V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu"

Transkrypt

1 MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Gmina Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 731/ Poz Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łopuskiego 22 w Kołobrzegu. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 332/ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu Poz Wnioskodawca Goldberg Rywka Ruth. Sąd Rejonowy w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 43/ Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Drembkowska Anna. Sąd Rejonowy w Garwolinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 36/ Poz Wnioskodawca Nikodem Maria i Sobońska Zofia. Sąd Rejonowy w Szydłowcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 596/ Poz Wnioskodawca Podel Justyna i Podel Artur. Sąd Rejonowy w Płocku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1407/ Poz Wnioskodawca Turek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 542/ Poz Wnioskodawca Gmina Chlewiska. Sąd Rejonowy w Szydłowcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 25/ Poz Wnioskodawca Jasińska Joanna z uczestnictwem Jasińskiego Józefa i innych. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 410/ Ustanowienie kuratora Poz Powód Ciepły Paweł. Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt X C-upr 105/ Inne Poz Wnioskodawca Zasada Maksymilian. Sąd Rejonowy we Włocławku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 175/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1314/ Poz Wnioskodawca Urbański Franciszek. Sąd Rejonowy w Krotoszynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 44/ Poz Wnioskodawca Muraczewski Józef. Sąd Rejonowy we Włocławku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 104/ Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA w Pabianicach INDEKS CZERWCA 2009 R. 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI XV.WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1.Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 2 CZERWCA 2009 R.

3 MSiG 106/2009 (3209) poz I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CARBOFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Lublinie. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 listopada 2004 r. [BMSiG-7345/2009] Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Carboflex Sp. z o.o. w Lublinie z dnia r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Poz MARINO SYSTEM BEZGOTÓWKOWY SERWIS ZAOPATRZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2007 r. [BMSiG-7314/2009] w Ostródzie podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem r. otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki, tj.: Ostróda, ul. Mickiewicza 3. Poz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TYRAN Spółka z o.o. w Łodzi. RHB Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Rejestrowy. [BMSiG-7305/2009] Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, rozwiązał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Tyran Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisane do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem RHB Otwarcie likwidacji nastąpiło r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Al. Wyszyńskiego 69 m. 48; Łódź, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz TELE-SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lutego 2006 r. [BMSiG-7300/2009] Z dniem r. zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe firmy Tele-Sat Sp. z o.o. w likwidacji za rok Dokumenty Spółki znajdują się pod adresem: Piotr Medoń, Wrocław, ul. Grottgera 15. Dnia r. wspólnicy MARINO SYSTEM BEZGO- TÓWKOWY SERWIS ZAOPATRZENIOWY Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 7, wpisanej do KRS pod nr , podjęli uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki. Likwidator - Marian Kubacki wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz VEGA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Ostródzie. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2008 r. [BMSiG-7287/2009] Likwidator Spółki VEGA PLUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 3 informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki VEGA PLUS Spółka z o.o. z siedzibą Poz TUNLAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Gdyni. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2004 r. [BMSiG-7298/2009] Likwidator TUNLAI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2009 r uległa rozwiązaniu TUNLAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Wzywa się wszystkich wierzycieli tej Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w stosunku do Spółki w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Wierzytelności należy składać na adres: TUNLAI Sp. z o.o., Gdynia, ul. Obrońców Westerplatte 7. Likwidator Maria Budna-Schwarc 2 CZERWCA 2009 R. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 106/2009 (3209) poz Poz ALD VACUUM TECHNOLOGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Czosnowie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 maja 2006 r. [BMSiG-7358/2009] Likwidator Spółki ALD VACUUM TECHNOLOGIES POL- SKA Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, ul. Holenderska 6, Czosnów, zarejestrowanej w KRS pod numerem , informuje, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dn r. nastąpiło rozwiązanie Spółki i otwarcie likwidacji. Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności na adres Spółki w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. 3. Spółki akcyjne Poz FON SPÓŁKA AKCYJNA w Płocku. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. [BMSiG-7356/2009] Zarząd FON Spółki Akcyjnej, wpisanej do KRS pod nr , działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie FON Spółki Akcyjnej, które odbędzie się o godz. 9 00, w siedzibie Spółki, w Płocku przy ul. Stary Rynek 6 lok Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 r. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r. 11. Pokrycie straty finansowej za 2008 r. i podjęcie decyzji o dalszej działalności Spółki. 12. Omówienie aspektu współpracy/połączenie z Dużym Podmiotem Zagranicznym działającym w branży związanej z ochroną środowiska. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej przywołana zostaje dotychczasowa treść 34: Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, a pozostałe ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim - oraz treść projektowanej zmiany: 34 Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Płocku, ul. Stary Rynek 6 lok. 106, w godz , na co najmniej 7 dni przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu odbycia WZA. Zgodnie z art. 407 k.s.h. na trzy dni przed WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA FON S.A. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji w dniu odbycia WZA od godz Poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KOKOSZKI SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GO- SPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r. [BMSiG-7355/2009] Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 31, zgodnie z 10 Statutu Spółki informuje, iż zostały utracone dokumenty akcji imiennych zwykłych serii A emisji nr 1 o numerach: , , , , W związku z powyższym, Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki Spółka Akcyjna wzywa wszystkich do zgłoszenia swoich roszczeń lub wykazania swoich uprawnień do ww. dokumentów terminie czterech tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia winny być kierowane na adres siedziby Przedsiębiorstwa Budowlanego Kokoszki S.A., Gdańsk, ul. Budowlanych 31. Jednocześnie Przedsiębiorstwo Budowlane Kokoszki S.A. informuje, iż po bezskutecznym upływie czterotygodniowego terminu na zgłaszanie swoich roszczeń lub wykazanie swoich uprawnień do ww. dokumentów umorzy utracone dokumenty. Poz BANPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-7357/2009] Zarząd BANPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANPOL S.A. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8 2 CZERWCA 2009 R.

5 MSiG 106/2009 (3209) poz na dzień 26 czerwca 2009 r., na godz , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 16/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego za okres od r. do r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki. 6. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta na temat prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny dokumentów wymienionych w pkt 5 porządku obrad. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny dokumentów wymienionych w pkt 5 porządku obrad, d) pokrycia straty Spółki, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Poz ELEKTRIM-MEGADEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7312/2009] Zarząd ELEKTRIM-MEGADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. art. 395, Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. A. Mickiewicza 63 (sala konferencyjna, I piętro, budynek A) w dniu 29 czerwca 2009 r., o godz Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku Informacja na temat sytuacji podatkowej Spółki. 12. Informacja o aktualnym stanie procesu o odszkodowanie od Skarbu Państwa. 13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swojego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki ELEKTRIM-MEGA- DEX S.A., w Warszawie przy ul. A. Mickiewicza 63, w godz , dokument akcji na okaziciela lub zaświadczenie depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący depozyt akcji, potwierdzające na moment jego wystawienia posiadanie przez akcjonariusza akcji oraz potwierdzające, iż akcje te nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Zgromadzenia. Zaświadczenia depozytowe odnoszące się do akcji serii C wydawane będą przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A. w Oddziale Warszawskim, znajdującym się przy placu Piłsudskiego 2, Warszawa, w godz Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki. Na 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki projekty uchwał objętych porządkiem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki ELEKTRIM-MEGADEX S.A. Zarząd ELEKTRIM- MEGA- DEX S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności w dniu 29 czerwca 2009 r. rozpocznie się o godz Prezes Zarządu Tomasz Holc Poz ENERGOPOL-TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7354/2009] Zarząd Spółki pod firmą Energopol-Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art k.s.h. w trybie art k.s.h., zwołuje na dzień 24 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 2 CZERWCA 2009 R. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 106/2009 (3209) poz Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały zgodnie z art.397 k.s.h. w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku Sprawy różne. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, o godz (sala konferencyjna - parter). Poz ENERGOPOL-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7347/2009] Zarząd ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, działając na podstawie art k.s.h. w związku z art k.s.h., zwołuje na dzień 24 czerwca 2009 r., na godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOPOL-WARSZAWA S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki ENERGOPOL-WARSZAWA S.A., w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53, w sali konferencyjnej na parterze. Zarząd proponuje następujący porządek obrad: 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty netto za 2008 r. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., c) pokrycia straty za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 13. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art k.s.h., wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian: - do obowiązującej treści Statutu w 2 pkt 1 dodaje się ppkt 42 w brzmieniu: 2 pkt 1 ppkt 42 - pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). Poz MIFAM SPÓŁKA AKCYJNA w Milanówku. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r. [BMSiG-7306/2009] Zarząd MIFAM S.A. w Milanówku, ul. Królewska 125, KRS , działając na podstawie art. 395 i art k.s.h. oraz art Statutu, zwołuje na 29 czerwca 2009 r., na godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie AKJ INVESTMENT TFI S.A. w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Energopol-Warszawa S.A. za rok obrotowy 2007 i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Energopol-Warszawa S.A. za 2007 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: a) Zarządu Spółki z działalności w 2008 r., b) finansowego za 2008 r., c) Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego, c) sposobu pokrycia straty, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 10 2 CZERWCA 2009 R.

7 MSiG 106/2009 (3209) poz e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na majątku Spółki. 7. Sprawy wniesione. 8. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjne: Akcjonariusze pragnący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu winni najpóźniej na 7 dni przed terminem jego odbycia złożyć zaświadczenie depozytowe o zablokowaniu akcji z Biura Maklerskiego BZ WBK w sekretariacie Spółki, gdzie będą również dostępne materiały objęte porządkiem obrad. Karty do głosowania można będzie odbierać w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Poz BIAZET SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: 19 września 2001 r. [BMSiG-7351/2009] Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. gen. Wł. Andersa 38, zawiadamia, że działając na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 04/05/2009 z dnia 22 maja 2009 r. oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r., na godz , w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BIAZET S.A. za 2008 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. 6. Rozpatrzenie wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BIAZET S.A. z wykonania obowiązków w 2008 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu BIAZET S.A. z wykonania obowiązków w 2008 r. 9. Wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad. Poz NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Sączu. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD- MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2001 r. [BMSiG-7283/2009] Zarząd NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającej kapitał zakładowy w wysokości , 00 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEWAG S.A. na dzień 25 czerwca 2009 r., na godz Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Ciasnej Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogu art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) 6 w brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki jest: Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego B Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej A Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja silników tłokowych spalania wewnętrznego oraz części do nich, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych A Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach mechanicznych A Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych B Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych B Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Z Produkcja konstrukcji metalowych B Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych C Odlewnictwo żeliwa Z Odlewnictwo metali lekkich Z Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi A Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka metali i nakładanie powłok Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn Z 2 CZERWCA 2009 R. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 106/2009 (3209) poz Produkcja narzędzi Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja cystern, pojemników i zbiorników Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych: produkcja przyczep i naczep Z Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników A Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Z Produkcja wyrobów tartacznych A Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Wytwarzanie energii elektrycznej A Dystrybucja energii elektrycznej C Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) A Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) B Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych Z Produkcja gazów technicznych Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek Z Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych G Badania i analizy techniczne Z Pozostały pasażerski transport lądowy Z Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą C Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi A Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana B Transport kolejowy Z Transport pasażerski miejski Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego Z. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Z. 2. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Z. 3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z. 4. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Z. 5. Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych A. 6. Naprawa i konserwacja maszyn Z. 7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z. 8. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z 9. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z. 10. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Z. 11. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z. 12. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z. 13. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z. 14. Odlewnictwo żeliwa Z. 15. Odlewnictwo metali lekkich Z. 16. Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi A. 17. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z. 18. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z. 19. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z. 20. Produkcja złączy i śrub Z. 21. Produkcja narzędzi Z. 22. Produkcja maszyn do obróbki metalu Z. 23. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Z. 24. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Z. 25. Produkcja pojemników metalowych Z. 26. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Z. 27. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Z. 28. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Z. 29. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Z. 30. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z. 31. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z. 32. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Z. 33. Produkcja wyrobów tartacznych Z. 34. Produkcja gotowych parkietów podłogowych Z. 35. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z. 36. Zakładanie stolarki budowlanej Z. 37. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z. 38. Wytwarzanie energii elektrycznej Z. 39. Dystrybucja energii elektrycznej Z. 40. Handel energią elektryczną Z. 41. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z. 42. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Z. 43. Produkcja gazów technicznych Z. 44. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z. 45. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z. 46. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Z. 47. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z. 48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z. 49. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12 2 CZERWCA 2009 R.

9 MSiG 106/2009 (3209) poz Pozostałe badania i analizy techniczne B. 51. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z. 52. Transport drogowy towarów Z. 53. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Z. 54. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z. 55. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z. 56. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z. 57. Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Z. 58. Transport kolejowy towarów Z. 59. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Z. 60. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Z. 61. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z. 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z. 2) skreśla się 7 ust. 3 w brzmieniu: 3. Potwierdzeniem legitymacji do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych są imienne świadectwa depozytowe wystawione akcjonariuszom przez podmioty prowadzące ich rachunki papierów wartościowych. 3) 13 w brzmieniu: 1. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 2. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 13. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy. 4) 17 ust. 1 w brzmieniu: 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określi organ powołujący Zarząd. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. 5) 18 ust. 3 w brzmieniu: 3. Z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 pkt 11 i 12 Statutu, Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawem, w tym do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. -otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 3. Z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 pkt 11, 12 i 13 Statutu Zarząd uprawniony jest do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawem, w tym do nabywania oraz zbywania nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. 6) 18 ust. 4 w brzmieniu: 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd, a zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd, a zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 7) 18 ust. 6 w brzmieniu: 6. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 6. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5. 8) 20 w brzmieniu: 1. Ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, zawierania umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem, należy do kompetencji Rady Nadzorczej, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem. 2. Rada Nadzorcza może każdorazowo, w drodze uchwały, upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do dokonywania czynności, o których mowa w ust otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 20. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, zawierania umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem, należy do kompetencji Rady Nadzorczej, która dokonuje także 2 CZERWCA 2009 R. 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 106/2009 (3209) poz innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem. 9) 21 ust. 1 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określi organ powołujący Radę Nadzorczą. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. 10) 23 ust. 1 w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 11) 28 ust. 2 w brzmieniu: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. - otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 12) skreśla się 28 ust 3-5 w brzmieniu: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust Żądanie określone w ust. 3 należy złożyć na piśmie do Zarządu co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, uznaje się, że jest to wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 14) w 31 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały, w wyniku czego dotychczasowe ust. 4-6 w 31 w brzmieniu: 4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. 5. Tajne głosowanie należy również zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 6. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. - otrzymują odpowiednio numerację 5-7. Poz PFLEIDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA w Grajewie. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2001 r. [BMSiG-7285/2009] Zarząd Spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1, Grajewo, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 maja 2001 r. przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku, pod numerem KRS , działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Królewicza Jakuba 69, Warszawa, na dzień 30 czerwca 2009 r., na godz ) skreśla się 29 w brzmieniu: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą, z wyjątkiem sytuacji określonej w 28 ust. 5, gdzie porządek obrad ustala Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od r. do r. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od r. do r. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14 2 CZERWCA 2009 R.

11 MSiG 106/2009 (3209) poz Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od r. do r., obejmującego: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od r. do r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od r. do r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od r. do r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od r. do r., e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od r. do r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od r. do r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od r. do r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki określonego w artykule 7 do wymogów wynikających ze zmienionej klasyfikacji działalności. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do p. 11 porządku obrad Zgromadzenia, działając zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian: Dotychczasowa treść art. 7 Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: a) produkcja płyt laminowanych, wiórowych, i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych (20.2.Z), b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z), c) pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury (21.12.Z), d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z), e) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z), f) sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A), g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (51.70.B), h) transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (60.24.A), i) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B), j) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G), k) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), l) przetwarzanie danych (72.30.Z), m) działalność związana z bazami danych (72.40.Z), n) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z), o) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z), p) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z), q) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), r) leasing finansowy (65.21.Z), s) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B), t) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A), u) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z), () sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z), w) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z) W zakresie w jakim prowadzenie działalności określonej w pkt. 1 wymaga zezwolenia lub koncesji, ich wykonywanie Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu. Proponowana treść art. 7 Statutu Spółki: 7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej oraz eksport i import w następującym zakresie sklasyfikowanym według Polskiej Klasyfikacji Działalności: a) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z), b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), c) produkcja papieru i tektury (17.12.Z), d) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), e) sprzedać hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), f) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), g) transport drogowy towarów (49.41.Z), h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), i) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), j) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), k) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), l) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), m) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), n) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), o) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), p) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), q) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z), r) działalność holdingów finansowych (64.20.Z), s) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), t) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), u) leasing finansowy (64.91.Z), v) technika (85.32.A), w) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 2 CZERWCA 2009 R. 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 106/2009 (3209) poz x) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), y) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), z) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), aa) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) W zakresie, w jakim prowadzenie działalności określonej w p. 7.1 wymaga zezwolenia lub koncesji, wykonywanie tej działalności Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu. Zarząd informuje, że zgodnie z art i 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli złożą w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające liczbę i numery posiadanych akcji oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane na tym rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (sekretariat Zarządu), w godz Poz PRD POL-DRÓG NOWOGARD SPÓŁKA AKCYJNA w Nowogardzie. KRS SĄD REJONOWY W SZCZE- CINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2001 r. PRD POL-DRÓG GOLENIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goleniowie. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2004 r. [BMSiG-7333/2009] Plan połączenia sporządzony w Nowogardzie w dniu 16 maja 2009 roku Łączące się Spółki: 1. PRD POL-DRÓG Nowogard Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowogardzie, adres: Nowogard, ul. Górna 2/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , zwana dalej Spółką Przejmującą. 2. PRD POL-DRÓG Goleniów Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie, adres: Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , zwana dalej Spółką Przejmowaną 1 Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. 2 W związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest 100% udziałowcem w Spółce Przejmowanej, nie nastąpi wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Połączenie dokonane zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 3 Spółka Przejmująca nie przyzna jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw w związku z połączeniem się Spółek. 4 W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 5 Załącznikami do planu są: 1. Projekt uchwał o połączeniu. 2. Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej. 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej. 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 roku. Poz RUCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r. [BMSiG-7246/2009] Zarząd RUCH Spółki Akcyjnej, ul. Wronia 23, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz , które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie RUCH S.A., w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 w zakresie ich MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 2 CZERWCA 2009 R.

13 MSiG 106/2009 (3209) poz zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) oceny pracy Rady Nadzorczej, c) sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., d) pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych euro, obejmujących zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze handlu hurtowego i detalicznego o nazwie Zintegrowany system handlowy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych euro w ramach kontynuacji wdrożenia systemu finansowo-księgowego Oracle EBS w RUCH S.A., obejmującego: a) migrację systemu Oracle EBS na nową platformę sprzętową, b) rozszerzenie i wdrożenie systemu Oracle EBS na pozostałe oddziały Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 21 czerwca 2009 r., w godzinach , w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, p Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A., w godz Proponowane zmiany Statutu Spółki: Wykreślenie 15 ust. 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Poz BEST SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2001 r. [BMSiG-7346/2009] Na podstawie uchwały Zarządu z dnia r. oraz zgodnie z postanowieniami art k.s.h. i art. 402 k.s.h. oraz 10 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd BEST S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz , w Gdyni przy ul. Morskiej 59 (II p.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r. 6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny: 1) sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r., 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. i sprawozdań organów Spółki za 2008 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2008 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2008 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406 k.s.h., są akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem oraz akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Gdyni, ul. Morska 59, co najmniej na tydzień przed termi- 2 CZERWCA 2009 R. 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 106/2009 (3209) poz nem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z rejestru sądowego, wymieniającym osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Poz BIELTEX SPÓŁKA AKCYJNA w Bielawie. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2001 r. [BMSiG-7337/2009] Zarząd Spółki Akcyjnej BIELTEX z siedzibą w Bielawie przy ul. Strażackiej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (działającej w 2008 r. pod firmą Zakłady Przemysłu Bawełnianego BIELBAW w likwidacji) na dzień 25 czerwca 2009 r., na godz Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bielawie przy ul. Strażackiej Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania likwidatora oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidatora, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Poz ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r. [BMSiG-7319/2009] XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 22 ust. 2 i 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia KRAKÓW Spółka Akcyjna na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz , w siedzibie Spółki. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania z działalności Spółki w roku 2008, b) sprawozdania finansowego za rok 2008, c) opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2008, d) wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008, e) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. w roku 2008, f) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. za rok 2008, g) opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, h) sprawozdania z wykonania przez Spółkę uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2000 r. i uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2002 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z jej działalności w roku 2008 oraz b) sprawozdania z oceny przygotowanych przez Zarząd sprawozdań. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. w roku 2008, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni KRA- KÓW S.A. za rok 2008, e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2008, f) podziału zysku netto Spółki za rok 2008, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, i) powołania Zarządu Spółki VII kadencji, j) zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do art Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki: Zarząd Spółki Elektrociepłownia KRAKÓW Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 1. Dotychczasowe brzmienie 6: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD A), 2) dystrybucja energii elektrycznej (PKD C), MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 18 2 CZERWCA 2009 R.

15 MSiG 106/2009 (3209) poz ) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD A), 4) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD B), 5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (PKD Z), 6) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21), 7) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD A), 8) wykonywanie instalacji gazowych (PKD C), 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z), 10) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 11) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 12) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD A), 14) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD B), 15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD Z), 16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z). Proponowane brzmienie 6: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wytwarzanie energii elektrycznej; Z, 2) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - wytwarzanie energii elektrycznej przez spalanie odpadów; Z, 3) dystrybucja energii elektrycznej; Z, 4) handel energią elektryczną; Z, 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Z, 6) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; Z, 7) przygotowanie terenu pod budowę; Z, 8) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; Z, 9) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; Z, 10) roboty związane z budową mostów i tuneli; Z, 11) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; Z, 12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; Z, 13) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; Z, 14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; Z, 15) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; Z, 16) wykonywanie instalacji elektrycznych; Z, 17) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; Z, 18) działalność holdingów finansowych; Z, 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Z, 20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; Z, 21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; Z, 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; Z, 23) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; Z, 24) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; Z, 25) obrona narodowa; Z, 26) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne; Z. 2. W 8 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust Dotychczasowe brzmienie 10 ust. 1: Akcje Spółki są swobodnie zbywane pomiędzy akcjonariuszami Spółki oraz pomiędzy akcjonariuszami - osobami fizycznymi a ich małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi do drugiego stopnia oraz osobami fizycznymi zatrudnionymi aktualnie w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku zbywania w jakiejkolwiek formie akcji Spółki na rzecz osób trzecich - nie będących akcjonariuszami Spółki, z wyjątkiem sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariusza - Skarb Państwa, akcjonariusze dysponują prawem pierwokupu wykonywanym na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Akcjonariusz - Skarb Państwa zobowiązuje się nie zbywać całości lub części akcji, których pozostaje właścicielem na rzecz podmiotu polskiego lub zagranicznego, który byłby uznany przez akcjonariuszy EDF International i Finelex BV za podmiot mogący naruszyć ich interesy i prawa korporacyjne jako akcjonariusza większościowego. Akcjonariusz - Skarb Państwa poinformuje akcjonariuszy EDF International i Finelex BV o zamiarze zbycia akcji na 6 (sześć) tygodni przed ich planowanym zbyciem. Proponowane brzmienie 10 ust. 1: Akcje Spółki są swobodnie zbywane pomiędzy akcjonariuszami Spółki oraz pomiędzy akcjonariuszami - osobami fizycznymi a ich małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi do drugiego stopnia oraz osobami fizycznymi zatrudnionymi aktualnie w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku zbywania w jakiejkolwiek formie akcji Spółki na rzecz osób trzecich - niebędących akcjonariuszami Spółki, akcjonariusze dysponują prawem pierwokupu wykonywanym na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Prawo pierwokupu nie przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom w przypadku zbywania akcji Spółki oraz dokonywania innych transakcji powodujących przeniesienie akcji Spółki z akcjonariusza będącego spółką zależną od Électricité de France S.A. ( EDF ) na rzecz innej spółki zależnej od EDF. 4. Dotychczasowe brzmienie 16 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z piętnastu (15) członków. Proponowane brzmienie 16 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z dwunastu (12) członków. 2 CZERWCA 2009 R. 19 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 106/2009 (3209) poz W 16 skreśla się ust Dotychczasowe brzmienie 16 ust. 4: Pozostałych ośmiu (8) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje bezpośrednio Spółka Finelex BV poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do Zarządu Spółki. - otrzymuje oznaczenie 3 oraz proponowane brzmienie: Pozostałych ośmiu (8) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje bezpośrednio Spółka EDF International S.A. poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do Zarządu Spółki. Następuje zmiana numeracji ust. od 5 do 9 odpowiednio na 4 do Punkt VI Statutu Spółki POSTANOWIENIA KOŃCOWE otrzymuje dotychczasowe brzmienie jako Punkt VII, a 36 otrzymuje oznaczenie jako 37 i dodatkowo w tym paragrafie skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust Wpisuje się do treści Statutu Spółki Punkt VI TRYB WY- DAWANIA DUPLIKATÓW AKCJI, KTÓRE ULEGŁY ZNISZCZE- NIU LUB UTRACIE, gdzie 36 otrzymuje następujące brzmienie: W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, akcjonariusz lub jego następca prawny może żądać umorzenia tego dokumentu i wydania jego duplikatu. W tym celu winien on na piśmie zgłosić Zarządowi Spółki stosowny wniosek, wskazujący na fakt i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu akcji. Następca prawny akcjonariusza winien ponadto udokumentować przeniesienie praw z akcji. 2. Po otrzymaniu stosownego wniosku Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym faktu zniszczenia lub utraty dokumentu akcji - ze wskazaniem nr. i serii akcji, planowanego umorzenia tego dokumentu i wydania jego duplikatu. Ogłoszenie następuje na koszt żądającego wydania duplikatu dokumentu akcji. 3. Umorzenie dokumentu akcji następuje na mocy uchwały Zarządu Spółki, podjętej po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Niezwłocznie po umorzeniu dokumentu akcji uprawnionemu zostanie wydany duplikat tego dokumentu. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych odpisy materiałów objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu na piętnaście dni przed terminem Zgromadzenia, w godz , w siedzibie Spółki. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia, w godz , akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisu wniosków objętych porządkiem obrad. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, opłaconego należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed terminem ZWZ, w godz , w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu ZWZ, bezpośrednio przed salą obrad, w godz Poz CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA w Dąbrowie Górniczej. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r. [BMSiG-7259/2009] Zarząd Cash Flow S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do KRS pod nr , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2009 r., na godz , które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Perla Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz oceny sytuacji Spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bądź przeznaczenia zysku Spółki za 2008 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zapoznania się z rezygnacją członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika Spółki zgodnie z art k.s.h. 15. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2009 r. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 5 Statutu. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 20 2 CZERWCA 2009 R.

17 MSiG 106/2009 (3209) poz Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 8 ust Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 8 ust Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 8 poprzez dodanie ust Podjęcie uchwał o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i uprawnieniu Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmianie Statutu poprzez dodanie 9a. 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie 13 Statutu. 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 15 Statutu. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe zapisy Statutu Spółki podlegające zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie: Dotychczasowe brzmienie 5: 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: PKD Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; Drugorzędnym i pomocniczym przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: PKD 15 - produkcja artykułów spożywczych i napojów; PKD produkcja opakowań drewnianych; PKD 22 - działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; PKD produkcja mebli; PKD 45 - budownictwo; PKD 50 - sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych; PKD 51 - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; PKD 52 - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego; PKD 55 - hotele i restauracje; PKD 60 - usługi transportu lądowego i rurociągowego; PKD 63 - działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką; PKD Z - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; PKD 70 - obsługa nieruchomości; PKD 71 - wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego; PKD 72 - informatyka; PKD Z - badanie rynku i opinii publicznej; PKD doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; PKD 74.15Z - działalność związana z zarządzaniem holdingiem; PKD działalność w zakresie architektury, inżynierii; PKD Z - badania i analizy techniczne; PKD Z - reklama; PKD Z - sprzątanie i czyszczenie obiektów; PKD pozostała działalność komercyjna; PKD szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia; PKD 92 - działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem; PKD 93 - pozostała działalność usługowa. Proponowane brzmienie 5: 5. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: z działalność holdingów finansowych, z działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 10 produkcja artykułów spożywczych, 11 produkcja napojów, z produkcja opakowań drewnianych, 58 działalność wydawnicza, 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, 31 produkcja mebli, 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 43 roboty budowlane specjalistyczne, 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 55 zakwaterowanie, 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem, 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy, 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, z działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 77 wynajem i dzierżawa, 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, z badanie rynku i opinii publicznej, z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, z działalność holdingów finansowych, z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, z działalność w zakresie architektury, z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, b pozostałe badania i analizy techniczne, 73.1 reklama, z niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, z pozostałe sprzątanie, z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 2 CZERWCA 2009 R. 21 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 106/2009 (3209) poz z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, 96 pozostała indywidualna działalność usługowa. Dotychczasowe brzmienie 8 ust. 4: Akcje serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Proponowane brzmienie 8 ust. 4: Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi. Dotychczasowe brzmienie 8 ust. 3: Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypada 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dotychczasowe brzmienie 13 ust. 2: 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i podpisywania dokumentów zawierających tego typu oświadczenia upoważnieni są: a) dwaj Członkowie Zarządu łącznie, b) jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Proponowane brzmienie 13 ust. 2: 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Dotychczasowe brzmienie 15 uzupełnić o ust. 6: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej złożona Spółce staje się skuteczna z dniem przedstawienia jej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Proponowane brzmienie 8 ust. 3: Akcje serii A są akcjami imiennymi zwykłymi. Dotychczasowe brzmienie 8 uzupełnić o ust. 8: Akcjonariusz posiadający więcej niż 33,33% ogółu głosów w Spółce nie może głosować większą liczbą głosów niż 33,33% ogółu głosów w Spółce. Proponowane brzmienie dodanego 9a: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę ,00 zł (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie 3 lat od dnia rejestracji zmiany Statutu w drodze jednej lub kilku emisji nowych akcji. Dniem prawa poboru jest dzień podjęcia uchwały o docelowym podwyższeniu kapitału zakładowego. 2. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego samodzielnie, z wyjątkiem ust Przy wykonywaniu podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji i wydania akcji za wkłady niepieniężne bez zgody Rady Nadzorczej. 4. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru akcjonariuszy może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru upoważniających do objęcia akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, w drodze jednej lub kilku emisji. 6. W granicach upoważnienia Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych samodzielnie. 7. Pozbawienie w całości lub w części prawa poboru przy emisji warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godz , złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perla 14 imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy - osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej, na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Poz FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2001 r. [BMSiG-7311/2009] Zarząd Fortis Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowa- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 2 CZERWCA 2009 R.

19 MSiG 106/2009 (3209) poz dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 6421, NIP , posiadającego kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz , w Warszawie przy ul. Suwak 3. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór sekretarza WZA. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008, c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008, d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008, e) podziału zysku za rok 2008, f) alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego. 7. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW S.A. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu. 11. Potwierdzenie decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r. 12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Poniżej Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Fortis Banku Polska S.A., objętych pkt 7 i 10 porządku obrad: 6 obecne brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 (pięćset trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) złotych i podzielony jest na (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 30,00 (trzydzieści) złotych każda. 2. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. 6 proponowane brzmienie zgodnie z treścią uchwały objętej pkt 7 porządku obrad: 6. Kapitał zakładowy Banku wynosi (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na (słownie: dwadzieścia dwa miliony czternaście tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) złotych każda. 6 proponowane brzmienie zgodnie z treścią uchwały objętej pkt 10 porządku obrad: 6. Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 (jeden miliard dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na ,00 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każda. W 10 dodaje się nowy ust. 2, przy jednoczesnej odpowiedniej zmianie numeracji dalszych ustępów, o brzmieniu: 2. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie, Krakowie lub Lubinie. 13 ust. 1 i ust. 2 - dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W 17a ust. 3 dodaje się nowy pkt 3, przy jednoczesnej odpowiedniej zmianie numeracji kolejnych punktów w tym ustępie, o brzmieniu: 3) sekcje - wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie jednostki organizacyjne, działające w strukturze zespołu stałego, powołane do realizacji stałych, oznaczonych zadań, koordynowane przez koordynatora sekcji; 17a ust. 4 pkt 1 - dotychczasowe brzmienie: 4. Do jednostek operacyjnych, powołanych do obsługi klientów, należą: 1) oddziały, filie oddziałów, 2 CZERWCA 2009 R. 23 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 106/2009 (3209) poz Proponowane brzmienie: 4. Do jednostek operacyjnych, powołanych do obsługi klientów, należą: 1) oddziały, filie oddziałów, punkty sprzedaży, 17a ust. 5 - dotychczasowe brzmienie: 5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc piony obsługi - wyodrębnione funkcjonalnie struktury organizacyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi poszczególnych segmentów klientów lub realizacji poszczególnych usług bankowych. Pionem obsługi kieruje dyrektor pionu. imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, siedzibę, łączną ilość akcji oraz ilość głosów, będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku w Warszawie przy ul. Suwak 3, przez trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Od dnia 19 czerwca br. Akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godz Proponowane brzmienie: 5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc piony obsługi - wyodrębnione funkcjonalnie struktury organizacyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi poszczególnych segmentów klientów lub realizacji poszczególnych usług bankowych. Pionem obsługi kieruje dyrektor zarządzający. W 17c ust. 2 dodaje się pkt 4 oraz pkt 5 o brzmieniu: 4) metodyk, szczegółowo opisujących metody zastosowane do analizy lub wykonania przez Bank czynności bankowych, 5) tabel oprocentowania dotyczących czynności bankowych wykonywanych przez Bank. Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje: 1. Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem, to jest do dnia 19 czerwca br., do godz , złożą w sekretariacie Zarządu Banku w Warszawie przy ul. Suwak 3 (w godz ), świadectwa depozytowe, wystawione przez biuro maklerskie bądź inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem. 2. Akcjonariuszom, którzy do 19 czerwca br., do godz , nie odebrali z Banku swoich świadectw depozytowych i do tego dnia zawiadomili pisemnie Bank o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe złożone w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno zawierać dane określone w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), w szczególności cel wystawienia świadectwa i termin ważności do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, obejmująca Poz ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7309/2009] Zarząd ELEKTRIM S.A. w upadłości zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie 8 ust. 1 Statutu Spółki i art Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2009 r., o godzinie 10 00, w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/ Sprawy porządkowe: a. otwarcie Zgromadzenia, b. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, c. wybór Komisji Skrutacyjnej. 2. Rozpatrzenie: sprawozdania z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. 3. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2008 r., b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r., c. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., d. udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd ELEKTRIM S.A. w upadłości informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd ELEKTRIM S.A. w upadłości informuje, że na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 24 2 CZERWCA 2009 R.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku Zarząd ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zarejestrowanej w Sądzie

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna: M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Raport bieŝący nr 18/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwołanie Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku Zarząd spółki Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd spółki Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna Zarząd BIOMED -LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie na dzień 26 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie na dzień 26 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie na dzień 26 listopada 2013 r. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 224/2015 (4855) poz

MSIG 224/2015 (4855) poz MSIG 224/2015 (4855) poz. 17954 17955 IV. Wykreślenie 13 Statutu: Ogłoszenia statutowe w przypadkach przez prawo przepisanych Spółka drukować będzie w Monitorze Polskim, Polsce Gospodarczej oraz w jednem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( CIECH S.A. lub Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Obecna treść 6 ust.

Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Obecna treść 6 ust. Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 60/2004 (1896) poz. 2771-2774 czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło w dniu 28.01.2004 r. uchwałę o jej rozwiązaniu oraz o otwarciu likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki, aby w ciągu trzech

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 36/2010

RAPORT BIEŻĄCY 36/2010 Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOTORIA SERWIS S.A. Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Notoria

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport nr 3. Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r.

Raport nr 3. Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r. Raport nr 3 Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S. A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA (PASZPORTU) NR PESEL AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wilbo SA na dzień 28 maja 2015 r. Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ( Spółka ) z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 39/2011 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. Data: 14:10, 19.08.2011r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r.

Komisja Nadzoru Finansowego. RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego RB 103/2008 Rzeszów, dnia 5 grudnia 2008 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. na dzień 11 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 1, 10-416 Olsztyn, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia F24 S.A. na dzień 4 października 2012 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia F24 S.A. na dzień 4 października 2012 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia F24 S.A. na dzień 4 października 2012 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd F24 S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CHEMOSERVIS DWORY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Oświęcimiu Zarząd spółki Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Raport bieżący nr 4/2015 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd spółki działającej pod firmą Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 z dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GOOD IDEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ 20 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

30.06.2006 r. JC AUTO S.A. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.06.2006 r. Raport bieŝący nr 30

30.06.2006 r. JC AUTO S.A. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.06.2006 r. Raport bieŝący nr 30 30.06.2006 r. JC AUTO S.A. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30.06.2006 r. Raport bieŝący nr 30 Zarząd JC AUTO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 roku Ogłoszenie Zarządu HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Dotychczasowa treść 6 pkt 1 Statutu Spółki:

Porządek obrad: Dotychczasowa treść 6 pkt 1 Statutu Spółki: Zarząd Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA POL-MOT WARFAMA S.A. i FMR POL-MOT OPALENICA Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 4 maja 2009 roku, pomiędzy: spółką POL - MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, 11-040 Dobre

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. wraz z projektami uchwał Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd spółki SEKA S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 25 maja 2015 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Hutmen Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. na dzień 29 czerwca 2011 roku Zarząd KOFOLA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Uzupełniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA ALMA MARKET S.A. w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na dzień 7 czerwca 2016 roku. Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Cersanit S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.

Ogłoszenie Zarządu Cersanit S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. Ogłoszenie Zarządu Cersanit S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Spółki Cersanit

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 398 i 399 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 roku. Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( CIECH S.A. ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI "PONAR - WADOWICE" S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, POLAND

FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI PONAR - WADOWICE S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, POLAND Data sporządzenia: 2005-01-17 Skrócona nazwa emitenta: PONAR KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 01 /2005 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ogłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego KOMPAP Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA TECHMADEX SA Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu Zarząd spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. [ zwołanie Zgromadzenia ] Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku [ zwołanie Zgromadzenia ] Zarząd B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 13, 01-402 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A. Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2016 roku Zarząd spółki EMMERSON REALTY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 czerwca 2012 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd AGTES S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd "AGTES" S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Komunikat nr 8/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 26 czerwca 2015 roku. Raport EBI typ raportu Raport bieżący Numer 10/2015 data dodania spółka 29 maja 2015 roku K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 48 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer REGON 240551984

Bardziej szczegółowo