WorldShip Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WorldShip 2015. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip."

Transkrypt

1 WorldShip 2015 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak firmowy UPS i kolor brązowy są zastrzeżonymi znakami towarowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15

2 Lista kontrolna do sprawdzenia przed instalacją aplikacji WorldShip Sprawdź zgodność: Twoje oprogramowanie WorldShip mogło zostać zintegrowane z aplikacją UPS Ready (lub aplikacją innej firmy). Ze względu na zmiany w strukturze bazy danych oprogramowania WorldShip, aplikacje te mogą nie być zgodne z WorldShip Nie przeprowadzaj aktualizacji, zanim nie skontaktujesz się z producentem UPS Ready (lub producentem innej używanej przez ciebie aplikacji). 2. Sprawdź, jaki system operacyjny i pakiet Service Pack zainstalowano na twoim komputerze: Aktualizacja WorldShip 2015 wymaga posiadania systemu Microsoft Windows Vista Service Pack 2, Windows 7 lub Windows 8, aby można było rozpocząć instalację. Aby ustalić rodzaj systemu operacyjnego i pakietu Service Pack na twoim komputerze, wykonaj następujące czynności (dotyczy systemów operacyjnych innych niż Windows 8): n Kliknij Start na pasku zadań Windows, z menu Wszystkie programy wybierz Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie Informacje o systemie. n W oknie Informacje o systemie zostanie wyświetlona wersja systemu operacyjnego i pakietu Service Pack. n Jeśli posiadasz Windows Vista z pakietem Service Pack w wersji niższej niż 2, wybierz poniższe łącze, aby pobrać i zainstalować Service Pack. Komputer zostanie poddany ocenie pod kątem dostępnych aktualizacji Microsoft. Microsoft Windows Vista Service Pack 2 pojawi się jako aktualizacja krytyczna. WindowsUpdate.Microsoft.com n Jeśli chcesz zainstalować tylko Microsoft Windows Vista Service Pack 2, wyczyść wszystkie inne proponowane aktualizacje. Zalecenia dotyczące pamięci: n Windows Vista (1 GB) n Windows 7 (1 GB wersja 32-bitowa i 2 GB wersja 64-bitowa) n Windows 8 (1 GB wersja 32-bitowa i 2 GB wersja 64-bitowa) UWAGA: Nie przeprowadzaj aktualizacji, jeśli twój komputer nie posiada odpowiedniego systemu operacyjnego i wersji pakietu Service Pack. 3. Sprawdź, czy posiadasz prawa administratora: Upewnij się, czy konto użytkownika wykorzystywane do logowania do systemu operacyjnego Microsoft Windows na twoim komputerze posiada pełne prawa administratora. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z pracownikiem wsparcia technicznego w swojej firmie. Ze względu na wzmocnione zabezpieczenia, w czasie procesu instalacji od użytkowników Microsoft Windows Vista/Windows 7/Windows 8 może być wymagane uwierzytelnienie praw administratora. Monit Kontroli konta użytkownika (User Account Control UAC) może kilkakrotnie pojawić się w czasie instalacji z prośbą o pozwolenie na instalację komponentów oprogramowania WorldShip. Musisz odpowiedzieć na monit UAC, aby umożliwić dalszą instalację. Również w sytuacji, gdy chcesz uzyskać z jakiegoś powodu dostęp do Narzędzia wsparcia WorldShip (WorldShip Support Utility), musisz uruchomić tę funkcję, korzystając z praw administratora. Aby wykonać tę czynność, należy wykonać następujące działania: n W przypadku systemu Microsoft Windows Vista lub Windows 7: Kliknij Start na pasku zadań Windows, wybierz Wszystkie programy (All Programs) i UPS, kliknij prawym przyciskiem myszy Narzędzie wsparcia WorldShip (WorldShip Support Utility) i wybierz Uruchom jako Administrator (Run as Administrator). n W przypadku Windows 8: W oknie Start kliknij prawym przyciskiem kafelek programu narzędziowego UPS WorldShip Support Utility, a następnie Uruchom jako administrator (Run as Administrator) 4. Archiwizuj Historię wysyłek WorldShip, aby poprawić wydajność przetwarzania: n Uruchom WorldShip. n W karcie Narzędzie główne (Home) wybierz opcję Historia wyszukiwania (Search History). n W karcie Narzędzie główne (Home) wybierz opcję Archiwizuj/ Przywróć (Archive/Restore), a następnie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments). n W oknie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments) wybierz Wszystkie przesyłki (All Shipments) lub określ przedział dat i kliknij OK. n W oknie Zapisz jako (Save As) kliknij Zapisz (Save). n Kliknij Tak (Yes) w oknie potwierdzenia. Uwaga: Ostatnie 14 dni historii nie zostanie usunięte, natomiast usuniętą historię można w razie potrzeby odtworzyć później. n Kliknij Zakończono (Done), kiedy w oknie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments) osiągnięte zostanie 100%. n Kliknij Tak (Yes) w oknie, które zostanie wyświetlone z prośbą o utworzenie kopii zapasowej bazy danych United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 1

3 5. Sprawdź obecność programów antyszpiegowskich, programów do usuwania złośliwego oprogramowania i skanerów antywirusowych: Należy wyłączyć programy antyszpiegowskie, programy do usuwania złośliwego oprogramowania i skanery antywirusowe, gdyż mogą przeszkadzać w instalacji WorldShip. 6. Zamknij otwarte aplikacje: Zamknij wszystkie inne działające programy na pasku zadań, włącznie z Microsoft Outlook, Internet Explorer, Excel itp. UWAGA: Prosimy użytkowników Microsoft Windows Vista/ Windows 7/Windows 8 o przeczytanie poniższej informacji. Podczas instalacji WorldShip twój komputer będzie musiał zostać uruchomiony ponownie. Po zrestartowaniu komputera system Microsoft Windows Vista/Windows 7/Windows 8 może uniemożliwić automatyczne włączenie się aplikacji WorldShip w celu kontynuowania instalacji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy uruchomić WorldShip przy pomocy ikony z pulpitu komputera. Jeśli ikona WorldShip nie została umieszczona na pulpicie komputera, możesz uruchomić WorldShip w następujący sposób: n W przypadku systemu Microsoft Windows Vista lub Windows 7: Kliknij Start na pasku zadań Windows, wybierz Wszystkie programy (All Programs) i UPS a następnie wybierz UPS WorldShip. n W przypadku Windows 8: W oknie Start kliknij kafelek UPS WorldShip. Aktualizacja wersji WorldShip 2015 może mieć różne wymagania systemowe. Pełny wykaz znajduje się na stronie ups.com/worldshipsupport. Uwaga: Wersja WorldShip 2015 pozwoli na aktualizację tylko wersji WorldShip 2013 (v16) oraz WorldShip 2014 (v17). 1. Wykonaj proces Koniec dnia (End of Day) przed aktualizacją (jeśli to konieczne). Po zakończeniu procesu Koniec dnia (End of Day) ponownie uruchom aplikację WorldShip. 2. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. n Jeżeli twój system Microsoft Windows Vista lub Windows 7 ma wyłączoną funkcję automatycznego uruchamiania, kliknij Start na pasku zadań i wykonaj jedną z opisanych poniżej czynności: Windows Vista: Wybierz Uruchom (Run), potem wpisz literowy symbol napędu DVD i słowo setup na przykład: D:\SETUP, wówczas naciśnij OK. Windows 7: W polu tekstowym Szukaj programów i plików (Search programs and files) wpisz literowy symbol napędu DVD i słowo setup na przykład: D:\SETUP i naciśnij Enter. n Jeśli twój system Windows 8 ma wyłączoną funkcję automatycznego uruchamiania, w oknie Start kliknij kafelek Pulpit, kliknij dolny prawy róg, a następnie polecenie Wyszukaj, po czym wpisz literowy symbol napędu DVD oraz słowo: setup w polu Wyszukiwanie, a następnie wciśnij Enter. 3. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) to pole tylko do odczytu. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) to pole może być tylko do odczytu. 4. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej, a następnie kliknij Instaluj (Install). 5. Czekaj, aż zostanie przeprowadzona aktualizacja WorldShip. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Aktualizacja Auto Download W przypadku pobrania pakietu WebInstall program WorldShip zapyta cię, czy chcesz aktualizować teraz, czy później. Jeśli postanowisz nie aktualizować natychmiast, indywidualny pasek narzędzi otrzyma nowy przycisk Instalacja (Install), do późniejszego wykorzystania United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 2

4 Instalacja Program WorldShip można zainstalować na pojedynczym komputerze lub komputerze należącym do grupy roboczej. Programu WorldShip nie należy instalować na serwerze. Instalacja na pojedynczym komputerze: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. Uwaga: Lokalizacją instalacji nie może być sieć, napęd DVD, pamięć RAM lub napęd wirtualny. Można do tego użyć nadające się do odmontowania dyski twarde, jednak ich użycie nie jest zalecane. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to UPS WorldShip on Desktop). n Zaznacz pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data), aby przywrócić wcześniej zarchiwizowaną bazę danych WorldShip. Uwaga: Zaznacz to pole wyboru, tylko jeśli przenosisz działający system WorldShip z jednego komputera na inny. 3. Jeśli zaznaczono pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data), pojawi się okno Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data). Wypełnij pola w tym oknie i kliknij Dalej. 4. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 5. W oknie Wybór typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz Pojedynczy komputer (Single Workstation) i kliknij Instaluj. Uwaga: Okno to nie pojawi się, jeśli zaznaczono pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data). 6. Poczekaj, aż zostanie przeprowadzona aktualizacja WorldShip. 7. Wyjmij płytę DVD z napędu. Uwaga: Jeśli niedawno instalowano protokół TCP/IP, obsługę połączeń telefonicznych lub modem, mogą zostać wyświetlone inne okna lub użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji. Instalacja w konfiguracji Grupy roboczej (Workgroup): Aplikację WorldShip można zainstalować w konfiguracji do pracy w grupie roboczej, aby umożliwić wielu użytkownikom obsługę paczek przy użyciu tej samej bazy danych. Instalacja aplikacji WorldShip w grupie roboczej wymaga zainstalowania programu najpierw na stacji roboczej administratora. Po instalacji na stanowisku administratora można zainstalować aplikację na jednym lub wielu zdalnych komputerach w grupie roboczej, aby można było współdzielić bazę danych znajdującą się komputerze administratora grupy roboczej. Program WorldShip zaprojektowano tak, aby baza danych znajdowała się na komputerze administratora grupy roboczej. Udostępniona baza danych nie może znajdować się na sieciowym serwerze plików. Ponadto konfiguracja grupy roboczej wymaga zdefiniowania udostępnionego folderu na dysku sieciowym. Udostępniony folder na dysku sieciowym jest lokalizacją dla plików (poza bazą danych), do których muszą mieć dostęp wszystkie komputery w grupie roboczej. Uwaga: Można skonfigurować Terminarz zadań (Task Scheduler) w WorldShip w taki sposób, aby tworzył codzienne kopie bazy danych. Kopie te mogą być przechowywane na serwerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, w karcie Wsparcie (Support) wybierz opcję WorldShip, a następnie Pomoc UPS WorldShip (UPS WorldShip Help); wprowadź Harmonogram zadań (Task Schedule) Procedury Edytora (Editor Procedures) United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 3

5 Instrukcja przygotowania do instalacji Utwórz folder, w którym będą zainstalowane dzielone pliki WorldShip. Powinien to być folder udostępniony przez system Microsoft, znajdujący się na komputerze administratora grupy roboczej lub na dowolnym dysku dostępnym z komputera administratora grupy roboczej oraz ze zdalnych komputerów grupy roboczej. Pliki te powinny być zainstalowane w innym folderze niż pliki lokalne. Komputer administratora grupy roboczej: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to WorldShip on Desktop). 3. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 4. W oknie Wyboru typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz: n Aby ustalić odpowiedni typ instalacji, wybierz Administrator grupy roboczej (Workgroup Admin). n Aby ustalić lokalizację, w której mają zostać zainstalowane pliki administratora i komputera zdalnego, kliknij Przeglądaj (...) (Browse ( )) i wybierz lokalizację w polu Lokalizacja współdzielona grupy roboczej (Workgroup Admin Shared Location). n Po zakończeniu tych czynności kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 5. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Zdalne komputery w grupie roboczej: Domyślnie zdalne komputery Grupy Roboczej mają ograniczone możliwości. Administrator grupy roboczej może zmienić konfigurację zdalnych komputerów tak, aby wykonywały dodatkowe funkcje aplikacji WorldShip. Uwaga: Istnieją dwie metody instalacji na zdalnym komputerze w grupie roboczej: instalacja z płyty DVD lub instalacja z dysku dzielonego. Instalacja z płyty DVD: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to WorldShip on Desktop). 3. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 4. W oknie Wyboru typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz: n Wybierz odpowiedni typ instalacji: Zdalny komputer w grupie roboczej. n Aby ustalić lokalizację, w której administrator zainstalował współdzielone pliki, kliknij Przeglądaj (...) (Browse ( )) i wybierz lokalizację w polu Lokalizacja współdzielona grupy roboczej (Workgroup Admin Shared Location). n Po zakończeniu tych czynności kliknij przycisk Zainstaluj (Install) United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 4

6 5. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Instalacja z dzielonego dysku: Masz możliwość instalacji na zdalnych komputerach w grupie roboczej z plików instalacyjnych przechowywanych na dzielonym dysku (lokalizacja dzielonego dysku została ustalona w czasie instalacji na komputerze administratora grupy roboczej). Pliki instalacyjne znajdują się w podkatalogu \UPS\WSTD\Remote\ Install\Disk1 w podkatalogu odpowiedniego folderu na dysku dzielonym. 1. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Lokalny katalog docelowy (Local Destination Directory) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Udostępniona lokalizacja administratora grupy roboczej jest to pole tylko do odczytu wyświetlające informacje o lokalizacji udostępnionej skonfigurowanej wcześniej przez administratora grupy roboczej. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Domyślnie na pulpicie zostanie umieszczony skrót do aplikacji WorldShip. 2. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej, a następnie kliknij Instaluj (Install). Konfiguracja połączeń Do przesyłania informacji o paczkach i ich monitorowania aplikacja WorldShip wymaga systemu komunikacji elektronicznej. Jeśli w danej chwili nie masz bezpośredniego lub telefonicznego dostępu do Internetu, oprogramowanie pozwala na dostęp tylko do stron internetowych UPS. Przygotowanie połączeń: Aby można było nawiązać komunikację, na komputerze powinny być zainstalowane następujące składniki: n W przypadku dostępu bezpośredniego: TCP/IP. n W przypadku połączenia telefonicznego: TCP/IP, modem, karta faksmodemu i obsługa połączeń telefonicznych. Konfiguracja połączeń: Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji WorldShip zostanie wyświetlone okno konfiguracji połączeń (Communications Setup). Wybierz co najmniej jedno połączenie i podaj informacje konieczne do zakończenia konfiguracji połączenia: n Dostęp bezpośredni: bezpośrednie lub szerokopasmowe połączenie internetowe, kiedy nie ma potrzeby wybierania numeru, np. sieć lokalna (LAN), sieć WAN, połączenia DSL lub sieć kablowa. Ponieważ w tym przypadku połączenia są najszybsze, firma UPS zaleca korzystanie z tej metody. n W przypadku dostępu bezpośredniego konieczne może być podanie adresu URL serwera proxy, jego portu i informacji potrzebnych do uwierzytelnienia. W przypadku użycia serwera proxy należy również używać określonych ustawień przeglądarki. n Połączenie telefoniczne: połączenie z siecią Internet zapewniane przez istniejącego dostawcę usług internetowych (ISP). W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wybrać dostawcę usług internetowych z listy w książce telefonicznej. 3. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 5

7 Zmiana konfiguracji połączeń: 1. W karcie Narzędzia (Tools) wybierz opcję Więcej narzędzi (More Tools), a następnie Konfiguracja połączeń (Communications Setup). 2. W oknie Konfiguracja połączeń (Communications Setup) wprowadź wymagane zmiany i kliknij przycisk Dalej (Next). 3. Kontynuuj wprowadzanie potrzebnych zmian. Kliknij przycisk Zakończ (Finish), aby zapisać nową konfigurację. Połączenia należy ponownie skonfigurować w następujących sytuacjach: n Zostanie wprowadzony dostęp bezpośredni do sieci Internet. n Wyświetlany jest komunikat, że jeden z numerów telefonicznych jest nieważny. n Zmieniono ustawienia dostępu telefonicznego lub modem. n Zmieniono ustawienia serwera proxy dostępu bezpośredniego. n Konieczne jest wybranie nowego numeru telefonu. n Konieczne jest dodanie lub usunięcie metody połączenia. Rejestracja w UPS Po pomyślnej instalacji należy się zarejestrować w UPS w celu obsługi paczek przy użyciu aplikacji WorldShip. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy się upewnić, czy do komputera podłączona jest drukarka i czy jest ona sprawna. 1. Po instalacji aplikacji WorldShip i skonfigurowaniu połączeń zostanie wyświetlone okno Register With UPS (Zarejestruj się w UPS). Wprowadź informacje o firmie, w której zainstalowano system, numer klienta UPS i naciśnij przycisk Zakończ (Finish). 2. Aplikacja WorldShip połączy się automatycznie ze stroną internetową UPS i prześle twoje informacje rejestracyjne. Może to potrwać od trzech do pięciu minut. Należy czekać, aż zostanie wyświetlone okno Wysyłka (Shipping). Gratulujemy! Jesteś teraz klientem usługi WorldShip i możesz rozpocząć proces przetwarzania paczek. Czynności po instalacji 1. Jeśli wyłączyłeś/-aś programy antyszpiegowskie, programy do usuwania złośliwego oprogramowania i skanery antywirusowe, należy je teraz uruchomić. 2. Jeśli otrzymałeś/-aś komunikat, że WorldShip nie może połączyć się z UPS, zgłoś się do pracownika wsparcia technicznego w swojej firmie. 3. W przypadku komputera administratora grupy roboczej aplikacji WorldShip: Należy pamiętać, że baza danych WordShip zostanie odłączona, jeżeli komputer administratora grupy roboczej przejdzie w tryb uśpienia. Aby rozwiązać ten problem, należy zamknąć aplikację WorldShip zarówno na komputerze administratora grupy roboczej oraz komputerach zdalnych, a następnie ponownie uruchomić aplikację. Jeśli to konieczne, możesz zgłosić pytania związane z trybem uśpienia i zmianą tego ustawienia do pracowników wsparcia technicznego. 4. Jeśli dysponujesz drukarką dostarczoną przez firmę UPS, zrestartuj drukarkę przed wysyłką, wyłączając ją, a następnie ponownie włączając. Wszelkie sterowniki drukarek są już zainstalowane w WorldShip. Instrukcje dotyczące odinstalowania Jeśli planujesz odinstalować program WorldShip, nie usuwaj żadnego jego katalogu bez uprzedniego uruchomienia programu deinstalacyjnego. n Aby uruchomić deinstalację programu w Microsoft Windows Vista lub Windows 7, kliknij Start w pasku zdań Windows, wybierz Programy a następnie UPS, i kliknij Deinstalacja UPS WorldShip (UPS WorldShip Uninstall). n Aby uruchomić deinstalację programu w Windows 8, prawym przyciskiem myszy kliknij kafelek UPS WorldShip i wybierz Wszystkie aplikacje (All Apps) w oknie Start a następnie w oknie Aplikacje (Apps), w pozycji UPS WorldShip, wybierz Deinstalacja UPS WorldShip (UPS WorldShip Uninstall). Podręczniki wsparcia Aplikacja WorldShip udostępnia Podręcznik użytkownika, Podręcznik instalacji oraz Instrukcję stosowanych skrótów i Podręcznik nawigacji w plikach PDF na stronie ups.com. Aby obejrzeć lub wydrukować te dokumenty, zainstaluj program Adobe Reader dostępny na stronie adobe.com, a następnie postępuj wg instrukcji: 1. Wejdź na stronę ups.com/worldship. 2. Wybierz swój kraj/język, a następnie kliknij Przejdź (Go). 3. Wybierz Uzyskaj wsparcie WorldShip (Get WorldShip Support). 4. W pozycji Podręczniki (Guides) wybierz Przeglądaj podręczniki użytkownika (View User Guides). 5. Przeglądaj i wydrukuj potrzebne dokumenty. Microsoft, Vista, Windows, Outlook, Internet Explorer i Excel są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 6

8 Pomoc techniczna Jeśli masz pytania na temat oprogramowania WorldShip, na które nie znalazłeś/-aś odpowiedzi w niniejszym podręczniku lub w opcji pomocy WorldShip Help, zadzwoń pod następujące numery: Afganistan / Albania Algieria Argentyna Armenia Australia Austria Azerbejdżan / , Bahamy Białoruś Belgia Bermudy Boliwia Bośnia Brazylia lub Bułgaria Kanada UPS-TECH ( ) Kajmany Chile Chińska Republika Ludowa / Kolumbia Kostaryka Cypr Republika Czeska Dania Republika Dominikany Ekwador Egipt , Salwador Estonia Finlandia Francja Niemcy Ghana Gibraltar Grecja Gwatemala Honduras potem Hongkong Węgry Indie / (bezpłatny) Indonezja Republika Irlandii Izrael (0) Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Japonia Kazachstan , Korea Południowa Kirgistan / Łotwa Litwa Luksemburg... FR: Malezja Mali Mauretania Mauritius / / Meksyk Mołdawia Monako Maroko (+212) Holandia Nowa Zelandia Nikaragua Nigeria lub Irlandia Północna Norwegia Oman , , Pakistan Panama Paragwaj Peru Filipiny lub Polska Portugalia Portoryko UPS-TECH ( ) Rumunia Rosja Arabia Saudyjska Szkocja Senegal Serbia Singapur Słowacja (0) Słowenia RPA Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tajwan Tajlandia Turcja... 90(212) / Zjednoczone Emiraty Arabskie (lokalnie), Wielka Brytania Stany Zjednoczone Urugwaj Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Uzbekistan (71) Wenezuela Walia United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 7

WorldShip 2016. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip.

WorldShip 2016. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. WorldShip 2016 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. 2000-2016 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak firmowy UPS i kolor brązowy są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

WorldShip Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip.

WorldShip Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. WorldShip 2017 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip. 2000 2017 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak marki UPS oraz kolor brązowy to znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji WorldShip 2018 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania 2000-2018 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

WorldShip Podręcznik integracji

WorldShip Podręcznik integracji WorldShip 2017 Podręcznik integracji Niniejszy dokument opisuje, jak zaktualizować do WorldShip 2017, gdy oprogramowanie WorldShip jest zintegrowane z innymi aplikacjami biznesowymi. Dokument zawiera także

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji programu Scratch

Opis instalacji programu Scratch Opis instalacji programu Scratch 1. Pobieranie programu (opisane w podręczniku) Otwórz stronę http://scratch.mit.edu, widoczną na poniższym rysunku. Kliknij na niej przycisk Download Scratch. Wyświetli

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo