Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 271/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy o wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Data utworzenia Numer aktu 271 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 10d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz 13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 100, poz. 926), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: Przyjmuje się treść opinii w sprawie wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 11, Warszawa jako właściciela gruntu i budynku na podstawie wpisu w księdze wieczystej KW Nr 4505 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Muszynie dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy, ul. Pułaskiego 71/1, Krynica Zdrój o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wniosek wraz z opinią, o której mowa w ust. 1 przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu celem dokonania wpisu do rejestru ośrodków. 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 7, poz. 79) nałożyła na samorząd województwa nowe zadania. Jednym z nich jest opiniowanie wniosków ośrodków o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie to określa art. 10d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.): 2. Ośrodki ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów lub przyjmujących grupy turnusowe składają wniosek o wpis do rejestru do właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek wojewodzie. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 powyższej ustawy Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, określił w drodze rozporządzenia z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 100, poz. 926) między innymi warunki jakie powinny

2 spełniać ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów, a także wzory wniosków, zawiadomień i informacji. Właściciele ośrodków składają wniosek o wpis do rejestru do samorządu województwa w celu jego zaopiniowania. Przedmiotowa opinia, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, winna zawierać: - stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym, - informację o standardzie ośrodka, - ocenę warunków sanitarnohigienicznych, - ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności, - ocenę zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecze do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku, - stwierdzenie spełnienia warunków dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych, - inne uznane za istotne informacje o ośrodku. Przedstawiona w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały opinia w sprawie wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 11, Warszawa jako właściciela gruntu i budynku na podstawie wpisu w księdze wieczystej KW Nr 4505 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Muszynie dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy, ul. Pułaskiego 71/1, Krynica Zdrój o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne przygotowana została po przeprowadzeniu wizji lokalnych w dniach r. oraz r. w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy, udokumentowanych stosownymi notatkami służbowymi. Załącznik nr 1 Do Uchwały 271/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. OPINIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Do wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 11, Warszawa jako właściciela gruntu i budynku na podstawie wpisu w księdze wieczystej KW Nr 4505 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Muszynie dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy, ul. Pułaskiego 71/1, Krynica Zdrój o wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. W sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ. U. Nr 100 Poz.926) wniosek został złożony w dniu 01 luty 2006 r. i skompletowany ostatecznie w dniu 15 marca 2006 r., zarejestrowany pod numerem PS.II /06. Na podstawie 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz przeprowadzonych wizji lokalnych w ośrodku w dniach 28 luty 2006 oraz 15 marca 2006 r. opinia zawiera: 1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym wg. załącznika nr Informację o standardzie ośrodka: Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy położony jest w zacisznej części perły polskich uzdrowisk w bezpośrednim sąsiedztwie lasów oraz niedalekiej odległości od Deptaku Zdrojowego i Pijalni Głównej Wód Mineralnych. Kompleks usytuowany jest bezpośrednio przy drodze głównej Krynica Tylicz, ogrodzony, z dwoma parkingami dozorowanymi całodobowo, składa się z 3 połączonych ze sobą budynków: budynku głównego 8 kondygnacyjnego w którym mieszczą się: pokoje mieszkalne z pełnym węzłem sanitarnym, restauracja, sala konferencyjna na 150 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym,

3 klimatyzowana, z szybkim dostępem do internetu oraz na 50 osób z dostępem do internetu, pokój zabaw dla dzieci, recepcja; budynku odnowy biologicznej 3 kondygnacyjnego w którym mieszczą się gabinety zabiegowe gdzie wykonywane są zabiegi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii, światłolecznictwa, pokój lekarza, gabinet kosmetyczny, gabinet stomatologiczny, siłownia, części rekreacyjnej w której znajdują się basen, sauna, sala gimnastyczna. Kompleks Centrum Wypoczynku i Rekreacji dysponuje 187 miejscami noclegowymi o dobrym standardzie w tym 12 pokojami 1 os., 35 pokojami 2 os., 7 pokojami 3 os., 16 pokojami 4 os. Każdy pokój o dobrym standardzie wyposażony w: wersalki lub tapczany, szafki nocne, szafę garderobianą, TV-SAT, telefon, stałe łącze internetowe, czajnik elektryczny. Każdy pokój wyposażony w pełny aneks sanitarny. Obiekt czysty, przyjemny, bardzo dobrze utrzymany o dobrym standardzie. Położenie Kompleksu blisko Góry Parkowej, Deptaka, Pijalni Wód Mineralnych oraz szlaków turystycznych gwarantuje wspaniały wypoczynek oraz możliwość spacerów i wędrówek turystycznych. 3. ocenę warunków sanitarno higienicznych: Wszystkie pokoje Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis posiadają pełne aneksy sanitarne o dobrym standardzie. Łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe o szer. 80 oraz 90 cm wraz z brodzikiem, wc typu Geberit lub kompakt, standardową umywalkę, lustro, drobny sprzęt łazienkowy. Skrzydła drzwiowe do aneksów sanitarnych płytowe o szer. 70 cm, na posadzce ułożona terakota ceramiczna (33*33 cm), flizy do wys. 2 m (20*25 cm). Dodatkowo przy siłowni oraz przy basenie i pomieszczeniach rehabilitacyjnych znajdują się ogólnodostępne aneksy sanitarne damskie i męskie o dobrym standardzie wyposażone w kompakty, standardowe umywalki, pisuar (w męskim), lustro, drobny sprzęt łazienkowy. 4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy położone jest przy drodze głównej Krynica Tylicz, wjazd do Centrum bezpośrednio z drogi głównej, drogą utwardzoną. Obiekt ogrodzony, wjazd na posesję przez bramę wjazdową, Centrum posiada dwa parkingi o nawierzchni utwardzonej główny przed budynkiem na około 35 miejsc parkingowych drugi z tyłu budynku głównego na około 25 miejsc parkingowych, żadne miejsce parkingowe nie posiada oznaczenia dla osób niepełnosprawnych kopertą i znakiem drogowym, w sezonie parking jest dozorowany i monitorowany przez firmę ochroniarską. Dojście z parkingu do budynku po nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych. Wejście główne do ośrodka po pokonaniu kilku stopni schodowych, betonowych dwustronnie oporeczowanych poręczą stalową na wys. 100 cm, z wypełnieniem przestrzeni wolnej płaskownikiem stalowym. Skrzydła drzwiowe główne do budynku głównego aluminiowe dwuskrzydłowe, podwójnej przeszklone o szer. 180 cm (podział 90 * 90 cm) Komunikacja pionowa w obiekcie głównym odbywa się dzięki dwóm urządzeniom dźwigowym, klatki dźwigowe starego typu, kabina o wym. 85*85 cm, drzwi wychylne o szer. 76 cm, kaseta sterująca na wys cm, przycisk przyzywowy na wys. 105 cm, urządzenia dźwigowe posiadają aktualne badania techniczne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie. Ponadto komunikacja pionowa może odbywać się w obiekcie dwoma klatkami schodowymi główną i ewakuacyjną. Stopnie schodowe na klatce głównej wykonane z marmuru, stopnie o szer.120 cm, wys. 15 cm, gł. 30 cm, dodatkowo na stopniach schodowych ułożony chodnik dywanowy zabezpieczony stalowymi prętami, stopnie bez nosków. Stopnie schodowe na klatce głównej jednostronnie oporęczowane na wys. 100 cm, poręcz stalowa w osnowie PCV, wypełnienie przestrzeni pionowej pomiędzy balustradą a stopniami schodowymi stanowią kształtowniki stalowe gwarantującymi bezpieczeństwo użytkownika. Stopnie schodowe na klatce ewakuacyjnej wykonane z lastrika, stopnie o wys. 17,5 cm, gł 29 cm, szer. 105 cm, poręcvz na wys. 95 cm, stalowa w osnowie, wypełnienie przestrzeni wolnej stanowią kształtowniki stalowe.

4 Pozostała stolarka w Centrum: drzwi do pokoi standardowe, okleinowane o szer. 80 cm, w aneksach sanitarnych standardowe o szer. 70 cm, do pomieszczeń rehabilitacyjnych 90 cm, do gabinetu lekarskiego 90 cm, w restauracji aluminiowe 90 cm, salkach konferencyjnych drzwi drewniane o szer. 80 cm, w pokoju Happy room drewniane o szer. 80 cm. Ośrodek posiada własną kuchnię, wszystkie posiłki są serwowane w postaci szwedzkiego stołu (3 posiłki dziennie). Centrum obsługuje jednorazowo wszystkich pensjonariuszy, pomieszczenie stołówki wyposażone w stoły, krzesła, dla dzieci specjalne krzesła z osobnym stołem, gwarantuje świeżą i smaczną domową kuchnię, zapewnia możliwość przygotowania diet w zależności od schorzeń pensjonariuszy. Obiekt o dobrym standardzie, dostępny dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami układu krążenia, cukrzycy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami układu moczowo-płciowego, układu krwiotwórczego, układu oddechowego, wymagającego leczenia dietami eliminacyjnymi, z schorzeniami neurologicznymi, kobiet po mastektomii, jąkających się. 5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecze do prowadzenia zajęć ogólno usprawniających, rekreacyjno sportowych i wypoczynkowych w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku: Ośrodek posiada bardzo dobrze wyposażone zaplecze do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Część rehabilitacyjna zlokalizowana jest w oddzielnym budynku cztero kondygnacyjnym, połączonym z budynkiem głównym przewiązką, w części rehabilitacyjnej komunikacja pionowa odbywa się dzięki nowoczesnej przeszklonej windzie osobowej spełniającej wymagania dla osób niepełnosprawnych o wym. kabiny 110 * 140 cm, przycisk przyzywowy na wys. 100 cm, kastea sterująca opisana pismem Brailea, na wys cm, poręcz w kabinie zamontowana na wys. 90 cm. Dodatkowo komunikacja pionowa może odbywać się klatką schodową, znajdującą się przy urządzeniu dźwigowym, stopnie schodowe w części dwustronnie oporęczowane naporęczą stalową w osnowie PCV na wys. 105 cm, stopnie marmurowe. Na dzień wizji lokalnej brak było oporęczowania na części klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń siłowni. W dniu 15 marca 2006 r. dokonano powtórnej wizji lokalnej potwierdzając wykonanie oporęczowania ciągu schodowego przez Wnioskodawcę. Budynek wyposażone w następujący pomieszczenia rehabilitacyjne: - sala do rehabilitacji ruchowej - siłownia, wyposazenie: atlas, drabinki, materace, lustro korekcyjne, drabinki, rotory, równoważnie, rowerki treningowe, ławki do ćwiczeń, hantle, sala gimnastyczną do Kick boxingu wyposażona w materace, drabinki, drobny sprzęt rehabilitacyjny Gabinet do fizykoterapii wyposażony w sprzęt do elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, Gabinet hydroterapii wyposażony w w wanny do masażu wodnego, bicze szkockie, wirówkę do masażu kończyn górnych i dolnych Gabinet do masażu, wyposażony w stoły do masażu, Gabinet do rehabilitacji górnych dróg oddechowych wyposażony w 3 inhalatory, Gabinet odnowy biologicznej wyposażony w solarium Saunę 8 osobową Gabinet do okładów żelowycych, Gabinet stomatologiczny Gabinet lekarski wyposażony w: umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, apteczkę lekarską podstawowy zestaw do udzielania I pomocy oraz EKG,. Basen rehabilitacyjno rekreacyjny z pełnym zapleczem sanitarno szatniowym. Zajęcia z zakresu szkoleń mogą odbywać się w dwóch salach na 50 i 150 osób zlokalizowanych w budynku głównym. Sale wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłaśniający, profesjonalny sprzet audiowizualny, projektor mulitimedialny, stałe szybkie łącze internetowe, stoły, krzesła, duża sala klimatyzowana. Zajęcia rekreacyjno sportowe mogą się w dwóch salach wyposażonych w stoły do bilarda oraz stoły do tenisa

5 stołowego Dodatkowo atrakcją Centrum Rehabilitacyjno Wypoczynkowego jest Happy room dla dzieci wyposażony gry, zabawki, itp. W obiekcie miło czas można także spędzić w kawiarence. Na zewnątrz kompleksu Centrum budynku na terenach zielonych znajduję się plac zabaw dla dzieci. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz posiadanego zaplecza rehabilitacyjno konferencyjno rekreacyjnego na terenie obiektu oraz w obiekcie, można stwierdzić że w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne ogólno usprawniające z programem rekreacyjno wypoczynkowym, specjalistyczne: rekreacyjno sportowym i sportowym z zakresu boksu, kick boxingu; szkoleniowym z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, kadr; z programem psychoterapeutycznym; z programem rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia z zakresu pływania i krajoznastwa, z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością 6. Stwierdzenie spełnienia warunków określonych w 17 ww. rozporządzenia wg załącznika nr Inne uznane za istotne informacje o ośrodku: Nie stwierdzono. Mając na uwadze powyższe Zarząd Województwa Małopolskiego opiniuje pozytywnie wniosek Damis BT Bogdan Tomaszewski z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 11, Warszawa jako właściciela gruntu i budynku na podstawie wpisu w księdze wieczystej KW Nr 4505 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Muszynie dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy, ul. Pułaskiego 71/1, Krynica Zdrój o wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne w zakresie turnusów rehabilitacyjnych ogólno usprawniających z programem rekreacyjno wypoczynkowym, specjalistyczynych: rekreacyjno sportowych i sportowych z zakresu boksu, kick boxingu; szkoleniowych z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, kadr; z programem psychoterapeutycznym; z programem rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia z zakresu pływania i krajoznastwa, z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych z ze schorzeniami układu krążenia, cukrzycy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, schorzeniami układu moczowo-płciowego, układu krwiotwórczego, układu oddechowego, wymagającego leczenia dietami eliminacyjnymi, z schorzeniami neurologicznymi, kobiet po mastektomii, jąkających się. Załącznik nr 1 do opinii Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym zgodnie z 13 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia: Nr pozycji we wniosku Stan faktyczny I. Dane podstawowe Stan zgodny z podanym we wniosku II. Dane dotyczące rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, które mogą być organizowane w ośrodku oraz grup osób niepełnosprawnych, które ośrodek zamierza przyjmować Stan niezgodny z podanym we wniosku III. Krótka charakterystyka ośrodka i jego otoczenia Stan zgodny z podanym we wniosku IV. Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających Stan zgodny z podanym we wniosku V. Gabinet lekarski lub zabiegowy Stan zgodny z podanym we wniosku VI. Zaplecze do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe na terenie ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku. VII. Baza noclegowa ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku VIII. Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych I ogólnodostępnych oraz infrastruktury I otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach Stan niezgodny z podanym we wniosku

6 na dzień wizji lokalnej ciąg schodowy na basen oraz do pomieszczeń siłowni nieoporęczowany, w dniu 15 marca dokonano powtórnej wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie oporęczowania przez Wnioskodawcę na ciągach schodowych. IX. Standard ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku X. Wyżywienie na terenie ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku XI. Inne dodatkowe informacje o ośrodku Stan zgodny z podanym we wniosku Załącznik nr 2 do opinii Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji, schorzeniami układu krążenia, z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami ( 17 ust. 6 rozporządzenia) LP. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI UWAGI 1 Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek Tak 2 Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników Tak 3 Stopnie schodowe bez nosków i podcięć, powierzchnia stopnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu Tak 4 Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem Na dzień wizji lokalnej ciąg schodowy na basen oraz do pomieszczeń siłowni nieoporęczowany, w dniu 15 marca dokonano powtórnej wizji lokalnej potwierdzającej wykonanie oporęczowania przez Wnioskodawcę na ciągach schodowych. 5 Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich, pochylniach zewnętrznych, wewnętrznych wykonanych z materiałów nie powodujących poślizgu Tak 6 Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach balkonach, loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób Tak Liczba odwiedzin: 4 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :10:55 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak