Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)"

Transkrypt

1 Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 30 marca 2015r. KRS pod numerem 6421, NIP: , kapitał zakładowy ,90 zł, w całości wpłacony

2 Spis Treści Część I Rachunki 3 Rozdział I Konta osobiste 3 Rozdział II Rachunki oszczędnościowe 3 Rozdział III Pozostałe rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I SilnaLokata w PLN 4 Rozdział II Lokata ExtraZysk w PLN 4 Rozdział III Lokata Bazowa w PLN 4 Rozdział IV E-lokata w PLN 4 Rozdział V e-komfort w PLN 5 Rozdział VI Lokaty rentierskie w PLN 5 Rozdział VII Lokaty terminowe standardowe w PLN 5 Rozdział VIII Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD 5 Rozdział IX Lokata Nocna (Overnight) w PLN 6 Część III Kredyty 7 Rozdział I Kredyt w ROR, kredyty gotówkowe oraz samochodowe 7 Rozdział II Kredyty i pożyczki hipoteczne 7 Część IV Karty kredytowe 7 Część V Produkty wycofane z oferty 8 Rozdział I Rachunki 8 Rozdział II Lokaty terminowe 8 Rozdział III Kredyty 13 Rozdział IV Karty kredytowe 14 2/

3 Część I Rachunki rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rozdział I Konta osobiste Rachunek Konta osobiste dla klientów indywidualnych 1. Konto Dobrze Dobrane w PLN 0,00% 2. Konto osobiste w PLN prowadzone w ramach Bankowości Prywatnej 0,00% Rozdział II Rachunek 3. Konto Dobrze oszczędnościowe w PLN 4. Rachunek oszczędnościowy Sejf w PLN Rachunki oszczędnościowe 5. Rachunek oszczędnościowy Euro Sejf w EUR 0,01% 6. Rachunek oszczędnościowy IKE w PLN dla rachunków otwartych do 9 marca 2015 r.: do r.:1,75% od r.: 1,25% dla rachunków otwartych od 10 marca 2015 r.: 1,25% dla rachunków otwartych do 9 marca 2015 r.: do r.:1,50% od r.: 1,00% dla rachunków otwartych od 10 marca 2015 r.: 1,00% Stawka WIBOR 3M ogłoszona bieżącego dnia roboczego Rozdział III Rachunek Pozostałe rachunki 7. Rachunek walutowy 0,00% 8. Rachunek Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PKZP w PLN 0,00% 9. Rachunek Rady Rodziców w PLN 0,00% 10. Rachunek Szkolnej Kasy Oszczędności SKO w PLN 0,00% 11. Rachunek Zastrzeżony (Escrow) w PLN 0,25% 12. Rachunek Zastrzeżony (Escrow) w EUR 0,00% 13. Rachunek Zastrzeżony (Escrow) w USD 0,00% 14. Rachunek Powierniczy w PLN 0,25% 15. Rachunek Powierniczy w EUR 0,00% 16. Rachunek Powierniczy w USD 0,00% 17. Rachunek Inwestora Giełdowego w PLN 18. Rachunek Portfelowy w PLN od 0,00 zł. do 9 999,99 zł.- 0,00% zł. i powyżej - 1,50% 0,8* WIBID ON (stawka ogłoszona bieżącego dnia roboczego) Część II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym. 3/

4 Rozdział I miesięcy SilnaLokata w PLN minimalna kwota lokaty PLN 1,30%* * W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 6 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty ExtraZysk w PLN o okresie 6 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się SilnejLokaty Rozdział II Lokata ExtraZysk w PLN minimalna kwota lokaty PLN 20. c 3 miesiące 1,00% 21. c 6 miesięcy 1,00% 22. c 12 miesięcy 1,30% 23. c 18 miesięcy 1,30% Rozdział III miesiąc miesiące miesięcy Lokata Bazowa w PLN minimalna kwota lokaty PLN 1,00%* * lokata nie jest dostępna w sprzedaży 1,00%* * lokata nie jest dostępna w sprzedaży 1,00%* * lokata nie jest dostępna w sprzedaży Rozdział IV E-lokata w PLN minimalna kwota lokaty PLN 27. c 7 dni 1,00% 28. c 14 dni 1,10% 29. c 1 miesiąc 1,30% 30. c 3 miesiące 1,50% Rozdział V e-komfort w PLN minimalna kwota lokaty PLN miesiące 1,50% miesięcy 1,30% Rozdział VI Lokaty rentierskie w PLN Lokata Inwestor Plus minimalna kwota lokaty PLN 4/

5 I okres 6-miesięczny 1,25% 33. c 24 miesiące II okres 6-miesięczny 1,25% III okres 6-miesięczny 1,25% IV okres 6-miesięczny 1,25% Lokata Inwestor Extra miesięcy 4 minimalna kwota lokaty PLN I okres 3-miesięczny 1,50% II okres 3-miesięczny 1,50% III okres 3-miesięczny 1,50% IV okres 3-miesięczny 1,50% Rozdział VII Lokaty terminowe standardowe w PLN Od do PLN Powyżej PLN 35. c 14 dni 0,80% 0,90% 36. c 21 dni 0,90% 1,00% 37. c 1 miesiąc 1,00% 1,10% 38. c 2 miesiące 1,00% 1,10% 39. c 3 miesiące 1,10% 1,20% 40. c 6 miesięcy 1,20% 1,30% 41. c 9 miesięcy 1,20% 1,30% 42. c 12 miesięcy 1,20% 1,30% Rozdział VIII Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD Lokaty w EUR Od 500 do EUR Powyżej EUR 43. c 3 miesiące 0,03% 0,08% 44. c 6 miesięcy 0,08% 0,10% 45. c 12 miesięcy 0,10% 0,15% 46. c 36 miesięcy 0,30% 0,50% Lokaty w USD Od 500 do USD Powyżej USD 47. c 3 miesiące 0,15% 0,20% 48. c 6 miesięcy 0,20% 0,30% 49. c 12 miesięcy 0,40% 0,50% 50. c 36 miesięcy 0,75% 1,00% 5/

6 Rozdział IX Lokata Nocna (Overnight) w PLN 51. c Lokata Nocna (Overnight), automatycznie odnawialna WIBID ON z zamknięcia dnia pomniejszony o marżę 2 punkty procentowe; oprocentowanie min. 0,80%, max. 2,00% Część III Kredyty kredytów w stosunku rocznym; dla poz. nr 52, 53, 54 stała stopa procentowa, dla pozostałych pozycji zmienna stopa procentowa. Rozdział I Kredyt Kredyt w ROR, kredyty gotówkowe oraz samochodowe 52. c Kredyt samochodowy elastyczny na potrzeby własne 53. Kredyt samochodowy na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego, Kredyt samochodowy z karencją na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego. od 8,90% do maksymalnych określonych w ustawie Kodeks cywilny 1 od 6,99% 54. Kredyt gotówkowy Classic/Extra 2 od 8,90% 55. Kredyt w ROR w Pakiecie S oraz Pakiecie M 10,00% 56. Kredyt w ROR w Pakiecie L oraz w Pakiecie XL 10,00% 57. Kredyt w ROR w ofercie Konto Dobrze Dobrane wariant Standard 10,00% 58. Kredyt w ROR w ofercie Konto Dobrze Dobrane- wariant z opłatą miesięczną 0,00% Rozdział II Kredyty i pożyczki hipoteczne Kredyt 59. c Kredyt Mieszkaniowy 60. Pożyczka hipoteczna WIBOR 3M 3 + marża Banku Część IV Karty kredytowe kart kredytowych w stosunku rocznym. Zmienna stopa procentowa. 1 Ustawia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). 2 Kredyt gotówkowy Classic, Kredyt gotówkowy Extra dostępne w ofercie Banku od dnia 8 listopada 2010 r Wysokość stawki oraz zasady aktualizacji stawki określa Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Indywidualnych. Marża Banku ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniona jest od warunków transakcji, w tym m.in. od rodzaju produktu, kwoty kredytu/pożyczki, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta Klient. Marża Banku, określona zgodnie z pkt 4 powyżej ulega podwyższeniu o 1 pp. w sytuacji gdy Kredyt lub jego transze uruchamiane są przed całkowitym zaangażowaniem środków własnych przez Kredytobiorcę. Podwyższenie obowiązuje do czasu zaangażowania całości środków własnych. Marża Banku, określona zgodnie z pkt 4 powyżej do czasu dostarczenia do Banku odpisu/odpisów z księgi wieczystej/ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiącej/stanowiących zabezpieczenie Kredytu potwierdzającego/potwierdzających prawomocny wpis hipotek z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Banku, ulega podwyższeniu o 0,90 pp. 6/

7 Karta kredytowa Karta Kredytowa MasterCard Classic wydawana do 61. dnia (dotyczy to również kart wznowionych oraz kart VISA wznowionych jako MasterCard o ile pierwsza karta została wydana do dnia wskazanego powyżej) Karta Kredytowa MasterCard Classic wydawana od 62. c dnia (dotyczy to również kart wznowionych o ile pierwsza karta została wydana od dnia wskazanego powyżej). Karta Kredytowa MasterCard Classic - oferta specjalna (dla klientów Banku, którym karty zostały wydane w ramach specjalnych akcji sprzedażowych lub wydane na podstawie zawartej umowy o Kredyt Samochodowy i Kartę 63. Kredytową lub o Kredyt Gotówkowy i Kartę Kredytową lub o Pożyczkę i Kartę Kredytową) w skali roku Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Karta Kredytowa MasterCard Sport Karta kredytowa MasterCard Gold wydawana do dnia (dotyczy to również kart wznowionych oraz kart VISA wznowionych jako MasterCard o ile pierwsza karta została wydana do dnia wskazanego powyżej) Karta kredytowa MasterCard Gold wydawana od dnia (dotyczy to również kart wznowionych, o ile pierwsza karta została wydana od dnia wskazanego powyżej) Karta kredytowa MasterCard Gold oferta specjalna (dla klientów Banku, którym karty zostały wydane w ramach specjalnych akcji sprzedażowych) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 67. Karta kredytowa MasterCard BNP Paribas World Elite ( World Signia) 7 10,00% 10,00% 68. Karta kredytowa MasterCard Duo 10,00% 10,00% Część V Produkty wycofane z oferty Rozdział I Rachunki rachunków w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Rachunek 69. Konto osobiste w PLN w Pakiecie S 0,00% 70. Konto osobiste w PLN w Pakiecie M 8 0,00% 71. Konto osobiste w PLN w Pakiecie L 9 0,00% 72. Konto osobiste w PLN w Pakiecie XL 10 0,00% 73. Konto WIĘCEJ oszczędnościowe w PLN 74. Konto BARDZO oszczędnościowe w PLN 75. Konto oszczędnościowe w PLN do r.:1,75% od r.: 1,25% do r.:1,75% od r.: 1,25% do r.:1,75% od r.: 1,25% 7 Karta dostępna tylko dla Klientów Departamentu Bankowości Prywatnej, którzy podpisali "Umowę Ramową o Świadczenie Usług Bankowości Prywatnej" oraz dla Klientów Prestige. 8 Dotyczy klientów Pakietu Komfort lub Komfort Finansista, które otrzymały nową nazwę: Pakiet M. Dotyczy również klientów, którzy podpisali umowę o rachunek Autokonto z Dominet Bank SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bankiem Polska SA (obecna nazwa BNP Paribas Bank Polska SA) jeżeli ich rachunek został następnie włączony do Pakietu Komfort. 9 Dotyczy klientów Pakietu Złoty, który otrzymał nową nazwę: Pakiet L. 10 Dotyczy klientów Pakietu Platynowy oraz Platynowego Premium, który otrzymał nową nazwę: Pakiet XL. 7/

8 76. Rachunek Nierezydenta w EUR i USD 0,00% Rozdział II Lokaty terminowe lokat terminowych w stosunku rocznym. Lokaty terminowe standardowe założone w Dominet Banku SA przed dniem fuzji prawnej z Fortis Bankiem Polska SA (obecna nazwa BNP Paribas Bank Polska SA) Lokata w PLN Od 200 do 9 999,99 PLN Powyżej PLN dni - 1,00% 78. c 14 dni - 1,00% 79. c 21 dni - 1,00% 80. c 1 miesiąc 1,00% 1,00% 81. c 3 miesiące 1,00% 1,00% 82. c 6 miesięcy 1,00% 1,00% (zmienna stopa procentowa) Od 200 do 9 999,99 PLN Powyżej PLN 3 miesiące 1,00% 1,00% 6 miesięcy 1,00% 1,00% 12 miesięcy 1,00% 1,00% Lokata w EUR (zmienna stopa procentowa) 3 miesiące 0,05% 6 miesięcy 0,10% 12 miesięcy 0,20% 24 miesiące 0,40% 36 miesięcy 0,60% Lokata w USD (zmienna stopa procentowa) miesiące 0,10% miesięcy 0,15% miesięcy 0,40% 86. c 24 miesiące 0,45% 87. c 36 miesięcy 0,50% Lokata ExtraZysk w PLN 88. c 4 miesiące 1,00% 8/

9 Lokata Po Prostu w PLN 89. c 4 miesiące 1,00% Lokata Europejska w PLN 90. c 5 miesięcy 1,00% Lokata Inwestor minimalna kwota lokaty PLN I okres 3-miesięczny 1,00% 91. c 12 miesięcy II okres 3-miesięczny 1,00% III okres 3-miesięczny 1,00% IV okres 3-miesięczny 1,00% Mocna Lokata miesięcy minimalna kwota lokaty PLN I okres 3-miesięczny 1,00% II okres 3-miesięczny 1,00% Lokata 6/3 w PLN miesiące 6,00%* * w pierwszym 3 miesięcznym okresie trwania lokaty. W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 3 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty ExtraZysk w PLN o okresie 3 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się Lokaty 6/3 Lokata 6/3 Plus w PLN miesiące 5,50%* * w pierwszym 3 miesięcznym okresie trwania lokaty. W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 3 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty Bazowej w PLN o okresie 3 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się Lokaty 6/3 Plus Lokata 6/6 w PLN miesięcy 6,00%* * w pierwszym 6 miesięcznym okresie trwania lokaty. W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 6 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty ExtraZysk w PLN o okresie 6 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się Lokaty 6/6 Lokata 6/6 Plus w PLN miesięcy 6,00%* * w pierwszym 6 miesięcznym okresie trwania lokaty. W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 6 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty Bazowej w 9/

10 PLN o okresie 6 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się Lokaty 6/6 Plus Lokata SuperZysk w PLN miesiące 7,00%* * w pierwszym 3 miesięcznym okresie trwania lokaty. W przypadku automatycznego odnowienia się lokaty na kolejny 3 miesięczny okres oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty ExtraZysk w PLN o okresie 3 miesięcy, obowiązującym w dniu odnowienia się Lokaty SuperZysk Lokata Promocyjna w PLN miesiące 1,00% miesięcy 1,00% Lokata Szmaragdowa w PLN miesiące 1,00% Lokata Prezydencka w PLN miesięcy 1,00% miesięcy 1,00% miesięcy 1,00% Lokata Dominanta Forte w PLN 104. c 1 miesiąc 1,00% miesiące 1,00% 106. c 6 miesięcy 1,00% miesięcy 1,00% (zmienna stopa procentowa) 3 miesiące 1,00% 6 miesięcy 1,00% 12 miesięcy 1,00% Lokaty terminowe Fortis lokata w PLN lokata w EUR lokata w USD miesiące 1,00% 0,03% 0,10% 10/

11 Lokaty terminowe standardowe w PLN (zmienna stopa procentowa) Od do PLN Powyżej PLN 14 dni 1,00% 1,00% 21 dni 1,00% 1,00% 1 miesiąc 1,00% 1,00% 2 miesiące 1,00% 1,00% 3 miesiące 1,00% 1,00% 4 miesiące 1,00% 1,00% 6 miesięcy 1,00% 1,00% 12 miesięcy 1,00% 1,00% Lokaty terminowe standardowe założone przed 11 czerwca 2001 r. w BNP Paribas Banku Polska SA Lokata w PLN 109. c 14 dni 0,80% 110. c 21 dni 0,90% 111. c 1 miesiąc 1,00% 112. c 2 miesiące 1,00% 113. c 3 miesiące 1,10% 114. c 6 miesięcy 1,20% 115. c 9 miesięcy 1,20% 116. c 12 miesięcy 1,20% (zmienna stopa procentowa) 14 dni 1,00% 21 dni 1,00% 1 miesiąc 1,00% 2 miesiące 1,00% 3 miesiące 1,00% 4 miesiące 1,00% 6 miesięcy 1,00% 12 miesięcy 1,00% Lokata w EUR 117. c 3 miesiące 0,03% 118. c 6 miesięcy 0,08% 119. c 12 miesięcy 0,10% miesiące 0,10% 121. c 36 miesięcy 0,30% Lokata w USD 122. c 3 miesiące 0,15% 123. c 6 miesięcy 0,20% 11/

12 124. c 12 miesięcy 0,40% miesiące 0,60% 126. c 36 miesięcy 0,75% Rozdział III Kredyty kredytów w stosunku rocznym, zmienna stopa procentowa. Kredyt 127. Dopuszczalny limit debetowy 10,00% 128. Dopuszczalne saldo debetowe 10,00% 129. Kredyt gotówkowy NA TAK od 8,90% 130. Kredyt w ROR w Pakiecie S oraz M przyznany przed ,00% 131. Kredyt w ROR w Pakiecie L oraz XL przyznany przed ,00% 132. Kredyt gotówkowy NA TAK dla sieci zewnętrznych maksymalne określone w ustawie Kodeks cywilny Kredyt GOTÓWKA NA OKRĄGŁO od 8,90% 134. Kredyt EKSTRA GOTÓWKA od 8,90% 135. Kredyt konsolidacyjny od 8,90% 136. Kredyt gotówkowy DOWOLNY CEL WIBOR 6M 11 + marża 137. Kredyt VIP PROFESJONALISTA od 12,99% 138. Kredyt VIP FINANSISTA maksymalne określone w ustawie Kodeks cywilny 4 Rozdział IV Karty kredytowe kart kredytowych w stosunku rocznym. Zmienna stopa procentowa. Karta kredytowa w skali roku Karta Kredytowa Classic wydawana do dnia : VISA Foto Karty Kredytowe Classic: VISA Glamour, VISA Dentonet wydawane do dnia , VISA Classic wydawana do dnia Karty Kredytowe Standard wydawane do dnia : VISA/MasterCard Standard Karta Kredytowa VISA Gold wydawana do dnia Karta Kredytowa Visa Platinum wydawana do dnia ,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Maksymalne stawki oprocentowania kredytów oraz kart kredytowych określone w niniejszej Tabeli oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) w żadnym przypadku nie mogą być wyższe niż określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami) i ulegają obniżeniu do tego poziomu jeżeli obniżenie stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego powodowałoby przekroczenie poziomu oprocentowania określonego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zmianami). Bank zastrzega sobie prawo do żądania odsetek od zadłużenia przeterminowanego z tytułu Kredytu w wysokości odsetek maksymalnych określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). 11 Zasady aktualizacji stawki określa Regulamin Produktów Kredytowych dla Klientów Indywidualnych. 12/

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TABELI OPŁAT I PROWIZJI PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH... 40 Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 5 września 2014r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 17.09.2012 r.) Spis treści 1.Osoby fizyczne... 3 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz oszczędnościowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. ` Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 05.06.2015 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo