Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Lekarza"

Transkrypt

1 Krajowy Rejestr Nowotworów Instrukcja dla Lekarza

2

3 Spis treści 1.Opis systemu Wstęp Słownik pojęć Rozpoczęcie pracy z systemem Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza w systemie Logowanie do systemu Nawigacja w systemie Skróty klawiaturowe Moje konto Moje dane Lista kart Zarządzanie danymi na liście Akcje dostępne dla kart nowotworów Obieg karty w systemie Wnioski Lista wniosków Tworzenie wniosku Podgląd wniosku

4 OPIS SYSTEMU 1. Opis systemu System KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW powstał w ramach projektu Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce realizowanego przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. System składa się z trzech części: Systemu rejestracji nowotworów - baza danych KRN, Platformy naukowej KRN, Systemu analiz i raportów. System rejestracji nowotworów - baza danych KRN służy do wspierania realizacji zadań, do których zobowiązany jest Krajowy Rejestr Nowotworów. System gromadzi dane o każdym nowym przypadku nowotworu, odnotowanym na obszarze objętym rejestrem, oraz informacje na temat kontynuacji leczenia przypadków odnotowanych wcześniej. Głównymi źródłami informacji o chorobach nowotworowych jest dokumentacja medyczna ze szpitali, pracowni diagnostycznych, laboratoriów i przychodni lekarskich, a także akty zgonu. Rejestr nowotworów, w celu zapewnienia kompletności danych, powinien obejmować swym zakresem również kliniki prywatne, lekarzy rodzinnych, hospicja, systemy ubezpieczeń społecznych oraz programy masowych badań diagnostycznych. Dane do rejestru mogą być zgłaszane zarówno przez wymienione instytucje jak i poszczególnych lekarzy. Platforma naukowa wspiera szerzenie wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce. Realizuje ona szeroki zakres zadań obejmujących: Publikację analiz epidemiologicznych, Publikację badań naukowych, Szeroko rozumianą edukację zdrowotną, Upowszechnianie wiedzy o chorobach nowotworowych. System analiz i raportów realizuje funkcje związane z przetwarzaniem i agregowaniem danych, przeprowadzanie analiz, tworzenie i generowanie raportów i statystyk opartych na zgromadzonych danych w systemie KRN. 4

5 WSTĘP 2. Wstęp Aplikacja przeznaczona dla lekarzy umożliwia wprowadzanie elektronicznych kart pacjentów. Lekarze mają wgląd do kart, które sami wprowadzili do systemu lub które zostały wprowadzone przez jednego z ich asystentów. System KRN dla lekarza udostępnia następujące funkcje: wprowadzenie Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, wysyłanie Wniosków. Pełna wersja udostępnia dodatkowo: planowanie Zadań, rozpatrywanie spraw do wyjaśnienia, generowanie raportów. Pełna wersja systemu przewiduje różne sposoby zasilania danymi o Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego: wprowadzanie danych przez pracownika WRN, wprowadzanie danych przez lekarza lub sekretarkę w aplikacji WWW, przekazywanie danych za pomocą komunikatu XML bezpośrednio z systemu szpitalnego, wprowadzanie danych za pomocą formularza epuap. Obsługiwane przez system sposoby przekazywania KZNZ przedstawia poniższy schemat. 5

6 SŁOWNIK POJĘĆ 3. Słownik pojęć KRN- Krajowy Rejestr Nowotworów. WRN Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów. Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (KZNZ) karta wprowadzana do systemu KRN. Karta znajdująca się w statusie Szkic. Karta wynikowa karta podsumowująca wprowadzone do systemu, zaakceptowane karty danego epizodu. System KRN jest to zbiór funkcji umożliwiających wprowadzanie i przetwarzanie danych z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Status stan karty w jakim obecnie się ona znajduje. Dostępne są statusy: szkic, zaakceptowany, wysłany do KRN, analizowany, do korekty, skorygowany, anulowany. Formularz ekran systemu umożliwiający wprowadzanie danych. Pacjent obiekt, do którego podpięte są epizody i karty nowotworowe. Tworzony po zaakceptowaniu stworzonej karty. Epizod określony nowotwór pacjenta i wszelkie informacje o nim. W uproszczeniu można go utożsamiać z kodem ICD10. Jeden epizod może być przypisany do wielu kart pacjenta. Kilka kart może opisywać ten sam epizod. Walidator funkcja systemu umożliwiająca automatyczne sprawdzanie poprawności wprowadzanych KZNZ na podstawie zdefiniowanych wcześniej warunków. Walidacja określenie, opisujące działanie systemu sprawdzające poprawność wprowadzonych danych. Walidacja jest stosowana na przykład do określenia reguł dotyczących numeru PWZ. Jeśli numer nie spełnia tych reguł system informuje użytkownika o błędzie. 6

7 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM 4. Rozpoczęcie pracy z systemem W celu uzyskania dostępu do serwisu KRN, należy wejść na stronę internetową systemu: https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml Po wejściu na stronę uzyskujemy główny ekran dostępu do systemu (Rysunek 1). Rysunek 1. Okno logowania Aby zalogować się do systemu każdy użytkownik musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło. Uzyskanie dostępu (Login i Hasło) dla lekarzy i sekretarek opisane jest w rozdziale

8 Rozpoczęcie pracy z systemem 4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza w systemie W celu uzyskania dostępu do systemu należy złożyć wniosek o utworzenie konta wybierając przycisk. System wyświetli formularz tworzenia wniosku (Rysunek 2). Rysunek 2: Wniosek o założenie konta użytkownika Część pierwsza wniosku Informacje podstawowe to pole z miejscem na wpisanie tytułu wniosku. Tytuł wniosku jest wymagany. Drugą część stanowią Dane osobowe użytkownika, w których należy podać: imię, (pole wymagane do wysłania wniosku) nazwisko, (pole wymagane do wysłania wniosku) PESEL, (pole wymagane do wysłania wniosku) numer telefonu, 8

9 Rozpoczęcie pracy z systemem numer PWZ, adres . (pole wymagane do wysłania wniosku) Trzecia część to Dane jednostki organizacyjnej, pod którą użytkownik podlega. Należy w niej wpisać dane takie jak: nazwa jednostki, nr wpisu do RPL, REGON, kod TERYT, adres, numer telefonu, adres , strona www, numer NIP, forma organizacyjno-prawna. Żadne z powyższych pól nie jest wymagane do wysłania wniosku. Ostanią częścią formularza jest Obrazek zabezpieczający, który jest ochroną systemu przed nadużyciami. Po uzupełnieniu formularza wysyłkę do adresata zatwierdzamy przyciskiem lub rezygnujemy z wysyłania wniosku przyciskiem. Po naciśnięciu przycisku Zatwierdź system wyświetli informacje o wysłaniu wniosku. Przycisk Anuluj spowoduje powrót do strony logowania do systemu. 9

10 Rozpoczęcie pracy z systemem Po założeniu konta w systemie użytkownik (na wskazany we wniosku adres ) dostanie niezbędne informacje umożliwiające autoryzację użytkownika. Wygenerowane hasło będzie miało charakter jednorazowy i przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona jego zmiana Logowanie do systemu Każdy użytkownik w celu zalogowania się do systemu musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło. Należy pamiętać, że ten zestaw jest własnością użytkownika i nie należy go udostępniać innym osobom oraz przechowywać w miejscu łatwo dostępnym. W systemie gromadzone i przetwarzane są dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia, dlatego aspekt ochrony loginu i hasła jest tak istotny. W celu zalogowania się do systemu wpisujemy w odpowiednie pola Login i Hasło, a następnie wciskamy przycisk. Jeśli login oraz hasło są poprawne, użytkownik zostanie zalogowany do systemu. System dbając o bezpieczeństwo danych wylogowuje użytkownika z systemu po 8 godzinach jego nieaktywności Nawigacja w systemie Po zalogowaniu do systemu użytkownik zostaje przekierowany na listę kart. Lista zawiera karty wprowadzone przez lekarza bądź jego asystentów. Aby przejść do innego modułu należy skorzystać z menu systemu (Rysunek 3), które znajduje się po lewej stronie. Rysunek 3. Menu systemu Menu główne systemu zapewnia Lekarzowi dostęp do funkcjonalności systemu opisanych w poniższej tabeli. Lista kart Wnioski Moduł Lista kart dla lekarza obejmuje karty nowotworowe przydzielone do danego WRN-u. Karty można przeglądać, dodawać nowe, edytować, akceptować i weryfikować oraz porównywać dwie dowolne karty lub porównywać obecny stan karty z jej historią. Moduł Wnioski obsługuje wnioski złożone przez użytkownika. 10

11 Rozpoczęcie pracy z systemem 4.4. Skróty klawiaturowe System jest oparty o przeglądarkę WWW, dlatego obwiązują w nim skróty, które są kompatybilne z tego typu interfejsem aplikacji. Podstawowe skróty klawiaturowe: TAB - przejście do następnego pola. SHIFT+TAB - powrót do poprzedniego pola. - rozwinięcie słownika w polu typu combo. Skrót Operacja Miejsce ctrl+shift+a Akceptacja karty Okno karty ctrl+shift+u Usunięcie karty o statusie szkic Okno karty ctrl+shift+z Wysyłka karty do KRN Okno karty ctrl+shift+s Zapis karty Okno karty ctrl+shift+s Zapis korekty Okno karty ctrl+shift+c Anulowanie karty Okno karty ctrl+shift+c Zatwierdzenie karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+e Edycja karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+n Przejście do następnej karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+b Powrót do edycji karty Okno karty ctrl+shift+c Zatwierdzenie karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+b Powrót do podglądu karty wynikowej Okno karty ctrl+shift+q Zamknięcie okna karty Okno karty ctrl+shift+1 Przejście na zakładkę Dane pacjenta Okno karty ctrl+shift+2 Przejście na zakładkę Rozpoznanie Okno karty ctrl+shift+n Utworzenie nowej karty Lista kart ctrl+shift+e Edycja wybranej karty Lista kart ctrl+shift+p Podgląd wybranej karty Lista kart ctrl+shift+h Przejście do porównania karty z historią Lista kart ctrl+shift+k Przejście do porównania zaznaczonych kart Lista kart ctrl+shift+s Zapis karty CRF Okno karty CRF ctrl+shift+q Zamknięcie karty CRF Okno karty CRF ctrl+shift+3 Przejście na zakładkę CRF Okno karty CRF Dodatkowo poszczególne klawisze w systemie posiadają przypisane skróty. Po zaznaczeniu myszką danego przycisku wyświetli się menu kontekstowe podpowiadające skrót klawiaturowy, który uruchamia funkcję dostępną po naciśnięciu klawisza. 11

12 MOJE KONTO 5. Moje konto 5.1. Moje dane Użytkownik systemu ma możliwość podglądu swoich danych znajdujących się w systemie KRN. W celu uzyskania dostępu do modułu Dane użytkownika należy kliknąć w login użytkownika lub w przycisk, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Widok formularza danych użytkownika przedstawiony jest poniżej. Użytkownik może samodzielnie edytować jedynie adres , pozostała część danych może zostać zmieniona jedynie na wniosek, złożony poprzez moduł Wnioski opisany w rozdziale Zmiana hasła W module Dane użytkownika możliwe jest również dokonanie zmiany hasła. Aby to zrobić należy kliknąć przycisk Zmień hasło. Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno, w którym należy podać stare hasło, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe hasło dostępu do systemu. Przy zmianie hasła należy pamiętać o tym, że hasło powinno posiadać co najmniej osiem znaków, w tym wielkie i małe litery oraz znaki specjalne (np.!,?, &, %, itd.). Hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż 1 raz na 30 dni. Ten wymóg służy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych w systemie. Zapisania nowego hasła w systemie użytkownik dokonuje klikając przycisk. Przed zapisaniem nowych ustawień użytkownik ma możliwość rezygnacji z wprowadzania nowego hasła za pomocą przycisku. 12

13 Moje konto Dodawanie Asystenta Lekarz może wyznaczyć osoby, które będą miały możliwość dodawania do systemu kart w jego imieniu. Osoba taka nazwana jest w systemie Asystentem i jej uprawnienia zezwalają jedynie na dodawanie kart w trybie szkicu oraz ich edycję i podgląd, a także wysyłanie wniosków. Aby zalogować się do systemu asystent musi złożyć wniosek do administratora o utworzenie mu konta. Robi to wypełniając wniosek o założenie użytkownika, bez wypełnienia pola Numer PWZ, gdyż jeden asystent może wprowadzać dane dla kilku lekarzy. Składanie wniosku o założenie konta jest opisane szczegółowo w rozdziale 4.1. Proces dodawania asystenta jest następujący: W module Moje dane dostępna jest druga zakładka Asystenci. Aby dodać nowego Asystenta należy wpisać jego numer PESEL. Po wpisaniu numeru PESEL wybieramy przycisk. Dodany asystent będzie widoczny na liście asystentów. Aby usunąć asystenta należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk. 13

14 LISTA KART 6. Lista kart Moduł Lista kart jest głównym modułem systemu KRN. W tym miejscu gromadzone są dane z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. System pozwala na wprowadzenie, edycję, prezentację, zmianę statusów oraz wystawianie korekt do błędnie wprowadzonych kart. Aby rozpocząć pracę z modułem należy wybrać z menu głównego opcję Lista kart. W wyniku procesu akceptacji karty powstaje tak zwana karta wynikowa, stanowiąca obraz epizodu nowotworowego pacjenta w systemie. Po wprowadzeniu kolejnych kart danego epizodu do systemu, karta wynikowa zostaje zmieniana w wyniku dodania nowych danych epizodu. Na epizod może składać się wiele kart zgłoszenia. Każda z tych kart jest również przechowywana w systemie, co umożliwia analizę procesu diagnozowania i leczenia pacjenta. Ekran widoku Listy kart przedstawia Rysunek 4. Rysunek 4. Lista kart Na liście przedstawiającej karty znajdują się następujące kolumny: Pole Status Numer karty Nazwisko Imię PESEL Data urodzenia Miejscowość Data rozpoznania Opis Status karty (opis statusów został przedstawiony w rozdziale 6.3.). Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Numer karty, nadawany przez system. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Nazwisko pacjenta, którego karta dotyczy. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Imię pacjenta, którego karta dotyczy. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. PESEL pacjenta, którego dotyczy karta. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data urodzenia pacjenta. Miejsce zamieszkania pacjenta - miejscowość. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data rozpoznania nowotworu. 14

15 Pole ICD-10 Kod histopatolog. Data wypełnienia Data wprowadzenia Kod TERYT Opis Kod rozpoznania. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Kod histopatologiczny rozpoznania. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Data dodania karty do systemu. Data wprowadzenia karty do systemu. Pole znajduje się domyślnie na liście kart. Kod terytorialny miejsca zamieszkania pacjenta. Województwo Miejsce zamieszkania pacjenta - województwo. Powiat Miejsce zamieszkania pacjenta - powiat. Gmina Miejsce zamieszkania pacjenta - gmina. Ulica Miejsce zamieszkania pacjenta - ulica. Numer domu Numer mieszkania Miejsce zamieszkania pacjenta - numer domu. Miejsce zamieszkania pacjenta - numer mieszkania Zarządzanie danymi na liście Listę kart można dostosować do potrzeb użytkownika. System daje możliwość ograniczenia wyświetlanej liczby zarówno rekordów, jak i kolumn Akcje dostępne dla listy Nad nagłówkami listy znajdują się akcje dostępne dla kart. Akcje wykonywane są po zaznaczeniu karty i wybraniu konkretnej akcji z menu. Widok akcji przedstawia Rysunek 3. Szczegółowy opis akcji znajduje się w rozdziałach: Tworzenie nowej karty Edycja karty Podgląd karty

16 Porównanie kart Porównanie karty z historią Rysunek 5. Lista kart Sortowanie danych Sortowanie danych według wybranej kolumny (np. daty wypełnienia) odbywa się po naciśnięciu na nazwę wybranej kolumny. Strzałki pokazują, czy sortowanie odbywa się rosnąco czy malejąco Filtrowanie danych Filtrowanie danych w systemie może odbywać się poprzez: 1. rozwijane listy dostępne w kolumnach: P Pacjent, E Epizod, W Walidacja, 2. pola wyboru w kolumnie Status, 3. pola tekstowe w pozostałych kolumnach, 16

17 4. filtrowanie zaawansowane zawierające: Dane karty, Dane pacjenta, Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta. Filtrowanie za pomocą rozwijanych list odbywa się poprzez wybranie tylko jednej z dostępnych opcji z listy. Wybranie opcji automatycznie powoduje wyfiltrowanie grupy rekordów na liście kart. Filtrowanie za pomocą pola wyboru odbywa się poprzez zaznaczenie dowolnej liczby statusów z listy. Zaznaczenie statusu odbywa się poprzez kliknięcie w nazwę lub check box obok nazwy. Wybranie statusów powoduje automatyczne wyfiltrowanie rekordów na liście kart. Filtrowanie za pomocą pól tekstowych odbywa się poprzez wpisanie dokładnej wartości w pola pod nazwą kolumny i klikniecie przycisku po prawej stronie ekranu. Filtrowanie zaawansowane odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk w prawym górnym rogu na liście kart. Przycisk powoduje rozwinięcie listy z trzema opcjami wyboru (Rysunek 6): Dane karty z możliwością wpisania numeru karty Dane pacjenta z możliwością wpisania numeru PESEL, daty urodzenia, imienia i nazwiska Pacjenta Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta z możliwością wpisania miejscowości, ulicy, nr domu/mieszkania, nr mieszkania Wyfiltrowanie karty z ustawieniami filtrowania zaawansowanego nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku. 17

18 Rysunek 6. Filtrowanie zaawansowane W celu usunięcia nałożonych filtrów i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów należy usunąć filtry z paska aktywnych filtrów (Rysunek 7). Rysunek 7. Pasek aktywnych filtrów Usuwać możemy pojedyncze filtry klikając w symbol aktywne filtry wybierając opcję. przy wybranym filtrze, lub wszystkie Wyszukiwanie kart po kodzie ICD-10 Po przejściu na listę moich kart użytkownik ma możliwość znalezienie epizodów nowotworowych określonego kodu. Wyszukiwanie odbywa się po częściach kodu, to znaczy, że jeśli użytkownik wpisze C5, system znajdzie wszystkie kody zaczynające się od C5... takie jak C50, C50.0 itd. 18

19 Wyświetlanie pól Zakres danych wyświetlanych na liście kart można dostosować do indywidualnych wymagań. Włączanie i wyłączanie widoku dostępnych kolumn na liście znajduje się w rozwijanym menu pod przyciskiem. Kolumny, które mają się wyświetlać na liście, należy zaznaczyć klikając w ich nazwę. Zmiany zostaną zastosowane od razu po zaznaczeniu Wyświetlanie danych System udostępnia opcje ograniczenia liczby rekordów wyświetlanych na liście również bez żadnego określonego kryterium. Użytkownik może w yb ra ć, i l e reko rd ów ma s i ę aktu al n i e w yświ etl ać, ko rzysta j ąc z p rzyci s ku w prawym dolnym rogu. Kliknięcie w przycisk rozwinie listę, z której należy wybrać żądaną liczbę wyświetlanych rekordów Akcje dostępne dla kart nowotworów Moduł Lista kart umożliwia wykonanie wielu akcji, takich jak: Nowa karta, Edytuj, Podgląd, Porównanie kart, Porównaj z historią. Szczegółowy opis wszystkich akcji znajduje się w kolejnych punktach. 19

20 Tworzenie nowej karty Pracownik WRN-u ma możliwość wprowadzenia nowej karty do systemu. Poprzez zakładki Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość wybrać z paska akcji opcję. System wyświetli formularz nowej karty (Rysunek 8). Rysunek 8. Formularz tworzenia nowej karrty Formularz karty zawiera dwie sekcje: Dane pacjenta, Rozpoznanie. Przełączanie się między sekcjami następuje poprzez kliknięcie w wybraną nazwę sekcji. 20

21 POLE OPIS Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Nazwa jednostki, zgłaszającej pacjenta 1A. Telefon do jednostki Telefon do jednostki 2. Regon Regon jednostki Adres (miejscowość, ulica, nr lokalu) Adres jednostki Dane pacjenta Obcokrajowiec Zaznaczenie pola będzie oznaczać, że wprowadzany pacjent jest obcokrajowcem 3. PESEL Numer PESEL pacjenta 4. Data urodzenia Data urodzenia pacjenta. Pole zostaje wypełnione na podstawie numeru PESEL 5. Płeć Płeć pacjenta opcja zostaje wybrana z listy. Pole zostaje wypełnione na podstawie numeru PESEL 6. Kraj pochodzenia Dla obcokrajowców istnieje możliwość podania kraju pochodzenia pacjenta Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim Numer przypisany pacjentowi w rejestrze wojewódzkim 7. Nazwisko Nazwisko pacjenta 8. Imię Imię pacjenta PID Numer PID pacjenta Dane adresowe pacjenta Bezdomny Zaznaczenie pola będzie oznaczać, że wprowadzany pacjent jest bezdomny 9. Miejscowość Miejscowość, w której pacjent mieszka 10. Kod pocztowy Kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta 11. Ulica Ulica miejsca zamieszkania pacjenta 11A. Nr domu Nr domu/mieszkania miejsca zamieszkania pacjenta 12. Województwo Województwo, w którym pacjent mieszka 13. Powiat Powiat, w którym pacjent mieszka 14. Gmina Gmina, w której pacjent mieszka 15. Kod TERYT Kod terytorialny, miejsca zamieszkania pacjenta 16. Ukończona szkoła Ukończona przez pacjenta szkoła opcja zostaje wybrana z listy 17. DATA ROZPOZNANIA Data rozpoznania choroby 18. Data przyjęcia: Do ambulatorium Data przyjęcia do ambulatorium 19. Data przyjęcia: Do szpitala Data przyjęcia do szpitala 20. Data wypisu ze szpitala Data wypisu pacjenta ze szpitala 21

22 POLE OPIS 21. Data zgonu Data zgonu pacjenta 22. Miejsce zgonu Miejsce zgonu pacjenta opcja zostaje wybrana z listy 23. Przyczyna zgonu Przyczyna zgonu pacjenta opcja zostaje wybrana z listy 24A. Wyjściowa Przyczyna zgonu wyjściowa należy uzupełnić pole kodem ICD-10 24B. Wtórna Przyczyna zgonu wtórna należy uzupełnić pole kodem ICD-10 24C. Bezpośrednia Przyczyna zgonu bezpośrednia należy uzupełnić pole kodem ICD-10 Rozpoznanie kliniczne 25. Kod ICD-10 Kod ICD-10 nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 25A. ICD-O-3 Kod ICD-O-3 opcja zostaje wybrana z listy Rozpoznanie histopatologiczne 26. Status badania Status badania opcja zostaje wybrana z listy 27. Kod histopatologiczny Kod histopatologiczny, wynikający z przeprowadzonego badania opcja zostaje wybrana z listy 27A. Kod histopatologiczny Kod histopatologiczny opcja zostaje wybrana z listy Stopień zróżnicowania Stopień zróżnicowania opcja zostaje wybrana z listy 28. Nowotwór Rodzaj nowotworu opcja zostaje wybrana z opcji: Pojedynczy, Mnogi, Przerzut 29. Miejsce przerzutu Miejsce przerzutu nowotworu należy uzupełnić pole kodem ICD Data wykrycia Data przerzutu 31. Strona ciała Określenie strony ciała, na której rozpoznano nowotwór opcja zostaje wybrana spośród opcji: Nie dotyczy, Lewa, Prawa, Obie strony 32. Kod zaawansowania TNM TIS Zaznaczenie opcji spowoduje określenie raka jako rak in situ T Klasyfikacja wielkości guza pierwotnego opcja zostaje wybrana z listy 22

23 POLE OPIS N Klasyfikacja przerzutów w węzłach chłonnych opcja zostaje wybrana z listy M Klasyfikacja przerzutów odległych opcja zostaje wybrana z listy Klasyfikacja Astlera-Collera Klasyfikacja zaawansowania raka jelita grubego Głębokość nacieku wg Clark Głębokość naciekania poszczególnych warstw skóry FIGO Klasyfikacja stopnia i rozwoju raka jajnika Ann Arbor Stopień klinicznego zaawansowania ziarnicy złośliwej 33A. Suma Gleasona Suma Gleasona, wyliczana na podstawie podanych danych 34. Stopień Stopień nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 35. Stadium zaawansowania Stadium zaawansowania nowotworu opcja zostaje wybrana z listy 36. Inne podstawy rozpoznania Zaznaczenie pól, będących podstawami rozpoznania nowotworu tura Tura leczenia Leczenie Wybrana metoda leczenia opcja zostaje wybrana z listy 37. Leczenie skojarzone Wybór opcji zastosowanego leczenia skojarzonego Data rozpoczęcia Data rozpoczęcia leczenia 38. Leczenie nieskojarzone Wybór typów leczenia nieskojarzonego wraz z datami 39. Dla raka piersi (C50) Typ stosowanego leczenia w przypadku raka piersi 40. Rodzaj leczenia Stosowany rodzaj leczenia dla nowotworu sutka opcja zostaje wybrana z listy Komentarz Komentarz lekarza, dotyczący wprowadzanej karty 41. Data wypełnienia Data wypełnienia karty 42. Nr PWZ Numer PWZ lekarza zgłaszającego pacjenta Dane pacjenta podzielone są na kilka części. Pierwszą częścią są Dane jednostki. W przypadku, gdy pacjent nie jest Polakiem należy zaznaczyć pole. 23

24 Wtedy pole Kraj pochodzenia zostanie odblokowane i użytkownik będzie miał możliwość wyboru narodowości pacjenta. Ostatnią częścią sekcji Dane pacjenta są Dane adresowe pacjenta. Należy uzupełnić formularz dostępnymi informacjami. Pole Kod TERYT uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pól Województwo, Powiat oraz Gmina. Pierwsze dwie cyfry kodu terytorialnego są symbolami województwa, kolejne dwie symbolem powiatu, ostatnie trzy to symbole gminy lub części gminy. W przypadku, gdy pacjent jest bezdomny, należy zaznaczyć opcję. Spowoduje to wyszarzenie pól dotyczących adresu zamieszkania pacjenta. Sekcja Rozpoznanie również składa się z kilku części. W części Rozpoznanie kliniczne użytkownik uzupełnia pole Kod ICD-10. Wstawienie wartości w tym polu spowoduje automatyczne uzupełnienie pola ICD-O-3 Kod topograficzny wartością domyślną dla danego kodu. W części Rozpoznanie histopatologiczne wybranie wartości wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór) spowoduje odblokowanie pola Kod histopatologiczny, którego uzupełnienie automatycznie uzupełni wartość w polu ICD-O-3 Kod histopatologiczny. Wartości możliwe do wyboru w polu Stopień zróżnicowania zależą od dokonanego wyboru w polu ICD-O-3 Kod histopatologiczny. Dla kodów można wybrać z pola następujące wartości: z komórek T, z komórek B, z prekursorowych B, z prekursorów komórek B, Null cell, z komóre nie T - nie B z komórek NK (natural killer) typ komórkowy nieokreślony, niestwierdzony lub nie ma zastosowania Dla pozostałych kodów pole udostępni opcje: Wysoko zróżnicowany. Zróżnicowany, NOS, Średnio zróżnicowany. Średnio dobrze zróżnicowany. Pośrednie zróżnicowanie, Nisko zróżnicowany, Niezróźnicowany. Anaplastyczny, Stopień lub zróżnicowanie nieokreślone, niestwierdzone lub nie ma zastosowania. Pole Nowotwór określa, czy występujący nowotwór jest pierwotny czy przerzutowy. Zaznaczenie opcji spowoduje odblokowanie pól Miejsce przerzutu oraz Data wykrycia, w których należy wpisać informacje dotyczące występujących przerzutów. 24

25 Kolejne pola to pola klasyfikacji stadium zaawansowania nowotworu. W zależności od wyboru kodu ICD-10 system wyświetla inne pola dodatkowej klasyfikacji. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie kodów, dla których pojawiają się dodatkowe pola. Kod ICD-10 Klasyfikacja C18-21 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Klasyfikacja Astlera-Collera. C43 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Głębokość nacieku wg Clark. C51-58 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja FIGO. C61 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Suma Gleasona. Suma Gleasona składa się z dwóch pól, będących stopniami skali Gleasona dla dwóch dominujących pod względem objętości typów komórek nowotworowych. Wystarczy wpisać wartości skal w pola, żeby system automatycznie wyliczył sumę Gleasona. C81-85, C96 Pod polami Kod zaawansowania TNM pojawi się dodatkowa klasyfikacja Ann Arbour. Pola Stopień i Stadium zaawansowania są ze sobą ściśle powiązane. Prezentowane przez system wartości do wyboru w polu Stadium zaawansowania są ograniczone poprzez wybór stopnia zaawansowania. Dodatkowo przy wyborze w polu Kod ICD-10 wartości C50 na formularzu pojawią się kolejne dwa pola Dla raka piersi (C50), określające typ leczenia oraz Rodzaj leczenia. W polu Dla raka piersi użytkownik może wybrać opcję leczenie oszczędzające lub mastektomia, natomiast w polu Rodzaj leczenia opcje: radykalne (przeciwnowotworowe), paliatywne, objawowe, skierowanie na leczenie, brak zgody na leczenie. 25

26 W tej sekcji dostępne są również: Inne podstawy rozpoznania, z pola można wybrać więcej niż jedną opcję Typ leczenia, Rodzaj leczenia, Data wypełnienia (data wpisana na karcie pacjenta), Numer PWZ, (numer uzupełniany jest automatycznie na podstawie danych podanych przez lekarza) 26

27 Komentarz. System udostępnia opcje zapisania karty, jako szkic oraz przeniesienie jej do części zweryfikowanej systemu, czyli zaakceptowanie karty. Akceptacji należy dokonywać w przypadku, gdy dane wprowadzone na karcie są na pewno poprawne. Zapis pozwala wrócić do karty w innym terminie, na przykład po uzupełnieniu niepewnych danych. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utracenia zawartości wprowadzonej karty. Karta, która została zapisana posiada status Szkic (opisany w rozdziale ). Akceptacja karty następuje za pomocą przycisku. Status Zaakceptowany opisany jest w rozdziale W momencie wciśnięcia przycisku zamykającego wprowadzaną kartę, system wyświetla okno ostrzeżenia, w którym, aby zapisać dane, należy wybrać opcję i po powrocie do formularza zapisać zmiany. System podczas wprowadzania, zapisu oraz edycji danych karty sprawdza ich poprawność. W momencie wykrycia przez system nieprawidłowości wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pola obowiązkowe przy zapisie karty to: rozpoznanie i data rozpoznania. Obowiązek uzupełnienia innych pól zdefiniowany jest przez walidatory. Ustawienia walidatorów są dostępne z poziomu Administratora KRN. Komunikat o błędzie wyświetlany jest w kolorze czerwonym. Wystąpienie tego komunikatu uniemożliwia akceptację karty. Komunikat ostrzeżenia wyświetlany jest w kolorze żółtym. Wystąpienie tego komunikatu pozwala na akceptację karty Edycja karty W zakładce Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość edycji kart o statusie (szczegółowo statusy opisane są w rozdziale ). Należy wybrać z paska akcji opcję, a następnie zmienić dane w wyświetlonym formularzu (formularz został szczegółowo omówiony w rozdziale 6.2.1). Uwaga! Należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian. 27

28 Podgląd karty W zakładkach Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów wybranej z listy karty. Po zaznaczeniu karty należy wybrać z paska akcji opcję. System wyświetli okno ze szczegółowymi danymi karty (Rysunek 9). Rysunek 9. Podgląd karty Użytkownik ma możliwość podejrzenia zarówno danych pacjenta, jak i zakładki rozpoznanie. 28

29 Porównanie kart W zakładkach Lista kart i Lista moich kart nowotworów użytkownik ma możliwość porównania ze sobą dwóch dowolnych kart. Aby uruchomić porównanie kart należy zaznaczyć dwie wybrane karty przytrzymując klawisz CTRL. W razie pomyłki kartę można odznaczyć również przytrzymując CTRL. Po zaznaczeniu wybranych kart wybieramy z dostępnych akcji nad listą przycisk. System wyświetli zestawienie kart (Rysunek 10). Rysunek 10. Porównanie kart 29

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Asystenta

Krajowy Rejestr Nowotworów. Instrukcja dla Asystenta Krajowy Rejestr Nowotworów Instrukcja dla Asystenta Spis treści 1.Opis systemu... 4 2. Wstęp... 5 3.Słownik pojęć... 6 4. Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego -

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Instrukcja Korzystania z systemu rezerwacji kremacji i pogrzebów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Wersja 1.1 Zawartość Zakładanie konta użytkownika...3 Logowanie się do serwisu...5 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta

Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Faktura elektroniczna dla klienta Inter Cars manual klienta Spis treści 1. Faktura elektroniczna w IC Katalog online... 2 1.1 Zaakceptowanie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje o programie

1 Podstawowe informacje o programie 1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego

Bardziej szczegółowo