Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok."

Transkrypt

1

2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w XX Wydziale Krajowym Rejestru Sądowego pod poz. KRS , a w szczególności wynikała z Rozdziału II 6-7 określającego Cele Stowarzyszenia. Realizując wymienione w Statucie Stowarzyszenia Inicjatywa RP cele, Zarząd Stowarzyszenia i jego Wolontariusze podjęli m. in. następujące działania. 1.Prowadzenie w Łodzi, przy ul. Jaracza 40 Punktu Wydawania Żywności (do 31 grudnia 2009 r.) a następnie Punktu Wsparcia Społecznego (od 1 stycznia 2010 r.). Zmiana nazwy Punktu wynikała z poszerzenia form udzielanej pomocy rozszerzonej oprócz pierwotnej, polegającej na wydawaniu żywności także o: - pomoc rzeczową ( odzież, obuwie, zabawki), - pomoc aktywizującą zawodowo ( możliwość ukończenia szkoły na poziomie szkoły średniej, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych), - pomoc prawną ( uzyskanie niezbędnych informacji związanych z kontaktami beneficjentów z urzędami i innymi instytucjami życia społecznego). Wszystkie z form działania Punktu Wsparcia Społecznego zostały skierowane do bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, emerytów i rencistów osiągających najniższe dochody, bezdomnych a w szczególności do dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia oraz niepełnosprawnych mających szczególne trudności w odnalezieniu się i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podstawową formę udzielania pomocy przez Punkt Wsparcia Społecznego stanowiła pomoc żywnościowa. Jej realizacja wynikała z faktu udziału Stowarzyszenia Inicjatywa RP w Programie PEAD tj. Programie dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Podpisanie umowy ( 12 marca 2010 r.) pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa RP a Bankiem Żywności na przekazanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych w ramach w/w Programu, umożliwiło objęcie pomocą

3 żywnościową następujących beneficjentów: - ponad 3 tys. osób wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź - Śródmieście, - uprawnioną do otrzymywania pomocy dzieci i młodzież: - Szkoły Podstawowej nr 111, - Bursy Szkolnej nr 12, - podopiecznych Domów Seniora nr 14 i 20, - najuboższych mieszkańców gminy Aleksandrów ( powiat piotrkowski) w woj. Łódzkim, - wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatywa RP. W ramach realizacji Programu PEAD, podopiecznym Stowarzyszenia Inicjatywa RP wydano: kg artykułów żywnościowych (mąka pszenna, makaron świderki, makaron krajanka, kasza manna, kasza jęczmienna, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, musli, dania gotowe z makaronem, krupnik, kawa zbożowa instant, herbatniki, sery podp. dojrzewające, sery topione, mleko UHT, mleko w proszku pełne, masło ekstra, cukier biały dżem), o łącznej wartości zł. W ramach realizacji pomocy poza unijnej, podopiecznym Stowarzyszenia Inicjatywa RP wydano: kg artykułów żywnościowych ( Danonki, serki, soki, deserki, napoje), o łącznej wartości zł. Ogółem Wolontariusze Stowarzyszenia Inicjatywa RP obsługujący Punkt Wsparcia Społecznego: - przyjęli ( tzn. rozładowali z samochodów dostawczych i rozlokowali w Punkcie) oraz wydali ( tzn. przygotowali paczki z żywością dla beneficjentów) kg artykułów żywnościowych o łącznej wartości zł.: - udzielili pomocy rzeczowej wydając pozyskane przez Stowarzyszenie rzeczy około 450 osobom; - zaktywizowali 70 osób, które podjęły naukę na poziomie szkoły średniej i naukę umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, - udzielili pomocy prawnej około 360 osobom, które nie mogły sobie poradzić z procedurami obowiązującymi w urzędach i instytucjach z którymi miały kontakt. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa RP wynikająca z podpisania umowy z Bankiem Żywności była w listopadzie i grudniu 2010 r. przedmiotem kontroli ze

