SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Statutu Szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) NIP REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU 1 PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie nr 49/WOK/2009 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sierpc. 2 REGULAMIN OKREŚLA ZASADY: - odpłatności za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej - odpisów za obiady - dokumentacji stołówki szkolnej. 3 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 1. Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego im. biskupa Leona Wetmańskiego oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. 2. Inne osoby spoza szkoły, w miarę posiadania wolnych miejsc.

2 4 ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi: a) dla uczniów szkoły podstawowej: cena jednego obiadu wynosi 3,50 zł (zawiera tylko koszt surowców żywnościowych), b) dla nauczycieli i pracowników szkoły: koszt jednego obiadu wynosi 6,70 zł (zawiera oprócz kosztu surowców również koszt przygotowania posiłków), c) dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. biskupa Leona Wetmańskiego: koszt jednego obiadu wynosi 6,70 zł (zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków oraz podatek VAT), d) dla osób nie będących pracownikami szkoły wynosi 8,20 zł (cena zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków powiększony o podatek VAT), 3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem. 4. Opłatę miesięczną ustala się mnożąc cenę jednego obiadu przez liczbę dni żywieniowych w danym miesiącu. 5 OPŁATY 1. Wpłaty za obiady w danym miesiącu: a) od uczniów w danym miesiącu przyjmowane są za cały miesiąc z góry do 15-go każdego miesiąca u intendenta szkoły (potwierdzone dowodem wpłaty, uczniowie otrzymują imienną kartę obiadową), b) od nauczycieli i pracowników przyjmowane są do ostatniego dnia miesiąca. 2. Osoby, które rezygnują z korzystania z obiadów zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu intendentowi szkoły do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji (osobiście) 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom. Spóźnienie w uiszczaniu odpłatności w terminie do końca bieżącego miesiąca będzie rozumiane jako rezygnację z obiadów i spowoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej na następny miesiąc. 4. Nieobecność grupy dzieci na obiedzie spowodowana wyjazdem na wycieczkę, zieloną szkołę itp. powinna być zgłoszona przez organizatora na 2-3 dni przed planowanym terminem wyjazdu do intendentki. 5. W przypadku nie zgłoszenia zaistniałego faktu kosztami nie zjedzonych obiadów zostaje obciążony kierownik i opiekunowie wycieczki.

3 6 ZWROTY ZA OBIADY 1. Wszelkie odliczenia za obiady będą dokonywane w przypadku 3 dniowej nieobecności ucznia w szkole (minimum) i zgłoszenia tego faktu do intendentki w pierwszym dniu choroby w godzinach osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (024) Odpisu za nie zjedzone posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym. 3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie, obiad ten będzie sprzedany innemu dziecku lub pracownikowi szkoły. 4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad jest wydawany wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu. 7 ZAPISY NA OBIADY Zapisy na obiady możliwe są wyłącznie z początkiem każdego kolejnego miesiąca i tylko na pełen miesiąc. Fakt ten należy zgłaszać osobiście do intendenta w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego. 8 WYDAWANIE POSIŁKÓW 1.Posiłki wydawane są w godzinach 11:00-13:00 za okazaniem karty obiadowej: a) I przerwa (11:25-11:45) uczniowie klas I-IV + uczniowie korzystający z zajęć na basenie (jako ostatni w kolejce wg grafiku) b) II przerwa (12:30-12:45) uczniowie klas V-VI, c) w godzinach 12:00-12:30 ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie gimnazjum i liceum oraz wydawane są posiłki pozostałym osobom 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora szkoły, szefową kuchni oraz intendenta. 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki).

4 9 ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 1. W stołówce szkolnej uczeń powinien: a) okazać kartę obiadową nauczycielowi dyżurującemu w stołówce, b) zająć wyznaczone przez nauczyciela miejsce przy stoliku, c) spokojnie poruszać się po stołówce (utworzyć kolejkę w jednym szeregu przed okienkiem, gdzie wydawane są drugie dania, po spożyciu obiadu brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce, zostawić porządek przy stole), d) zachowywać się cicho, kulturalnie. 2. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia i żywności może spowodować skreślenie z listy żywieniowej. 3. Na stołówkę szkolną nie wolno wnosić odzieży, obuwia i plecaków (nie odpowiadamy za pozostawione rzeczy). 4. W stołówce szkolnej obowiązuje strój uczniowski. Uczniowie wchodzą na stołówkę bez odzieży wierzchniej i w miękkim obuwiu (wykluczony strój gimnastyczny). 5. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły. 6. W przypadku zgubienia karty obiadowej uczeń zgłasza ten fakt intendentowi. 7. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wychowawcy świetlicy. 8. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu. 10 DOKUMENTACJA STOŁÓWKI SZKOLENJ 1. Kartoteka magazynowa. 2. Dziennik żywieniowy 3. Zestawienie rachunków 4. Zestawienie przychodów i rozchodów artykułów spożywczych (na koniec każdego miesiąca ). 11 INNE POSTANOWIENIA 1. Osoby nie korzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie maja prawa wstępu do stołówki. 2. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, mogą ulec zmianie godziny wydawania posiłków. 3. Jadłospis sporządzany jest przez intendenta, szefa kuchni, i pielęgniarkę szkolną na dziesięć dni roboczych. 4. Jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń przed stołówką szkolną. 5. Pracownicy kuchni są przeszkoleni w zakresie minimum sanitarnego i szkolenia BHP. Zaświadczenia kursów i szkoleń znajdują się w teczce akt osobowych.

5 12 O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja 8 09-200 Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) 275 26 44 NIP 776-156-12-47 www.sp3.sierpc.pl

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.)

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH 1. I. PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 ZARZĄDZENIE NR 3/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku z dnia 1 października 2014 w sprawie: ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.67 a ust. 2 ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej 28 we Wrocławiu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej 28 we Wrocławiu REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej 28 we Wrocławiu PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 67a (Dz. U. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2018

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 w sprawie: wprowadzenia Procedury korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu z dnia 12.02.2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU PODSTAWA PRAWNA: Art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949),

Bardziej szczegółowo

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły.

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły. Zarządzenie nr 1/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim z dnia sierpnia 2008 w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania ze stołówki szkolnej Na podstawie art. 67a p 1-6 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych uprawnieni są:

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI: Do korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych uprawnieni są: I. PODSTAWA PRAWNA: ART.106 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016R. PRAWO OŚWIATOWE. DZ.U.2017 POZ.59 ART67a UST.3 USTAWY Z DNIA 7 WRZESNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY I ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY NR 9/2017/2018

Bardziej szczegółowo

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli)

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) 21 x 5,40 = 113,40 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie z dnia 10.05.2016r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce

Bardziej szczegółowo

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 cateringowej wg podanych danych do przelewu. Potwierdzenie przelewu (wydruk

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem z dnia 12. 01. 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP1 w Legionowie

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP1 w Legionowie Załącznik do Zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Mikołaja Kopernika w Legionowie z dnia 17.10.2017r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA:

REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA: REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA: 1. Uchwała nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2018. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. z dnia 21 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2018. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. z dnia 21 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Regulaminu stołówki szkolnej z dnia 21 lipca 2014 roku Na podstawie art. 14 ust. 6 i art. 67a ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

OBIADY STYCZEŃ 2015. (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30.

OBIADY STYCZEŃ 2015. (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30. OBIADY STYCZEŃ 2015 (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30. OBIADY GRUDZIEŃ 2014 (od 01 grudnia do 19 grudnia) 15 x 4,00 = 60,00 Wpłat proszę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 14.11.2013 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Strona

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stołówki Szkolnej przy Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze

Regulamin Stołówki Szkolnej przy Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze Regulamin Stołówki Szkolnej przy Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art.67a ( Dz.U. z 2015r. poz. 2156 oraz poz.35,64,195,668

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem z dnia 28. 02. 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 26 /2015/2016 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem z dnia 12. 01. 2016 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Miejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJCZY Strona 1 z 7 I. Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów ze

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w Gimnazjum nr 3

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z dnia 21.08.2015 r. Regulamin stołówki szkolnej w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY Strona 1 z 7 I. Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów ze Szkoły

Bardziej szczegółowo

UWAGA! DANE DO PRZELEWU (OBIADY): SWOJSKA CHATA ADRIANA SIEWRUK UL. SZKOLNA KŁODAWA. Nr konta:

UWAGA! DANE DO PRZELEWU (OBIADY): SWOJSKA CHATA ADRIANA SIEWRUK UL. SZKOLNA KŁODAWA. Nr konta: UWAGA! Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy KARTY ZAPISU UCZNIA NA OBIADY druk do pobrania w świetlicy szkolnej i na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

:45 klasy IV-VI (pierwsza tura zgodnie z wykazem umieszczonym na drzwiach

:45 klasy IV-VI (pierwsza tura zgodnie z wykazem umieszczonym na drzwiach REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH Załącznik do Zarządzenia nr 1/zw/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH I Podstawa prawna 1. Na podstawie art.106 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Zarządzenie nr 19/08/2016r. z dnia 31.08.2016r. Ważny od 01.09.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych. II UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Podstawa prawna: Art. 106. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania stołówki a) Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

OBIADY LISTOPAD 2014

OBIADY LISTOPAD 2014 OBIADY LISTOPAD 2014 (od 03 listopada do 28 listopada z wyłączeniem 11 listopada Dzień Niepodległości) 19 x 4,00 = 76,00 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach STOŁÓWKA SZKOLNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy:

W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy: W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy: obsługa: - Maria Skowron intendent, - kucharka: Sonia Włosek - pomoc

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2014

Zarządzenie nr 2/2014 Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego z dnia 07.01.2014 r. w sprawie: zmian w regulaminie stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora SP 28 nr 1/2018/2019 z dn.30.08.2018r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: - art.106 pkt.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty Zarządzenie Nr 4 / 2017 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Frydrychowicach z dnia 16.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Korzystania ze stołówki szkolnej w ZSP - Frydrychowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Miejskim Zespole Szkół w Skępem

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Miejskim Zespole Szkół w Skępem Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 26/2015/2016 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół z dnia 12. 01. 2016 r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Miejskim Zespole Szkół 1. Podstawa prawna funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Szkolna 5 63-300 Pleszew tel. (062)7428373 fax (062)7427618 www.jedynka.pleszew.pl e-mail:onkat@interia.pl ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach STOŁÓWKA SZKOLNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Sicienku i zatwierdzenia regulaminu stołówki szkolnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ Załącznik Nr 10 do Statutu Zespołu Szkół w Klonowej REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W KLONOWEJ PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r. w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku i zatwierdzenia regulaminu stołówki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem Załącznik do Zarządzenia nr 7/2018/2019 z dnia 31.08.2018 r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem 1. Podstawa prawna funkcjonowania stołówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Podstawa prawna Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Podstawa prawna Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ Podstawa prawna: art. 67a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 im mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku z dnia 09.08.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Zarządzenie Nr 22/2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 06 sierpień 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach Podstawa prawna: art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI

REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z wyżywienia. w Szkole Podstawowej. im. Kunegundy Pawłowskiej. w Trąbkach Wielkich

Regulamin. korzystania z wyżywienia. w Szkole Podstawowej. im. Kunegundy Pawłowskiej. w Trąbkach Wielkich Regulamin korzystania z wyżywienia w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, 01.09.2018r. Regulamin korzystania z wyżywienia w Szkole Podstawowej im. Kunegundy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Załącznik do zarządzenia nr 8/2016/2017 Dyrektora SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dnia 01.09.2016 r. REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BOROWYM MŁYNIE z dnia

ZARZĄDZENIE nr DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BOROWYM MŁYNIE z dnia ZSBM.0163.1.2018 ZARZĄDZENIE nr 3.2018 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BOROWYM MŁYNIE z dnia 04.01.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki w Zespole Szkół w Borowym Młynie. Na podstawie art. 106 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2016. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie Nr 9/2016. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie Nr 9/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Głogowie w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: Art. 67a Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 stycznia 2017 r.

UWAGA! UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 stycznia 2017 r. UWAGA! W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednodstek samorzadu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 01 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie mozliwość pobierania przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 13 września 2010 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty Zarządzenie Nr 9 / 2017 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Frydrychowicach z dnia 31.08.2017r. w sprawie: zmiany stawki żywieniowej dla dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego im.j.brzechwy we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŻYWOCICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŻYWOCICACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 52 /2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach z dnia 8 października 2015 roku REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Piła, dnia 1 lipca 2014 r.

Piła, dnia 1 lipca 2014 r. Piła, dnia 1 lipca 2014 r. Zarządzenie nr 14 z dnia 1 lipca 2014 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej, zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Odpłatność za przedszkole Konto przedszkola: 53 8355 0009 0005 8274 2000 0001 Nazwa odbiorcy: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku ul. Kombatantów 3 Tytuł wpłaty: za przedszkole - nazwisko i imię dziecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH Podstawa prawna: Art.67 a ust.3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r.nr 256,poz 2572 z późn. zm.) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia z dnia 2017r. Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia z dnia 2017r. Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia z dnia 2017r. Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10 1 Postanowienia ogólne 1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ im. Armii Krajowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ Załącznik do zarządzenia nr 20/2017/2018 Dyrektora Zepołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej z dnia 31 stycznia 2018 r REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne Załącznik nr l ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Zasady niniejsze określają: 1) organizację spożywania posiłków na stołówce szkolnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. z dnia 10 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. z dnia 10 lipca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Postanowienia ogólne 1 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. Obowiązuje od dnia 01.09.2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz 2001r. Nr 142

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do: Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni

Aneks nr 5 do: Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni Aneks nr 5 do: Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni. Do korzystania z posiłków w stołówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty art. 67 a z późn. zm., Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 09/2016/2017

Zarządzenie nr 09/2016/2017 Zarządzenie nr 09/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia Działając na podstawie: art.67a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018 Podstawa prawna: art. 67a ustawy o systemie oświaty(dz. U. z 2016 poz.1943 z późn.zm.) 1. Postanowienia ogólne 1. Dwie klasy na parterze są miejscem spożywania obiadów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 106 ust. 3 ( Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz. 59).

Bardziej szczegółowo

Traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach z dnia r.

Traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach z dnia r. Zarządzenie 15/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia przedszkolnego 1 Na podstawie art. 106 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie nr 14/Z/2014 dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI Obowiązuje od dnia 01.01.2017 Do czasu zakończenia remontu Przedszkola w Wielowsi i przeniesienia klas VI do ZSP w Wielowsi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TOMASZA MASTEJA W CHOJNEM

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TOMASZA MASTEJA W CHOJNEM REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TOMASZA MASTEJA W CHOJNEM Podstawa prawna: art. 105 i 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie Ważny od

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie Ważny od Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Ważny od 01.09.2017 do odwołania 1 Podstawa prawna USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE Zarządzenie Nr SP28/3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 z dnia 1 września 2017 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo