Ciśnieniomierz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciśnieniomierz 10852838"

Transkrypt

1 Ciśnieniomierz SANITAS SBM 30 Proszę zapoznać się z instrukcją, zachować ją na wypadek powstałych podczas użytkowania ciśnieniomierza wątpliwości, udostępnić ją osobom trzecim, korzystającym z ciśnieniomierza i przestrzegać zawartych w niej zasad. 1. Zapoznanie się z urządzeniem Urządzenie do mierzenia ciśnienia na ramieniu służy do nieinwazyjnego pomiaru i nadzorowaniu ciśnienia u osób dorosłych. Przy pomocy aparatu możecie Państwo łatwo i szybko zmierzyć swoje ciśnienie, zapisać zmierzoną wartość i zobaczyć, jak zachowywało się ciśnienie w określonym czasie. Urządzenie ostrzeże Państwa w przypadku ewentualnych zaburzeń rytmu serca. Mierzone wartości zostaną zakwalifikowane zgodnie z wytycznymi WHO i przedstawione graficznie. 2. Ważne informacje Ciśnienie należy mierzyć zawsze o tej samej porze, zapewni to porównywalność mierzonych wartości. Przed zmierzeniem ciśnienia należy 5 minut odpocząć. Między kolejnymi pomiarami należy odczekać co najmniej 5 minut. Uzyskane pomiary mogą służyć jedynie Państwa informacji nie zastąpią one badania lekarskiego! Wyniki pomiarów należy omówić z lekarzem, w żądnym razie nie wolno na ich podstawie podejmować samodzielnie żądnych decyzji medycznych (np. dotyczących leków i ich dawkowania). W przypadku schorzeń związanych z układem krążenia pomiary mogą nie być precyzyjne. To samo dotyczy bardzo niskiego ciśnienia, zaburzeń rytmu i innych schorzeń. Urządzenie można stosować tylko u osób, u których na ramieniu znajduje się wystarczająco dużo miejsca do jego założenia. Ciśnieniomierz może być zasilany bateriami. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zmierzone wartości mogą zostać zapisane tylko wtedy, gdy urządzenie ma zapewniony dopływ prądu. Gdy baterie są wyczerpane, na ciśnieniomierzu nie pojawi się data ani czas. Automatyczne wyłączanie wyłączy urządzenie, jeśli w ciągu minuty nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji Ciśnieniomierz składa się z części elektronicznych i precyzyjnych. Jego żywotność i dokładność pomiarów zależą od delikatnego obchodzenia się z urządzeniem: Ciśnieniomierz należy chronić przed uderzeniami, wilgocią, zabrudzeniem, narażaniem go na gwałtowne zmiany temperatur i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy dopuścić do upadku ciśnieniomierza z dużej wysokości. Ciśnieniomierza nie należy używać w zasięgu działania silnego pola magnetycznego, należy go trzymać z dala od nadajników i telefonów komórkowych. Należy używać tylko oryginalnego mankietu, dołączonego do produktu. W przeciwnym razie ciśnieniomierz może wskazywać błędne dane. Nie należy wciskać żądnych przycisków zanim mankiet nie zostanie założony na ramię. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane, zaleca się wyjęcie z niego baterii. Wskazówki dotyczące baterii W przypadku połknięcia baterii może dojść do zagrożenia życia. Z tego powodu urządzenie oraz baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy osobie poszkodowanej natychmiast zapewnić pomoc lekarską. Baterii nie wolno ponownie ładować, podejmować próby ich reaktywacji przy pomocy innych środków, rozkładać baterii na części, wrzucać do ognia, zanurzać w wodzie ani spinać na krótko. Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie jest używane lub baterie są wyczerpane, należy je niezwłocznie wyjąć z urządzenia. Zapobiegnie to uszkodzeniom, powstałym przez wylanie się zawartości baterii. Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie. Nie wolno stosować baterii różnego typu, mocy lub różnych marek. Należy korzystać z wydajnych baterii alkalicznych. Wskazówki dotyczące naprawy i recyklingu Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy je oddać do recyklingu w przeznaczonych do tego celu miejscach. Proszę nie otwierać urządzenia.

2 Urządzenie nie wolno samodzielnie naprawiać ani skalować, w przeciwnym razie nie gwarantujemy bezbłędnej pracy urządzenia. Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez serwis lub autoryzowanych sprzedawców. Przed zgłoszeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić stan baterii i jeśli jest taka potrzeba wymienić je. Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z rozporządzeniem EG 2002/96/EC WEEE, dotyczącym zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku wątpliwości proszę zwrócić się do gminy w miejscu zamieszkania. 3. Opis urządzenia 1. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem 2. Mankiet 3. Wtyczka 4. Podłączenie mankietu 5. Przycisk pamięci MEM 6. Włącznik 7. Wyświetlacz 8. WHO 9. Przycisk funkcji 10. Przycisk ustawień Oznaczenia na wyświetlaczu 1. Niski poziom baterii, konieczna wymiana baterii 2. Symbol błędu EE 3. Ciśnienie systoliczne (skurczowe, górne) 4. Symbol zaburzeń rytmu serca 5. Jednostki mmhg 6. Symbol użytkownika 1,2 7. Ciśnienie diastoliczne (rozkurczowe, dolne) 8. Godzina i data 9. Numer miejsca w pamięci 10. Symbol pulsu 11. Puls 12. Klasyfikacja WHO 13. Wskaźnik pamięci: dzień/noc (A,P: AM, PM) 4. Przygotowanie do pomiaru ciśnienia Zakładanie baterii Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie. Włóż 4 baterie 1,5 V typu AAA (alkaliczne, typ LR 03). Zwróć uwagę na to, aby baterie były założone zgodnie z oznakowaniem w pojemniku na baterie. Nie należy używać baterii nadających się do wielokrotnego ładowania. Starannie zamknij pokrywę pojemnika. Gdy na ekranie ciśnieniomierza pojawi się stale widoczny symbol wyczerpania baterii, pomiar nie będzie możliwy i należy wymienić wszystkie baterie. Zaraz po wyjęciu baterii należy dokonać nowych ustawień godziny. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Muszą one zostać oddane do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki zużytych baterii. Utylizacja baterii jest Państwa obowiązkiem. Wskazówka: na bateriach, zawierających szkodliwe substancje, znajdują się następujące symbole: Pb: bateria zawiera ołów; Cd: bateria zawiera kadm; Pb: bateria zawiera rtęć. Ustawianie daty, godziny i języka Istnieje konieczność ustawienia daty i godziny. Tylko wtedy będzie możliwe dokonywanie zapisów mierzonych wartości ciśnienia z właściwą datą i później ich przywoływanie. Godzina jest wyświetlana w formacie 24 godzinnym. Aby ustawić datę i godzinę należy postępować w następujący sposób: Proszę włączyć ciśnieniomierz przy pomocy włącznika. Przez 5 sekund przytrzymać przycisk ustawiania funkcji. Zacznie migać nazwa miesiąca. Przyciskiem ustawień + należy wybrać odpowiedni miesiąc 1-12 i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Teraz należy ustawić dzień/godzinę/minutę i potwierdzić wybór przyciskiem ustawiania funkcji. Wybór należy potwierdzić przyciskiem ustawiania funkcji.

3 Pomiar ciśnienia Proszę założyć mankiet na odkryte lewe ramię. Ukrwienie ramienia nie może być zaburzone przez zbyt obcisłą odzież itp. Mankiet należy założyć na ramię tak, żeby jego dolny brzeg znajdował się 2 3 cm ponad łokciem i nad tętnicą. Przewód powinien znaleźć się na środku przedramienia. Mankiet należy ściśle zawinąć wokół ramienia i zapiąć go na rzepa. Mankiet powinien być tak założony na ramię, aby między ramieniem a mankietem zmieściły się dwa palce. Teraz należy podłączyć przewód mankietu do ciśnieniomierza. Uwaga! Ciśnieniomierz powinien być używany wyłącznie w połączeniu z oryginalnym mankietem. Mankiet nadaje się do mierzenia ciśnienia na ramieniu, o grubości od 23 do 33 cm. Przybranie prawidłowej pozycji Przed każdym pomiarem ciśnienia należy odpocząć 5 minut. W przeciwnym razie pomiar może być nieprawidłowy. Pomiar może być dokonany na siedząco lub n leżąco. Zawsze jednak należy zwrócić uwagę na to, aby mankiet znajdował się na wysokości serca. Aby nie doszło do błędu w pomiarze, podczas pomiaru nie należy się poruszać ani rozmawiać. Wybranie pamięci do zapisu wyniku Proszę włączyć urządzenie przy pomocy włącznika. Przyciskając przycisk + proszę wybrać pożądaną pamięć. Do dyspozycji są dwie pamięci, każda z miejscem na 60 zapisów. Pozwoli to na zapisywanie wyników pomiarów dokonywanych przez 2 osoby lub oddzielne zapisywanie wyników pomiarów rano i wieczorem. Dokonywanie pomiaru Proszę założyć mankiet tak, jak opisano powyżej i przyjąć wygodną pozycję do pomiaru. Przy pomocy przycisku + proszę wybrać pamięć. Wciskając włącznik proszę rozpocząć pomiar. Po sprawdzeniu wyświetlacza (wszystkie cyfry migają), mankiet zacznie się automatycznie wypełniać powietrzem. Podczas pompowania mankietu na ekranie pojawiają się wartości ciśnienia, służące do ustalenia odpowiedniego ciśnienia w mankiecie. Jeśli mankiet jest napompowany w zbyt małym stopniu, proces pompowania będzie kontynuowany. Następnie powietrze z mankietu będzie powoli spuszczane i zostanie dokonany pomiar pulsu. Po zakończeniu pomiaru, powietrze pozostałe w mankiecie zostanie szybko wypompowane. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru ciśnienia górnego, dolnego i pulsu. Pomiar można w każdej chwili przerwać wciskając włącznik. Jeśli pomiar nie przebiegł prawidłowo, na ekranie pojawi się symbol E. Proszę zapoznać się z rozdziałem Informacja o błędzie/usuwanie błędów i powtórzyć badanie. Po 1 minucie urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed kolejnym pomiarem należy odczekać 5 minut! Ocena wyników pomiaru Zaburzenia rytmu serca Urządzenie jest w stanie podczas dokonywania pomiaru ciśnienia wyłapać zaburzenia rytmu serca. Na ekranie pojawi się wtedy odpowiedni symbol. Może być to oznaka arytmii. Arytmia jest chorobą, w której na skutek zaburzeń w systemie bioelektrycznym, który steruje pracą serca, rytm serca jest nieprawidłowy. Symptomy (dodatkowe lub przedwczesne uderzenia serca, zwolniony lub zbyt szybki puls) mogą być spowodowane min. chorobami serca, niewyspaniem, nadmiarem używek, przemęczeniem, wiekiem. Arytmię może potwierdzić wyłącznie badanie lekarskie. Jeśli po dokonaniu pomiaru na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający zaburzenia rytmu serca, należy powtórzyć pomiar. Proszę pamiętać o tym, aby przed kolejnym pomiarem odpocząć 5 minut a podczas pomiaru nie jeść i nie rozmawiać. Jeśli symbol zaburzeń rytmu będzie się pojawiał częściej, należy skontaktować się z lekarzem. Samodzielne stawianie diagnozy i podejmowanie leczenie tylko w oparciu o wyniki pomiaru ciśnienia, może być niebezpieczne. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Zakresy ciśnienia według WHO Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i najnowszych badań, wyniki pomiarów dadzą się zakwalifikować w sposób, przedstawiony w tabelce. Opis Wysokość ciśnienia górnego w mmhg Wysokość ciśnienia dolnego w mmhg Działanie Stopień 3: silne nadciśnienie >= 180 >= 110 Wizyta u lekarza Stopień 2: średnie Wizyta u lekarza

4 nadciśnienie Stopień 1: lekkie nadciśnienie Regularna kontrola u lekarza Normalne podwyższone Regularna kontrola u lekarza Normalne Samokontrola Niskie <120 <80 Samokontrola Diagram belkowy na wyświetlaczu i opis WHO na urządzeniu informują, w jakim zakresie znajduje się zmierzone ciśnienie. Jeżeli wartości ciśnienia górnego i dolnego będą znajdować się w dwóch różnych zakresach, (np. ciśnienie górne w zakresie normalne podwyższone a dolne w zakresie normalne, aparat zakwalifikuje pomiar według wyższego zakresu jako normalne podwyższone. 5. Zapisywanie wyników pomiarów, odczytywanie ich i kasowanie Wyniki każdego pomyślnie zakończonego pomiaru zostaną zapisane wraz z data i godziną. Jeśli liczba zapisów przekroczy 60, najstarsze wyniki zostaną skasowane. Przy pomocy przycisku MEM i + proszę wybrać odpowiednią dla użytkownika pamięć. Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie wszystkich zapisanych wyników pomiarów. Jeśli jeszcze raz wciśnięty zostanie przycisk MEM, pokazana zostanie średnia wartość pomiarów dziennych za ostatni tydzień (dzień: godz. 5 godz. 9, ozn. A). Kolejne wciśnięcie przycisku MEM spowoduje wyświetlenie średniej wartości pomiarów wieczornych za ostatni tydzień (wieczór: godz. 17 godz. 21, ozn. P). Jeśli przycisk MEM zostanie wciśnięty jeszcze raz, pokazana zostanie wartość ostatniego pomiaru z datą i czasem. Aby skasować dane z pamięci należy wcinać przycisk MEM, na wyświetlaczu pokaże się No.1. Przyciskiem + można wybrać pamięć jednego z użytkowników i potwierdzić przyciskiem MEM. Proszę przez 5 sekund wciskać jednocześnie przycisk + i przycisk funkcji. (Na wyświetlaczu pokaże się symbol CLA). Jeśli chcecie Państwo zmienić użytkownika, proszę przeczytać rozdział Wybór pamięci. 6. Czyszczenie urządzenia i przechowywanie Urządzenie i mankiet należy czyścić delikatnie, wilgotną szmatką. Proszę nie używać środków czyszczących ani rozpuszczalników. Pod żadnym pozorem nie wolno aparatu zanurzać w wodzie może to spowodować dostanie się wilgoci do wewnątrz i uszkodzenie urządzenia. Gdy aparat jest przechowywany nie wolno stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Gdy aparat nie jest używany, należy wyjąć z niego baterie. Przewód łączący ciśnieniomierz z mankietem nie może być mocno zagięty. 7. Informacja o błędach/usuwanie błędów Gdy podczas pomiarów pojawi się błąd, na ekranie pojawi się symbol E. Błędy mogą pojawić się gdy: 1. Ciśnienie pompowanego powietrza jest wyższe, niż 300 mmhg symbol E2 2. Ciśnienie krwi jest niezwykle wysokie lub niskie E3 3. Jeśli podczas pomiaru poruszacie się Państwo lub jecie oprócz symbolu E3 pojawia się symbol zaburzeń rytmu serca 4. Przewód łączący mankiet z urządzeniem nie jest prawidłowo podłączony E 1 5. Pompowanie powietrza trwa dłużej, niż 25 sekund W takim przypadku należy powtórzyć pomiar. Należy zwrócić uwagę na to, aby przewód łączący mankiet z urządzeniem był prawidłowo podłączony i żeby podczas mierzenia ciśnienia nie poruszać się ani nie jeść. Jeśli jest taka potrzeba, proszę wyjąć i ponownie włożyć baterie lub wymienić je na nowe. 8. Dane techniczne Model SBM 30 Metoda pomiaru Oscylometryczna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia na ramieniu Zakres pomiaru Dokładność wskazań Odchylenia wyników pomiarów Górne: mmhg Dolne: mmhg Puls: uderzeń na minutę Górne: +/-3 mmhg Dolne: +/- 3 mmhg Puls: +/- 5% mierzonych wartości Maksymalne dopuszczalne odchylenie na podstawie badań

5 Pamięć Wymiary klinicznych górne: 8 mmhg, dolne 8 mmhg 2 x 60 zapisanych wyników pomiarów Dł. 135 mm, szer. 105 mm, wys. 53 mm Waga Ok. 170 g Wielkość mankietu Mankiet nadaje się do pomiaru na ramieniu o obwodzie od 23 do 33 cm Maksymalna temperatura otoczenia podczas pomiaru +10 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Maksymalna temperatura przechowywania i transportu -20 C C, względna wilgotność powietrza <= 85% Zasilanie Baterie 4 x 1,5 V typ AAA, alkaliczne LR03 Żywotność baterii Ok. 250 pomiarów, zależnie od wysokości ciśnienia i ciśnienia w mankiecie Wyposażenie dodatkowe Futerał, instrukcja obsługi, 4 baterie AAA Klasyfikacja Klasa ochronna Oznaczenie symboli Typ BF Zasilanie wewnętrzne, IPXO, brak AP lub APG, użytkowanie ciągłe Typ BF, konieczność zapoznania się z instrukcją W związku z ciągłym rozwojem produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie. Urządzenie jest zgodne z europejską normą EN i podlega szczególnej ochronie przed działaniem pola magnetycznego. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że przenośne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać pracę urządzenia. Urządzenie jest zgodne z europejską normą 93/42/EC dotycząca urządzeń medycznych oraz europejskim normom EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 1: wymagania ogólne, oraz normie EN (nieinwazyjny pomiar ciśnienia, część 3: wymagania uzupełniające dot. elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia). Urządzenie powinno być podawane regularnym badaniom dokładności pomiaru co dwa lata.

Ciśnieniomierz

Ciśnieniomierz 10980522 Ciśnieniomierz Proszę zapoznać się z instrukcją, zachować ją na wypadek wątpliwości powstałych podczas użytkowania ciśnieniomierza, udostępnić ją osobom trzecim, korzystającym z ciśnieniomierza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz nadgarstkowy Scala Wprowadzenie Dziękujemy za decyzję kupna ciśnieniomierza SC 6400 firmy SCALA Electronic GmbH. Aby móc wykorzystać wszystkie zalety urządzenia, należy

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów.

Ciśnieniomierz Nr art Oznaczenie elementów. Ciśnieniomierz Nr art. 860169 Oznaczenie elementów. 1. Przycisk M (trybu działania). 2. Wyświetlacz LCD. 3. Przycisk Start/Stop. 4. Przycisk wywołania pamięci. 5. Przycisk przewijania wartości do przodu/do

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016

INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR DM1016 INSTRUKCJA UŻYCIA BEZRTĘCIOWY SFIGMOMANOMETR 0197 DM1016 5131 CIŚNIENIOMIERZ BEZRTĘCIOWY Drodzy Państwo Dziękujemy za zakup Sfigmomanometru DM1016, nowego ciśnieniomierza bezrtęciowego naszej firmy. Jego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.

Strona 1 z 9. Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. Ciśnieniomierz naramienny Beurer BM 19 Instrukcja obsługi Numer katalogowy: 860347 Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup naszego produktu. Nasza marka to gwarancja najwyższej jakości, całkowicie testowanych

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym

Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Cyfrowa waga bagażowa, budzik i termometr w jednym Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi bagażowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKA: ten symbol oznacza dodatkowe informacje, dotyczące uruchomienia i korzystania z urządzenia.

WSKAZÓWKA: ten symbol oznacza dodatkowe informacje, dotyczące uruchomienia i korzystania z urządzenia. 11018397 Ciśnieniomierz Wskazówki bezpieczeństwa WAŻNE INFORMACJE Należy je koniecznie zachować! Przed pierwszym użyciem ciśnieniomierza należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotnościomierz do drewna Wilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi

MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX Instrukcja obsługi MIERNIK TEMPERATURY / WILGOTNOŚCI / PUNKTU ROSY AX-5001 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup miernika temperatury, wilgotności i punktu rosy. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

W pełni automatyczne urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu SC Instrukcja obsługi

W pełni automatyczne urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu SC Instrukcja obsługi W pełni automatyczne urządzenie do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu SC 6800 Instrukcja obsługi Spis treści Strona Wprowadzenie... 3 Określenie przeznaczenia / cechy charakterystyczne... 3 Zasady

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVM1307 DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI DVM1307 MIERNIK MOCY ENERGII SŁONECZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PL Ciśnieniomierz CONTROL. Instrukcja obsługi.

PL Ciśnieniomierz CONTROL. Instrukcja obsługi. PL Ciśnieniomierz CONTROL Instrukcja obsługi. POLSKI Spis treści 1. Informacje o urządzeniu... 87 2. Ważne wskazówki... 88 3. Opis urządzenia... 91 4. Przygotowanie do pomiaru... 92 5. Pomiar ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Cyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wilgotnościomierz BT Instrukcja obsługi. Wersja 06/09. Nr produktu: PRZEZNACZENIE

Wilgotnościomierz BT Instrukcja obsługi.  Wersja 06/09. Nr produktu: PRZEZNACZENIE Wilgotnościomierz BT- 300 Instrukcja obsługi Wersja 06/09 Nr produktu: 101288 PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczone jest do komparatywnego pomiaru poziomu wilgotności w drewnie i mineralnych materiałach

Bardziej szczegółowo

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi

PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX Instrukcja obsługi PIROMETR Z SONDĄ TEMPERATURY AX-5002 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup pirometru z sondą temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3

Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Waga z funkcją pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie HCF-3 Podręcznik obsługi Dziękujemy Państwu za zakupienie tego urządzenia. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1267775 Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wody podczas kąpieli. Instaluje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg)

Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Cyfrowa waga bagażowa z wyświetlaczem LCD (do 40 kg) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup praktycznej cyfrowej wagi bagażowej z wyświetlaczem LCD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik przepływu powietrza TENMARS TM-740 Spis treści 1. Opis miernika... 3 2. Ostrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje..... 3 4. Specyfikacje... 4 Specyfikacja ogólna...

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm)

Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Ogrodowa lampa solarna LED (30 cm) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ogrodowej lampy solarnej LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY

CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed użyciem ciśnieniomierza zapoznaj się z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu zachowaj instrukcję, tak aby móc się do nie odwołać w przyszłości. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków)

Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Mini tłumacz / mini translator językowy (6 języków) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup translatora 6 języków. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: UL400. Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: UL400 Ultradźwiękowy detektor pomiaru odległości, metalu, napięcia i metalowych kołków INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis urządzenia: Specyfikacja techniczna Zalecane użytkowanie: wewnątrz Zakres pomiaru:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla

Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Bezprzewodowy, cyfrowy termometr do grilla Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego termometru na grilla. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KA 5100 Galaxy. Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

KA 5100 Galaxy. Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 KA 5100 Galaxy Zegar magnetyczny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1211477 Strona 1 z 5 Zegar magnetyczny KA5100 Galaxy 1. Przyłączenie markerów Najbardziej wewnętrzna orbita to sekundy Środkowa orbita to

Bardziej szczegółowo

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi

Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Krokomierz TFA Hitrax 3D Instrukcja obsługi Nr produktu: 860013 Funkcje Z czujnikiem 3D można zamontować wszędzie (pasek, kieszeń, torba ) Regulowana długość kroku (cm- cale) Zegar (12/24 format godziny)

Bardziej szczegółowo

Elektryczny otwieracz do puszek

Elektryczny otwieracz do puszek Elektryczny otwieracz do puszek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego otwieracza do puszek. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia DR-505 IHB. Ciśnieniomierz REF ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku

Instrukcja użycia DR-505 IHB. Ciśnieniomierz REF ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku Instrukcja użycia DR-505 IHB Ciśnieniomierz automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu na nadgarstku REF 5120 0197 Dziękujemy za zakup aparatu do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu Diagnostic DR-505 IHB+.

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz automatyczny. MEDEL Dynamic

Ciśnieniomierz automatyczny. MEDEL Dynamic 1. WSTĘP Ciśnieniomierz automatyczny Ciśnieniomierz Ciśnieniomierz MEDEL DYNAMIC jest w pełni automatycznym urządzeniem cyfrowym które umożliwia szybki i dokładny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

Bardziej szczegółowo

Świece woskowe LED (białe)

Świece woskowe LED (białe) Świece woskowe LED (białe) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup świec woskowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 1 4 Instrukcja obsługi Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka i przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli

Instrukcja obsługi. Proszę otworzyć pokrywę pojemnika na baterie, znajdującego się po spodniej stronie wagi, jeśli 10819589 Waga analityczna XL Instrukcja obsługi Baterie Do zasilania wagi potrzebne są baterie w jednym, z podanych niżej typów: a) 1 x 3V CR2032 bateria litowa. Przed użyciem należy usunąć krążek izolacyjny.

Bardziej szczegółowo

Alkomat ACE Metro zakres pomiarowy 0-4 promili, Granatowy

Alkomat ACE Metro zakres pomiarowy 0-4 promili, Granatowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat ACE Metro zakres pomiarowy 0-4 promili, Granatowy Nr produktu 842351 Strona 1 z 6 Odpowiedzialność autorska Wszystkie zawarte informacje w niniejszej instrukcji obsługi powstały

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-500C Nr produktu 123069 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do ważenia przedmiotów do 500 g. Waga może wskazywać pomiar w uncjach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków)

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, podróżnego tłumacza. To praktyczne urządzenie przetłumaczy i wypowie na głos każde zadane słowo. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniomierz naramienny Medisana MTP

Ciśnieniomierz naramienny Medisana MTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Ciśnieniomierz naramienny Medisana MTP Nr produktu 398359 Strona 1 z 8 1. Start 1.1 Wkładanie / wyjmowanie baterii Wkładanie Otwórz komorę na baterie w spodniej części urządzenia przyciskając

Bardziej szczegółowo

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L

Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Luxometr, pomiar oświetlenia,pomiar jasności 0-40000 lx, Voltcraft BL-10 L Instrukcja obsługi Numer produktu: 123206 Strona 1 z 8 1. Przeznaczenie produktu Ten produkt został zaprojektowany do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału

Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Zegarek radiowy Eurochron Efau 2402, 40 x 50 x 11 mm, data, status odbioru sygnału Nr produktu 672596 Produkt ten jest

Bardziej szczegółowo

Pirometr TFA ScanTemp 330

Pirometr TFA ScanTemp 330 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pirometr TFA ScanTemp 330 Nr produktu 1299971 Strona 1 z 5 OPIS URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Suwak zmiany jednostki ( C/ F) 3. Przycisk pomiaru 4. Soczewki światła podczerwonego 5. Soczewki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJA SKRÓCONA HIGROMETR Z FUNKCJĄ TERMOMETRU I ZEGARA MM-777 HIGO SPIS TREŚCI: 1. Właściwości:... 3 2. Nawilżanie powietrza... 4 3. Specyfikacja techniczna... 4 4. Opis urządzenia....

Bardziej szczegółowo

2. Budowa. 1. Pokrywa pojemnika na baterie 2 x baterie alkaliczne AA 2. Power/Scan (włącznik/skanowanie)

2. Budowa. 1. Pokrywa pojemnika na baterie 2 x baterie alkaliczne AA 2. Power/Scan (włącznik/skanowanie) 10871168 Skaner ręczny Easy scan Instrukcja Obsługi 1. Właściwości Wybór rodzaju skanowania kolorowe/jednokolorowe (Monochrom.) Wybór rozdzielczości 600/300 dpi Bezpośredni zapis jako plik JPG lub na mikro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY

CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 386P MANOMETR DWUKANAŁOWY RÓŻNICOWY Producent: CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. CHARAKTERYSTYKA MANOMETRU...5 2.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał

Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000100311 Termometr cyfrowy Voltcraft K101, na czujnik typu K, 1 kanał Strona 1 z 7 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup produktu marki Voltcraft. To bardzo dobra decyzja.

Bardziej szczegółowo

Sklep Medyczny Utworzono : 27 grudzień 2016

Sklep Medyczny Utworzono : 27 grudzień 2016 Ciśnieniomierze > Naramienne > Model : - Producent : OMRON CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY OMRON M3 COMFORT + ZASILACZ GWARANCJA 5 LAT!!! Najnowsza wersja popularnego naramiennego modelu firmy Omron. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI. Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA

ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI. Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA ELEKTRONICZNY APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI Model UA-705 INSTRUKCJA UŻYCIA 0366 Wytwórca: A&D Company Ltd. R&D Technical Centre 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama, 364 Japonia Rev. 11.11.2010 Autoryzowany

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ALKOMAT CYFROWY MODEL: AL2 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Poręczny alkomat cyfrowy, bezustnikowy - przydatne urządzenie dla każdego kierowcy. Cechy produktu: Alkomat jest bardzo estetycznie

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi

PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi PILNIK DO PAZNOKCI NA BATERIE PL Instrukcja obsługi Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY

ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY INSTRUKCJA OBSŁUGI ANEMOMETR Z TERMOMETREM CHY 360 CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 1. CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE...3 2. OPIS TECHNICZNY...3 2.1. Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy ciśnieniomierz SC7161 Nr produktu 860461 Cyfrowy aparat do mierzenia ciśnienia SC 7161 do mierzenia na przegubie ręki Instrukcja obsługi - (PL) Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowali

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax

ul. Traktorowa Łódź NIP tel fax ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź NIP 732 10 04 353 tel. +48 42 714 36 00 fax. +48 42 288 46 68 www.novamed.pl 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Termometr PL120 T2 Nr produktu

Termometr PL120 T2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr PL120 T2 Nr produktu 000123402 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Termometr PL-120 T2 Nr produktu 12 34 02 Wersja 09/11 1. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Niniejszy produkt przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.]

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup solarnych lamp ogrodowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE

INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczna waga dla niemowląt Model: KT-BABY SCALE Przed użyciem lub konserwacją wagi dla niemowląt należy przeczytać instrukcję. FUNKCJONALNOŚĆ 1. Zakres pomiarowy: 10 g - 20 kg

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Termometr TFI 54. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFI 54 Nr produktu 106017 Strona 1 z 5 Termometr TFI 54 instrukcja obsługi Urządzenie jest termometrem bezkontaktowy, na podczerwień. Istnieje wiele trybów matematycznych dla

Bardziej szczegółowo