4 strony drugiej z wymienionych instytucji. Kontrola objęła okres od 1 marca 2010 r. do 12 października 2010 r. Sporządzony w jej wyniku Raport z kontroli dystrybucji artykułów spożywczych, potwierdził jej prawidłowość oraz nie zawierał zaleceń pokontrolnych, stwierdzając tym samym prawidłowość stosowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP procedur związanych z realizacją zadania dotyczącego przekazywania pomocy żywnościowej najuboższym a wynikającego z umowy podpisanej z Bankiem Żywności. 1a/ Udział w zbiórkach żywności. Pierwsza odbyła się 24 i 25 września 2010 r. w Supermarkecie Real zlokalizowanym w Manufakturze Łódzkiej. Została przeprowadzona w ramach programu społecznego Podziel się Posiłkiem i miała na celu zebranie jak największej ilości produktów z długimi terminami przydatności do spożycia, które posłużyły później do przygotowania posiłków dla potrzebujących dzieci w Łodzi. Jej organizatorem był Bank Żywności a partnerami Firma Danone i Fundacja Polsat Dzieciom. W jej trakcie zebrano 420 kg artykułów żywnościowych o łącznej wartości 1360 zł. Druga miała miejsce 3, 4 i 5 grudnia 2010 r. W Supermarkecie Real zlokalizowanym w Manufakturze Łódzkiej. Była to Świąteczna Zbiórka Żywności, która została przeprowadzona pod hasłem Twój Gest czyni Dobro. Jej realizacja odbyła się w ramach Projektu realizowanego przez Banki Żywności współpracujące z Federacją Polskich Banków Żywności i miała na celu zebranie jak największej liczby produktów żywnościowych z długimi terminami przydatności do spożycia, które w efekcie końcowym posłużyły do przygotowania posiłków dla osób pozostających na marginesie życia społecznego. W jej trakcie udało się zebrać 480 kg produktów żywnościowych o łącznej wartości 865 zł. Udział w w/w zbiórkach produktów żywnościowych prowadzili: - Wolontariusze Stowarzyszenia, - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 111 wraz z opiekunami, - młodzież z Bursy Szkolnej nr 12 wraz z wychowawcami. Ogółem udało się zebrać 900 kg artykułów żywnościowych na łączną kwotę 2225 zł. Całość akcji koordynowała p. J. D. Majdańska prezes Stowarzyszenia Inicjatywa RP.

5 2. Uczestniczymy w programie Grundtvig w którym realizujemy cele promowania wezwań edukacyjnych związanych ze starzeniem się populacji w Europie oraz zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji zawodowych. Organizatorem tej Akcji jest Fundacja Rozwoju Na Rzecz Edukacji. 2 a. Uczestniczyliśmy w warsztatach Popowo k/warszawy, które przygotowały nas do uczestnictwa w Akcji Masz głos - masz wybór. Zadaniem tej akcji jest zainteresowanie mieszkańców społeczności lokalnej wyborami i ich świadomego udziału w wyborach samorządowych poprze bierne lub czynne prawo wyborcze. Kampania trwała od marca listopada zakończyła się przedwyborczymi debatami.organizatorem Akcji jest. Fundacja im Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów 2 b. Uczestniczymy w Akcji GREAT Prawa Człowieka w Rozwoju której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna, efektem akcji był w dniu podczas festynu Jesteśmy Razem pokaz kampanii reklamowo-informacyjnej w formie plakatów, prezentacji praw dziecka- edukacji-do życia w godnych warunkach, pokaz filmowy / Togo, Haiti /, agroekologii / Mozambik/. 3. Uzyskanie zgody Marszałka Województwa Łódzkiego (Decyzja Nr 4/2010) na przeprowadzenie zbiórki publicznej w terminie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r., na terenie woj. Łódzkiego. 4. Zorganizowanie: W dniach 28 i 29 sierpnia 2010 r. w Parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie Festynu cyklicznie organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP pt. Jesteśmy Razem. W tym roku Festyn przebiegał pod hasłem Żegnajcie Wakacje - Witaj Szkoło i został przeprowadzony w ramach Akcji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem. Honorowy Patronat nad Festynem objęli: - p. Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości, - p. Marek Sawicki - Minister Rolnictwa, - p. Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego, - p. Tomasz Sadzyński - p.o. Prezydenta Miasta Łodzi, - p. Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów pow. Piotrków trybunalski, - p. Andrzej Górczyński - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W trakcie dwudniowego Festynu w muszli koncertowej zaprezentowały się m.in. liczne zespoły: DAR, akordeonistów z Wiśniowej Góry, Niezapominajka

6 i Wrzos z Domów Pomocy Społecznej, Kapela Wiśniowiacy, Kapela Spod Diablej Góry z gminy Aleksandrów w woj. piotrkowskim, Sweet Hot Jazz Band, Portramento a także liczni artyści tacy jak: Grażyna Suchocka, Jaga Paduch, Krzysztof Kaczmarek, Kazimierz Drobik, Daniela Zabłocka, Agata Kaczmarek, Dariusz Szumkowski, Alicja Krawczykówna. W trakcie imprezy organizatorzy ogłosili, z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych następujące konkursy: - Konkurs Plastyczny nt. Moje wspomnienia z wakacji, - Konkurs Sportowy, - Konkurs Fotograficzny pn. W obiektywie dzieci : - Fotoreportaż z Festynu, - Ja i żywność ekologiczna - produkty polskie, - Sportowcy - sport w obiektywie, - Quiz Łódź - moje miasto, - Konkurs W krainie Bajki, - Quiz Spacerkiem po Łodzi, - Konkurs Szachowy. zapewniaj jednocześnie atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Równolegle w trakcie trwania Festynu m.in.: - Stacja Krwiodawstwa: - uruchomiła mobilny Punkt pobierania krwi - Dar serca dla dzieci, - Centrum Nauki i Biznesu Żak prowadziło promocyjne pokazy z zakresu kosmetyki dla kobiet i mężczyzn, - Rudzki Klub Sportowy przygotował liczne zawody rekreacyjno - sportowe, - Straż Pożarna zorganizowała pokaz sprzętu gaśniczego, - Straż Miejska zaprezentowała pokaz poszukiwania narkotyków przez psy oraz oznakowanie rowerów,pogadanki z uczestnikami festynu. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie Festynu objął p. Janusz Gust, który w trakcie imprezy obchodził benefis z okazji 45 - lecia pracy artystycznej. Tę niecodzienną postać aktora i konferansjera należącego do grona

7 najpopularniejszych łódzkich postaci w trakcie imprezy przypomniał na podstawie własnych wspomnień i recenzji prasowych o beneficjencie p. Krzysztof Kaczmarek oraz w swoim utworze poeta p. Kazimierz Drobik. Jubilat otrzymał listy gratulacyjne od : - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - Wojewody Łódzkiego, - p.o. Prezydenta Łodzi, - Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, - licznych placówek i ośrodków kulturalnych mających swoją siedzibę na terenie miasta Dwudniowy Festyn zgromadził kilkutysięczną rzeszę Łodzian i spotkał się z ich strony z niezwykle przychylnym przyjęciem i społeczną aprobatą, ponieważ stanowił pokaz inwencji i sprawności organizacji pozarządowej, która praktycznie bez niezbędnego i koniecznego wsparcia ze strony władz administracyjnych jest w stanie zorganizować tego typu imprezę. W imieniu organizatora Festynu Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków, specjalne pisemne podziękowanie za jego zorganizowanie odebrała z rąk p. Krzysztofa Kwiatkowskiego Ministra Sprawiedliwości w rządzie p. Donalda Tuska, p. Józefa Danuta Majdańska Prezes Stowarzyszenia. 2 Konferencji, szkoleń i spotkań. W dniu 9 lutego 2010 r. dla młodzieży Bursy Szkolnej nr 12 w siedzibie placówki miało miejsce spotkania otwarte z p. Mirosławem Firkowskim, świadkiem obozowego piekła obozów koncentracyjnych: KL Auschwitz, KL Neuengamme, KL Bergen - Belsen, autorem książki wspomnień pt. Przez trzy kacety, które to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i wychowawców placówki, ponieważ przybliżyło wszystkim prawdę naocznego świadka historii o tragicznych losach narodu polskiego. W dniu 5 maja 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatywa RP dla wolontariuszy. podopiecznych oraz młodzieży szkolnej skupionej przy Stowarzyszeniu oraz w dniu 19 maja 2010 r. w Bursie Szkolnej nr 12 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie pt. STOP marnowaniu żywności z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa. Spotkania zostały przeprowadzone przy współpracy z przedstawicielami Banku Żywności w ramach Funduszu dla organizacji pozarządowych zajmujących się organizowaniem pomocy żywnościowej dla najuboższej części naszego społeczeństwa.

8 W trakcie spotkania prowadzący zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie: - występowanie problemu marnowania żywności i jego wpływu na degradację środowiska naturalnego, - wskazanie sposobów na zmniejszenie skali marnowania żywności na poziomie indywidualnego konsumenta, - promowanie praktyk zmierzających do ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej ekorozwoju. Spotkania poprowadzono stosując aktywne metody przekazywania treści merytorycznych. Jego uczestnicy będą mogli wykorzystać je w życiu codziennym. 3 Spotkań i uroczystości okolicznościowych. W dniu 8 marca 2010 r. Wolontariusze i Sympatycy Stowarzyszenia Inicjatywa RP zorganizowali spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Tego typu spotkania i uroczystości od dawna wzbogacają zakres działania Stowarzyszenia i przyczyniają się do tworzenia odpowiedniej atmosfery, która przekłada się na ilość i jakość podejmowanych zadań. 5.Złożenie wniosków o dofinansowanie zadań założonych do realizacji. Stowarzyszeni Inicjatywa RP złożyło następujące wnioski o dofinansowanie założonych zadań. Zlecający Rodzaj zadania Nazwa zadania Kwota dotacji Data złożenia Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konkurs na imprezę integracyjną Uczestnictwo osób najuboższych w wydarzeniach kulturalnych Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Festyn z cyklu Jesteśmy Razem pn. Żegnajcie Wakacje - Witaj Szkoło Barwy kultury ziemi łódzkiej 37, , Sobie i innym 104, Prezydent Zadanie publiczne Przez trzy 11,

9 Miasta Łodzi Prezydent Miasta Łodzi Wojewoda Łódzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej TVP S.A. Prezydent Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji Zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji Wsparcie społeczne dla chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach priorytetu promocja idei zarządzania wiekiem Akcja charytatywna Reklama Dzieciom 2010 Zadanie własne gminy kacety Brzydkie Kaczątko 26, Coś Koło Tańca 4, Solidarność Pokoleń 39, Daj mi szansę 219, Program osłonowy pn. Punkt Pomocy Charytatywnej 19, Podpisanie Porozumień o Współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków a: - Centrum Nauki i Biznesu Żak ( Porozumienie z dnia 19 stycznia i dnia 23 kwietnia aneksowane 30 sierpnia 2010r.). Na podstawie w/w Porozumienia, Stowarzyszenie Inicjatywa RP zobowiązywało się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania ofertą edukacyjną szkół wchodzących w skład CNiB Żak wśród beneficjentów

10 prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatywa RP - Punktu Wsparcia Społecznego. Podjęte i prowadzone wspólnie działania, przyniosły zamierzony efekt w postaci podjęcia przez 75 beneficjentów Punktu Wsparcia Społecznego nauki, mającej na celu uzyskanie wykształcenia na poziomie szkoły średniej lub podwyższenie w stosunku do posiadanych do tej pory swoich kwalifikacji zawodowych. Docelowo ta forma niesienia pomocy zakłada w paroletniej perspektywie czasowej podjęcia przez dotychczasowego beneficjenta opieki społecznej, pracy zawodowej całkowicie zmieniającej jej dotychczasowy status społeczny. - Z Powiatowym Urzędem Pracy Nr 1 ( Umowa Nr CAI.T /2010/6.1.3 POKL) o odbycie stażu przez bezrobotnego. Na podstawie w/w Umowy w okresie od 28 kwietnia do 31 października 2010 r. p. Klaudia Kikosicka odbyła w Stowarzyszeniu Inicjatywa RP swój staż na stanowisku ds. kontaktów międzynarodowych. Podjęcie stażu poprzedziło: - szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: - przyjęcie do wiadomości i stosowania: - programu stażu, - zakresu obowiązków służbowych i odpowiedzialności stażystki: W trakcie stażu p. K. Kikosicka realizowała z powodzeniem następujące zadania: - udział w przygotowaniu Projektu Pragniemy, marzymy tak samo, w którym stażystka opracowała cz. V tj. jego część opisową na którą złożyło się 13 elementów składowych; - udział w różnorodnych formach doskonalenia; - udział w pracach związanych z przygotowaniem Festynu pt. Jesteśmy Razem ; - udział w zbiórce żywności w ramach Programu społecznego Podziel się Posiłkiem ; - prowadzenie Biura Stowarzyszenia Inicjatywa RP. Podjęte przez stażystkę działania spotkały się z uznaniem ze strony Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa RP oraz zostały zaakceptowane przez jednostkę delegującą na staż tj. Powiatowy Urząd Pracy Nr 1, który przyjął Sprawozdanie z realizacji programu odbycia stażu. 7.Przystąpienie do akcji Masz głos - masz wybór organizowanej przez Fundację Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

11 Akces Stowarzyszenia do kolejnej edycji tej akcji której celem jest zachęcenie Nas wszystkich do świadomego udziału w wyborach samorządowych nastąpił na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa RP nr 02/01/2010 r. z dnia 15 stycznia 2010 r. Tym samym Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków, podjęło liczne działania mające na celu: - zdiagnozowanie najważniejszych zdaniem mieszkańców, problemów Łodzi i województwa łódzkiego, - wywołanie debaty na następujące tematy: - Kogo i dlaczego wybieramy? - Skąd się biorą kandydaci i kto może nimi zostać? - Wizja rozwoju miasta i województwa. - zachęcenie mieszkańców do świadomego udziału w wyborach Samorządowych. Działania o których mowa powyżej doprowadziły do podjęcia w środowisku beneficjentów Stowarzyszenia Inicjatywa RP i zaprzyjaźnionych organizacjach pozarządowych dyskusji na następujące zagadnienia: - Mapa lokalnych problemów, - Dobrzy kandydaci, - Nasze miasto i województwo w 2030 r., - Debata przedwyborcza - jaka powinna być? - Wysoka frekwencja. Ogromne zainteresowanie w/w problemami w środowisku beneficjentów Stowarzyszenia Inicjatywa RP, innych organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy i osób związanych działalnością społeczną na rzecz miasta i województwa, spowodowało, że Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków utworzyło Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków został powołany w związku z zamiarem zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r oraz radnych do Rad Osiedli. Rejestrując Komitet Wyborczy, Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa RP tym samym zaproponował, aby na listach kandydatów na radnych w Łodzi znalazły się osoby z poza klucza partyjnego, społecznicy, wolontariusze z organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu osoby, którym zależy na rozwoju i przyszłości miasta. Wyszedł także z założenia, że różnorodność poglądów oraz pomysłów prowadzi do pożytecznych działań i korzystnych rozwiązań, daje także

12 możliwość wzbogacenia wiedzy i sprzyja efektywności wspólnej pracy. Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków zarejestrował 25 swoich kandydatów w 5 na 8 istniejących okręgach wyborczych. Do Rady Osiedla weszło 2 naszych kandydatów,którzy będą działać na rzecz mieszkańców Śródmieścia -Wschód. Wyniki wyborów, pomimo, że żaden z kandydatów nie został radnym w Radzie Miasta Łodzi, potwierdziły słuszność założonej przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa RP koncepcji udziału w życiu publicznym. A działania nasze nie straciły na zapale,determinacji i dalszej pomocy społeczeństwu naszego miasta i województwa. 8. W dniu 14 grudnia 2010 w siedzibie naszego stowarzyszenia spotkali się zaproszeni goście, członkowie, wolontariusze, sympatycy, podopieczni. Na Uroczystości Opłatkowo - Wigilijnej, w trakcie której w programie artystycznym prowadzonym przez aktora i konferansjera Janusza Gusta - przybliżono zebranym tradycje Bożonarodzeniowe w wykonaniu aktorki Grażyny Suchockiej,piosenkarki Jagi Paduch,niewidomej piosenkarki Wiesławy Stolarczyk wprowadzając wszystkich zebranych przy wigilijnym stole w cudowny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia po czym wszyscy mogli podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy przy akompaniamencie akordeonu w wykonaniu Jagi Paduch i pianina Wiesława Stolarczyk. Opiekę Duchową nad spotkaniem opłatkowo - wigilijnym sprawował ks. kan. Paweł Sudowski, który odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa i życzył wszystkim zdrowych radosnych świąt. Honorowymi gośćmi naszego spotkania wigilijnego byli: Wojciech Bąk - Prezes Firmy SPEDIMEX nasz wieloletni DARCZYŃCA Dionizy Głowacki - Wójt Gminy Aleksandrów Wojciech Patera - Redaktor Naczelny Polskiej Wsi Jadwiga i Marek Kamińscy Spotkanie pozostawiło niezapomniane miłe wrażenie na wszystkich uczestnikach -skomentowane przez ks. kanonika Sudowskiego jako "Miejsce Nadziei". Opracował mgr Roman Kępiński

SPRAWOZDANIE. w 2008 r.

SPRAWOZDANIE. w 2008 r. 1 POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2008 r. WARSZAWA, maj 2009 r. 2 SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Streszczenie... 4 III Dane o organizacji pożytku

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

działają w grupach pomocy - Społecznych Instruktorów Młodzieżowych,

działają w grupach pomocy - Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, JAK MOŻESZ POMÓC? Zostań wolontariuszem Nasza siła tkwi w ludziach, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Zachęcamy także Ciebie, przyłącz się do nas! Nieważne, ile masz lat i

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo