Instrukcja użytkowania Panelu CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania Panelu CMS"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Panelu CMS opartego na technologii Joomla

2

3 Spis treści 1. Wstęp Logowanie Wstępne zasady poruszania się po panelu Sekcje, Kategorie Dodawanie nowej Sekcji Dodawanie nowej Kategorii Zarządzanie menu Dodawanie nowych pozycji w menu Artykuł Przegląd Artykuły w kategorii Łącze zewnętrzne Dodawanie Artykułów Dodawanie zdjęć do artykułu z wykorzystaniem funkcji ibrowser Dodawanie artykułów (do działu nowości, wyprawy) Zdjęcie w miniaturce Formatowanie zdjęć na stronie Paramotor Tworzenie tabel Formatowanie tabeli na stronie Paramotor Edycja Artykułów Dodawanie zdjęć do galerii Tworzenie galerii w środku artykułu

4 1. Wstęp Firma HelpNet tworzy strony internetowe oparte o darmową technologię Joomla. Instrukcja ta ma jedynie na celu wstępne przedstawienie zagadnień dotyczących najczęstszych operacji na stronie. Dokładny opis i wyjaśnienie wszystkich elementów Panelu Administracyjnego zawarty jest na stronie W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania panelu lub pojawienia się nieprawidłowość na stronie, prosimy o wysłanie informacji na nasz adres mailowy - niezwłocznie postaramy się udzielić informacji i wyjaśnić wątpliwości. 2. Logowanie W celu zalogowania się do Panelu administracyjnego należy wpisać w przeglądarkę adres strony internetowej na końcu dopisując /administrator W państwa przypadku poprawny adres to: Pamiętaj! Należy pamiętać, że po przeniesieniu strony na wskazany przez Państwa serwer adres ten zmieni się na: 4

5 Po wpisaniu odpowiedniego adresu pojawi się strona logowania: zdjęcie 1 - Okno logowania Należy podać nazwę użytkownika i hasło a następnie nacisnąć przycisk Logowanie (lub nacisnąć klawisz ENTER na klawiaturze). Dane dostępowe są dostarczane przez nas w osobnym mailu. Podczas logowania istnieje też możliwość wybrania języka (domyślnie jest to język polski) zmieniając to ustawienie sprawimy, że menu oraz komunikaty w panelu będą pojawiały się w innym języku. 3. Wstępne zasady poruszania się po panelu Po poprawnym zalogowaniu do systemy widzimy Panel Administracyjny: 5

6 zdjęcie 2 - Główny Panel Administracyjny W głównej części widzimy następujące przyciski gdzie: 1) Dodaj Artykuł Moduł służy do dodawania nowych artykułów na stronie, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Dodawanie Artykułów. 2) Artykuły Moduł służy do wyświetlenia listy artykułów, które zostały już dodane, dzięki czemu możemy edytować ich treść oraz zmieniać miejsce i kolejność ich wyświetlenia na stronie, szczegółowy opis znajduje się rozdziale Edycja Artykułów. 3 i 4) Sekcje, Kategorie Moduły służą do dodawania i zarządzania sekcjami oraz kategoriami na stronie, szczegółowy opis znajduje się rozdziale Sekcje, Kategorie. 5) Menu Moduł służy do zarządzania menu na stronie: dodawanie nowych elementów, zmiany linków w istniejącym menu oraz ustalaniem kolejności elementów w samym menu, szczegółowy opis znajduje się rozdziale Zarządzanie menu. 4. Sekcje, Kategorie W celu umożliwienia pogrupowaniu artykułów i zaprezentowania ich na stronie w spójny sposób w systemie występują dwa obiekty: Sekcja i Kategoria, dzięki tym elementom możemy np. wyświetlić artykuły w dziale nowości. Link z menu prowadzi bezpośrednio do umieszczonych na liście kategorii, gdzie zostaną zaprezentowane wszystkie artykuły, którym ustawimy by pojawiały się w Kategorii nowości. Należy przy tym pamiętać, że nadrzędnym elementem jest Sekcja a w jednej sekcji może znajdować się wiele Kategorii, dlatego w pierwszej kolejności należy utworzyć nową Sekcję, a następnie Kategorie. 6

7 By edytować Sekcje należy wybrać przycisk Sekcje w głównym menu Panelu (patrz zdjęciu nr 2: guzik 3). zdjęcie 3 - Widok Sekcje W widoku Sekcje możemy wyróżnić dwie sekcje (Sekcja A i Sekcja B). Po zaznaczeniu (w Sekcji B) tytułów sekcji, na których chcemy wykonać działanie, należy wybrać odpowiednią opcję (w Sekcji A) gdzie: publikuj spowoduje, że zaznaczona sekcja będzie widoczna w systemie, nie publikuj spowoduje, że zaznaczona sekcja nie będzie widoczna na stronie internetowej kopiuj kopiuje zaznaczoną sekcje wraz z kategoriami i znajdując się w niej artykułami, jest to idealna opcja kiedy np. chcemy zmienić artykuł a wiemy że za miesiąc zaistnieje potrzeba powrócenia do starej treści, usuń kasuje zaznaczoną sekcję zmień edytuje zaznaczoną sekcje pozwalając dokonać w niej zmian utwórz dodaje nową sekcje 7

8 4.1. Dodawanie nowej Sekcji zdjęcie 4 - Widok Sekcje W widoku Edycji Sekcji w Sekcji A widzimy następujące opcje gdzie: Zapisz zapamiętuje zmiany jakie dokonamy i przełączy nas do wcześniejszego widoku Zastosuj zapamiętuje zmiany jakie dokonamy i pozostanie na tym samym ekranie (dobrze jest korzystać z tej opcji kiedy nie jesteśmy pewni swoich zmian możemy zobaczyć jak zmiany się prezentują na stronie (najlepiej w innym oknie przeglądarki) i w szybki sposób poprawić zmiany, które nie zostały dobrze wprowadzone) Anuluj wyjdziemy z tego widoku bez dokonywania zmian Sekcja B odpowiedzialna jest za podstawowe informacje dotyczące Sekcji gdzie: tytuł określa nazwę sekcji, tekst zastępczy system wykorzystuje tę wartość do budowy linków, w momencie niepodania wartości zostanie ona skopiowana z pola Tytuł bez polskich znaków i spacji, nie można poprawiać tej wartości ponieważ automatycznie zostanie ona zmieniona, 8

9 opublikowane możemy wybrać czy sekcja ma być widoczna po zapisaniu na stronie czy nie poziom dostępu określa czy sekcja ma być dostępna dla zalogowanych użytkowników czy dla wszystkich pozostałych. W sekcji C możemy dodać tekst, który pojawi się przed wylistowaniem wszystkich kategorii w sekcji Dodawanie nowej Kategorii By edytować Kategorie należy wybrać przycisk Kategorie w głównym menu Panelu (patrz zdjęciu nr 2: guzik 4). Widok Kategorii jest bardzo podobny do widoku sekcji, którego opis znajduje się na początku tego rozdziału. By dodać nową kategorie należy użyć guzika Utwórz w widoku kategorii zdjęcie 5 - Dodawanie Kategorii W widoku Edycji kategorii w Sekcji A widzimy opcje, które zostały już opisane w dziale

10 Sekcja B odpowiedzialna jest za podstawowe informacje dotyczące Kategorii gdzie: tytuł określa nazwę kategorii, tekst zastępczy system wykorzystuje tę wartość do budowy linków w momencie niepodania wartości zostanie ona skopiowana z pola Tytuł bez polskich znaków i spacji, opublikowane możemy wybrać czy sekcja ma być opublikowana czy nie sekcja wybieramy w jakiej sekcji nasza dodawana kategoria ma się znaleźć W sekcji C możemy dodać tekst który może pojawić się przed wylistowaniem wszystkich artykułów w kategorii. 5. Zarządzanie menu Nie każde menu da się edytować z poziomu panelu CMS, wynika to z faktu, iż niektóre menu jakie używamy nie są podciągane bezpośrednio z systemu joomla. zdjęcie 6 - Widok strony 10

11 U Państwa na stronie można edytować tylko Menu B natomiast jakiekolwiek zmiany w menu A są możliwe jedynie przez edytowanie kodu źródłowego strony. By edytować menu należy wybrać przycisk Menu w głównym Panelu (patrz zdjęcie nr 2: guzik 5). A następnie wybrać Zarządzaj pozycjami menu w lewym menu (patrz rysunek nr 7, poniżej) zdjęcie 7 - Projektant menu Po wybraniu Zarządzaj pozycjami menu widzimy widok menu zdjęcie 8 - Projektant pozycji menu W Sekcji A możemy wyróżnić następujące opcje: publikuj spowoduje, że zaznaczone pozycje menu zostaną opublikowane na stronie, nie publikuj spowoduje, że zaznaczone pozycje menu zostaną ukryte na stronie, 11

12 zmień edytuje zaznaczoną pozycję menu, dzięki tej opcji możemy zmienić linkowanie poszczególnych pozycji menu oraz ich ułożenie. utwórz dodaje nową pozycję menu. Strefy zaznaczona na rysunku 8: nr 1 służy do zmiany kolejności wyświetlenia się elementów w menu, do zmiany tej używamy zielone strzałki, strefa oznaczona nr 2 pokazuje nam dokładny wygląd menu. 5.1 Dodawanie nowych pozycji w menu W celu dodania nowego elementu do menu należy wybrać opcje Utwórz w widoku zarządzanie pozycjami menu (patrz rysunek 8 sekcja A). W pierwszym kroku należy wybrać jaki typ linku nas interesuje: W projekcie Paramotor stosujemy trzy typy linków: Artykuł (znajduje się pod ścieżką: Łącze wewnętrzne => Artykuły => Artykuł => Artykuł) Link ten prowadzi bezpośrednio do konkretnego artykułu, który został wcześniej dodany. zdjęcie 9 - Typ pozycji menu Artykuł 12 W sekcji A wybieramy przycisk Wybierz, który przekieruje nas do listy artykułów jakie są dostępne, należy zaznaczyć interesujący nas artykuł i zatwierdzić wybór.

13 Następnie w Sekcji B odpowiednio wpisujemy wartości w pola: Tytuł nazwa linku Alias system wykorzystuje tą wartość do budowy linków, w momencie niepodania wartości zostanie ona skopiowana z pola tytuł bez polskich znaków i spacji, Nadrzędna pozycja określamy czy link ma pojawić się w głównym menu czy ma pojawić się dopiero po wybraniu odpowiedniego linku z menu. Zaznaczenie Góra w tym dziale, sprawi, że będzie on widoczny w głównym menu, natomiast zaznaczenie np. linku napędy sprawi, że nowo dodany link będzie widoczny dopiero po wybraniu z menu pozycji napędy Przegląd Artykuły w kategorii (znajduje się pod ścieżką: Łącze wewnętrzne? Artykuły? Kategoria? Przegląd - Artykuły w kategorii) Link ten zastosowaliśmy w dziale nowości i wyprawy, można z niego skorzystać kiedy chcemy zaprezentować wiele artykułów pod jednym linkiem, by z niego skorzystać należy najpierw utworzyć sekcje, następnie kategorie, dodać kilka artykułów do kategorii a dopiero na końcu zdecydować się na dodanie takiego rodzaju linku. Utworzenie takiego linku jest bardzo zbliżone jak procedura opisana w punkcie należy jedynie w polu zaznaczonym w sekcji A wybrać Kategorię do której ma on prowadzić pozostałe pola należy wypełnić jak w opisanym wcześniej przypadku Łącze zewnętrzne (znajduje się pod ścieżką: Łącze zewnętrzne) Link ten będzie prowadził bezpośrednio do innej strony internetowej. zdjęcie 10 - Typ pozycji menu Łącze zewnętrzne 13

14 W sekcji A odpowiednio wpisujemy wartości w pola: Tytuł nazwa linku Łącze wpisujemy adres strony internetowej do której ma prowadzić link Otwórz w ustalamy czy po kliknięciu w ten link mamy zostać przeniesieni do nowej strony w tym samym oknie przeglądarki, czy w nowym oknie, zaleca się stosowanie tej drugiej opcji. 6 Dodawanie Artykułów W celu dodania nowego artykułu należy wybrać przycisk Dodaj Artykuł w głównym menu Panelu (patrz zdjęciu nr 2: guzik 1). zdjęcie 11 - Dodawanie artykułów By dodać artykuł należy w sekcji A wpisać odpowiednio w pole: Tytuł nazwę artykułu Sekcja wybieramy w jakiej sekcji ma występować dany artykuł Kategoria wybieramy w jakiej kategorii ma występować dany artykuł 14

15 Następnie w Sekcji B wprowadzamy całą treść artykułu, w przypadku kopiowania tekstu z Worda zaleca się najpierw skopiowanie treści do notatnika a następnie do artykułu, dzięki temu unikniemy problemu z formatowaniem, do formatowania tekstu wykorzystujemy guziki z sekcji B, są one bardzo intuicyjne i przypominają swoją funkcjonalnością najbardziej popularne edytory. W sekcji B występuje funkcja ibrowser służy ona do zamieszczania i zmniejszania wielkości zdjęć, zostanie ona omówiona w rozdziale 6.1. W sekcji C możemy wybrać następujące funkcje: Grafika dodajemy zdjęcia do artykułu znajdujące się na serwerze, dodatkowo mamy też możliwość wysłania nowych zdjęć, jest to bardzo podobna funkcja do ibrowser jednak posiada mniej opcji, dlatego sugerujemy używania opcji opisanej w rozdziale 6.1. Podział strony służy do podzielenia bardzo długiego artykułu na podstrony z wykonaniem automatycznego menu, na górze artykułu, po najechaniu kursorem na miejsce, w którym chcemy dokonać podziału, wciskamy opcję podział strony, następnie podajemy dwa parametry: Tytuł strony nazwa strony, najlepiej nie podawać w tym polu żadnej wartości, Inna nazwa spisu treści w tym polu wpisujemy nazwę jaka ma pojawić się w spisie treści Więcej funkcja dzieli artykuł na zajawkę i artykuł główny, szczegółowy opis przedstawia rozdział 6.2. Linkr w prosty sposób możemy stworzyć link do innego artykułu znajdującego się w systemie by to osiągnąć należy: 1) zaznaczyć fragment tekstu z artykułu, który chcemy by stał się linkiem 2) wciskamy funkcję Linkr 3) wybieramy guzik Article 4) wybieramy interesującą nas Sekcję 5) wybieramy interesującą nas Kategorię 6) zaznaczamy interesujący nas artykuł 7) na końcu klikamy w opcję Get link Sekcja D Metadane służy do wspomagania pozycjonowania strony internetowej, dzięki niej roboty odwiedzające stronę zaczynają pozycjonować wybrany artykuł 15

16 W polu Opis wpisujemy streszczenie artykułu, natomiast w polu Słowa kluczowe wpisujemy słowa, na które ma reagować wyszukiwarka. Słowa powinny występować w artykule, najlepiej jak będą linkami, dodatkowo słowa musza być zapisane w określonym porządku, każde słowo oddzielone przecinkiem i pisane z małej litery. 6.1 Dodawanie zdjęć do artykułu z wykorzystaniem funkcji ibrowser Aby wstawić obrazek korzystając z funkcji ibrowser należy: 1. Kliknąć na ikonkę ibrowser (zdjęcie 11, sekcja B). 2. Pojawi się nowe okno, w którym wybieramy Insert z menu (opcja pierwsza od góry). 3. Po prawej będziemy mieli widok na wysłane już na serwer obrazki możemy skorzystać z któregoś już wysłanego (jeśli tak, to klikamy na niego, a później na dole na przycisk insert). 4. Jeśli chcemy wysłać nowy obrazek to klikamy na upload image (patrz zdjęcie 12) zdjęcie 12 - ibrowser upload image 16

17 5. Klikamy Przeglądaj i wybieramy plik do wysłania. 6. Zaznaczamy do jakich rozdzielczości ma przeskalować wysłany obrazek (do wyboru parę rozdzielczości np. 400 lub 120 pikseli). 7. Klikamy na zieloną strzałkę by ostatecznie przesłać obrazek na serwer (patrz zdjęcie 13). zdjęcie 13 - ibrowser wysłanie pliku na serwer 8. Zatwierdzamy wysyłanie obrazka OK. 9. Po tym jak obrazek zostanie wysłany, system automatycznie go zaznacza i wystarczy jedynie kliknąć na przycisk Insert na dole okna. 10. W tym momencie obrazek powinien być już wstawiony do tekstu i możemy zamknąć okienko ibrowsera (przycisk Cancel). 17

18 6.2 Dodawanie artykułów (do działu nowości, wyprawy) Istnieją dwa warianty jak może wyglądać artykuł w dziale nowości zdjęcie 14 - wygląd nowości na stronie internetowej Wariant 1 przedstawiony na rysunku 14 jako artykuł 111 uzyskujemy go przez podzielenie artykułu na dwie części za pomocą funkcji Więcej element, który jest zajawką widoczny jest w dziale nowości a pozostała część po kliknięciu w link Więcej. By uzyskać ten efekt wystarczy podczas dodawania artykułu lub jego edycji ustawić kursor w miejscu gdzie chcemy rozdzielić artykuł i wciskamy guzik Więcej (zdjęcie 11, sekcja C) zdjęcie 15 - zastosowanie funkcji Więcej w panelu administracyjnym 18 Uzyskamy widoczną przerywaną linie koloru czerwonego, w jednym artykule możemy użyć tylko i wyłącznie jeden raz ten element w przypadku pomyłki należy zaznaczyć linie i ją skasować następnie zaznaczyć poprawne miejsce i ponownie skorzystać z opcji Więcej.

19 Wariant 2 przedstawiony na zdjęciu 14 jako artykuł Nowe paralotnie, uzyskujemy go przez dodanie artykułu do działu nowości, następnie zaznaczenie części tekstu (w tym konkretnym przypadku słowa Paralotnie) i skorzystanie z funkcji Linkr, skorzystanie z tej funkcji opisane jest w rozdziale Zdjęcie w miniaturce Każdy artykuł utworzony w dziale Nowości lub Wyprawy posiada małe zdjęcie przy tytule, domyślnie pojawia się jedno zdjęcie, w przypadku kiedy chcemy zmienić to zdjęcie należy: 1. w głównym menu wybrać opcję Artykuły (patrz zdjęciu nr 2: guzik 2). zdjęcie 16 - lista artykułów z zaznaczoną kolumną ID 2. wybieramy artykuł do którego chcemy dodać miniaturkę, każdy artykuł posiada niepowtarzalny parametr ID widoczny na zdjęciu 16 oznaczony 1, należy zapamiętać ID interesującego nas artykułu 3. zmieniamy nazwę zdjęcia według schematu (ID.gif) np. 13.gif (czynność tą wykonujemy poza panelem administracyjnym) 3. wchodzimy do dowolnego artykułu 4. wybieramy opcję ibrowser 5. wybieramy opcje insert 6. następnie w opcji Library wybieramy katalog small 7. dodajemy zdjęcie postępując dalej zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 6.1., należy pamiętać by zdjęcie zostało dodane do katalogu small i by jego wielkość była ustawiona na 63px 19

20 6.3 Formatowanie zdjęć na stronie Paramotor Po dodaniu zdjęcia do artykułu (rozdział 6.1.) należy pamiętać by osiągnąć efekt obramowania, jak jest to widoczne na całej stronie należy odpowiednio sformatować zdjęcie. Na potrzeby Państwa strony stworzyliśmy klasę (Class) zdjecie, by wybrać tą klasę należy zaznaczyć interesujące nas zdjęcie a następnie kliknąć w ikonę Insert/edit image (zdjęcie 11, sekcja B) Po wybraniu tej opcji będziemy mieli możliwość edytowania wszystkich parametrów zdjęcia, najbardziej interesuje nas zakładka druga Appearance. zdjęcie 17 - właściwości obrazka 20

21 W tym widoku mamy następujące opcje: Alignment sposób w jaki zdjęcie zostanie oblane tekstem, najczęściej wykorzystuje się parametr (right lub left) Dimensions wielkość zdjęcia, brak tej opcji sprawi, że zdjęcie zostanie wyświetlone w swojej naturalnej wielkości, by zniekształcić zdjęcie niezbędne jest odznaczenie opcji znajdującej się poniżej Constrain proportions Vertical space margines, który zostanie użyty na górze i na dole zdjęcia Horizontal space margines, który zostanie użyty po prawej i lewej stronie zdjęcia Border obramowanie tekstu (dobrze jest tą opcję ustawić na 0) Class wybieramy klasę zdjęcia by uzyskać pożądany efekt (czyli obramowanie zdjęcia). Po zmianie parametrów zatwierdzamy je przyciskiem Update 6.4 Tworzenie tabel W celu stworzenia tabeli w tekście należy najechać kursorem na miejsce w którym chcemy utworzyć tabelę i wybrać opcję Inserts a new table (zdjęcie 11, sekcja B). W głównych opcjach wybieramy ile tabela ma mieć wierszy (Rows) i kolumn (Columns), oraz możemy zadeklarować jej szerokość (Width) jak i wysokość (Height) zdjęcie 18 - edytowanie tabeli Po zaznaczeniu interesującej nas tabeli pojawiają się następujące opcje do edycji (zdjęcie 18 sekcja A) Gdzie: 1 powoduje edycję całego zaznaczonego wiersza 2 powoduje edycje zaznaczonej komórki 3 dodaje wiersz nad zaznaczonym wierszem 21

22 4 dodaje wiersz pod zaznaczonym wierszem 5 kasuje zaznaczony wiersz 6 dodaje kolumnę przed zaznaczoną 7 dodaje kolumnę po zaznaczonej 8 kasuje zaznaczoną kolumnę 6.5 Formatowanie tabeli na stronie Paramotor W celu uzyskania tabeli według założonego standardu zdjęcie 19 - wygląd tabeli na stronie internetowej wystarczy podczas edycji tabeli zaznaczyć interesującą nas tabelę i wybrać opcję Table cell properties (rysunek 18, sekcja A, zaznaczenie 2) i wybrać w rozwijanej liście Class: system-pagebreak, spowoduje to sformatowanie tabeli jak na zdjęciu 19. Niestety nie ma możliwości zaznaczenia kilku komórek w tabeli, tę operację należy wykonywać pojedynczo. 22

23 7 Edycja Artykułów W celu dokonania zmian w artykule, należy wybrać opcję Artykuły w głównym menu (patrz zdjęciu nr 2: guzik 2). Pojawi nam się lista artykułów, które zostały dodane do systemu, należy odszukać interesujący nas artykuł i nacisnąć na jego tytuł spowoduje to otwarcie artykułu. Widok i opcje są bardzo podobne jak podczas dodawania nowego artykułu, dlatego opisywanie tego widoku nie ma większego sensu, zmiany dokonujemy bardzo intuicyjnie po ich wprowadzeniu wybieramy opcję zapisz lub zastosuj. 8 Dodawanie zdjęć do galerii Na stronie Paramotor do zarządzania galeria użyliśmy galerię Phoca Gallery w celu edytowania zawartości zdjęć znajdujących się w galerii należy wejść do Panelu sterującego Phoca Gallery by to osiągnąć należy w głównym menu wybrać: Komponenty => Phoca Galery => Phoca Gallery Jak na zdjęciu poniżej 20 zdjęcie 20 - sposób przejścia do Panelu Phoca Gallery 23

24 Następnie klikamy w głównym panelu w opcję Kategorie gdzie tworzymy nową nazwę galerii Np. Łomza Narew 2009 (nazwa galerii będzie widoczna dlatego dobrze jak nazwa będzie przemyślana) Po dodaniu nowej kategorii w galerii przechodzimy do dodawania zdjęć, w głównym panelu kontrolnym galerii wybieramy opcję Grafiki. Następnie widzimy spis wszystkich zdjęć jakie posiadamy w naszych galeriach zdjęcie 21 - widok Grafiki z zaznaczoną opcją Multiple Add Za pomocą przycisków w sekcji A możemy w dowolny sposób zarządzać zdjęciami (opcję są bardzo podobne jak w przypadku artykułów, dlatego nie będą one omawiane), skoncentrujemy się jedynie na opcji Multiple Add, opcję najlepiej jest wykorzystywać, kiedy chcemy dodać wiele zdjęć do galerii, po wybraniu tej opcji zdjęcie 22 - fragment dolnej części strony w dziale Multiple Add 24

25 Należy: 1. na samym dole tworzymy nowy folder by łatwiej było zarządzać treścią w galerii: a) w zakładce Folder wpisujemy nazwę katalogu (najlepiej jak katalog nazwiemy tak samo jako kategorie do której chcemy dodać zdjęcia) b) wybieramy opcje Create folder c) na górze stworzy nam się dodany folder, należy wejść do niego 2. następnie, znajdując się w wybranym folderze wybieramy opcję Upload File: a) wybieramy opcję przeglądaj b) zaznaczamy zdjęcie, które chcemy dodać (możemy zaznaczyć tylko 1 zdjęcie) c) po zaznaczeniu zdjęcia, które chcemy załączyć do galerii naciskamy start upload zdjęcie 23 - widok po dodaniu zdjęć 3. po dodaniu wszystkich zdjęć należy: a) zaznaczyć wszystkie zdjęcia, najlepiej użyć check box zaznaczonego na rysunku okręgiem czerwonym b) następnie wybieramy kategorie do której chcemy dodać zdjęcia c) na końcu zatwierdzamy zmiany przyciskiem zapisz 25

26 8.1 Tworzenie galerii w środku artykułu W celu utworzenia galerii w artykule, jak zostało to przedstawione na zdjęciu 24 zdjęcie 24 - widok galerii w artykule na stronie internetowej należy: 1. Utworzyć nową kategorię i dodać do niej zdjęcia. 2. Kategorię oznaczamy jako nieopublikowaną tak żeby nie wyświetlała się w innych miejscach. 3. Zapamiętujemy nr ID kategorii do odczytania w widoku kategorii. 4. Tworzymy artykuł i w pożądanym miejscu dodajemy wpis: {phocagallery view=category categoryid=id} gdzie: ID to nr kategorii 26

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZABLONU GRAFICZNEGO Wersja z 20 czerwca 2011 Nowy edytor wizualny Allegro Dziękuje za skorzystanie z mojej usługi stworzenia autorskiego szablonu graficznego! Mam nadzieję, że Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0 Ostatnia data modyfikacji Strona 1 z 25 Zalecenia i informacje: Do obsługi panelu sterowania zalecamy używanie przeglądarki firmy Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r.

Tutorial. Opracowanie Sławomir Wyspiański. Lublin, 16.04.2013 r. Tutorial Opracowanie Sławomir Wyspiański Lublin, 16.04.2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 STRUKTURA ZASOBÓW IDIKS.ORG... 2 UPLOAD MULTIMEDIÓW... 3 VIMEO... 3 SOUNDCLOUD... 4 FLICKR... 5 LAST VIDEO LAST

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo