SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT I BUDOWA CZTERECH ELEKTROWNI WIATROWYCH 4X2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCIACH WÓJCICE, SULISZEWICE GM. BŁASZKI Opracował:

2 mgr inż. Waldemar Trzecki STTiM l Wymagania ogólne STTiM 2 Transport elementów turbin. STTiM2.01 Wstęp STTiM2.02 Materiały STTiM2.03 Sprzęt STTiM2.04 Wymagania dotyczące dróg (1) Przegląd dróg (2) Budowa dróg STTiM2.05 Wymagania dotyczące dostawy (1) Zakres elementów wchodzących w skład transportu (2) Transport elementów fundamentu (3) Transport wież (4) Transport gondoli (5) Transport piasty (6) Transport łopat STTiM2.06 Wykonanie robót STTiM2.07 Kontrola jakości robót STTiM2.08 Odbiór robót STTiM.2.09 Przepisy związane STTiM 3 Montaż elementów turbin STTiM3.01 Wstęp (1) Zakres robót objętych specyfikacją (2) Ogólne wymagania dotyczące robót STTiM3.02 Materiały STTiM3.03 Sprzęt STTiM3.04 Transport STTiM3.05 Wykonanie robót STTiM3.06 Kontrola jakości robót STTiM3.07 Odbiór robót STTiM3.08 Przepisy związane 2

3 STTiM l Wymagania ogólne Wymagania ogólne ujęte są we wstępie i są obowiązujące dla wszystkich branż. STTiM 2 Transport elementów turbin. STTiM2.01 Wstęp Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest podanie podstawowych wymagań i przepisów związanych z transportem elementów turbin wiatrowych opartych na dokumentacji technicznej opracowanej przez producenta turbin oraz dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie trzech turbin wiatrowych Vetas V90 H=105 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach. STTiM2.02 Materiały nie występują STTiM2.03 Sprzęt Do transportu elementów turbin wiatrowych wykorzystuje się samochody ciężarowe z platformami niskopodwoziowymi. Wybór samochodu ciężarowego/przyczepy zależy od rozmiaru, wagi i wymiarów różnych segmentów. Załadunek i rozładunek dźwigami o wysokim udźwigu. STTiM2.04 Wymagania dotyczące dróg (1) Przegląd dróg Przed realizacją każdego zobowiązania wymagane jest przeprowadzenie przeglądu dróg w celu zapewnienia pomyślnej i bezproblemowej dostawy. Prawidłowy przegląd dróg powinien uwzględniać: Należy korzystać ze szczegółowych map. Limity obciążenia dla dróg i mostów. Krzywe zakrętów i nachylenie. Ograniczenia szerokości i wysokości w tunelach. Napowietrzne linie energetyczne. Obszary, które mogą służyć jako parking do zatrzymania się na krótki czas. Wymagania dla dróg dojazdowych. Inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na transport. Należy zawsze brać pod uwagę warunki atmosferyczne; warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na proponowaną trasę. (2) Budowa dróg Budowa drogi zależy całkowicie od obrysu terenu, od tego czy jest to droga wypukła czy pobocze ma spadek. Drenaż Nie można dopuścić do tego, aby woda pozostawała na drodze; woda powinna zawsze być odprowadzana z powierzchni drogi. Woda powinna być odprowadzana na otaczające pola lub do punktu odpływu przy drodze. Dlatego konieczne jest uwzględnienie takich odpływów już na podstawowym poziomie planowania. 3

4 Materiał Podstawowym materiałem jest tłuczona skała/kamienie BEZ dodatku gliny, z dodatkiem piasku/żwiru lub innego materiału niewiążącego wody. Materiał wykończeniowy powinien zawierać zagęszczony żwir zapewniający warstwę antypoślizgową. Nośność Grubość podstawy zależy od gruntu konieczne może być przeprowadzenie analizy gruntu. Grubość materiału wykończeniowego powinna wynosić min. 30 cm; należy zapewnić wystarczającą ilość materiału do późniejszego profilowania drogi, aby uniknąć przenoszenia ciężkiego materiału z materiału podstawowego. Nośność drogi powinna wynosić 15 ton/metryczna na oś. Droga powinna być wypukła lub mieć spadek (Min 2%). Podstawa powinna zawierać materiał zazębiający się bez dodatku gliny. Warstwa wykończeniowa powinna składać się z zagęszczonego żwiru zapewniającego właściwości antypoślizgowe nawierzchni. Poziom wykończonej drogi powinien znajdować się ponad poziomem pola, jeżeli jest taka możliwość. W przeciwnym razie należy wykonać odpływ wody przy drodze. Grubość podstawy zależy od spodniego materiału. Materiał wykończeniowy powinien mieć grubość min 30 cm, aby mieć wystarczającą ilość materiału do właściwego profilowania drogi. Podstawowe parametry dla dróg 4

5 *) na podstawie dróg z odprowadzeniem wody zbudowanych z tłucznia kamiennego lub podobnego materiału z warstwą wierzchnią ze żwiru anty-poślizgowego. Nachylenie przekraczające 8 (1:7, 14%) podlega zatwierdzeniu przez przewoźnika lub firmę wypożyczającą dźwigi. STTiM2.05 Wymagania dotyczące dostawy (1) Zakres elementów wchodzących w skład transportu Transport obejmować będzie typowo: (2) Transport elementów fundamentu Waga fundamentów Część Waga [kg] Fundament V90 105m DIBT II Urządzenia dźwigowe/wsporniki 200 Wymiary fundamentu Część Maksymalna średnica [mm] Długość [mm] Fundament V90 105m DIBT II Elementy fundamentów można transportować zarówno opierając je na bazowym kołnierzu lub na boku. Możliwe jest ustawianie dwóch elementów na sobie kołnierzami. Preferowane jest ułożenie na kołnierzu bazowym, ponieważ ułatwia to późniejszy rozładunek. Transport może odbywać się na samochodzie ciężarowym, koleją lub na barce. 5

6 (3) Transport wież Producent wież zapewnia uchwyt do podnoszenia, uchwyty transportowe i oczka. Łańcuchy, haki i inne elementy do mocowania i zabezpieczania nie stanowią części dostawy Vestas. Do podnoszenia części wieży i załadunku na przyczepę, statek, etc. Należy używać odpowiednio zaprojektowanych uchwytów do podnoszenia. Segmenty wieży transportowane są indywidualnie za pomocą niskopodłogowych przyczep lub przyczep z opuszczaną platformą. Wybór samochodu ciężarowego/przyczepy zależy od rozmiaru, wagi i wymiarów różnych segmentów. W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni wieży, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności dotyczące urządzeń transportowych. Podpory wykonane ze stali należy wyścielić gumą i dywanem. Wieżę można transportować jako część samonośną pod warunkiem, że zapewnione zostanie odpowiednie wyposażenie. 6

7 Nie wolno dopuścić do tego by wieża stykała się bezpośrednio z ostrymi krawędziami i materiałami takimi jak drewno czy stal natychmiast pojawiają się wówczas wgniecenia. Informacje ogólne o przechowywaniu: Aby zapobiec uszkodzeniu podczas przechowywania i wypadkom, należy podjąć następujące środki ostrożności: Należy utrzymywać odpowiedni odstęp między wieżą a podłożem. Należy sprawdzić, czy pokrywy na końcach są szczelne. Należy zabezpieczyć części wieży przed zsunięciem lub stoczeniem. (4) Transport gondoli Gondola Waga i wymiary Rama transportowa gondoli "NooteBoom" 7

8 Informacje ogólne o rozładunku i przechowywaniu: Pod ramą transportową należy zawsze umieszczać przekładki drewniane. Należy sprawdzić, czy Pokrywa zamykająca Vestas (Vestas End Cover) jest szczelnie zamknięta tak, aby zabezpieczała przed deszczem i kurzem. Należy zamknąć szczelnie świetlik. Transport gondoli na samochodzie ciężarowym Całkowita masa samochodu z kompletną gondolą wynosi ok kg. (5) Transport piasty Piasta waga i wymiary 8

9 (6) Transport łopat Transport łopaty pojedyncze waga i wymiary Kratownica używana jest zwykle do celów serwisowych. Waga ok. 5t. Pięć segmentów kratownicy można rozebrać i umieścić w 40-ft kontenerze do transportu zwrotnego. Do podniesienia konstrukcji należy użyć dwóch dźwigów. Transport łopat promień skrętu Promień skrętu w przypadku transportu łopat winien wynosić minimum 30m a w promieniu 50m nie powinny znajdować się żadne przeszkody. STTiM2.06 Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia szczegółów oraz wymogów transportowych z producentem elektrowni wiatrowych STTiM2.07 Kontrola jakości robót Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. STTiM2.08 Odbiór robót Przed przystąpieniem do transportu elementów elektrowni wiatrowych Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przejazdów próbnych wszystkimi typami pojazdów bez obciążenia w celu wyeliminowania w trakcie transportu właściwego postojów. Za postoje w trakcie transportu elementów elektrowni wiatrowych wywołane nie właściwym przygotowaniem dróg dojazdowych i placów montażowych odpowiada Wykonawca. Wszelkie 9

10 koszty związane z w/w przestojami pokrywa Wykonawca. STTiM.2.09 Przepisy związane /2.0MW Podręcznik transportu V90 - Pozycja nr R0Wydane przez: TCDKlub równoważne 2. Prawo budowlane przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty wykonawcze związane. 3. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I. 5. Ustawa z dnia Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. STTiM 3 Montaż elementów turbin STTiM3.01 Wstęp (1) Zakres robót objętych specyfikacją Zakres niniejszej Specyfikacji technicznej obejmuje: 1. Rozładowanie i magazynowanie poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych, 2. Montaż dźwigów, 3. Montaż elementów elektrowni wiatrowych (2) Ogólne wymagania dotyczące robót Maksymalna siła wiatru podczas realizacji przedsięwzięcia nie powinna przekroczyć w przypadku pracy z jednym dźwigiem 15m/s a pracy z dwoma dźwigami 20m/s. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek manewrów ładunków podwieszonych na dźwigu należy oznaczyć strefę pracy w promieniu 20m od punktu podnoszenia ładunku, mając na względzie jego poruszanie się. należy oznaczyć strefę znakami wstęp wzbroniony. oprócz tego należy skontrolować, czy dźwigi przeszły obowiązkowe kontrole i rewizje i uważnie sprawdzić przed podniesieniem stan narzędzi i prawidłowa kolokacje ładunku. Należy sprawdzić, czy operator dźwigu posiada odpowiednia i ważna dokumentacje, niezbędna do zagwarantowania prawidłowego stanu dźwigu i jego fachowej i bezpiecznej obsługi, a w szczególności czy posiada prawo jazdy a i b odpowiednie dla danego obciążenia w tonach,i dokumenty potwierdzające proces utrzymywania dźwigu wymagany przez prawo i instrukcje obsługi. 10

11 W przypadku przeprowadzania rozładowania i magazynowania materiałów przy pomocy dźwigu należy upewnić się, czy ładunek wznosi się horyzontalnie i jeśli tak nie jest, należy poprawić położenie relingów, aby odnaleźć środek ciężkości. W przypadku realizacji rozładowania przy pomocy dwóch dźwigów, potrzebna jest odpowiednia koordynacja i komunikacja pomiędzy operatorami, tak, aby ładunek był w równowadze podczas całej operacji. Strefy magazynowania powinny mieć zagwarantowana odpowiednią zwartość i poziom aby móc wykonać zadanie pomimo niekorzystnych warunków klimatycznych. Zweryfikować należy wytrzymałość konstrukcji dróg i placów oraz ich usytuowanie dokumentacje zwartości terenu (powinny być spełnione wymagania określone w Podręcznik transportu V90 - Pozycja nr R0 Wydane przez: TCDK lub równoważne przed rozpoczęciem prac ( rozładowanie, gromadzenie i montaż pierścienia fundamentów.) Jeśli w trakcie realizowania prac pojawi się jakikolwiek sygnał cesji terenu należy przerwać prace w celu analizy sytuacji i znalezienia rozwiązania. Nie należy magazynować materiałów w odległości mniejszej niż 2m od wykopów. Należy zwracać szczególna uwagę na jazdę tyłem pojazdu. Aby zrealizować manewr tego typu, należy wyznaczyć jednego koordynatora operacyjnego, który będzie posiadał znajomość wszystkich znaków manewrowych i który będzie utrzymywał stały kontakt za pomocą walkie talkie ze wszystkimi kierowcami pojazdów (używając do tego celu frekwencji wolnych od hałasów i innych zakłóceń, pochodzących od innych osób znajdujących się na terenie prac). Przed rozpoczęciem wznoszenia należy sprawdzić stan narzędzi potrzebnych do podniesienia ładunku, stwierdzając ich dobry stan, prawidłowe umieszczenie i czy są to maszyny zalecane przez producenta elektrowni wiatrowych. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ oraz szczegółowego planu montażu w porozumieniu z Inżynierem oraz przedstawicielem producenta elektrowni wiatrowych. STTiM3.02 Materiały VESTAS V MW jest trójłopatową turbiną z systemem obracania gondoli oraz łopatami o zmiennym skoku. Łopaty wirnika wykonane są z włókna szklanego wzmacnianego żywicą epoksydową. Każda łopata składa się z dwóch powłok, połączonych z podtrzymującym je dźwigarem. Specjalne stalowe kotwy łączą łopaty z czteropunktowym łożyskiem kulowym zamocowanym w piaście wirnika. Wał główny za pośrednictwem przekładni przenosi moc do generatora. Przekładnia jest typu kombinowanego, planetarno-śrubowego. Moc z przekładni jest przekazywana do 4- biegunowego, asynchronicznego generatora z uzwojonym wirnikiem za pomocą bezobsługowego, złożonego sprzęgła. Podwyższający napięcie transformator średniego napięcia ulokowany jest w tylnej części gondoli w oddzielnym przedziale. Transformator jest zaprojektowany z suchej żywicy, specjalnie projektowany do instalacji w turbinach wiatrowych. Turbina wyposażona jest w układ hamulcowy, który zatrzymuje ruch obrotowy kiedy zatrzymanie takie jest wymagane. Układ przestawia łopatki w chorągiewkę i włącza się hydraulicznie sterowany hamulec postojowy. Hamulec postojowy zainstalowany jest na wale wysokiej prędkości w przekładni. Hamulec jest manualnie aktywowany poprzez naciśniecie przycisku wewnątrz turbiny wiatrowej. Wszystkie funkcje turbiny są monitorowane za pomocą mikroprocesorowych sterowników. Układ sterowania wyposażony jest w szereg czujników zapewniających bezpieczne i optymalne działanie turbiny wiatrowej. 11

12 Działanie układu ustawienia kąta łopatek odbywa się przy pomocy trzech cylindrów hydraulicznych, po jednym na każdą łopatkę. Zespół hydrauliczny zainstalowany jest w gondoli dostarczając ciśnienia hydraulicznego zarówno do układu ustawienia kąta łopatek jak i do układu hamulcowego. Układy wyposażone są w akumulatory hydrauliczne celem zapewnienia kontrolowanego i bezpiecznego zamknięcia podczas przestojów sieci. Cztery małe koła zębate systemu obracającego gondolę wprawiane są w ruch przez elektryczne przekładnie. Kółka te zazębiają się z dużym pierścieniem obrotowym zamocowanym na szczycie wieży. Gondola z wzmocnionego włókna szklanego chroni wszystkie znajdujące się wewnątrz elementy przed deszczem, śniegiem, kurzem, słońcem i innymi zagrożeniami. Główny otwór umożliwia dostęp do gondoli poprzez wieżę. Specyfikacja Techniczna 1 Wirnik Średnica: 90 m Obszar zakreślany: 6362 m² Statyczna prędkość obrotowa wirnika: 14,9 obr. na min. Zakres prędkości obrotowej wirnika: 9,0 14,9 obr. na min. Kierunek obrotu: Zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (widok z przodu) Orientacja: do wiatru Nachylenie: 6 Złożenie stożkowe łopaty: 2 Liczba łopat: 3 Hamulce aerodynamiczne: Pełne przestawienie w chorągiewkę 2 Łopaty wirnika Konstrukcja: Powłoki połączone z podtrzymującym dźwigarem Materiał: Włókno szklane wzmocnione żywicą epoksydową Łączenie: Stalowe kotwy Płaty: RISO P + FFA-W3 Długość: 44 m Cięciwa: Nasada : 3,512 m Koniec: 0,391 m Skręt (nasada/koniec): 17,5 Waga: W przybliżeniu 6660 kg 3 Łożyska Łopat Typ: 4-punktowe łożysko kulkowe 4 Piasta Wirnika Typ: Odlewana piasta kulowa Materiał: EN-GJS U-LT 5 Główny Wał Typ: Kuty, drążony wał lejkowy Materiał: 42 CrMo4 QT / EN Obsada Łożysk Typ: Odlewana obsada z obniżonym środkiem Materiał: EN-GJS U-LT 7 Łożysko Główne Typ: Sferyczne łożyska rolkowe znanych producentów 8 Podstawa Generatora Typ: Lana EN-GJS U-LT 12

13 9 System Obracający Gondolę Typ: System łożysk ślizgowych z wbudowanym tarciem Materiał: Hartowany, kuty pierścień obrotowy. Łożyska ślizgowe PETP Prędkość odchylająca: < 0,5 /sek 10 Przekładnia Systemu Obracającego Gondolę Typ: Kombinacja planetarno-śrubowa. 3-pozycyjna planetarna samoblokująca śrubowa Silnik: 2,2 kw, 6-biegunowy, asynchroniczny 11 Wieża (Stalowa) Typ: Stożkowa, rurowa Materiał: S 355 J2G3/NL Obróbka powierzchni: Malowana Zewnętrzna klasa korozji: C4 (ISO ) Wewnętrzna klasa korozji: C3 (ISO ) Średnica szczytu wieży (wszystkie rodzaje): 2,3 m Średnica podstawy wieży (wszystkie rodzaje): 4,15 m Wysokość wieży 5-częściowa, modułowa: 105 m DIBt II Dokładna wysokość wieży jest mierzona od poziomu gruntu oraz 1,7 m odległości od piasty do górnej stopki wieży. 12 Przekładnia Typ: 1 pozycja planetarna/2 pozycje śrubowe Przełożenie: 50 Hz: 1:113.1 ± 0,2% 60 Hz: 1:135.7 ± 0,2% Chłodzenie: Pompa olejowa z chłodnicą oleju Moc grzejnika oleju: 2 kw Filtr oleju: 25 μm w obiegu / 3 μm poza obiegiem Producent: Vestas uznaje wielu producentów przekładni. Wszystkie przekładnie spełniają wymagania jakości i specyfikacje Vestas. 13 Sprzęgła Wał główny przekładnia: Typ: Stożkowe, tarcza dociskowa Przekładnia główny generator: Typ: Wał złożony 14 Generator z Systemem [VCS] Moc znamionowa: 2,0 MW Typ: Asynchroniczny z uzwojonym wirnikiem, pierścieniem ślizgowym oraz systemem VCS Napięcie: 690 V/480 V Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz Ilość biegunów: 4 Klasa ochronna: IP54 Prędkość nominalna: 1680 obr. na min/2016 obr. na min Domyślny nominalny współczynnik mocy: 1,0 Przedział współczynnika mocy: 0,98POJ 0,96IND (odchylenie ustawione na 1,00). Producent: Vestas uznaje wielu producentów generatorów. Wszystkie generatory spełniają wymagania jakości i specyfikacje Vestas. 15 Hamulec Postojowy Typ: Hamulec Tarczowy 13

14 Średnica: 600 mm Materiał Tarczy: EN-GJV Moduł Hydrauliczny Wydajność pompy: 44 l/min Maks. ciśnienie: bar Ilość oleju: 160 l Silnik: 18,5 kw 17 Anemometr oraz Czujnik Kierunku Wiatru Typ: Czujnik ultradźwiękowy 18 Moduł Sterujący Zasilanie: Napięcie: 690 V, 480 V Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz Zasilanie oświetlenia: 230 VAC /110V VAC Komputer: Komunikacja: ArcNet Pamięć: EPROM (flash) Język programowania: C/C++ Konfiguracja: Moduły Sterowanie: Klawiatura numeryczna + klawisze funkcyjne Wyświetlacz: 4 x 40 znaków 19 Transformator Typ: Żywica lana Moc Znamionowa: 2100 kva Wysokie napięcie: 6-33 kv (36 kv (Um) napięcie wyposażenia) Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz Grupa połączeń: Dyn Odczepy wysokiego napięcia: ±2 x 2.5% Niskie napięcie: 690 V Moc przy 690 V: 1902 kva Niskie napięcie: 480 V Moc przy 480 V: 205 kva 20 Wagi (dopuszczalne odchylenie ± 3%) Typ DIBt II 105 m Wieża: 224 t Gondola: 68 t Wirnik: 38 t RAZEM 330 t STTiM3.03 Sprzęt Do montażu poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych używane są dźwigi kołowe bądź gąsienicowe o wysokim udźwigu. Wybór poszczególnych urządzeń należy skonsultować i uzyskać aprobatę Inżyniera oraz przedstawiciela wytwórcy elektrowni. STTiM3.04 Transport Do transportu elementów turbin wiatrowych wykorzystuje się samochody ciężarowe z platformami niskopodwoziowymi. Wybór samochodu ciężarowego/przyczepy zależy od rozmiaru, wagi i wymiarów różnych segmentów. Załadunek i rozładunek dźwigami o wysokim udźwigu. 14

15 STTiM3.05 Wykonanie robót Poniżej plan organizacyjny placu budowy elektrowni wiatrowej na etapie montażu poszczególnych elementów konstrukcji STTiM3.06 Kontrola jakości robót Zgodnie z ST Wymagania ogólne STTiM3.07 Odbiór robót Zgodnie z ST Wymagania ogólne 15

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu

V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu V90 1.8 MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu Innowacje w zakresie technologii łopat Optymalna wydajność Generatory OptiSpeed * turbin V90-1.8 MW oraz V90-2.0 MW zostały zaadaptowane z generatorów bardzo

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I

ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I ELEKTROWNIA WIATROWA TOMASZÓW MAZOWIECKI ZAWADA I Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne Tomaszów Zawada I Strona 1/11 Spis treści I. Informacje o inwestycji.... 3 II. Typ oraz obsługa jednostki

Bardziej szczegółowo

Gdansk Possesse, France Tel (0)

Gdansk Possesse, France Tel (0) Elektrownia wiatrowa GP Yonval 40-16 została zaprojektowana, aby osiągnąć wysoki poziom produkcji energii elektrycznej zgodnie z normą IEC 61400-2. Do budowy elektrowni wykorzystywane są niezawodne, europejskie

Bardziej szczegółowo

V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści

V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści V82-1,65 MW Mniejsze nakłady większe korzyści wiatru. V82 jest również wyposażona w dwubiegowy generator, który w dalszym stopniu obniża hałas, tak aby spełnić określone wymogi, np. w nocy albo podczas

Bardziej szczegółowo

V52-850 kw. Turbina na każde warunki

V52-850 kw. Turbina na każde warunki V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych

Bardziej szczegółowo

V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej

V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej V80-2,0 MW Zróżnicowany zakres klasy MW/megawatowej umożliwia utrzymanie poziomu hałasu w granicach określonych przez miejscowe przepisy. Optymalne wykorzystanie Kolejnym czynnikiem umożliwiającym maksymalizację

Bardziej szczegółowo

V kw Turbina na każde warunki

V kw Turbina na każde warunki V2-8 kw Turbina na każde warunki Uniwersalna, wydajna, niezawodna oraz popularna Wysoka wydajność oraz swobodna konfiguracja turbiny wiatrowej V2 sprawiają, iż turbina ta stanowi doskonały wybór dla różnych

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY. Elektrownia wiatrowa GE Wind Energy 1.5s *

OPIS OGÓLNY. Elektrownia wiatrowa GE Wind Energy 1.5s * OPIS OGÓLNY Elektrownia wiatrowa GE Wind Energy 1.5s * ------------------------- ------------------------- Wszystkie dane techniczne podlegają możliwym zmianom spowodowanym postępem technicznym! * Poprzednia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL PL 214302 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214302 (21) Numer zgłoszenia: 379747 (22) Data zgłoszenia: 22.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej z wykorzystaniem sterownika PLC Treść zadania Program ma za zadanie sterować turbiną elektrowni wiatrowej, w zależności od

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU Nr wniosku (wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) Miejscowość Data (dzień, miesiąc, rok) Nr Kontrahenta SAP (jeśli dostępny wypełnia Z. Ch POLICE S.A.) ZAŁĄCZNIK A DO WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA FARMY

Bardziej szczegółowo

V90-3.0 MW Skuteczny sposób na zwiększenie mocy

V90-3.0 MW Skuteczny sposób na zwiększenie mocy V90-3.0 MW Skuteczny sposób na zwiększenie mocy Innowacje w zakresie technologii łopat 3x44 metry krawędzi natarcia W celu podniesienia wydajności modelu V90 wprowadziliśmy udoskonalenia w dwóch aspektach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO

ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO ZESPÓŁ CHŁODZĄCY TYPU LOC Z SILNIKIEM PRĄDU ZMIENNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Seria LOC to kompaktowe zespoły chłodzące firmy PARKER OLAER zbudowane w jednym zwartym module z wymiennika ciepła i pompy

Bardziej szczegółowo

Droga dojazdowa i powierzchnia ustawienia żurawia E-53. Wieża o wysokości 72 m z rury stalowej

Droga dojazdowa i powierzchnia ustawienia żurawia E-53. Wieża o wysokości 72 m z rury stalowej E53 Wieża o wysokości 72 m z rury stalowej 1 z 12 E53 Wieża o wysokości 72 m z rury stalowej E53 Wieża o wysokości 72 m z rury stalowej 2 z 12 SPIS TREŚCI 1. Montaż wieży i elektrowni wiatrowej 3 2. Technika

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16

PL B1. POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsk Podlaski, PL BUP 16/13. BOGUSŁAW GRĄDZKI, Stok, PL WUP 06/16 PL 221919 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221919 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 397946 (51) Int.Cl. F03D 3/06 (2006.01) F03D 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (OZE)

Wykorzystanie konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (OZE) Ekonomia w Energetyce 2015/2016, EKZ1185, Inżynieria Systemów, WIZ Wykorzystanie konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (OZE) Przemysław Zaleski WROCŁAW Prezentacja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

ZEFIR D7-P5-T10. Dla domku weekendowego

ZEFIR D7-P5-T10. Dla domku weekendowego ZEFIR D7-P5-T10 Dla domku weekendowego NR KRS 000014200, NIP:PL734-29-42-720; REGON: 492839371 Power (kw) Power coefficient Cp(-) min 1.5m 10m Ø7m ZEFIR D7-P5-T10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA c.a 2.5m x 2.5m

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI Autorzy: Alina Bukowska (III rok Matematyki) Aleksandra Leśniak (III rok Fizyki Technicznej) Celem niniejszego opracowania jest wyliczenie

Bardziej szczegółowo

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ

QS4X. 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X 4 Elementy Hydrauliczne. Głowica górna i podpora wykonane ze STALI NIERDZEWNEJ QS4X charakterystyka... Każda pojedyncza część pompy QS4X została zaprojektowana ze szczególną starannością. Zawory zwrotne,

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CHARAKTERYSTYKI TURBINY VERTI Porównanie turbiny VERTI z konkurencyjnymi produktami Krzywa mocy mierzonej na zaciskach dla turbin VERTI 12 000 10 000 8 000 AIRON GET VERTI VERTI 7 kw VERTI 5

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej

Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej Wykład 2 z podstaw energetyki wiatrowej Piasta ( Hub) Wirnik rotora Wał napędow y Skrzynia biegów Generator Wieża Gondola Różne warianty budowy turbin wiatrowych Budowa standardowej siłowni wiatrowej Bezprzekładniowa

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Opis serii: Wilo-Drain MTS Opis serii: Wilo-Drain MTS H/m 35 30 25 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Wilo-Drain MTS 40 MTS 40/39 MTS 40/35 MTS 40/31 MTS 40/27 MTS 40/24 MTS 40/21 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków z wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 5 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA -BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ NORDEX N90 NA DZIALCE NR 54/1 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI DOBIESZCZYZNA- 1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia, dane adresowe terenu

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

3.850 kg. PnP. 10 % Nachylenie maksymalne SCT KIOSKI WRZUTOWE. Milenium Europa EVO Austral Cité. Pojemnik podziemny z tylnym załadunkiem

3.850 kg. PnP. 10 % Nachylenie maksymalne SCT KIOSKI WRZUTOWE. Milenium Europa EVO Austral Cité. Pojemnik podziemny z tylnym załadunkiem 2-3-4 Pojemniki o pojemności do 1300 litrów 3.850 kg Waga nominalna PnP Urządzenie bez montażu 10 % Nachylenie maksymalne KIOSKI WRZUTOWE Milenium Europa EVO Austral Cité WŁAŚCIWOŚCI Kiosk wrzutowy Platforma

Bardziej szczegółowo

Zastosowania frezarek bębnowych

Zastosowania frezarek bębnowych DC FREZARKA BĘBNOWA Najlepszy wybór do prac na ścianach kamiennych i betonowych, profilowania powierzchni, prac melioracyjnych, zamarzniętej gleby, wydobywania kamienia i prac wyburzeniowych. Frezarki

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowy wentylator wyciągowy dla Zakładu Górniczego Janina

Powierzchniowy wentylator wyciągowy dla Zakładu Górniczego Janina Powierzchniowy wentylator wyciągowy dla Zakładu Górniczego Janina Projektowane i prezentowane przez: CFE Technology GmbH Zweibrücken, Germany Informacje o projekcie: Korporacja: Grupa Tauron Poludniowy

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu

20.18-POL Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu Zespół zaworów AGS o potrójnym działaniu TM Zespoły zaworów o potrójnym działaniu AGS Tri-Service firmy Victaulic składają się (są dostarczane jako osobne elementy) z przepustnicy AGS Vic-300 z serii W761

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 97 SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE 98 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR. (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. POGOTOWIE SPECJALISTYCZNE PWR (Przewoźny Wyciąg Ratowniczy) W CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA PRZEZNACZENIE SAMODZIELNEGO WYCIĄGU RATOWNICZEGO Samojezdny wyciąg ratowniczy przeznaczony jest do : - prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZEFIR D21-P70-T18. Dla domu kultury, szkoły, kościoła

ZEFIR D21-P70-T18. Dla domu kultury, szkoły, kościoła ZEFIR D21-P70-T18 Dla domu kultury, szkoły, kościoła DR ZĄBER Sp. z o.o.; ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, Kapitał Zakładowy 1 300 000zł NR KRS 000014200, NIP:PL734-29-42-720; REGON: 492839371

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE. O PIONOWEJ OSI OBROTU VAWT Cicha praca, Duża sprawność aerodynamiczna, Wysoka bezawaryjność turbiny, Bezpieczeństwo, deklaracja CE, Montaż na słupie w pobliżu budynku, Dla domów jednorodzinnych, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro, o mocy nominalnej 10 kilowat. Ta dyfuzorowa turbina wiatrowa jest przeznaczona dla wszystkich tych osób, które chcą odsprzedawać energię elektryczną do sieci energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16 4 131 Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16 VKF41... Klapy odcinające do montażu pomiędzy kołnierzami Ciśnienie nominalne PN6, PN10, PN16 Żelowo szare GG-25 Szczelne zamknięcie (ogranicznik) DN40... DN200

Bardziej szczegółowo

ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 80 DO 315 kva

ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 80 DO 315 kva ZGRZEWARKI STACJONARNE PUNKTOWO GARBOWE PRĄDU ZMIENNEGO, Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCACH OD 0 DO 315 kva GŁÓWNE ZALETY ZGRZEWAREK Modułowa konstrukcja ramy, ramion, łączników i siłowników Siłowniki z chromowanymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Ręczna ale nowoczesna.

Ręczna ale nowoczesna. polski Ręczna ale nowoczesna. Pierścień z dyszami zapewnia optymalne rozpylanie przez wiele lat. Odporne na ścieranie dysze Quadrijet z wkładem ceramicznym, są trwałe i nie wymagają konserwacji nawet przy

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power

803 dual power. 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power 803 dual power Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 1 koparka, 2 napędy: 803 dual power Dual power marki Wacker Neuson jest innowacyjnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowy napęd bez emisji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Techniczne zasady funkcjonowania Techniczne aspekty mające wpływ na przepływy środków pieniężnych przez cały okres użytkowania

Wprowadzenie Techniczne zasady funkcjonowania Techniczne aspekty mające wpływ na przepływy środków pieniężnych przez cały okres użytkowania Energia wiatru Spis treści Wprowadzenie Techniczne zasady funkcjonowania Techniczne aspekty mające wpływ na przepływy środków pieniężnych przez cały okres użytkowania instalacji wykorzystujących energię

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450 Powszechnie lansowane hasła ekologiczne oraz zmieniające się przepisy skłaniają nas do produkowania coraz większych ilości zielonej

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja 300 /2h NOWOŒÆ Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka Dane identyfikacyjne Ciężar Koła Wymiary Osiągi Silnik elektryczny Inne 7FBEST10 1.1 Producent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle.

Pionowy transport towarów z określonymi poziomami zatrzymania, dla bardzo zróżnicowanego zastosowania w przemyśle. Podnośnik kolumnowy Określenie "platforma" odnosi się do dźwigów przemysłowych, które z definicji nie mają kabiny lub panelu kontrolnego na platformie, jednak muszą posiadać ściany lub bariery ochronne

Bardziej szczegółowo

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50

7,5 5,5 77,0 70,1 12,4 16,8 3\ 400\50 3\ 400\50 solidne, żeliwne, pompy zatapialne z silnikami dwu i czterobiegunowymi do ścieków pochodzących z obiektów mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Wielokanałowy wirnik o zmniejszonej do minimum możliwości

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;..

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.. NO-223/I/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;.. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Inne Silnik elektryczny Osiągi Wymiary Koła Ciężar

Bardziej szczegółowo

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN

F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN F155 STOJAKI NA SZPULE O MAKS. NOŚNOŚCI 70 DO 180KN Stojaki przeznaczone do szpul stalowych lub drewnianych, przeznaczone do podnoszenia i hamowania podczas napinania przewodów. Opcjonalnie oferuje również

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 01.00 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45000000-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 25 2. MATERIAŁY... 25 3. SPRZĘT... 25 4. TRANSPORT... 26 5. WYKONANIE ROBÓT... 26 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton Przed pracą z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 13 Przekładnie zębate Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 13 Przekładnie zębate 1. Podział PZ ze względu na kształt bryły na której wykonano zęby A. walcowe B. stożkowe i inne 2. Podział PZ ze względu na kształt linii zębów

Bardziej szczegółowo

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6

Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 4 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65...150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... VKF46...TS Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 (DN40 300) lub żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (DN350 600) Średnica DN40 600 k vs 50 29300 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29 WindPitch Instrukcja montażu Nr katalogowy: FCJJ-29 I. Montaż modułu śmigła Łopatki profilowane 1 2 3 4 5 Ułóż podstawę wirnika (1) na gładkiej powierzchni stołu. Umieść 3 jednakowe łopaty profilowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA

AGREGAT POMPOWY DUśEJ WYDAJNOŚCI MCS SIGMA 1 5 I. Ogólna charakterystyka Agregat pompowy duŝej wydajności MCS 20 1500 jest mobilnym zespołem pompowym umoŝliwiającym odpompowanie wody z poziomu brzegu i/lub powierzchni wody. Przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359. maksymalna temperatura pracy wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 7040.

Bardziej szczegółowo