Regulamin Konkursu Unijne rymy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Unijne rymy"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Piaseczno - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno, zwana dalej Organizatorem. 3. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas IV VI uczęszczających do Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Piaseczno, zwanych dalej uczestnikami konkursu 4. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach Biuro konkursu: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno, Piaseczno, Pl. Piłsudskiego 9, pok. 44, tel , 2 PRACE KONKURSOWE 1. Konkurs polega na napisaniu wiersza rymowanego o Unii Europejskiej. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej. 2. Wiersz może liczyć maksymalnie 8 zwrotek, po 4 wersy każda. 3. W wierszu powinny się znaleźć następujące słowa: Polska, Europa, Unia Europejska, Fundusze, Dotacja, Zjednoczeni, Różnorodność, Syriusz, Flaga, Gwiazdka, Państwo, Założyciel, Hymn, Grecja, Dwadzieścia Osiem, Kolor, Bruksela, Komisja, Rada Europejska, Pakt, Partia, Luksemburg, Parlament, Komisarz, Francja, Belgia, Niemcy, Schumann, Traktat, Euro, Waluta, Łotwa, Litwa, Malta, Maskotka, Motto, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Społeczeństwo, Umowa, Schengen, Paszport, Dowód, Symbol, Jedność, Negocjacje, Akcesja, Porozumienie, Tradycja, Język, Kultura, Granatowy, Żółty, Maj, Rocznica, Ojciec, Dzień, Tulipan. 4. Wymienione słowa można odmieniać przez przypadki. 5. Wiersz musi być napisany samodzielnie, nie może być wcześniej publikowany. Praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 6. Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 3 OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODA 1. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac do dnia 31 stycznia 2015r. 2. Komisja oceniająca będzie składać się z przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno. 3. Oceny prac komisja konkursowa dokona na podstawie zdobytych w Konkursie punktów. Punkty można zdobyć za użycie każdego słowa spośród tych podanych w Regulaminie. Za każde słowo autor wiersza otrzymuje 1 pkt. Osoba z największą ilością punktów zajmuje I miejsce w konkursie. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez więcej niż jedną osobą, Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowy 1 pkt. za ogólną ocenę wiersza. 4. Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.

2 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 6. Nagrodą w konkursie jest gra planszowa Gwiezdny Express. 4 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Prace konkursowe należy nadsyłać do dn r. (piątek). Do 19 grudnia praca musi wpłynąć do biura konkursu lub do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. 3. Prace można przynosić osobiście lub przesyłać pocztą na adres: a) Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno, Pl. Piłsudskiego 9, Piaseczno b) Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Piaseczno Prosimy aby prace dostarczane były w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs Europe Direct. 4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/ opiekunów prawnych na udział w konkursie. 5. Każdy uczestnik konkursu na mocy karty zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: publikacja wiersza na stronie internetowej Organizatora i stronie Organizatora na facebook u, w materiałach promocyjnych i edukacyjnych wydawanych przez Organizatora. 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego nazwiska w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia. 5 UWAGI KOŃCOWE 1. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 2. Zgłoszenie pracy do konkursu i udział w konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace, które spełniają kryteria podstawowe oraz zostały dostarczone do biura konkursu w terminie, tj. do dn. 19 grudnia 2014r. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie umieszczona na stronie 6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za legalność prac poszczególnych autorów dotyczącą zgłaszanych praw autorskich. 7. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie PIE ED Piaseczno, 8. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkursu, należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno (tel , mail: Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie!

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Unijne Rymy KARTA ZGŁOSZENIA uczestnika konkursu Unijne Rymy L.p. Wyszczególnienie Dane 1. Imię i nazwisko 2. Telefon kontaktowy lub adres do rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu lub wychowawcy 3. Nazwa i adres szkoły 4. Klasa Niniejszym oświadczam, iż: 1. Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej. 2. Zgłoszona praca nie narusza praw osób trzecich. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i promocją konkursu oraz przyszłym wykorzystaniem zgłoszonej pracy w celu upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej. 4. Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu konkursu Unijne Rymy i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad. 5. Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą....

4 data i podpis osoby składającej pracę Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Unijne Rymy Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział podopiecznego w konkursie: UNIJNE RYMY Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:.. Adres zamieszkania: Tel. kontaktowy:. Niniejszym wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), którego jestem prawnym opiekunem, w konkursie Unijne Rymy organizowanym przez Gminę Piaseczno - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Piaseczno.... (czytelny podpis)....

5 (miejscowość i data)

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci Zostań Bajkowym Bohaterem I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady Konkursu Zostań Bajkowym Bohaterem (zwanym dalej Konkursem ) na napisanie

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tetris Nowe 20

Regulamin konkursu Tetris Nowe 20 Regulamin konkursu Tetris Nowe 20 ARTYKUŁ 1 ORGANIZACJA Organizatorem konkursu Tetris Nowe 20 (zwanego dalej konkursem ) jest Europejski Bank Centralny (zwany dalej EBC ). Konkurs rozpoczyna się 5 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo