W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku, w godz w sali konferencyjnej Targów Kielce SA, ul. Zakładowa 1 w Kielcach W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny: Radny Władysław Burzawa. Do pkt. 1 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Otwieram XXV sesję Rady Miasta Kielce w dniu 19 kwietnia 2012 roku. Witam Panie i Panów Radnych, witam Panów Prezydentów, witam Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, a także kierowników wydziałów Urzędu Miasta i szefów podległych Miastu jednostek. Serdecznie witam gospodarza Targów Kielce, Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Pana dr Andrzeja Mochonia. Witam wśród nas Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia. Witam dziennikarzy, którzy troszczą się o rzetelną i obiektywną relację z naszych obrad w lokalnych środkach społecznego przekazu. Szanowni Państwo, zgodnie ze stanem rzeczywistym potwierdzonym liczbą złożonych podpisów na liście obecności oraz elektronicznym rejestrem obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział wymagana ustawowo liczba Radnych, a więc stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji. Do pkt. 2 Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Panie i Panowie Radni otrzymali, wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję, uzgodniony w dniu 12 kwietnia 2012 roku porządek obrad, a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym, zgodnie z załączonym do nich porządkiem. Informuję Wysoką Radę, że w czasie między Konwentem, a dzisiejszym dniem wpłynął wniosek od Pana Prezydenta o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na: 1

2 1. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję, 2. wprowadzeniu do porządku autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium, 3. zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1). Radna Joanna Winiarska W nawiązaniu do decyzji Pana Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 października 2011 roku dotyczącej odebrania czasowego psów Panu Zawadzkiemu, jak i również utrzymanie tych psów zwracam się z prośbą wnioskiem o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu dotyczącego informacji o ewentualnym przekazaniu środków na utrzymanie psów zabranych z posesji przy ulicy Górników Staszicowskich w okresie od r. do r. Przewodniczący Tomasz Bogucki Mam pytanie do Pana Prezydenta czy w ramach informacji, które będzie Pan przedstawiał jest możliwa ta informacja, czy musi być oddzielny punkt? Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce Musi być albo Pan Wiceprezydent Czesław Gruszewski albo Wiceprezydent Tadeusz Sayor, których akurat nie ma w tej chwili. Przewodniczący Tomasz Bogucki Wobec tego ewentualnie wprowadzimy to jako dodatkowy punkt do porządku obrad. Nie widzę innych głosów w sprawie porządku. Poddaję więc pod głosowanie Wysokiej Rady wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. I. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję Głosowanie: 2

3 Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. II. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. III. Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowszczaków ( dz. nr 1517/104, dz. nr 1642/1) Głosowanie: Za 19 Przeciw brak Wstrzymało się brak Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały. IV. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat psów Pana Zawadzkiego, wniosek zgłoszony przez Radną Joannę Winiarską Głosowanie: 3

4 Za 21 Przeciw 1 Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce przyjęła wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki Biorąc pod uwagę przedstawiony porządek obrad, zmieniony w stosunku do uzgodnionego na Konwencie, proponuję go uwzględnić i w związku z tym, jeśli nie usłyszę sprzeciwu poddam pod głosowanie porządek uwzględniający zaproponowane zmiany. Sprzeciwu nie słyszę. Głosowanie: Za 23 Przeciw brak Wstrzymało się brak Sesja realizowana była wg poniższego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Omówienie porządku obrad. 3. Prezentacja dokonań i planów rozwojowych Targów Kielce SA. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu r. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce. 6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami. 7. Podjęcie uchwał: 1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata ; 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012; 4

5 4) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012r.; 5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Kielce w spółce pod firmą Yu Long Construction Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz zgody na wystąpienie Gminy Kielce ze spółki; 6) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Złap okazję (z autopoprawką); 7) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu innowacyjnego Novum subsydium (z autopoprawką); 8) w sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. Ludzie-Biznes- Innowacje specjalistyczne wsparcie szkoleniowe dla kadry zarządzającej i pracowników firm w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ) sprawie realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. BiznesStarter - wsparcie procesu samozatrudnienia młodych osób w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata ; 10) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kielcach; 11) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tektonicznej; 12) w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Nowy Świat; 13) w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mąchockiej 17; 14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Kielce lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej nr 40 m.26; 15) w sprawie wydzierżawienia udziału w części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Stanisława Staszica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy; 16) w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz ulicy Tadeusza Kościuszki; 17) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego; 5

6 18) -sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dobromyśl; 19) sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu KIELCE POŁUDNIE DYMINY: OBSZAR 1- Łanowa, OBSZAR 2 Sukowska ; 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacja na temat psów Pana Zawadzkiego. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Do pkt. 3 Pan Andrzej Mochoń Prezes Targów Kielce SA w formie multimedialnej zaprezentował dokonania i plany rozwojowe Targów Kielce SA. Targi Kielce trzeci ośrodek targowy w Europie Środkowo-Wschodniej jeden z dwóch liderów polskiego rynku targowego prawie 70 wystaw rocznie ponad wystawców* ponad zwiedzających* blisko m² wynajętej powierzchnia prawie 160 oficjalnych delegacji zagranicznych z 56 krajów Europy, Ameryki, Azji blisko 500 konferencji, seminariów i szkoleń 6

7 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN EN ISO 9001:2009 Targi rekomendowane przez UFI: PLASTPOL METAL MSPO Nowoczesna infrastruktura m 2 całkowitej powierzchni wystawienniczej m 2 powierzchni wystawienniczej w pawilonach 7 hal wystawienniczych (wliczając najnowocześniejszą w Polsce halę wystawienniczo kongresową E) parkingi na 1800 samochodów zewnętrzna powierzchnia z pełną infrastrukturą targową 15 sal konferencyjnych dla ponad 1200 osób Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem wynajętej powierzchni Powierzchnia wystawiennicza netto największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych 7

8 Targi Kielce na tle innych ośrodków w Europie Środkowo Wschodniej pod względem liczby wystawców Liczba wystawców największych ośrodków wystawienniczych Europy Środkowo-Wschodniej w latach , według danych CENTREX* *CENTREX Międzynarodowa Organizacja Statystyk Imprez Targowych Udział w krajowym rynku targowym Dynamika rozwoju działalności targowo wystawienniczej Targów Kielce w latach dane statystyczne 8

9 Powierzchnia wystawiennicza netto (w m 2 ) Liczba wystawców 9

10 Liczba wystawców zagranicznych Liczba zwiedzających 10

11 Liczba targów organizowanych w Targach Kielce Debiuty 2012 GALOPEM Salon Jeździectwa Sprzętu Jeździeckiego FOTO MEDIA Targi Sprzętu Fotograficznego i Technik Medialnych DARZ BÓR Salon Sprzętu Myśliwskiego oraz Łowieckiego WĘDKOMANIA Salon Sprzętu i Akcesoriów Wędkarskich MEDYCYNA XXI Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia Diagnostycznego i Terapeutycznego ZOO SALON Targi Zwierząt Domowych Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze kultury współorganizator Targi Kielce JAZZ FESTIVAL MEMORIAL TO MILES Festival jazzowy, poświęcony pamięci wybitnego kompozytora i trębacza Milesa Davisa, organizowany przez Kieleckie Centrum Kultury i Targi Kielce W koncertach biorą udział gwiazdy światowego i polskiego jazzu FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ odbywa się od jedenastu lat w trakcie trwania targów SACROEXPO. Gromadzi 700 uczestników, Sponsorujemy zespoły dziecięce mi.in. Józefowe Kwiatki, Sponsorujemy koncerty w Radio Kielce 11

12 Targi Kielce sponsorują W trakcie trwania Uroczystych Gal wręczenia nagród Targów Kielce występują zespoły oraz artyści z regionu świętokrzyskiego, m.in. Kielecki Teatr Tańca, Medal Per Artem Ad Deum Papieskiej Rady ds.. Kultury wręczany podczas SACROEXPO, do tej pory otrzymali go m.in. Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, Stanisław Niemczyk, Stanisław Słonina, Ryszard Bagiński, Koncert muzyki Wojciecha Kilara, Przegląd filmów Krzysztofa Zanussiego, Wystawy sztuki podczas SACROEXPO i EXPOSITIO Widowisko taneczno muzyczne Chopin4 z udziałem artystów światowej sceny baletowej i gwiazd polskiej estrady, Wspieramy organizacje i instytucje np.. Muzeum Wsi Kieleckiej, BWA, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, Wołosatki, Teatr ECCE HOMO, Caritas Diecezji Kielceckiej, ZHP, Klub Szachowy Victoria Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze sportu VIVE TARGI KIELCE ośmiokrotny mistrz Polski uczestnik Ligi Mistrzów wielokrotny zdobywca Pucharu Polski Wzrost publikacji w mediach dzięki VIVE TARGI KIELCE w okresie od stycznia 2008 do sierpnia 2009 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy, od wejścia do nazwy VTK od sierpnia 2009 do grudnia 2011 nazwa Targi Kielce w Internecie pojawiła się razy (z czego w kontekście piłki ręcznej ) czyli o 1400% razy więcej niż przed wejściem jako sponsor strategiczny ośmiokrotnego Mistrza Polski transmisje na żywo oraz informacje o meczach w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych i internetowych, 12

13 MKS KORONA KIELCE uczestnik T-Mobile Ekstraklasa wielokrotny uczestnik Pucharu Polski Kielce Bike Expo Bike Maraton W Finale największego w Polsce Bike Maratonu w 2011 r. udział wzięło 1200 rowerzystów z całej Polski. Pierwszy raz w historii polskich maratonów rowerowych całe miasteczko sportowe, aleja startowa, scena i dekoracje zlokalizowane były pod dachem w ogromnej hali targowej. Na śmiałków chcących zmierzyć się z trasą XII edycji Bike Maraton 2011 czekały do wyboru trzy dystanse Haro (mini) 24 km, Mega 45 km i Giga 71 km wytyczone w Chęcińsko Kieleckim Parku. Olimpiady specjalne Targi Kielce wspierają Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych organizatora Specjalnych Igrzysk, które mają za cel popularyzację sportu wśród osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie dla nich rehabilitacji poprzez sport oraz rozpowszechnianie idei Olimpiad w kraju i integracja ze społeczeństwem. Kielce biegają Kielce Biegają to przedsięwzięcie propagujące zarówno zdrowy styl życia jak i kielecką wizytówkę ulicę Sienkiewicza. Do udziału w tym wydarzeniu zachęcani są nie tylko mieszkańcy miasta, ale całego regionu, a także innych miast. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze promocji gdy masz pociąg do INWESTYCJI Realizacja projektu unijnego o wartości zł Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego. Kampania bilbordowa w największych miastach polski: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Sosnowiec, Katowice, Gdańsk Forum Inwestycje w Polsce Wschodniej, ogólnopolski konkursu na plakat promujący województwo, reklamy w ogólnopolskiej prasie opiniotwórczej i telewizji, promocja w internecie, 13

14 reklama telewizyjna w TVN 24 oraz TVP Info, wizyty dziennikarzy zagranicznych, prezentacja dla zagranicznych Izb Gospodarczych. Po raz pierwszy kampania w TV Spot został zrealizowany w ramach projektu unijnego Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu świętokrzyskiego w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego na przełomie października i listopada 2011 r. był emitowany na antenie TVN 24 i TVP Info. Drugi spot emitowany był w lutym 2012 r. na antenie TVN CNBC. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego współpraca z uczelniami Uniwersytet Jana Kochanowskiego w latach ramach projektu eduprogres Edukacja na rzecz gospodarki, płatny trzy miesięczny staż ze środków Unijnych w TK odbyło 10-ciu najlepszych absolwentów Wydziału Zarządzania i Administracji o specjalności Marketing i wystawiennictwo; praktyki studenckie z Wydziału Zarządzania i Administracji praktyki studenckie z wydziału Filologii Germańskiej i Angielskiej Politechnika Świętokrzyska indywidualne płatne staże ze środków Unijnych, stoisko na targach, profesorowie z uczelni uczestniczą w pracach komisji konkursowych na targach. Targi Kielce dla miasta i województwa świętokrzyskiego w sferze biznesu Współpraca z hotelami W regionie świętokrzyskim znajduje się 99 hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych. W latach w województwie świętokrzyskim powstało 30 nowych obiektów głównie ze względu na duże zapotrzebowanie klientów TK tymi usługami. Targi Kielce zawarły 58 umów o współpracy z obiektami świadczącymi usługi hotelarskie. 14

15 W obiektach, z którymi współpracują TK zatrudnionych jest 781 osób. Targi Kielce współpracują z kilkudziesięcioma firmami z regionu: drukarnie, pracownie plastyczne, projektanci zewnętrzni, firmy świadczące usługi porządkowe, firmy spedycyjne, firmy ochroniarskie, firmy zabudowujące, firmy artystyczno eventowe /nagłośnienie, scenografia, oprawa muzyczna, catering/ obsługa medyczna, biura tłumaczeń, firmy reklamowe (dostawcy gadżetów, medali, pucharów) wykonawcy i podwykonawcy przy budowie Centrum Kongresowego, restauracje, puby, kawiarnie, taxi i firmy transportowe, Współpraca z instytucjami GRONO TARGOWE KIELCE powstało w 2008 roku, zrzesza 76 członków. Podmiotem wiodącym klastra są Targi Kielce. W ramach działalności GTK powstało Convention Bureau (projekt systemowy pod nazwą: Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacji województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu ). Convention Bureau jest członkiem organizacji Convention Bureau of Poland, organizacja ta uznała Targi Kielce jako Profesjonalnego Organizatora Kongresów Na podstawie prawie 1000 umów zleceń w Targach Kielce w 2011 było zatrudnionych w sumie blisko 400 osób 15

16 Wpływ Targów Kielce na atrakcyjność inwestycyjną regionu Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski

17 Wyniki ekonomiczne Targów Kielce Zestawienie przychodów Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Wynik ze sprzedaży (z działalności operacyjnej) w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach

18 Zestawienie zysków netto Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach Zestawienie wskaźników rentowności Targów Kielce i Międzynarodowych Targów Poznańskich w latach (zysk netto/przychody) 18

19 Wydajność mierzona jako zysk netto na osobę w Targach Kielce na tle innych ośrodków targowych w latach Wydajność w m 2 /osobę w Targach Kielce i Międzynarodowych Targach Poznańskich w latach

20 Rozwój infrastruktury targowej w Polsce Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Łódzkie Inwestycja zakończona. Hala oddana do użytku w lutym MTŁ m² - całkowita powierzchnia wystawienniczo konferencyjna w tym: m 2 - powierzchnia wystawiennicza 800 m 2 - powierzchnia wystawiennicza we foyer 4 sale konferencyjne i aula o łącznej powierzchni 700 m 2 Inwestycje konkurencji Targi Lublin S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac kwiecień hala wystawiennicza o powierzchni m 2 z salami konferencyjnymi, modernizacja istniejącej hali o powierzchni m 2 dodatkowe 500 miejsc parkingowych Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Amber Expo m 2 powierzchni wystawienniczej 3 hale o powierzchni ok m 2 i wysokości części wystawowej 16,5m 2 4 sale konferencyjne na ponad 1000 osób, parking na ok. 450 miejsc, Inwestycje konkurencji MTM Ostróda Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac czerwiec Demuth Arena m 2 powierzchni wystawienniczej 19 m wysokości, główna hala wystawiennicza ok. 15 m 2, przestrzeń konferencyjna na ok osób m 2 powierzchni, Inwestycje konkurencji Międzynarodowe Targi Poznańskie Planowane zakończenie inwestycji sierpień Poznań Congress Center rozbudowa i modernizacja obiektu: modernizacja poziomu recepcyjnego i konferencyjnegi, remont sali konferencyjno -kongresowo -widowiskowej dla osób (teleskopowa widownia umożliwiającą podział sali na różne sposoby) Inwestycje konkurencji Targi w Krakowie Sp. z o.o. Rozpoczęcie inwestycji Budowa Centrum Targowo-Kongresowego pierwszy etap hala wystawiennicza o wielkości 9 tys m 2, sale seminaryjne o łącznej powierzchni m 2, 20

21 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Źródła finansowania inwestycji objętymi umową z PARP * Zgodnie ze studium wykonalności, będącym załącznikiem do umowy z PARP z 19 maja 2009 r. Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce Hala wystawienniczo - kongresowa E Powierzchnia: m 2 Możliwość organizacji kongresów, konferencji, eventów do 4500 osób Nowoczesna bezsłupowa konstrukcja ze stali i szkła 2 kapsuły konferencyjne mogące pomieścić 85 osób 21

22 schody ruchome i winda dla niepełnosprawnych Sala restauracyjna Oddana do użytku: Sierpień 2010 Hala wystawiennicza F powierzchnia m 2 wysokość hali 7,5 m restauracja Oddana do użytku: Sierpień

23 Terminal wejściowy z elektronicznym systemem rejestracji gości Oddany do użytku: Kwiecień 2010 Centrum Kongresowe dla 1000 osób zakończenie inwestycji maj 2013 całkowita powierzchnia 9150 m 2 57-metrowa wieża widokowa z salą konferencyjno - bankietową podziemny parking Centrum Kongresowe zakończenie inwestycji maj 2013 sala kongresowa dla 674 osób 4 sale konferencyjne po 100 miejsc każda z możliwością różnej konfiguracji ich powierzchni łączna powierzchnia sal konferencyjnych 1500 m 2 nowoczesna scena z konstrukcją umożliwiającą podwieszenie scenografii strefa VIP profesjonalne Centrum Prasowe o powierzchni 200 m 2 z szybkim łączem oraz strefą lounge panoramiczne windy 23

24 Parking wielopoziomowy zakończenie inwestycji wiosna samochodów elektroniczny system monitorujący dostępność miejsc powierzchnia magazynowa pracownia plastyczna Terminal zachodni dojazd od ul. Nowomalikowskiej - zakończenie inwestycji zima 2013 z systemem bramek i kołowrotków zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających 24

25 Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce plany na przyszłość po 2013 r. nie objęte umową z PARP Hotel turystyczno - biznesowy standard *** oraz **** łącznie 200 pokoi lub więcej obszerna restauracja i rozbudowane zaplecze cateringowe klub nocny Szacowana wartość projektu: PLN 25

26 Modernizacja hal A, B, C, D, G Podniesienie dachów o 4 m Likwidacja części słupów Szacowana wartość projektu: PLN Punkty gastronomiczne Punkty sanitarne sale konferencyjne Biuro Obsługi Wystawców Hale A, B, D Szacowana wartość projektu: PLN Budowa zintegrowanego systemu informatycznego ERP w skład, którego wchodzą: Elektroniczny obieg dokumentów Program finansowo księgowy Formularze elektroniczne Obsługa magazynu Program kadrowo - płacowy CRM Szacowana wartość projektu: PLN Rozwój infrastruktury okołotargowej Nowy dojazd do Targów Kielce Już we wrześniu 2012 r. planowane jest oddanie węzła drogowego z bezkolizyjnym zjazdem do Targów Kielce 26

27 Nazwy ulic wokół terenów Targów Kielce W oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. Targi Kielce SA zwróciły się z propozycją brzmienia nazw dla dwóch nowych ulic powstających w pobliżu terenów targowych w oparciu o projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce). Przez wzgląd na bliskość infrastruktury Targów Kielce oraz z uwagi na powstające na tych terenach nowe Centrum Kongresowe wystąpiliśmy z następującymi propozycjami ulica Kongresowa ulica Wystawowa. Obie proponowane nazwy naturalnie komponują się z rejonem umiejscowienia, są bezpośrednio związane z wiodąca kielecką marką Targami Kielce oraz z uwagi na proste brzmienie (brak polskich liter i dwuznaków: ś,ć,dź itp.) są łatwe do wymówienia i zapamiętania dla obcokrajowców wystawcy, goście, zwiedzający oraz oficjalne delegacje przyjeżdżające do Targów Kielce reprezentują nie tylko większość krajów europejskich, ale i całego świata. Port Lotniczy Kielce - Obice Centralne położenie lotniska w Polsce; Dogodne połączenia drogowe i kolejowe; Bliskie sąsiedztwo szerokiego toru w kierunku Ukrainy i Rosji. 27

28 Dziękujemy za uwagę Przyszłość to już jutro Do pkt 4 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym Rada odniesie się do treści protokołu z sesji, która odbyła się w dniu15 marca 2012 roku. Radny oraz każdy uczestnik sesji miał możliwość zapoznania się z protokołem praktycznie do rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Informuję, że nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu. I. Głosowanie: Za 22 Przeciw brak Wstrzymało się 1 Rada Miasta Kielce zdecydowała o przyjęciu protokołu Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miasta Kielce odbytej w dniu 15 marca 2012r. Do pkt. 5 Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 1. Przypominam Państwu Radnym o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia 2012 roku oświadczenia majątkowego za rok Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami PIT. Jak anonsowałem na poprzedniej sesji, przygotowany został program komputerowy umożliwiający Radnym prawidłowe wypełnienie treścią 28

29 oświadczeń majątkowych, który dziś zostanie przekazany każdemu Radnemu na płycie CD. W punkcie Sprawy różne będzie prezentacja tego programu. 2. Dziękuję bardzo wszystkim Radnym, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie i aktywnie uczestniczyli w publicznej Drodze Krzyżowej ulicami Kielc w Wielki Wtorek, reprezentując Radę Miasta. Godnym podkreślenia jest fakt tegorocznego włączenia się w organizacje tego przedsięwzięcia Wojewódzkiego Domu Kultury, na czele z jego nowym Dyrektorem Panem Jarosławem Machnickim. 3. Interpelacje między sesjami złożyli Radni: Witold Borowiec Jan Gierada Joanna Grzela, Dariusz Kozak, Tadeusz Kozior, Alicja Obara, Robert Siejka, Katarzyna Zapała. Do pkt 6 Pan Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce przedstawił informację o pracach między sesjami Rady Miasta Kielce ( od 15 marca 2012 r. do 19 kwietnia 2012 r. ): W okresie od informacji złożonej na sesji Rady Miasta w dniu 15 marca 2012 r. wydałem: I. 56 zarządzeń dotyczących: 1. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2012 rok Nr 124/2012, Nr 128/2012, Nr 134/2012, Nr 144/2012,, 2. zmiany zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków jednostek Nr 125/2012, Nr 129/2012, Nr budżetowych Miasta Kielce na 2012 rok 132/2012, Nr 135/2012, Nr 145/2012, 3. ustalenia kosztów egzaminów z zakresu transportu drogowego taksówką osobową Nr 115/2012, 4. przyznania w 2012 r. dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce Nr 147/2012, 5. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce w 29

30 okresie od 1 maja 2012 r. do 30 listopada 2012 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej Nr 141/2012, 6. zagospodarowania składników majątku ruchomego Urzędu Miasta Kielce Nr 117/2012, 7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok: a) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach Nr 148/2012, b) Domu Środowisk Twórczych w Kielcach Nr 149/2012, c) Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach Nr 150/2012, d) Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach Nr 151/2012, e) Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Nr 152/2012, f) Muzeum Historii Kielc Nr 153/2012, g) Domu Kultury Zameczek w Kielcach Nr 154/2012, h) Teatru Lalki i Aktora Kubuś Nr 155/2012, i) Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach Nr 156/2012, j) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Nr 157/2012, 8. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Nr 133/2012, 9. powołania Komisji: a) Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach i określenia szczegółowego trybu pracy Komisji Nr 113/2012, b) Konkursowej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji Nr 114/2012, 10. zmiany zarządzeń w sprawie: a) powołania Komisji ds. opiniowania planowanych wydatków ponoszonych przez miasto na rzecz ochrony środowiska Nr 118/2012, b) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 123/2012, c) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne Nr 136/2012, d) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych na składowisku w Promniku Nr 138/2012, 30

31 e) powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową i określenia Regulaminu pracy Komisji - Nr 142/2012, f) powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 5 A Nr 146/2012, 11. pozbawienia stypendium sportowego przyznanego w roku 2012 za osiągnięte wyniki sportowe oraz zmiany zarządzenia w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2011 Nr 126/2012, 12. uraty mocy zarządzenia w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale rotacyjne Nr 116/2012, 13. powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków w Kielcach do zarządzania nieruchomości zabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Wschodniej Nr 143/2012, 14. nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy: a) Bąkowej Nr 119/2012, Nr 167/2012, b) Księdza Piotra Ściegiennego nr 252 Nr 168/2012, 15. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Zakładowej Nr 120/2012, 16. nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ulicy Krakowskiej Nr 163/2012, 17. nieskorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich Nr 158/2012, 18. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy: a) Skrajnej Nr 130/2012, b) Grzegorza Piramowicza Nr 131/2012, c) Rakowskiej Nr 139/2012, d) Obrzeżnej Nr 140/2012, e) Koneckiej Nr 159/2012, f) Zgody Nr 164/2012, 31

32 g) Karola Olszewskiego Nr 165/2012, 19. wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach na terenie Parku Miejskiego Nr 162/2012, 20. wydzierżawienia gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego Nr 166/2012, 21. wydzierżawienia gruntu położonego w: a) Grabowcu, gmina Chmielnik Nr 121/2012, Nr 160/2012, b) Górkach, gmina Kije Nr 122/2012, Nr 161/2012, 22. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Stanisława Toporowskiego Nr 127/2012, 23. sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Rakowskiej 8D Nr 137/2012, II. 26 decyzji i 7 postanowień w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Miasta. III. W okresie sprawozdawczym przygotowałem 20 projektów uchwał Rady Miasta Kielce. Radna Agata Wojda Panie Prezydencie, ja mam pytanie odnośnie nieruchomości na ul. Mielczarskiego. Ja już nie chcę podnosić wszystkich argumentów, które pojawiły się w ostatnich dniach w mediach. Ja mam pytanie odnośnie już samej inwestycji, bo to jest użyczenie na okres 30 lat. Jakie mamy zabezpieczenie, że przez 30 lat taki profil będzie tam realizowany? I drugie pytanie - jakie jest finansowe zabezpieczenie dla powstania tego projektu? Prezydent Wojciech Lubawski Ja przyznam, że ze zdziwieniem odbieram, może nie agresywne, ale takie, jednak mimo wszystko, poddające pod wątpliwość decyzję o przyznaniu tej Fundacji akurat tego obiektu. Proszę Państwa to trwa od lat i nigdy nie spotkało się z oporem. Ten mechanizm nie polega na tym, że ja, tak jak sugerowano powinienem ogłosić konkurs czy przetarg, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. To organizacje pozarządowe wychodzą z pewną inicjatywą, mają pewien projekt, i żeby go zrealizować przychodzą do Prezydenta Miasta po to, czy mogą otrzymać odpowiednią nieruchomość do realizacji. Zdarzało to się 32

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy

Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy Międzynarodowy Ośrodek Wystawienniczo Kongresowy PROJEKT: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego. Wartość projektu 203 235 494,48

Bardziej szczegółowo

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r.

ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009 r. URZĄD MIEJSKI w Radomiu Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu 26-610 RADOM ul. J. Kilińskiego 30 Tel: 048-36 26 870; 36 20 983, Fax: 048-36 20 200 ZS.IV-8151/ 12 / 09 Radom, 27.02.2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 r. I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych 1.

Bardziej szczegółowo

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45.

Obecni członkowie Komisji wg załączonej listy obecności tj. 8 osób (88,9%). Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 9. 30 do godz. 10 45. P R O T O K Ó Ł Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 24 marca 2015 r. w sali Nr 1 Urzędu Miasta pod przewodnictwem pani Joanny Lis Przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 17.03.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 9. Informacja

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.01.2015r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/13.01.2015r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 28 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 289/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie określenia zakresu nadzoru nad zadaniami Miasta Kielce wykonywanego przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 Radom, dn. 12.01.2012 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Radomiu za rok 2011 ZS.IV.843.1.2012 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00.

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Ełk, 05 stycznia 2006 r. Protokół Nr 01/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz Mariusz Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r.

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. Projekty uchwał na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wawel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo