lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax (0-81) , (0-81) Internet:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia."

Transkrypt

1 lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, Lublin tel./fax (0-81) , (0-81) Internet: BIURO czynne w godzinach: sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu oraz składek członkowskich: codziennie w godzinach: G O D Z I N Y P R Z Y J Ę Ć: PREZES mgr farm. Krzysztof Przystupa poniedziałek V-CE PREZES mgr farm. Marian Mikulski wtorek, piątek OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ mgr farm. Janina Kisielewska ostatni poniedziałek miesiąca DYREKTOR BIURA mgr Anna Knieć codziennie RADCA PRAWNY mgr Małgorzata Goździewska środa, piątek Numer rachunku bankowego Lubelskiej OIA: Kredyt Bank SA

2 SPIS TREŚCI Problematyka pracy zawodowej aptekarzy SŁOWO PREZESA... 3 Utylizacja produktów leczniczych i prekursorów z grupy I-R...5 Regulacja o odpadach Sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy refundacyjnej Odbywanie praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego Szczepionki powinny być tylko dostępne w aptekach Moim zdaniem (5) Wi a d o m o ś c i Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Kalendarium prac Prezesa oraz członków ORA w Lublinie luty Korzystanie z internetowego portalu NFZ...32 Komunikat dotyczący zakończenia przedłużonego okresu edukacyjnego. Lata Błędne kody EAN...34 Na u k a mgr farm. Olga Sierpniowska Chrapanie, przypadłość, czy problem zdrowotny?...36 Nowości wydawnicze Henryk Mruk. Marketingowe zarządzanie apteką Non omnis moriar mgr Maciej Strzemski Krzysztof Kmieć wspomnienie... 46

3 Słowo Prezesa PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Lublin, luty 2011 r. Koleżanki i Koledzy, Powoli zapominamy o przełomie roku i problemach jakie nam zafundowało Ministerstwo. Pozostały uregulowania dotyczące receptury, jeśli ktoś nie zdążył do dzisiaj. Pozostały też wnioski o ilości wytworzonych odpadów i za chwilę znowu coś wyrośnie. I tak właściwie czekamy, czym nas ponownie zaskoczą. Nie wiem, czy jest taka druga grupa zawodowa, której życie utrudniają co chwilę zmieniające się przepisy. Szacunku na dobrą sprawę jak na lekarstwo, a wymagania co chwilę coraz wyższe. Gdyby to ciągle zmieniające się prawo wnosiło coś pożytecznego, rozumiałbym. Jednak w naszej rzeczywistości wygląda to, jakby się wszystko sprzysięgło przeciwko zarówno zawodowi jak i małej rodzinnej aptece. Powie ktoś dlaczego o tym właśnie piszę, dlaczego o małej aptece? Jestem przekonany, że jedynie prywatna apteka, szczególnie w małych miejscowościach, jest ze względów jakościowych jak i strategicznych jedynym gwarantem właściwej jakości zawodu. Tam sieci nie wejdą, bo się nie opłaci. Właściciel aptekarz jest gwarantem najwyższej jakości apteki. I czy to się komu podoba czy też nie - taka jest rzeczywistość. Smutne jest jednak to, że nie wszyscy aptekarze myślą tak samo. Od jesieni rozpoczęła się debata nad poziomem cen oraz marż. Jak zwykle, nasze środowisko podzieliło się i nie mówi jednym głosem. Skutek jest taki, że wrogowie zawodu, jak i rodzimej apteki cieszą się i zacierają ręce. Dajemy argumenty do działań właśnie przeciwko nam. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że są prezesi izb okręgowych, którzy w dzisiejszej sytuacji rynkowej w farmacji widzą jedyną przyszłość. Dla nich, stałe ceny detaliczne i owszem, jak najbardziej, natomiast pozostałe przepisy mają pozostać takie, jakie są. A więc totalny bałagan, wojna cenowa i tak dalej... Nie obchodzi nikogo, że 45% małych aptek jest w fatalnej sytuacji finansowej i jeżeli nic

4 4 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY się nie zmieni, po prostu przepadną, nie mogąc sprostać totalnemu bezprawiu i bałaganowi na rynku leku. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie ci prezesi czynnie uczestniczą w programach lojalnościowych i tym podobnych działaniach - twierdząc, że tych małych nie da się już uratować. A przecież ci mali - 45% aptek, płacą im składki. Prawda że fajnie? A gdzie etyka zawodowa i kto powinien stać na straży jakości zawodu i apteki? Niestety w ten sposób dbają o interesy sieci, tylko dlaczego? Dobrze się stało, że wreszcie Ministerstwo Zdrowia po bardzo długim okresie bezczynności podjęło próbę naprawienia gospodarki lekowej. Dostrzegło totalny bałagan i poprzez nową ustawę refundacyjną chce rozpocząć naprawę tego, co się jeszcze da naprawić. Uczestniczymy w batalii w podkomisji i komisji zdrowia. Staramy się wynegocjować jak najlepsze zapisy, nie tylko zresztą my. Zainteresowanych jest na komisji zdrowia około 100 osób, którzy mają zupełnie inne interesy niż aptekarze. Jak na razie, innym nie udało się nic wynegocjować, nam dosyć dużo i walczymy dalej, bo chcielibyśmy więcej. Stanowisko Ministerstwa jest stanowcze, co nie znaczy, że niezmienne. Opozycja robi jednak wszystko, aby totalny bałagan trwał dalej, jak dotychczas. Nasi koledzy oponenci z samorządu, a więc i prezesi oczywiście, wszystko krytykują. Sami dzielą środowisko, dbają o własne interesy i dobrze się mają. Smutne to, jak w krótkim czasie, zniszczyliśmy zawód i prestiż apteki. Nie widzimy dalszych zagrożeń, nie widzimy niczego poza własnym nosem. Patrzymy jak korupcja i bezprawie toczy farmację. Wierzę jednak, że powoli, przy dobrej woli Ministerstwa, uda się wreszcie naprawić tą chorą sytuację i wreszcie, i w naszym życiu zapanuje ład i porządek - oby jak najszybciej. Z wiarą i nadzieją patrzę w przyszłość, zdecydowanie lepszą przyszłość dla pojedynczej prywatnej apteki jak i zawodu. Widać efekty pracy kolegów współpracujących z Ministerestwem, szkoda tylko, że część naszego środowiska niekoniecznie pozytywnie to postrzega. Sądzę, że wreszcie zdarzy się cud i zapanuje prawo. Niech nadchodząca wiosna przyniesie nam same pogodne i radosne dni, czego Wam i sobie życzę. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie mgr farm. Krzysztof Przystupa

5 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 5 Ut y l i z a c j a p r o d u k t ó w l e c z n i c z y c h i p r e k u r s o r ó w z g r u p y I-R A p t e k i - wszystkie Lublin, dn. 15 lutego 2011 r. Mając na uwadze obowiązki wynikające z rozporządzenia MZ z dnia r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory z grupy I-R (Dz.U. z 2003 r., Nr 21, poz.181), którego treść drukujemy poniżej, Okręgowa Rada Aptekarska w Lublinie informuje o możliwości utylizacji produktów leczniczych i prekursorów z grupy I-R przez apteki z terenu działania Izby za pośrednictwem firmy: Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik ul. Metalurgiczna 17c, Lublin tel./fax , kom w terminie: od dnia 23 maja do dnia 24 czerwca 2011 roku w godz. 8 oo - 14 oo Wszystkie osoby, które będą przekazywały odpady do utylizacji, powinny posiadać 2 egz. treści umowy z Lub-Eko-Plus w celu jej podpisania. Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie mgr farm. Krzysztof Przystupa Wzór umowy z firmą Lub-Eko-Plus znajdą Państwo na stronie internetowej Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej:

6 6 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 181) Na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 125, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: Jeżeli prowadzący aptekę lub hurtownię farmaceutyczną, przedsiębiorca wytwarzający produkty lecznicze i wyroby medyczne lub inny podmiot uprawniony do posiadania i stosowania w celach medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R, zwane dalej podmiotem, oraz przedsiębiorca stosujący prekursory grupy I-R w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym, zwany dalej przedsiębiorcą, stwierdzi, że są one podrobione, zepsute, sfałszowane lub upłynął termin ich ważności, zawiadamia o tym na piśmie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zwanego dalej wojewódzkim inspektorem. 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera dla: 1) produktu leczniczego zawierającego w swoim składzie środek odurzający, substancję psychotropową lub prekursor grupy I-R: a) nazwę międzynarodową lub handlową, b) ilość, c) dawkę, d) numer serii, e) datę ważności; 2) prekursora grupy I-R stosowanego w przemyśle kosmetycznym lub spożywczym:

7 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 7 a) nazwę międzynarodową lub handlową, b) ilość, c) numer serii, d) datę ważności Podmiot lub przedsiębiorca, w którego posiadaniu znajdują się produkty lecznicze oraz prekursory grupy I-R, o których mowa w 1 ust. 1, do czasu ich skreślenia z ewidencji i przekazania do unieszkodliwienia, zabezpieczają je przed możliwością ich użycia. 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na umieszczeniu produktów leczniczych lub prekursorów grupy I-R w szczelnie zamkniętych pojemnikach zbiorczych oklejonych banderolą z napisem DO UNIESZ- KODLIWIENIA. 3. Opakowania jednostkowe produktów leczniczych i prekursorów, o których mowa w 1 ust. 1, zawierają określenie: 1) nazwy międzynarodowej lub handlowej; 2) ilości; 3) dawki; 4) numeru serii; 5) daty ważności. 4. Pojemniki zbiorcze, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R, a w przypadku gdy podmiot lub przedsiębiorca nie posiada takiego pomieszczenia, pojemniki te umieszcza się w zamykanych metalowych szafach, w pomieszczeniach magazynowych Czynności dotyczące zabezpieczenia produktów leczniczych lub prekursorów grupy I-R przeznaczonych do unieszkodliwienia są przeprowadzane w obecności wojewódzkiego inspektora lub jego przedstawiciela oraz osoby odpowiedzialnej za zapewnienie systemu kontroli i zabezpieczenia środków, o których mowa w 1 ust. 1, u podmiotu lub przedsiębiorcy, zwanej dalej osobą odpowiedzialną.

8 8 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 2. Produkty lecznicze i prekursory grupy I-R, o których mowa w 1 ust. 1, przeznaczone do unieszkodliwienia wojewódzki inspektor lub jego przedstawiciel zabezpiecza poprzez oplombowanie pojemnika zbiorczego i pozostawia ten pojemnik w miejscu do czasu przekazania go do unieszkodliwienia. 3. Z przeprowadzonych czynności jest sporządzany protokół, zawierający informacje określone w 1 ust. 2, oraz określenie terminu, do którego produkty lecznicze lub prekursory grupy I-R powinny zostać przekazane do unieszkodliwienia. 4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, podpisuje osoba odpowiedzialna oraz wojewódzki inspektor lub jego przedstawiciel. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa pozostawia się osobie odpowiedzialnej, a jeden przekazuje się do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego. 5. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 3, osoba odpowiedzialna przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w 4 ust. 1, wraz z produktami leczniczymi lub prekursorami grupy I-R podlegającymi unieszkodliwieniu Unieszkodliwienia produktów leczniczych i prekursorów grupy I-R, o których mowa w 1 ust. 1, dokonują, z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 2. W przypadku gdy podmiot lub przedsiębiorca posiada własne procedury unieszkodliwienia, zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora, które są zgodne z posiadanym przez niego zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, unieszkodliwianie może być przeprowadzone przez ten podmiot lub przedsiębiorcę. 3. Unieszkodliwianie produktów leczniczych i prekursorów grupy I-R, o których mowa w 1 ust. 1, jest przeprowadzane niezwłocznie po ich dostarczeniu, w obecności osoby odpowiedzialnej, o której mowa w 3 ust. 1, oraz pracownika przedsiębiorcy, o którym mowa w ust Osoba odpowiedzialna zawiadamia wojewódzkiego inspektora o unieszkodliwieniu nie później niż na 7 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

9 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 9 5. Z przeprowadzonego unieszkodliwienia osoba odpowiedzialna sporządza protokół, który podpisuje wraz z pracownikiem przedsiębiorcy, o którym mowa w ust Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden osoba odpowiedzialna przesyła do wojewódzkiego inspektora. 7. Protokół, o którym mowa w ust. 5, zawiera następujące informacje: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, i miejsce przeprowadzenia unieszkodliwienia; 2) datę dostarczenia przesyłki do miejsca przeprowadzenia unieszkodliwienia; 3) stan przesyłki w chwili dostarczenia do miejsca przeprowadzenia unieszkodliwienia; 4) datę przeprowadzenia unieszkodliwienia; 5) o ilości unieszkodliwionych produktów leczniczych i prekursorów grupy I-R z adnotacją, czy unieszkodliwienie było poprzedzone otworzeniem pojemników zbiorczych; 6) o przebiegu procedury unieszkodliwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków konieczności otwarcia pojemników zbiorczych; 7) datę sporządzenia protokołu; 8) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz czytelny podpis każdej z osób obecnych podczas unieszkodliwienia. 5. Koszty zabezpieczenia, przekazania do unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia produktów leczniczych i prekursorów grupy I-R, o których mowa w 1 ust. 1, ponosi podmiot lub przedsiębiorca. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia

10 10 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Regulacja o odpadach w aptekach Prezesi Okręgowych Rad Aptekarskich Okręgowe Izby Aptekarskie /wszyscy/ Warszawa, dn. 8 marca 2011 r. W załączeniu przesyłam do wykorzystania opinie Biura Prawnego NIA dotyczącą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz z późn. zm.). Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz Regulacja o odpadach w aptekach Sprawę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz z późn. zm.), dalej zwaną ustawą oraz przepisy szczegółowe. 1. Apteka nie wytwarza odpadów medycznych, co wynika z definicji takich odpadów w art. 3 ust. 3 pkt. 5 ustawy. Są to bowiem odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zatem apteka nie podlega rygorom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940). 2. Apteka nie podlega też obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów. 3. Apteka posiada jednakże obowiązek zgłoszenia się do rejestru - jako posiadacz odpadów prowadzonego przez właściwego starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu), co wynika z art. 33 ust. 5 ustawy. Chodzi tu o wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, do których należą wycofywane z obrotu środki farmaceutyczne (leki) zob. Zał. Nr 2, Lista A pkt. 2 do ustawy, oraz inne wymienione:

11 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 11 1) Jeśli apteka wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, wtedy prowadzi ewidencję odpadów w postaci karty przekazania odpadu, 2) jeśli apteka wytwarza odpady niebezpieczne lub inne, niebędące odpadami komunalnymi w ilościach większych niż podane w pkt 1) wtedy sporządza kartę ewidencji odpadu. Ten sposób rejestracji wynika z rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1734). Wzory wymienionych wyżej kart zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673), odpowiednio zał. Nr 5 i Nr 2. Jeśli natomiast apteka wytwarza jedynie odpady komunalne jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia się do rejestru starosty. 4. Wymienione rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. zawiera też wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczych danych o odpadach. Nie jest to nic skomplikowanego, zbiorcze dane to inaczej informacja o odpadach wytwarzanych przez aptekę. Chodzi o ich ilość i rodzaj oraz o podanie danych apteki i ją prowadzącego (imię, nazwisko, adres, adres apteki). Nie chodzi również w tym przypadku o odpady komunalne, ale o odpady niebezpieczne, albo inne, niebędące komunalnymi (art. 37 ust. 1 i ust. 3 ustawy). Takie zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok kalendarzowy apteka jest zobowiązana przekazać do dnia 15 marca właściwemu marszałkowi województwa. 5. Pamiętać należy też o przepisach szczegółowych dotyczących aptek: - o rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory grupy I-R (Dz.U. z 2003 r., Nr 21, poz. 181), - o rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 57, poz. 347). Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej

12 12 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Sztywne ceny i marże, nowa tabela marż detalicznych, obowiązek pobierania odpłatności wynikającej z ustawy, całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności, zakaz stosowania zachęt odnoszących się do sprzedaży leków reundowanych... Se j m o w a p o d k o m i s j a n a d z w y c z a j n a p r z y j ę ł a projekt ustawy refundacyjnej W czwartek 17 lutego 2011 r. zakończyła prace sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Podkomisja, której przewodniczył poseł Andrzej Orzechowski (PO), uwzględniła wiele postulatów samorządu aptekarskiego, przyjmując poprawki popierane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Pracami zespołu przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczącego w posiedzeniach podkomisji kierował prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz. W posiedzeniach podkomisji brali udział: wiceprezesi NRA Marek Jędrzejczak i Krzysztof Przystupa, a także Anna Gołdyn, członek NRA i prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu. We wszystkich posiedzeniach podkomisji Biuro Prawne NIA reprezentował radca prawny Krzysztof Baka. W ostatnich posiedzeniach podkomisji uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, reprezentując stronę rządową. Podkomisja wprowadziła wiele istotnych zmian w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie rynku aptecznego w Polsce. 1. W art. 5 ust. 7 nadano nowe brzmienie, a dotychczasowy ust. 7 oznaczono jako ust. 8: 7. Apteka zobowiązana jest stosować odpłatność wynikającą z ustawy. Dotychczasowy przepis nie zakładał konieczności stosowania odpłatności wynikającej z ustawy, co w konsekwencji nie wyeliminowałoby obniżania opłat ryczałtowych lub innych form odpłatności, a więc tzw. sprzedaży jednogroszowych czy jednozłotówkowych i dalszej gry rynkowej odpłatnością za leki refundowane.

13 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY W art. 6 ust. 4 zmieniono tabelę marż detalicznych. od do zasada marży przed zmianą zasada marży po zmianie - 5,00 zł 1,50 zł 40% 5,01 zł 10,00 zł 10,01 zł 20,00 zł 20,01 zł 40,00 zł 40,01 zł 80,00 zł 80,01 zł 160,00 zł 160,01 zł 320,00 zł 320,01 zł 640,00 zł 640,01 zł 1 280,00 zł 1 280,01 zł 1,50zł+20 % *(x-5,00 zł) 2,50zł+15 % *(x-10,00 zł) 4,00zł+12,5 % *(x-20,00 zł) 6,50zł+10 % *(x-40,00 zł) 10,50zł+7,5 % *(x-80,00 zł) 16,50zł+5 % *(x-160,00 zł) 24,50zł+2,5 % *(x-320,00 zł) 32,50zł+1,25 % *(x-640,00 zł) 40,50zł+1,25 % *(x-1280,00 zł) 2,00zł+30% *(x-5,00zł) 3,50zł+20% *(x-10,00zł) 5,50zł+15% *(x-20,00zł) 8,50zł+10% *(x-40,00zł) 12,50zł+5% *(x-80,00zł) 16,50zł+2,5% *(x-160,00zł) 20,50zł+2,5% *(x-320,00zł) 28,50zł+2,5% *(x-640,00zł) 44,50zł+1,25% *(x-1280,00zł) Poprawka zawierająca propozycję nowej, korzystniejszej od pierwotnego projektu tabeli marż detalicznych zgłoszona została przez posła Aleksandra Soplińskiego (PSL). W imieniu rządu poparł ją minister Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Poprawka wraz z całym art. 6 przyjęta została w ostatnim dniu pracy podkomisji nadzwyczajnej po przeanalizowaniu przez rząd skutków wprowadzenia tej zmiany. Strona rządowa nie zgodziła się na inną propozycję tabeli marż, również zgłoszoną przez posła Soplińskiego, o której przyjęcie prosili przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej. Niemniej jednak zaakceptowana przez rząd i przyjęta przez posłów podkomisji w art. 6. tabela marż detalicznych jest korzystniejsza dla aptekarzy od tej, która znalazła się w projekcie ustawy skierowanym przez Radę Ministrów do Sejmu RP.

14 14 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 3. W art. 39 dodano normę wskazującą, że podmiot prowadzący aptekę zawierać będzie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwaną dalej umową na realizację recept, na czas nieokreślony. 4. W art. 39 dodano ust. 8, zawierający delegację dla ministra zdrowia do określenia w rozporządzeniu ogólnych warunków umów na realizację recept, a także ramowego wzoru umowy na realizację recept. Wzoru umowy nie będzie określał prezes NFZ, ale minister zdrowia. 5. W art. 40 wykreślono ust. 4, przewidujący obowiązek podmiotu prowadzącego aptekę, który zawarł umowę na realizację recept, zapewnienia aptece środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 6 (zwrot refundacji), w celu zabezpieczenia zwrotu refundacji oraz zapłacenia ewentualnych kar umownych, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt W art. 41 ust. 1 zwrot Apteka ma obowiązek posiadać ten lek zastąpiono zwrotem Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność do takiego leku. Po zmianie art. 41 ust. 1 stanowić będzie, że: osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność do takiego leku. 7. W art. 42 zmieniono ust. 5, przyjmując, że apteki przekazują do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uzgodnione zestawienie zbiorcze w formie pisemnej stanowiące podstawę refundacji. Zrezygnowano z określania zestawienie zbiorcze w formie papierowej stanowiące fakturę. W konsekwencji zmieniono art. 42 ust. 10, art. 43 ust. 1, art. 43 ust. 3 i art. 43 ust W art. 46 ust. 3 postanowiono, że nie można stosować żadnych form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających

15 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 15 refundacji ze środków publicznych, w szczególności kierowanych do świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób uprawnionych, w tym: sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, niespodzianek, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści. W projekcie przewidywano, że tylko przedsiębiorcy nie mogą stosować wyżej wymienionych zachęt. 9. W art. 47 dodano przepis przewidujący karę pieniężną za stosowanie innych odpłatności i dopłat niż wynikające z ustawy. 10. Wprowadzono całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności. Był to od wielu lat jeden z głównych postulatów samorządu aptekarskiego. Dokonując zmian w przepisach obowiązujących (rozdział 9), w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zmieniono art. 94a i nadano mu brzmienie: Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy. 4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Zmieniono art. 129b i nadano mu brzmienie: 129b. 1. Kto prowadzi reklamę apteki lub punktu aptecznego lub ich działalności, podlega grzywnie.

16 16 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 2. Kto prowadzi reklamę placówek obrotu pozaaptecznego odnoszącą się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, podlega grzywnie. W trakcie dalszych prac parlamentarnych przedstawiciele samorządu aptekarskiego będą zdecydowanie domagać się uwzględnienia uwag i propozycji zgłoszonych przez Naczelną Radę Aptekarską do projektu ustawy refundacyjnej, które dotychczas nie zostały przyjęte przez posłów, w tym: rezygnacji z obowiązku zawierania umów między aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia jako warunku wydawania przez nie leków refundowanych wprowadzenia trybu odwoławczego od ustaleń kontrolerów NFZ dotyczących spraw związanych z refundacją zmiany przewidzianego w projekcie ustawy sposobu publikowania wykazów produktów refundowanych (w art. 35 obwieszczenie ministra zdrowia musi być zastąpione rozporządzeniem ministra zdrowia) odpowiedzialności osób uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane za recepty wystawiane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Eugeniusz Jarosik Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej Meble apteczne tanio sprzedam (biurka, szafki, regały apteczne i magazynowe, witryny chłodnicze, krzesła, wagi, odważniki i inny sprzęt laboratoryjny) Tel. kontaktowy

17 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 17 W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Biura Izby w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego poniżej przypominamy treść rozporządzenia Ministra Zdrowia. red. Od b y wa n i e p r a k t y k i w a p t e c e p r z e z t e c h n i k a fa r m a c e u t y c z n e g o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz i Nr 122, poz.1032) Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa program praktyki w aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej praktyką, obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie czynności fachowych, w szczególności polegających na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 2. Program praktyki technika farmaceutycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Technik farmaceutyczny, zwany dalej praktykantem, odbywa praktykę na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. 2. Czas trwania praktyki określony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej ustawą, ulega przedłużeniu w przypadku: 1) pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, 2) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92

18 18 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni, 3) urlopu macierzyńskiego, 4) powołania po zakończeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego, 5) urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż o rok, 6) urlopu bezpłatnego, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące, 7) niezrealizowania programu praktyki w związku z ciążą odbywającej praktykę lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat Przedłużenie czasu trwania praktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pełnego wymiaru czasu pracy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedłużenie czasu trwania praktyki następuje na okres realizacji tej jej części, która nie została zrealizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy. 5. Okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przez technika farmaceutycznego, który otrzymał skierowanie starosty na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 94, poz. 788), może być wliczony do okresu praktyki Praktykę odbywa się w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy. 2. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umożliwienia praktykantowi odbycia części zajęć praktycznych w aptece zapewniającej świadczenie usług farmaceutycznych, co najmniej w zakresie określonym w art. 86 ust. 2 ustawy. 3. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant odbywa praktykę, dopuszcza się odbywanie dalszej części praktyki w innej aptece, pod warunkiem, że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu praktyki. 4. (uchylony). 5. (uchylony).

19 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY Praktyką kieruje kierownik apteki, w której praktykant odbywa aktualnie praktykę, lub wyznaczony przez kierownika tej apteki farmaceuta, zwany dalej opiekunem. Opiekun może kierować jednocześnie praktyką najwyżej dwóch praktykantów. 2. Do obowiązków opiekuna należy: 1) sporządzanie planu i harmonogramu zajęć praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem, 2) prowadzenie zajęć praktycznych w aptece, 3) pisemne stwierdzenie zrealizowania przez praktykanta całości programu praktyki. 6. Praktykant może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem produktów leczniczych, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych będących: 1) lekami do żywienia pozajelitowego, 2) lekami do żywienia dojelitowego, 3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi, 4) płynami infuzyjnymi, 5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej Praktykant prowadzi Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego, zwany dalej dziennikiem, w którym odnotowuje wykonywane zajęcia praktyczne. 2. Dziennik posiada formę książkową z ponumerowanymi kolejno stronami. 3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza się imię i nazwisko praktykanta, nazwę apteki, w której praktykant rozpoczyna praktykę, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, a także datę rozpoczęcia praktyki oraz imię i nazwisko opiekuna praktyki; na poszczególnych stronach dziennika należy umieścić nazwę apteki, w której praktykant wykonuje zajęcia praktyczne, ich opis oraz ocenę osoby nadzorującej wykonywanie tych zajęć.

20 20 PROBLEMATYKA PRACY ZAWODOWEJ APTEKARZY 4. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna. 5. Jeżeli praktyka odbywana jest w różnych aptekach bądź podczas jej odbywania występują przerwy, opiekun potwierdza te fakty w dzienniku, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania Zaświadczenie o odbyciu praktyki wydaje kierownik apteki, w której praktykant zakończył realizację całości programu praktyki.. 2. Podstawą do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, są wpisy w dzienniku oraz pisemne stwierdzenie przez opiekuna zrealizowania całości programu praktyki. 3. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 9. (uchylony). 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM PRAKTYKI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO Program praktyki obejmuje: 1. Prace przy sporządzaniu leków recepturowych, przez okres 8-12 miesięcy, a w szczególności: 1) przygotowywanie stanowiska recepturowego w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych, 2) techniki sporządzania różnych postaci i form produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów bardzo silnie działających, zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą, środek odurzający lub substancję psychotropową): a) recepturowych, b) galenowych,

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tabela uwag konsultacje społeczne do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych L.p. Zgłaszający uwagi Treść uwag odniesienie 1. 2. 3. Elżbieta Małecka POW NFZ Elżbieta Małecka POW NFZ Marcin (pracownik płac) Fichtel działu 67 ust.3 1.1. w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Osoba

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Odpowiedzi. na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2013 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Odpowiedzi na oświadczenia złożone przez senatorów na 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2013 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŚWIADCZENIA złożone na 32. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo