System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza"

Transkrypt

1 System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1

2 Spis treści 1. Wstęp Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Logowanie do systemu Obszary pracy w systemie Opcje wspólne: nawigacja, sortowanie, wyszukiwanie Obszar Recepty Recepty lekarza Przydzielenie nowych numerów recept Pobieranie recept Drukowanie/pobieranie recept Drukowanie zamówienia do drukarni Pobieranie pliku XML Blokada recept Zgłoszenie zdarzenia losowego Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego Drukowanie wniosku ze strony Pobieranie wniosku, zapis do pliku PDF Obszar Świadczeniodawcy Świadczeniodawcy lekarza Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy Obszar Pule recept Pule recept Zgłoszenie wniosku o otwarcie nowej puli Obszar Administrator Administrator informacja ogólna Dodawanie (edycja) operatora Usuwanie operatora Nadawanie uprawnień operatorowi systemu Zakończenie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Słownik pojęć Strona 2

3 1. Wstęp Głównym założeniem istnienia internetowego Systemu Numerowania Recept Lekarskich jest ułatwienie współpracy pomiędzy Wielkopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a Lekarzami indywidualnych bądź grupowych praktyk lekarskich sprawującymi swe usługi dla pacjentów w ramach podpisanych kontraktów. Za pośrednictwem komputera i internetu zgłoszona w systemie praktyka medyczna ma możliwość zdalnie wykonywać operacje dotyczące: rezerwacji numerów recept lekarskich dla lekarzy, pobierania i wydruku zarezerwowanych recept, blokowania recept w przypadku ich utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży.. itp.) zarządzania pulami recept lekarza. System został dostosowany tak, aby wszystkie funkcje systemu były łatwe do zlokalizowania, a obsługa nie sprawiała trudności operatorom. Strona 3

4 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich 2.1. Logowanie do systemu Rozpoczęcie pracy z systemem następuje przez zalogowanie się do aplikacji. Okno logowania do Systemu Numerowania Recept Lekarskich przedstawia rysunek 1. Rysunek 1 Okno logowania do SNRL Należy zalogować się do systemu wypełniając pola tekstowe: PIN - identyfikator stanowiący unikalny (odrębny) numer identyfikacyjny nadany przez Fundusz każdemu Użytkownikowi, znany tylko jemu. PIN służy do identyfikacji Użytkownika. Hasło - hasło uprawniające do pracy w systemie, odpowiednie dla podanego numeru PIN. Identyfikator PIN i hasło zawarte są w piśmie OW NFZ dotyczącym Rejestracji w SNRL i pozwalają Użytkownikowi na indywidualny dostęp do Systemu Numerowania Recept Lekarskich. Dane te są poufne i nie należy udostępniać ich osobom nieuprawnionym. Przycisk Akceptuj zatwierdzi wprowadzone dane i uruchomi operację sprawdzania zgodności loginu i hasła dla danego operatora. Błąd przy rejestracji do systemu spowoduje wyświetlenie komunikatu Błędu. Należy wówczas powtórzyć czynność logowania do systemu. W przypadku, gdy para PIN - hasło nie pozwolą na zalogowanie się do systemu, należy skontaktować się z Administratorem OW NFZ Obszary pracy w systemie Po zalogowaniu się do Systemu Numerowania Recept Lekarskich powinno wyświetlić się okno powitalne aplikacji. Rysunek 2 przedstawia zarys tego okna. Strona 4

5 Rysunek 2 Okno powitalne SNRL Górna część okna jest niezmienna i pozwala na poruszanie się pomiędzy dostępnymi obszarami systemu. Całość aplikacji jest podzielona na siedem dostępnych obszarów: 1. Regulamin jest to obszar zawierający Regulamin korzystania z Systemu Numerowania Recept Lekarskich, czyli zbiór warunków i zasad wystawiania recept lekarskich, nadawania przez Narodowy Fundusz Zdrowia numerów receptom i drukowania recept przy wykorzystaniu SNRL oraz prawa i obowiązki operatorów. 2. Komunikaty to kolejny obszar systemu. W tym miejscu wyświetlane są komunikaty przeznaczone dla operatorów dotyczące zarówno pracy w Systemie Numerowania Recept Lekarskich jak i zmian związanych z prawami/obowiązkami Użytkowników i postanowieniami Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 3. Recepty podstawowy obszar pracy operatora. Obszar ten umożliwia wykonywanie wszelkich operacji dotyczących recept lekarskich z pozycji lekarza, dla którego są lub mają być przydzielone numery recept. W tym miejscu wyświetlane są informacje o wszystkich numerach recept przydzielonych lekarzowi niezależnie od placówki świadczeniodawcy, w której lekarz wykonuje usługi. Okno Recepty pozwala na wykonanie następujących operacji: - przydzielenie nowych numerów recept, - pobieranie recept: w postaci wydruku lub pliku, a także jako zamówienie wydruku do drukarni, - blokady numerów recept, - zgłoszenie wystąpienia zdarzenia losowego do OW NFZ. 4. Świadczeniodawcy obszar zawiera listę wszystkich świadczeniodawców, u których lekarz wykonuje usługi oraz pozwala na zarządzanie numerami recept lekarza, w ramach konkretnej praktyki lekarskiej. Z tego miejsca dostępne są opcje: - podgląd zarezerwowanych numerów recept, - blokada numerów recept, - zgłoszenie zdarzenia losowego do OW NFZ. 5. Pule obszar wyświetla informacje na temat dostępnych dla lekarza recept oraz umożliwia złożenie wniosku o przydział nowych puli recept do Administratora OW NZF. Strona 5

6 6. Administrator jest obszarem konfiguracyjnym Systemu Numerowania Recept Lekarskich w trybie pracy Lekarza. Zamieszczone w tej zakładce funkcje pozwalają na dodanie, edycję i usunięcie nowego operatora, który może w czasie nieobecności operatora systemowego wykonywać wszelkie przydzielone mu operacje. 7. Wyloguj obszar pozwalający na zakończenie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich Opcje wspólne: nawigacja, sortowanie, wyszukiwanie Dla ułatwienia pracy w SNRL zastosowano we wszystkich obszarach pracy te same elementy pozwalające na sprawne odnajdywanie wybranych informacji. Są to opcje nawigacji, sortowania i wyszukiwania. W systemie są one wyświetlane w górnej części okna przeglądarki. Przykładowe okno przedstawia poniższy rysunek: Rysunek 3 Przykładowe okno systemu - opcje nawigacji, sortowania, wyszukiwania. Przyciski nawigacji są to przyciski pojawiające się na stronie systemu w chwili, gdy liczba wprowadzonych do tabeli wierszy jest większa od liczby wyświetlanych na stronie pozycji. Przycisk ze strzałkami skierowanymi w lewo pozwala na pokazanie poprzedniej strony tabeli, przycisk ze strzałkami skierowanymi w prawo pozwala na obejrzenie zawartości następnej strony. Sortowanie W bieżącej wersji systemu numeracji recept występuje możliwość sortowania danych zawartych w tabeli, alfabetycznie od A do Z rosnąco lub od Z do A malejąco. Rysunek 4 Przykładowe okno sortowania Tabelę można sortować według dostępnych nazw kolumn. Najeżdżając kursorem myszy na pole opisu kolumny i klikając w nią lewym przyciskiem myszy uzyskujemy sortowanie całej tabeli alfabetycznie według tej kolumny. Nazwa sortowanej kolumny podświetla się na kolor czerwony, a z prawej strony opisu nazwy kolumny pojawi się biała strzałka w dół oznaczająca sortowanie rosnące lub strzałka w górę oznaczająca sortowanie malejące. Ponowne kliknięcie w to pole opisu nazwy kolumny dokona zmiany kierunku sortowania. Strona 6

7 Wyszukiwanie Zadaniem wyszukiwarki zastosowanej w systemie jest ułatwienie wyszukiwania konkretnych informacji z całych zestawów tabel. Uzupełniając odpowiednie pola można znacznie ograniczyć obszar tabeli do najważniejszych informacji lub uzyskać tylko poszukiwane dane. Rysunek 5 Opis okna wyszukiwania Kryteria wyszukiwania są różne w zależności od zawartości strony. Między innymi może się tu znaleźć lista rozwijalna wg kryterium: nr początkowy zakresu recept, nazwa, miejscowość, nr puli. Wyboru kryterium dokonuje się z dostępnych pozycji listy rozwijalnej. Dla wyszukiwarki zastosowano także zakresy wyszukiwania. Pozwalają one na przeszukanie zbiorów według: Zacznij od - wpisane w pole tekstowe znaki (litery, cyfry) są zawsze początkiem wyszukiwanego ciągu znaków (nazwy, numeru) Zawiera - wpisane w pole tekstowe znaki są całym ciągiem lub dowolnym jego fragmentem Zakończ na - wpisane w pole tekstowe znaki są zawsze końcem ciągu znaków Dokładnie - wpisane w pole tekstowe znaki są tylko i wyłącznie wyszukiwanym ciągiem Przykład: Wybierając z listy rozwijalnej kryterium wyboru Nr początkowy zakresu recept i zakres Zawiera można w pole tekstowe wpisać dowolną część numeru zakresu początkowego recepty. Po najechaniu kursorem myszki na przycisk Szukaj i kliknięciu w niego lewym przyciskiem nastąpi filtrowanie według ustalonych zakresów. Lista wyszukanych elementów będzie zawierała wszystkie te pozycje, w których wystąpiły wpisane liczby. W przypadku wyświetlenia pustej listy należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Strona 7

8 3. Obszar Recepty 3.1. Recepty lekarza Pierwsze uruchomienie obszaru recept wyświetli puste okno tabeli. Jedyną dostępną funkcją systemu będzie Przydzielenie nowych numerów recept. Przykładowe okno przedstawione zostało na rysunku 6. Rysunek 6 Recepty lekarza - pierwsze uruchomienie. Ważną informacją, którą zawiera okno Recept są dane identyfikacyjne Lekarza, w ramach którego aktualnie obsługiwany jest SNRL Przydzielenie nowych numerów recept. Wybranie opcji Przydział nowych numerów recept pozwala na rezerwację nowych zakresów recept dla lekarza. Rezerwacja odbywa się na odgórnie ustalone wielkości zakresów recept, a dozwolone wartości znajdują się w polu Podaj liczbę recept, tak jak przedstawiono to na rysunku 7. Rysunek 7 Rezerwacja recept - określenie liczby recept w zakresie. Z podanej listy należy wskazać odpowiednią liczbę recept, a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. Strona 8

9 W zależności od wielkości zakresu recept zmieniają się dozwolone metody pobierania recept. Należy to mieć na uwadze decydując o rezerwacji. Aktualnie obowiązują następujące ograniczenia ustalone przez Narodowy Fundusz Zdrowia: zakresy recept o wielkości do 90 recept mogą być drukowane bezpośrednio ze strony lub pobierane w postaci pliku PDF, zakresy recept o wielkości do 900 mogą być pobierane w postaci skompresowanego pliku PDF, zakresy recept o wielkości powyżej 900 mogą być pobierane w postaci skompensowanego pliku XML. Oprócz pobierania recept, jest również możliwe pobranie w postaci pliku PDF oraz XML zamówienia do drukarni opiewającego na zarezerwowany zakres recept. Rezygnację z rezerwacji recept dla lekarza uzyskuje się poprzez wybranie przycisku Anuluj, natomiast przycisk Przywróć ustawia domyślną liczbę recept. Po dokonaniu rezerwacji i zatwierdzeniu danych ulega zmianie główne okno obszaru Recept (Rysunek 8). Rysunek 8 Recepty lekarza W tabeli pojawia się zestawienie przydzielonych numerów recept i uaktywniają się opcje pobierania i blokowania zarezerwowanych recept dla danego zakresu. Oznaczenia kolumn są następujące: Początkowy numer numer początkowy zakresu recept Końcowy numer numer końcowy zakresu recept Ilość liczba recept jaka znajduje się w zakresie do pobrania Data data przydzielenia zakresu recept Operacje dodatkowe opcje dla każdego z dodanych zakresów: pobieranie recept z systemu blokowanie zakresu recept w przypadku zagubienia 3.3. Pobieranie recept Aplikacja Systemu Numerowania Recept Lekarskich została stworzona w taki sposób, aby umożliwić Usługodawcy samodzielne pobieranie zarezerwowanych recept oraz ich wydruk. Pobieranie numerów recept można wykonać na trzy sposoby: pobranie zakresu numerów recept ze strony WWW i wydruk z własnej (przyłączonej do komputera) drukarki. Opcja ta jest dostępna za pomocą przycisku Drukowanie/Pobieranie recept i wymaga zainstalowanej w komputerze aplikacji Acrobat Reader. Strona 9

10 pobranie zamówienia do drukarni, zawierającego zakres zarezerwowanych numerów recept. Zlecenie zobowiązuje drukarnię do wydruku recept lekarskich z ustalonymi numerami i kodem kreskowym zgodnie ze wzorem. (Drukuj zamówienie do drukarni). pobranie ze strony WWW zakresu przydzielonych numerów recept w postaci pliku XML, który po wczytaniu do programu komputerowego pozwoli na wydruk recept zgodnie z obowiązującym wzorem. Funkcją umożliwiającą pobranie zakresu recept w opisany sposób jest funkcja Pobierz plik XML. Okno wyboru sposobu pobierania recept jest przedstawione na rysunku 9. Rysunek 9 Okno wyboru sposobu pobierania zarezerwowanych recept Wybór sposobu wydruku recept następuje poprzez kliknięcie w wybraną opcję: Drukowanie/Pobieranie recept, Drukuj zamówienie do drukarni, Pobierz plik XML. Przycisk Anuluj pozwala na rezygnację z wykonania wydruku Drukowanie/Pobieranie recept Pobieranie zarezerwowanych recept w formacie PDF jest możliwe na trzy różne sposoby. Każdy z nich charakteryzuje się koniecznością posiadania zainstalowanego programu Acrobat Reader w celu dokonania podglądu wydruku i samego wydruku zarezerwowanych recept. Rysunek 10 Pobieranie zarezerwowanych recept. Strona 10

11 Wersje drukowania/pobierania recept są następujące: Drukowanie ze strony - należy wybrać ten przycisk, aby wyświetlić wybrany zakres recept na stronie. Opcja ta umożliwia wydruk zarezerwowanych recept bezpośrednio ze strony WWW bez konieczności zapisu pliku na dysku komputera. Pobierane recepty zostają wyświetlone na stronie WWW za pośrednictwem programu Acrobat Reader. Rysunek 11 Podgląd zarezerwowanych recept na stronie WWW. Wciśnięcie ikony drukarki na pasku narzędzi programu Acrobat Reader rozpocznie drukowanie ze strony. Zapis do pliku PDF - należy wybrać ten przycisk, aby pobrać plik z zarezerwowanymi receptami do swojego komputera. Wykonanie tej operacji rozpocznie pobieranie danych na dysk. W następstwie wyświetlone zostanie okno Pobieranie pliku informujące o procesie pobierania. Zawiera ono informację na temat nazwy i typu pliku oraz lokalizację, z której pobierany jest plik. Przykładowe okno pobieranie pliku przedstawiono poniżej: Rysunek 12 Okno zapisu recept do pliku PDF Strona 11

12 Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Rysunek 13 Okno zapisu pliku na dysk. W oknie Zapisz jako (przedstawionym na powyższym rysunku) uzupełnij pole Zapisz w wybierając z listy miejsce w komputerze, gdzie ma być zapisany plik. Polecenie Zapisz potwierdzi operację zapisu pliku PDF na dysku komputera. Polecenie Anuluj spowoduje rezygnację z zapisu. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Zapis do pliku ZIP należy wybrać ten przycisk, aby pobrać zarezerwowane recepty do swojego komputera w postaci skompresowanego pliku PDF w formacie ZIP, który umożliwia szybsze pobranie danych. Ten sposób wymaga dodatkowo posiadania programu otwierającego format ZIP. Sposób pobierania pliku ZIP jest analogiczny do sposobu zapisu pliku PDF. Pobrane pliki PDF i ZIP można otworzyć po rozłączeniu się ze stroną internetową. Opcja drukowanie/pobieranie recept jest niedostępna dla rezerwacji przekraczających 900 recept. W takim przypadku funkcja ta nie będzie wyświetlana na stronie Drukuj zamówienie do drukarni Dla dużych zakresów recept wprowadzono możliwość wydruku zamówienia do drukarni. Wydruk może nastąpić bezpośrednio ze strony WWW lub przez pobranie i zapisanie zamówienia na dysku komputera. Zamówienie podobnie jak zakresy recept wyświetlane jest w postaci pliku PDF, do przeglądania którego niezbędny jest program Acrobat Reader. Okno wyboru formy pobrania zamówienia przedstawia rysunek 14. Strona 12

13 Rysunek 14 Pobieranie zamówienia do drukarni. Wydruk bezpośrednio ze strony (Drukowanie ze strony) pozwala na wyświetlenie zamówienia na stronie WWW bez konieczności zapisu pliku na dysku komputera i jego wydruk. Przykładowy załącznik zamówienia do drukarni przedstawiony jest na rysunku 15. Rysunek 15 Okno wyświetlania załącznika zamówienia do drukarni. Wciśnięcie przycisku Drukuj na pasku narzędzi programu Acrobat Reader spowoduje wydruk załącznika do zamówienia zawierającego dane identyfikacyjne lekarza, dla którego mają zostać wydrukowane recepty: imię, nazwisko, numer pesel, numer prawa wykonywania zawodu, oraz zakres numerów i ilość recept przeznaczonych do wydrukowania przez drukarnię. Wydruk ten należy dołączyć do zamówienia. Strona 13

14 Zapis do pliku PDF Zapis do pliku (podobnie jak w przypadku pobierania recept) pozwala na pobranie załącznika do zamówienia do drukarni w postaci elektronicznej, a następnie na wydrukowanie zamówienia na dostępnej drukarce. Okno pobierania zamówienia wygląda następująco: Rysunek 16 Okno pobierania zamówienia do drukarni w postaci pliku PDF Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych Pobierz plik XML Pobieranie recept w postaci pliku XML jest funkcją niezbędną przy użytkowaniu programu obsługującego format XML dla wydruku recept. Pobieranie pliku XML jest analogiczne jak w przypadku zapisu pliku PDF lub ZIP. Rysunek 17 Okno zapisu pliku XML Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Strona 14

15 Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Wczytanie tego pliku do odpowiedniej aplikacji pozwala na wydruk recept zgodnie z obowiązującym wzorcem z tej aplikacji Blokady recept Funkcja blokowania recept została stworzona z myślą o wydarzeniach losowych zagubienia, zniszczenia czy też kradzieży recept z wydrukowanego zakresu recept. Należy z niej skorzystać, aby uniemożliwić niepowołanym osobom wykorzystanie recepty w niewłaściwym celu. Przy pierwszym uruchomieniu część zawierająca zakresy blokowanych recept jest pusta, okno blokad jest zbliżone do przedstawionego na rysunku 18. Rysunek 18 Okno Blokady recept lekarza - pierwsze uruchomienie Najważniejsze elementy wyświetlanej okna: dane lekarza, dla którego ma zostać wykonana blokada recept (imię, nazwisko, pesel, nr prawa wykonywania zawodu, adres), zakres recept, w ramach którego ma być dokonana blokada (początkowy i końcowy numer zakresu recept, liczba recept w zakresie, data wykonania rezerwacji danego zakresu). Ważne jest, aby przed wykonaniem blokady recept lekarza porównać ww. elementy z tymi, na których chcemy wykonać operację. Blokada recept jest czynnością nieodwracalną dla wybranych numerów recept, a wydrukowanie zgłoszenia blokady jest pierwszym krokiem do unieważnienia recepty. Opcje dostępne w tym oknie to: Zgłoś blokadę numerów recept, która powoduje przejście do formularza zgłoszenia Blokady wybranych zakresów recept, Powrót do listy recept umożliwia przejście do okna Recept lekarza. Strona 15

16 Zgłoszenie zdarzenia losowego (blokowanie recept) Formularz zdarzenia losowego przedstawiony na rysunku 19, pozwala na bezbłędne wypełnienie wniosku. Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby zminimalizować możliwość pomyłki w zakresie blokowanych recept. W górnej części okna zostały powtórzone informacje na temat lekarza i zakresu recept, w ramach którego ma zostać wykonana blokada recept. Rysunek 19 Okno Blokowania zakresów recept Aby zgłosić wystąpienie zdarzenia losowego należy wypełnić pola: Numer pierwszej blokowanej recepty - w pole tekstowe należy wpisać sześciocyfrowy ciąg znaków przypadających na pola z dwudziestoznakowego oznaczenia recepty. W tym miejscu wprowadzana jest pierwsza recepta z blokowanego zestawu recept. Numer ostatniej blokowanej recepty - w pole tekstowe należy wpisać sześciocyfrowy ciąg znaków przypadających na pola z dwudziestoznakowego oznaczenia recepty. W tym miejscu wprowadzana jest ostatnia recepta z blokowanego zestawu recept. Poniżej przedstawiono model budowy numeru recepty z zaznaczonymi polami, z których należy wprowadzić blokowane numery: Znak "-" oznacza ciąg cyfr wprowadzonych automatycznie przez SNRL Znak "X" oznacza ciąg cyfr koniecznych do wprowadzenia przy blokowaniu zakresu recept Nr pola X X X X X X Strona 16

17 W następnym kroku konieczne jest uzupełnienie pola Opis przyczyny blokady poprzez podanie konkretnej przyczyny wystąpienia zgłoszenia zdarzenia losowego. Opcja Zatwierdź zapisze wprowadzone dane wyświetlając komunikat o przebiegu operacji. Anuluj spowoduje rezygnację z wprowadzonych danych i powrót do okna Blokowania recept. Przywróć wprowadzi ostatnie zapamiętane informacje. Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnie zakończonej operacji: Rysunek 20 Zgłoszenie zdarzenia losowego - komunikat potwierdzający operację. Opcja Przeładuj kończy operację blokowania zakresu recept. Formularz jest gotowy do pobrania. Należy pobrać wniosek blokowania zakresu recept z tabeli blokad w kolumnie Status i przesłać go do oddziału NFZ. Błędne wprowadzenie danych spowoduje wyświetlenie komunikatów o błędach dotyczących braku informacji w wymaganych polach lub błędnego wprowadzenia zakresu blokowanych numerów recept. Rysunek 21 Zgłoszenie zdarzenia losowego - komunikat o błędach. Strona 17

18 Należy poprawić wprowadzane dane lub uzupełnić wymagane pola i ponownie Zatwierdzić operację wprowadzania danych. Po dokonaniu operacji blokady recept ulega zmianie wygląd okna Blokady recept (Rysunek 22). Rysunek 22 Okno Blokady recept lekarza. W tabeli pojawia się zestawienie zablokowanych numerów recept i uaktywnia się opcja pobierania wniosku zgłoszenia zdarzenia losowego dla zablokowanego zakresu recept. Oznaczenia kolumn są następujące: Początkowy numer numer początkowy zablokowanego zakresu recept, Końcowy numer numer końcowy zablokowanego zakresu recept, Ilość liczba recept jaka znajduje się w zablokowanym zakresie, Data data zgłoszenia blokady recept, Status informacja na temat etapu, w którym znajduje się blokada recept. Dostępne statusy to: ZGŁOSZONA zostało wygenerowane zgłoszenie wystąpienia zdarzenia losowego. W tym przypadku uaktywnia się opcja pobierania wniosku zgłoszenia. ZATWIERDZONA zgłoszenie zostało przyjęte i potwierdzone w SNRL przez operatora NFZ Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego W przypadku, gdy został wypełniony formularz blokady recept należy niezwłocznie dokonać pobrania wniosku tego zgłoszenia w celu przesłania go do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Opcja ta jest dostępna w kolumnie Status przy wybranym zakresie zablokowanych recept. Funkcja Pobierz wniosek umożliwi wykonanie tej czynności. Przykładowe okno Pobierania wniosku zgłoszenia blokady recept przedstawione jest na poniższym rysunku: Strona 18

19 Rysunek 23 Okno Pobierania wniosku zgłoszenia blokady recept. Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego (blokady recept) można wykonać na dwa sposoby: Drukowanie ze strony -wyświetli wniosek zgłoszenia losowego na stronie WWW i umożliwi jego wydruk bezpośrednio z tej strony. Zapis do pliku PDF rozpocznie pobieranie wniosku zgłoszenia losowego na dysk komputera. Obie opcje wymagają zainstalowanego programu Acrobat Reader. Opcja Anuluj pozwala na rezygnację z dokonania wydruku wniosku. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Oddziału NFZ blokady zakresu recept. Zgłoszenie uznaje się za nieważne, jeżeli nie zostanie przesłane pisemne potwierdzenie blokady recept Drukowanie wniosku zgłoszenia losowego ze strony Opcja umożliwia wydruk wniosku Zgłoszenia zdarzenia losowego (blokady recept) bezpośrednio ze strony WWW bez konieczności zapisu dokumentu na dysku komputera. Wniosek jest wyświetlany w programie Acrobat Reader, co przedstawia rysunek 24. Rysunek 24 Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego ze strony WWW. Wybranie ikony drukarki w programie Acrobat Reader rozpocznie proces drukowania wniosku. Strona 19

20 Pobieranie wniosku: Zapis do pliku PDF Zapis do pliku pozwala na pobranie wniosku w postaci elektronicznej, a następnie na wydrukowanie zamówienia na dostępnej drukarce. Okno pobierania zamówienia wygląda następująco: Rysunek 25 Pobieranie wniosku zgłoszenia losowego do pliku PDF. Przycisk Otwórz pozwoli na bezpośrednie otwarcie pliku na stronie. Przycisk Zapisz wywoła pobranie pliku na dysk. Przycisk Anuluj służy do rezygnacji z zapisu danych. Pobrany wniosek należy przesłać w formie papierowej do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Strona 20

21 4. Obszar Świadczeniodawcy 4.1. Świadczeniodawcy lekarza Świadczeniodawcy lekarza to okno zawierające listę wszystkich świadczeniodawców, u których lekarz wykonuje usługi. Dane identyfikacyjne lekarza są wyświetlane w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Przykładowe okno przedstawia rysunek 26. Rysunek 26 Okno świadczeniodawcy lekarza. Jak widać, zestawienie informacji o świadczeniodawcy zostało przedstawione w postaci tabelarycznej. Kolumny tabeli są następujące: Nazwa - nazwa świadczeniodawcy Miejscowość - miejscowość, w której mieści się siedziba świadczeniodawcy Ulica - ulica, przy której mieści się siedziba świadczeniodawcy Recepty udostępnia opcję podglądu zarezerwowanych zakresów recept dla lekarza w ramach danego świadczeniodawcy Użycie opcji rezerwacja recept zamieszczonej w kolumnie Recepty wyświetli zakresy zarezerwowanych dla lekarza recept w ramach wybranego świadczeniodawcy Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy Informacja o receptach lekarza w ramach świadczeniodawcy jest przedstawiona dokładnie w ten sam sposób, co w oknie Recepty lekarza (obszar Recepty). Wyjątkiem jest wyświetlenie w lewym górnym rogu informacji nie tylko o lekarzu, którego zakresy recept są przeglądane, ale także informacji o placówce medycznej, w ramach której lekarz wystawia recepty. Rysunek przedstawia przykładowe okno recept lekarza w ramach świadczeniodawcy. Strona 21

22 Rysunek 27 Okno Recepty lekarza w ramach świadczeniodawcy. Opis kolumn tabeli: Początkowy numer numer początkowy zakresu recept Końcowy numer numer końcowy zakresu recept Ilość liczba recept dostępnych w zarezerwowanym zakresie recept Data data rezerwacji zakresu recept Operacje kolumna udostępniająca dodatkową operację (blokady recept) przeznaczoną dla danego zakresu. Funkcja Blokady recept pozwoli na wykonanie wszelkich operacji dotyczących zgłoszenia losowego (blokady recept) w ramach placówki, w której lekarz świadczy usługi. Powrót do listy świadczeniodawców to funkcja wyświetlająca ponownie okno świadczeniodawcy lekarza Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy Funkcja blokowania recept została stworzona z myślą o wydarzeniach losowych zagubienia, zniszczenia czy też kradzieży recept z wydrukowanego zakresu recept. Należy z niej skorzystać, aby uniemożliwić niepowołanym osobom wykorzystanie recepty w niewłaściwym celu. W obszarze świadczeniodawcy blokada recept dotyczy tylko tych recept lekarza, które są przypisane do wybranej praktyki lekarskiej. Informacje o lekarzu, świadczeniodawcy i zakresie blokowanych recept wyświetlane są w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Przykładowe okno zawiera rysunek 28. Strona 22

23 Rysunek 28 Okno Blokady recept lekarza w ramach świadczeniodawcy. Przebieg operacji Blokowania recept lekarza w obszarze świadczeniodawcy jest taki sam jak w obszarze Recept. Szczegółowa instrukcja dodawania i wypełniania formularza zgłoszeniowego zdarzenia losowego została przedstawiona w punkcie (Zgłoszenie zdarzenia losowego). Opcja Powrót do listy recept w ramach świadczeniodawcy wyświetli ponownie listę zakresów recept. Strona 23

24 5. Obszar Pule recept 5.1. Pule recept Pule recept lekarza to okno zawierające informacje na temat zarezerwowanych recept dla lekarza. Wyświetlane informacje dotyczą ilości posiadanych puli recept oraz stopień ich wykorzystania. Rysunek 29 Okno Pule lekarza. Jeżeli ilość recept występująca w rozpoczętej puli zbliża się ku końcowi, należy niezwłocznie złożyć wniosek o przydział nowej puli. Brak złożonego wniosku i akceptacji przydziału ze strony operatora Narodowego Funduszu Zdrowia może uniemożliwić pobranie i wydruk zakresu recept. Przydział nowej puli recept dla lekarza uzyskuje się wykonując operację Zgłoś wniosek o przydział puli. Opcja jest niedostępna w przypadku, gdy został już złożony wniosek o rezerwację, a nie jest on jeszcze potwierdzony przez operatora NFZ. Zestawienie puli przedstawione jest w formie tabeli: Numer - numer puli (max 99) Data wprow. - data wprowadzenia puli do systemu Zastosowano również oznaczenia kolorystyczne dla łatwiejszego rozpoznawania wykorzystanych pul: czerwony w tabeli oznacza pulę recept w całości wykorzystaną, żółty - pulę rozpoczętą, mającą określoną liczbę recept możliwych do rezerwacji (liczba ta jest wyświetlana w nawiasie), zielony - nowo przydzieloną pulę recept Zgłoszenie wniosku o otwarcie nowej puli Zgłoszenie wniosku wykonuje się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. System Numerowania Recept Lekarskich automatycznie przekaże wniosek do oddziału NFZ. Aby wykonać tą operację należy w oknie Dodawania puli (Rysunek 30) potwierdzić chęć zgłoszenia wniosku. Strona 24

25 Rysunek 30 Okno Zgłaszania wniosku o dodanie nowej puli recept. Potwierdzenie uzyskuje się przez użycie funkcji Zatwierdź. Funkcja Anuluj doprowadzi do opuszczenia okna dodawania puli bez wprowadzenia wniosku. W przypadku, gdy poprzednio złożony wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez operatora NFZ, operacja zakończy się błędem, a na ekranie wyświetli się komunikat o błędzie (Rysunek 31). Rysunek 31 Okno Dodawania puli recept - błąd operacji. Opcja Cofnij przywróci okno Puli recept lekarza. Strona 25

26 6. Obszar Administrator 6.1. Administrator informacja ogólna Obszar Administratora pozwala użytkownikowi zdefiniowanemu przez Oddział NFZ na utworzenie własnych operatorów obsługujących SNRL. Każdy z nowych operatorów może logować się do systemu na indywidualny login i PIN oraz wykonywać przydzielone mu w operacje. Dostępne opcje w oknie operatorzy to: Dodawanie operatora tworzenie nowego operatora obsługującego system Edytuj edycja danych operatora oraz dezaktywacja operatora dla pracy w systemie Usuń usunięcie operatora z SNRL. Opcja niedostępna w stosunku do operatorów, którzy wykonywali już pewne operacje w systemie i istnieje dla nich powiązanie z plikiem historii wykonywanych prac. Uprawnienia dopisanie uprawnień poszczególnym operatorom. Rysunek 32 Okno Operatorzy Przykładowe okno przedstawia rysunek 32. Informacje o wprowadzonych operatorach wyświetlane są w postaci tabeli: Obsługa wyświetla dodatkowe opcje edycji lub usunięcia wybranego operatora Login - podaje skróconą nazwę użytkownika systemu. Kliknięcie w tą nazwę pozwala na przesłanie wiadomości elektronicznej do operatora Nazwisko - nazwisko i imię operatora Aktw. - aktywność operatora: zapis "T" oznacza, że operator jest aktywny i może obsługiwać system, zapis "N" - oznacza wyłączenie operatora Upraw. - ustawienie uprawnień dla określonego operatora 6.2. Dodawanie (edycja) operatora Wybór opcji dodawanie operatora lub edycja spowoduje wyświetlenie okna pozwalającego na wprowadzenie danych o nowej osobie obsługującej system lub modyfikację tych danych. Za pomocą gwiazdki (*) zostały zaznaczone wszystkie obowiązkowe do wypełnienia pola. Okno Dodawania (edycji) operatora ma następującą postać: Strona 26

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KS-SNRL System Numerowania Recept Lekarskich

KS-SNRL System Numerowania Recept Lekarskich Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT 40235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (032) 2090705, fax. 2090715 KSSNRL System Numerowania Recept Lekarskich Instrukcja obsługi Moduł operatora lekarza Katowice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KS-SNRL System Numerowania Recept Lekarskich

KS-SNRL System Numerowania Recept Lekarskich Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. 209-07-15 KS-SNRL System Numerowania Recept Lekarskich Instrukcja obsługi Moduł operatora świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2007.08.1.1. Katowice, styczeń 2008 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Dystrybucji Recept Lekarskich

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Dystrybucji Recept Lekarskich System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Dystrybucji Recept Lekarskich SPIS TREŚCI WSTĘP 2 PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM 3 LOGOWANIE DO SYSTEMU NUMEROWANIA RECEPT LEKARSKICH 7 AUTORYZACJA I WYBÓR

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika Systemu Numerowania Recept Lekarskich. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika Systemu Numerowania Recept Lekarskich. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy Katowice, październik 2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, październik 2013 Strona 1 z 36 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawowe zasady pracy z systemem... 4 3. Jak uzyskać konto

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, grudzień 2010 Strona 1 z 28 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika Systemu Numerowania Recept Lekarskich. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika Systemu Numerowania Recept Lekarskich. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy Katowice, luty 2016 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski nawigacji...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Świadczeniodawcy 2010.08.1.45. Katowice, grudzień 2010 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Osoby Personelu

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Osoby Personelu System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Osoby Personelu 2010.08.1.45. Katowice, marzec 2016 Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawowe zasady pracy z systemem... 4 1.1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna jak pobrać numery recept?

Instrukcja techniczna jak pobrać numery recept? Instrukcja techniczna jak pobrać numery recept? System numerowania recept lekarskich (SNRL) wymaga zalogowania lekarza. Pin i hasło do tego systemu można odebrać w Lubelskim OW NFZ przy ul. M. Koryznowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu się do SNRL, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, jakiego rodzaju uprawnienia do wystawiania recept refundowanych, wnioskodawca chce

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09

Moduł erejestracja. Wersja 5.2.0 2015-10-09 Wersja 5.2.0 2015-10-09 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 4 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 7 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Wniosek o aktualizację danych w systemie W celu utworzenia wniosku o aktualizację danych należy w menu wybrać: Współpraca z NFZ -> Uprawnienia do recept.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza

Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza Skrócona instrukcja obsługi moduł lekarza 1. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać jest zalogowanie się do systemu. W tym celu wchodzimy na stronę NFZ-tu, wybieramy z lewego menu opcję Recepty/leki, następnie

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Procedura aktywacji konta do Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ W dowolnej przeglądarce internetowej naleŝy wybrać adres: https://personel.nfz-rzeszow.pl/.po wybraniu adresu pojawi

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O AKTUALIZACJĘ DANYCH Po zalogowaniu do SNRL należy nadać sobie uprawnienia w zakładce: Administracja Operatorzy Uprawnienia Uprawnienie: pozycja nr 7 Przeglądanie i zmiana

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Elektroniczny system rekrutacji do klas VII dwujęzycznych prowadzonych przez m.st. Warszawę Szóstoklasisto, w elektronicznym systemie pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl możesz samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo