Krzysztof Piotrowski. Polskie projekty monet euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krzysztof Piotrowski. Polskie projekty monet euro"

Transkrypt

1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Krzysztof Piotrowski Polskie projekty monet euro praca końcowa Promotor dr Justyna ZABAWA Wrocław 2015

2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem(am) samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, która zawierałaby znaczne fragmenty przedstawione w pracy jako oryginalne (wyniki badań empirycznych, obliczenia, spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp.), przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była publikowana. Oświadczam, że tekst pracy dyplomowej na nośniku elektronicznym jest identyczny z tekstem wydrukowanym i nie zawiera znaków niewidocznych na wydruku...., dnia (miejscowość) (podpis) OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* mojej pracy dyplomowej. na udostępnienie osobom zainteresowanym Zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowanie pracy dyplomowej w całości lub w części. Brak zgody nie wyklucza kontroli tekstu pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym, wyklucza natomiast dopisanie tekstu do bazy tego systemu. * niepotrzebne skreślić..., dnia (miejscowość) (podpis) str. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Krótki wstęp o Euro walucie europejskiej Dane techniczne monet euro wymiary, masa i stosowane materiały do produkcji Dane techniczne monet euro rodzaj wykończenia rantów monet Konstrukcja monet euro Awers i rewers w numizmatyce Wytyczne dotyczące narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu w państwach członkowskich Nasza droga do Polskich projektów monet euro. Konkursy i projekty Polskich projektów monet euro Opis projektów Polskich monet Euro Projekt polskich monet EURO" - Seria "A-1" - NB Projekt polskich monet EURO" - Seria A-2 SZ - CZ Projekt polskich monet EURO" - Seria "A-3" - "L" Projekt polskich monet EURO" - Seria B-1 - ZL Projekt polskich monet EURO" - Seria B-2 - BR "Projekt polskich monet EURO" - Seria "B-3 SZ" - BR "Projekt polskich monet EURO" - Seria "B-4 SZ" - SR "Projekt polskich monet EURO" - Seria "B-5" Kolekcja monet EURO "DANZICA Euro patterns" - Seria C Koszty wykonania Polskich projektów monet EURO, koszty produkcji monet, przyszli wytwórcy monet euro w Polsce Podsumowanie Bibliografia str. 3

4 1. Wstęp W rezultacie zgody obywateli Polski i decyzji o wstąpieniu w 2004 roku do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do spełnienia kryteriów zbieżności i wprowadzenia euro jako waluty narodowej. Wstąpienie do strefy euro będzie stanowiło szansę wzrostu gospodarczego Polski, a tym samym wzrostu zamożności naszego społeczeństwa. Analizy prowadzone przed kryzysem finansowym wskazywały, że wprowadzenie euro w Polsce powinno prowadzić do wzrostu poziomu PKB, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jednakże praktyczne doświadczenia krajów ze strefy euro, wykazały, że przyjęcie euro być może będzie się wiązać z ryzykiem podwyższonego wskaźnika niestabilności makroekonomicznej oraz spowolnić wzrost gospodarczy. Oznacza to, że zakładany przyspieszony wzrostu - po przyjęciu wspólnej waluty - należy traktować jedynie w kategoriach szansy, którą należy umiejętnie wykorzystać. Na podstawie danych ze strony Narodowego Banku Polskiego [1] obecnie w obiegu znajduje się ok. 111 miliardów monet euro o wartości 25 miliardów euro (według stanu na grudzień 2014 roku). Dla ponad 341 milionów osób wspólna waluta europejska jest walutą narodową mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości także i Polski. Niniejsza praca jest pierwszym i na chwilę obecną jedynym opracowaniem dotyczącym przyszłej Polskiej waluty euro, opisującym w sposób szczegółowy dostępne na rynku Projekty Polskich monet EURO. W pracy dokonano analizy i opisu 9 kompletnych zestawów monet zawierających w sumie 75 monet. Oprócz opisów emitowanych zestawów monet euro przedstawiono ich zdjęcia, grafiki, nakłady, dane techniczne (dane wymiarowe i wagowe) oraz wskazano (o ile takie dane są dostępne) producentów lub firmy, które brały udział w ich produkcji. Praca oprócz opisu zestawu monet umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ich dalszej produkcji oraz kosztów ich wytworzenia w Polsce. Ze względu na brak literatury i informacji źródłowych zebranie informacji w tej pracy było dużym wyzwaniem. Większość informacji uzyskano dzięki danym uzyskanym od firm zajmujących się branżą numizmatyczną oraz osobom posiadającym unikatowe zbiory prototypów tych monet. Wszystkie opisane zestawy monet są w moim posiadaniu i są bogatą bazą umożliwiającą zapoznanie się z Polskimi prototypami przyszłych monet euro, które mam nadzieję już niedługo znajdą się w naszych portfelach. str. 4

5 Wszystkie grafiki i zdjęcia z wyjątkiem tych, w których podano źródło są moim autorstwem i ze względu na bardzo niski stan znajomości tematu są do dyspozycji wszystkich osób zainteresowanych. 2. Krótki wstęp o Euro walucie europejskiej Nazwa euro została wybrana na posiedzeniu Rady Europy w Madrycie w 1995 r. w ramach przygotowań do wprowadzenia wspólnej waluty. Wymagania jakie stawiano przed nazwą nowej waluty to przede wszystkim: - krótka nazwa, łatwa do wymówienia i zrozumienia, - zawierająca w sobie odniesienie do Europy, - wolna od złych skojarzeń. Inspiracją dla symbolu euro była grecka litera epsilon (Є). Symbol ten oznacza również pierwszą literę słowa Europa w alfabecie łacińskim, natomiast dwie równoległe linie biegnące przez symbol oznaczają stabilność. Komisja Europejska zorganizowała wewnętrzny konkurs na przedstawienie pomysłu na symbol euro. Rozważono około 30 projektów. W sprawie dziesięciu z nich zasięgnięto opinię ludności. Ostateczny projekt został wybrany spośród dwóch wyselekcjonowanych propozycji przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Jacquesa Santera oraz komisarza Yvesa Thibaulta de Silguy w 1995 r.[1]. Monety euro mają jedną część wspólną, ale różną stronę narodową, charakterystyczną dla kraju emitenta. Strona wspólna monet emitowanych od 2007 r. ukazuje cały kontynent europejski, wcześniej przedstawiał Unię Europejska sprzed jej rozszerzenia w 2004 r. Każde państwo strefy euro przeprowadziło własną procedurę wyboru projektu strony narodowej. Jedynym wymogiem było, aby zawierała 12 gwiazd symbolizujących Unię oraz datę emisji monety. Istnieją państwa nienależące do strefy euro, mające prawo bicia niewielkich ilości własnych monet euro: San Marino, Monako, Watykan i Andora. Wynegocjowane warunki pozwalają, by emitowane przez te kraje monety były legalnym środkiem płatniczym w całej strefie euro. Krajami w których przyjęto euro są: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. str. 5

6 2.1 Dane techniczne monet euro wymiary, masa i stosowane materiały do produkcji Przedstawiając projekt czy gotową monetę, należy zapoznać się z jej parametrami, czyli głównie: jej wagą i wymiarami. Parametrami pomocniczymi, które są sprawdzane - przez wszelkiego rodzaju testery (na etapie produkcji w mennicy) i inne urządzenia (na etapie eksploatacji monet - np. urządzenia wrzutowe na monety). Urządzenia te oprócz podstawowych pomiarów sprawdzają również przewodność elektryczną monet i rodzaj obrzeża (zwanego również rantem). Często zdarza się, że niektóre monety kwalifikowane jako "dobre" na etapie testu w mennicy w życiu codziennym nie są przyjmowane w automatach, które pomimo że próbuje się użyć prawidłowej monety - pokazują "błąd - moneta zła". Głównymi przyczynami tego faktu jest przeważnie ich eksploatacyjne zużycie lub zabrudzenie - monety lub czytnika urządzenia. Aby mieć 100% pewność że moneta jest "dobra" należy ją porównać z parametrami (danymi), które każdorazowo przedstawione są w "Prospekcie emisyjnym" monety wydawanym przez Bank. W celu ułatwienia poniżej przedstawiono podstawowe parametry monet euro z uwzględnieniem ich: wymiarów, wagi i materiałów z których zostały wykonane. W przypadku opisanych w pracy monet ich parametry zostały celowo zmienione w celu jednoznacznego określenia, że nie są to monety obiegowe tylko monety próbne dlatego emiter na każdej z nich umieścił napisy PROBA w kilku językach. str. 6

7 Tabela 1 - Dane techniczne monet euro podstawowe wymiary i skład chemiczny [źródło - 2] str. 7

8 2.2 Dane techniczne monet euro rodzaj wykończenia rantów monet Ważnym elementem graficznym wykończenia, każdej monety jest tzw. rant czyli część boczna monety. Może mieć postać rowkowaną (ząbkowaną) lub bez wykończenia tzw. rant gładki. Poniżej w Tabeli 2 - przedstawiono podstawowe ranty obiegowych monet euro z uwzględnieniem ich sposobu wykonania. W przypadku opisanych w pracy monet ich ranty zostały celowo zmienione na gładkie ze względu na koszty ich wykonania oraz odróżnienie ich od monet znajdujących się w obiegu. Tabela 2 Rodzaje stosowanych rantów monet euro w zależności od nominału [źródło - 2] str. 8

9 2.3 Konstrukcja monet euro Monety o nominałach 1, 2 i 5 eurocentów - wytwarzane są metodą bicia czyli wycisku krążka stalowego pokrytego miedzią pomiędzy dwoma stemplami wzornika zawierającymi wzorce awersu i rewersu monety. Monety o nominałach 10, 20 i 50 eurocentów - wytwarzane są metodą bicia czyli wycisku krążka ze stopu nordyckiego złota pomiędzy dwoma stemplami wzornika. Monety o nominałach 1 i 2 euro składają się z dwóch elementów - pierścienia oraz rdzenia. Wykorzystano w nich technikę łączenia dwóch metali (tzw. technikę bimetalową). Monety 1 euro mają pierścień w kolorze złotym (miedzionikiel), a rdzeń w kolorze srebrnym (wykonany jest z 3 warstw: miedzioniklu, niklu i znów miedzioniklu). Z kolei 2 euro odwrotnie pierścień srebrny (miedzionikiel), a rdzeń złoty (wykonany z 3 warstw: mosiądzu niklowego, niklu i ponownie mosiądzu niklowego). 2.4 Awers i rewers w numizmatyce Awers i rewers posiadają monety oraz inne podobne wyroby jak ordery, odznaki, medale, plakietki itp. Pojęć tych nie stosuje się jednak do pieniędzy papierowych, określając w nich w miejsce awersu i rewersu odpowiednio: przednią i odwrotną stronę banknotu. Rys. 1 - Awers monety 5 euro Polskiego projektu monety Źródło: (fotografia ze zbiorów autora) str. 9

10 W przypadku monet stosujemy w polskiej numizmatyce zasadę, że awers to strona główna monety zawierająca podstawę prawną wybicia danej monety, w szczególności: 1. portret panującego, 2. imię panującego, 3. herb państwa, 4. nazwa państwa, 5. początek legendy. Rewers to odwrotna strona monety zawierająca inne elementy graficzne w większym lub mniejszym stopniu związane z okolicznościami wybicia monety. Nominał zazwyczaj jest po stronie rewersu, ale nie ma na to reguły. Inną metodą rozpoznawania, gdzie jest awers, a gdzie rewers, jest fakt, że awers, jako strona oficjalna, zawiera niezmienne elementy graficzne, podczas gdy rewers dla każdego nominału może wyglądać zupełnie inaczej (nie chodzi tu tylko o sam symbol nominału, ale także o inne umieszczone na tej stronie elementy graficzne). Rys. 2 - Rewers monety 5 euro Polskiego projektu monety Źródło: (fotografia ze zbiorów autora) str. 10

11 Pojęcia awersu i rewersu są w języku potocznym często mylone i wymagają krótkiego wyjaśnienia. Dla przeciętnego człowieka ważniejszą stroną jest ta z nominałem, stąd nazywa się ją niepoprawnie awersem. Czasami problem z określeniem stron monety może być naprawdę trudny, jak w przypadku euro. Wszystkie monety Wspólnoty mają tę samą stronę z danym nominałem, zwaną stroną europejską, podczas gdy druga strona, zwana stroną narodową, różni się w każdym kraju. Powoduje to problemy w określeniu, która strona jest awersem, a która rewersem. Prawodawstwo Unii Europejskiej jako awers monety określa stronę narodową, natomiast rewers jako stronę europejską [3]. Identycznie uważa Narodowy Bank Polski [4]. W wielu polskich międzywojennych i powojennych aktach prawnych natomiast stroną główną określano stronę z nominałem, a stroną odwrotną stronę z orłem [5]. Przy losowaniu metodą rzucania monetą pada zwykle pytanie orzeł czy reszka?. Wynika ono stąd, że orzeł (lub orzełek) leży na wielu monetach (w tym polskich) po stronie awersu, przez co jest jego synonimem, zaś reszka (wyraz pochodzenia rosyjskiego, решка) jest synonimem rewersu. 3. Wytyczne dotyczące narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu w państwach członkowskich Zgodnie z zaleceniem Unii określonej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - sygnatura - L 9/52 z roku w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu - Komisja Wspólnot Europejskich - uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 zaleciła państwom członkowskim: 1. Wprowadzanie monet euro do obiegu państw członkowskich. 2. Wprowadzanie identyfikacji emitera monet - poprzez podanie nazwy państwa członkowskiego lub jej skrótu. 3. Nie zamieszczanie nazwy waluty i nominału na rewersach narodowych monet euro przeznaczonych do obiegu i standardu opisu na brzegu monety o nominale 2 euro. 4. Określenie wymagań jakie muszą spełniać rewersy narodowe (konieczność - umieszczenia symbolu dwunastu gwiazd europejskich tworzących okrąg wokół krajowego motywu, który powinien zawierać oznaczenie roku emisji i wskazywanie nazwy państwa członkowskiego emitującego monety. Gwiazdy str. 11

12 europejskie powinny być przedstawione w takiej samej formie jak gwiazdy na fladze europejskiej). 5. Określenie zasad emisji okolicznościowych monet euro przeznaczonych do obiegu. Biorąc w/w zalecenia oraz n/w akty wykonawcze: - unormowano zasady emisji monet przez państwa członkowskie - zgodnie z art. 106 ust. 2 Traktatu (z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji); - określono nominały i parametry techniczne monet euro przeznaczonych do obiegu - Zgodnie z art. 106 ust. 2 (Rada przyjęła środki harmonizacyjne w tym zakresie rozporządzeniem Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r.); - umożliwiono wprowadzenie monet euro do obiegu nie tylko w państwie członkowskim, w którym zostały wyemitowane, ale w całej strefie euro, a nawet poza nią; - wprowadzono dla monet euro wspólnych europejskich awersów i odrębnych rewersów narodowych. Na wspólnych europejskich awersach monet euro znajduje się nazwa wspólnej waluty oraz nominał monety. Rewers narodowy nie powinien powtarzać ani nazwy wspólnej waluty, ani nominału monety; - określono, że o wzorach narodowych rewersów monet euro decyduje każde z uczestniczących państw członkowskich; - określono przestrzeganie wspólnych zasad dotyczących zmian rewersu narodowego monet euro. Wzory narodowych rewersów zwykłych monet euro przeznaczonych do obiegu (dopuszczalna zmiana tylko w wypadkach szczególnych np. gdy zmieniła się głowa państwa wskazana na monecie lub wydarzenie, które ma upamiętniać moneta jest wydarzeniem szczególnym); - możliwość wprowadzenia monet okolicznościowych. Będą one szczególnymi monetami przeznaczonymi do obiegu, w których zwykły rewers narodowy jest zastąpiony odmiennym rewersem narodowym, który ma na celu upamiętnienie szczególnych wydarzeń, postaci lub obiektów (dalej wydarzenie ). Określono, że najodpowiedniejsza do tego celu jest moneta o nominale 2 euro, przede wszystkim ze względu na jej dużą średnicę i charakterystykę techniczną, która odpowiednio zabezpiecza tę monetę przed fałszowaniem; - możliwość wprowadzenia emisji okolicznościowych monet euro poprzez emisje kolekcjonerskich monet euro, które nie są przeznaczone do obiegu i które powinny być łatwo odróżnialne od monet euro przeznaczonych do obiegu. Monety okolicznościowe str. 12

13 emitowane wspólnie przez wszystkie uczestniczące państwa członkowskie powinny upamiętniać wydarzenia o najwyższej wadze europejskiej; - wprowadzenia ograniczenia prawa emisji okolicznościowych monet euro przeznaczonych do obiegu do jednej monety na rok w przypadku każdego emitującego państwa członkowskiego; - wprowadzenia i ustalenie maksymalnych wielkości emisji monet okolicznościowych przeznaczonych do obiegu, aby monety te stanowiły niewielki odsetek łącznej liczby monet o nominale 2 euro znajdujących się w obiegu; - wprowadzenia zasady informowania pozostałych państw członkowskich o wprowadzeniu "nowych monet" o nowych rewersach narodowych z dużym wyprzedzeniem przed planowaną datą emisji; - wprowadzono zasadę zgłaszania swoich opinii, w celu wzięcia pod uwagę różnych krajowych zwyczajów i preferencji; - wprowadzenia możliwości emisji pewnej ilości monet euro przez inne kraje spoza wspólnoty na podstawie zawartych układów monetarnych, np. z Księstwem Monako, Republiką San Marino i Państwem Watykańskim. Wspólne przyszłe wytyczne powinny odnosić się również do monet przeznaczonych do obiegu emitowanych przez te państwa [6]. 4. Nasza droga do Polskich projektów monet euro. Konkursy i projekty Polskich projektów monet euro Na chwilę obecną nie są prowadzone, żadne prace nad projektami "Polskich projektów monet euro". Ostatnie projekty tych monet - opisane w dalszej części pracy - były pracami z lat Od tego czasu ich temat nie jest poruszamy i to w zakresie artykułów tematycznych w prasie numizmatycznej (kolekcjonerskiej) jak i prezentacji nowych projektów "bitych" w mennicach. Mam nadzieję, że ich temat powróci, gdy naszemu rządowi - będzie zależało na wprowadzeniu Polski do strefy euro. Ale zanim to jednak nastąpi będziemy musieli się skupić na dwóch ważnych wyzwaniach. Po pierwsze rząd będzie musiał przygotować Polskę na wprowadzenie euro od strony gospodarczej czyli doprowadzić do spełniania warunków stawianych przez Unię Europejską jako państwa aspirującego do strefy euro. Po drugie powinien przygotować plan działań o charakterze osłonowym, który ograniczy do minimum skutki pojawiającej się wraz z wprowadzeniem euro podwyżki cen, w taki sposób, aby str. 13

14 operacja wprowadzenie w Polsce wspólnej europejskiej waluty była jak najmniej dokuczliwa dla nas Polaków [7]. Po wykonaniu tych czynności zostanie prawdopodobnie przeprowadzone referendum w związku z faktem, że rezygnacja z własnej waluty na rzecz waluty wspólnotowej jest zbyciem istotnego elementu naszej suwerenności i nie powinno się odbywać bez odwołania się do obywateli naszego kraju czyli Nas obywateli. Kolejnym krokiem będzie zmiana aktu najważniejszego - Konstytucji RP - i określenie nowej waluty - Euro jako waluty narodowej. Po jej zmianie de facto staniemy się już państwem strefy euro - zdolnym do "bicia" własnych monet euro. Kraje należące do strefy euro posługują się identycznymi banknotami, mają natomiast prawo bicia własnej monety (obowiązującej na równych prawach podobnie jak banknoty we wszystkich państwach strefy euro), która musi mieć określone parametry fizyko-techniczne, obejmujące: - jednakową wielkość, - kształt, - skład materiału - mieć wspólny wygląd pierwszej strony monety - awersu. Każde z państw ma natomiast prawo do własnego wzoru na rewersie bitych przez siebie monet. W tych państwach, które są monarchiami na monetach dominują zwykle (zwłaszcza na tych o najwyższym nominale) portrety aktualnych władców. Wyidealizowany portret władcy znajduje się na wszystkich nominałach monet bitych w Belgii, Holandii, Luksemburgu i Watykanie. Natomiast w Monako i Hiszpanii wyidealizowane portrety władców zdobią jedynie monety o najwyższych nominałach 1 i 2 euro. W pozostałych zaś krajach na rewersach pojawiają się, albo wybitne postacie z historii danego państwa, albo charakterystyczne dla tego kraju motywy symboliczne, architektoniczne lub przyrodnicze. Do wykorzystania mamy 8 monet o nominałach od 1-50 i 1-2 to co na nich będzie - zależeć będzie od nas Polaków. str. 14

15 Najbardziej znanym konkursem na Polskie projekty monet euro był konkurs ogłoszony przez gazetę codzienną "Rzeczpospolita" we współpracy z przedstawicielami Narodowego Banku Polskiego [8] [9]. Tematem głównym konkursu był projekt na szatę graficzną przyszłych monet i propozycje zamieszczenia na nich osób, wydarzeń, symboli i innych treści, które są według czytelników gazety - godne podkreślenia i znalazły by się na emitowanych monetach euro. Co prawda w konkursie nie określono terminów ich praktycznej realizacji i wprowadzenia do obiegu przez Narodowy Bank Polski, stanowił tylko zdobycie informacji - jak Polacy wyobrażają sobie przyszłe monety euro? W skład jury konkursu wchodzili m.in.: - Paweł Lisicki - redaktor naczelny Rzeczpospolitej, - Tadeusz Steckiewicz - prezes Mennicy Polskiej, - profesor Jerzy Buzek - eurodeputowany Parlamentu Europejskiego, - Mirosław Gronicki - były minister finansów, - arcybiskup Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, - Jacek Socha ekonomista, - Czesław Bielecki architekt, - Paweł Śpiewak socjolog. Wśród nadesłanych i dostarczonych projektów jury konkursu z pośród ponad 360 projektów i propozycji największe uznanie jury konkursu wybrano trzy, które zostały przez redakcję Rzeczpospolitej oficjalnie przedstawione przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego. Wśród kryteriów, którymi kierowało się jury przy wyborze zwycięzców były projekty kojarzące się z Polską - osoby, wydarzenia i symbole. W przesłanych pracach konkursowych znalazły się projekty i pomysły dotyczące umieszczenia na monetach niżej wymienionych grafik - kolejność ustalono na podstawie udostępnionych ilości zliczonych opinii poszczególnych członków jury konkursowego [10]: - wybitnych postaci z historii Polski: Jan Paweł II (6), Chopin (3), Kopernik (3), Wałęsy (2), Skłodowska-Curie (1), Piłsudski (1), str. 15

16 - promowanie symboli z historii: Polski orzeł w koronie (5), logo Solidarności (5), husarz (1), strona tytułowa z Konstytucji 3 Maja 1791 r. (1), Kotwica znak Polski Walczącej z okresu II wojny światowej (1). - akcenty odwołujące się do przyrody: żubr (2), bocian (2), ryś (1). - miejsca i budowle: Pałac Branickich (1), gdański Żuraw (1), Gdańsk (1). Konkursowe zgłoszenia umieszczono na internetowych stronach Rzeczpospolitej [9], gdzie każdy mógł głosować na wybrany projekt. Ogółem na konkurs nadesłano ponad 360 prac, na które oddano kilkanaście tysięcy głosów. Spośród wszystkich prac wybrano 35, które zdobyły najwięcej głosów. Spośród nich wybrano sześć najlepszych projektów, a ich autorzy otrzymali ufundowane przez Mennicę Polską komplety monet kolekcjonerskich. Laureatami konkursu zostali: 1. Krzysztof Hofman - projekt Orzeł w koronie 2. Zbigniew Kowalewski - projekt Godło Polski 3. Jarosław Kłos - projekt Godło i nic więcej 4. Kamil Janus - projekt Orzeł z koroną 5. Rafał Wilczkowski - projekt Orzeł 6. Grzegorz Marzec - projekt Jan Paweł II, Zarys granic Polski str. 16

17 5. Opis projektów Polskich monet Euro Rok 2003 W roku wyemitowano 3 zestawy monet składających się z kompletu monet: 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2. W sumie - 24 monety w trzech kompletach oznaczonych w pracy - Seria "A-1" - NB, "A-2 SZ" - "CZ" i "A-3" - "L" Projekt polskich monet EURO" - Seria "A-1" - NB Projekt firmy - Numismatica Poloniae był oficjalną propozycją na konkurs na polskie Euro. Na rewersach przedstawiono symbole polskiej historii, gospodarki i kultury [11], [25] Opis zestawu: W skład zestawu wchodzą monety o nominałach - 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2 - razem - 8 monet. Materiał stop CuZn, CuAlZnSn/CuNi, CuNi/CuAlZnSn Wersja wykonania opakowania monet - plastikowy blister ochronny koloru niebieskiego Nakład ok szt. (dotyczy to ilości sprzedanych zestawów z hologramem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny - np. 1544). Rys. 3 Okładka Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) str. 17

18 Rys. 4 Wkładki wewnętrzne Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) Rys. 5 Widok awersów i rewersów Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) str. 18

19 Dane szczegółowe poszczególnych monet zestawu: Moneta o nominale - 1 cent Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment osiedla obronnego z wieżą. W górnej lewej części napis "BISKUPIN". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "1 CENT", poniżej w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 16,8 mm Metal wykonania - CuZn Waga - 3,44 g Moneta o nominale - 2 centy Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment Poznańskiego mechanizmu zegarowego z koziołkami - stanowiącymi dzisiaj maskotkę i wizytówkę Poznania. W górnej lewej części napis "POZNAŃ". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "2 CENT", poniżej w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 19,3 mm Metal wykonania - CuZn Waga - 4,61 g str. 19

20 Moneta o nominale - 5 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment pomnika astronoma Mikołaja Kopernika - stanowiącymi dzisiaj wizytówkę Torunia. W górnej lewej części napis "TORUŃ". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "5 CENT", poniżej w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 21,8 mm Metal wykonania - CuZn Waga - 5,85 g Moneta o nominale - 10 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Stary żuraw symbol miasta portowego Gdańsk - stanowiącymi wizytówkę miasta. W dolnej prawej części napis "GDAŃSK". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "10" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 20,3 mm Metal wykonania - CuAlZnSn Waga - 4,68 g str. 20

21 Moneta o nominale - 20 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Wrocławskiego Ratusza symbolu stolicy Dolnego Śląska. Po prawej stronie napis "WROCŁAW". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe z siedmioma wytłoczeniami kulistymi. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "20" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe z siedmioma wytłoczeniami kulistymi. Średnica - 22,8 mm Metal wykonania - CuAlZnSn Waga - 5,95 g Moneta o nominale - 50 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Warszawski Zamek Królewski symbol stolicy Polski. Z lewej górnej części napis "WARSZAWA". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "50" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 24,8 mm Metal wykonania - CuAlZnSn Waga - 6,97 g str. 21

22 Moneta o nominale - 1 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia 1000-letnia Katedra Wawelska symbol największego rozkwitu Polski. Z dolnej centralnej części napis "KRAKÓW". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis nominału monety - "1" (górna i dolna część 1 przechodzi na część drugiego pierścienia stopu CuAlZnSn) obok niego w dolnej części mniejszym biciem nazwa nominału Euro "E", po prawej stronie w środkowej części - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 23,8 mm Metal wykonania - CuAlZnSn/CuNi Waga - 6,72 g Moneta o nominale - 2 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Giewont z krzyżem symbolizującym największy i najwyższy kościół tradycyjnie katolickiej Polski. Z dolnej centralnej części napis "TATRY". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis nominału monety - "2" (górna i dolna część 2 przechodzi na część drugiego pierścienia stopu CuNi) obok niego w dolnej części mniejszym biciem nazwa nominału Euro "E", po prawej stronie w środkowej części - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 26,3 mm Metal wykonania - CuNi/CuAlZnSn Waga - 8,43 g str. 22

23 Projekt polskich monet EURO" - Seria A-2 SZ - CZ Projekt firmy - Numismatica Poloniae - stanowił limitowany dodatek do podstawowego wydania z 2003 roku - Serii "A" - NB. Zestaw był oficjalną propozycją na konkurs na polskie Euro. Na rewersach przedstawiono symbole polskiej historii, gospodarki i kultury [12] Opis zestawu: W skład zestawu wchodzą monety o nominałach - 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2 - razem - 8 monet Materiał srebro próby 925 (Ag 925) i złoto (Au) Wersja wykonania opakowania monet - plastikowy blister ochronny koloru czerwonego w szkatułce drewnianej Nakład ok. 100 szt. Wykończenie monet - stempel lustrzany. Mennica w której bito monety - Kremnica. Rys. 6 Ozdobne opakowanie Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) str. 23

24 Rys. 7 Certyfikat potwierdzający pochodzenie Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) Rys. 8 Widok awersów i rewersów Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) str. 24

25 Dane szczegółowe poszczególnych monet zestawu: Moneta o nominale - 1 cent Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment osiedla obronnego z wieżą. W górnej lewej części napis "BISKUPIN". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "1 CENT", obok w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 16,8 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych Moneta o nominale - 2 centy Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment Poznańskiego mechanizmu zegarowego z koziołkami - stanowiącymi dzisiaj maskotkę i wizytówkę Poznania. W górnej lewej części napis "POZNAŃ". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "2 CENT", poniżej w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 19,3 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych str. 25

26 Moneta o nominale - 5 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia fragment pomnika astronoma Mikołaja Kopernika - stanowiącymi dzisiaj wizytówkę Torunia. W górnej lewej części napis "TORUŃ". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w górnej lewej części - nominał monety - "5 CENT", poniżej w dolnym prawym rogu - Orzeł w koronie na tle sześciu przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w około - po łuku - napisy próba/wzór: w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 21,8 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych Moneta o nominale - 10 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Stary żuraw symbol miasta portowego Gdańsk - stanowiącymi wizytówkę miasta. W dolnej prawej części napis "GDAŃSK". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "10" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 20,3 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych str. 26

27 Moneta o nominale - 20 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Wrocławskiego Ratusza symbolu stolicy Dolnego Śląska. Po prawej stronie napis "WROCŁAW". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe z siedmioma wytłoczeniami kulistymi. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "20" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe z siedmioma wytłoczeniami kulistymi. Średnica - 22,8 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych Moneta o nominale - 50 centów Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Warszawski Zamek Królewski symbol stolicy Polski. Z lewej górnej części napis "WARSZAWA". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis w środkowej prawej części - nominał monety - "50" pod nim napis "CENT", po lewej stronie w dolnym rogu - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących w sześć przerywanych linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w lewoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 24,8 mm Metal wykonania - srebro próby 925 (Ag 925) Waga - brak danych str. 27

28 Moneta o nominale - 1 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia 1000-letnia Katedra Wawelska symbol największego rozkwitu Polski. Z dolnej centralnej części napis "KRAKÓW". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis nominału monety - "1" (górna i dolna część 1 przechodzi na część drugiego pierścienia wykonanego z materiału platerowanego złotem) obok niego w dolnej części mniejszym biciem nazwa nominału Euro "E", po prawej stronie w środkowej części - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 23,8 mm Metal wykonania - część wewnętrzna (rdzeń) - srebro próby 925 (Ag 925), część zewnętrzna (pierścień) - wykonana z materiału o nieznanym składzie platerowany złotem Waga - brak danych Moneta o nominale - 2 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej wewnętrznego pierścienia Giewont z krzyżem symbolizującym największy i najwyższy kościół tradycyjnie katolickiej Polski. Z dolnej centralnej części napis "TATRY". W zewnętrznym pierścieniu - w górnej centralnej części rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "POLSKA", całość uzupełniona z prawej i lewej strony 12 gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: opis nominału monety - "2" (górna i dolna część 2 przechodzi na część drugiego pierścienia srebro próby 925) obok niego w dolnej części mniejszym biciem nazwa nominału Euro "E", po prawej stronie w środkowej części - Orzeł w koronie na tle pięciu przechodzących linii łączących 12 gwiazd (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"), w górnej środkowej części monety - po łuku - napisy próba/wzór (oddzielone kropką): w języku polskim - "PRÓBA", w języku angielskim wzór - "PATTERN" i w języku francuskim próba - "ESSAI". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 26,3 mm str. 28

29 Metal wykonania - część zewnętrzna (pierścień) - srebro próby 925 (Ag 925), część wewnętrzna (rdzeń) - wykonana z materiału o nieznanym składzie platerowany złotem. Waga - brak danych Projekt polskich monet EURO" - Seria "A-3" - "L" Jeden z nielicznych zestawów, które opisuję w tej pracy opierając się w jego opisie tylko danymi własnymi, gdyż nie ma na jego temat żadnej dostępnej publikacji i zdjęć! Projekt firmy - nieznany. Sądząc po danych znajdujących się na certyfikacie emiterem była firma niemieckojęzyczna. Na rewersach przedstawiono symbole, które według mnie w żaden sposób nie odnoszą się do polskiej historii, gospodarki lub kultury [13]. Opis zestawu: W skład zestawu wchodzą monety o nominałach - 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2 - razem - 8 monet Materiał skład stopów nieznany Wersja wykonania opakowania monet - papierowy blister ochronny koloru ciemnoniebieskiego, monety w kapslach ochronnych całość zapakowana "luzem" do przeźroczystej folii ochronnej. Do całości dołączony certyfikat z indywidualnym numerem ewidencyjnym. Nakład nieznany. Sądząc po kilkuletniej (ponad 5 letniej) obserwacji rynku numizmatycznego - zestaw pojawił się tylko dwukrotnie na rynku aukcyjnym - z czego wniosek, że zestaw jest bardzo rzadki i wyszedł w niskim nakładzie. str. 29

30 Rys. 9 Widok awersów i rewersów Prototypów monet (fotografia ze zbiorów autora) Dane szczegółowe poszczególnych monet zestawu: Moneta o nominale - 1 cent Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: w centralnej części - rozpostarta, falująca flaga Unii Europejskiej z 12 gwiazdkami rozmieszczonymi w okręgu w środku flagi. Z prawej strony na fladze nominał monety - "1". Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"). W dolnej centralnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 22,2 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 10,27 g str. 30

31 Rys. 10 Występujący błąd bicia Błąd opisu nazwy (fotografia ze zbiorów autora) Moneta o nominale - 2 centy Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: w centralnej części - rozpostarta, falująca flaga Unii Europejskiej z 12 gwiazdkami rozmieszczonymi w okręgu w środku flagi. Z prawej strony na fladze nominał monety - "2". Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"). W dolnej centralnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 26,0 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 13,77 g str. 31

32 Moneta o nominale - 5 centów Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: w centralnej części - rozpostarta, falująca flaga Unii Europejskiej z 12 gwiazdkami rozmieszczonymi w okręgu w środku flagi. Z prawej strony na fladze nominał monety - "5". Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"). W dolnej centralnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 29,0 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 17,56 g Moneta o nominale - 10 centów Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: z lewej po środku monety - nominał monety - "10" obok postać jeźdźca (osoba z koroną na głowie i berłem w dłoni siedząca na koniu). Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych łączących 12 gwiazdek (układ linii z prawej do lewej "w lewoskos"). W dolnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 27,0 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 13,84 g str. 32

33 Moneta o nominale - 20 centów Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: z lewej po środku monety - nominał monety - "20" obok postać jeźdźca (osoba z koroną na głowie i berłem w dłoni siedząca na koniu). Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych łączących 12 gwiazdek (układ linii z prawej do lewej "w lewoskos"). W dolnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 30,6 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 17,62 g Moneta o nominale - 50 centów Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: z lewej po środku monety - nominał monety - "50" obok postać jeźdźca (osoba z koroną na głowie i berłem w dłoni siedząca na koniu). Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych łączących 12 gwiazdek (układ linii z prawej do lewej "w lewoskos"). W dolnej części monety na literze "C" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 33,0 mm Metal wykonania - nieznany Waga - 20,91 g str. 33

34 Moneta o nominale - 1 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: z lewej po środku monety - siedząca postać Europy obok z prawej strony nominał monety - "1". Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych łączących 12 gwiazdek (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"). W dolnej części monety na literze "E" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 32,8 mm Metal wykonania - moneta wykonana z dwóch stopów o składzie nieznanym Waga - 20,99 g Moneta o nominale - 2 Euro Motyw na rewersie: w części centralnej monety nieznany "budynek podobny do ratusza". W dolnej części pod budynkiem rok emisji - "2003", w dolnej centralnej części napis "RZECZPOSTPOLITA POLSKA" (napis z błędną nazwą!), w górnej centralnej części - "po łuku" - napisy: "PRUEBA", "TRIAL", "ESSAI", "PROBE" rozdzielone od siebie gwiazdkami. Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Motyw na awersie: z lewej po środku monety - siedząca postać Europy obok z prawej strony nominał monety - "2". Całość opisanej kompozycji graficznej znajduje się na tle sześciu przerywanych linii równoległych łączących 12 gwiazdek (układ linii z lewej do prawej "w prawoskos"). W dolnej części monety na literze "E" w grafice kształtu owalnego napis - "SPECIMEN". Tłoczenie rantu - wypukłe pierścieniowe. Średnica - 35,5 mm Metal wykonania - moneta wykonana z dwóch stopów o składzie nieznanym Waga - 24,81 g str. 34

35 Rok 2004 W roku wyemitowano 5 zestawów monet - składających się z kompletu monet: [2 zestawy] 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2 [3 zestawy] 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2, 5 W sumie - 43 monety w pięciu kompletach oznaczonych w pracy - Seria "B-1" - ZL, "B-2" - BR, "B-3 SZ" - BR, "B-4 SZ" - SR, "B-5" Projekt polskich monet EURO" - Seria B-1 - ZL Projekt firmy - Numismatica Poloniae i był kolejnym zestawem przedstawiającym propozycję firmy na konkurs na polskie Euro. Na rewersach przedstawiono symbole polskiej historii, gospodarki i kultury podobnie jak w zestawie Serii A-1 z 2003 roku [14], [25]. Opis zestawu: W skład zestawu wchodzą monety o nominałach - 1, 2, 5, 10, 20, 50 i 1, 2 = razem - 8 monet Materiał stop CuZn, CuAlZnSn/CuNi, CuNi/CuAlZnSn Wersja wykonania opakowania monet - plastikowy blister ochronny koloru zielonego Nakład ok szt (dotyczy to ilości sprzedanych zestawów z hologramem zawierającym indywidualny numer identyfikacyjny - np. 0333). str. 35

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 21.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 373/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 2.7.2014 L 194/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 729/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.5.2014 r. COM(2014) 277 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA KOMITETU EKONOMICZNO-FINANSOWEGO na mocy art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro)

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) Austria Belgia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Portugalia Słowacja Słowenia Włochy 1999-911,90 zł 92,90 zł 131,90 zł - 82,90 zł 68,90

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

Złoto. Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość. Trwała forma kapitału. Niebanalny prezent

Złoto. Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość. Trwała forma kapitału. Niebanalny prezent Złoto Korzystna inwestycja w bezpieczną przyszłość Jeśli szukasz zróżnicowanych form lokowania kapitału lub po prostu chcesz czuć wartość swoich pieniędzy, zainwestuj w złoto. Inwestycja w złoto od zarania

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu. (przekształcenie)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu. (przekształcenie) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2013 r. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (przekształcenie)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 kwietnia 2017 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

TURCJA. Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy

TURCJA. Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy TURCJA TURCJA Waluta: lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy Banknoty: 5 lir tureckich, 10 lir tureckich, 20 lir tureckich, 50 lir tureckich, 100 lir tureckich, 200 lir tureckich http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tcmb+en/tcmb+en/main+menu/

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2013. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

BIULETYN 11/2013. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ Źródło: http://polskawue.gov.pl/euro,94.html WSPÓLNA WALUTA EURO Euro wprowadzenie W Traktacie Rzymskim z 1957 roku, ustanawiającym Europejska Wspólnotę Gospodarczą, założono coraz ściślejszą koordynację

Bardziej szczegółowo

Norwegia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre. Wartość nominalna 50 koron

Norwegia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre. Wartość nominalna 50 koron NORWEGIA Norwegia Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre Banknoty Wartość nominalna 50 koron B/1, B/2 100 koron B/3, B/4, B/5 200 koron B/6, B/7, B/8 500 koron B/9 1000 koron

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28. talar 1814 Av: głowa i napis, Rv: ukoronowana dwupolowa tarcza herbowa, nominał

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28. talar 1814 Av: głowa i napis, Rv: ukoronowana dwupolowa tarcza herbowa, nominał 115 *115. talar 1812 Av: głowa i napis, Rv: ukoronowana dwupolowa tarcza herbowa, nominał i rok, men. Warszawa. ślady justowania Kop. 3701 R2. 1 800,- + 2 000,- II 1 500,- II 180,- 116 *116. talar 1814

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r)

Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) Zmiana nr 2 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (moc obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2015r) W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 09.11.2005 COM(2005) 357 końcowy/2 2005/0145 (CNS) CORRIGENDUM: Annule et remplace la version du 02.08.2005. Concerne toutes les versions linguistiques sauf

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy

Turcja. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy TURCJA Turcja Jednostka pieniężna i jej podział: Lira turecka (TRY) 1 lira turecka = 100 kuruszy Banknoty Wartość nominalna 5 lir tureckich B/1, B/2 10 lir tureckich B/3 20 lir tureckich B/4 50 lir tureckich

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 29

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 29 56 56. 5 złotych 1927 men. Warszawa, Av: orzeł, rok i nominał, Rv: postać kobiety Nike, znak mennicy i napis, srebro, waga 18,41 g, nakład 81 szt., wypukły napis PRÓBA, lustro mennicze Par. P. 141a 57

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 259 256 258. *259. 260. 261. 262. 10 złotych 1997 Stefan Batory, Av: Orzeł, rok, nominał i napis, Rv: Popiersie i napis, men. Warszawa, mikro-rysy w tle F. K 128 10 złotych 1997 Stefan Batory, Av: Orzeł,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Zygmunt I Stary i 100 dukatów Zygmunta III niezwykłe monety kolekcjonerskie NBP

Zygmunt I Stary i 100 dukatów Zygmunta III niezwykłe monety kolekcjonerskie NBP Zygmunt I Stary i 100 dukatów Zygmunta III niezwykłe monety kolekcjonerskie NBP W środę, 12 lipca, Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Zygmunta I Starego oraz

Bardziej szczegółowo

Choinka srebrna moneta kolekcjonerska Opis produktu:» Mennica Polska prezentuje wyjątkową monetę Choinka, zaprojektowaną z okazji świąt Bożego Narodzenia.» Idealna na gustowny i niezapomniany świąteczny

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce. Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych w Polsce. Wszystkie monety i banknoty emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Informacje o planie emisji oraz sposobie

Bardziej szczegółowo

NORWEGIA Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Monety (M) Monety wycofane z obiegu (M/w)

NORWEGIA Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Monety (M) Monety wycofane z obiegu (M/w) NORWEGIA NORWEGIA Waluta: korona (NOK) 1 korona = 100 øre Banknoty: 50 koron, 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/banknotes/ Monety: 1 korona, 5 koron,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 10/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 19 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 10/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 19 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 10/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru dokumentu Prawo wykonywania zawodu wydawanego lekarzom i lekarzom dentystom Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY C 213/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.7.2011 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 284/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) OPINIE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaleceń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Warszawa, dnia 02-11-2015 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PODSEKRETARZ STANU Janusz Ostapiuk DGO-III.070.1.2015.MK Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 16 września 2009 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 16 września 2009 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, (PL) WUP 12/2016

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, (PL) WUP 12/2016 PL 23003 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 23003 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 24749 (22) Data zgłoszenia: 26.07.2016 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 59/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 59/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 59/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie symboli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz zmiany uchwały nr 7/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/343/2017 RADY GMINY KSAWERÓW. z dnia 24 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/343/2017 RADY GMINY KSAWERÓW. z dnia 24 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XLVIII/343/2017 RADY GMINY KSAWERÓW w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi i pieczęci gminy Ksawerów oraz określenia zasad używania herbu, barw gminy oraz pieczęci urzędowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

= 45 3, = GOTOWI NA EURO? LV L NASZ PIENIĄDZ. 1 stycznia Poznajemy banknoty i monety euro

= 45 3, = GOTOWI NA EURO? LV L NASZ PIENIĄDZ. 1 stycznia Poznajemy banknoty i monety euro Dzień stycznia 05 Poznajemy banknoty i monety euro = R LTL EU 80 45 NASZ PIENIĄDZ 70 EU 8 R 04 LV L GOTOWI NA EURO? 0., = SERIA EUROPA Nowe 5 0 x 6 mm Nowe 0 7 x 67 mm PIERWSZA SERIA 5 0 x 6 mm 0 7 x 67

Bardziej szczegółowo

Norwegia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre. Wartość nominalna 50 koron

Norwegia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre. Wartość nominalna 50 koron NORWEGIA Norwegia Jednostka pieniężna i jej podział: Korona (NOK) 1 korona = 100 øre Banknoty Wartość nominalna 50 koron B/1, B/2 100 koron B/3, B/4, B/5 200 koron B/6, B/7, B/8 500 koron B/9 1000 koron

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 337 z , str. 52)

(Dz.U. L 337 z , str. 52) 2001D0913 PL 01.01.2009 005.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Od 12 lutego w obiegu unowocześniony banknot 200 zł. Sprawdź co się zmieni

Od 12 lutego w obiegu unowocześniony banknot 200 zł. Sprawdź co się zmieni Od 12 lutego w obiegu unowocześniony banknot 200 zł. Sprawdź co się zmieni Od 12 lutego w obiegu pojawi się zmodernizowany banknot 200- złotowy z jeszcze nowocześniejszymi zabezpieczeniami. Ile banknotów

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

NOWA TWARZ EURO. Poznajemy nowy banknot 10 euro. www.nowe-banknoty-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu

NOWA TWARZ EURO. Poznajemy nowy banknot 10 euro. www.nowe-banknoty-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu NOWA TWARZ EURO Poznajemy nowy banknot 10 euro INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE ZABEZPIECZENIA Łatwe do sprawdzenia, trudne do podrobienia Dzięki ulepszonym zabezpieczeniom nowe banknoty 5 i 10 euro

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia polskich banknotów

Zabezpieczenia polskich banknotów Zabezpieczenia polskich banknotów www.nbp.pl Banknoty obiegowe emitowane przez NBP z serii Władcy polscy 0 złotych Książe Mieszko I Denar srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I 0 mm x 0 mm 0 złotych

Bardziej szczegółowo

7 pytań O Unię Europejską!

7 pytań O Unię Europejską! 7 pytań O Unię Europejską! Co to jest Unia Europejska? Unia Europejska (skrótowo UE) gospodarczo-polityczny polityczny związek zek dwudziestu siedmiu krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1647

Kraków, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1647 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 1647 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się NBP poza polityką pieniężną? Julia Szymczak Hanna Urbanowicz

Czym zajmuje się NBP poza polityką pieniężną? Julia Szymczak Hanna Urbanowicz Czym zajmuje się NBP poza polityką pieniężną? Julia Szymczak Hanna Urbanowicz 1 2 Struktura organizacyjna NBP Art. 6. Organami NBP są: 1) Prezes NBP; 2) Rada Polityki Pieniężnej; 3) Zarząd NBP. Źródło:

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY CYCÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru, tablicy urzędowej z herbem gminy i pieczęci oraz zasad ich używania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. L 19/64 DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

500 złotych r.

500 złotych r. strona 1 500 złotych 28.02.1919 r. 500 złotych 28.02.1919 r. strona 1 1000 Marek Polskich 23.08.1919 1000 Marek Polskich 23.08.1919 Opis przedmiotu: Rozmiar banknotu - 215 x 135 mm. strona 1 5000 Marek

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Scenariusz lekcji Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Temat lekcji: Unia Europejska - główna organizacja jednoczącej się Europy. Cele lekcji: Wiadomości: - wyjaśni pojęcie:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 177 *177. *178. 178 1 złote 1932 Av: orzeł, rok i napis, Rv: głowa kobiety, men. Warszawa srebro, wypukły napis PRÓBA, plamki na awersie i rewersie ø20 mm, waga 3,41 g,nakład 120 szt. Kop. 2888 R5, F P

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka koordynator: mgr Jadwiga Greszta nauczyciele wspomagający: mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka Opracowanie słownictwa dotyczącego bankowości i finansów. Od Grosika do Złotówki rozwiązywanie łamigłówek

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wzory oznaczeń I część zamówienia KALENDARZE NA 2012 ROK PROMUJĄCE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej

Warunki mieszkaniowe ludności w poszczególnych krajach Unii Europejskiej Nieprzeciekający dach, brak wilgoci w mieszkaniu, prysznic, wanna to podstawowe wymagania, które zgodnie z opinią większości bezsprzecznie powinna spełniać nieruchomość mieszkaniowa, bez względu na standard.

Bardziej szczegółowo

Numizmatyka - prawda o pieniądzach! Numizmatyka jest jedną z wielu nauk pomocniczych historii. Zajmuje się ona badaniem pieniędzy.

Numizmatyka - prawda o pieniądzach! Numizmatyka jest jedną z wielu nauk pomocniczych historii. Zajmuje się ona badaniem pieniędzy. Numizmatyka - prawda o pieniądzach! Numizmatyka jest jedną z wielu nauk pomocniczych historii. Zajmuje się ona badaniem pieniędzy. Elementy monety Każda moneta składa się z niezmiennych elementów. Przede

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ

ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO z dnia 15.10.1985 r. WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Zasada samorządności terytorialnej - ustawa bądź konstytucja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu Zasłużony Kulturze

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro

PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PODRĘCZNY INFORMATOR o zabezpieczeniach banknotów euro Szczegółowych informacji udzielają: EUROPEJSKI BANK CENTRALNY Sonnemannstrasse 20 D-60314 Frankfurt am Main Germany

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZAKŁAD SZKOLEŃ a SPECJALNYCH 165 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Waldemar Weremko DOWÓD OSOBISTY WZÓR 2015 ZABEZPIECZENIA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2017 1 Zakład Szkoleń Specjalnych Korekta, skład i druk:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Bolesław Chrobry SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Rumunia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lej (RON) 1 lej = 100 banów

Rumunia. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Lej (RON) 1 lej = 100 banów RUMUNIA Rumunia Jednostka pieniężna i jej podział: Lej (RON) 1 lej = 100 banów Banknoty Wartość nominalna 1 lej B/1 5 lei B/2 10 lei B/3, B/4 50 lei B/5 100 lei B/6 200 lei B/7 500 lei B/8 Numery kart

Bardziej szczegółowo

NORWEGIA Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Monety (M) Monety wycofane z obiegu (M/w)

NORWEGIA Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Monety (M) Monety wycofane z obiegu (M/w) NORWEGIA NORWEGIA Waluta: korona (NOK) 1 korona = 100 øre Banknoty: 50 koron, 100 koron, 200 koron, 500 koron, 1000 koron http://www.norges-bank.no/en/notes-and-coins/banknotes/ Monety: 1 korona, 5 koron,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

KOMU IKAT PRASOWY posiedzenie Rady. Bruksela, 19 czerwca 2008 r. P R A S A

KOMU IKAT PRASOWY posiedzenie Rady. Bruksela, 19 czerwca 2008 r. P R A S A RADA U II EUROPEJSKIEJ 10723/08 (Presse 175) KOMU IKAT PRASOWY 2880. posiedzenie Rady Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne SZEFOWIE PAŃSTW LUB RZĄDÓW Bruksela, 19 czerwca 2008 r. Przewodniczący Janez Janša

Bardziej szczegółowo