Ciśnieniomierz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciśnieniomierz 10852838"

Transkrypt

1 Ciśnieniomierz SANITAS SBM 30 Proszę zapoznać się z instrukcją, zachować ją na wypadek powstałych podczas użytkowania ciśnieniomierza wątpliwości, udostępnić ją osobom trzecim, korzystającym z ciśnieniomierza i przestrzegać zawartych w niej zasad. 1. Zapoznanie się z urządzeniem Urządzenie do mierzenia ciśnienia na ramieniu służy do nieinwazyjnego pomiaru i nadzorowaniu ciśnienia u osób dorosłych. Przy pomocy aparatu możecie Państwo łatwo i szybko zmierzyć swoje ciśnienie, zapisać zmierzoną wartość i zobaczyć, jak zachowywało się ciśnienie w określonym czasie. Urządzenie ostrzeże Państwa w przypadku ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Mierzone wartości zostaną zakwalifikowane zgodnie z wytycznymi WHO i przedstawione graficznie. 2. Ważne informacje Ciśnienie należy mierzyć zawsze o tej samej porze, zapewni to porównywalność mierzonych wartości. Przed zmierzeniem ciśnienia należy 5 minut odpocząć. Między kolejnymi pomiarami należy odczekać co najmniej 5 minut. Uzyskane pomiary mogą służyć jedynie Państwa informacji nie zastąpią one badania lekarskiego! Wyniki pomiarów należy omówić z lekarzem, w żądnym razie nie wolno na ich podstawie podejmować samodzielnie żądnych decyzji medycznych (np. dotyczących leków i ich dawkowania). W przypadku schorzeń związanych z układem krążenia pomiary mogą nie być precyzyjne. To samo dotyczy bardzo niskiego ciśnienia, zaburzeń rytmu i innych schorzeń. Urządzenie można stosować tylko u osób, u których na ramieniu znajduje się wystarczająco dużo miejsca do jego założenia. Ciśnieniomierz może być zasilany bateriami. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zmierzone wartości mogą zostać zapisane tylko wtedy, gdy urządzenie ma zapewniony dopływ prądu. Gdy baterie są wyczerpane, na ciśnieniomierzu nie pojawi się data ani czas. Automatyczne wyłączanie wyłączy urządzenie, jeśli w ciągu minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji Ciśnieniomierz składa się z części elektronicznych i precyzyjnych. Jego żywotność i dokładność pomiarów zależą od delikatnego obchodzenia się z urządzeniem: Ciśnieniomierz należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, zabrudzeniem, narażaniem go na gwałtowne zmiany temperatur i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do upadku ciśnieniomierza z dużej wysokości. Ciśnieniomierza nie należy używać w zasięgu działania silnego pola magnetycznego, należy go trzymać z dala od nadajników i telefonów komórkowych. Należy używać tylko oryginalnego mankietu, dołączonego do produktu. W przeciwnym razie ciśnieniomierz może wskazywać błędne dane. Nie należy wciskać żądnych przycisków zanim mankiet nie zostanie założony na ramię. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, zaleca się wyjęcie z niego baterii. Wskazówki dotyczące baterii W przypadku połknięcia baterii może dojść do zagrożenia życia. Z tego powodu urządzenie oraz baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy osobie poszkodowanej natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Baterii nie wolno ponownie ładować, podejmować próby ich reaktywacji przy pomocy innych środków, rozkładać baterii na części, wrzucać do ognia, zanurzać w wodzie ani spinać na krótko. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane lub baterie są wyczerpane, należy je niezwłocznie wyjąć z urządzenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom, powstałym przez wylanie się zawartości baterii. Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie wolno stosować baterii różnego typu, mocy lub różnych marek. Należy korzystać z wydajnych baterii alkalicznych. Wskazówki dotyczące naprawy i recyklingu Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do recyklingu w przeznaczonych do tego celu miejscach. Proszę nie otwierać urządzenia.

2 Urządzenie nie wolno samodzielnie naprawiać ani skalować, w przeciwnym razie nie gwarantujemy bezbłędnej pracy urządzenia. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych sprzedawców. Przed zgłoszeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić stan baterii i jeśli jest taka potrzeba wymienić je. Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z rozporządzeniem EG 2002/96/EC WEEE, dotyczącym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku wątpliwości proszę zwrócić się do gminy w miejscu zamieszkania. 3. Opis urządzenia 1. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem 2. Mankiet 3. Wtyczka 4. Podłączenie mankietu 5. Przycisk pamięci MEM 6. Włącznik 7. Wyświetlacz 8. WHO 9. Przycisk funkcji 10. Przycisk ustawień Oznaczenia na wyświetlaczu 1. Niski poziom baterii, konieczna wymiana baterii 2. Symbol błędu EE 3. Ciśnienie systoliczne (skurczowe, górne) 4. Symbol zaburzeń rytmu serca 5. Jednostki mmhg 6. Symbol użytkownika 1,2 7. Ciśnienie diastoliczne (rozkurczowe, dolne) 8. Godzina i data 9. Numer miejsca w pamięci 10. Symbol pulsu 11. Puls 12. Klasyfikacja WHO 13. Wskaźnik pamięci: dzień/noc (A,P: AM, PM) 4. Przygotowanie do pomiaru ciśnienia Zakładanie baterii Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie. Włóż 4 baterie 1,5 V typu AAA (alkaliczne, typ LR 03). Zwróć uwagę na to, aby baterie były założone zgodnie z oznakowaniem w pojemniku na baterie. Nie należy używać baterii nadających się do wielokrotnego ładowania. Starannie zamknij pokrywę pojemnika. Gdy na ekranie ciśnieniomierza pojawi się stale widoczny symbol wyczerpania baterii, pomiar nie będzie możliwy i należy wymienić wszystkie baterie. Zaraz po wyjęciu baterii należy dokonać nowych ustawień godziny. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Muszą one zostać oddane do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki zużytych baterii. Utylizacja baterii jest Państwa obowiązkiem. Wskazówka: na bateriach, zawierających szkodliwe substancje, znajdują się następujące symbole: Pb: bateria zawiera ołów; Cd: bateria zawiera kadm; Pb: bateria zawiera rtęć. Ustawianie daty, godziny i języka Istnieje konieczność ustawienia daty i godziny. Tylko wtedy będzie możliwe dokonywanie zapisów mierzonych wartości ciśnienia z właściwą datą i później ich przywoływanie. Godzina jest wyświetlana w formacie 24 godzinnym. Aby ustawić datę i godzinę należy postępować w następujący sposób: Proszę włączyć ciśnieniomierz przy pomocy włącznika. Przez 5 sekund przytrzymać przycisk ustawiania funkcji. Zacznie migać nazwa miesiąca. Przyciskiem ustawień + należy wybrać odpowiedni miesiąc 1-12 i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Teraz należy ustawić dzień/godzinę/minutę i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ustawiania funkcji.

3 Pomiar ciśnienia Proszę założyć mankiet na odkryte lewe ramię. Ukrwienie ramienia nie może być zaburzone przez zbyt obcisłą odzież itp. Mankiet należy założyć na ramię tak, żeby jego dolny brzeg znajdował się 2 3 cm ponad łokciem i nad tętnicą. Przewód powinien znaleźć się na środku przedramienia. Mankiet należy ściśle zawinąć wokół ramienia i zapiąć go na rzepa. Mankiet powinien być tak założony na ramię, aby między ramieniem a mankietem zmieściły się dwa palce. Teraz należy podłączyć przewód mankietu do ciśnieniomierza. Uwaga! Ciśnieniomierz powinien być używany wyłącznie w połączeniu z oryginalnym mankietem. Mankiet nadaje się do mierzenia ciśnienia na ramieniu, o grubości od 23 do 33 cm. Przybranie prawidłowej pozycji Przed każdym pomiarem ciśnienia należy odpocząć 5 minut. W przeciwnym razie pomiar może być nieprawidłowy. Pomiar może być dokonany na siedząco lub n leżąco. Zawsze jednak należy zwrócić uwagę na to, aby mankiet znajdował się na wysokości serca. Aby nie doszło do błędu w pomiarze, podczas pomiaru nie należy się poruszać ani rozmawiać. Wybranie pamięci do zapisu wyniku Proszę włączyć urządzenie przy pomocy włącznika. Przyciskając przycisk + proszę wybrać pożądaną pamięć. Do dyspozycji są dwie pamięci, każda z miejscem na 60 zapisów. Pozwoli to na zapisywanie wyników pomiarów dokonywanych przez 2 osoby lub oddzielne zapisywanie wyników pomiarów rano i wieczorem. Dokonywanie pomiaru Proszę założyć mankiet tak, jak opisano powyżej i przyjąć wygodną pozycję do pomiaru. Przy pomocy przycisku + proszę wybrać pamięć. Wciskając włącznik proszę rozpocząć pomiar. Po sprawdzeniu wyświetlacza (wszystkie cyfry migają), mankiet zacznie się automatycznie wypełniać powietrzem. Podczas pompowania mankietu na ekranie pojawiają się wartości ciśnienia, służące do ustalenia odpowiedniego ciśnienia w mankiecie. Jeśli mankiet jest napompowany w zbyt małym stopniu, proces pompowania będzie kontynuowany. Następnie powietrze z mankietu będzie powoli spuszczane i zostanie dokonany pomiar pulsu. Po zakończeniu pomiaru, powietrze pozostałe w mankiecie zostanie szybko wypompowane. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru ciśnienia górnego, dolnego i pulsu. Pomiar można w każdej chwili przerwać wciskając włącznik. Jeśli pomiar nie przebiegł prawidłowo, na ekranie pojawi się symbol E. Proszę zapoznać się z rozdziałem Informacja o błędzie/usuwanie błędów i powtórzyć badanie. Po 1 minucie urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed kolejnym pomiarem należy odczekać 5 minut! Ocena wyników pomiaru Zaburzenia rytmu serca Urządzenie jest w stanie podczas dokonywania pomiaru ciśnienia wyłapać zaburzenia rytmu serca. Na ekranie pojawi się wtedy odpowiedni symbol. Może być to oznaka arytmii. Arytmia jest chorobą, w której na skutek zaburzeń w systemie bioelektrycznym, który steruje pracą serca, rytm serca jest nieprawidłowy. Symptomy (dodatkowe lub przedwczesne uderzenia serca, zwolniony lub zbyt szybki puls) mogą być spowodowane min. chorobami serca, niewyspaniem, nadmiarem używek, przemęczeniem, wiekiem. Arytmię może potwierdzić wyłącznie badanie lekarskie. Jeśli po dokonaniu pomiaru na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający zaburzenia rytmu serca, należy powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać o tym, aby przed kolejnym pomiarem odpocząć 5 minut a podczas pomiaru nie jeść i nie rozmawiać. Jeśli symbol zaburzeń rytmu będzie się pojawiał częściej, należy skontaktować się z lekarzem. Samodzielne stawianie diagnozy i podejmowanie leczenie tylko w oparciu o wyniki pomiaru ciśnienia, może być niebezpieczne. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Zakresy ciśnienia według WHO Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i najnowszych badań, wyniki pomiarów dadzą się zakwalifikować w sposób, przedstawiony w tabelce. Opis Wysokość ciśnienia górnego w mmhg Wysokość ciśnienia dolnego w mmhg Działanie Stopień 3: silne nadciśnienie >= 180 >= 110 Wizyta u lekarza Stopień 2: średnie Wizyta u lekarza

4 nadciśnienie Stopień 1: lekkie nadciśnienie Regularna kontrola u lekarza Normalne podwyższone Regularna kontrola u lekarza Normalne Samokontrola Niskie <120 <80 Samokontrola Diagram belkowy na wyświetlaczu i opis WHO na urządzeniu informują, w jakim zakresie znajduje się zmierzone ciśnienie. Jeżeli wartości ciśnienia górnego i dolnego będą znajdować się w dwóch różnych zakresach, (np. ciśnienie górne w zakresie normalne podwyższone a dolne w zakresie normalne, aparat zakwalifikuje pomiar według wyższego zakresu jako normalne podwyższone. 5. Zapisywanie wyników pomiarów, odczytywanie ich i kasowanie Wyniki każdego pomyślnie zakończonego pomiaru zostaną zapisane wraz z data i godziną. Jeśli liczba zapisów przekroczy 60, najstarsze wyniki zostaną skasowane. Przy pomocy przycisku MEM i + proszę wybrać odpowiednią dla użytkownika pamięć. Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych wyników pomiarów. Jeśli jeszcze raz wciśnięty zostanie przycisk MEM, pokazana zostanie średnia wartość pomiarów dziennych za ostatni tydzień (dzień: godz. 5 godz. 9, ozn. A). Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie średniej wartości pomiarów wieczornych za ostatni tydzień (wieczór: godz. 17 godz. 21, ozn. P). Jeśli przycisk MEM zostanie wciśnięty jeszcze raz, pokazana zostanie wartość ostatniego pomiaru z datą i czasem. Aby skasować dane z pamięci należy wcinać przycisk MEM, na wyświetlaczu pokaże się No.1. Przyciskiem + można wybrać pamięć jednego z użytkowników i potwierdzić przyciskiem MEM. Proszę przez 5 sekund wciskać jednocześnie przycisk + i przycisk funkcji. (Na wyświetlaczu pokaże się symbol CLA). Jeśli chcecie Państwo zmienić użytkownika, proszę przeczytać rozdział Wybór pamięci. 6. Czyszczenie urządzenia i przechowywanie Urządzenie i mankiet należy czyścić delikatnie, wilgotną szmatką. Proszę nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników. Pod żadnym pozorem nie wolno aparatu zanurzać w wodzie może to spowodować dostanie się wilgoci do wewnątrz i uszkodzenie urządzenia. Gdy aparat jest przechowywany nie wolno stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Gdy aparat nie jest używany, należy wyjąć z niego baterie. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem nie może być mocno zagięty. 7. Informacja o błędach/usuwanie błędów Gdy podczas pomiarów pojawi się błąd, na ekranie pojawi się symbol E. Błędy mogą pojawić się gdy: 1. Ciśnienie pompowanego powietrza jest wyższe, niż 300 mmhg symbol E2 2. Ciśnienie krwi jest niezwykle wysokie lub niskie E3 3. Jeśli podczas pomiaru poruszacie się Państwo lub jecie oprócz symbolu E3 pojawia się symbol zaburzeń rytmu serca 4. Przewód łączący mankiet z urządzeniem nie jest prawidłowo podłączony E 1 5. Pompowanie powietrza trwa dłużej, niż 25 sekund W takim przypadku należy powtórzyć pomiar. Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód łączący mankiet z urządzeniem był prawidłowo podłączony i żeby podczas mierzenia ciśnienia nie poruszać się ani nie jeść. Jeśli jest taka potrzeba, proszę wyjąć i ponownie włożyć baterie lub wymienić je na nowe. 8. Dane techniczne Model SBM 30 Metoda pomiaru Oscylometryczna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia na ramieniu Zakres pomiaru Dokładność wskazań Odchylenia wyników pomiarów Górne: mmhg Dolne: mmhg Puls: uderzeń na minutę Górne: +/-3 mmhg Dolne: +/- 3 mmhg Puls: +/- 5% mierzonych wartości Maksymalne dopuszczalne odchylenie na podstawie badań

5 Pamięć Wymiary klinicznych górne: 8 mmhg, dolne 8 mmhg 2 x 60 zapisanych wyników pomiarów Dł. 135 mm, szer. 105 mm, wys. 53 mm Waga Ok. 170 g Wielkość mankietu Mankiet nadaje się do pomiaru na ramieniu o obwodzie od 23 do 33 cm Maksymalna temperatura otoczenia podczas pomiaru +10 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Maksymalna temperatura przechowywania i transportu -20 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Zasilanie Baterie 4 x 1,5 V typ AAA, alkaliczne LR03 Żywotność baterii Ok. 250 pomiarów, zależnie od wysokości ciśnienia i ciśnienia w mankiecie Wyposażenie dodatkowe Futerał, instrukcja obsługi, 4 baterie AAA Klasyfikacja Klasa ochronna Oznaczenie symboli Typ BF Zasilanie wewnętrzne, IPXO, brak AP lub APG, użytkowanie ciągłe Typ BF, konieczność zapoznania się z instrukcją W związku z ciągłym rozwojem produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie. Urządzenie jest zgodne z europejską normą EN i podlega szczególnej ochronie przed działaniem pola magnetycznego. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że przenośne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać pracę urządzenia. Urządzenie jest zgodne z europejską normą 93/42/EC dotycząca urządzeń medycznych oraz europejskim normom EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 1: wymagania ogólne, oraz normie EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 3: wymagania uzupełniające dot. elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia). Urządzenie powinno być podawane regularnym badaniom dokładności pomiaru co dwa lata.

Strona 1 z 9. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 9. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Ciśnieniomierz naramienny Beurer BM 19 Instrukcja obsługi Numer katalogowy: 860347 Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup naszego produktu. Nasza marka to gwarancja najwyższej jakości, całkowicie testowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016 INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR 0197 DM1016 5131 CIŚNIENIOMIERZ BEZRTĘCIOWY Drodzy Państwo Dziękujemy za zakup Sfigmomanometru DM1016, nowego ciśnieniomierza bezrtęciowego naszej firmy. Jego

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli 10819589 Waga analityczna XL Instrukcja obsługi Baterie Do zasilania wagi potrzebne są baterie w jednym, z podanych niżej typów: a) 1 x 3V CR2032 bateria litowa. Przed użyciem należy usunąć krążek izolacyjny.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461 Cyfrowy aparat do mierzenia ciśnienia SC 7161 do mierzenia na przegubie ręki Instrukcja obsługi - (PL) Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowali

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA UPT/STP, TEL, COAX TL-828-A wersja 1.1 Wstęp Tester TL-828-A umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, telefonicznego, UTP i STP. Odczyty

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70")

Podświetlenie do telewizora z USB (46-70) Podświetlenie do telewizora z USB (46-70") Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup podświetlenia do telewizora z USB, które jest odpowiednie dla telewizorów z płaskim ekranem i monitorów PC z portem USB.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CYFROWY DO POMIARU ELEMENTÓW SMD VA503 #03979 wersja 1.1 Wstęp Multimetr cyfrowy VA503 jest przyrządem umożliwiającym pomiar elementów SMD. SMD (ang. Surface Mount Device) to

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI EL-M711G EL-M710G OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu Nr produktu 000103696

Licznik prądu Nr produktu 000103696 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu Nr produktu 000103696 Strona 1 z 8 3. Zawartość opakowania Tuż po rozpakowaniu sprawdź zawartość opakowania licznika prądu. Sprawdź tez czy sam licznik jest w dobrym stanie.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI. Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI. Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA 0366 Wytwórca: A&D Company Ltd. R&D Technical Centre 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 364 Japonia Rev. 11.11.2010 Autoryzowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO APARATU DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA MODEL: KTA-K2 BASIC

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO APARATU DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA MODEL: KTA-K2 BASIC line INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO APARATU DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA MODEL: KTA-K2 BASIC SPIS TREŚCI Informacje o bezpieczeństwie...1 Ilustracja przedstawiająca urządzenie...4 Ważne wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pirometr przenośny model: 8861B

Pirometr przenośny model: 8861B www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl tel.: 91-880 88 80, 32-444 90 90 fax: 91-880 80 89, 32-444 90 91 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa pomiary temperatury i wilgotności. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Hydromette BL Compact TF

Hydromette BL Compact TF Hydromette BL Compact TF czujnik wyświetlacz strzałka do góry włącz/wyłącz przycisk pomiaru strzałka do dołu Producent: Gann Mess- u. Regeltechnik GmbH Dystrybutor: Emerbi Paweł Trocki, Polska EMERBI,

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Cyfrowy termometr solarny TFA. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 672096. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 Cyfrowy termometr solarny TFA Instrukcja obsługi Nr produktu: 672096 Strona 1 z 6 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska VISION SOLAR Cyfrowy termometr okienny

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), "1- - -" będzie wyświetlane

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), 1- - - będzie wyświetlane 3. Bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD przez 1 sek i następnie będzie wyświetlona wartość 706. 4. Po 2 sek pojawi się na wyświetlaczu LCD tekst "SA" oznacza to, że obecny wynik kalibracji

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla

Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Widelec ze wskaźnikiem temperatury do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup widelca ze wskaźnikiem temperatury do grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz automatyczny Model M3 Intellisense. Model M3 Intellisense

Ciśnieniomierz automatyczny Model M3 Intellisense. Model M3 Intellisense 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup ciśnieniomierza OMRON M3 Intellisense do pomiaru krwi na ramieniu. Ciśnieniomierz M3 Intellisense firmy OMRON jest niewielkim, w pełni automatycznym urządzeniem do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi

PREXISO LASER DISTANCE METER. Instrukcja obługi PREXISO LASER DISTANCE METER Instrukcja obługi 1 2 3 7 6 4 5 Instrukcja obługi Język polski Wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w załączonej broszurze.przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Timer Nr produktu 621250

Timer Nr produktu 621250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Timer Nr produktu 621250 Strona 1 z 6 Uwaga! Należy koniecznie przeczytać: W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji gwarancja traci ważność!

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

BREMED BD 555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BREMED BD 555 INSTRUKCJA OBSŁUGI BREMED BD 555 AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI NA NADGARSTKU INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. OPIS URZĄDZENIA 3. POSTĘPOWANIE PODCZAS POMIARU 4. USTERKI ICH PRZYCZYNY I USUWANIE 5.

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI

AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI Gwarancja 1. Nazwa urządzenia : ciśnieniomierz CORMED BD101E 2. Nr fabryczny:... 3. Sprzedawca (pieczątka i podpis) AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI Model BP101E 4. Data sprzedaży: 5. Punkty serwisowe:

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz automatyczny Medel DISPLAY TOP

Ciśnieniomierz automatyczny Medel DISPLAY TOP Ciśnieniomierz automatyczny sygnalizuje nieregularną pracę serca 1 1. WSTĘP. 1.1. Charakterystyka ciśnieniomierza Medel Display. Medel Display jest w pełni automatycznym, elektronicznym ciśnieniomierzem

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

BREMED BD 550 INSTRUKCJA OBSŁUGI

BREMED BD 550 INSTRUKCJA OBSŁUGI BREMED BD 550 AUTOMATYCZNY MIERNIK CIŚNIENIA KRWI NA RAMIENIU INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. OPIS URZĄDZENIA 3. POSTĘPOWANIE PODCZAS POMIARU 4. USTERKI ICH PRZYCZYNY I USUWANIE 5. KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr

CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 291 Miernik wilgotności materiałów + termo-higrometr WSTĘP Miernik ten jest przenośnym, kompaktowym i łatwym w użyciu cyfrowym termohigrometrem oraz miernikiem wilgoci dla szerokiego

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

CIŚNIENIOMIERZ Instrukcja obsługi

CIŚNIENIOMIERZ Instrukcja obsługi TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 1 CIŚNIENIOMIERZ Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ciśnieniomierz przedramienny Scala SC7661. Instrukcja użytkowania. Spis treści: Wprowadzenie 2. Właściwości 2. Bezpieczeństwo...

Automatyczny ciśnieniomierz przedramienny Scala SC7661. Instrukcja użytkowania. Spis treści: Wprowadzenie 2. Właściwości 2. Bezpieczeństwo... Automatyczny ciśnieniomierz przedramienny Scala SC7661 Instrukcja użytkowania Spis treści: Wprowadzenie 2 Właściwości 2 Bezpieczeństwo... 3 Ocena wartości ciśnienia krwi wg kryteriów WHO... 3 Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Sterowana radiem łódź wyścigowa

Sterowana radiem łódź wyścigowa 11269602 Sterowana radiem łódź wyścigowa Sterowana radiem łódź wyścigowa Spis treści Ważne wskazówki na początek... 2 Wskazówki bezpieczeństwa i gwarancja... 2 Ważne wskazówki dotyczące utylizacji... 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Higrometr Extech RH101

Higrometr Extech RH101 INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Extech RH101 Produkt nr: 122316 Strona 1 z 9 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu Higrometru Extech RH101 z wbudowanym opatentowanym pirometrem na podczerwień (IR). Higrometr pozwala

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA OBROŻA

ELEKTRONICZNA OBROŻA ELEKTRONICZNA OBROŻA KLASIK PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu. Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce

Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Techno Line WS 8301, w aluminiowej ramce Nr produktu 672686 Strona 1 z 12 Gratulujemy zakupu stacji pogodowej 868MHZ, która wyświetla czas, wewnętrzną temperaturę i wilgotność

Bardziej szczegółowo

CATHARINA INSTRUKCJA OBSŁUGI BA 710. Waga do analizy masy ciała

CATHARINA INSTRUKCJA OBSŁUGI BA 710. Waga do analizy masy ciała INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga do analizy masy ciała BA 710 CATHARINA Novamed Sp. z o.o. Sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954

Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dalmierz laserowy LRF1 Nr produktu 000418954 Strona 1 z 6 Instrukcja obsługi Dalmierz laserowy LRF1 1. Wstęp Dalmierz laserowy jest przenośnym urządzeniem, łączącym w sobie lornetkę

Bardziej szczegółowo

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi

WIATROMIERZ. Model: AR816. Instrukcja obsługi WIATROMIERZ Model: AR816 Instrukcja obsługi 1.Funkcje: 1)Pomiar prędkości wiatru i temperatury. 2)Wskazanie chłodu wiatru. 3)Wyświetlanie temperatury w C lub F. 4)Jednostka miary różnych prędkości wiatru.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania

RC-S. Pilot zdalnego sterowania. użytkowania RC-S Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja dotyczy następującego pilota zdalnego sterowania: RC-S Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania firmy Bernafon. Jest to jedno

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1.

ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. ALKOMAT CYFROWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakupienie alkomatu AL1. PL Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy zachować, by móc korzystać z zawartych w niej wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo