Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok."

Transkrypt

1

2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Krajowym Rejestru Sądowego pod poz. KRS , a w szczególności wynikała z Rozdziału II 6-7 określającego Cele Stowarzyszenia. Realizując wymienione w Statucie Stowarzyszenia Inicjatywa RP cele, Zarząd Stowarzyszenia i jego Wolontariusze podjęli m. in. następujące działania. 1.Prowadzenie w Łodzi, przy ul. Jaracza 40 Punktu Wydawania Żywności (do 31 grudnia 2009 r.) a następnie Punktu Wsparcia Społecznego (od 1 stycznia 2010 r.). Zmiana nazwy Punktu wynikała z poszerzenia form udzielanej pomocy rozszerzonej oprócz pierwotnej, polegającej na wydawaniu żywności także o: - pomoc rzeczową ( odzież, obuwie, zabawki), - pomoc aktywizującą zawodowo ( możliwość ukończenia szkoły na poziomie szkoły średniej, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych), - pomoc prawną ( uzyskanie niezbędnych informacji związanych z kontaktami beneficjentów z urzędami i innymi instytucjami życia społecznego). Wszystkie z form działania Punktu Wsparcia Społecznego zostały skierowane do bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, emerytów i rencistów osiągających najniższe dochody, bezdomnych a w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia oraz niepełnosprawnych mających szczególne trudności w odnalezieniu się i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podstawową formę udzielania pomocy przez Punkt Wsparcia Społecznego stanowiła pomoc żywnościowa. Jej realizacja wynikała z faktu udziału Stowarzyszenia Inicjatywa RP w Programie PEAD tj. Programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Podpisanie umowy ( 12 marca 2010 r.) pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa RP a Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach w/w Programu, umożliwiło objęcie pomocą

3 żywnościową następujących beneficjentów: - ponad 3 tys. osób wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście, - uprawnioną do otrzymywania pomocy dzieci i młodzież: - Szkoły Podstawowej nr 111, - Bursy Szkolnej nr 12, - podopiecznych Domów Seniora nr 14 i 20, - najuboższych mieszkańców gminy Aleksandrów ( powiat piotrkowski) w woj. Łódzkim, - wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatywa RP. W ramach realizacji Programu PEAD, podopiecznym Stowarzyszenia Inicjatywa RP wydano: kg artykułów żywnościowych (mąka pszenna, makaron świderki, makaron krajanka, kasza manna, kasza jęczmienna, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, dania gotowe z makaronem, krupnik, kawa zbożowa instant, herbatniki, sery podp. dojrzewające, sery topione, mleko UHT, mleko w proszku pełne, masło ekstra, cukier biały dżem), o łącznej wartości zł. W ramach realizacji pomocy poza unijnej, podopiecznym Stowarzyszenia Inicjatywa RP wydano: kg artykułów żywnościowych ( Danonki, serki, soki, deserki, napoje), o łącznej wartości zł. Ogółem Wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP obsługujący Punkt Wsparcia Społecznego: - przyjęli ( tzn. rozładowali z samochodów dostawczych i rozlokowali w Punkcie) oraz wydali ( tzn. przygotowali paczki z żywością dla beneficjentów) kg artykułów żywnościowych o łącznej wartości zł.: - udzielili pomocy rzeczowej wydając pozyskane przez Stowarzyszenie rzeczy około 450 osobom; - zaktywizowali 70 osób, które podjęły naukę na poziomie szkoły średniej i naukę umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, - udzielili pomocy prawnej około 360 osobom, które nie mogły sobie poradzić z procedurami obowiązującymi w urzędach i instytucjach z którymi miały kontakt. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa RP wynikająca z podpisania umowy z Bankiem Żywności była w listopadzie i grudniu 2010 r. przedmiotem kontroli ze

4 strony drugiej z wymienionych instytucji. Kontrola objęła okres od 1 marca 2010 r. do 12 października 2010 r. Sporządzony w jej wyniku Raport z kontroli dystrybucji artykułów spożywczych, potwierdził jej prawidłowość oraz nie zawierał zaleceń pokontrolnych, stwierdzając tym samym prawidłowość stosowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP procedur związanych z realizacją zadania dotyczącego przekazywania pomocy żywnościowej najuboższym a wynikającego z umowy podpisanej z Bankiem Żywności. 1a/ Udział w zbiórkach żywności. Pierwsza odbyła się 24 i 25 września 2010 r. w Supermarkecie Real zlokalizowanym w Manufakturze Łódzkiej. Została przeprowadzona w ramach programu społecznego Podziel się Posiłkiem i miała na celu zebranie jak największej ilości produktów z długimi terminami przydatności do spożycia, które posłużyły później do przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci w Łodzi. Jej organizatorem był Bank Żywności a partnerami Firma Danone i Fundacja Polsat Dzieciom. W jej trakcie zebrano 420 kg artykułów żywnościowych o łącznej wartości 1360 zł. Druga miała miejsce 3, 4 i 5 grudnia 2010 r. W Supermarkecie Real zlokalizowanym w Manufakturze Łódzkiej. Była to Świąteczna Zbiórka Żywności, która została przeprowadzona pod hasłem Twój Gest czyni Dobro. Jej realizacja odbyła się w ramach Projektu realizowanego przez Banki Żywności współpracujące z Federacją Polskich Banków Żywności i miała na celu zebranie jak największej liczby produktów żywnościowych z długimi terminami przydatności do spożycia, które w efekcie końcowym posłużyły do przygotowania posiłków dla osób pozostających na marginesie życia społecznego. W jej trakcie udało się zebrać 480 kg produktów żywnościowych o łącznej wartości 865 zł. Udział w w/w zbiórkach produktów żywnościowych prowadzili: - Wolontariusze Stowarzyszenia, - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 111 wraz z opiekunami, - młodzież z Bursy Szkolnej nr 12 wraz z wychowawcami. Ogółem udało się zebrać 900 kg artykułów żywnościowych na łączną kwotę 2225 zł. Całość akcji koordynowała p. J. D. Majdańska prezes Stowarzyszenia Inicjatywa RP.

5 2. Uczestniczymy w programie Grundtvig w którym realizujemy cele promowania wezwań edukacyjnych związanych ze starzeniem się populacji w Europie oraz zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji zawodowych. Organizatorem tej Akcji jest Fundacja Rozwoju Na Rzecz Edukacji. 2 a. Uczestniczyliśmy w warsztatach Popowo k/warszawy, które przygotowały nas do uczestnictwa w Akcji Masz głos - masz wybór. Zadaniem tej akcji jest zainteresowanie mieszkańców społeczności lokalnej wyborami i ich świadomego udziału w wyborach samorządowych poprze bierne lub czynne prawo wyborcze. Kampania trwała od marca listopada zakończyła się przedwyborczymi debatami.organizatorem Akcji jest. Fundacja im Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów 2 b. Uczestniczymy w Akcji GREAT Prawa Człowieka w Rozwoju której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna, efektem akcji był w dniu podczas festynu Jesteśmy Razem pokaz kampanii reklamowo-informacyjnej w formie plakatów, prezentacji praw dziecka- edukacji-do życia w godnych warunkach, pokaz filmowy / Togo, Haiti /, agroekologii / Mozambik/. 3. Uzyskanie zgody Marszałka Województwa Łódzkiego (Decyzja Nr 4/2010) na przeprowadzenie zbiórki publicznej w terminie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r., na terenie woj. Łódzkiego. 4. Zorganizowanie: W dniach 28 i 29 sierpnia 2010 r. w Parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie Festynu cyklicznie organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP pt. Jesteśmy Razem. W tym roku Festyn przebiegał pod hasłem Żegnajcie Wakacje - Witaj Szkoło i został przeprowadzony w ramach Akcji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem. Honorowy Patronat nad Festynem objęli: - p. Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości, - p. Marek Sawicki - Minister Rolnictwa, - p. Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego, - p. Tomasz Sadzyński - p.o. Prezydenta Miasta Łodzi, - p. Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów pow. Piotrków trybunalski, - p. Andrzej Górczyński - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W trakcie dwudniowego Festynu w muszli koncertowej zaprezentowały się m.in. liczne zespoły: DAR, akordeonistów z Wiśniowej Góry, Niezapominajka

6 i Wrzos z Domów Pomocy Społecznej, Kapela Wiśniowiacy, Kapela Spod Diablej Góry z gminy Aleksandrów w woj. piotrkowskim, Sweet Hot Jazz Band, Portramento a także liczni artyści tacy jak: Grażyna Suchocka, Jaga Paduch, Krzysztof Kaczmarek, Kazimierz Drobik, Daniela Zabłocka, Agata Kaczmarek, Dariusz Szumkowski, Alicja Krawczykówna. W trakcie imprezy organizatorzy ogłosili, z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych następujące konkursy: - Konkurs Plastyczny nt. Moje wspomnienia z wakacji, - Konkurs Sportowy, - Konkurs Fotograficzny pn. W obiektywie dzieci : - Fotoreportaż z Festynu, - Ja i żywność ekologiczna - produkty polskie, - Sportowcy - sport w obiektywie, - Quiz Łódź - moje miasto, - Konkurs W krainie Bajki, - Quiz Spacerkiem po Łodzi, - Konkurs Szachowy. zapewniaj jednocześnie atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Równolegle w trakcie trwania Festynu m.in.: - Stacja Krwiodawstwa: - uruchomiła mobilny Punkt pobierania krwi - Dar serca dla dzieci, - Centrum Nauki i Biznesu Żak prowadziło promocyjne pokazy z zakresu kosmetyki dla kobiet i mężczyzn, - Rudzki Klub Sportowy przygotował liczne zawody rekreacyjno - sportowe, - Straż Pożarna zorganizowała pokaz sprzętu gaśniczego, - Straż Miejska zaprezentowała pokaz poszukiwania narkotyków przez psy oraz oznakowanie rowerów,pogadanki z uczestnikami festynu. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie Festynu objął p. Janusz Gust, który w trakcie imprezy obchodził benefis z okazji 45 - lecia pracy artystycznej. Tę niecodzienną postać aktora i konferansjera należącego do grona

7 najpopularniejszych łódzkich postaci w trakcie imprezy przypomniał na podstawie własnych wspomnień i recenzji prasowych o beneficjencie p. Krzysztof Kaczmarek oraz w swoim utworze poeta p. Kazimierz Drobik. Jubilat otrzymał listy gratulacyjne od : - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - Wojewody Łódzkiego, - p.o. Prezydenta Łodzi, - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, - licznych placówek i ośrodków kulturalnych mających swoją siedzibę na terenie miasta Dwudniowy Festyn zgromadził kilkutysięczną rzeszę Łodzian i spotkał się z ich strony z niezwykle przychylnym przyjęciem i społeczną aprobatą, ponieważ stanowił pokaz inwencji i sprawności organizacji pozarządowej, która praktycznie bez niezbędnego i koniecznego wsparcia ze strony władz administracyjnych jest w stanie zorganizować tego typu imprezę. W imieniu organizatora Festynu Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, specjalne pisemne podziękowanie za jego zorganizowanie odebrała z rąk p. Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra Sprawiedliwości w rządzie p. Donalda Tuska, p. Józefa Danuta Majdańska Prezes Stowarzyszenia. 2 Konferencji, szkoleń i spotkań. W dniu 9 lutego 2010 r. dla młodzieży Bursy Szkolnej nr 12 w siedzibie placówki miało miejsce spotkania otwarte z p. Mirosławem Firkowskim, świadkiem obozowego piekła obozów koncentracyjnych: KL Auschwitz, KL Neuengamme, KL Bergen - Belsen, autorem książki wspomnień pt. Przez trzy kacety, które to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i wychowawców placówki, ponieważ przybliżyło wszystkim prawdę naocznego świadka historii o tragicznych losach narodu polskiego. W dniu 5 maja 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP dla wolontariuszy. podopiecznych oraz młodzieży szkolnej skupionej przy Stowarzyszeniu oraz w dniu 19 maja 2010 r. w Bursie Szkolnej nr 12 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie pt. STOP marnowaniu żywności z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa. Spotkania zostały przeprowadzone przy współpracy z przedstawicielami Banku Żywności w ramach Funduszu dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizowaniem pomocy żywnościowej dla najuboższej części naszego społeczeństwa.

8 W trakcie spotkania prowadzący zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie: - występowanie problemu marnowania żywności i jego wpływu na degradację środowiska naturalnego, - wskazanie sposobów na zmniejszenie skali marnowania żywności na poziomie indywidualnego konsumenta, - promowanie praktyk zmierzających do ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej ekorozwoju. Spotkania poprowadzono stosując aktywne metody przekazywania treści merytorycznych. Jego uczestnicy będą mogli wykorzystać je w życiu codziennym. 3 Spotkań i uroczystości okolicznościowych. W dniu 8 marca 2010 r. Wolontariusze i Sympatycy Stowarzyszenia Inicjatywa RP zorganizowali spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Tego typu spotkania i uroczystości od dawna wzbogacają zakres działania Stowarzyszenia i przyczyniają się do tworzenia odpowiedniej atmosfery, która przekłada się na ilość i jakość podejmowanych zadań. 5.Złożenie wniosków o dofinansowanie zadań założonych do realizacji. Stowarzyszeni Inicjatywa RP złożyło następujące wnioski o dofinansowanie założonych zadań. Zlecający Rodzaj zadania Nazwa zadania Kwota dotacji Data złożenia Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konkurs na imprezę integracyjną Uczestnictwo osób najuboższych w wydarzeniach kulturalnych Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Festyn z cyklu Jesteśmy Razem pn. Żegnajcie Wakacje - Witaj Szkoło Barwy kultury ziemi łódzkiej 37, , Sobie i innym 104, Prezydent Zadanie publiczne Przez trzy 11,

9 Miasta Łodzi Prezydent Miasta Łodzi Wojewoda Łódzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej TVP S.A. Prezydent Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji Wsparcie społeczne dla chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach priorytetu promocja idei zarządzania wiekiem Akcja charytatywna Reklama Dzieciom 2010 Zadanie własne gminy kacety Brzydkie Kaczątko 26, Coś Koło Tańca 4, Solidarność Pokoleń 39, Daj mi szansę 219, Program osłonowy pn. Punkt Pomocy Charytatywnej 19, Podpisanie Porozumień o Współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków a: - Centrum Nauki i Biznesu Żak ( Porozumienie z dnia 19 stycznia i dnia 23 kwietnia aneksowane 30 sierpnia 2010r.). Na podstawie w/w Porozumienia, Stowarzyszenie Inicjatywa RP zobowiązywało się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania ofertą edukacyjną szkół wchodzących w skład CNiB Żak wśród beneficjentów

10 prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP - Punktu Wsparcia Społecznego. Podjęte i prowadzone wspólnie działania, przyniosły zamierzony efekt w postaci podjęcia przez 75 beneficjentów Punktu Wsparcia Społecznego nauki, mającej na celu uzyskanie wykształcenia na poziomie szkoły średniej lub podwyższenie w stosunku do posiadanych do tej pory swoich kwalifikacji zawodowych. Docelowo ta forma niesienia pomocy zakłada w paroletniej perspektywie czasowej podjęcia przez dotychczasowego beneficjenta opieki społecznej, pracy zawodowej całkowicie zmieniającej jej dotychczasowy status społeczny. - Z Powiatowym Urzędem Pracy Nr 1 ( Umowa Nr CAI.T /2010/6.1.3 POKL) o odbycie stażu przez bezrobotnego. Na podstawie w/w Umowy w okresie od 28 kwietnia do 31 października 2010 r. p. Klaudia Kikosicka odbyła w Stowarzyszeniu Inicjatywa RP swój staż na stanowisku ds. kontaktów międzynarodowych. Podjęcie stażu poprzedziło: - szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: - przyjęcie do wiadomości i stosowania: - programu stażu, - zakresu obowiązków służbowych i odpowiedzialności stażystki: W trakcie stażu p. K. Kikosicka realizowała z powodzeniem następujące zadania: - udział w przygotowaniu Projektu Pragniemy, marzymy tak samo, w którym stażystka opracowała cz. V tj. jego część opisową na którą złożyło się 13 elementów składowych; - udział w różnorodnych formach doskonalenia; - udział w pracach związanych z przygotowaniem Festynu pt. Jesteśmy Razem ; - udział w zbiórce żywności w ramach Programu społecznego Podziel się Posiłkiem ; - prowadzenie Biura Stowarzyszenia Inicjatywa RP. Podjęte przez stażystkę działania spotkały się z uznaniem ze strony Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa RP oraz zostały zaakceptowane przez jednostkę delegującą na staż tj. Powiatowy Urząd Pracy Nr 1, który przyjął Sprawozdanie z realizacji programu odbycia stażu. 7.Przystąpienie do akcji Masz głos - masz wybór organizowanej przez Fundację Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

11 Akces Stowarzyszenia do kolejnej edycji tej akcji której celem jest zachęcenie Nas wszystkich do świadomego udziału w wyborach samorządowych nastąpił na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa RP nr 02/01/2010 r. z dnia 15 stycznia 2010 r. Tym samym Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków, podjęło liczne działania mające na celu: - zdiagnozowanie najważniejszych zdaniem mieszkańców, problemów Łodzi i województwa łódzkiego, - wywołanie debaty na następujące tematy: - Kogo i dlaczego wybieramy? - Skąd się biorą kandydaci i kto może nimi zostać? - Wizja rozwoju miasta i województwa. - zachęcenie mieszkańców do świadomego udziału w wyborach Samorządowych. Działania o których mowa powyżej doprowadziły do podjęcia w środowisku beneficjentów Stowarzyszenia Inicjatywa RP i zaprzyjaźnionych organizacjach pozarządowych dyskusji na następujące zagadnienia: - Mapa lokalnych problemów, - Dobrzy kandydaci, - Nasze miasto i województwo w 2030 r., - Debata przedwyborcza - jaka powinna być? - Wysoka frekwencja. Ogromne zainteresowanie w/w problemami w środowisku beneficjentów Stowarzyszenia Inicjatywa RP, innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy i osób związanych działalnością społeczną na rzecz miasta i województwa, spowodowało, że Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków utworzyło Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków został powołany w związku z zamiarem zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r oraz radnych do Rad Osiedli. Rejestrując Komitet Wyborczy, Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa RP tym samym zaproponował, aby na listach kandydatów na radnych w Łodzi znalazły się osoby z poza klucza partyjnego, społecznicy, wolontariusze z organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu osoby, którym zależy na rozwoju i przyszłości miasta. Wyszedł także z założenia, że różnorodność poglądów oraz pomysłów prowadzi do pożytecznych działań i korzystnych rozwiązań, daje także

12 możliwość wzbogacenia wiedzy i sprzyja efektywności wspólnej pracy. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków zarejestrował 25 swoich kandydatów w 5 na 8 istniejących okręgach wyborczych. Do Rady Osiedla weszło 2 naszych kandydatów,którzy będą działać na rzecz mieszkańców Śródmieścia -Wschód. Wyniki wyborów, pomimo, że żaden z kandydatów nie został radnym w Radzie Miasta Łodzi, potwierdziły słuszność założonej przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa RP koncepcji udziału w życiu publicznym. A działania nasze nie straciły na zapale,determinacji i dalszej pomocy społeczeństwu naszego miasta i województwa. 8. W dniu 14 grudnia 2010 w siedzibie naszego stowarzyszenia spotkali się zaproszeni goście, członkowie, wolontariusze, sympatycy, podopieczni. Na Uroczystości Opłatkowo - Wigilijnej, w trakcie której w programie artystycznym prowadzonym przez aktora i konferansjera Janusza Gusta - przybliżono zebranym tradycje Bożonarodzeniowe w wykonaniu aktorki Grażyny Suchockiej,piosenkarki Jagi Paduch,niewidomej piosenkarki Wiesławy Stolarczyk wprowadzając wszystkich zebranych przy wigilijnym stole w cudowny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia po czym wszyscy mogli podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Jagi Paduch i pianina Wiesława Stolarczyk. Opiekę Duchową nad spotkaniem opłatkowo - wigilijnym sprawował ks. kan. Paweł Sudowski, który odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa i życzył wszystkim zdrowych radosnych świąt. Honorowymi gośćmi naszego spotkania wigilijnego byli: Wojciech Bąk - Prezes Firmy SPEDIMEX nasz wieloletni DARCZYŃCA Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów Wojciech Patera - Redaktor Naczelny Polskiej Wsi Jadwiga i Marek Kamińscy Spotkanie pozostawiło niezapomniane miłe wrażenie na wszystkich uczestnikach -skomentowane przez ks. kanonika Sudowskiego jako "Miejsce Nadziei". Opracował mgr Roman Kępiński

realizacja wynikała z udziału Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych

realizacja wynikała z udziału Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2011 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2008 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2008 rok. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2008 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie, ul. Kisielewskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku śywności w roku 2011 Okres sprawozdawczy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012

Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 Załącznik nr 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu IDZIEMY RAZEM za rok 2012 1. 18 lutego 2012 r. Fundacja zorganizowała VI Bal Dobroczynny,

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015

Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych Powiat Olkuski Powiat Chrzanowski 2015 Razem, Godnie i Szczęśliwie - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 2015 Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Składał się z szeregu imprez integracyjnych organizowanych w powiatach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/219/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2014 godz. 21:29:10 Numer KRS: 0000375766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności charytatywnej. prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei. w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół

Sprawozdanie z działalności charytatywnej. prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei. w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół Sprawozdanie z działalności charytatywnej prowadzonej w ramach akcji Pola Nadziei w roku szkolnym 2012 / 2013 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej INAUGURACJA "PÓL NADZIEI" POD POMNIKIEM BŁ.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta: Prezydent Miasta Częstochowy 2. Tryb,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2009 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2009 rok. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2009 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 87 100 Toruń REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003)

1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 87 100 Toruń REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003) REGON: 871693371 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światło w roku 2005 1. Dane organizacji: Fundacja Światło ul. Grunwaldzka 64 REGON: 871693371 KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 Okres sprawozdawczy od 01.01.2007roku do 31.12.2007 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich realizował w roku 2011 zadania: Zlecone Własne, w tym: - finansowane

Bardziej szczegółowo

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w

Adres Ul. Pocztowa 1 32020 Wieliczka Telefon 887 334 333 Fax. j.w Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Kowala, dnia 12 października 2011r.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Kowala, dnia 12 października 2011r. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala Kowala, dnia 12 października 2011r. 1.,,Niezapominajka 2010. 2.,, Duzi i mali sobie na radość innym na pociechę 2011r. Programy Polsko - Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.]

Koszt całkowity zadania [zł.] Wnioskowana kwota dotacji [zł.] Wykaz ofert, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego w dniu 07 kwietnia 0 roku przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 0 roku w obszarze:. OCHRONA I PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r.

Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w instytucjach sektora kultury. Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt Konserwator aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Kraków, Hotel Andels, 22 lutego 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup-krakow.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard NOWOGARD Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard Położenie Miasta i Gminy Nowogard Położenie geograficzne: gmina Nowogard położona jest w północozachodniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarząwymi oraz innymi pmiotami upoważnionymi prowadzenia publicznego na rok 2011 Program współpracy powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/72/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie za 2011 rok Informacje ogólne Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Własny Biznes dla 50+ wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III

Wstęp. Współpraca Gminy Świebodzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. III SPRAWOZDANIE z realizacji współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2011 r. Wstęp Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PCK DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚRODZIE WLKP. NA ROK SZKOLNY 2012/2013 WSTĘP Pomoc drogiemu człowiekowi jest hasłem przewodnim, które przyświeca Polskiemu Czerwonemu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2013 godz. 12:23:26 Numer KRS: 0000212154 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji r Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2012 KIELCE 2013 1. Wstęp W dniu 04 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013

Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu 1945-2013 Na podstawie materiałów z internetu i pracy Pani Gabrieli Członki Opracował Danuta Zielińska Zbigniew Herbut Początki w Bolesławcu Na Dolnym Śląsku tuż po zajęciu

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3 I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3 UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGLI BYĆ ŚWIĘTYMI MIKOŁAJAMI, A TO SIĘ ZDARZA RAZ W ROKU? NIE, MOŻEMY NIMI BYĆ PRZEZ CAŁY ROK Szlachetna

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin. Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Stowarzyszenia rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku za rok 2009 Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Szczęśliwy Dom w Gdańsku Adres:

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2008 Okres sprawozdawczy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu 1. Ramy prawne: Zadania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 12/26/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2015 w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1293/2012

Zarządzenie Nr 1293/2012 Zarządzenie Nr 1293/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie: wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na Semestr I W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zrealizował szereg działań mających na celu rozwijanie wśród uczniów demokratycznych

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok jest najtrudniejszy...

Pierwszy krok jest najtrudniejszy... Pierwszy krok jest najtrudniejszy... 1/2014 01 kwietnia 2014 Podjęcie pierwszego kroku niemal w każdej decyzji jest najczęściej najtrudniejszym momentem, gdy chcemy zmienić coś w naszym życiu bądź ulepszyć

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 1. Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY PRZEBUDZENIE 2. Siedziba i adres: KOL. PIASZCZYCE 1 97-545 GOMUNICE woj.: ŁÓDZKIE tel 44 682 47

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert)

Współpraca finansowa (otwarte konkursy ofert) Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości X edycja 17 kwietnia 2013 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP Sprawozdanie merytoryczne z działalności Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Złota Rybka. za rok 2010 A. Dane Stowarzyszenia. Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Złota Rybka Adres: 33-300

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych

Ochrona zdrowia. Rehabilitacja fizyczna Warsztaty psychoterapeutyczne i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia,, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski

Ochrona zdrowia. Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia nr 12/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2014 roku Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib

Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib Jak się komuś pomoże, to zyskuje się poczucie, że życie ma sens, że służy czemuś pożytecznemu. Siba Shakib www.zs.korczak.prudnik.pl 12 1 Komisja Europejska ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014

11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 11 LAT OLIMPIADY ZDROWY STYL ŻYCIA 2003-2014 Regulamin Olimpiady Zdrowy Styl Życia został opracowany w 2003 roku i pozytywnie oceniony przez Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty. O ZDROWIE SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2013 godz. 13:06:17 Numer KRS: 0000157946

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2013 godz. 13:06:17 Numer KRS: 0000157946 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2013 godz. 13:06:17 Numer KRS: 0000157946 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KROŚNIEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 KROŚNIEWICE kwiecień 2014 rok I. WSTĘP Zgodnie z obowiązkami jakie nakłada ustawa o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAŁOŻENIA REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. TRZYMAJ FORMĘ! W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 III EDYCJA I. CEL GŁÓWNY: Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo