Łukasz Wieczorek Paweł Zaleski Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łukasz Wieczorek 75971 Paweł Zaleski 75975 Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny."

Transkrypt

1 2008 Łukasz Wieczorek Paweł Zaleski Grupa I3 [REFLEKSOMETR] Systemy wbudowane projekt laboratoryjny.

2 Spis treści 1 OPIS PROJEKTU UKŁAD ELEKTRONICZNY SCHEMAT UKŁADU WYKORZYSTANE ELEMENTY SCHEMAT PŁYTKI DRUKOWANEJ OPIS FUNKCJI ELEMENTÓW OPROGRAMOWANIE OPIS TRYB POJEDYNCZY PRZYCISK TRYB WIELOKROTNY PRZYCISK TRYB POJEDYNCZY PRZEGRODA TRYB WIELOKROTNY PRZEGRODA KOD PROGRAMU... 7 Refkeksometr Opis projektu 2

3 1 Opis projektu Celem projektu jest zmierzenie czasu reakcji badanego, na podstawie szybkości naciśnięcia przycisku lub wsunięcia zasłony w przegrodę. Projekt zakłada wykorzystanie mikrokontrolera C8051F330 firmy Silicon Laboratories. W celu spełnienia założeń projektu przygotowaliśmy płytkę drukowaną oraz zaimplementowaliśmy oprogramowanie dla µk pozwalające na dokonanie pomiaru. Płytka składa się z przycisku wybory trybu, przycisku startu oraz z dwóch rzędów składających się z przegrody, diody LED oraz przycisku, przy pomocy których dokonuje się pomiaru czasu reakcji. Pomiar czasu reakcji rozpoczyna się wybraniem jednego z czterech trybów pracy i naciśnięciem przycisku start. Po losowym odcinku czasu zostaje zapalona jedna z dwóch diod LED. W zależności od wybranego trybu czas reakcji mierzony jest do chwili naciśnięciu przycisku lub wsunięcie zasłony w przegrodę przyporządkowaną do zapalonej diody. W trybach wielokrotnych pojedynczy pomiar zostaje powtórzony 10 razy, a czas reakcji stanowi średnią z pomiarów. Refkeksometr Opis projektu 3

4 2 Układ elektroniczny 2.1 Schemat układu 2.2 Wykorzystane elementy Elementy umieszczone na płytce: 6x opornik 200 Ω - na schemacie oznaczone R1-R6 2x opornik 560 Ω -na schemacie oznaczone R7-R8 2x dioda LED na schemacie oznaczone LED1, LED2 1x wtyk złącza igłowego, dwupinowy na schemacie oznaczone CON1 1x wtyk złącza taśmowego BH-16s na schemacie oznaczone SV1 4x mikrołącznik PI-2 na schemacie oznaczone SW1-SW4 2x dioda emitująca podczerwień, wymontowana z myszki kulkowej - na schemacie oznaczone IR1 IR2 2x foto czujnik wymontowany z myszki kulkowej na schemacie oznaczone PH1-PH2 Elementy wykorzystane do wykonania złącza taśmowego: 2x gniazdo IDC-16 Taśma szesnastożyłowa Refkeksometr Układ elektroniczny 4

5 2.3 Schemat płytki drukowanej 2.4 Opis funkcji elementów Element Funkcja SW1, SW2 Przyciski wykorzystywane przy badaniu czasu reakcji. PH1+IR1,PH2+IR2 Przegrody wykorzystywane przy badaniu czasu reakcji. LED1, LED2 Dioda wskazująca badanemu który przycisk należy nacisnąć/którą przegrodę zasłonić SW4 Przycisk umożliwiający cykliczną zmianę trybu. SW3 Potwierdzenie wyboru trybu i rozpoczęcie badania. Refkeksometr Układ elektroniczny 5

6 3 Oprogramowanie 3.1 Opis Wykonane oprogramowanie umożliwia zbadanie czasu reakcji użytkownika. Zaimplementowane zostały 4 tryby badania: 1. tryb pojedynczy przycisk 2. tryb wielokrotny przycisk 3. tryb pojedynczy przegroda 4. tryb wielokrotny przegroda Tryb pojedynczy przycisk Zostaje zmierzony czas pomiędzy zapaleniem się diody LED a naciśnięciem odpowiedniego guzika. Po naciśnięciu przycisku Start zostaje odmierzony losowy odcinek czasu z przedziału 2-4 sekundy, a następnie następuje zapalenie jednej z dwóch diod LED. W celu pomiaru czasu reakcji użytkownik musi nacisnąć przycisk przyporządkowany do zapalonej diody Tryb wielokrotny przycisk Tryb oblicza średni czas reakcji z 10 pomiarów. Pojedynczy pomiar jest identyczny z pierwszym trybem, jednakże po jego zakończeniu nie zostaje wyświetlony wynik, lecz dokonany kolejny pomiar, aż do Tryb pojedynczy przegroda Zostaje zmierzony czas pomiędzy zapaleniem się diody LED, a wsunięciem zasłony w przegrodę. Po naciśnięciu przycisku Start zostaje odmierzony losowy odcinek czasu z przedziału 2-4 sekundy, a następnie następuje zapalenie jednej z dwóch diod LED. W celu pomiaru czasu reakcji użytkownik musi wsunąć zasłonę w przegrodę przyporządkowaną do zapalonej diody Tryb wielokrotny przegroda Tryb oblicza średni czas reakcji z 10 pomiarów. Pojedynczy pomiar jest identyczny z pierwszym trybem, jednakże po jego zakończeniu nie zostaje wyświetlony wynik, lecz dokonany kolejny pomiar, aż do 10. Refkeksometr Oprogramowanie 6

7 3.2 Kod programu ///////////////////////////////////// // Generated Initialization File // ///////////////////////////////////// #include "C8051F330.h" #include "terminal.h" #include "stdlib.h" // sfr16 at(0xcdca) TMR2RL; sfr16 at(0xcdcc) TMR2; sfr16 at(0xbebd) ADC0; #define SYSCLK #define TIMER2_RATE 1000 sbit at 0x82 led1; sbit at 0x93 led2; sbit at 0x90 sw1; sbit at 0x91 sw2; sbit at 0x92 start; sbit at 0x87 change; #define VREF 3350 //VREF == VDD #define CZEKAJ 2 int pchange = 0; int pstart = 0; int psw1 = 0; int psw2 = 0; int mode = 0; int counter = 0; int psensor1 = 3500; int psensor2 = 3500; int totaltime = 0; int i=0; // Peripheral specific initialization functions, // Called from the Init_Device() function void PCA_Init() PCA0MD &= ~0x40; PCA0MD = 0x00; void Timer_Init() TMOD = 0x20; CKCON = 0x08;//0x18 TH1 = 0x2B; SCON0 = 0x10; TL1 = TH1; TR1 = 1; TI0 = 1;//znacznik gotowosci timera void Timer2_Init(int counts) TMR2CN = 0x00; CKCON = 0x10; Refkeksometr Oprogramowanie 7

8 TMR2RL = counts; TMR2 = TMR2RL; ET2 = 0; TR2 = 1; void ADC_Init() AMX0P = 0x0C; AMX0N = 0x11; ADC0CN = 0x40; ADC0CF = (SYSCLK/ )<<3; //AD0SC = (SYSCLK/CLKsar)-1; ADC0CF &= ~0x04; void Voltage_Reference_Init() REF0CN = 0x0E; EIE1 &= ~0x08; void Port_IO_Init() // P0.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P0.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P0.2 - Unassigned, Push-Pull, Digital // P0.3 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P0.4 - TX0 (UART0), Push-Pull, Digital // P0.5 - RX0 (UART0), Open-Drain, Digital // P0.6 - Skipped, Open-Drain, Analog // P0.7 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P1.0 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P1.1 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P1.2 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P1.3 - Unassigned, Push-Pull, Digital // P1.4 - Skipped, Open-Drain, Analog // P1.5 - Skipped, Open-Drain, Analog // P1.6 - Unassigned, Open-Drain, Digital // P1.7 - Skipped, Open-Drain, Analog P0MDIN = 0xBF; P1MDIN = 0x4F; P0MDOUT = 0x14; P1MDOUT = 0x08; P0SKIP = 0x40; P1SKIP = 0xB0; XBR0 = 0x01; XBR1 = 0x40; void Oscillator_Init() //OSCLCN = 0x03; OSCICN = 0x83; // Initialization function for device, // Call Init_Device() from your main program void Init_Device(void) Refkeksometr Oprogramowanie 8

9 PCA_Init(); Timer_Init(); Timer2_Init(SYSCLK/TIMER2_RATE); ADC_Init(); Voltage_Reference_Init(); Port_IO_Init(); Oscillator_Init(); int read_pot(int count) unsigned int i, pomiar; unsigned long sumator; AD0INT = 0; AD0BUSY = 1; sumator = 0; i = 0; do while (!AD0INT); pomiar = ADC0; AD0BUSY = 1; sumator += pomiar; i++; while (i!= count); return sumator * VREF / 1024 / count; void waittimer(int rand) unsigned int count; rand = rand % 2000; TF2H = 0; TR2 = 1; for(count = rand; count!= 0; count--) while(!tf2h); TF2H = 0; TR2=0; void changemode() if(change == 0 && pchange == 1) mode++; if(mode > 2) mode = 0; if(mode == 0) printf("tryb pojedynczy - przycisk\n"); else if(mode == 1) printf("tryb wielokrotny - przycisk\n"); else if(mode == 2) printf("tryb pojedynczy - przegroda\n"); pchange = 0; if(change == 1) pchange = 1; void randomled() if(rand() % 2 == 1) led1 = 0; led2 = 1; else led1 = 1; Refkeksometr Oprogramowanie 9

10 led2 = 0; void startgame() if(start == 0 && pstart == 1) led1 = 1; led2 = 1; i=0; totaltime = 0; printf("start\n"); waittimer(rand()); randomled(); counter = 0; ET2 = 1; TR2 = 1; pstart = 0; if(start == 1) pstart = 1; int sw1click() if(sw1 == 0 && psw1 == 1) psw1 = 0; return 1; if(sw1 == 1) psw1 = 1; return 0; int sw2click() if(sw2 == 0 && psw2 == 1) psw2 = 0; return 1; if(sw2 == 1) psw2 = 1; return 0; void stoptimer() int s; int ms; ET2 = 0; TR2 = 0; s = counter/1000; ms = (counter % 1000) / 10; printf("czas reakcji %d sekund, %d setnych\n", s, ms); int sensor2() int value=0; AMX0P = 0x0C; value = read_pot(100); if(value < 3300 && psensor2 > 3300) psensor2 = value; return 1; Refkeksometr Oprogramowanie 10

11 AMX0P = 0x0D; value = read_pot(100); if(value < 3300 && psensor2 > 3300) psensor2 = value; return 1; psensor2 = value; return 0; int sensor1() int value=0; AMX0P = 0x06; value = read_pot(100); if(value < 3300 && psensor1 > 3300) psensor1 = value; return 1; AMX0P = 0x0F; value = read_pot(100); if(value < 3300 && psensor1 > 3300) psensor1 = value; return 1; psensor1 = value; return 0; void reflex() if(mode == 0) if(sw1click() && led1 == 0) stoptimer(); else if(sw2click() && led2 == 0) stoptimer(); else if(mode == 1) if(sw1click() && led1 == 0) totaltime+= counter; counter = 0; ET2 = 0; TR2 = 0; i++; if(i<10) printf("pomiar %d\n", i); led1 = 1; led2 = 1; waittimer(rand()); randomled(); ET2 = 1; TR2 = 1; else int count = totaltime/10; int s = count/1000; int ms = (count% 1000) / 10; printf("sredni czas reakcji z 10 prób wynosi: %d sekund, %d setnych\n", s, ms); Refkeksometr Oprogramowanie 11

12 else if(sw2click() && led2 == 0) totaltime+= counter; counter = 0; ET2 = 0; TR2 = 0; i++; if(i<10) printf("pomiar %d\n", i); led1 = 1; led2 = 1; waittimer(rand()); randomled(); ET2 = 1; TR2 = 1; else int count = totaltime/10; int s = count/1000; int ms = (count% 1000) / 10; printf("sredni czas reakcji z 10 prób wynosi: %d sekund, %d setnych\n", s, ms); else if(mode == 2) if(sensor1() && led1 == 0) stoptimer(); else if(sensor2() && led2 == 0) stoptimer(); void Timer2_ISR (void) interrupt 5 if(tf2h == 1) counter++; TF2H = 0; void main(void) Init_Device(); AD0EN = 1; EA = 1; printf("\n"); while (1) changemode(); startgame(); reflex(); Refkeksometr Oprogramowanie 12

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Zasilania (Z5)

Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zakład Systemów Zasilania (Z5) Zastosowanie techniki bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych do celów monitoringu telekomunikacyjnych systemów zasilania, baterii akumulatorów oraz sterowania funkcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Herbaciana 9 05-816 Reguły PL tel: +48 22 7536130 fax: +48 22 7536135 www: www.label.pl email: info@label.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LB-856 Wydanie1.1 2 kwietnia 2015 Copyright

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna AGEDI

Dokumentacja techniczna AGEDI Dokumentacja techniczna AGEDI Wersja dokumentu: AGEDI-man-pl Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-30 Obowiązuje od wersji oprogramowania v1.01.x UWAGA! DOKUMENTACJA MA CHARAKTER POUFNY I STANOWI WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic

Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Bezprzewodowe sieci WPAN zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic SPRZĘT Bezprzewodowe sieci WPAN Zestaw ewaluacyjny NXP/Jennic Firma Jennic jest od dawna obecna na rynku układów do krótkodystansowej łączności radiowej.

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Proces technologiczny (etap procesu produkcyjnego/przemysłowego) podstawa współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI POMOSTOWEJ TP 60/1 TP 150/1 "Rubin" LUBELSKIE FABRYKI WAG "FAWAG" S.A. 20-954 LUBLIN, ul. Łęczyńska 58 tel. (0-81) 746-10-41, 745-06-40 tel./ fax (0-81) 745-06-38,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Politechnika Wrocławska Projekt Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego Autorzy: Paweł Bogner Marcin Dmochowski Prowadzący: mgr inż. Jan Kędzierski 30.04.2012 r. 1 Opis ogólny Celem projektu

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT

INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ SMART SENSOR IN WIDE AREA NETWORK ENVIRONMENT STUDIA INFORMATICA 2002 Volume 23 Number 3 (50) Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki INTELIGENTNY CZUJNIK W STRUKTURZE SIECI ROZLEGŁEJ Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy

Serwer MAXDATA PLATINUM 110. Podręcznik systemowy Serwer MAXDATA PLATINUM 110 Podręcznik systemowy 2 Spis rzeczy Spis rzeczy 1 Konfigurowanie systemu 5 Ustawianie miejsca serwera... 5 Konfigurowanie systemu... 6 Tylne złącza...6 Włączanie systemu... 6

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego

Systemy czasu rzeczywistego Systemy czasu rzeczywistego 1 System sterujący Sygnały wejściowe Obiekt sterowany Sygnały wyjściowe ADC Procesor DAC System sterujący 2 System operacyjny System Operacyjny OS (Operating System) - oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03

Instrukcja obsługi BN46-00299C-03 Instrukcja obsługi PE40C PE46C PE55C Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

Bardziej szczegółowo