WorldShip Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WorldShip 2015. Podręcznik instalacji. Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip."

Transkrypt

1 WorldShip 2015 Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji i aktualizacji oprogramowania WorldShip United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak firmowy UPS i kolor brązowy są zastrzeżonymi znakami towarowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15

2 Lista kontrolna do sprawdzenia przed instalacją aplikacji WorldShip Sprawdź zgodność: Twoje oprogramowanie WorldShip mogło zostać zintegrowane z aplikacją UPS Ready (lub aplikacją innej firmy). Ze względu na zmiany w strukturze bazy danych oprogramowania WorldShip, aplikacje te mogą nie być zgodne z WorldShip Nie przeprowadzaj aktualizacji, zanim nie skontaktujesz się z producentem UPS Ready (lub producentem innej używanej przez ciebie aplikacji). 2. Sprawdź, jaki system operacyjny i pakiet Service Pack zainstalowano na twoim komputerze: Aktualizacja WorldShip 2015 wymaga posiadania systemu Microsoft Windows Vista Service Pack 2, Windows 7 lub Windows 8, aby można było rozpocząć instalację. Aby ustalić rodzaj systemu operacyjnego i pakietu Service Pack na twoim komputerze, wykonaj następujące czynności (dotyczy systemów operacyjnych innych niż Windows 8): n Kliknij Start na pasku zadań Windows, z menu Wszystkie programy wybierz Akcesoria i Narzędzia systemowe, a następnie Informacje o systemie. n W oknie Informacje o systemie zostanie wyświetlona wersja systemu operacyjnego i pakietu Service Pack. n Jeśli posiadasz Windows Vista z pakietem Service Pack w wersji niższej niż 2, wybierz poniższe łącze, aby pobrać i zainstalować Service Pack. Komputer zostanie poddany ocenie pod kątem dostępnych aktualizacji Microsoft. Microsoft Windows Vista Service Pack 2 pojawi się jako aktualizacja krytyczna. WindowsUpdate.Microsoft.com n Jeśli chcesz zainstalować tylko Microsoft Windows Vista Service Pack 2, wyczyść wszystkie inne proponowane aktualizacje. Zalecenia dotyczące pamięci: n Windows Vista (1 GB) n Windows 7 (1 GB wersja 32-bitowa i 2 GB wersja 64-bitowa) n Windows 8 (1 GB wersja 32-bitowa i 2 GB wersja 64-bitowa) UWAGA: Nie przeprowadzaj aktualizacji, jeśli twój komputer nie posiada odpowiedniego systemu operacyjnego i wersji pakietu Service Pack. 3. Sprawdź, czy posiadasz prawa administratora: Upewnij się, czy konto użytkownika wykorzystywane do logowania do systemu operacyjnego Microsoft Windows na twoim komputerze posiada pełne prawa administratora. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z pracownikiem wsparcia technicznego w swojej firmie. Ze względu na wzmocnione zabezpieczenia, w czasie procesu instalacji od użytkowników Microsoft Windows Vista/Windows 7/Windows 8 może być wymagane uwierzytelnienie praw administratora. Monit Kontroli konta użytkownika (User Account Control UAC) może kilkakrotnie pojawić się w czasie instalacji z prośbą o pozwolenie na instalację komponentów oprogramowania WorldShip. Musisz odpowiedzieć na monit UAC, aby umożliwić dalszą instalację. Również w sytuacji, gdy chcesz uzyskać z jakiegoś powodu dostęp do Narzędzia wsparcia WorldShip (WorldShip Support Utility), musisz uruchomić tę funkcję, korzystając z praw administratora. Aby wykonać tę czynność, należy wykonać następujące działania: n W przypadku systemu Microsoft Windows Vista lub Windows 7: Kliknij Start na pasku zadań Windows, wybierz Wszystkie programy (All Programs) i UPS, kliknij prawym przyciskiem myszy Narzędzie wsparcia WorldShip (WorldShip Support Utility) i wybierz Uruchom jako Administrator (Run as Administrator). n W przypadku Windows 8: W oknie Start kliknij prawym przyciskiem kafelek programu narzędziowego UPS WorldShip Support Utility, a następnie Uruchom jako administrator (Run as Administrator) 4. Archiwizuj Historię wysyłek WorldShip, aby poprawić wydajność przetwarzania: n Uruchom WorldShip. n W karcie Narzędzie główne (Home) wybierz opcję Historia wyszukiwania (Search History). n W karcie Narzędzie główne (Home) wybierz opcję Archiwizuj/ Przywróć (Archive/Restore), a następnie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments). n W oknie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments) wybierz Wszystkie przesyłki (All Shipments) lub określ przedział dat i kliknij OK. n W oknie Zapisz jako (Save As) kliknij Zapisz (Save). n Kliknij Tak (Yes) w oknie potwierdzenia. Uwaga: Ostatnie 14 dni historii nie zostanie usunięte, natomiast usuniętą historię można w razie potrzeby odtworzyć później. n Kliknij Zakończono (Done), kiedy w oknie Archiwizuj przesyłki (Archive Shipments) osiągnięte zostanie 100%. n Kliknij Tak (Yes) w oknie, które zostanie wyświetlone z prośbą o utworzenie kopii zapasowej bazy danych United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 1

3 5. Sprawdź obecność programów antyszpiegowskich, programów do usuwania złośliwego oprogramowania i skanerów antywirusowych: Należy wyłączyć programy antyszpiegowskie, programy do usuwania złośliwego oprogramowania i skanery antywirusowe, gdyż mogą przeszkadzać w instalacji WorldShip. 6. Zamknij otwarte aplikacje: Zamknij wszystkie inne działające programy na pasku zadań, włącznie z Microsoft Outlook, Internet Explorer, Excel itp. UWAGA: Prosimy użytkowników Microsoft Windows Vista/ Windows 7/Windows 8 o przeczytanie poniższej informacji. Podczas instalacji WorldShip twój komputer będzie musiał zostać uruchomiony ponownie. Po zrestartowaniu komputera system Microsoft Windows Vista/Windows 7/Windows 8 może uniemożliwić automatyczne włączenie się aplikacji WorldShip w celu kontynuowania instalacji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, należy uruchomić WorldShip przy pomocy ikony z pulpitu komputera. Jeśli ikona WorldShip nie została umieszczona na pulpicie komputera, możesz uruchomić WorldShip w następujący sposób: n W przypadku systemu Microsoft Windows Vista lub Windows 7: Kliknij Start na pasku zadań Windows, wybierz Wszystkie programy (All Programs) i UPS a następnie wybierz UPS WorldShip. n W przypadku Windows 8: W oknie Start kliknij kafelek UPS WorldShip. Aktualizacja wersji WorldShip 2015 może mieć różne wymagania systemowe. Pełny wykaz znajduje się na stronie ups.com/worldshipsupport. Uwaga: Wersja WorldShip 2015 pozwoli na aktualizację tylko wersji WorldShip 2013 (v16) oraz WorldShip 2014 (v17). 1. Wykonaj proces Koniec dnia (End of Day) przed aktualizacją (jeśli to konieczne). Po zakończeniu procesu Koniec dnia (End of Day) ponownie uruchom aplikację WorldShip. 2. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. n Jeżeli twój system Microsoft Windows Vista lub Windows 7 ma wyłączoną funkcję automatycznego uruchamiania, kliknij Start na pasku zadań i wykonaj jedną z opisanych poniżej czynności: Windows Vista: Wybierz Uruchom (Run), potem wpisz literowy symbol napędu DVD i słowo setup na przykład: D:\SETUP, wówczas naciśnij OK. Windows 7: W polu tekstowym Szukaj programów i plików (Search programs and files) wpisz literowy symbol napędu DVD i słowo setup na przykład: D:\SETUP i naciśnij Enter. n Jeśli twój system Windows 8 ma wyłączoną funkcję automatycznego uruchamiania, w oknie Start kliknij kafelek Pulpit, kliknij dolny prawy róg, a następnie polecenie Wyszukaj, po czym wpisz literowy symbol napędu DVD oraz słowo: setup w polu Wyszukiwanie, a następnie wciśnij Enter. 3. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) to pole tylko do odczytu. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) to pole może być tylko do odczytu. 4. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej, a następnie kliknij Instaluj (Install). 5. Czekaj, aż zostanie przeprowadzona aktualizacja WorldShip. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Aktualizacja Auto Download W przypadku pobrania pakietu WebInstall program WorldShip zapyta cię, czy chcesz aktualizować teraz, czy później. Jeśli postanowisz nie aktualizować natychmiast, indywidualny pasek narzędzi otrzyma nowy przycisk Instalacja (Install), do późniejszego wykorzystania United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 2

4 Instalacja Program WorldShip można zainstalować na pojedynczym komputerze lub komputerze należącym do grupy roboczej. Programu WorldShip nie należy instalować na serwerze. Instalacja na pojedynczym komputerze: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. Uwaga: Lokalizacją instalacji nie może być sieć, napęd DVD, pamięć RAM lub napęd wirtualny. Można do tego użyć nadające się do odmontowania dyski twarde, jednak ich użycie nie jest zalecane. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to UPS WorldShip on Desktop). n Zaznacz pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data), aby przywrócić wcześniej zarchiwizowaną bazę danych WorldShip. Uwaga: Zaznacz to pole wyboru, tylko jeśli przenosisz działający system WorldShip z jednego komputera na inny. 3. Jeśli zaznaczono pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data), pojawi się okno Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data). Wypełnij pola w tym oknie i kliknij Dalej. 4. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 5. W oknie Wybór typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz Pojedynczy komputer (Single Workstation) i kliknij Instaluj. Uwaga: Okno to nie pojawi się, jeśli zaznaczono pole wyboru Zakończ przenoszenie danych WorldShip (Finish Moving WorldShip Data). 6. Poczekaj, aż zostanie przeprowadzona aktualizacja WorldShip. 7. Wyjmij płytę DVD z napędu. Uwaga: Jeśli niedawno instalowano protokół TCP/IP, obsługę połączeń telefonicznych lub modem, mogą zostać wyświetlone inne okna lub użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych informacji. Instalacja w konfiguracji Grupy roboczej (Workgroup): Aplikację WorldShip można zainstalować w konfiguracji do pracy w grupie roboczej, aby umożliwić wielu użytkownikom obsługę paczek przy użyciu tej samej bazy danych. Instalacja aplikacji WorldShip w grupie roboczej wymaga zainstalowania programu najpierw na stacji roboczej administratora. Po instalacji na stanowisku administratora można zainstalować aplikację na jednym lub wielu zdalnych komputerach w grupie roboczej, aby można było współdzielić bazę danych znajdującą się komputerze administratora grupy roboczej. Program WorldShip zaprojektowano tak, aby baza danych znajdowała się na komputerze administratora grupy roboczej. Udostępniona baza danych nie może znajdować się na sieciowym serwerze plików. Ponadto konfiguracja grupy roboczej wymaga zdefiniowania udostępnionego folderu na dysku sieciowym. Udostępniony folder na dysku sieciowym jest lokalizacją dla plików (poza bazą danych), do których muszą mieć dostęp wszystkie komputery w grupie roboczej. Uwaga: Można skonfigurować Terminarz zadań (Task Scheduler) w WorldShip w taki sposób, aby tworzył codzienne kopie bazy danych. Kopie te mogą być przechowywane na serwerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, w karcie Wsparcie (Support) wybierz opcję WorldShip, a następnie Pomoc UPS WorldShip (UPS WorldShip Help); wprowadź Harmonogram zadań (Task Schedule) Procedury Edytora (Editor Procedures) United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 3

5 Instrukcja przygotowania do instalacji Utwórz folder, w którym będą zainstalowane dzielone pliki WorldShip. Powinien to być folder udostępniony przez system Microsoft, znajdujący się na komputerze administratora grupy roboczej lub na dowolnym dysku dostępnym z komputera administratora grupy roboczej oraz ze zdalnych komputerów grupy roboczej. Pliki te powinny być zainstalowane w innym folderze niż pliki lokalne. Komputer administratora grupy roboczej: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to WorldShip on Desktop). 3. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 4. W oknie Wyboru typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz: n Aby ustalić odpowiedni typ instalacji, wybierz Administrator grupy roboczej (Workgroup Admin). n Aby ustalić lokalizację, w której mają zostać zainstalowane pliki administratora i komputera zdalnego, kliknij Przeglądaj (...) (Browse ( )) i wybierz lokalizację w polu Lokalizacja współdzielona grupy roboczej (Workgroup Admin Shared Location). n Po zakończeniu tych czynności kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 5. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Zdalne komputery w grupie roboczej: Domyślnie zdalne komputery Grupy Roboczej mają ograniczone możliwości. Administrator grupy roboczej może zmienić konfigurację zdalnych komputerów tak, aby wykonywały dodatkowe funkcje aplikacji WorldShip. Uwaga: Istnieją dwie metody instalacji na zdalnym komputerze w grupie roboczej: instalacja z płyty DVD lub instalacja z dysku dzielonego. Instalacja z płyty DVD: 1. Włóż płytę DVD z aplikacją WorldShip do napędu. Jeśli system obsługuje funkcję automatycznego uruchamiania, instalacja rozpocznie się automatycznie. 2. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Język aplikacji (Application language) Wybierz język, w którym ma być zainstalowane oprogramowanie WorldShip. n Lokalizacja instalacji (Install Location) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Według uznania zaznacz lub odznacz pole wyboru Dodaj skrót do WorldShip na pulpicie (Add Shortcut to WorldShip on Desktop). 3. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej (I Accept the Terms in the Licence Agreement), a następnie kliknij Dalej. 4. W oknie Wyboru typu instalacji (Installation Type Selection) wybierz: n Wybierz odpowiedni typ instalacji: Zdalny komputer w grupie roboczej. n Aby ustalić lokalizację, w której administrator zainstalował współdzielone pliki, kliknij Przeglądaj (...) (Browse ( )) i wybierz lokalizację w polu Lokalizacja współdzielona grupy roboczej (Workgroup Admin Shared Location). n Po zakończeniu tych czynności kliknij przycisk Zainstaluj (Install) United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 4

6 5. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki. 6. Wyjmij płytę DVD z napędu. Instalacja z dzielonego dysku: Masz możliwość instalacji na zdalnych komputerach w grupie roboczej z plików instalacyjnych przechowywanych na dzielonym dysku (lokalizacja dzielonego dysku została ustalona w czasie instalacji na komputerze administratora grupy roboczej). Pliki instalacyjne znajdują się w podkatalogu \UPS\WSTD\Remote\ Install\Disk1 w podkatalogu odpowiedniego folderu na dysku dzielonym. 1. W oknie Ustawień WorldShip (WorldShip Setup) wybierz n Lokalny katalog docelowy (Local Destination Directory) Opcja: Kliknij Dostosuj (Customize), a następnie wybierz miejsce, gdzie ma zostać zainstalowana aplikacja WorldShip. W obydwu wybranych lokalizacjach instalator WorldShip utworzy foldery \UPS\WSTD. n Udostępniona lokalizacja administratora grupy roboczej jest to pole tylko do odczytu wyświetlające informacje o lokalizacji udostępnionej skonfigurowanej wcześniej przez administratora grupy roboczej. n Kraj/terytorium instalacji (Country/Territory of Installation) Wybierz kraj/terytorium, w którym ma być zainstalowany program WorldShip. n Domyślnie na pulpicie zostanie umieszczony skrót do aplikacji WorldShip. 2. Na ekranie umowy licencyjnej zaakceptuj umowę dotyczącą licencyjnej, a następnie kliknij Instaluj (Install). Konfiguracja połączeń Do przesyłania informacji o paczkach i ich monitorowania aplikacja WorldShip wymaga systemu komunikacji elektronicznej. Jeśli w danej chwili nie masz bezpośredniego lub telefonicznego dostępu do Internetu, oprogramowanie pozwala na dostęp tylko do stron internetowych UPS. Przygotowanie połączeń: Aby można było nawiązać komunikację, na komputerze powinny być zainstalowane następujące składniki: n W przypadku dostępu bezpośredniego: TCP/IP. n W przypadku połączenia telefonicznego: TCP/IP, modem, karta faksmodemu i obsługa połączeń telefonicznych. Konfiguracja połączeń: Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji WorldShip zostanie wyświetlone okno konfiguracji połączeń (Communications Setup). Wybierz co najmniej jedno połączenie i podaj informacje konieczne do zakończenia konfiguracji połączenia: n Dostęp bezpośredni: bezpośrednie lub szerokopasmowe połączenie internetowe, kiedy nie ma potrzeby wybierania numeru, np. sieć lokalna (LAN), sieć WAN, połączenia DSL lub sieć kablowa. Ponieważ w tym przypadku połączenia są najszybsze, firma UPS zaleca korzystanie z tej metody. n W przypadku dostępu bezpośredniego konieczne może być podanie adresu URL serwera proxy, jego portu i informacji potrzebnych do uwierzytelnienia. W przypadku użycia serwera proxy należy również używać określonych ustawień przeglądarki. n Połączenie telefoniczne: połączenie z siecią Internet zapewniane przez istniejącego dostawcę usług internetowych (ISP). W przypadku zaznaczenia tej opcji należy wybrać dostawcę usług internetowych z listy w książce telefonicznej. 3. Poczekaj, aż w procesie instalacji zostaną skopiowane pliki United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 5

7 Zmiana konfiguracji połączeń: 1. W karcie Narzędzia (Tools) wybierz opcję Więcej narzędzi (More Tools), a następnie Konfiguracja połączeń (Communications Setup). 2. W oknie Konfiguracja połączeń (Communications Setup) wprowadź wymagane zmiany i kliknij przycisk Dalej (Next). 3. Kontynuuj wprowadzanie potrzebnych zmian. Kliknij przycisk Zakończ (Finish), aby zapisać nową konfigurację. Połączenia należy ponownie skonfigurować w następujących sytuacjach: n Zostanie wprowadzony dostęp bezpośredni do sieci Internet. n Wyświetlany jest komunikat, że jeden z numerów telefonicznych jest nieważny. n Zmieniono ustawienia dostępu telefonicznego lub modem. n Zmieniono ustawienia serwera proxy dostępu bezpośredniego. n Konieczne jest wybranie nowego numeru telefonu. n Konieczne jest dodanie lub usunięcie metody połączenia. Rejestracja w UPS Po pomyślnej instalacji należy się zarejestrować w UPS w celu obsługi paczek przy użyciu aplikacji WorldShip. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji należy się upewnić, czy do komputera podłączona jest drukarka i czy jest ona sprawna. 1. Po instalacji aplikacji WorldShip i skonfigurowaniu połączeń zostanie wyświetlone okno Register With UPS (Zarejestruj się w UPS). Wprowadź informacje o firmie, w której zainstalowano system, numer klienta UPS i naciśnij przycisk Zakończ (Finish). 2. Aplikacja WorldShip połączy się automatycznie ze stroną internetową UPS i prześle twoje informacje rejestracyjne. Może to potrwać od trzech do pięciu minut. Należy czekać, aż zostanie wyświetlone okno Wysyłka (Shipping). Gratulujemy! Jesteś teraz klientem usługi WorldShip i możesz rozpocząć proces przetwarzania paczek. Czynności po instalacji 1. Jeśli wyłączyłeś/-aś programy antyszpiegowskie, programy do usuwania złośliwego oprogramowania i skanery antywirusowe, należy je teraz uruchomić. 2. Jeśli otrzymałeś/-aś komunikat, że WorldShip nie może połączyć się z UPS, zgłoś się do pracownika wsparcia technicznego w swojej firmie. 3. W przypadku komputera administratora grupy roboczej aplikacji WorldShip: Należy pamiętać, że baza danych WordShip zostanie odłączona, jeżeli komputer administratora grupy roboczej przejdzie w tryb uśpienia. Aby rozwiązać ten problem, należy zamknąć aplikację WorldShip zarówno na komputerze administratora grupy roboczej oraz komputerach zdalnych, a następnie ponownie uruchomić aplikację. Jeśli to konieczne, możesz zgłosić pytania związane z trybem uśpienia i zmianą tego ustawienia do pracowników wsparcia technicznego. 4. Jeśli dysponujesz drukarką dostarczoną przez firmę UPS, zrestartuj drukarkę przed wysyłką, wyłączając ją, a następnie ponownie włączając. Wszelkie sterowniki drukarek są już zainstalowane w WorldShip. Instrukcje dotyczące odinstalowania Jeśli planujesz odinstalować program WorldShip, nie usuwaj żadnego jego katalogu bez uprzedniego uruchomienia programu deinstalacyjnego. n Aby uruchomić deinstalację programu w Microsoft Windows Vista lub Windows 7, kliknij Start w pasku zdań Windows, wybierz Programy a następnie UPS, i kliknij Deinstalacja UPS WorldShip (UPS WorldShip Uninstall). n Aby uruchomić deinstalację programu w Windows 8, prawym przyciskiem myszy kliknij kafelek UPS WorldShip i wybierz Wszystkie aplikacje (All Apps) w oknie Start a następnie w oknie Aplikacje (Apps), w pozycji UPS WorldShip, wybierz Deinstalacja UPS WorldShip (UPS WorldShip Uninstall). Podręczniki wsparcia Aplikacja WorldShip udostępnia Podręcznik użytkownika, Podręcznik instalacji oraz Instrukcję stosowanych skrótów i Podręcznik nawigacji w plikach PDF na stronie ups.com. Aby obejrzeć lub wydrukować te dokumenty, zainstaluj program Adobe Reader dostępny na stronie adobe.com, a następnie postępuj wg instrukcji: 1. Wejdź na stronę ups.com/worldship. 2. Wybierz swój kraj/język, a następnie kliknij Przejdź (Go). 3. Wybierz Uzyskaj wsparcie WorldShip (Get WorldShip Support). 4. W pozycji Podręczniki (Guides) wybierz Przeglądaj podręczniki użytkownika (View User Guides). 5. Przeglądaj i wydrukuj potrzebne dokumenty. Microsoft, Vista, Windows, Outlook, Internet Explorer i Excel są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe Reader jest zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 6

8 Pomoc techniczna Jeśli masz pytania na temat oprogramowania WorldShip, na które nie znalazłeś/-aś odpowiedzi w niniejszym podręczniku lub w opcji pomocy WorldShip Help, zadzwoń pod następujące numery: Afganistan / Albania Algieria Argentyna Armenia Australia Austria Azerbejdżan / , Bahamy Białoruś Belgia Bermudy Boliwia Bośnia Brazylia lub Bułgaria Kanada UPS-TECH ( ) Kajmany Chile Chińska Republika Ludowa / Kolumbia Kostaryka Cypr Republika Czeska Dania Republika Dominikany Ekwador Egipt , Salwador Estonia Finlandia Francja Niemcy Ghana Gibraltar Grecja Gwatemala Honduras potem Hongkong Węgry Indie / (bezpłatny) Indonezja Republika Irlandii Izrael (0) Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Japonia Kazachstan , Korea Południowa Kirgistan / Łotwa Litwa Luksemburg... FR: Malezja Mali Mauretania Mauritius / / Meksyk Mołdawia Monako Maroko (+212) Holandia Nowa Zelandia Nikaragua Nigeria lub Irlandia Północna Norwegia Oman , , Pakistan Panama Paragwaj Peru Filipiny lub Polska Portugalia Portoryko UPS-TECH ( ) Rumunia Rosja Arabia Saudyjska Szkocja Senegal Serbia Singapur Słowacja (0) Słowenia RPA Hiszpania Szwecja Szwajcaria Tajwan Tajlandia Turcja... 90(212) / Zjednoczone Emiraty Arabskie (lokalnie), Wielka Brytania Stany Zjednoczone Urugwaj Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Uzbekistan (71) Wenezuela Walia United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 01/15 Podręcznik instalacji 7