System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza"

Transkrypt

1 System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1

2 Spis treści 1. Wstęp Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Logowanie do systemu Obszary pracy w systemie Opcje wspólne: nawigacja, sortowanie, wyszukiwanie Obszar Recepty Recepty lekarza Przydzielenie nowych numerów recept Pobieranie recept Drukowanie/pobieranie recept Drukowanie zamówienia do drukarni Pobieranie pliku XML Blokada recept Zgłoszenie zdarzenia losowego Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego Drukowanie wniosku ze strony Pobieranie wniosku, zapis do pliku PDF Obszar Świadczeniodawcy Świadczeniodawcy lekarza Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy Obszar Pule recept Pule recept Zgłoszenie wniosku o otwarcie nowej puli Obszar Administrator Administrator informacja ogólna Dodawanie (edycja) operatora Usuwanie operatora Nadawanie uprawnień operatorowi systemu Zakończenie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Słownik pojęć Strona 2

3 1. Wstęp Głównym założeniem istnienia internetowego Systemu Numerowania Recept Lekarskich jest ułatwienie współpracy pomiędzy Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a Lekarzami indywidualnych bądź grupowych praktyk lekarskich sprawującymi swe usługi dla pacjentów w ramach podpisanych kontraktów. Za pośrednictwem komputera i internetu zgłoszona w systemie praktyka medyczna ma możliwość zdalnie wykonywać operacje dotyczące: rezerwacji numerów recept lekarskich dla lekarzy, pobierania i wydruku zarezerwowanych recept, blokowania recept w przypadku ich utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży.. itp.) zarządzania pulami recept lekarza. System został dostosowany tak, aby wszystkie funkcje systemu były łatwe do zlokalizowania, a obsługa nie sprawiała trudności operatorom. Strona 3

4 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich 2.1. Logowanie do systemu Rozpoczęcie pracy z systemem następuje przez zalogowanie się do aplikacji. Okno logowania do Systemu Numerowania Recept Lekarskich przedstawia rysunek 1. Rysunek 1 Okno logowania do SNRL Należy zalogować się do systemu wypełniając pola tekstowe: PIN - identyfikator stanowiący unikalny (odrębny) numer identyfikacyjny nadany przez Fundusz każdemu Użytkownikowi, znany tylko jemu. PIN służy do identyfikacji Użytkownika. Hasło - hasło uprawniające do pracy w systemie, odpowiednie dla podanego numeru PIN. Identyfikator PIN i hasło zawarte są w piśmie OW NFZ dotyczącym Rejestracji w SNRL i pozwalają Użytkownikowi na indywidualny dostęp do Systemu Numerowania Recept Lekarskich. Dane te są poufne i nie należy udostępniać ich osobom nieuprawnionym. Przycisk Akceptuj zatwierdzi wprowadzone dane i uruchomi operację sprawdzania zgodności loginu i hasła dla danego operatora. Błąd przy rejestracji do systemu spowoduje wyświetlenie komunikatu Błędu. Należy wówczas powtórzyć czynność logowania do systemu. W przypadku, gdy para PIN - hasło nie pozwolą na zalogowanie się do systemu, należy skontaktować się z Administratorem OW NFZ Obszary pracy w systemie Po zalogowaniu się do Systemu Numerowania Recept Lekarskich powinno wyświetlić się okno powitalne aplikacji. Rysunek 2 przedstawia zarys tego okna. Strona 4

5 Rysunek 2 Okno powitalne SNRL Górna część okna jest niezmienna i pozwala na poruszanie się pomiędzy dostępnymi obszarami systemu. Całość aplikacji jest podzielona na siedem dostępnych obszarów: 1. Regulamin jest to obszar zawierający Regulamin korzystania z Systemu Numerowania Recept Lekarskich, czyli zbiór warunków i zasad wystawiania recept lekarskich, nadawania przez Narodowy Fundusz Zdrowia numerów receptom i drukowania recept przy wykorzystaniu SNRL oraz prawa i obowiązki operatorów. 2. Komunikaty to kolejny obszar systemu. W tym miejscu wyświetlane są komunikaty przeznaczone dla operatorów dotyczące zarówno pracy w Systemie Numerowania Recept Lekarskich jak i zmian związanych z prawami/obowiązkami Użytkowników i postanowieniami Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. Recepty podstawowy obszar pracy operatora. Obszar ten umożliwia wykonywanie wszelkich operacji dotyczących recept lekarskich z pozycji lekarza, dla którego są lub mają być przydzielone numery recept. W tym miejscu wyświetlane są informacje o wszystkich numerach recept przydzielonych lekarzowi niezależnie od placówki świadczeniodawcy, w której lekarz wykonuje usługi. Okno Recepty pozwala na wykonanie następujących operacji: - przydzielenie nowych numerów recept, - pobieranie recept: w postaci wydruku lub pliku, a także jako zamówienie wydruku do drukarni, - blokady numerów recept, - zgłoszenie wystąpienia zdarzenia losowego do OW NFZ. 4. Świadczeniodawcy obszar zawiera listę wszystkich świadczeniodawców, u których lekarz wykonuje usługi oraz pozwala na zarządzanie numerami recept lekarza, w ramach konkretnej praktyki lekarskiej. Z tego miejsca dostępne są opcje: - podgląd zarezerwowanych numerów recept, - blokada numerów recept, - zgłoszenie zdarzenia losowego do OW NFZ. 5. Pule obszar wyświetla informacje na temat dostępnych dla lekarza recept oraz umożliwia złożenie wniosku o przydział nowych puli recept do Administratora OW NZF. Strona 5

6 6. Administrator jest obszarem konfiguracyjnym Systemu Numerowania Recept Lekarskich w trybie pracy Lekarza. Zamieszczone w tej zakładce funkcje pozwalają na dodanie, edycję i usunięcie nowego operatora, który może w czasie nieobecności operatora systemowego wykonywać wszelkie przydzielone mu operacje. 7. Wyloguj obszar pozwalający na zakończenie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Opcje wspólne: nawigacja, sortowanie, wyszukiwanie Dla ułatwienia pracy w SNRL zastosowano we wszystkich obszarach pracy te same elementy pozwalające na sprawne odnajdywanie wybranych informacji. Są to opcje nawigacji, sortowania i wyszukiwania. W systemie są one wyświetlane w górnej części okna przeglądarki. Przykładowe okno przedstawia poniższy rysunek: Rysunek 3 Przykładowe okno systemu - opcje nawigacji, sortowania, wyszukiwania. Przyciski nawigacji są to przyciski pojawiające się na stronie systemu w chwili, gdy liczba wprowadzonych do tabeli wierszy jest większa od liczby wyświetlanych na stronie pozycji. Przycisk ze strzałkami skierowanymi w lewo pozwala na pokazanie poprzedniej strony tabeli, przycisk ze strzałkami skierowanymi w prawo pozwala na obejrzenie zawartości następnej strony. Sortowanie W bieżącej wersji systemu numeracji recept występuje możliwość sortowania danych zawartych w tabeli, alfabetycznie od A do Z rosnąco lub od Z do A malejąco. Rysunek 4 Przykładowe okno sortowania Tabelę można sortować według dostępnych nazw kolumn. Najeżdżając kursorem myszy na pole opisu kolumny i klikając w nią lewym przyciskiem myszy uzyskujemy sortowanie całej tabeli alfabetycznie według tej kolumny. Nazwa sortowanej kolumny podświetla się na kolor czerwony, a z prawej strony opisu nazwy kolumny pojawi się biała strzałka w dół oznaczająca sortowanie rosnące lub strzałka w górę oznaczająca sortowanie malejące. Ponowne kliknięcie w to pole opisu nazwy kolumny dokona zmiany kierunku sortowania. Strona 6

7 Wyszukiwanie Zadaniem wyszukiwarki zastosowanej w systemie jest ułatwienie wyszukiwania konkretnych informacji z całych zestawów tabel. Uzupełniając odpowiednie pola można znacznie ograniczyć obszar tabeli do najważniejszych informacji lub uzyskać tylko poszukiwane dane. Rysunek 5 Opis okna wyszukiwania Kryteria wyszukiwania są różne w zależności od zawartości strony. Między innymi może się tu znaleźć lista rozwijalna wg kryterium: nr początkowy zakresu recept, nazwa, miejscowość, nr puli. Wyboru kryterium dokonuje się z dostępnych pozycji listy rozwijalnej. Dla wyszukiwarki zastosowano także zakresy wyszukiwania. Pozwalają one na przeszukanie zbiorów według: Zacznij od - wpisane w pole tekstowe znaki (litery, cyfry) są zawsze początkiem wyszukiwanego ciągu znaków (nazwy, numeru) Zawiera - wpisane w pole tekstowe znaki są całym ciągiem lub dowolnym jego fragmentem Zakończ na - wpisane w pole tekstowe znaki są zawsze końcem ciągu znaków Dokładnie - wpisane w pole tekstowe znaki są tylko i wyłącznie wyszukiwanym ciągiem Przykład: Wybierając z listy rozwijalnej kryterium wyboru Nr początkowy zakresu recept i zakres Zawiera można w pole tekstowe wpisać dowolną część numeru zakresu początkowego recepty. Po najechaniu kursorem myszki na przycisk Szukaj i kliknięciu w niego lewym przyciskiem nastąpi filtrowanie według ustalonych zakresów. Lista wyszukanych elementów będzie zawierała wszystkie te pozycje, w których wystąpiły wpisane liczby. W przypadku wyświetlenia pustej listy należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Strona 7

8 3. Obszar Recepty 3.1. Recepty lekarza Pierwsze uruchomienie obszaru recept wyświetli puste okno tabeli. Jedyną dostępną funkcją systemu będzie Przydzielenie nowych numerów recept. Przykładowe okno przedstawione zostało na rysunku 6. Rysunek 6 Recepty lekarza - pierwsze uruchomienie. Ważną informacją, którą zawiera okno Recept są dane identyfikacyjne Lekarza, w ramach którego aktualnie obsługiwany jest SNRL Przydzielenie nowych numerów recept. Wybranie opcji Przydział nowych numerów recept pozwala na rezerwację nowych zakresów recept dla lekarza. Rezerwacja odbywa się na odgórnie ustalone wielkości zakresów recept, a dozwolone wartości znajdują się w polu Podaj liczbę recept, tak jak przedstawiono to na rysunku 7. Rysunek 7 Rezerwacja recept - określenie liczby recept w zakresie. Z podanej listy należy wskazać odpowiednią liczbę recept, a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. Strona 8

9 W zależności od wielkości zakresu recept zmieniają się dozwolone metody pobierania recept. Należy to mieć na uwadze decydując o rezerwacji. Aktualnie obowiązują następujące ograniczenia ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia: zakresy recept o wielkości do 90 recept mogą być drukowane bezpośrednio ze strony lub pobierane w postaci pliku PDF, zakresy recept o wielkości do 900 mogą być pobierane w postaci skompresowanego pliku PDF, zakresy recept o wielkości powyżej 900 mogą być pobierane w postaci skompensowanego pliku XML. Oprócz pobierania recept, jest również możliwe pobranie w postaci pliku PDF oraz XML zamówienia do drukarni opiewającego na zarezerwowany zakres recept. Rezygnację z rezerwacji recept dla lekarza uzyskuje się poprzez wybranie przycisku Anuluj, natomiast przycisk Przywróć ustawia domyślną liczbę recept. Po dokonaniu rezerwacji i zatwierdzeniu danych ulega zmianie główne okno obszaru Recept (Rysunek 8). Rysunek 8 Recepty lekarza W tabeli pojawia się zestawienie przydzielonych numerów recept i uaktywniają się opcje pobierania i blokowania zarezerwowanych recept dla danego zakresu. Oznaczenia kolumn są następujące: Początkowy numer numer początkowy zakresu recept Końcowy numer numer końcowy zakresu recept Ilość liczba recept jaka znajduje się w zakresie do pobrania Data data przydzielenia zakresu recept Operacje dodatkowe opcje dla każdego z dodanych zakresów: pobieranie recept z systemu blokowanie zakresu recept w przypadku zagubienia 3.3. Pobieranie recept Aplikacja Systemu Numerowania Recept Lekarskich została stworzona w taki sposób, aby umożliwić Usługodawcy samodzielne pobieranie zarezerwowanych recept oraz ich wydruk. Pobieranie numerów recept można wykonać na trzy sposoby: pobranie zakresu numerów recept ze strony WWW i wydruk z własnej (przyłączonej do komputera) drukarki. Opcja ta jest dostępna za pomocą przycisku Drukowanie/Pobieranie recept i wymaga zainstalowanej w komputerze aplikacji Acrobat Reader. Strona 9

10 pobranie zamówienia do drukarni, zawierającego zakres zarezerwowanych numerów recept. Zlecenie zobowiązuje drukarnię do wydruku recept lekarskich z ustalonymi numerami i kodem kreskowym zgodnie ze wzorem. (Drukuj zamówienie do drukarni). pobranie ze strony WWW zakresu przydzielonych numerów recept w postaci pliku XML, który po wczytaniu do programu komputerowego pozwoli na wydruk recept zgodnie z obowiązującym wzorem. Funkcją umożliwiającą pobranie zakresu recept w opisany sposób jest funkcja Pobierz plik XML. Okno wyboru sposobu pobierania recept jest przedstawione na rysunku 9. Rysunek 9 Okno wyboru sposobu pobierania zarezerwowanych recept Wybór sposobu wydruku recept następuje poprzez kliknięcie w wybraną opcję: Drukowanie/Pobieranie recept, Drukuj zamówienie do drukarni, Pobierz plik XML. Przycisk Anuluj pozwala na rezygnację z wykonania wydruku Drukowanie/Pobieranie recept Pobieranie zarezerwowanych recept w formacie PDF jest możliwe na trzy różne sposoby. Każdy z nich charakteryzuje się koniecznością posiadania zainstalowanego programu Acrobat Reader w celu dokonania podglądu wydruku i samego wydruku zarezerwowanych recept. Rysunek 10 Pobieranie zarezerwowanych recept. Strona 10

11 Wersje drukowania/pobierania recept są następujące: Drukowanie ze strony - należy wybrać ten przycisk, aby wyświetlić wybrany zakres recept na stronie. Opcja ta umożliwia wydruk zarezerwowanych recept bezpośrednio ze strony WWW bez konieczności zapisu pliku na dysku komputera. Pobierane recepty zostają wyświetlone na stronie WWW za pośrednictwem programu Acrobat Reader. Rysunek 11 Podgląd zarezerwowanych recept na stronie WWW. Wciśnięcie ikony drukarki na pasku narzędzi programu Acrobat Reader rozpocznie drukowanie ze strony. Zapis do pliku PDF - należy wybrać ten przycisk, aby pobrać plik z zarezerwowanymi receptami do swojego komputera. Wykonanie tej operacji rozpocznie pobieranie danych na dysk. W następstwie wyświetlone zostanie okno Pobieranie pliku informujące o procesie pobierania. Zawiera ono informację na temat nazwy i typu pliku oraz lokalizację, z której pobierany jest plik. Przykładowe okno pobieranie pliku przedstawiono poniżej: Rysunek 12 Okno zapisu recept do pliku PDF Strona 11

12 Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Rysunek 13 Okno zapisu pliku na dysk. W oknie Zapisz jako (przedstawionym na powyższym rysunku) uzupełnij pole Zapisz w wybierając z listy miejsce w komputerze, gdzie ma być zapisany plik. Polecenie Zapisz potwierdzi operację zapisu pliku PDF na dysku komputera. Polecenie Anuluj spowoduje rezygnację z zapisu. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Zapis do pliku ZIP należy wybrać ten przycisk, aby pobrać zarezerwowane recepty do swojego komputera w postaci skompresowanego pliku PDF w formacie ZIP, który umożliwia szybsze pobranie danych. Ten sposób wymaga dodatkowo posiadania programu otwierającego format ZIP. Sposób pobierania pliku ZIP jest analogiczny do sposobu zapisu pliku PDF. Pobrane pliki PDF i ZIP można otworzyć po rozłączeniu się ze stroną internetową. Opcja drukowanie/pobieranie recept jest niedostępna dla rezerwacji przekraczających 900 recept. W takim przypadku funkcja ta nie będzie wyświetlana na stronie Drukuj zamówienie do drukarni Dla dużych zakresów recept wprowadzono możliwość wydruku zamówienia do drukarni. Wydruk może nastąpić bezpośrednio ze strony WWW lub przez pobranie i zapisanie zamówienia na dysku komputera. Zamówienie podobnie jak zakresy recept wyświetlane jest w postaci pliku PDF, do przeglądania którego niezbędny jest program Acrobat Reader. Okno wyboru formy pobrania zamówienia przedstawia rysunek 14. Strona 12

13 Rysunek 14 Pobieranie zamówienia do drukarni. Wydruk bezpośrednio ze strony (Drukowanie ze strony) pozwala na wyświetlenie zamówienia na stronie WWW bez konieczności zapisu pliku na dysku komputera i jego wydruk. Przykładowy załącznik zamówienia do drukarni przedstawiony jest na rysunku 15. Rysunek 15 Okno wyświetlania załącznika zamówienia do drukarni. Wciśnięcie przycisku Drukuj na pasku narzędzi programu Acrobat Reader spowoduje wydruk załącznika do zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne lekarza, dla którego mają zostać wydrukowane recepty: imię, nazwisko, numer pesel, numer prawa wykonywania zawodu, oraz zakres numerów i ilość recept przeznaczonych do wydrukowania przez drukarnię. Wydruk ten należy dołączyć do zamówienia. Strona 13

14 Zapis do pliku PDF Zapis do pliku (podobnie jak w przypadku pobierania recept) pozwala na pobranie załącznika do zamówienia do drukarni w postaci elektronicznej, a następnie na wydrukowanie zamówienia na dostępnej drukarce. Okno pobierania zamówienia wygląda następująco: Rysunek 16 Okno pobierania zamówienia do drukarni w postaci pliku PDF Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych Pobierz plik XML Pobieranie recept w postaci pliku XML jest funkcją niezbędną przy użytkowaniu programu obsługującego format XML dla wydruku recept. Pobieranie pliku XML jest analogiczne jak w przypadku zapisu pliku PDF lub ZIP. Rysunek 17 Okno zapisu pliku XML Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Strona 14

15 Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Wczytanie tego pliku do odpowiedniej aplikacji pozwala na wydruk recept zgodnie z obowiązującym wzorcem z tej aplikacji Blokady recept Funkcja blokowania recept została stworzona z myślą o wydarzeniach losowych zagubienia, zniszczenia czy też kradzieży recept z wydrukowanego zakresu recept. Należy z niej skorzystać, aby uniemożliwić niepowołanym osobom wykorzystanie recepty w niewłaściwym celu. Przy pierwszym uruchomieniu część zawierająca zakresy blokowanych recept jest pusta, okno blokad jest zbliżone do przedstawionego na rysunku 18. Rysunek 18 Okno Blokady recept lekarza - pierwsze uruchomienie Najważniejsze elementy wyświetlanej okna: dane lekarza, dla którego ma zostać wykonana blokada recept (imię, nazwisko, pesel, nr prawa wykonywania zawodu, adres), zakres recept, w ramach którego ma być dokonana blokada (początkowy i końcowy numer zakresu recept, liczba recept w zakresie, data wykonania rezerwacji danego zakresu). Ważne jest, aby przed wykonaniem blokady recept lekarza porównać ww. elementy z tymi, na których chcemy wykonać operację. Blokada recept jest czynnością nieodwracalną dla wybranych numerów recept, a wydrukowanie zgłoszenia blokady jest pierwszym krokiem do unieważnienia recepty. Opcje dostępne w tym oknie to: Zgłoś blokadę numerów recept, która powoduje przejście do formularza zgłoszenia Blokady wybranych zakresów recept, Powrót do listy recept umożliwia przejście do okna Recept lekarza. Strona 15

16 Zgłoszenie zdarzenia losowego (blokowanie recept) Formularz zdarzenia losowego przedstawiony na rysunku 19, pozwala na bezbłędne wypełnienie wniosku. Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby zminimalizować możliwość pomyłki w zakresie blokowanych recept. W górnej części okna zostały powtórzone informacje na temat lekarza i zakresu recept, w ramach którego ma zostać wykonana blokada recept. Rysunek 19 Okno Blokowania zakresów recept Aby zgłosić wystąpienie zdarzenia losowego należy wypełnić pola: Numer pierwszej blokowanej recepty - w pole tekstowe należy wpisać sześciocyfrowy ciąg znaków przypadających na pola z dwudziestoznakowego oznaczenia recepty. W tym miejscu wprowadzana jest pierwsza recepta z blokowanego zestawu recept. Numer ostatniej blokowanej recepty - w pole tekstowe należy wpisać sześciocyfrowy ciąg znaków przypadających na pola z dwudziestoznakowego oznaczenia recepty. W tym miejscu wprowadzana jest ostatnia recepta z blokowanego zestawu recept. Poniżej przedstawiono model budowy numeru recepty z zaznaczonymi polami, z których należy wprowadzić blokowane numery: Znak "-" oznacza ciąg cyfr wprowadzonych automatycznie przez SNRL Znak "X" oznacza ciąg cyfr koniecznych do wprowadzenia przy blokowaniu zakresu recept Nr pola X X X X X X Strona 16

17 W następnym kroku konieczne jest uzupełnienie pola Opis przyczyny blokady poprzez podanie konkretnej przyczyny wystąpienia zgłoszenia zdarzenia losowego. Opcja Zatwierdź zapisze wprowadzone dane wyświetlając komunikat o przebiegu operacji. Anuluj spowoduje rezygnację z wprowadzonych danych i powrót do okna Blokowania recept. Przywróć wprowadzi ostatnie zapamiętane informacje. Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnie zakończonej operacji: Rysunek 20 Zgłoszenie zdarzenia losowego - komunikat potwierdzający operację. Opcja Przeładuj kończy operację blokowania zakresu recept. Formularz jest gotowy do pobrania. Należy pobrać wniosek blokowania zakresu recept z tabeli blokad w kolumnie Status i przesłać go do oddziału NFZ. Błędne wprowadzenie danych spowoduje wyświetlenie komunikatów o błędach dotyczących braku informacji w wymaganych polach lub błędnego wprowadzenia zakresu blokowanych numerów recept. Rysunek 21 Zgłoszenie zdarzenia losowego - komunikat o błędach. Strona 17

18 Należy poprawić wprowadzane dane lub uzupełnić wymagane pola i ponownie Zatwierdzić operację wprowadzania danych. Po dokonaniu operacji blokady recept ulega zmianie wygląd okna Blokady recept (Rysunek 22). Rysunek 22 Okno Blokady recept lekarza. W tabeli pojawia się zestawienie zablokowanych numerów recept i uaktywnia się opcja pobierania wniosku zgłoszenia zdarzenia losowego dla zablokowanego zakresu recept. Oznaczenia kolumn są następujące: Początkowy numer numer początkowy zablokowanego zakresu recept, Końcowy numer numer końcowy zablokowanego zakresu recept, Ilość liczba recept jaka znajduje się w zablokowanym zakresie, Data data zgłoszenia blokady recept, Status informacja na temat etapu, w którym znajduje się blokada recept. Dostępne statusy to: ZGŁOSZONA zostało wygenerowane zgłoszenie wystąpienia zdarzenia losowego. W tym przypadku uaktywnia się opcja pobierania wniosku zgłoszenia. ZATWIERDZONA zgłoszenie zostało przyjęte i potwierdzone w SNRL przez operatora NFZ Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego W przypadku, gdy został wypełniony formularz blokady recept należy niezwłocznie dokonać pobrania wniosku tego zgłoszenia w celu przesłania go do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Opcja ta jest dostępna w kolumnie Status przy wybranym zakresie zablokowanych recept. Funkcja Pobierz wniosek umożliwi wykonanie tej czynności. Przykładowe okno Pobierania wniosku zgłoszenia blokady recept przedstawione jest na poniższym rysunku: Strona 18

19 Rysunek 23 Okno Pobierania wniosku zgłoszenia blokady recept. Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego (blokady recept) można wykonać na dwa sposoby: Drukowanie ze strony -wyświetli wniosek zgłoszenia losowego na stronie WWW i umożliwi jego wydruk bezpośrednio z tej strony. Zapis do pliku PDF rozpocznie pobieranie wniosku zgłoszenia losowego na dysk komputera. Obie opcje wymagają zainstalowanego programu Acrobat Reader. Opcja Anuluj pozwala na rezygnację z dokonania wydruku wniosku. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Oddziału NFZ blokady zakresu recept. Zgłoszenie uznaje się za nieważne, jeżeli nie zostanie przesłane pisemne potwierdzenie blokady recept Drukowanie wniosku zgłoszenia losowego ze strony Opcja umożliwia wydruk wniosku Zgłoszenia zdarzenia losowego (blokady recept) bezpośrednio ze strony WWW bez konieczności zapisu dokumentu na dysku komputera. Wniosek jest wyświetlany w programie Acrobat Reader, co przedstawia rysunek 24. Rysunek 24 Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego ze strony WWW. Wybranie ikony drukarki w programie Acrobat Reader rozpocznie proces drukowania wniosku. Strona 19

20 Pobieranie wniosku: Zapis do pliku PDF Zapis do pliku pozwala na pobranie wniosku w postaci elektronicznej, a następnie na wydrukowanie zamówienia na dostępnej drukarce. Okno pobierania zamówienia wygląda następująco: Rysunek 25 Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego do pliku PDF. Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Pobrany wniosek należy przesłać w formie papierowej do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Strona 20

21 4. Obszar Świadczeniodawcy 4.1. Świadczeniodawcy lekarza Świadczeniodawcy lekarza to okno zawierające listę wszystkich świadczeniodawców, u których lekarz wykonuje usługi. Dane identyfikacyjne lekarza są wyświetlane w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Przykładowe okno przedstawia rysunek 26. Rysunek 26 Okno świadczeniodawcy lekarza. Jak widać, zestawienie informacji o świadczeniodawcy zostało przedstawione w postaci tabelarycznej. Kolumny tabeli są następujące: Nazwa - nazwa świadczeniodawcy Miejscowość - miejscowość, w której mieści się siedziba świadczeniodawcy Ulica - ulica, przy której mieści się siedziba świadczeniodawcy Recepty udostępnia opcję podglądu zarezerwowanych zakresów recept dla lekarza w ramach danego świadczeniodawcy Użycie opcji rezerwacja recept zamieszczonej w kolumnie Recepty wyświetli zakresy zarezerwowanych dla lekarza recept w ramach wybranego świadczeniodawcy Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy Informacja o receptach lekarza w ramach świadczeniodawcy jest przedstawiona dokładnie w ten sam sposób, co w oknie Recepty lekarza (obszar Recepty). Wyjątkiem jest wyświetlenie w lewym górnym rogu informacji nie tylko o lekarzu, którego zakresy recept są przeglądane, ale także informacji o placówce medycznej, w ramach której lekarz wystawia recepty. Rysunek przedstawia przykładowe okno recept lekarza w ramach świadczeniodawcy. Strona 21

22 Rysunek 27 Okno Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy. Opis kolumn tabeli: Początkowy numer numer początkowy zakresu recept Końcowy numer numer końcowy zakresu recept Ilość liczba recept dostępnych w zarezerwowanym zakresie recept Data data rezerwacji zakresu recept Operacje kolumna udostępniająca dodatkową operację (blokady recept) przeznaczoną dla danego zakresu. Funkcja Blokady recept pozwoli na wykonanie wszelkich operacji dotyczących zgłoszenia losowego (blokady recept) w ramach placówki, w której lekarz świadczy usługi. Powrót do listy świadczeniodawców to funkcja wyświetlająca ponownie okno świadczeniodawcy lekarza Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy Funkcja blokowania recept została stworzona z myślą o wydarzeniach losowych zagubienia, zniszczenia czy też kradzieży recept z wydrukowanego zakresu recept. Należy z niej skorzystać, aby uniemożliwić niepowołanym osobom wykorzystanie recepty w niewłaściwym celu. W obszarze świadczeniodawcy blokada recept dotyczy tylko tych recept lekarza, które są przypisane do wybranej praktyki lekarskiej. Informacje o lekarzu, świadczeniodawcy i zakresie blokowanych recept wyświetlane są w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Przykładowe okno zawiera rysunek 28. Strona 22

23 Rysunek 28 Okno Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy. Przebieg operacji Blokowania recept lekarza w obszarze świadczeniodawcy jest taki sam jak w obszarze Recept. Szczegółowa instrukcja dodawania i wypełniania formularza zgłoszeniowego zdarzenia losowego została przedstawiona w punkcie (Zgłoszenie zdarzenia losowego). Opcja Powrót do listy recept w ramach świadczeniodawcy wyświetli ponownie listę zakresów recept. Strona 23

24 5. Obszar Pule recept 5.1. Pule recept Pule recept lekarza to okno zawierające informacje na temat zarezerwowanych recept dla lekarza. Wyświetlane informacje dotyczą ilości posiadanych puli recept oraz stopień ich wykorzystania. Rysunek 29 Okno Pule lekarza. Jeżeli ilość recept występująca w rozpoczętej puli zbliża się ku końcowi, należy niezwłocznie złożyć wniosek o przydział nowej puli. Brak złożonego wniosku i akceptacji przydziału ze strony operatora Narodowego Funduszu Zdrowia może uniemożliwić pobranie i wydruk zakresu recept. Przydział nowej puli recept dla lekarza uzyskuje się wykonując operację Zgłoś wniosek o przydział puli. Opcja jest niedostępna w przypadku, gdy został już złożony wniosek o rezerwację, a nie jest on jeszcze potwierdzony przez operatora NFZ. Zestawienie puli przedstawione jest w formie tabeli: Numer - numer puli (max 99) Data wprow. - data wprowadzenia puli do systemu Zastosowano również oznaczenia kolorystyczne dla łatwiejszego rozpoznawania wykorzystanych pul: czerwony w tabeli oznacza pulę recept w całości wykorzystaną, żółty - pulę rozpoczętą, mającą określoną liczbę recept możliwych do rezerwacji (liczba ta jest wyświetlana w nawiasie), zielony - nowo przydzieloną pulę recept Zgłoszenie wniosku o otwarcie nowej puli Zgłoszenie wniosku wykonuje się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. System Numerowania Recept Lekarskich automatycznie przekaże wniosek do oddziału NFZ. Aby wykonać tą operację należy w oknie Dodawania puli (Rysunek 30) potwierdzić chęć zgłoszenia wniosku. Strona 24

25 Rysunek 30 Okno Zgłaszania wniosku o dodanie nowej puli recept. Potwierdzenie uzyskuje się przez użycie funkcji Zatwierdź. Funkcja Anuluj doprowadzi do opuszczenia okna dodawania puli bez wprowadzenia wniosku. W przypadku, gdy poprzednio złożony wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez operatora NFZ, operacja zakończy się błędem, a na ekranie wyświetli się komunikat o błędzie (Rysunek 31). Rysunek 31 Okno Dodawania puli recept - błąd operacji. Opcja Cofnij przywróci okno Puli recept lekarza. Strona 25

26 6. Obszar Administrator 6.1. Administrator informacja ogólna Obszar Administratora pozwala użytkownikowi zdefiniowanemu przez Oddział NFZ na utworzenie własnych operatorów obsługujących SNRL. Każdy z nowych operatorów może logować się do systemu na indywidualny login i PIN oraz wykonywać przydzielone mu w operacje. Dostępne opcje w oknie operatorzy to: Dodawanie operatora tworzenie nowego operatora obsługującego system Edytuj edycja danych operatora oraz dezaktywacja operatora dla pracy w systemie Usuń usunięcie operatora z SNRL. Opcja niedostępna w stosunku do operatorów, którzy wykonywali już pewne operacje w systemie i istnieje dla nich powiązanie z plikiem historii wykonywanych prac. Uprawnienia dopisanie uprawnień poszczególnym operatorom. Rysunek 32 Okno Operatorzy Przykładowe okno przedstawia rysunek 32. Informacje o wprowadzonych operatorach wyświetlane są w postaci tabeli: Obsługa wyświetla dodatkowe opcje edycji lub usunięcia wybranego operatora Login - podaje skróconą nazwę użytkownika systemu. Kliknięcie w tą nazwę pozwala na przesłanie wiadomości elektronicznej do operatora Nazwisko - nazwisko i imię operatora Aktw. - aktywność operatora: zapis "T" oznacza, że operator jest aktywny i może obsługiwać system, zapis "N" - oznacza wyłączenie operatora Upraw. - ustawienie uprawnień dla określonego operatora 6.2. Dodawanie (edycja) operatora Wybór opcji dodawanie operatora lub edycja spowoduje wyświetlenie okna pozwalającego na wprowadzenie danych o nowej osobie obsługującej system lub modyfikację tych danych. Za pomocą gwiazdki (*) zostały zaznaczone wszystkie obowiązkowe do wypełnienia pola. Okno Dodawania (edycji) operatora ma następującą postać: Strona 26

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo