Ciśnieniomierz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciśnieniomierz 10852838"

Transkrypt

1 Ciśnieniomierz SANITAS SBM 30 Proszę zapoznać się z instrukcją, zachować ją na wypadek powstałych podczas użytkowania ciśnieniomierza wątpliwości, udostępnić ją osobom trzecim, korzystającym z ciśnieniomierza i przestrzegać zawartych w niej zasad. 1. Zapoznanie się z urządzeniem Urządzenie do mierzenia ciśnienia na ramieniu służy do nieinwazyjnego pomiaru i nadzorowaniu ciśnienia u osób dorosłych. Przy pomocy aparatu możecie Państwo łatwo i szybko zmierzyć swoje ciśnienie, zapisać zmierzoną wartość i zobaczyć, jak zachowywało się ciśnienie w określonym czasie. Urządzenie ostrzeże Państwa w przypadku ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Mierzone wartości zostaną zakwalifikowane zgodnie z wytycznymi WHO i przedstawione graficznie. 2. Ważne informacje Ciśnienie należy mierzyć zawsze o tej samej porze, zapewni to porównywalność mierzonych wartości. Przed zmierzeniem ciśnienia należy 5 minut odpocząć. Między kolejnymi pomiarami należy odczekać co najmniej 5 minut. Uzyskane pomiary mogą służyć jedynie Państwa informacji nie zastąpią one badania lekarskiego! Wyniki pomiarów należy omówić z lekarzem, w żądnym razie nie wolno na ich podstawie podejmować samodzielnie żądnych decyzji medycznych (np. dotyczących leków i ich dawkowania). W przypadku schorzeń związanych z układem krążenia pomiary mogą nie być precyzyjne. To samo dotyczy bardzo niskiego ciśnienia, zaburzeń rytmu i innych schorzeń. Urządzenie można stosować tylko u osób, u których na ramieniu znajduje się wystarczająco dużo miejsca do jego założenia. Ciśnieniomierz może być zasilany bateriami. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zmierzone wartości mogą zostać zapisane tylko wtedy, gdy urządzenie ma zapewniony dopływ prądu. Gdy baterie są wyczerpane, na ciśnieniomierzu nie pojawi się data ani czas. Automatyczne wyłączanie wyłączy urządzenie, jeśli w ciągu minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji Ciśnieniomierz składa się z części elektronicznych i precyzyjnych. Jego żywotność i dokładność pomiarów zależą od delikatnego obchodzenia się z urządzeniem: Ciśnieniomierz należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, zabrudzeniem, narażaniem go na gwałtowne zmiany temperatur i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do upadku ciśnieniomierza z dużej wysokości. Ciśnieniomierza nie należy używać w zasięgu działania silnego pola magnetycznego, należy go trzymać z dala od nadajników i telefonów komórkowych. Należy używać tylko oryginalnego mankietu, dołączonego do produktu. W przeciwnym razie ciśnieniomierz może wskazywać błędne dane. Nie należy wciskać żądnych przycisków zanim mankiet nie zostanie założony na ramię. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, zaleca się wyjęcie z niego baterii. Wskazówki dotyczące baterii W przypadku połknięcia baterii może dojść do zagrożenia życia. Z tego powodu urządzenie oraz baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy osobie poszkodowanej natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Baterii nie wolno ponownie ładować, podejmować próby ich reaktywacji przy pomocy innych środków, rozkładać baterii na części, wrzucać do ognia, zanurzać w wodzie ani spinać na krótko. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane lub baterie są wyczerpane, należy je niezwłocznie wyjąć z urządzenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom, powstałym przez wylanie się zawartości baterii. Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie wolno stosować baterii różnego typu, mocy lub różnych marek. Należy korzystać z wydajnych baterii alkalicznych. Wskazówki dotyczące naprawy i recyklingu Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do recyklingu w przeznaczonych do tego celu miejscach. Proszę nie otwierać urządzenia.

2 Urządzenie nie wolno samodzielnie naprawiać ani skalować, w przeciwnym razie nie gwarantujemy bezbłędnej pracy urządzenia. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych sprzedawców. Przed zgłoszeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić stan baterii i jeśli jest taka potrzeba wymienić je. Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z rozporządzeniem EG 2002/96/EC WEEE, dotyczącym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku wątpliwości proszę zwrócić się do gminy w miejscu zamieszkania. 3. Opis urządzenia 1. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem 2. Mankiet 3. Wtyczka 4. Podłączenie mankietu 5. Przycisk pamięci MEM 6. Włącznik 7. Wyświetlacz 8. WHO 9. Przycisk funkcji 10. Przycisk ustawień Oznaczenia na wyświetlaczu 1. Niski poziom baterii, konieczna wymiana baterii 2. Symbol błędu EE 3. Ciśnienie systoliczne (skurczowe, górne) 4. Symbol zaburzeń rytmu serca 5. Jednostki mmhg 6. Symbol użytkownika 1,2 7. Ciśnienie diastoliczne (rozkurczowe, dolne) 8. Godzina i data 9. Numer miejsca w pamięci 10. Symbol pulsu 11. Puls 12. Klasyfikacja WHO 13. Wskaźnik pamięci: dzień/noc (A,P: AM, PM) 4. Przygotowanie do pomiaru ciśnienia Zakładanie baterii Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie. Włóż 4 baterie 1,5 V typu AAA (alkaliczne, typ LR 03). Zwróć uwagę na to, aby baterie były założone zgodnie z oznakowaniem w pojemniku na baterie. Nie należy używać baterii nadających się do wielokrotnego ładowania. Starannie zamknij pokrywę pojemnika. Gdy na ekranie ciśnieniomierza pojawi się stale widoczny symbol wyczerpania baterii, pomiar nie będzie możliwy i należy wymienić wszystkie baterie. Zaraz po wyjęciu baterii należy dokonać nowych ustawień godziny. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Muszą one zostać oddane do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki zużytych baterii. Utylizacja baterii jest Państwa obowiązkiem. Wskazówka: na bateriach, zawierających szkodliwe substancje, znajdują się następujące symbole: Pb: bateria zawiera ołów; Cd: bateria zawiera kadm; Pb: bateria zawiera rtęć. Ustawianie daty, godziny i języka Istnieje konieczność ustawienia daty i godziny. Tylko wtedy będzie możliwe dokonywanie zapisów mierzonych wartości ciśnienia z właściwą datą i później ich przywoływanie. Godzina jest wyświetlana w formacie 24 godzinnym. Aby ustawić datę i godzinę należy postępować w następujący sposób: Proszę włączyć ciśnieniomierz przy pomocy włącznika. Przez 5 sekund przytrzymać przycisk ustawiania funkcji. Zacznie migać nazwa miesiąca. Przyciskiem ustawień + należy wybrać odpowiedni miesiąc 1-12 i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Teraz należy ustawić dzień/godzinę/minutę i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ustawiania funkcji.

3 Pomiar ciśnienia Proszę założyć mankiet na odkryte lewe ramię. Ukrwienie ramienia nie może być zaburzone przez zbyt obcisłą odzież itp. Mankiet należy założyć na ramię tak, żeby jego dolny brzeg znajdował się 2 3 cm ponad łokciem i nad tętnicą. Przewód powinien znaleźć się na środku przedramienia. Mankiet należy ściśle zawinąć wokół ramienia i zapiąć go na rzepa. Mankiet powinien być tak założony na ramię, aby między ramieniem a mankietem zmieściły się dwa palce. Teraz należy podłączyć przewód mankietu do ciśnieniomierza. Uwaga! Ciśnieniomierz powinien być używany wyłącznie w połączeniu z oryginalnym mankietem. Mankiet nadaje się do mierzenia ciśnienia na ramieniu, o grubości od 23 do 33 cm. Przybranie prawidłowej pozycji Przed każdym pomiarem ciśnienia należy odpocząć 5 minut. W przeciwnym razie pomiar może być nieprawidłowy. Pomiar może być dokonany na siedząco lub n leżąco. Zawsze jednak należy zwrócić uwagę na to, aby mankiet znajdował się na wysokości serca. Aby nie doszło do błędu w pomiarze, podczas pomiaru nie należy się poruszać ani rozmawiać. Wybranie pamięci do zapisu wyniku Proszę włączyć urządzenie przy pomocy włącznika. Przyciskając przycisk + proszę wybrać pożądaną pamięć. Do dyspozycji są dwie pamięci, każda z miejscem na 60 zapisów. Pozwoli to na zapisywanie wyników pomiarów dokonywanych przez 2 osoby lub oddzielne zapisywanie wyników pomiarów rano i wieczorem. Dokonywanie pomiaru Proszę założyć mankiet tak, jak opisano powyżej i przyjąć wygodną pozycję do pomiaru. Przy pomocy przycisku + proszę wybrać pamięć. Wciskając włącznik proszę rozpocząć pomiar. Po sprawdzeniu wyświetlacza (wszystkie cyfry migają), mankiet zacznie się automatycznie wypełniać powietrzem. Podczas pompowania mankietu na ekranie pojawiają się wartości ciśnienia, służące do ustalenia odpowiedniego ciśnienia w mankiecie. Jeśli mankiet jest napompowany w zbyt małym stopniu, proces pompowania będzie kontynuowany. Następnie powietrze z mankietu będzie powoli spuszczane i zostanie dokonany pomiar pulsu. Po zakończeniu pomiaru, powietrze pozostałe w mankiecie zostanie szybko wypompowane. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru ciśnienia górnego, dolnego i pulsu. Pomiar można w każdej chwili przerwać wciskając włącznik. Jeśli pomiar nie przebiegł prawidłowo, na ekranie pojawi się symbol E. Proszę zapoznać się z rozdziałem Informacja o błędzie/usuwanie błędów i powtórzyć badanie. Po 1 minucie urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed kolejnym pomiarem należy odczekać 5 minut! Ocena wyników pomiaru Zaburzenia rytmu serca Urządzenie jest w stanie podczas dokonywania pomiaru ciśnienia wyłapać zaburzenia rytmu serca. Na ekranie pojawi się wtedy odpowiedni symbol. Może być to oznaka arytmii. Arytmia jest chorobą, w której na skutek zaburzeń w systemie bioelektrycznym, który steruje pracą serca, rytm serca jest nieprawidłowy. Symptomy (dodatkowe lub przedwczesne uderzenia serca, zwolniony lub zbyt szybki puls) mogą być spowodowane min. chorobami serca, niewyspaniem, nadmiarem używek, przemęczeniem, wiekiem. Arytmię może potwierdzić wyłącznie badanie lekarskie. Jeśli po dokonaniu pomiaru na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający zaburzenia rytmu serca, należy powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać o tym, aby przed kolejnym pomiarem odpocząć 5 minut a podczas pomiaru nie jeść i nie rozmawiać. Jeśli symbol zaburzeń rytmu będzie się pojawiał częściej, należy skontaktować się z lekarzem. Samodzielne stawianie diagnozy i podejmowanie leczenie tylko w oparciu o wyniki pomiaru ciśnienia, może być niebezpieczne. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Zakresy ciśnienia według WHO Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i najnowszych badań, wyniki pomiarów dadzą się zakwalifikować w sposób, przedstawiony w tabelce. Opis Wysokość ciśnienia górnego w mmhg Wysokość ciśnienia dolnego w mmhg Działanie Stopień 3: silne nadciśnienie >= 180 >= 110 Wizyta u lekarza Stopień 2: średnie Wizyta u lekarza

4 nadciśnienie Stopień 1: lekkie nadciśnienie Regularna kontrola u lekarza Normalne podwyższone Regularna kontrola u lekarza Normalne Samokontrola Niskie <120 <80 Samokontrola Diagram belkowy na wyświetlaczu i opis WHO na urządzeniu informują, w jakim zakresie znajduje się zmierzone ciśnienie. Jeżeli wartości ciśnienia górnego i dolnego będą znajdować się w dwóch różnych zakresach, (np. ciśnienie górne w zakresie normalne podwyższone a dolne w zakresie normalne, aparat zakwalifikuje pomiar według wyższego zakresu jako normalne podwyższone. 5. Zapisywanie wyników pomiarów, odczytywanie ich i kasowanie Wyniki każdego pomyślnie zakończonego pomiaru zostaną zapisane wraz z data i godziną. Jeśli liczba zapisów przekroczy 60, najstarsze wyniki zostaną skasowane. Przy pomocy przycisku MEM i + proszę wybrać odpowiednią dla użytkownika pamięć. Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych wyników pomiarów. Jeśli jeszcze raz wciśnięty zostanie przycisk MEM, pokazana zostanie średnia wartość pomiarów dziennych za ostatni tydzień (dzień: godz. 5 godz. 9, ozn. A). Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie średniej wartości pomiarów wieczornych za ostatni tydzień (wieczór: godz. 17 godz. 21, ozn. P). Jeśli przycisk MEM zostanie wciśnięty jeszcze raz, pokazana zostanie wartość ostatniego pomiaru z datą i czasem. Aby skasować dane z pamięci należy wcinać przycisk MEM, na wyświetlaczu pokaże się No.1. Przyciskiem + można wybrać pamięć jednego z użytkowników i potwierdzić przyciskiem MEM. Proszę przez 5 sekund wciskać jednocześnie przycisk + i przycisk funkcji. (Na wyświetlaczu pokaże się symbol CLA). Jeśli chcecie Państwo zmienić użytkownika, proszę przeczytać rozdział Wybór pamięci. 6. Czyszczenie urządzenia i przechowywanie Urządzenie i mankiet należy czyścić delikatnie, wilgotną szmatką. Proszę nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników. Pod żadnym pozorem nie wolno aparatu zanurzać w wodzie może to spowodować dostanie się wilgoci do wewnątrz i uszkodzenie urządzenia. Gdy aparat jest przechowywany nie wolno stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Gdy aparat nie jest używany, należy wyjąć z niego baterie. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem nie może być mocno zagięty. 7. Informacja o błędach/usuwanie błędów Gdy podczas pomiarów pojawi się błąd, na ekranie pojawi się symbol E. Błędy mogą pojawić się gdy: 1. Ciśnienie pompowanego powietrza jest wyższe, niż 300 mmhg symbol E2 2. Ciśnienie krwi jest niezwykle wysokie lub niskie E3 3. Jeśli podczas pomiaru poruszacie się Państwo lub jecie oprócz symbolu E3 pojawia się symbol zaburzeń rytmu serca 4. Przewód łączący mankiet z urządzeniem nie jest prawidłowo podłączony E 1 5. Pompowanie powietrza trwa dłużej, niż 25 sekund W takim przypadku należy powtórzyć pomiar. Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód łączący mankiet z urządzeniem był prawidłowo podłączony i żeby podczas mierzenia ciśnienia nie poruszać się ani nie jeść. Jeśli jest taka potrzeba, proszę wyjąć i ponownie włożyć baterie lub wymienić je na nowe. 8. Dane techniczne Model SBM 30 Metoda pomiaru Oscylometryczna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia na ramieniu Zakres pomiaru Dokładność wskazań Odchylenia wyników pomiarów Górne: mmhg Dolne: mmhg Puls: uderzeń na minutę Górne: +/-3 mmhg Dolne: +/- 3 mmhg Puls: +/- 5% mierzonych wartości Maksymalne dopuszczalne odchylenie na podstawie badań

5 Pamięć Wymiary klinicznych górne: 8 mmhg, dolne 8 mmhg 2 x 60 zapisanych wyników pomiarów Dł. 135 mm, szer. 105 mm, wys. 53 mm Waga Ok. 170 g Wielkość mankietu Mankiet nadaje się do pomiaru na ramieniu o obwodzie od 23 do 33 cm Maksymalna temperatura otoczenia podczas pomiaru +10 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Maksymalna temperatura przechowywania i transportu -20 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Zasilanie Baterie 4 x 1,5 V typ AAA, alkaliczne LR03 Żywotność baterii Ok. 250 pomiarów, zależnie od wysokości ciśnienia i ciśnienia w mankiecie Wyposażenie dodatkowe Futerał, instrukcja obsługi, 4 baterie AAA Klasyfikacja Klasa ochronna Oznaczenie symboli Typ BF Zasilanie wewnętrzne, IPXO, brak AP lub APG, użytkowanie ciągłe Typ BF, konieczność zapoznania się z instrukcją W związku z ciągłym rozwojem produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie. Urządzenie jest zgodne z europejską normą EN i podlega szczególnej ochronie przed działaniem pola magnetycznego. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że przenośne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać pracę urządzenia. Urządzenie jest zgodne z europejską normą 93/42/EC dotycząca urządzeń medycznych oraz europejskim normom EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 1: wymagania ogólne, oraz normie EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 3: wymagania uzupełniające dot. elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia). Urządzenie powinno być podawane regularnym badaniom dokładności pomiaru co dwa lata.

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi

EZX 60. Zestaw słuchawkowy Bluetooth. Instrukcja obsługi EZX 60 Zestaw słuchawkowy Bluetooth Instrukcja obsługi Quickguide EZX 60 Ładowanie 1 Włączanie/wyłączanie Wył. Wł. 2h 5 s 5 s EU UK US AU Wł. Wył. Parowanie 2 Wył. 8 s 20 cm Ustawianie głośności Vol +

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB

Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000884150 Skaner przenośny, Magicscan 884150, 300/600/900 dpi, WiFi, bezprzewodowe skanowanie do ios, 2 GB, obszar skanu 210 x 297 mm, USB Strona 1 z 11 Przeznaczenie produktu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

AsPEKT 702 AsPEKT 722 Event

AsPEKT 702 AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Rejestrator długotrwałych zapisów EKG Rejestrator zdarzeń AsPEKT

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo