Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach"

Transkrypt

1

2 Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty książek online Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Autor: John I. Jerkovic Tłumaczenie: Zbigniew Smogur ISBN: Tytuł oryginału: SEO Warrior Format: , stron: 416 Pokonaj konkurencję! Znajdź się na szczycie wyszukiwarki! Zoptymalizuj stronę pod kątem wyszukiwarek Google, Yahoo i Bing Naucz się poszukiwać słów kluczowych, zbuduj mapę witryny i bazę łączy Zobacz, jak analizować swoją witrynę i śledzić postępy jej optymalizacji Zakładając swoją stronę internetową lub e-biznes, świadomie czy nie nagle wkraczamy na pole wielkiej bitwy o pozycję w wyszukiwarkach Przychodzi nam walczyć z milionami stron o bezcenną uwagę internautów a zdobywają ją tylko ci, którym udaje się zająć najwyższą pozycję. Jeśli więc Twoja strona ma przynosić Ci dochody lub inne korzyści, musisz opanować trudną sztukę walki o widoczność w wyszukiwarkach, a zatem poznać mistrzowskie techniki pozycjonowania i optymalizacji swojej witryny. Zostań profesjonalnym SEO wojownikiem, a Twoją bronią niech będzie fachowa wiedza. Tu na szczęście nie liczy się wielkość i siła naszego przeciwnika, tu wygrywa się dobrą strategią i konsekwentną taktyką! Jak triumfalnie wejść na to pole bitwy i szybko nie polec? Właśnie ta książka dostarczy Ci niezbędnej wiedzy na temat wszystkich aspektów pozycjonowania i optymalizacji witryn, dzięki którym osiągniesz przewagę nad swoją konkurencją. Przede wszystkim zrozumiesz, czym w ogóle jest optymalizacja i jakie niesie ze sobą korzyści. Dzięki temu uda Ci się sformalizować ten proces i na bieżąco śledzić jego postępy. Dowiesz się wszystkiego na temat działania najważniejszych obecnie wyszukiwarek, czyli Google, Yahoo! i Binga, oraz poznasz używane przez nie algorytmy. Zobaczysz w akcji i porównasz sobie różne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na pozycję w wynikach wyszukiwania oraz dowiesz się, jakie pułapki mogą sprawić, że Twoja strona nie zostanie poprawnie zindeksowana przez roboty internetowe. Odkryjesz, jak tworzyć skuteczne pozycjonujące mapy witryn, właściwie poszukiwać słów kluczowych i ustalać je oraz budować efektywną bazę łączy. Poznasz także płatne sposoby na wysoką pozycję swojej strony, takie jak Google AdWords czy Google AdSense. Zostań profesjonalnym SEO wojownikiem opanuj skuteczne strategie pozycjonowania stron! Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c Gliwice tel Helion

3 Spis tre ci Wst p Szeroka perspektywa Korzy ci p yn ce z optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych 20 Sta y uk ad wyników wyszukiwania w wyszukiwarce 20 Czynnik zaufania 22 Ni sze ca kowite koszty posiadania 22 Wyzwania optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych 24 Konkurencja 25 Brak gwarancji 25 Zmienno rankingu 25 Czynniki czasu 26 Struktura organizacji 27 Proces optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych 28 Faza bada 29 Faza planowania i strategii 31 Faza implementacji 33 Faza monitorowania 34 Faza oceny 35 Faza zarz dzania 36 Techniki alternatywne wzgl dem optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych 36 Sponsorowane banery (lub linki) 36 Marketing tradycyjny 37 Podsumowanie Elementarne informacje o wyszukiwarkach...39 Wyszukiwarki, które licz si obecnie: Google 40 Yahoo! 41 Bing 42 Typy wyszukiwarek i katalogów sieciowych 43 Wyszukiwarki pierwszorz dne 43 Wyszukiwarki drugorz dne 44 3

4 Wyszukiwarki regionalne 44 Wyszukiwarki tematyczne (pionowe) 44 Wyszukiwarki oparte na robotach internetowych 44 Wyszukiwarki hybrydowe 45 Metawyszukiwarki 46 Katalogi sieciowe 46 Anatomia wyszukiwarki internetowej 47 Paj ki, roboty, boty indeksuj ce i web crawlery 47 Interfejs wyszukiwania 50 Indeksowanie przez wyszukiwarki 51 Rankingi wyszukiwarek 52 Podsumowanie Najwa niejsze informacje o stronach internetowych...55 Nazwy domen 56 Przestrze nazw domen 56 Kupowanie nazw domen 59 Opcje us ug hostingowych 64 Wybór platformy 64 Typy us ug hostingowych 66 Indywidualny system zarz dzania stron internetow lub oprogramowanie podmiotów trzecich 69 W asny system zarz dzania stron internetow 69 Korzystanie z darmowego lub p atnego oprogramowania 73 U yteczno strony internetowej 76 Za o enia ogólne 76 Za o enia dotycz ce odno ników 76 Poznaj swoje dane demograficzne 77 Zapewnij kompatybilno z przegl darkami internetowymi 78 Korzystaj z nieskomplikowanych uk adów stron 78 Korzystaj z inteligentnego formatowania strony 79 Twórz inteligentne formularze HTML 79 Optymalizacja pr dko ci witryny internetowej 79 Testuj projekt interfejsu pod k tem u yteczno ci 80 Dost pno strony internetowej 80 Podsumowanie Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu...83 Analiza stron z wynikami wyszukiwania 84 Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu 84 S owa kluczowe w znaczniku <title> 84 S owa kluczowe w adresie URL strony 86 S owa kluczowe w tre ci strony 87 S owa kluczowe w opisowym znaczniku <meta> 88 S owa kluczowe w znacznikach nag ówków 89 4 Spis tre ci

5 Zag szczenie s ów kluczowych 90 Wysoka pozycja s ów kluczowych 90 S owa kluczowe w tek cie kotwic 91 Linki zewn trzne wysokiej jako ci 93 Wiek strony internetowej 94 Rozmiar strony internetowej 94 Czynniki lokalizacji wp ywaj ce na pozycj w rankingu 96 S owa kluczowe w nazwach domen 96 Rozmiar lub ilo tre ci 97 Rozwa ania dotycz ce linków 99 wie o stron internetowych 101 Sk adanie wszystkiego w jedn ca o 101 Uruchomienie skryptu 101 Finalny raport HTML 102 Podsumowanie Zewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu Linki zewn trzne 105 Poznaj osoby polecaj ce 106 Jako i liczba linków zewn trznych 108 Nieczynne linki zewn trzne 112 Obs uga linków nieczynnych 112 Wzory zachowa u ytkowników 113 Analiza interfejsu zapyta wyszukiwarek 114 Narz dzie Google Analytics 115 Pasek narz dzi Google Toolbar 116 Nauki p yn ce z zachowania u ytkowników 117 Wydajno strony internetowej i jej wiek 117 Wydajno strony internetowej 117 Wiek strony internetowej 119 Podsumowanie Monitorowanie statystyk sieciowych Logi serwerów sieciowych i ich formaty 121 Format NCSA Common 122 Format NCSA Combined 123 Format NCSA Combined w serwerze Apache 123 Konwersja formatu IIS W3C na NCSA Combined 124 Wyszukiwanie w logach sieciowych ladów robota indeksuj cego 124 Popularne narz dzia do analizy statystyk stron internetowych 124 Korzystanie z narz dzia WebLog Expert 126 Liczba u ytkowników odwiedzaj cych stron 126 Liczba unikalnych odwiedzaj cych a liczba ca kowita odwiedzaj cych 126 Liczba trafie 127 Liczba wy wietle strony 127 Spis tre ci 5

6 Referencje 128 Trafienia z wyszukiwarki internetowej 129 Zapytania i s owa kluczowe 129 Trafienia robotów indeksuj cych 129 Korzystanie z programu AWStats 130 Korzystanie z narz dzia Webalizer 132 Przypisywanie wyników wyszukiwa do indywidualnych stron internetowych 136 Wzory zachowa robotów indeksuj cych 137 Wzory zachowa u ytkowników 137 Filtrowanie okre lonych danych 139 Typy elementów na stronie internetowej 139 Podsumowanie Us ugi Google Narz dzia dla webmasterów oraz Google Analytics Platforma Google Narz dzia dla webmasterów 141 Konfiguracja platformy Google Narz dzia dla webmasterów 141 Pulpit nawigacyjny 142 Opcja Konfigurowanie witryny 143 Sekcja Twoja witryna w sieci 146 Sekcja Diagnostyka 148 Z o liwe oprogramowanie 148 Platforma Google Analytics 149 Proces instalacji i konfigurowania us ugi 151 Nawigowanie po platformie Google Analytics 152 Pulpit nawigacyjny 152 Strona Przegl d u ytkowników 154 ród a odwiedzin 156 Tre 157 Cele 158 Wady i braki platformy Google Analytics 162 Podsumowanie Pu apki dla wyszukiwarek internetowych Pu apki w kodzie JavaScript 165 Tre ci generowane przez JavaScript 165 Dynamiczne menu i linki dynamiczne w JavaScript 167 Technologia Ajax 170 Pu apki zwi zane z dynamicznymi gad etami 171 Korzystanie z technologii Flash 171 Korzystanie z apletów Java 173 Korzystanie z kontrolek ActiveX 173 Pu apki w kodzie HTML 174 Korzystanie z ramek 174 Korzystanie z ramek p ywaj cych 175 Korzystanie z zewn trznych znaczników DIV Spis tre ci

7 Korzystanie z tekstu graficznego 178 Niezwykle du e strony internetowe 179 Z o ony kod HTML i problemy z formatowaniem 179 Pu apki zwi zane z wydajno ci strony internetowej 180 Bardzo wolne strony internetowe 180 B dy stron 183 Identyfikatory sesji i zmienne adresów internetowych 184 Strony powitalne 185 Plik robots.txt 185 Podsumowanie Protokó REP (Robots Exclusion Protocol) Zrozumie REP 188 Przeszukiwanie stron a ich indeksowanie 188 Kiedy zabroni przegl dania lub indeksowania? 188 Wi cej informacji o pliku robots.txt 192 Tworzenie pliku robots.txt 192 Walidacja pliku robots.txt 193 Lokalizacja pliku robots.txt 193 Najwa niejsze roboty internetowe 193 Format pliku robots.txt 194 Dyrektywy w plikach robots.txt 195 Wra liwo na wielko liter 198 Powszechne konfiguracje plików robots.txt 199 Podsumowanie standardu robots.txt 201 Dyrektywy META robots 202 Dyrektywy META kodu HTML 202 Dyrektywy w nag ówkach HTTP 204 Atrybut nofollow odno ników 205 Sposoby na roboty nadu ywaj ce zasad 205 Autoryzacja robotów w oparciu o odwrotny DNS 205 Podsumowanie Mapy witryn Zrozumie mapy witryn 207 Po co korzysta z map witryn? 208 Mapy witryn w formacie HTML 209 Narz dzia do generowania map witryn w formacie HTML 209 Mapy witryn w formacie XML 211 Format XML map witryn 211 Przyk adowa mapa witryny w formacie XML 214 Dlaczego warto korzysta z map witryn w formacie XML? 214 Automatyczne wykrywanie map witryn w formacie XML 215 Wiele map witryn w formacie XML 215 Spis tre ci 7

8 Lokalizacja i nazewnictwo map witryn 217 Ograniczenia map witryn w formacie XML 217 Generatory map witryn w formacie XML 218 Narz dzia do walidacji map witryn w formacie XML 218 Zg aszanie map witryn w formacie XML 219 Wykorzystywanie innych typów map witryn 223 Mapy witryn sk adaj ce si z czystego tekstu (spis adresów URL) 223 Mapy witryn dla wiadomo ci 223 Mapy kana ów RSS i Atom 224 Mapy witryn dla urz dze mobilnych 224 Mapy witryn dla materia ów wideo 224 Podsumowanie Szukanie s ów kluczowych Strategia dotycz ca s ów kluczowych 228 S owa kluczowe d ugiego ogona 229 S owa kluczowe i ich j zyk 231 Wyszukiwanie innych form gramatycznych i dlaczego jest to istotne 231 Modyfikatory s ów kluczowych 233 Indeksowanie semantyczne 235 Proces wyszukiwania w a ciwych s ów kluczowych 236 Oszacowanie stanu bie cego 236 Tworzenie roboczej listy docelowych s ów kluczowych 237 Ocena w asnych s ów kluczowych 250 Finalizowanie listy s ów kluczowych 253 Implementacja strategii s ów kluczowych 253 Podsumowanie Budowanie bazy linków Czynno ci wst pne przed budowaniem zaplecza linków 256 Budowanie reputacji rozpocznij wcze niej 256 Oce swoj bie c sytuacj 256 Na laduj ruchy konkurencji 257 Naturalna akwizycja linków 257 ród a linków i ich jako 257 Elementy budowania linków zwrotnych 258 Elementy podstawowe (bazowe) 258 Przyn ty 259 Spo eczno ciowe katalogi zak adek 262 Syndykacja stron internetowych 267 Katalogi internetowe 272 Dodawanie linków tam, gdzie to mo liwe 274 Tworzenie witryny pomocniczej 275 Podsumowanie Spis tre ci

9 13. Analiza i badanie konkurencji Odnajdywanie witryn konkurencyjnych 277 Badanie konkurencji oparte na s owach kluczowych 278 Odnajdywanie dodatkowych s ów kluczowych konkurencji 282 Badanie linków zwrotnych do konkurencyjnych witryn 284 Analizowanie konkurencji 286 Analiza danych historycznych 286 Widoczno w sieci i analiza ruchu sieciowego witryny 287 Szacowanie ruchu sieciowego witryny 290 Szacowanie obecno ci w sieciach spo eczno ciowych 291 ledzenie konkurencji 293 Audyt bie cego stanu konkurencji 293 Przysz e ledzenie stanu 295 Automatyczne sprawdzanie rankingu wyszukiwarki 295 Podsumowanie Rozwa ania dotycz ce tre ci Jak zosta ród em danych 299 Predykcyjna optymalizacja dla wyszukiwarek 299 Tre o krótkiej aktualno ci 301 Tre ci o d ugiej aktualno ci 303 Równowaga tre ci 304 Motywy tworzenia tre ci 305 Duplikowanie si tre ci 306 Linki kanoniczne 306 Wielokrotne adresy URL 308 Dostrojone indeksowanie tre ci 310 Zewn trzne duplikowanie tre ci 310 Podobne strony 311 Tre g bokiego poziomu 311 Ochrona w asnych tre ci 312 Wyszukiwarki tematyczne 313 Wyszukiwanie tematyczne 313 Podsumowanie Fenomen sieci spo eczno ciowych Platformy spo eczno ciowe i ich spo eczno ci 318 Blogi 318 Twitter 319 Platformy do udost pniania tre ci 322 Katalogi zak adek spo eczno ciowych 326 Witryny sieci spo eczno ciowych 328 Strategia dotycz ca sieci spo eczno ciowych 330 Przeprowadzanie rozeznania 331 Formu owanie w asnej strategii 332 Implementacja strategii 332 Spis tre ci 9

10 Automatyzacja zada 332 Tworzenie harmonogramu publikowania wiadomo ci w serwisie Twitter 333 Google a witryny spo eczno ciowe 336 Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym 337 Wyszukiwarka w czasie rzeczywistym serwisu Twitter 337 Wyszukiwarka w czasie rzeczywistym OneRiot 338 Podsumowanie Marketing w wyszukiwarkach internetowych wiat marketingu w wyszukiwarkach 342 Platformy linków sponsorowanych 342 Podstawy linków sponsorowanych 344 Proces marketingu w wyszukiwarkach 346 Platforma Google AdWords 348 Konfiguracja platformy AdWords 348 Konfigurowanie kampanii 351 Typy dopasowa s ów kluczowych 355 Konfigurowanie reklamy 358 Testowanie za pomoc platformy AdWords 360 Wskazówki dotycz ce platformy AdWords 364 Platforma Google AdSense 366 Konfiguracja konta platformy Google AdSense 367 Dochody z platformy AdSense 367 Konfigurowanie witryny dla AdSense 367 Wskazówki dotycz ce platformy AdSense 369 Jedno mi dzy optymalizacj a marketingiem dla wyszukiwarek 369 Dostrajanie s ów kluczowych pod k tem optymalizacji dla wyszukiwarek przy u yciu testowania linków sponsorowanych 369 Wybór lepszych s ów kluczowych 370 Podsumowanie Spam w wyszukiwarkach internetowych Zrozumie mechanizm spamu w wyszukiwarkach 372 Jaka jest definicja spamu w wyszukiwarkach internetowych? 372 Szczegó owy opis technik spamu w wyszukiwarkach internetowych 374 Co robi, gdy strona zostanie ukarana za praktyki spamerskie? 383 Podsumowanie Co w bran y piszczy Bing 385 Narz dzie Keyword Dashboard 386 SearchWiki 387 Korzystanie z gwiazdek w celu oznaczania wyników wyszukiwania 388 Atrybut nofollow linków 388 Format Spis tre ci

11 Dalsze przemy lenia 389 Gdzie szuka informacji 390 Strony wyszukiwarek po wi cone optymalizacji 390 Strony blogów 390 Podsumowanie 391 A Wydruki skryptów... FTP B Serwery do sprawdzania po cze... FTP C rodowisko programistyczne... FTP Skorowidz Spis tre ci 11

12 ROZDZIA 4. Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na ranking to te elementy, na które mamy bezpo redni wp yw (gdy s cz ci naszej strony), a które mog mie wp yw na pozycj na stronie z wynikami wyszukiwania (ang. SERP). Istniej dwa typy wewn trznych czynników wp ywaj cych na pozycj w rankingu: czynniki na stronie (elementy znajduj ce si bezpo rednio na pojedynczej stronie) i czynniki zwi zane z lokalizacj (czynno ci, które dotycz witryny jako ca o ci). W jaki sposób mo na wzi jednocze nie pod uwag tysi ce ró nych czynników wp ywaj cych na pozycj w rankingu? Nie mo na. Kluczem jest skupienie si na oko o 20 najwa niejszych znanych czynnikach takich, które wytrzyma y prób czasu i regularnie dawa y pozytywne efekty. Wiedza o tym, co nale y optymalizowa, mo e bardzo u atwi proces optymalizacji dla wyszukiwarek. Zamiast ws uchiwa si w internetowe plotki, w a ciciele witryn internetowych powinni polega na sprawdzonych faktach. Niniejszy rozdzia k adzie podwaliny dla rozdzia u 13. Za o eniem jest wyeliminowanie zgadywania i skupienie si na elementach, które s naprawd istotne z punktu widzenia wyszukiwarek, jak równie identyfikacja kluczowych wewn trznych czynników maj cych wp yw na pozycj w rankingu, które nale y bra pod uwag przy optymalizowaniu strony internetowej. Napisa em w j zyku Perl skrypt, który bezpo rednio sprawdza te czynniki, wykorzystuj c szczegó ow analiz statystyczn. Narz dzie to, lub jedna z jego odmian, powinno by pozycj obowi zkow w przyborniku z narz dziami do optymalizacji dla wyszukiwarek. Idea jest taka, aby analitycznie udowodni, które czynniki sprawdzaj si w przypadku poszczególnych wyszukiwarek. Ostatnia cz niniejszego rozdzia u, Sk adanie wszystkiego w jedn ca o, która rozpoczyna si na stronie 101, zawiera informacje niezb dne do uruchomienia skryptu generuj cego ca o ciowy raport HTML. W ró nych cz ciach rozdzia u przedstawione zostan ró ne elementy tego raportu, wi c je eli zajdzie konieczno g bszego zrozumienia przedstawionych wyników, nale y zag bi si w kod skryptu. Dog bne przestudiowanie skryptu jest zalecane. 83

13 Analiza stron z wynikami wyszukiwania Ogrom mitów, spekulacji i teorii kr cych w spo eczno ci skupionej wokó zagadnie optymalizacji dla wyszukiwarek utrudnia skupienie si na elementach, które naprawd maj wp yw na pozycj na stronach z wynikami wyszukiwania. Aby okre li warto ciowo czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu, skrypt analizuje i udowadnia kilka z teorii. Pe ny listing skryptu rankingfactors.pl znajduje si w dodatku A, umieszczonym w materia ach do ksi ki. Podstawowym za o eniem jest analiza pierwszych na li cie wyników najpopularniejszych wyszukiwarek. Dla danego wyszukiwanego terminu skrypt zbiera wyniki z najwa niejszych wyszukiwarek, wczytuje te strony, a nast pnie analizuje, dlaczego maj tak wysokie pozycje w rankingach. Ca a analiza prowadzona w niniejszym rozdziale bardzo mocno opiera si na wykorzystaniu wspomnianego skryptu. Warto równie pami ta, e cz z czynników wp ywaj cych na pozycj w rankingach zosta a ju opisana we wcze niejszych rozdzia ach. Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu Wiele z czynników na stronie, które maj wp yw na pozycj w rankingu, zwi zanych jest ze s owami kluczowymi. B d one omówione w pierwszej kolejno ci. Nast pnie omówione zostan czynniki, które nie s bezpo rednio powi zane ze s owami kluczowymi. S owa kluczowe w znaczniku <title> Tytu y stron b d wy wietlane na stronach z wynikami wyszukiwania, wi c trzeba dba, by by y one spójne i zgodne z publikowanymi tre ciami. Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) zaleca dla tytu ów HTML stron internetowych (http://bit.ly/4dyalc): Autorzy powinni wykorzystywa element TITLE do identyfikacji tre ci publikowanych w dokumencie. Ze wzgl du na fakt, i u ytkownicy cz sto przechodz do dokumentów, nie znaj c ich kontekstu, autorzy powinni zapewnia bogato opisane tytu y. St d zamiast u ywa tytu u Wst p, nale y zastosowa tytu Wst p do hodowli pszczó w regionie ródziemnomorskim. Jednym z najbardziej krytycznych czynników na stronie internetowej jest to, aby nie lekcewa y znaczników <title>. Wyszukiwarki internetowe maj w zwyczaju wykorzystywa tekst znaczników <title> w charakterze tytu ów wyników wyszukiwania. Wszystkie strony danej witryny powinny wi c posiada unikatowe tytu y. Wszystkie tytu y za powinny by dobrane z uwag, tak aby sk ada y si z najwa niejszych s ów kluczowych znajduj cych si na stronie. Tytu strony powinien sk ada si ze specyficznych fraz s ów kluczowych opisuj cych tre strony. Korzystanie w tytu ach tylko z nazwy firmy mo e okaza si nieskuteczn taktyk, je eli nazwa nie jest oprawiona dodatkowym komentarzem opisuj cym produkt, us ug lub omawiany na stronie temat. Tytu y w wynikach wyszukiwania W wynikach wyszukiwania tytu y maj okre lon maksymaln d ugo. D ugi tytu nie zaszkodzi stronie, ale mo e nie by w pe ni wy wietlony w wynikach wyszukiwania. Je eli zachodzi konieczno korzystania z d u szych tytu ów, nale y upewni si, e z perspektywy u yteczno ci ta cz tytu u, która mo e by wy wietlona w wynikach wyszukiwania, 84 Rozdzia 4. Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu

14 zawiera skojarzone ze stron s owa kluczowe. Ostatnia rzecz, jakiej mogliby my chcie, to eby nasze s owa kluczowe zosta y wyci te z wyników wyszukiwania. Nie nale y obawia si zmian w tytu ach stron HTML. Poni ej wypisanych zosta o kilka konkretnych i zwi z ych przyk adów: <title>st. Pizza Najlepsza pizzeria w Warszawie Zamówienia online</title> <title>podr cznik Java Programowanie NazwaFirmyABC.com </title> W przypadku dobrze znanych marek, jak np. Wydawnictwo Helion, tytu y HTML mog nie by tak du ym zmartwieniem ze wzgl du na pewn tendencyjno wyszukiwarek takich jak Google. Poni szy przyk ad ilustruje gorszej jako ci tytu strony: <title>http://pizzawarszawa.com</titles> <title>najlepsza pizza w mie cie, Pizzeria numer 1, Doskona a pizza</title> <title> Celem tego artyku u nie jest debata nad tym, czy to dobrze, czy le, e inni wykorzystuja rejestry wyszukiwarek do ledzenia poczyna innych. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i innych krajach s tacy, którzy wierz, e zrezygnowanie z prywatno ci w imi cigania przest pstw nie jest usprawiedliwione. S jednak i tacy, którzy ch tnie zrezygnuj ze swojej prywatno ci, aby poczu si bezpiecznie. </title> <title>zarabiaj! Zarabiaj od zaraz! Doskona y sposób na zarobek! </title> W pierwszym przyk adzie fikcyjna strona internetowa u ywa adresu URL jako tytu u strony. Chocia sam adres zawiera s owa kluczowe, nie jest to dobry sposób na przekazanie wyszukiwarkom, o czym tak naprawd jest dana witryna. Drugi przyk ad wygl da na alternatywne wykorzystanie ró nych s ów kluczowych, które de facto oznaczaj to samo. Mo e to zosta odczytane przez wyszukiwark jako spam. Poza tym nie przedstawia si wizytuj cym w pozytywny sposób. Trzeci przyk ad to naprawd d ugi tytu. Pierwsza jego cz zawiera wiele s ów zatrzymuj cych. Wi ksza cz tego tytu u nie zostanie wy wietlona w wynikach wyszukiwania. Ostatni przyk ad u ywa du ej liczby nawo ywa, co mo e sugerowa, e dana strona jest podejrzana o nieuczciwe praktyki. Poni szy przyk ad jest za najgorszym rozwi zaniem z mo liwych: <title></title> <title>domy lny tytu </title> <title>dokument 1</title> <html><body>...</body></html> Strony, które nie korzystaj z tytu ów lub korzystaj z domy lnych tytu ów generowanych przez ró ne programy HTML, s bezu yteczne i mog negatywnie wp ywa na widoczno witryny w sieci. S owa kluczowe z tytu u w tre ci strony Tytu y musz odpowiada tre ci danej strony. Nale y zadba o to, by wi kszo (a najlepiej wszystkie) wyrazy znajduj ce si w znaczniku tytu u <title> znalaz y si równie w tre ci samej strony. Oczywi cie niektóre strony b d wyj tkiem od tej regu y, ale powinna to by ogólnie przestrzegana zasada. Rysunek 4.1 przedstawia wynik dzia ania skryptu dla s ów kluczowych Wydawnictwo Helion. Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu 85

15 Rysunek 4.1. Metryczka tytu ów Kolumna Tytu Google widoczna na rysunku 4.1 reprezentuje tytu umieszczany na stronie z wynikami wyszukiwania wyszukiwarki Google. Kolumna Tytu strony reprezentuje aktualny tytu strony znaleziony w kodzie HTML. Kolumna S owo(a) kluczowe znalezione w tytule? [T N] zawiera informacje, czy s owo kluczowe zosta o w tytule HTML odnalezione, czy te nie. Kolumna S owa kluczowe tytu u w tre ci strony [%] zawiera procentowy udzia s ów znalezionych w tytule strony, które znalezione zosta y tak e w jej tre ci. S owa kluczowe w adresie URL strony Stosowanie s ów kluczowych w adresach URL jest u yteczne i to nie tylko z punktu widzenia optymalizacji dla wyszukiwarek. Wiele nowszych platform CMS, stron z blogami i z wiadomo ciami umo liwia stosowanie technik translacji adresów URL, aby wyró ni swoje adresy poprzez u ywanie s ów kluczowych w adresach URL. S owa kluczowe, o których tu mowa, to te, które mo na znale za bazow nazw domeny. Rysunek 4.2 zawiera odpowiedni przyk ad. Rysunek 4.2. Przyk adowy wynik wyszukiwania wyszukiwarki Google Rysunek 4.2 ilustruje wynik wyszukiwania dla s owa kluczowego buty zamszowe. Z punktu widzenia u yteczno ci Google wyró nia pogrubieniem s owa pasuj ce do s ów kluczowych z zapytania, co lepiej uwidacznia wynik na stronie z wynikami wyszukiwania. 86 Rozdzia 4. Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu

16 Optymalizacja adresów URL mo e czasami powodowa, e b d one bardzo d ugie i trudne do zapami tania. Wada ta jest rekompensowana przez korzy ci p yn ce z widzialnego powi zania adresów z tre ci zapytania, gdy wy wietlane s wyniki wyszukiwania. S owa kluczowe w tre ci strony Gdy mowa o s owach kluczowych w tre ci strony, chodzi o liczb powtórze danego s owa lub kombinacji s ów kluczowych we w a ciwej tre ci dokumentu. Przed przyst pieniem do optymalizowania s ów kluczowych konieczne jest przeprowadzenie bada i sprawdzenie, czego dok adnie szukaj u ytkownicy z zakresu tematu, na jaki jest nasza strona internetowa. W tym celu warto skorzysta z narz dzi takich jak Google AdWords, aby uzyska podpowiedzi s ów kluczowych, oraz by sprawdzi, z jakich s ów kluczowych korzysta konkurencja. Czasami wystarczy celowa w dwa lub trzy s owa kluczowe dla ka dej ze stron. Du e zag szczenie s ów kluczowych mo e wygl da podejrzanie. Zazwyczaj zag szczenie s ów kluczowych oscyluje w granicach od 0,2% do 4%. Nie oznacza to jednak, e strona zostanie ukarana, je eli g sto s ów kluczowych b dzie na niej wynosi a 10%. Jednak nie jest to tak e równoznaczne z tym, e strona nie zajmie adnego miejsca w rankingu, gdy zag szczenie b dzie mniejsze ni 0,2%. Rysunek 4.3 pokazuje zag szczenie s ów kluczowych w pierwszych wynikach wyszukiwania Google dla s ów kluczowych Wydawnictwo Helion. Rysunek 4.3. Przyk ad zag szczenia s ów kluczowych Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu 87

17 S owa kluczowe w opisowym znaczniku <meta> Tekst umieszczany w znacznikach opisowych <meta> nie jest widoczny na stronie jako takiej, ale cz sto jest wy wietlany w wynikach wyszukiwania. To powinien by dostatecznie wa ny powód, aby w pe ni optymalizowa te znaczniki. Poni ej znajduje si format znacznika opisowego <meta>: <meta name="description" content="zoptymalizowny opis z wa nymi s owami kluczowymi. Tekst ten mo e by krótkim akapitem. W opisie tym warto wykorzysta wa ne s owa kluczowe z w a ciwej tre ci strony."> A tu przyk ady dobrze wykorzystanych znaczników opisowych <meta>: <meta name="description" content="naucz si tworzy aplikacje sieciowe za pomoc ASP. Naucz si j zyka programowania ASP szybko dzi ki naszemu trzycz ciowemu podr cznikowi."/> <meta name="description" content="firmaxyzseo.com jest ekspertem w organicznych technikach SEO. Gwarancja wysokiej wydajno ci przy niskich kosztach pakietów SEO przeznaczonych dla ma ych i du ych firm. Siedziba w Gda sku, w województwie pomorskim."/> <meta name="description" content="ksi garnia informatyczna helion.pl - informatyka w najlepszym wydaniu. Lider na rynku literatury informatycznej. W ksi garni mo na zapozna si z ofert Wydawnictwa Helion (opisy, fragmenty ksi ek, opinie czytelników, spisy tre ci, recenzje). Mo na tak e dokona zakupu wybranych ksi ek (codziennie inna ksi ka w promocji, zestawy promocyjne, kupony). Na stronach helion.pl znajdziesz tak e: program partnerski, ebooki, serwis video, magazyn w.net w formie bloga, czytelni online, linki do serwisów tematycznych, strony dla autorów ksi ek, zamówisz bezp atny katalog i biuletyn Helion News, zapiszesz si na newsletter, kana y RSS. Oferujemy specjalistyczn literatur informatyczn, ksi ki dotycz ce fotografowania, ksi ki z dziedziny e-biznes, seo, sem. W ofercie mamy ponadto Custom Publishing, czyli tworzenie publikacji na zamówienie."/> Pierwsze dwa przyk ady przechodz od razu do sedna sprawy. S jedno- lub dwuwierszowymi opisami. Trzeci (d ugi) przyk ad pochodzi ze strony g ównej wydawnictwa Helion. Warto zwróci uwag na pogrubiony fragment. Ten fragment Google wykorzystuje na stronie z wynikami wyszukiwania, podczas gdy reszta tekstu jest ignorowana. Poni ej znajduj si przyk ady le zredagowanych znaczników opisowych <meta> <meta name="description" content="seo, organiczne techniki seo, konsultant ds. seo,techniki seo dla ma ych firm, konsultant ds. optymalizacji dla wyszukiwarek dla ma ych firm, optymalizacja dla wyszukiwarek dla ma ych firm" /> <html><body>...</body></html> Pierwszy z przyk adów myli s owa kluczowe i znaczniki opisowe <meta>. Tego typu opis przeznaczony jest dla wyszukiwarek, a nie dla odwiedzaj cych osób. Drugi przyk ad ilustruje stracon okazj poprzez nieuwzgl dnienie znaczników opisowych <meta>. Je eli nasza marka nie ma jeszcze silnej pozycji, nale y do o y wszelkich stara, aby na ka dej ze stron umie ci znaczniki opisowe <meta>. Nie warto by leniwym i u ywa tego samego tekstu dla ka dej ze stron. Ka da z nich musi mie swój unikatowy znacznik <meta>. Rysunek 4.4 ilustruje raport o tym, czy znaczniki opisowe <meta> s trafione, czy nie. Alternatywa dla znaczników opisowych <meta> dla wyszukiwarek internetowych Jest tylko jedno ale, je eli chodzi o znaczniki opisowe <meta>. Czasami wyszukiwarki internetowe b d ignorowa je na korzy opisów u ywanych w katalogu Dmoz.org lub Yahoo! Directory (je eli strona jest w nich umieszczona). 88 Rozdzia 4. Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu

18 Rysunek 4.4. Przyk ad znaczników opisowych meta Aby pomóc twórcom stron internetowych zapanowa nad tym zjawiskiem, utworzone zosta y nowe odmiany znaczników <meta> zmuszaj ce wyszukiwarki do korzystania z opisowego znacznika <meta> zamiast opisu znalezionego w katalogach. Poni ej znajduj si przyk ady, które szczegó owo ilustruj, jak zablokowa opisy katalogów Dmoz.org lub Yahoo! Directory: <!-- Informuje Yahoo!, aby nie korzysta z opisu z katalogu Yahoo! Directory --> <meta name="robots" content="noydir" /> <!-- Informuje wyszukiwarki, aby nie korzysta z opisu ODP --> <meta name="robots" content="noodp" /> <!-- Informuje wyszukiwarki, aby nie korzysta z opisów z obu katalogów --> <meta name="robots" content="noodp,noydir" /> Je eli chcemy, aby metoda ta dzia a a tylko dla wybranych robotów indeksuj cych, wystarczy u y poni szego fragmentu kodu: <meta name="googlebot" content="noodp"> <!-- Uwaga: Tylko Yahoo! korzysta z katalogu Yahoo! Directory --> <meta name="slurp" CONTENT="noydir"> <meta name="msnbot" CONTENT="noodp"> S owa kluczowe w znacznikach nag ówków Z nag ówków H1 nale y korzysta w odpowiedni sposób. Twórcy stron internetowych korzystali z wielu nag ówków H1, wierz c, e wyszukiwarki traktuj je priorytetowo. Problem z t i podobnymi technikami polega na tym, e twórcy wyszukiwarek internetowych nie s g upi i bardzo szybko dostosowuj je do przeciwdzia ania mniej skrupulatnym technikom, jak opisana powy ej. Z nag ówków H1 nale y korzysta tam, gdzie wymaga tego okoliczno, i wówczas, gdy jest to konieczne. Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu 89

19 Fina owy raport HTML generowany przez skrypt zawiera dwie kolumny: Znaczniki nag ówków oraz S owa kluczowe znaczników nag ówków. Pierwsza kolumna korzysta z nast puj cego formatu: Format: [H1] [H2] [H3] [H4] [H5] [H6] Przyk ad: Poprzedni przyk ad opisuje stron u ywaj c pojedynczego nag ówka H1, 40 nag ówków H2 i 100 nag ówków H3. Druga kolumna korzysta za z takiego formatu: Format: [T N] [T N] [T N] [T N] [T N] [T N] Przyk ad: T T T N N N Przyk ad ten okre la istnienie s ów kluczowych w znacznikach H1, H2 i H3. Zag szczenie s ów kluczowych Zag szczenie s ów kluczowych odnosi si do tego, jak blisko siebie w tre ci strony znajduj si przynajmniej dwa z nich. Tam, gdzie to mo liwe, nale y unika korzystania ze s ów zatrzymuj cych, które rozdzielaj wa ne s owa kluczowe. Poni ej przyk ad: Zielone ipody obj te s rabatem. ipody z rabatem to modele w ró nych kolorach, w tym bia e, zielone i niebieskie. W omawianym przyk adzie fraza Zielone ipody ma lepsze zag szczenie s ów kluczowych w pierwszym zdaniu ni w drugim. Ca y tekst musi by analizowany pod k tem blisko ci s ów kluczowych bez wzgl du, czy jest to tre w a ciwa strony, znacznik <title> lub <meta> o ile chcemy, aby dana informacja znalaz a si w wynikach wyszukiwania. Poni ej znajduje si przyk ad, w jaki sposób informacja o zag szczeniu s ów kluczowych zosta aby uwzgl dniona w finalnym raporcie HTML: Lista ta reprezentuje przyk adowy wynik lokalizacji (powi zanych) s ów kluczowych z podanej strony internetowej. Wysoka pozycja s ów kluczowych Wysoka pozycja s ów kluczowych oznacza wzgl dne pozycje s ów kluczowych w odniesieniu do pocz tku strony HTML. W spo eczno ci zwi zanej z zagadnieniami SEO powszechna jest opinia, e im szybciej w fizycznym pliku HTML s owa kluczowe zostan odnalezione, tym lepiej. Wysoka pozycja s ów kluczowych nabiera znaczenia wraz ze wzrostem rozmiaru dokumentu. Je eli strona jest bardzo du a, nale y upewni si, e najwa niejsze s owa kluczowe s blisko jej pocz tku. Oczywi cie s owa kluczowe powinny pojawia si równie w dalszych cz ciach dokumentu. Nie jest niczym nadzwyczajnym dla Google i innych wyszukiwarek, e wybieraj one zdanie ze rodka dokumentu i umieszczaj je w wynikach wyszukiwania. Wysoka pozycja s ów kluczowych jest zazwyczaj atwa do osi gni cia w przypadku semantycznych stron HTML. Nale y minimalizowa wykorzystanie w plikach HTML kodu JavaScript i CSS i przenie go do osobnych plików. 90 Rozdzia 4. Wewn trzne czynniki wp ywaj ce na pozycj w rankingu

20 Poza w a ciw tre ci strony wysoka pozycja s ów kluczowych ma równie zastosowanie w przypadku znaczników <title> oraz <meta>, gdy s owa kluczowe powinny si w tych znacznikach znajdowa, co by o omawiane ju wcze niej. Poni ej znajduje si przyk adowy wynik dzia ania skryptu na jednej ze stron internetowych dla s ów kluczowych Wydawnictwo Helion. * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * W tym przypadku 0 oznacza wzgl dn pozycj s owa kluczowego Wydawnictwo, a 1 oznacza relatywn pozycj s owa kluczowego Helion. Wszystkie inne wyrazy oznaczone s znakiem gwiazdki (*). W przypadku pojedynczych s ów kluczowych widoczne by yby tylko zera. W przypadku fraz z o onych widoczne b d cyfry 0, 1, 2 itd. Innymi s owy, cyfra 0 reprezentuje pierwsze s owo kluczowe, 1 reprezentuje drugie itd. Za pomoc takiego mapowania atwo jest zobaczy, gdzie znajduj si s owa kluczowe w kontek cie ca ej strony. Nale y zauwa y, e pokazana mapa s ów kluczowych nie odzwierciedla faktycznego uk adu strony internetowej widzianego w przegl darce. To tylko seryjna reprezentacja s ów znalezionych na stronie. S owa kluczowe w tek cie kotwic Tekst kotwic musi odpowiada s owom kluczowym. Mówi c ogólnie, wszystkie linki powinny zawiera powi zane z nimi s owa kluczowe znajduj ce si w tek cie kotwicy. Poni ej znajduje si format bazowy: <a href="link-ze-slowami-kluczowymi.html">kotwica ze s owami kluczowymi</a> A tu kilka rzeczywistych przyk adów: <a href="perl-cookbook.html">ksi ka Perl Cookbook to wyczerpuj cy zbiór opisów problemów, ich rozwi za i praktycznych przyk adów dla ka dego programisty pracuj cego z j zykiem Perl</a> <a href="sharp-aquos-tvs.asp">aquos LCD TV w sklepie TorontoSharpDeals.com</a> <a href="valentine-gifts.pl">pomys y i prezenty na walentynki</a> Czynniki na stronie wp ywaj ce na pozycj w rankingu 91

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo