Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ"

Transkrypt

1 Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia Systemy zarządzania w telekomunikacji Analiza podpisu elektronicznego w aspekcie informatycznym, gospodarczym i prawnym. 15-kwi-05 Sienkiewicz Piotr 2 Robert Łapiński 1-go stopnia Systemy zarządzania w telekomunikacji System wspomagający planowanie zapotrzebowania na sprzęt do budowy sieci operatora usług teleinformatycznych. 18-maj-05 Mierzejewski Henryk 3 Patrycja Wójcik 4 Mariusz Oskroba Analiza systemów informatycznych sektora bankowego. 19-maj-05 Maciejewski Jan Programy lojalnościowe jako narzędzie zdobywania i utrzymywania klientów. 20-maj-05 Gołębiewski Jarosław 5 Marcin Zając Analiza architektury zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem mysap w aspekcie funkcjonalno - technicznym 13-cze-05 Maciejewski Jan 6 Sławomir Kuchta 1-go stopnia Systemy zarządzania w telekomunikacji Opracowanie logistycznego systemu zarządzania zaopatrzeniem. 20-cze-05 Mierzejewski Henryk 7 Jolanta Kowalczyk 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza porównawcza efektywności systemów telekonferencyjnych 11-lip-05 Sienkiewicz Piotr 8 Dariusz Podogrocki 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza strategiczna rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich dla Polski na przykładzie Irlandii i Portugalii. 11-lip-05 Sienkiewicz Piotr 9 Małgorzata Najda 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza systemowa rozwoju zastosowań podpisu elektronicznego 11-lip-05 Sienkiewicz Piotr 10 Kazimierz Krauz 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza skuteczności ochrony przewodowych sieci komputerowych w przedsiębiorstwach przed nieautoryzowanym dostępem 11-lip-05 Sienkiewicz Piotr 11 Elżbieta Granuszewska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza systemowa rozwoju CRM 11-lip-05 Sienkiewicz Piotr 12 Elżbieta Bogacka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza tendencji w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem 12-lip-05 Hołubiec Jerzy 13 Lidia Ferenc 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Kultura organizacyjna jako element strategii zarządzania 12-lip-05 Hołubiec Jerzy 14 Dorota Stapurewicz 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza porównawcza jakości usług telefonicznych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. 12-lip-05 Karbowiak Katarzyna

2 15 Teresa Karowiec 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza jakości usług telekomunikacyjnych na podstawie opinii klientów 12-lip-05 Karbowiak Katarzyna 16 Sławomir Tański 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Ocena wpływu elastycznych form organizacji czasu pracy pracowników na rozwój firmy. 12-lip-05 Karbowiak Katarzyna 17 Ewelina Szczepaniak 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Innowacje jako narzędzie wzrostu efektywności firmy na przykładzie banku. 13-lip-05 Kaca Maria 18 Adam Lebedyński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Instrumenty motywacji i ich rola w działalności przedsiębiorstwa (na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.) 13-lip-05 Wróbel Józef 19 Paulina Lebedyńska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Znaczenie oceny pracownika dla rozwoju zasobów ludzkich w organizacji 13-lip-05 Wróbel Józef 20 Wojciech Lonc 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie firmy kurierskiej Masterlink 13-lip-05 Wróbel Józef 21 Sylwester Bobel 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza możliwych kierunków rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce 13-lip-05 Olszewski Janusz 22 Roman Ryniewicz 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategia marketingowa jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstwa TP S.A. 13-lip-05 Kurowski Jacek 23 Krzysztof Mazurowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza zarządzania jakością według normy ISO 9000 w firmie Megaterm S.A. 13-lip-05 Wróbel Józef 24 Sylwia Kempska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania zarządzania zasobami mieszkaniowymi 13-lip-05 Zakrzewski Józef 25 Krzysztof Witkowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza strategii wykorzystania szkoleń w programach ograniczania bezrobocia na przykładzie wybranych powiatów województwa mazowieckiego 27-wrz-05 Kanarski Leszek 26 Dorota Kosiorek 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wykorzystanie metody nauczania na odległość w procesie doskonalenia pracowników 27-wrz-05 Kanarski Leszek 27 Dorota Słowik 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Controlling jako podstawowy system zarządzania przedsiębiorstwem 04-lis-05 Sobolewski Andrzej 28 Jolanta Nowicka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a sukces firmy 04-lis-05 Sobolewski Andrzej 29 Kinga Wolszczak 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Restrukturyzacja jako narzędzie sukcesu firmy 04-lis-05 Sobolewski Andrzej 30 Paweł Łabęda 2-go stopnia Puchała- Propozycja informatycznego wspomagania procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem Internetu 07-lis-05 Krzywina 31 Magdalena Bieńkiewicz 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wybrane metody i techniki wywierania wpływu na klientów w promocji sprzedaży 07-lis-05 Kanarski Leszek 32 Paweł Kamiński 1-go stopnia wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie planowania obsady stanowisk na przykładzie Telecentrum Warszawa w Telekomunikacji Polskiej 07-lis-05 Ambroziak Tomasz

3 33 Piotr Seweryński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Kompetencje kadry menedżerskiej w zarządzaniu konfliktami 07-lis-05 Kanarski Leszek 34 Andrzej Milewski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Motywowanie menedżerów i specjalistów we współczesnej organizacji 07-lis-05 Kanarski Leszek 35 Maciej Jarmużewski 2-go stopnia 36 Andrzej Gałaj 2-go stopnia 37 Maciej Michalski 2-go stopnia Funkcjonowanie wirtualnych zespołów zadaniowych w nowoczesnych organizacjach 07-lis-05 Kanarski Leszek Handel elektroniczny jako nowa forma sprzedaży usług turystycznych 07-lis-05 Sylwia Bankowość internetowa jako nowoczesna forma usługi bankowej 07-lis-05 Sylwia 38 Joanna Walczak Analiza możliwości wykorzystania usług systemów telekomunikacji satelitarnej 09-lis-05 Ryczer Andrzej 39 Agnieszka Monczak 2-go stopnia Projekt systemu magazynowego dla wybranego przedsiębiorstwa 09-lis-05 Skorupski Jacek 40 Małgorzata Nurczyk 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza porównawcza systemów bilingowych dla usług transmisji danych na podstawie Telekomunikacji Polskiej 10-lis-05 Górny Piotr 41 Kamil Piotrowski 1-go stopnia 42 Mirosław Szlendak 1-go stopnia Koncepcja wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wybranej firmy 10-lis-05 Siergiejczyk Mirosław Koncepcja systemu bezpieczeństwa transakcji elektronicznych z wykorzystaniem kart płatniczych 10-lis-05 Siergiejczyk Mirosław 43 Paweł Tarapata 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Rola powiatu w polityce ograniczania bezrobocia na przykładzie powiatu mińskiego. 14-lis-05 Olszewski Janusz 44 Tomasz Tkacz 1-go stopnia Logistyka Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej. 14-lis-05 Kurowski Jacek 45 Patrycja Karpierz 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Rola szkoleń w rozwoju organizacji (na przykładzie spółki Roche Diagnostics Polska) 15-lis-05 Szydłowski Adam 46 Agnieszka Potyralska Analiza ekonomiczno-techniczna wdrożenia aplikacji R/3 firmy SAP w TVP S.A. 16-lis-05 Maciejewski Jan 47 Łukasz Mandes Bankowość elektroniczna w aspekcie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu 16-lis-05 Grad Leszek 48 Jolanta Dobrzyńska Współczesne metody i techniki zarządzania w organizacjach uczących się przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych 16-lis-05 Maciejewski Jan 49 Zdzisław Piasecki Technologie teleinformatyczne w nowych strategiach zarządzania organizacją 16-lis-05 Maciejewski Jan 50 Ewelina Ramus 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Postrzeganie marki a decyzje konsumenckie na rynku odzieży 18-lis-05 Zakrzewski Józef

4 51 Krzysztof Matracki Zarządzanie projektami w telekomunikacji i 18-lis-05 Wiatrak Andrzej 52 Mariusz Orzełowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategia rozwiązania problemu bezrobocia w powiecie węgrowskim 09-sty-06 Puchała- Krzywina 53 Dariusz Sułek 1-go stopnia Inżynieria systemów zarządzania Operacje kasowo-skarbcowe w banku spółdzielczym (na przykładzie Banku Spółdzielczego w Suchedniowie) 09-sty-06 Oleksyn Leszek 54 Dariusz Kurowski Wybrane aspekty optymalizacji na przykładzie implikacji systemu doradczego "SAMOLOT" 09-sty-06 Stefanowicz Bogdan 55 Ewelina Abramczyk Analiza funkcjonalna systemu obsługi klienta z wykorzystaniem aplikacji Customer Relationship Management (CRM) 10-sty-06 Maciejewski Jan 56 Diana Werbanowska System bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa konkurującego na rynku 10-sty-06 Maciejewski Jan 57 Paweł Sawukajtys 1-go stopnia E-biznes Sposoby wykorzystania Internetu w biznesie 10-sty-06 Sylwia 58 Piotr Samoraj System uwierzytelniania użytkownika w bankowości internetowej. 30-mar-06 Sylwia 59 Andrzej Nowaczek 1-go stopnia Narzędzia informatyczne i sposoby teleinformatycznego przekazu danych w kancelarii doradcy podatkowego. 30-mar-06 Baczko Tadeusz 60 Jakub Łukaszek 1-go stopnia Wielokryterialna analiza porównawcza jako narzędzie wspomagające proces decyzyjny wyboru specjalistycznego oprogramowania komputerowego. 11-kwi-06 Górny Piotr 61 Małgorzata Kołkowska 1-go stopnia Koncepcja komputerowego wspomagania zarządzania Działem Kadr Zakładu Opieki Zdrowotnej. 11-kwi-06 Szydłowski Adam 62 Konrad Pietryka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wymiar strategiczny kadry menedżerskiej w organizacji. 09-maj-06 Zakrzewski Józef 63 Tomasz Robak Narządzia teleinformatyczne w budowaniu relacji z klientem na podstawie Polkomtel S.A. 09-maj-06 Gołębiewski Jarosław 64 Karolina Szuster Porównanie systemów zarządzania wiedzą stosowanych w przedsiębiorstwach XXI wieku. Portale korporacyjne wiedzy jako ważny element systemu zarządzania wiedzą. 10-maj-06 Straszak Andrzej 65 Artur Dzienis 2-go stopnia Analiza obszarów zastosowania Internetu do wspomagania wielokryterialnego podejmowania decyzji we współczesnej 10-maj-06 Kaliszewski organizacji. Ignacy 66 Justyna Frączak 2-go stopnia 67 Paweł Kultys 2-go stopnia Wykorzystanie Internetu w produktach i usługach bankowych. Analiza systemu zabezpieczeń w bankowości internetowej 10-maj-06 Sylwia 10-maj-06 Sylwia 68 Tomasz Trzebieniak 2-go stopnia Modernizacja oraz rozbudowa sieci LAN w oparciu o sprzęt CISCO. 11-maj-06 Górny Piotr

5 69 Michał Kozłowski 1-go stopnia E-biznes Podejmowanie decyzji na podstawie precyzyjnych informacji biznesowych - Business Inteligence w gospodarce. 12-maj-06 Jończyk Tomasz 70 Aleksandra Wróbel E-płatności. Etiologia, analiza. 12-maj-06 Jończyk Tomasz 71 Michał Janiszewski 1-go stopnia E-biznes Reklama internetowa - jak skutecznie wykorzystać jej potencjał do promocji w sieci? 12-maj-06 Jończyk Tomasz 72 Adam Wolf Analiza efektywności serwisu drukarek firmy OCÉ, w aspekcie skuteczności napraw w latach maj-06 Hryniewicz Olgierd 73 Marta Twardowska Rekrutacja i selekcja jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. 16-maj-06 Michalewski Edward 74 Jacek Krasnowski 2-go stopnia Ewolucja sieci szkieletowej systemu UMTS. 16-maj-06 Ignaczak Andrzej 75 Witold Świątek 1-go stopnia Operatorzy wirtualni - procedura oceny efektywności ekonomicznej operatora wirtualnego jako element studium wykonalności. 16-maj-06 Kostka Andrzej 76 Agnieszka Sawicka 77 Krzysztof Michalak Integracja procesu analizy diagnostycznej systemu zarządzania. 16-maj-06 Michalewski Edward Analiza i usprawnianie funkcjonowania uniwersyteckich systemów obsługi studentów. 16-maj-06 Michalewski Edward 78 Adam Mizera Tendencje rozwojowe radiowych sieci komputerowych - metodyka i procedura projektowania sieci WLAN. 16-maj-06 Ignaczak Andrzej 79 Piotr Żelazko Komunikacja elektroniczna w przedstawicielstwach handlowych - procedury implementacji optymalnych rozwiązań. 16-maj-06 Ignaczak Andrzej 80 Karolina Olkowicz Zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych w procesie rekrutacji i selekcji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. 17-maj-06 Puchała- Krzywina 81 Marek Miszewski wspomaganie procesów decyzyjnych. Rekrutacja i selekcja pracowników z wykorzystaniem systemu PC-SHELL. 17-maj-06 Puchała- Krzywina 82 Renata Zgódka Analiza finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego P.P.H. "FOLPAK Baranowski A. i T." w latach oraz koncepcja poprawy efektywności wykorzystywanego oprogramowania finansowo - księgowego (Rewizor 3). 17-maj-06 Puchała- Krzywina 83 Grzegorz Bera 1-go stopnia Logistyka Projekt usprawnienia procesu realizacji zamówienia w firmie produkcyjnej. 18-maj-06 Ratkiewicz Andrzej 84 Michał Wardzyński Analiza funkcjonalna i proces wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania na przykładzie firmy telekomunikacyjnej. 18-maj-06 Maciejewski Jan 85 Michał Bartniczak Analiza i ocena wykorzystania usług oferowanych w sieci Internet w wybranych przedsiębiorstwach. 18-maj-06 Siergiejczyk Mirosław 86 Andrzej Dylakiewicz 1-go stopnia E-biznes Analiza porównawcza wybranych polskojęzycznych serwisów aukcyjnych. 31-maj-06 Jończyk Tomasz

6 87 Jarosław Miłosz 1-go stopnia Logistyka Optymalizacja gospodarki zapasami surowców w organizacji jednopotokowego systemu produkcyjnego. 05-cze-06 Szymanowski Wacław 88 Elżbieta Koch 1-go stopnia Rachunkowość informatyczna w systemie zarządzania należnościami. 05-cze-06 Kuś Wiesław 89 Artur Jóźwiak 1-go stopnia Logistyka Usprawnienie dystrybucji firmy Cyfrowy Polsat S.A. 05-cze-06 Ratkiewicz Andrzej 90 Anna Pabisiak 1-go stopnia Logistyka Prognozowanie popytu dla wybranego towaru z branży odzieżowej. 05-cze-06 Gładyś Sylwester 91 Marek Grabowski 1-go stopnia 92 Mariusz Krawczyński 1-go stopnia Perspektywy rozwoju sieci metropolitalnych na przykładzie Metro Ethernet. 08-cze-06 Malinowski Tomasz Zastosowanie linii optycznych w systemach wysokiej przepływności. 08-cze-06 Malinowski Tomasz 93 Artur Gałecki 1-go stopnia Projekt eksperckiego systemu obsługi klienta jako wynik ewolucji technik i metod obsługi klienta na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. 08-cze-06 Ignaczak Andrzej 94 Krzysztof Górski Koncepcja wykonania nowoczesnej sieci komputerowej w biurowcu z wykorzystaniem usługi Wi-Fi. 08-cze-06 Chojnowski Jan 95 Michał Mandziuk Analiza systemu obsługi zarządzania relacjami z klientami (CRM) w przedsiębiorstwie - aspekt funkcjonalny. 08-cze-06 Maciejewski Jan 96 Krzysztof Winek 1-go stopnia Zastosowanie technologii CDMA w komunikacji bezprzewodowej. 08-cze-06 Górny Piotr 97 Szymon Szustkiewicz Koncepcja wdrożenia VPN w wybranym przedsiębiorstwie. 08-cze-06 Siergiejczyk Mirosław 98 Stanisław Droździel Funkcjonalne i organizacyjno - prawne aspekty podpisu elektronicznego. 08-cze-06 Maciejewski Jan 99 Łukasz Gazda 2-go stopnia Analiza możliwości wejścia polskich przedsiębiorstw na rynek elektroniczny na przykładzie firmy BUDOMAT. 20-cze-06 Sylwia 100 Zofia Litewnicka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne System zarządzania innowacjami w firmie telekomunikacyjnej. 13-lip-06 Sienkiewicz Piotr 101 Marianna Fijałkowska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Restrukturyzacja w formie fuzji i przejęć a kondycja finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie połączeń TP Sircom Sp. z o.o. oraz TP Edukacja i Wypoczynek Sp z o.o.) 13-lip-06 Marczakowska- Proczka Joanna 102 Małgorzata Terwińska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza zmian w poziomie i strukturze konsumpcji polskich gospodarstw domowych w latach z uwzględnieniem preferencji konsumpcyjnych. 13-lip-06 Woroniecka- Leciejewicz Irena 103 Anna Sekuła 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne iedzą jako strategia tworzenia zasobów organizacji. 13-lip-06 Hołubiec Jerzy 104 Beata Sasim 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Preferencje użytkowników cyfrowej linii ISDN wspomagającej strategiczne firmą. 13-lip-06 Szydłowski Adam

7 105 Urszula Najdzik 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategiczne zasady optymalizacji zatrudnienia. 13-lip-06 Szydłowski Adam 106 Garbacik 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Specyfika zarządzania projektami we współczesnym zarządzaniu strategicznym. 13-lip-06 Szydłowski Adam 107 Monika Chwiedczuk 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategiczna specyfika controllingu. 13-lip-06 Szydłowski Adam 108 Maria Chamera 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Znaczenie badań marketingowych we współczesnym zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem usługowym. 13-lip-06 Szydłowski Adam 109 Bożena Sęk 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza ekonomiczna zarządzania zasobami technicznymi firmy. 13-lip-06 Sienkiewicz Piotr 110 Robert Zdanowski 2-go stopnia Zarządzanie pojemnością w Information Technology Infrastructure Library (ITIL) przy wykorzystaniu oprogramowania Systems Managment Server firmy Microsoft. 18-lip-06 Wrażeń Marian 111 Katarzyna Dworniak 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategia konkurencji przedsiębiorstw. 18-lip-06 Sobolewski Andrzej 112 Zbigniew Seligowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wpływ zmian zachodzących w Telekomunikacji Polskiej na jej sukces rynkowy. 18-lip-06 Sobolewski Andrzej 113 Grażyna Siedlecka 2-go stopnia Analiza porównawcza klimatów biznesowych państw europejskich przy wykorzystaniu metod gradacyjnych. 18-lip-06 Szczesny Wiesław 114 Marcin Ostrowski 2-go stopnia 115 Katrzyna Galas 1-go stopnia (lic.) 116 Barbara Włostowska 1-go stopnia System raportowania zmian na podstawie standardu zarządzania usługami informatycznymi. 18-lip-06 Wrażeń Marian Kompleksowe jakością w firmie WUZETEM. 05-paź-06 Walukiewicz Stanisław Technika xdsl w sieci telekomunikacyjnej operatora - procedura wdrażania. 05-paź-06 Kostka Andrzej 117 Tomasz Dziedzic 1-go stopnia E-biznes Wyszukiwarki internetowe - jak skutecznie wykorzystać ich potencjał do promocji stron www. 05-paź-06 Jończyk Tomasz 118 Magdalena Hnidziuk 1-go stopnia (lic.) Analiza procesu zarządzania trudnymi kredytami na przykładzie PKO B.P. 05-paź-06 Walukiewicz Stanisław 119 Krzysztof Markocki 1-go stopnia (lic.) Proces oceny technicznej pojazdów po zaistnieniu szkody komunikacyjnej z uwzględnieniem sposobu wynagradzania rzeczoznawców. 05-paź-06 Walukiewicz Stanisław 120 Krzysztof Wieja 1-go stopnia (lic.) 121 Andrzej Sokulski 1-go stopnia 122 Mariusz Urbański 1-go stopnia (lic.) Innowacje w ochronie zdrowia na przykładzie Centrum Medycznego Medicover Atrium. 23-paź-06 Walukiewicz Stanisław VolP w sieciach rozległych - przykładowe rozwiązanie sieci abonenckiej. 23-paź-06 Górny Piotr Rozszerzenie działalności firmy "CALIBRA". 23-paź-06 Walukiewicz Stanisław

8 123 Iwona Brzozowska 1-go stopnia (lic.) 124 Katarzyna Jankowska 1-go stopnia (lic.) Wdrożenie Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 23-paź-06 Walukiewicz Stanisław Zmiany we współczesnych organizacjach na przykładzie dużych korporacji. 23-paź-06 Kanarski Leszek 125 Katarzyna Haber-Łukaszek 1-go stopnia (lic.) Administracja i Korzyści płynace z zastosowania metodyki projektowej PRINCE 2 podczas wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w Polskiej Grupie Kapitałowej. 23-paź-06 Kuzak Włodzimierz 126 Beata Wronkowska 1-go stopnia 127 Aneta Dobilis 1-go stopnia (lic.) Rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. 23-paź-06 Karbowiak Katarzyna Kultura współczesnej organizacji na przykładzie Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. 23-paź-06 Kanarski Leszek 128 Topka 1-go stopnia Informatyczne narzędzia planowania projektu inwestycyjnego jako składowe elementy procedury zarządzania projektami inwestycyjnymi w Telekomunikacji Polskiej S.A. 23-paź-06 Górny Piotr 129 Cezary Średnicki 1-go stopnia Koncepcja firmowej witryny www połączonej ze sklepem internetowym. 23-paź-06 Kucharski Jan 130 Iwona Nogalska 1-go stopnia Zarządzanie nieruchomościami jako strategiczny aspekt zarządzania organizacją na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. 23-paź-06 Karbowiak Katarzyna 131 Paulina Smoleńska 1-go stopnia (lic.) 132 Sabina Smoleńska 1-go stopnia (lic.) 133 Dorota Gawrych 1-go stopnia (lic.) 134 Małgorzata Olszewska 1-go stopnia (lic.) 135 Magdalena Lis-Winek 1-go stopnia (lic.) 136 Justyna Osica 1-go stopnia (lic.) 137 Łukasz Kacprzak 1-go stopnia (lic.) Administracja i Nowatorskie metody szkoleń w oparciu o e-learninig i blended learning 23-paź-06 Walukiewicz Stanisław Zarządzanie usługami w Ośrodku Pomocy Społecznej 23-paź-06 Walukiewicz Stanisław Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych. 23-paź-06 Kanarski Leszek Uwarunkowania przedsiębiorczości Polaków. 24-paź-06 Kanarski Leszek Oczekiwania wobec pracowników telemarketingu. 24-paź-06 Kanarski Leszek Problematyka przywództwa w publikacjach prasy czasopisma "PERSONEL". 24-paź-06 Kanarski Leszek Slogan reklamowy jako istotny element skutecznej komunikacji marketingowej. 24-paź-06 Zakrzewski Józef 138 Jolanta Królak 1-go stopnia (lic.) Możliwości wykorzystania metod i technik twórczego rozwiązywania problemu do podnoszenia efektywności zarządzania firmą. 24-paź-06 Kanarski Leszek 139 Monika Rzodkiewicz 1-go stopnia Logistyka Zastosowanie systemu kodów kreskowych na przykładzie firmy Delikatesy Rarytas. 24-paź-06 Ratkiewicz Andrzej 140 Zbigniew Robak 1-go stopnia (lic.) Plan Marketingowy dla nowej grupy asortymentowej dla firmy CAME. 24-paź-06 Zakrzewski Józef

9 141 Urszula Janus 1-go stopnia (lic.) Reklama telewizyjna sieci komórkowych w Polsce w latach paź-06 Zakrzewski Józef 142 Marta Pyskło 1-go stopnia Logistyka Usprawnienie pracy systemu logistycznego w firmie "Galeria Centrum" Sp. z o.o. przy wykorzystaniu metod prognozowania popytu. 24-paź-06 Ratkiewicz Andrzej 143 Beata Papis 1-go stopnia (lic.) Umowa darowizny i jej konsekwencje podatkowe. 24-paź-06 Wyrembak Jarosław 144 Przemysław Stec 1-go stopnia Logistyka Wykorzystanie systemów komputerowych w planowaniu zapasów surowcowych na przykładzie firmy "TRWSSP". 24-paź-06 Ratkiewicz Andrzej 145 Aneta Haładyj 1-go stopnia (lic.) 146 Marek Klimaszewski 1-go stopnia Poprawa jakości usług na przykładzie przedsiębiorstwa PLL LOT. 24-paź-06 Walukiewicz Stanisław Wdrożenie systemu CRM w firmie świadczącej usługi outsourcingowe. 26-paź-06 Gładyś Sylwester 147 Marcin Gronczewski Wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych w przedsiębiorstwie. 08-lis-06 Sylwia 148 Zbigniew Wieczorek 2-go stopnia Realizacja sieci VPN w aspekcie wykorzystania oprogramowania dla wybranych systemów operacyjnych i infrastruktury klucza publicznego. 08-lis-06 Malinowski Tomasz 149 Paweł Tomasik 2-go stopnia 150 Grzegorz Sielicki 2-go stopnia 151 Tomasz Różycki 2-go stopnia Metodyka wdrażania i eksploatacji systemu przetwarzania informacji niejawnych. 08-lis-06 Malinowski Tomasz Projekt i implementacja wybranych elementów systemu wspomagającego sprzedaż przez sieć Internet. 08-lis-06 Malinowski Tomasz Zarządzanie bezpieczeństwem danych i ochrona zasobów teleinformatycznych w organizacji. 08-lis-06 Górny Piotr 152 Mariusz Sucharzewski Medium informacyjno - komunikacyjne Internet w działalności handlowej przedsiębiorstwa. E-commerce nowe wyzwania dla przedsiębiorstw. 08-lis-06 Maciejewski Jan 153 Jaritz 1-go stopnia (lic.) Administracja i Rola personelu w marketingu bankowym na przykładzie Banku Millennium. 08-lis-06 Gołębiewski Jarosław 154 Eliza Chojnowska Opracowanie metodyki tworzenia zabezpieczeń w handlu wysyłkowym. 08-lis-06 Kostka Andrzej 155 Zofia Wieczorek 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Systemy motywacyjne w zarządzaniu strategicznym. 17-lis-06 Hołubiec Jerzy 156 Beata Wojtecka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne nieruchomościami. 17-lis-06 Hołubiec Jerzy 157 Marek Żylak 2-go stopnia 158 Katarzyna Słowik 2-go stopnia Projekt metodyki wdrożenia systemu ochrony informacji niejawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 17-lis-06 Parys Tomasz Wpływ procesów konsolidacyjnych na rozwój przedsiębiorstw. 17-lis-06 Sylwia

10 159 Beata Wróblewska 2-go stopnia Innowacje technologiczne systemów informacyjnych wspomagających przedsiębiorstwem. 17-lis-06 Szydłowski Adam 160 Marek Trzepałko Usługi dodane w telekomunikacyjnych sieciach dostępowych 17-lis-06 Kostka Andrzej 161 Agnieszka Pieniak 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Proces rekrutacji i selekcji pracowników w organizacji. 17-lis-06 Wiatrak Andrzej 162 Jerzy Iwanowski Metodyka projektowania sieci szerokopasmowych oraz procedura realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem sieci 2,4 Ghz. 17-lis-06 Kostka Andrzej 163 Jacek Terwiński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Estymacja i prognozowanie popytu na usługi szerokopasmowe na przykładzie usługi Neostrada Telekomunikacji Polskiej S.A. 17-lis-06 Woroniecka- Leciejewicz Irena 164 Magdalena Mazek 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie potrzebami klientów poprzez system CRM w Telekomunikacji Polskiej. 17-lis-06 Zakrzewski Józef 165 Renata Chlebda 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie przez kulturę organizacji na przykładzie publicznej i prywatnej firmy w Polsce XXI wieku. 17-lis-06 Wiatrak Andrzej 166 Bartosz Remiszewski Zastosowanie Internetu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. 17-lis-06 Szydłowski Adam 167 Mirosław Fijałkowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zastosowanie metody "SIX SIGMA" w zarządzaniu jakością. 17-lis-06 Hołubiec Jerzy 168 Jakub Osiński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza diagnostyczna rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 17-lis-06 Sienkiewicz Piotr 169 Andrzej Kamola 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Rola baz danych w informatycznych systemach zarządzania. 17-lis-06 Hołubiec Jerzy 170 Tomasz Sadowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Ocena wyniku finansowego Spółki Mostostal Warszawa S.A. w oparciu o analizę wskaźnikową 17-lis-06 Marczakowska- Proczka Joanna 171 Aneta Możdżonek 2-go stopnia Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 17-lis-06 Szydłowski Adam 172 Edyta Długosz 1-go stopnia (lic.) Analiza kosztów w przedsiębiorstwie handlowo-produkcyjnym. 17-lis-06 Kuś Wiesław 173 Jakub Grabowski Procedura oceny przydatności istniejących telefonicznych sieci dostępowych dla usług szerokopasmowych. 17-lis-06 Kostka Andrzej 174 Marcin Konsowski 1-go stopnia (lic.) Administracja i Zarządzanie konfliktami w zespołach pracowniczych. 17-lis-06 Kanarski Leszek 175 Anna Sobecka 2-go stopnia Zarządzanie ryzykiem w projekcie informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK. 20-lis-06 Kuzak Włodzimierz 176 Marta Gronczewska Doskonalenie jakości likwidacji szkód komunikacyjnych. 20-lis-06 Sylwia

11 177 Łukasz Piątek 2-go stopnia Analiza implementacji indeksu materiałowego w systemie Oracle ebs na przykładzie Przedsiębiorstwa produkcyjnohandlowego. 20-lis-06 Kuzak Włodzimierz 178 Mariusz Burdzy Internet jako nowoczesne narzędzie marketingu. 20-lis-06 Kamiński Tadeusz 179 Edyta Zientara 2-go stopnia Motywacja jako narzędzie podnoszenia efektywności pracy w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. 20-lis-06 Sylwia 180 Sławomir Cytwarek 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wal-Mart - innowacyjność firmy a jej wyniki finansowe. 21-lis-06 Baczko Tadeusz 181 Piotr Krasowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Wpływ systemu certyfikacji ISO na wyniki finansowe firmy ATEM-Polaska 21-lis-06 Baczko Tadeusz 182 Jarosław Goska Puchała- Szkolenia jako element ZZL. Zastosowanie aplikacji programu PC-Shell w procesie doboru szkolenia pracowników. 22-lis-06 Krzywina 183 Katarzyna Dębowska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Strategia produktu w marketingu usług bankowych na przykładzie kart kredytowych. 22-lis-06 Zakrzewski Józef 184 Dorota Dragan 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Kolejowe przewozy pasażerskie w kontekście procesów restrukturyzacyjnych PKP po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 22-lis-06 Zakrzewski Józef 185 Piotr Rosiński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie agencji ochrony. 22-lis-06 Zakrzewski Józef 186 Dołęga 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Makroekonomiczne warunki w budowaniu strategii wejścia na rynek Białorusi. 22-lis-06 Zakrzewski Józef 187 Urszula Kilkowska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Analiza zarządzania procesem logistycznym w towarowym transporcie kolejowym. 08-gru-06 Zakrzewski Józef 188 Piotr Lewandowski 1-go stopnia (lic.) 189 Zofia Chudy 1-go stopnia 190 Paweł Sieradz 2-go stopnia Administracja i Przygotowanie do negocjacji handlowych. 08-gru-06 Kanarski Leszek Telefoniczna sieć dostępowa a dostep do Internetu - możliwości i stopień wykorzystania. 08-gru-06 Kostka Andrzej Realizacja wirtualnych sieci prywatnych w technologii bezprzewodowej. 08-gru-06 Siergiejczyk Mirosław 191 Izabela Dec 1-go stopnia (lic.) Administracja i Poprawa procesu rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. 08-gru-06 Puchała- Krzywina 192 Mariusz Duda Zgodność modeli wyceny EVA i DCF na przykładzie EMAX S.A. 08-gru-06 Stefański Jacek 193 Joanna Augusiewicz 1-go stopnia (lic.) Administracja i Wykorzystanie metody INVEST do oceny firmy jako organizacji uczącej się. 08-gru-06 Kanarski Leszek 194 Marcin Biernat 2-go stopnia Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej. 08-gru-06 Sylwia

12 195 Karolina Bogdanowicz 2-go stopnia Optymalizacja komputerowego wspomagania zarządzania małym przedsiębiorstwem usługowym. 08-gru-06 Szydłowski Adam 196 Grzegorz Kordowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Potrzeby i możliwości kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji. 08-gru-06 Kanarski Leszek 197 Krzysztof Pierściński 2-go stopnia Analiza technologii wieloprotokołowego przełączania etykiet (MPLS) w aspekcie zastosowania w rozwiązaniach korporacyjnych. 08-gru-06 Siergiejczyk Mirosław 198 Radosław Piskorz Porównanie usług bankowości elektronicznej z usługami tradycyjnymi. 08-gru-06 Jończyk Tomasz 199 Mirosław Krone 2-go stopnia 200 Marcin Grzymkowski 2-go stopnia 201 Joanna Merklejn 2-go stopnia Karta bankowa jako dynamicznie rozwijająca się forma rozliczeń pieniężnych. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego w Banku, na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. Wpływ zabezpieczeń kart bankowych na bezpieczeństwo transakcji. 08-gru-06 Sylwia 08-gru-06 Sylwia 08-gru-06 Sylwia 202 Marcin Walaszczyk 2-go stopnia Analiza porównawcza narzędzi usprawniających obieg dokumentów na przykładzie studium przedsięwzięcia "Elektroniczny System Obiegu Dokumentów w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie". 08-gru-06 Górny Piotr 203 Milena Sieczkowska Koncepcja wdrożenia systemu CRM w wybranej firmie. 08-gru-06 Siergiejczyk Mirosław 204 Andrzej Gniado 1-go stopnia Logistyka Usprawnienie funkcjonowania firmy handlowo-usługowej KORTBUD poprzez zastosowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. 08-gru-06 Ratkiewicz Andrzej 205 Zenon Wiak 1-go stopnia (lic.) Teoria i praktyka kontaktów z klientami w działalności handlowej. 08-gru-06 Kanarski Leszek 206 Małgorzata Mędrzecka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zespoły zadaniowe - nowa forma współczesnej organizacji. 08-gru-06 Kanarski Leszek 207 Elżbieta Brojek 1-go stopnia (lic.) Możliwości komunikowania się menedżera we współczesnej organizacji. 08-gru-06 Kanarski Leszek 208 Monika Panasiewicz 1-go stopnia (lic.) Administracja i Poprawa procesu rocznej oceny pracowników na przykładzie firmy Quintiles Poland Sp. z o.o. 08-gru-06 Puchała- Krzywina 209 Tomasz Kopczyński 2-go stopnia Wirtualizacja firmy komputerowej. 12-sty-07 Jończyk Tomasz 210 Grzegorz Stępiński 2-go stopnia Zintegrowane systemy informatyczne i ich zastosowanie we wspomaganiu działalności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Serwar Sp. z o.o. 12-sty-07 Parys Tomasz 211 Karol Nowosielski 2-go stopnia System zarządzania jakością wytwarzania oprogramowania komputerowego w małych i średnich firmach. 12-sty-07 Parys Tomasz 212 Artur Kupracz 2-go stopnia Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistyką zamówień na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego. 12-sty-07 Parys Tomasz

13 213 Agnieszka Godos 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie (porównanie wykorzystania kredytu i leasingu). 02-kwi-07 Marczakowska- Proczka Joanna 214 Piotr Świętochowski 1-go stopnia (lic.) Administracja i Nowoczesne koncepcje rozwoju teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem 03-kwi-07 Maciejewski Jan 215 Norbert Liszewski 216 Robert Kaczyński Gromadzenie i przetwarzanie danych a problemy ich bezpieczeństwa. 03-kwi-07 Spustek Henryk Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych na przykładzie e-commerce. 03-kwi-07 Parys Tomasz 217 Remiliusz Sygacz 2-go stopnia Oprogramowanie "wolnych źródeł" w służbie organizacji wirtualnej 03-kwi-07 Krajewski Piotr 218 Tomasz Jakubowski 2-go stopnia 219 Marek Kotowski 2-go stopnia 220 Jarosław Gniado 1-go stopnia Analiza wydajności systemów informatycznych opartych o MS SQL SERWER kwi-07 Malinowski Tomasz Analiza porównawcza wybranych metodologii zarządzania projektami informatycznymi 03-kwi-07 Kuzak Włodzimierz Analiza możliwości zapewnienia bezpieczeństwa sieci Wi-Fi małego przedsiębiorstwa. 05-maj-07 Górny Piotr 221 Adam Końsko Analiza porównawcza technologii dostępu do Internetu. 09-maj-07 Jończyk Tomasz 222 Robert Kunicki 2-go stopnia 223 Paweł Dębowski 2-go stopnia Badanie wydajności technologii internetowych baz danych. 09-maj-07 Jończyk Tomasz Zastosowanie Internetu jako narzędzia w kształtowaniu wizerunku firmy, na przykładzie Telewizji Polskiej S.A. 09-maj-07 Jończyk Tomasz 224 Marcin Liszka 2-go stopnia Ocena zabezpieczeń wybranych platform serwerowych. 09-maj-07 Malinowski Tomasz 225 Krzysztof Woźniak 1-go stopnia Wybór i analiza procesu wdrażania systemu cyfrowego służącego do sterowania blokiem energetycznym w elektrociepłowni Siekierki. 09-maj-07 Górny Piotr 226 Piotr Białczak 2-go stopnia Koncepcja wykorzystania biblioteki OPENGL w zadaniach wizualizacji danych. 09-maj-07 Spustek Henryk 227 Dorota Garczyńska Analiza sklepów internetowych jako praktyczna realizacja zastosowania Internetu w procesie sprzedaży. 09-maj-07 Parys Tomasz 228 Magdalena Motylińska Zintegrowane systemy technicznej ochrony mienia w Budynkach Inteligentnych - analiza wybranych rozwiązań. 09-maj-07 Jończyk Tomasz 229 Krzysztof Zagrajek 2-go stopnia Analiza wdrożenia systemu raportowego w systemie Oracle EBS na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnohandlowego. 16-maj-07 Kuzak Włodzimierz 230 Katarzyna Machalska Zastosowanie QoS w zarządzaniu sieciami telewizji kablowych. 16-maj-07 Ignaczak Andrzej

14 231 Łukasz Wierzbicki Projekt systemu bezpiecznego zasilania sieci komputerowej. 16-maj-07 Ignaczak Andrzej 232 Anna Kościuk 1-go stopnia Ocena procesu reorganizacji i restrukturyzacji zakładu pracy na przykładzie Telekomunikacji Polskiej. 16-maj-07 Kanarski Leszek 233 Sebastian Ciborowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Problem bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w województwie warmińsko-mazurskim - strategie przeciwdziałania temu zjawisku. 16-maj-07 Puchała- Krzywina 234 Michał Roszczyk 1-go stopnia Poprawa systemu motywacji w przedsiębiorstwie sektora finansowego. 16-maj-07 Puchała- Krzywina 235 Piotr Pertkiewicz 1-go stopnia 236 Dorota Tomaszewska 1-go stopnia (lic.) 237 Krzysztof Kościuk 1-go stopnia 238 Tomasz Laszczka 2-go stopnia Administracja i Możliwości motywowania specjalistów na przykładzie pracowników małej firmy z branży usług teleinformatycznych. 16-maj-07 Kanarski Leszek Obraz polskiego lidera na podstawie analizy wybranych przedstawicieli organizacji gospodarczych. 16-maj-07 Kanarski Leszek Proces wartościowania stanowisk pracy w firmach teleinformatycznych. 16-maj-07 Kanarski Leszek Procedura oceny PBX z punktu widzenia optymalizacji jej przydatności do współdziałania z Contact-Center. 16-maj-07 Kostka Andrzej 239 Janusz Michalski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Aspekty partnerskiego zarządzania strategicznego systemem Neostrada TP. 18-maj-07 Szydłowski Adam 240 Tomasz Nikiciuk 1-go stopnia Inżynieria systemów zarządzania System Informatyczny w Rachunkowości. 18-maj-07 Mierzejewski Henryk 241 Krzysztof Sławiński 1-go stopnia 242 Tomasz Prusik 1-go stopnia 243 Michał Bielecki 2-go stopnia System prezentacji zagrożeń. 18-maj-07 Kott Grzegorz Koncepcja komputerowego wspomagania zarządzania windykacją. 18-maj-07 Szydłowski Adam wspomaganie projektowania systemów telekomunikacyjnych na przykładzie autostrady. 18-maj-07 Siergiejczyk Mirosław 244 Mirosław Czarnecki 1-go stopnia Opracowanie metody wspomagajacej procesem przydziału i realizacji zadań służb serwisu usług transmisji danych. 18-maj-07 Gładyś Sylwester 245 Tomasz Pasoń 2-go stopnia Rachunek kosztów w procesie zarządzania firmą (na podstawie firmy "Grupa LOTOS S.A."). 21-maj-07 Sobolewski Andrzej 246 Wawrzyniec Kolendo 1-go stopnia Koncepcja sieci dostępowej dla obszaru lądowo - wodnego o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej na bazie technologii WiMAX. 28-maj-07 Górny Piotr 247 Zbigniew Witek 1-go stopnia 248 Witold Zakrzewski 1-go stopnia Wykorzystanie technologii WiMax dla potrzeb monitoringu wizyjnego i ostrzegania o zagrożeniach. 28-maj-07 Górny Piotr Koncepcja sieci dostępowej dla kompleksu domków letniskowych z wykorzystaniem protokołu WiFi. 28-maj-07 Górny Piotr

15 249 Michał Dąbrowa 1-go stopnia Usprawnienie obiegu informacji z wykorzystaniem systemu informatycznego. 28-maj-07 Górny Piotr 250 Arkadiusz Nadolny 1-go stopnia wspomaganie projektowania obuwia 31-maj-07 Sylwia 251 Konrad Dąbrowski 1-go stopnia Bezpieczeństwo transakcji w handlu elektronicznym. 31-maj-07 Grad Leszek 252 Andrzej Krakowiak 1-go stopnia 253 Aneta Matusiak 2-go stopnia Strategie marketingowe Novo Nordisk Pharma na rynku polskim. Finansowanie zadań inwestycyjnych w szkolnictwie wyższym. 31-maj-07 Sylwia 11-cze-07 Sylwia 254 Artur Wiak 2-go stopnia Procedura wyboru systemu do kompleksowego zarządzania zmianami i konfiguracją na stacjach roboczych w firmie o dowolnym profilu działalności. 06-lip-07 Ignaczak Andrzej 255 Piotr Witkowski 1-go stopnia Logistyka Racjonalizacja procesów logistycznych w zasilaniu i dystrybucji produktów w firmie WOLSELEY PLC. 06-lip-07 Piasecki Florian 256 Jakub Biczkowski 1-go stopnia E-biznes Analiza porównawcza i ocena funkcjonalności wybranych systemów Business to Customer opartych na zasadach Open Source. 10-lip-07 Jończyk Tomasz 257 Elżbieta Batóg 1-go stopnia (lic.) 258 Marzena Kobierecka 1-go stopnia (lic.) 259 Julita Majcher 1-go stopnia (lic.) MARKETING BEZPOŚREDNI (na przykładzie firmy Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.) 10-lip-07 Sobolewski Andrzej Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie ppup Poczta Polska. 10-lip-07 Hołubiec Jerzy Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu na przykładzie Polski 10-lip-07 Hołubiec Jerzy 260 Agnieszka Kubiak 1-go stopnia (lic.) Badanie obciążenia pracą jako metoda planowania zatrudnienia na przykładzie Wydziału Ekspedycyjno - Rozdzielczego Łódź p.p.u.p. Poczta Polska. 10-lip-07 Hołubiec Jerzy 261 Małgorzata Ziewiec 1-go stopnia (lic.) 262 Maria Kieliszek 1-go stopnia (lic.) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie zakładu produkcyjnego. 10-lip-07 Hołubiec Jerzy Zarządzanie procesem doręczeń w usługach pocztowych 10-lip-07 Hołubiec Jerzy 263 Katarzyna Chojnacka 1-go stopnia (lic.) Rola kultury organizacyjnej i zarządzania na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska 10-lip-07 Hołubiec Jerzy 264 Andrzej Nowaczek 2-go stopnia E-deklaracje w systemie informacyjnym kancelarii doradcy podatkowego. 10-lip-07 Baczko Tadeusz 265 Monika Piskor Usługi inteligentne w działalności marketingowej przedsiębiorstw. 10-lip-07 Zakrzewski Józef 266 Anna Ostrzyżek 2-go stopnia Analiza kultury organizacyjnej wybranej firmy ubezpieczeniowej. 10-lip-07 Karbowiak Katarzyna

16 267 Popińska 1-go stopnia (lic.) 268 Adam Gajewski 1-go stopnia (lic.) Marketingowy wizerunek Poczty Polskiej 10-lip-07 Sobolewski Andrzej Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie PPUP "Poczta Polska" 10-lip-07 Hołubiec Jerzy 269 Zbigniew Kopeć 1-go stopnia Logistyka Usprawnienie funkcjonowania małego przedsiębiorstwa transportowego. 16-lip-07 Ratkiewicz Andrzej 270 Roman Stęborowski 1-go stopnia (lic.) 271 Hanna Błażejewska-Lis 1-go stopnia (lic.) 272 Łukasz Pielak 1-go stopnia Call Center w praktyce przedsiębiorstw branży energetycznej. 22-paź-07 Zakrzewski Józef Marketing usług pocztowych 22-paź-07 Sobolewski Andrzej Ochrona danych osobowych i telekomunikacyjnych w systemach cyfrowej telefonii komórkowej 23-paź-07 Górny Piotr 273 Ryszard Niziałek 1-go stopnia Analiza skuteczności systemu motywacji w wybranych firmach elektronicznych. 23-paź-07 Górny Piotr 274 Katarzyna Walichnowska 1-go stopnia E-biznes Wykorzystanie systemów zarządzania treścią w kontekście Ustawy o dostępie do informacji publicznej na przykładzie kodu gotowych projektów OpenSource. 25-paź-07 Jończyk Tomasz 275 Rafał Kornacki 1-go stopnia 276 Sylwester Mieczkowski 1-go stopnia (lic.) 277 Sałańska 1-go stopnia (lic.) 278 Karol Strączewski 1-go stopnia 279 Izabela Boruszewska 1-go stopnia (lic.) 280 Roman Cichosz 1-go stopnia (lic.) 281 Jan Szymański 1-go stopnia (lic.) Zespoły zadaniowe w realizacji usług typowych i nowych. 25-paź-07 Kanarski Leszek Świadczenia pozapłacowe jako istotny element motywacji 25-paź-07 Karbowiak Katarzyna ROLA TELEPRACY W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 25-paź-07 Hołubiec Jerzy Wspomaganie działalności przedsiębiorstwa handlowego z wykorzystaniem narządzi informatycznych. 30-paź-07 Górny Piotr Organizacja i funkcjonowanie kanałów dystrybucji na przykładzie British Petroleum w Polsce. 08-lis-07 Walukiewicz Stanisław Zarządzanie produkcją na przykładzie zakładu przeciągaczy i narządzi specjalnych VIS Sp. z o.o. 08-lis-07 Hołubiec Jerzy Zarządzanie jakością na wybranym przykładzie PKP CARGO S.A. 08-lis-07 Hołubiec Jerzy 282 Jacek Sikora 2-go stopnia Wartość firmy a wskaźniki rynkowe: różnice branżowe na przykładzie spółek z GPW. 23-lis-07 Stefański Jacek 283 Agata Wojciechowska 1-go stopnia Logistyka 284 Piotr Bogucki 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Usprawnienie funkcjonowania firmy "X" promującej produkty farmaceutyczne poprzez wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na kształtowanie się rynku usług internetowych w Polsce na przykładzie wybranych firm 23-lis-07 Ratkiewicz Andrzej 23-lis-07 Parys Tomasz

17 285 Emil Dąbrowski 2-go stopnia Zastosowanie Internetu jako narzędzia handlu elektronicznego na przykładzie firmy z branży AGD 23-lis-07 Parys Tomasz 286 Sebastian Podleśny 2-go stopnia Metodologia zarządzania usługami teleinformatycznymi w modelu outsourcingu 23-lis-07 Parys Tomasz 287 Robert Białobrzeski Analiza bankowej usługi identyfikacji i przetwarzania wpłat masowych. 23-lis-07 Sylwia 288 Anna Kotwicka 2-go stopnia Analiza wybranych systemów bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych. 23-lis-07 Sylwia 289 Robert Sosnowski Kształtowanie relacji z klientami i funkcjonowanie urzędu skarbowego. 23-lis-07 Sylwia 290 Jarosław Piechocki 2-go stopnia 291 Bartłomiej Zawadzki 2-go stopnia Leasing jako jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. 23-lis-07 Sylwia Analiza rynku kart płatniczych w Polsce. 23-lis-07 Sylwia 292 Tomasz Słomka Analiza porównawcza najskuteczniejszych form reklamy w internecie. 23-lis-07 Jończyk Tomasz 293 Maciej Rąpała 2-go stopnia Analiza porównawcza bezprzewodowych technologii dostępu do Internetu. 23-lis-07 Górny Piotr 294 Artur Stefaniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - propozycja rozwiązania zgodnie z normą PN-ISO/IEC lis-07 Górny Piotr 295 Michał Wierzbicki Analiza możliwości usprawnienia obsługi kredytowej klientów banku z wykorzystaniem systemu klasy Enterprise Content Management. 23-lis-07 Górny Piotr 296 Michał Wójcik 2-go stopnia Analiza jakości usług w sieciach z protokołem TCP/IP. 23-lis-07 Górny Piotr 297 Marek Kantor Komunikacja konwergentna w przedsiębiorstwach wielooddziałowych. 23-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 298 Magdalena Stanikowska Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładu Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. 23-lis-07 Stefański Jacek 299 Michał Sępka 2-go stopnia Analiza i ocena spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie sprawozdań finansowych, przy wykorzystaniu programu GPWaw. 23-lis-07 Stefański Jacek 300 Maciej Antoniak 2-go stopnia Przetwarzanie informacji prawnie chronionych w sieciach rozległych i lokalnych przedsiębiorstwa. 23-lis-07 Kalinowski Andrzej 301 Sebastian Tymków 2-go stopnia Analiza jakości działania dużej uczelni w oparciu o elektroniczny system USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). 26-lis-07 Hryniewicz Olgierd 302 Lech Kuciński Usługi multimedialne w ofercie operatorów systemów komórkowych trzeciej generacji. 26-lis-07 Ryczer Andrzej

18 303 Katarzyna Kamola Ład korporacyjny jako nowoczesna metoda zarządzania organizacją i jej wpływ na wynik finansowy na przykładzie spółki Telekomunikacja Polska S.A. w latach lis-07 Marczakowska- Proczka Joanna 304 Marcin Jasiówka 2-go stopnia Analiza porównawcza metodologii łańcucha krytycznego z klasyczną metodyką zarządzania projektami Prince2 26-lis-07 Kuzak Włodzimierz 305 Rafał Kałęcki 2-go stopnia Analiza wymagań podatkowych dla podatku od towaru i usług oraz możliwości implementacja w systemie Oracle ebs. 26-lis-07 Kuzak Włodzimierz 306 Piotr Tarapata 2-go stopnia Analiza projektu wdrożenia systemu ewidencji opakowań w systemie Oracle EBS na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowego. 26-lis-07 Kuzak Włodzimierz 307 Maria Tatarkiewicz 2-go stopnia 308 Tomasz Szczechura 2-go stopnia Planowanie i szacowanie projektów z wykorzystaniem analizy danych 26-lis-07 Kuzak Włodzimierz Organizacja oraz system zarządzania zasobami ludzkimi wspomagany komputerowo. 27-lis-07 Kuzak Włodzimierz 309 Wojciech Dul 2-go stopnia Zarządzanie zgłoszeniami informatycznymi w oparciu o procesy ITIL z grupy Service Support w firmie telekomunikacyjnej 27-lis-07 Kuzak Włodzimierz 310 Sebastian Karczewski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Metody doskonalenia nowoczesnej organizacji na przykładzie firmy X. 27-lis-07 Spustek Henryk 311 Karolina Kanarek 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Ocena pracy a efektywność działania firmy X. 27-lis-07 Spustek Henryk 312 Łukasz Ostaszewski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Ocena funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego procesy decyzyjne w firmie. 27-lis-07 Gładyś Sylwester 313 Krzysztof Paczuski Projekt zmian procesu dystrybucji produktów w firmie produkcyjno-handlowej. 27-lis-07 Gładyś Sylwester 314 Paweł Czajka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Szkolenie jako element wpływający na sprawność funkcjonowania organizacji na przykładzie klubów piłkarskich. 28-lis-07 Karbowiak Katarzyna 315 Radosław Napieraj 2-go stopnia Wpływ szkoleń na rozwój pracowników na przykładzie firmy Oriflame Poland Sp. z o.o. 28-lis-07 Karbowiak Katarzyna 316 Jacek Pęczek 2-go stopnia Poprawa procesu rekrutacji i selekcji pracowników w Sadzie Okręgowym w Warszawie poprzez wdrożenie systemu informatycznego 28-lis-07 Puchała- Krzywina 317 Bożena Grochocka 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Kompetencje pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców m. st. Warszawy wobec oczekiwań interesantów 28-lis-07 Kanarski Leszek 318 Agnieszka Kaczkowska 2-go stopnia Zarzadzanie strategiczne Struktura i potencjał efektywnego zespołu zadaniowego. 28-lis-07 Kanarski Leszek 319 Renata Góral Wspomaganie komputerowe procesu zarządzania jakością kadr 29-lis-07 Szydłowski Adam 320 Piotr Kaźmierczak 2-go stopnia Obszary wspomagania komputerowego pracy dyrektora szkoły. 29-lis-07 Szydłowski Adam

19 321 Małgorzata Kołkowska 2-go stopnia Potrzeby informatyczne zarządzania personelem zakładu opieki zdrowotnej 29-lis-07 Szydłowski Adam 322 Zbigniew Mosak 2-go stopnia Ocena usług telekomunikacyjnych wykorzystujących technologię xdsl. 29-lis-07 Szydłowski Adam 323 Aneta Ryniec 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRACY WYDZIAŁU OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE M. ST. WARSZAWY 29-lis-07 Szydłowski Adam 324 Leszek Wiśniewski 2-go stopnia Wykorzystanie systemów ERP w komputerowym wspomaganiu zarządzania firmą. 29-lis-07 Szydłowski Adam 325 Wioleta Krajewska 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Motywowanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym 29-lis-07 Szydłowski Adam 326 Krzysztof Leciejewicz procesem przepływu informacji na przykładzie wybranego obszaru działalności administracji publicznej 30-lis-07 Kuzak Włodzimierz 327 Marek Gajewski 2-go stopnia Optymalizacja pracy Archiwum na przykładzie Polskiego Radia S.A. 30-lis-07 Kuzak Włodzimierz 328 Dariusz Pankowski 2-go stopnia Analiza wymagań teleinformatycznych systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw w Polsce oraz koncepcja przykładowego rozwiązania. 30-lis-07 Skorupski Jacek 329 Marta Dygan 2-go stopnia 330 Lech Fomicki 2-go stopnia Koncepcja opracowania procedury wdrożenia polityki ochrony danych w jednostce administracji państwowej. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław Analiza metod dostarczania usług Business to Business (B2B) w architekturze klient-server. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 331 Marianna Kieruzal Wybrane aspekty zarządzania usługami w sieciach inteligentnych. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 332 Janusz Kowalczyk 2-go stopnia Analiza mechanizmów sterowania przeciążeniami oraz uszkodzeniami w sieciach FR. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 333 Joanna Piętka Koncepcja wyposażenia teleinformatycznego inteligentnego budynku mieszkalnego. jednorodzinnego. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 334 Andrzej Skórzyński 2-go stopnia Analiza metod polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania danych. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 335 Rafał Szyszko Analiza i projekt usługi Call/Contact Center dla wybranej firmy sektora finansowego. 30-lis-07 Siergiejczyk Mirosław 336 Marta Miller 2-go stopnia Reklama zewnętrzna w praktyce przedsiębiorstw 30-lis-07 Zakrzewski Józef 337 Grzegorz Orłowski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Reklama jako narzędzie wywierania wpływu na proces decyzyjny konsumenta 30-lis-07 Zakrzewski Józef 338 Jacek Wojtasiński 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie produktem na rynku 30-lis-07 Zakrzewski Józef

20 339 Tomasz Gochnio 2-go stopnia Nowoczesne formy reklamy na przykładzie wybranych portali internetowych 30-lis-07 Parys Tomasz 340 Aleksandra Klimaszewska Reklama w Internecie na przykładzie firmy Interagro. 30-lis-07 Parys Tomasz 341 Sebastian Młotkowski 2-go stopnia Internet jako nowoczesne narzędzie prowadzenia działalności gospodarczej. 30-lis-07 Parys Tomasz 342 Mikołaj Zaleski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Nowoczesne metody zarządzania przepływem informacji w samorządzie na przykładzie miasta Milanówek 30-lis-07 Parys Tomasz 343 Grzegorz Grześkowiak 2-go stopnia Analiza standardów zarządzania projektami wdrożeń systemów informatycznych pod kątem wykorzystania ich w audytach systemów informatycznych 30-lis-07 Gabryelczyk Renata 344 Mariusz Pielak 2-go stopnia 345 Dariusz Przerwa 2-go stopnia 346 Rafał Rembelski 2-go stopnia Możliwości budowania trwałych relacji z klientami według koncepcji CRM - na przykładzie Stacji Kontroli Pojazdów 30-lis-07 Gabryelczyk Renata Budowanie organizacji zorientowanej na procesy biznesu na przykładzie Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji 30-lis-07 Gabryelczyk Renata Wykorzystanie możliwości e-learningu do wspomagania procesu kształcenia w organizacji. 30-lis-07 Gabryelczyk Renata 347 Agnieszka Żach 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Definiowanie ponadorganizacyjnych procesów biznesu jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej 30-lis-07 Gabryelczyk Renata 348 Michał Jędrzejewski 2-go stopnia Analiza wdrożeń systemów bilingowych w aspekcie terminowej realizacji projektu 30-lis-07 Gabryelczyk Renata 349 Łukasz Kąpielewski 2-go stopnia Analiza roli Kierownika Projektu i jej wpływ na pracę zespołu projektowego we wdrożeniach systemów informatycznych 30-lis-07 Gabryelczyk Renata 350 Michał Sierocki 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Zarządzanie zasobami i procesami w Bibliotece Narodowej. 03-gru-07 Wiatrak Andrzej 351 Dominika Stępniak System ERP i CRM jako wsparcie procesu zarządzania nowoczesną firmą. 03-gru-07 Parys Tomasz 352 Beata Czarnota 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Potrzeby rynku pracy a profil kształcenia absolwenta w Polsce 03-gru-07 Woroniecka- Leciejewicz Irena 353 Paweł Ryszawa Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie oceny ryzyka wyboru dostawców z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej 03-gru-07 Woroniecka- Leciejewicz Irena 354 Bartosz Błażewicz 2-go stopnia Analiza portali ekonomiczno-biznesowych. 12-gru-07 Sylwia 355 Ewelina Dróżdż 1-go stopnia (lic.) Inkubacja w procesie wprowadzania produktu na rynek 14-mar-08 Zakrzewski Józef 356 Michał Janiszewski 2-go stopnia Zarządzanie strategiczne Ocena warunków legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce z użyciem badania marketingowego. 24-kwi-08 Zakrzewski Józef

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015)

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015) Oferta tematyczna seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego I roku studiów II stopnia magisterskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko Temat 1. Dr Ambroziak Michał 2. Dr Bernatt Maciej 3. Prof. dr hab. Bogdanienko Jerzy 4. Prof. dr hab. Chmielarz Witold

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby. redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik-Augustyniak Publikacja koncentruje się na zagadnieniach: - środowiska i uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku

Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników rynku Spis opracowań, które znajdą się w publikacji towarzyszącej konferencji. Cześć I: NIEPEWNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ UCZESTNIKÓW RYNKU Rozdział 1: Istota i rodzaje niepewności w działaniach uczestników

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30

2 Z 30 30. 1 Bankowość 2 Z 30 30. jednego z dwóch proponowanych) RAZEM 30 4 192 108 72 12 SEMESTR III. 1 Język angielski* 2 Z 30 30 Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Inwestycje i nieruchomości 6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch 1 Bankowość I 4 E 8 8 3 Język angielski* 6 Rynek nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyoska 36 Tel. Fax. 22 59-00-774 centrum.mediacji@wsm.warszawa.pl www.mediacje.wsm.waw.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT w sprawie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie

KOMUNIKAT w sprawie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie KOMUNIKAT w sprawie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie W związku z toczącym się postępowaniem rekrutacyjnym na ogłoszenia: - nr 171949 - referendarz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Profile dyplomowania na studiach I stopnia

Profile dyplomowania na studiach I stopnia 1 Profile dyplomowania na studiach I stopnia Trzy profile dyplomowania: Inżynieria systemów produkcji (ISP) Technologie informatyczne w zarządzaniu (TIwZ) Inżynieria środowiska pracy (ISRP) Zajęcia na

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo