , , ,63 1 1, ,91 10 punktów 0 0,00 2 2, , ,40 3 5, ,77 9 punktów 0 0,00 3 4, , ,93 2 3, ,34 8 punktów 0 0,00 4 5,56 9 3, ,16 2 3, ,65 7 punktów 0 0,00 1 1,39 6 2, ,93 3 5, ,97 6 punktów 0 0,00 0 0,00 5 2, ,86 2 3, ,62 5 punktów 0 0,00 0 0,00 1 0, ,42 3 5, ,60 4 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0, ,05 4 7, ,92 3 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,04 2 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,15 5 9, ,12 1 punkt 0 0,00 0 0,00 1 0,40 4 0,92 4 7,41 9 1,01 0 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0, , , ,04 ROZDZIAŁ 2 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zawartych w tabeli nr 5 wskazuje, iż zawartość informacyjna stron internetowych jest porównywalna do wyników osiągniętych w poprzedniej edycji konkursu. Zdecydowana większość (65%) zdobyła ponad połowę maksymalnej liczby punktów. Dominują wyniki w przedziale 9-11 punktów, w którym znalazło się aż 29% emitentów. Szczegółowe rozbicie tych danych przedstawione zostało na wykresie nr 9. 23

26 Wykres nr 9 Wykres nr 9. Zawartość stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie 24

27 W poszczególnych kategoriach konkursowych wyniki różnią się bardzo istotnie. W spółkach dużych dominuje przedział punktów i rezultat taki osiągnęło 82% emitentów, w średnich punktów (62,5%), w małych punktów (66%), na rynku NewConnect 5-11 punktów (65%), a w spółkach zagranicznych 0-4 punkty (65%). Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niski poziom zawartości informacyjnej stron internetowych zagranicznych aż 28% z nich nie publikuje żadnych informacji inwestorskich w języku polskim. Choć widać tu istotną poprawę względem roku poprzedniego (wówczas było to 34,5%), to jednak sytuacja ta jest wciąż bardzo niezadowalająca. Najczęściej publikowane informacje dotyczą struktury akcjonariatu, walnego zgromadzenia i życiorysów władz. Natomiast bardzo rzadko dostępne są komunikaty prasowe (publikuje je tylko 30% emitentów) oraz prezentacje inwestorskie, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i podstawowe dane finansowe (41%) Użyteczność serwisu Analiza użyteczności serwisu objęła następujące kwestie: Czy strona dostępna jest w języku angielskim (5) Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie (3) Ocena pozycjonowania strony (3) Dostępność stron www (2) ROZDZIAŁ 2 25

28 Tabela nr 6. Użyteczność serwisu internetowego w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem ROZDZIAŁ 2 Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 13 punktów 10 17, , ,43 2 0,46 0 0, ,82 12 punktów 27 48, , ,13 2 0, , ,80 11 punktów 11 19,64 5 6, , ,67 3 5, ,66 10 punktów 1 1, , , ,42 5 9, ,01 9 punktów 3 5,36 7 9, , , , ,20 8 punktów 3 5,36 7 9, , ,16 5 9, ,35 7 punktów 1 1,79 4 5, , , , ,05 6 punktów 0 0,00 2 2, , ,94 3 5, ,54 5 punktów 0 0,00 1 1, , , , ,97 4 punkty 0 0,00 3 4,17 8 2, ,12 5 9, ,69 3 punkty 0 0,00 0 0,00 7 2, ,55 0 0, ,96 2 punkty 0 0,00 1 1,39 3 1, ,52 0 0, ,69 1 punkt 0 0,00 0 0,00 1 0, ,90 1 1, ,14 0 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0,74 8 1,83 0 0, ,12 Razem , , , , , ,00 Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6 najwyższą liczbę punktów zgromadziło zaledwie niecałe 4%, podobnie jak w roku poprzednim. Najwięcej (13%) uzyskało 7 punktów i ta sama ocena dominowała we wcześniejszej edycji konkursu, przy czym wówczas osiągnęło ją 15% emitentów. Analizując te dane w rozbiciu na poszczególne kategorie konkursowe widać bardzo wyraźnie, iż najwyższe rezultaty osiągnęły spółki duże. Aż 86% spośród nich uzyskało wynik blisko maksymalnego (11-13 punktów). W przypadku średnich dominował przedział punktów (65% emitentów), a wśród małych punktów (46,5%). Dużo gorzej wypadły spółki zagraniczne z najbardziej reprezentowanym przedziałem 7-10 punktów (55,5%) oraz rynek NewConnect, gdzie dominowały wartości pomiędzy 3 a 9 punktów (77,5%). 26

29 Ocena stron internetowych w języku angielskim polegała na weryfikacji zakresu danych dostępnych w tym języku. W przypadku publikacji podstawowych danych o spółce przyznawane były 3 punkty, natomiast możliwość zapoznania się z anglojęzyczną wersją raportów okresowych, bieżących i wyników finansowych skutkowała uzyskaniem 5 punktów. Tabela nr 7. Dostępność strony w języku angielskim w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 5 punktów 52 92, , ,27 5 1, , ,22 3 punkty 4 7, , , , , ,57 0 punktów 0 0,00 7 9, , ,49 3 5, ,21 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zawartych w tabeli nr 7 pozwala stwierdzić, iż tylko 27% prezentuje na swoich stronach internetowych dane niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej i jest to wartość niższa, niż w roku poprzednim (31%). Wzrósł natomiast udział, które prezentują podstawowe informacje o spółce do 38% względem 33% we wcześniejszej edycji konkursu. Nieznacznie spadł natomiast udział emitentów, którzy w ogóle nie publikują danych w języku angielskim (35% względem 36% rok wcześniej). ROZDZIAŁ 2 Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe noty osiągnęły spółki duże (93%) i zagraniczne (80%), ale raczej nieoczekiwany jest spadek tych wartości względem roku poprzedzającego, kiedy wartości te wynosiły odpowiednio 96% i 87,5%. Spadek liczby ocenionych na 5 punktów dotyczył zresztą wszystkich kategorii konkursowych, czego rezultatem był korespondujący wzrost udziału ocenionych na 3 punkty. 27

30 Drugim aspektem oceny w ramach kryterium użyteczności była wyszukiwarka treści. Jest to bez wątpienia niezbędne narzędzie poszukiwania informacji na coraz bardziej rozbudowanych serwisach internetowych. Ocenie podlegało umiejscowienie i funkcjonowanie wyszukiwarki. Powinna się ona znajdować na stronie głównej lub podstronie poświęconej relacjom inwestorskim i skutecznie wyszukiwać dane według słów kluczowych, które obecne są na każdej stronie poświęconej relacjom inwestorskim. Tabela nr 8. Dostępność wyszukiwarki treści w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ 2 Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) TAK 50 89, , , , , ,14 NIE 6 10, , , , , ,86 Razem , , , , , ,00 Podobnie jak w latach ubiegłych, ponad połowa stron internetowych notowanych nie dysponuje tak podstawowym narzędziem, jakim jest działająca wyszukiwarka treści. Wprawdzie widoczny jest nieznaczny postęp (48% względem 46% rok wcześniej), niemniej brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy. Jedynym wyjaśnieniem wydaje się fakt, iż na zdecydowanej większości badanych stron internetowych znajdował się obrazek z lupką wyglądający jak wyszukiwarka, tyle że narzędzie to nie funkcjonowało nie pozwalało na odnalezienie treści znajdujących się na stronie. Z powyższej obserwacji wynika postulat konieczności okresowego sprawdzania, czy wyszukiwarka rzeczywiście działa. Z oczywistych przyczyn gospodarze strony nie korzystają z wyszukiwarek, gdyż znają doskonale strukturę publikowanych treści. Niemniej warto od czasu do czasu zweryfikować funkcjonalność wyszukiwarki. 28

31 Kolejnym elementem analizowanym w ramach użyteczności serwisu była ocena pozycjonowania strony. Dokonana została w oparciu o plasowanie danej strony po wpisaniu nazwy spółki w wyszukiwarkę Google. Za pojawienie się strony spółki na pozycjach 1-3 przyznawane były 3 punkty, na pozycjach punkty, natomiast za pozycje punkt. Tabela nr 9. Pozycjonowanie stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 3 punkty 55 98, , , , , ,29 2 punkty 1 1,79 0 0,00 3 1,11 4 0,92 0 0,00 8 0,90 1 punkt 0 0,00 1 1,39 2 0,74 5 1,15 5 9, ,46 0 punktów 0 0,00 2 2, , , , ,35 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Dane zawarte w tabeli nr 9 wskazują, iż w zdecydowanej większości przypadków strony internetowe notowanych pozycjonowane są bardzo dobrze. Aż 87% wyników wyszukiwania publikowanych jest na pierwszych 3 miejscach, co pozwala na łatwe dotarcie do informacji o danej spółce. Warto jednak nadmienić, iż wynik ten jest o 2 punkty procentowe gorszy od rezultatu zanotowanego w roku poprzedzającym. Zaniepokojenie budzić może także 10%, których nie odnajdziemy na pierwszych 10 miejscach wyszukiwarki Google. Za pogorszenie wyniku odpowiedzialne są głównie spółki z NewConnect aż 57 z nich nie uzyskało punktów w tym obszarze w porównaniu z 39 spółkami w poprzedniej edycji konkursu. Wydaje się to potwierdzać wcześniejszą obserwację, iż część spośród nich niejako znika z obszaru komunikacji z inwestorami i z obecności w Internecie w ogóle. Ostatnią składową oceny użyteczności serwisu była jego dostępność, tj. szybkość ładowania się strony. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem specjalistycznego 29

32 narzędzia MONIT24, które testowało czas, w jakim pobierany jest kod HTML witryny oraz czas, w którym nie jest dostępna dla internatutów. Punktacja przeprowadzona została wg poniższych zasad. Wstępna punktacja za szybkość odpowiedzi serwera: Szybkość odpowiedzi serwera [ms] Punkty Monit24.pl od do > ROZDZIAŁ 2 Przelicznik punktacji dostępności: Poziom SL [%] Punkty Przestój w skali miesiąca od do Monit24.pl w minutach < > 120 Otrzymane punkty Monit24.pl zostały następnie przeliczone na punktacje ZSE w skali 0 do 2 wg następującego przelicznika: Punkty Monit24.pl Punkty ZSE 8 do do 7 1 poniżej

33 Tabela nr 10. Rozkład dostępności stron w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja 2 punkty (duża) 1 punkt (średnia) 0 punktów (mała) polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) 12 21, , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Razem , , , , , ,00 Jak wynika z danych opublikowanych w tabeli nr 10, co czwarta strona internetowa charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością. Jest to wynik istotnie lepszy od zanotowanego w poprzedniej edycji konkursu (21%). Z drugiej strony jednak, wzrosła także liczba o małej dostępności witryn internetowych (25% względem 21% rok wcześniej). Zmiany na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują na coraz większe spłaszczenie wyników. Rezultaty osiągnięte w poszczególnych kategoriach konkursowych stają się coraz bardziej porównywalne, choć wciąż jeszcze widać lepsze wyniki małych oraz NewConnect. Większa dostępność tych stron internetowych wynika najprawdopodobniej z mniejszej ich objętości. Warto jednak zwrócić uwagę, iż witryny największych przeszły w ostatnim czasie poważne zmiany w swej konstrukcji, dzięki czemu obecnie 21% może się pochwalić dobrą dostępnością wobec 4% dwa lata wcześniej. ROZDZIAŁ 2 31

34 2.2. Prace Jury na II etapie konkursu Informacje ogólne Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 70. Zasadą selekcji było wyłonienie po 10 w każdej z 5 kategorii konkursowych. Mając jednak na względzie, iż w przypadku równej liczby punktów regulamin dopuszcza kwalifikację większej liczby, na drugim etapie ocenie poddane zostało aż 20 emitentów więcej. Jest to najwyższa dotychczas liczba zakwalifikowanych do II etapu konkursu, co świadczyć może o wzrastającym Wykres poziomie nr 10rywalizacji, zwłaszcza w grupie największych emitentów. Wykres nr 10. Rozkład zakwalifikowanych do II etapu konkursu ROZDZIAŁ polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki giełdowe nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Należy zauważyć, że im bardziej liczna jest grupa w danej kategorii konkursowej, tym niższe są oczekiwane średnie rezultaty w danej grupie. Wynika to stąd, iż dopuszczenie do drugiego etapu liczby emitentów większej niż 10 oznaczało konieczność promocji kilku, które osiągnęły równą najniższą liczbę punktów dającą kwalifikację do dalszej rywalizacji w konkursie. A zatem porównując przedstawione w dalszej części raportu średnie dane w poszczególnych kategoriach konkursowych należy mieć na względzie, iż np. wśród dużych średnia może być nieco obniżana przez dodatkowych 9, podczas gdy spośród z indeksu swig80 zakwalifikowanych zostało jedynie 10 najlepszych. Poniżej przedstawione zostały (w kolejności alfabetycznej) spółki analizowane na II etapie konkursu. 32

35 Spółki należące do indeksów WIG20 i mwig40: 1. AGORA S.A. 2. APATOR S.A. 3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 5. BANK ZACHODNI WBK S.A. 6. CCC S.A. 7. CYFROWY POLSAT S.A. 8. ECHO INVESTMENTS S.A. 9. ENEA S.A. 10. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 11. GRUPA AZOTY S.A. 12. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 13. INTEGER.PL S.A. 14. INTER CARS S.A. 15. KOPEX S.A. 16. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 17. ORBIS S.A. 18. POLSKI KONCERN NAFOWY ORLEN S.A. 19. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ROZDZIAŁ 2 Spółki giełdowe należące do indeksu swig80: 1. ATM S.A. 2. COMARCH S.A. 3. DOM DEVELOPMENT S.A. 4. DOM MAKLERSKI IDM S.A. 5. EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 6. IMPEL S.A. 7. MAGELLAN S.A. 8. PELION S.A. 9. POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. 10. SYGNITY S.A. 33

36 ROZDZIAŁ 2 Spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80: 1. ALTA S.A. 2. AMBRA S.A. 3. ARMATURA KRAKÓW S.A. 4. ATENDE S.A. 5. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 6. CENTRUM MEDYCZNE ENEL- MED. S.A. 7. DROZAPOL- PROFIL S.A. 8. EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. 9. ERGIS- EUROFILMS S.A. 10. ES-SYSTEM S.A. 11. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 12. HELIO S.A. 13. INFOVIDE- MATRIX S.A. 14. K2 INTERNET S.A. 15. PBG S.A. 16. PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. Spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect: 1. AKCEPT FINANCE S.A. 2. ATC CARGO S.A. 3. AZTEC INTERNATIONAL S.A. 4. BIOERG S.A. 5. ECA S.A. 6. EGB INVESTMENTS S.A. 7. ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. 8. GC INVESTMENTS S.A. 9. I3D S.A. 10. INTERNET MEDIA SERVICES S.A. 11. LUG S.A. 12. MAKOLAB S.A. 13. PCZ S.A. 34

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta V AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Bartosz Sawulski Michał Jasiński Recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Joanna Bielecka Magdalena Raczek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 03 Wstęp. 05 Rozdział I. Magdalena Raczek - Grupa Etendard

Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 03 Wstęp. 05 Rozdział I. Magdalena Raczek - Grupa Etendard S P I S T R E Ś C I Opracowanie pod redakcją: dr Mirosław Kachniewski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 03 Wstęp 05 Rozdział I Autorzy: Joanna Bielecka - Grupa Etendard Magdalena Raczek - Grupa Etendard

Bardziej szczegółowo

Komitety audytu w Polsce w roku 2011

Komitety audytu w Polsce w roku 2011 www.forumradnadzorczych.pl Komitety audytu w Polsce w roku 2011 Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Luty 2012 Szanowni Państwo, Doświadczenia ostatnich lat dobitnie wykazały, iż w warunkach rozproszonego

Bardziej szczegółowo

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku

PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku 2010 PROFIL INWESTORA GIEŁDOWEGO w 2010 roku Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) to: największa organizacja inwestorska w Polsce w rocznicę swoich 10. urodzin zrzesza 5500 członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji

WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji WYSOKIE STANDARDY W CENIE Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji 2 3 WYSOKIE STANDARDY W CENIE 36 analityków z 13 domów maklerskich odpowiadając na 35 pytań opisało najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku. Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW Badanie spółek publicznych notowanych na GPW 3 Szanowni Państwo, na wzór krajów o wysokorozwiniętych rynkach kapitałowych,

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju Czerwiec 2013 1 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju Zawartość 01 Wstęp do raportu 3 02 Podsumowanie rozwoju 4 Indeksy rynkowe 4 Aktywność emitentów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka narodowa. Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych

Gospodarka narodowa. Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych Agata Adamska, Piotr Urbanek, Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym... 81 Gospodarka narodowa 2 (270) Rok LXXXIV/XXV marzec kwiecień 2014 s. 81 102 Agata Adamska * Piotr Urbanek ** Fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Screening CentrumCSR.PL

Screening CentrumCSR.PL Screening CentrumCSR.PL Raport z badania 2012 Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu AUTORZY: Marcin Krzemień Grzegorz Piskalski SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Główne wnioski...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju II Edycja, grudzień 2013 Wprowadzenie W ciągu czterech lat funkcjonowania, stworzony przez GPW rynek obligacji Catalyst stał się istotnym

Bardziej szczegółowo

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*,

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*, Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VII Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW

Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW www.forumradnadzorczych.pl Rady nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Badanie 2011-2012 Partnerzy Patronat Szanowni Państwo, Kryzys finansowy, który wybuchł

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Zespół autorów: Maciej Boncławek (koordynator), Mariusz Czernecki, Paweł Kasrpowicz, Agata Kubica, Łukasz Lampka, Olga Nowakowska, Cezary Olejnik,

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? www.pwc.pl Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów? Sierpień 2013 Wprowadzenie 1. O badaniu 3. Streszczenie 4. Zmiany w wynagradzaniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 RYNEK FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH w POLSCE RAPORT 2014 Copyright do wydania polskiego PZFP Recenzja: Prof. zw. dr hab. Beata Zofia Filipiak Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo