Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 339/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie dla Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego im. Kapitana Jana Silhana w Muszynie o wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Data utworzenia Numer aktu 339 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 10d ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz 13 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 100, poz. 926), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: Przyjmuje się treść opinii w sprawie wniosku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, ul. Konwiktorska 9, Warszawa jako właściciela gruntu oraz obiektu dla Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego im. Kapitana Jana Silhana w Muszynie, ul. Lipowa 4, Muszyna o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Wniosek wraz z opinią, o której mowa w ust. 1 przekazuje się Wojewodzie Małopolskiemu. 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 7, poz. 79) do zadań samorządu województwa należy m. in. opiniowanie wniosków ośrodków o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie to określa art. 10d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.): 2. Ośrodki ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów lub przyjmujących grupy turnusowe składają wniosek o wpis do rejestru do właściwego terytorialnie samorządu województwa, który po zaopiniowaniu wniosku w terminie 30 dni od dnia jego wpływu przekazuje wniosek wojewodzie. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 powyższej ustawy Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, określił w drodze rozporządzenia z dnia 22 maja 2003r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 100, poz. 926) między innymi warunki jakie powinny

2 spełniać ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestrów oraz zasady prowadzenia rejestrów, a także wzory wniosków, zawiadomień i informacji. Właściciele ośrodków składają wniosek o wpis do rejestru do samorządu województwa w celu jego zaopiniowania. Przedmiotowa opinia, zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, winna zawierać: - stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym, - informację o standardzie ośrodka, - ocenę warunków sanitarnohigienicznych, - ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności, - ocenę zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecze do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku, - stwierdzenie spełnienia warunków dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych, - inne uznane za istotne informacje o ośrodku. Przedstawiona w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały opinia w sprawie wniosku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne przygotowana została po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu r. w Ośrodku Rehabilitacyjno Leczniczym w Muszynie udokumentowanej stosowną notatką służbową. Załącznik nr 1 do Uchwały 339/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2007 r. OPINIA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Do wniosku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, ul. Konwiktorska 9, Warszawa jako właściciela gruntu oraz obiektu, zgodnie z wpisem w księdze wieczystej KW Nr 4283 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Muszynie dla dla Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego im. Kapitana Jana Silhana w Muszynie, ul. Lipowa 4, Muszyna o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ. U. Nr 100 Poz.926) wniosek został złożony w dniu r., ostatecznie uzupełniony r. i zarejestrowany pod numerem PS.II /07. Na podstawie 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w ośrodku w dniu 16 kwietnia 2007 r. opinia zawiera: 1. Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym wg. załącznika nr Informację o standardzie ośrodka: Ośrodek Rehabilitacyjno Szkoleniowy im. Kapitana Jana Silhana usytuowany jest w Muszynie na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Lipowego Obrożyska, przy drodze głównej Piwniczna - Muszyna. Jest to kompleks dwóch trzykondygnacyjnych budynków składający się z dwóch części A i B połączonych na wysokości I piętra przewiązką. Ośrodek całoroczny, czynny, o dobrym standardzie; posiada 79 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych. Część pokoi posiada pełne aneksy sanitarne, w części tylko umywalka i wc. Wyposażenie pokoi: tapczany, stolik, krzesła, czajnik, szafki nocne, szafa ubraniowa. W części pokoi na grzejnikach występują obudowy drewniane ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. Pokoje wykończone w pastelowych kolorach. Standard pokoi ocenia się jako dobry.

3 Na parterze budynku znajduje się recepcja, zaplecze rehabilitacyjne, kawiarnia, dyskoteka oraz jadalnia, na I piętrze zlokalizowane są gabinet lekarski, biblioteka z książkami brailowskimi, sala szkoleniowa, sala ogólnodostępna oraz salka komputerowa, na I i II piętrze zlokalizowane ponadto pokoje mieszkalne. Wokół budynku są duże teren zielone na których znajduje się boisko do siatkówki, plac zabaw, ścieżki spacerowe oraz zdrowotne, wyznaczone miejsce do grilowania oraz ogniska, szałas góralski. Ogólnie Ośrodek Rehabilitacyjni Szkoleniowy im. Kapitana Silhana ocenia się o dobrym standardzie 3. Ocenę warunków sanitarno higienicznych: Część pokoi w Ośrodku posiada pełne aneksy sanitarne, część wyposażona jest w: wc i umywalkę - standard łazienek ocenia się jako dobry. Wyposażenie pełnych ankesów: wc kompakt, umywalka standardowa z baterią uchylną, natrysk z brodzikiem półokrągłym lub murowany z zasłonką przysznicową, drobny sprzęt łazienkowy; łazienki w 10 pokojach w części B zlokalizowanych na I i II piętrze jest zamontowana: poręcz przy wc, natrysku oraz w części przy umywalce, dodatkowo w kabinach zamontowane są siedziska prysznicowe. Wyposażenie niepełnych aneksów: wc kompakt, umywalka standartowa z baterią uchylną, drobny sprzęt łazienkowy. Posadzki podłogowe w aneksach: płytki terakotowe 25*25, 30*30, flizy do wysokości 2 m. Stolarka drzwiowa do aneksów sanitarnych o szer. 90 cm - w części B, w części A - 84 cm, drzwi płytowe. Aneksy czyste i przyjemne. Ogólnie aneksy sanitarne ocenia się o dobrym standardzie 4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności, Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny PZN w Muszynie znajduje się przy drodze głównej Muszyna Piwniczna, jest on w całości ogrodzony siatką i murkiem. Wjazd na teren obiektu bezpośrednio z drogi głównej, przez bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 4 m. Obiekt posiada dwa parkingi na około 15 samochodów, jeden bezpośrednio przy budynku drugi z tyłu budynku z wydzielonymi dwoma stanowiskami postojowymi dla osób niepełnosprawnych oznaczonymi kopertą i znakiem drogowym. Dojście do obiektu z parkingu nawierzchnią utwardzoną asfalt. Dostęp do wejścia głównego po pokonaniu 8 stopni schodowych z marmuru o szerokości 8 m, głębokość stopnia 38 cm, wysokość 19 cm. Na stopniach schodowych, zamontowana poręcz pośrednia przy schodach prowadzących do wejścia głównego. Przy schodach wyraźnie oznaczone stopnie schodowe informujące o zmianie poziomów. Wejście główne - drzwi wejściowe plastikowe o szer. 94 cm, posadzka w wiatrołapie wykonana z płyt gresowych, drugie drzwi aluminiowe o szerokości 105 cm. Wejście boczne - drzwi drewniane o szerokości 90 cm. Posadzki na ciągach komunikacyjnych - terakota gresowa, wykładzina dywanowa lub tarket. W części B na I piętrze na ścianach znajdują się dwustronne poręcze na wysokości 100 cm. Na korytarzach na grzejnikach w obiekcie występują osłony chroniące przed poparzeniem - wymagane dla dysfunkcji narządu wzroku. Komunikacja pionowa w obiekcie odbywa się dwoma klatkami schodowymi: główna oporęczowaną dwustronnie na wys. 90 i 100 cm poręczą wypełnioną betonem, szerokość schodów 180 cm, wys. stopnia 15 cm, głębokość 34 cm, schody wykonane z marmuru, występują noski, nie stanowiące bariery architektonicznej, pierwszy i ostatni stopień pomalowany żółtą farbą informującą o końcu i początku biegu schodów, oraz boczną klatka schodowa - dwustronnie oporęczowana na wysokości 76 i 94 cm, szerokość schodów 140 cm, głębokość 31 cm, wysokość stopnia 15 cm. Schody wykonane z lastrika. Obiekt nie posiada urządzenia dźwigowego. Stolarka drzwiowa w ośrodku: drzwi wejściowe do pokoi mieszkalnych bezpieczne, płytowe o szer. 90 cm, w aneksach sanitarnych 90 cm w części B oraz 84 cm w części A; na taras drzwi aluminiowe o szer. 86 cm, poręcz na wys. 115 cm; w gabinecie lekarskim 90,cm płytowe, w kompleksie rehabilitacyjnym 90, cm, w jadalni 120 cm podział (60*60 cm), w salkach rekreacyjnych 130 cm (podział 65*65 cm). W obiekcie na skrzydłach drzwiowych do pokoi, aneksów sanitarnych, na ciągach komunikacyjnych i pozostałych pomieszczeń oznaczenia wykonane pismem Brailea. Obecnie w części B dostosowanych jest 10 dwu i trzy osobowych pokoi dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, na dzień wizji pokoje te zlokalizowane są na I i II piętrze. Obiekt posiada jadalnię obsługującą jednorazowo 80 osób. Cały obiekt wykończony jest w tonacji jasnej. Obiekt czynny, czysty o dobrym standardzie, dostępny dla osób niepełnosprawnych z narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycy. Obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających

4 się na wózkach inwalidzkich z uwagi na nie spełnienie warunków dostępności do obiektu o których mowa w 17 których mowa Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100 Poz. 926), w tym: obiekt nie posiada drzwi do jadalni, pomieszczeń ogólnodostępnych o szer. w świetle co najmniej 0,9 cm ( 17 ust 2 pkt 2), obiekt nie jest wyposażony w podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiekcie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia ( 17 ust 2 pkt 13), na dzień wizji pomieszczenia noclegowe dla osób z dysfunkcją narządu ruchu znajdowały się na I i II piętrze. 5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecze do prowadzenia zajęć ogólno usprawniających, rekreacyjno sportowych i wypoczynkowych w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku: Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny im. Kapitana Jana Silhana Polskiego Związku Niewidomych posiada wystarczające zaplecze rehabilitacyjne do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji. Pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w następujący sprzęt: sala do ćwiczeń - drabinki, piłki, materace, ławeczki do ćwiczeń, ugul, bieżnia, wioślarz, sprzęt do ćwiczeń manualnych, sprzęt do prowadzenia szkoleń osób niewidomych i słabowidzących, gabinet hydroterapii - wyposażenie: wirówka kończyn górnych, gabinet fizykoterapii podzielony na boksy zabiegowe wyposażony w: stół do masażu, daidynamic, ultraton, inhalator, lampa solux, lampa kwarcowa, lampa bio-v, magnetronic, materac do masażu wibracyjnego, przyrząd do krioterapi. Gabinet lekarski zlokalizowany jest na I piętrze wyposażony jest w: umywalkę z bieżącą wodą, 2 leżanki lekarskie, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, apteczkę. Ponadto do dyspozycji gości w obiekcie znajduje się salka szkoleniowa, salka z kominkiem, kawiarnia, salka komputerowa z dwoma stanowiskami, dobrze wyposażona biblioteka z literatura w języku Brailea. Obiekt posiada bogate tereny zielone, na których znajdują się: ścieżki spacerowe po ogrodzie o powierzchni ponad 1 ha, oczko wodne, plac zabaw dla dzieci, altana z grillem, miejsce na ognisko, szałas góralski; zaplecze to umożliwia prowadzenie turnusów ogólnousprawniajacych z programem rekreacyjno-wypoczynkowym oraz z programem nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością m.in.: nauka niewidomych zasad orientacji przestrzennej dla osób niewidomych, z programem niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. 6. Stwierdzenie spełnienia warunków określonych w 17 ww. rozporządzenia wg załącznika nr 2, Inne uznane za istotne informacje o ośrodku: nie stwierdzono Załącznik nr 1 do opinii Stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych

5 we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym zgodnie z 13 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia: Nr pozycji we wniosku Stan faktyczny I. Dane podstawowe Stan zgodny z podanym we wniosku II. Dane dotyczące rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, które mogą być organizowane w ośrodku oraz grup osób niepełnosprawnych, które ośrodek zamierza przyjmować Stan niezgodny z podanym we wniosku obiekt nie spełnia kryteriów Rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz. U. NR 10 poz. 926 z 22 maja 2003 r. 17 dostępności dla osób z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich. III. Krótka charakterystyka ośrodka i jego otoczenia Stan zgodny z podanym we wniosku IV. Zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających Stan zgodny z podanym we wniosku. V. Gabinet lekarski lub zabiegowy Stan zgodny z podanym we wniosku. VI. Zaplecze do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe na terenie ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku. VII. Baza noclegowa ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku. VIII. Dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych I ogólnodostępnych oraz infrastruktury I otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach Stan niezgodny z podanym we wniosku obiekt nie spełnia kryteriów Rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz. U. NR 10 poz. 926 z 22 maja 2003 r. 17 dostępności dla osób z dysfunkcją narządu ruchu bez konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich. IX. Standard ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku X. Wyżywienie na terenie ośrodka Stan zgodny z podanym we wniosku XI. Inne dodatkowe informacje o ośrodku Stan zgodny z podanym we wniosku Załącznik nr 2 do opinii Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ( 17 ust. 2 rozporządzenia) LP. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI UWAGI 1 Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze Tak 2 Stolarka drzwiowa w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz wysokości co najmniej 2 m bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m Drzwi główne o szer. 94 cm, 105 cm, drzwi do pomieszczeń noclegowych o szer. 90 cm, do pomieszczeń sanitarnych o szer. 84 cm oraz 90 cm, rekreacji 130 cm (podział 65*65 cm), rehabilitacji 90 cm, jadalni 120 cm podział (60*60 cm), gabinetu lekarskiego 90 cm, salkach ogólnodostępnych 130 cm (65*65 cm). 3 Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek Tak 4 Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi Tak 5 Stopnie schodowe bez nosków i podcięć, powierzchnia stopnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową Na klatce schodowej głównej są noski nie stanowiące bariery architektonicznej, na bocznej brak 6 Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem Tak 7 Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią Tak 8 Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, Tak 9 Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m Nie dotyczy 10 Pomieszczenia higieniczno sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń Tak na I i II piętrze (20 miejsc noclegowych) 11 Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych,

6 higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich, pochylniach zewnętrznych, wewnętrznych wykonanych z materiałów nie powodujących poślizgu Tak 12 Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach balkonach, loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób Tak 13 Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnych samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia. Brak 14 Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne Koperta, znak informacyjny, wymiary Parking na około 15 miejsc, są wyznaczone dwa stanowiska kopertą oraz znakiem drogowym Załącznik nr 3 do opinii Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku zgodnie z 17 ust. 5 rozporządzenia LP. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI UWAGI 1 Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek Tak 2 Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników Tak 3 Stopnie schodowe bez nosków i podcięć, powierzchnia stopnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu Na głównej klatce występują noski nie stanowiące bariery architektonicznej, na bocznej brak 4 Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem Tak 5 Nawierzchnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu: a) W zewnętrznych ciągach komunikacyjnych b) W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych c) pomieszczeniach noclegowych, d) higieniczno-sanitarnych, e) rekreacji, f) rehabilitacji, g) żywienia, h) gabinetach lekarskich, i) pochylniach zewnętrznych, j) wewnętrznych Tak 6 Balustrady od strony przestrzeni otwartej: a) przy pochylniach b) balkonach, c) loggiach Tak 7 Oznaczone piktogramami opisanymi pismem Brailea drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia Tak 8 Oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0.3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów Tak 9 Ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi nie powodującymi olśnienia Tak 10 Listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokość 1-1,1m, w odległości 0,03-0,04m od ściany Tak na I piętrze w budynku B 11 Osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem

7 grzejnym Tak Załącznik nr 4 do opinii Warunki dostępności dla obiektów przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji, schorzeniami układu krążenia, z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami ( 17 ust. 6 rozporządzenia) LP. WARUNKI DOSTĘPNOŚCI UWAGI 1 Powierzchnie przed drzwiami wejściowymi pozbawione odbojów, skrobaczek, wycieraczek Tak 2 Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników Tak 3 Stopnie schodowe bez nosków i podcięć, powierzchnia stopnia wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu Na głównej klatce występują noski nie stanowiące bariery architektonicznej, na bocznej brak 4 Schody służące do pokonania wysokości większe niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem Tak 5 Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich, pochylniach zewnętrznych, wewnętrznych wykonanych z materiałów nie powodujących poślizgu Tak 6 Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach balkonach, loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób Tak Liczba odwiedzin: 9 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :17:12 Czas publikacji: :17:12 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE UCHWAŁA Nr 271/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy o wpis do

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2)

Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny KOSMOS OD/02/0001/13. dolnośląskie 3. Telefon: kierunkowy nr (1) nr (2) WNIOSEK załącznik nr 2 o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez barier - wytyczne

Projektowanie bez barier - wytyczne Projektowanie bez barier - wytyczne autor Kamil Kowalski redakcja Dorota Starzyńska opracowanie graficzne Katarzyna Pac-Raszewska korekta Małgorzata Denys Materiał został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia wprowadzone rozporządzeniem MTBiGM z dnia 5 lipca 2013r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: PS3.431 1.8.3.2011.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, który uprawniony jest do przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Kamil Kowalski. Projektowanie bez barier wytyczne

Kamil Kowalski. Projektowanie bez barier wytyczne Kamil Kowalski Projektowanie bez barier wytyczne Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa Druk został sfinansowany ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r.

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ JAKO PLACÓWKA OŚWIATOWA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35

2. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Strona 2 z 35 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia w 2013 r. procedur rozpatrywania wniosków i zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Poz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole.

Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole. Przedmiot: Wybrane zagadnienia prawa i BHP w szkole. Prowadzący: mgr Dariusz Hybś. Przedmiot dotyczący zagadnień prawa i bhp w szkole to zbiór praktycznych wskazówek, które są niezbędne do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2013r. z dnia 31 stycznia 2013 roku Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ OPS 01/2015 O Ś R O D E K P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J D Z IE L N IC Y B IE L A N Y M.S T. W A R S Z A W Y 0 1-8 24 W a rs z a w a, ul. P rz y b y s ze w s k ie g o 80/82 tel. 22 56 89 100, fa x 22 8 64 59 52 NIP

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne budynków

Warunki techniczne budynków Materiały pomocnicze do kursu Klimatyzacja Warunki techniczne budynków fragment polskiego prawa budowlanego kolorem czerwonym wyróŝniono fragmenty istotne dla zagadnień klimatyzacji wyłącznie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo