Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA"

Transkrypt

1 Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA Autorzy: Nowak Sebastian, Wołek Roman JSW KOKS SA Koksownia Przyjaźń

2 W strukturze organizacyjnej Koksowni Przyjaźń można wyróżnić trzy wydziały produkcyjne: Wydział Produkcji Koksu (PK), Wydział Produkcji Węglopochodnych (PW), Wydział Produkcji Mediów Energetycznych (EM). W skład Wydziału Produkcji Węglopochodnych wchodzą: Oddział Niskociśnieniowego Oczyszczania Gazu (PW1), Oddział Sprężania Gazu i Produkcji Benzolu (PW2), Oddział Oczyszczalni Ścieków (PW3).

3 Zadania oddziału PW2: sprężanie gazu koksowniczego produkcja benzolu Instalacja desorpcji benzolu z oleju płuczkowego Instalacja absorpcji ciśnieniowej benzolu w oleju płuczkowym Instalacja absorpcji niskociśnieniowej benzolu w oleju płuczkowym Instalacja sprężania gazu koksowniczego

4 Cele i zadania produkcyjno - jakościowe instalacji absorpcji i destylacji benzolu Produkcja benzolu Utrzymywanie na założonym poziomie wskaźnika ilości wyprodukowanego benzolu o następujących parametrach jakościowych: bieg benzolu min. 95%, gęstość benzolu do 0,890g/cm 3. Desorpcja benzolu z oleju płuczkowego Uzyskiwanie oleju odpędzonego o zawartości benzolu poniżej 0,5%.. Absorpcja niskociśnieniowa i ciśnieniowa benzolu w oleju płuczkowym Oczyszczenie gazu koksowniczego pod niskim ciśnieniem do poziomu zawartości benzolu poniżej 1 g/m 3 Oczyszczenie gazu koksowniczego pod ciśnieniem do poziomu zawartości benzolu poniżej 0,5 g/m 3. Regeneracja oleju płuczkowego Poprawa właściwości fizykochemicznych oleju płuczkowego utrzymywanie gęstości oleju na poziomie poniżej 1,065 g/cm 3. Ograniczenie zużycia oleju świeżego.

5 Istotne zmiany w instalacji absorpcji i destylacji benzolu mające wpływ na podstawowe wskaźniki produkcyjno - jakościowe. Modernizacja instalacji absorpcji i destylacji benzolu w 2008 r zwiększenie mocy przerobowych instalacji benzolowni z 120 do 240 m 3 /h Uruchomienie ciągu destylacji benzolu z kolumną z wypełnieniem sitowo - mostkowym. Uruchomienie płuczki na absorpcji niskociśnieniowej benzolu z wypełnieniem z siatki cięto ciągnionej. Uruchomienie dwóch płuczek na absorpcji ciśnieniowej benzolu z wypełnieniem pierścieniowym. Zatrzymanie i likwidacja starej instalacji absorpcji niskociśnieniowej benzolu i benzolowni. Modernizacja instalacji absorpcji i destylacji benzolu w 2014 r zwiększenie mocy przerobowych instalacji benzolowni z 240 do 360 m 3 /h Uruchomienie drugiego ciągu destylacji benzolu z zintegrowaną z regeneratorem oleju, kolumną odpędową z wypełnieniem sitowo - mostkowym. Uruchomienie drugiej płuczki na absorpcji niskociśnieniowej benzolu z wypełnieniem z siatki cięto ciągnionej.

6 Instalacja destylacji benzolu uruchomiona w 2008r - kolumna, regenerator i węzeł chłodzenia opar Kondensatory opar benzolowo - wodnych, wymienniki płaszczowo - rurowe Kolumna odpędowa półkowo kasetowa Kolumna Regenerator odpędowa Wymienniki oleju olejolej płaszczowo zbiornikową parowy oleju z częścią Podgrzewacz sitowo mostkowa rurowe płaszczowo-rurowy Regenerator oleju

7 Instalacja destylacji benzolu uruchomiona w 2008r węzeł podgrzewania oleju nasyconego Piec rurowy Wymienniki płaszczowo rurowe olej nasycony - olej odpędzony

8 Instalacja destylacji benzolu uruchomiona w 2008r - węzeł chłodzenia oleju odpędzonego Wymienniki płaszczowo rurowe olej nasycony - olej odpędzony Chłodnice spiralne oleju odpędzonego

9 Zbiornik oleju nasyconego Schemat blokowy instalacji benzolowni po modernizacji w 2008r 30 o C Olej płuczkowy nasycony Piec rurowy 110 o C 150 o C Kondensator płaszczowo-rurowy Para + pary benzolu 90 o C Kolumna odpędowa benzolu z półkami sitowo mostkowymi refluks benzol Woda separatorowa 140 o C Zbiornik benzolu Zbiornik wody separatorowej Olej płuczkowy odpędzony Wymienniki płaszczowo rurowe olej - olej 80 o C Chłodnice spiralne 30 o C Instalacje absorpcji Regenerator oleju

10 Drugi ciąg destylacji benzolu uruchomiony w 2014roku - kolumna zintegrowana z regeneratorem i węzeł chłodzenia opar Kolumna odpędowa zintegrowana z regeneratorem Deflegmator COMPABLOCK Kondensatory COMPABLOCK

11 Drugi ciąg destylacji benzolu uruchomiony w 2014 roku - węzeł podgrzewania oleju nasyconego Podgrzewacze parowe oleju COMPABLOCK Wymienniki spiralne olej - olej

12 Instalacja destylacji benzolu uruchomiona w 2014r - węzeł chłodzenia oleju odpędzonego Wymienniki spiralne olej olej Chłodnice spiralne oleju odpędzonego

13 Schemat blokowy drugiego ciągu destylacji benzolu wybudowanego w 2014r Zbiornik oleju nasyconego 30 o C Olej płuczkowy nasycony Deflegmator Compabloc Para + pary benzolu ok. 80 o C Zbiornik benzolu Kondensator Compabloc benzol Podgrzewacze parowe Compabloc Wymienniki spiralne olejolej 160 o C 120 o 120 C o C Para + pary benzol u 90 o C refluks Zintegrowana kolumna odpędowa benzolu z półkami sitowo mostkowymi Olej płuczkowy odpędzony Woda separatorowa 140 o C Zbiornik wody separatorowej 55 o C Chłodnice spiralne 30 o C Instalacje absorpcji

14 Do 2014 roku proces absorpcji niskociśnieniowej i desorpcji benzolu był prowadzony na jednym ciągu instalacji. W 2014 roku, w związku z budową bloku energetycznego i zmianami w zagospodarowaniu oczyszczonego gazu koksowniczego, zaistniała konieczność przeprowadzenia drugiej znaczącej modernizacji instalacji absorpcji i desorpcji benzolu. Modernizacja polegała na budowie drugiej niskociśnieniowej płuczki benzolu i drugiego ciągu desorpcji benzolu. Gaz koksowniczy odbenzolowywany pod niskim ciśnieniem na potrzeby własne koksowni: do wydziału produkcji koksu i wydziału produkcji mediów energetycznych. Wzrost z 80 do 120 tys. m 3 /h Gaz koksowniczy odbenzolowywany pod ciśnieniem, przeznaczony do odbiorców zewnętrznych. Spadek z 75 do 35 tys. m 3 /h

15 Założenia modernizacji w 2014 roku Wyłączenie dwóch sprężarek gazu i tym samym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 5 MW. Utrzymanie stopnia oczyszczenia gazu z naftalenu i benzolu na poziomie gwarantującym poprawną pracę armatury i palników na instalacjach zużywających gaz koksowniczy. Utrzymanie na stałym poziomie produkcji benzolu. Polepszenie jakości oleju płuczkowego obiegowego.

16 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Stopień oczyszczenia gazu koksowniczego z benzolu pod niskim ciśnieniem przy pracy jednej i dwóch płuczek Wskaźnik przepływu oleju płuczkowego do gazu 2 kg /tys. m 3 Wskaźnik przepływu oleju płuczkowego do gazu 2,5 kg /tys. m 3 zawartość benzolu po NC w 2013r g/m3 zawartość benzolu po NC w 2015r g/m3 norma benzolu w gazie po NC g/m3

17 Stopień oczyszczenia gazu koksowniczego z naftalenu pod niskim ciśnieniem po modernizacjach w 2008 i w 2014 roku zawartość naftalenu po NC w 2013r g/100 m3 zawartość naftalenu po NC w 2015r g/100 m3 norma naftalenu w gazie po NC g/100 m3 zawartość naftalenu po NC w 2009 r g/100 m3

18 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Stopień oczyszczenia gazu koksowniczego z benzolu pod ciśnieniem przed i po modernizacjach w 2008 i w 2014r Skierowanie oleju odpędzonego do IC zawartość benzolu po IC w 2007 r g/m3 norma benzolu w gazie po IC g/m3 zawartość benzolu po IC w 2015r g/m3 zawartość benzolu po IC w 2013r g/m3 zawartość benzolu po IC w 2009 r g/m3

19 Stopień oczyszczenia gazu koksowniczego z naftalenu pod ciśnieniem po modernizacjach w 2008 i w 2014r zawartość naftalenu po IC w 2013r g/100 m3 zawartość naftalenu po IC w 2009 r g/100 m3 norma naftalenu w gazie po IC g/100 m3 zawartość naftalenu po IC w 2015r g/100 m3

20 Czynniki wpływające na poprawę stopnia absorpcji benzolu z gazu koksowniczego 1. Zmniejszenie obciążenia gazem koksowniczym węzła absorpcji niskociśnieniowej przez dobudowanie bliźniaczej płuczki z ok. 80 tys. m 3 /h do ok. 60 tys. m 3 /h, a tym samym wzrost wskaźnika stosunku absorbenta do gazu z ok. 2 do ok. 2,5 kg / tys. m 3.

21 Czynniki wpływające na poprawę stopnia absorpcji benzolu z gazu koksowniczego 2. wysoki stopień desorpcji benzolu z oleju płuczkowego na kolumnach odpędowych pracujących pod obciążeniem nominalnym. Przy pracy jednej kolumny odpędowej przy obciążeniu maksymalnym równym 240 m m 3 /h, ilość benzolu w oleju odpędzonym kształtowała się na poziomie 0,5-0,6 %. Przy pracy dwóch kolumn obciążonych nominalnie po 180 m 3 /h ilość benzolu w oleju odpędzonym kształtuje się na poziomie 0,3 0,4%.

22 Czynniki wpływające na poprawę stopnia absorpcji benzolu z gazu koksowniczego 3. wysoka sprawność i bezawaryjność węzła chłodzenia oleju odpędzonego po ciągach destylacji benzolu pozwalająca schładzać olej odpędzony nawet do temperatury ok o C. Zastosowanie wysokosprawnych i bezawaryjnych spiralnych chłodnic i wymienników ciepła w węzłach chłodzenia oleju odpędzonego.

23 Wpływ zmian w instalacjach absorpcji i desorpcji benzolu na wielkość produkcji benzolu zwiększenie udziału metody niskociśnieniowego oczyszczania gazu koksowniczego z benzolu 11,5 Wskaźnik produkcji benzolu w kg / tsw 11 10,5 10 9,5 Od stycznia 2015 r praca dwóch ciągów absorpcji i desorpcji benzolu równolegle 9

24 WPŁYW MODERNIZACJI INSTALACJI BENZOLOWNI W 2008r NA WŁAŚCIWOŚCI OLEJU PŁUCZKOWEGO OBIEGOWEGO gęstości g/cm 3 1,09 1,085 1,08 1,075 1,07 Zmiany gęstości oleju płuczkowego odpędzonego Pierwsza modernizacja benzolowni Zabudowa grzałki w regeneratorze Intensyfikacja regeneracji oleju 1,065 1, Od chwili uruchomienia zmodernizowanej w 2008r instalacji destylacji benzolu zaobserwowano wzrost gęstości oleju płuczkowego nasyconego jak i odpędzonego. Wraz ze wzrostem gęstości oleju obiegowego wzrasta temperatura krzepnięcia oleju, co wymusza prowadzenie technologii w temperaturach wyższych - uniemożliwiających zestalenie się oleju obiegowego.

25 WPŁYW MODERNIZACJI INSTALACJI BENZOLOWNI W 2014r NA WŁAŚCIWOŚCI OLEJU PŁUCZKOWEGO OBIEGOWEGO 1,08 1,075 1,07 Praca jednego ciągu benzolowni z 2008r Praca jednego ciągu benzolowni z 2014r 1,065 1,06 1,055 1,05 Praca dwóch ciągów benzolowni i regeneracja oleju w nowym regeneratorze gęstość oleju odpędzonego w 2014r gęstość oleju odpędzonego w 2015r

26 Wpływ modernizacji na zmiany w składzie chemicznym oleju obiegowego Po uruchomienia zmodernizowanej instalacji destylacji benzolu w 2008r następuje: nagły spadek naftalenu (balast), spadek pożądanych składników w oleju płuczkowym jakimi są metylonaftaleny, gwałtowny wzrost związków wysokowrzących i zarazem krystalizujących w wysokich temperaturach jakimi są acenaften i fluoren naftalen 2-metylonaftalen 1-metylonaftalen acenaften fluoren fenantren Po uruchomieniu drugiego ciągu benzolowni w 2014 znaczącej poprawie ulega jakość olej następuje wzrost metylonaftalenów i znaczący spadek acenaftenu w oleju.

27 50 45 Wpływ modernizacji na zmiany w składzie chemicznym oleju obiegowego naftalen składniki o niskiej temp. wrzenia i topnienia składniki o wysokiej temp. wrzenia i topnienia

28 Czynniki wpływające na poprawę właściwości fizykochemicznych oleju wzrost udziału metylonaftalenów w oleju obiegowym Jednoetapowy układ chłodzenia opar benzolu w instalacji z 2008r Dwuetapowy układ chłodzenia opar benzolu w instalacji z 2014r Ograniczenie ilości przedostawania się lekkich składników oleju (metylonaftalenów i bifenylu) do benzolu poprzez zastosowanie dwuetapowego układu chłodzenia opar (deflegmator + kondensator) na instalacji benzolowni uruchomionej w 2014roku lekkie frakcje olejowe stwierdzone w lekkie frakcje olejowe stwierdzone w benzolu: 2,08% benzolu: 1,37% 0,71% różnicy to zatrzymanie w układzie ok. 11 ton oleju płuczkowego miesięcznie dla jednego ciągu benzolowni

29 Czynniki wpływające na poprawę właściwości fizykochemicznych oleju spadek udziału acenaftenu i fluorenu w oleju obiegowym Poprawa parametrów regeneracji oleju w nowym zintegrowanym z kolumną odpędową regeneratorze oleju: Podwyższenie temperatury regeneracji oleju z 155 do 175 o C poprzez zastosowanie grzałki parowej o dużej mocy, Intensyfikacja regeneracji oleju z ok. 200 do ok. 350 m 3 /miesiąc, zwiększenie ilości wycofywanego balastu z układu olejowego o ok. 25%.

30 Wnioski Realizacja założeń modernizacji z 2014 roku Wyłączono dwie sprężarki gazu i tym samym zmniejszono zużycie energii elektrycznej o ok MW w skali roku. Zmiana dystrybucji strumienia gazu: 75 % do instalacji absorpcji niskociśnieniowej i 25 % do instalacji absorpcji ciśnieniowej, nie spowodowała strat w produkcji benzolu. Polepszono jakość oleju płuczkowego obiegowego przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu jego zużycia. Dzięki polepszeniu parametrów oleju, aparaty i zbiorniki nie wymagają dodatkowego czyszczenia z osadów, w których największy udział miał acenaften. Zapewniono niski poziom naftalenu w gazie kierowanym do Wydziałów PK i EM

31 Dziękuję za uwagę

Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.)

Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.) KOKSOWNICTWO 2017 5 7 października, Szczyrk Innowacyjna Benzolownia w Koksowni Radlin ( JSW KOKS S.A.) Krzysztof Kalinowski Zbigniew Figiel Krzysztof Gozdek - B.P. Koksoprojekt - B.P. Koksoprojekt - JSW

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. BUDOWA NOWEJ INSTALACJI OCZYSZCZANIA GAZU W KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Autorzy: Tadeusz Wenecki Piotr Szecówka ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA I GRUPA ZARMEN ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót

Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót Modernizacja Węglopochodnych w ZKZ zakres i sposób realizacji robót Wojciech Kojs Arccelor Mittal Poland Oddział ł Zdzieszowice Wydział Węglopochodnych 1 We wrześniu 2013 r. w ArcelorMittal Poland Oddział

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com

PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE. Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT DIM-WASTE Technologia wytwarzania kruszyw lekkiego z osadów ściekowych Warszawa, 24.03.2016 Plan Prezentacji Cele i zakres merytoryczny projektu, Opracowanie założeń technicznych

Bardziej szczegółowo

Koksownia Przyjaźń dziś i jutro perspektywy rozwoju.

Koksownia Przyjaźń dziś i jutro perspektywy rozwoju. Koksownia Przyjaźń dziś i jutro perspektywy rozwoju. Autorzy : Waldemar Halicki, Sebastian Nowak, Piotr Staroń Jastrzębska Spółka Węglowa Jastrzębska Spółka Węglowa www.jsw.pl Koksownia Przyjaźń historia

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji

Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji Weryfikacja założeń projektowych dla instalacji KRAiC w WZK Victoria w aspekcie przeprowadzonego kompleksowego przeglądu ruchowego instalacji Autorzy: Stanisław Stępak WZK Victoria Rafał Dąbek WZK Victoria

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku

Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku Podstawowe warunki konkurencyjności koksowni na wolnym rynku Edward Szlęk Prezes Zarządu JSW KOKS S.A. Konferencja naukowo-techniczna KOKSOWNICTWO 2014 Wyzwania dla konkurencyjnej koksowni Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2015 r. Bilans masowy przykład 1 Przykład: proces wytwarzania fosforu z rudy apatytowej w piecu elektrycznym

Bardziej szczegółowo

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY

BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY BEZTLENOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA ZIEMNIAKÓW Z WYKORZYSTANIEM POWSTAJĄCEGO BIOGAZU DO PRODUKCJI PRĄDU, CIEPŁA I PARY TECHNOLOGICZNEJ BLOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UKŁAD OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A.

Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza. dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Energochłonność w przesyle sprężonego powietrza dr inż. Jacek Szymczyk Instytut Techniki Cieplnej PW PJCEE KAPE S.A. Informacje wstępne Napędy pneumatyczne Przykład: Narzędzie pneumatyczne do młotowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Koksownictwo 2016

Konferencja Koksownictwo 2016 Koncepcja uruchomienia przetwórstwa smoły koksowniczej w JSW KOKS SA Konferencja Koksownictwo 2016 Autorzy: Janusz Adamczyk Prezes Zarządu Edward Strząbała Dyrektor ds. Rozwoju Zygmunt Stompel Konsultant

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesu amoniakalnego oczyszczania gazu koksowniczego za pomocą programu komputerowego CHEMCAD. H.Fitko, T.Szczypiński

Modelowanie procesu amoniakalnego oczyszczania gazu koksowniczego za pomocą programu komputerowego CHEMCAD. H.Fitko, T.Szczypiński Modelowanie procesu amoniakalnego oczyszczania gazu koksowniczego za pomocą programu komputerowego CHEMCAD H.Fitko, T.Szczypiński Plan prezentacji: Symulacja komputerowa Obliczenia symulacyjne Program

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo 2015 Karpacz,

Koksownictwo 2015 Karpacz, Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Niezależność energetyczna zakładu koksowniczego Zbigniew Figiel 1, Zbigniew ROBAK 1 Biuro Projektów Koksoprojekt sp. z o.o. Plan prezentacji Bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo 2015 Karpacz,

Koksownictwo 2015 Karpacz, Koksownictwo 2015 Karpacz, 30.09-2.10.2015 Współczesny przerób smoły koksowniczej w odniesieniu do światowego rynku produktów jej przerobu Zbigniew Robak, Aleksander Sobolewski, Zygmunt Stompel Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Baran, Tomasz Piekarski, Wiesław Habiera 1

Tomasz Baran, Tomasz Piekarski, Wiesław Habiera 1 Autorzy: Tomasz Baran, Tomasz Piekarski, Wiesław Habiera 1 AGENDA 1. Krótka historia przedsiębiorstw grupy ZARMEN 2. Innowacyjne rozwiązania w procesie oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH

PRODUKCJA SMOŁY PRZY ZASTOSOWANIU URZĄDZEŃ WIROWYCH KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. Adres do korespondencji: ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa, Polska Tel.: +48 34 389 07 00 E-mail: biuro@koksownianowa.pl; www.koksownianowa.pl PRODUKCJA SMOŁY

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła Alfa Laval

Wymienniki ciepła Alfa Laval Wymienniki ciepła Alfa Laval Optymalizacja wymiany ciepła w cukrowniach STC Jacek Stadnicki 21-22 Luty 2008 Kompaktowe wymienniki ciepła Zakres stosowania w obszarze T-P Ba r 40 32 AlfaRex Częściowo spawane

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzenie chłodniczego

Dobór urządzenie chłodniczego ZUT W SZCZECINIE WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Dobór urządzenie chłodniczego Bogusław Zakrzewski 1 Założenia 1. Przeznaczenie instalacji chłodniczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk

WYKAZ. WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk WYKAZ WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH, ZNAKÓW TOWAROWYCH na obszarze RP na rzecz POSTEOR/Sopot, POSTEOR/Gdańsk WYNALAZKI 1. Układ wagi przepływowej, zwłaszcza do ważenia materiałów sypkich Nr patentu 116220

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe Opracował: Zbigniew Strzałka PRZEZNACZENIE BLOKU Blok od strony technologii produkcji koksu jest elementem spalania gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu, spalając

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Polska

Bardziej szczegółowo

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się szybciej niż fala dźwiękowa, a wywołane

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy

Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Przegląd technologii produkcji tlenu dla bloku węglowego typu oxy Metody zmniejszenia emisji CO 2 - technologia oxy-spalania Metoda ta polega na spalaniu paliwa w atmosferze o zwiększonej koncentracji

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42

Skraplanie czynnika chłodniczego R404A w obecności gazu inertnego. Autor: Tadeusz BOHDAL, Henryk CHARUN, Robert MATYSKO Środa, 06 Czerwiec :42 Przeprowadzono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego powietrza. Wykazano negatywny wpływ zawartości powietrza w skraplaczu na

Bardziej szczegółowo

Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska, Sławomir Stelmach

Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska, Sławomir Stelmach Oczyszczanie ścieków koksowniczych - stan obecny i możliwość modernizacji z wykorzystaniem czystych technologii - wprowadzenie do założeń projektu INNOWATREAT Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska,

Bardziej szczegółowo

Koksownia z tradycjami i przyszłością

Koksownia z tradycjami i przyszłością Koksownia z tradycjami i przyszłością PONAD 60 LAT DOŚWIADCZENIA Budowę zakładu Koksowni w Hucie Częstochowa rozpoczęto na przełomie lat 1955-1956. W okresie od 1962 do 1973 oddano do eksploatacji cztery

Bardziej szczegółowo

Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA

Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk JSW KOKS SA Ocena jakości koksu wielkopiecowego wyprodukowanego z baterii koksowniczych z zasypowym i ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych oraz różnym systemem chłodzenia koksu Mirosław Bronny, Piotr Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE

APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE APARATURA W OCHRONIE ŚRODOWISKA - 1. WPROWADZENIE Wykład dla kierunku Ochrona Środowiska Wrocław, 2016 r. Ochrona środowiska - definicje Ochrona środowiska szereg podejmowanych przez człowieka działań

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

PROCESY OPARTE NA WĘGLU ANNA SKWIERAWSKA

PROCESY OPARTE NA WĘGLU ANNA SKWIERAWSKA PROCESY OPARTE NA WĘGLU ANNA SKWIERAWSKA CHARAKTERYSTYKA WĘGLI Zawartość części lotnych Spiekalność według Rogi (RI) Właściwości dylatometryczne Ciepło spalania TYPY WĘGLI Oznaczenia paliw stałych GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia

Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia Seminarium CERED, Płock, 10.03.2009 Rozwój pomp ciepła sprawność energetyczna i ekologia mgr inż. Marek Skupiński Hibernatus Sp. z o.o. Wadowice Firma Hibernatus Firma Hibernatus powstała w 1991 roku,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska, Sławomir Stelmach

Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska, Sławomir Stelmach Oczyszczanie ścieków koksowniczych - stan obecny i możliwość modernizacji z wykorzystaniem czystych technologii - wprowadzenie do założeń projektu INNOWATREAT Anna Kwiecińska, Jan Figa, Katarzyna Rychlewska,

Bardziej szczegółowo

Chłodnica pary zasilającej

Chłodnica pary zasilającej Chłodnica pary zasilającej CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW Zastosowanie chłodnic pary zasilającej ARTES Chłodnice pary zasilającej są instalacjami chłodzenia do regulacji temperatury pary i gorących gazów. Ich

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej. Polsko Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Audyt energetyczny w zakładzie adzie przemysłowym Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej przy wsparciu Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Jerzy Wisialski Wykład:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Tabela C Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi

Tabela C Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi Tabela C Alfabetyczny indeks złożonych węglopochodnych wraz z odpowiadającymi im numerami indeksowymi Nazwa substancji Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Aromatyczne oleje węglowodorowe zmieszane z polietylenem

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła Alfa Laval

Wymienniki ciepła Alfa Laval Wymienniki ciepła Alfa Laval Optymalizacja wymiany ciepła w cukrowniach STC 19-20 lutego 2009 Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval Płytowe wymienniki ciepła z płytami głęboko tłoczonymi Wymienniki MA30-SFM

Bardziej szczegółowo

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski

Wallstein Ingenieur GmbH. Mgr inż Mariusz Maciejewski Wallstein Ingenieur GmbH Mgr inż Mariusz Maciejewski Agenda 01 Historia i struktura Grupy Wallstein 02 Profil działalności - przegląd 03 CEECON system odzysku ciepła poprzez kondensację spalin w kotłach

Bardziej szczegółowo

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi , ,

Separator tłuszczu. Instrukcja obsługi , , Separator tłuszczu 975718, 975725, 979945 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ ĆWICZENIE LABORATORYJNE AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ Wersja: 2013-09-30-1- 4.1. Cel ćwiczenia okresowej. Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Aparatura szklana QVF

Aparatura szklana QVF Aparatura szklana QVF Jako przedstawicielstwo niemieckiej f-my QVF w Polsce poniżej przestawiamy adres strony internetowej http://www.qvf.com/. Uprzejmie prosimy o wybór sprzętu i o kontakt z nami. Nasi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2373400 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.09 09748714.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B01D 3/14 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Kluczowi odbiorcy energii na Dolnym Śląsku na przykładzie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA Ryszard Jaśkowski PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012

MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. w budynkach hotelowych. Warszawa, marzec 2012 MoŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii w budynkach hotelowych Warszawa, marzec 2012 Definicja źródeł alternatywnych 2 Źródła alternatywne Tri-Generation (CHP & agregaty absorbcyjne) Promieniow.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja 8 sztuk obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów

Modernizacja 8 sztuk obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów Modernizacja 8 sztuk obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów OP-430 nr 10, 14 i 15 oraz OP-380 nr 11 w ramach projektu odazotowanie spalin kotłów blokowych w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie 12

Bardziej szczegółowo

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2

Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2 Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski

Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej Michał Pilch Mariusz Stachurski Firma 28 lat stabilnego rozwoju 85 pracowników 100% polski kapitał 5,8 mln zł 42,8 mln zł 87,3 mln zł 1995 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW

FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW Inwestycja przynosząca zysk dla inwestora oraz środowiska FIDI DESTYLACJA ROZPUSZCZALNIKÓW RS 120 RS 250 RS V 600 RS 120 + myjnia LM 80 U Seria przemysłowa Oszczędność: do 65% kosztów rozpuszczalników

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA 1.Wprowadzenie DNIE WYMIENNIKÓW CIEPŁ a) PŁSZCZOWO-RUROWEGO b) WĘŻOWNICOWEGO adanie wymiennika ciepła sprowadza się do pomiaru współczynników przenikania ciepła k w szerokim zakresie zmian parametrów ruchowych,

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 : Obiegi rzeczywisty w prowiantówce - awarie i niesprawności, oleje

Wykład 8 : Obiegi rzeczywisty w prowiantówce - awarie i niesprawności, oleje Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Przedmiot: Substancje kontrolowane 6.05.2014 Wykład 8 : Obiegi rzeczywisty w prowiantówce - awarie i niesprawności,

Bardziej szczegółowo

Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF)

Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF) Efekty zewnętrznej recyrkulacji spalin w systemie grzewczym baterii koksowniczej o wysokości komór 5,5 m (w ramach programu RNCF) Wiktor Hummer, Grzegorz Wojciechowski, Anna Ziółkowska B.P Koksoprojekt

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC.

Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 28/10/2013 Pompy ciepła powietrze woda serii T-CAP, czyli stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15stC. 1 Typoszereg pomp ciepła PANASONIC: Seria pomp ciepła HT (High Temperature) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu

Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu Fizykochemiczne własności skroplonego metanu i azotu - Parametry - Wartość parametru Jednostka Uwagi METAN [CH4] Masa molowa 16,043 Kg/Kmol Gęstość normalna 0,7175 Kg/m 3 Gęstość względna 0,5549 - Lepkość

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

USUWANIE DWUTLENKU WĘGLA W GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska

USUWANIE DWUTLENKU WĘGLA W GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH. Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska GLA Z GAZÓW SPALINOWYCH Katedra Technologii Chemicznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Wprowadzenie nieustannie wzrasta poziom zawartości CO 2 w atmosferze powodując wzrost ilości zatrzymywanego

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych.

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Instalacja kotłowa zasilana woda zmiękczoną w zmiękczaczu jonowymiennym nie

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie paliw płynnych z węgla

Otrzymywanie paliw płynnych z węgla Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute Katowice, POLAND Otrzymywanie paliw płynnych z węgla J. Dubiński, K. Czaplicka, K. Stańczyk, J. Świądrowski 1 Prezentowane zagadnienia Metody upłynniania

Bardziej szczegółowo

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE Jerzy Wisialski

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 v~.rv.kj Chłodnicza. Poradnik - tom 1 5 SPIS TREŚCI TOMU I Przedmowa 11 Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18 Podstawy termodynamiki 21 Termodynamiczne parametry stanu gazu 21 2

Bardziej szczegółowo

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry

Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry Seria filtrów GL Wysokowydajne filtry 2 Uwaga: skażenie! Wszystkie branże przemysłu stosują sprężone powietrze jako bezpieczny i niezawodny nośnik energii. Jednakże po wytworzeniu w chwili tłoczenia do

Bardziej szczegółowo