1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy):"

Transkrypt

1 mgr Joanna Orłowska fotografia Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny WSG w Słupsku adres 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): Instytucja Wyższa Szkoła Pedagogiczna - geografia Gdańsk 1969 rok Podyplomowe Studium Urbanistyki, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańsk Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2006 rok Cykl szkoleń w zakresie tworzenia projektów w ramach POKL, współfinansowany przez UE w ramach EFS; Regionalny Ośrodek EFS przy PARR w Słupsku; lipiec-listopad Doskonalenie Kadr Gospodarki Turystyka Wspólna Sprawa projekt realizowany z EFS Przez Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, Poznań; styczeń-luty Cykl szkoleń dla lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych Akademia Produktu Turystycznego; Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdański; październik Szkolenie Projekt Twinningowy, prowadzony przez U M. w Gdańsku i partnera z Anglii lipiec 2003 r. Projekt Partnerstwo Publiczno- Prywatne, projekt- Uzyskane stopnie lub dyplomy Magister geografii Dyplom - Planista Urbanista Rzeczoznawca ds. recenzowania podręczników szkolnych Technik Obsługi Turystycznej 341[05], Technik Hotelarstwa 341[04] Świadectwa uczestnictwa w szkoleniu, możliwość przygotowania i realizacji projektów z POKL... Zaświadczenia o ukończeniu cyklu seminarium w tworzeniu, promocji i sprzedaży sieciowego produktu turystycznego... Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu... Zarządzanie projektami strukturalnymi i partnerstwo PPP Lider projektów PPP

2 szkolenie liderów PPP organizowane przez Rząd Flandrii, realizowany przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego lipiec 2003 r.... Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do wykorzystania środków UE na rozwój obszarów wiejskich, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku, grudzień 2002 Szkolenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości; Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk, listopad 2001r Kurs dla Liderów Lokalnych w zakresie Planowania Operacyjnego i Zarządzania Projektami, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk, luty- lipiec 2001 r. Zarządzanie Marketingiem w Turystyce, Warszawa, październik 1999 r. Kurs prowadzony przez International Tourism Consultansts Spain i Polską Organizację Turystyczną Rural Tourism Master Plan TRAIN THE TRAINERS, wrzesień 1997 r., Tourism Development International Irlandia TRAINING for TIC STAFT, czerwiec 1997 r. Tourism Development Tourism Management: LineMarketing Kurs Menadżer Turystyki, VUC Bornholm Bałtycka Wyspa Kształcenia Investment Offers in the Tourism Sector organisation by KPMG International Markets The Netherlands in the framework of the PHARE Kurs prowadzili Holendrzy Jastarnia wrzesień 1996 r. International Labour Organisation Nauczanie Dorosłych, kurs dwustopniowy, Białobrzegi- Centrum Rozwoju Służb, kontynuacja Curriculum Modularisation /Catering Tresham Institute Northamptonishire UK październik 1995r. Marketing and promotion of Tourism L and R Leisure PLC for the Europen PHARE TOURIN Warszawa Teaaching Marketing Commission of the Europen Communities Komisja Wspólnot Europejskich PHARE UKFiT Production of Tourist Folder Tourism Marketing Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Zaświadczenie ukończenia szkolenia Wspieranie przedsiębiorczości Lider Lokalny Zarządzania projektami w zakresie planowania operacyjnego Zarządzanie marketingiem w turystyce Planowanie i zarządzanie w turystyce wiejskiej Kurs menadżera turystyki Przygotowanie ofert inwestycji turystycznych, promocja i sprzedaż Modułowe kształcenie dla dorosłych Marketing i promocja w turystyce Program Treningu dla Administracji i Przemysłu Turystycznego Nauczanie Marketingu Produkcja Prospektu Turystycznego Marketing w Turyźmie

3 Deutsches Seminar fur Fremddeenverkehr, Berlin, Niemieckie Seminarium Obsługi Ruchu Turystycznego Gdańsk Tourist Managers Baltic Education Island Bałtycka Wyspa Kształcenia VUC Bornholm Menadżer Turystyki 3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności) hotelarstwo geografia ekonomiczna- ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (biura turystyczne, hotelarstwo, marketing usług turystycznych, informacja turystyczna) 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych (polskich i międzynarodowych) Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Członek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Członek Zarządu Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia. Członek Wojewódzkiej Komisji Kategoryzacyjnej i Wojewódzkiej Komisji d.s. Pilotów i Przewodników przy Marszałku Województwa Pomorskiego Członek Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki- Warszawa 5. Pełnione funkcje (obecnie i w przeszłości w Uczelni i poza Uczelnią): Akademia Pomorska w Słupsku zajęcia z przewodnictwa i pilotażu Zajęcia na kursach (przewodnik i pilot, organizator turystyki) organizowanych przez stowarzyszenia, uczelnie i biura turystyczne. Wykłady (Partnerstwo Publiczno-Prywatne, partnerstwo w projektach w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Zamiejscowy Oddział w Słupsku), zajęcia z hotelarstwa i turystyki. 6. Kształcenie kadry naukowej (liczba wypromowanych magistrów, doktorów, recenzje prac dr i hab. oraz wniosków o tytuł profesora) : nie dotyczy 7. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na funkcjonowanie bazy turystycznej na Pomorzu Tworzenie lokalnych produktów turystycznych Zmiany w systemie nauczania dla potrzeb hotelarstwa i turystyki 8. Realizowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowe z programów operacyjnych, z programów ramowych UE) Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( r. realizacja projektu z działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Europejskie Biuro Partnerstw, projekt partnerski (Urząd Miasta Słupsk i Starostwo Powiatowe)

4 Jw. szkolenia na terenie gmin powiatu słupskiego zasady tworzenia partnerstwa w pisaniu projektów, druga edycja projektu Europejskie Biuro Partnerstw-II 9. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): Udział w opracowaniu programów i strategii oraz publikacje naukowe i popularno naukowe: Plan przestrzennego zagospodarowania woj. słupskiego turystyka (1976), Strategia woj. słupskiego turystyka (1997), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego (2001) Strategia rozwoju turystyki woj. pomorskiego (2004). Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego (2004) Publikacje: 15 artykułów popularnych oraz 13 artykułów naukowych w ośrodkach uczelnianych Gdańska, Gdyni, Koszalina, Szczecina i Słupska oraz dwa podręczniki szkolne dla Technikum Hotelarskiego. PROGRAMY I STRATEGIE 1. Orłowska J., 1976., Plan Przestrzennego Zagospodarowania woj. słupskiego, turystyka Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego,. 2. Orłowska J., 1997., Strategia woj. słupskiego, Wojewoda Słupski, Turystyka. 3. Orłowska J., 1997, Strategia ośmiu województw Polski Północnej, Turystyka. 4. Orłowska J., 1997, Produkt Markowy "Kraina w Kratę" Swołowo - wieś dziedzictwa kulturowego, Program PHARE 1997r. 5. Orłowska J., 1997, Program rozwoju turystyki wiejskiej w woj. słupskim, Turystyka, Wojewoda Słupski. 6. Orłowska J.,2000, Strategia rozwoju woj. pomorskiego, Marszałek woj. pomorskiego. 7. Orłowska J.,2001, Strategia rozwoju powiatu słupskiego - Turystyka, Starostwo powiatowe. 8. Orłowski A., Orłowska J.,2001, Inwentaryzacja przyrody nieożywionej gminy Malechowo. 9. Orłowska J., 2004, Strategia rozwoju turystyki woj. pomorskiego, Marszałek woj. pomorskiego. 10. Orłowska J., 2004, Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego, Marszałek woj. Pomorskiego. ARTYKUŁY 1. Orłowska J., Orłowski A., 1981, Środowisko geograficzne w woj. słupskim, Jantarowe Szlaki nr Orłowska J.,1994, Udział bazy noclegowej i rekreacyjnej w tworzeniu produktu turystycznego w pasie nadmorskim woj. słupskiego, Sesja popularno-naukowa nt. Turystyka i rekreacja nadmorska w woj. słupskim, Zeszyty Morskie nr 2, Słupsk. 3. Orłowska J., 1997, Sezonowość ruchu turystycznego na tle warunków przyrodniczych i zagospodarowania przestrzennego w woj. słupskim, s , Konferencja nt. Agroturystyka szansą wsi- Stan i perspektywy, Ostrzyce. 4. Orłowska J., Mielewczyk- Major B., 1997, Turystyka wiejska w programach różnych typów szkół kształcących kadry dla jej potrzeb w woj. słupskim, s.64-72, Konferencja nt. Agroturystyka szansą wsi stan i perspektywy, Ostrzyce.

5 5. Orłowska J., 1998, Infrastruktura turystyczna w woj. słupskim, s , Sesja naukowa nt. Uwarunkowania i funkcje turystyki na obszarze Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Chęciny. 6. Orłowska J., 1998, Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w woj. słupskim, s.1-4, Seminarium nt. Kochajmy mikroklimat, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Człuchów. 7. Orłowska J., 2000, Polityka podatkowa a rozwój turystyki na przykładzie gminy Ustka, Inwestycje turystyczne w gminie na przykładzie Ustki, s , Konferencja naukowa nt. Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Ostrzyce kwietnia. 8. Orłowska J. 2001, Uwarunkowania rozwoju turystyki morskiej atrakcyjnego produktu uzdrowiskowego na przykładzie portu w Ustce, , Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku, Ustka. 9. Orłowska J., 2002, Produkty markowe szlakiem Krainy w kratę i Elektrowni wodnych, s , Konferencja naukowa nt. Turystyka jako dochodowa dziedzina gospodarki Pomorza, Gdańsk 8 czerwca. 10. Orłowska J., 2002, Udział produktów markowych w promocji regionu słupskiego, III Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, Kołobrzeg 7-8 listopad. 11. Orłowska J., 2002, Udział społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych w tworzeniu produktu turystycznego na przykładzie wybranych gmin powiatu słupskiego., Konferencja naukowa nt. Warunki rozwoju turystyki w regionie, Międzyzdroje listopad Orłowska J., 2003, Turystyka morska w funkcjonowaniu małych portów Środkowego Wybrzeża, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, z. 2(6), s Orłowska J., 2003, Ocena walorów turystycznych w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi, red. A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Politechnika Koszalińska. 14. Orłowska J.,2005, Rozwój form turystyki aktywnej na Wybrzeżu Słowińskim, Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, red. E. Rydz, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 15. Orłowska J., Orłowski A., 2005, Plaża morska jako walor sprzyjający rozwojowi turystyki, dynamicznie przekształcany przez czynniki przyrodnicze i antropogeniczne, red. E. Rydz, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 16. Orłowska J. 2005, Partnerstwo publiczno-prywatne w tworzeniu produktu turystycznego na przykładzie elektrowni wodnych w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi, w: Modelowe koncepcje produktu turystycznego, red. J. Ożdziński, PROT, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku. 17. Orłowska J., 2007, Uwarunkowania rozwoju form turystyki w nadmorskiej przestrzeni między Łebą a Darłowem, Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, red. M. Turek, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie, Orłowska J., Tkaczyk M., Organizacja pracy w hotelarstwie, podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, cz. I, II, Wyd. REA, Warszawa Orłowska J. Markowy produkt turystyczny Kraina w Kratę XI Konferencja Kaszubsko- Pomorska. Dziedzictwo kulturowe teraźniejszość -przyszłość. Markowy produkt turystyczny Pomorza. Kierownik naukowy dr hab. Mirosław Boruszczak, Słupsk 2-3 XII 2010r. 20. Orłowska J. Tradycje kulturowe jako regionalne produkty turystyczne integrujące społeczność lokalną. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie. red. W.W. Gaworedzki, Gdańsk V.2011 r.,

6 PRZEWODNIKI, INFORMATORY, FOLDERY TURYSTYCZNE 1. Orłowska J., 1985, Słupskie wsie letniskowe, PAPT, Gdańsk. 2. Orłowska J., 1991, Region słupski, WOIT Słupsk. 3. Orłowska J., 1991, Ziemia słupska zaprasza, WOIT Słupsk. 4. Orłowska J., 1991, Zapraszamy do regionu słupskiego, PAPT, Warszawa 5. Orłowska J., 1992, Widoki z Rowokołu, WOIT Słupsk. 6. Orłowska J., 1994, Katalog miejscowości turystycznych woj. słupskiego, PAPT Gdańsk. 7. Orłowska J., 1995, Bałtyk i Pomorze, SAT Szczecin. 8. Orłowska J., 1996, Gmina Smołdzino, WOIT Słupsk. 9. Orłowska J., 1996, Mapa woj. słupskiego, WOIT Słupsk. 10. Orłowska J., 1996, Region słupski, SAT Szczecin. 11. Orłowska J., 1997, Województwo słupskie, UW Słupsk. 12. Orłowska J., 1998, Mapa woj. słupskiego, WOIT Słupsk. 13. Orłowska J., 1999, Mapa powiatu słupskiego, Starostwo Powiatowe Słupsk. 14. Orłowska J., Orłowski A., 1993, Okolice Miastka i Bytowa, WOIT Słupsk. 15. Orłowska J., Orłowski A., 1996, Okolice Słupska, PPWK Wrocław. 16. Orłowska J., Soja H., 2002 Kraina w kratę SPMTW Słupia, Słupsk. 17. Orłowska J., Soja H., 2003, Kraina w Kratę SPMTW Słupia, Słupsk. 18. Orłowska J., Orłowski A., 2005, Międzynarodowy szlak rowerowy R-10-, Starostwo Powiatowe, Słupsk. 19. Orłowska J., Orłowski A., 2006, Pierścień Gryfitów, Starostwo Powiatowe Słupsk,. 20. Orłowska J., Orłowski A., 2007, Kraina w kratę szlaki rowerowe, SPMTW Słupia, Słupsk. W latach byłam przedstawicielem Wojewody Słupskiego w porozumieniu zawartym między 7 województwami Bałtyk i Pomorze. Pracując w Urzędzie Wojewódzkim nadzorowałam działalność Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej. W 1997 roku byłam jedną z inicjatorek powołania Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia, a obecnie jestem członkiem Zarządu. Jestem również współautorką programu PHARE dot. przywrócenia pierwotnej tradycyjnej zabudowy wsi Swołowo i stworzenia w niej bazy agroturystycznej. Swoją wiedzę wykorzystuje przy opracowaniach materiałów promujących region pomorski Szlak Krainy w Kratę. Byłam inicjatorką założenia Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w której jestem członkiem Zarządu. 10. Uzyskane patenty (jeżeli są): nie dotyczy 11.Zajęcia dydaktyczne (tytuły przedmiotów i rodzaj zajęć- wykłady, konwersatoria, seminaria): Obsługa ruchu turystycznego- ćwiczenia, Ekonomika turystyki i rekreacji ćwiczenia, Podstawy hotelarstwa- ćwiczenia, Komercjalizacja produktu turystycznego- ćwiczenia.

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia

Dr Marek Ramczyk. Adres email: marek.ramczyk@byd.pl. fotografia Dr Marek Ramczyk Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[05]/T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Maria Peć mgr Iwona Michniewicz

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY

BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY BIBLIOTECZKA OŚRODKA TŁOK SPIS ALFABETYCZNY 3 Rozwiązanie 5 pomysłów na lokalną aktywność 7 Nawyków skutecznego działania 8. Nawyk 10 minut przerwy 50 i więcej. Same plusy A guide to EU Funding Aktywizowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo