Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium: Obiekt: Adres: Inwestor: 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Projekt wykonawczy Przebudowa pomieszczenie biurowego na serwerownię ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy ul. Mikołaja Kopernika 5, Wrocław BRANŻA ASYSTENT PROJEKTANTA - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE IMIĘ I NAZWISKO dr inż. Remigiusz Mydlikowski RODZAJ I NR UPRAWNIEŃ DATA - Styczeń 2015r. PODPIS PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Robert Myrlak 130/DOŚ/06 Styczeń 2015r. 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Dane ogólne...str Zespół projektowy...str Spis zawartości opracowania...str Podstawa opracowania...str Zakres opracowania...str Opis techniczny - branża elektryczna...str Zasilanie podstawowe...str Zasilanie gwarantowane i typ zasilacza UPS...str Tablice TSER, TUPS...str System ochrony od porażeń...str Układanie kabli i przewodów zasilających...str Instalacja elektryczna zasilania szaf RACK...str Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego...str Instalacja gniazd wtykowych i centrali gaszenia gazem...str System kontroli dostępu...str Połączenia wyrównawcze...str Ochrona przeciwprzepięciowa...str Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego...str Uwagi końcowe...str Część graficzna...str Załączniki...str. 7 Strona 1 z 7

2 4. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia Inwestora, obowiązujących przepisów i norm, wizji lokalnej. 5. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji wykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych. W szczególności zakres obejmuje: Zasilanie gwarantowane Tablice TSER, TUPS Klimatyzację precyzyjną Oświetlenie podstawowe i awaryjne Instalację zasilania szaf RACK Instalację zasilającą gniazd wtykowych i centrali gaszenia gazem 6. OPIS TECHNICZNY - BRANŻA ELEKTRYCZNA 6.1. ZASILNIE PODSTAWOWE Zasilanie instalacji elektrycznych projektowanej serwerowni zapewnione będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG. Jako WLZ zasilający serwerownię dobrano kabel YKXS 5x25mm2. Kabel ten należy prowadzić w kanałach kablowych typu BAKS 100x50 od RG budynku do tablicy TSER serwerowni w przestrzeni podsufitowej. Według istniejącej dokumentacji technicznej budynku oraz informacji inwestora w RG budynku istnieje rezerwa mocy na poziomie ok. 20kW. Przy założeniu takiej mocy jako zabezpieczenie projektowanego WLZ dobrano rozłącznik bezpiecznikowy RBK000 z wkładkami bezpiecznikowymi 50A. W chwili zwiększenia mocy w RG i rozbudowy docelowej serwerowni do mocy na poziomie ok.60kw należy wymienić wkładki bezpiecznikowe na 100A. Dla zapewnienia mocy w RG na pokrycie zapotrzebowania docelowej serwerowni (zapotrzebowanie na 60kW) konieczna jest wymiana WLZ budynku. Bilans mocy dla serwerowni przy max wykorzystaniu (6 szaf RACK + 4 klimatyzatory): Moc zainstalowana - szafy RACK serwerowni (6x6,0kW) Pi = 36,0 kw - klimatyzacja precyzyjna (4x4,4kW) Pi = 18,0 kw - ośw., gn. ogólne, sys.pożar. Pi = 3,0 kw RAZEM Pi = 57,0 kw Moc szczytowa Ps przy kj = 0,9 Ps = 24,0kW x 0,9 Ps = 51,5 kw Prąd obciążenia In = 83,0 A Jako WLZ serwerowni projektuje się kabel YKXS 5x25mm2. Obciążalność długotrwała dobranego kabla Idd=135A. Jako zabezpieczenie WLZ dobrano rozłącznik bezpiecznikowy RBK000 z wkładkami gg 100A. Strona 2 z 7

3 Bilans mocy dla serwerowni (2 szafy RACK) - wykorzystanie istniejącej rezerwy mocy: Moc zainstalowana - szafy RACK serwerowni (2x6,0kW) Pi = 12,0 kw - klimatyzacja precyzyjna (2x4,4kW) Pi = 9,0 kw - ośw., gn. ogólne, sys.pożar. Pi = 3,0 kw RAZEM Pi = 24,0 kw Moc szczytowa Ps przy kj = 0,9 Ps = 24,0kW x 0,9 Ps = 21,5 kw Prąd obciążenia In = 35,0 A Jako zabezpieczenie WLZ zastosować rozłącznik bezpiecznikowy RBK000 z wkładkami gg 50A. 6.2 ZASILNIE GWARANTOWANE I TYP ZASILACZA UPS Tablica obwodów gwarantowanych TUPS będzie zasilana z systemu równoległego redundantnego n+1 składającego się z zasilaczy UPS o mocy 20kVA. Proponuje się wykorzystanie zasilacza modułowego UPS, serii UPScale. System składa się z szafy ST60 wyposażonej w układ zasilający cały układ modułowy wraz z bypassem serwisowym. Proponowana szafa pozwala na zainstalowanie docelowo 3 modułów zasilaczy UPS, co w systemie redundantnym pozwala osiągnąć maksymalnie układ zasilania 2+1 (redundancja). W celu zachowania odpowiedniej skalowalności systemu i uwzględniając docelową moc serwerowni, pojedynczy moduł UPS powinien mieć moc 20kVA/20kW. Szafa UPS powinna być zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych, w związku z tym drzwi szafy powinny być wyposażone w klamkę z zamykaniem na kluczyk. Zapewniając wysoką jakość zasilania należy zwrócić szczególną uwagę, aby rozwiązanie UPS w systemie redundantnym było pozbawione pojedynczych punktów awarii, zatem każdy moduł UPS powinien mieć: - własny niezależny panel kontroli - niezależny CPU - niezależną jednostkę mocy - niezależny by-pass statyczny - własną baterię akumulatorów W przypadku zaniku napięcia na linii podstawowej zasilającej serwerownię, zasilacz UPS zapewni ciągłość zasilania odbiorów z baterii akumulatorów w czasie 15 minut przy pełnym obciążeniu UPS tj. 20kVA/20kW. Z uwagi na pełną redundancję systemu zasilania, wymaga się aby każdy moduł UPS miał baterię akumulatorów (umieszczonych w szafie ST 60) spełniając warunek 15 minutowego podtrzymania zasilania. Zakłada się, że w czasie do 15 minut braku zasilania podstawowego, pracę podejmie agregat prądotwórczy będący źródłem zasilania rezerwowego. Dobór agregatu prądotwórczego objęty osobnym opracowaniem. Najważniejsze parametry wejściowe UPS: wejście 3 fazowe: - 3x380/220V+N, - 3x400V/230V+N, - 3x415/240V+N - szeroki zakres tolerancji napięcia wejściowego -23% +15% - szeroki zakres częstotliwości wejściowej 35-70Hz - wejściowy współczynnik mocy 0,99 dla 100% obciążenia - THDi = < 3 % przy 100% obciążenia, Najważniejsze parametry wyjściowe: - moc pojedynczego modułu 20kVA/20kW, Strona 3 z 7

4 - współczynnik mocy wyjściowej 1 - nominalne napięcie wyjściowe 3x380/220V lub 3x400/230V lub 3x415/240V stabilność napięcia wyjściowego - Statyczna: < +/- 1% - Dynamiczna (skok 0%-100% lub 100%-0%) < +/- 4% zakłócenia napięcia wyjściowego - Obciążenie liniowe <1.5% - z obciążeniem nieliniowym (EN :2001) < 3% tolerancja częstotliwości wyjściowej - Zsynchronizowanie z siecią < +/- 2 % - (z możliwością wyboru) lub < +/- 4 % - Praca z baterii +/- 0.1 % Z tablicy TUPS będą zasilane wszystkie odbiory w szafach RACK serwerowni. Obliczenia WLZ tablicy TUPS Moc zainstalowana - szafy RACK serwerowni (6x6,0kW) Pi = 36,0 kw Moc szczytowa Ps przy kj = 1 Ps = 36,0kW x 1 Ps = 36,0 kw Prąd obciążenia In = 57,0 A Jako WLZ należy ułożyć przewód LgY 5x16mm2. Obciążalność długotrwała dobranego przewodu, przy zaprojektowanym sposobie jego ułożenia wynosi Idd =79A. Jako zabezpieczenie WLZ dobrano rozłącznik bezpiecznikowy R303 63A. Ze względu na ograniczenie mocy z RG budynku w projekcie zakłada się uruchomienie dwóch szaf RACK. Wówczas: Moc szczytowa Ps = 12,0 kw Prąd obciążenia In = 19,0 A Do czasu zwiększenia mocy zasilania jako zabezpieczenie WLZ tablicy TUPS zastosować R303 25A TABLICE TSER, TUPS Tablice TSER i TUPS zamontować w jednej obudowie, rozdzielni naściennej typu XL3 400 (575x1050) prod. Legrand. Wyposażenie tablic w elementy zabezpieczeń i sterowań według katalogu LEGRAND. Tablicę zaopatrzyć w trwałe schematy jednoliniowe z podaniem wartości wyłączników oraz nazw poszczególnych obwodów SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ Jako system ochrony od porażeń przyjęto w projektowanej instalacji szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S, przez zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych, bezpośredniego działania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe osprzętu elektrycznego oraz oprawy oświetleniowe I klasy ochronności połączyć z przewodami ochronnymi PE. W całej instalacji nie łączyć przewodów i zacisków neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Całą instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN-IEC Strona 4 z 7

5 Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku wykonać pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH WLZ od rozdzielni RG do serwerowni prowadzić w przestrzeni podsufitowej na korytkach kablowych typu BAKS 100x50. W pomieszczeniu serwerowni zamontowana jest podłoga techniczna. Do rozprowadzenia kabli zasilających w serwerowni, ułożyć pod podłogą techniczną koryta siatkowe prod. Cablofil. Pozostałe przewody zasilające gniazda ogólne, oświetlenie serwerowni oraz połączenie przycisku p.poż z rozdzielnią układać podtynkowo INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA SZAF RACK Każda z szaf RACK zamontowanych w serwerowni, zostanie zasilona z tablicy TUPS. Do każdej szafy należy doprowadzić sześć obwodów wykonanych przewodami YDY 3x2,5mm2, zakończonych gniazdami 1faz., zamontowanymi w kanale kablowym pod podłogą techniczną. Wszystkie przewody do szaf RACK układać w korytach kablowych siatkowych np. prod. Cablofil pod podłogą techniczną. Jako zabezpieczenie każdego z obwodów zasilających zastosować wyłączniki S301 B16. Zasilanie każdej szafy zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem różnicowoprądowym P A INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO Oświetlenie w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Modus. Natężenie oświetlenia przyjęto według normy PN-EN/ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Dobrano system opraw ESsystem SRE 2x36W montowanych na suficie. Oświetlenie awaryjne wykonano przy zastosowaniu modułu awaryjnego 2h w/w oprawie. Oprawa z modułem awaryjnym w trakcie normalnej pracy pełni funkcję oświetlenia podstawowego. Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonano przewodem YDYpżo 3(4)x1,5mm2 750V. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S303B INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I CENTRALI GASZENIA GAZEM Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rzucie instalacji elektrycznych. Instalację zasilającą gniazd wtykowych wykonano przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 750V. W pomieszczeniu do gniazd zastosowano osprzęt bryzgoszczelny (IP44). Zasilanie centrali gaszenia gazem wykonano przewodem HDGs 3x2,5mm2 750V. Instalacje prowadzić jako podtynkową SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczenie i kontrolę ruchu osobowego do pomieszczenia technicznego i serwerowni. W tym celu drzwi wyposażone zostaną w czytnik kart zbliżeniowych po stronie wejściowej oraz ewakuacyjny przycisk wyjścia, po stronie chronionej. W ościeżnicach drzwi zainstalowane zostaną kontaktrony do sygnalizacji i alarmowania w momencie otwarcia drzwi. Kontrola dostępu realizowana będzie za pośrednictwem ekspanderów kontroli dostępu i czytników kart zbliżeniowych połączonych z centralą (np, Centrala CPR32-SE firmy Roger). Zasilanie systemu projektuje się przewodem YDYpżo 3x1,5mm2. Strona 5 z 7

6 6.10. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze (ekwipotencjalizację) dla zwiększenia ochrony od porażeń i ochrony urządzeń od wyładowań elektrostatycznych. Dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne obejmują wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne, takie jak: części przewodzące dostępne, części przewodzące obce, przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtykowych i wypustów oświetleniowych, metalowe konstrukcje. W szczególności miejscowym połączeniem wyrównawczym objąć: obudowę szafy UPS, szaf klimatyzacji, obudowy szaf RACK, elementy nośne podłogi podniesionej, metalowe koryta instalacyjne OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA Jako ochronę od przepięć wtórnych i dla odprowadzenia dużych prądów piorunowych, zgodnie z normą PN-IEC :199 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi) zastosowano ochronę przepięciową ochronnikiem DEHNQuard275. Ochronniki zamontować w rozdzielni TSER OCHRONA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Do realizacji przeciwpożarowego wyłączenia tablicy TSER oraz TUPS w rozłącznikach głównych tablic zamontować wyzwalacze wzrostowe napięciowe. Przycisk przeciwpożarowy do wyłączenia prądu dla tablic TSER i TUPS umieścić przy drzwiach wejściowych do sąsiedniego pomieszczenia serwerowni. Do zasilania przycisku przeciwpożarowego użyć przewodu HDGs 2x1,5mm UWAGI KOŃCOWE Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materiały (przewody, osprzęt, aparaty, itp.) muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materiały można zamienić na inne, równoważne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku należy wykonać wszelkie niezbędne i określone przepisami (normami) oględziny oraz badania (pomiary i próby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokołach, muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry. Strona 6 z 7

7 7. CZĘŚĆ GRAFICZNA Nr rys. Temat Skala E.01 Schemat rozdzielni elektrycznej serwerowni TSER+TUPS E.02 Rzut pomieszczenia serwerowni - instalacja oświetlenia 1:50 E.03 Rzut pomieszczenia serwerowni - instalacja gniazd siłowych 1:50 8. ZAŁĄCZNIKI Nr Temat 1 Dobór opraw oświetleniowych dla serwerowni 2 System DPA UPScale ST Strona 7 z 7

8

9

10

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

PROJEKT BUDOWLANY. 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Branża: CPV: TELEINFORMATYCZNA 45314310-7 Układanie kabli 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego Inwestycja: WYKONANIE INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo