Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A."

Transkrypt

1 Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od r.

2 Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 3 izzykonto...3 ekonto...3 ekonto mobilne /ekonto mobilne plus...3 ekonto dla młodych...3 ekonto z darmowymi bankomatami...3 mkonto Multi...3 mkonto Aquarius...3 mkonto Aquarius Intensive...3 emax walutowy...3 II. Rachunek rozliczeniowy... 3 Rachunek transakcyjny do usługi maklerskiej... 3 III. Rachunki oszczędnościowe... 3 emax...3 emax plus...3 msaver...3 mike Lokata...4 IV. Lokaty... 4 Lokata...4 Lokata (na nowe środki ) Lokata (dla nowych Klientów) Lokata progres...4 Lokata USD, EUR, GBP...5 V. Karty kredytowe... 5 VI. Kredyty... 6 Kredyt odnawialny w rachunku ekonto/ ekonto mobilne/ ekonto mobilne plus/ekonto dla młodych/ekonto z darmowymi bankomatami/mkonto Multi /mkonto Aquarius/mKonto Aquarius Intensive...6 mpożyczka...6 Kredyt gotówkowy...6 Kredyt samochodowy/kredyt samochodowy online...6 Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna...6 Produkty wycofane ze sprzedaży Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...6. Rachunki oszczędnościowe Lokaty Karty kredytowe Kredyty...9

3 I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe izzykonto 0,70% ekonto 0,00% ekonto mobilne /ekonto mobilne plus 0,00% ekonto dla młodych 0,00% ekonto z darmowymi bankomatami 0,00% mkonto Multi 0,00% mkonto Aquarius 0,00% mkonto Aquarius Intensive 0,00% emax walutowy CHF 0,00% EUR 0,0% USD 0,30% GBP 0,30% Saldo debetowe 0,00% Obowiązuje dla rachunków dostępnych w ofercie od r. II. Rachunek rozliczeniowy Rachunek transakcyjny do usługi maklerskiej 0,00% III. Rachunki oszczędnościowe emax 0,0% emax plus do ,99 PLN 0,50% od PLN do ,99 PLN 0,65% od PLN do ,99 PLN 0,80% od PLN,00% msaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) - dotyczy rachunków założonych poza okresem od do premium/do 9 999,99 PLN,40% standard/od 0 000,00 PLN 0,50% Oprocentowanie premium naliczane jest, gdy różnica pomiędzy średnim saldem na koniec poprzedniego miesiąca a średnim saldem z miesiąca wcześniejszego jest większa lub równa 00 PLN oraz gdy całkowite saldo rachunku jest mniejsze bądź równe 9999,99 PLN (dotyczy miesiąca kalendarzowego). Dla nowo otwartych rachunków msaver w pierwszym miesiącu naliczane jest oprocentowanie premium. msaver (rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie) dotyczy rachunków założonych od do Oprocentowanie obowiązuje od dnia otwarcia rachunku do Od obowiązuje oprocentowanie jak dla rachunków założonych poza okresem od do Premium 4,00% Standard 3 0,80% Oprocentowanie premium naliczane jest w danym miesiącu, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki: ) różnica pomiędzy średnim saldem rachunku msaver ustalonym w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc naliczania oprocentowania a średnim saldem z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc jest większa lub równa 00 PLN (warunek ten nie dotyczy marca 05 r.) oraz ) gdy saldo w miesiącu naliczania oprocentowania nie przekracza progu maksymalnego. Próg maksymalny salda zależy od liczby miesięcy kalendarzowych prowadzenia rachunku przy czym za każdy miesiąc kalendarzowy próg powiększa się o PLN i wynosi on w marcu PLN, w kwietniu PLN, w maju PLN, w czerwcu 000 PLN, w lipcu PLN a w sierpniu PLN. 3 Oprocentowanie standardowe naliczane jest w przypadku gdy nie zostaną spełnione warunki do naliczenia oprocentowania premium. 3/9

4 Saldo debetowe 0,00% mike Lokata,75% 4 4 nie mniej niż 80% stawki WIBOR M - stawka WIBOR M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. IV. Lokaty Lokata 3 dniowa,00% miesięczna 0,60% 3 miesięczna,00% 6 miesięczna,00% miesięczna,00% 4 miesięczna,40% Lokata (na nowe środki ) 3 3 miesięczna,30% 6 miesięczna,50% 9 miesięczna,0% Lokata dostępna od r. wyłącznie po zalogowaniu się do nowego serwisu transakcyjnego mbanku. Oferta dostępna tylko na nowe środki. Nowe środki - są to środki pieniężne pochodzące spoza mbank S.A. stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w mbanku na dany dzień (informacja o dacie przeliczenia salda, od którego liczona jest nadwyżka środków dostępna jest na stronie internetowej mbanku w sekcji oszczędności oraz we wniosku o lokatę na nowe środki). Jako sumę aktywów zgromadzonych w mbanku rozumie się środki (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz depozytach terminowych (wszystkie rodzaje lokat) prowadzonych w walucie PLN w mbanku, w ramach których Klient Indywidualny zdefiniowany jest jako Posiadacz lub Współposiadacz. Lokaty uruchomione w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatyczne zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na którą lokaty zostały założone. 3 Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny odpowiedni okres 3 miesięczny, 6 miesięczny lub 9 miesięczny na warunkach standardowej Lokaty 3 miesięcznej, 6 miesięcznej, lub 9-miesiecznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabelach stóp procentowych Lokata (dla nowych Klientów) 4 3 miesięczna >=500,00 PLN 5 4,00% 4 Automatyczne odnowienie lokaty (prowadzenie lokaty przez kolejne okresy umowne) ma status włączony, oznacza to, iż po zakończeniu okresu umownego lokata (kapitał wraz z naliczonymi odsetkami) zostanie odnowiona na kolejny okres 3 miesięczny na warunkach standardowej lokaty terminowej 3 miesięcznej prezentowanej w aktualnie obowiązujących Tabelach stóp procentowych. 5 Maksymalna kwota lokaty 0 000,00 PLN Lokata progres miesiąc 3 miesięczna 6 >=500,00 PLN miesiąc 3 miesiąc (Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 00,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 6 - Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 3 miesięcy wynosi,00% miesiąc miesiąc 6 miesięczna 7 >=500,00 PLN 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc w okresie trwania lokaty 0,40% 0,60%,00% 0,40% 0,60% 0,70% 0,80%,00% 4/9

5 6 miesiąc,50% (Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 00,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 7 -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi,00% miesiąc miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc miesięczna 8 6 miesiąc >=500,00 PLN 7 miesiąc 8 miesiąc 9 miesiąc 0 miesiąc miesiąc miesiąc (Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 00,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 8 -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych miesięcy wynosi,40% Lokata USD, EUR, GBP USD 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90%,00%,50%,00%,50%,90% 3,00% 3 miesięczna 0,40% 6 miesięczna 0,50% miesięczna 0,60% EUR 3 miesięczna 0,0% 6 miesięczna 0,30% miesięczna 0,40% GBP 3 miesięczna 0,60% 6 miesięczna 0,70% miesięczna 0,80% V. Karty kredytowe (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) MasterCard Standard, World MasterCard, MasterCard Miles & More, MasterCard Miles & More Premium, Visa Premium, Visa Classic paywave 3, MasterCard World Elite Kredyt w rachunku karty 0,00% Spłaty na raty 0,00% Należności przeterminowane 0,00% Dotyczy usługi Spłaty na raty uruchomionej do r. Dotyczy kart Visa Aquarius mbanku d. MultiBanku 3 Dotyczy kart mbanku oraz kart Visa Credit mbanku d. MultiBanku 5/9

6 VI. Kredyty Kredyt odnawialny w rachunku ekonto/ ekonto mobilne/ ekonto mobilne plus/ekonto dla młodych/ekonto z darmowymi bankomatami/mkonto Multi /mkonto Aquarius/mKonto Aquarius Intensive Należności przeterminowane (dla umów zawartych do r.) 9,63% Należności przeterminowane (dla umów zawartych lub aneksowanych od r.) mpożyczka 0,00% Należności przeterminowane 0,00% Kredyt gotówkowy marża banku Należności przeterminowane 0,00% Kredyt samochodowy/kredyt samochodowy online Należności przeterminowane kredytów w PLN (pojazdy nowe/pojazdy używane) Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna 0,00% Kredyt hipoteczny, Kredyt refinansowy, Kredyt konsolidacyjny, Pożyczka hipoteczna, Kredyt preferencyjny Rodzina na Swoim Należności przeterminowane, kredytów w PLN,50% Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mplanu hipotecznego Produkty wycofane ze sprzedaży. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe ekonto mobilne /ekonto mobilne plus do 3000,00 PLN nadwyżka środków powyżej 3000,00 PLN,00% 0,00% mkonto Multi (Comfort/Active) 0,00% mkonto Aquarius (Classic) 0,00% Saldo debetowe 0,00% WWJ 0,00% Obowiązuje dla rachunków dostępnych w ofercie do r. Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r.. Rachunki oszczędnościowe emax izzy 0,0% 3. Lokaty Lokata dniowa 0,0% dniowa promocyjna 0,0% 7 dniowa 0,0% 6/9

7 miesięczna 0,50% 4 miesięczna,00% 9 miesięczna,00% miesięczna,00% Lokata plus 3 miesięczna 0,50% 6 miesięczna 0,50% 9 miesięczna 0,50% miesięczna 0,50% Lokata rentierska 4 miesięczna (odsetki naliczane co trzy miesiące),00% 36 miesięczna (odsetki naliczane co trzy miesiące),00% 60 miesięczna (odsetki naliczane co trzy miesiące),00% emax lokata od 000 PLN do ,99 PLN,00% od PLN do ,99 PLN,00% od PLN do ,99 PLN,00% powyżej ,99 PLN,00% Produkt wyłączony ze sprzedaży, oferta obowiązuje dla lokat otwartych do.03.0 r. Produkt dostępny wyłącznie w ramach odnowionych Umów Lokat, w tym Lokat na nowe środki Lokata progres (dostępna online dla nowych Klientów mbanku) 3 6 miesięczna 4 >=500,00 PLN w okresie trwania lokaty miesiąc miesiąc 3 miesiąc 4 miesiąc 5 miesiąc 6 miesiąc 0,40% 0,60% 0,70% 0,80%,00%,50% (Przedterminowa wypłata środków pieniężnych) 00,00% naliczonych odsetek od dnia założenia lokaty do dnia zerwania lokaty 3 -Oferta dotyczy nowych Klientów mbanku, otwierających rachunek ekonto wraz z Lokatą progres. Oferta dostępna wyłącznie za pośrednictwem wspólnego wniosku o Lokata USD, EUR, GBP USD lokatę i konto składanego przez internet, z opcją zawarcia Umowy elektronicznie. 4 -Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi,00% miesięczna 0,30% EUR miesięczna 0,0% 7/9

8 GBP miesięczna 0,30% USD 3 miesięczna 0,40% 6 miesięczna 0,50% miesięczna 0,60% EUR 3 miesięczna 0,0% 6 miesięczna 0,30% miesięczna 0,40% GBP 3 miesięczna 0,60% 6 miesięczna 0,70% miesięczna 0,80% 4. Karty kredytowe (dotyczy kart kredytowych wydanych do wniosków złożonych do dnia r.) Visa Classic WP.PL, Visa Electron, Visa Compensa, Visa Orange, Visa Rossmann, MasterCard Standard (z opłatą miesięczną),, Visa Classic Radość Życia 3, Visa Classic 4,5, Visa Gold Credit 4, Visa Platinum 4, Visa Electron Euro<6 4, Visa Credit 7, MasterCard Gold,8 Kredyt w rachunku karty 0,00% Spłaty na raty 6 0,00% Należności przeterminowane 0,00% Karta nie jest dostępna w ofercie od r. Karta nie jest dostępna w ofercie od r. 3 Karta nie jest dostępna w ofercie od r. 4 Karta nie jest dostępna w ofercie od r. 5 Dotyczy kart wydanych w technologii stykowej 6 Dotyczy usługi Spłaty na raty uruchomionej do r. 7 Dotyczy kart mbanku d. MultiBanku: Visa Murator (od r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa Wola Park (od r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa NAU (od r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa MultiZet (od r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa n (od r. karta nie jest dostępna w ofercie), Visa npaywave (od r. karta nie jest dostępna w ofercie) 8 Dotyczy kart mbanku oraz kart MasterCard Gold i kart MasterCard Aquarius mbanku d. MultiBanku (od r. karta nie jest dostępna w ofercie) 8/9

9 5. Kredyty MultiKredyt Oszczędnościowy 6 Należności przeterminowane 9,63% Należności przeterminowane (dla umów aneksowanych od r.) 0,00% WWJ 7 Odsetki za przekroczenie kwoty kredytu 0,00% Należności przeterminowane 0,00% Kredyt gotówkowy Należności przeterminowane (Kredyt na studia MBA/Kredyt na studia podyplomowe 8 ) Należności przeterminowane kredytów waloryzowanych kursem CHF (Kredyt na studia MBA waloryzowany kursem walut 8 dla kredytów udzielonych od r.) Należności przeterminowane kredytów waloryzowanych kursem CHF (Kredyt na studia podyplomowe waloryzowany kursem walut 8 dla kredytów udzielonych od r.) Kredyt samochodowy/kredyt samochodowy online 3 Należności przeterminowane kredytów waloryzowanych kursem CHF, EUR, USD (pojazdy nowe/pojazdy używane) Kredyt mbank Raty 4 9,00% 5,0% 8,0% marża banku 0,00% Należności przeterminowane 0,00% Kredyt hipoteczny/pożyczka hipoteczna 5 Kredyt hipoteczny, Kredyt refinansowy, Kredyt konsolidacyjny, Pożyczka hipoteczna Należności przeterminowane, kredytów waloryzowanych kursem CHF, EUR, USD i GBP Kredyt gotówkowy,50% Należności przeterminowane (Kredyt gotówkowy dla studentów 8 ) 0,00% Wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych wyznaczana jest jako suma oprocentowania nominalnego kredytu/pożyczki wynikającego z Umowy Kredytu/Pożyczki i marży banku określonej w powyższej tabeli Oprocentowanie dotyczy także kredytów/ pożyczek udzielonych w ramach mplanu hipotecznego 3 Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania 4 Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania 5 Oferta sprzedaży produktu wstrzymana od dnia r. do odwołania 6 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do.05.0 r. 7 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. 8 Oferta obowiązuje dla umów zawartych do r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 8, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złotych. 9/9

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) , Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) z dnia 1 czerwca 2010 pod numerem 6421, NIP: 676-007- 83-01, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA

Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA Taryfa Prowizji i Opłat Bankowych MultiBanku - Oddziału Bankowości Detalicznej BRE Banku SA A) osoby fizyczne - PLN B) osoby fizyczne - Waluta C) osoby prowadzące działalność gospodarczą PLN D) osoby prowadzące

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 04.03.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE I. PRODUKTY W OFERCIE ROZDZIAŁ I. KARTY KREDYTOWE TAB. 1 Karty kredytowe w złotych Załącznik do Uchwały nr 119/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy Załącznik do Uchwały Nr 6/05 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 08.07.05r. Tabela produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy TEKST JEDNOLITY Izbica, 05 Część I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 1/01/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.01.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo