Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII"

Transkrypt

1 Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta VII

2 AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Recenzja: prof. dr hab. Danuta Dziawgo

3 Spis treści 3 Wstęp 5 Rozdział 1 Podstawowe informacje o VII edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych 15 Rozdział 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Komunikacja z inwestorem Zawartość informacyjna Użyteczność serwisu 2.2. Prace Jury na II etapie Konkursu Informacje ogólne Jasność komunikatu, zawartość informacyjna Komunikacja z inwestorem Innowacyjność komunikacji Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji Poprawność zastosowanych technologii Estetyka strony Opinia inwestorów indywidualnych Opinia inwestorów instytucjonalnych Opinia inwestora zagranicznego Zdaniem eksperta Podsumowanie II etapu 2.3. Werdykt Kapituły Konkursu 1

4 61 Rozdział 3 Międzynarodowe trendy i standardy stron korporacyjnych 3.1. Serwisy korporacyjne w języku angielskim Analiza Rozkład wyników Kategorie Wnioski 3.2. Trendy w komunikacji korporacyjnej on-line Mobilna komunikacja korporacyjna: scenariusze rozwoju Wideo jako coraz ważniejszy środek przekazu Ewolucja raportowania wyników rocznych giełdowych 99 Wnioski 101 Indeks tablic 103 Indeks wykresów 2

5 Wstęp WSTĘP Niniejszy raport podsumowuje kolejną, siódmą już edycję konkursu Złota Strona Emitenta. Zawartość raportu prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu oraz ewolucję i przewidywane zmiany w komunikacji internetowej. Wieloletnia analiza stron internetowych wszystkich notowanych na warszawskiej giełdzie pozwala na wyciągnięcie wniosków zarówno w odniesieniu do poszczególnych grup, jak i w relacji do różnych form komunikacji. Rozdział pierwszy przedstawia zasady konkursu, przyjęte kryteria oceny oraz rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych. Podział na pięć kategorii konkursowych pozwala na analizę jakości komunikacji emitentów przy uwzględnieniu ich wielkości i kraju siedziby. W drugim rozdziale zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki przebiegu konkursu. Ta część raportu obejmuje analizę jakości komunikacji w rozbiciu na poszczególne kryteria i kategorie konkursowe. Pozwala to na porównanie wyników osiągniętych przez 889 względem 23 kryteriów ocenianych ilościowo oraz 70 emitentów względem 9 kryteriów ocenianych jakościowo. Jest to bardzo cenne źródło wiedzy odnośnie zawartości serwisów internetowych wszystkich notowanych oraz używanych metod komunikacji. Rozdział ostatni obejmuje trendy dotyczące rozwoju komunikacji internetowej, biorąc pod uwagę analizę rynków bardziej rozwiniętych. Zaprezentowane zostały zarówno nowe narzędzia, jak i nowe sposoby wykorzystania narzędzi już istniejących. Ponadto, w tej części raportu przedstawiona została ocena stron internetowych największych polskich względem standardów międzynarodowych. Analiza ta wskazuje na kierunki działań, jakie powinny być podejmowane przez emitentów celem uatrakcyjnienia sposobów komunikacji z inwestorami. 3

6

7 ROZDZIAŁ 1 Przebieg VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta 1.1. Zasady i kryteria oceny Przedmiotem analizy w ramach konkursu Złota Strona Emitenta była komunikacja internetowa wszystkich notowanych na warszawskiej giełdzie. W ostatniej edycji konkursu badaniem objętych zostało 889, będących w obrocie w dniu 27 września 2013 r. Zostały one podzielone na 5 kategorii konkursowych: spółki duże (emitenci należący do indeksów WIG20 i mwig40), spółki średnie (swig80), spółki małe (emitenci z rynku regulowanego nie należący do w/w indeksów), spółki notowane na rynku NewConnect oraz spółki zagraniczne. Liczba analizowanych emitentów wzrosła w ciągu roku o 4%, przy czym największa dynamika miała miejsce w przypadku z rynku NewConnect (wzrost o 6%). ROZDZIAŁ 1 Podział na wskazane powyżej kategorie konkursowe uzasadniony jest specyfiką komunikacji w poszczególnych grupach. Najwyraźniej specyfikę tę widać w przypadku zagranicznych oraz emitentów notowanych na rynku NewConnect. Natomiast podział na 3 kategorie z rynku regulowanego wynikał z wielkości emitentów, a zatem z jednej strony możliwości, a z drugiej celowości wykorzystania różnego rodzaju narzędzi docierania do szerokiej grupy inwestorów. Najliczniejsza jest grupa notowanych na rynku NewConnect, co ma szczególne znaczenie przy interpretacji wyników, a zwłaszcza wyników uśrednionych. Szczegółowy rozkład wg kategorii konkursowych przedstawiony został na wykresie nr 1. Konkurs prowadzony jest w trzech etapach, których celem jest stopniowe wyłanianie emitentów, którzy najlepiej komunikują się z rynkiem za pośrednictwem internetu. Etap pierwszy to ocena zawartości informacyjnej stron, komunikacji z inwestorem oraz użyteczności serwisu. Jest to głównie badanie ilościowe, polegające na weryfikacji występowania poszczególnych elementów. Na tym etapie przeanalizowane zostały strony internetowe 889 notowanych, a najlepsze z nich zakwalifikowane zostały do dalszych prac. 5

8 Wykres Wykres nr 1. nr Rozkład 1 wg kategorii konkursowych spółki nie należące do indeksów swig80, mwig40 i WIG20 ROZDZIAŁ spółki należące do indeksów mwig40 i WIG20 spółki należące do indeksu swig80 spółki zagraniczne notowane na GPW spółki notowane na rynku NewConnect W ramach drugiego etapu przeprowadzona została analiza jakościowa 70. Dokonana ona Wykres została nr 2 Średnia przez artmetyczna 34 ekspertów pracujących w 9 zespołach, których zadaniem było badanie względem poszczególnych kryteriów. Rezultatem tych prac było wyłonienie stron internetowych (po 3 w każdej z 5 kategorii), najwyżej ocenionych przez ekspertów. 30 Ostatnim etapem konkursu jest werdykt Kapituły. Składa się ona z wybitnych osobistości 25 rynku kapitałowego oraz specjalistów w dziedzinie technologii internetowej, grafiki, dziennikarstwa, 20 komunikacji 33,8 i relacji inwestorskich. W wyniku prac kapituły wyłonione zostało grono 5 laureatów (po jednym w każdej z kategorii), czyli, które najlepiej komunikują się za pośrednictwem 15 28,1 Internetu. 25,79 10 Konkurs Złota Strona Emitenta zorganizowany został po 18,04 raz siódmy, przy czym zasady i kryteria 5 oceny zmieniane są względem poprzednich edycji tylko w 15,31 uzasadnionych przypadkach, tak aby umożliwić możliwie daleko idącą porównywalność rezultatów osiąganych 0 w latach wcześniejszych. Czytelnicy zainteresowani tą tematyką mają zatem możliwość dokonania analizy ewolucji komunikacji internetowej giełdowych w ujęciu dynamicznym, porównując spółki giełdowe dane należące z analogicznych raportów spółki należące publikowanych do GPW nie należące w latach wcześniejszych. do indeksów WIG20 i mwig40 do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie 6

9 1.2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Wyniki osiągnięte przez całą populację 889 dają bardzo bogate pole do analiz. W szczególności określić możemy jakość komunikacji z otoczeniem, jej powiązanie z rodzajem spółki (wielkość/rynek notowań/miejsce siedziby) oraz dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat. Biorąc pod uwagę różną punktację w poszczególnych edycjach konkursu, porównywane powinny być wskaźniki procentowe (względem maksymalnej liczby punktów w danej edycji konkursu), nie zaś wartości bezwzględne. Szczegółowe rezultaty przedstawione zostały w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Wyniki I etapu wg kategorii konkursowych w edycjach 2011, 2012 i 2013 Kategorie Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Średnia arytmetyczna 35,16 pkt. (73,25%) 30,46 pkt. (63,46%) 29,41 pkt. (61,27%) 21,21 pkt. (44,19%) 16,42 pkt. (34,21%) 32,92 pkt. (78,38%) 26,80 pkt. (63,81%) 25,75 pkt. (61,31%) 18,05 pkt. (42,98%) 13,95 pkt. (33,21%) Mediana ,00 pkt. (75,00%) 31,00 pkt. (64,58%) 30,00 pkt. (62,50%) 21,00 pkt. (43,75%) 16,00 pkt. (33,33%) ,00 pkt. (80,95%) 27,00 pkt. (64,29%) 26,00 pkt. (61,90%) 18,00 pkt. (42,86%) 12,50 pkt. (29,76%) Dominanta 36,00 pkt. (75,00%) 33,00 pkt. (68,75%) 30,00 pkt. (62,50%) 23,00 pkt. (47,92%) 8,00 pkt. (16,67%) 34,00 pkt. (80,95%) 34,00 pkt. (80,95%) 29,00 pkt. (69,05%) 19,00 pkt. (45,24%) 6,00 pkt. (14,29%) Ocena maksymalna 47,00 pkt. (97,92%) 43,00 pkt. (89,58%) 45,00 pkt. (93,75%) 48,00 pkt. (100,00%) 38,00 pkt. (79,17%) 40,00 pkt. (95,24%) 39,00 pkt. (92,86%) 41,00 pkt. (97,62%) 41,00 pkt. (97,62%) 37,00 pkt. (88,10%) Ocena minimalna 22,00 pkt. (45,83%) 7,00 pkt. (14,58%) 8,00 pkt. (16,67%) 0 pkt. (0,00%) 1,00 pkt. (2,08%) 18,00 pkt. (42,86%) 10,00 pkt. (23,81%) 1,00 pkt. (2,38%) 0 pkt. (0,00%) 0,00 pkt. (0,00%) ROZDZIAŁ 1 7

10 Kategorie Średnia arytmetyczna Mediana Dominanta Ocena maksymalna Ocena minimalna 2013 Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 33,8 pkt. (84,50%) 35,00 pkt. (87,50%) 35,00 pkt. (87,50%) 40,00 pkt. (100,00%) 23,00 pkt. (57,50%) Polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 28,10 pkt. (70,25%) 29,00 pkt. (72,50%) 29,00 pkt. (72,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 10,00 pkt. (25,00%) ROZDZIAŁ 1 Polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) 25,79 pkt. (64,48%) 18,04 pkt. (45,10%) 15,31 pkt. (38,28%) 26,00 pkt. (65,00%) 18,00 pkt. (45,00%) 14,00 pkt. (35,00%) 27,00 pkt. (67,50%) 19,00 pkt. (47,50%) 9,00 pkt. (22,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 39,00 pkt. (97,50%) 34,00 pkt. (85,00%) 2,00 pkt. (5,00%) 0,00 pkt. (0,00%) 0,00 pkt. (2,50%) Pierwszy wniosek jaki się wyłania, to utrzymująca się od wielu lat silna korelacja osiągniętych wyników z wielkością spółki. Jeśli przyjęlibyśmy średni poziom komunikacji dużych jako punkt odniesienia, to spółki średnie osiągnęły 83% tego rezultatu, spółki małe 76%, spółki z rynku NewConnect 53%. Dużą specyfikę widać w poziomie komunikacji zagranicznych, które osiągnęły zaledwie 45% poziomu odniesienia. Porównując te dane z wynikami poprzednich edycji konkursu można stwierdzić, iż poziom komunikacji (mierzony procentową wartością maksymalnej możliwej liczby punktów) wyraźnie wzrósł względem roku ubiegłego, a także w odniesieniu do wcześniejszej edycji konkursu. Jest to o tyle istotne, że po wielu latach stabilnie rosnącej jakości komunikacji, w poprzedniej edycji konkursu zanotowany został regres, szczególnie w przypadku zagranicznych i notowanych na rynku NewConnect. Pozwala to wysnuć wniosek, iż spadek jakości komunikacji miał charakter incydentalny i związany był z gorszymi wynikami finansowymi zanotowanymi w tym okresie. 8

11 Wykres nr 2. Rozkład wyników w poszczególnych kategoriach konkursowych Wykres nr 2 Średnia artmetyczna ,8 28,1 25,79 18,04 15,31 ROZDZIAŁ 1 0 spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Szczegółowa analiza wyników osiągniętych przez spółki w poszczególnych kategoriach pozwala na wyciągnięcie dalszych wniosków. W przypadku 56 największych 1 osiągnięte zostały wyniki pomiędzy 23 a 40 punktów, co daje najmniejszą rozpiętość osiągniętą na przestrzeni ostatnich lat. Potwierdza to również bardzo zbliżony poziom średniej arytmetycznej (33,8), mediany (35) i dominanty (35). Są to spółki o stosunkowo równym, wysokim poziomie komunikacji. Aż 48 z nich zanotowało rezultaty w przedziale punktów, a zaledwie 8 w przedziale punktów. Średnio spółki te osiągnęły 84,5% oceny maksymalnej, co jest najwyższym rezultatem osiągniętym w historii konkursu. 1 Spośród 60 emitentów wchodzących w skład indeksów WIG20 i mwig40 tylko 56 ocenionych zostało w kategorii dużych, a pozostałych 4 w kategorii zagranicznych. 9

12 Wykres nr 3 Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig40 nr 3. Rozkład wyników w kategorii WIG20 i mwig ROZDZIAŁ pkt pkt 19-0 pkt W kategorii polskich średniej wielkości oceniono 72 emitentów 2. Średnia arytmetyczna wyniosła 28,1, co stanowiło 70,3% wartości maksymalnej. Zróżnicowanie wyników jest nieco większe niż w przypadku dużych, choć wartości mediany (29) i dominanty (29) Wykres również nr 4 Rozkład są bardzo wyników zbliżone w kategorii do swig80 średniej arytmetycznej. W przedziale punktów znalazły się wyniki 31, 36 emitentów zanotowało rezultaty w przedziale punktów, 40 a 5 osiągnęło poniżej 20 punktów Do tej kategorii zaliczone zostały tylko spółki polskie, a 8 wchodzących w skład indeksu swig80 ocenionych zostało w kategorii zagranicznych pkt pkt 19-0 pkt 10

13 pkt pkt 19-0 pkt VII Wykres nr 4. 4 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii swig80 swig ROZDZIAŁ pkt pkt 19-0 pkt Analiza małych dotyczyła 271 emitentów. Zróżnicowanie wyników jest w tej grupie bardzo duże (pomiędzy 2 a 39 punktów), jednak zbliżone wartości średniej arytmetycznej (25,79), mediany (26) i dominanty (27) wskazują na stosunkowo płaski rozkład. Ponad połowa (155) osiągnęła rezultat w przedziale punktów. Tylko 77 emitentów zanotowało lepszy rezultat, natomiast 35 znalazło się w przedziale punktów. Najgorszy poziom komunikacji (poniżej 10 punktów) odnosił się tylko do 4. 11

14 Wykres nr 5. Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW Wykres nr 5 Rozkład wyników w kategorii nie należących do głównych indeksów GPW 200 ROZDZIAŁ pkt pkt pkt 9-0 pkt Najbardziej liczna jest kategoria notowanych na rynku NewConnect, co częściowo tłumaczy największe zróżnicowanie wyników pomiędzy 0 a 39 punktów. Średnio osiągnęły one zaledwie 45% maksymalnej liczby punktów, co jest rezultatem dalekim od zado- Wykres nr 6 Rozkład wyników w kategorii NewConnect walającego. Bardzo podobne wartości średniej arytmetycznej (18,04), mediany (18) i dominanty (19) pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia z rozkładem zbliżonym do 250 normalnego. Spośród 436 zaledwie 22 komunikują się na poziomie dobrym (30-40 punktów), 157 na poziomie średnim (20-29 punktów), a dominującą grupę stanowią 213 spółki o 200 słabej komunikacji (10-19 punktów). Aż 10 % to spółki reprezentujące poziom najgorszy, tj. 0-9 punktów

15 pkt pkt pkt 9-0 pkt 35 4 VII Wykres Wykres nr 6. nr Rozkład 6 Rozkład wyników wyników w kategorii NewConnect NewConnect ROZDZIAŁ pkt pkt pkt 9-0 pkt Zdecydowanie najgorszy poziom komunikacji reprezentują spółki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych. Warto jednak podkreślić, iż w tej najmniej licznej grupie mamy do czynienia z największym zróżnicowaniem wyników. Chodzi tu nie tyle o różnicę pomiędzy wynikiem maksymalnym (34 punkty) a minimalnym (1 punkt), co o duże rozbieżności pomiędzy średnią arytmetyczną (15,31), medianą (14) i dominantą (9), a także o rozkład w poszczególnych przedziałach. Aż 22 spółki reprezentowały słaby poziom komunikacji (10-19 punktów), 12 poziom średni (20-29 punktów), a tylko 4 poziom dobry (30-40 punktów). Warto podkreślić, iż aż 16 (czyli 30%) znalazło się przedziale 0-9 punktów, czyli komunikacji absolutnie niezadowalającej. 13

16 ROZDZIAŁ 1 Tak duże zróżnicowanie wyników jest rezultatem przyjętej metodologii klasyfikacji. Do kategorii emitentów zagranicznych zaliczone zostały firmy z siedzibą poza granicami Polski. Powoduje to, że w tej grupie znalazły się także spółki silnie powiązane z naszym krajem czy to miejscem prowadzenia biznesu, czy też pochodzeniem kapitału. Wpływa to znacząco na średni poziom wyników po odseparowaniu tych polsko-zagranicznych emitentów mielibyśmy do czynienia z jeszcze gorszymi rezultatami. Świadczy to o tym, że spółki zagraniczne często traktują polski rynek jedynie jako jednorazowe źródło kapitału i nie inwestują w długofalowe relacje z polskimi akcjonariuszami. Wykres Wykres nr 7 nr Rozkład 7 Rozkład wyników wyników w kategorii w kategorii zagranicznych zagranicznych pkt pkt pkt 9-0 pkt 14

17 ROZDZIAŁ 2 Szczegółowa analiza wyników Konkursu 2.1. Ocena stron internetowych na I etapie Konkursu Na pierwszym etapie konkursu ocenie poddane zostały wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Badane były 3 obszary: komunikacji z inwestorem, zawartości informacyjnej i użyteczności serwisu. W ramach każdego z tych obszarów wydzielone zostały szczegółowe kryteria umożliwiające analizę jakości komunikacji z inwestorami. Łącznie na I etapie spółki mogły zgromadzić maksymalnie 40 punktów Komunikacja z inwestorem W ramach tego obszaru analizowane były 4 kryteria: komunikacja dwustronna (maksymalna ocena 6 punktów), transmisje video (1 punkt), nowoczesne kanały komunikacji (3 punkty) oraz kontakt dla inwestorów (1 punkt). Łącznie zatem obszar komunikacji z inwestorem pozwalał na zdobycie 11 punktów, czyli 27,5% całości punktacji z I etapu. ROZDZIAŁ 2 Jak co roku bardzo interesujących wniosków dostarcza analiza danych dotyczących dwustronnej komunikacji. Ocena polegała na sprawdzeniu czy i w jakim czasie spółka odpowiada na pytania inwestorów. Warto podkreślić, iż pytania te kierowane były na adresy podane przez spółki jako kontakt dla inwestorów (w przypadku braku takiego kontaktu mail adresowany był na adres ogólny), a udzielenie odpowiedzi nie wymagało specjalistycznej wiedzy, ani zaangażowania. Do przesłane zostały 3 pytania i za odpowiedź na każde z nich emitent mógł uzyskać 2 punkty (jeśli odpowiedź wpłynęła w ciągu 24 godzin) lub 1 punkt (odpowiedź w ciągu 48 godzin). Odpowiedzi po upływie 48 godzin nie były punktowane, gdyż taki czas oczekiwania na informacje potrzebne do podjęcia decyzji inwestycyjnej zdecydowanie przekracza cierpliwość większości inwestorów. Warto jednak nadmienić, iż spółki, które nie odpowiadały w ciągu 2 dni najczęściej nie odpowiadały w ogóle. 15

18 Tabela nr 2. Rozkład wyników komunikacji dwustronnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem ROZDZIAŁ 2 Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 6 punktów 31 55, , , , , ,34 5 punktów 3 5,36 7 9, , ,36 0 0, ,17 4 punkty 5 8, , , , , ,35 3 punkty 3 5,36 1 1, , ,59 3 5, ,16 2 punkty 10 17, , , , , ,29 1 punkt 2 3,57 2 2,78 1 0, ,75 0 0, ,91 0 punktów 2 3, , , , , ,78 Razem , , , , , ,00 Przedstawione w tabeli 2 wyniki, choć mogą wydawać się niezadowalające, wskazują olbrzymią poprawę względem poprzedniej edycji konkursu. Stosunkowo dużo, bo 27% odpowiedziało na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin (przeważały odpowiedzi w ciągu 3 godzin) i jest to najwyższy wynik od kilku lat. Rok wcześniej taki rezultat zanotowało zaledwie 19%, a we wcześniejszych edycjach 24% (2011/12) i 28% (2010/11). Na drugim biegunie mamy spółki, które nie odpowiedziały w przewidzianym czasie na żaden z 3 maili i choć jest to odsetek wysoki (blisko 28%), to jest znacząco niższy niż w roku poprzednim (ponad 31%). Warto zwrócić uwagę na ciekawą prawidłowość (obserwowaną również w poprzednich latach), iż tylko 11% wyników to liczby nieparzyste. Oznacza to, że spółki odpowiadały na zapytania mailowe niezwłocznie lub wcale. Oczywiście może to wynikać z konstrukcji zadawanych pytań były one na tyle proste, że umożliwiały natychmiastową odpowiedź. Zdecydowanie najlepsze rezultaty osiągnęły spółki duże. Aż 55% spośród nich odpowiedziało na wszystkie zapytania w ciągu jednego dnia, a tylko 2 spółki (stanowiące niecałe 16

19 4%) nie odpowiedziały na żaden z maili inwestorów. Oczywiście można stwierdzić, iż brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia, aby choćby jedna z tak dużych ignorowała zapytania kierowane do niej od inwestorów, ale jeśli odniesiemy ten wynik do danych historycznych, to widać bardzo wyraźną poprawę. Rok wcześniej tylko 42% największych uzyskało maksymalną punktację, a aż 13% nie odpowiedziało na żaden z maili, natomiast w latach wcześniejszych dane te były jeszcze bardziej niepokojące. W przypadku średnich giełdowych również zanotowany został bardzo istotny wzrost jakości komunikacji dwustronnej. Maksymalną liczbę punktów otrzymało 29% i choć jest to rezultat bardzo niski w porównaniu do dużych, to jest dużo lepszy od wyniku osiągniętego rok wcześniej (20%). Niepokojące jest natomiast to, że nieznacznie wzrósł odsetek, które nie odpowiadają na maile inwestorów do 18% względem 17% rok wcześniej. Grupa małych charakteryzuje się największą polaryzacją wyników. Jest to rezultatem stosunkowo dużej liczebności emitentów oraz dużego ich zróżnicowania są w tej grupie spółki, które nie muszą obecnie spełniać żadnych wymogów jakościowych, choć spełniały je w momencie dopuszczania do notowań. Z jednej strony mamy zatem 31% emitentów, którzy komunikują się doskonale, a na drugim biegunie mamy 22%, które nie odpowiadają na maile inwestorów. Warto podkreślić, iż są to rezultaty istotnie lepsze niż osiągnięte w poprzedniej edycji konkursu, kiedy wynosiły odpowiednio: 23,5% i 24%. ROZDZIAŁ 2 Spółki notowane na rynku NewConnect również zanotowały istotną poprawę komunikacji. Najwyższą notę uzyskało 23% (wobec 15% rok wcześniej), a najniższą 37% (w poprzedniej edycji było to 34%). Wzrost liczby emitentów, którzy nie odpowiadają na zapytania inwestorów wynika najprawdopodobniej z pogarszającej się sytuacji finansowej wielu z nich. Co ciekawe, liczebność w tej kategorii konkursowej wzrosła zaledwie o 6%, co jest istotną zmianą w stosunku do lat poprzednich, kiedy to liczba notowanych na rynku NewConnect wzrastała dużo bardziej dynamicznie, przy jednoczesnym pogarszaniu się jakości dwustronnej komunikacji. Pozwala to postawić hipotezę, iż w tej grupie debiut giełdowy nie jest skorelowany z otwartością komunikacyjną. Zdecydowanie najgorzej komunikacja dwustronna przedstawia się w grupie zagranicznych. Zaledwie 15% spośród nich otrzymało najwyższą ocenę, a aż 44% nie odpo- 17

20 wiedziało na żadne z pytań Inwestorów. Jest to jednak wynik istotnie lepszy niż w roku ubiegłym, kiedy wartości te wyniosły odpowiednio 10% i 60%, mamy zatem do czynienia z zauważalną poprawą. Warto nadmienić, iż zapytania mailowe kierowane były w języku polskim, co mogło (choć nie powinno) mieć wpływ na punktację. ROZDZIAŁ 2 Drugą kwestią badaną w ramach kryterium komunikacji z inwestorem była dostępność materiałów wideo z wydarzeń korporacyjnych spółki. Jest to bowiem bardzo istotny aspekt nawiązywania relacji z obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami. Dla dużej grupy inwestorów, w tym zwłaszcza inwestorów indywidualnych, bezpośrednie spotkanie z zarządem spółki jest stosunkowo trudne do zorganizowania. Tym ważniejsza jest możliwość obejrzenia materiału wideo podsumowującego np. dany okres sprawozdawczy. Należy podkreślić, iż taki materiał powinien być dostępny dla inwestorów nawet wówczas, kiedy spółka nie organizuje spotkania z inwestorami powiązanego z prezentacją wyników finansowych. Sam raport okresowy jest lekturą dość trudną do samodzielnego czytania, powinien zatem zostać wsparty prezentacją najważniejszych kwestii oraz opatrzony komentarzem zarządu. Nagranie kilkunastominutowego wystąpienia nie jest przecież istotnym kosztem dla spółki, a będzie wyrazem troski o relacje z inwestorami. Mając na względzie powyższe, absolutnie zaskakujące jest, że aż 70% nie publikuje na swoich stronach internetowych materiałów wideo, będących niezwykle tanią i efektywną formą komunikacji. Jest to wprawdzie rezultat o 1% lepszy niż w poprzedniej edycji konkursu, niemniej bardzo niezadowalający. Gradacja wyników jest w tym przypadku standardowa, czyli najlepiej prezentują się spółki największe, a najgorzej zagraniczne. Aż 80% dużych zamieszcza materiały wideo (w poprzedniej edycji 71%), natomiast mniejsi emitenci prezentują się dużo gorzej. W przypadku średnich było to zaledwie 37,5% (choć zauważyć należy wzrost wobec 31% rok wcześniej), w spółkach małych 28% (także wzrost względem 24%), a w spółkach zagranicznych 22% (15% w poprzedniej edycji). 18

21 Wykres nr 8 Rozkład wyników emitentów uzyskujących największą liczbę punktów w kategorii zawartość stron internetowych Wykres nr 8. Rozkład wyników dostępności transmisji w poszczególnych kategoriach konkursowych dostepność transmisji brak transmisji spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Natomiast w spółkach notowanych na rynku NewConnect materiały wideo prezentuje 25% emitentów, co jest spadkiem względem 29% w roku wcześniejszym. Wynika to najprawdopodobniej ze spadającej liczby debiutów na tym rynku i tym samym czynnikiem tłumaczony był w poprzedniej edycji stosunkowo dobry rezultat na tle innych. Po prostu debiut giełdowy jest doskonałą okazją do opracowania i opublikowania materiału wideo, a w ostatniej edycji konkursu wzrost liczby NewConnect wyniósł zaledwie 6% w porównaniu z 30% wzrostem rok wcześnej. ROZDZIAŁ 2 Trzecim obszarem badania relacji z inwestorami była analiza wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami. Spółki mogły otrzymać maksymalnie 3 punkty za wykorzystanie takich kanałów komunikacji jak czat (1 punkt), blogi, fora eksperckie, portale społecznościowe (1 punkt) oraz RSS (również 1 punkt). 19

22 Tabela nr 3. Rozkład wyników odnośnie nowoczesnych sposobów komunikacji w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 3 punkty 8 14,29 1 1,39 5 1,85 5 1,15 0 0, ,14 2 punkty 13 23,21 3 4, , ,88 2 3, ,76 1 punkt 22 39, , , , , ,20 0 punktów 13 23, , , , , ,90 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Jak wynika z danych przedstawionych w Tabeli nr 3 zdecydowana większość (65%) nie korzysta z żadnych wymienionych powyżej kanałów komunikacji zdefiniowanych jako nowoczesne (choć wiele z nich jest przecież dostępnych już od stosunkowo długiego czasu). Jeszcze bardziej zadziwiające jest, że mamy do czynienia z pogorszeniem tego rezultatu względem roku poprzedniego (62,5%). Analizując te dane względem kategorii konkursowych możemy stwierdzić, iż najbardziej nowoczesne w komunikacji są spółki duże 14% osiągnęło wynik maksymalny w porównaniu z 5,5% rok wcześniej, a 37,5% otrzymało przynajmniej 2 punkty (rok wcześniej tylko 29%). Natomiast bardzo rozczarowująca była ocena średnich w ubiegłym roku 2/3 z nich osiągnęło przynajmniej 1 punkt, a w bieżącej edycji konkursu zaledwie 40%. W tej grupie emitentów mieliśmy do czynienia z największym regresem, który trudno jest wytłumaczyć w jakikolwiek racjonalny sposób, zwłaszcza na tle poprawy jakości komunikacji w innych obszarach. W pozostałych kategoriach konkursowych spółki osiągnęły wyniki nieco lepsze niż w poprzedniej edycji. Ostatnim aspektem analizy komunikacji z inwestorem była kwestia dedykowanego kontaktu dla inwestorów. Dane zaprezentowane w tabeli nr 4 wskazują, iż w przypadku 81% 20

23 inwestorzy mają wskazany adres mailowy, pod który mogą kierować swoje zapytania. Pozornie rezultat ten wydaje się zadowalający, ale wymaga dalszego komentarza. Niestety, tegoroczny wynik jest gorszy od oceny w poprzedniej edycji konkursu o 1 punkt procentowy. Skala zmiany nie jest może istotna, ale jej kierunek wydaje się niepokojący. W szczególności warto zadać sobie pytanie, jak na rynku może funkcjonować 19%, które takiego kontaktu nie podały. Oczywiście dane te nie wydają się szokujące na tle opisanej powyżej dwustronnej komunikacji (z której wynika, że nawet więcej, bo 22% nie reaguje na mailowe zapytania inwestorów), ale wymagają podjęcia działań. Tabela nr 4. Rozkład wyników względem kryterium kontakt dla inwestorów w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) TAK , , , , , ,76 NIE 0 0, , , , , ,24 ROZDZIAŁ 2 Razem , , , , , ,00 Budujące jest, że wszystkie duże spółki wskazują kontakt dedykowany dla inwestorów (zwłaszcza że rok wcześniej 5,5% tego nie robiło) i że poprawia się sytuacja w spółkach małych (86% względem 84%) i zagranicznych (68,5% względem 58%). Natomiast na uwagę zasługują negatywne zmiany w przypadku średnich (82% wskazuje dedykowany kontakt względem 86% rok wcześniej) oraz rynku NewConnect (76% względem 81%). Tym bardziej, że zmiany te nie mogą być rezultatem debiutów (nie było ich aż tak wiele, aby mogły wpłynąć na wyniki zbiorcze, a poza tym debiutujące spółki najczęściej ustanawiają kontakt dla inwestorów), a zatem w niektórych spółkach mieliśmy do czynienia z usunięciem dedykowanego kontaktu dla inwestorów. 21

24 Zawartość informacyjna W ramach tego kryterium analizowana była dostępność na stronach internetowych notowanych informacji, które uznane zostały za szczególnie istotne dla inwestorów: ROZDZIAŁ 2 podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1) życiorysy zawodowe członków organów spółki (1) raporty bieżące (1) raporty okresowe (1) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1) informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1) kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1) podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1) aktualności (1) opinia Biegłego Rewidenta (1) szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1) wykres notowań spółki (dzień, miesiąc, rok) (1) prezentacje inwestorskie (1) komunikaty prasowe (1) odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2) Wykaz ten jest uboższy niż w poprzedniej edycji konkursu nie była weryfikowana dostępność danych w plikach do edycji, gdyż rozwój narzędzi informatycznych spowodował, iż pobieranie danych możliwe jest także z plików zamkniętych, co zresztą utrudniało jednoznaczną ocenę. W związku z powyższym, w ostatniej edycji maksymalna możliwa liczba punktów wyniosła 16 o dwa mniej niż rok wcześniej, co ma duże znaczenie dla interpretacji wyników w ujęciu porównawczym rok do roku. 22

25 Tabela nr 5. Rozkład wyników zawartości informacyjnej w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 16 punktów 21 37,50 7 9, ,48 4 0,92 0 0, ,40 15 punktów 13 23, ,28 1 0,40 5 1,15 1 1, ,49 14 punktów 12 21, , , ,75 1 1, ,00 13 punktów 5 8, , , ,82 1 1, ,44 12 punktów 4 7,14 5 6, , ,05 0 0, ,97 11 punktów 1 1, , , ,63 1 1, ,91 10 punktów 0 0,00 2 2, , ,40 3 5, ,77 9 punktów 0 0,00 3 4, , ,93 2 3, ,34 8 punktów 0 0,00 4 5,56 9 3, ,16 2 3, ,65 7 punktów 0 0,00 1 1,39 6 2, ,93 3 5, ,97 6 punktów 0 0,00 0 0,00 5 2, ,86 2 3, ,62 5 punktów 0 0,00 0 0,00 1 0, ,42 3 5, ,60 4 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0, ,05 4 7, ,92 3 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,04 2 punkty 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 1,15 5 9, ,12 1 punkt 0 0,00 0 0,00 1 0,40 4 0,92 4 7,41 9 1,01 0 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0, , , ,04 ROZDZIAŁ 2 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zawartych w tabeli nr 5 wskazuje, iż zawartość informacyjna stron internetowych jest porównywalna do wyników osiągniętych w poprzedniej edycji konkursu. Zdecydowana większość (65%) zdobyła ponad połowę maksymalnej liczby punktów. Dominują wyniki w przedziale 9-11 punktów, w którym znalazło się aż 29% emitentów. Szczegółowe rozbicie tych danych przedstawione zostało na wykresie nr 9. 23

26 Wykres nr 9 Wykres nr 9. Zawartość stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 spółki giełdowe należące do indeksu swig80 spółki należące do GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 spółki notowane na rynku NewConnect spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie 24

27 W poszczególnych kategoriach konkursowych wyniki różnią się bardzo istotnie. W spółkach dużych dominuje przedział punktów i rezultat taki osiągnęło 82% emitentów, w średnich punktów (62,5%), w małych punktów (66%), na rynku NewConnect 5-11 punktów (65%), a w spółkach zagranicznych 0-4 punkty (65%). Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niski poziom zawartości informacyjnej stron internetowych zagranicznych aż 28% z nich nie publikuje żadnych informacji inwestorskich w języku polskim. Choć widać tu istotną poprawę względem roku poprzedniego (wówczas było to 34,5%), to jednak sytuacja ta jest wciąż bardzo niezadowalająca. Najczęściej publikowane informacje dotyczą struktury akcjonariatu, walnego zgromadzenia i życiorysów władz. Natomiast bardzo rzadko dostępne są komunikaty prasowe (publikuje je tylko 30% emitentów) oraz prezentacje inwestorskie, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i podstawowe dane finansowe (41%) Użyteczność serwisu Analiza użyteczności serwisu objęła następujące kwestie: Czy strona dostępna jest w języku angielskim (5) Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie (3) Ocena pozycjonowania strony (3) Dostępność stron www (2) ROZDZIAŁ 2 25

28 Tabela nr 6. Użyteczność serwisu internetowego w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem ROZDZIAŁ 2 Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 13 punktów 10 17, , ,43 2 0,46 0 0, ,82 12 punktów 27 48, , ,13 2 0, , ,80 11 punktów 11 19,64 5 6, , ,67 3 5, ,66 10 punktów 1 1, , , ,42 5 9, ,01 9 punktów 3 5,36 7 9, , , , ,20 8 punktów 3 5,36 7 9, , ,16 5 9, ,35 7 punktów 1 1,79 4 5, , , , ,05 6 punktów 0 0,00 2 2, , ,94 3 5, ,54 5 punktów 0 0,00 1 1, , , , ,97 4 punkty 0 0,00 3 4,17 8 2, ,12 5 9, ,69 3 punkty 0 0,00 0 0,00 7 2, ,55 0 0, ,96 2 punkty 0 0,00 1 1,39 3 1, ,52 0 0, ,69 1 punkt 0 0,00 0 0,00 1 0, ,90 1 1, ,14 0 punktów 0 0,00 0 0,00 2 0,74 8 1,83 0 0, ,12 Razem , , , , , ,00 Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6 najwyższą liczbę punktów zgromadziło zaledwie niecałe 4%, podobnie jak w roku poprzednim. Najwięcej (13%) uzyskało 7 punktów i ta sama ocena dominowała we wcześniejszej edycji konkursu, przy czym wówczas osiągnęło ją 15% emitentów. Analizując te dane w rozbiciu na poszczególne kategorie konkursowe widać bardzo wyraźnie, iż najwyższe rezultaty osiągnęły spółki duże. Aż 86% spośród nich uzyskało wynik blisko maksymalnego (11-13 punktów). W przypadku średnich dominował przedział punktów (65% emitentów), a wśród małych punktów (46,5%). Dużo gorzej wypadły spółki zagraniczne z najbardziej reprezentowanym przedziałem 7-10 punktów (55,5%) oraz rynek NewConnect, gdzie dominowały wartości pomiędzy 3 a 9 punktów (77,5%). 26

29 Ocena stron internetowych w języku angielskim polegała na weryfikacji zakresu danych dostępnych w tym języku. W przypadku publikacji podstawowych danych o spółce przyznawane były 3 punkty, natomiast możliwość zapoznania się z anglojęzyczną wersją raportów okresowych, bieżących i wyników finansowych skutkowała uzyskaniem 5 punktów. Tabela nr 7. Dostępność strony w języku angielskim w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 5 punktów 52 92, , ,27 5 1, , ,22 3 punkty 4 7, , , , , ,57 0 punktów 0 0,00 7 9, , ,49 3 5, ,21 Razem , , , , , ,00 Analiza danych zawartych w tabeli nr 7 pozwala stwierdzić, iż tylko 27% prezentuje na swoich stronach internetowych dane niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej i jest to wartość niższa, niż w roku poprzednim (31%). Wzrósł natomiast udział, które prezentują podstawowe informacje o spółce do 38% względem 33% we wcześniejszej edycji konkursu. Nieznacznie spadł natomiast udział emitentów, którzy w ogóle nie publikują danych w języku angielskim (35% względem 36% rok wcześniej). ROZDZIAŁ 2 Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe noty osiągnęły spółki duże (93%) i zagraniczne (80%), ale raczej nieoczekiwany jest spadek tych wartości względem roku poprzedzającego, kiedy wartości te wynosiły odpowiednio 96% i 87,5%. Spadek liczby ocenionych na 5 punktów dotyczył zresztą wszystkich kategorii konkursowych, czego rezultatem był korespondujący wzrost udziału ocenionych na 3 punkty. 27

30 Drugim aspektem oceny w ramach kryterium użyteczności była wyszukiwarka treści. Jest to bez wątpienia niezbędne narzędzie poszukiwania informacji na coraz bardziej rozbudowanych serwisach internetowych. Ocenie podlegało umiejscowienie i funkcjonowanie wyszukiwarki. Powinna się ona znajdować na stronie głównej lub podstronie poświęconej relacjom inwestorskim i skutecznie wyszukiwać dane według słów kluczowych, które obecne są na każdej stronie poświęconej relacjom inwestorskim. Tabela nr 8. Dostępność wyszukiwarki treści w poszczególnych kategoriach konkursowych ROZDZIAŁ 2 Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) TAK 50 89, , , , , ,14 NIE 6 10, , , , , ,86 Razem , , , , , ,00 Podobnie jak w latach ubiegłych, ponad połowa stron internetowych notowanych nie dysponuje tak podstawowym narzędziem, jakim jest działająca wyszukiwarka treści. Wprawdzie widoczny jest nieznaczny postęp (48% względem 46% rok wcześniej), niemniej brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego stanu rzeczy. Jedynym wyjaśnieniem wydaje się fakt, iż na zdecydowanej większości badanych stron internetowych znajdował się obrazek z lupką wyglądający jak wyszukiwarka, tyle że narzędzie to nie funkcjonowało nie pozwalało na odnalezienie treści znajdujących się na stronie. Z powyższej obserwacji wynika postulat konieczności okresowego sprawdzania, czy wyszukiwarka rzeczywiście działa. Z oczywistych przyczyn gospodarze strony nie korzystają z wyszukiwarek, gdyż znają doskonale strukturę publikowanych treści. Niemniej warto od czasu do czasu zweryfikować funkcjonalność wyszukiwarki. 28

31 Kolejnym elementem analizowanym w ramach użyteczności serwisu była ocena pozycjonowania strony. Dokonana została w oparciu o plasowanie danej strony po wpisaniu nazwy spółki w wyszukiwarkę Google. Za pojawienie się strony spółki na pozycjach 1-3 przyznawane były 3 punkty, na pozycjach punkty, natomiast za pozycje punkt. Tabela nr 9. Pozycjonowanie stron internetowych w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Razem Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) 3 punkty 55 98, , , , , ,29 2 punkty 1 1,79 0 0,00 3 1,11 4 0,92 0 0,00 8 0,90 1 punkt 0 0,00 1 1,39 2 0,74 5 1,15 5 9, ,46 0 punktów 0 0,00 2 2, , , , ,35 Razem , , , , , ,00 ROZDZIAŁ 2 Dane zawarte w tabeli nr 9 wskazują, iż w zdecydowanej większości przypadków strony internetowe notowanych pozycjonowane są bardzo dobrze. Aż 87% wyników wyszukiwania publikowanych jest na pierwszych 3 miejscach, co pozwala na łatwe dotarcie do informacji o danej spółce. Warto jednak nadmienić, iż wynik ten jest o 2 punkty procentowe gorszy od rezultatu zanotowanego w roku poprzedzającym. Zaniepokojenie budzić może także 10%, których nie odnajdziemy na pierwszych 10 miejscach wyszukiwarki Google. Za pogorszenie wyniku odpowiedzialne są głównie spółki z NewConnect aż 57 z nich nie uzyskało punktów w tym obszarze w porównaniu z 39 spółkami w poprzedniej edycji konkursu. Wydaje się to potwierdzać wcześniejszą obserwację, iż część spośród nich niejako znika z obszaru komunikacji z inwestorami i z obecności w Internecie w ogóle. Ostatnią składową oceny użyteczności serwisu była jego dostępność, tj. szybkość ładowania się strony. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem specjalistycznego 29

32 narzędzia MONIT24, które testowało czas, w jakim pobierany jest kod HTML witryny oraz czas, w którym nie jest dostępna dla internatutów. Punktacja przeprowadzona została wg poniższych zasad. Wstępna punktacja za szybkość odpowiedzi serwera: Szybkość odpowiedzi serwera [ms] Punkty Monit24.pl od do > ROZDZIAŁ 2 Przelicznik punktacji dostępności: Poziom SL [%] Punkty Przestój w skali miesiąca od do Monit24.pl w minutach < > 120 Otrzymane punkty Monit24.pl zostały następnie przeliczone na punktacje ZSE w skali 0 do 2 wg następującego przelicznika: Punkty Monit24.pl Punkty ZSE 8 do do 7 1 poniżej

33 Tabela nr 10. Rozkład dostępności stron w poszczególnych kategoriach konkursowych Punktacja 2 punkty (duża) 1 punkt (średnia) 0 punktów (mała) polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 Liczba Udział (%) polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na GPW nie należące do w/w indeksów Liczba Udział (%) polskie spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect Liczba Udział (%) wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect) Liczba Udział (%) Liczba Razem Udział (%) 12 21, , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 Razem , , , , , ,00 Jak wynika z danych opublikowanych w tabeli nr 10, co czwarta strona internetowa charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością. Jest to wynik istotnie lepszy od zanotowanego w poprzedniej edycji konkursu (21%). Z drugiej strony jednak, wzrosła także liczba o małej dostępności witryn internetowych (25% względem 21% rok wcześniej). Zmiany na przestrzeni ostatnich kilku lat wskazują na coraz większe spłaszczenie wyników. Rezultaty osiągnięte w poszczególnych kategoriach konkursowych stają się coraz bardziej porównywalne, choć wciąż jeszcze widać lepsze wyniki małych oraz NewConnect. Większa dostępność tych stron internetowych wynika najprawdopodobniej z mniejszej ich objętości. Warto jednak zwrócić uwagę, iż witryny największych przeszły w ostatnim czasie poważne zmiany w swej konstrukcji, dzięki czemu obecnie 21% może się pochwalić dobrą dostępnością wobec 4% dwa lata wcześniej. ROZDZIAŁ 2 31

34 2.2. Prace Jury na II etapie konkursu Informacje ogólne Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 70. Zasadą selekcji było wyłonienie po 10 w każdej z 5 kategorii konkursowych. Mając jednak na względzie, iż w przypadku równej liczby punktów regulamin dopuszcza kwalifikację większej liczby, na drugim etapie ocenie poddane zostało aż 20 emitentów więcej. Jest to najwyższa dotychczas liczba zakwalifikowanych do II etapu konkursu, co świadczyć może o wzrastającym Wykres poziomie nr 10rywalizacji, zwłaszcza w grupie największych emitentów. Wykres nr 10. Rozkład zakwalifikowanych do II etapu konkursu ROZDZIAŁ polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mwig40 polskie spółki giełdowe należące do indeksu swig80 polskie spółki giełdowe nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect wszystkie spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie Należy zauważyć, że im bardziej liczna jest grupa w danej kategorii konkursowej, tym niższe są oczekiwane średnie rezultaty w danej grupie. Wynika to stąd, iż dopuszczenie do drugiego etapu liczby emitentów większej niż 10 oznaczało konieczność promocji kilku, które osiągnęły równą najniższą liczbę punktów dającą kwalifikację do dalszej rywalizacji w konkursie. A zatem porównując przedstawione w dalszej części raportu średnie dane w poszczególnych kategoriach konkursowych należy mieć na względzie, iż np. wśród dużych średnia może być nieco obniżana przez dodatkowych 9, podczas gdy spośród z indeksu swig80 zakwalifikowanych zostało jedynie 10 najlepszych. Poniżej przedstawione zostały (w kolejności alfabetycznej) spółki analizowane na II etapie konkursu. 32

35 Spółki należące do indeksów WIG20 i mwig40: 1. AGORA S.A. 2. APATOR S.A. 3. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 5. BANK ZACHODNI WBK S.A. 6. CCC S.A. 7. CYFROWY POLSAT S.A. 8. ECHO INVESTMENTS S.A. 9. ENEA S.A. 10. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 11. GRUPA AZOTY S.A. 12. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 13. INTEGER.PL S.A. 14. INTER CARS S.A. 15. KOPEX S.A. 16. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 17. ORBIS S.A. 18. POLSKI KONCERN NAFOWY ORLEN S.A. 19. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ROZDZIAŁ 2 Spółki giełdowe należące do indeksu swig80: 1. ATM S.A. 2. COMARCH S.A. 3. DOM DEVELOPMENT S.A. 4. DOM MAKLERSKI IDM S.A. 5. EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 6. IMPEL S.A. 7. MAGELLAN S.A. 8. PELION S.A. 9. POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. 10. SYGNITY S.A. 33

36 ROZDZIAŁ 2 Spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mwig40 i swig80: 1. ALTA S.A. 2. AMBRA S.A. 3. ARMATURA KRAKÓW S.A. 4. ATENDE S.A. 5. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 6. CENTRUM MEDYCZNE ENEL- MED. S.A. 7. DROZAPOL- PROFIL S.A. 8. EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. 9. ERGIS- EUROFILMS S.A. 10. ES-SYSTEM S.A. 11. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A. 12. HELIO S.A. 13. INFOVIDE- MATRIX S.A. 14. K2 INTERNET S.A. 15. PBG S.A. 16. PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. Spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect: 1. AKCEPT FINANCE S.A. 2. ATC CARGO S.A. 3. AZTEC INTERNATIONAL S.A. 4. BIOERG S.A. 5. ECA S.A. 6. EGB INVESTMENTS S.A. 7. ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. 8. GC INVESTMENTS S.A. 9. I3D S.A. 10. INTERNET MEDIA SERVICES S.A. 11. LUG S.A. 12. MAKOLAB S.A. 13. PCZ S.A. 34

Regulamin IV edycji Konkursu Złota Strona Emitenta na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej

Regulamin IV edycji Konkursu Złota Strona Emitenta na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej Regulamin IV edycji Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej 1. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*,

Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych i średnich*, Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VII Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: Polskie spółki giełdowe należące do indeksów spółek dużych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA STRONA EMITENTA X KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

ZŁOTA STRONA EMITENTA X KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ ZŁOTA STRONA KONKURS NA NAJLEPSZą STRONę INTERNETOWą SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, iż Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych rozpoczyna kolejną, jubileuszową edycję Konkursu Złota

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja z akcjonariuszami analiza przebiegu VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta VI AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Barbara Belniak Dario Mezzaqui Bartosz Sawulski Zespół Message

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej

Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Konkurs na najlepszą witrynę internetową spółki giełdowej Złota Strona Emitenta VI Spółki zostaną podzielone na 5 głównych kategorii konkursowych: spółki giełdowe należące go indeksów WIG20 i mwig40, spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU VIII EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA

RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU VIII EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU VIII EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA Organizator Konkursu Złota Strona Emitenta Patron Konkursu Złota Strona Emitenta Partner Konkursu Złota Strona Emitenta Partner Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta Internetowa komunikacja spółek z akcjonariuszami analiza przebiegu V edycji konkursu Złota Strona Emitenta V AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Bartosz Sawulski Michał Jasiński Recenzja: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU IX EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA

RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU IX EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA RAPORT Z ANALIZY PRZEBIEGU IX EDYCJI KONKURSU ZŁOTA STRONA EMITENTA Organizator Konkursu Złota Strona Emitenta Partner Konkursu Złota Strona Emitenta Partner Technologiczny Konkursu Złota Strona Emitenta

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO?

Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO? Czy wobec spółek wchodzących do alternatywnego systemu obrotu również możemy używać pojęcia IPO? Terminem IPO (ang. Initial Public Offering) posługujemy się bardzo często w odniesieniu do spółek debiutujących

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW

Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Raport bieżący nr 1/2016 EBI Data sporządzenia: 2016-01-07 Nazwa Emitenta: Temat: Informacja dotycząca niestosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Podstawa prawna: 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych

3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach Opis danych statystycznych 3. Wojewódzkie zróżnicowanie zatrudnienia w ochronie zdrowia w latach 1995-2005 3.1. Opis danych statystycznych Badanie zmian w potencjale opieki zdrowotnej można przeprowadzić w oparciu o dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80

Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40 i swig80 15.07.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Zarobki członków zarządów spółek z WIG20, mwig40

Bardziej szczegółowo

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM

POLSKICH KAPITAŁOWYM SPÓŁEK GIEŁDOWYCH KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, przy merytorycznym wsparciu Agencji Badog PR, przeprowadziło ankietę wśród spółek giełdowych, by przekonać

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany. Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółka: Qumak Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016 01 04 15:11:01 Typy rynków: Tytuł: CORPORATE GOVERNANCE rynek regulowany Qumak Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść:

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Raport Bieżący Spółka: Energoinstal Spółka Akcyjna Numer: 1/2016 Data: 2016-04-26 14:40:49 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Energoinstal Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. Uchwała nr 220/VI/16 Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

IMS Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 5 Serwisy Zamknięte GPW anna.cynkier@ims.fm anna.cynkier@ims.fm (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania Dobrych

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 2/2016 Data sporządzenia: 2016-10-19 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na podstawie par. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT RAPORT O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK GOVENA LIGHTING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ GOVENA LIGHTING S.A. ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Govena Lighting S.A. wdrożyła zasady ładu

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe

Przestrzeganie Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe Przestrzeganie Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe 1 Spis treści I. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW....3 II. III. IV. Informacje o raporcie....4 Przestrzeganie rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek

Bardziej szczegółowo

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna Raport. dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW jankowska@elzab.com.pl jankowska@elzab.com.pl (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący niestosowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY TAK. Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad TAK TAK TAK TAK życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY TAK. Z wyłączeniem transmisji oraz upublicznienia obrad TAK TAK TAK TAK życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK Oświadczenie DOOK S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Str. 01 Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania dobrych praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect Oświadczenie Prymus S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Raport Bieżący nr 1/2014/DPSP Temat: Oświadczenie o naruszeniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Podstawa prawna: Inne uregulowania Działając na podstawie 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

HELIO S.A. I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, Raport Corporate Governance nr: 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-04 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Helio Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Treść raportu: Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej

ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej ZMIDEX analiza zdolności prognostycznej 1 KURS ZAMKNIECIA WIG 40000 45000 50000 55000 ZMIDEX, a poziom indeksu ZMIDEX vs. WIG Regresja Liniowa (KMRL) Istotny dodatni związek ZMIDEX-u ze wszystkimi badanymi

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

(Emitenci) Comp Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Strona 1 z 6 Serwisy Zamknięte GPW malgorzata.sokolowska@comp.com.pl malgorzata.sokolowska@comp.com. (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Raport bieżący EBI nr 1/2016. Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Raport bieżący EBI nr 1/2016 Data sporządzenia: 2016-01-22 Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A. Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta

Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta Strony internetowe spółek giełdowych analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta AUTORZY RAPORTU dr Mirosław Kachniewski Joanna Bielecka Magdalena Raczek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 INFORMACJA O DOKONANEJ KOREKCIE OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2013 W Sprawozdaniu Zarządu z działalności AWBUD za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.)

(stanowiąca załącznik Nr 4 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.) Ocena Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie: 1. stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016

RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 7 stycznia 2016 roku RAPORT OKRESOWY EBI nr 1/2016 Temat: MFO SA Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu APN PROMISE Spółka Akcyjna dotyczące przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect W związku z wprowadzeniem akcji spółki APN Promise S.A. do obrotu w Alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk.

Raport bieżący 1/2016. Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Raport bieżący 1/2016 Temat: Eko Export Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk. Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Eko Export

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Giełda Papierów Wartościowych System EBI. Raport bieżący nr 1/2016 Katowice, dnia 14 stycznia 2016 roku MOJ S.A. Raport bieżący nr 1/2016 Giełda Papierów Wartościowych System EBI Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Bardziej szczegółowo

Nr ZASADA TAK/ NIE. Komentarz Zarządu

Nr ZASADA TAK/ NIE. Komentarz Zarządu Informacja Zarządu na temat stosowania przez RAJDY 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)"

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo