Ustawiane przetargi na kolektory słoneczne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawiane przetargi na kolektory słoneczne?"

Transkrypt

1 Ustawiane przetargi na kolektory słoneczne? Wstęp Do napisania artykułu skłoniła mnie analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji z szeregu przetargów publicznych przeprowadzonych w naszych gminach. Do rozpatrzenia wybrałem z uwagi na obszerność zagadnienia przetargi tylko w trzech gminach: Bargłów Kościelny, Hańsk oraz Koziegłowy. Czy zapisy SIWZ w tych gminach spełniają warunki uczciwej konkurencji, czy też są tak napisane aby ograniczyć konkurencję do minimum? Czy do napisania Specyfikacji wybrano jednostki posiadające odpowiednie kompetencje, czy też może wybrano je w przetargu kierując się jedynie kryterium najniższej ceny? Czy nasze publiczne środki wydawane są uczciwie? Czy ustawianie przetargów nie jest zjawiskiem powszechnym? Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W większości SIWZ znaleźć można wymagania stawiane jedynie kolektorom słonecznym. Można to w opinii wielu osób zrozumieć, albowiem kolektor słoneczny stanowi najważniejszy element zestawu solarnego, ale czy to oznacza, że zastosowanie najlepszego kolektora słonecznego zapewnia efekt końcowy w postaci pozyskania wymaganej ilości ciepłej wody użytkowej? Przecież o tym czy ciepło pozyskane przez ten najlepszy kolektor słoneczny zostanie efektywnie wykorzystane decyduje szereg innych urządzeń wchodzących w skład zestawu. Są to regulator zestawu solarnego, zbiornik ciepłej wody użytkowej, grupa pompowa itd. Każde z tych urządzeń może skutecznie zniweczyć efekt nienagannej pracy kolektora słonecznego. Jak wyglądają wymagania stawiane urządzeniom w przetargach publicznych, które poddano analizie? Skupimy się na trzech podstawowych urządzeniach, tj. kolektory słoneczne, zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz układ automatyki i sterowania. 1. Kolektory słoneczne a) Gmina Bargłów Kościelny ( Wójt Gminy, który zatwierdził SIWZ wybrał (jak się domyślam w oparciu o opracowanie wybranej firmy) próżniowe kolektory słoneczne typu heat-pipe. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: system kolektora: Heat Pipe, sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 79,5%, współczynnik strat liniowych ciepła a 1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 1,985 W/m 2 K, współczynnik strat nieliniowych ciepła a 2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0117 W/m 2 K 2, współczynnik strat liniowych ciepła a 1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż

2 1,696 W/m 2 K, współczynnik strat nieliniowych ciepła a 2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,0099 W/m 2 K 2, grubość szkła rury min. 1,5 mm, maksymalne ciśnienie robocze 12 bar, obudowa odporna na korozję np. aluminiowa powierzchnia apertury: min. 3,74 m 2 (2 płyty po 20 rur dla zasobnika 400 l ), min. 2,78 m 2 (2 płyty po 15 rur dla zasobnika 300 l ), roczny uzysk słoneczny 560 kwh/m², powierzchni czynnej (efektywnej) kolektora. Należy dodać, że w innym miejscu SIWZ znajdziemy następujący zapis: sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67% b) Gmina Hańsk ( id=238&p1=szczegoly&p2=40018 Wójt Gminy Hańsk Pierwszy podjął decyzję o następującym zapisie: Kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.L 11 z ). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE. Wymagane parametry sprawności energetycznej: Sprawność optyczna apertury - nie mniejszy niż 82 % Współczynnik utraty ciepła a1 - nie większy niż 3,3 W/m 2 K Współczynnik utraty ciepła a2 - nie większy niż 0,02 W/m 2 K 2 Absorpcja - nie mniejsza niż 95 % Ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 40 kg Obudowa kolektora z giętego profilu aluminiowego lakierowana proszkowo Szyba ze szkła antyrefleksyjnego Absorber kolektora miedziany lub z blachy aluminiowy grubości 0,5 mm z dołączoną gwarancją trwałości pokrycia wydana przez producenta kolektorów - nie mniej niż 10 lat. Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczać nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwającej dłużej niż 1 dzień bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego. Układ hydrauliczny kolektorów - harfa pojedyncza składająca się z rurek pionowych lub układ meandryczny każdorazowo wykonany z miedzi z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi. Powierzchnia czynna (apertury) nie mniejsza niż 1,8 m 2. c) Gmina Koziegłowy ( Burmistrz Gminy i Miasta zdecydował się z kolei na następujące wymagania: Powierzchnia czynna pojedynczego kolektora powinna być nie mniejsza niż 2,2 m 2 Sprawność optyczna nie mniejsza niż 83 % Współczynnik strat a 1 nie większy niż 3,7 W/m 2 K Współczynnik strat a 2 nie większy niż 0,015 W/m 2 K 2

3 miedziany układ hydrauliczny kolektora absorber spawany laserowo Pokrycie wysokoselektywne absorbera - minimalny wsp. absorpcji -95 %, maksymalny wsp. emisji - 5%. 2. Zasobniki ciepłej wody użytkowej a) Gmina Bargłów Kościelny Zastosowany zasobnik musi posiada następujące funkcje: komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej, wbudowana anoda magnezowa, dwie wężownice do podłączenia instalacji solarnej i innego alternatywnego źródła ciepła, miejsce na czujniki temperatury umiejscowione w połowie wysokości obu wężownic minimalna powierzchnia dolnej wężownicy solarnej (300l/400l) 1,6/1,6 m2 minimalna powierzchnia górnej wężownicy solarnej (300l/400l) 0,65/0,65 m2 maksymalne ciśnienie robocze wężownic - 16 bar b) Gmina Hańsk Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wężownicy emalią ceramiczną oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodą tytanową Płaszcz zewnętrzny izolowany termicznie pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm Wbudowany termometr Dwie wężownice jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego cwu Króciec pozwalający na zamontowanie grzałki elektrycznej Ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar Zewnętrzny płaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego Na wyjściu cwu należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe Każdy podgrzewacz zaopatrzyć w grzałkę elektryczną o odpowiedniej mocy lecz nie mniejszej niż 2 kw. c) Gmina Koziegłowy Przewidywane do zastosowania zbiorniki magazynujące ciepła wodę użytkową powinny: mieć dobraną pojemność zaspokajającą zapotrzebowanie użytkowników danego obiektu na ciepłą wodę, przy jednoczesnym założeniu możliwości odbioru wyprodukowanego przez instalację solarną ciepła posiadać odpowiednie wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne i higieniczne np poprzez powłokę emaliową posiadać ochronę termiczną poprzez zastosowanie odpowiedniej grubości izolacji zbiornika Izolacja termiczna trwale przytwierdzona do ścian podgrzewacza, pianka bezfreonowa poliuretanowa o grubości min. 50mm i przewodności cieplnej większej lub równej 0,030W (mxk) dla temperatury 0 o mieć wbudowany termometr wytrzymywać ciśnienie panujące w instalacji - ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar

4 być odporne na temperatury: glikolu do 110 o C oraz 95 o C w obiegu ciepłej wody użytkowej. posiadać układ dwóch wymienników ciepła w postaci wężownic, dających możliwość podłączenia dwóch źródeł ciepła tj. instalacji solarnej i alternatywnego źródła ciepła. Ewentualnie jednej wężownicy dla układu solarnego przypadek braku możliwości podłączenia konwencjonalnego źródła ciepła (odpowiednie rodzaje zbiorników należy przewidzieć na etapie projektowania, po zinwentaryzowaniu obiektów) być wyposażone w grzałkę elektryczną o mocy min 2 kw - wymóg związany z uzyskaniem podwyższonej temperatury (przegrzewu) celem przeciwdziałania bakteriom żyjącym w wodzie 3. Automatyka i sterowanie a) Gmina Bargłów Kościelny Zastosowany układ automatyki powinien spełniać następujące funkcje: sterowanie pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur, realizować przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety, realizować procedurę schładzania kolektorów po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej, realizować funkcję schładzania rewersyjnego (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania. Funkcja wykorzystywana w przypadku braku rozbioru ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich), realizować funkcję przeciwmrozową, zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej, wskazywa moc chwilową systemu, wylicza uzysk ciepła z kolektorów słonecznych min. z ostatnich 14 dni pracy. b) Gmina Hańsk Układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje: sterować pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła sterować pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur realizować funkcje przeciwmrozową zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej realizować procedurę schładzania kolektorów po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej posiadać możliwość schładzania nocą zbiornika c.w.u poprzez wymuszenie obiegu płynu solarnego przez kolektor - funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne. d) Gmina Koziegłowy Przewidywany układ automatyki i sterowania: powinien pozwalać sterować pracą instalacji solarnej wraz z dodatkowym źródłem ciepła powinien zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej powinien wyliczać ilość energii wytworzonej przez instalację solarną powinien posiadać możliwość obniżania temperatury w zbiorniku ciepłej wody w przypadku braku rozbioru wody przez użytkowników np. w okresie urlopowym (ciepło powinno być wypromieniowane przez kolektory słoneczne np. w porze nocnej) realizować funkcje przeciwmrozową

5 4. Grupa pompowa a) Gmina Bargłów Kościelny Parametry techniczne grupy pompowej dwudrogowej max temperatura pracy 120 o C, max ciśnienie pracy 6 bar, regulator przepływu (rotametr) o zakresie 8 38 l/min, grupę bezpieczeństwa z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem bezpieczeństwa 6 bar, zawory kulowe z wbudowanym zaworem zwrotnym i termometrami na zasilaniu i powrocie, uchwyty naścienne i izolację. b) Gmina Hańsk Pompa obiegowa nośnika ciepła ze sterowaniem. Separator powietrza. Czujniki temperatury. Termometr. Manometr. Miernik przepływu. Automatyczną regulację obrotów pompy. Automatyczne lub ręczne odpowietrzanie. Zawór bezpieczeństwa 6 bar. Izolację termiczną c) Gmina Koziegłowy Pompowa grupa solarna powinna posiadać minimum: pompę obiegową solarną elektroniczną dostosowaną do wielkości instalacji i rodzaju przepływającego czynnika zawory odcinające manometr termometr regulator przepływu zawór bezpieczeństwa Analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Kolektory słoneczne Na samym początku zadam pytanie: czy ze SIWZ podanych w wyżej wymienionych gminach można się zorientować kogo wykreowano na zwycięzcę przetargu? Czy podane wyżej precyzyjne wartości krzywej sprawności kolektora (sprawność optyczna oraz wskaźniki liniowy i kwadratowy strat ciepła) umożliwiają rozpoznanie faworyta przetargu? Ponieważ wymogiem zasadniczym jest posiadanie przez kolektor znaku jakości SolarKeymark najprostszym rozwiązaniem jest sięgnięcie do bazy kolektorów, którym znak ten przyznano: Baza zawiera ogromną ilość kolektorów, trzeba więc zadać sobie trochę trudu aby znaleźć właściwy. Jeśli przyjąć, że chcemy bronić

6 interesów krajowych producentów to dokonując filtracji naszego kraju (PL) pojawi się 85 kolektorów. A może należy rozpocząć poszukiwanie właściwego kolektora kierując się wynikiem przetargu? Ponieważ przetargi trwają mogę jedynie zaproponować czytelnikom sprawdzenie moich podejrzeń po ich zakończeniu. Ale spróbujmy odnaleźć preferowany kolektor w poszczególnych przetargach: a) Bargłów Kościelny Ponieważ narzucono kolektor próżniowy typu heat-pipe to można go znaleźć stosunkowo łatwo, np. pod 011-7S2018 R z września 2012r., jako producent występuje tu firma Galmet. Czy to oznacza, że będzie zakupiony polski kolektor próżniowy? Wystarczy zajrzeć do wymienionego certyfikatu i w pozycji nr identyfikacyjny testu znajdziemy ktb k. Odnajdujemy ten test w Internecie i okazuje się, że mamy do czynienia z kolektorem chińskiego producenta - ZHEJIANG SHENTAI SOLAR ENERGY CO. LTD a właściwym znakiem SolarKeymark jest 011-7S 297 R. Wszystkie współczynniki krzywej sprawności doskonale pokrywają się z podanymi w przetargu. b) Hańsk W tym przetargu wybrano płaski kolektor słoneczny a w Programie Funkcjonalno- Użytkowym napisano, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 m 2! To mocno zawęża konkurencję ponieważ producenci kolektorów o większej powierzchni będą mieli problem z zaproponowaniem niższej ceny! Ale dzięki temu łatwiej będzie kolektor odszukać w bazie. Bardzo dobrze koresponduje z wymaganymi w przetargu parametrami kolektor ze znakiem SolarKeymark nr 011-7S 7159 F. c) Koziegłowy W tym przetargu z kolei ustalono, że powierzchnia kolektora płaskiego ma być nie mniejsza niż 2,2 m 2. Cel chyba ten sam jak w poprzedniej gminie ograniczenie konkurencji. Przeszukując Internet znajdujemy Solarkeymark kolektora nr 011-7S 2187F ale tu chyba skryba nie popisał się i podał niewłaściwe wartości wymaganych współczynników strat ciepła? Pytanie: ile czasu zajęło mi odszukanie certyfikatów? Niestety niewiele. 2. Zasobniki ciepłej wody użytkowej Porównując wymagania stawiane zasobnikom ciepłej wody użytkowej można zauważyć, że jedynie słuszne są dwuwężownicowe zasobniki emaliowane cena? Widać zdecydowane zróżnicowanie wymagań stawianych zasobnikom w poszczególnych przetargach. Najmniej zastrzeżeń budzą wymagania zapisane w SIWZ w gminie Koziegłowy, jedynie tu określono wymagane parametry izolacji cieplnej zasobników, gmina Hańsk bardzo lubi zasobniki z zewnętrznym płaszczem z tworzywa sztucznego a gmina Bargłów Kościelny ustalając wymóg usytuowania miejsca na czujniki temperatury w połowie wysokości wężownic sugeruje co nieco a gdy jeszcze narzuca konkretne wartości powierzchni wężownic to podpowiada dostawcę zasobników. Nieważne więc czy wężownice posiadają niezbędną wydajność cieplną? Czy ważna jest podatność na osadzanie się kamienia na wężownicach? 3. Automatyka i sterowanie Wymogi stawiane automatyce i sterowaniu opisane są w przypadku wszystkich omawianych praktycznie identycznie. Trzeba jednak spytać czy zrealizowanie funkcji

7 schładzania rewersyjnego w przypadku kolektorów próżniowych (gmina Bargłów Kościelny) będzie efektywne, chyba, że chodzi o kolektory próżniowe niskiej jakości, pozwalające na odprowadzenie dużej ilości ciepła do otoczenia. W każdej z gmin brak jest jednak informacji o potrzebie spełnienia przez te układy wymagań dotyczących urządzeń elektrycznych do użytku domowego, to jest normy PN-EN 60335, część 1 i 2. Chodzi generalnie o bezpieczeństwo użytkowników instalacji solarnej. Warto również zwrócić uwagę czy aparatura posiada podtrzymanie pamięci przy zaniku zasilania. 4. Grupa pompowa Wymogi stawiane grupom pompowym opisane są w poszczególnych gminach w sposób zróżnicowany. W gminie Bargłów proponuje się zastosowanie regulatora przepływu (rotametru) o zakresie 8 38 l/min, czy aby projektant zapoznał się z zalecanym przepływem dla kolektorów próżniowych, które zaproponował? Podsumowanie i wnioski Zachodzi podejrzenie, że gminy korzystające ze zleconych przez siebie opracowań w ogóle nie sprawdzają czy istnieje powiązanie pomiędzy autorem opracowania a dostawcami instalacji solarnych. Można przyjąć, że ogłosiły przetarg na wykonanie opracowania i uznały, że cała odpowiedzialność z nich spłynęła. Czy możliwe jest sformułowanie wymagań dotyczących wymaganej krzywej sprawności kolektorów słonecznych w sposób nie budzący podejrzeń? Rozwiązanie jest proste. Krzywa sprawności jest krzywą malejącą drugiego stopnia uzyskaną w wyniku interpolacji wyników badań. Oznacza to, że wystarczy określić sprawność minimalną dla granicznej różnicy temperatur pomiędzy temperaturą medium roboczego a otoczenia, po przekroczeniu której instalacje solarne w trakcie normalnej eksploatacji nie pracują. Przyjmuje się, że taką różnicą temperatur jest 50 o C (rys. 1). Stawiając na przykład wymóg wymaganej sprawności kolektorów słonecznych η 50 > 50% unikamy kojarzenia przetargu z konkretnym oferentem. Należy równocześnie zwrócić uwagę, że wyznaczone z pomiarów krzywe sprawności obarczone są błędami standardowymi interpolacji wyników badań. Oznacza to, że jeżeli naniesie się na powyższy wykres wyniki badań to wyniki te będą się mieściły w określonym

8 obszarze (pasie wokół konkretnej krzywej). W szczegółowym sprawozdaniu z badań instytut badawczy podaje wartości odchyleń standardowych w postaci przykładowo: Sprawność optyczna 0,754 +/- 0,01 Współczynnik strat a 1 4,186 +/- 0,01 Współczynnik strat a 2 0,016 +/- 0,01 W takim przypadku wyniki pomiarów mieszczą się w wąskim polu wokół wyznaczonej krzywej. Może to świadczyć o stabilnej pracy kolektora w całym zakresie pomiarów. A jak zinterpretować następujący wynik? Sprawność optyczna 0,766 +/- 0,025 Współczynnik strat a 1 4,087+/- 0,04 Współczynnik strat a 2 0,015 +/- 0,02 Gdy nie bierze się pod uwagę odchyleń standardowych wyników badań, kolektor ten posiada lepsze parametry od wymienionego wyżej. Uwzględniając jednak odchylenia kolektor ten może osiągać wydajność niższą! A podane tu wartości odchyleń bywają w niektórych testach jeszcze wyższe (dotyczy to niektórych laboratoriów badawczych). Można również sformułować wymóg wymaganej ilości energii jaką powinien kolektor słoneczny uzyskać w naszej szerokości geograficznej w ciągu roku kalendarzowego. Wartość tą odczytać można na drugiej stronie certyfikatu SolarKeymark, na którą się w ogóle nie zwraca uwagi (rys. 2). Pamiętać należy aby w tym przypadku porównywać kolektory słoneczne o zbliżonej powierzchni. Ewentualnie, dla uzyskania wymogu porównywalności, przeliczyć można energię, którą kolektor słoneczny pozyskuje z 1m 2 powierzchni. Stosowanie zasobników solarnych renomowanych firm, które podają między innymi precyzyjne dane odnośnie dziennych strat energii zasobnika oraz wydajności cieplnej wężownic zapewnia ograniczenie strat energii zestawu solarnego. Zapomina się często, że nawet najlepszy zasobnik solarny utraci znaczną ilość energii, gdy niewłaściwie podłączone zostaną przewody do króćców zasobnika lub zasobnik znajdzie się w zimnym pomieszczeniu. Dlatego instalowanie przez osoby certyfikowane jest wymogiem! Przypadki stosowania grup pompowych z rotametrem o konkretnym zakresie przepływu we wszystkich instalacjach solarnych montowanych w gminach nie są rzadkie. A należy pamiętać o tym, że precyzyjne ustawienie wymaganego przepływu jest niezbędne dla uzyskania optymalnej wydajności kolektorów słonecznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIILEJCZYCE Nazwa zadania: "Zakup

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK. ul. 1-go Maja Grodzisk KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA OBIEKTACH POLOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK Nazwa zadania: "Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II" - RPOWP 5.1." Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH ZADANIA: Więcej Słońca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL 90 91 SBB 751-1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Szczuczyn, dnia r. Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia Szczuczyn RI Zainteresowani oferenci

Szczuczyn, dnia r. Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia Szczuczyn RI Zainteresowani oferenci Gmina Szczuczyn Plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, dnia 18.06.2018r. RI.271.7.2018 Zainteresowani oferenci Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy.

Dostępne są moduły o mocach 1,5 kw, 2,0 kw oraz 4,5 kw. Gwarancja na zbiornik emaliowany - 60 miesięcy. Zasobniki serii Mega Solar, (dwie wężownice), przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej w układach z dwoma źródłami ciepła np. system solarny z kotłem czy też kocioł c.o z

Bardziej szczegółowo

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B

Tower Biwal Max. Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B Tower Biwal Max Wymiennik c.w.u. z dwiema wężownicami spiralnymi - Tower Biwal Max, to wymiennik c.w.u. pionowy, z dwiema wężownicami spiralnymi umieszczonymi w dolnej części zbiornika, zasilany odnawialną

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL - 1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo posiadają

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M

Tower Multi. Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - SGW(S)M Tower Multi Wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi - Tower Multi, to pionowy wymiennik c.w.u. z trzema wężownicami spiralnymi zasilany, w głównej mierze, czystą energią słoneczną. Możliwość zasilania

Bardziej szczegółowo

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW Systemy solarne - HEWALEX KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Płaskie kolektory słoneczne serii KS2000 przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH 1 2 ZARYS PROJEKTU Ò zmniejszenie wykorzystywania paliw tradycyjnych poprzez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; Ò uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum Solarne Vademecum 1. Kolektor słoneczny wybór technologii. Na rynku istnieje kilka typów cieczowych kolektorów słonecznych: - płaskie, - rurowo próżniowe. W niniejszym projekcie zastosowano płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu.

Średniotemperaturowym źródłem ciepła dla urządzenia adsorpcyjnego jest wyparna wieża chłodnicza glikolu. Urządzenie adsorpcyjne uzupełnione jest o kolektory słoneczne oraz elektryczny podgrzewacz przepływowy stanowiący alternatywne wykorzystywanie wysokotemperaturowego źródła ciepła. Średniotemperaturowym

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o.

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Nazwa słoneczny SKW 44 słoneczny SKW 11 słoneczny SKW 10 Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Typ kolektora : cieczowy, płaski cieczowy, płaski cieczowy, płaski Rodzaj kolektora

Bardziej szczegółowo

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi. Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik kombinowany Kumulo z dwiema wężownicami spiralnymi, to najwydajniejszy sposób na szybkie ogrzewanie wody użytkowej,

Bardziej szczegółowo

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000 Zasobnik buforowy RBB: typ 1 Zasobnik ciepła bez wężownic W tym układzie zasobnik ciepła działa jako bufor między kotłem a instalacją centralnego, jednocześnie pełni rolę sprzęgła hydraulicznego pozwalając

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych

Załącznik nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

OZE. > Kolektory słoneczne płaskie. OZE ulotka 03/o/2015. zestawy solarne pompy ciepła

OZE. > Kolektory słoneczne płaskie. OZE ulotka 03/o/2015. zestawy solarne pompy ciepła OZE zestawy solarne pompy ciepła ulotka 03/o/2015 technologie doskonałe > Kolektory słoneczne płaskie Cu Miedziane - KSG21 Premium GT i KSG27 Premium GT Al Aluminiowe - KSG21 GT i KSG27 GT lat na sprawność

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną zakup i instalacja kolektorów słonecznych DOKUMENTACJA TECHNICZNA Montażu kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz

Solar. Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA. Ciepło, które polubisz Rurowe kolektory próżniowe ENERGIA SŁONECZNA DLA KOMFORTU CIEPŁA Ciepło, które polubisz Solar Rurowe kolektory próżniowe: wysoka jakość, trwałość, estetyka Nowy lśniący element na Twoim dachu: rurowe kolektory

Bardziej szczegółowo

ENERGIA SŁONECZNA W GMINACH GORZKÓW I RUDNIK"

ENERGIA SŁONECZNA W GMINACH GORZKÓW I RUDNIK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH PROJEKTU: ENERGIA SŁONECZNA W GMINACH GORZKÓW I RUDNIK" INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAINSTALOWANYCH URZĄDZEŃ I APARATURY 1. Przedmiot i cel instrukcji

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel:

GENERALNY WYKONAWCA. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: GENERALNY WYKONAWCA FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92 tel: +48 42 226 04 53 Projekt Gminny Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Województwie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Instalatorów

Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Wskazówki dla Instalatorów 04/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera wstępne dobory kolektorów

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 4 sierpnia 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.16.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z opcjonalnym modułem internetowym Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rajgród, dnia 2 września 2016 r. IU.041.6.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Rajgród zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy i montażu 1 zestawu próżniowych kolektorów słonecznych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

Kolektor próżniowy Solartime P 10 DE. www.solartime.pl

Kolektor próżniowy Solartime P 10 DE. www.solartime.pl www.solartime.pl Solartime jest producentem kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych. Oferuje całe zestawy solarne oraz ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające prąd elektryczny. Firma wyspecjalizowała

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny?

Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaką moc cieplną uzyskuje kolektor słoneczny? Jaka może być największa moc cieplna kolektora słonecznego Jaka jest różnica pomiędzy mocą kolektora płaskiego, a próżniowego? Jakie czynniki zwiększają moc

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie. Znak: DIN-ZP.271.1.20.2015 Podegrodzie, dn. 10.09.2015 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Stara Kornica, dn. 02.09.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika

Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Spotkanie informacyjne Instalacje solarne Pompy ciepła Fotowoltaika Instalacje solarne Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K)

Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - SG(K) Kumulo z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym Zbiornik kombinowany do akumulacji ciepła - Zbiornik Kumulo z wężownicą w zbiorniku zewnętrznym, stanowi podstawę kompletnego systemu ogrzewania c.w.u.

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość.

Pojemnościowe podgrzewacze wody. Dlaczego aurostor? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. aurostor. wybiega w przyszłość. Dlaczego? Aby dobrze magazynować energię słoneczną. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH S 300-500 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w dwie wężownicę do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi.

Bardziej szczegółowo

zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania

zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania zasobnik ciepła sposób na niższe koszty ogrzewania Zasobnik ciepła R to duży, izolowany zbiornik z wodą, wchodzący w skład instalacji.o. Pełni on rolę magazynu, w którym gromadzimy ciepło. W optymalnych

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Nr sprawy: CKP.272-2/D-MRPO-2/15 Tytuł projektu: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 601/801/1001/1501 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL 178 179 SBP 1000-1500 E cool SOL Pompy ciapła SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wpółpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji

Bardziej szczegółowo

BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU OJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU WYMIENNIKI C.W.U POZIOME DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ A R A NC 48 JA GW Wysokiej klasy pojemnościowe ogrzewacze

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt

kolektory słoneczne w zestawach oferta Lajt kolektory słoneczne w ach oferta Lajt print: LA/2012/01 Nowa jakość. Nowa cena. Nowe rozwiązania Lajt. Zgodnie z własną wizją rozwoju, firma Watt dąży do doskonalenia swoich produktów, dostosowanych do

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Gmina Nowa Sarzyna.

Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Gmina Nowa Sarzyna. Nazwa zadania: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna. Inwestor: Gmina Nowa Sarzyna ELEMENTY ZESTAWU SOLARNEGO 1. Sterownik solarny ECO SOL

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Suwałki, Znak sprawy: IZP

Suwałki, Znak sprawy: IZP Suwałki, 2018-05-11 Znak sprawy: IZP.271.2.2018 Dotyczy odpowiedzi na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zielona Gmina zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć!

Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Ciepła woda na wyciągnięcie ręki to przyjemność i udogodnienie dnia codziennego. Szczęśliwie nie trudno je osiągnąć! Dlatego z myślą o wymagających użytkownikach, którzy nie uznają kompromisów, gdy chodzi

Bardziej szczegółowo

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

AQUA 1 PLUS 260 LT. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 260 l ZASOBNIKIEM C.W.U. Nowoczesna automatyka z wyborem trybu pracy Stalowy, emaliowany zasobnik c.w.u. (pojemność 260 l) Zintegrowana wężownica grzewcza (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wymienniki i zasobniki c.w.u.

Wymienniki i zasobniki c.w.u. Wymienniki i zasobniki c.w.u. Powszechnie stosowanym sposobem uzyskania ciepłej wody jest połączenie zasobnika lub z kotłem c.o. Urządzenia te powinny charakteryzować się szczególnie dużą odpornością na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski

OŚWIADCZENIE. lipiec 2008 mgr inŝ. Lesław Gębski OŚWIADCZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku, zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego Paweł Dyrcz Cele 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK 1/2013 obowiązuje od

CENNIK 1/2013 obowiązuje od I.1. KOLEKTORY PRÓŻNIOWE TYP KOLEKTORA 1 Kolektor próżniowy TBK 16-58-1800 pow. absorbera 1,33 / pow. br. 2,72 / sprawność 72% 2 320,00 zł 2 Kolektor próżniowy TBK 22-58-1800 pow. absorbera 1,79 / pow.

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw solarny na bazie kolektorów próżniowych HEVELIUS SCM-20 58/1800 do instalacji z istniejącym zasobnikiem c.w.u. o pojemności do 400l.

Zestaw solarny na bazie kolektorów próżniowych HEVELIUS SCM-20 58/1800 do instalacji z istniejącym zasobnikiem c.w.u. o pojemności do 400l. Zestaw solarny na bazie kolektorów próżniowych HEVELIUS SCM-20 58/1800 do instalacji z istniejącym zasobnikiem c.w.u. o pojemności do 400l. Elementy zestawu: Dwa kolektory próżniowe HEVELIUS SCM-20 58/1800

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI SOLARNEJ. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Puchaczów

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI SOLARNEJ. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Puchaczów INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH INWESTYCJI: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Puchaczów SANITO Sp. z o. o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery).

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻ, KONSERWACJA ZASOBNIKÓW C.W.U. (solarne bojlery). THERMO SOLAR- POLSKA 58-200 DZIERŻONIÓW Ul. SŁONECZNIKOWA 12 woj. DOLNOŚLĄSKIE 074 8319058 0601723580 fax: 074 8319058 e-mail: biuro@energiasloneczna.com www.energiasloneczna.com ZASOBNIKI SOLARNE: HT

Bardziej szczegółowo